Sunteți pe pagina 1din 12

Date personale

Curriculum

Vitae

Nume : Ro¸sca Ioan

Data na¸sterii : 23 aprilie 1947.

Locul

Nat¸ionalitatea : Romˆanˇa.

Starea civil˘a : Cˇasˇatorit , doi copii.

Adreas˘a administrativ˘a : Universitatea Bucure¸sti, Facultatea de Matem- aticˇa, Str.Academiei 14, 70109 Bucare¸sti, Romˆania.

Limbi str˘aine praticate curent : franceza, engleza, rusa.

na¸sterii

:

ˆ

Comuna Sarma¸s , Judet¸ul Harghita, ROM ANIA.

Studii :

- Facultatea de matematicˇa-mecanicˇa (sectia ma¸sini de calcul), (1965 – 1970).

- Doctorat ˆın matematici ( titlul de doctor a fost obt¸inut la Universitatea Bu- cure¸sti pe data de 10 iulie 1978 cu teza Metode funct¸ional numerice in re- zolvarea ecuat¸iilor operatoriale, in fat¸a comisiei formate din : Prof. dr Nicolae Radu (presedinte); Acad. Nicolae Teodorescu (conducˇator ¸stiint¸ific); referent¸i : Prof. dr. Ciprian Foia¸s ; Prof. dr. Aristide Halanay, Prof. dr. George Dincˇa).

Activitate profesionala˘ :

- asistent stagiar la Universitatea din Bucur¸sti (1 septembrie 1970- 30 iunie 1971);

- analist la Centrul de Calcul al Universitˇat¸ii din Bucure¸sti (1 iulie 1971 – 31 martie 1979);

- analist principal III la Centrul de Calcul al Universitˇat¸ii din Bucure¸sti (1 aprilie 1979- 15 februarie 1980);

- lector la Facultatea de Matematica a Universitˇat¸ii din Bucure¸sti (16 februarie 1980 – 17 februarie 1991);

- conferent¸iar la Facultatea de Matematicˇa a Universitˇat¸ii din Bucure¸sti (18 februarie 1991- 18 februarie 2002 );

- profesor la Facultatea de Matematic˘a ¸si informatic˘a a Universit˘at¸ii din Bu- cure¸sti (18 februarie 2002 – pˆın˘a ˆın prezent);

- profesor invitat la Universitatea Blaise Pascal (Clermont-Ferrand II) (1 oc- tombrie 1991 – 31 martie 1992);

Domenii de interes ¸tiints

¸ific

- ecuatii cu derivate partiale (liniare ¸si neliniare);

- metode numerice;

1

- metode de element finit;

- metode variationale;

- modelare matematicˇa.

Domenii de cercetare

- geometria spat¸iilor normate;

- metode variat¸ionale ˆın studiul ecuat¸iilor operatoriale;

- metode numerice pentru ecuat¸ii diferent¸iale ¸si cu derivate partiale.

- metode de element finit.

Stagii stint¸ifice

- Darmouth College, Statele Unite ale Americii, 1974(5 luni)

- Seminarul Banach asupra teoriei aproximarii, Varsovia, 1975 (2 luni)

- Laboratorul de mecanica solidelor, Scoala Politehnica, Palaiseau, 1992 (2 luni)

- Laboratorul de matematicˇa aplicatˇa, Universit´e de Savoie, Chambery, 2000 (4 luni)

Publicat¸ii

- teza de doctorat

-40 articole ˆın reviste de specialitate ;

-5 articole ˆın lucrˇarile unor reuniuni ¸stiint¸ifice;

-1 articol metodico stiintific

-1 brevet de inventator;

-6 cart¸i publicate ;

-9 preprinturi publicate: 4 la CCUB, 3 la INCREST ¸si 2 la LAMA

-22 rapoarte de cercetare.

Conferint¸e ¸is

comunicari˘

-36 comunic˘ari la manifest˘ari ¸stiint¸ifice;

-3 conferint¸e la universit˘at¸i din str˘ain˘atate;

-1 conferint¸˘a la universitˇat¸i din tarˇa.

