Sunteți pe pagina 1din 24

CONSTRUCTII

SUMAR
LUCRAREA DE
BACALAUREAT. . . . . . . . . . . . . . . .. pag. 2-3
Stabilizatoare de tensiune n
regim de
Cuplaje parazite
N
RADIOELECTRONICA . . . . . . . . . . pag. 4-5
Amplificatoare
cu 741: Voltmetre c.a.
CQ-VO ......................... pag.6-7
Transceiver
HI-FI ........................... pag. 8-9
20 W
Carnet editorial
LABORATOR .................... pag.10-11
Electrosti mularea
LA CEREREA CiTITORILOR ..... pag.12-13
AUTO-MOTO ................... pag.14-15
Autoturismele OLTCIT:
suspensia
lADA: Reglajul
................. pag. 16-17
Calitatea aparatelor
totografice
Concursul de
"Modernizarea
CITITORII RECOMANDA ........ pag.18-19
ROB8150
Sonerie
TirTV
Termometru

Sisteme cu microprocesoare
Televiziunea n culori
pag.20-21
REVISTA REViSTELOR., ......... pag.22
Turometru
220 V/12 V
Rx-20 m
Semnalizare
PUBLICITATE .................. pag.23
I.A.E.I.-Titu
SERVICE
Istria
pag.24
!II
NUL R, 161
PENTRU AMATORI
N PAG. 8)
..
I i
+ Vi
-Vi
ut ti
.,
ling. PETRE MIHA0
Schema bloc a stabiiizatoruiui se-
rie este n figura 1, Circui-
tul prin comutarea tranzis-
torului serie din regim saturat n re-
gim blocat invers n
dar timpi astfel
timpul n care tranzistorul este
chis (saturat) valoarea
tensiunii de ire,
TimDul de oeschidere este reglat
o
ferenta dmtre valoarea tenSIUni!
ire valoarea unei tensiuni de re-

de control
al tensiunii de le? ire: cu
a factorului de um
piere sau cu factor de umplere con-
stant factorul
determinant fiind n ambele cazuri
timpul n care tranzistorul serie este
de.schis, raportat la unitatea de timp.
In cele ce ne vom ocupa
numai de stabilizatoarele la care se
factorul de umplere,
In figu ra 2 si nt prezentate cteva
scheme tipice de stabilizatoare n co-

de este cea din
figura 3.
Avantajul acestei scheme este
are o depinznd nu-
mai de tensiunea de ire, cum
vom vedea din calculele ulterioare,
ea este de formula E = v:: 2 '
de stabilizatorul serie, la care

Vimax'
Deoarece se la frecvente
cuprinse ntre 10 40 kHz, inductan-
filtrelor vor fi mici.
Formele tensiunilor curent ilor n
diferite puncte aie stabilizatorului din
3 snt date n figura 4,
I entru spunem T1
este nchis CI nd este saturat (prin
analogie comutator care, fiind
nchis, curentului
TENSIUNE


deschid cnd T1 este blocat, ope-
de fiind aceea de a j nchlde
tranzistorul un timp Ti i a1 deschide
un timp T d, ntr-o de timp T
= Ti + Td,
Atunci cind T1
La deschiderea , tenslUlnea
n l2 scade la o valoare non,c::>rll./'.I
pi la care se deschide D'I
mativ - 1 V), prin care
curentul instantaneu indus.
De aici necesitatea diodei
de limitare 01, n lipsa T1 fi
fost deschis prin
siunii din emitorul acestuia.
tensiunea n punctul a
(vezi figura 3) este aproximativ Vi 1
Cnd Ti este nchis aproximativ V
01
= - 1 V Cnd T1 este deschis,
tensiunea de 1 V ce
cade pe circuitul emitor-colector al
lui Ti pe 01, forma tensiunii n a va
ca In figura 4b.
Filtrul format din L
2
C
2

+ Vi 0---9>---'
"
--"
-Vj----.----IIb.
tensiune produce o t-
siune de ire:
Vo = Vi (Ti/T) (1)
Cu de din mi ura 3,
Td este astfel ajustat nct .
Vo = Vi (TifT) - [(R1 + R2)/R2] Vr
Riplul lui Vo poate fi ajustat la orice
valoare prin alegerea corespun-
a lui l2 CI!' acestor
componente decizia cea
mai
TensIUnea de ire este
prin controlul raportului TifT, astfel n-
ct frecventa poate fi modi-
pe fi, sau avem Ti fix
vaJlem perioada T.
f\l1ulte sisteme
de lucru pentru a coreia zgomo-
induse cu parametrii fundamen-
ai sistemelor alimentate, cum ar fi
e= -
- Vo a
Ti

+ = (Vi - Vo) Ti
L
2
Din (1) deducem:
+ AI
L
= (Vi - Vo) (2)
VI L
2
Cnd T1 se deschide pentru un timp
T - Ti, tensiunea n l for-
punctul a la prin 02 (apro-
ximativ - 1V) peste l2 este
o tensiune Vo Curentul se
pe rampa
_ = Vo (T - Ti) _
L
2
sau, cont de (1):
_ = Vo (Vi - Vo) T
L Vi l2
(3)
(3a)
Curentul n 01 la timpului
n care T1 este nchis este
Ip - .::lIL = Ip _ Vo (T - Ti)
L
2
unde Ip curentul de vrf din
T1 ci nd este nchis care la deschi-
dere este preluat de 01.
Ip este curentul mediu prin
+ 1/2 din amplitudinea rampei vrf la
vi rf.
Deci curentul de vi rf n D1 ci nd
aceasta conduce este:
Vo
+ --..........-----_.-
curentul minim
4
v
I
L1
c,

Filtru linie
in timp ce T1 este nchis, curentul
pnn 01 liniar ntre aceste
valori.
Valorile maxime minime ale cu-
rentului prin T1 snt identice cu cele
din 4 5.
Curentul n T1 liniar ntre
aceste valori ci nd T1 este inchis.
Curentul in L
2
este suma curentilor
n T1 01. Puterea pe T1
01 poate fi pe baza faptului
pe aceste elemente cade o ten-
siune de cca 1V.
Puterea medie de T1 va fi
Pd(T1) = (10) . (1) (Ti/T) (6)
Similar,
Pd(01) (10)' (1) . (Td/T) (7)
de curent ten-
siune in timpul pot
aceste valori.
Ca se
puterea in este
cu puterea din c.c.
CURENTUL DE
MINIM N STABILlZATOARELE
N COMUTATIE
Curentul n L
2
n partea a
rampei este dat de ia (5) care
atunci ci nd curentul este egal cu 1/2 din
rampei [VO (T-Ti)/2L
2
]
cade I n zero.
poate fi fie ale-
gi nd o valoare a lui L2. destul de mare,
(Vin -- Vo) li
astfel ca 2L < 10 (min), fie
aranjind ca, pentr
2
u o valoare a
lui L2' valoarea a lui 10 res-
pecte inegalitatea (8).
inegalitatea nu este
curentul n L
2
ajunge la
zero nainte de comenzII de
inchidere a lui T1, acesta se nchide
pot teri de
tensiune pt la valoarea Vi, ceea ce
duce la distrugerea sarcinii.
de
reteaua de reactie se n cazul
extrem cind curentul prin
ajunge zero.
TEHNIUM 4/1984
Co ntro 1
factor
umplere
Oscilator
impulsuri
dreptunghiuta re
1/2
10 = O curentul mediu
prin L,2' acesta trebuie se
pe unaeva.
10 = O, curentul prin L
2
va i n-
C2 la un potenlial mai ridicat.
Vo va te p CI nd nu va mai
exista de tensiune pe L
2
in ci-
clul nchis, deci Vo poate ajunge la Vi.
Pentru de sarcina intre O
Vo(T - Ti)/2L
2
, tensiunea de ire va-
liniar ntre Vi Vi r(R1 + R2)/R2].
CURENTII PUT"ERILE DISI-
PATE LA INTRARE
Curentul prin T1, care este de ase-
menea curentul absorbit de stabili-
zator, este format dintr-o serie de
pulsuri avnd forma unei rampe pla-
n vrful unui impuls.
In timpul perioadei ci nd T1 este n-
chis, curentul mediu al sursei este
asiguratprin T1 in timp ce n perioada
n care T1 este deschis, curentul este
asigurat de L
2
prin 0
1
,
Cei doi curenti mediati
valoarea curen ului prin

Pi = [Vi (med)]' [Ii (med)] = Vi 100Ti/T) (9)
Presupunnd pierderile interne nule,
puterea de iff? ire este de o ten-
siune Vo = Vi (TifT), dar la o
valoare mare a curentului 10(Ti/T):
Po = [Vo(med)] . [Io(med)) =
= Vi(Ti/T)Io (10)
care este cu puterea de intrare.
Deci stabllizatorur n are
rolul unui transformator cobortor.
EFICIENJA STABILIZATORULUI
IN
Circuitele de modelare a factorului
de umplere n general putere
aproximativ 1 - 2 W, cea mai
mare parte a puterii fiind de
T1 saturat 01.
10' (Ti/T) (1)+ 10' [(T -Ti)/T]-(1) = 10'(1)W
Presupunnd pierderile de curent
alternativ teri egale cu
(CONTINUARE N PAG. 9)
CUPLAJE
PARAZITE
Ing. OVIDIU DRAGOMIRESCU
Ins. MIHAI COalRNAI
presupunem acum pe
traseul de mai un fir de
a curentului din circuit
i putem considera
traseului de ca
fiind (Zm = O), curentul
<lIlt .... n'''ti\l I se va ntre acest
traseu a-c firul a-b-c, dnd
la cei doi 11 '2'
cum este schema elec-
valoarea lui 11 este mai mare
dect cea a lui '2' Pentru a se
lege acest lucru, vom trece la un
model fizic simplificat al schemei
din figura 21, n care generatorul de
tensiune de au
fost echivalate cu un generator de
curent constant, iar cele tra-
bucle ale unor bobine
In figuri le 23 24 au fost
cele bobine, cu-
Dnd o
""01',nIT,o
un coeficient de
ntre curentul ce una
bobine fluxul magnetic creat

Generic, 0
12
= Mi
lt
sau M = 0
12

I
lui M depinde de dim
1
en-
circuitelor, lor rela-
spire permeabili-
a mediului.
la figura 22, curentul
y;:!oeOII1:aI de generator se va repartiza
pe bucla 1, unei
nrl"f"t>'lnf'o echivalente mai mici de-
buclei 2. Fenomenul este
prin faptul
a bobinelor,
depinde n mod direct
::ln.rnnnrtiif'\n<>1 de aria n
atare, bucla 1 va opune
mai n calea cu-
rentului ce o dect bucla 2,
a primeia fiind
'mai dect a celei de a 'do,ua.
M = L1' atunci L
1
- M = O tot
curentul debitat va trece prin
ramura 1.
un alt exemplu: n figura
25 s-au rabatat spre stnga cele
bucle de cazul din figura
22. De bucla de arie
este bucla 2, a supra-
este hEI?
Se desprinde din cele o
concluzie, anume in cu-
rent alternativ cu atit mai mult cu
cit repartqia de
cu rent n cazul a trasee de
se va face intotdeauna prefe-
renUal pe bucla de arie
Ne ca prin traseul de
curentul fie ct mai mic,
pentru a avea ct mai mici pertur-
n sistem. Pentru aceasta se va
proceda lui M la va-
loarea M = L1' care se
prin folosirea cablului ecranat
(fig. 26). La cablajele imprimate se
ca apropierea sau
suprapunerea' traseului de ducere
cu cel de ntoarcere a (n
cazul cablajului dublu placat). O
ie care se poate utiliza atunci
cn<i nu la cablu
ecranat este torsadarea cu pas con-
stant a firelor de ducere ntoar-
cere lipirea capetelor firului de
(fig. 27). De asemenea, se mai
inelele de puse pe
firele mai nainte (fig. 28).
O n utilizarea
unui transformator de neutralizare
a cuplajelor prin (fig. 29). Felul
n care s nt cu plate capetele bobi ne-
lor acestui transformator (punctele
aceste capete) face ca orice
cuplaj parazit se reali-
dezideratul ca M = L1' iar
de tensiune pe
sale se avnd pe
R tensiunea generatorului.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
---
3
Pagini reelizete de fiz. A.
7. ALiMENTAREA AO
cum am deja, ali-
mentarea (cu
a montajelor cu amplifica-
toare este
pentru a permite irii
cnd cnd n ra-
port CU masa, deci pentru a se pu-
tea prellJcra semnale de orice polari-
implicit semnale alternative.
In general, surselor du-
ble nu constituie o
pentru amatori (s-au publicat n re-
vista "Tehnium" numeroase sche-
me de acest fel, cu tensiuni fixe sau
reglabile, stabilizate sau nu, unele
chiar protejate la scurtcircuit).
Pentru rapide, sur-
sele duble pot fi improvizate
legnd n serie surse simple, S1
S2 (baterii, redresoare bine fil-
trate, stabilizatoare, acumulatoare
etc.), care au aceea<?i tensiune no-
de obicei ntre 4,5 V si 15 V
(fig. 16). Borna - n
cazul figurii, cea de la sursa S1 - va
constitui alimentarea a
montajului, +Vcc. borna
III
tL
+V
cc
-

