Sunteți pe pagina 1din 2

Tehnici pentru procesele de generare a solu iilor n negocierea cooperant : -Brainstorming-ul este o tehnic larg uzitat n negocierea cooperant

t , iar succesul poate fi asigurat prin respectarea preceptelor acestei metode creative: dup consemnarea ideilor, vor fi acceptate toate formulele exprimate f r a fi evaluate i vor fi puse separat prejudec ile, tabuurile ce in de cultura organiza ional sau stilurile de conducere. -Generatorul de variante presupune divizarea problemei n componente prin compararea nevoilor ambilor parteneri. -Tehnicile de stimulare a creativit ii: y
y y y

Analogia: duce la analizarea problemelor curente prin asocierea cu alte conflicte asem n toare rezolvate n cadrul organiza iei; Inversarea rolurilor partenerii sunt provoca i s argumenteze problema din perspectiva altei persoane; Grupul nominal participan ii vor trece individual pe hrtie solu iile pe care le ntrev d, iar apoi vor fi discutate n grup; Rotirea ideilor fiecare participant are trei foi cu descrierea pe scurt a problemei i va completa pe fiecare cte o solu ie posibil , apoi hrtiile sunt pasate altei persoane care procedeaz la fel, ca n final hrtiile s fie adunate, iar solu iile sunt discutate n grup Text unic de negociere pe o foaie de hrtie sunt notate liniile directoare ale unui posibil acord, apoi n runde succesive participan ii studiaz propunerea i aduc amendamente. Cu fiecare rund textul se completeaz , pentru definirea unui acord final, apoi este prezentat p r ilor ca s fie acceptat sau respins.

Tehnici pentru triunghiul puterii n negocierea conflictual Triunghiul puterii este format din opresor, victim i ap r tor. Opresorul este autoritatea, adversarul mai puternic care creeaz o pagub poten ial sau efectiv , reclam supunere i impune celuilalt ce s fac . Victima este acela care e dependent, are nevoie de sprijin, de simpatie, care sufer o nedreptate, face apel la negociere prin exprimarea nemul umirilor i revendic rilor, este st pnul problemei, l deranjeaz o anumit situa ie i sufer efectele. Victima nva cum trebuie s - i apere interesele majore f r s atace interesele sau persoanele care o agreseaz . Ap r torul vine n sprijinul celor din jur (victimei) considernd c ace tia au nevoie de el. Alte reguli de comunicare pentru victim pot fi:  Evitarea tragerii unor concluzii evaluative de natur a provoca reac ii defensive sau a nu se atribui motiva ii comportamentului celuilalt negociator;  Apelarea la lucruri care pot fi baz comun de interese;  Evitarea de a propune solu ii bazate pe propriile percep ii naintea ajungerii la o n elegere comun . Opresorul trebuie s - i modifice atitudinea i comportamentul prin:  Manifestarea interesului i preocup rii pentru nevoile adversarului;

 R spunsul constructiv la critic i acuze;  ntreb rile puse pentru clarificare. Ap r torul poate deveni, ntr-o negociere, mediator echidistant schimbndu- i comportamentul din ap r tor al victimei pentru facilitarea realiz rii acordului, lucrnd pentru extinderea ariei de n elegere, sprijinind generarea i perfec ionarea unor solu ii.