Sunteți pe pagina 1din 119

Anexa 2 la Decizia Preedintelui ANCS nr. 9946/14.10.

2010

GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU PROIECTE DE CERCETARE N PARTENERIAT NTRE UNIVERSITI / INSTITUTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE I NTREPRINDERI
FINANARE:

PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL CRETEREA COMPETITIVITII ECONOMICE Axa prioritar 2 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare Domeniul major de interventie 2.1. Cercetare-dezvoltare n parteneriat ntre universiti/institute de cercetare-dezvoltare i ntreprinderi n vederea obinerii de rezultate aplicabile n economie

Operaiunea 2.1.1: Proiecte de cercetare n parteneriat ntre universiti/institute de cercetare-dezvoltare i ntreprinderi

- Competiia POSCCE-A2-O2.1.12010-2 -

Introducere
Prezentul Ghid reunete instruciunile, procedurile i criteriile ce trebuie respectate, la competiia din anul 2010, pentru accesarea fondurilor publice nerambursabile alocate proiectelor de cercetare n parteneriat ntre universiti/institute de cercetare-dezvoltare i ntreprinderi prin intermediul Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr.3472/12.07.2007

Axa prioritar 2 Competitivitate prin cercetare-dezvoltare i inovare (POS CCE CDI) Domeniul major de intervenie 2.1 Cercetare-dezvoltare n parteneriat ntre universiti/institute de cercetare-dezvoltare i ntreprinderi n vederea obinerii de rezultate aplicabile n economie Operaiunea 2.1.1 Proiecte de cercetare n parteneriat ntre universiti/institute de cercetare-dezvoltare i ntreprinderi.

n plus, n afara acestui ghid, vor fi publicate i alte documente necesare pentru competiia din anul 2010, i anume: - Cererea (apelul) de propuneri de proiecte pentru asisten financiar nerambursabil acordat din FEDR, cu anexele sale: o Fia pentru verificarea formal o Fia pentru verificarea eligibilitii o Fia de evaluare

DOCUMENTE STRATEGICE
Programul Operaional Sectorial Creterea competitivitii economice (POS CCE), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3472/12.07.2007, este un document strategic n care se definesc contextul, obiectivele, strategia, alocarea de fonduri pe axe prioritare, organismele relevante i aspecte legate de implementarea Programului Operational. publicat la adresa www.ancs.ro (la pagina dedicat fondurilor structurale). Evaluarea strategic de mediu a POS CCE publicat la adresa: http://amposcce.minind.ro/.

LEGISLAIE
a) privind activitatea de cercetare-dezvoltare - Ordonana Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea tehnologic aprobat prin Legea 324/2003 cu modificrile i completrile ulterioare - Hotrrea Guvernului nr. 217/2007 privind aprobarea Strategiei naionale n domeniul cercetrii-dezvoltrii i inovrii pentru perioada 2007-2013 b) privind regulile de eligibilitate - Hotrrea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 (MO 517 din 1 august 2007) privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale, cu modificrile i completrile ulterioare - Ordinul Ministrului Economiei nr.1190/12.06.2009 pentru modificarea Ordinului Ministrului Economiei i Finanelor nr. 3388/17.11.2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat Finanarea proiectelor de cercetare-dezvoltare i inovare (CDI) prin Programul Operaional Sectorial pentru Creterea Competitivitii Economice (POS-CCE), aferent operaiunilor 2.1.1 Proiecte de cercetare n parteneriat ntre universiti/ instituii de cercetaredezvoltare i ntreprinderi, 2.1.2 Proiecte CD de nalt nivel tiinific la care vor participa specialiti din strintate i 2.3.3 Promovarea inovrii n cadrul firmelor din cadrul Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice. - Ordinul Ministrului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri nr. 1628/2010 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis denumit "Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare n parteneriat". - Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3304/2.12.2009 (Ordinul Ministrului Economiei nr. 2069/19.11.2009) privind modificarea i completarea Ordinului Ministrului Economiei i Finantelor nr. 3345/14.11.2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanate n cadrul operaiunilor 2.1.1 Proiecte de cercetare n parteneriat ntre universiti/instituii de cercetare-dezvoltare i ntreprinderi , 2.1.2 Proiecte CD de nalt nivel tiinific la care vor participa specialiti din strintate i 2.3.3 Promovarea inovrii n cadrul ntreprinderilor ale Axei prioritare 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare" din cadrul Programului operaional sectorial "Creterea competitivitii economice" 2007 2013 - Legea 362/2009 pentru aprobarea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen - Ordinul nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 64/2009 cu modificrile i completrile ulterioare (Ordinul ministrului finanelor publice nr. 12/2010 i Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1080/2010)

c) privind achiziiile publice: - Ordonana de Urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare - HG 925/2006 privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public, cu modificrile i completrile uterioare - HG 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din OUG 34/2006 - Ordinul 2181/2007 al Ministrului Economiei i Finanelor privind aprobarea Manualului operaional de observare i verificare a atribuirii contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii; - Instruciuni de achiziii pentru beneficiarii operatori economici privai ai Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, elaborate de Autoritatea de Management (anexa la contractul de finanare i anexa 3 la Ghidul Solicitantului) d) privind protecia mediului - Strategia naional de protejare a mediului - OUG 195/2005 privind protecia mediului, aprobat cu modificri prin Legea nr.265/2006, cu modificrile i completrile ulterioare - OUG 152/2005 privind prevenirea, reducerea i controlul integrat al polurii, aprobat cu modificri prin Legea nr. 84/2006 - HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului - Ordin 462/1993 pentru aprobarea Condiiilor tehnice privind protecia atmosferic i Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluani atmosferici, cu modificrile i completrile ulterioare (Ordin 1037/2005) e) privind egalitatea de anse - OUG 137/2000 privind prevenirea i sancionarea tuturor formelor de discriminare - Legea 202/2002, republicat, privind egalitatea de anse ntre brbai i femei, cu modificrile i completrile ulterioare f) privind alte reglementri naionale - OG 79/2003 privind controlul i recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de cofinanare aferente utilizate necorespunztor, cu modificarile si completarile ulterioare - Legea nr. 31/1990, republicat, privind societile comerciale, cu modificrile i completrile ulterioare - Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitilor economice de stat ca regii autonome i societi comerciale, cu modificrile i completrile ulterioare - OUG nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificrile i completrile ulterioare - Legea nr. 1/2005 privind organizarea i funcionarea cooperaiei, cu modificrile i completrile ulterioare - Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare - Hotrrea Guvernului nr. 606 din 23 iunie 2010 privind stabilirea unor masuri de accelerare a implementarii instrumentelor structurale g) privind reglementrile UE - Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind dispoziiile generale referitoare la FEDR, FSE i FC - Regulamentul Comisiei Europene nr. 1828/2006 privind stabilirea regulilor de implementare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind dispoziiile generale referitoare la

FEDR, FSE i FC i ale Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind FEDR Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului i Consiliului privind FEDR Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piaa comun n aplicarea art. 87 i 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare) Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 i 88 din Tratatul de Instituire a Comunitii Europene n cazul ajutoarelor de minimis Decizia Comisiei nr. 3472/2007 pentru aprobarea POS CCE

CUPRINS Pagina SECIUNEA I 1. INFORMATII GENERALE 1.1 Prezentare general Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice 1.2 Axa prioritara 2 Competitivitate prin CDI 1.2.1 Prezentare general 1.2.2 Obiective 1.2.3 Structura (domenii majore de intervenie) 1.3 Operaiunea 2.1.1 - Proiecte de cercetare n parteneriat ntre universiti / instituii de cercetare-dezvoltare i ntreprinderi SECIUNEA II 2. REGULI PRIVIND COMPETIIA DE PROIECTE DIN ANUL 2010 2.1 Cine poate s solicite finanare 2.1.1 Categorii de solicitani 2.1.2 Condiii de eligibilitate a solicitanilor 2.2. Descrierea proiectelor 2.2.1. Descriere general 2.2.2. Criterii de eligibilitate a proiectului 2.3 Activiti eligibile 2.4 Tipuri de cheltuieli 2.4.1. Cheltuieli eligibile 2.4.2. Cheltuieli neeligibile 2.4.3. Condiii generale i specifice de eligibilitate a cheltuielilor 2.5 Modul de finanare a proiectelor 2.5.1. Proiectele de tip 1 2.5.2. Proiectele de tip 2 3. COMPLETAREA I DEPUNEREA CERERII DE FINANARE 3.1 Temele orizontale 3.2 Cum se completeaz Cererea de finanare 3.3 Modalitatea de depunere a proiectelor 3.3.1 Transmiterea electronic a Cererii de finanare 3.3.2 nregistrarea/actualizarea documentelor i datelor n Registrul Potenialilor Contractori (RPC) 3.3.3 Documentele nsoitoare 3.4 Lista documentelor nsoitoare 4. MODUL DE EVALUARE I SELECIE A PROIECTELOR 4.1 Verificarea formal i verificarea eligibilitii 4.2 Evaluarea propunerilor 4.3 Reguli specifice de selecie SECIUNEA III CONTRACTAREA I FINANAREA PROIECTELOR PRIN POS CCE 5. SEMNAREA CONTRACTULUI 6. FINANAREA PROIECTELOR 8 8 8 9 9 10 10 11 13 13 13 13 13 16 16 19 20 21 21 23 23 24 24 25 27 27 28 35 36 36 37 39 42 42 43 48 50 50 51

6.1 Prefinanarea 6.2 Rambursarea cheltuielilor 6.3 Achiziii 6.4 Arhivare 7. INFORMARE I PUBLICITATE SECIUNEA IV MONITORIZARE I CONTROL ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI Lista anexelor la Ghidul Solicitantului Anexa 1 Cererea de finanare Anexa 2 Lista documentelor nsoitoare la Cererea de finanare Anexa 3 Norme interne elaborate de Autoritatea de Management - Instruciuni de achiziii pentru beneficiarii operatori economici privai ai Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Anexa 4 Msuri de informare i publicitate Anexa 5 Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii Anexa 6 Declaraie privind ncadrarea n definiia organizaiei de cercetare Anexa 7 Model de Plan de afaceri Anexa 8 Model i instruciuni de ntocmire pentru Contractul de parteneriat ntre ntreprindere i organizaia de cercetare

51 52 53 53 54 55 58 59 60 81 89

97 100 102 104 109

SECIUNEA I INFORMAII GENERALE 1.1. Prezentare general Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice
Programul Operaional Sectorial Creterea competitivitii economice (POS CCE) este unul dintre cele apte programe operaionale sectoriale (POS-uri) - instrumente pentru realizarea prioritilor trasate prin Cadrul National Strategic de Referin (CNSR) i prin Planul Naional de Dezvoltare (PND) 2007 2013. Aceste documente strategice la nivel naional urmresc consolidarea i aplicarea n Romania a politicilor de coeziune sociala i economica i a celor de dezvoltare regional cu adaptarea corespunzatoare a acestora la politicile europene i la strategia Lisabona, orientat cu precdere spre creterea economic i crearea de locuri de munc. POS CCE rspunde, pe de o parte primei prioriti a PND 2007 2013: Creterea competitivitii economice i dezvoltarea economiei bazate pe cunoatere i pe de alta parte prioritii a doua a CNSR, respectiv Creterea competitivitii economice pe termen lung, contribuind n acelai timp la implementarea tuturor celorlalte prioriti ale CNSR. n vederea definirii aspectelor operaionale legate de implementarea POS CCE, elaborarea Documentului Cadru de Implementare a inut cont att de politicile europene relevante, ct i de strategiile Guvernului Romniei care sprijin dezvoltarea competitivitii economice i care vor influena politica economic i de coeziune social: - Strategia pentru dezvoltarea IMM-urilor (2004-2008) - Strategia Naional pentru Cercetare, Dezvoltare i Inovare (CDI) - Strategia Naional pentru dezvoltarea Tehnologiei Informaiei i Comunicaiilor (TIC). Obiective Obiectivul general al POS CCE este creterea productivitii ntreprinderilor romnesti i reducerea decalajelor fa de productivitatea medie la nivelul UE. Msurile ntreprinse vor genera pna n 2015 o cretere medie a productivitii de cca. 5,5% anual i vor permite Romniei s ating un nivel de aproximativ 55% din media UE. Axele prioritare din cadrul POS CCE Avnd n vedere deopotriv posibilitile identificate pentru mbuntirea competitivitii ntreprinderilor romnesti pentru a face fa noilor provocri i folosirea oportunitilor de a opera pe Piaa Unic European, ct i eligibilitatea Romniei pentru finanarea din FEDR, n cadrul POS CCE au fost identificate urmtoarele axe prioritare: Axa Prioritar 1: Un sistem inovativ i eco-eficient de producie Axa Prioritar 2: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare Axa Prioritar 3: Tehnologia informaiei i comunicaiilor (TIC) pentru sectoarele privat i public Axa Prioritar 4: Creterea eficienei energetice i a securitatii furnizarii n contextul combaterii schimbarilor climatice Axa Prioritar 5: Asistena tehnic

Structurile sistemului de implementare al POS CCE Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operational Sectorial Creterea Competitivitii Economice funcioneaza n cadrul Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri i are responsabilitatea managementului, administrrii i implementrii POS CCE, conform principiului unui management financiar riguros, aa cum este stipulat n Articolul 60 al Regulamentului Consiliului (EC) nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006, cu modificrile i completrile ulterioare. Organisme intermediare (OI) Pentru implementarea eficient a programului, au fost desemnate Organisme Intermediare pentru POS CCE pentru fiecare ax prioritar. Pentru Axa Prioritar 2 Competitivitate prin cercetare-dezvoltare i inovare, a fost desemnat Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului, prin Autoritatea Naional pentru Cercetare tiinific. Responsabilitile Organismelor Intermediare sunt stabilite n acordurile de delegare dintre Autoritatea de Management i Organismul Intermediar n cauz. Unitatea de Plat reprezint structura din cadrul AM, avnd responsabilitatea transferrii sumelor de prefinanare / cofinanare alocate de la bugetul de stat, precum i a sumelor din asistena financiar nerambursabil ctre beneficiari pentru Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice. Autoritatea de Certificare i Plat - este structura organizatoric n cadrul Ministerului Finanelor Publice, responsabil de certificarea sumelor cuprinse n declaraiile de cheltuieli transmise la Comisia European i pentru primirea fondurilor transferate Romniei din Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de coeziune i asigurarea transferului acestora ctre beneficiari, precum i a sumelor de prefinanare i cofinanare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat. Autoritatea de Audit este autoritatea public, la nivel naional, responsabil cu verificarea operaiunilor de management i a sistemului de control pentru fiecare program operaional, independent funcional de Autoritatea de Management i de Autoritatea de Certificare i Plat. n Romnia, pentru toate programele operaionale, Autoritatea de Audit funcioneaz pe lng Curtea de Conturi. Comitet de Monitorizare - este organismul deliberativ, fr personalitate juridic, care asigur urmrirea eficienei i calitii implementrii asistenei financiare nerambursabile prin Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, modul de utilizare i impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare i naionale n materie.

1.2. Axa prioritara 2 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare


1.2.1. Prezentare general Nivelul sczut de finanare (att public, ct i privat) pentru activitile de cercetare-dezvoltare i inovare (CDI) a avut ca rezultat infrastructura de CDI invechit, numrul sczut i media de vrst din ce n ce mai ridicat a cercetatorilor i performantele sczute ale activitilor de CDI. Lipsa fondurilor ngreuneaz de asemenea accesul ntreprinderilor la activiti de CDI i transfer tehnologic.

Aceste puncte slabe, mpreun cu participarea sczuta a sectorului privat la finanarea activitilor de CDI au condus la un deficit tehnologic ridicat al firmelor romneti i la un nivel sczut de inovare al acestora. n scopul reducerii acestor deficiene, axa prioritar se concentreaz pe cteva aspecte care s contribuie la realizarea urmtoarelor obiective:

creterea capacitii de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de CD i atragerea de tineri i de specialiti de nalt calificare, att pentru instituii de CD (universiti i institute CD), ct i pentru firme care au departamente de cercetare; ntrirea ofertei de cunotine realizat de universiti i institute de CD; stimularea transferului tehnologic bazat pe cooperarea dintre instituii CD i ntreprinderi; stimularea cererii de inovare a ntreprinderilor; susinerea formrii i dezvoltrii firmelor bazate pe nalte tehnologii; dezvoltarea de poli de excelen.

1.2.2. Obiective Obiectivul specific al axei prioritare 2 este: Creterea capacitii de CD i stimularea cooperrii dintre instituiile de CDI i ntreprinderi i creterea accesului intreprinderilor la CDI. Elementele acestui obiectiv specific constau n: - finanarea proiectelor de CD, care vor genera rezultate aplicabile direct n economie, - modernizarea i dezvoltarea capacitii i infrastructurii CDI, - cresterea calitii i diversificarea ofertei de servicii inovative i stimularea cererii de inovare din partea sectorului productiv. Realizarea acestui obiectiv va contribui la creterea valorii cheltuielilor totale de CD (GERD - Gross Domestic Expenditures on Research and Development) pn la 2% din PIB n 2015. 1.2.3. Structura (domenii majore de intervenie) Axa prioritar 2 are 3 domenii majore de intervenie (DMI), fiecare cu un numr de operaiuni specifice: Axa prioritar 2 Competitivitate prin CDI Domenii majore de intervenie
1. Cercetare dezvoltare n parteneriat ntre universiti / institute de cercetare-dezvoltare i ntreprinderi n vederea obinerii de rezultate aplicabile n economie

Operaiuni
1. Proiecte de CD n parteneriat ntre universiti/institute de cercetare i ntreprinderi; 2. Proiecte CD de nalt nivel tiinific la care vor participa specialiti din strintate.

10

2. Investiii n infrastructura de CDI i dezvoltarea capacitii administrative

1. Dezvoltarea infrastructurii CD existente i crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare); 2. Dezvoltarea de poli de excelen; 3. Dezvoltarea unor reele de centre CD, coordonate la nivel naional i racordate la reele europene i internaionale de profil (GRID, GEANT) 4. ntrirea capacitii administrative. 1. Sprijin pentru start-up-urile i spin-offurile inovative; 2. Dezvoltarea infrastructurii de CD a ntreprinderilor i crearea de noi locuri de munc pentru CD; 3. Promovarea inovrii n cadrul ntreprinderilor.

3. Accesul ntreprinderilor la activiti de cercetare-dezvoltare i inovare

1.3 Operaiunea 2.1.1 - Proiecte de CD n parteneriat ntre universiti/institute de cercetare i ntreprinderi


Prezentare general Aceast operaiune are ca obiective: - ncurajarea parteneriatului ntre universiti/institute de cercetare-dezvoltare i ntreprinderi pentru intensificarea activitilor de C-D n sprijinul ntreprinderilor i promovarea transferului tehnologic, n special n domenii tiinifice prioritare la nivel european sau de interes pentru Romnia; - Generarea de rezultate de interes economic i stimularea transferului rezultatelor cercetarii i cunotinelor tiinifice n mediul economic; - Ridicarea nivelului dezvoltrii tehnologice n ntreprinderi. Operaiunea i propune finanarea unor parteneriate realizate ntre ntreprinderi, care au nevoie de activitate de cercetare pentru susinerea activitilor cu caracter economic i instituii de cercetare care pot furniza serviciile de cercetare cerute de ntreprinderi. Proiectele nu implic activiti de CD n colaborare ntre instituia de cercetare i ntreprindere, ci efectiv cercetare executat de instituia de cercetare pentru i n numele ntreprinderii. ntreprinderea, ca principal interesat, va avea dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului i va suporta riscul unui eventual eec al obinerii rezultatului preconizat. In cadrul acestei operaiuni sunt finanate 2 categorii de proiecte, i anume: Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. Cei doi parteneri, ntreprindere respectiv instituie de cercetare, semneaz un contract de parteneriat, care devine document nsoitor pentru propunerea de proiect (cererea de finanare). Acest tip de proiect se finaneaz n baza schemei de ajutor de stat pentru cercetare, dezvoltare i inovare aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 3388/2008, cu modificrile i completrile ulterioare.

Proiectul de tip 2 care are prestabilite beneficiarul ntreprindere i serviciile de cercetare care i sunt necesare acestuia. Aceste servicii pot fi achiziionate pe parcursul proiectului de la una sau mai multe

11

instituii de cercetare respectnd normele interne de achiziii stabilite prin contractul de finanare (vezi Anexa 3 a acestui Ghid). Acest tip de proiect se finaneaz n baza schemei de ajutor de minimis denumit "Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare n parteneriat", aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 1628/2010. Prin aceste proiecte pot beneficia de finanare numai ntreprinderile care nu au cercetareadezvoltarea ca obiect principal de activitate sau care nu au deloc activitatea de CD n obiectul de activitate. Instituiile de cercetare vor fi remunerate la preul pieei pentru serviciile prestate, iar dac nu exist un pre al pieei, la un pre care s le acopere n ntregime cheltuielile efectuate plus o marj rezonabil. Rezultatele proiectului care aparin ntreprinderii n numele creia s-a realizat proiectul pot fi ulterior implementate n producie printr-un proiect de inovare eligibil pentru sprijin prin operaiunile domeniului de intervenie 3 - Accesul ntreprinderilor la activiti de cercetare-dezvoltare i inovare al axei prioritare 2. Domeniul de aplicare Operaiunea va fi concentrat pe urmtoarele cinci arii tematice prioritare: - Sntate - Agricultura, siguran i securitate alimentar - Energie - Mediu - Materiale, produse i procese inovative. n cadrul prezentei operaiuni nu se acord sprijin financiar pentru: - activitile de export ctre tere ri sau ctre State Membre, legate direct de cantitile exportate, de crearea i funcionarea unei reele de distribuie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export; - utilizarea cu precdere a produselor naionale n detrimentul produselor importate; - activitile de transformare/prelucrare i comercializare a produselor agricole, n cazurile n care: i) valoarea finanrii este stabilit pe baza preului sau a cantitii unor astfel de produse achiziionate de la productori primari sau comercializate de ctre ntreprinderile n cauz; ii) acordarea finanrii este condiionat de obligaia de a fi direcionata, parial sau integral, ctre productorii primari. In plus, n cazul proiectelor de tip 2, nu se acord sprijin financiar pentru ntreprinderile care activeaz n urmtoarele sectoare: pescuit i acvacultur, cum sunt definte prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 producia primar a produselor agricole, aa cum sunt enumerate n Anexa 1 la Tratatul Instituind Comunitatea European sectorul crbunelui, aa cum este definit n Regulamentul CE nr. 1407/2002 - i nici pentru achiziiile de vehicule de transport rutier de mrfuri de ctre ntreprinderile care efectueaz transport rutier de mrfuri n numele terilor.

12

SECIUNEA II - REGULI PRIVIND COMPETIIA DE PROIECTE DIN ANUL 2010

2.1. Cine poate s solicite finanare


2.1.1. Categorii de solicitani Solicitanii sunt ntreprinderi (IMM-uri sau ntreprinderi mari) cu sau fr activitate de CD menionat n statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principal Este considerat ntreprindere orice entitate care desfoar o activitate economic, indiferent de forma juridic a acesteia. Criteriile pe care o ntreprindere trebuie s le respecte pentru a fi considerat ntreprindere mic sau mijlocie sunt n conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 cu modificrile i completrile ulterioare, care este armonizat cu legislaia comunitar n vigoare. Orice ntreprindere care nu respect aceste criterii este ntreprindere mare. Microntreprinderile se ncadreaz n categoria ntreprinderilor mici. Pentru proiectele de tip 1, parteneriatul se stabilete obligatoriu cu o organizaie de cercetare, care va fi menionat n cererea de finanare. Din aceast categorie fac parte instituii de drept public sau privat, care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea, sau care sunt instituii de nvmnt superior, organizate n conformitate cu art. 7 sau art. 8 din Ordonana Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea tehnologic aprobat prin Legea nr. 324/2003 cu modificrile i completrile ulterioare. Organizaie de cercetare nseamn o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul su juridic sau de modul su de finanare, al crei scop principal este de a realiza cercetare fundamental, cercetare industrial sau dezvoltare experimental i de a-i face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie. Toate profiturile/veniturile excedentare trebuie reinvestite n aceste activiti, n difuzarea rezultatelor sau n predare. ntreprinderile care pot exercita influen asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de acionari sau membri ai organismului, nu trebuie s se bucure de acces preferenial la capacitile de cercetare ale organismului n cauz sau la rezultatele cercetrilor acestuia. Pentru proiectele de tip 2 serviciile de cercetare achiziionate pe parcursul derulrii proiectelor pot fi executate de orice tip de instituie care are ca obiect principal de activitate cercetareadezvoltarea sau este instituie de nvmnt superior i este organizat n conformitate cu art. 7 sau art. 8 din Ordonana Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea tehnologic aprobat prin Legea nr. 324/2003 cu modificrile i completrile ulterioare. 2.1.2. Condiii de eligibilitate ale solicitanilor Solicitantul este o ntreprindere conform celor precizate la punctul 2.1.1. In cazul proiectului de tip 1, solicitantul trebuie s prezinte i informaii despre partenerul organizaie de cercetare. De asemenea se prezint un contract de parteneriat ntre ntreprindere i organizaia de cercetare. Condiii de eligibilitate pentru solicitani (ntreprinderi) Solicitantul ntreprindere este eligibil dac ndeplinete condiiile de mai jos, justificate prin documente specifice, care se depun la data menionat n cererea/apelul de propuneri de proiecte. Toate documentele care nsoesc cererea de finanare sunt precizate n Anexa 2 a Ghidului solicitantului.