-
S2 _
-Vec
..
-j
220VN
(de la S2) alimentarea
-Vcc, iar borna va consti-
tui masa montajului.
Atunci cnd sursele Sl-S2 snt
baterii, este indicat se conecteze
n paralel pe fiecare cte un conden-
sator electrolitic (47-200 pen-
tru a le diminua dina-
Pentru ca n repaus
aceste condensatoare nu con-
sume din baterii de
mici, dar cu efect apreciabil pe timp
ndelungat), condensatoarele se
contactele
rului dublu de alimentare, K
1
a + K
1
b
(fig. 17). De egalitatea
tensiunilor celor surse nu este
obligatorie atunci cnd nu se ur-
la ire a unui
semnal simetric maxim. n
este ten-
siunilor egale, indiferent de desti-
montajului.
La nevoie, sursa se poate
din una cu ajutorul
unui divizor rezistiv Rl-R2' ca n fi-
gura 18. se iau egale,
cu valoarea astfel ncH cu:'
..
t
C1
/
+V
cc
S1 i
.JII
T
C
2
K1b S2 -r
/
(+) I
+V
cc
I
I
I
I
I
(S)r
+
I
-E'
I
!
-vecII
f
(-) l
4
R1
rentulde repaus prin divizor fie
cu mult mai mare (de cca 10 ori mai
mare) dect curentul maxim de ie-
al amplificatorului
aceasta deoarece rezistentele se
pe rnd, n serie cu iesi:rea AO.
Punctul median M se la
masa montajului, sursa S - cu ten-
siunea U - furniznd
de el tensiunIle egale de
opuse, +U/2 -U/2. '
Atunci cnd AO trebuie lucreze
la mari de pre-
nu mai este
oeoarece ar implica suprasolicita-
rea sursei prin curentul mare al divi-
zorului (de exemplu, pentru 5 mA la
ire se ia un curent prin divizor de
cel 40-50 mA).
O posibilitate de reducere
a curentului prin divizor n
nlocuirea prin
diode Zener de tensiuni nominale
egale, OZl-0Z2 (fig. 19), polarizate
de la sursa S prin co-
R. Se diodele Zener au
dinamice mici, deci ele
nu apreciabil circuitul
de ies ire al AO, cu care s nt nse-
riate 'pe rnd. n acest fel putem
alege un curent de repaus prin divi-
zor (calculnd adecvat valoarea re-
R) doar cu mai mare
dect curentul maxim preconizat de
ire. Cea mai mare parte di n ten-
siunea sursei se distribuie pe
OZl-0Z2' astfel R
poate avea valori rezonabil de mici.
Atunci cnd AO ca am-
plificator de curent alternativ, com-
ponenta a curentului de
ire fiind practic (neglija-
din figura 18 se poa-
te aplica dimensonnd divizoru!
R
l
-R
2
pentru un curent de repaus
mic, cu din figura 20.
Se R
2
sursa
de alimentare au fost untate" de
.:;ondensatoarele el'" C
2
(zeci sau
sute de microfarazi). In acest fel se
foarte mici n cu-
rent alternativ ntre mi nusul
+
Kl

(2
s.
R2
(prin mica a
lui el), respectiv ntre plus
(prin C
l
a sursei,
de lui Prin
urmare, montajulUI n
alternativ nu este de va-
loarea curentului pi"in divizor. Sin-
gura care se impune
este ca valoarea curentului prin di-
vizor fie mult mai mare dect a
curentului de polarizare de intrare
al AO, 'b (de acesta din
nu te cteva sute
de nanoamperi, eventual mi-
croamperi). Evident, sursa la
care se procedeul este un re-
dresor bine filtrat sau un stabiliza-
tor, se poate la condensa-
torul C
2
(el deja n n
cazul bateriilor, C
2
se
cum se n C
2
este
montat. de ali-
mentare: din motivul discutat ante-
rior). -
n fine, tot n cazul amplificatoa-
relor care n curent alter-
nativ (cu ne-
la atunci cnd sursa
S este un redresor cu tensiune
schema din figura 20 se folo-
adeseori n varianta din figura
*21; Rl' R
2
egale, au va-
lori la ordinul zecilor de.kilo-
ohmi (chiar 100-150 kO), iar con-
densatoarele C
l
, C
2
, egale, valori
de ordinul sutelor de microfarazi
(chiar al miilor de microfarazi,
sursa etaje AF
de putere).
Alimentarea cu La
nceputul grupajului am
alimentarea a mon-
tajelor cu este dar nu
obligatorie. atunci cnd
AO snt folosite cu o intrare co-
sursa de alimentare
poate fi prin artificii foarte
simple .
Un prim exemplu (fig. 22) se re-
la amplificatorul inversor cu
Plusul sursei:unice de ten-
siune, U, este conectat la terminalul
+Vcc al iar minusul
este legat la la terminalul
-Vcc al AO. Intrarea neinversoare
(+) nu mai este la
ca n figura 13, ci n punctul median
al unui divizor din re-
egale (R
1
-R
2
).
divizorului snt conectate la
sursa de alimentare, astfel punc-
tul median are un ial de
egal cu din tensiu-
nea de alimentare, U/2. Prin
urmare, se un zero fals (o
pe care intrarea
neinversoare I la ies ire si
n jurul se vor produce va-
tensiunii Eo corespun-
tensiunii de in-
Ei'
presupunem
semnalul de intrare este pozitiv,
Ei > o. Amplificatorul fiind n confi-
de inversor, ne-am
ca semnalul de ire fie negativ.
Acest lucru .nu este posibil, de-
oarece montc:ijui nu dispune de o
alimentare' de
deci tensiunea de ire Eo
tot timpul
Pentru a deduce caracte-
risticii de transfer Eo = f (Ei)' ne
reamintim apli-
amplificatorului
n sensul dife-
>----... 0 de dintre cele
Cum ialul
nei nversoare este fixat la +U/2 de
divizorul R
1
: R
2
= 1:1,
C ia va tinde poten-
inversoare (punctul N)
tot la +U/2 de
TEHNIUM 411984
VIILTMETBE C:A
Voltmetrele nuite (neelectro-
nice) de curent alternativ
i nconveniente practice date
de circuitul de redresare, anume
limitarea a tensiunilor ce
pot fi (oricum, peste pra-
gul de deschidere a diodelor) ne-
liniaritatea a
la nceputul scalei, pe toate dome-
niile. La acestea se mai
rezistenta relativ
n de sensibiUtatea instru-
mentului indicator folosit, dar afec-
de obicei de circuitul de re-
dresare.
n cele ce propunem
cteva variante simple de voltmetre
electronice de curent alternativ
realizate cu amplificatorul i-
onal 741, care nea-
junsurile NumerotarEja
pinilor a fost pentru circui-
tul f3A741 n cu 2 x 7 termi-
nale.
Montajul -din figura 1 reprezint
un voit metru c.a. amplificare,
avnd aici numai rolul
de a liniariza caracteristica de
a redresoare. ntr-a-
puntea 0
1
-0
4
, care redre-
curentul .prin instrumentul M
(micro sau miliampermetru c.c.),
este n circuitul de reac-
deci este practic de
acelas i curent alternativ care trece
pri'n de intrare R
1

ne reamintim
nalului nu absorb semnifi-
cativi). Deoarece intrarea neinver-
soare are nul vir-
curentul prin R
1
va fi direct
cu tensiunea U
la intrare; el se ntoarce la prin
bucla de respectiv prin
punte M pe rnd, prin cele
surse ale
Dioda 0
5
, n paralel pe
instrument n sens direct, are rolul
de a-I proteja pe acesta n cazul
unor suprasarcini accidentale de
Pentru tensiunea co-
lui M la
cap de ea este practic
deci nu q.fec-
cu nimic
Prin urmare, alegnd adecvat va-
loarea de intrare R
1
, pu-
tem la cap ele a
instrumentului pentru o .1ensiune U

un exemplu con-
cret, anume un instrument M cu
50 MA la cap de deci cu sensibi-
litatea n curent continuu S 1/60 MA
. -..:: 20 000 Pentru o tensiu ne de
intrare V, valoare eficace, ar
trebui o de intrare
R
1
1 V = 20 k!L Numai
ca parcurs de curen-
tul redresat "vede" va-
loarea medie a acestuia, 'med, care
este de cea 0,9 ori valoarea eficace
(mai exact, Imedlet 212 IT; vezi
"Tehnium" nr, 3/1982, pag, 4). Pen-
tru ca instrumentul indice totus i
la cap de tensiunea eficace
U 1 V, trebuie deci cores-
curentul de intrare,
valoarea R
1
prin multiplicare cu factorul 0,9,
R
1
0,9.20 kfl 18 k!L
Sensibilitatea I/oltmetrului c.a.
. rezultat este pri n urmare de 18 kn/V.
dorim ca instrumentul in-
dice la cap de o tensiune oa-
recare, U (n valoare eficace),
R
i
U. 18 kH/V. De exemplu, pentru
U = 10 R
1
180 kfl; pentru
U= 100 V, -= 1,8 MOetc.
Montajul se pentru
tensiuni cuprinse ntre 0,1 V 1 000
V, avnd o liniaritate la o
de cca 40 kHz. Instru-
mentul indicator poate avea curen-
tul la cap de ntre 60 MA
1 mA, calculnd adecvat valorile R
i
.
peste tensiunea de
se suprapune o compo-
n serie cu R
1
tre-
TEHNIUM 4/1984
buie conectat un condensator de
separare, cu pierderi foarte mici
la tensiunea corespun-

Voltmetrul din figura 2 este tot
amplificare, fiind
conectat ca repetor de tensiune n
alternativ si avnd rolul de a liniariza
caracterist'ica de
0
1
-0
4
, tot n bucla de reac-
De data aceasta
instrumentul o a curen-
tului alternativ ce rezis-
R
i
i pe C
2
, dar acesta are o
Particulari-
tatea schemei o constituie
de tip bootstrap
prin condensatorul C
2
grupul R
1
-R
2
, care considerabil im-
de intrare a montajului 'in
alternativ (vezi "Conexiunea boot-
strap", n "Tehnium" nr. 1/1982).
Valoarea R
1
se calcu-
ca la montajul precedent, lu-
nd instrumentului la
cap de pentru tensiuni U cu-
prinse ntre 0,1 V 1V; domenii mai
mari se pot conectnd la in-
trare un divizor rezistiv de impe-
mare, calculat corespun-
Instrumentul poate avea
sensibilitatea ntre 20 kO/V si 1 kil/V
(60 MA-1 mA). '
De exemplu, pentru un instru-
ment de 60 MA (20 kn/V), la
cap de pentru U -= 1 V se
cu R
1
(20 kO/V) . 1 V .0,9=
18 kn, iar pentru U = 0,1 V cu R
1
(20 kil/V). 0,1 V .0,9 1,8 kO. Ana-
log, n cazul unui instrument de
1 mA deducem R
1
(1 kn/V) . 1 V .
0,9 = 900 il pentru U 1 V, respec-
tiv R
1
90 n pentru U 0,1 V.
a intra n detalii,
de intrare a voltme-
trului din figura 2 este foarte mare,
de ordinul zecilor sau al sutelor de
megaohmi(cca 33 Mfl pentru cap
de la 0,1 V, respectiv cca 330
Mn pentru cap de la 1 V - n
cazul unui instrument de 60 MA).
Condensatorul de ie C
2
tre-
buie curentul de foarte
mic; capacitatea lui nu are o valoare
(47-470 jlF).
Ca in cazul montajului prece-
dent, liniaritatea se
bine la o
de cca 40 kHz.
Schema din figura 3 Q propunem
spre studiu constructorilor amatori,
ca instructiv privind func-
AO. doar
.montajul este cu amplificare (pun-
tea cu instrumentul este
n serie cu ies irea, detectnd curen-
tul ce trece prin R
3
), deci el repre-
de fapt un milivoltmetru c,a.
O de milivoltme-
tru - voltmetru c.a, pe care o pro-
punem spre experimentare este
cea din figura 4, este
aici amplificator inversor cu reac-
avnd de intrare R
1

de R
2
Puntea
0
1
-0
4
instrumentul M snt co-
nectate n serie cu rezistenta de
R5' deci cu'rentul
alternativ care trece pri n aceasta.
Deoarece puntea, instrumen-
tul R
4
snt incluse n bucla de reac-
ele nu tensiunea de
ie:? ire U
o
(ntre punctul S
Curentul prin R
5
va fi deci propor-
cu tensiunea de
intrare, factorul de ionali-
tate reprezentnd n ten-
siune al montajului, dat aproximativ
de raportul R
2
/R
i
.
R
4
are rolul de a pro-
teja instrumentul n cazul unor su-
prasarcini accidentale (de exem-
plu, n cazul ntreruperii circuitului
de
Pentru a ilustra modul de proiec-
tare a circuitului, un
exemplu numeric: folosind in-
strument M de 1 mA (1 000 do-
rim un voltmetru c.a. cu
10
0------41
Rz100kll
--""---1 J.----.
sensibilitatea de 1 M n/V cu ia
la cap de pentru U = 0,1 V --
-1V-10V.
n primul rnd alegem de
tensiune pe Rs care va corespunde
instrumentului la cap de
de exemplu U
o
= V (valoare
eficace). Instrumentul fiind de 1
mA, ar rezulta Rs V/i mA 1 kO,
dar cont de ante-
(M "vede" curentul mediu re-
dresat, de 0,9 ori mai mic dect cel
eficace), vom lua R
1
== 0,9 . (1 V/i
mA) 900 n.
stabilim o valoare
pentru de
(de limitare) R
4

