Sunteți pe pagina 1din 24

........................ pag.

2-3
Expo-Elevi '82
Scu rtci rcu it
I.P.R.S.: Diacul
5 V /5 A
RADIOTEHNICA PENTRU
ELEVi ............................................... pag. 4-5
Tranzistorul cu efect de
cmp
Util
'Modul
CQ-VO ........................................... pag. 6-7
Oscilator de mare stabilitate
etalon
CITITORII RECOMANDA ............. pag. 8-9
Pu nte de
,,,Pacific" "Bucur"
Metronom
Generator
HI-FI ................................................ pag. 10-11
Limitator dinamic de zgomot
,Efecte acustice
Mixer
CERCURilE
TEHNICO-APLICATIVE ................ pag. 12-13
Prima
..
AUTO-MOTO ................................. pag. 14
"Dacia" 1300 - demarorul
MEMORATOR T ............................ pag. 15
Capsule-conexiuni
.............................. pag. 16-17
,Densitometrie color
Minispot
ATELIER ........................................ pag. 18-19
de semnalizare
.................. pag. 20-21
cu tiraj natural
REVISTELOR ................ pag. 22
I
o de 5 Veste
foarte pentru cei ce doresc
lucreze cu circuite integrate TTL
sau chiar cu circuite logice de
CMOS. O putere de 25
este pentru majoritatea
montajelor realizate; cu sursa pre-
se pot alimenta cel 80
de circuite de tip CDB 400, n plin
regim de
Transformatorul de trebuie
DAN TEODOSaU
o putere de
n secundar are bo-
9-10 V fiecare. Pentru re-
se vor folosi diode de tip
RA 120 sau chiar diode capa-
bile de a suporta un curent mai
mare dect acestea, deoarece curen-
tul de a condensatoarelor
electrolitice la pornire este foarte ri-
dicat.
Pentru filtrarea tensiunii redresate
condensa-
ele
mon-
vor de tip 2N3055
se vor alege cu ca-
racteristici ct mai apropiate. Radia-
torul pe care se trebuie
confectionat din de aluminiu
cu o g'rosime de cel 5 mm
trebuie dimensiuni cores-
puterii disipate (45 W
maximum). Tranzistoarele se mon-
izolat, asa cum este ilustrat n
figura 2. Se va folosi si-
pentru a asigura un contact
termic ct mai bun cu radiatorul.
Tranzistorului BD 135 i se ata-
o pentru ca ce-
lor diode redresoare. Rezisten-
de putere de 0,2 0,35 n se vor
confectiona din fir rezistiv de niche-
se cel de la o
2)(
2N3055TEHNIUM 7/1982
220
v
cv
OBA
,
Si 1

I
I nF
J.
2x

curentul
terlSltmE!a la
rolul de a iml:>iedic:a
toareior cazu 1
proaste a
supracurent.
LED1 un curent excesiv
sau un scurtcircuit la ies ire, iar
LED2 fUl'lctionarea- sursei.
n principiu sursa func-
de la prima
toate conexiunile au fost realizate
corect. Atrag asupra faptului
temperatura de 100C este o
de
pentru tranzistoarele regulatoare.
Am realizat
nnd rezultate excelente.
O.35.y'iOW 5A(4A)
t--___ -I ....... -------f"
. 1,.70 +;f
\NTAl)

LEDi
11
3
nainte de a demonstra
lucru, vom relua planul
ticilor de pentru a introduce
de de
Referirile le vom face la etajul liniar
de amplificare prezentat n figura
10, care este echipat cu un FET
canal N n montaj cu sursa co""
muna.
Sa ne reamintim de la tranzis-
torul bipolar ca dreapta de sarcina
n curent continuu reprezinta seg-
mentul de dreapta din planul ca-
racteristicilor de Ic = f(VcE),
care punctul VCE = E
tensiunea sursei de alimentare)
pe axa VCE cu punctul Ic =
de pe axa Ic (R
L
rezistenta
de sarcina, nseriata n circuitul emi-
tor-colector). Prin analogie, dreap-
'ta de sarcina n curent continuu
pentru montajul din figura 10 se
traseaza in planul 'o Vos unind
punctul Vos = E de pe axa V
os
cu
UTil
s. MARIN
Numeroase montaje de automati-
cu tiristoare au alimentarea cir-
cuitului de cu tensiune alter-
sau cu tensiune
dar pentru a
putea beneficia de autoblocarea
consumatorului la ncetarea semna-
lului de (mai bine zis, blo-
carea tiristorului la prima trecere
prin zero a curentului anod-catod
incetarea comenzii). Pe de
parte montajul electronic" de
realizat de obicei cuiran..;
zist oare, alimentare Ou' t,en-
Siune bine
" .. ', . ', .
Atunci cind tensiunea
de este
preferabil din ea ten-
siunea blocului
de prin redre-
sare (mono sau fil-
trare Tocmai aici este
necazul multor constructori
tori, care cu de
filtrare, tiristorul nu se mai
la ncetarea comenzii. Ex-
este tiristorul, ali-
mentat n tensiu ne nu tre-
buie efectul de filtrare,
sau, altfel spus, condensatorul de
filtraj trebuie separat de, circuitul
Fiz. A.
punctul 10 de pe axa 10
(fig. 11). n orice moment
pentru orice valoare a tensiunii VG.s
starea circuitului este determi-
nate, de punctul instantaneu de
aflat la
dreptei de sarcina cu caracteristica
respectiva V
GS
constant. Proiec-
tnd acest punct pe cele doua axe
se marimile V
o
'o cores-
punzatoare momentului respectiv.
n curent alternativ, rezistenta Rs
este scurtcircuitata de condensa-
torul C
s
(de neglijabili1),
deci ea nu mai apare n serie cu cir-
cuitul sursa-drena; tranzistorul
frved#, n schimb, n paralel cu re-
de drena Ro, rezistenta de
iesire Ro. cuplata prin condensato-
rul C
o
(de reactanta neglijabila) ia
plusul sursei de alimentare E
(sursa reprezinta un scurtcircuit n
curent alternativ). Prin urmare,
dreapta de sarcina n curent alter-
nativ va trece prin punctul static de
anod-catod al tiristorului, deoarece
n caz contrar el se ca un
consumator permanent,
trecerea prin zero a curentului
anod-catod.
sim-
ple ale problemei, n ambele cazuri
separarea fiind
printr-o Schema din figura 3
corespunde n care circuitul
de este alimentat cu ten-
siune (6-18 V).
Dioda D i alter-
pe care o conduce tiristo-
rul, iar condensatorul C
tensiunea astfel
rea condensatorului prin tiristor
consumatorul Rs este
dioda interzicnd trecerea curentului,
n sens invers. Simplitatea schemei
este .. cu dezavlilntajul ti-
ristorul nu decit pe una' din,
semiperioadele tensiunii
(randament pentru o" teo-
si:!J;ne. iarmonta;juil
de .,simte" o.
a tensiunii sale
din
O mai este
cea din figura 4, unde tiristorul' se
n tensiune
tensiune este
- dioda de O
-. servind la alimentarea blocului
de
In ambele cazuri, printr-un filtraj
adecvat (C suficient de mare), ten-
siunea poate ajunge de
cca 1,41 ori mai mare dect valoarea
eficace a tensiunii alternative, lucru
de care trebuie se cont la
avnd panta
(punctul P din figura
1
Ro
semnalul alter-
fu nct ion are se
de sarcina
de
polaritatea
(tensiunea de intrare
Vi se aduna algebric cu tensiunel'l
statica poarta-sursa aplicat;-! prin
de polarizare, rezultnd
VI V
Gs
)' MOdul n care tensiunea
de intrare comanda tensiunea de
V
o
se poate vedea trasnd ca-
racteristica de transfer n tensiu ne,
V
o
f(v
l
), ilustrata n figura 12.
Pentru' constructia ei se folosesc
dreptei de sarcind (n
c.c.), cu caracteristicile de iesire
V
GS
constant (fig. 11). Fiecdrui
punct de i se citesc va-
lorile corespunzatoare V
GS
10
(sau

