Sunteți pe pagina 1din 24

a

pag.2
......... pag. 3
me-
PENTRU
ELEVi ............................................... pag. 4-5
Tranzistorul cu efect de
cmp
- FET
miCI
CQ-VO ........................................... pag. 6-7
Convertor 70 cm/10 m .
Verificator
Bip
CITITORII ............. pag. 8-9
un comutator
de
Mane\(re luminoase
pentru navomodele
HI-fl ................................................. pag. 10-11
Limitator dinamic de zgomot

Amplificator 50 W
SURSE DE ENERGIE .................... pag. 12-13


Interior ... energetic
MEMORATOR T ............................ pag. 14
. Marcajul circuitelor inte-
grate UNITRA
Circuite integrate liniare
echivalente
ATELIER ....................................... pag. 15
Tu rometru-dwellmetru
Dispozitiv pentru n
puncte
AUTO-MOTO ................................. pag. 16-17
"Dacia" - 1 300: Montarea
aparatelor suplimentare
FOTOTEHNICA .............................. pag. 18-19
dominantei la

Modificarea focale
pentru
LABORATOR .................................. pag. 20

................................ pag. 21
.
REVISTA REVISTELOR ................ pag. 22
Filtru
Turometru
Simetrizor
AmpHficator 1 296 MHz
Test-generator
MAGAZIN .TEHNIC ........................ pag. 23
Aparat vizor pentru desenat
POSTA. ...................... pag. 24
R?ldloservlce
E{o;\C
BFT66
CDNVIRTDR lDclD/1DID
6)
TEHNIUM 10/1982
TRANZISTOARE I.P.R.S.
CARACTERISTICI ELECrrRICE
PARAMETRUL
BD 233 BD BD 237 BD 433 BD 435 4:39 BD 441
BD 234 BD 236 BD 238 BD BD 436 BD 440 BD 442
Tensiunea de (VeBQ) 45 V 60 V 80 V 22 V 32 V 45 80 V
Tensiunea de colector-emitor (Ve EO) 45 V 60 V 80 V 22 32 "'il 80 V
Curent continuu maxim n colector (I d 2 A 2 A 2 A 4A 4A 4A 4A 4A
Puterea (T capsala = 25C) 25 W 25 W 25 W 36W 36W 36W 36W W
Tensiunea de (V eE sat)
- la le = 1 A: 0,6 V 0,6 V 0,6 V
o,s' V
- la le = 2 A: 0,5 V 0,5 V 0,6 V 0,8 V
Factorul de amplificare in curent continuu
minim (hPE)
- la le = 1 A: 25 25 25
- la le = 2 A: 40 40 30 25 15
de in MHz (fT) 3 3 3 3 3 3 3 3
TEHNIUM 10/1982
3
IIIIZIIIIIUI
CU IfICI>DI CliP
(URMARE DIN NR. TRECUT)
ASOCIEREA UNUI FET CU UN
TRANZISTOR BIPOlAR
de intrare
foarte mari zgomotului propriu re-
dus, FET-urile utilizate n amplifica-
toare AF de obicei primul
etaj, fiind urmate de unul sau mai
multe tranzistoare bipolare, n fun9-
de complexitatea schemei. In
continuare vom cum se proce-
la asocierea unui FET cu un
tranzistor npn (figura 17), respectiv
cu un pnp (figurile 18 19),
tind astfel terenul pentru
practice care vor urma.
n figura 17 este schema
unui posibil preamplificator AF ali-
mentat la 20 V. Dispersia mare a pa-
rametrilor pentru FET-uri (chiar n
cadrul tip) face
precizarea valorilor Rs Ro care se
vor calcula orientativ 'modelul"
prezentat n trecut, comple.,.
tat de o optimizare
Etajul cu FET (canal N) este n
montaj cu sursa iar cel cu
tranzistor npn n montaj cu emitorul
comun, cuplajul lor ca-
Fiz. A.
prin condenaatoruf C
2
. Valo-
rile pieselor snt orientative, putnd
fi ajustate n de performan-
dorite de la Astfel, ..
tigul total n tensiune poate fi reglat
asupra valorilor

Ro,
banda de trecere n prin
modificarea valorii condensatoarelor
etc.
se un FET-canal N
cu un tranzistor pnp, schema se
suprimnd componentele
R
1
R
2
C
2
cum se n fi-
gura 18 (vezi cuplajul galvanic n
cazul tranzistoarelor bipolare cu
structuri opuse). ajusta-
Rr (trimer), n serie cu
de limitare Rs, permite
stabilirea unei optime a
ansamblului, n de caracte-
risticile ale celor
tranzistoa re.
O modalitate de asociere -
FET{N} - pnp este cea din figura
19. Se de emi-
tor a pnp-ului a fost
printr-o Zener cu tensiunea
de de cca 4 V. Cum un ast-
fel de dispozitiv are o di-
APliCATII-fiI
n completarea materialului teore-
tic general referitor la tranzistorul
cu efect de cmp. vom prezenta -
ncepnd cu de - c-
teva dintre tipice ale
FET -urilor. Adresndu-ne construc-
torilor vom se-
scheme simple, nepreten-
dar care n va-
loare avantajele acestor elemente de
circuit n cu tranzistoa-
rele bipolare.
VOl TMETRU ELECTRONIC
Un prim exemplu pe care l des-
criem n continuare se la rea-
lizarea voltmetrelor electronice cu
foarte mare. Ast-
fel, n figura 1 este cea
mai utiliznd un
FET-canal N n montaj cu drena co-
Schema corespunde u,nui
voltmetru cu sensibilitatea de 1 MO
IV cu domenii de
n tensiune respectiv 3 V
30 V. Alimentarea se poate face
de la o baterie de 9 V sau
de la orice cu tensiunea conti-
de 9 V, foarte bine si
eventual consumul fiin'd
mai mic de 10 mA.
"Montajul a fost experimentat cu
tranzistorul BFW 10 (vezi dispune-
M. ALEXANDRU
rea terminalelor n fig. 2), dar se
poate folosi orice FET cu
cu canal N (BFW 11, BFW 12,'
2N3819, BF 245 etc.).
Polarizarea grilei se face prin re-
R3' de 1 MO. Valoarea ei se
poate lua mai mare (de exemplu
10 MO), dar n acest caz
la prqcurarea sau "realiza-
rea" R
1
R
2
din divizor
(prin nseriere). Se la in:-
trare a mai fost o
de filtrare RC (R
4
= 47-100 kO,
C
1
= 1-5 nF), care
stabilitatea montajului.
Regimul de lucru al tranz;istorului
se prin alegerea valorii lui
R
5
de orientativ
ntre 300 O 1,5 kO, astfel nct cu-
rentul de n repaus fie de
3-6 mA (se poate curentul
total absorbit de montaj, cu intrarea
instrumentul M, consu-
mul divizorului R
S
-P
2
-R
7
fiind de cca
0,5 mA).
acest reglaj se
instrumentul de M (un mi-
croampermetn.:l de 100 poten-
P
1
fiind dat la valoarea
Prin manevrarea
lui P
2
se aduce la zero acul instru-
mentului. acest lucru nu este
posibil, se valoarea
R
7
.
fo'arte nu mai este ne-
cesar condensatorul C
3
de decuplaj.
Dioda de emi-
tor al tranzistorului pnp, deci imp-li-
cit de (cu cca 0,6 \(
mai mic) deci de
al FET-ljlui.
FET
canal N
G
....------oO+u
20
Numeroase practice ale 1
FET-ului se pe montajul cu
pe care l vom
prezenta pe scurt ncelece si Vin
care se n pdn
subunitar n tensiune,
foarte mare de intrare si
de '
MONTAJUl CU DRENA
cum am anterior,
n cazul montajului cu
(DC) semnalul de intrare, vin, se
ntre iar
semnalul de v
out
, se culege
ntre (fig. 20).
la plusul
(pentru FET -urile cu canal N), drena
se din punct de vedere alternativ
la sursei fiind
practic ea constituie deci un pol
comun circuitului de intrare si celui
de de unde den'umirea
montajului DC.
Reamintim, de asemenea, prin
semnalele de intrare de (Vin si
Vout) se componentele
alternative ale tensiunilor ntre
punctele Astfel,
semnalul de este dat de
curentului de '
s
(practic egal
cu curentul de I D) prin
R, v
out
= R. ill
D
. Pe de
alta parte, conform
avem ill D =
= S . ilV
GS
, unde ilV
GS