13

a) Solicitantul este nregistrat i i desfoar activitatea n Romnia. Se justific prin certificatul constatator emis de Registrul Comerului. b) ntreprinderea solicitant i-a ndeplinit la timp obligaiile de plat ctre instituiile publice, obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i a altor contribuii ctre bugetul de stat, bugetele speciale i bugetele locale, n conformitate cu prevederile legale n vigoare (Ordin MFP nr.673/2009, Ordin MFP nr.767/2009 - Ordin MAI nr.75/2009). c) ntreprinderea solicitant nu se afl n dificultate n sensul Liniilor Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor n dificultate (Jurnalul Oficial al CE nr. C244/01.10.2004). ntreprindere aflat n dificultate, n cazul n care beneficiarul este o ntreprindere mic sau mijlocie, este ntreprinderea care ndeplinete urmtoarele condiii: (i) Pentru societile cu rspundere limitat, cnd nu se constat pierderea a mai mult de jumtate din capitalul social i a mai mult de un sfert din capital n ultimele 12 luni; (ii) Pentru societile n care cel puin o parte din asociai rspund nelimitat de datoriile ntreprinderii, cnd nu se constat pierderea a mai mult de jumtate din capitalul propriu, aa cum reiese din declaraiile contabile ale societii, i pierderea a mai mult de un sfert din acest capital n decursul ultimelor 12 luni; (iii) Pentru ntreprinderile de orice form juridic atunci cnd respectiva ntreprindere ntrunete condiiile prevzute de legislaia naional privind procedura insolvenei iv) un IMM cu o vechime de mai puin de trei ani nu se consider a fi n dificultate n aceasta perioad n sensul prezentei scheme, cu excepia cazului n care ndeplinete condiiile de la iii). ntreprindere aflat n dificultate, n cazul n care beneficiarul este o ntreprindere mare, este ntreprinderea care, fie se regsete n una din situaiile prevzute mai sus la i), ii) sau iii), fie prezint simultan simptome obinuite ale unei ntreprinderi aflate n dificultate, cum ar fi: creterea pierderilor, scderea cifrei de afaceri, creterea volumului stocurilor, supracapacitate, scderea fluxului de numerar, ndatorare crescut, creterea sarcinilor financiare i scderea sau dispariia valorii activului net. d) ntreprinderea solicitant nu se afl n stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de ctre un judector sindic sau activitile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege. e) Solicitantul nu a fost obiect al unui ordin de recuperare n urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal i incompatibil cu piaa comun sau, n cazul n care au fcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executat i ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobnda de recuperare aferent. f) Reprezentantul legal al ntreprinderii solicitante nu a furnizat informaii false. g) Reprezentantul legal al ntreprinderii solicitante nu a fost condamnat n ultimii 3 ani, prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli de natur profesional. Pentru justificarea ndeplinirii condiiilor de eligibilitate de la punctele b) g) se depune o declaraie de eligibilitate pe proprie rspundere (model n Anexa 2.1 a Ghidului). h) Datele referitoare la solicitant s fie nregistrate i actualizate n RPC (Registrul Potenialilor Contractori), i anume: - Statut i documente de infiinare a ntreprinderii / Extras de la Registrul Comerului cu informaii despre acionari, capital social / Certificat de nregistrare la Registrul Comerului; - Bilanurile oficiale pe ultimii doi ani, inclusiv Contul de Profit i Pierdere.

14

i) Solicitantul de tip ntreprindere mic sau mijlocie depune o declaraie cuprinznd informaii cu privire la ncadrarea unei ntreprinderi n categoria IMM (model n Anexa 5 a acestui Ghid). j) ntreprinderea poate avea sau nu prevzut activitatea de cercetare-dezvoltare n obiectul de activitate. n cazul n care activitatea de cercetare-dezvoltare este prevzut, aceasta trebuie s fie activitate secundar. Se justific prin certificatul constatator emis de Registrul Comerului. k) In cazul proiectelor de tip 2, ntreprinderea solicitant activeaz n oricare din sectoarele economice, cu excepia urmtoarelor sectoare: pescuit i acvacultur, cum sunt definte prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 producia primar a produselor agricole, aa cum sunt enumerate n Anexa 1 la Tratatul Instituind Comunitatea European - sectorul crbunelui, aa cum este definit n Regulamentul CE nr. 1407/2002. l) Intreprinderea solicitant nu a mai beneficiat de ajutoare de stat sau ajutoare de minimis acordate pentru aceleai cheltuieli eligibile ca cele din cererea de finanare. Reprezentantul legal al ntreprinderii solicitante trebuie s dea o declaraie pe propria rspundere c este ndeplinit acest criteriu. m) In cazul proiectelor de tip 2, valoarea ajutoarelor de minimis de care a beneficiat ntreprinderea n ultimii 3 ani fiscali (inclusiv anul curent) trebuie s fie sub plafonul legal admis pentru ajutorul de minimis (vezi pct. 2.2.1.2 din Ghidul Solicitantului). Reprezentantul legal al ntreprinderii solicitante trebuie s dea o declaraie pe propria rspundere c este ndeplinit acest criteriu. La contractare ntreprinderea trebuie s fac dovada capacitii de cofinanare (extras de cont, contract/linie de credit, scrisoare de confort etc). Se recomand solicitantului ca, n vederea obinerii resurselor cofinanrii proiectului, s se asigure, n situaia c nu dispune de fonduri proprii, c are un acord de principiu cu o instituie financiar naintea depunerii propunerii de proiect. Condiii de eligibilitate pentru partenerul organizaie de cercetare (pentru proiectele de tip 1) Organizaia de cercetare este eligibi dac ndeplinete condiiile de mai jos, care se justific prin documente specifice, care se depun la data menionat n cererea/apelul de propuneri de proiecte. Toate documentele care nsoesc cererea de finanare sunt precizate n anexa 2 a Ghidului solicitantului. a) Este atestat/acreditat s desfoare activiti C-D i i desfoar activitatea n Romnia. Va depune ca document nsoitor o declaraie semnat de reprezentantul legal al instituiei prin care se precizeaz data i numrul deciziei ANCS prin care este acreditat/atestat instituia respectiv ca unitate component a sistemului de cercetare dezvoltare de interes naional, conform HG nr. 551/2007. b) Forma de organizare este conform celor precizate la punctul 2.1.1., anume instituie de nvmnt superior sau instituie pentru care activitatea de CD este principala activitate din statut sau din actul juridic de nfiinare i rezultatele acestei activiti sunt diseminate prin activiti de nvmnt, publicare sau transfer de tehnologie. Documentele solicitate sunt Statutul/ROF. Toate profiturile/veniturile excedentare sunt reinvestite n activiti de cercetare, diseminarea rezultatelor sau n nvmnt / educaie, conform actului de constituire sau statutului.

15

n cazul n care exist ntreprinderi care pot exercita influen asupra entitii (acionari sau membri), acestea nu au acces preferenial la capacitile de cercetare ale organizaiei de cercetare i nici la rezultatele de cercetare generate de aceasta. n bilan sau n balana cu situaia analitic, activitile non-economice, costurile i finanarea acestora sunt prezentate separat de activitile economice. Instituia va depune o declaraie de eligibilitate privind conformitatea cu definiia referitoare la organizaia de cercetare (vezi Anexa 6). c) Datele referitoare la organizaia de cercetare s fie nregistrate i actualizate n RPC (Registrul Potenialilor Contractori), i anume: - Statut i documente de nfiinare a instituiei / Extras de la Registrul Comerului cu informaii despre acionari, capital social / Certificat de nregistrare la Registrul Comerului; - Bilanurile oficiale pe ultimii doi ani, inclusiv Contul de Profit i Pierdere.

2.2. Descrierea proiectelor


2.2.1 Descriere general 2.2.1.1 Proiectele de tip 1 Proiectele de tip 1 se depun de ctre solicitantul ntreprindere, care realizeaz proiectul cu un singur partener tip organizaie de cercetare precizat n cererea de finanare. Propunerile de proiecte, la care ntreprinderile sunt beneficiare i sunt realizate n parteneriat ntreprindere-organizaie de cercetare, pot fi generate n dou moduri: a. fie de ctre organizaia de cercetare, care va realiza un proiect de cercetare (bazat pe competenele sale) i pentru care a gsit o ntreprindere interesat s preia rezultatele n condiiile obligativitii co-finanrii de ctre ntreprindere cu sume care s asigure remunerarea corespunztoare a efortului de cercetare depus, b. fie de ctre ntreprinderea interesat, care are nevoie de anumite rezultate ale cercetrii, pentru care a gsit pe pia o organizaie de cercetare care i le poate oferi i pentru care ntreprinderea va preciza termenele i condiiile de realizare a serviciilor de cercetare. n cazul selectrii proiectului pentru finanare, contractul de finanare se va ncheia de ctre Organismul Intermediar pentru Cercetare (ANCS), n numele i pentru Autoritatea de Management a POS-CCE, cu beneficiarul ntreprindere. La contractul de finanare se va anexa contractul de parteneriat ntre ntreprindere i organizaia de cercetare. Directorul de proiect este din partea ntreprinderii. ntreprinderea va asigura, prin contribuie proprie, finanarea cheltuielilor proiectului i va rambursa o cot din cheltuielile eligibile, corespunztor regulilor ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare i inovare (vezi punctul 2.5 din prezentul Ghid). Ca principal interesat, beneficiarul ntreprindere va avea dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului i va suporta riscul unui eventual eec al rezultatelor proiectului. Propunerea de proiect va fi acompaniat ca document nsoitor de contractul de parteneriat ntre ntreprindere i organizaia de cercetare (eventual cu clauz suspensiv pn la momentul ncheierii contractului de finanare). Prin contractul de parteneriat ntre pri (model n Anexa 8 a Ghidului) se vor preciza condiiile i modul de realizare a proiectului pentru atingerea rezultatelor scontate, evideniind contribuia fiecrui partener i resursele de care dispune.

16

n acest sens, contractul de parteneriat ntre pri trebuie s stabileasc: - desemnarea conductorului de proiect din partea organizatiei de cercetare (directorul de proiect fiind din partea intreprinderii); - responsabilitile tehnice i administrative ale partenerilor; - obiectivele, etapele, activitile, rezultatele scontate, documentele de monitorizare, termenele de realizare i responsabilitile partenerilor, suma total necesar, din care contribuia efectiv a ntreprinderii; - contribuia fiecrui partener ca eforturi materiale i resurse umane, n fiecare etap de realizare a proiectului; - categoriile de rezultate, pe etape; - drepturile de proprietate ale ntreprinderii asupra rezultatelor proiectului i eventual, modul de utilizare ale acestora de ctre parteneri; - obligaiile partenerilor i msurile care se iau n cazul nendeplinirii prevederilor contractului. Aceste proiecte finaneaz activiti de cercetare (cercetare industrial i dezvoltare experimental) realizate de organizaia de cercetare pentru ntreprindere, ca servicii de cercetare, i activiti pentru obinerea i validarea drepturilor de proprietate industrial derulate de ntreprindere (cu excepia ntreprinderilor mari). Proiectele care cuprind activiti n domeniul produciei primare de produse agricole (produsele enumerate n anexa I la Tratatul CE; articolele din plut; produsele care imit sau nlocuiesc laptele i produsele din lapte) vor primi finanare numai pentru activiti de cercetare industrial i dezvoltare experimental (nu se finaneaz activiti pentru obinerea i validarea drepturilor de proprietate industrial derulate de ntreprindere). Proiectul nu implic activiti de CD n colaborare ntre organizaia de cercetare i ntreprindere. ntreprinderea se consider c nu primete ajutor de stat indirect de la organizaia de cercetare dac: - organizaia de cercetare furnizeaz serviciile sale la preul pieei SAU - dac nu exist un pre al pieei, organizaia de cercetare furnizeaz serviciile sale la un pre care reflect costul total plus o marj rezonabil. Beneficiarii de ajutor de stat n cadrul acestor proiecte sunt partenerii ntreprinderi. Scopul i obiectivele propunerii trebuie s fie n conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare precum i cu obiectivele operaiunii, asa cum sunt descrise n cererea de propuneri de proiecte. Prin propunerea de proiect, solicitantul trebuie s demonstreze: - creterea efortului financiar pentru cercetare-dezvoltare-inovare a ntreprinderii; - contribuia proiectului la dezvoltarea global a sectorului n cauz, privind nivelul cercetriidezvoltrii-inovrii. Proiectele se vor adresa urmtoarelor cinci arii tematice prioritare: sntate; agricultur, securitate i siguran alimentar; energie; mediu; materiale, produse i procese inovative. Durata proiectelor este de maximum 24 luni. Valoarea total a asistenei financiare nerambursabile este de max. 4.000.000 lei i nu poate depi, la data semnrii contractului de finanare, echivalentul n lei a 1.000.000 euro.

17

Valoarea minim a asistenei nerambursabile pentru un proiect de tip 1 este de 40.000 lei. Prezentarea n detaliu a modului de elaborare/completare a cererii de finanare este tratat n capitolul 3 al Ghidului solicitantului Completarea i depunerea cererii de finanare. 2.2.1.2 Proiectele de tip 2 Proiectele de tip 2 se depun de ctre solicitantul ntreprindere. Prin proiectul respectiv, ntreprinderea i propune obinerea/achiziionarea unor servicii de cercetare industrial i/sau de dezvoltare experimental, efectuate de una sau mai multe instituii de cercetare, n vederea realizrii unui produs/ proces/ serviciu nou sau mbuntit. Serviciile de cercetare-dezvoltare din cadrul proiectului vor fi achiziionate de ntreprindere n conformitate cu instruciunile de achiziii pentru beneficiarii operatori economici privai ai POS-CCE, aprobate de ctre Autoritatea de Management a POS-CCE (Anexa 3 a Ghidului Solicitantului), dac nu intr sub incidena prevederilor art. 9 lit. c) i c^1) din Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. ntreprinderea va asigura, prin contribuie proprie, finanarea cheltuielilor proiectului i va solicita rambursarea unei cote din cheltuielile eligibile corespunztor regulilor ajutorului de minimis (vezi punctul 2.5 din prezentul Ghid). Beneficiarul ntreprindere va avea dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului i va suporta riscul unui eventual eec al rezultatelor proiectului. Similar proiectului de tip 1, prin proiectul de tip 2 se finaneaz servicii de cercetare industrial i dezvoltare experimental, precum i activiti pentru obinerea i validarea drepturilor de proprietate industrial derulate de ntreprindere (cu excepia ntreprinderilor mari). Proiectul nu implic activiti de CD n colaborare ntre solicitantul ntreprindere i instituiile de cercetare prestatoare de servicii de CD. Proiectele se vor adresa urmtoarelor cinci arii tematice prioritare: sntate; agricultur, securitate i siguran alimentar; energie; mediu; materiale, produse i procese inovative. Durata proiectelor este de maximum 24 luni. Valoarea total a asistenei financiare nerambursabile este de max. 750.000 lei. Valoarea total1 a ajutoarelor de minimis acordate unei ntreprinderi nu poate depi la data semnrii contractului de finanare echivalentul n lei a 200.000 Euro, pe o perioad de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dac ajutorul a fost acordat din surse naionale sau comunitare. Pentru beneficiarii care i desfoar activitatea n sectorul transportului rutier valoarea total a asistenei financiare nerambursabile este de max. 380.000 lei. Valoarea total a ajutoarelor de minimis acordate unei aceeai ntreprinderi care i desfoar activitatea n sectorul transportului rutier nu poate depi la data semnrii contractului de finanare echivalentul n lei a 100.000 Euro, pe o perioad de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dac ajutorul a fost acordat din surse naionale sau comunitare.

Plafoanele ajutorului de minimis sunt exprimate ca subvenie n numerar. Cifrele folosite exprim valori brute, adic nainte de deducerea oricrui impozit sau a altei taxe.
1

18

Valoarea minim a asistenei nerambursabile pentru un proiect de tip 2 este de 40.000 lei. Prezentarea n detaliu a modului de elaborare/completare a cererii de finanare este tratata n capitolul 3 al Ghidului solicitantului Completarea i depunerea cererii de finanare. 2.2.2 Criterii de eligibilitate pentru proiecte Pentru ambele tipuri de proiecte Scopul i obiectivele propunerii s fie n conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare, precum i cu unul sau mai multe din obiectivele operaiunii, aa cum sunt descrise n cererea de propuneri de proiecte. Proiectul s fie derulat n Romnia. Durata proiectului s se ncadreze n limitele menionate n cererea de propuneri de proiecte (vezi punctul 2.2.1 din Ghidul solicitantului). Domeniul de cercetare al proiectului s se ncadreze n una din cele cinci arii tematice prioritare (vezi punctul 1.3 din Ghidul solicitantului). Activitile proiectului s nceap numai dup data confirmrii scrise din partea Organismului Intermediar pentru Cercetare c proiectul ndeplinete n principiu condiiile de eligibilitate prevzute n Ghidul Solicitantului, sub rezerva rezultatelor finale ale evalurii. Dimensiunea finanrii nerambursabile solicitate s se ncadreze n limitele menionate n cererea de propuneri de proiecte (vezi punctul 2.5.1 din Ghidul solicitantului). S conin cel puin o activitate eligibil de cercetare industrial sau dezvoltare experimental. Activitile proiectului i cheltuielile propuse spre finanare s nu fi fost sau s nu fie finanate din alte surse publice. Propunerea de proiect s fie nsoit de un plan de afaceri, finanat sau nu prin Programul IMPACT. Propunerea trebuie s fie nsoit de o declaraie de certificare a aplicaiei (prin care se confirm c informaiile incluse n cererea de finanare, precum i detaliile prezentate n documentele nsoitoare sunt corecte i asistena financiar pentru care s-a aplicat este necesar proiectului pentru a se derula conform descrierii). Modelul declaraiei este prezentat n Anexa 2.4 a acestui Ghid. Propunerea trebuie s fie nsoit de Hotrrea AGA/CA de aprobare a proiectului propus pentru competiia POSCCE-A2-O2.1.1-2010-2 i a contribuiei financiare a ntreprinderii pentru proiect. Proiectul nu solicit finanare pentru susinerea activitilor de export ctre tere ri sau ctre State Membre ale UE. Proiectul nu va utiliza cu precdere produsele naionale n detrimentul produselor importate. Proiectul nu favorizeaz activitile de transformare/prelucrare i comercializare a produselor agricole, n cazurile n care: (i) valoarea finanrii este stabilit pe baza preului sau a cantitii unor astfel de produse achiziionate de la productori primari sau comercializate de ctre ntreprinderile n cauz; (ii) acordarea finanrii este condiionat de obligaia de a fi direcionat, parial sau integral, ctre productorii primari. Cerine n plus pentru proiectele de tip 1

19

Propunerile de proiecte s demonstreze existena efectului stimulativ al finanrii prin depunerea unei declaraii scrise pe proprie rspundere c activitile proiectului nu au demarat nainte de depunerea cererii finanare (cu excepia documentaiilor pregtitoare solicitate la depunerea proiectului). Cererea de finanare s fie nsoit ca document nsoitor de contractul de parteneriat ncheiat ntre pri avnd, eventual, o clauz suspensiv de valabilitate n funcie de obinerea finanarii publice.

2.3. Activiti eligibile


Pentru proiecte sunt eligibile urmtoarele tipuri de activiti:

activiti de cercetare industrial (servicii de cercetare industrial); activiti de dezvoltare experimental (servicii de dezvoltare industrial); activiti pentru obinerea i validarea drepturilor de proprietate industrial (pentru IMM-uri2).

Serviciile de cercetare industrial i de dezvoltare experimental sunt executate de organizaia/ instituia de cercetare n numele i pentru ntreprindere. Proiectul nu implic activiti de CD n colaborare ntre ntreprinderea beneficiar i organizaia / instituia de cercetare care presteaz servicii de cercetare-dezvoltare. n cazul proiectelor de tip 1, care conin activiti n domeniul produciei primare de produse agricole (produsele enumerate n anexa I la Tratatul CE; articolele din plut; produsele care imit sau nlocuiesc laptele i produsele din lapte), sunt eligibile numai activitile de cercetare industrial i dezvoltare experimental i nu se finaneaz activiti pentru obinerea i validarea drepturilor de proprietate industrial. n cazul proiectelor de tip 2 nu este eligibil achiziionarea de vehicule de transport rutier de mrfuri de ctre ntreprinderile care efectueaz transport rutier de mrfuri n numele terilor. Cercetare industrial nseamn cercetare sau activitate de investigare critic ntreprins n scopul dobndirii de cunotine i competene noi n vederea elaborarii unor noi produse, procese sau servicii sau pentru realizarea de mbuntiri semnificative pentru produse, procese sau servicii existente. Ea se ocup de crearea de pri componente pentru sisteme complexe, n special pentru validarea tehnologiilor generice, cu excepia prototipurilor; Dezvoltare experimental nseamn dobndirea, combinarea, modelarea i utilizarea unor cunotine i competene existente de ordin tiinific, tehnologic, de afaceri i din alte domenii relevante, n scopul producerii unor planuri, aranjamente sau proiecte pentru produse, procese sau servicii noi, modificate sau mbuntite. Acestea mai pot include, de exemplu, alte activiti care vizeaz definirea conceptual, planificarea i documentarea noilor produse, procese sau servicii. Activitile pot cuprinde elaborarea de schie, desene, planuri i alte documentaii, numai dac acestea nu sunt destinate uzului comercial. Dezvoltarea de prototipuri i proiecte pilot crora li se poate da o utilizare comercial este de asemenea inclus, n cazul n care prototipul este n mod obligatoriu produsul comercial final i fabricarea sa este prea costisitoare pentru ca acesta s fie utilizat exclusiv n scopuri demonstrative i de validare. n cazul unei utilizri comerciale ulterioare a proiectelor demonstrative sau pilot, orice venit generat de o astfel de utilizare trebuie dedus din costurile eligibile. Producia experimental i testarea produselor, proceselor i serviciilor sunt, de asemenea, eligibile, cu condiia ca aceste produse, procese i servicii s nu poat fi utilizate sau transformate pentru utilizare n aplicaii industriale sau n activiti comerciale. Dezvoltarea experimental nu include modificrile de rutin sau periodice aduse produselor, liniilor de producie,
2

IMM-urile sunt ntreprinderile definite conform legislaiei Microntrepinderile sunt ncadrate n categoria ntreprinderilor mici.

naionale

comunitare

vigoare.

20

proceselor de producie, serviciilor existente i altor operaiuni n desfurare, chiar dac astfel de modificri constituie mbuntiri. Solicitantul ntreprindere trebuie s demonstreze necesitatea activitilor propuse spre finanare pentru atingerea scopului proiectului (modalitatea prin care rezultatele cercetrii sprijin creterea nivelului de inovare al ntreprinderii i a competitivitii sale pe pia). Efectul stimulativ al finanrii (pentru proiectele de tip 1) Efectul stimulativ este demonstrat automat pentru IMM-uri numai n cazul n care activitile din cadrul proiectului nu au nceput nainte de depunerea de ctre beneficiar a cererii de finanare pentru obinerea ajutorului. Efectul stimulativ nu este perturbat dac nainte de depunerea cererii de finanare beneficiarul a realizat pentru proiectul respectiv documentaii privind fezabilitatea acestuia (pentru care nu solicit finantare). n cazul ntreprinderilor mari, propunerile de proiecte de tip 1 trebuie s demonstreze efectul stimulativ al finanrii. Efectul direct al finanrii asupra activitilor de CDI se va materializa n creterea acestora n mrime, raza de aciune, volum de cheltuieli i vitez. n acest sens, cererea de finanare i documentele nsoitoare (in special planul de afaceri) trebuie s conin date suficiente din care s rezulte ndeplinirea a cel puin unuia din urmtoarele criterii n condiiile acordrii finanrii: a) o cretere substanial a dimensiunii proiectului/activitii ca urmare a finantarii: creterea costurilor totale ale proiectului (fr diminuarea cheltuielilor suportate de ctre beneficiar din fonduri proprii o dat cu primirea finantarii), comparativ cu situaia n care nu s-a beneficiat de finantare; creterea numrului de angajai implicai n activitile de CDI; b) o cretere substanial a domeniului de aplicare al proiectului/activitii ca urmare a finantarii: creterea numrului de rezultate obinute pe proiect (brevete, publicaii tiinifice, produse, procese i servicii noi/mbuntaite, etc); realizarea unui proiect mai ambiios caracterizat de o probabilitate mai mare de impact tiinific sau tehnologic, dar i de o probabilitate mai mare de eec (legat de riscuri mai mari asumate prin proiectul de cercetare, de desfurarea pe termen lung a proiectului, de incertitudinea privind rezultatele acestuia); c) o cretere substanial a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a finantarii: creterea cheltuielilor totale de CDI ale beneficiarului; creterea bugetului angajat pentru proiect (fr o scdere corespunztoare n bugetul altor proiecte); creterea cheltuielilor de CDI ale beneficiarului ca procent din cifra total de afaceri; d) o cretere substanial a ritmului de finalizare a proiectului/activitii n cauz: o perioad mai scurt de timp pentru terminarea proiectului n comparaie cu acelai proiect realizat fr finantare nerambursabila (ndeplinirea acestui criteriu trebuie nsoit de ndeplinirea a cel puin unui alt criteriu de la a, b i c, pentru ca efectul stimulativ s fie demonstrat).