nalul fiind alimentat la ::1:9 V, tensiu-
nea la irea sa,
cont de interne, va fi de cca
8 V. Pentru un timp relativ scurt,
putem admite ca nepericulos un
curent prin instrument de cca 2 ori
mai mare dect valoarea la cap de
de cea 2 mA. Aceasta
n serie cu instrumen-
tul trebuie o to-
R
4
+ Rs = 8 V/2 mA .-:=: 4 kfL
pe R
5
900,0, R
4
3,1 kfL Practic putem alege R
4
2,7-
3 kil.
10
Ne-a mai stabilim valo-
R
1
R
2
pentru cele
trei de propuse.
Valonle lUI R
1
din conditia
prin ca sensibilitatea
voltmetrului fie de 1 Mn/V. Astfel,
pentru U = 0,1 V deducem R
(1 M!VV) , 0,1 V = 100 k!l; pentru L
1 V, R1 1 MO, iar pentru U = 10 V,
R1 MO, Valorile lui R
2
le dedu-
cont de in ten-
siune necescfr; pentru la
cap de Astfel,. pentru U 1 V
trebuie fie R
2
/R
i
U/U :::::
1 V/0,1 V = 10, deGi-R
2
= 10 R
1
= 10 .
100 kO = 1 Mn pentru U = 1 V, RyR
1
.=
1 V/1 V= 1, R
2
= R
1
= 1 Mf!; pentruU
10 V, R/R
i
1 V/i0 V -= 0,1, R
2
.-.=
0,1 . R
1
= 0,1 .10 Mn = 1 Mf2.
modelul descris, montajul
poate fi calculat pentru orice dome-
ni de ntre 1 mV si1 000
V, folosind instrumente cu '100 MA
5 mA la cap de n cazul
tensiunilor mici se poate dovedi ne-
compensarea offsetului din
P (se scurtcircui-
bornele de intrare si se re-
P astfel ca instrumentul
rndice zero),
Acest transceiver corlstrult nu-
mai pentru banda de 14 MHz a fost
experimentat n traficul cu putere
QRP dar cu mi-
nore poafe lucra n oricare din ben-
zile de radioamatori. Cu un surplus
minor de componente este posibil
se lucreze n benzi la ale-
sa s-au utilizat
componente materiale ce pot fi
de orice au-
Caracteristici:
- 1!'t::>('t::.r,Tf"lY
cca
consum la U alim 13 V,
mA
-- banda de
14,0-14,1 MHz
Ing. GH. DRAGULE.SCU ...
VCUUU3. Srailpov
- n cu impe-
de 300 n 4 000 n.
Emisie:- putere 1 W out-
put pe de 50 O
- putere etaj
finali ,55 W
- curent total absorbit
260 mA (Ia 13 V)
Generale: - acord VFO cu
varicap
- comutare
(KOX)
- posibilitatea lucrului
n QSK
- dimensiuni 50 x 150 x
190 mm
- greutate cca' 600 g
Schema bloc
Transceiverul este compus din
blocuri
(module), reprezentate n figura 1.
1. Amplificator emisie - format
din 3 etaje: predriver acordat, du-
blor de driver de
amplificator final clasa C.
2. VFO pe 7,0 -:- 7,05
MHz, format din 4 etaje: oseilator
(acord cu varicap), separator
1, amplificator, separator 2. Li-
Tabelul nr. 1
vreaza cca 2 Vvv pentru modulul 1,
respectiv modulul 6 (Ia
3. Acord RIT - circui-
tele prin care se tensiunea
de U
var
la dioda varicap a
oscilatorului, precum circuitele
de RIT.
S-au prevazut legaturi de la mo-
aulele 2 3 la mufa (DIN) EXT pen-
tru a facilita
- livrarea n exterior a semnalului
VFO-ului din transceiver cu sau
tensiunea de comutare emisielredep-
tensiunea de U
var
;
- utilizarea unui VFO extern;
- utilizarea unui circuit de acord
exterior;
includerea VFO-ului intern
existent ntr-o PLL.
4. Acord - modul consti-
tuit ntr-o unitate care per-
mite adaptarea/cuplarea ntre
modulul 1, respectiv modulul 5.
Are caracter universal, putnd fi
utilizat nici o modificare pentru
cuprinse ntre 3
28 MHz, pentru puteri reduse la
emisie (de maximum 4-5 W).
5. Amplificator - eli-
fenomenul al
trunderii" AM de radiodifu-
ziune puternice
pierderile de neadaptare cu circui-
tul de: un
plificatgr "acordat cascod
polar), urmat de un
Poate atinge
dB.
B
3dS
- cca90 kHz,
cu o comportare la
nice. Este implantat
6. Modul de Rx comutator
Ilo electronic - releu-
lui electronic de bornele de
ii11plantare pentru 5,
rul n contratimp cu diodele
ralel, preamplificatorul de JF
zat cu f)A 741
filtru activ ""..,rl",
celule, realizat cu
I3M 324. comutatorul
(KOX, similar VOX-ului
monitorul CW.
SCHEMA DE
b)
Pentru
cu
lor n schemele
a. s-au notat
parte din
toare, diode,

b. s':au ."""""iE",t""t
n
ponentele, 2
totdeauna masa; irl,.,,.,t,ifi,,,,,,"'r,""
face n cazul b, conform
lui exemplu:
1 R 1 -2
II
It.nodul 2 de
de
-..,."..rezlstor

Prin
nectat

componente nu
1n schema de
referi se
modulului,
bol.
VFO-ul (fig.
de oscilator
baza la .... ,,,.

serie de.' t,.",nc"l"""i\lo,o
(FT -250, Atlas,
de
2 C
92
stiroflex au
mari. Circuitul oscilant
paralel' cu serie
(masa)
C
13
dioda varicap D
5
(tip 139)
este cuplat slab intermediul
condensatorului 2
termic
lui T
4
.
mat dintr-un condensator de
cu coeficient termic
rafel cu un condensator
coeficient termic pozitiv.
Tensiunea de regiaj pentru dioda
varicap, U
var
, se cursorul
P
1
aflat modu-
4/1984
('
\
[[]

--111..;...1.---- -----.------ --
, UVQr +9V Stah.
UVOII
m
lui 3 sau poate fi n exterior
prin mufa DIN EXT.
P1 este de tipul celor
selectoarele de canale
permite un acord de cca 5
deci cca 20 de ture pentru 100
n plus. are gata construit un sis-
tem de cu cca 2 kHzlmm, la un
gabarit destul de mic. Pentru majo-
ritatea amatorilor, demultiplicato-
rul sca'la "probleme".
Tensiunea de reglaj U
var
depinde,
pe de parte. de
tensiune la bornele rezistorului
TEHNIUM 4/1984
TIj -ee /70
I
I
I
L __ . ____________ __ _

un rio"",,.,,...!"";
de zero.
tensiunea de 9 V de
5 se primele
etaje 2.
Tensiunea din emitorul
tranzistorului este transmisa
condensatorul 2 Cg 10 - cca
cu coeficient termic negativ
CO!,...,,,,.,,,,t,w cu tranzistorul
pe emitor.
conden-
schimba
la
Caracteristici. Incinta
este de tipul n-
cu are puterea no-
de 20 W este cu
trei difuzoare: pentru reprodu-
cerea joase (tip ARN
567 - "Testa", unul pen-
'tru nalte .(tip l 5954 -
RFT, R.D.G.).
Principalele caracteristici ale in-
cintei snt:
- puterea
(VA) 20
- puterea
(VA) 30
- banda de
(Hz) 35-20000
- volumul nchis
(dmc) 35
- dimensiunile
exterioare (mm) 285x245x700
Incinta este prezen-
n figurile 1-5, pe care snt in-
dicate toate detaliile constructive.
Materialul pentru cutiei
este placajul cu grosimea de
15 mm. se material
mai gros, se vor respecta dimensiu-
nile panou lui frontal. Panoul frontal
(fig. 4) va avea grosimea de 12 mm,
ca panoul suplimentar (fig. 5).
Materialul folosit pentru aceste
Ing. AURELIAN MATEESCU
panouri este placajul din lemn de tei
folosit la Se va
prefera ordine de lucru:
\
a. cutiei, conform fi-
gurilor 2 3. Se va finisa cu
de a panou lui
frontal pentru a se asigura planeita-
tea a incintei.
se fac cu
aracet grqs de Se
astuparea ori fi- .
cii.
.-+--1----...;:.---.:...-------11-'\
b. Se taie se panoul
frontal pentru pe
rama de
c. Se taie panoul suplimentar
conform figurii 5, se se de-
se conform de-
senului.
d. Panoul suplimentar se
desen va fi folosit ca model
pentru de prin-
dere de pe panoul frontal (fig.4, cu
linia Pe panoul frontal se
decuparea pentru difuzo-
rul pentru reproducerea
nalte centrele de fixare 0
6,2 .. Panoul suplimentar
difuzorul pentru
este de mai multe
firme ("Sony", "Siare", "Cabbasse").
executarea a
n cele panouri, se fi-
prin vopsire
cuire) 1n culoare sau n cu-
lori diferite. Personal, panoul supli'l'
mentar l-am vopsit cu lac Titan ne-
gru, iar panoul frontal l-am
cu nitrolac. Cutia se

e. Panoul suplimentar (fig. 5) se
cu panoul frontal (fig.
4) prin lipire cu aracet strngere
cu 6 M4x30 cu cap INBUS.
Se va cu orice surplus
de aracet. uscare (24 de ore)
se trece la montarea difuzoarelor cu
ajutorul M4 x 30 (cap
INBUS). difuzoarelor pe
panoul frontal se va face cu mastic
sau garnituri de cauciuc sau
(burete).
spatele panoului frontal, difu-
zorul pentru inalte, se va'
lipi cu aracet o de panel sau
lemn, cu dimensiunile de
1,50 x 100 x 10 mm pe 'Care se va
A-A
..
------.--'-=-"'--" -----1 V-
monta cu 4 filtrul de
separare. Se vor executa conexiu-
nile electrice, conform figurii 6, ur-
fazarea a difuzoare-
lor. Cablul de conexiune la amplifi-
cator va fi trecut printr-o
n peretele din spate al
cutiei. Rostul va fi astupat cu mas-
tic.
Filtrul de separare are
de de 7 kHz o se-
parare de cca 12 d
Schema a filtrului este pre-
n figura 6. Bobinele se vor
executa pe carcase din PVC (de la
tuburile de medicamente la care se
capace din plastic) cu
conductoare din cupru emailat cu
diametrul de 1 mm (fig. 7). Elemen-
tele filtru lui se vor monta pe o
din imprimat
conform figurii 8. Se vor respecta
fazarea difuzoarel0r conectarea
mufei de intrare conform schemei
electrice prezentate.
Montajul exploatarea. Montarea
panoului frontal n cutie se face cu
cu cap INBUS M6 x 70.
se
captive n baghetele de la
mijlocul cutiei. Pe rama de etan-
se cu prenadez o garni-
din cauciuc spongios de
2-3 mm. Cutia se umple cu
(burete) a se tasa.
Se ca buretele fie intro-
dus ntr-un de pentru
a se proteja sistemul mobil al difu-
zoarelor pentru
montarea strngerea pu-
a panoului frontal se va veri-
fica incinte; prin
n lungul axului a membranei unuia
din difuzoarele pentru
joase .. Membrana celuilalt difuzor
trebuie fidel
rea primei membrane, dar n sens
contrar. membrana
trebuie
foarte greu n de re-
paus (cca 30 s). Buna este
pentru rezultate
bune n exploatare pentru o
a difuzoarelor pentru
joase, altfel acestea se vor
deteriora prematur printr-o
prea a membranei.
Incinta se va amplasa de prefe-
pe un perete, la o con-
Panoul. frontal
membranele difuzoarelor se pot pro-
teja cu o de lemn pe care se
ntinde o
TEHNIUM4/1984
Zc80hmi

: I
I I
-k--
I
I
: 1.
+- - - - -+ - - - - +---t--t-+

L1=O,26mH
L2,:;'O,26mH
I
1

L1=L2 = 95spire CuEml,Q
+01
C1
+03

/., ovr/<Ff2

01 ARN 567
02 ARN567
03 L 5954
--------- ',,--- -------------
TEHNIUM 4/1984
Recent a n Editura
Agenda electronistului de ing. N.
Extrem de con-
structori.lor amatori, care nu snt de-
loc cu cataloagele ntre-
prinderilor de ele-
mente electronice, volumul cuprinde
capitole n care snt prezentate mo-
nografie materiale componente,
aparate de probleme de
radio televiziune. Prin selectarea,
sinteza actualizarea
dintr-un domeniu exemplficat cu-
cu produse fabricate n
Agenda electronisiului devine
un volum indispensabil bibliotecii
constructor amator pe care
l cu
n timp l pe autor
pentru lucrare.
(C.S.)

"DE
cele n curent co ntl nuu, puterea to-
va fi 2 10.
Pentru o putere de ire Po Vo 10.,
puterea la intrare va fi:
Pi = Vo 10 210 = 10 (Vo 2) (11)
este deci:
E - Po _ 10 Vo :- Vo (12)
- Ti - )().(Va+2) - V02
CALCULUL L
2
L? se alege destul de mare astfel n-
ct la rampei de curent valoa-
rea de VI rf de ecuat ia 4 nu fie
- cu mult mai mare dect 10.
inductanta este foarte mica,
este o valoare mai mare a
curentului de minim pentru a
satisface inegalitatea (8).
Dezavantajul unei prea
mari este
tranzitoriu al pulsurilor de curent ce-
rute de n diferite momente.
In general, constantele mari de timp
din de ie nu permit
prea rapide n raportul Ti/T.
Ca un compromis, vrful rampei de
curent se alege cu 20% peste 10 nomi-
nal, lucru ce permite curen-
tului p la 20% 10 nom:
.1I
L
= Vo[(T - Ti)/L
2
J := 0,4 10 nom (13)
L
2
2,5 Vo(T -'T;)/lo nom
deoarece Vo = Vi(TilT) pentru Vi(nom),
L = (' 2,5 Vo ) . (' 1 ) _=
2 10 nom. Vi(nom)
2,5 VoT(Vi Hom Vo) (14)
10 nom . Vi nom
CALCULUL C
2
Rampele de curent n L
2
se des-
oara ntre I
Q
..lIL/2 10 + ..lIL/2,
unde ..lIL este aat de (3),
Referindu-ne la figura 3, este clar
n orice moment suma
prin L
2
C
2
trebuie fie cu cu-
rentul de 10'
Din figura 4 la mijlocul lui
(URMARE DIN PAG. 3)
ri cu rentul n este egal cu cu rentw/
de DeCI n acest moment nu
n C
2
curent si ntreg curentul
de este preluat de L
2
.
La sfirsitul perioadei Ti, curentul n
este 10 ..lIL/2 si, deoarece
curentul n este 10 exce-
sul din L
2
tr'ebuie n C
2
pen-
tru a nlocui sarcina din C
2
la
nceputul lui Ti. -
La nceputul intervalului Ti, deoa-
rece curentul asigurat de L
2
este
10 - .1I
L
/2 sarcina 10, defici-
tul de ..l1)../2 este asigurat de curentul
format din sarcina ce te con-
densatorul C
2
.
Forma curentului n C
2
este prezen-
n figura 2f. Acesta este centrat
n zero are amplitudinea ..lIL vrf la
vrf trece prin zero la m010cul pe-
rioadei Ti n directie pozitiva si n di-
rectie la mijlocul lui Td.
Curentul trece prin C
2
produci nd un
1 T2
riplu..lV = f idt (Ti T2 snt
Tj
timpii de trecere prin zero a lui Ic).
Curentul mediu n- acest interval
(Ti/2 + Td/2) este ..lIL/4, unde ..lIL este
dat de (3).
..lV = _1_
f
T2 idt =' ..l1L
C
2
Tj

8C
2
Din (1), Ti = (Vo/Vi)T Vo .
. ('T _ VO.T). _.-! __ = Vo T
. VI - 8L
2
C
2
8VIL
2
C
2
Pentru o tensiune ..lV predetermi-
de datele de proiectare)
deducem:
C28.L2.Vi . ..lV (15)
unde T se n secunde, n
henry, Vi n L
3s
Cnd P2 este n de m
(cursorul spre 03), multivib

blocuri, n sine
o de 3 s .. Dioda
separare-simetrizare D1 este
ca D9 sau D10. Ct P
diodele de nivel constant 02,
05, precum cele de C!or\OrlUQ:
D7 D8, toate s
cOi')tact punctiform, de tipul
104, AA 114 sau AA 112.
In.
1. Electrodul de va fi un
cilindru metalic (3-4 cm lungime
1-2 cm diametru) care
tinut n Se poate
un condensator electrolitic stricat
carcasa se fi
pentru borna 4 a transformatoru
Tr. 2, de din aparat (termina-
lul pozitiv al condensatorului se
rupe se
pentru a nu deranja).
2. Electrodul activ. Se vor confec-
din de AI sau inox
diferite dimensiuni, cu
borne astfel nct fi
la banana firultii de
conexiune cu borna 3 a
transformator Tr. 2. Pentru stimula-
rea pe zone mari muscu-
lare la sportivi etc.) este bine ca
electrodul activ fie
din de care se
forma a
se stimu-
zone miCI jurul punctelor de
se_vor folosi electrozi
netezi, de unei monede de
5 bani sau mai mici, care, pentru un
aspect se pot introduce n
intrndul unui nasture adecvat.
Fixarea electrozilor pe se
face cu leucoplast, trecut pe deasu-
electrodullJ activ (cel pasiv se,
n Intre electrodului
piele nu se pune nimic. Unii au-
tori intercalarea unei
paste . electroconductoare speciale,
de procurat. cum se
este desigur mai bine
int,ol"f"J'lIO::'7':> un fluid care asi
gure un contact perfect astfel