tocmai dintre semnalul de
intrare cel de Prin urmare,
putem scrie:
ilV GS = vin - vout = Vin -
- R . S. il V GSi
Vin = (1 + R . ;:;;) ilV
GS
;
V
out
= R . S . ilV
Gs
.
(sau amplificarea) n
tensiune a montajului DC, definit
v
out
prin raportul G = --, are deci
vin
RS
expresia: G = ---
1 + R S
concluzia, n
introducere, amplificarea n
tensiune a montajului DC este
(1
1-5
nF
etalonarea capului de
care se face aplicnd la intrare
o tensiune si manevrnd
P
1
. De 'exemplu, se
trece comutatorul K n a, se
DOG
te
S 11.1 M 2
UN
8FW10,11,12
Cu terminalele n sus
M se la
21
+ E=12V
..
1
Ea se apropie de valoarea
1 atunci" cnd produsul R.S este
suficienf de mare, deci cnd R este
mare (deoarece S
are o valoare
pentru un FET dat). Prin
R curentul 'D scade
cu el, scade panta S, fapt
care devine n unele
De aceea, n se face
un compromis, acceptndu-se un
subunitar n jurul valorii
G = 0,7.
Se poate valoarea
R ca prin aceasta
fie diminuat 'D implicit S), se
la artificiul din figura 21.
n serie cu sursa U care
montajul s-a conectat o
U
1
. Tensiunea
"U + U1 circuitul R -
canal, masa montajului
la minus'ul sursei U. Nu
este vorba deci despre o
a tensiunii de alimentare.
CONTINUARE N NR. VIITOR)
la intrare o tensiune de 3 V
n prealabil cu un aparat
precis) se P
1
astfel ca.
acul indice exaet la cap de
Se apoi sursa etalon
I
+
1 n F
4}M1l.
1N914 La U
x
3
TEHNIUM 10/1982
MASUIAIIA
IIZI8TIITIIOI
, IICI
Metoda permite,
cu precizie destul de a
mici, utilizate de obicei ca
traductoare de curent (la sursele auto-
protejate), ca elemente de egalizare (la
conectarea n paralel a tranzistoarelor
de putere) sau ca elemente de
(n serie cu emitoarele tranzistoarelor
finale la amplificatoarele AF). Exem-
plul numeric a fost calculat pentru do-
meniul orientativ de cuprins
ntre 0,1 O 2 O, avnd n centrul scalei
valoarea R = O,S O. Dupa
calculele se pot reface plasnd va-
loarea centrala la ordinul ohmilor, al
zecilor sau chiar al sutelor de ohmi.
*
PRINCIPIUL METODEI
Se ca instrument indicator
,un microampermetru avnd curentul
la cap de scala Ii = 40 - 100 MA re-
interna RI = 400 - I 000 n.
Scala trebuie sa fie Ct mai mare, cu di-
viziuni liniare (echidistante), n orice
interval (O-SO, 0-100 etc.). n lipsa
unui instrument liber, se, poate utiliza
70:
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
S. MARIN
domeniul cel mai sensibil de curent
continuu (MA-c.c.) al unui A VO-me-
tru, sau chiar direct un domeniu adec-'
vat de miliamperi - c.c. (n acest caz
din nu va mai fi necesar s untul
exterior,. Rs). '
Metoda are la baza principiul ohm-
metrult}i paralel, cu unele particula-
In linii mari se ast-
fel:
1. Se alege valoarea R, a
domeniului de R, 'n care do-
rim sa torile.
valoare va fi de instrument la
mijlocul scalei, precizia de fi-
ind n jurul ei.
2. Se instrumentul cu o re-
Rs astfel nCt rezultanta gru-
pului paralel R, II Rs cu va-
loarea R aleasa.
3. Se realizeaza un circuit serie al-
catuit dintr-o sursa de tensiune, U, o
de limitare, RI, un
metru P instrumentul ;,e
aduce acul instrumentului la cap ,k
scala.
4. de R" se C\)-
n paralel cu Rs (con-
tacte foarte bune), valoarea"ei fiind de
3

t / \ / Cablu Se.
(i:W rf IzolaTor Tub metalic coaxial lo
\\metalic
se din nou zeroul instru-
mentului. La nevoie, reglajele se
reiau n ordinea P2 - P
1
- P
2
- P
1
,
la a zeroului
a capului n
din divizorul de
'intrare au valorile foarte apropiate
de cele indicate, etalonarea
pentru un domeniu
pentru naintea
rilor curente fiind necesar doar re-
glajul de zero. Desigur, amatorul
poate alege alte domenii de
surare (de exemplu, 2 V, 15 V, 20 V
etc.), cu de a recalcula re-
de divizare R
1
', R
2
etc.,
sensibilitatea de 1 Mn/V.
Din experimentarea montajului a
rezultat snt liniare,
stabilitatea zeroului este destui de
etalonarea se att
timp ct tensiu nea, bateriei nu va-
TEHNIUM 10/1982
4
ntr-un timp m?-\
ndelungat, din divizor
valoarea
nire") etalonarea trebuie
Constructorul trebuie
o, att de
mare (30 Mn pe domeniul de 30 V)
la o izolare foarte a
bornelor de intrare U
x
' ca la folo-
sirea unui comutator K avnd o izo-
foarte De asemenea, snt
obligatorii ecranarea montajului.
conectarea ecranului la masa circui-
tului (chiar n timpul probelor).
voltmetrul descris
poate fi utilizat la ten-
siunilor alternative (n sau
se
la intrare o de redresare. De-
oarece astfel de adaptoare au fost
frecvent descrise n reamin-
tim doar o de principiu (fig.
din acului, pc hala unei
curbe hilll lilbel) de etalol1<lrl.
EXEMPLU DE CALCUL
Vom ilustra calculele implicate pen-
tru exemplu numeric: 111S-
trumentul cu Ii SO MA, R, SOO O,
scala divizata liniar 0-100; valoarea
R = O,S O. .
R II R\ = R deducem,
cont de formula n
Ri' R
paralel: RI' = care n cazul
R R
nostm conduce la RI' = 0,500S il = 0,5 !l.
Acest reduce sensibilitatea
R
instrumentului de n = ori,
R
n cazul nostru de n = 1 000 de ori.
Prin urmare, "ampermetrul" rezultat
va indica la cap de curentul
I = n . Ii = 50 mA.
Circuitul serie U-R1-P - instru-
ment (fig. 1) l astfel
nct putem regla fin, curentul n ju-
rul valorii 1 = SO mA. In plus, se mai
impune ca a
circuitului, Rin" fie mult miii mare
ca R, pentru d putea l;'t.
scurtcircuitarea grupului R\ II R. cu'
rentul practiC',"
1 (vezi sursele de curent constant).
ne obliga luam o
tensiune U suficient de mare, de exem-
plu U 12 V. R!iI! = 12 VI
SO mA = 240 n O,Sfl(R). Putem lua
o

o,
I
4
01
O
O
O
4 O
0 /

,/
,.;,.;


0,Q1
"",'"
0,02 0,1 0,2
5
3) o sugestie de realizare
(fig. 4).
O - care i poate
surprinde pe - este
aceea voltmetrul permite
rea mari, de ordinul
megaohmilor sau al zecilor de me-
gaohmi. se
la intrare o etalon, de exemplu
U
x
= 3 V (cu K n a) n se-
rie cu ea se o
Rx (fig. 5), acului vor
pinde (neliniar) de valoarea Rx. In
centrul, scalei va fi valoarea
Rx = 3 Mn. Pentru U
x
= 30 V K n
b, n centrul scalei vom citi
Rx = 30 MiL Dezavantajul. metodei fi
constituie necesitatea unei surse su-
plimentare de tensiune dificulta-
tea scalei.
U
+
U=12V
r
RI = 200 OI I W P = 100 n, bobinat.
circuitul serie aducem
acul instrumentului exact la, cap de
,cala, prin manevrarea lui P. In
rezistenta
R" la bornele lui
(fig. 2). Ce '
Curentul total prin circuitul serie nu
se modifica practic (R,ol R), n
schimb scade curentul prin instrument
1,
iIe
I
/

IV
/
/
V
/
V
I
1
I
1
....... 1.0-
i
I
10
de la valoarea I, (cap de la va-
loarea i,
de la RI' la' R's = Rs II R,. In-
i este cu att mai cu ct
valoarea lui R, este mai dar de-
i = feR-) nu este
1 r, din 1 = i + i,I + I
i R= i,' RI' i,R, deducem: 1 == n'
. l; = i + i Ri/Rs + i Ri/R,. Rezol-
vnd in raport cu i nlocuind pe R\
(conform formulei prin R,I
(n-I), L
i
R/R,
Deoarece acului (exyri-
mate n. diviziuni echidistante, masu-
rate de la zero) s nt direct
nale cu valorile q.1c
curentului prin instrument, putem n-
locui n pe i L prin
d i v, D'
D(div.)
d(div.) =
R(n)iR,{!l)
Aceasta este curbei de etalo-
nare, a graficului care
d a acului n de valoa-
rea R,.
n cazul exemplului nostru, D 100
diviziuni R 0.5!l. deci:
100
d(div.) =
J + O,S;R,{n)
poate fi
pentru a determina valoarea R, cores-
toare unei devia d a acului:
Rd
R, = D - d
(R .. R - n ohmi; d, D - n diviziuni).
Ca elemente deosebite n compo-
acestui convertor snt \incluse
tranzistoare cu foarte
mic de tipul func-
de amplificator ce-
convertor 432 28 MHz.
Ambele etaje snt cu baza
la
440
MHz este cuplat
jac direct pe circuitul
respectiv pe linia Li, ast-
ntreaga energie este
pe emitorul tranzisto-
condensatorui de 1 nF.
Ti este
con-
un cuplaj
de
a oscilator
printr-un jac
ale filtru lui de
Ambele semnale se
magnetic pe terminalul
Pentru radioamatori, rezonatorul
cu a devenit de mult o