Seminarii ¸tiints

¸ifice

-responsabil a urmˇatoarelor seminarii ¸stiint¸ifice :

1) Metode numerice ¸si variat¸ionale (1983)

2) Metode de element finit (1984)

3) Principii variat¸ionale ˆın mecanicˇa (1985)

2

4) Spat¸ii funct¸ionale ˆın plasticitate (1986-1987)

5) Semigrupuri ¸si aplicat¸ii ˆın mecanicˇa (1988-1989),

organizate la Universitatea din Bucure¸sti, Facultatea de Matematicˇa.

Activitate didactica˘

Cursuri

¸si

seminarii

t¸inute

la

Universitatea

din

Bucure¸sti,

Facultatea

de

matematicˇa

1.

Ecuatii diferent¸iale

2.

Ecuat¸ii cu derivate part¸iale

3.

Partial Differential Equations

4.

Ecuatiile fizici matematice

5.

Tehnici de calcul

6.

Analizˇa numericˇa

7.

Metode numerice ˆın mecanicˇa

8.

Metode numerice pentru ecuatii diferentiale si cu derivate partiale

9.

Metode numerice in analiza neliniara

10.

Metode funct¸ionale cu aplicat¸ii ˆın mecanicˇa

11.

Metode variat¸ionale ¸si metode numerice

12.

Metoda elementului finit

13.

Limbaje de programare

14.

Tehnici de programare

Cursuri

Postuniversitar

si

seminarii

t¸inute

UNESCO

la

Universitatea

Bucure¸sti,

Curs

1. Tehnici numerice si nenumerice

2. Metode matematice in ¸stiint¸ele particulare

Cursuri

t¸inute

la

Universit´e

Blaise

Pascal,

Clermont--Ferrand

International

,

Frant¸a

1. M´ethodes numeriques en ´elasticite et viscoplasticit´e, ( curs DEA)

2. Realisation num´erique du metode d’element finis (curs DEA)

3. Langage des programation

Referate

in

comisii

de

doctorat

1. Anca Cˇapˇat¸ˆınˇa, Teoria inegalitˇat¸ilor cvasivariat¸ionale cu aplicat¸ii ˆın mecanicˇa, 22 iunie 1992 (cond st. Horia Ene).

2. Dana Petcu, Rezolvarea numericˇa a ecuat¸iilor diferent¸iale stiff, 7 aprilie 1994 ( cond. st. Stefan Mˇaru¸ster, Universitatea din Timi¸soara).

3. Liliana Grat¸ie, Metode topologice ˆın probleme de contact ˆın teoria plˇacilor von K´araman, 29 noiembrie 1997 (cond. st. Dan Pascali, Universitatea ” Ovidiu” Constant¸a)

3

4.

Iuliana Munteanu–Paraschiv, Metode numerice ˆın geomecanic˘a, 17 decembrie 1997, (cond. st. acad. Nicolaie Cristescu).

5.

Nicolae-Marin Popescu, Metode numerice ˆın mecanica fluidelor, 14 aprilie 1998 (cond. st. acad. Lazˇar Drago¸s)

6.

Ionel Molnar, Metode de aproximare in mecanica mediilor continue, 20 iulie 1998 (cond. st. acad. Nicolae Cristescu).

7.

Viorel Catana, Operatori pseudodiferentiali si integrali Fourier in studiul reg- ularitatii solutiilor ecuatiilor cu derivate partiale, 24 mai, 1999 (cond. st. CPI dr. Paul Mustata)

8.

Gabriela Sandulescu, Contributii la studiul problemei la limita in deplasari pentru elasticitatea neliniara, 2001(cond. st. prof. dr. Gh. Gr. Ciobanu, Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iasi)

9.

Corina L. Chiriac, A numerical analysis of variational inequalities, 2002 (cond. st. prof. dr. Dan Pascali, Universitatea ”Ovidiu” Constanta )

10.

Andaluzia Cristina Matei, Analiza variationala a unor probleme la limita in mecanica solidului deformabil, 2003 (cond. st. prof. dr. Vicentiu Radulescu, Universitatea din Craiova)

11.