I
I
I
I

.....,..
B
existe certitudinea includerii punc-
tu!ui de din care
este cel mai indicat pentru a fiexC-
tat. Practica a demonstrat n
virtutea aleatoare a impul-
surilor bipolare n direc-
diferite de normala la ct
n profunzime a punc-
acupunctic, acesta va fi influ-
chiar fluide intermediare,
cu att mai mult la folosirea electro-
zilor de La electrozii
mari se poate pune ntre
cutanat un tampon mbibat
ser fiziologic sau
Pentru tratamentul prin electrono-
electro9u I activ va fi prac-
punctiform. Intr-un tub de ca:-
rioca se introduce o
de pix, de asemenea bine
cu alcool, care prin
tubului de plastic. Dar elec-
nu s-a dovedit a fi
O se ob-
pe punct se nfige un ac la
care se firul de stimu-
lare n acest caz denumi-
rea este de electropunc-
este de compe-
cadrelor medicale.
puncte de tratament situate
n anatomice, ca de
(vezi
pag.
care este dealtfel foarte efi.:..
n Pentru asemenea
puncte se vor realiza electrozi con-
care muleze pe concavi-

activi de
este n
TEHNIUM 4/1984
IV. PUNEREA N MODUL
DE LUCRU
Alimentarea aparatului se face de la
baterii de 3R12, inseriate
(9 V), prin I (fig. 4).
1. Se dau pe zero toate cele trei
P1, P2 P3.
2. Se pune n aparatul prin
inchiderea 1. Deoarece
P3 este n zero (cursorul spre
tranzistClrul T7, de tip pnp, are
baza la pozitiv nu con-
duce. Astfel va fi, blocat T8 ncit tensiu-
nea pe colectorul T9 este zero, iar ampli-
ficatorul final nu sem-
nalul la bornele 3-4 ale transformatoru-
lui Tr. 2.
3. Rotind spre maxim
P1, lampa Ne ncepe iar r;l
difuzorul piezoelectric se aud pocniturile
caracteristice impulsurilor.
acestora cu rotirea lui P1.
ochiului face ca, peste o
lampa Ne mereu
Prin lui P1 baza
tranzistorului npn T3 se la un
pozitiv
acestui tranzistor n func-
oscilatorul cu T4, acestuia
astfel pe rotirii lui P1.
se trece K pe x 10, se va ob-
o multiplicare cu 10 a frec-
din acel
moment a lui P1, deoarece n acest al
doilea caz, se spre con-
densatoarel,e C4 C5, capacitatea
legea a
n serie pentru
4. Se pune acum P1 la zero (cursorul
spre 05) se P2 spre maxim. Att
lampa Ne, ct difuzorul vor indica func-
cu a oscilatorului,
in trenuri de impulsuri de 3 s fiecare
de 3 s. Acest mod de lucru, intuit
din figura 2, mai mult zona cuta-
Trenul apare pe timpul de 3 s ct T2
din multivibrator este n
Atunci emitor-colector a aces-
trui tranzistor are rol ca dioda 06
din circuitul P1. Tot
baza lui T3 este la un po-
zitiv prin legarea la a em:torului lui
T2. bascularea mutivibratorului,
cnd T2 este blocat, baza lui T3 are po-
minim ,de
insuficient descn
bazei
de care
pozitiv, cu minusul
5. ambele
P2 snt ntr-o
atunci, n fu
re.
Desigur, va exista o a cursoare-
lor pentru care celor
trenuri de impulsuri snt egale (f1 =f2).
Aceasta este cnd P2
este la zero P1 undeva pe parcurs (p2
= O P1 ,;. O).
6. unul din modurile de lucru
descrise anterior, de exemplu P2:::O,PlI0,
cu leucoplast un electrod activ
ntr-o arbitrar pe corp,
electrodul de n mna
cu dreapta rotiti spre maxim poten-
P3. De la o a
cursorului acestui'
simti n zona de fi-
xare a electrodului activ. Nu este nici un
pericol, continuati rotirea fui P3 ct sen-
nu este
Sensibilitatea zonelor de pe corp este
De aceea, Cnd electrodul
activ pe o (spre exemplu de pe
picior pe frunte). n prealabil P3 la
zero apoi
a semnalelor de ca mai
nainte. evita astfel pe
a electrostimulante, care
poate fi prea mare pentru noua se-
lectate ..
Oricum, accidente nu pot avea loc de-
oarece sint cum s-a spe-
cificat la nceputul articolului, Darlingto-
nul format din T7--T8 avnd rol de ge-
nerator de constant. Pentru elec-
trozii mare curentul
de,oCllrec:e prin ariei
Din acest
v. ANEXE
ar trebui vorbim,
de specialitate,
Ei bine,
APARATULUI
1. Pieptenele electric prezentat n fi-
gura 5 a dovedit a avea o eficacitate
la inducerea somnului 'impotriva migre-
nelor. Este suficient privim coperta
"Tratamentul prin
(autor dr. C. lonescu- pentru
a realiza cte meridiane de
snt stimulate prin folosirea unui aseme-
nea accesoriu.
ct se poate de
Unui pieptene aluminiu i se
un miner izolant pe lateralele se
de asemenea
din aluminiu, astfel nct acestea, conec-
tate electric ntre ele, fie izolate de
piepteneie propriu-zis, ca n figura 5. La
pieptena se borna iar la
cea de la o de
curent continuu cu tensiunea de
13,5-18 V (3-4 baterii tip 3R12, sau
baterii 6F22).
Cnd ne lateralele metalice
fac contact cu mna care
mnerul, ele constituind astfel elec-
trodul pasiv (de piepte-
nelu;, constituind electrodul activ, stimu-
electric punctele de de
pe a capului.
vor fi mai rare ca la
mai ample, cuprinznd zona capului,
chiar fruntea. Alimentat fiind la 18 V,
este trecut prin sprncene, cu ochii
vom mici nepericuloase
de ca urmare a exci-
centri vizuali. Este o
bateriile nu snt
cate ...
De fapt, cnd este alimentat n curent
continuu, pieptenele constituie un dispo-
zitiv separat de aparatul descris mai sus
cu con-
n pentru a
convinge de efectele sale. '
construirea aparatului, se
pieptenele nu la curent conti-
nuu, ci la bornele de din aparat, ali-
mentarea astfel n impulsuri,
se o a masaju-
lui. Se va !ucra cu mici.
Indiferent se n curent con-
tinuu sau n impulsuri, cu ajutorul piepte-
nelui se pot parcurge regiuni intinse ale
corpului, constatndu-se inducerea unei
de relaxare.
2. Cm netic n combi
acea m trecu
bul de carioca) traverseze magnetul
punctul tratat. Asupra punctului
acupunctic va n de cmpul
electric impulsionar, unul magnetic
constant. Abia ntr-o asemenea
efectul electronopuncturii un grad
de mai ridicat.
n electrostimulare unde se folosesc
electrozi mai mari, pentru crearea cmpu-
lui magnetic se va. folosi un dispozitiv
LUCAB. Un magnet de difuzor
de radioficare, care are B=0,35
T, se taie un diametru ca n figura 7
a, iar una din se ro-
cu 180
0
din nou cele-
ntreprinderea de ferite Urziceni, Dru-
mul m. 2, km 57,5, C.P. 8230,
jud. 15.99.63. Acest dis-
pozitiva fost folosit n tratarea puncte-
lor de d.ar nu n
cu electrostimularea. In "Acupunctura
160, fig. 10.10, se
poate acestui dispozitiv.
3. a puncte-


ai acestor puncte
capacitatea, po-
Din acest motiv,
aparate snt destul de
POPESCU ILIE - BACAu
Chiar tuburile 6G2 (6/'2).
6P6 (6rr6) (5 li 4) snt defecte,
radioreceptorul "Baltica" poate fi
repus n cu alte tipuri de
tuburi.
Tubul5 U 4 o re-
dresoare; n locul lui se vor monta
diode F407 sau 1 N4007.
Cele diode se vor lipi direct
pe soclul tubului schema
Nu se va conecta o
la piciorul 2 una la piciorul 8, ci
ambele la piciorul 8.
Tuburile 6G2 6P6 se pot nlocui
n mai multe feluri.
O ar 1.i
De la tuburile vechi se iau culotu-
riie, la care se socluri
pentru tuburi novale.
Tubul 6G2 este o
Dioda ntre termina-
lele 5 3 (01) te la ia
semnalului; iar dioda dintre 4 si 3
(02) te pentru redresarea
semnalului
de RAS (RAA):
Aceste diode pot fi nlocuite cu
diode cu contact punctiform
4
F407 50-70 fi
6
de tipul EFO 108, AA 113, AA 118
sau 1 N4148, 1 N914. Acestea se co-
ntre terminalele soclului
4 - si 5 -
Partea de de la 6G2 se va
nlocui cu o de la un tub de ti-
pul ECC 83. Tubul ECC83 se ali-
la filament cu 6,3' V ntre
terminalul 9 si terminalele 4-5.
Una din triodeie lui ECC 83 se co-
apoi n locul triodei tubu-
lui 6G2.
Tubul 6P6 poate fi nlocuit cu
El::84, ale le pre-

O n nlocui-
rea tubului un tub EABC 80.
Cum tubul 80 are trei diode
o o va fi
restul nlocuind tubul
defect. Dioda este for-
ntre terminalele 2-3, care se
la
Toate tuburile niocuitoare au
tensiunea de filament de 6,3 V ca si
tuburile nefiind necesare
transformatorul de

L
F407
50-700./0,5 W
6
6GZ
ENACHE VASILE -- Calafat
1
9
EeC 83
Circuitul 741 apare n
sub diverse dar
n fond este i circuit. Astfel.
I cu
jiA741 , Sescosem SFC:2741, Fair-
child pA741 , National LM741.
O prezentare a acestui Cir-
cuit, o facem
n paginile 4-5.
Ca cum
turile fa capsula cu 14 terminale,
ambele capsule (deci
pe aceea cu 8 terminale).
COB493 este un liniar.
de (modul de
interconectare) este n
catalo,;:)uII.P.R.S.
INPUT
A Ne GNO
"ce Ne Ne
12
Of"MT
ou,. I!M.IU
"" VC(. IJ\I:T !ICI ..::
9
EABC 80
ZENO MARCU - Baia Mare
5
7
EL84
3
6 P6
efl (6S/l1)
F-
9
N
t!7CC(CJl6')
C IHJ !()() pf
Semnal foarte distorsionat la receptorul poate din eta-
jul audio; probabil unul din tranzistoarele T 6 sau T 7 este defect.
O verificare se poate face curentul de mers n gol. Se
un ampermetru n serie cu bateriile; un curent de peste 25 mA n-
defectarea etajului. Vor trebui demontate verificate tranzistoarele
T i T 7' Acest defect s-a produs fii a fost alimetat aparatul cu 6 V,n
loc de 4,5 V.
tabelul cu tranzistoarele recomandate de constructor n eta-
jul de audio.
R308
27k
TABEL VARIANTE IMPERECHIERI TRANZISTORI
V r I II III IV
EFT303 SFT367 'AC180 AC 184
violet
normal normal normal
sau sau sau
r6 sau
SFT367B AC180B AC184B
EFT313 sau sau sau
violet SET 367C AC 180C ACl84C
sau
EFT323

violet
- U
---
EFT373 sFT377 AC 181 AC 185
W albastru normal normal normal
a..
sau sau s;au

sFT377B AC 1818 AC185B
sau sau sau
SFT377C AC 181C AC 185C
"'\
EFT 303D albastru
T4,T5 EFT 313 D albastru
EFT 323Dalbastru
TEHNIUM 4/1984
,
IONESCU DUMITRU -
Se pot aduce modific;3ri la toate
televizoarele echipate cu tuburi
electronice n etajul finat audio
la televizorul dv. "Ve-
nus 5". tubul electrOf.lic PL 84
(notat n T202) este defect
nu altul pentru schimb, se
_n felul se
un transformator de
audio de la aparatele cu tuburi un
IlARION - i
Receptorul "Vega" are n circuitul
de intrare L, = 60 de spire; L
2
= 32
TEHNIUM 4/1984
C401
_ 2,2n
H 1 [
39k M203. i
,..-.--+_ ......
C208 I P4

- Iwi
M202 L_l __
______
210V
difuzor de 2-3 VN4n. Eventual se
te un transformator pe
tole EI, 4 cm
2
, la care' n primar se
1 800-2000 despire
CuEm.0,25, iar n secundar 80 de
sp)re CuEm 0,6.
Inlocui tubului PL 84, ntre termi-
nalele 4-5, pe cablajul imprimat se
un rezi8tor cu valoarea
de 50n/5W. Difuzorul propriu al te-
levizorului se n 10-
de spire; L3 = 7 spire; L
4
= 36 x 7
spire; Ls = 23 de spire. ca-
blajul imprimat al aoostui receptor,
care. va ajuta la depanare. .
eul lui se difuzorul cu impe-
de 4!1.
Se din cablaj rezis-
toarele R215 si R217.
La termina'lul 6 al tubului T201
(PCL 86) se un al n-
primare din transformatorul
de ire; al primarului
se la punctul + 4 de pe
la 210 V tensiune
de alimentare. 1 n paralel pe primarul
transformatorului se un
condensator de 0,01I1F/600 V. Se de-
apoi rezistorul R218; n lo-
cui lui se introduce un rezistor de
18-25 k!l/2 W. Cu acest'9a modifica-
rea este Se va
avea ca firele de ntre
cablaj transformator fie bine izo-
late. Transformatorul se
pe cutie (n partea de jos).
ONESCU ION '- ti ceptoare casetofoane.
Circuitele MBA810S si MBA810AS Ca ntreaga a
pot debita 5 W cu radiator de circuite,
snt construite de "Tesla" circuitul electric de reco-
de putere au- mandate de constructor In catalogul
diOfre;mt . __ ______ ,
JOllOi , 4
J -6 I
R1i
300