Tensiunea V
o
se deduce
din V
O
E- V s.
Se obserVi-! din astfel tra-
sat ca exista o n care ten-
siunea de variazaproportio-
nal (liniar) cu tensiunea de intrare.
Este tocmai corespun-
proiectarea sau la adaptarea
de Curentul absorbit de
aceasta fiind de mic, de ordi-
nul miliamperilor, dioda de
poate fi orice tip uzual de re-
dresoare (1N4002 - 1N4007, F 307,
F 407 etc.), iar condensatorul se
poate lua de cca 1 000 p,F.
Ca o la cele prezentate
mai sus, propunem n figura 5 o
de
nere) a unui consumator rezistiv Rs,
la ntreruperea fluxului luminos care
cade pe fototranzistorul FT. De
exemplu, poate fi o
o de niche-
pentru a se
la la tensiunea de cca 5 V.
Aprinderea brichetei se face prin
simpla apropiere de ea, avnd
VI =VGSstatic
(Vi =0)
zatoare regiu nii permise de func-'
tionare, unde caracteristicile de ie-
pot fi presupuse aproximativ
drepte, paralele si echidistante
(pentru deplas;lri nu prea mari 10
jurul punctului static P). Pentru il
"exploatarea' la maximum a aces- .:t
tei zone liniare, punctul static de
trebuie plasat aproxi-1J
mativ n centrul ei, o plasare ex..
centric.1 avnd drept rezultat ampli-
ficarea deformatd a semnalului de
intrare
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
ca prin aceasta se
xUI luminos pe fototranzisfor. i "
n stare se
poate face cu lumina de zi, cu"'ltfIi
mina din sau cu o
bine
spre fotoreceptor. Rezul-
tate spectaculoase se folosind
ca de un LED cu
emisie n (de exemplu
CQY11C).
Pentru indicarea de la
a fost un LED verde,
iar la intrarea n a lui Rs
se aprinde becul a, cu
Se poate comanda orice alt con-
sumator (care nu o ten-:-
siune n limitele curentului
maxim sl,Jportat de transformator,
punte ,liristor.
Prin aranjamentu! din figura 5,
toate cele trei
anterior snt ndeplinite. Grupul
TI - T3 n curent alter-
pozitive, iar grupul T2 - T4
pe cele negative. Evident, Rc
, pe rnd, cnd de
a unuia, cnd pe a celuilalt;
cum aceste snt mari
20 kO), absor-
de S, S' vor fi mici.
static al punctului S
este sensibil-egal cu
5 V, valoare care
amplitudinea
a semnalului de ire.
Pra'ctic, trebu ie n consi-
derare o pierdere de cca 10% la
modularea semnalului de iesire,
ceea ce ne conduce la amp'litu-
dinea V
Smax
""" 14,85 V,
deci la valoarea eficace

[/-2 := 10 For-
curent alternativ ne
R
L
:= 12,5 W.
vrf) difu-
,88 A:=
acoperi-
acum de valoarea
""" .. 2 400) a ampll-
curent, deducem o
a de ai ce-
lor doi """ 2 A/2 400 :=
mA. !le
se poate realiza
.... ,"'"hl"',..,.".o lund pentru T 5 un curent
repaus de 5 mA.
BOOTSTRAP
Montajul din figura 5 poate fi m-
prin introducerea
de tip bootstrap, cum se
n figura 9. Rc (sarcina
lui T 5) a fost n egale
R
C1
= RC2 = 1,5 kfl, punctul lor
median fiind legat la ire prin in-
termediul condensatorului Ce (va-
loare mare, pierderi foarte mici). n
acest fel T 5 "vede" n alternativ o

este sub-
apropiat , Rechiv este
mare, asigurndu-i lui T
5
un
n tensiune,
pentru unei
globale ce va fi
preamplificatorului care l
precede pe
o de amplifica-
1/1982
If TI
I
M. ALEXANDRU,
tor AF cu 'integratul TDA1420 este
n figura 10.
aici montajul descris anterior,
completat cu un etaj suplimentar
de preamplificare (T 6), cu
circuite de (n
continuu n alternativ), cu rol de
stabilizare a
ne n alternativ
(unde condensatoarele pot fi con-
siderate ca scurtcircuite), schema
devine cea din figura
11. in emitorul tran-.
zistorului T 6 se un divizor
RAI Rs, care glo-
bal n tensiune ai amplificatorului
prin G
v
:=
:= RAI Rs Cum R
A
este rezultanta
grupului paralel R3 II R6' deducem
G
v
:= 1 365 .0;39 il:= 35.
n continuu este
prin conectarea rezis-'
de emitor a lui T 6 ( R
6
) nu la
ci ia integratului (4),
la static +V
cc
/2.
Acest artificiu conduce la stabiliza-
rea punctului de al in-
tregului sistem, compensnd
de intr-un sens
sau altul, a continuu
de la ire.
punem de exemplu ca
(4) tinde va avea
astfel o tensiune de alimentare di-
de tensiune pe
R
5
scade ea, conducnd la
rea curentului de al lui Re-
, curentului de colec-
tor al lui T 5' fapt care conduce la
n punctele
1 2, deci implicit la po-
la 4.
Montajul pe o
R
L
= 8 .o o putere P
smax
:=
:= 18 W (cu distorsiuni sub
Tensiunea eficace la
nete sarcinii este, deci,
= \! 12 Veto Pentru a
puterea la ire,
semnalul de intrare trebuie
tensiunea eficace V
eef
= 12 Veti 35 :=
:= 343 mV
ef
:= 350
Ne vom opri aici cu prezentarea
a circuitului integrat
TDA1420, n n-
cheiere "imitarea" sa prin compo-
nente discrete, cu unele mici modi-
Este vorba de realizarea
schemei din figura 12 sub forma
unui modul separat, deosebit de
util pentru experimentarea a
amplificatoarelor AF de putere.
3A
verde
6VN
3A
de
de
se pot
TRIFU DUMlTRESCU - V03 BAL,
maestru al sportului
n cele ce un
oscilator variabil cu m.ixare pentru
banda' de 144-146 MHz. Chiar
la prima vedere, schema pare
efortul de a-I realiza va
fi prin unor per-
In urma masu-
efectuate s-au ur-
parametri:
, ecart de 133,3-135,3
MHz;
neu niformitatea tensiu nii la ire:
mai de 3 dB;
tensiunea la ire pe o de
75 il: 2 Vvv;
atenuarea componentelor nedo-
rite: mai de SO dB;
De foarte multe ori, n de
laborator avem nevoie de
etalon sau baze de timp, pentru a
comanda unele aparate cum ar fi
osciloscoape, ceasuri"
tre, vobuloscoape etc. Montajul pro-
pus are n sa un
Rl, R3
alunecarea' n primele
30 de minute = 5 kHz, n
rele 8 ore = 6 kHz (spre
mari).
'Oscilatorul variabil (12430 kHz -
14430 kHz) cuprinde tranzistoarele
T
1
, T
2
T
3
, de tipul BC 172 C sau
similar; dioda varicap BB 139 reali-
a de lu-
cru.
Etajul de mixare are n compo-
tranzistoarele T
7
, Ta, de tipul
BF 214 - BF 215. Dioda varicap BB
"139 la de frec-
Oscilatorul cu
tranzistoarele T 5 T 6 (B F 214 - B F
215).
cu proprie de de
10 MHz de la care, prin cu
10, se pot submultipli la
valoarea 1/100 Hz.
Oscilatorul
(NI N2) dintr-un circuit CDB 400
HE, care semnalul se
10Hz 'lHz
L 1
R8
R6
R7
Nr. Nr. Diametrul
, spire' c,arcasei
Conductor
lungimea
bobinajului