de
talului de

nem s-o
Deoarece cristalele de
"suferit" din o stc!billizclre
a ele timp
de n
mod de riguros.
Deci, o destul de semnifica-
verificarea
cu ar de
cristalul sau nu.
Dve'"7ont.:.
se aleg ntre
Un
peste
unele ",r-f';,.."..,,,,.'a sau
ntre V;:>'"i!CHVI
ceptor sau
parazitare,
capac.
Ca oscilator local
unu! stabilizat cu
de fie
se foloseste
a frec-
jurul a 404
limitele 370 U si 1,1 kH. Aceste li-
mite snt determinate de curentul
de a condensatoare-
lor
Valoarea ei este
R
4
= V = 200
le rnA.
la
folosi si alte
exm'plu, 14,96
etc.).
celor tranzistoare-
= 2,5 = 2,4mA
OSCi!3.tO'rl local mA cu oscila-
local.
remarcat acest convertor a
fost experimentat cu tranzistoare
de de exemplu
BF 200, BFX89, rezultate foarte
bune (n special cuBF200
nate).
Pentru a se constata care exem-
plare din BF 200 au. zgomot propriu
mic, a fost construit un am-
plificator de pe canalui 1 '1
TV. Exemplarele astfel,
au demonstrat o stabilitate a calitati-
lor chiar sub control cu un voltme-
tru electronic.
Pentru liniile de acord se folo-
fir de cupru argintat (sau
neargintat), cu diametrul de 3 mm.
Folosind condensatoare de acord
0,5-6,6 pF,lungimea liniilor va fi de
63 mm.
montaje
operatori
CDB400E.
Ca o specia! 'In cazul
unui mai mare de os-
"iI<,tr'\,,,,,..,,, alimentate de la o
de tensiu ne, port ile
de sursa alimen-
tare, obicei, decu plarea sursei se
face prin condensatoare: unul
de radio snt
construite din Cu.Em 0,3 mm.
Se ia un fir de 17 cm se
un suport provizoriu' <;le
3 mm In
final, suportul se extrage din !.::lobi-
speciale.
convertorului nu impune
u nor aparate de
Avnd ca de semnal un co-
de radioamator,
se re-
condensatoarele de
de ia oscilatorul 10-
receptorului de
inrBi,.",ti..,
Y03CO
ClOnVEH'tcr frlOm
70 cnn 'te 10 l:u:lnd
EJ
, by
OC9CSl
flF) pentru de-
frar-'''''' .... toll""l ... joase parazite
de valoare (0,1 flF)
decuplarea
Condensatoarele se
paralel
si o
se 'poate
de
cesare sau mI
10/1982
spre a facilita
pe emisie
mesajului
semnal sonor nu-
mit BIP. descris, a pro-
un asemenea semna!,
3 elemente principale: un
nostabil care durata semna-
lului de
TEHNIUM10/1982
un a-i modifica starea.
La o comutare R/E, circuitul
un i!Ilpuls, ceea
Q si Q bascu-
apare un nivel O.
Aceasta duce la n conduc-
a lui T la trecerea de pe emisie
pe se
rea Q
trece din nivel n nivel ridicat, iar
tranzistorul TUJ osci I
controlate de
lui. Nivelul se n
cteva nanosecude de la 1 la 0, nivel
ce se la intrarea lui T
1
,
care moment releul n
"emisie".
condensator
trecere
capac
L3/
l
4
-
L1 - L5 : f/J 3,2 (3.0mm)
Totul se cu o
de timp prin P2 (timp fi-
xat ntre 1 2 secunde), timp n
care se produce modificarea i-
ri! monostabilu!ui, blocnd tranzisto-
E1
rui Ti din pe T
2
(oscilator AF). In montaj apare co-
mutatorul S1 care introduce sau
scoate din sistemul BIP.
V03CO
TEMPORIZARE
,
EZ E3
Q GND
( OB 4121
+

1
22
160.0 12V
J-lF
14
1
1
Propun posesorilor de
cuie trei variante de suruburi anti--
furt pentru de' autovehicule
"Dacia"-1 300; ele se n
locul care capacul
ornament al
Cifrul cheii se din combi-
dimensionale ale cotelor lite-
rale nscrise n desenele respective
VARIANTA 1
1.1. antifurt
1.2. Cheia -
1.3. Dopul de
Este recomandabil a se
2d = 4e, cu D ntre 11

rianta 1 avantajele:
nu poate fi. cu un
deoarece forma
scoate patentul n prin con
struirea cheii din hexagonalCi
cu de 19 se poate strnge
ruhC:j1 cu ajutorul cheii tubulare de ICi

VARIANTA 2
2.1. antifurt
2.2. cheii
2.3. Corpul cheii
2.4. de antrenare
n
d = 4 ... 6
mm; n = 2, 3, 4
4 n cheie.
VARIANTA 3
Cifrul cheii se prin modlfl
carea unei singure dimensiuni:
metrul centrelor celor trei raze
distante R 2,5.
Se D ntre limitele
12 mm.
se dintr-un
material care accepte
sau nichelare, pentru anti-
din inox.
Cheile se pot executa din OL60
sau orice alt otel cu o tenacitate
'
Montajul traduce n semnale lumi-
noase de diferite culori manevrele
pe care le
n timpul mersului. pre-
mai jos,
"Dacia"-1 300, poate fi
orice autoturism prin mr,r!ii:i1" "i,.i mi-
nore. de la nceput
este vorba de o constructie atrac-
dar aproape exclusiv
pasagerilor trebuie
astfel nct nu r< ....
-
Schema este n figura 1, Cu
linii groase s-au desenat circuitele
deja existente ale Se
sesc semnale culese din
stopurilor, becurHor de mers napoi,
plus
mutator montat la pedala de am-
breiaj altul la cea de
Becul 8
1
u) se aprinde
8
2b se vede modul
"Dacia"-1
suport
ce se cu
consola axului
un .
care a
ploturi-
8 ploturi).
2 este pre-
a rotoru-
acest
2
CUIUTATII
ILiE ISVORA
sistem un numar de,
piese mecanice: corpul de trl
(1), realizat dintr-o de1 pl
glas de
sortul spiral (2) bila (3), care
resortul elastic introdus n
teriorul corpului de blocare. .
Desenul din figura 3 1
mela de contact - o de
cu diametrul de
0,5 mm. de co
(2) este rigid de (1) .....
vezi figura 4.
Pe rozetei, din
plexiglas, se vor practica un
de 8 fante semicirculare, Dispunerea
vARIAN"A .J
torirea acestora si o presiune mode-
a lamei elastice.
Alte becuri snt legate n para!el
cu alternatorului (aprinzn-
du-se periodic cnd acesta
cu de mers napoi si cele de
semnalizare. '
/1 o
parte din lumini, cu lui B
1
8
s
-8
111
singurele cu o utilitate
pentru '
In ciuda schemei, reali-
zarea atentie
Becurile vor avea
12 V/40 mA (de la elec-
trice), Puteri mai mari snt deran-
jante Se pot folosi diode
electroluminescente de diferite cu-
lori, fiecare cu un rezistor
de 820 0/0,5 W. Becurile trebuie
montate ntr-o cutie ct mai si
pentru ca lumin'a,
nu de la unu! la altul. 'In
capacul cutiei se ferestre
unde snt montate filtre colorate
plastic, ori celofan),
dublate cu o hrtie de calc pentru
difuzarea a luminii.
Conexiunile vor fi cositorite si izo-
late cu .. cu diverse'
puncte ale instalatiei electrice se fac
cu fir bine' izolat n plastic.
TEHNIUM 10/1982
acestor fante va trebui
cu dispunerea ploturilor existente
pe, suportul comutatorului.
In desenul din figura 5 este pre-
zentat modul n care se
asamblarea comutatorului.
Pe placa suport (1) se introduce o
(2), care este rigid de
(3). Pe axul comutato-
rului se va fixa rigid ansamblul roze-
de contact (5), realiznd n
acest fel rotorul comutatorului. Ro-
torul (4) se introduce n (2),
care este blocat cu (6).
Blocarea se face astfel nCt
rotorului se
n n care lamela
de contact pe fiecare
pereche de ploturi.
realizarea n optime
a acestui reglaj, (6) se blo-
cu vopsea.
Se trece la montarea sistemului
de blocare a rotorulu icomutatoru-
lui. n acest scop, resortul elastic
este introdus n orificiul cu care este
corpul de blocare, du
care este bila. Cu ajuto-
rul (9) sistemul de blocare
este montat pe placa suport a,-co-
mutatorului.
Desenul din figura 6 as-
pectul unui comutator complet
asamblat.
Modul de functionare a comutato-
rului imediat. Bila din siste-
mul de blocare n una din cele
8 cu care este ro-
zeta. In timpul rotirii axului, bila
este n interiorul Corpului de
blocare. Cnd de
pe a ajuns1n dreptul bilei, re-
sortulelastic mpinge bila n
blocnd comutatorul n noua
iar lamela de contact va pe o
pereche de ploturi. .
Cel de-al doilea tip de comutator
'este mai de
Desenul din figura 7 placa
su port pe care s-au montat un nu-
de 8 capse.
Acest comutator un nu-
de 2 x 8 Ca si n con-
ploturile snt
realizate prin corodarea, n modul
dorit, a foliei de cupru pe
pertinaxul placat din care este
placa suport.
Desenul din figura 8 con-
contact


!amelei de contact reali-
din otelita cu diametrul
0,5-1 mm. '
Modul de asamblare a
de comutator din
care au fost i
ca pentru primul tip de comutator
(vezi figura
Desenul din
pectul genera!
asamblat. Comutarea
este prin
bucla lamelei de
care, prin rotirea
n interiorul
parte.
Vedere din A :
2 K1--!!'ax
.
perete

TEHNIUM 10/1982
4


ca ploturile fie cosito-
rite <;itunci Cnd contactele snt par-
curse de electrici de valoare
sau tensiuni
mari.
asocierea a sau trei
suport pe axul rotor se pot
realiza comutatoare bloc,
simu!tan.
Lamela de contact se poate nlo-
succes printr-o (sau
multe suprapuse) din de
tom bac.
Pref. M. VORNICU
(Hl redus
miniaturizat si
un dispozitiv de
printr-un releu Reed.
9
I
J
LIMITATDR
DINAMIC DI a
Limitatorul de zgomot prezentat
este destinat ntr-un
magnetofon sau casetofon care nu a
fost, cu alte modali-
reducere a zgomotului de
fond. Posibilitatea de la
diverse tensiuni de alimentare, con-
sumul redus al montajului simpli-
tatea sale practice repre-
avantaje imediate care vor
atrage constructorului ama-
tor de HI-FI.
Schema este n
ntregime cu circuite integrate, de
tip {3A741. Acest lucru monta-
jului o mare stabilitate a parametri-
'ior electrici la
de n special tempera-
tura mediului ambiant posibilele
ale tensiunii de alimentare.
De asemenea, montajul o
fiabilitate n exploatare,
Principiul de a limita-
torului de zgomot (LDZ) din
necesitatea de anulare a zgomotului
de fond, care un spectru de
cuprins ntre 4 10 kHz
are un nivel mic (1-10 mV) n com-
Ing. EMIL MARIAN
cu nivelul semnalului audio
util (100-200 mV).
Deci, atunci Cnd semnalu! audio
aplicat la intrarea LDZ-ului va con-
un spectru suficient al frecven-
audio medii-nalte, de un nivel
mare, va trece spre am-
plificatorul final. In pauze sau atunci
cnd semnalul util are un nivel mic,
cu spectru n me-
diHnalte, LDZ-ul va introduce o ate-
nuare n banda de
4-10 kHi, realiznd com-
a zgomotului de fond.
Semnalul audio util se la
intrarea montajului, pe intrarea
neinversoare a circuitului integrat
CI-3 prin intermediul condensatoru-
lui C
3
simultan pe' intrareanein,-
vers oare a circuitului integrat CI-i,
prin intermediul condensatorului C
1
al filtru lui R
2
R
3
C
4
Parametrii bu-
clei, de R
7
C
s
R
s
snt
astfel nct atunci Cnd dio-'
da 0
1
se n amplifi-
carea circuitului integrat CI-1 este
n banda de
audio, iar semnalul util apare nemo-
DINA ICA
Student CORNEL CALIN
Schema un circuit pentru
protiucerea fenomenului de
si un stroboscop. Gene-
ratorul' de 'tact schema
a simulatorului de oscilator
cu TUJ. Din P se re-
impulsurilor. Aces-
tea snt aplicate n paralel pe
rile a o NANDce
se n circuitul integrat
CDS400E una cu
diode. semnalului de
tact la intrarea circuitelor bistabile
sau pe poarta tiristorului din stro-
boscop este de un cir-
cuit basculant monostabil conectat
ca temporizatgr. n de re-
paus (Q = O, Q = 1), semnalul apare
la 4. La bu-
tonului S, impulsurile vor la
intrarea stroboscopului pentru un
timp dat de valorile a
condensatoruluidin circuitul de
tem porizare, reven i nd apoi pe