2.4. Tipuri de cheltuieli


2.4.1. Cheltuieli eligibile Cheltuielile eligibile pentru solicitant (cuprinse n cererea de finanare): A. Cheltuieli pentru activitile de cercetare industrial/dezvoltare experimental 1. Cheltuieli pentru achiziia de servicii de cercetare industrial 2. Cheltuieli pentru achiziia de servicii de dezvoltare experimental

21

B. Cheltuieli pentru obinerea i validarea drepturilor de proprietate industrial (cu excepia ntreprinderilor mari), care sunt efectuate de solicitantul ntreprindere sau, n cazul proiectelor de tip 1 pot fi solicitate organizaiei de cercetare prin contractul de parteneriat: 3. Cheltuieli anterioare acordrii dreptului de proprietate industrial n prima jurisdicie, inclusiv cheltuieli legate de pregtirea, depunerea i examinarea cererii, precum i costurile suportate pentru rennoirea cererii nainte de acordarea dreptului 4. Cheltuieli pentru traducere i alte cheltuieli suportate pentru obinerea sau validarea dreptului n alte jurisdicii 5. Cheltuieli suportate pentru aprarea valabilitii dreptului pe parcursul examinrii oficiale a cererii i a eventualelor proceduri de opoziie, chiar dac astfel de cheltuieli intervin dup recunoaterea dreptului

n cadrul activitilor de cercetare industrial/dezvoltare experimental prestate pentru solicitani de ctre instituiile de cercetare sunt eligibile urmtorele cheltuieli (care vor fi facturate beneficiarului ntreprindere, pe baz de deviz, n cadrul serviciilor de cercetaredezvoltare finanate prin proiect):

A. Cheltuieli pentru activitile de cercetare industrial/dezvoltare experimental 1. Cheltuieli de personal (cercettori, tehnicieni i personal auxiliar n msura n care acetia sunt angajai n proiectul de cercetare) - Cheltuieli salariale - Cheltuieli de deplasare n scopul realizrii proiectului 2. Cheltuieli pentru achiziia de active corporale i obiecte de inventar, n msura i pe durata utilizrii acestora n cadrul proiectului de cercetare (dac instrumentele i echipamente au o durat de funcionare mai mare dect durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile) - Echipamente IT i pentru comunicaii - Echipamente i instrumente pentru cercetare 3. Cheltuieli pentru achiziia de active fixe necorporale - Cunotine tehnice - Brevete - Drepturi de utilizare 4. Cheltuieli pentru achiziia de servicii - Servicii de cercetare - Servicii de consultan i servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitile de cercetare industrial/dezvoltare experimental 5. Cheltuieli de amortizare pentru cldiri i spaii, n msura i pe durata utilizrii acestor cldiri i spaii pentru activitile de cercetare industrial/dezvoltare experimental 6. Cheltuieli pentru nchirierea de teren n msura n care servete realizrii activitilor de cercetare industrial/dezvoltare experimental 7. Cheltuieli generale de administraie (de regie) implicate direct de activitile de cercetare industrial/dezvoltare experimental (eligibile n limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru activiti de cercetare industrial/dezvoltare experimental) - Servicii de comunicaii (internet, telefon, servicii potale i de curierat) - Plata utilitilor (energia electric, ap, canalizare, salubritate, energie termic, gaze naturale) - Cheltuieli salariale pentru personalul administrativ 8. Cheltuieli pentru achiziia de substane, materiale, plante, animale de laborator, consumabile i alte produse similare necesare desfurrii activitilor de cercetare industrial/dezvoltare experimental

22

2.4.2. Cheltuieli neeligibile Urmtoarele cheltuieli nu sunt eligibile, n conformitate cu prevederile art.12 al HG 759/2007, cu modificrile i completrile ulterioare: a) taxa pe valoarea adugat; b) dobnda i alte comisioane aferente creditelor; c) cheltuielile colaterale care intervin ntr-un contract de leasing; d) dezafectarea centralelor nucleare; e) achiziia de echipamente second-hand; f) amenzi, penaliti i cheltuieli de judecat; g) costurile pentru operarea obiectivelor de investiii. 2.4.3. Condiii generale i specifice de eligibilitate a cheltuielilor Condiii generale de eligibilitate a cheltuielilor Toate cheltuielile realizate trebuie s respecte simultan urmtoarele condiii generale de eligibilitate, conform art. 2 al HG 759/2007, cu modificrile i completrile ulterioare: a) s fie efectiv pltit de ctre beneficiar, ntre 1 ianuarie 2007 i 31 decembrie 2015, dac autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru i n numele acesteia, nu decide altfel prin contractul de finanare/decizia/ordinul de finanare b) s fie nsoite de facturi, n conformitate cu prevederile legislaiei naionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalent facturilor, pe baza crora cheltuielile s poat fi auditate i identificate; c) s fie n conformitate cu prevederile contractului de finanare, ncheiat ntre organismul intermediar i beneficiar, cu respectarea art. 54 alin. (5) i art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006; d) s fie n conformitate cu prevederile legislaiei naionale i comunitare. n plus cheltuielile trebuie:

e) s fie n legtur direct cu activitile propuse n proiect i sunt necesare pentru


realizarea proiectului.

f) s fie n conformitate cu principiile unui management financiar riguros, avnd n vedere


utilizarea eficent a fondurilor i un raport optim cost-rezultate; g) s nu fi fcut obiectul altor finanri publice, n condiiile legii.

Condiii specifice de eligibilitate a cheltuielilor (Ordinul Ministrului nr 3345/2008 cu modificrile i completrile ulterioare):

Pentru a fi eligibile pentru finanare, toate cheltuielile trebuie s fac parte din categoriile de
cheltuieli menionate n anexa 1 a OM nr 3345/2008 cu modificrile i completrile ulterioare, s corespund obiectivelor Axei Prioritare Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare i s fie coerente cu obiectivele i rezultatele proiectelor propuse spre finanare.

Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile dup data confirmrii n scris a
eligibilitii proiectului de ctre Organismul Intermediar pentru Cercetare. Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea unei imobilizri corporale recunoscut ca activ se vor nregistra n contabilitate n conformitate cu Ordinul nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementrilor

23

contabile conforme cu directivele europene, cu modificrile i completrile ulterioare, i vor reprezenta valoarea total a activului. Aceeai regul se aplic i pentru imobilizrile necorporale.

2.5. Modul de finanare a proiectelor


2.5.1 Proiectele de tip 1 Finanarea proiectelor de tip 1 constituie ajutor de stat i se face n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei i finanelor nr. 3388/17.11.2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat Finanarea proiectelor de cercetare-dezvoltare i inovare (CDI) prin Programul Operaional Sectorial pentru Creterea Competitivitii Economice (POS-CCE), aferent operaiunilor 2.1.1 Proiecte de cercetare n parteneriat ntre universiti/ instituii de cercetaredezvoltare i ntreprinderi, 2.1.2 Proiecte CD de nalt nivel tiinific la care vor participa specialiti din strintate i 2.3.3 Promovarea inovrii n cadrul firmelor din cadrul Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, cu modificrile i completrile ulterioare (OM 1190/2009). Valoarea asistenei financiare nerambursabile este de maximum 4.000.000 lei. Valoarea asistenei financiare nerambursabile acordate nu poate depi la data semnrii contractului de finanare echivalentul n lei a 1 milion de euro. Valoarea asistenei financiare nerambursabile va constitui ajutor de stat pentru ntreprindere. Cotele de finanare se calculeaz ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activiti i n funcie de tipul ntreprinderii (mare, mijlocie, mic). Intensitatea interveniei publice pentru activitile de cercetare-dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile, reprezint: - 50% pentru cercetarea industrial; - 25% pentru dezvoltarea experimental. Pentru cercetarea industrial i dezvoltarea experimental se va acorda un bonus de 10% pentru ntreprinderile mijlocii i de 20% pentru ntreprinderile mici la intensitile menionate mai sus. Organizaiile de cercetare vor fi pltite n totalitate pentru serviciile de cercetare-dezvoltare desfurate n cadrul proiectului, pe baz de facturi i devize de cheltuieli facturate, de ctre ntreprinderea beneficiar. ntreprinderea va solicita rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate, la care se vor aplica cotele de mai sus, iar contribuia ntreprinderii va reprezenta restul pn la 100%. Pentru obinerea i validarea drepturilor de proprietate industrial pentru IMM-uri, intensitatea ajutorului de stat nu poate depi cota aferent activitii de cercetare-dezvoltare care a condus iniial la dreptul de proprietate industrial n cauz, respectiv 50% pentru cercetarea industrial i 25% pentru dezvoltarea experimental. Se va acorda la cotele menionate un bonus de 10% pentru ntreprinderile mijlocii i de 20% pentru ntreprinderile mici. In tabelul de mai jos se prezint o sintez a intensitilor maxime de finanare public, pe categorii de activiti i de ntreprinderi, care se aplic tuturor cheltuielilor eligibile ale proiectului suportate din fonduri publice.

24

Intensitatea interveniei publice Activitate Cercetare industrial Dezvoltare experimental Obinerea i validarea drepturilor de proprietate industrial (rezultate din cercetarea industrial) Obinerea i validarea drepturilor de proprietate industrial (rezultate din dezvoltarea experimental) 2.5.2 Proiectele de tip 2 Modul de finanare al proiectelor de tip 2 este n conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare n parteneriat, aprobat prin Ordinul nr. 1628/2010. Ea a fost elaborat pe baza Regulamentului Comisiei Europene nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul de instituire a Comunitii Europene n cazul ajutoarelor de minimis, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 379 din 28.12.2006. Asistena financiar nerambursabil pe proiect este de max. 750.000 lei. Pentru beneficiarii care i desfoar activitatea n sectorul transportului rutier valoarea total a a asistenei financiare nerambursabile este de max. 380.000 lei Valoarea total3 a ajutoarelor de minimis acordate unei ntreprinderi nu poate depi la data semnrii contractului de finanare echivalentul n lei a 200.000 Euro, pe o perioad de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dac ajutorul a fost acordat din surse naionale sau comunitare. Valoarea total a ajutoarelor de minimis acordate unei ntreprinderi care i desfoar activitatea n sectorul transportului rutier nu poate depi la data semnrii contractului de finanare echivalentul n lei a 100.000 Euro, pe o perioad de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dac ajutorul a fost acordat din surse naionale sau comunitare. n cazul n care valoarea total a ajutoarelor de minimis acordate unui beneficiar pe o perioad de trei ani fiscali consecutivi (indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmrit i indiferent dac ajutorul a fost acordat din surse naionale sau comunitare) cumulat cu valoarea alocrii financiare acordate prin proiecte de tip 2, depete pragul de minimis menionat mai sus, solicitantul nu poate beneficia de asisten financiar nerambursabil, nici chiar pentru acea fracie din ajutor care nu depete aceste plafoane. Asistena financiar nerambursabil va reprezenta maxim 90% din valoarea total a cheltuielilor eligibile ale proiectului. Restul de minim 10% din cheltuielile eligibile ale proiectului vor fi susinute din fondurile proprii ale beneficiarului. Tipul ntreprinderii Mare Mijlocie Mic 50% 60% 70% 25% 35% 45% 60% 70% 35% 45%

Plafoanele ajutorului de minimis sunt exprimate ca subvenie n numerar. Cifrele folosite exprim valori brute, adic nainte de deducerea oricrui impozit sau a altei taxe.
3

25

Instituiile de cercetare prestatoare de servicii de cercetare-dezvoltare vor fi pltite n totalitate de ctre ntreprinderea beneficiar, pentru serviciile de cercetare-dezvoltare desfurate n cadrul proiectului, pe baz de facturi i deviz al cheltuielilor facturate.

26

3. COMPLETAREA I DEPUNEREA CERERII DE FINANARE Competiia lansat in anul 2010 este cu depunere continu, pn la epuizarea bugetului alocat. Cererea de finanare va fi ncrcat electronic pe site-ul ANCS (vezi punctul 3.3 din Ghidul solicitantului). Documentele nsoitoare (conform listei din anexa 2 la Ghid), pe hrtie, ntr-un dosar prevzut cu un OPIS se vor depune la birourile regionale ale OI Cercetare indicate la punctul 3.3 Modalitatea de depunere a proiectelor din acest Ghid. Cererea de Finanare se nregistreaz electronic i se completeaz utiliznd Formularul de Cerere de Finanare anexat prezentului Ghid (anexa 1 la Ghid). Formularul de Cerere de Finanare este disponibil i pe pagina de Internet a ANCS - www.ancs.ro (la rubrica Fonduri structurale). Solicitanii trebuie s respecte cu strictee formatul Cererii de Finanare i s completeze toate informaiile solicitate. Solicitanii trebuie s completeze Cererea de Finanare n limba romn. Datele din Cererea de Finanare trebuie s fie corelate cu cele din planul de afaceri aferent, care constituie document nsoitor al Cererii de Finanare. Fii precii i furnizai suficiente detalii pentru a v asigura de claritatea informaiilor din Cererea de Finanare, n special n ceea ce privete modul n care vor fi atinse scopurile proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea proiectului i modul n care proiectul propus este relevant pentru obiectivele competiiei. Se recomand ca Cererea de finanare s aib un numr limitat de pagini max. 40 pagini, cu Font Times New Roman 11 (fr a lua n calcul Anexa cu CV-urile persoanelor implicate n proiect). Este foarte important ca documentele depuse s conin TOATE informaiile referitoare la proiect (vezi anexa 2 a Ghidului solicitantului).

3.1. Temele orizontale


Proiectele depuse trebuie s respecte legislaia n domeniul egalitii de anse, proteciei mediului i achiziiilor. Promovarea egalitii de anse i a nondiscriminrii i dezvoltarea durabil (protecia i mbuntirea mediului nconjurtor i creterea eficienei energetice) sunt prioriti agreate la nivelul Statelor Membre ale Uniunii Europene, ncorporate, sub diferite forme, n toate politicile Uniunii Europene. Angajamentele Romniei n ceea ce privete implementarea acestor prioriti se reflect i n sprijinirea acelor proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabil i promovare a egalitii de anse. Dezvoltare durabil

Dezvoltarea durabil reprezint dezvoltarea care corespunde necesitilor prezentului, fr a compromite posibilitatea generaiilor viitoare de a-i satisface propriile necesiti. Proiectele trebuie s contribuie la introducerea i/sau utilizarea de echipamente, tehnologii care asigur protecia mediului i/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, de energie, combustibil. Cerinele minime avute n vedere pentru toate proiectele sunt de a respecta regulamentele naionale i europene de protecie a mediului.

27

Egalitate de anse

Proiectele propuse spre finanare trebuie s aib n vedere implicarea tinerilor cercetatori i a femeilor n activitile ce se vor desfura. Achiziiile

n ceea ce privete achiziia de bunuri/servicii/lucrri n vederea implementrii proiectului, este obligatorie respectarea instruciunilor de achiziii pentru beneficiarii operatori economici privai ai Programului Operational Sectorial Creterea Competitivitii Economice (Anexa 3 a Ghidului Solicitantului), anexate contractului de finanare.

3.2. Cum se completeaz Cererea de finanare


Cererea de finanare are urmtoarele elemente componente: I. Informaii privind solicitantul II. Descrierea proiectului III. Concordana cu politicile UE i legislaia naional IV. Bugetul proiectului / Surse de finanare V. Anexe I. Informaii privind solicitantul I.1.1. SOLICITANT NTREPRINDERE - Numele organizaiei Denumirea oficial a instituiei participante, fr prescurtri, n conformitate cu actul de constituire. - Cod unic de nregistrare - Numr de ordine n Registrul Comerului - Nr. de la Registrul Asociaiilor i Fundaiilor Nu se completeaz. - Coduri CAEN Se vor preciza 2 coduri CAEN: o Codul principal de activitate al ntreprinderii o Codul secundar (codul relevant pentru proiect - codul pentru care se solicit finanarea - n caz c nu este cel principal)

28

I.1.1.2. Tipul solicitantului ntreprindere - Tipul solicitantului Se utilizeaz urmtoarele codificri pentru forma de organizare a solicitantului: IMic - ntreprindere mic (inclusiv microntreprinderi) IMed - ntreprindere mijlocie INTR - ntreprindere mare Pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii se vor respecta definiiile din Legea nr. 346/2004 cu modificrile i completrile ulterioare. V rugm s respectai codurile de mai sus i s nu folosii prescurtri gen SA, SC sau SRL. Numr de angajai Numr mediu anual de angajai sau conform indicaiilor din Legea nr. 346/2004 cu modificrile i completrile ulterioare. I.1.1.5. Banca ntreprinderii - Banca/ Sucursal Banca comercial/ Trezoreria de sector a municipiului Bucureti / direciile judeene ale Trezoreriei. I.1.1.6. Finanri nerambursabile primite anterior sau n prezent din fonduri publice de ntreprindere Referitor la proiectele finanate anterior, se vor evidenia proiectele internaionale i/sau proiecte finanate din fonduri publice naionale. n ambele situaii, este de dorit s fie prezentate proiecte din domeniul proiectului propus spre finanare, pentru a demonstra experiena i rezultatele obinute n sectorul de activitate respectiv. I.1.2. ORGANIZAIE DE CERCETARE (toate informaiile despre organizaia de cercetare se completeaz numai pentru proiectele de tip 1) - Numele organizaiei Denumirea oficial a instituiei participante, fr prescurtri, n conformitate cu actul de constituire. - Numar de ordine n Registrul Comertului Se completeaz, dac este cazul. - Nr. de la Registrul Asociaiilor i Fundaiilor Nu se completeaz. - Cod CAEN principal Codul corespunztor activitii principale a instituiei, format din 4 cifre, conform Clasificrii Activitilor din Economia Naional (baza legal Ordinul nr. 337/2007 ) I.1.2.1. Tipul organizaiei de cercetare (pentru proiectele de tip 1) - Forma de organizare a organizaiei de cercetare

29

Din aceast categorie fac parte instituii de drept public i/sau privat, care au n obiectul principal de activitate cercetarea-dezvoltarea sau sunt instituii de nvmnt superior, organizate n conformitate cu art.7 sau art.8 din Ordonana Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea tehnologic aprobat prin Legea nr.324/2003 cu modificrile i completrile urmtoare. Aceste instituii trebuie s respecte definiia organizaiilor de cercetare conform Cadrului Comunitar pentru ajutorul de stat pentru CDI (2006/C 323). Se utilizeaz urmtoarele codificri pentru forma de organizare a solicitantului: INCD - institut naional de cercetare-dezvoltare I-AR - institut din cadrul Academiei Romane I-AS - institute, centre de cercetare-dezvoltare coordonate de Academia de tiine Agricole i Silvice I-AM - institute, centre de cercetare-dezvoltare coordonate de Academia de tiine Medicale IPCD - institute/centre/staiuni CD organizate ca instituii publice IPRD - centru internaional de CD nfiinat n baza unor acorduri internaionale UNIS - instituii de invmnt superior publice, acreditate, sau structuri ale acestora (inclusiv spitale clinice i spitale universitare) UNIP - instituii de nvmnt superior private acreditate ICDSC - uniti de cercetare-dezvoltare organizate ca societi comerciale ONGCD - organizaii neguvernamentale care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea Numr de angajai Numr mediu anual de angajai. I.1.2.5. Banca - Banca/ Sucursal Trezoreria de sector a municipiului Bucureti / direciile judeene ale Trezoreriei/ Banc comercial I.1.2.6. Finanri nerambursabile primite anterior sau n prezent din fonduri publice Referitor la proiectele finanate anterior, se va pune accentul pe proiectele de anvergur, la care organizaia de cercetare a avut o contribuie tiinific important. Se vor evidenia proiectele internaionale, dar pot fi menionate i proiecte finanate din fonduri publice naionale. n ambele situaii, este de dorit s fie prezentate proiecte din domeniul proiectului propus spre finanare, pentru a demonstra experiena i rezultatele obinute n sectorul de activitate respectiv. II. Date despre proiect II.2.1 Aria tematic a proiectului Aria tematic a proiectului Sunt eligibile urmtoarele arii tematice: 1. Sntate 2. Agricultur, siguran i securitate alimentar 3. Energie 4. Mediu 5. Materiale, produse i procese inovative

30

- Codul UNESCO al proiectului Codul UNESCO al proiectului este corelat cu aria tematic i demonstreaz c domeniul S/T al proiectului se ncadreaz n aria tematic. - Numrul de nregistrare IMPACT Dac planul de afaceri aferent proiectului a fost finanat prin IMPACT se va completa numrul de nregistrare IMPACT al proiectului. II.2.2. Locaia proiectului Proiectul trebuie s fie derulat n Romnia, altfel nu este eligibil. Se indic regiunea, judeul, localitatea, adresa. II.2.3. Descrierea proiectului Scopul, obiectivele i subiectul propunerii trebuie s fie n conformitate cu obiectivele competiiei aa cum sunt prezentate n seciune 1.3 a acestui Ghid i n cererea de propuneri de proiecte (apel). Se va prezenta obiectivul general i obiectivele specifice ale proiectului, concret, fr a se copia ad literam cele enunate n apel, astfel nct s fie clar ce i propune proiectul. Obiectivele prezentate trebuie s fie specifice, msurabile, abordabile, realiste, ncadrate n timp i s se refere strict la proiectul avut n vedere. - Justificarea necesitii implementrii proiectului Se va preciza de ce este necesar acest proiect i care este valoarea sa adugat din punct de vedere tiinific i economic. Este important de precizat de ce servicii de cercetare are nevoie ntreprinderea, pentru ce are nevoie de acestea, precum i contribuia proiectului la creterea competitivitii ntreprinderii i efectele sale asupra dezvoltrii sectorului economic la care se adreseaz. Se va pune accent, de asemenea, pe contributia proiectului la obtinerea de rezultate aplicabile direct in economie. Justificarea i relevana proiectului vor fi susinute de date statistice prezentate n Analiza de marketing realizata n Planul de Afaceri. - Efectul stimulativ (pentru proiectele de tip 1) Se va completa numai n cazul proiectului de tip 1, de ctre solicitanii de tip ntreprinderi mari. Analiza efectului stimulativ trebuie s se bazeze pe o comparaie a situaiilor cu i fr finanare nerambursabil. Toate afirmaiile fcute n aceast seciune trebuie susinute i completate cu date msurabile prin Planul de afaceri (vezi punctul 2.3 i punctul 4.3 din Ghidul Solicitantului). - Contextul proiectului Se va preciza dac proiectul pentru care se solicit finanarea reprezint o component ntr-un proiect mai complex, explicndu-se dac acestea sunt independente din punct de vedere tehnic i financiar i ce criterii s-au folosit la departajarea lor. Se va descrie comparativ situaia pe plan naional i internaional n domeniu, astfel nct s se poat determina nivelul de performan al rezultatelor preconizate a se obine. - Descrierea componentelor proiectului Se vor descrie componentele / etapele proiectului propus spre finanare.