I
I
8
I
I
T15:
I
I
, ,')
--+-....-...Q L
j
I
1
I
I
I
'1
I
I
10
I
I
I
I
I
I
I
I
I
L _________ _____________________ J
R3
___
100
UII 1811ll" IICII"
cu proiectarea autoturisme-
lor VISA OLTCIT, c.onstructorul
propus adaptarea de noi
originale pentru suspensi-
ile spate, aceasta fiind baza
de cercetare-studii a autoturismelor
viitorului, la categoria
la elaborarea optimizarea fabri-
pieselor autoturismelor noi
s-au efectuat un mare de stu-
dii, o me-
todologie "Citroen", care
poate fi astfel: studiu
proiect (caiet de sarcini) - studiu
subansambluri - studiu piese pro-
totip -- executarea pieselor prototi-
purilor - confirmarea pieselor pro-
totip - piese
preserie - piese serie.
A. PUNTEA SUSPENSIA FATA
Din punct de vedere constructiv,
puntea suspensia snt iden-
tice pentru autoturismele OLTCIT
Special Club. Puntea din este
cu 'independente paralelo-
grame deformabile transversale, iar
suspensia cu bare de torsiune
plasate longitudinal legate cu .0
de flexiune prin intermediul
suporturilor comune o pereche de
amortizoare hidraulice telescopice
- cu dublu efect - cu li-
mitatoare de integrate. Amor-
tizoarele snt fixate la un de
axul superior, iar la
de inferior al
14

prin intermediul a -flexi-
blocuri clasice.
n figurile 1 2 se an-
samblurile pieselor componente ale
suspensie; Astfel, n fi-
gura 1 s-au notat cu: 1 - pneu; 2 -
3 - 4,
7 - simering; 5 - rulment; 6 - si-
8 - butuc; 9 - ii
- deflector; 11 -
12 - 13 - de direc-
14 - tirant; 15 - superior;
16 - ansamblu de fixare a
superior cu amortizorul; 17 - carter
18 - ansamblu de fixare a
barei de torsiune cu lame de fle-
xiune; 19 - de flexiune; 20 -
arbore planetar; 21 - amortizor
22 - inferior
In figura 2 s-au prezentat
----
subansambluri: a - inferior al
cu bara de torsiune
lama de flexiune; b - supe-
rior cu amortizorul. Piesele compo-
nente s-au notat cum ur-
1 - de fixare a
lui inferior cu amortizorul; 2 - flexi-
bloc inferior al amortizorului; 3 -
inferior; 4", - obturator; 5 -
de 6 - rulment
cu ace; 7 - 8 - palier al
inferior; 9 - rulment cu
ace; 10 - de 11
- deflector; 12 de torsiune;
13 - 14 - 15 -
de 16 - 17
- de 18 - suport
de prindere a barei de torsiune; 19
- de flexiune; 20 - tampon li-
mitator; 21 - 22 - tirant; 23
- superior; 24 - amortizor
25 - 26 - 27
- de fixare; 28, '29
deie; 30 - 31 - f
superior al amortizorului; 32 - ax
superior; 33
sprijin.
Caracteristicile tehnice p
ale care infl"+ ....
stabilitatea maniabilitatea
rismelor, se dau n tabelul 1 fi
3. Lal1Ja de flexiune are grosimea
10 mm, fiind pentru Ol
CIT Special OLTCIT Club.
de torsiune (diametru) snt diferite,
cum puntea -
20,1 mm (Special) 20,6
(Club); puntea spate - 17,9 (Spe-
cial Club). lungimea este iden-.
de 550 mm 900 mm
la fimbele tipuri de autotu-
risme.
13
2
14-
15
16
17
___ 1B
-19
----'---'---20
Portfuzeta (fi g. 1) este forjata
din aliat apoi prin
uzinare. Realizarea formei finale a
acestei piese - foarte -
a necesitat efectiJarea unui
mare de variante de calcul, cu ajuto-
rul ordinatorului, precum. a unui
mare de n
foarte severe, superioare celor ntl-
nite n exploatarea autoturismului.
Astfel, s-au luat n considerare mo-
mentele de solicitare ale
portfuzetei n dina-
mice (3 g), derapare a din
dreapta (0.8 g) cu un efort la vo-
lan de 4 daN.m (roata din stnga
n Amelio-
rarea formei portfuzetei s-a
pe baza cri-
TEHNIUM 4/1984
ti ce cu ajutorul unor analize holo-
grafice ale care apar, fo-
losindu-se pentru aceasta aparatul
Spectra Physics cu laser.
Butucul 8 (fig. 1) este forjat
din aliat, urmat de prelucrare
prin uzinare. Fiind o
n timpul ca portfu-
zeta, a fost studiat, de asemenea, n
de laborator pentru tempe-
raturi extreme pentru
optimizarea alegerii materialului de
a formei dimensiunilor.
Rulmentul 5 (fig. 1) este
cu rnduri de bile, de tipul ra-
dial-axial, avnd caracteristicile teh-
nice prezentate n tabelul 2,
de spate.
11 infe-
2 (fig. 1) - snt realizate
o tehnologie un-
gere, ansambluri care optim
impuse
n diferite regimuri de solicitare
Rotulele de
nchiznd astfel patrula-
terul transversal al
Bratul superior 31 (fig. 2, poz. b)
este din aliat prin
prelucrare. este
montat pe un ax cu tiran-
tul 22, partea a amortizo-
ruJui 31 rotulele 27, prin in-
termediul tot ansamblul este
fixat pe caroserie.
Bratul inferior 3 (fig. 2, poz. a)
este realizat din aliat prin for-
jare prelucrare. Este un ansamblu
complex fixat pe la par-
tea prin intermediul unei
rotule. Tot n partea este
montat un de fixare 1 a flexi-
blocului inferior 2 al amortizorului
la extremitate
inferior este fixat pe caroserie prin
intermediul paliefului tubular 8 al
7. In palierul tubular
este bara de torsiune
12. Pentru o
a ansamblului, in interiorul
paljerului s-au montat doi
cu ace o cu garnituri din
po li u rafan el astom er cel u Iar
impregnat n ulei MO 100,
Amortlzoarele 24 (fig. 1, poz.
b), hidraulice, cu dublu efect. iden-
tice, care autoturismele
OLTCIT Special Club au
toarele can3.cteristici tehnice princi-
pale: lungime comprimat (306
2 mm), lungime destins (337
mm), (41 mm),
(87 mm), diametru maxim
(0 50), culoare (verde :- OLTCIT
Special, albastru - OLTCIT Club)
a
limitatoare de (interioare) ce
amortizoarelor o a
cursei de, aproximativ 20 mm, pentru
o lungime a
amortizoarelor. Sistemul de prindere
a amortizorului pe autoturism este
realizat prin intermediul unor urechi
flexiblocuri, ce permit o
de a amortizorului de 32.
Prinderea amortizorului -
pentru ambele tipuri de autoturisme
- a fost mai sus.
Suspensia fati a autoturismelor
OLTCIT este o
dintr-un ansamblu de piese
din amortizoare,
bare de torsiune o de fle-
xiune. Barele de torsiune 8 snt
asamblate cu o de flexiune 1
pe glisiere 2, realizate
din material plastic (DESMOPAN)
fixate pe caroserie prin suporturile 3
(fig. 4).
Piesele componente ale ansam-
blului bare de torsiune -
de flexiune (fig. 4) s-au notat cu: 1
- de flexiune; 2 - 3
- suport 4 - ghid de men-
5 - de fixare; 6 - li-
mitator; 7, 13, 22-25 - rondele; 8
- de torsiune; 9 - suport de
prindere a bare! de torsiune; 10, 11
- de 12 - colier;
14 - de 15 -
de cauciuc: 16-21 - 26
-
iN HR. VISTOR)
TEHNIUM 4/1984
Se ia acum firul cu plumb 1 (fig.
3) se dispune pe pneu astfel nct
el prin dreptul celor
repere marcate cu creta cu ajuto-
rul riglei gradate se distan-
a b dintre firul dispozitivului
marginile
ale bordu'lui jantei.
b-a este ntre 1 5 mm
cnd se face cu
1-2 m m
se unghiul de
dere se ntre limite normale. De
obicei, abaterile nregistrate n cazul
b-a
la valori mai mici de 1 mm
aceasta impune corectarea unghiu-
lui de carosaj. Reglarea se face prin
modificarea de
reglare 7 dintre axul 5 al in-
ferior 8 al suspensiei cel transver-
sal 6. acestor
de reglare are ca efect
rarea unghiului de invers.
Mai trebuie se au
o grosime de 0,5 mm, iar efectul un-
ghiular al 'sau
lor este dat n tabelul
Pentru accesul la se
besc cele 5 de fixare a
inferior al suspen-
siei astfel accesul la de re-
400
,---
I
!_--
glare este creat. Se va re-
ducerea de pro-
duce unghiului de
invers; n plus, sau
trebuie ca grosimea a
lor la cele 4, din
spate deoarece
n caz contrar se va modifica un-
ghiul de nclinare a pi-
votului tuzetei respective, iar
va "trage" lateral n rulaj.
se mai mo-
dificarea de de re-
glare atrage sine schimba-
rea unghiului de nclinare longitudi-
a pivotului fuzetei (unghi de
acest efect este de
asemenea, n tabelul
REGLAJUL
Este o care succede
controlului reglajului unghiului de
pentru aceasta trebuie
se acest parametru se apre-
de obicei prin A-B
a dintre flancurile
n n spatele axei
anterioare (fig. 4). Acum automobi-
lul trebuie deplasat Cnd
reperele A cu creta pe roata
din snt aduse o
(fig. 5), iar volanul se
afle n (cu din
pentru mersul recti-
liniu). se poate deter-
mina mai exact direct dis-
, A B cu ajutorul unui dis-
pozitiv ceva mai complicat, prezen-
tat n figura 6, a
poate fi de orice
amator. Dimensiunile principale ale
dispozitivului snt prezentate n fi-
gura celelalte cote se
vor lua apreciativ.
Dispozitivul se ntre ro-
din la nivelul marcajelor
cute cu creta, mai nti spre ma-
observndu-se de pe
scala aparatului. Se mpinge apoi
cnd bara de
ajunge n spatele fa ace-
nivel $i set noua
de pe In acest caz,
precis, care se va descrie
Pentru aceasta se ntinde
1 (fig.
alte persoane,
aceasta
reperele A,
cum se