n acest mod se tubLII
cu n xenon ce are func-
tionarea la circa 10000 de

cu trei este construit
sincron cu tactul n paralel pe in-
Prin lui 4(1 se
sensul de deplasare a lumi-
nii. Celulele se
ntr-o CDB473E. Decodifi-
carea se face cu trei
10
B
!
Vce[ v}
dificat la
Cnd dioda

trece-jos buclei
ca.re
circuitul
banda de
prins ntre
NAND cu ce se
n circuitul
deie se
panoul front al al carcasei, rolul
fiind de a limita curentul pe
tile tiristoarelor.
de
Circuitul bascu!ant
10/1982
rea n
Condensatorul C
l2
va des-
chiderea diodei 01 atunci va fi
la o tensiune care per-
de deschidere
de 0,6 V la diodei.
acest nv",.,.ti"''''''''''''<l
CI-3.
se la intra-
rea neinversoare a circuitului inte-
grat CI-3 prin intermediul condensa-
torului C
3
, de valoare astfel
nct faciliteze trecerea spectrului
medii-nalte. Acest
cru este accentuat
a
rulul C
7
, aflat n bucla de ne-
a circuitului CI-3.
Cnd
un speCtru al f ... ",,...,,,,,nfo!,..\!'
de un nivel
circuitului
o tensiune ...,1t,,, ....... ,,.;,,6 care se
intermediul condensato-
redresorului cu dublare de
. tensiune format
Deci la bornele r-Anrlon,,,,,tr.,.,,
o tensiune
1"\,.,.,",,-,,",<>1<> cu amplitudinea
util care
de
din
va polariza
care se va deschide la ""t'n,."", .. c,,"
lorii tensiunii de 0,6 V.
blocul care
a asigura
ci rcu itelor ,""t,"',.. ... "t'"
diferent de
siunii de

bel n functie tensiunea de
mentare Vcc. 'Montajul se
pe' o de sticlostratilex
cu folie de cupru, n mod
componente
Se utilizarea re-
cu
condensatoarelor tantal.
0
1
va avea o
-de
TEHNIUM 10/1982
""""r"""t",.,.,c;t,I"" electrice
v""u.e'IUI ,""' .......i, .... "'t se reali-
cu mai scurte, evi-
tndu-se buclei de'
Traseele de vor avea gro-
simea de cei 3 mm.
montajul se ntre
corector de ton amplificato-
al ansamblului electroacus-
ntre etajul corector
de ton - LOZ T amplificator se vor
executa cu cablu ecranat.
Se montajul cu ten-
siunea Vec, se
rul K1 pe LOZ"
si se iluminarea diodei LED.
Se pune o neimpri-
se clapeta RE-
DARE a magnetofonului (casetofo-
Se
maxim" se
aude n un fsit
Se cu regi'ajul
din R
i2
min., R
14
min .
treptat t'r.lnro' ........... ';olnt
R
14
la
motului de
Se
cu
pasajele mu-
zicale ,apare un mic zgomot de
fond, acesta se
valoarea lui R
14
.
aceste reglaje, montajul se
cu de fier cu grosi-
mea de 1 mm si se mon-
n magnetofon ct mai departe
de sursele electrice de zgomot (mo-
tor, transformator de
Se n panoul
magnetofom!lui
LED pentru comutatorul cupla-
re K
1
al LDZ-ului, apoi se
elementele
Realizat si montat, LDZ-u! va m-
bun se n si b il
magnetofonu!ui (casetofonu
adus prin completare la
velul unui compatibil cu ce-
moderne.
nr. 1, 1981, England
are de a sta-
repaus al
cazul
deci se va monta
tranzistoare
Ta.
repaus se
de 30-50
la intrare. Dato-
<>If!mc.nt"",." ..-I,-I' ..... ,.,.." .... ti..,l.'" cu 34 V,
linia va fi
StaJdent LIVIU MUNTEANU,