1 15 7 mm CuEm 0,4
2 7 5mm
3 4 6 mm OuEm 0,85 12 mm "
4 4 6mm CuEm 0,85 12mm
5 ,5 6 mm CuEmO,4
splra
6 2x3 6mm CuEm 0,4
7 x5 4 mm
8 2 4 mm
9 6 6mm
10 6 6mm
11 6 6mm CuEm 0,85
12 6 6mm CuEm 0,85
1.
Amplificatorul n banda
133,3-135,3 MHz este echipat cu Tg
T
lO
de tipul BF 214 - BF 215.
Stabilizatorul tensiunii de alimentare
a oscilatorului variabil este compus
din dioda Zener PL9V1 Z si tranzis-
torul AC 180. '
Oscilatorui variabil, osciiatorui cu ..
amplificatorul ce
etajului de mixare snt similare cu
cele publicate n 12/1981 al
revistei noastre.
Etajul de mixare va fi echipat cu
tranzistoare ai parametri vor fi
ct mai Echilibrarea mon-
tajului se face cu ajutorul
metrului de 2,5 kO plasat n emitoa-
celorlalte ce
un trigger-Scbmitt; la ire
nndu-se 10 MHz. In continuare,
semnalul trece prin 9, circuite CDS
490" divizo1;lre cu 10,
pe rnd 1 MHz, 100 kHz, 10 kHz,
1 kHz, 100 Hz, 10 Hz, 1 Hz, 0,1 Hz,
0,Q1 Hz.
In oscilator valorile pieselor snt
alese n fel, nct favorizeze
de 10 MHz.
Serie cu cristalul de este
montat un condensator semivaria-
Q,lHz q01Hz
RAZ 2
splra
15 mm
15mm
15 mm
se peste l7,
miez

idem
idem
la
spire de .Ia
rele tranzistoarelor T 7 T 8 n modul
se tensiunea
de alimentare a oscilatorului varia-
bil; circuitele oscilante, care au ca
pe L7' Lg, LlO' L
12
se
cu ajutoru unui
gri d-d i p- metru pe de
120 870 kHz; se poten-
de 2,5 kO
unui semn,al minim la,priza de
a lui L
12
. se face cu un
voltmetru electronic de RF.
acest reglaj, circuitele L7'
Lg, LlO' L
11
L
12
se, pe
de 134,3 MHz; se conec-
tensiunea de alimentare a os-
cilatorului variabil, incercndu-se
bil care reglajul exact al
.,
Pentru extreme ale con-
densatorului se obtin 9999 Hi
10 000500 Hz, deci o de
O,OOS
Triggerul-Schmittare doar
de a da semnalului o ct
La lui CI-8 se
semnal' cu de 1
H4,,.. unde este o LED
ce emite cu res-
(1/s). Baza de timp a mon-
LISTA
RI .: 560 n
R, : 220 n
k.o
R4 : n
Rs : 3,3
R6 : 4,7 k.o.
R7 : 4,7 kn
Rx : 220 O
CI 10 -
C7 : 2200
C', :
V
la
TEHNiUM 7/1982
V.F.G. 12430 KHZ-14430 KHZ
AF


1.71<.11.
---.----.>---U'
4,7pF 6,81<.11.
DO
1
BB139
150.n

o
/
10M
1
G
IVI
""
-; R6 r-

-[[O- ..
/'
iM
1
/
100K
1
TEHNUJM 1/1982
/
10K
[
"
1K
1
-12V
* CAPACITOR cu IZOLAnE
SAU STYROFLEX '
O
1+
C2
r-T/[
/
100
11]+
/L
1
/
10
C3

/
1
+
r
1
*'
0,1
1
unei tensiuni egale n tot
spectrul de prin
trimerelor circuitelor oscilante.
ului Q nu este cri-
(ea poate avea valori mai mari
sau mai mici). La alegerea
se va avea n vedere ca raportlIldin-
tre valoarea oscilatorului
variabil cea a la irea
etajului multiplicator -nu
1/12. oscilatorull,li
variabil va fi astfel nct la
irea montajului ecartul de. frec-
fie ntre 133,3 13q,3 MHz:
O ire a acestui raport ngre-
selectarea componentei do-
rite la etajului de mixare,
deci este unor sem-
nale nedorite.
semireglabil plasat
n emitorul lui T
3
la alege-
rea nivelului optim de a os-
cilatorului variabil,
prin aceasta o pe
ntinderea scalei, ceea ce
radioamatorii numesc
Releul montat la intrarea mixeru-
lui posibilitatea folosirii unui ai
doilea oscilator local. Deci se poate
lucra n transceiver sau cu
emisia separate. n con-
cu rsuri acest mod de lucru este de
un real folos,- aducnd multe puncte
radioamatorului care dispune de el.
tajului este prin buto-
nul k1. Acesta, n A (oprit),
un nivel logic O la intrarea lui
N5. irea N5 are atunci un nivel 1
N6 trece n O. N7
N8 trec n nivel 1 si
snt blocate. .
Trecerea lui k1 n B
conduce la unui nivel O
la irile N7 N8, respectiv la
deblocarea circuitului CDB 490.
Snt utilizate circuite NAND
pentru comanda
un circuit NAND nu poate
alimenta dect 10 (N5, N6,
N7 N8 fac parte din CDB 400).
Pe cablajul imprimat snt indi-
cate traseele
CDB 490, ale circuitului oscilator
(CI-12 CDB400 HE) ale circuitu-
lui de (CI-11 CDB400).
Alimentarea cu energie este tre-
prin CI-1, care este tot un
circuit integrat de til?ul 7805. n
lipsa acestuia se poate construi un
stabilizator pentru 5 V, montat ex-
terior, care n
sa 'un tranzistor 2N3055. Redresa-
rea se cu o punte sau 4
diode (vezi circuitul imprimat).
DupA REVISTA
"LE HAUT-PARLEUR"
REZl)L TATE:
CAMPIONATELE REPUBLICANE
DE TELEGRAFIE '1982
Campionatele de
. receptie-transmitere, regularitate
seniori
1 Manea Janeta Y03RJ
2 Cmpeanu Gheorghe Y09ASS
3 Bratu Radu Y04filW
juniori mari:
1
2 Grigoriu Vicentiu
3 Manuela
Campionatele de,
seniori
1 ManeaJaneta Y03RJ
2 Bratu. Radu Y04HW
3 Coca Pavlic Y08BAV
juniori mari
1 Umona
2 Udr,escu Adrian
3 Varlam Valentina
ncepe cu exe-
imprimat. prezen-
scara 1/1 (n
compo-
pe cablaj). Se ca
P1 fie de
a
T4Q7
b a.