flancul
din aCE:lstE::Jla.
se

valoarea lui
aceste limite, atunci

foare
a
care noua valoare
CAL I
APARATELOR
FOTOGRAFICE
n cele ce ne propunem
prezentarea criteriilor de apreciere a
aparatelor fotogralice, refe,..
rindu-ne pe rnd la di-
verselor componente ale aces-
tora.
Fotoamtorii vor astfel
considerentele ce trebuie avute n
vedere la unui aparat
de unde provin de va-
loare ntre aparate care la prima ve-
dere "fac lucru". Constructo-
rii amatori pot imagina diverse mij-
loace pentru unor para-
metri optici mecanici ai aparatelor
totog rafice.
CUTIA APARATULUI
Aspectul exterior finisarea snt
primele lucruri pe care le
cnd privim un aparat foto. Tocmai
de aceea, constructori; nu le
aproape la aparatele
mai scumpe. Folosirea materialului
plastic n locul metalului la
cutiei aduce, pe avantajul gre-
redus, dezavantajele
la
sau organic; precizie mai
n
n ceea ce finisarea cu-
tiei, ea nu comentarii. Vom
doar variantelor
"negru" "cromat", denumiri care
cutiile complet negre de
cele cu capacele superior inferior
cromate sau metalizate. Primul tip
este "Ia reflexele pe
aparat n cteva de fotogra-
fiere, dar uzura mult mai
la pe muchiile su-
puse
Amplasarea comenzilor pe cutie
rapiditatea comoditatea
16
Fiz. GH. SALUTA
cu care se fac reglajele
rea.
Priza aparatului modul
n care el poate fi n De-
pinde de forma cutiei, materialul cu
care este amplasarea
care la o
a minii.
Capacul din spate al cutiei poate
fi articulat printr-o balama. sau com-
plet n acest ultim caz, el
poate fi nlocuit cu o magazie de
film cu capacitate mai mare sau cu
un spate cu dispozitiv de
nregistrare a unor cifre ori li-
tere pe fiecare cadru de film. Capa-
cul din spate este dotat uneori cu o
prin care se poate citi eti-
cheta casetei cu film.
Ghidajele filmului trebuie fie
corect executate peli-
cula ntr-un plan perfect perpendi-
cular pe axa a obiectivului.
Asupra acestui aspect vom mai
reveni. "
Placa presoare trel;>uie fie per-
fect cu o lungime ct mai
mare, pentru a asigura
a filmului.
Sistemul de prindere a amorsei fil-
mului pe mosorul aparatului va fi ct
mai sigur rapid.
Mecanismul de transport al filmu-
lui este preferabil cu prghie n locul
butonului. EI trebuie
asigure fotograme echids-
tante mari ntre ele.
Sistemul de rebobinare n
a filmului (cnd cuprinde: a)
butonul de debreiere a
ce filmul; este de dorit
fie cu autoblocare amplasat
astfel nct se evite o
b) butonul de rebobi-
$
nare, preferabil cu de di-
mensiuni suficient de mari
manevrare
Contorul de imagini este util
revenire la zero cnd
se deschide capacul, dimensiuni
mari ale cifrelor amplasare la loc
vizibil.
Memoratoarele pentru tipul de
film folosit (color/alb-negru, diapo-
zitiv/negativ, de zi/incandes-
sau sensibilitatea emulsiei)
trebuie fie sugestive, vizibile
ferite de
. Vizorul la aparatele nereflex este
preferabil de para-
observarea tele-
metrult:Ji n centrul cadrului. La apa-
ratele reflex este de dorit un vizor
ct mai luminos, precis (imagine
n limita ctorva procente cu
cea de pe film), tratat antireflex, cu
geamuri mate interschimbabile (sim-
ple, ,cu repere, cu Fresnel,
microprisme sau
eventual
Este o pentru cei cu
vederea de 2 dioptrii sau
chiar mai mult.
Camera a aparatului tre-
buie fie ct mai
n care scop se tratamente
ca: simpla vopsire n negru mat,
strierea ori acoperirea cu catifea
a
Oglinda la sistemul reflex trebuie
planeitate per-
fecte pentru a da o imagine pe
se rapid
dar automat
eventual
fi manual naintea de-
la care nu
se admit deloc
Obturatorul trebuie asigure o
ct mai de timpi de ex-
punere, cu o precizie reproducti-
bilitate ct mai bune. Aparatele mo-
derne de pot atinge
timpi de la 1/4000 la zeci de se-
cunde. Obt'uratorul trebuie dea
expuneri corecte uniforme pe tot
cadrul de film, n centrul la extre-
laturii lungi a formatu!ui.
de 25%i snt caracteristica
un,ui aparat de calitate medie.
In cazul obturatoarelor electrome-
.canice este. posibilitatea de
exclusiv cel
la unii timpi, pentru
cnd se pe
bateria.
Indiferent de tip, obturatorul tre-
buie o o
cu recul ct
mai reduse, precum stabilitate n
timp la temperaturii.
Exponometrui cel mai bun este
cel care lumina prin obiec-
-tiv. de pe care se
efectiv lumina este de o mare im-
integrale
(pe tot cadrul) sau punctiforme (o
de n centrul
cadrului). aceste cazuri
se ntlnesc aparate la care lu-
mina este zone relativ
largi, avnd forme Se pot
determina experimental forma
plasarea zonei de sensibilitate, vi-
znd o de
pe fond negru
exponometrului cnd ea di-
n cadru.
luminii poate fi
cu diafragma complet va-
loarea fiind
mecanic sau electric exponometru-
lui. se poate face la dia-
fragma de lucru, nchiznd-o la va-
printr-un buton.
Prima ':are avantajul unei
bune a acului in-
dicator, n timp ce. a doua
erorile datorate transmisiiior eta-
inelului diafragmei.
poate fi
cu un instrument indicator al
ac este de vizibil n vi-
zor; sistemul este economic sub ra-
portul consumului de curent ba-
terie, dar uneori este sensibil la po-
la
cu ajutorul unor diode elec-
troluminescente dezavanta-
jele de mai sus, dar consumul
sensibilitatea la a. elec-
aferente snt mai mari.
cazul automate, dia-
fragma sau de expunere se
de lumina
de Este util
existe posibilitatea ex-
punerii dorite, pentru ca fotograful
alege zona ce trebu ie ex-
corect: 'chiar ea nu se
n zona de sensibilitate a celu-
lei. .
n posibiHtatea unei
2 este
subiecte n sau
speciale.
SirlCfltmiizBllrea cu bliizul este de
dorit se la orice. dar
acest lucru este posibil doar la ob-
turatoarele centrale. La cele focale
se pot folosi de minimum 1/30
sau 1/60 cum deplasarea
de-a sau de-a
formatului Leica. unele apa-
rate timpi 'snt automat
Cnd se
ra-suport. La aparatele
este
TEHNIUM
este din-
tre planul principal al op-
tic convergent pe care constituie
obiectivul focar. cu for-
matul imaginii, deter-
deschiderea a
obiectivului, a este
Vom remarca faptul la
focale "normale", apro-
piate de diagonala formatului (60
mm pentru format 24 x 36), obiecti-
vele pot fi realizate cu
mai bune, la dimensiuni
mai mici dect la superangulare sau
obiectivului este
ntre iluminarea
imaginii date acesta
obiectului fotografiat. Adesea este
cu deschiderea
a obiectivului. Aceasta din
este raportul dintre diametrul dia-
fragmei fapt,
ntre luminozitatea E rI&:>'O:::.l"t1H'j,pr.c';:l
O E = c 0
2
,
unde c coeficient de propor-
ce se pe
obiectivele Jotograficeeste deschi-
derea (cu rlil'lfl"J:!I""'YIJ:!
complet sau, mai
doar numitorul acestei subu-
nitare. De obiectivul Pentacon
cu diametrul diafragmei deschise
27,8 50 mm
are
27,8/50 = 1/1,8, dar pe el estt?
doar valoarea
Este o deschidere rela-
ct mai mare a obiectivului, pen-
tru permite fotografierea n con-
slabe de iluminare vizarea
sau punerea la mai la
aparatele reflex.
seama de a di-
mensiunilor, a a
la deschideri
Straturile BU1'tlrE!fle'x
depuse
lentiielor
Avnd indice de cuprins n-
tre indicii celor medii optice,
stratul produce
Se
astfel scad
reflexele nedorite obiectiv.
a succesiune mai multe straturi
este mai ef;-
firme este MC
pentru acoperire
Puterea de sau
obiectivului pere-
chilor de linii (alb-negre succesiv)
pe care le poate reproduce pe un
milimetru. Se fotografiind,
pe film cu foarte mare o
cu apreci-
ind apoi pe microscop locul
unde ele se n imediata
a acestui loc se
liniile pe de lungime.
se att n centrul ct
n cele patru ale cadrului, de-
oarece permite aprecierea
obiectivului chiar a cutiei aparatu-
lui, cum vom vedea mai de-
parte. In general, este ma-
n centrul imaginii.
Este important de pute-
rea de a obiectivului va-
diafragmare. Cu
,...,...."..,nlot rezolu-

corectate depend,enlte
TEHNIUM 4/1984
la sistemele op-
de calitate.
CCl.nfiras:tlJl asigurat de un obiectiv
se prin raportul
lor optice pe care l el pe ima-
gine pentru zone ale subiectu-
lui iluminate diferit. se
poate face prin fotometrare, dar de
rezultatele nu snt date nu-
meric, ci doar prin calificative de
tip: foarte bun, bun, mediu, slab.
se pot face fotogra-
fiind obiect cu obiective de
tipuri diferite, cu iluminare con-
pe film (fotograme
apreciind vizual con-
trastele De multe ori,
obiectivele cu mai mic de
lentile luminozitate dau
contrast mai bun dect cele com-
plexe.
ASiigmatismul obiectivului este o
imaginea
unui punct nu este tot un punct, ci
este din segmente
mici de perpendiculare n-
tre ele Apare mai
pregnant pentru razele nclinate
de axa la pu-
ternice. Pentru a-I pune n
mira de control trebuie
drepte convergente verticale
de altele orizontale. Puterea de se-
pentru cele fascicule,
n a cadrului, cu
att mai mult cu ct astigmatismul
este mai mare.
este o op-
t un segment de
ce nu trec:e prin axa
are o imagine
Cauza o constituie asimetria
mului optic de planul diafrag-
mei. Imaginea unui dreptunghi cu
laturi paralele cu marginile cadrului
va fi o sau un "butoi",
liniile vor fi curbate spre exte-
rior ori interior. pe ce se de-
de centru. Se poate apre-
cia fotografiind un asemenea drept-
unghi a imagine fie foarte
de marginile cadrului;
apoi pe o imagine mult (cu
un obiectiv distorsiune!) se
abaterea de la
Ea se n
procente de lungimea, respectiv
cadrului. Un obiectiv foarte
bun are distorsiunea n jurul valorii
de . 1 %, iar unul mediu de 3-4%.
Aberatia de sferlcllaie este dato-
formei sferice a lentilelor. Foca-
rul pentru razele centrale este mai
de obietiv dect cel pentru
razele marginale. Se prin
puterii de separare la des-
chideri mari ale diafragmei.
este
dispersiei luminii la trecerea prin
lentile. Focarul pentru
este mai de obiectiv dect
cel pentru violet. Cnd nu
este suficient de fabricant
(prin folosirea diverselor tipuri de
pentru compensare re-
marginile imaginilor apar
colorate n ne-
clare. Se poate proiectnd
o imagine alb-negru pe ecran prin
obiectivul verificat
apar franje colorate.
CON URSUL DE CREATIE;
TE NICA PENTRU TINERET
I
R GULAMENT
Concursul de pen-
tru tineret "Modernizarea locuintei"
este organizat de revistei
"Tehnium" face parte din
pentru stimularea mase-
lor la din
cadrul Festivalului "Cnta-
rea Ro m n iei" .
Concursul este organizat n cin-
stea marilor evenimente
ale anului 1984, anume: patru de-
cenii de la istoricul act de la 23 Au-
gust 1944 Congresul al XIII-lea al
Partidului Comunist Romn.
ARTICOLUL 1. Concursul de
pentru tineret "Mo-
are drept
obiective stimularea
tinerilor, educarea prin
pentru a acestora,
intensificarea pasiunii interesului
pentru pentru rezolvarea
unor probleme practice
unor economice legate de
iile de locuit.
ARTICOLUL 2. Concursul "Mo-
dernizarea se va
ura 'j n perioada 1 mai 1984 - 1 au-
gust 1984. Scrisorile de participare
la concurs vor fi trimise comisiei de
jurizare pe adresa: Revista "Teh-
nium" - Scnteii nr.
1, cod 79784, Of. 33, cu men-
Pentru c9ncursul "Moderni-
zarea In scrisorile trimise
trebuie do-
meniul abordat si descrie lucra-
rea
sau facultatea ntreprin-
derea sau unde
Lucrarea poate fi de un cal-
cul economic aproximativ, de
realizate conform normelor STAS si
de fotografii. .
trebuie
fi puse la membrilor
juriului, pentru evaluarea
acestora pentru aprecierea
valorii lor. realizate apli-
cate vor avea prioritate n aprecierea
juriului.
ARTICOLUL 3. partici-
la concurs se vor n
trei. categorii: a) pentru n
mediul urban; b) pentru din
mediul rural; c) pentru ce
tinerilor sub 18 ani.
ARTICOLUL 4. pentru
concurs trebuie se nscrie n ur-
domenii tematice.
1. pentru modernizarea

. 2. Economii de energie

3. Surse noi de energie utilizate n
so-
etc.)
4. Refolosirea unor materiale utili-
zate frecvent n a) ma-
terii prime; b) materiale; c) ambalaje
Diverse de automati-
zare n .
6. Metode moderne si economice
de iluminare '
7. Metode eficace si economice
de a
ilor aferente.
ARTICOLUL 5. Concursul este
deschis tuturor constructorilor ama-
tori. Nu pot fi la concurs
elaborate n cadrul unor in-
specializate sau care fac
obiectul unor de serviciu.
ARTICOLUL 6. Juriul va fi com-
pus din ai
revistei "Tehnium".
ARTICOLUL 7. In urma
sosite la
la 1 august 1984 (data
juriul va acorda premii:
UN PREMIU SPECIAL iN VALOARE .DE 3 509 DE LEI
A. pentru n mediul urban:
Premiul I n valoare de 3 000 de lei.
Premiul II n valoare de 2 500 de lei.
Premiul III n valoare de 2 000 de lei.
n valoare de 1 000 de lei fiecare.
B. pentru n mediul rural:
Premiul I n valoare de 3000 de lei.
Premiul II n valoare de 2 500 de lei.
Premiul in n valoare de 2 000 de lei.
n valoare de 1 000 de lei fiecare.
C. ale tinerilor sub 18 ani:
Premiul I n valoare de 3 000 de lei
Premiul II n valoare de 2 500 de lei.
Premiul III n valoare de 2 000 de lei.
n valoare de 1 000 de lei fiecare.
ARTICOLUL 8. Cele mai bune
vor fi publicate nain-
tate, caz, ntre-
prinderilor sau de
speCialitate pentru generalizare.
Vignetarea umbrirea
colturilor imaginii n raport cu cen-
trul ei. Se monturii obiec-
tivului. Efectul cu des-
chiderea diafragmei devine
ajunge la 25% (1/4
de expunere). Un obiectiv
fuarte bun are ciroa de
la Se poate aprecia
prin fotometrarea imaginii unei su-
uniform iluminate.
Diafragma/ obiectivului este bine
fie din ct mai multe sec-
toare. Cnd are nchidere
de meca-
nismul trebuie foarte
mici.. Uneori se o pro-
pe fiecare n acest
scop, iar inelul de reglaj este
zut cu un rulment. Posibilitatea n-
diafragmei la valoarea do-
independent de
"manual") este deosebit de
la aparatele reflex, pentru a ve-
rifica profunzimea, efectul unor fil-
tre etc.
Focalizarea obiectivului (punerea
la punct a se face prin de-
plasarea lui - sau numai a unor
lentile - de cutia aparatului. Fi-
letul trebuie realizat precis, joc,
deoarece' altfel /.1u perpendi-
cularitatea axei optice pe planul fil-
mului la foto-
grafiere. de foca Ii-
zare este util fie ct mai cu
ca obiectivul fie corectat
pentru asemenea cazuri dea o
imagine Obiectivele destinate
lucrului la de,
obiect, snt notate "Macro".
Precizia obiectivului se
la scala la scala
diafragmelor. Prima -se cel
mai bine fotografi ind un obiect cu
detalii fine contraste TV
pe fondul cerului), la mare,
cu obiectivul reglat pe' "infinit". Eta-
lonarea diafragmei este
mai ales cnd luminii se
face la deschiderea prin
obiectiv valoarea este
electric sau mecanic
exponometru.
Precizia de montare a lentilelor n
raport cu axa a obiectivului
pe cutie poate fi prin com-
puterii de n cele
patru ale imaginii; valori dife-
rite erori de montaj.
17
115 5 Eh.u::uJrelftl
pentru ni-
JOS
timp ct
tensiunea de intrare nu te
stabilit pentru nivelul cobo-
10
16
1QIJo---.....
9
cu o
1l)pF
V,N - tensiune la intrare
V'L - pragul tensiunii de intrare pentru starea JOS TTl 0,6 V :::; V
1L
:::; 1 V
V
,H
- pragul tensiunii de intrare pentru starea SlJ,S TTl 2 V VU-I:::; 2,4 V
LED-ul timp de 0,5 s, n timp ce
LED-ul verde permanent
aprins. La aplicarea unui monoim-
puls negativ de o de
10 ns o amplitudine de 5 V, circui-
tul cu un- impuls singular
ce aprinde LED"ul verde timp de 0,5 s,
n timp ce LED-ul u per-
manent. apri ns.
sondej logice care
circuitul integrat ROB
8150 este sintetic n ta-
belul
n figura 2 este desenat un model
de cablaj care avantajul
posibilitatea de a
de fixare
Butonul cu contacte mecanice,
nuitul component al unei insta-
de sonerie, poate fi nlocuit
printr-un senzor electronic.
Schema de principiu
este n figura 1.
Atingerea cu degetul a senzort:J-
lui S produce intrarea n
a tranzistoarelor T 1 T 2' ceea ce
permite pozitivarea bazei lui T 5 care
el n alimen-
generatorul de audiofrec-.
realizat cu T 3 T
4