31

- Descrierea activitilor proiectului Se vor descrie activitile i subactivitile proiectului, pe componente/etape. Acestea vor trebui s fie corelate cu tabelul 2.6 Calendarul activitilor i cu tabelul 3.4 Achiziii din Cererea de finanare. - Resursele proiectului Se vor prezenta resursele financiare, materiale i umane deinute i care vor fi utilizate pentru activitile proiectului. - Descrierea rezultatelor anticipate n urma implementarii Se vor preciza rezultatele anticipate care vor rezulta din fiecare activitate/subactivitate. Atingerea rezultatelor trebuie s poat fi msurat obiectiv. - Beneficiarii direci/indireci Se vor prezenta grupurile/entitile care vor beneficia/vizate de rezultatele proiectului direct sau indirect, identificai ca i potenial n analiza de marketing din Planul de Afaceri. Toate informaiile trebuie susinute cu date statistice pentru a fi relevante. II.2.4. Managementul proiectului - Metodologia de implementare a proiectului Metodologia de implementare trebuie s descrie modul de organizare i planificare a activitilor care se vor desfura pentru realizarea proiectului, n vederea obinerii rezultatelor la termenele prevzute. Metodologia de implementare trebuie s descrie modul n care va fi implementat fiecare activitate/subactivitate a proiectului, de ctre cine, n ct timp i care vor fi rezultatele. De asemenea vor fi prezentate i modalitile prin care se va face evaluarea, monitorizarea i controlul activitilor din proiect pentru a demonstra capacitatea beneficiarului n implementarea proiectului. - Personalul echipei de implementare a proiectului Directorul de proiect va fi obligatoriu nominalizat. In cazul proiectului de tip 1, se vor prezenta reprezentani din partea fiecrui partener, respectiv ntreprindere i organizaie de cercetare. In cazul proiectului de tip 2, se vor prezenta reprezentani din partea ntreprinderii. Pentru fiecare persoan vor fi indicate responsabilitile n cadrul implementrii proiectului, n corelare cu activitile preconizate/previzionate a se realiza i cu metodologia de implementare a proiectului. Capacitatea echipei propuse de a implementa proiectul este prezentat prin CV-urile ataate cererii de finanare. - Riscuri Se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum i msurile/ soluiile de reducere sau combatere ale acestora. II.2.5. Durata proiectului Durata proiectului se indic n numr de luni i nu trebuie s depeasc 24 de luni .

32

n estimarea duratei de implementare a proiectului nu se vor lua n calcul activitile preliminare, anterioare semnrii contractului de finanare. II.2.6. Calendarul activitilor Se prezint calendarul activitilor n corelare cu descrierea activitilor proiectului. De asemenea trebuie s corespund cu metodologia de implementare. V rugm luai n calcul ntreaga perioad necesar derulrii achiziiilor publice (unde este cazul), inclusiv ntocmirea documentaiilor de atribuire i soluionarea eventualelor contestaii. II.2.7. Indicatori Indicatorii asociai proiectului se pot ncadra n 2 categorii: - indicatori de realizare, care msoar realizarea activitilor; - indicatori de rezultat, care reprezint rezultatele directe/avantajele pe care le obin beneficiarii. n formularul de cerere de finanare sunt nominalizai numai indicatorii obligatorii, din care se selecteaz indicatorii corespunztori proiectului, pentru care trebuie completate valorile la sfritul perioadei de implementare a proiectului, i anume: Indicatori de realizare - Cheltuieli eligibile finanate public pentru proiect (lei) Indicatori de rezultat - Locuri de munc nou create datorit proiectului total (numr) includ i locurile de munc create n activitatea CD datorit proiectului - Locuri de munc nou create n activitatea CD datorit proiectului (numr) dac este cazul, - Numr cereri de brevete rezultate din proiect - Numr publicaii tiinifice rezultate din proiect - Contribuia financiar privat (cheltuieli eligibile i neeligibile) a solicitantului ntreprindere la proiect (lei) - Cheltuielile eligibile efectuate de ctre ntreprindere pentru proiect (lei) Este recomandat s se formuleze i ali indicatori relevani pentru proiect, unde este cazul. Realizarea indicatorilor este monitorizat pe parcursul proiectului i atingerea valorilor indicatorilor este obligatorie. Valorile indicatorilor trebuie s fie realiste i bine fundamentate. n contractul de finanare se prevede: Plata final, pe baza ultimei cereri de rambursare, se va efectua, dac nu se convine altfel, numai dac se dovedete ndeplinirea indicatorilor asumai prin contract. II.2.9. Relaia cu alte programe / strategii / proiecte / alte documente relevante Se prezint modul n care proiectul propus se adreseaz i altor strategii sectoriale (mediu, agroalimentar, sntate, spaiu), strategii i politici industriale (energie, materiale noi, etc) sau/i strategiilor regionale de inovare (RIS). Pentru acestea din urm trebuie artat dac domeniul la care se refer proiectul se identific cu unul din domeniile de dezvoltare. II.2.11. Proiect generator de venit Nu se completeaz. II.2.12. Sustenabilitatea proiectului - Sustenabilitatea instituional i financiar

33

Se va prezenta capacitatea ntreprinderii de a susine financiar pe de o parte implementarea proiectului, pe de alt parte implementarea rezultatelor proiectului. Informaiile vor fi corelate cu planul de afaceri. Se va prezenta capacitatea ntreprinderii de a asigura suportul tehnic, administrativ i uman pentru a implementa rezultatele proiectului, dup finalizarea acestuia. Se vor preciza posturile nou create, profilul acestora i sursele de finanare. II.2.13 Impactul asistenei financiare nerambursabile asupra implementrii proiectului Se va justifica impactul finanrii nerambursabile, utiliznd i informaiile cuprinse n planul de afaceri, analiznd comparativ efectele nefinanrii cu cele rezultate din finanare. II.2.14 Informare i publicitate Msurile de informare i publicitate trebuie s respecte prevederile urmtoarelor documente: - Regulamentul CE Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 i a Regulamentului Nr. 1080/2006 al Parlamentului i al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regional publicat la adresa www.ancs.ro (selectnd pe rnd rubricile Fonduri structurale, respectiv Legislaie UE) - Manualul de Identitate Vizual, care se gsete publicat la adresa www.ancs.ro (selectnd rubricile Fonduri structurale, respectiv Informare i Publicitate) - Anexa privind Informarea i publicitatea la contractul de finanare (Anexa 4 la Ghidul Solicitantului). n acest sens, vor fi prevzute ca activiti de informare i publicitate: anun de pres ntr-un ziar regional i/sau local privind nceperea proiectului, anun de pres la nchiderea proiectului cu menionarea rezultatelor obinute, publicitate i prin alte mijloace, precum i editarea, afiarea, realizarea de brouri, pliante, etichete etc. III. Concordana cu politicile UE i legislaia naional III.3.1. Principiul poluatorul plateste Se va explica modul n care proiectul va respecta reglementrile naionale i europene n materie de protecia mediului i respectarea principiului ,,poluatorul pltete. III.3.2. Dezvoltarea durabil Se va prezenta modul n care proiectul contribuie la introducerea de tehnologii i/sau utilizarea de echipamente, care asigura protecia mediului i/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, de energie, combustibil. III.3.3. Egalitatea de anse Se va explica modul n care principiul privind egalitatea de anse a fost integrat n elaborarea i implementarea proiectului, menionnd orice component specific care arat acest lucru (implicarea tinerilor, echip mixt femei i brbai etc.) III.3.4. Achiziii Se va prezenta calendarul achiziiilor derulate de ntreprindere, unde este cazul (de exemplu: servicii n scopul obinerii drepturilor de proprietate industrial, pentru activiti de informare i publicitate, pentru obinerea unui raport independent de audit final, respectiv pentru achiziia serviciilor de cercetare-dezvoltare n cazul proiectului de tip 2), n corelare cu punctul 2.6

34

calendarul activitilor i bugetul proiectului - capitolul 4.1. n plus, la acest punct trebuie precizat valoarea estimat, iar referitor la procedura utilizat se scrie n conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare (la baz sunt Instruciunile de achiziii pentru beneficiarii operatori economici privai ai Programului Operational Sectorial Creterea Competitivitii Economice prezentate n Anexa 3 a Ghidului Solicitantului). IV. Pachetul de finanare a proiectului IV.4.1. Detalierea costurilor proiectului pe fiecare categorie de cheltuial Bugetul proiectului este detaliat pe categorii de cheltuieli eligibile, care pot fi finanate prin contribuia nerambursabil a programului i prin contribuia financiar a ntreprinderii, precum i cheltuieli neeligibile, care vor fi suportate din fonduri proprii sau resurse atrase de beneficiar (ntreprindere), fr s implice fonduri publice. Informaii privind cheltuielile sunt prezentate la punctul 2.4. Tipuri de cheltuieli din acest Ghid. Pentru fiecare tip de cheltuial se completeaz valoarea total, valoarea eligibil (mai mic sau egal cu valoarea total), dac e cazul, valoarea neeligibil (= val total val eligibil), precum i valoarea asistenei financiare nerambursabile (valoarea eligibil x intensitatea interveniei publice). Indicaii privind intensitatea interveniei publice se gsesc la punctul 2.5 din Ghid. TVA este cheltuial neeligibil i se completeaz valoarea TVA total pentru proiect la categoria cheltuieli neeligibile. Pentru cheltuielile integral neeligibile se completeaz coloanele valoare total i valoare neeligibil (cele dou valori vor coincide). IV.4.2. Pachetul de finanare a proiectului La acest punct se prezint bugetul proiectului, pe componente, i anume: Valoarea total a proiectului = valoarea eligibil + valoarea neeligibil. Valoarea eligibil = asistena financiar nerambursabil solicitat + contribuia eligibil a solicitantului (ntreprinderea). Contribuia eligibil a solicitantului depinde de intensitatea permis a ajutorului de stat pentru CDI (proiecte tip 1) sau a ajutorului de minimis (proiecte tip 2) deoarece asistena financiar nerambursabil nu acoper dect parial valoarea eligibil a proiectului (conform punctului 2.5 din Ghid).

3.3. Modalitatea de depunere a proiectelor


Competiia este cu depunere continu pn la epuizarea bugetului. Periodic se vor organiza sesiuni de evaluare. Prima sesiune de evaluare va ncepe la 6 sptmni dup lansarea competiiei. De la data publicrii CERERII DE PROPUNERI DE PROIECTE solicitantul trebuie s depun propunerea astfel:

1. Cererea de finanare, nregistrare electronic de ctre directorul de proiect conform


instruciunilor de la 3.3.1;

2. Documentele i datele n RPC, nregistrare/actualizare conform instruciunilor de la 3.3.2; 3. Documentele nsoitoare, transmise de ctre solicitantul ntreprindere la Birourile regionale
ale DG-OI corespunzatoare regiunii n care i desfoara activitatea instituia solicitant conform instruciunilor de la 3.3.3.

35

3.3.1. Transmiterea electronic a Cererii de finanare Pagina web de nregistrare a propunerii este urmtoarea: https://structurale.ancs.ro/ Pentru a transmite o propunere trebuie parcuri urmtorii pai: Pasul 1: Se completeaz off-line cererea de finanare de ctre solicitani, n limba romn, inclusiv CV-urile persoanelor care vor face managementul i implementarea proiectului. Pasul 2: Directorul de proiect/persoana de contact creaz un cont nou de la butonul creare cont din bara stnga a paginii. Pasul 3: Directorul de proiect/persoana de contact se autentific introducnd n partea din stnga paginii adresa de e-mail i parola trimis automat de aplicaie la aceast adres, la scurt timp dup crearea contului. (V recomandm s verificai i n directoarele Bulk sau Junk din csua potal.) Pasul 4: Se face click pe butonul nregistrare proiect i se completeaz cmpurile solicitate. Se ncarc cererea de finanare, precum i CV-urile personalului, ntr-un singur fiier tip .pdf. Numrul de ntregistrare a cererii de finanare apare pe ecran i este transmis i pe e-mail. Pasul 5: Se poate vizualiza proiectul depus, fcnd click pe butonul proiecte depuse. Pasul 6: Se iese din cont cu logout. 3.3.2 nregistrarea/actualizarea documentelor i datelor n RPC Pentru accesarea Registrului Potenialilor Contractori (RPC) se utilizeaz urmatoarea adres: http://rpc.ancs.ro/ Pentru nscrierea corect i complet a informaiilor privind organizaia dumneavoastr este necesar ca nainte de a ncepe nscrierea, s parcurgei urmatoarele etape: - dup obinerea contului i a parolei pentru organizaia dumneavoastr (prin accesarea adresei date mai sus), s vizualizai coninutul RPC pentru a vedea care sunt informaiile pe care trebuie s le nscriei; - s avei la dispoziie, atunci cnd ncepei nscrierea, toate informaiile care v sunt necesare, actualizate; - s scanai cu rezoluia de 100 dpi documentele: 1. Statut; 2. Act juridic de nfiinare a instituiei; 3. Certificat de nregistrare la Registrul Comerului; 4. Extras de la Registrul Comerului cu informaii despre acionari, persoane mputernicite, capital social, obiect de activitate, sediu, puncte de lucru; 5. Bilanurile oficiale pe ultimii doi ani, inclusiv Contul de Profit i Pierdere. nscrierea n RPC se face o singur dat i se actualizeaz de ori cate ori survin modificari ale datelor privind organizaia dumneavoastr sau atunci cnd Autoritatea National pentru Cercetare Stiinific solicit acest lucru. Pentru facilitarea modului de lucru cu RPC, la adresa menionat mai sus sunt disponibile pentru a fi consultate urmtoarele documente (pe site-ul RPC: http://rpc.ancs.ro ) - Manualul de utilizare, - Regulamentul de utilizare, - Decizia de aprobare. IMPORTANT: nregistrarea/actualizarea datelor n RPC trebuie s se fac n acelai timp cu

36

depunerea Cererii de Finanare. Pentru proiectele de tip 1 se nregistreaz/actualizeaz datele pentru ambii partneri, ntreprindere i organizaie de cercetare. 3.3.3 Documentele nsoitoare Documentele nsoitoare anex la Cererea de Finanare trebuie s ajung n plic sigilat, transmis prin pot, n mod recomandat, sau prin curier privat sau nmnate direct (o confirmare de primire semnat i datat i va fi nmnat celui care pred plicul/solicitantului) la adresele de mai jos:
Birourile Regionale Nr. Crt Regiunea Nord Est Judee componente Bacu, Botoani, Iai, Neam, Suceava, Vaslui Adresele Birourilor Regionale ale ANCS Birou regional Iai Casa Miclescu, str. Pinului nr. 2, cod 700109, Iai, judeul Iai Tel. 0232/219.006 Implementare : Gabriela Dobo, e-mail: gabriela.dobos@ancs.ro Monitorizare : Iuliu Jica, e-mail : iuliu.jica@ancs.ro Management financiar i control: Doru Botezat, e-mail : doru.botezat@ancs.ro Birou regional Constana n sediul Universitii Ovidius Constana, B-dul Mamaia nr.124, cod potal 900527, judeul Constana (cmin II, et. 4, camera 2) Tel: 0341/446579 Implementare : Cristina Moldovan, e-mail: cristina.moldovan@ancs.ro Monitorizare: Lstuna Alina Rolea, e-mail: alina.rolea@ancs.ro Management financiar i control: Andreea Lavinia Ionic, e-mail: andreea.ionica@ancs.ro Birou regional Trgovite n sediul Universitii Valahia Trgovite (FIMMR), Bd-ul Unirii, nr. 18, corp A, et. 2, slile A202, A215, cod 130082, Trgovite, judeul Dmbovia Tel: 0245/210.314 Implementare : Clara Constantinescu, e-mail: clara.constantinescu@ancs.ro Monitorizare : Viviana Filip, e-mail : viviana.filip@ancs.ro Management financiar i control: Cristian Psric, email : cristian.pasarica@ancs.ro Birou regional Craiova n sediul Institutului de Proiectri i Automatizri SA IPA SA Sucursala CIFATT, Str. tefan cel Mare nr.12, judeul Dolj, tel: 0351/439440 Implementare : Augustin Corneanu, e-mail: augustin.corneanu@ancs.ro Management financiar i control: Mihaela Brnzan, email: mihaela.brinzan@ancs.ro Birou regional Timioara n sediul Universitii de Vest Timioara facultatea de tiine Economice, Str.Pestalozzi nr.16, cod potal 300223, judeul Timi

Sud Est

Brila, Buzu, Constana. Galai, Vrancea, Tulcea

Sud Muntenia

Arge, Dmbovia, Ialomia, Teleorman

Clrai, Giurgiu, Prahova,

Sud Oltenia

Vest

Dolj, Gorj, Olt, Vlcea

Mehedini,

Vest

Arad, Cara-Severin, Hunedoara, Timi

37

Nord Vest

Bihor, Bistria-Nsud, Cluj, Slaj, Satu-Mare, Maramure

Centru

Sibiu, Alba, Braov, Covasna, Harghita, Mure

BucuretiIlfov

Bucureti, Ilfov

Tel: 0256/592.573, Fax :0256/592.574 Implementare : Gabriel Cristescu, e-mail : gabriel.cristescu@ancs.ro Monitorizare : Gheorghe Crian, e-mail: gheorghe.crisan@ancs.ro Management financiar i control: Vasile Dogaru, email : vasile.dogaru@ancs.ro Codrua Dianu , codruta.daianu@ancs.ro Birou regional Cluj n sediul Universitii Tehnic Cluj-Napoca, din cladirea CIA (Compania de Informatica Aplicata (fostul Centru Teritorial de Calcul Cluj) Str. Republicii nr. 107, etaj 3, camera 309/310, ClujNapoca Tel/Fax: 0264 590 445 Monitorizare : Rodica Meza, e-mail : rodica.meza@ancs.ro Management financiar i control: Katona Reka, e-mail : katona.reka@ancs.ro Birou regional Alba-Iulia n sediul Universitii 1 Decembrie 1918, str. Nicolae Iorga nr.11-13, corp D, et.3, camera 18, cod potal 510009, judeul Alba Tel/fax: 0258/831.030 Implementare : Nicoleta Buda, e-mail : nicoleta.buda@ancs.ro Monitorizare : Ana Maria Roman Negoi, e-mail: ana.roman@ancs.ro Management financiar i control: Florentina Sas, email : florentina.sas@ancs.ro Birou regional Bucureti n sediul ANCS Str.I.D.Mendeleev nr.21-25, sector 1, cod potal 010362 Implementare : Daniela Ghiculescu, tel: 021.310.03.73, e-mail: daniela.ghiculescu@ancs.ro Monitorizare : Cristian Braru; tel.021.317.76.33, e-mail: cristian.bararu@ancs.ro Management Financiar: Ana Maria Gagiu, tel.: 021.319.23.20; e-mail:anamaria.gagiu@ancs.ro Comunicare: Daniela Gheorghian; tel: 021.316.00.86; email:daniela.gheorghian@ancs.ro

Documentele nsoitoare ale cererii de finanare expediate prin orice alt mijloc (de ex. prin fax sau prin e-mail) vor fi respinse. Plicul trebuie s aib nscris: - codul competiiei: POSCCE-A2-O2.1.1-2010-2 - denumirea instituiei solicitante, adresa acesteia i Codul Unic de nregistrare - pentru proiectele de tip 1, denumirea organizaiei de cercetare, adresa acesteia i Codul Unic de nregistrare - denumirea Organismului Intermediar: Direcia General Organism Intermediar pentru Cercetare Birou Regional, Regiunea .......... - numrul de nregistrare electronic a Cererii de Finanare - tipul proiectului (proiect tip 1 sau proiect tip 2) i titlul proiectului - valoarea total a proiectului i valoarea finanrii nerambursabile solicitate - numele complet al directorului de proiect din ntreprindere i datele de contact ale acestuia,

38

- in cazul proiectului de tip 1, numele complet al persoanei de contact din partea organizaiei de cercetare i datele acesteia. IMPORTANT : Plicul va fi nsoit de adresa de naintare (2 exemplare) a propunerii de proiect, semnat de reprezentantul legal al instituiei solicitante, care va preciza elementele de identificare prezentate mai sus. Documentele nsoitoare se vor depune n doua dosare care s conin fiecare cte un exemplar din fiecare document insotitor solicitat. Fiecare dosar trebuie s conina lista documentelor nsoitoare. Ordinea de ndosariere trebuie s fie cea din tabelul cu documentele nsoitoare.

3.4 Lista documentelor nsoitoare


Denumire document A. NTREPRINDERE Declaraie pe proprie rspundere privind eligibilitatea 2.1 semnat de reprezentantul legal al instituiei 2 ex. n original semnat de reprezentantul legal al instituiei 2 ex. n original semnat de reprezentantul legal al instituiei 2 ex. n original semnat de reprezentantul legal al instituiei 2 ex. n original 7 5 CD-uri original copie RPC RPC i 1 Model anexa n Nr. exemplare

Declaraie pe proprie rspundere privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii, dac este cazul

Declaraie pe propria rspundere privind ajutoarele de minimis 2.5 de care a beneficiat ntreprinderea pe parcursul precedenilor doi ani fiscali, precum i n anul fiscal n curs (pentru proiectele de tip 2) Hotrrea AGA/CA de aprobare a proiectului pentru participarea la competiia POSCCE-A2-O2.1.1-2010-2, precum i a contribuiei financiare a solicitantului pentru proiect

Planul de afaceri (pe CD-ROM) Certificatul constatator de la Registrul Comerului Certificat de nregistrare la Registrul Comerului Extras de la Registrul Comerului cu informaii despre acionari, capital social

39

Statut i act juridic de nfiinare a instituiei Bilanurile oficiale pe ultimii 2 ani i Contul de Profit i Pierdere

RPC RPC

B. ORGANIZAIA DE CERCETARE (numai pentru proiecte de tip 1) Declaraia reprezentantului legal privind numrul i data deciziei ANCS prin care instituia este acreditat/atestat conform HG nr. 551/2007 SAU Decizia ANCS prin care instituia este acreditat/atestat conform HG nr. 551/2007 Declaraie privind ncadrarea n definiia organizaiei de cercetare 6 semnat de reprezentantul legal al instituiei 2 ex. n original 2 copii semnat de reprezentantul legal al instituiei 2 ex. n original original copie RPC RPC RPC RPC i 1

Certificatul constatator de la Registrul Comerului (unde e cazul) Certificat de nregistrare la Registrul Comerului (unde e cazul) Extras de la Registrul Comerului cu informaii despre acionari, capital social (unde e cazul) Statut i act juridic de nfiinare a instituiei Bilanurile oficiale pe ultimii 2 ani, inclusiv Contul de Profit i Pierdere C. DOCUMENTE REFERITOARE LA PROIECT Declaraia solicitantului cu privire la evitarea dublei finanri din 2.2 fonduri publice Declaraie pe proprie rspundere in vederea certificrii efectului stimulativ (pentru proiecte de tip 1) Declaraia de certificare a aplicaiei Contractul de parteneriat ntre pri (ntreprindere i organizaia de cercetare), numai pentru proiecte de tip 1 2.3 2.4

2 ex. n original 2 ex. n original 2 ex. n original 2 ex. n original

40

* pe copie se specific conform cu originalul, se semneaz de reprezentantul legal al instituiei i se tampileaz. IMPORTANT: Transmiterea documentelor nsoitoare trebuie s se fac imediat dup nregistrarea cererii de finanare.

Informaii suplimentare
Eventualele ntrebri pot fi trimise prin e-mail, la adresa de mai jos, indicnd n mod clar numrul de sesiune (cod competiie): Adresa e-mail pentru informaii : <structurale@ancs.ro > n vederea aplicrii unui tratament egal tuturor solicitanilor, DG-OI nu poate exprima o opinie anterioar privind eligibilitatea unui anumit solicitant sau a unui anumit proiect. ntrebrile care ar putea fi relevante i pentru ali solicitani, mpreun cu rspunsurile, vor fi publicate la adresa de internet www.ancs.ro , pe pagina Fondurilor Structurale, la rubrica ntrebri frecvente.

41

4. MODUL DE EVALUARE I SELECIE A PROIECTELOR Procesul de evaluare i selecie se desfoar dup urmtoarele etape: I. Verificarea formal i verificarea eligibilitii, II. Evaluarea propunerilor, III. Selecia. Primele dou etape se vor realiza de personalul OI Cercetare cu responsabiliti de implementare din birourile regionale. Evaluarea i selecia propunerilor este organizat de Unitatea de Implementare de la nivel central (ANCS). Se vor organiza una sau mai multe Grupe de Evaluare, n funcie de numrul de propuneri, astfel nct fiecrei Grupe s i revin un numr de propuneri adecvat perioadei de evaluare stabilite. Fiecare Grup va fi compus din 3 specialiti (oameni de tiin) n domeniul proiectului, cu experien n cercetare. Un reprezentant al ANCS va asigura Secretariatul Grupei de Evaluare fr ns s aib drept de punctare. Dupa evaluarea propunerilor de proiecte se va ntocmi o list a propunerilor evaluate n ordinea descresctoare a punctajelor obinute. Aceast list mpreun cu toate fiele de evaluare n panel se trimit Comitetului de Selecie care are urmtoarele atribuii: - aprobarea raportului de evaluare, - numirea Comisiei de contestaii, - departajarea proiectelor care au obinut acelai punctaj, - elaborarea raportului final de evaluare i a listei propunerilor selectate pentru finanare i transmiterea acestora pentru aprobare preedintelui ANCS (dup obinerea avizului Autoritii de Management). Dup publicarea rezultatelor preliminare pe pagina www.ancs.ro , se transmite fiecrui solicitant fia de evaluare a proiectului depus i modul de depunere a eventualelor contestaii. Acestea vor fi analizate de o Comisie pentru rezolvarea contestaiilor numit de ctre Comitetul de Selecie. Comitetul de Selecie este aprobat prin Decizie a Preedintelui ANCS, dup obinerea avizului Autoritii de Management, i este compus din reprezentani ANCS. Reprezentai din partea Autoritii de Management particip la edinele Comitetului de Selecie n calitate de observatori. Membrii Comitetului de Selecie nu trebuie s intre n conflict de interes. Cvorumul necesar pentru ntlnirile Comitetului este de jumtate plus unu din numrul membrilor. Deciziile se iau prin consens, iar dac acest lucru nu este posibil, prin votul a jumtate-plus-unu din membrii prezeni. Pentru propunerile selectate pentru finanare se trimit solicitanilor scrisorile de acceptare.