ing- LAURA CAZACU
ferabil bobinat, pentru o mai
precizie.
realizarea a cabla-
jului montarea pieselor, puntea se
la tensiunea de alimentare;
se poate folosi o baterie atunci
aparatul devine portabil.
La bornele Rx se Clj un re-
zistor manevrnd butonul poten-
P
1
, tonul va deveni la un
moment dat foarte slab,
puntea s-a echilibrat.
Avnd n vedere faptul factorul
de multiplicare al subgame
este 10, iar domeniul de se
ntinde ntre 10
2
10
6
, se poate
trece la etalonarea. aparatului.
Mai nti, pe panoul frontal, n
dreptul se
o de hrtie mai
de dimensiunile 10x10 cm, care va
iSVORANU
tu! 8 se la"nodul electric
de condensatoarele C
311
,
C
3
1'2 cursorul
P303;
- conexiunea din punc-
tul C se la nodul electric for-
mat de rezistoarele R
30
& R
304

R
311
; rezistorui R
309
se
prin rezistorul R
2
din schema elec-
tri n fi gu ra 1;
- conexiunea din punc-
tul D se pe cosa 310.
Difuzorul va avea de
8 O.
Efectuarea a nlocuirilor
presupune un studiu atent al sche-
mei electrice a radioreceptorului
"Pacific".
Noul amplificator de audiofrec-
se pe o de
perti nax pl acat. In desen u I di n fi-
gura 2 snt prezentate modul de am-,
plasare a pieselor, precum confi-
traseelor electrice.
puterii 1"8dioreceptorului
"Bucur" de la 2x6 W la 2xSO Weste
..

ti
C433
..

constitui scala. Pe axul
trului se va fixa, solidar cu butonul,
un ac indicator. Se pune acum co-
mutatorul pe 10
3
, iar la bor-
nele Rx se o
de 10 kO, precizie 1%, se
pentru ton nul. In
acest moment pe se
un reper. Se apoi valoarea
Rx n ama, la
fiecare valoare marcA du-se pe
reperul respectiv. in P2 P3
se capetele de
fl1kQ
R, 10 kQ.
Pentru celelalte subgame ilcontro-
lui se face prin La
etalonarea aparatului pentru con-
densatoare se la fel.
Precizia depinde de preci-
zia pieselor folosite etalon.
Cu aceasta reglaje1e snq termi-
nate, iar instrumentul si va
n practica de zi cu z a
constructorului amatQr,
fie depisteze compoflentele, de-
fecte, fie afle rapid valoarea re-
OI':
C
R
1
i8k A R, 1,5 k Cit 100n
l>-------I!--'----4i

" Rit 821<
C5 S(OOp
B
Difuzor
R5 1.n/3W'
o

T'09 I I

I
t:
41/1
o-
.,
.. 4


'"


..
8

T611 ee
TEHNIUM 1/1982
=
<:
(;1 :> {
A

t;;
se schema
din figura 3.
propuse se vor realiza pe placa de
montaj cu care este echipat radiore-
ceptorul, p,.rin obturarea unor trasee
electrice, in desenul din figura 4
este o parte a cablajului
imprimat, etajului
final de cu toate
ce conduc la
puterii audio.
Alimentarea noului etaj de audio-
se face la tensiunea de
40 V, motiv pentru care se impune
nlocuirea vechiului transformator
de cu un altul capabil debi-
teze n secundar o tensiune de 40 V
la 1,5 A.
Din motive de simplitate, n dese-
nul din figura 3 a fost
schema a unui singur ca-
nal (stng). snt identice cu
utilizate n schema ..de
a radioreceptorului "Bucur". Tran-
zistorul T
408
, condensatorul C
452

ceie trei rezistoare, R
451
R
452
, R
4537
se vor monta pe o de pertinax
placat, n punctele a b,
cu cose care ulterior vor fi li-
pite n locul diode! DC
27
conform in-
ce din figura 4. Mo-
dul de montare a pieselor confi-
traseelor electrice snt
tate n fi gu ra 5.
se va face n boxe echi-
pate cu difuzoare de minimum
50 W.
I T40B I
II

R449
T411
2N3055
R455
O,47,n.
a b

18k
R453 R
456
560n O,47n.
b
T407
BC171A
TEHNBUM 1/1982
J412
2N3055
cititorilor revistei
de metronom electronic
cui de 3,8 V.
o
Schema cuprinde ca element
cipal o TTL ti-
pul CDB400E, de la care se folosesc
3 montate n
de oscilator. de
poate fi n limite foarte largi
prin conectarea unuia din conden-
satoarele C
l
, C
27
C
37
C
4

se inyers cu
capacitatea). In limite mai mici,
poate fi cu ajutorul
Pl' liniar, de 2 krl.
Comutatorul K poate fi de orice tip,
cu 4 Condensatoarele C
l
, C
2
se a fi cu tantal. Cu va-
lorile din se poate acoperi
banda audio. Cu ajutorul po-
P
2
se nivelul
de ire, care are valoarea
dE! cea 1,5 V.
Montajul se de la o
baterie de 4,5 V sau de la o su
bine
consumul
neratorul audio
la verificarea
la
a\"I::;::'lIUIGt se \JUIJltj,ClLC1
tru.
etaj de
poate ca
ecranarea deoa-
rece la gene-
armonici care pot perturba
radioreceptoareior
aflate n apropiere.
Montajul un
dus de piese, este de construit
de reglat pe con-
structorii cu lucrul cu cir-
cuite integrate Banda de
este aproximativ
ntre 30 Hz
Pentru reducerea zgomotului de
fond, care apare inevitabil de cele
mai multe ori
sursei de semnal sau unui etaj din'
de amplificare audio, s-au
perfectat diverse sisteme, ca de
sistemul DBX, sistemul
MPX etc. Ele snt comlliicate pen-
tru bu na lor fu re-
glaje laborioase. In articolul de
se prezentarea unui mon-
taj relativ simplu, cu
bune care nu necesite reglaje
speciale.
Montajulface parte din categoria
limitatoarelor dinamice de zgomot
(DNL). Principiul de, se
fig.1.
R1
INTRARE 10kn..
Ing. EMIL MARIAN
pe nsumarea a sem-
nale de n
de anume semnalul
un semnal prelucrat, nsumare care
anularea zgomotului de
fond nedorit. Cunoscnd nivelul
aproximativ al zgomotului de' fond,
precum banda de n
care apare, se poate realiza un sem-
nal prelucrat din spectrul audio al
semnalului care reprezinte
tocmai zgomotul de fond. Acest
semnal prelucrat va fi n cu
semnalul de
Prin nsumarea dintre semna-
lul semnalul prelucrat, se
semnalul util de audiofrec-
R22",'47kn ..
K
j
U
U
TRANZISTOR Tl T2
U
c
5 6
Us
2,5 2,9
U
E
1,85 2,3
f
f
fig. 2.
T3
1,1
0,8
0,18
l;.
T4 I T5
4,05 7,5
.
1, 1,1
-
0,4 1,6
:;;,
. , .
a. Semnalul audio n
DNL -ului
b. Semnalul audio cu DNL
conec ta t n montaj
(nereg/af)
c. Semnalul au dio cu
reglat
Reglarea DNL -ului
D7
pL7V5
U [mv]
flg.3. A fenuarea de DNL n
funclie de nivelul semnalului
CORECTOR
DE TON
R
DNL
FINAL
fig. 4. Montarea DNL -ului n lantul audio
K-comufafor (figurat n poz. 1/ functionare DNL")
Vcc-tensiunea amplificatorului
R-rezis
10
R22 (REGLAT)= 42k.n.
200 l>-----___________ ------__
o
100 -l-------_-----__ o..._ _________ _
10 2 2 2 5 10" 2
ffHzl
TEHNBUM 7/1982
zgomotul de fond nedo-
rit.
DNL-ul se
n audio, ntre etajul corector
de ton amplificatorul final de pu-
tere.
principalele
componente ale DNL-ului.'
Semnalul de se
tranzistorului Ti prin interme-
diul condensatoruiui Ci' Pentru re-
glarea nivelului semnalului de in-
trare a fost
Ri -
Din colectorul tranzistorului Ti,
prin intermediul grupului C
2
-R
22
,
semnalul este aplicat n baza tran-
zistorufui T
5
. semnal, dar
defazat cu 180
0
, este preluat de un
de prelucrare din
emitorul tr.anzistorului Ti> prin inter-
mediul condensatorului C
3
Grupul
C
2
- R6 permite unui defa-
zaj constant, n banda de frec-
audio, ntre semnalul
semnalul ce a fi prelucrat.
Blocul de prelucrare
a semnalului audio dintr-un
filtru cu trei celule pentru frecven-
ridicate, dintr-un amplificator
9u etaje dintr-un redresor.
In compunerea ..primelor celule
ale filtrelor condensatoarele
C31 C
4
rezistorui Rl' cu
de intrare a tranzistorului
T
2
Atenuarea n jurul de
2 kHz este de ordinul 12
de a filtru lui este de
qca 4,5 kHz. Amplificarea n ten-
siune a tranzistorului T
2
este-1Q dB.
A treia a filtrului este for-
din rezistorul R1O' condensato-
rul C
5
rezistenta de intrare a eta-
jului care tranzistorul T
3