de 0,5 n vor fi bobi.:-
nate din de su-
o mai disipare a
asi-
o ali-
mentare, se
pentru ca etajul nu intre
n
Diodele
a
nectare
mentare.
T8
de
de alimentare: 34
- curent maxim: 1 A;
distorsiuni: O',1'!fo f == kHz
P == 50W;
- n 15 Hz
40 kl-lz;
de ire: 4-812
3PM2
l
'
...... ,
'1
(URM ARE OI N NR. TRECUT) ,," '; ,
Montarea complexului eolian se
poate "prefabrica" la sol, urmnd ca
la fie puse numai
burile care barele de montare
la capul de
12. se pe
lungimea cu vopsea de ulei.
Sistemul cu ax vertical a fost pre-
ferat unor de
mgntare realizare.
In ceea ce transmisia,
aceasta va avea trepte de mul-
tiplicare. Una este de
grupul pinioanelor conice din com-
plexul eolian cu raport de transmisie
de 2:1. Acestepinioane se
de la un angrenaj vechi. A doua
cu un raport de 15:1, se rea-
prin transmisia 'cu curea si-
la baza coloanei. Fulia genera-
torului este cea (ne referim
la generatoarele de tip auto), fulia
motoare fiind cores-
Cuplarea se face cu
curele trapezoidale. Diametrul mare
al fuliei motoare are scopul de a
face din aceasta un volant care
regularizeze la un vnt
n rafale.
n de nivelul vntului la lo-
cui de amplasare al
aceasta poate lucra cu unul sau mai
mul.te ,generatoare de tip auto
la 6, viteza medie este
la 40 50 km/h). n acest
ultim caz, prin utilizarea unor gene-
ratoare nseriate se o ten-
si une mare care se mai
n curent alternativ, cum
am prezentat la conver-
tizorului de tensiune cu tiristoare.
Pentru cu rotor de
5 m diametru trebuie se majo-
reze dia metrul coloanei al axu-
lui pentru a rezista la eforturile ce
pqt
n cazul vnturilor foarte puter-
nice, structura a rotorului li-
singura
care se pune este a robus-
ntregii
Cteva detalii de final mai snt to-
necesare. Treptele se
din beton de 16 mm diametru,
fiind sudate de Sud urile se
numai electric.
Instalarea centralei eoliene se
face cu respectarea unor
speciale:
- Se va o pri-
vind faptul amplasarea nu pertur-
radio din
(de la M.T.Tc.), precum o apro-
bare a consiliului popula! din
privind ncadrarea n de
sistematizare sau cadastru.
- Se va 'verifica faptul n caz
de avarie, n nu
poate distruge linii electrice sau de
sau diferite
de liniile de comu-
liniile electrice, sau
ferate trebuie fie de 25 m n-
tre punctele cele mai apropiate.
- Se va construi o de
mnt de foarte calitate, instala-
fiind la aceasta. Se va ve-
rifica periodic starea prize; de
mnt.
- Zona care
piese de va fi cu
un gard de pentru a mpiedica
n zona
- Intreaga se
n tampon cu un grup de acumula-
dimensionat ca la microhidro-
centrale.
. Pentru orice alte privind
realizarea acestei
adresa autorului, prin intermediul
prezentnd reale
n care
MIXERE DE
Acestea snt din compo-
nente pasive .. (condensatoare, rezis-
toare, bobine:- tranzjstoare
integrate}, introducnd la rndul lor
apreciabile ale semnalelor
prelucrate; De aceea, amp!ifi-
catorul-corectbr urmat de un circuit
de. reglajal se mai
uneori de data
aceasta tiniar numit
sugestiv."reamplficator" . Solutia
de dispunere a acestor circu-
."linie" a mixerului)
este cea din figura 9.
MOI\iITOARE ... OISJUNCTOARE
t0JXerele profesionale, utilizate n
complexe de sonorizare,
trebUie ofere. operatorului 'posibi:-
litateade a asculta separat semnalul
sur$e,. n vederea
reglajelor ce .seimpun.
n acest sens,
anumE?: a) preluarea semnalului ce
treblJie izolat de la liniei co-
aplicarea sa la un
amplificator distinct (numit moni-
tor), cu n
b)Jntreruperea celorlalte. linii n
puncte. convenabile, prin amplifica-
torul comun almixerului fiind redat
semnalul care se
nfigurile 10 11 snt prezentate
. aceste procedee.
Primufareavantajul de a nu elimina
semnalul examinat din irea gene-
cu alte cuvinte, n semnalul mi-
toate cele tre.i semnale
prelu erate, in diferent de poz co-
mutato.arelor'i 1
1
-/
3
,
12
prin monitor se pot prelua
sau mai multe linii,. comu-
tatoarele respective n
MON.
Al doilea procedeu, numit disjuno-
tor, are avantajul este
eficace economic, dar
neajunsul ntreruperea
"programului" de mixat n
separate a unei linii, In-
/1-/3 pot fi montate
la amplificatoarelor,n punc-
tele XCX3'
Nu ne':'am propus n articolul de
prezentarea unor scheme con':'
crete demixere, ci numaiaunorno-
unor de
principiu, strict necesare,
rerea pentru
abordarea a
ac.est gen. .
In ncheiere vom sugera i o
pentru cazul n care
se mixarea a semnale
de picup, PU1 PU2 (fig. 12). po-
pot fi. liniare sau .Ioga-
ritmice; O a pro-
blemei . n utilizarea unui po-
(2 x 500 kO), cu
cele conectate nopo-
(cnd se. axul comun, ni:-
velul unui semnal
luilalt Se. pot astfel egaliza
mai comod nivelurile celor I
semnale care se simultan!a
intrarea preamplificatorului-co- 9
rector ..
BIBLIOGRAFIE
"Tehnium"
"Le Haut-Parleur",or. 1526
\
FI
I
2
FIGURA17
4
FIGURA15
@=:tJOFAQDQc::@
FiGURA 16
INTI8,IOR... INBRGBTIC
n revista au fost prezen-
tate mai multe articole referitoare la
amenajarea unui interior modern. n
cele ce vom ncerca
unele idei referitoare la
amenajarea interiorului apartamen-
tului astfel nct simultan cu efectele
estetice practice o
a termic.
La nceput vom face o pre-
zentare a problemei izola-
termice. In tabelul nr. l' snt pre-
zentate valorile coeficientului de
conductivitate pentru cteva
materiale uz.uale. Acest coeficient
cantitatea de ce
trece printr-un perete gros de 1 m
cu o de 1 m
2
, ntr-o
atunci cnd de
ntre este de 1C.
Considernd temperatura inte-
de 18C si cea -de
0C, la un volum de calcul al came-
rei de 27 m
3
, avem, pentru cele mai
curente tipuri de timpul- n
care temperatura scade
cu un grad la oprirea con-
form tabelului nr. 2.
Valorile snt corecte n ipoteza
nu avem pierdere prin pe-
iar peretele considerat spre ex-
terior are dimensiuni tip (3,14 x
2,5 m), teoretic ,
Se poate remarca pierderea ra-
de prin peretele de be-
top prefabricat.
In 4/1982 v-au fost pre-
zentate de izolare a
exteriori prin metode clasice. Solu-
pe care o propunem aici are ace-
ca o izolare
dar n
timp o cu de
mobilier. In figura 1 se vede o sec-
pe planul pere-
TABELUL NR. 2
TABELUL NR. 3
Beton prefabr.icat
BeA
FLOREA MIHAI
telui prin amenajarea No-
snt: 1) perete; 2) panouri gli-
sante;,3) obiecte suspendate pe pe-
rete. In principiu, cele
laterale, de se trans-
ntr-un sistem de dulapuri, ce
se nchid cu ajutqrul a perechi
de panouri glisante. Panourile se
din PFL, PAL sau alte
materiale, iar glisarea se cu
un sistem de tip "perdea". Pa-
nourile se fac cu o lungime cu
camerei, lor fiind
cu 50 mm mai mare dect
din dintre pere-
tele lateral. dintre peretele .
exterior" panouri este de circa
0,25 m. In ferestrei se
o perdea la nivelul ul-
timei sine de rulare. O vedere a
acestui' tip de aranjament este pre-
n figura 3.
O mai este cea
din figura 2. n fond, panourile au
fost nlocuite aici cu un sistem de
draperii din (de exemplu
snt: 1) perete; 2)
draperie 3) perdeaua nor-
- pe peretelui;
4) obiectele suspendate.
ta-
belul nr.1 grosimile
echivalente, vom obtine datele din
tabelul nr. 3. '
Chiar prin eliminarea aproxi-
considerate n calcul vom
diminua cu 25-30% aceste valori,
efectul de izolare este foarte impor-
tant. Pentru varianta cu draperii,
este de circa 20 de
ori.
cum se poate vedea din fi-
gura 3, obiectele depozitate n spa-
astfel izolat pot fi rachetele de
tenis, schiurile etc.
8 minute
75 de minute
200 de minute
300 de minute
IZOL4TII
TIRMlcA
PARl ER
La prima vedere s-ar
nu. are prea mare ce
fel de are o podea
Acest lucru poate fi valabil pen-
tru etajele superioare, caz n
care se presupune tempera-
tura are aceleasi valori de o
parte de alta a podelei. n ca-
zul din mediul rural,
unde, cel mai adesea, parterul
. este direct pe grinzile de
beton ce tavanul piv-
pierderile de la ni-
velul podelei devin importante.
Pentru aceasta se poate face o
trei
identice din alumi-
niu, la circa 42C.
o de tempe-
ratura apei din pe o
podea ca n .. va fi
numai de2?O C. .
de a depune o de
TEHNIUM 10/1982
ipsos cu ajutorul unor baghete
de lemn, va reduce pierderea de
aproape imperceptibil,
temperatura apei fiind n acest
caz de 28C. In plus, o aseme-
nea sol ie este destul de
pe care o supu-
nem dv. n tapi-
sarea inferioare a po-
delei cu ajutorul hrtiei vechi.
Aceasta va fi n ghemo-
toace, , care se strng pe supra-
podelei cu ajutorul unor
scnduri, suspendate cu fire de
O mai
din unor ziare
vechi, care se strng apoi sul,
astfel suluri de
1
3
......
2,)
Figura 1.


1

Figura2.
TABELUL NR.1
hrtie cu o lungime cu mai
mare dect ntre
grinzi. Astfel, fixarea este mult
Atragem
este strict necesar
puternic hrtia, astfel
multe n interiorul suluri-
lor, efectul izolant fiind generat
de aceste cu aer.
Temperatura din vasul aflat pe
o astfel de une va fi
de 32C. de
5C- va contribui la o reducere
de combustibil pentru

n unele cazuri putem nlocui
ghemotoacele din sulurile de
hrtie cu snopi de paie,
etc., strnse n suluri de hrtie de
ziar sau de ambalaj, cu
efect.
se poate la
integrale din lemn. O
se poate aplica
pentru poduri.
Pentru a mpiedica formarea
de cuiburi de insecte, hirtia
celelalte 'materiale utilizate se
vor 'stropi cu insecticide. Pentru
a reduce inflamabilitatea, n-
treaga se p'oat8 im":
pregna, afectarea caracte-
risticii de izollire, cu ajutorul .si-
licatului de sodiu solu-

13
SDM, .SDT - Soiitron
EN, FM,. FSP, FT, SE - Fairchild
GET - Mullard
GT - AEI - General !nstruments
CD, C - Crystolonics
COO - Continental Device
COT - Cleave
CK - Raytheon
D - Diskson
OTG, OTS - Delco, 'germaniu
respectiv, siliciu
IT, ITE, ITC - Intersil
SA - Amelco - Sprague
PT TRW
00 - Oualidyne
ac, 00 - Standard european vechi
I'T1 - Standard U.R.S.S., germaniu,
bipolar, putere
I'T2 - Standard U.R.S.S.
(S-U.R.S.S.), germaniu, bipo!ar, me-
die putere
!'T3 S-U.R.S.S. bipolar,

!'T4 - S-U.R'.S.S., germaniu, bipo-
Lund ca exemplu circuitul UCY
7 400 N, scriem
t=xemplu , U C Y 7 400 N
Insemne a b c d e f
n care a - (prima

Pentru diferite feluri de CI se fo!o-
sesc litere:
U -- CI monolite, executate cu
tranzistoare bipolare;
H - CI hibride;.
M - CI de tip MOS.
b - felul CI n de sem-
nale precum de pre-
lucrare.
Se folosesc litere:
C - CI numerice (cifrice);
L - CI analogice;
R - alte feluri de CI (de exenl-
plu, analogo-nume-
rice).
c - Pentru diferite anexe
se folosesc litere:
Y - pentru scopuri industriale;
A - pentru scopuri speciale;
T - pentru scopuri industriale cu
grad ridicat de sigu-

Q - pentru scopuri speciale cu
grad ridicat de sigu-

, X - pentru prototipuri.
unde nu este indica-
sint CI pentru scopuri generale.
d - domeniul de Di-
feritele domenii de snt
notate astfel:
4: -55 C +85C;
6: -55C - +125C;
6: -40C - +85C;
7: OC - +70C;
8: -25 C - +85C.
Domeniul temperaturii de lucru
pentru CI destinate aparaturii cas-
nice industriale (0C - +70C)
este nsemnat cu 74, folosite si de
multe alte firme. '
e - de serie. Circuitele
integrate analogice snt nsemnate
cu 3 cifre, iar pentru CI numerice se
folosesc 2-3 cifre. de serie
sau tipul CI.
Ca de serie pentru CI ana-
14
Iar, medie putere,
IT5 - germaniu, bipo-
Iar, medie putere, medie
j'T6 - S-U.R.S.S., germaniu, bipo-
Iar, medie putere,
I'T7 - S-U.R.S.S., germaniui mare
putere, bipolar,
I'T8 - S.-U.R.S.S., germaniu, mare
putere, bipoiar, medie
l'T9 - S-U.R.S.,S., germaniu, mare
bipolar,