4.1. Verificarea formal i verificarea eligibilitii


Pentru verificarea formal a propunerii de proiecte este necesar ndeplinirea urmtoarelor condiii: cererea de finanare a fost nregistrat electronic, dup publicarea Cererii de propuneri de proiecte pentru operaiunea O2.1.1; Important: dac cererea de finanare nu a fost nregistrat electronic, propunerea nu va fi primit i nici nregistrat de personalul OI Cercetare. solicitanii sunt nregistrai in RPC, iar documentele i datele sunt actualizate; documentele nsoitoare au ajuns i au fost nregistrate la Biroul Regional OI . Regulile de verificare formal:

Verificarea formal a propunerilor de proiecte este organizat de Birourile Regionale OI.

42

Verificarea propunerilor se face n ordinea primirii i ncepe de la data nregistrrii propunerii de proiect. Verificarea formal presupune completarea listei de verificare formal. Rspunsurile la ntrebrile legate de verificarea formal pot fi Da, sau Nu. Dac propunerea este incomplet, n sensul c lipsesc unele documente nsoitoare, sau unul sau mai multe dintre aceste documente nu sunt semnate i tampilate conform cerinelor, solicitantul va primi o scrisoare/fax de ntiinare din partea OI Cercetare pentru a-i completa propunerea. Dac n 5 zile de la primirea scrisorii/faxului, solicitantul nu se conformeaz cerinelor, propunerea este respins. Pentru a fi admis, propunerea trebuie s obin rspuns pozitiv la toate ntrebrile. n caz contrar, propunerea este respins i solicitantului i se trimite o scrisoare de notificare prin care i se comunic respingerea cu precizarea motivelor respingerii.

Sunt verificate din punct de vedere al eligibilitii doar propunerile de proiecte admise n urma verificrii formale. Reguli de verificare a eligibilitii:

Verificarea eligibilitii este organizat de Birourile Regionale OI. Verificarea eligibilitii presupune verificarea eligibilitii att a solicitantului, ct i a propunerii. Rspunsurile la ntrebrile legate de verificarea eligibilitii pot fi Da, sau Nu. Pentru a fi admis, propunerea trebuie s obin rspuns pozitiv la toate ntrebrile. n caz contrar, propunerea este declarat neeligibil i nu se evalueaz, iar solicitantului i se trimite o scrisoare de respingere cu precizarea motivelor respingerii.

La ncheierea etapei de verificare formal i a eligibilitii, solicitanilor li se trimit scrisori de acceptare sau de respingere, dup caz.

4.2. Evaluarea propunerilor


Sunt evaluate doar propunerile de proiecte admise n urma verificrii formale i a eligibilitii. Evaluarea propunerilor de proiecte se desfoar n dou faze: Faza evaluarii individuale

Fiecare evaluator acord un punctaj pentru fiecare criteriu examinat i consemneaz un comentariu ataat punctajului.

Faza evalurii n panel

Evaluatorii din panel completeaza Fia de evaluare panel care cuprinde punctajele, comentariile i recomandrile privind propunerea. Fia de evaluare panel se ntocmete de ctre unul dintre evaluatori i este semnat de ctre membrii panelului. n cazul n care nu se ajunge la consens n privina punctajului, propunerea se transmite spre evaluare unei alte grupe i dac nici n aceast grup nu se obine consens n privina punctajului, se face media aritmetic a punctajelor propuse de fiecare membru al grupelor de evaluare.

43

Pentru evaluare se va analiza coninutul Cererii de Finanare i al Planului de Afaceri i se vor acorda, pentru fiecare dintre criteriile din fia de evaluare, note dup urmtorul punctaj: 0 pct propunerea se adreseaz criteriului ntr-o manier vag i foarte general, exist lipsuri n raport cu criteriul n cauz. 1 pct propunerea se adreseaz n mod corect criteriului, dei unele aspecte mai pot fi mbuntite. 2 pct propunerea se adreseaz tuturor aspectelor relevante ale criteriului. Nu se puncteaz cu zecimale. Criteriu eliminatoriu pentru solicitanii de tip ntreprinderi mari la proiectele de tip 1 DA Evidenierea efectului stimulator al activitilor de CD pentru ntreprindere In cazul proiectelor de tip 1, solicitani ntreprinderi mari, se verific completarea seciunii Efectul stimulativ din capitolul 2.3 Descrierea Proiectului al Cererii de finanare, precum i corelarea cu Planul de Afaceri. Rezultatele analizei financiare trebuie s demonstreze efectul stimulativ al finanrii publice. Propunerile depuse de ntreprinderile mari vor primi NU pentru acest criteriu dac nu demonstreaz realizarea a cel puin unei rate supraunitare necesare demonstrrii efectului stimulativ al finanrii CDI: Rata 1:
Media anual a brevetelor i a rezultatelor de cercetare obinute pe perioada proiectului Media anual a brevetelor i a rezultatelor de cercetare obinute n ultimii 3 ani nainte de demararea proiectului

NU

Rata 2:
Media anual a cheltuielilor totale pentru CD ale ntreprinderii pe perioada proiectului Media anual a cheltuielilor totale pentru CD n ultimii 3 ani nainte de demararea proiectului

Rata 3:
Media anuala a numarului de angajati implicati in activitati de CD pe perioada proiectului Media anuala a nr. de angajati implicati in act. de CD n ultimii 3 ani nainte de demararea proiectului

Prin rezultate de cercetare se nelege: publicaii tiinifice, contracte de cercetare (publice sau private), cereri de brevete depuse i aflate n proces de verificare, produse, procese i servicii noi/mbuntaite. Planul de afaceri si/sau Cererea de Finanare trebuie s conin date suficiente care s permit calcularea i verificarea acestor rate. Dac rspunsul la criteriul eliminatoriu este NU, propunerea de proiect se declar respins i nu se mai evalueaz pentru celelalte criterii.

44

Categoria de criterii: Relevana Se va urmri modul n care propunerea rspunde obiectivelor competiiei, prezentate n cererea de propuneri de proiecte. 1. Relevana proiectului 1.1 Contribuia proiectului la dezvoltarea global a sectorului economic n cauz 1.2 Msura n care proiectul propus va contribui la obinerea de rezultate direct aplicabile pe pia i la creterea competitivitii ntreprinderii 1.3 Necesitatea activitilor/serviciilor de cercetare 1.4 Dezvoltarea aptitudinilor ntreprinderii pentru a utiliza rezultate i activiti de CD 1.5 Posibilitatea crerii de locuri de munc noi n cadrul ntreprinderii. Contribuia la promovarea dezvoltrii durabile i a egalitii de anse Scor maxim 10 2 2 2 2 2 Scor obinut

Pentru aceste criterii se vor examina Cererea de finanare, n special capitolele: 1.6 Sprijin primit anterior din fonduri publice, 2.3 Descrierea Proiectului, 2.7 Indicatori, 2.9 Relaia cu alte programe, strategii, proiecte, alte documente relevante, 3. Concordana cu politicile UE i legislaia national, 4.2 Pachetul de finanare a proiectului precum si Planul de Afaceri capitolele III, IV, V, VI si VIII 1.1 Se va evalua dac i n ce msur rezultatele proiectului pot contribui la dezvoltarea sectorului economic n care intenioneaz ntreprinderea participant n proiect s dezvolte produsul/serviciul realizat pe baza acelor rezultate. Vor fi corelate informatiile din Cererea de Finantare, pct. 2.3 Descrierea Proiectului Justificare si Context si cap. III din Planul de Afaceri. 1.2 Se va puncta pozitiv dac proiectul, prin Planul de Afaceri cap. III, IV si VIII, demonstreaz posibilitatea obinerii de rezultate aplicabile pe pia, cu efecte de cretere a cifrei de afaceri a ntreprinderii, precum i caracterul inovativ al acestor rezultate n plan local/ regional/ naional/ european/ internaional. Se va evalua pozitiv dac ntreprinderea solicitant, pe baza rezultatelor proiectului, i ntrete poziia pe piata prin furnizarea unor produse/procese/servicii competitive si inovative cu avantaje si beneficii reale pentru beneficiarii directi/indirecti, sectorul in care isi desfasoara activitatea.. 1.3 Se va evalua modul n care activitile de cercetare/serviciile de cercetate preconizate slujesc atingerii obiectivelor proiectului i obinerii rezultatelor propuse descrise si dezvoltate in Descrierea proiectului din Cererea de Finantare si in cap. IV din Planul de Afaceri. 1.4 Se va evalua pozitiv existena la nivelul ntreprinderii a unor capabiliti care dovedesc interesul la nivelul produciei i distribuiei de a introduce metode de producie i de organizare inovative . Se va urmri corelarea cu indicatorii de rezultat ai proiectului din Cererea de Finantare si cap. VI din Planul de Afaceri 1.5 Se va evalua propunerea din punct de vedere al realismului acesteia privind creterea numrului de locuri de munc. Se va evalua contribuia proiectului (prin rezultatele preconizate) la promovarea dezvoltrii durabile i a egalitii de anse descrise in Cererea de Finantare cap. 3, pct 3.2 si 3.3 si in cap. V din Planul de Afaceri

45

Categoria de criterii: Calitate i maturitate Scor maxim 10 2 2 2 2 2 Scor obinut

2. Calitatea i maturitatea proiectului 2.1. Corelarea ntre activitile propuse, resursele necesare i rezultatele proiectului 2.2 Gradul de pregtire/maturitate a proiectului 2.3 Structura bugetului proiectului 2.4 Metodologia de implementare a proiectului. Analiza riscurilor 2.5 Capacitatea echipei implicate n implementarea proiectului

Pentru aceste criterii se vor examina Cererea de Finanare, n special capitolele: 2.3 Descrierea proiectului , 2.4 Managementul proiectului, 2.6 Calendarul activitilor, 2.13 Impactul asistenei financiare nerambursabile asupra implementrii proiectului, 4. Pachetul de finanare a proiectului, CV-urile echipei implicate in implementarea proiectului, precum i Planul de Afaceri cap. I, III si VII 2.1 Se va evalua msura n care solicitantul a identificat corect activitile n funcie de tipul de proiect propus i de scopul acestuia. Derularea activitilor trebuie s urmeze o secven logic i s conduc la rezultatele propuse, iar resursele umane, materiale i financiare s fie estimate i repartizate adecvat pe activiti. Se va analiza corelarea informatiilor din Cererea de Finanare cap. 2.3, subpunctele Descrierea activitailor proiectului si Resursele implicate in realizarea proiectului si cap. I din Planul de Afaceri. 2.2 Se va evalua pozitiv descrierea clar a obiectivelor urmrite prin realizarea proiectului i a modului de msurare a atingerii rezultatelor propuse. Activitile, planificarea acestora sunt realiste i asigur realizarea obiectivelor proiectului la termenele stabilite. Proiectul conine indicatori msurabili i cuantificabili ce pot fi verificai n mod obiectiv. Se va analiza corelarea dintre Obiectivele proiectului, Descrierea activitatilor, Descrierea rezultatelor anticipate n urma implementrii din Cererea de finanare si cap.I, VII din Planul de Afaceri. 2.3 Se va urmri eligibilitatea cheltuielilor propuse i respectarea condiiilor de finanare i dac bugetul este corelat cu activitile proiectului. Referitor la structura bugetului se va evalua dimensionarea bugetului i echilibrul dintre componente, n conformitate cu obiectivele propuse. Se va analiza structura costurilor din cap. 4 din Cererea de Finantare si cap. VII din Planul de Afaceri. 2.4 Se va evalua metodologia de implementare, se vor aprecia riscurile implicate de proiect i se va evalua modul n care acestea sunt identificate de ctre solicitant precum i modul n care sunt combtute cu soluii fezabile att din pct. 2.4 din Cererea de finanare, ct i din cap.III al Planului de Afaceri. Se va analiza dac solicitantul a identificat corect modalitaile prin care va implementa fiecare activitate/subactivitate si resursele necesare (resurse umane si de timp) descrise in cap. 2.4 din Cererea de Finantare. 2.5 Se va evalua capacitatea echipei propuse spre a implementa proiectul. Se vor analiza CV-urile echipei implicate in implementarea proiectului corelate cu expertiza necesara implementarii

46

proiectului si participarea in proiecte similare descrise la pct. 2.4 din Cererea de Finantare si cap. V din Planul de Afaceri. Categoria de criterii: Sustenabilitate i capacitatea de operare Scor maxim 10 2 2 2 2 2 Scor obinut

3. Sustenabilitate i capacitatea de operare 3.1 Capacitatea ntreprinderii de a aplica rezultatele proiectului, dup terminarea acestuia 3.2 Introducerea n producie a rezultatelor proiectului 3.3 Existena unui colectiv cu experien pentru a implementa rezultatele proiectului 3.4 Sustenabilitatea cererii 3.5 Asigurarea suportului tehnic i administrativ

Pentru aceasta seciune se vor examina Cererea de finanare, n special capitolele: 2.3 Descrierea proiectului, 2.4 Managementul proiectului, 2.6 Calendarul activitilor, 2.12 Sustenabilitatea proiectului, 2.13 Impactul asistentei financiare nerambursabile asupra implementarii proiectului, 4. Pachetul de finanare a proiectului, precum i Planul de afaceri cap. II, III, IV, V, VI si VIII 3.1 Se va evalua capacitatea ntreprinderii de a aplica rezultatele proiectului n activitile sale cu caracter economic. Se vor evalua rezultatele analizei financiare prezentate n Planul de afaceri cap. VIII privind susinerea financiara a proiectului de cercetare in perioada implementrii , precum i modalitatea aplicrii rezultatelor obinute in realizarea de produse/procese/servicii inovative prezentate in cap. IV. 3.2 Se va evalua concret msura n care ntreprinderea are capacitatea de a introduce rezultatele proiectului direct n producie pentru a livra pe pia un produs, proces, serviciu nou sau mbuntit. Se va tine cont de cap. IV si VIII din Planul de afaceri. 3.3 Se va evalua existena i calitatea colectivului care va lucra pentru implementarea rezultatelor proiectului. Se va evalua organizarea acestui colectiv innd cont de corelarea posibilitilor de lucru oferite de ntreprindere cu atribuiile membrilor echipei, ct i corelarea cu calificarea i aptitudinile acestora prezentate in cap. V din Planul de Afaceri 3.4 Se va evalua n ce msur exist o cerere sustenabil pe pia pentru produsele, procesele, serviciile la crearea sau mbuntirea crora vor contribui rezultatele proiectului. Se va tine cont de cap.III din Planul de Afaceri 3.5 Se va evalua capacitatea ntreprinderii de a asigura suportul tehnic i administrativ att pe parcursul implementrii proiectului ct i dup aceea, pentru aplicarea rezultatelor obinute. Se va analiza cap. II, V, VI si VIII din Planul de Afaceri.

47

Organismul Intermediar transmite solicitanilor o scrisoare de ntiinare asupra rezultatului evalurii, mpreun cu fiele de evaluare i informaii legate de modul de depunere a eventualelor contestaii. Rezultatele evalurii se public pe site-ul ANCS: www.ancs.ro Contestaiile se depun sau se transmit la Organismul Intermediar DG-OI in termen de 3 zile de la data comunicarii rezultatelor evaluarii. Contestatiile vor fi analizate de Comisia pentru rezolvarea contestaiilor numit de ctre Comitetul de Selecie. Comisia de rezolvare a contestaiilor va analiza i va rspunde n scris la aspectele semnalate n contestaie. Contestaiile se vor referi numai la eventualele vicii de procedur pe care solicitantul le consider neconforme cu precizrile din Cererea de propunere de proiecte i Ghidul Solicitantului privind metodologia de evaluare i selecie a proiectelor. Contestaiile vor fi semnate de ctre directorul de proiect i reprezentantul legal al instituiei.

4.3. Reguli specifice de selecie


1. Propunerile de proiecte vor fi clasificate n ordinea descresctoare a punctajelor obinute. Propunerile care au obinut acelai punctaj se departajeaz dup urmtoarele criterii: - scorul obinut pentru Calitatea i maturitatea proiectului, - scorul obinut pentru Relevana proiectului. 2. Vor fi selectate pentru finanare propunerile de proiecte care au obinut cel puin 21 de puncte (pragul de calitate) i un scor mai mare dect 0 puncte la oricare dintre criterii, n ordinea descresctoare a punctajelor totale, n limita bugetului competiiei anunat n Cererea de propuneri de proiecte. Rezultatele procesului de evaluare i selecie sunt avizate de AM i aprobate de Preedintele ANCS. Propunerile de proiecte admise pentru finanate se publica pe site-ul ANCS www.ancs.ro (pe pagina destinat Fondurilor structurale i operaiunii O 2.1.1). n cadrul proiectelor evaluate/selectate, Organismul Intermediar are competena s declare anumite cheltuieli neeligibile, sau s considere c anumite cheltuieli sunt nejustificate n cazul n care acestea: nu sunt aferente activitilor proiectului; nu sunt respectate prevederile Ordinului nr. 3345/2008, cu modificrile i completrile ulterioare; sunt supradimensionate fa de nivelul pieei sau fa de activitile proiectului; nu au legtur direct cu proiectul depus. Atenie: n situaiile n care anumite activiti cuprinse n proiect, care vor fi considerate ca neeligibile de ctre evaluatori, influeneaz direct ndeplinirea indicatorilor asumai prin Cererea de finanare, realizarea acestor activiti rmne obligatorie pentru implementarea proiectului i va fi suportat integral prin cheltuiala proprie a Solicitantului.

48

SOLICITANT

INREGISTRARE ELECTRONIC A CERERII DE FINANARE TRANSMITERE DOCUMENTE INSOITOARE A CERERII DE FINANARE LA BIROUL REGIONAL AL OI NREGISTRARE PROPUNERI DE PROIECT DE BIROUL REGIONAL (creare dosar proiect de ctre OI) NU VERIFICAREA FORMAL DE BIROUL REGIONAL AL OI DA NU RESPINS VERIFICAREA ELIGIBILITII DE BIROUL REGIONAL AL OI

DA OI CONFIRMA N SCRIS BENEFICIARULUI C PROPUNEREA NDEPLINETE CONDIIILE DE ELIGIBILITATE DA TRANSMITERE DOSARE PROIECTE LA CENTRU (mpreun cu rapoartele de verificare formal i a eligibilitii) NU RESPINS DA EVALUARE PROIECTE INDIVIDUAL SI IN PANEL DA PUBLICARE REZULTATE PRIMIRE CONTESTAII

REZOLVARE CONTESTAII APROBARE I PUBLICARE LIST PROIECTE 49

SECIUNEA III CONTRACTAREA I FINANAREA PROIECTELOR PRIN POS-CCE 5. SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANARE Organismul Intermediar (OI) va transmite fiecrui director de proiect de pe lista de proiecte aprobate pentru finanare scrisoarea de acceptare la finanare privind valoarea maxim a asistenei financiare nerambursabile i propunerile de revizuire a cererii de finanare (dac este cazul). Solicitanii sunt obligai ca n termen de 5 zile calendaristice s transmit o scrisoare de rspuns prin care accept sau resping propunerile din Scrisoarea de acceptare. n vederea ncheierii contractului, solicitanii sunt obligai s prezinte documentele solicitate de OI prin Scrisoarea de solicitare documente, n intervalul de timp precizat . La expirarea perioadei de depunere a documentelor, n cazul n care documentele solicitate nu au fost depuse, OI Cercetare va respinge aplicaia n cauz, dup o prealabil notificare. Contractul de finanare se ncheie ntre beneficiarii/solicitanii de tip ntreprindere i Organismul Intermediar pentru Cercetare (ANCS) i, n cazul proiectelor de tip 1, va avea ca anex contractul de parteneriat ncheiat ntre ntreprindere i organizaia de cercetare. La contractare, pe lng documentele nsoitoare ale cererii de finanare, contractele de finantare vor fi insotite i de urmtoarele documente: - Certificat de atestare fiscal pentru persoane juridice privind ndeplinirea obligaiilor de plat ctre buget - Certificat de atestare fiscal privind plata impozitelor i taxelor locale - Cazier judiciar i fiscal al reprezentantului legal - Documentele care atest capacitatea solicitantului de a asigura contribuia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile i de a finana cheltuielile neeligibile ale proiectului, n conformitate cu planul financiar (spre exemplu: contract de credit, scrisoare bancar de confort etc.). Prin semnarea contractului de finanare, beneficiarii accept termenii i condiiile n care vor primi finanarea nerambursabil i se angajeaz s implementeze pe propria rspundere proiectele pentru care primesc finanarea, cu respectarea legislaiei naionale i comunitare i n conformitate cu Cererea de Finanare, anex la contract. n condiiile n care beneficiarii nu respect termenii contractuali, Autoritatea de Management, prin Organismul Intermediar, poate cere restituirea, n totalitate sau parial, a sumelor deja pltite.

50

6. FINANAREA PROIECTELOR
Asistena financiar se va acorda sub form de granturi nerambursabile n una sau mai multe trane. Contractul de finanare va conine valoarea total a grantului i valoarea tranelor n care se ealoneaz grantul. Finanarea proiectelor din fondurile structurale se bazeaz pe respectarea principiului rambursrii, cu excepia prefinanrii. Acest lucru nseamn c beneficiarul trebuie s efectueze nti plile privind cheltuielile eligibile, pentru ca ulterior, pe baza documentelor justificative, s solicite rambursarea acestora. Recomandm ca, n cazul n care beneficiarul nu are fondurile necesare implementrii proiectului, s nceap demersurile cu o banc pentru asigurarea contribuiei proprii (acord de principiu n vederea contractrii unui credit bancar sau obinerii unei scrisori de garanie bancar), pentru depunerea dovezii capacitii de cofinanare a proiectului, n cazul n care acesta a fost selectat, n vederea contractrii.

6.1 Prefinanarea
Baza legal: Legea 362/2009 pentru aprobarea Ordonanei de Urgen nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, mpreun cu Normele metodologice de aplicare ale acesteia Ordinul nr. 2548/2009 al ministrului finanelor publice pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 cu modificrile i completrile ulterioare. Prefinanarea se acord conform prevederilor contractului de finanare. Modul de acordare n conformitate cu Regulamentele CE este posibil acordarea prefinanrii. Astfel, conform Legii 362/2009 art.2 alin.3 lit.d, prefinanarea reprezint sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale (FEDR) ctre un beneficiar - prin plat direct sau prin plat indirect n stadiu iniial pentru susinerea nceperii derulrii proiectelor i/sau pe parcursul implementrii acestora, n condiiile prevzute n contractul de finanare ncheiat ntre beneficiar i Autoritatea de Management / Organismul Intermediar responsabil / responsabil, n vederea asigurrii derulrii corespunztoare a proiectelor. Prefinanarea, n procent de max. 35% din valoarea total a finanrii acordat prin contractul de finanare, se poate acorda integral sau n trane, n funcie de previziunea fluxului de pli aprobat de Autoritatea de Management. Sumele aferente prefinanrii vor fi transferate Beneficiarului, din bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri prin intermediul Unitii de Plat din cadrul Autoritii de Management. Transferul sumelor reprezentnd prefinanarea solicitat de beneficiari, conform contractelor de finanare, se realizeaz cu condiia existenei urmtoarelor documente: a) solicitare scris din partea beneficiarului, conform contractului de finanare; b) un contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuie de lucrri ncheiat ntre beneficiar i un operator economic4; c) scrisoare de garanie bancar pentru suma aferent prefinanrii solicitate.
4

Se poate lua n considerare contractul de parteneriat ncheiat ntre beneficirul ntreprindere i organizaia de cercetare

51

Pentru a putea beneficia de prefinanare, beneficiarii au obligaia s deschid un cont la Trezorerie/banc comercial, dedicat exclusiv pentru primirea prefinanrii i efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor, inclusiv acordarea de avansuri ctre contractori. Prefinanarea pentru proiectele care intr sub incidena ajutorului de stat va fi justificat, ulterior, de cheltuieli efectiv realizate conform prevederilor art. 78, alin 2 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006. Utilizarea prefinanrii Suma aferent prefinanrii acordat beneficiarilor proiectelor finanate n cadrul POS-CCE, axa 2, n condiiile prevzute de O.U.G. nr. 64/2009 i de Normele de aplicare a acesteia, poate fi utilizat numai pentru plata cheltuielilor eligibile i a TVA aferent . Recuperarea prefinanrii Suma acordat unui beneficiar sub forma prefinanrii se recupereaz progresiv, prin aplicarea unui procent din valoarea fiecrei cereri de rambursare ntocmite de beneficiari, stabilit de fiecare Autoritate de Management. Prefinanarea se recupereaz progresiv din Cererile intermediare de Rambursare, proporional cu valoarea acestora, pn la recuperarea integral. Recuperarea se efectueaz ncepnd cu prima Cerere de rambursare, astfel nct suma aferent prefinanrii s se recupereze integral nainte de ultima Cerere de rambursare. Prefinanarea se restituie dac Beneficiarul nu a depus nici o cerere de rambursare care s justifice achiziia de bunuri, servicii sau execuia de lucrri, n termen de 6 luni de la data primirii acesteia. Garania bancar se elibereaz dup recuperarea integral a prefinanrii acordate.