Atenuarea a filtrului este
de cca 18
De pe colectorul tranzistorului T
2

semnalul se la intrarea ampli-
ficatorului cu etaje, realizat cu
tranzistoarele T
3
T
4
. Amplificato-
rul o de nega-
a tensiune se ia din emi-
tranzistorului prin interme-
diodelor se
C
6
baza, tranzistorului T
3
.
amplitudi-
nea tensiunii pe emitorul tranzisto-
rului T
4
la valoarea 0,6 V, ceea ce
coincide cu tensiunea de deschidere
a diodelor 0
5
-0
6
,
nu ar exista limitare,
tensiunea de a condensa-
toarelor Cg C
lO
ar fi depins de
. semnalului pe emitorul
care ar fi m-
a
n tensiune a
tranzistorul T
3
fie 26 dB, fapt care im-
::l11'l,nAlrAl'I tr.anzistorului T
3
cu
h21E = -:-- 450.
Modificarea R
12
nu este
deoarece prin aceasta se
de intrare a eta-
jului, deci caracteristica de frec-
a ntregului filtru. Amplificarea
n tensiune a tranzistorului T
4
este
de cca 15 dB.
Modul de a blocului
de prelucrare a sem-
nalului imediat din analiza-
rea grupului de diode al
redresorului.
n momentul unui semnal
audio care un spectru sufi-
cient al nalte, conden-
satoarele C
9
e
10
se prin
diodele 03-04' Cnd tensiunea pe
diagonala atinge 0,8 V, diode-
le 0
5
-0
6
se deschid semnalul care
prin rezistorul RIs trece la
prin condensatoarele C9-C
iO
'
Ca rezultat. semnalul din colectorul
lui Ti va trece prin C
2
R
22
n baza
tranzistorului T
5
, care
ca repetor pe emitor, din emitorul
tranzistorului T
5
la DNL-ului,
nici o modificare.
, n pauze, tensiunea de zgomot
este pentru
condensatoarelor Cg C
10
la
tensiunea de deschidere a diodelor
0
5
-6' Ca urmare a acestui fapt,
tensiunea de zgomot, prin rezi,stoa-
rele R
1S
-R
19
condensatorul Cii' se
n baza tranzistorului T
s
. Tot
7/1982
aici apare tensiunea de zgomot
pe cale prin con-
densatorul C
2
R
22
. Da-
faptului aceste ten-
siuni se n de ele
se reciproc nu ajung la
irea DNL-ului. Pentru o anulare
se nivelul acestor
tensiuni cu ajutorul rezistorului R
22

repetorului pe emitor din
partea a DNL-ului este abso-
lut pentru
n a etajelor prezentate ante-
rior, pentru adaptarea dintre
DNL-ului intrarea amplifi-
catorului final de putere ..
Alimentarea' montajului se va face
de la o de tensiune
bine n de valoarea
tensiunii de alimentare
cunoscnd consumul montajului
I = 25 mA, se va dimensiona rezis-
R
23
, alegnd un curent cores-
prin dioda Zener 0
7
,
Pentru realizarea a
DNL-ului se va executa un cablaj
imprimat ngrijit, cu ct mai
scurte evitnd categoric formarea
buclei de Componentele vor
fi de . calitate. Se utili-
zarea cu meta-
a condensatoarelor cu tanta!.
Tranzistoarele folosite, de tipul SC
109 C, BC 173 C, se vor alege cu un
zgomot propriu minim.
Diodele 0
1
-0
2
, 0
3
-0
4
0
5
-0
6
vor
avea caracteristici de fu
identice.
-realizarea a monta-
jului, acesta se de la
sursa de tensiune a aparatului (ca-
setofon, magnetofon, amplificator
audio) la care se DNL-ul
se punctele statice de
a etajelor, n
tabel. Tensiunile se vor cu
un voltmetru electronic cu o irnpe-
de intrare de1 Mn,
verificarea tensiunilor, se in-
DNL-ul n audio n-
tre etajul corector de, ton amplifi-
catorul final se reglajul
dinamic pentru reducerea zgomotu-
lui de fond. Pentru acest lucru se
din R
1
cu cursorul la
R
22
cu cursorul la mijloc. Se
la irea amplificatoru-
lui final un osciloscop pentru vizua-
lizareasemnalului' final pe difuzor.
Se voll}mul amplificatorului' la
maximum. In lipsa DNL-ului, se va
auzi n difuzor un puternic, iar
semnalul vizualizat cu ajutorul osci-
loscopului va avea forma din figura
2a. Se treptat tensiunea la in-
trarea DNL-ului, cnd se
diagrama din figura 2b. Apoi se
valoarea R
22
cnd zgomotul de fond dispare
complet (fig. 2c).
n cazul folosirii DNL-ului la case-
tofon sau magnetofon, reglajele sus
se cu o

care se pe "RE-
DARE". Atenuarea de
DNL, n de nivelul semnalu-
lui, este n figura 3. Este
folosirea unui comutator
pentru intercalarea a
DNL-ului n audio, folosin-
du-se de cablaj
n figura 4. In final, DNL-ul se va
ecrana cu de fier cu grosimea
de 1 mm se va amplasa n
interiorul montajului ct mai departe
de sursele de zgomot (transformator
de motor de antrenare a ben-
zii etc.). electrice pentru
transmiterea semnalului de audio-
pe traseul corector de ton
- DNL - amplificator final se reali-
cu cablu ecranat. Montajul se
poate realiza n varianta stereo,
reglajele sus
separat pentru fiecare canal.
Realizat pus la punct, DNL-ul .
va net lan-
electroacustic n care a fost in-
tercalat.
BIBLiOGRAFIE:
"PHIUPS - STEREO CASSETTE RECOR-
OING" '
"SYSTEM RH-851"
REVISTA "RADIO" nr. 7/1979
1. MIHAI
Montajul prezentat, cuplat la o
permite
unui efect acustic special numit
"distorsiune", utilizabil n ritmurile
. moderne mai ales cnd chitaristul
un solo.
Elementul de l constituie un
circuit tip B A 741.
gul etajului este foarte important -
de ordinul a 2 000 -, ceea ce im-
o tensiune de intrare
(2 mV), care poate fi
distorsiuni.
Cum o de
n medie un semnal superior ca ni-
vel lui 2 mV, toate' vrfurile amplitu-
dinii vor fi transformate de circuit n
semnal dreptunghiular foarte bogat
n armonici.
,Semnalul de la (normal se
+0----4 .....
gv