. i clasificare pentru germa-
nlU este si pentru siliciu li-
tera f' nlocuindu-se cu K. '
Tranzistoarele cu efect de cmp
SI nt marcate cu 1 r sau MII, iar cifre-
le care
1 - 100 - germaniu, pu-
tere, !
101 - 200 - siliciu, putere
'
201 - 300 - germaniu, mare pu-
tere,
301 - 400 - siliciu, mare putere
'
401 - 500 - germaniu, pu-
tere,
601 - 600 - siliciu, putere
'
601 - 700 -' germaniu, mare pu-
tere,
701 - 800 - siliciu, mare putere,

logice monolite cu diferite se
numere for-,
mate din 3 cifre:
000 ... 099 - modulatoare si de-
moduJatoare; ,
100 ... 199 - CI multifunctionale'
200 ... 249 - pentru CI de
folosite n
receptoarele radio si
TV' .
260 ... 299 - alte CI utili-
zate n receptoare ra-
dio TV;
300 ... 399 - pentru amplificatoare
/ de semnale mici de

400 .. .499 - pentru amplificatoare
de putere de

500 ... 599 - pentru limitatoare de
cu rent si stabi I iza-
toare; .
600 ... 699 - pentru decodoare
stereo si cuadrofo-
nice; ,
700 ... 799 - amplificatoare opera-
compara-
toare; .
800 ... 899 - convertoare gene-
ratoare;
900 ... 999 - alte tipuri de CI.
(1) pentru CI monolite nu-
m$rul care domeniul de tem-
de ordine (vezi
rubricile d e) se prin 4
cifre (exemplu UL1202L, ULA6102N
altele); .
(II) pentru unele CI monolite ntre
elementele d e se mai interca-
o care
ale n acest scop se
utilizeaza urmatoarele litere:
H - CI cu
(de exemplu,
UCV74H53N);
L - CI de putere;
S CI cu ultrara-

f - nsemnele corpului. Pentru di-
ferite aspecte ale corpului se utili- I
nsemne cu litere:
F - plate, metalice, izolate de CI;
X44
81
X47
X49
S cu corp metalic plat, care au
contact electric cu ar-
cu contact
de
H - plate, ceramice;
I - de tipul DIL (dual-in-line) ce-
ramice;
N - de tipul DIL, din plas-

L - cilindrice, metalice, cu termi-
nalele dispuse circu-
lar;
K - de tipul OUIL uadru-
ple-in-line)

M - de tipul QUIL din
cu
radiator apli-

P - de tipul QUIL din plas-
UNfTRA
'1..)CY7400N
UCY7401N
UCY.7402N
UOY7403N
UCY7404N
UCY7407N
UOY7410N
UCY7420N
UCY7430N
UOY7440N
UO'(7442N
UCY7450N
UCY7451N
o.OV . 7453N
UCY7454N
UCV
i
7460N
UOY747:2N
UCY7473N
UO'(7474N
UCY7475N
tlCY7:483N
lJCY:7486N"!:
UCY7493N
lJCY74107N
UCV7A121N
UQY74151N
UCY741S3N
UCY74157N
UCY74180N
UCV74HOON
UCY74H50N
UCY74H53N
UCY74H72N
UQY74H74N
SES:COSEM
SFC.400E
SFC;401E
SFC402E
SFCA03E
SFCA04E
SFC407E
SFC410E
SFCA20E
SECA30E"
SFC440E'
SFC442E
SFC 450E
SFC451E
SFC453E
SFC454E
SFC460E
SF:CA72E
SFC473E
SFC47,4E
SFC475E
SFCA83E
SFC486E
SFC49.3E
SFC410lE
SF04121E
SfC4151E
SFC'4t53E
SEC 4157E
SFC4180E
SFC400HE
SFC450HE
SFGA53HE
SFCA721-1E
SFCA74HE
R - .altele.
Exemplu: UCY74192N - circuit
integrat numeric
cu bipolare)
standard cu domeniu de
aoe - +70 Destina-
de frec-
not",,,t.rH de
Cor-
tipul
TEHNiUM 10/1982
Acest aparat de are trei
regimuri de
n domeniile
0-6 000 rot/min
tru rlirH",'nir',:;
de
car-
Reglajul
motorului se mon-
turodwellmetru un
motorul.
din
stabilizatoru!
al de 5 Veste
realizat cu un bec de 6 V/iOD mA
dioda PL5V1. acest
stabiiizare o tro,r-\lQnl"'"
n' multe din constructiile noastre
avem 'suduri n
metalice.
se din carton
c'!c.,.,t.-ntQnlnir" sau textolit si se
prin Nu se' vor
carcase din mase transfor-
matorul lucrnd .
primar are 440 de spire,
10/1982
CLAUDIU SUMA,
RADU TARTA
trare, acu! indicatorului nu
perceptibil la o a tensiunii
de .alimentare ntre 10 V 15 V,
ceea ce nu putem realiza cu o rezis-
o stabilizatoare.
6V 100rrJ,
Grupul Rlt C
3
, R2' C
4

"ciocurile" zgomotul semnalului
de la ruptor. O
2
0
3
limi-
tarea semnalului de intrare n
cu srma de 1,2 mm diametru. Pen-
tru simplitate n se poate
folosi un bifilar, bobinnd
simultan cu fire de 0,8 mm
diametru. Fiecare strat va fi izolat cu
hrtie de transformator sau, n
cu cu ulei mineral
pasiv. Intreg primarul se cu
straturi de pan. .
Pentru secundar avem nevoie de 5
bare de cupru c!,J de 13 x
2,5 mm, prin din ta-
de cu pru.
Barele se cu
Bobinaju! are 5 straturi a
cte 4 spire, care trebuie fie co-
rect suprapuse. Capetele bobinaju-
rui se lungi pentru a aju nge la
barele de (figura 1). Cape-
C.B.M. Ia 5,7 V superior -0,7 V
inferior. S-a folosit un circuit bascu-
lant monostabil integrat de produc-
COS 4121.
Owellmetrul are n sa
un divizor (R
4
, R
5
), un limitator (0
4
,
0
5
) un triger Schmitt compus din
R
11


unei forme absolut dreptunghiulare
a impulsurilor.
Pentru o reproiectare a tu-
AJU(ERE
rometrului, putem folosi
.
f = (f - semnalu-
30
lui, n - n rot/min),
'Pentru un motor n 4 timpi
cu 4 cilindri; t !n2(R
s
+ R
lO
) C
6
1
si t 0= -- 0,8.
, o f
Curentul mediu pl7in instrument
este dat de i
med
= I
M
to . f,
R'12 + rinstrument
. (I
M
nu
trebuie 10-15 mA,
de unde necesitatea de a se folosi
un miliampermetru ct mai sensibil.)
Etaionarea se face. aplicnd un
semnal de 50 Hz pentru 1 500 rot
/min unul de 2000 Hz pentru
6000 rot/min, din
metrele semireglabile Rg respectiv
R
1o
,,,,astfel nct acul indice cap de
Owellmetrul de ac-
butonul "Aducere la 100%"
rotind P la
cap de
Ca se reco-
cablajul din figura 2. Pentru
C
6
se va folosi un condensator cu
folie de plastic
_aMM
Prezentul articol si
puna la celor
a problemelor
legate de montarea a apa-
ratelor suplimentare de
Pentru din punct de ve-
dere electric a aparatelor (desenUl
SE-01),
unui atelier de service pentru a
marile care le provoca
electrice
persoane mai avizate sau
materiale necorespun-

Pentru montarea aparatelor
mentare de bord
variante.
1. Solutia numai cu
suplimentare de
MONTARBA
APARATBLOR
SUPLIMBNTARB
sistemul de (>.0''''''''''''''7<:>'''0
cu care este mai economica
practic mai de realizat din
punct de vedere tehnic,
din:
- nlocuirea traductorului
siune (monocontactului
5633), existent pe autoturism, cu o
de presiune IEPS
- nlocuirea i
(termocontactului tip
I EPS 5530), ce autoturis-
mul, cu o de tip
IEPS 5521.
2. cu
La toate tipurile de autoturisme
Dacia" 1300, momentele critice de
functionare a in-
stalatiei de ungere (presiunea uleiu-
lui sub 0,7 daN/cm
2
) sau a instala-
de
115C) snt semnallzate pnn
unei lumini ros ii de avertizare la
bordul autoturismului.
Avantajele unor, aparate
suplimentare pentru indicarea pre-
siunii uleiului temperaturii lichi-
dului de constau n
care le dau acestea, anume:
- manometrul de bord va-
lorile reale ale presiunii uleiului, att
la regimul de mers n gol al '!l0toru-
lui ct si valorile intermediare de
presiu ne' la diferite
manometrului de bord pot pune In
eventualele ale
de ungere;
FLORIN

- termometrul electric de bord
informatii n orice moment asu-
pra valorii temperaturii lichidului de
n diferite regimljri de lucru
ale motorulu i. tempe-
raturii lichidului de are deose-
--'- pornirile la rece
ale motorului fiind de realizat,
evitndu-se astfel uzuri!e premature
ale, pistoanelor 5eg-
prin stabilirea momentului
deschiderii sau totale a cfa-
petei de aer (respectiv mpingerea
clapetei de moment care
bule la un regim termiC
constant al motorului.
Cresterea a temperatu-
rii lichidului de poate se
datoreze pierderii lichidului de
cire, sau ruperii curelei ven-
tilatorului, aerului n in-
stalatia de' etc.
NOTA
existent de semnalizare cu
paralel cu sistemul de aparate
suplimentare este
presupunnd realizarea
unor elemente suplimentare care
asigure ncorporarea n a
traductoarelor celor sisteme
att n circuitul de ungere, ct n
circuitul de
n desenul M-01 este prezentat
racordul pentru nserierea
contactului tip IEPS 5633
manometrice tip IEPS
desenul T -01 este nr':>7c,nt'l't
cui lateral al
pentru nserierea termocontactu!ui
tip IEPS 5530 cu sonda de tempera-
tip IEPS 5521.
Montarea manometrului si
metrului electric la bord 'se reco-
n variante.
1) se celor
mnd la volan, pot
miera pe de
Sec,fiunea A -A
in vederea capacului
lateral, se \10 goli anfigelul din motor,
La montarea capaculuiJaferal.
modificat, se va folOSI o garndura
de capac

j---.,o. Q- ---L-- __ _
I
't--
16 I 16 I 34
I I
A
1"
Termocontacful sonda de. ferr:pe-;:
rafur se vor monta cu garndufl
din cupru.
T- 01
16
M'C'\II.;.'C.VII DE BORD /5-01}
DE {PA-01!
10/1982
T
PA - 01
s ..
s - 01
2 Carcasa
"1
tor
_ .. - .. ..
..
.. __ . _______ 1 ______ 5l" ___ ...-l
_ .. _--_._._._--_._-
L
5
6 7 12
13
1. Manometrul de bord (tip IEPS 5614)
1. alimentare manometru (verde)
2. racordare presiune tip iEPS 5621 (alb)
3. punere la manometru
4. iluminare cadran
5. avertizare presiunii uleiului sub
0,7 daN/cm
2
)
6. spre monocontactul tradu ctoru lu i de presiu ne tip I EPS
5633
7. spre sonda de presiune tip IEPS 5621
II. Termometrul electric de bord
8. alimentare termometru de bord (verde)
9. racordare de tip I EPS 5521