generatorului se poatH modifica
plac prin alegerea valorii con-
densatorului C
l
.
Condensatorul C
2
pre-
lungirea generatorului
o de tona-
litate prin a vo-
a (FATA)
b (SPATE)
monta sonda ntr-un tub cu diame-
tru/ de aproximativ 1,5 cm. Sonda
admite alimentare circui-
telor TTL, deci poate fi
chiar din montajul testat. In caz
se alimentare
este necesar un cablu suplimentar
de conectare a mesei circuitului
testat. Deoarece montajul este desti-
nat unor impulsuri cu o du-
de 10 ns, s nt necesare
unele specifice montaje-
lor n .
- ecranarea cablurilor a in-
cintei;
. - decuplarea pe
folosind un condensator de 10 nF;
- vfrful sondei:-(intrarea) fie
cit mai scurt ecranat pI la i-
rea din corpul sondeL
----... a
----.....b
lumului audio la oprire,
ncetarea atingerii senzorului S.
Senzorul (fig. 2) este realizat din
(cutia_de conserve)
are forma unei cutii fixate pe tocul
cu ajutorul a
buri.
Tranzistorul T
1
este introdus n
interiorul senzorului (fig. 3), cu
baza de acesta, iar emito-
rul colectorul fac prin-
tr-un cablu bifilar cu restul monta-
jului electronic.
Consumul n gol este foarte re-
.dus, circa 25 pA, iar la ionare, de
cca 45 mA.
BIBLIOGRAFIE: "Tehnium" nr.
8/1918, pag. 22
TEHNIUM 4/1984
!
"\,.,::'
I
1;
D. POPESCU.
Rmnicu Vilcea
Montajul prezentat n cele ce ur-
se celor ce
un televizor cu jocuri doresc
practice variante de tir electro-
nic. Cu ajutorul circuitului integrat
specializat A Y3-8500 (sau TMS 1965
NLA, compatibil pin cu pin) se pot
practica 7 jocuri distincte: tenis,
squash, variante de fot-
bal (cu doi respectiv, trei
precum variante de tir (ta-
Iere aruncate
Schema din figura 1 impul-
surile de necesare circui-
tului AY3-8500 la pinii 26 (asociat
contorului FOCURI TRASE), res-
pectiv 27 (asociat contorului
Cnd cele impulsuri
aduse la niveluri logice MOS cu aju-
torul tranzistoarelor T26,.J27 res-
de din figura 2,
ambele contoare se
n caz contrar se
doar contorul asociat pinului 26.
celor contoare
poate fi pe ecranul televizoru-
lui permanent sau doar la
de tragere,
in felul acesta se de
a "trage" n scor (imobil de di-
mensiuni mari) nu n
,de dimensiuni mici). O
de tir 15 focuri,
care circuitul trebuie readus f.}
starea prin resetarea externa
a contoarelor.
Schema circuite mo-
nostabile TTL din seria 4121 n sco-
pul unor impulsuri de dura-
te T
1
= 1,5 ms, T
2
= 4 ms. Ori de cte
ori se o tragere, mono-
stabilul M2 este activat. Bistabilul
RS are rolul de a elimina impulsurile
multiple datorate meca-
nice ale
monostabilul M1 prin intermediul
unui circuit formator realizat cu 10-
totranzistorul ROL 31. Se reco-
utilizarea unui fototranzistor
cu o de di-
rectivitate pentru a reduce efectul
ambiante intense. Sensibi-
litatea circuitului formator, se, re-
din P1 astfel
nct tragerea se efectueze de Ja
aproximativ 2-3 metri In
aceste se vor cores-
reglajele LUMINOZI-
CONTRAST asociate televi-
zorului folosit.
MARIUS ANDREI. Bucureti'ti
T ermometrul electronic descris n
continuare se
printr-o precizie de mai
de 0,1C, prin rapiditatea
prin posibilitatea trans-
miterii la a rezultatului
EI poate fi realizat pentru
domenii mari de de
exemplu sau pentru do-
menii mai restrnse, de exemplu
0-20C, 10-30C etc.
Termometrul devine astfel un in-
strument extrem de util n laborato-
rul cine-fotografic, dar poate
alte (termometru medical,
de exemplu, prin restrngerea do-
meniului de n zona 35-
42C).
Schema este din lucrarea
""Schaltbeispiele mit dem Operation-
sverstarker A 109" de H. Kuhne
(1979).
Prin folosirea unui circuit integrat
se o liniaritate foarte a
ceea ce permite folosirea
scalei instrumentului de (de
liniare).
Ca traductor se te un tran-
zistor (T
1
) conectat ca
tura cu schema putnd
avea o lungime de la 100 m.
Tensiunea de prag a ba-
se liniar cu tem-
peratura cu cca 2 mV/K. .
Tranzistorul T 2 mpre-
cu dioda D
1
dioda Zener DZ.,.
o de cu rent co nstant (cca 0,9
mA), cu temperatura,
curent aplicat tranzistorului T 1.
se pe voltmetrul
U, al cap de corespunde
unei tensiuni de cca 1 V (curent mai
mic de 1 mA). a
instrumentului este de 1 kO. Cu se-
mireglabilul R
1
se capul de
cu semireglabilul R
2
punctul
de nul (al instrumentului).
Pentru un interval de 100C
(0+100C; -30 + +70C), F!1 va
avea 25 kn. Pentru un domeniU de
20C (O+20C; 10+30C etc.), RI
va avea 100 k!!.
Cu semireglabilul R
2
se
respectiv nulul in-
strumentului, prin cu un
termometru verificat, cali-
tate (T
1
termometrul se
ct mai apropiat, ntr-un i me-
diu a poate fi mo-
De asemenea, punctul ma-
xim de se
prin ajustnd semiregla-
bilul R
1

Temperatura de 0C se preia
dintr-un amestec de
iar temperatura de 100C n
termometrului
de este deoa-
rece temperatura de fierbere a apei
poate fi de 100C, n
de presiunea de
n etc.
-----....--.---r----.......... ---o+12V.
1K
DZ1
nC?r ....
traductor
o
'--r=-l-l--------4-------o-12V
TEHNIUM 4/1984

L.

110K
ROL 31
lK
3
BCIOS Be 108
5 14
221-\
14
CoB
11
6'6 nF
4121 E 10
4 7
6
+SV
22 K
())
1r1-<!a--<1>--I 3 C O B 11
CoB400E
1RAGACI
4 4121E 10
6
.7
lK
t --1\, __
UCOLECTOR T3 ---tI-I------p _
Q lel ----;/ 15 m5 :L/-ot\ _____ _
Q BISTABIL RS
Q IC 2
o IC 2
UCOLECTOR 126
UCOLECTOR 127
determinate punctul de mi-
nim punctul de maxim, putem
conta pe liniaritatea sca-
lei pentru valorile din domeniu.
Tranzistorul-traductor T 1 se li-
ct mai scurt de firele
conductorului de Zona de
conexiune se perfect att
electric ct mpotriva umezelii cu
sau

Tranzistorul T
1
, cu siliciu, va tre-
bui nu colectorul conectat la
acea.sta este
conexiunea eXista nu
avem alt tranzistor, va trebui
cu un strat de
sau introducem
ntr-un tub de astfel nct
nu n contact direct cu mediul
n care se face Este pre-
ferabil se evite aceste "protectii"
I
ale tranzistorului deoarece timpul '.de
va mult.
Tranzistorul va fi plasat n ca-
pul unui plastic sau
astfel nct formeze o de
usor -
Alimentar-ea se face cu o
oriCt de care furnizeze
12 V. '
Dimensiunile montajului vor fi de-
terminate n principiu de
i nstrumentului eventual de aceea
a transformatorului alimentatorului.
n schema se dau
toarele pentru piesele com-
ponente:
Ti - 8F 136 ... 137; SS216 sau
echivalente; T
2
- 88216 sau echiva-
lente > 60); 0
1
, O
2
- SAY 32 sau
altele; DZ
1
, DZ
2
SZX21/6,2; CI """'"'
A109 (8109; R109; 709).
Deseori de iluminare
impun folosirea unor timpi de expu-
nere lungi, ma mari de 1/30 s, de
exemplu n cazul formatului 24 x 36
mm. a apara-
tului fotografic "Ia este ex-
trem de chiar
pentru timpi mai lungi de 1/2 s.
Prntre de Imobilizare a
aparatului In de operator
este cea din folOSindu-se
un trepied. Aparatul cu trepiedul
montat se energic de un pe-
rete, cu de-
getul cu mmimum de nece-

19
sis,teme cu
MICROPROCESOARE
GUNTER ZEISEL,
CONSTANTIN DUMITRU
Interfatarea centrale de
procesare (CPU) se face cu
circuite:
.,- generatorul de
- - circuitul pentru controlul
amplificarea semnalelor pe magis-
trale. -
acestuia (pinul aSe).
Generatorul de tact este format di n
divizorul cu 9 si decodificatorul
asociat pentru 0
1
O
2
(fig.4)
iri spre 0
1

O
2
, iar pentru alte scopuri o ire
de nivel TTL a lui O
2
, __ _
Semnalul de strobare STSTB este
generat la nceputul ciclu
XTAL1
de cu ajutorul lui SYNC al
de tact intern 0v,.
STSTB direct asupra
circuitului pentru i am-
plificarea semnalelor (8228).
Bistabilele de RESET la pornire
READY snt sincronizate cu semna-
lul intern 0
20
, Cel de HESET per-
mite aducerea la zero la pornirea
sursei de alimentare. Tinnd seama
la intrarea D a acestui bistabil se
te un triger Schmitt, pQrnirea
aducerea la zero pe intra-
rea RESIN se pot face simplu, cu o
RC direct pe intrare.
Bistabilul READY sem-
nalul asincron RDYIN ntr-o co-
READY pentru
n figura 2 este prezentat circuitul
pentru control integrat de tip INTEL
8228. EI este compus dintr-un buf-
fer pentru DATA BUS
a un LATCH pentru
cuvntului de stare (STATUS) o
arie de i pentru formarea sem-
natlelor de pe magistrala de control
n figura 1 este prezentat genera-
torul de tact sub forma sa
- INTEL 8224. Oscilatorul contro-
lat de un cristal de cuart este urmat
de un generator de tact care for-
semnalele de tact2J
1
O
2
sub forma
"':l.------<' OSC
CPU . :
{
Do
cristal ului se alege n
de durata unei ter
9
fCR =--
ter
De exemplu, pentru ter 800 ns
fCR 11,25 MHz.
XTAL
2
,V"-'--_ __._---I
TANKo---......I

>-----n
0
2
1-------('] 02
SYNCo---------4-__
REsrN
TTL
STSTB
DATA :
BUS
0
7
(CONTROL BUS).
Bufferul spre
intrarea o tensiune de
3,3 V poate comanda un curent
de 1,9 mA necesare co-
recte a cnd magistrala de date
ar fi prea confi-
complexe a
Acest buffer este controlat de
aria de (GATING ARRAY)
care asigu un transfer de date co-
semnalelor
de co ntrol si C nd este caz ul j n
starea de
STATUS LATCH infor-
de stare de la nceputul
rui ciclu Memorarea se
al
lui STSTB (de la 8224). irea
latch-ului este la aria de
n care, cu ajutorul altor sem-
nale de se formeaza
CONTROL SUS.
Aria de (GATING ARRAY)
semnalele control
MEMR, MEMW, IIOR, INTA.
Intrarea TANK permite folosirea
unor cristale cu armonici superioa-
re. In acest caz, fiind mai
mic, este o LC pen-
tru sa n limitele necesare
Formula de calcul

MEMR
MEMW
110 R
110 W
BUSEN
INTA 1
pentru LC este: f = -----
. - 21T I LC
irea oscilatorului, printr-un buf-
fer, permite folosirea n aplicatii a
S
WAIT
REQ
S
GND
+5V
-5V
+12V
ISTEM QM.A.REQ
ISTEM INT. RE Q.
INT. ENABLE

,
CLOCK
GENERATOR
DRIVER
-
SYS.RE

--
8080
CPU
HOLD
INT
INTE
%1
95
2
WAIT
READY
RESET
SYNC
r
STATUS STROBE
20
AO
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
AS
Ag
A10
A
11
A12
A13
A14
A15
WR
DBIN
HLDA
DO
01
02 -

.....
03
04
05
....
06
07
.
--""


- ..
...
....
..
..

--
- II
..

-
.....
SI-DIRECTIONAl

BUS
DRIVER
--
14----6111>

SYSTEM
CONTROL
..
DBIN 0----..... -------------1


ADDRESS
BUS
DATA
BUS
Cele de "citire"
snt derivate
OBIN a
Semnalele de "scriere"
si
iiOW) snt deivate din STATUS in-
trarea WR a
Toate. semnalele snt "active jos"
se pot cu componentele
din familia bazat pe In-
trarea -BUSEN (SUS ENASLE) n
aria de i este asi for-
bufferele de ies ire
BUS si cele ale semnalelor
control n starea de ri-
,este,,1" logic.
este zero, au loc
normale ale bufferului comandate
de GGntrol.
Intrarea INTA se foloseste n ca-
zul n care se c'u ntreru-
peri n sistemului.
MANUAL
IOAN DANCEA "Microproce-
soare,
mare, Editura
1979.
4/1984
CALITATEA R
D
TELEVIZIUNE
I EMISIUNILOR
(URMARE DIN NR. TRECUT)
prezentate bazele constitui-
rii spectrelor de ale
semnalului de cele de
ale undelor modu-
late, putem considera avem prin-
cipalele elemente pentru a analiza
parametrii din tabelul 2.
Banda (a) de un canal
de televiziune a.n. color (vezi ta-
belul2 figura 1), cum este no-
pentru diferite standarde,
gabaritul n care pot evo-
lua componentele spectrului semna-
lelor transmise.
energiei medii pe parcursul unei
transmisii de din
ce n ce mai mult cu ct componen-
tele spectrale snt de mai
amplitudinea instantanee a
unei componente spectrale poate
atinge valori egale cu limita supe-
a gabaritului spectrelor .. Zo-
nele in care gabaritul spectrelor co-
spre zero snt folosite n echi-
pamentele de transmisie re-
ceptoare de diferite filtre destinate
separe spectrufemi-
.imagine decel.desunet
sau. n scollul ...
narmate. in . afara .. ..
televziune, Atenuarea n
afara canalului este cel
.20 dBpentru a nu perturba
canalele adiacente, uneori mai
mult pentru
armonice n scopul altor
canale TV sau servicii de radioco-