Letitia Ion, Aspecte ale rezolvarii aproximative a ecuatiilor operatoriale, 2004 (cond. st. prof. dr. Dan Pascali, Universitatea ”Ovidiu” Constanta)

12.

LFlorenta Scurla, Inegalitati hemivariationale in probleme de contact pentru

placi, 2004 (cond. stanta)

st.

prof.

dr.

Dan Pascali, Universitatea ”Ovidiu” Con-

13.

Dinu Teodorescu, Metode functionale pentru ecuatii neliniare de tip reactie- difuzie, 2005 (cond. st. prof. dr. Silviu Sburlan, Universitatea ”Ovidiu” Constanta)

Afilieri Membru ˆın colectivul de redact¸ie a urmatoarelor reviste:

1. Analele Universit˘at¸ii din Bucure¸sti, seria informatic˘a

2. Analele Universit˘at¸ii din Bucure¸sti, seria matematic˘a

3. Buletinul S¸tiint¸ific al Universi˘at¸ii din Pite¸sti

Membru al urm˘atoarelor societ˘at¸i profesionale:

1. AMS (American Mathematical Society)

2. SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics)

Membru al Centrului de excelent¸˘a Mecanica mediilor continuu deformabile , director acad. Lazˇar Drago¸s, Universitatea din Bucure¸sti

4

Lista lucrarilor˘

publicate

Sunt prezentate ˆın aceast˘a list˘a lucr˘arile ap˘arute ˆın reviste de specialitate, brevete de invent¸ie, rapoarte de cercetare, c˘art¸i ¸si monografii, precum ¸si o parte din conferint¸ele ¸si comunic˘arile la diferite reuniuni ¸stiint¸ifice.

a) Articole ¸stiint¸ifice

1.

Semi-produit scalaire et r´epresentations de type Riesz pour les fonctionnelles

lin´eaires et born´ees sur espaces norm´es, C.R.Acad.

Sci.

Paris, t.283(1976),

79–81.

2.

Une m´ethode variationnelle pour l’´etude des operateurs nonlin´eaires `a differen- tielle K-positivement d´efinie, C.R.Acad. Sci. Paris, t.286(1978), 25–28 (+G. Dincˇa)

3.

Metode funct¸ional numerice pentru ecuat¸ii operatoriale ( rezumatul tezei de doctorat ), Universitatea Bucure¸sti, 1978

4.

A Variational Method for Nonlinear Operators, Rev. Roum. Math. Pures et Appl., t. XXV, 4(1980), 543–572 (+G. Dincˇa)

5.

Sistemul SIAF, algoritmi ¸si programe, in Informatica ˆın ˆınvatamint, 1 (1980).

6.

Asupra lemei Lax–Milgram in Lucrˇarile sesiunii ¸stint¸ifice a Centrului de calcul al Universitˇat¸ii din Bucure¸sti, Editura Universitˇat¸ii Bucure¸sti, 1981, 339–345.

7.

A Variational Proof of Friedreichs extension theorem, An. Univ. Bucure¸sti, Mat., vol. XXXIII(1984), 44–51 (+I.R. Ionescu).

8.

A Variational Method in the Study of the equations f Au + ∂β(Ku), An. Univ. Bucure¸sti, Mat., XXXIV(1985), 52-60 (+ M.Sofonea).

9.

A Variational Method for Nonlinear Multivalued Operators, Nonlinear Analy- sis, Theory, Methods and Applications, 9 (1985), no. 2, 259–273 (+I.R. Ionescu & M. Sofonea).

10.

On the Energetical Space for a Linear Operator, An. Univ. Bucure¸sti, Mat., XXXV (1986), 19–24 (+I.R. Ionescu & M. Sofonea).

11.

Metode variat¸ionale ¸si numerice ˆın studiul problemelor la limitˇa, in Lucrˇarile sesiunii ¸stint¸ifice a Centrului de calcul al Universitˇat¸ii din Bucure¸sti, Editura Universitˇat¸ii Bucure¸sti, 1988.