6.2 Rambursarea cheltuielilor


Rambursarea cheltuielilor se face n conformitate cu prevederile contractului de finanare. Pentru rambursarea cheltuielilor, Beneficiarul va ntocmi i va transmite urmtoarele documente, care vor nsoi cererea de rambursare a cheltuielilor: -

Raportul de progres Copii certificate, care s conin meniunea conform cu originalul, tampila beneficiarului i semntura reprezentantului legal al acestuia, dup urmtoarele documente: facturi, documente de plat, extrase de cont, alte documente justificative: note contabile, balana de verificare. Facturile trebuie s menioneze detaliat bunul achiziionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuat. Pentru evitarea dublei finanri, toate facturile vor fi inscripionate cu POS CCE, Axa 2, denumirea proiectului, codul SMIS i numrul contractului de finanare, sub semntura reprezentantului legal al beneficiarului. Pentru procedura de achiziii: dovada publicitii, criterii de selecie, raport de atribuire a contractului sau documente similare acestora (pentru beneficiarii care aplic normele interne de achiziii); Pentru achiziii de bunuri: copie certificat dup NRCD nota de receptie si constatare diferente, copie certificat dup procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau dup procesul verbal de punere n funciune; Pentru prestri de servicii: aprobarea beneficiarului pentru documentele remise n cadrul serviciului prestat Pentru cheltuieli de personal: foi de prezen, state de plat;

52

Pentru cheltuieli cu amortizarea: declaraie privind metoda de calcul a amortizrii i valoarea lunar a acesteia, pentru fiecare mijloc fix (anexa la contractul de finantare) - AM/OI are dreptul de a solicita documente suplimentare pentru elucidarea eventualelor neclariti. nainte de solicitarea rambursrii, cheltuielile respective trebuie s fie deja efectuate i pltite. Data plii se consider data efecturii transferului bancar din contul Beneficiarului n contul contractorului. Nu se pot deconta dect cheltuielile eligibile efectuate dup data confirmrii scrise din partea OI Cercetare c proiectul ndeplinete condiiile de eligibilitate prevzute pentru competiie. Totalul cheltuielilor eligibile decontate nu poate depi suma contractat. n cazul ncheierii de ctre beneficiar a unor contracte cu furnizori externi, cnd pot apare diferene de curs valutar ntre momentul emiterii facturii i momentul efecturii plii, beneficiarul va solicita prin cererea de rambursare valoarea corespunztoare celui mai mic curs valutar. Cererile de rambursare se vor transmite ctre Organismul Intermediar pentru Cercetare (la Birourile Regionale din aria lor geografic), la intervalele de timp stabilite prin Graficul Prefinanrii i Cererilor de Rambursare (anex la contractul de finanare). Cererile de rambursare se fac pe etape de realizare. Netransmiterea Cererii de rambursare conform programului stabilit fr justificare scris, poate duce la retragerea finanrii pentru proiect i la returnarea sumelor rambursate pn n acel moment. Verificarea cererilor de rambursare se face de ctre Organismul Intermediar pentru Cercetare, iar autorizarea lor se face de Autoritatea de Management, n termen de maximum 80 zile de la data depunerii acestora. Beneficiarii vor fi informai cu privire la sumele autorizate. Rambursarea se va efectua de ctre Unitatea de Plat, pe baza cererii de rambursare naintate de ctre Beneficiar la Organismul Intermediar, n termen de 10 zile de la data la care beneficiarul a fost informat cu privire la suma autorizat. AM/OI poate solicita prelungirea termenului n situaii justificate, n special n momentul efectuarii verificrii la faa locului, cu informarea beneficiarului.

6.3. Achiziii
Pentru implementarea proiectului, beneficiarul trebuie s aplice prevederile O.U.G nr. 34/2006 aprobat prin Legea 337/2006 cu completrile i modificrile ulterioare, n vederea.achiziiilor de bunuri, servicii i lucrri, sau (dup caz) Normele interne de achiziii: Instruciuni de achiziii pentru beneficiarii operatori economici privai ai Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice- (anex la Contractul de Finanare), anexa 3 la Ghidul Solicitantului. Pentru achiziiile publice efectuate nainte de semnarea contractului de finanare (cu respectarea OUG 34/2006 aprobat prin Legea 337/2006, cu completrile i modificrile ulterioare sau cu respectarea Normelor interne de achiziii), dar dup data confirmrii scrise c proiectul ndeplinete condiiile de eligibilitate, n cererea de finanare se vor completa valorile reale, nu cele estimate, i datele calendaristice de derulare a procedurii. n cazul n care se constat nclcarea prevederilor normelor interne de achiziii, cheltuielile aferente plii bunurilor/serviciilor/lucrrilor astfel achiziionate vor fi considerate neeligibile i nu vor fi rambursate.

6.4. Arhivare
Beneficiarul trebuie s pstreze toat documentaia legat de implementarea proiectului, inclusiv inventarul asupra bunurilor dobndite prin finanarea nerambursabil, precum i documentele contabile privind activitile i cheltuielile eligibile, n vederea asigurrii unei piste de audit adecvate, n conformitate cu regulamentele comunitare i naionale. Toate documentele vor fi pstrate pe o perioad de 5 ani de la nchiderea oficial a POS CCE.

53

7. INFORMARE I PUBLICITATE
n concordan cu prevederile art. 69 al Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006, scopul aciunilor de informare i publicitate, este de a realiza informarea i publicitatea programului i a proiectelor co-finanate, att pentru publicul general, ct i pentru beneficiarii poteniali, astfel nct s se sublinieze rolul Comunitii Europene i transparena oportunitilor de finanare. Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activitilor de informare i publicitate n legtur cu asistena financiar nerambursabil obinut prin POS-CCE, n conformitate cu cele declarate n cererea de finanare i cu cele specificate n MANUALUL DE IDENTITATE VIZUAL pentru Instrumentele Structurale 2007-2013 n Romania. Nendeplinirea acestor obligaii are drept consecin efectuarea unor corecii financiare. Beneficiarii au obligaia s transmit la Organismul Intermediar pentru Cercetare, n vederea avizrii, toate materialele de informare i publicitate elaborate, cu cel puin 15 zile lucrtoare nainte de lansarea i utilizarea acestora. Informaii suplimentare privind activitatea de informare i publicitate care intr n obligaiile beneficiarului sunt prezentate n Anexa 4 a Ghidului Solicitantului (care este i anex la contractul de finanare).

54

SECIUNEA IV. MONITORIZARE I CONTROL


Monitorizarea proiectelor Monitorizarea proiectelor se face de ctre Organismul Intermediar Cercetare, n vederea urmririi atingerii obiectivelor de ctre beneficiar. Procesul de monitorizare ncepe din momentul semnrii contractului de finanare i se termin la finalizarea proiectului. Monitorizarea const n urmrirea progresului fizic i procedural nregistrat n implementarea proiectului i n colectarea i introducerea n SMIS (Sistemul Unic Informatizat de Management) a tuturor informaiilor legate de proiect Beneficiarul va transmite OI-ului, pe toat durata de implementare a proiectului, rapoarte de progres tehnic. Pentru realizarea monitorizrii fizice a proiectelor OI-ul va desfura urmtoarele activiti: verificarea coninutului documentelor de raportare elaborate si transmise de ctre beneficiar (activiti desfurate/progresul fizic/indicatori); vizite de monitorizare care i propun verificarea implementrii proiectului la faa locului/sediul beneficiarului (anunate i neanunate n caz de suspiciuni). Verificarea documentelor Verificrile documentelor vor asigura c rapoartele depuse de beneficiar (vezi Raportarea) sunt complete i corecte, c respect modelul convenit n Contractul de finanare, c proiectul este implementat n conformitate cu Contractul de finanare, legile comunitare i naionale. De asemenea vor urmri evoluia n timp a indicatorilor stabilii prin Cererea de finanare, realizrile fa de intele propuse, procent de realizare. Dac n rapoartele trimise sunt identificate omisiuni, sau sunt necesare clarificri, OI va notifica Beneficiarul, printr-o scrisoare, iar acesta este obligat s trimit OI-ului toate datele solicitate n 2 zile lucrtoare de la primirea scrisorii pentru lmuriri. Vizita de monitorizare Scopul vizitei de monitorizare este de a verifica la faa locului realizarea proiectului, ca i sistemul de management al proiectului i de a permite colectarea unor date suplimentare fa de cele cuprinse n rapoartele de progres, n vederea aprecierii valorii indicatorilor comparativ cu intele propuse i a acurateei informaiei furnizate de beneficiar. Vizita de monitorizare urmrete: - s asigure faptul c proiectul progreseaz fizic, in conformitate cu calendarul activitilor inclus in cererea de finanare - s identifice posibile probleme ct mai curnd cu putin i s emit sugestii de mbuntire a implementrii - s identifice elementele de succes ale proiectului - s asigure o comunicare strns ntre beneficiari i OI Cercetare - Serviciul Monitorizare care s conduc la o bun conlucrare in vederea implementrii cu succes a proiectului (realizarea tuturor indicatorilor prevzui in contract in perioada de timp prevzut). Reprezentani ai Compartimentului de monitorizare din cadrul OI Cercetare vor face cel puin o vizit de monitorizare pe parcursul duratei de implementare a proiectului. Beneficiarul are obligaia de a participa la vizit i de a pune la dispoziia echipei de verificare toate documentele solicitate.

55

n cazul unor neclariti/suspiciuni legate de implementarea proiectului, rezultate in urma transmiterii rapoartelor de progres, Organismul Intermediar poate demara si vizite de monitorizare neanunate (ad-hoc). Raportarea Beneficiarul trebuie s transmit att pe parcursul derulrii proiectului, ct i dup finalizarea acestuia, o serie de rapoarte completate n formatul standard prevzut in anexa la contractul de finanare, prin care se vor raporta activitile desfurate n perioada de raportare, stadiul realizrii indicatorilor, rezultatele pariale/finale obinute la momentul raportrii etc. Rapoartele pe care le depune beneficiarul sunt urmtoarele: - Raportul de nceput documentul standard care atest nceperea proiectului - Raportul de progres documentul standard de monitorizare ce prezint progresul fizic al proiectului. El se elaboreaz trimestrial i la momentele stabilite pentru prezentarea Cererii de rambursare, pe care o nsoete obligatoriu . n acest caz, raportul se va referi la perioada cuprins ntre ultimul raport de progres i sfritul perioadei de referin pentru Cererea de rambursare. - Planul de lucru prezint activitile programate pentru urmtoarea perioad i nsoete fiecare Raport de progres - Raportul final reprezint documentul standard completat la sfritul perioadei de implementare a proiectului, ce prezint progresul fizic total, indicatorii i rezultatele obinute per proiect. Este documentul care nsoete ultima Cerere de rambursare - Tabel privind stadiul realizrii indicatorilor de rezultat reprezint documentul standard completat la fiecare sfrit de an (31 decembrie), timp de 3/5 ani dup finalizarea proiectului (IMM la 3 ani, ntreprinderile mari la 5 ani). Control i audit Verificarea pe teren se realizeaz de ctre OI Cercetare cel puin odat pe durata de implementare a proiectului, nainte de plata ultimei cereri de rambursare. Autoritatea de Management a POS CCE, OI Cercetare i/sau alte structuri cu atribuii de control/verificare /audit a finanrilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, pe durata contractului de finanare. Beneficiarul trebuie s in o contabilitate analitic a proiectului i s asigure nregistrri contabile separate i transparente ale implementrii proiectului. Beneficiarul trebuie s pstreze toate nregistrrile/registrele timp de 5 ani de la data nchiderii oficiale a POS CCE. Beneficiarul este obligat s informeze Organismul Intermediar cu privire la modul n care se realizeaz evidena contabil distinct privind proiectul, transmind OI Cercetare, n termen de 30 de zile calendaristice de la ncheierea contractului, o notificare conform contractului de finanare. Beneficiarul are obligaia de a pstra i de a pune la dispoziia organismelor abilitate, dup finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobndite prin Instrumentele Structurale, pe o perioad de 5 ani de la data nchiderii oficiale a POS CCE (n conformitate cu art.90, paragraful 1, litera a) din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006). Beneficiarul are obligaia s acorde dreptul de acces la locurile i spaiile unde se implementeaz sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum i la toate documentele i fiierele informatice privind gestiunea tehnic i financiar a proiectului. Beneficiarul are obligaia de a pstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitile i cheltuielile eligibile n vederea asigurrii unei piste de audit adecvate, n conformitate cu regulamentele comunitare i naionale Documentele trebuie s fie uor accesibile i arhivate, astfel nct s permit verificarea lor. Beneficiarul este obligat s informeze Organismul Intermediar cu privire la locul pstrrii/arhivrii documentelor, transmind OI Cercetare, n termen de 30 de zile calendaristice de la ncheierea contractului, o notificare conform contractului de finanare.

56

Beneficiarul are obligaia s furnizeze orice informaii de natur tehnic sau financiar legate de proiect solicitate de ctre Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plat/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia European sau orice alt organism abilitat s verifice sau s realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanate din instrumente structurale. Beneficiarul are obligaia de a asigura toate condiiile pentru efectuarea verificrilor, punnd la dispoziie, la cerere i n termen, documentele solicitate i asigurnd disponibilitatea i prezena personalului implicat n implementarea proiectului pe ntreaga durat a verificrilor. n cazul neregulilor constatate, beneficiarul are obligaia s restituie debitul individualizat n titlul de crean, conform prevederilor contractului de finanare. Recuperarea debitului ca urmare a neregulilor constatate, se realizeaz conform prevederilor OG nr. 79/2003 privind controlul i recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de cofinanare aferente utilizate necorespunztor, cu modificrile i completrile ulterioare.

57

ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI

58

LISTA ANEXELOR LA GHIDUL SOLICITANTULUI

Anexa 1 Cererea de finanare Anexa 2 Lista documentelor nsoitoare la cererea de finanare Anexa 3 Norme interne elaborate de Autoritatea de Management Instruciuni de achiziii pentru beneficiarii operatori economici privai ai Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Anexa 4 Msuri de informare i publicitate Anexa 5 Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii Anexa 6 Declaraie privind ncadrarea n definiia organizaiei de cercetare (pentru proiecte de tip 1) Anexa 7 Model de Plan de afaceri Anexa 8 - Model i instruciuni de ntocmire pentru Contractul de parteneriat ntre ntreprindere i organizaia de cercetare (pentru proiecte de tip 1)

59

ANEXA 1 LA GHIDUL SOLICITANTULUI FORMULARUL CERERII DE FINANARE

60

ANCS
Autoritatea Naional pentru Cercetare tiinific

FORMULARUL CERERII DE FINANARE

PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL CRETEREA COMPETITIVITII ECONOMICE


AXA PRIORITAR 2 COMPETITIVITATE PRIN CDI Operaiunea 2.1.1: Proiecte de CD n parteneriat ntre universiti/institute de cercetare i ntreprinderi "

<< TITLUL / ACRONIMUL PROIECTULUI >>

NREGISTRAREA CERERII DE FINANARE (Se completeaz de ctre ANCS-OI cercetare) Instituia: Numr de nregistrare electronic: Data nregistrrii : zi......../lun........./an.............

Numr de nregistrare ANCS: Numr sesiune de cereri de proiecte (cod competiie):

Numele i prenumele persoanei care nregistreaz: Semntura:

61

ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET AL CERERII DE FINANARE 1. Informaii privind solicitantul 2. Date despre proiect 3. Concordana cu politicile UE i legislaia naional 4. Pachetul de finanare a proiectului 5. Anexe IMPORTANT: se recomand max. 40 pagini, cu Font Times New Roman 11 (fr a lua n calcul Anexa cu CV-urile persoanelor implicate n proiect)

62

TITLUL PROIECTULUI

Acronim

0.

INFORMAII PRIVIND SOLICITATE

TIPUL

ASISTENEI

FINANCIARE

NERAMBURSABILE

Fondul European pentru Dezvoltare Regional si Bugetul de stat

INFORMAII PRIVIND SOLICITANTUL 1.1.1 SOLICITANT NTREPRINDERE Numele organizaiei Cod unic de nregistrare Nr. De la Registrul Asociaiilor i Fundaiilor Telefon Adresa potal sediu principal nregistrare n Registrul Potenialilor Contractori 1.1.2 TIPUL SOLICITANTULUI NTREPRINDERE: Tipul solicitantului (IMic, Imed sau INTR) Anul nfiinrii Numr de ordine n Registrul Comerului Coduri CAEN Fax Adresa pot electronic DA

NU

63

Date despre solicitant Numr de angajai Cifra de afaceri (lei) Profit din exploatare (lei) Venituri realizate din cercetare-dezvoltare (lei)

2007

2008

2009

64

1.1.3 REPREZENTANTUL LEGAL AL NTREPRINDERII Nume Numr de telefon Adresa potal Funcie Numr de fax Adresa pot electronic

1.1.4 DIRECTOR DE PROIECT (obligatoriu din partea ntreprinderii) Nume Numr de telefon Adresa potal 1.1.5 BANCA INTREPRINDERII Banca/ Sucursal Adresa Nr. De cont n format IBAN 1.1.6 FINANRI NERAMBURSABILE PRIMITE ANTERIOR SAU N PREZENT DIN FONDURI PUBLICE DE CTRE INTREPRINDERE Solicitantul a mai beneficiat de asisten nerambursabil din fonduri publice sau de mprumut din partea IFI n ultimii 5 ani? DA NU Funcie Numr de fax Adresa pot electronica

n caz afirmativ, v rugm specificai urmtoarele informaii pentru maxim 5 proiecte (prezentate n ordinea descresctoare a anului calendaristic n care s-a semnat contractul de finanare): Titlul proiectului i nr. De referin Valoarea proiectului i, n caz de parteneriat, suma alocat solicitantului Anul semnrii contractului de finanare Titlul proiectului i nr. De referin Valoarea proiectului i, n caz de parteneriat, suma alocat solicitantului Anul semnrii contractului de finanare Titlul proiectului i nr. De referin

Sursa de finanare Anul finalizrii

Sursa de finanare Anul finalizrii

65

Valoarea proiectului i, n caz de parteneriat, suma alocat solicitantului Anul semnrii contractului de finanare Titlul proiectului i nr. De referin Valoarea proiectului i, n caz de parteneriat, suma alocat solicitantului Anul semnrii contractului de finanare Titlul proiectului i nr. De referin Valoarea proiectului i, n caz de parteneriat, suma alocat solicitantului Anul semnrii contractului de finanare

Sursa de finanare Anul finalizrii

Sursa de finanare Anul finalizrii

Sursa de finanare Anul finalizrii

Pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanare sau componente ale sale a mai fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE? DA NU

n caz afirmativ, pentru fiecare solicitare v rugm specificai urmtoarele informaii: Denumirea programului Valoarea proiectului Descriere pe scurt a componentelor pentru care s-a solicitat finanarea n curs de evaluare Stadiul propunerii Nr. De nregistrare a proiectului Sursa de finanare

Selectat

Respins

Daca a fost respins, precizai motivul:

Proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanare sau componente ale sale a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, n ultimii 5 ani? Nu se completeaz. Activitile proiectului nu pot ncepe nainte ce ANCS OI Cercetare s confirme n scris solicitantului c propunerea ndeplinete condiiile de eligibilitate prevzute, sub rezerva rezultatelor finale ale procesului de evaluare a propunerilor.

66

1.2.1 ORGANIZAIE DE CERCETARE (se completeaz numai pentru proiectele de tip 1) Numele organizaiei Cod unic de nregistrare Nr. De la Registrul Asociaiilor i Fundaiilor Telefon Adresa potal sediu principal nregistrare n Registrul Potenialilor Contractori 1.2.2 TIPUL ORGANIZAIEI DE CERCETARE Numr de ordine n Registrul Comerului Cod CAEN Fax Adresa pot electronic DA

NU

(se completeaz numai pentru proiectele de tip 1):


Forma de organizare (INCD, I-AR, I-AS, IAM, IPCD, IPRD, UNIS, UNIP, ICDSC sau ONGCD) Anul nfiinrii

Date despre organizaia de cercetare Numr de angajai Cifra de afaceri (lei)

2007

2008

2009

1.2.3 REPREZENTANTUL LEGAL AL ORGANIZAIEI DE CERCETARE

(se completeaz numai pentru proiectele de tip 1)


Nume Numr de telefon Funcie Numr de fax

67

Adresa potal

Adresa pot electronic

1.2.4 PERSOAN DE CONTACT (se completeaz numai pentru proiectele de tip 1) Nume Numr de telefon Adresa potal Funcie Numr de fax Adresa pot electronica

1.2.5 BANCA ORGANIZAIEI DE CERCETARE (se completeaz numai pentru proiectele de tip 1) Banca/ Sucursal Adresa Nr. De cont n format IBAN 1.2.6 FINANRI NERAMBURSABILE PRIMITE ANTERIOR SAU N PREZENT DIN FONDURI PUBLICE DE CTRE ORGANIZAIA DE CERCETARE

(se completeaz numai pentru proiectele de tip 1)


Solicitantul a mai beneficiat de asisten nerambursabil din fonduri publice sau de mprumut din partea IFI n ultimii 5 ani? DA NU

n caz afirmativ, v rugm specificai urmtoarele informaii pentru maxim 5 proiecte (prezentate n ordinea descresctoare a anului calendaristic n care s-a semnat contractul de finanare): Titlul proiectului i nr. De referin Valoarea proiectului i, n caz de parteneriat, suma alocat solicitantului Anul semnrii contractului de finanare Titlul proiectului i nr. De referin Valoarea proiectului i, n caz de parteneriat, suma alocat solicitantului Anul semnrii contractului de finanare Titlul proiectului i nr. De referin Valoarea proiectului i, n caz de parteneriat, suma alocat solicitantului

Sursa de finanare Anul finalizrii

Sursa de finanare Anul finalizrii

Sursa de finanare

68

Anul semnrii contractului de finanare Titlul proiectului i nr. De referin Valoarea proiectului i, n caz de parteneriat, suma alocat solicitantului Anul semnrii contractului de finanare Titlul proiectului i nr. De referin Valoarea proiectului i, n caz de parteneriat, suma alocat solicitantului Anul semnrii contractului de finanare

Anul finalizrii

Sursa de finanare Anul finalizrii

Sursa de finanare Anul finalizrii

69

2.

DATE DESPRE PROIECT

2.1 ARIA TEMATIC A PROIECTULUI Aria tematic a proiectului (numai pentru ariile tematice 1-5 ale competiiei) Codul UNESCO al proiectului Programul Operaional Axa Prioritar Domeniul de intervenie Operaiunea Tipul proiectului POS CCE AP2: COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA I INOVARE D.2.1 Cercetare-dezvoltare n parteneriat ntre universiti/institute de cercetare-dezvoltare i ntreprinderi n vederea obinerii de rezultate aplicabile n economie O.2.1.1 Proiecte de CD n parteneriat ntre universiti/institute de cercetare i ntreprinderi Tip 1 1.1. Tip 2 1.2. Schema de ajutor de stat de CDI exceptat de la notificare Finanarea proiectelor de cercetare-dezvoltare i inovare (CDI) prin Programul Operaional Sectorial pentru Creterea Competitivitii Economice (POS-CCE), aprobat prin OM nr. 3388/2008 cu modificrile i completrile ulterioare SAU Schema de ajutor minimis...................... Pentru proiecte de tip 1: DA 1.3. NU 1.4. Proiectul implic activiti n domeniul productiei primare a produselor agricole* Nr. De nregistrare IMPACT ( daca e cazul) *)In cazul proiectelor de tip 1, produsele enumerate n anexa I la Tratatul CE, articolele din pluta si produsele care imit sau nlocuiesc laptele i produsele din lapte 2.2 LOCAIA PROIECTULUI

Schema de ajutor de stat

ara Judeul Adresa

Regiunea Localitatea

70

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI Obiectivul proiectului (se vor enuna obiectivele proiectului i se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor competiiei)

Justificarea necesitatii implementrii proiectului (se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor i care este valoarea sa adugat din punct de vedere tiintific i economic; se vor prezenta serviciile de de care are nevoie

ntreprinderea, precum i contribuia proiectului la creterea competitivitii ntreprinderii i efectele sale asupra dezvoltrii sectorului economic la care se adreseaz.)