Transmiterea .benzii reziduale
(d) este deoarece per-
mite ntregirea amplitudinii compo-
nentelor . in re-
.... .... . ....................
i medie
t\l ... taie
.t;'l
de
6b}. nu se
de 50% la
video demodulatva.
efeete!drde
.. a
Sd). In
darde . benzii. "d"nu, este
dato-


de bici
este mai .. cum am mai
amintit, se potaptica unele
pentru atenuarea efectului benzii la-
terale "d" la Ameliorarea
a se
n majoritatea recep-
toarelor moderne prin utilizarea de-
sincrone auto-
mate de acord.
"c" din figura 1 este
de banda video banda
a sunetului MF necesi-
filtrelor de separare a benzii
de imagine de cea a
de sunet.
Benzile laterale ale
de sunet snt reprezentate de un
spectru de MF ce
este limitat la 125 kHz n cazul de-
de 50 kHz. Mai
la marginea a canalului
un de de 125 kHz.
Fig. 6: Spectrul de
folosit de receptorul TV (a b);
acord incorect (c d).
TEHNIUM 4/1984
Cele trei sisteme
TVC (NTSC, SECAM PAL) care
au numeroaselor propu-
neri, analize 1n foru-
interna-
au trebuit prin-
tre altele, principale: fi-
delitatea reproducerii scenelor cOlpr
compatibilitatea cu standardele
a. n. existente.
FIDELITATEACUL()RILOR
Redarea a culorilor
temele TVC. aduce o I'n"trilhlltiiCl

U1 A-. e

u
f
9
u
u
Ing. VICTOR SOLCAN
a culorilor. Culoarea nu
este un lux, ea este, ca muzica,
un limbaj prin care privitorul face un
contact complet cu lumea nconju-
Ea su-
plimentare sufle-
dintre cele mai diverse, de la
. extazul n simfoniei culorilor
unui apus de soare la spaima gene-
de culorile stranii ce prevestesc
furtuna.
Tn TVC pentru scopuri
sau industriale, prin res-
pectarea culorilor se
numeroase utile; de
exe u, n cazul unei chi-
este foarte im
sngelui, . a
transm
ntru
snt
100"lO!
50%
I
fi
t o 1
I I I I -f
2 345 6
b
c d
Fig. 5.: Semnale spectre de
(n un-
dele modulate); a, b f - sem-
nale de sau
c - d, e
g - a' ..:...
g' - spectrele
proceselor chimice a sUI,stan1;ei;,>r
rezultate; de coacere a
lan, a unor prezentarea
produse de sau industriale
COMPATIBILITATEA
Compatibilitatea este o proprie-
tate a sistemului TVC ce p.@rmite
zionarea a emisiunilor
n a.n. pe receptoarelE;; existente
emisiunilor a.n. pe televizoarele co-
lor. Proprietatea care face
ut.iI!zarea n a sutelor
milioane de receptoare a.n. exis-
tente se mai compatibilt-
tate Compatibilitatea
este acea proprietate a sistemului
de a permite vizionarea n
a.n. pe receptoarele TVC a emisiuni-
lor de culoare.
. Ambele au impus
optime ce
permiteau ca normele color se
grefeze pe standardele normele
de emisie a.n.
existente (n felul acesta o parte im-
a bazei de mijloace tehnice
existente fi relativ fo-
. sau pentru TVC). n
de valorificarea importantelor
pentru de
emisie TV a.n., de mare
a fost conservarea
de emisie.
La o satisfacerea
mai imposi-
bila. facute cu transmi-
terea a trei imagini - R
G, B - promiteau o redare
a imaginilor colorate
dar in schimb impuneau utilizarea
ugei benzi de de cca 3 ori
mai mare, o de trei ori a
cadrelor pentru a permite
trecerea a imaginilor mo-
nocolore R,G,B atenuarea efectu-
lui de pilpire. Aceasta ar fi nsemnat
ocuparea unui spectru de
mult mai mare, reducerea
canalelor de transmisie prin
aceasta a de acoperire
a teritoriului, anularea
receptoarelor a.n. re-
de emisie pentru acest scop.
Totul logic, din moment ce
c()lor transmite-
reau"Qr .. supli-
mentarepentru fiecare J)/Jl'lpt din

teoriilor valabile, se impunea utii/za-
rea. unor .benzi mult m.ai mari.
Pentru a ne apropia
au condus la
rea de
tibilitatein cazur sistemelorT.\fC,
vomfaqedin nou
slune .. ... la Jelui
.cum vederii la
stimuUid! ... (';uloare.
aseml9ne(l . .va trebui privim mai
atel1t. m.odul cum este
n cazu.ltrans-
misiilpr TV a.n.
CULOAREA
cum se de la cursurile
de culoarea
nu este propriu,,:zis o culoare
ci suma tuturor culorilor
din spectrul vizibil, de la extremita-
tea (0,78 ,um) la violetul
extrem (0,38 ,um), trecnd prin dife-
rite de: portocaliu, gal-
ben, verde, albastru, indigo violet
(vezi descompunerea luminii albe cu
prisma). De fapt, culorilor
sesizate sint mult mai numeroase;
denumirile sus-:amintite se la
familii de culori ocupind benzi limi-
tate n spectrul avnd o cu-
loare Se un
ochi exersat este capabil
de culoare de ordinul miilor,
c1t amestecuri de n spec-
trul de Snt trei para-
metri principali ce
orice culoare: (respectiv lun-
gimea de lumi-
culorii .(corespunde
puritatea sau satura-
culorii (corespunde gradului de
amestec al unor culori dominante
cu alb).
Un accesoriu interesant, util
prin modul de foarte deosebit,
este acest turometru la care
se face cu diode LED.
La intrare se semnal de la
primarul bobinei de Even-
tual aceasta un releu
prin contactele sale se +12 V
ca se evite supratensiunile.
Montajul permite indicarea ma-
de 7 000 ture/minut.
Cnd montajul este realizat, se
la intrare un semnar cu frec-
de 200 Hz se R10
ca se lumineze dioda pentru
6 000 ture/minut, respectiv dioda
011 (n total snt 13 diode LED).
Se apoi semnal de 50 Hz
se R12 ca arate
de 1 500 ture/minut (dioda 02). Dia-
deie un interval cuprins ntre
1 000 7 000 ture/minut (din 500 n
500).
RADIO TELEVIZIA
ELECTRONICA, 11/1983
aZil VI
IZV
Se poate direct din
de 220 V o tensiune de 12 V la un
curent de maximum 10 mA a
utiliza un transformator.
Montajul este foarte util n alimen-
tarea unor ipstrumente de
ceasuri etc. In emitorul tranzistoru-
lui este o Zener de
11 V (PL 11). Tiristorul este de tipul
150 V/500 mA.
WIRElESS WORLD, 2/1982
K
Receptorul realizat de W1VO este
de tipul conversie foarte util
n SSB-CW, la care mixajul se face'
pe un modulator cu tranzis-
toare FET -BF245.
22
Oscilatorul local este tot cu un
tranzistor BF245.
La ies irea mixerului, semnalul de
este amplificat de un
BCi09, apoi aplicat circuitului
LM386. Acesta se poate nlocui cu
alt amplificator de
n lipsa lui semnalul poate fi ascul-
tat n
L
1
are 2 spire CuEm 0,3 bobinate
peste L2' care are 40 de spire CuEm
0,25; L3 = 4 spire CuEm 0,3, bobi-
nate peste L
2
; toate pe o cu
miez de pentru US.
75
276551 A.-4J.5505 A,,-2A5505
L
4
are 4 spire bobinate peste L
s
:
Ls = 16 spire cu am-
bele CuEm 0,3, pe cu miez
de Ls = 19 spire CuEm 0,3, pe
cu miez. Tr. 1 este un mic
transformator de cuplaj ntre etaje ..
QST, 4/1978
Simplu. eficient de realizat poate servi ca generator de sem-
.. .
c-
TEHNIUM 4/1984
unei <>mhi<>nto
Ea are "'I"'l"u"""''''<li
r/ator curent cu triac,
cu un filtru adecvat de
antiparazitare, pentru a se prentim-
pina perturbarea unor aparate elec-
tronice mai sensibile (radiorecep-
PRiZA BIPOLARA CU
CONTACT DE PRO-
- 63 A/250 V
ndeosebi n in-
dustrie noua -
pe care o n fotografia
- poate de asemenea,
o aplicabilitate n diverse
social-culturale de
spectacole, teatre, platouri ci-
nematografice etc.), practic oriunde
este nevoie de a conecta la
consumatori mari, cu
un grad ridicat de
Priza are ie
iar carcasa
de reglare a
W
regim de continuu.
RELEU DE SCAR
TRANZISTORIZAT
RST 1
Sub denumire ntlni
n curnd noul model de automat de
destinat tem pori-
zate a hoturilor a inte-
rioare din blocuri, n vederea econo-
misirii energiei electrice. n loc de
comentarii privind
(cu triac disc), pre-
schema a
dispozitivului. Nu ar fi de mirare ca
unii dintre constructorii amatori
de pe acum alte posibi-
de utilizarea releu lui, cu mici
n
4
Caracteristici tehnice
tensiune VC.a. 10o/o
puterea 440 W
fa rul de putere: cos 0=1
ti de reglare: 60-180 s
t tura -1SoC- +
tea 70%
. suplimentare pri-
vin odusele I.A.E.I.-Titu condi-
de livrare. la INTRE-
PRINDEREA DE APARATAJ
DE Titu, str.
01'. 79,
147955, telex 17 228.
JITARU GH. - jud. Vaslui
Schema televizorului "Miraj" este
n culegerea de scheme
de televizoare n Editura
Tub catodic pentru acest
aparat se te la magazinele de
s peci al itate.
La receptorul "Royal" ntreruperea
se unui contact
imperfect.
Aparate de de foarte
calitate produse de I.A.E.M. - Timi-
procura de la magazi-
nele de specialitate (eventual de la

lUNGU ION -
Tubul ECC 85 este utilizat n blo-
cul UUS nu poate fi nlocuit cu al-
tuI.
La redresor foarte
bine diodele 1N4007 sau F407.
nivelului sonor poate fi
BERTESCU COSTICA -
Sigur, in scheme se pot face nlo-
cuiri de piese, dar totul trebuie ex-
perimentat. La televizor poate fi
chiar PCL 85
SLUJITORU IONEL - Slatina
Soxele la care i (20 W/80)
pot fi cuplate la AS 2020.
GHICUlESCU GABRIEL - com.
Bezdead, jud. Dimbovita
La cu
nis te condensatoare de 1 nF bazele
tranzistoarelor la emitoare. n para-
lel cu bateria un condensa-
tor de 200 )..iF/12 V; SFT 124=AC180.
TLMACiU - jud. Vlcea
La irea antenei un am-
plificator, iar irea acestuia trebuie
n intrarea celuilalt ampli-
ficator. Eficient este ca ambele am-
plificatoare fie
de ntreruperea condensa-
torului C 404. Se poate monta un
condensator de capacitate mai
mare, dar trebuie reziste la cel
12 V. rezistorul R405
din catodul tubului E(C)L82.
DAU FRANCISC -
sunet
alimentarea a televizoru-
lui, n special starea condensatoare-
lor electrolitice.
DIMOFTE STANICA -
a fost experimentat cu
piesele
DIMA DANIEL - Constanta
Defectul la televizorul dv. poate
avea mai multe cauze, asa nu
putem ajuta prin
BOIANGIU LIVIU - Constanta
semnal chiar de la
metrul de sunet.
MIRCEA - jud. Olt
Circuitele integrate de la articolul
12/220 din T2/84 snt notate n pag.
9, coloana 1. ci-
mai cu articolul.
ARDElEANU ION - Oradea
Nu produsul la care

BUTUNARU VALENTIN - jud. Ba-

La televizorul "Venus" verificati
tensiunea de alimentare (n special
ecranul) la etaj final cadre (conden-
satorul de filtraj). Televizorul "Dia-
mant" are contacte imperfecte.
DANCIU MIHAI - de Sus
Radiocluburile nu edi-
periodic buletine informative.
Radioclubul are telefonul
cu nr. 921/43518.
TEODOR -
I (n TV "Dacia") tubul
PCL 85 dunga dispare.
Schemele solicitate au fost publi-
cate n
JN ,..
20' 10' ", !01 '04 109
202 102 205 20<5 110 30S 31)3 30' 30e
L
"201
201 101 10& l'03 104 105 209 106 10' 305 30d
204 219 10a 112 212 l1l 303 30. -"--311-- 31,
C 101 105 105 ]1)4 laS 106 10' 109 210 211 213 215 217 302 115 306 310 J16 m
__ __ __ ______ __ __ __ __ __ ______ 403
R 101 104 206
10$ lO2 203 103 laI 302 303 30' )05 307 .108 309
DE sus A CQMUTATQPULui tiE uNDE
6 O IlO I I I I I
11
I a
3
5 m 110
II
O
1,
a

I I -,ii
4 0100 o R' I I
"o
O I

3 191 I I I I
:1
=>[
ICONTACT Jo
2 11811
1
11
1 1
11
1
",u
IIpuNeT DE Ca
I I
"'0 $PQIJIN
1 I!llo II O O [J
:>..J
OpUNeT LIBER
"'w
z: ...
UlU
"' ..
UL UM us UUS

CLAPA UUS ESTE IN POZITlE DE LUCRU
POPESCU AURICA -

a programului stereo
avea o
la cine a modificat blocul
RADUCANU - jud. Olt
Montajele prezentate
fel In revista snt
utile n diverse aparate pentru
dioamatori. O de demodu-
lator PLL pentru televizoare cu tu-
buri nu avem. acest experi-
ment rezultatele.
BeCHER MARIAN - Brlad
Convertizorul, Cnd pu-
tere de 50 W, se de la o
baterie de acumulatoare; este
utilizat la un casetofon, se poate fo-
losi ca te baterii.
I.P.R.S. are str.
Erou iancu Nicolae nr. 32, Bucu-
72996.
GIRBACEA IOAN - Moeciul de
Sus
Blocul UUS din televizor se cu-
la un I F, nu la un
amplificator de
Defectul din. televizor nu poate fi
remediat dect de un specialist.
Este dificil i pro-
gramul II TV din cauza formei relie-
fuJui. ..
SAR"OZI LUDOVIC - Oradea
Scrisoarea dv. a fost n-
treprinderii "Electronica".
OSTAHI CEZAR - Cmpina
MP38 = AC181; MP42 = AC180;
MP40 = AC180.
La anumite fug
de generator.
1. M.
31! 404
402
401
._--_ .. _--
503
501 319 502 . .::::40:o::.5__ --.:=__
501 311 401
403 404 405 .. 06 50'2 <+080
-----------------_._._._._--
rUB E:LECTPONtC
:VEOEPE DE JOS;
O.25',N
=?
o
=
O.sw
3 ,
.
:;: lSOV
-=-
l\N
'} 8
=#. 400v -c:c::::J- 2""
1 9
SOOV

S-ar putea să vă placă și