12.

On the Babuska-Lax-Milgram theorem, An. (1989), 61–65.

Univ.

Bucure¸sti, XXXVIII

13.

Solut¸ii ale problemelor date la etapa finalˇa a concursului profesional ¸stiint¸ific student¸esc de matematicˇa Gazeta matematicˇa ( seria perfect¸ionarea metodicˇa ¸si metodologicˇa ˆın matematicˇa ¸si informaticˇa), anul X, nr. 2-3 (1989), 110-123.

1

14. Friedrichs extension for Nonconvex Variational Problems Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications, 14 (1990), no. 11, 905–914 (+I.R. Ionescu).

15. Methode de l’element fini pour l’equation elasto-visco-plastique avec variable interne d’etat (ˆın Proceedings of First National Conference on Boundary and Finite Elements, ELFIN’91, Cluj-Napoca)

16. Some examples for Friedrichs extension of nonconvex variational problems, Bull. Math. de la Soc. Sci. Math. de Roumanie Tome 35(83)(1991), 89–96 (+ I.R. Ionescu).

17. Sobolev Solutions for Convex Variational Problems in Locally Convex Spaces, in Diferential Equations and Control Theory , 1991, 121–125 ( + I.R. Ionescu)

18. A contractive method in the study of nonlinear operators in Hilbert spaces Mathematical Reports, 46 (1994), no. 2, 291–301 (+ M. Sofonea).

19. Error estimates of an iterative methode for a quasistatic elastic-visco-plastic problem Applications of Mathematics , 39 (1994), no. 6, 401–414 (+ M. Sofonea).

20. A numerical analysis of the foot-floor interaction in long wall workings Inter- national Journal for numerical and analytical methods in geomechanics , 18 (1994), 641–652 (+ N.D. Cristescu & I.R. Ionescu)

21. On existence, behaviour, and numerical approach of the solution for contact problems in rate-type viscoplasticity, Engineering Systems Design and Analy- sis, ASME (1996), 87–92 (+ Mircea Sofonea & Mohamed Rochdi)

22. Tapia like semi-inner products, An. Univ. Bucure¸sti, Mat., XLVI (1997),no. 1, 67–72.

23. Lax – Milgram lemma, Encyclopaedia of Mathematics, Supplement Volume I, ISBN 07923 4709 9, Kluwer Academic Publishers, 1997, 348–349.

24. Babuˇska Lax-Milgram theorem, Enciclopaedia of Mathematics, Supplement Volume I, ISBN 07923 4709 9, Kluver Academic Publishers, 1997, 72–73.

25. Geometric properties of Banach spaces via variational method, An. Univ. Bucure¸sti, Mat., XLVII (1998), no. 1, 93–98.

26. Orthogonality in normed linear spaces, An. Univ. Bucuresti, Mat., XLVII (1998), no. 2, 201–210.

27. Semi-inner products in normed linear spaces, Bul. St. Univ. Pite¸sti,2 (1999),

11-18.

28. A variational proof of Ghika–James representation theorem, An. Univ. Bu- cure¸sti, Mat., XLVIII (1999), 1, 65–70.

29. A general construction of the energetical space for a linear operator Rev. Roumaine Math. Pures Appl., 44 (1999), no. 3, 459–470.

30. The study of the equilibrium equations for a prestressed hyperelastic material, An. Univ. Bucuret¸i, Mat., XLVIII (1999), 2, 215-226

2

31. On weakly coercive linear operator, An. Univ. Bucure¸sti, Math,XLIX(2000), 1, 77–84.

32. Numerical methods in rate–type viscoplasticity, in : The Mechanical Behavior of Salt, ( H. Reginald Hardy Jr., Nicolaie Dan Cristescu, eds.), BALKEMA

2001

33. Friedrichs extension for K-symmetric and K-positive definite operators, An. Univ. Bucure¸sti, Mat., XLIX(2000), 2, 197–206.

34. The representation theorems for linear bounded functionals on normed linear

spaces Math. Reports

3(53), 4(2001), 402–438.