Efectul stimulativ (se va completa numai pentru proiectele de tip 1, de catre solicitantii de tip intreprinderi mari; analiza efectului stimulativ trebuie sa se bazeze pe o comparatie a situatiilor cu si fara finantare nerambursabila; toate afirmatiile facute in aceasta sectiune trebuie sustinutesi completate cu date masurabile prin Planul de afaceri anexat propunerii) a) Va creste substantial dimensiunea proiectului prin acordarea finantarii? DA NU

Daca da, specificati tipul de crestere: creterea costurilor totale ale proiectului (fr diminuarea cheltuielilor suportate de ctre beneficiar din fonduri proprii o dat cu primirea finantarii) creterea numrului de angajai implicai n activitile de CDI altceva: .................................................................................................................................................... b) Va creste substantial domeniul de aplicare al proiectului prin acordarea finantarii? DA NU Daca da, specificati tipul de crestere: creterea numrului de rezultate obinute pe proiect (brevete, publicaii tiinifice, produse, procese i servicii noi/mbuntaite, etc) realizarea unui proiect mai ambiios caracterizat de o probabilitate mai mare de impact tiinific sau tehnologic, dar i de o probabilitate mai mare de eec altceva: .................................................................................................................................................... c) Va creste substantial valoarea totala a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect prin acordarea finantarii? DA NU

71

Daca da, specificati tipul de crestere: creterea cheltuielilor totale de CDI ale beneficiarului creterea bugetului angajat pentru proiect (fr o scdere corespunztoare n bugetul altor proiecte) creterea cheltuielilor de CDI ale beneficiarului ca procent din cifra total de afaceri altceva: .................................................................................................................................................... d) Va creste substantial ritmul de finalizare a proiectului prin acordarea finantarii? DA NU Daca da, specificati cu cat timp se va termina mai repede proiectul in comparatie cu cazul in care nu s-ar primi finantare nerambursabila: ................................................. Contextul proiectului (se va preciza dac proiectul propus reprezint o component ntr-un proiect mai complex,

explicndu-se dac acestea sunt independente din punct de vedere tehnic i financiar i ce criterii s-au folosit la departajarea lor; se va descrie comparativ situaia pe plan naional i internaional n domeniu, astfel nct s se poat determina nivelul de performan al rezultatelor preconizate a se obine)

Descrierea componentelor proiectului (se vor descrie componentele / etapele proiectului propus spre finanare)

Descrierea activitilor proiectului (se vor descrie activitile i subactivitile proiectului pentru fiecare componenta/etapa, corespunzator categoriilor de activitati eligibile; acestea vor trebui sa fie corelate cu tabelul 2.6 Calendarul activitilor i cu tabelul 3.4 - Achiziii)

Resursele implicate n realizarea proiectului (se vor prezenta resursele financiare, materiale i umane deinute i care vor fi utilizate pentru activitile proiectului)

72

Descrierea rezultatelor anticipate n urma implementrii (se vor preciza rezultatele anticipate care vor rezulta din fiecare activitate/subactivitate. Atingerea rezultatelor trebuie s poat fi msurat obiectiv) Nr. Activitate/subactivitate (conform tabelului 2.6) Rezultate Modalitatea de exprimare/ cuantificare a rezultatului

Beneficiari direci / indireci (se vor indica grupurile/ entitile care vor beneficia/vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect sustinute cu date statistice relevante)

2.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI Metodologia de implementare a proiectului (se va prezenta modul n care va fi realizata fiecare activitate/subactivitate,persoanele responsabile, rezultatele preconizate,gestionarea monitorizarea, evaluarea si controlul proiectului i aspectele cheie ale implementrii)

Personalul echipei de implementare a proiectului Se va prezenta personalul (n cazul proiectului de tip 1, din partea ambilor parteneri) , cu rol important n implementarea proiectului (max. 10 persoane): Crt. 1 Nume / prenume ... ... Functia Responsabilitati n cadrul proiectului ...

...

...

...

....

....

....

73

4 ... Riscuri

.... ....

.... ....

.... ....

(se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum i msurile de reducere a acestora)

2.5 DURATA PROIECTULUI Precizai durata implementrii proiectului, exprimat n luni (n estimarea duratei de implementare a proiectului nu se vor lua n calcul activitile preliminare, anterioare semnarii contractului de finanare): 2.6 CALENDARUL ACTIVITILOR Completai tabelul de mai jos cu activitile previzionate a se realiza n vederea implementrii proiectului, precum i perioadele cnd acestea se vor realiza, corelate cu descrierea activitilor i metodologia de implementare a proiectului: Nr. Crt. Activitate De la. (nr lun de la nceperea proiectului) Pana la. (nr lun de la nceperea proiectului)

Servicii de cercetare industrial (se vor detalia mai jos pe sub-activitile implicate, dup caz) ..... Servicii de dezvoltare experimental (se vor detalia mai jos pe sub-activitile implicate, dup caz) . ..... Activiti pentru obinerea i validarea drepturilor de proprietate industrial (activitate eligibil pentru IMM-uri, dac este cazul) Informare i publicitate privind proiectul se va detalia la 2.14 (activitate neeligibil)

74

Management de proiect (activitate neeligibil) Obinerea rapotului independent de audit final (activitate neeligibil)

2.7

INDICATORI Completai valoarea prognozat a indicatorilor de realizare i de rezultat din tabel. INDICATORI Valoare la nceputul perioadei de implementare Valoare la sfritul perioadei de implementare

Indicatori de realizare

Cheltuieli eligibile finanate public pentru proiect (lei)


... ... Indicatori de rezultat Locuri de munc create nou create datorit proiectului total (numr) Locuri de munc nou create n CD datorit proiectului (numr) dac este cazul Cereri de brevete rezultate din proiect (numr) Publicaii tiinifice rezultate din proiect (numr) Contribuia financiar privat a solicitantului la proiect (cheltuieli eligibile i neeligibile) (lei) Cheltuielile eligibile efectuate de ctre ntreprindere pentru proiect (lei) ... ...

0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.8 PARTENERII IMPLICAI N DERULAREA PROIECTULUI Nu se completeaz

75

2.9 RELAIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE / ALTE DOCUMENTE RELEVANTE TIP (program/strategie/ proiect/altele) 1. 2. 3. ....

Crt

DENUMIRE

MOD DE RELAIONARE

2.10

TAXA PE VALOAREA ADUGAT (Nu se completeaz) Organizaia este pltitoare de TVA? DA NU

Exist activiti n cadrul proiectului pentru care solicitai finanare conform prezentei cereri, pentru care organizaia este pltitoare de TVA ? DA NU

2.11 PROIECT GENERATOR DE VENIT Nu se completeaz. 2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI Sustenabilitatea instituional i financiar (se va prezenta: - capacitatea ntreprinderii de a susine financiar pe de o parte implementarea proiectului, pe de alt parte implementarea rezultatelor proiectului; -capacitatea ntreprinderii de a asigura suportul tehnic, administrativ i uman pentru a implementa rezultatele proiectului, dup finalizarea acestuia)

2.13 IMPACTUL ASISTENEI FINANCIARE NERAMBRSABILE ASUPRA IMPLEMENTRII PROIECTULUI Asistena financiar nerambursabil pe care o solicitai va avea rolul s: a) accelereze implementarea proiectului DA NU

76

(dac da, se va justifica)

b) este esenial pentru implementarea proiectului DA NU

(dac da, se va justifica)

2.14 INFORMARE I PUBLICITATE Prezentai detalii privind msurile propuse de informare i publicitate n legtur cu proiectul: (Vor fi incluse urmatoarele tipuri de activitati de informare i publicitate: anun de pres ntr-un ziar regional i/sau local privind nceperea proiectului, anun de pres la nchiderea proiectului cu menionarea rezultatelor obinute, editarea sau afiarea de: brouri, pliante, etichete etc) Activitatea de informare i publicitate (v rugm descriei pe scurt) 4.1 4.2 3. CONCORDANA CU POLITICILE UE I LEGISLAIA NAIONAL Durata estimat/ Perioada Costuri estimate

3.1 PRINCIPIUL POLUATORUL PLTETE (v rugm s explicai modul n care proiectul va respecta principiul poluatorul pltete - dac este cazul)

3.2 DEZVOLTAREA DURABIL (v rugm s explicai modul n care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea durabil)

77

3.3 EGALITATEA DE ANSE (v rugm subliniai modul n care principiul privind egalitatea de anse a fost integrat n elaborarea i implementarea proiectului, fie n activitile, fie n managementul proiectului, menionnd orice component specific care arat acest lucru)

3.4 ACHIZIII DERULATE DE NTREPRINDERE ( unde este cazul) V rugm s completai formularul privind programul achiziiilor: Obiectul contractului/ acordului-cadru Valoarea estimat (Lei) Data estimat pentru nceperea procedurii* Data estimat pentru finalizarea procedurii*

Nr. crt.

Procedura aplicat

1 2 3 .... * Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia lun) de la semnarea contractului de finanare

78

4. PACHETUL DE FINANARE A PROIECTULUI 4.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIAL

Cod

Denumire cheltuial

Valoare cheltuial

Valoare eligibil

Valoare neeligibil

Intensitatea interveniei publice 6

Valoarea asistenei financiare nerambursabile 7

CHELTUIELI ELIGIBILE

Cheltuieli pentru achiziia de servicii de cercetare industrial* Cheltuieli pentru achiziia de servicii de dezvoltare experimental* Cheltuieli pentru obinerea i validarea drepturilor de proprietate industrial (numai pentru beneficiarii tip IMM)
TOTAL PARIAL CHELTUIELI INTEGRAL NEELIGIBILE 1 Taxa pe valoarea adugat Cheltuieli pentru informare i 2 publicitate privind proiectul Cheltuieli pentru managementul 3 proiectului Cheltuieli aferente serviciului de 4 realizare a raportului independent de audit final .. ...................... TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE TOTAL GENERAL (Total buget proiect) (Valoare eligibil total) (Valoare neeligibil total) (Valoare asisten nerambursabil)

*) cererile de rambursare ale beneficiarului vor fi nsoite de un deviz al cheltuielilor facturate, ntocmit

conform OM 3345/2008 de aprobare a cheltuielilor eligibile, cu modificrile i completrile ulterioare, semnat i tampilat de reprezentantul legal al furnizorului de servicii/organizaiei de cercetare, menionnd perioada de timp acoperit de deviz. Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile in limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru activitile CD facturate. 79

4.2 PACHETUL DE FINANARE A PROIECTULUI Prezentai detalierea componentelor de finanare ale proiectului, conform tabelului: NR. CRT. I (I=II+III) II III III.1 COMPONENTE ALE BUGETULUI PROIECTULUI VALOAREA TOTAL A PROIECTULUI VALOAREA NEELIGIBIL A PROIECTULUI VALOAREA ELIGIBIL A PROIECTULUI ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT CONTRIBUIA ELIGIBIL A SOLICITANTULUI Contribuia n numerar Contribuia n natur (nu e cazul) mprumut VALOARE (LEI)

III.2 III.2.1 III.2.2 III.2.3

80

ANEX LA CEREREA DE FINANARE: CV-URILE PERSONALULUI IMPLICAT IN PROIECT (max. 10) Se va completa pentru personalul propus cte un CV de max. 2 pagini pe modelul urmtor: Funcia n cadrul Proiectului: 1. Nume: 2. Prenume: 3. Data i locul naterii: 4. Cetenie: 5. Stare civil: 6. Studii: Instituia

Perioada

Grade sau diplome obinute

7. Experiena profesional: Instituia

Perioada

Funcia

Descriere

8. Limbi strine cunoscute: 9. Brevete de invenii, dac exist (maxim cinci): 10. Lucrri publicate, dac exist (maxim cinci lucrari, cele mai relevante pentru activitile ce urmeaz a fi desfurate cu infrastructura ce face obiectul proiectului): 11. Membru al asociaiilor profesionale: 12. Specializri i calificri: 13. Experiena acumulat (inclusiv managerial) n alte programe/proiecte naionale/internaionale: Programul/Proiectul Funcia Perioada

Declar pe proprie rspundere c datele prezentate sunt n conformitate cu realitatea. Data completrii:

81

ANEXA 2 LA GHIDUL SOLICITANTULUI LISTA DOCUMENTELOR NSOITOARE LA CEREREA DE FINANARE


Toi solicitanii trebuie sa fie nscrii n Registrul Potenialilor Contractori i s aib datele actualizate (http://rpc.ancs.ro/).

ANEXE A. INTREPRINDERE Declaraie pe proprie rspundere privind eligibilitatea ntreprinderii Documente nsoitoare

Declaraie pe proprie rspundere privind ncadrarea ntreprinderii n Document categoria ntreprinderilor mici i mijlocii, dac este cazul nsoitor Declaraie pe propria rspundere privind ajutoarele de minimis de Document care a beneficiat ntreprinderea pe parcursul precedenilor doi ani nsoitor fiscali, precum i n anul fiscal n curs (pentru proiectele de tip 2) Hotrrea AGA/ CA de aprobare a proiectului pentru participarea la Document competiia POSCCE-A2-O2.1.1-2010-2, precum i a contribuiei nsoitor financiare a solicitantului pentru proiect Planul de afaceri (pe CD-ROM) Certificat constatator de la Registrul Comerului Certificat de nregistrare la Registrul Comerului 5 CD-uri Document nsoitor RPC

Extras de la Registrul Comerului cu informaii despre acionari, RPC capital social Statut i act juridic de nfiinare a instituiei RPC

Bilanurile oficiale pe ultimii 2 ani, inclusiv Contul de Profit i RPC Pierdere CV-urile persoanelor implicate n managementul i realizarea nregistrate proiectului * mpreun cu cererea de finanare

82

B. ORGANIZAIA DE CERCETARE (pentru proiecte de tip 1) Declaria reprezentantului legal privind numrul i data deciziei Document ANCS prin care instituia este acreditat/atestat conform HG nr nsoitor 551/2007 SAU Decizia ANCS prin care instituia este acreditat/atestat conform HG nr 551/2007 Declaraie privind ncadrarea n definiia organizaiei de cercetare Document nsoitor Document nsoitor RPC

Certificat constatator de la Registrul Comerului (unde e cazul) Certificat de nregistrare la Registrul Comerului (unde e cazul)

Extras de la Registrul Comerului cu informaii despre acionari, RPC capital social (unde e cazul) Statut i act juridic de nfiinare a instituiei RPC

Bilanurile oficiale pe ultimii 2 ani, inclusiv Contul de Profit i RPC Pierdere CV-urile persoanelor implicate n realizarea proiectului* nregistrate mpreun cu cererea de finanare

C. DOCUMENTELE REFERITOARE LA PROIECT Declaraie pe propria rspundere c activitile proiectului nu au Document fost finanate din alte surse publice nsoitor Declaraie pe proprie rspundere in vederea certificrii efectului Document stimulativ (pentru proiectele de tip 1) nsoitor Declaraia de certificare a aplicaiei Document nsoitor

Contractul de parteneriat ntre pri (ntreprindere i organizaia de Document cercetare), pentru proiecte de tip 1 nsoitor
*) se completeaz n cererea de finanare i se nregistreaz electronic mpreun cu aceasta.

83

ANEXA 2.1 LA GHIDUL SOLICITANTULUI

Declaraie pe proprie rspundere privind eligibilitatea ntreprinderii

Certificm prin prezenta c ........................ (denumirea instituiei solicitante) nu se afl n nici una din situaiile enumerate n continuare: i) n stare de faliment ori lichidare, afacerile administrate de un judector-sindic sau activitile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege; ii) nu i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale) conform prevederilor legale n vigoare (Ordin MFP nr.673/2009, Ordin MFP nr.767/2009 - Ordin MAI nr.75/2009); iii) reprezentantul legal a fost condamnat n ultimii 3 ani, prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional; iv) prezint informaii false sau nu prezint informaiile cerute mai sus.

Certificm pe proprie rspundere c ........................................ (denumirea instituiei solicitante) nu este n dificultate n sensul Liniilor Directoare comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor n dificultate, publicate n Jurnalul Oficial al Comunitii Europene nr. C244/01.10.2004, i anume: a) n cazul societilor cu rspundere limitat, cnd se constat pierderea a mai mult de jumtate din capitalul social i a mai mult de un sfert din capital n ultimele 12 luni; b) n cazul unei societi n care cel puin o parte din asociai rspund nelimitat de datoriile ntreprinderii, atunci cnd s-a pierdut mai mult de jumtate din capitalul propriu, aa cum reiese din evidentele contabile ale societii, i cnd mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut n decursul ultimelor 12 luni; c) pentru ntreprinderile de orice form juridic, atunci cnd respectiva ntreprindere ntrunete condiiile pentru a fi supus unei proceduri prevzute de legislaia privind procedura reorganizrii judiciare i a falimentului. 84

d) n cazul unei ntreprinderi mari, dac nici una din condiiile de la a), b), c) nu este ndeplinit, ea este considerat n dificultate cnd prezint simultan urmtoarele simptome: creterea pierderilor, scderea cifrei de afaceri, creterea volumului stocurilor, supracapacitate, scaderea cash-flow-ului, ndatorare crescut, creterea sarcinilor financiare i scderea sau dispari ia valorii activului net. *) n cazul IMM cu o vechime de mai puin de trei ani se aplic numai prevederile punctului c). Certificm pe proprie rspundere c .................................. (denumirea instituiei solicitante) nu a fost subiect al unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, n cazul n care a fcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executat i creana integral recuperat. Certificam pe proprie rspundere c vom utiliza finanarea nerambursabil strict pentru activitile i costurile precizate n proiectul ................................. (titlul proiectului). Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice. Data: (ZI/LUN/AN) Reprezentantul legal Funcie Nume i prenume (litere mari de tipar) Semntura tampila Directorul de proiect/ responsabil de Nume i prenume (litere mari de tipar) proiect din partea ntreprinderii Semntura

85

ANEXA 2.2 LA GHIDUL SOLICITANTULUI

Declaraie privind evitarea dublei finanri din fonduri publice5

Subsemnatul/subsemnata,

(numele

prenumele

reprezentantului legal al ntreprinderii solicitante), n calitate de (funcia reprezentantului legal al ntreprinderii solicitante) al ... .. (denumirea ntreprinderii solicitante), i Subsemnatul/subsemnata . (numele i prenumele reprezentantului legal al organizaiei de cercetare), n calitate de (funcia reprezentantului legal al organizaiei de cercetare) al ... .. (denumirea organizaiei de cercetare), declarm pe proprie rspundere c activitile i cheltuielile propuse spre finanare n cadrul proiectului cu titlul: ............................................................................................. , depus la Competiia POSCCE-A2-O2.1.1-2010-2, nu sunt i nu au fost finanate din alte surse publice. Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice. Intreprindere (Denumire) (Reprezentant Legal) Funcia ocupat n organizaie Nume (litere mari de tipar) Semntur tampil Organizaie de cercetare (Denumire) (Reprezentant Legal) Funcia ocupat n organizaie Nume (litere mari de tipar) Semntur tampil Data (zi/ luna / an)

In cazul proiectelor de tip 2 se elimin referirea la organizaia de cercetare i la reprezentantul legal al acesteia i declaraia se face numai n numele solicitantului ntreprindere.
5

86

ANEXA 2.3 LA GHIDUL SOLICITANTULUI

Declaraie n vederea certificrii efectului stimulativ6

Subsemnatul/subsemnata

(numele

prenumele

reprezentantului legal al ntreprinderii solicitante), n calitate de (funcia reprezentantului legal al ntreprinderii solicitante) al ... .. (denumirea ntreprinderii solicitante), i Subsemnatul/subsemnata . (numele i prenumele reprezentantului legal al organizaiei de cercetare), n calitate de (funcia reprezentantului legal al organizaiei de cercetare) al ... .. (denumirea organizaiei de cercetare), declarm pe proprie rspundere c activitile i cheltuielile propuse spre finanare n cadrul proiectului cu titlul: ANCS OI Cercetare. Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice. Intreprindere (Denumire) (Reprezentant Legal) Funcia ocupat n organizaie Nume (litere mari de tipar) Semntur tampil Organizaie de cercetare (Denumire) (Reprezentant Legal) Funcia ocupat n organizaie Nume (litere mari de tipar) Semntur tampil Data (zi/ luna / an) ............................................................................................. , depus la Competiia POSCCE-A2-O2.1.1-2010-2, nu au demarat nainte de depunerea cererii de finanare la

Numai pentru proiecte de tip 1


87

ANEXA 2.4 LA GHIDUL SOLICITANTULUI

Declaraie de certificare a aplicaiei7 Subsemnatul/subsemnata . (numele i prenumele reprezentantului legal al ntreprinderii solicitante), n calitate de (funcia reprezentantului legal al ntreprinderii solicitante) al ... .. (denumirea ntreprinderii solicitante), i Subsemnatul/subsemnata . (numele i prenumele reprezentantului legal al organizaiei de cercetare), n calitate de (funcia reprezentantului legal al organizaiei de cercetare) al ... .. (denumirea organizaiei de cercetare), confirmm c informaiile incluse n cererea de finanare cu titlul ..............................................., acronimul .................. i numrul de nregistrare electronic ........................, precum i detaliile prezentate n documentele anexate sunt corecte i asistena financiar pentru care am aplicat este necesar proiectului pentru a se derula conform descrierii. Certificam pe pentru: o o o proprie rspundere c proiectul ..................... (titlul proiectului) nu solicit finanare susinerea activitilor de export ale .......................... (denumirea instituiei solicitante); utilizarea cu precdere a produselor naionale n detrimentul produselor importate; activitile de prelucrare i comercializare a produselor agricole, n cazurile n care: i) valoarea ajutorului este stabilit pe baza preului sau a cantitii unor astfel de produse achiziionate de la productori primari sau comercializate de ctre ntreprinderile n cauz; ii) acordarea ajutorului este condiionat de obligaia de a fi direcionat, parial sau integral, ctre productorii primari.

De asemenea, confirmm c nu cunoatem nici un motiv pentru care proiectul ar putea s nu se deruleze sau ar putea fi ntrziat. nelegem c dac cererea de finanare nu este complet cu privire la toate detaliile i aspectele solicitate, inclusiv aceast declaratie , propunerea ar putea fi respins. Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice. Intreprindere (Denumire) (Reprezentant Legal) Funcia ocupat n organizaie Nume (litere mari de tipar) Semntur i tampil Organizaie de cercetare (Denumire) (Reprezentant Legal) Funcia ocupat n organizaie Nume (litere mari de tipar) Semntur i tampil Data (zi/ luna / an)

In cazul proiectelor de tip 2 se elimin referirea la organizaia de cercetare i declaraia se d numai n numele solicitantului ntreprindere.
7

88

ANEXA 2.5 LA GHIDUL SOLICITANTULUI

Declaraie pe propria rspundere privind cumulul de ajutoare de minimis (pentru proiecte de tip 2)

Declar c ajutoarele de minims de care am beneficiat n cursul prezentului an fiscal ................ i cu doi ani fiscali n urm sunt de ................................... Sume primite ca ajutor de minimis: Nume proiect An fiscal Suma de minims (euro)8

TOTAL

Declaraie pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice. Data (zi/ luna / an) Intreprindere (Denumire) Reprezentantul legal Funcie Nume i prenume Semntura i tampila Nume i prenume Semntura

Directorul de proiect

Valoarea calculat la momentul acordrii grantului


89

ANEXA 3 LA GHIDUL SOLICITANTULUI


INSTRUCTIUNI DE ACHIZITII PENTRU BENEFICIARII OPERATORI ECONOMICI PRIVATI AI PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE

1.Domeniu de aplicare In vederea asigurarii respectarii principiilor fundamentale ale Tratatului de instituire a Comunitatii Europene precum si a celor care decurg din acestea precum egalitatea de tratament, nediscriminarea, recunoasterea reciproca, proportionalitatea si transparenta, in contextul gestionarii eficiente a fondurilor comunitare, a fost necesara elaborarea unor instructiuni care reglementeaza achizitiile cofinantate din fonduri comunitare, care nu intra sub incidenta legislatiei nationale si/sau comunitare privind achizitiile publice, pentru a garanta un mediu concurential in procesul atribuire a contractelor de achizitie cofinantate din aceste fonduri. Prezentele instructiuni sunt obligatorii pentru beneficiarii POS CCE care nu intra sub incidenta prevederilor OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Beneficiarii care se incadreaza in prevederile art. 8 (autoritati contractante) sau respectiv in prevederile art. 9 alin. 1 lit. c) , c) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a respecta prevederile legislatiei nationale in domeniul achiziiilor publice. Tip Contract Contract de LUCRARI Conditii* Cumulativ: contractul este finantat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, din fonduri comunitare si/sau de la bugetul de stat; valoarea estimata a contractului este mai mare decat echivalentul in lei a 5 000 000 euro. Cumulativ: contractul este finantat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, din fonduri comunitare si/sau de la bugetul de stat; valoarea estimata a contractului este mai mica sau egala cu echivalentul in lei a 5 000 000 euro. contractul este finantat in mod direct, in proportie 50% sau mai putin din fonduri comunitare si/sau de la bugetul de stat. Cumulativ: contractul este finantat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, din fonduri comunitare si/sau de la bugetul de stat; 90 Procedura de urmat Una din procedurile de achizitie prevazute de OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

Se aplica prezentele instructiuni

Se aplica prezentele instructiuni

Contractul de SERVICII

Una din procedurile de achizitie prevazute de OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

valoarea estimata a contractului este mai mare decat echivalentul in lei a 200 000 euro. Cumulativ: Se aplica prezentele instructiuni contractul este finantat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, din fonduri comunitare si/sau de la bugetul de stat; valoarea estimata a contractului este mai mica sau egala cu echivalentul in lei a 200 000 euro. contractul este finantat in mod Se aplica prezentele instructiuni direct, in proportie 50% sau mai putin din fonduri comunitare si/sau de la bugetul de stat . Contractul de FURNIZARE Cumulativ: contractul este finantat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, din fonduri comunitare si/sau de la bugetul de stat; valoarea estimata a contractului este mai mare decat echivalentul in lei a 2 000 000 euro. Una din procedurile de achizitie prevazute de OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

Cumulativ: Se aplica prezentele instructiuni contractul este finantat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, din fonduri comunitare si/sau de la bugetul de stat; valoarea estimata a contractului este mai mica sau egala cu echivalentul in lei a 2 000 000 euro. contractul este finantat in mod Se aplica prezentele instructiuni direct, in proportie 50% sau mai putin din fonduri comunitare si/sau de la bugetul de stat. * Orice modificare a pragurilor valorice si/sau a conditiilor prevazute de legislatia nationala privind achizitiile publice (art. 9 din OUG 34/2006) sau de legislatia comunitara pe care o transpune aceasta (art. 8 din Directiva 18/2004) va modifica, in mod similar, conditiile de aplicare din prezentele instructiuni, de la data intrarii in vigoare a modificarilor actelor normative respective. Nerespectarea prezentelor instructiuni atrage neeligibilitatea totala sau partiala a cheltuielilor aferente achizitiei de servicii, lucrari sau produse in cadrul proiectelor co-finantate prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice- POS CCE .