fF
numesc Emilian Oprean lo-
cuiesc n comuna Aninoasa,
Snt un pasionat al mon-
tajelor electronice un con-
secvent al revistei "Tehnium". In de-
cursul anilor am asigur
un nivel de suficient p.en-
tru a aborda elaborarea unor
scheme proprii. Ca urmare a' acestui
fapt propun cititorilor revistei un
montaj electronic pentru mixarea
a unei surse de magneto-
fon cu un microfon.
Principiul de este re-
lativ simplu: semnalu" provenit de la
microfon este amplificat de un
circuit integrat liniar din seria 741,
care semnalul este debitat pe
de volum de 50 kO.
La integratului se culege
47n
220nF

15QmV
1ncteva zecimi de mili-
se va conserva n cazul
nostru cu o amplitudine
att timp ct amplitudinea sa (Ia in-
trarea montajului) va fi mai mare de
2 mV, care semnalul se va
amortiza distorsiuni, dis-
Se n acel i
timp impresia nota are
o ma
in schema din
de la semnalul se in-
inversoare a circuitului 741
prin C
l
R
1
Rezistoarele R
l
R
2
n tensiune al eta-
jului, 'in cazul nostru de aproximativ
1 800 (66 dB). G = R
2
/R
1

Efectul sesizabil de distorsiune
apare cnd tensiunea de intrare de-
6 mVvv, n jur de
2 mVef. Se poate aplica semnal cu
amplitudinea de 2 V nici un pe-
ricol la intrarea montajului.
rezistorul R
2
de contrareac-
este format dintr-un
tru de 2 MO n serie cu 300 kn,
efectul de distorsiune poate fi con-
trolat Pe snt
montate cteva puncte ale tensiunii
de alimentare.
RZ
semnal pentru a ataca
mului tranzistor din
lington, nu nainte de a
sat de o cu Il .... .," .... '''",
mare a acestui
cnd apare semnal de mi-
crofon, apare o tensiune
n baza lui T
2
, ceea ce duce la des-
chiderea acestuia fapt, a tranzis-
toarelor T
2
semnalul de ia
magnetofon n raportul
de 1/10 (este dat la prin re-
de 10 kO , 1 kn
circu itul emitor-colector al
tranzistoare. in concluzie,
scade nivelul de mag--
netofon ia sem-
nalului de
Tranzistorul T
1
este montat ca re-
petor pe emitor, alimentarea lui
Cndu-se ia +15 V.
Circuitul integrat semnalul de
la magnetofon 'o amplificare
dar este necesar pentru nu
se cele semnale
ele.
(CONTINUARE iN PAG. 17)
salvare cu motor.
1936.
este o per-
cu expe-
1"0"'1"\+010 anilor '30.
n octombrie
Ing.
ro,
chesc
stat
ar fal
cazul .defect
surveni la motor, ramele
iar echipajul n I
se va fie I
m are capacitate
plutire norr
imediat
de valuri sau


4. Apa ce se
ct mai repede p
obosi echipaj
ori nevoit
de pe
5. Trebuie fie sufi<
chiar
pentru ca 'i"lY'::>I'"\J.a.n"t!i
fie eficiente.
6.
pe o
la
7.

/
/
/
/
/
-----
-----
MiHA9 STRATULAT
pornire a autoturismului "Dacia" 1300
circuite: unul care ba-
teria 1 cu releul.ui de pornire
3, prin cheia de contact 2, un altul prin
care se motorul electric al
demarorului 4 pleCnd de la placa de COh-
tacte 5.
Cnd se contactul 2 n vede-
rea pornirii, reieul de pornire este pus
sub tensiune miezul mobil este
atras .prin contactele 5,
dintre baterie demaror stabilind ast-
fel de curent n al doilea circuit,
cel de putere.
Un prim defect care poate exista se ma-
prin lipsa reactii a insta-
de pornire cnd se con-
tactul 2 prin cheia de contact.
Pentru a localiza defectul, se desface
7 (fig. 1 2) dintre cheia de
contact 2 releu! de pornire 3 n pa-
ralel cu acesta, se un bec B,
cum se n figura 3. La
cu cheia de contact becul trebuie
se n caz contrar,
ori contactul aprinderli la cheie este de-
fect, ori conductorul care I cu re-
leul de pornire 3 este defect (ntrerupt)
sau conexiunea de la releu este
becul se aprinde, atunci
nea se n releului, fapt
care impune inlocuirea acestuia cu altul
nou.
o apare atunci cnd, la
de pornire prin
cheia de contact, n demaror se aude un
?gomot metalic unei lovituri.
in acest caz, nea trebu ie
n releui de pornire sau chiar n motorul
demarorului. O poate
consta n stabilirii contac-
telor 5 (fig. 1) din circuitul de putere.
acestui defect se poate stabili
legnd un bec de control B n paralel cu
de (reper 7, fig. 3),
cum se n schema din figura "J.
la cheii de contact becul
B nu se aprinde, contactul
de putere 5 este imperfect stabiiit,
aceasta fiind un indiciu al rele-
ului de pornire, care trebuie demontat
nlocuit sau reparat. becul se
aprinde iar motorul demarorului nu de-
vine activ, atunci el este sediul de-
ranjamentului (perii uzate sau murdare,
colector ars sau murdar, intre-
rupte etc.); evident n acest ultim caz
demarorul trebuie demontat remediat
sau nlocuit. .
DIAGNOSTICARE,A DEFECTELOR
MeCANICE
Simptomul unei mecanice se
traduce prin rotirea rotorului demaroru!ui
la cu cheia de ca
arborele motor fie antrenat; n
demarorul scoate un huruit con-
tinuu. Snt posibile ori
dantura coroanei volantului a pinionu-
lui demarorului snt deteriorate (prin ru-
pere sau aceste piese nu
mai pot intra n angrenare, fie roata
de pe axul rotorului nu se mai
lipsind de antrenare pinionul demaroru-
lui.
n ambele cazuri demarorul
trebuie demontat de pe motor pentru a fi
supus tehnice de nlocuire a
pinionului demarorului sau a coroanei
volantului.
Automobilistul simte o alar-
cnd, demarorului
pornirea a motol'ului, pinionul
demarorului nu mai poate fi scos din
grenarea cu volantul. nu este
de temei deoarece
astfel de chiar un timp relativ scurt
poate conduce la deteriorarea a
danturilor seama de faptul da-
valorii ridicate a raportului de
transmitere ntre pinionu! coroana
volantului, pinionului demarorului
poate atinge niveluri Ce este
de n astfel de cazuri? In primul
rnd se oprirea motorului prin
contactului aprinderii sau, n
mod motorul nu se
se borna minus a
de acumulatoare. oprirea "II."V'UIIJI
se scoaterea din angrenare a pi-

rh
8 I
5
111982
SIMBOLURI
V
CBO
- tensiunea colec-
cu emitorul n gol
V
CEO
- tensiunea colec-
tor-emitor, cu baza n gol
VEBO - tensiunea emi-
cu colectorul n gol
'CM - valoarea de vrf a
curentului de colector
P
totM
- puterea di-
n specificate de
tem peratu
TjM - temperatura a

f
8
- de n cone-
xiune emitor comun
h
21E
- raportul static de transfer
direct, n conexiune emitor comun
*I
c
- valoarea curentului de co-
lector la care s-a h
21E
C
22b
- capacitatea de ie-
n conexiune
(C
12e
) - capacitatea de transfer
invers, n conexiune emitor comun
(va fi n coloana C
22b
, n paran-
teze simple)