35. Flow/noflow of nonhomogeneous Bingham fluid on a natural slope, Proceedings of 5th International seminar ”Geometry, Continua and Microstructures”, 26- 28 Septembrie 2001, Sinaia) , Editura Academiei Romˆane 2002.

36. Functional framework for Linear Variational Equations, in Curent Topics in Continuum Mechanics (editor Laz˘ar Drago¸s), Editura Academiei Romˆane,

2002.

37. The blocking of an inhomogeneous Bingham fluid. Applications to landslides (+ Patrick Hild, Ioan R. Ionescu, Thomas Lachand-Robert), Mathematical Modelling and Numerical Analysis 36, N 0 6(2002), 1013-1026.

38. Stress formulation for the blocking property of the inhomogeneous Bingham fluid, Analele Univ. Craiova, Math. Comp. Sci. Ser. 30 (2003), 116–122 (+ Patrick Hild, Ioan R. Ionescu, Thomas Lachand-Robert).

39. On the solvability of linear variational equations with constrains, An. Univ. Bucure¸sti, Mat., LII(2003), 57-66.

40. The structure and variational characterization for symmetric operators, An. Univ. Bucure¸sti, Mat.,LIII(2004), 271-276.

41. From variational method to some classical results of functional analysis (sub tipar)

b)

Preprinturi

1. Funct¸ia de interogare a unei b˘anci de date (23 pagini), Preprint CCUB, 1973.

2. Studiul convergent¸ei numerice pentru unele procese iterative (44 pagini), Preprint CCUB, 1974 .

3. Funct¸ii spline (31 pagini), Preprint CCUB 1976.

4. Semi–produse scalare ¸si teoreme de reprezentare pentru funct¸ionale liniare ¸si m˘arginite pe spat¸ii normate (11 pagini) , Preprint CCUB 1976 .

3

5.

K-potential Nonlinear Operators ( A Kerner –Vainberg aproach ) (15 pagini) Preprint Series in Mathematics 74(1979) INCREST - Bucure¸sti (+ G.Dinca)

6. A variational method for nonlinear operators with applications in mechanics (103 pagini), Preprint Series in Mathematics 38(1983), INCREST - Bucure¸sti (+ I.R. Ionescu & M. Sofonea) .

7. About Friedrichs extension for nonconvex variat¸ional problems, (21 pagini), Preprint Series in Mathematics 44/1988, INCREST - Bucure¸sti (+ I. R. Ionescu).

8. Semi-inner products, orthogonality and Riesz type representation theorems, Pre´epublication du LAMA num´ero 2000 - 07a ( Laboratoire de Mathematiques EP 2067 - CNRS et Universit´e de Savoie )

9. The blocking of an inhomogeneous Bingham fluid. Pre´epublication du LAMA num´ero 2001 - 12b ( Laboratoire de Mathematiques EP 2067 - CNRS et Uni- versit´e de Savoie ) (+ Patrick Hild, Ioan R. Ionescu, Thomas Lachand-Robert)

c) Brevete de invent¸ie

1. Sistem informat¸ional pentru evident¸a, mi¸scare ¸si utilizarea personalului (brevet nr. 68348 din 10 iulie 1978).

d)

Cˇart¸i

1. Ecuat¸ii cu derivate part¸iale, Editura Universitˇat¸ii din Bucure¸sti, 1997, ISBN : 973–575–052–X, 400 pagini.

2. Metode funct¸ional numerice pentru ecuat¸ii operatoriale, Editura CRATER, 1999, ISBN : 973–9029–87–6, 200 pagini.

3. Analizˇa numericˇa, Editura Universitˇat¸ii din Bucure¸sti, 1999, ISBN : 973–575–360–X, 444 pagini.

4. Lect¸ii de ecuat¸ii diferentiale si cu derivate part¸iale, Editura Fundat¸iei ”Romˆania de Mˆaine”, Bucure¸sti 2000, ISBN 973 - 582 - 190 - 7, 332 pagini.

