Verbe copulative :be, apper, seem, look,turn, become, get, remain, stay.

Verbe auxiliare: be, have, shall/should, will/would, may/might, can/could, do. He was told a lie. Verbe semiauxiliare sau modale (can/could, must, have to, may/might, shall/should, will/would, ought to etc.) care arată atitudinea vorbitorului faţă de enunţ: - posibilitate: It might rain later. S-ar putea să plouă mai târziu. - necesitate: You must finish before noon. Trebuie să termini înainte de prânz etc Momentul în care are loc actul de vorbire este momentul prezent (now). Faţă de acest moment care constituie axa de referinţă a prezentului, unele evenimente sunt: a) anterioare, când ele au loc înainte de momentul vorbirii (evenimentele sunt amintite de vorbitor): Present Perfect; b) posterioare faţă de momentul vorbirii (evenimentele fiind anticipate de vorbitor, deoarece vor avea loc după momentul vorbirii): Future; c) simultane cu momentul vorbirii (având loc în acelaşi timp) Present. Considerând momentul vorbirii punctul prezent, vorbitorul îşi poate aminti un eveniment care a avut loc la un moment anterior momentului vorbirii (then). În raport cu acest moment amintit then, care dă naştere axei de referinţă a trecutului, alte evenimente pot fi: a) anterioare momentului trecut then: Past Perfect; b) simultane cu then: Past Tense; c) posterioare: Future in the Past. De asemenea, in momentul vorbirii (now), vorbitorul poate anticipa anumite evenimente (posterioare momentului vorbirii). În raport cu un anume eveniment posterior momentului prezent (axa de referinţă a viitorului), alte evenimente pot fi: a) anterioare: Future Perfect; b) simultane: Future; c) posterioare: engleza nu are marcă formală pentru aceste evenimente.
PAST TENSE 1) o acţiune săvârşită şi încheiată într-un moment trecut: 2) b) Acţiunea este săvârşită şi încheiată într-un anume moment trecut, chiar dacă acesta nu este menţionat, el putând fi dedus din context. (În schimb se poate specifica locul acţiunii): He shook his head and said no. Dădu din cap dezaprobator şi spuse nu. I met him outside museum. M-am întâlnit cu el în faţa muzeului.

I saw it last week.ro/verbe_engleza.tolearnenglish. Stătea / obişnuia să stea ore în şir în faţa casei privind stelele.de/grammarpage.htm . 9) b) cu valoare de prezent. Mi-a spus că-mi va arăta fotografiile când va veni. această construcţie fiind caracteristică limbii literare: He would sit for hours in front of his house.job. 12) http://www.com/doc/52356341/46/Must#page=1 20) http://www.net/index.sites. Past Tense simplu nu se foloseşte niciodată cu valoare generică sau instantanee. Mă întrebam dacă aţi putea să-mi împrumutaţi cartea.com/cgi2/myexam/voir2r.learnenglish.php?id=29834 14) http://www. 4) 2) o acţiune repetată în trecut. dacă verbul din propoziţia principală este la un timp trecut: He told me he was ill. l-am văzut. O acţiune repetată în trecut se mai poate exprima şi cu ajutorul verbului modal would (cu valoare “frecventativă”) + infinitiv.englishgrammar.org/esl-printable-worksheets/ 22) http://www.php?option=com_content&view=article&id=10428& Itemid=433 18) http://www.com/food1/exercise1. like. pentru a exprima o rugăminte politicoasă prin verbe ca wish. în vorbirea indirectă.expandyourvocabulary. looking at the stars. dacă verbul din propoziţia principal este la un timp trecut: He told me he would show me the photos when he came.org/lessons/ 23) http://perso.scribd.php 17) http://www.de/en/exercises_list/alle_grammar. 11) d) cu valoare de viitor.com/en/cram-up/grammar/simpre-prepro 16) http://verbe.Obişnuia să stea ore în şir în faţa casei. I saw him before he saw me.learn-english-today. after etc.autoenglish.e-grammar.wanadoo.englisch-hilfen. 7) 2. în propoziţii circumstanţiale de timp.ego4u.3) c) Acţiunea este săvârşită şi încheiată într-un moment trecut care este precizat ca rezultat al unei întrebări şi unui răspuns la Present Perfect. 8) Această folosire a lui Past Tense este caracteristică verbelor care exprimă acţiuni (activity verbs): He addressed and sealed the envelopes.: He went out to play after he finished his homework. ca Present Tense simplu. A:Ai văzut acest film? B: Da. I have. 6) În vorbirea curentă se foloseşte used to + infinitiv: He used to sit for hours in from of his house. A: Have you seen this film? B:Yes. Îl vizitam adesea. intend: I wondered if you could lend me this book. 5) Notă: 1.wonder.htm 15) http://www.com. pentru redarea unor acţiuni succesive în trecut.br/english/intermediate.i. în special în propoziţii circumstanţiale de timp introduse de when.englishteststore.com/lessons/lessons_list.htm 24) http://englishonline.html 13) http://www. care se traduce de obicei prin imperfect în limba română: I often visited him. 10) c) cu valoare de prezent.es/autoenglish/gr.uol. L-am văzut săptămâna trecută.html 19) http://www.i.htm 21) http://www.percon. a) cu valoare de mai mult ca perfect (Past Perfect).htm 25) http://www.org/gr. want.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.