Verbe copulative :be, apper, seem, look,turn, become, get, remain, stay.

Verbe auxiliare: be, have, shall/should, will/would, may/might, can/could, do. He was told a lie. Verbe semiauxiliare sau modale (can/could, must, have to, may/might, shall/should, will/would, ought to etc.) care arată atitudinea vorbitorului faţă de enunţ: - posibilitate: It might rain later. S-ar putea să plouă mai târziu. - necesitate: You must finish before noon. Trebuie să termini înainte de prânz etc Momentul în care are loc actul de vorbire este momentul prezent (now). Faţă de acest moment care constituie axa de referinţă a prezentului, unele evenimente sunt: a) anterioare, când ele au loc înainte de momentul vorbirii (evenimentele sunt amintite de vorbitor): Present Perfect; b) posterioare faţă de momentul vorbirii (evenimentele fiind anticipate de vorbitor, deoarece vor avea loc după momentul vorbirii): Future; c) simultane cu momentul vorbirii (având loc în acelaşi timp) Present. Considerând momentul vorbirii punctul prezent, vorbitorul îşi poate aminti un eveniment care a avut loc la un moment anterior momentului vorbirii (then). În raport cu acest moment amintit then, care dă naştere axei de referinţă a trecutului, alte evenimente pot fi: a) anterioare momentului trecut then: Past Perfect; b) simultane cu then: Past Tense; c) posterioare: Future in the Past. De asemenea, in momentul vorbirii (now), vorbitorul poate anticipa anumite evenimente (posterioare momentului vorbirii). În raport cu un anume eveniment posterior momentului prezent (axa de referinţă a viitorului), alte evenimente pot fi: a) anterioare: Future Perfect; b) simultane: Future; c) posterioare: engleza nu are marcă formală pentru aceste evenimente.
PAST TENSE 1) o acţiune săvârşită şi încheiată într-un moment trecut: 2) b) Acţiunea este săvârşită şi încheiată într-un anume moment trecut, chiar dacă acesta nu este menţionat, el putând fi dedus din context. (În schimb se poate specifica locul acţiunii): He shook his head and said no. Dădu din cap dezaprobator şi spuse nu. I met him outside museum. M-am întâlnit cu el în faţa muzeului.

ro/verbe_engleza.htm 25) http://www.job.i.htm .: He went out to play after he finished his homework.com/en/cram-up/grammar/simpre-prepro 16) http://verbe. O acţiune repetată în trecut se mai poate exprima şi cu ajutorul verbului modal would (cu valoare “frecventativă”) + infinitiv.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm 15) http://www. această construcţie fiind caracteristică limbii literare: He would sit for hours in front of his house.wanadoo. Past Tense simplu nu se foloseşte niciodată cu valoare generică sau instantanee. L-am văzut săptămâna trecută.html 13) http://www.com/food1/exercise1.ego4u.html 19) http://www. Mă întrebam dacă aţi putea să-mi împrumutaţi cartea.org/esl-printable-worksheets/ 22) http://www.org/lessons/ 23) http://perso.net/index.scribd.com/cgi2/myexam/voir2r.percon. a) cu valoare de mai mult ca perfect (Past Perfect). l-am văzut. I have.expandyourvocabulary. Stătea / obişnuia să stea ore în şir în faţa casei privind stelele. 7) 2. în special în propoziţii circumstanţiale de timp introduse de when.htm 21) http://www.php?id=29834 14) http://www. dacă verbul din propoziţia principală este la un timp trecut: He told me he was ill.englisch-hilfen. care se traduce de obicei prin imperfect în limba română: I often visited him. 12) http://www. 4) 2) o acţiune repetată în trecut. looking at the stars. intend: I wondered if you could lend me this book.autoenglish. 10) c) cu valoare de prezent.Obişnuia să stea ore în şir în faţa casei.php 17) http://www.learnenglish. A:Ai văzut acest film? B: Da. after etc.es/autoenglish/gr. 9) b) cu valoare de prezent.learn-english-today. ca Present Tense simplu.sites. pentru a exprima o rugăminte politicoasă prin verbe ca wish.englishgrammar. în vorbirea indirectă. 11) d) cu valoare de viitor.br/english/intermediate. 6) În vorbirea curentă se foloseşte used to + infinitiv: He used to sit for hours in from of his house. 5) Notă: 1.e-grammar.com. 8) Această folosire a lui Past Tense este caracteristică verbelor care exprimă acţiuni (activity verbs): He addressed and sealed the envelopes.3) c) Acţiunea este săvârşită şi încheiată într-un moment trecut care este precizat ca rezultat al unei întrebări şi unui răspuns la Present Perfect.wonder.i.htm 24) http://englishonline.tolearnenglish.org/gr.englishteststore.php?option=com_content&view=article&id=10428& Itemid=433 18) http://www. I saw it last week.de/grammarpage. A: Have you seen this film? B:Yes. I saw him before he saw me. like. want. Mi-a spus că-mi va arăta fotografiile când va veni. în propoziţii circumstanţiale de timp.com/lessons/lessons_list.uol.com/doc/52356341/46/Must#page=1 20) http://www. pentru redarea unor acţiuni succesive în trecut. Îl vizitam adesea. dacă verbul din propoziţia principal este la un timp trecut: He told me he would show me the photos when he came.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.