5. Elemente de analiz˘a numeric˘a matriceal˘a, Editura Fundat¸iei ”Romˆania de Mˆaine”, 2001, ISBN 973 - 582 - 408 - 6, 292 pagini.

6. Curent Topics in Continuum Mechanics, Editura Academiei Romˆane, 2002, ISBN 973-27-0919-7, 973-27-091-9.

e) Rapoarte de cercetare

1. Sistem de programe pentru calculul rezervelor geologice (contract 77/1977)

2. Aplicat¸iile calculatorului ˆın estimarea ¸si gestiunea fondului nat¸ional de rezerve geologice (contract 16/1978).

4

3.

Programe de element finit pentru determinarea geometriei stabile a unor taluze de carierˇa (contract 25/1978)

4.

Sistem de ˆıncˇarcare ¸si actualizare a fi¸sei personalului de cercetare ¸si product¸ie (contract 24/1979).

5.

Rezolvarea sistemelor de ecuat¸ii care descriu zˇacˇamintele geotermale ˆın zona Sˇacuieni (contract 138/1981).

6.

Determinarea analiticˇa a configurat¸iei geometrice care se poate realiza pe con- turul unei cariere (contract 100/1982).

7.

Programe ¸si procedee pentru calculul numeric al integralelor multiple (contract

93/1983).

8.

Metode de optimizare ¸si aplicat¸iiˆın problemele neliniare ale mecanicii (contract

76/1983).

9.

Studiul metodelor de optimizare a funct¸ionalelor convexe cu aplicat¸ii la prob- lemele mecanicii (contract 59/1984).

10.

Implementarea unui program de element finit pentru sisteme acvifere tridi- mensionale (contract 58/1984).

11.

Metode numerice de calcul pentru probleme neliniare (contract 31/1985).

12.

Analiza ecuat¸iilor de transfer caloricˆın structuri geotermale (contract 102/1985).

13.

Analiza ecuat¸iilor de transfer termic ˆın format¸iuni fisural permeabile (contract

95/1986).

14.

Elaborarea, studiul ¸sˆı aplicarea unor metode numerice de calcul ˆın probleme neliniare ale mecanicii (contract 71/1987).

15.

Studiul unei metode de estimare a parametrilor termofizici pentru structuri geotermale pe baza analizei ecuat¸iilor de transfer termic (contract 114/1987).

16.

Metode numerice de calcul ˆın rezolvarea problemelor mecanicii corpurilor de- formabile (contract 66/1988)

17.

Determinarea regimului de presiune la zˇacˇamintele de lignit pentru stabilirea tipurilor de sust¸inere (contract 16/1988).

18.

Elaborarea unui model matematic de calcul a capacitˇat¸ii portante a vetrelor minelor de cˇarbune (contract 82/1990)

19.

Metode numerice de calcul ˆın studiul comportˇarii reologice a rocilor cu aplicat¸ii ˆın industria minierˇa (contract 84/1991-1993).

20.

O nouˇa modelare ˆın studiul comportˇarii reologice a materialelor (contract 3009/1994, c16).

5

f) Conferint¸e ¸si comunic˘ari

1. Conferint¸e t¸inute la universit˘at¸i din str˘ain˘atate:

Problemes variationnelles non-convexes et applications dans l’elasticite des grandes deformations, Universite Blaise Pascal (Clermond - Ferrand II), februarie 1992

Methodes des resolution numerique pour un probleme quasistatique elasto- visco-plastique, Ecole Poltechnique Palaiseau, Laboratoire de Mecanique des Solides, 23 decembrie 1992

On resolvability contact problems in rate - type viscoplasticity University of Florida, Gainesville, SUA , 26 iunie 1998.

2. Conferint¸e t¸inute la universit˘at¸i din tar˘a

Metode variat¸ionale ˆın studiul ecuat¸iilor operatoriale, Universitatea din Bucure¸sti, martie 1988.