10. punere la termometru electric
11. iluminare cadran
12. spre sonda de tip IEPS 5521
13. de conexiuni contactul general)
14. comutator general de lumini (Ia rezerva bor-
dulu ianternelor) .

aparatelor suplimentare de se va face
numai fixarea asigurarea_acestora pe bordul autotu-
rismului. .
La se vor folosi conduetoare electrice multifilare,
cu de 1-1,5 mm
2
.
Capetele conductoarelor se vor prevedea n mod obligato-
ru cu piese metalice terminale (papuci n scopul
unui contact electric bun. Piesele de (termi-
nale) vor fi obligatoriu acoperite cu speciale din
material plastic.
Conductoarele electrice, la montaj, vor urma n general
traseul cablurilor originaie ale autoturismelor se vor fixa
de acestea cu PVC coliere de plastic .
....
20
/


S - 02

4
3 Surub
-2
(;olier
1 Sucor! arora!
M -01
A
Se uneori ca pelicula dia-
pozitiv fie de dominante.
De acestea se ve-
chimii filmului (film expirat), unei

filmului n apropierea unor
surse de termice etc.
culorilor la
este prin intercala-
rea unui filtru de culoare comple-
dominantei.
aplicarea prin intro-
ducerea. n cu diapozitivul a
unui folii colorate. Asemenea
folii. se produc industrial n cu-
lori, fiecare n cteva (trei
de astfel nCt acordarea cu
dominanta fie ct mai Co-
se fac conform
din tabel.
Fotoamatorul poate confec-
singur asemenea fiitre
fiind pe film reversibil un
alb-uniform prin intermediul unor
filtre de folosite n procesul
negativ-pozitiv color. .
O solutie n a colora
pelicule transparente (filme nedeve-
lopate fixate direct sau filme de-
velopate albite) cu culori de ani-
Colorarea se prin in-
troducerea peliculei n colo-
18
1
2--_-UJ
3
4
5
9
10
11
12
13
14
8
Ing. V.
rate, intensitatea culorii fiind depen-
de timpul de imersie c.on-
Evident, pelicuiele
folosite trebuie stratul de
intact
O a treia n plasa-
rea n obiectivului de a
unui filtru
Acest mod de lucru este posibil n
cazul aparatelor de cu
singurele la
care reglajul imaginii
proiectate nu se face manual prin

Un dispozitiv rotativ cu
este descris n continuare.
Dispozitivul dintr-un an-
samblu de 1-3 discuri rotative, pre-
cu filtre de culori si
diferite, ansamblu unui
aparat de (fig.1). Aparatul
de va fi de unul
automat, n orice caz va fi pre-
cu un sistem de
figura 2 este redat dispozitivul
ca en de ansamblu. Discurile 1,
cu filtrele 2 (Ii pite), se pot
roti pe axul 3. Fiecare disc este
montat (cu trei nituri) pe cte un inel
4, inel cu un sistem inde-
x o r for ma t din t r - Q b i I 5 ( 0
3,5-3,8) ,un arc presor 6
A
7 6
filetat 7 (M4).
Axul 3 este prins de 9,
grupul de discuri avnd asi-
de 8. Prin-.
derea axului se face cu o 11
(M10) o 10. 9 se
poate prinde direct de capacul su-
perior al aparatului de sau
intermediul. unei 14. Placa
se prinde cu trei sau ni-
turi 13 (M4 sau 0 4) de aparat, iar
coltarul 9 se cu suru-
buri 12 (M6) de lungime convena-

La realizarea se va n-
cepe cu determinarea cotelor A,8,C,
D. .
Cota A va determina indirect
mea ea repre-
zentnd de
obiectivul aparatului de
Cota 8 diametrul ori fi-
cHIor pentru filtre ea va consta
din diametrul lentile; obiectivului,
plus 10-15 mm. .
Cota C din necesitatea ca
discurile nu blocheze magazia cu
casete.
Cota D n fu de va-
loarea cotei C si serveste
rii cotei e la dimensiona-
rea piesei 9.
La determinarea cotei C va con-
cura de orificii ales pen-
tru discuri. Constructorul are cteva
practice de filtrare:
- Cu un disc rotativ; considernd
doar de filtrare (10
30%), pentru cele culori de co-
vor fi necesare treisprezece
oriticii (u nul filtru, pentru

are dezavantaju I unui diametru
foarte mare al discului portfiltre.
- Cu c;iiscuri rotat/ve; pla-
snd culorile de n
grupe lund n considerare doar
de vor fi ne-
cesare 'orificii pe disc.
are avantajul permite
combinarea culorilor prin suprapu-
nerea filtrelor celor discuri.
Cu trei discuri rotative;
este cea mai
de
filtrare. Se poate dispozitivul
n variante. Intr-o va-
fiecare disc va cuprinde doar
cte o culoare, respectiv galben,
purpuriu, azuriu. Celelalte trei culori
rle prin suprapunerE;la
TEHI\UUM 10/1982
"1
ceea ce este suficient pentru sudura
tablelor de la 2 mm grosime.
Comanda se face n pri-
mar, de cu un
tor cu piciorul.
Pentru se vor
piesele ntre capetele de con-
fixarea lor cu contra-
greutatea barei mobile, se va
necta curentul. Timpul de
este de ordinul secundelor se va
determina prin probe pentru fiecare
material grosime.
rr-.''l

8--.

o
-..j'

17
37
Este cunoscut ca, In cazu! foto-
grafierii pe materiale fotosensibHe
n zone de scala
pe montura
obiectivului nu mai este, corespun-

faptului obiectivele
,se optic domeniul ra-
vizibile, n infraro-
sie apare o a 10-
uIs1anla (mm) 30

focale (mm) 0,15
00 va fi la ... (m) 6
..t"-
a
w
w
U1 15 15
20
I
cale prin modificarea de

Unele obiective
dispun de o a
lor sau cel de un alt reper
pentru (u n punct u, de
obicei).
Pentru obiecHvele de uz curent
se vor lua n considerare drept 00 ur-

50 80 100 120 135 180
0,25 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9
8 10 12 15 20 25
Ca de principiu, focale este de 1/200 f.
J9
II
N
1O
o,
c
.,
-a.
'-l

ClIlBINArA
Montajele electronice de automa-
snt din ce
n ce mai populare ]n rndui con-
structorilor amatori. In cele ce ur-
un asemenea
montaj cu
care, pe utilitate, are as-
pecte instructive prin aplicarea unor
circuite logice simple folosite n.
schemele de Dispozi-
tivul este de asemenea, cu
un comutator, care permite schim-
barea programului succesiunii co-
menzilor necesare pentru an clan-

Schema dispozitivului este
n. figurile 1, 2, 3.
Montajul este conceput pentru ac-
a comenzi
pentru pornire a unei singure co-
menzi pentru oprire. Analiznd
schema, descoperim unor
interesante. La pune-
rea n a dispozitivului, fo-
LOR 1-LDR 2-LDR 3
snt iluminate de
N. GALAMBOS
Releul RL nu este Iar con-
tactele RL a si RL b snt deschise.
Se au re-
invers cu ilu-
minarea lor. Astfel, la iluminare 10-
au iar
n ntuneric este foarte
mare (de ordinul megaohmilor).
acestei
cele trei snt i1umi-
nate, se bazele tranzis-
toarelor T
1
-T
2
-T
31
care n con-
Tranzistorul T
4
nu conduce,
T5 conduce, iar T
61
care
releul, nu conduce, astfel RL este n
stare de repaus. n comuta- .
torul K 1 (selectorul de program)
este figurat n programului
unu. In acest caz, umbrim si-
multan LOR 1
LOR 2, tranzistoarele T
1
T
2
nefi-
ind polarizate, nu mai conduc, pe
colectoarele lor apare o tensiune
(V
CE
) mare. Diodele 0
1
-0
2
T
1
-T
2
o Astfel, faza
lui T
4
se Qumai atunci
F407
(0226) Tr.1
K31
NE, k
20


05
( 407)
\0226
220VN
FUZIBIL
O,3A
cnd conduc T
1
T
2
. In acest caz,
T
4
n Tensiunea V
CE
pe colectorul lui T
4
fiind T
5
nu
conduce, polarizndu-se n schimb
baza lui T
6
, care n
alimentndu-se astfel bobina releului
care se
Colectorul tranzistorului T
3
este
legat prin contactul RL a la colecto-
rul lui T
6
, respectiv la ,bobina releu-
lui. In acest fel, se automen-
releului chiar n lipsa co-
menzii (T
6
nu conduce), ntruct
tranzistorul T
3
fiind n
n continuare alimentarea
bobinei releului.
Contactul RL b este montat n cir-
cuitul de care se
sau se n raport de
comenzile date dispozitivului. Circu-
itul de poate alimenta un elec-
tromotor, bec, televizor sau orice alt
aparat electric sau electronic.
Oprirea circuitului se
prin umbrirea LOR 3.
In acest caz, T
3
nu conduce, ntreru-
pndu-se astfel circuitul de alimen-
tare a bobinei releului. Dioda 0
3
tranzistoarele de
,
de