Coduri pentru polaritate mate-
riale
PG - pnp, cu germaniu
PS - pnp, cu siliciu
NG - npn, cu germaniu
NS - npn, cu siliciu
Coduri pentru recoman-
date
a) in bunuri de larg con-
sum
RRH - radioreceptoare AM/FM,
generale, mare
RRM - radioreceptoare AM/FM,
generale, mediu
TAI - receptor TV, amplificatoare
FI
TAU - receptoare TV, amplifica-
toare UHF
TBl - receptoare TV, baleiaj linii
TFV - receptoare TV, FM VHF
TMU - receptoare TV, mixere
UHF
TOU - receptoare TV, oscilator
UHF
TVH - receptoare TV, ire vi-
deo, . tensiune
TVM - receptoare TV, vi-
deo, medie tensiune
b) pentru uz industrial
- prima poate fi A, R, S, U
sau V
A - audio (AF)
R - RF
S - SHF
U - UHF
V - VHF
. - a doua poate fi H, L sau
M
H - curent ridicat
M - curent mediu
L - curent mic
- a treia poate fi A, C, O, H,
N, P, R, U T
A amplificator
C
O darlingtor.
H chopper
N zgomot redus
P putere
R de tranzistoare
U - universal
T - tensiune
W -
c) speciale diverse
CSD - comutator
SCR - tiristor
TEC - tranzistor cu efect de
cmp
TUJ - tranzistor
OUA - tranzistoare duale sau etaj

PHT -fototranzistor
TEHNIUM 1/1982
II1II11II
T
FLORIN GESAD
b

SO e b s c 51 5 S2
CAPSlfE -- CDIEIIIII
pentru conexiuni, simbolul OBS se va citi scos din uz (de "Ia 6b-
solete = demodat, nvechit - Ib. Cifrele de
ordine al conexiunii din figurile 1 2.
Pentru capsutele din figura 3 se fac
- capsulele TO snt standardizate conform normelor J EOEC -
S.U.A.;
- capsulele NS snt nestandardizate;
- capsulele OBS snt scoase din uz nu se vor n figura

e s c
e
Ts4


.. CeC
e 63 64A
e b

b
c@J
b
64B
... ,. e cO"-
e
e b b
O
e
bOC Qb G) ':0 o', =o o: b e .f) ..'..
... 65 \!''66 Q e e C 'o,e o .b o e c c.
b 67 68 69 c 70 71 72 73 74
... .. e (}c fii ffft
W
71
W 77 .... e.. 82 Iti \t le c b
b e 1:) e o c:.' -b e c 1)
ffi .' 78 79 80 81 e c b 83 84
85 b c: e \11\ 86 m
88
TOl
1
T05F T01
25mm
,
I f
I I
.1. III ,1


o C
1 J
6
5
T012F T018

, '
: 35 t ;
'r9.
I mml I I
O
a', at
:
38I:_J II-
O
10
I
25mm-
9
.T037 T039

I 13 I I
I mml I
'1' .i


o. o
: . :
25mm
13
14
T044 T046
I=p\-..4
I

,
'
1____ 18
17
T03
3
T022

I I
TOS
.. II. 83mm
'O
t--
4 38mm II
T036
TErminal
de

orientare


: Y- CI>

11
T041
30mm
15
T059

10mm
,---
16mm
I
f-- -
16mm
L ___
12
. 17mm
:;, --_--
de montaj
T043

38mm Il
16 1 __ -, I
T060
__ _ 6mm
r-
l1mm (.-....;.
llmm
.L ____ ::'
(CONTINUARE N HR. VIITOR)
15
n
culori, material
fotosensibil color corespund trei
cu rbe caracteristice, cte pentru
1
care strat, care
parazitare.
de a copiilor
color este nevoie se de-
de Aces-
tea efective
se cere
el ementul
sensibii pentru
bil.
Densitometrele dispun
de o serie de dispozitive sau
..'"''''''''''+,., care le confere faci-
exploatare sau

prezenta
densitometre
ficarea schemei si
familiarizeze cititorul cu ci serie de
elemente constitutiv-constructive.
n lu-
cazul de interes real
(Prin
Sistemul prezentat permite sem-
nalizarea la n oricare loc
dintr-o a unui eveniment re-
ceptat de un anumit senzor: acusic,
luminos, termic etc.
Vom descrie numai varianta cu
sesizor acustic care poate comunica
de exemplu un apel telefonic,
ca montajul fie cuplat
electric la circuitul telefonic, sesizo-
rul fiind n acest caz un microfon.
Pentru cazurile cnd se
alte traductoare (luminoase, ter-
mice), constructorul va adapta,
caz, doar etajul de intrare.
schema-bloc (fig. 1), se
se compune
din subansambluri: un
tor un receptor.
(fig. 2)
astfel: microfonul sunetul
de la soneria telefonului, apoi sem-
nalul electric este amplificat de eta-
jele cu tranzistoarele T
2
T
3
Din
colectorul tranzistorului T
3
se cu-
lege un semnal P) a
valoare pragul de
a etajului echipat cu tran-
zistorul T
s
.
un alt etaj de amplificare ce
tranzistorul T
4
semnalul este
2
. l.._ .. w"" __ .. _
18
redresat de dioda 0
1
, La irea re-
dresorului este cuplat un circuit de
integrare (Ri6, C12) care
tranzistorul T
s
. Acest etaj are ca sar-
un releu care la prin
contactele sale alimenta-
rea unui etaj multivibrator format cu
tranzistoarele T
6
T
7
Semnalul ge-
nerat de acest multivibrator are frec-
de aproximativ 500 kHz.
Semnal de 500 kHz este aplicat
etajului n contratimp format cu
tranzistoarele Ta T
9
ce au ca sar-
primarul transformatorului Tr.
2. Din secundarul transformatorului
Tr. 2, prin condensatoarele C15
C16, semnalul de 500 kHz este tri- I
mis n spre recep-
tor.
La (fig. 3) din prin
condensatoarele C10 C11, semna-
lul de 500 kHz ajunge n transforma-
torul Tr. 3 prin acesta L::t tranzisto-
rul T
2
Se !a intrarea
tranzistorului este dioda 0
1
care taie negative,
amplificarea semialternan-
pozitive. amplificare
etajul T
3
, semnalul este redresat
aplicat tranzistorului T
4
care co-
releu!. Pe redresor este mon-
+C2 C3