3. Comunic˘ari la reuniuni ¸stiintifice:

1. Studiul erorilor ce apar ˆın rezolvarea numericˇa a ecuat¸iilor integrale de tip Fredholm, Aritmetica intervalelor ¸si probleme de teoria erorilor de calcul, Cluj 8 - 10 decembrie 1972.

2. Metoda Ritz pentru ecuat¸ii integrale cu nucleu continuu, Sesiunea oma- gialˇa cu participare internat¸ionalˇa a Centrului de Calcul al Universitˇat¸ii din Bucure¸sti, Bucuresti, 1972

3. Semiproduse scalare ¸si reprezentˇari de tip Riesz pentru funct¸ionale liniare mˇarginite, Sesiunea ¸stiint¸ificˇa a cadrelor didactice, cercetˇatorilor ¸si student¸ilor, Bucure¸sti 16 - 25 mai 1977.

4. Sisteme de programe pentru calculul rezervelor geologice prin metode geostatistice, Sesiunea ¸stiint¸ificˇa a cadrelor didactice, cercetˇatorilor ¸si student¸ilor, Bucure¸sti 16 - 25 mai 1977.

5. Generarea automatˇa a unor poliedre convexe, Sesiunea ¸stiint¸ificˇa a cadrelor didactice, cercetˇatorilor ¸si student¸ilor, Bucure¸sti 16 - 25 mai 1977.

6. Rezultate noiˆın teoria metodelor variat¸ionale, Sesiunea ¸stiint¸ificˇa a cadrelor didactice, cercetˇatorilor ¸si student¸ilor, Bucure¸sti 25 - 27 mai 1978.

7. Operatori diferent¸iali K - potent¸iali, Sesiunea ¸stiint¸ificˇa a cadrelor didac- tice, cercetˇatorilor ¸si student¸ilor, Bucure¸sti 25 - 27 mai 1979.

8. Sistemul SIAF, algoritmi ¸si programe, Sesiunea ¸stiint¸ificˇa cu tema Perfec- ¸ionareat sistemului informatic statistic ¸si consecint¸ele sale ˆın perfect¸ionarea ¸si organizarea conducerii macro economice, Centrul de Calcul al Direct¸iei Centrale de Statisticˇa, Bucure¸sti 26 - 28 martie 1980.

6

9. Slaba coercivitate ¸si lema Lax - Milgram, Sesiunea ¸stiint¸ificˇa a cadrelor didactice, cercetˇatorilor ¸si student¸ilor, Bucure¸sti 20 - 25 aprilie 1981.

10. Operatori slab coercivi, Sesiunea ¸stiint¸ificˇa jubiliarˇa dedicatˇa acad. Caius Iacob, Bucure¸sti 26 martie 1982.

11. Asupra extensiei Friedrichs pentru operatori K - pozitiv definit¸i, Sesiunea ¸stiint¸ificˇa a cadrelor didactice, cercetˇatorilor ¸si student¸ilor, Bucure¸sti 24 - 28 mai 1982.

12. Asupra teoremei de structurˇa pentru o clasˇa de operatori ce intervin ˆın

calculul variat¸ional, Sesiunea ¸stiint¸ificˇa a cadrelor didactice, cercetˇatorilor

¸si student¸ilor, Bucure¸sti 23 - 28 mai 1983.

13. Solut¸ii generalizate pentru ecuat¸ii neliniare cu aplicat¸ii ˆın mecanicˇa, A VII-a consfˇatuire de mecanica solidelor, Petro¸sani 10 - 11 iunie 1983.

14. Metode variat¸ionaleˆın studiul operatorilor multivoci cu aplicat¸iiˆın mecanicˇa, A VIII-a consfˇatuire de mecanica solidelor deformabile, Ia¸si, 19 - 20 oc- tombrie 1984.

15. Proprietˇat¸i ale formelor sesquliniare formulate prin inegalitˇat¸i: Coerciv- itate ¸si slabˇa coercivitate, Al doilea simpozion nat¸ional cu tema Ine- galitˇati matematice, Sibiu 15 - 16 decembrie 1984.

16. Proprietˇat¸i de coercivitate ˆın elasticitatea liniarˇa, A IX-a conferint¸ˇa de mecanica solidelor, Timi¸soara, 24 - 25 mai 1985.