IIUII Il II i:tl1:::
Ig'am
LDRj LDR2 LDB3
1 repaus O O O
1 pornit X; x O
1 oprit O O X
2 repaus O O O
2 pornit x O x
2 oprit O x O
3 repaus O O O
de tensiune provenite de la bobina
releului din cauza
n tabel comenzile necesare
. pentru fiecare a
de program (K1), starea:de
a tranzistoarelor
fiecare
Alimentarea montajului (fig. 2)
este prin redresarea am-
belor (0
4
-0
5
) un c'wn-
densator de netezire C
1
Transfbr-
matorul Tr1 este n genul celor folo-
site la alimentarea tuburilGr electro,.
nice. Secu ndarul 12,6 V /1A are
la astfel
ntre un al secundar.u-
lui snt 6,3 V. L
1
-L
2
-L
3
,
de 2,2 V (fig.3), snt legate n serie
alimentate cu 6,3 V (punctul A).
Se vor folosi cu lentile
pentru concentrarea fasciculului de
Becul cu neon (NE), cu re-
de limitare
a curentului, este folosit ca indicator
pentru alimentarea primarului.
Comutatorul K2ntrerupe alimenta-
rea n curent continuu a montajului.
Se va ntrerupe alimentarea monta-
"11
""..
.Ji
,> .'> ........ '.'
da da.' da nu da nu
nu nu .'
..
da da nu da
'da da nu nu da nu
da da da nu da nu
nu nu da da nu da
da nu nu da nu
da da da nu da nu
3 pornit O x x .. ' nu nu da da nu da
3 oprit x O O
o - iluminat; x - umbrit
b
FORTA!
220V
N
da da nu nu da nu
jului nainte de a schimba
comutatorului de program K1.
o particularitate
a montajului: la
ntreruperea curentului de la
montajul se automat
la revenirea curentului, aparatele ali-
mentate prin circuitul de al
dispozitivului nu yor Nu-
mai printr-o de um-
brire a respective
se ajunge n starea' de
Acest aspect este deosebit
de util n special la exploatarea a.pa-
ratelor electronice, care se pot
strica din cauza salturilor de ten-
siune de provenite de
la transformatorul de alimentare al
aparatului unor ntreruperi
rapide repetate ale tensiunii de
alimentare.
Realizarea a montajului
nu pun9 probleme deosebite .
. de amplasare a becu-
snt multi-
ple trebuie corelate de construc-
torul arrrator n raport de scop
de utilizare. Astfel, de

se pot masca ntr-un aranjament flo-
rai din plastic. Cei dornici de spec-
taculozitate porni montajul cu
deosebite spunnd
"ala-bala" sau ceva similar. Acest di-
vertisment electronic poate fi folosit
n cele mai diferite forme.
Un alt domeniu"de a
dispozitivului ar fi cuplarea decu.:.
plarea circuitului prizelor de
pentru a feri copiii de accidente
cnd snt singuri.
De remarcat n locul fotorezis-
se pot utiliza sesizoare
din alte domenii. Important este ca
montajul fie modificat n fel
nct sesizorul aplicat co-
manda comutarea tranzistorului de
intrare (T
1
- T
2
- T
3
). se pot adapta
sesizoare de acustice
etc. pot fi n
acest caz cu sesizoare din diferite
domenii.
TEHNIUM 10/1982
iJ;UJ
ntreprinderea panourile tablourile electrice proiec-
tele puse la dispozilia de beneficiar,puse de acord cu nor-
mele de ale intreprinderii n sau TH.
asistenta prin activitatea in clarificarea
problemelor tehnice de
TEHNIUM 10i1982
Panouri tablouri electrice pentru
de ridicat transportat,
poduri rulante, macarale, grinzi ru-
lante.
Panouri pupitre de tensiune
sub 1 kW, de automatizare, de sem-
nalizare electrice pentru
industria constructoare de masini,
industria industria
n tehnice eco-
nomice competitive echipamente
electrice de tensiune pentru
de automati-
zare necesare ntreprinderii dv.
panouri de de
de pentru industria ener-

Tablouri tip distribloc inbloc.
Panouri de n bare pentru
de trasformare (partea de
tensiune), precum panouri
de din halele industriale.
electrice pentru in-
enumerate se
n institute de specialitate.
Pentru suplimentare privind produsele intreprinderii con-
ditiile de livrare, la intreprinderea de produse electroteh-
nice str. Drumul nr. 19, tel. 14229, 17355, 13674-5;
'. .
21

Cu de cablu coaxial
se poate construi un simetrizor ce
bin'e pe. toate
inferioare lui 30 MHz.
Se folosesc de cablu
coaxial tip TV, cu lungimea de
2,70 m.
11111
intrarea au impe-
de 75 n, cablul utilizat va fi
el de 75 O. Cele de ca-
, blu se vor cu un diametru
de 17 cm (aproximativ 9 spire).
"RADIO REF", 2/1982
Rugam cititorii revistei care doresc sa trimita materiale spre publi-
care sa le redacteze inteligibil, sa prezinte atit modul de func-
a montajului, ct detaliile constructive de reglaj. Totodata,
sa fie consemnate rezultatele tipul instrumentelor de
utilizate acolo unde este cazul. Schemele, executate conform
normelor STAS, trecute tipul valoarea pieselor compo-
nente, valori ale tensiunilor in diferite puncte.
Cnd este cazul, se desenul cablaj ului imprimat dispu-
nerea componentelor pe cablaj.
Fiecare material va fi de adresa a autorului, profesia
sa locul de .
22
B


C
TEHNIUM 10/1982
I
TEHNIUM 10/1982 23
ISTRATE RADU - jud. Teleorman
trimise de dv. (datele
bobinelor) fac publicarea
materialului.
TIMOFTE MIHAI -
SORIN -
I>t::....'atl..lla cu su-
fost In-
Re-

-Ia adresa unor

- jud. Dimbo-
multiplele tehnice din
scrisoare
mai detaliate elev n Bu-
NICOLAE ANAS-
TASE,
"Electronica" -
302 este un caseto-
fon construit n
special cu ,tranzis-
toare - un singur
cir cui t i nt e g r a t
etajul fi-
nal de audiofrec-
Alimentarea
casetofonului se
poate face din 6
elemente galvanice
(9 V) sau din re-
de curent al-
ternativ printr-un
redresor suplimen-
tar.
Viteza de depla-
sare a benzii este
4,76 cm, asigu o
reproducere a ben-
zii de cu- O
ntre 63
10000 Hz. Caseto-
fonul are posibilita-
tea
semnalului provenit
de la microfon, pi-
cup, radio sau alt
casetofon.
Transformatorul
de are n pri-
mar 4 800 de spire
CuEm 0,14 la
spira 2800), iar n
secundar 210 spire
CuEm 0,6.
Transformatorul
de la oscilator are
r.l primar 90 de
spire la 45
80), iar n secundar
20 de ambele
din CuEm 0,2.
pe la n
orice joi ntre orele 11 19.
IO.RGA OCTAVIAN -
In general, pentru canalele mici
de televiziune 1-5 antenele Vagi au ..
dimensiuni fizice destul de mari, pu-
tnd fi lesne deteriorate de vnt sau
Practic ele se
numai cu 3 elemente pe fiecare ca-
nal, mai ales cnd este vorba de Dx.
La antena n
pag. 16, nu nevoie
anumite suplimentare, da-
tele din trebuind respectate
din nr. 6/1982
parametrii
schemei.
Corectorul de are ur-
mare n 7, unde snt publi-
cate valorile componentelor.
FLORIN - Craiova
Difuzoarele la care au
de 40.
OPREA -
schema
HUSZTIK IOAN -
ia scheme din unele
nu putem da soli-
citat - la autorii
,Capetele de la magnetofonul
"Maiak" au alte caracteristici de
cele de ia "Akai".
Schema Dolby din 1/1982 _ este
la nregistrarea
BERCEANU POMPEI -
Nu datele de catalog ale
circuitului integrat la care referiti.
MIRA FLORIN - jud.
Transformatorul FI se poate cum-
de .Ia magazin (eventual
"Dioda"). de 455 kHz
are 70 de spire CuEm 0,08.
OCTAVIAN - Timi-
,
Difuzoarele se vnd de
prospecte ce caracteristicile
lor.
SORESCU MARIAN -
Defectele aparatului fiind mai
complicate, este dificil fie reme-
diate prin la
serviciile unui specialist.
MIRON RADU -
Vom publica unele
ritoare la A 7B

Televizorul respectiv nu este pre-
cu la
-
privind modifica-
rea magnetofonuiui "Maiak" din
mono n stereo.
EMIL -
Preamplificatorul din nr 8/1982 nu
este recomandabil pentru nregis-
YHu6epCGllbHliU !:f0unUmel1h
magnetice.
TONE A: -
Nu
mise de cititori.
I scheme prezentate n "
'nium".
FEKETE ISTVAN - Oradea
Amplificatorul la Gare
poate fi utilizat cu pream
rul de la radioreceptqrul "
Antene Vagi (date constructive)
publicate n almanahul", "Tehn:i
'83. ,
ION, Bd. bloc
27, sc. 4, ap. 4,
adresa pentru
ca cei de numere vechi
din "Tehnium" scrie.
sugestiile dv.
lEMNU BOGDAN -
Dioda LED trebuie n
serie cu un rezisto!" spre a-i limita
curentul.
TBA 790 se n
LP.R.S. Modificnd schema (VU-me-
1/1982), nu ia ce rezultate
- Suceava
Nu se construiesc (industrial) os-
cu tuburi cinescop. De-
introduce
semna-
de
K115AT3 nu
T. -
tipul anteneior la
care referiti. Cele mai eficiente
- antenele Vagi.
TROFIN -
Elementul defect din circuitul
anodic a', tubului se poate determina
prin n raport cu schema
televizorului.
g.M.

S-ar putea să vă placă și