01 > > tI __

<'
> H*HIlJ H > r-a1
RECEPTO<R 1
tat un circuit de integrare ce
intrarea n a tranzistorului
T
4
la unor semnale parazi-
tare de
Se T
4
n
C.
Cnd releul este prin
contactele sale, multivi-
bratorul cu tranzistoarele T
s
- T
6
;
acestea un semnal de 1
kHz. Din colectorul din T
6
semnalul
de 1 kHz este amplificat aplicat
difuzorului.
Deci n difuzor se va auzi semnal
de 1 kHz numai cnd' va
trimite semnal de 500 kHz.
n figurile 4 5 snt prezentate
cablajele imprimate la scara 1/1 de
la receptor.
Transformatoarele de Tr. 1
Tr. 4 trebuie furnizeze n se-
cundar o tensiune de 9 V la un cu-
rent de 200 mA, deci pot fi ch,iar
transformatoare de sonerie.
Transformatoarele Tr. 2 Tr. 3 se
construiesc pe cte 'o de
cu diametrul de 10 mm de
.. aproximativ 50 mm (pot fi de la an-
tene).
Fiecare are cte 20 de
spire din CuEm 0,2; ntre
este de 5 mm.
se pe cu lac sau alt
adeziv. Microfonul recomandat este
de tip electret; n lipsa acestuia se
poate cupla un microfon .. dinamic,
dar n acest caz se R
4
(fig.
2).
Pentru verificarea
snt plantate diodele
LED L
1
L
2
(acestea cu
R
2
R
19
pot lipsi din montaj).
Cnd se o semnalizare
se butonul BM; n
acest mod multivibratorul
alimentare trimite pe linie semnal
de 500 kHz.
Redresarea semnalului de alimen-
tare se poate face cu diode 1N4001
sau cu o punte fedresoare 1 PM 0,5.
, ,
,
,
.,
I
1,
02
TEHNSUM 7/1982
- - - - - . - - - - ~ - - - - - - _ i
220V
r
+
t ~
..-
\
TEHNIUM
1
8
I - - ... - _ ....... ___ ... _ _ _ __ .A _____ ... __ ....... _ ... _..J
,
,
I
500
Detaliul A
3
113
100
..a...=--_ ...:. _______ 1, __ _
---------- ------ ---------,.-------- -------
I
I
3
80
160
30 50 50 30
30
.
t
I
_-",-_1
n duri(/>4

1. Corp lateral I (01-01)
2. Corp central (01-02)
3. leg. (01-03)
4. Corp lateral II (01-01)
5. Element fixare
6.
7. fixare
8. Nit, Stas 4020-53; AI 99,5; 0 3)( 5
9. Stas 4071-69; OlC 45; M3
- ului de venti-
pe conturul trasat, cu aiutorul
ciocanului. la ope-
ratie se va lucra cu
pentru a se evita n a
de zid dislocate;
- cofrarea gurii de refulare; drept
cofraj se va folosi o de 2 litri,
al diametru maxim este de cca
116 mm; inaintea gurii. sti-
cla se va unge cu
sau ulei; .
- udarea marginilor orificiului
practicat in peretele intro-
ducerea n juru! sti.clei. :coftaj, cu
ajutorul unui a ..Unei paste
mai consistente .. din CU
- ipsOSUfui, cofra-
jul se va scoate, rotindu-se ntr-un
sens
Finisarea gurii de refulare se va
face prin cu hirtie
cu ajutorul unui calup de lemn.
Montarea hotei deasupra plite; se
va face cu ajutorul a
fixAate n perete.
I hotei n
a interiorului n
primul rnd a plasei de 1 n-
plasei de cu praf
condens duce la ntreruperea le-
dintre. de. venti-

n montajului apare
un tranzistor cu o polari-
invers, care zgomot
alb.
Aplicnd la intrare impulsuri de la
un generator de tact. Ia ire vor
semnale care sunetele
instrumentelor de cu di-
n cadrul circuitelor pentru linii
HJ-FJ, TDA 2310 poate servi la
construirea unui preamplificator cu
parametri
Elementele RC au menirea de a
corecta curbele de
norme RIAA, asigurind liniaritatea
de O,5 dB, iar la de
22
mensiuni mici (tobe).
Acest semnal se poate suprapune
apoi prin mixare pe un program mu-
zical, dndu-i efectul respectiv.
Tranzistoarele T
1
, T 2- T
3
snt SC
109, iar T
4
este 80 135.
"PRACTIC", 1/1982
470k
1N914
20 kHz distorsiunile nu
0,02%.
O TDA 2310 permite con-
struirea unui preamplificator stereo.
Alimentarea se face de la o cu
12-15 V.
"RADIO PLANS", 5/1982
Int. C1

RS
10\(11. 1 5,6 kQ
C7 T7,5nF
TEHNfUM 7/1982
ADRIAN -
un cap magnetic
pentru nregistrare-redare unul
pentru centrate
ceea ce do-
- un magnetofon cu 4 piste.
Amplificarea caracteristica de
trebuie corectate prin

DORIN _. Arad
de n domeniul elec-
tronicii snt publicate de Editura
,,Albatros", "Cristal". Tran-
zistoare 2N3055 2N1711 se con-
struiesc la I.P.R.S.
Amplificatoarele se cu
sarcini separate.
r la7.! 1051 T 106
il 1'202. nosi T 106
C
7103/"04. r JOI
T lOJI'

10l/TlOe,T lO;
t 8 1071 T ;08
o o
o ' 107 rjOI
VIOREL -
radioamatorii
lua
numere
. despre adaptarea
tre si antene Vom reveni asupra
acestor subiecte.
fECBORU OVIDIU -
la banda
terminale
traiectul benzii sint
tacte electrice, se poate monta un
stop automat la magnetofon.
Prin contacte se poate comanda
direct un releu sau un circuit bascu-
lant cu tranzistoare, care poate ac-
releu!. Neavnd la o

dv.
anterior.
STAN LUCIAN -
schema, nu
ca
normal, rea-
circuitele oscilante att din
de interme-
din intrare oscilator.
de aliniere a unui recep-
tor este mai cu-
temeinice de
De aceea suge-
unui specialist.
TI-I F()r)l:')R -
r".. .... <I'i ......."".,.,." trebuie
televizor o
de la o reprezen-
a constructoare.
NICOLAE -
11/1,.., ... 1'""", de semnalizatoare
la rubrica "Auto-mot o".
CLAUDIU - Reghin
PY88-PL500 se la
magazine. Schema televizorului E47
nu va fi
RADU CONSTANTIN - Constanta
Codul culorilor pentru marcajul
pieselor componente din montajele
electronice a fost prezentat n re-
de curnd n cartea "Radiore-
A-Z".
Receptorul "Cora" nu
cu 1,5 V.
TANPAS IOAN -
. unei dungi pe imagine
poate surveni dintr-o
a oscilatorului de linii.
Desincronizarea poate surveni din
cauza sistemului RAA, sau
Toate televizoarele
"Electronica"
1-12 din norma
televizorul
joc. Vom
publicitate
produsele
special
VASILE - Vilcea
ajutorul condensatoarelor
pentru pro-
SORIN - Sibiu
in casetofon nu s-a umblat,
el trebuie nOf-
de
- Craiova
cu o unitate de re-

i. M.
l!!Ju-SII/J

"Bel canto" 3 010, Il>amplificator stereo al pi-
cupului cu nume, poate debita 2 x 8W
semnal sinusoidal ntr-o de de
40 - 18000 Hz, cu distorsiuni ce nu
sesc 1% .
'_'''""m ,",;vo

5 6
. Amplificatoarele au ca difuzoare de
6 0/6 VA. Alimentarea este din re-o
de curent alternativ (110-220-240 V).

S-ar putea să vă placă și