17. Asupra proprietˇat¸ii de slabˇa coercivitate, Sesiunea ¸stiint¸ificˇa a cadrelor didactice, cercetˇatorilor ¸si student¸ilor, Bucure¸sti, 27 mai - 1 iunie 1985.

18. Modalitˇat¸i de definire a funct¸iilor spline generalizate, Sesiunea ¸stiint¸ificˇa

a cadrelor didactice, cercetˇatorilor ¸si student¸ilor, Bucure¸sti 23 - 31 mai

1986.

19. Formulˇari variat¸ionale pentru o anume clasˇa de probleme la limitˇa, Se- siunea ¸stiint¸ificˇa a cadrelor didactice, cercetˇatorilor ¸si student¸ilor, Bu- cure¸sti, 25 - 30 mai 1987.

20. Formulˇari variat¸ionale pentru anumite probleme la limitˇa, A XI-a consfˇa- tuire de mecanica solidelor, Bucure¸sti, 5 -6 iunie 1987.

21. Metode variat¸ionale ˆın studiul ecuat¸iilor operatoriale, Sesiunea ¸stiint¸ificˇa

a cadrelor didactice, cercetˇatorilor ¸si student¸ilor, Bucure¸sti, 30 mai - 3 iunie 1988.

22. Metode variat¸ionale ˆın studiul problemelor la limitˇa nesimetrice, A XII-a consfˇatuire de mecanica solidelor, Pite¸sti, 3 - 4 iunie 1988.

23. Metode variat¸ionale ˆın studiul ecuat¸iilor operatoriale, Conferint¸ele Fac- ultˇat¸ii de Matematicˇa Bucure¸sti, 1989.

24. Asupra metodelor variat¸ionale ˆın studiul ecuat¸iilor operatoriale, Sesiunea ¸stiint¸ificˇa a cadrelor didactice, cercetˇatorilor ¸si student¸ilor, Bucure¸sti, 29 mai - 2 iunie 1989.

7

25. Probleme variat¸ionale neconvexe.

Aplicat¸ii ˆın teoria neliniarˇa a elas-

ticitˇat¸ii, A XIII-a conferint¸ˇa de mecanica solidelor, Sibiu, 2 - 3 iunie

1989.

26. Elastic equilibrium of prestressed plates, International workshop Analysis and control of Differential Systems, Constant¸a, 10–15 August 1998

The 6 th Conference on Applied

27. Semi-produse scalare in spatii normate,

and Industrial Mathematics, Pitesti 16–18 Octombrie 1998

28. Probleme variationale mixte, Sesiunea ¸stiint¸ifica a Facultat¸ii de Matem- atic˘a, Bucure¸sti, mai 1999.

29. Numerical methods in rate–type viscoplasticity, 5 th Conference Mechan- ical behavior of salt, Bucure¸sti 9–11 august 1999

30. O metod˘a iterativ˘a pentru o clas˘a de ecuat¸ii neliniare, The 7 th Conference on Applied and Industrial Mathematics , Pitesti 14–17 octombrie 1999.

31. Studiul ecuat¸iilor de echilibru pentru materiale hyperelastice pretension- ate, The 7 th Conference on Applied and Industrial Mathematics, Pite¸sti 14–17 octombrie 1999.

32. The bifurcation equations for a prestressed hyperelastic material, Se- siunea ¸stiint¸ific˘a cu ocazia anivers˘arii a 10 ani de la ˆınfint¸area Univer- sit˘at¸ii Hyperion, Bucuresti 25 mai 2000.

33. Fluide Bingham ne-omogene (Conferint¸a ¸inut˘t

a pe data de 19.03.2001

la Facultatea de Matematic˘a ˆın cadrul seminarului ”Mecanica mediilor

continue”.

34. Flow/noflow of Nonhomogeneous Bingham fluid on a natural slope (5th International Seminar on ”Geometry, Continua and Microstructures” 26- 28 septembrie 2001, Sinaia).

8