91

Prin exceptie de la procedura reglementata de prezentele instructiuni, beneficiarii privati au dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, cand valoarea achizitiei nu depaseste echivalentul in lei a 15 000 euro pentru fiecare achizitie de produse, servicii sau lucrari. Prezentele instructiuni nu se aplica pentru atribuirea contractelor care au ca obiect cumpararea sau inchirierea de bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. 2.Principii Pe parcursul intregului proces de achizitie, la adoptarea oricarei decizii, trebuie avute in vedere urmatoarele principii: nediscriminarea; tratamentul egal; recunoasterea reciproca; transparenta; proportionalitatea; eficienta utilizarii fondurilor publice; Prin nediscriminare si tratament egal se intelege asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale, prin stabilirea si aplicarea, pe parcursul procedurii de atribuire, de reguli, cerinte si criterii identice pentru toti operatorii economici, astfel incat oricare dintre acestia sa poata participa la procedura de atribuire si sa beneficieze de sanse egale de a deveni contractani. Prin recunoatere reciproca se intelege acceptarea produselor, serviciilor, lucrrilor oferite n mod licit pe piaa Uniunii Europene, a diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autoritile competente din alte state, precum i a specificaiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel naional. Prin transparenta se intelege aducerea la cunostinta publicului a tuturor informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire in special cu privire la oportunitatea de participare la procesul de achizitie, la elementele documentatiei de atribuire precum si la rezultatul procedurii. Prin proportionalitate se intelege asigurarea corelatiei intre necesitatea beneficiarului, obiectul contractului si cerintele solicitate a fi ndeplinite. Prin eficienta utilizarii fondurilor publice reprezint aplicarea procedurilor de atribuire competitionale si utilizarea de criterii care s reflecte avantajele de natura economica ale ofertelor in vederea obtinerii raportului optim intre calitate si pret. Prin asumarea raspunderii se intelege determinarea clara a sarcinilor si responsabilitatilor persoanelor implicate in procesul de achizitie, urmarindu-se asigurarea profesionalismului, impartialitatii i independentei deciziilor adoptate pe parcursul derularii acestui proces. Se va urmari eliminarea situatiilor care ar putea genera conflicte de interese respectiv situatiile in care interesele de natura patrimoniala sau nepatrimoniala a persoanelor fizice sau juridice implicate in procesul de achizitie ar putea influenta desfasurarea procedurii si adoptarea deciziilor de pe parcursul acesteia. Sunt considerate situatii care genereaza conflict de interese: - existenta unor legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia (Ex: actionariat comun, actionari ai beneficiarului/ofertantului care fac parte din consiliul de administratie/ supervizare/organul de conducere al ofertantului/beneficiarului); - existenta unor legaturi intre persoanele care participa la evaluarea ofertelor si ofertanti (Ex:detin 25% sau mai mult din partile sociale/actiunile din capitalul unuia dintre ofertanti, fac parte din consiliul de administratie/supervizare/organul de conducere al unuia dintre ofertanti, au relatii contractuale de orice natura cu unul dintre ofertanti); 92

- un ofertant este intreprindere partenera sau legata cu unul sau mai multi ofertanti participanti la aceeasi procedura de achizitie; - beneficiarul este intreprindere partenera sau legata cu unul sau mai multi ofertanti participanti la procedurile de achizitie derulate de acesta. - existenta unor legaturi, de natura celor mentionate mai sus, intre beneficiar/ofertanti si subcontractantii acestora, daca este cazul. Atat beneficiarul cat si fiecare dintre ofertanti va consemna intr-o declaratie scrisa ca nu se afla in niciuna din situatiile care genereaza conflict de interese, declaratie care se va atasa la dosarul de achizitie. 3. Etapele procedurii de achizitie Procedura de achizitie reprezinta o succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se obtine produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achizitie. 1 Etapa Programarea achizitiei Operatiunea - identificarea necesitatii - estimarea valorii - alegerea procedurii (conform OUG 34/2006/instructiuni) Elaborarea documentatiei de - elaborarea caietului de sarcini atribuire - stabilirea clauzelor contractuale generale - stabilirea criteriului de atribuire Anuntul de intentie/invitatia de - elaborarea si publicarea anuntului de intentie intr-un ziar participare local/national - elaborarea si trimiterea invitatiei de participare la cel putin 3 potentiali ofertanti (optional mai mic daca exista un numar limitat de ofertanti pentru produsul/serviciul respectiv) - punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire Derularea procedurii - primirea si inregistrarea ofertelor - deschiderea ofertelor - evaluarea ofertelor - elaborarea procesului-verbal de evaluare a ofertelor si de adjudecare a ofertei castigatoare - comunicarea rezultatului procedurii catre ofertanti - semnarea contractului

Atribuirea contractului

3.1 . Programarea achizitiei Beneficiarul va stabili achizitiile necesare si calendarul acestora in conformitate cu obiectivele si activitatile proiectului co-finantat din POS CCE si va lua in calcul, la estimarea valorii bunurilor/serviciilor/lucrarilor care vor face obiectul achizitilor, cerintele tehnice aferente prevazute in cererea de finantare. In functie de valoarea estimata se va alege procedura ce urmeaza a fi aplicata respectiv OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau prezentele instructiuni. 93

Este interzisa divizarea achizitiilor de bunuri/servicii/lucrari in mai multe proceduri de atribuire de valoare mai mica in vederea incadrarii sub pragurilor stipulate de lege si de prezentele instructiuni. 3.2 Elaborarea documentatiei de atribuire Documentatia de atribuire reprezinta acele documente care contin cerinte formale, tehnice si financiare care permit descrierea obiectiva a obiectului contractului de achizitie si pe baza caruia un potential ofertant isi va elabora oferta. La elaborarea documentatiei de atribuire, in special a caietului de sarcini, se va urmari mentinerea concordantei dintre datele tehnico-financiare ale bunului/serviciului/lucrarii care face obiectul achizitiei cu datele tehnico-financiare din proiectul co-finantat din POS CCE. Documentatia de atribuire va cuprinde cel putin urmatoarele elemente: - informatii generale privind beneficiarul (adresa, date de contact, mijloace de comunicare); - instructiuni privind datele limita care trebuie respectate (pentru depunerea ofertelor etc.) si formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire; - caietul de sarcini; - instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si a celei financiare (ex. depunerea ofertei financiare si tehnice in plicuri inchise), precum si cu privire la perioada minima de valabilitate a ofertelor; - informatii cu privire la criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare (oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic sau pretul cel mai scazut) - informaii referitoare la clauzele contractuale generale. Modalitatea de punere la dispozitie a documentatiei de atribuire va fi mentionata in anuntul de intentie/ invitatia de participare. Caietul de sarcini reprezinta descrierea obiectiv a produselor, serviciilor sau lucrarilor necesare beneficiarului.cu referire la cerintele, prescriptiile si caracteristicile tehnice ale acestora. Se interzice definirea n caietul de sarcini a unor specificaii tehnice care indic o anumit origine, surs, producie, un procedeu special, o marc de fabric sau de comer, un brevet de invenie, o licen de fabricaie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Criteriul de atribuire reprezinta criteriul stabilit in documentatia de atribuire si preluat in anuntul de intentie si invitatia de participare in baza caruia va fi atribuit contractul de achizitie. Criteriul poate fi oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic sau pretul cel mai scazut. Criteriul oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic presupune stabilirea ca oferta castigatoare a ofertei care a intrunit cel mai mare punctaj prin aplicarea ca factori de evaluare alaturi de pret si a altor elemente precum costurile de functionare, caracteristicile calitative si tehnice, raportul cost/eficienta, servicii de asistenta tehnica etc. Sistemul de factori de evaluare ales trebuie sa cuprinda factori obiectivi privitori numai la oferta si nu cerinte legate de potentialii ofertanti. 3.3 Anuntul de intentie/invitatia de participare Dupa finalizarea documentatiei de atribuire beneficiarul va publica un anunt de intentie intr-un ziar local/national si va transmite concomitent invitatii de participare la cel putin 3 potentiali ofertanti (optional mai mic daca exista un numar limitat de ofertanti pentru produsul/serviciul respectiv).

94

Anuntul de intentie si invitatia de participare vor avea acelasi continut, vor fi elaborate in baza documentatiei de atribuire si vor stipula principalele reguli de participare precum si modalitatea de punere la dispozitie a documentatiei de atribuire. Prin potential ofertant se intelege un operator economic, persoana fizica/juridica, de drept public sau privat care ofera in mod licit pe piata, potrivit domeniului sau de activitate, produsele, serviciile sau lucrarile care fac obiectul procedurii de achizitie respectiva. Termenul limita pentru depunerea ofertelor, mentionat in anuntul de intentie si invitatia de participare va fi stabilit astfel incat sa s permita intocmirea de oferte fundamentate tehnic si financiar. Ofertantii sunt obligati sa-si mentina ofertele valabile pe perioada specificata in documentatia de atribuire. Aceasta perioada trebuie sa fie suficienta pentru a permite beneficiarului sa examineze ofertele, sa aprobe propunerea de adjudecare, sa anunte ofertantul castigator si sa semneze contractul. 3.4 Derularea procedurii La primirea ofertelor, beneficiarul trebuie sa le inregistreze in ordinea primirii acestora. Ofertele vor fi deschise la data, ora si locatia specificate in anuntul de intentie/invitatia de participare. Vor intra in evaluarea tehnica si financiara numai acele oferte depuse in termen .Ofertele primite vor fi considerate conforme daca sunt compatibile din punct de vedere al valorii, performantelor tehnice si al obiectului acestora cu cerintele mentionate in caietul de sarcini . Ofertele trebuie defalcate pe componentele si preturile acestora. Beneficiarul va alege oferta castigatoare conform criteriului de atribuire mentionat in documentatia de atribuire si va intocmi procesul verbal de adjudecare a contractului in care va motiva rezultatul procedurii. 3.5 Atribuirea contractului de achizitie Beneficiarul va comunica rezultatul procedurii de atribuire, in acelasi timp, catre toti ofertantii care au participat la procedura. Contractul trebuie sa fie incheiat in forma scrisa in doua exemplare originale, semnat de ambele parti, stampilat si datat. Contractul trebuie sa fie valabil pe o perioada suficient de mare, astfel incat sa se permita implementarea proiectului in conformitate cu datele din contractul de finantare, cu documentele anexate acestuia si cu graficul de implementare tehnico-financiara a proiectului. Contractul trebuie sa mentioneze datele de identificare a celor doua parti semnatare, obiectul, valoarea si durata contractului, termene clare i ferme pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/ execuia lucrrilor, contul in care se vor face platile. Vor fi prevazute in mod expres conditii referitoare la livrare, montaj, punere in functiune, receptie, standarde de calitate, service, garantii, etc. Daca ofertantul castigator nu semneaza contractul in termenii stabiliti, beneficiarul poate sa incheie contractul cu ofertantul cu punctajul imediat urmator, daca oferta corespunde, sau poate relua procedura de achizitie in aceleasi conditii. Daca in contractul de achizitii se face referire la una sau mai multe cheltuieli neeligibile, beneficiarul finantarii prin POS CCE trebuie sa suporte din surse proprii aceste cheltuieli, ele neputand fi solicitate prin cererile de rambursare. Modificarea contractelor de achizitii este permisa cu respectarea urmatoarele conditii: Modificari la contract se pot face doar in perioada de executie a contractului si nu au efect retroactiv; 95

Scopul actului aditional trebuie sa fie strans legat de natura proiectului din contractul

initial; Prin actul aditional nu se pot face modificari care afecteaza fundamental termenii documentatiei de atribuire; Modificarile nu pot viza valoarea initiala a contractului decat daca aceasta posibilitate este prevazuta expres in documentatia de atribuire. Valoarea contractului poate fi majorata cu maxim 20% din valoarea initiala a contractului. Valoarea contractului dupa majorare nu trebuie sa afecteze incadrarea initiala in procedurile OUG 34/2006, respectiv prezentele instructiuni; Orice modificare care prelungeste durata de executie a contractului trebuie facuta astfel incat implementarea si platile finale sa fie realizate inaintea expirarii contractului de finantare in cauza.

Achizitiile directe de produse, servicii sau lucrari (cand valoarea achizitiei nu depaseste echivalentul in lei a 15.000 Euro pentru fiecare achizitie de produse, servicii sau lucrari) se realizeaza pe baza de document justificativ (factura) care, in acest caz, se considera a fi contract de achizitie. In aplicarea prezentelor instructiuni beneficiarul va organiza procedura de atribuire astfel incat sa asigure un management financiar riguros in utilizarea fondurilor publice aferente achizitiilor respective urmarind obtinerea raportului optim intre calitate si pret si indeplinirea corespunzatoare a conditiilor prevazute de contractul de finantare. 4 Dosarul de achizitie Pentru achizitiile de servicii, lucrari sau produse, aferente proiectelor cofinantate prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, derulate in baza prezentelor instructiuni, beneficiarii privati ai Programului sunt obligati sa creeze si sa pastreze pentru fiecare achizitie in parte, un Dosar de achizitii, care va contine cel putin urmatoarele documente: Nr. crt 1 DOCUMENTE MINIME ALE DOSARULUI DE ACHIZITII Anuntul de intentie si invitatia de participare Achizitii de Lucrari Bunuri Servicii

Dovada publicarii intr-un ziar local/national si dovada transmiterii invitatiei de participare la cel putin 3 potentiali ofertanti (optional mai mic daca exista un numar limitat de ofertanti pentru produsul/serviciul respectiv) Documentatia de atribuire Oferte originale adresate beneficiarului

3 4

Procesul-verbal de evaluare a ofertelor si de adjudecare a ofertei castigatoare

96

Dovada comunicarii catre ofertanti a rezultatului procedurii Contractul de achizitie

Declaratii ofertanti si beneficiar privind conflictul de interese

Toate documentele care deriva din procesul de achizitie vor fi pastrate de catre Beneficiar timp de 3 ani de la inchiderea POS CCE si vor fi puse la dispozitia Autoritatii de Management, Organismului Intermediar, Autoritatii de Certificare si Plata, Autoritatii de Audit, Comisiei Europene sau oricarui alt organism abilitat s verifice sau s realizeze controlul/auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanate din instrumente structurale.

97

ANEXA 4 A GHIDULUI SOLICITANTULUI MSURILE DE INFORMARE I PUBLICITATE


MSURILE DE INFORMARE I PUBLICITATE Se vor realiza n conformitate cu prevederile Regulamentului CE Nr. 1083/2006 privind normele generale asupra Fondurilor Structurale, Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 i a Regulamentului Nr. 1080/2006 al Parlamentului i al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regional ce definesc msurile de informare i publicitate privind operaiunile finanate din instrumente structurale. Acceptarea finanrii conduce la acceptarea de ctre Beneficiar a introducerii pe lista beneficiarilor n conformitate cu prevederile art. 7 lit. d din Regulamentul de Implementare al Comisiei (CE) nr. 1828/2006 din decembrie 2006. 1. Reguli generale cerine pentru toate proiectele Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activitilor de informare i publicitate n legtur cu asistena financiar nerambursabil obinut prin Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, n conformitate cu cele declarate n cererea de finanare. Nendeplinirea acestor obligaii are drept consecin efectuarea unor corecii financiare. Beneficiarul este de acord ca odat cu acceptarea finanrii, urmtoarele date s fie publicate, electronic sau n orice alt mod: numele beneficiarului, titlul proiectului, valoarea total a proiectului conform contractului de finanare, valoarea alocrii financiare nerambursabile acordate conform contractului de finanare (din FEDR i eventual din bugetul naional), contribuia proprie a beneficiarului, valoarea plilor efectuate. Beneficiarii sunt obligai s utilizeze pentru toate produsele de comunicare realizate n cadrul proiectelor finanate prin Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice , sigla Guvernului Romniei, sigla Uniunii Europene, sigla Instrumente Structurale 2007-2013 elaborat de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, precum i mentiunea Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, nsoite de meniunea Proiect finanat prin Fondul European de Dezvoltare Regional. Prin produse de comunicare se nelege: fluturai, pliante, brouri, afie, bannere, comunicate de pres, website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, inserii n presa scris, standuri expoziionale, autocolante, materiale promoionale sau orice alte materiale prin care este promovat proiectul i rezultatele acestuia. Beneficiarii vor utiliza indicaiile tehnice menionate in Manualul de identitate vizual (disponibil pe website-urile www.minind.ro, www.fonduri-ue.ro, www.ancs.ro ) Beneficiarii au obligaia s dein un dosar (n format tiprit i/sau electronic) n care vor fi nregistrate toate documentele i produsele aferente activitilor de informare i publicitate desfurate. Publicaiile tiprite care sunt realizate n cadrul proiectului trebuie s menioneze obligatoriu titlul programului/proiectului, precum i participarea Uniunii Europene prin Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice pe prima i ultima copert. Publicaiile trebuie s includ obligatoriu pe ultima copert: titlul programului, editorul materialului, data publicrii, citatul Coninutul acestui material nu reprezint n mod obligatoriu poziia oficial a

98

Uniunii Europene sau a Guvernului Romniei , precum i date de contact pentru obinerea mai multor informaii la cerere, de ctre cei interesai. Publicaiile vor include de asemenea datele de contact ale AM POS CCE / OI relevant (dup caz). Website-urile dezvoltate n cadrul proiectelor finanate prin Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice vor meniona participarea Uniunii Europene pe pagina principal a acestuia (i.e. homepage). Bannerele expuse n aciunile proiectelor finanate prin Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice vor avea inscripionate titlul proiectului, mentiunea Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, sigla Guvernului, sigla Instrumente Structurale 2007-2013 i sigla Uniunii Europene. Beneficiarul va stabili dimensiunile optime astfel nct s asigure vizibilitatea maxim pentru mentiunea "Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice ct i a contribuiei financiare a Uniunii Europene. Dimensiunile recomandate pentru bannere, sunt: a) 2,5m x 0,8m pentru o sal cu o capacitate de maxim 100 de persoane; b) 4 m x 1,2 m pentru o sal mai mare sau n exterior. n cazul achiziiilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant care s conin urmtoarele elemente informative obligatorii: mentiunea Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, sigla Guvernului, sigla Instrumente Structurale 20072013 i sigla Uniunii Europene, sloganul Investiii pentru viitorul dumneavoastr, titlul proiectului/ investiiei, proiect finanat prin Fondul European de Dezvoltare Regional. Dimensiuni recomandate: 90x50 mm. Beneficiarii sunt obligai s asigure o informare transparent i corect a mass-media asupra proiectului finanat prin Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice. Beneficiarul este obligat s anune prin comunicate / anunuri de pres nceperea i ncheierea activitilor din proiect. 2. Reguli specifice pentru proiecte de lucrri i achiziii de bunuri 2.1 Reguli aplicabile pe perioada implementrii proiectului Beneficiarii proiectelor de investiii n infrastructur (lucrri de construcii, reabilitare, modernizare, extindere) i/sau achiziia de bunuri, pentru care valoarea contribuiei publice depete 500 000 de euro sunt obligai s monteze panouri pentru toat durata de implementare a proiectului, chiar la locaia proiectului. Panourile care anun co-participarea Uniunii Europene la finanarea unui proiect vor fi instalate ntr-un loc vizibil, la locaia / n apropiere de locaia proiectului, cnd este posibil. Ele pot fi plasate n orice alt loc considerat potrivit din punct de vedere al vizibilitii Panourile trebuie confecionate dintr-un material rezistent si vor fi expuse pe perioada implementrii proiectului i nc cel mult 6 luni dup ncheierea acestuia. Numrul i dimensiunile panourilor trebuie s corespund anvergurii proiectului i trebuie s fie suficient de vizibile astfel nct cei care trec pe lng ele s le poat citi i s neleag natura proiectului. Dimensiuni recomandate 3000 mm x 2000 mm. Cel puin 25% din suprafaa panoului va fi consacrat participrii Comunitii, i n mod specific va cuprinde: a) sigla Uniunii Europene b) sigla Guvernului

99

c) sigla Instrumente Structurale 2007-2013;


d)

e) f)
g)

h) i)

Numele fondului din care se acorda cofinanarea, respectiv Fondul European de Dezvoltare Regional Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Sloganul Investiii pentru viitorul dumneavoastr Titlul proiectului Valoarea contribuiei comunitare i valoarea contribuiei Guvernului Romniei conform contractului de finantare Beneficiarul proiectului

Dintre acestea, suma suprafeelor ocupate de informaiile precizate la punctele a, d i f trebuie sa fie cel puin 25% din suprafaa panoului. 2.2 Reguli aplicabile dup ncheierea proiectului Beneficiarii proiectelor de investiii n infrastructur (lucrri de construcii, reabilitare, modernizare, extindere) sau de achiziii de bunuri pentru care valoarea contribuiei publice depete 500 000 de euro sunt obligai ca la cel mult 6 luni de la ncheierea proiectului s monteze plci permanente prin care se vor face cunoscute aciunile Uniunii Europene. Plcile permanente trebuie s ndeplineasc aceleai caracteristici tehnice i de informaii ca i panourile, cu excepia ca la punctul h) trebuie s figureze valoarea proiectului la finalizare.

100

ANEXA 5 A GHIDULUI SOLICITANTULUI DECLARAIE privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii
I. Date de identificare a ntreprinderii Denumirea ntreprinderii ____________________________________________________________________________ Adresa sediului social ____________________________________________________________________________ Cod unic de nregistrare ____________________________________________________________________________ Numele i funcia ____________________________________________________________________________ (preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent) II. Tipul ntreprinderii Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii: _ |_| ntreprindere autonom. n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaia economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraia, fr anexa nr.2 (la legea 346/2004 cu modificrile i completrile ulterioare) _ |_| ntreprindere partener. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr.2 (la legea 346/2004 cu modificrile i completrile ulterioare), precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie _ |_| ntreprindere legat. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr.2 (la legea 346/2004 cu modificrile i completrile ulterioare), precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii*1) ______________________________________________________________________________ | Exerciiul financiar de referin*2) | |______________________________________________________________________________| | Numrul mediu anual | Cifra de afaceri anual net | Active totale | | de salariai | (mii lei/mii euro) | (mii lei/mii euro) | |_____________________|______________________________|_________________________| | | | | |_____________________|______________________________|_________________________| | | | | |_____________________|______________________________|_________________________| _ Important: Precizai dac, fa de exerciiul |_| Nu financiar anterior, datele financiare au |_| Da (n acest caz se va nregistrat modificri care determin completa i se va ataa o ncadrarea ntreprinderii ntr-o alt declaraie referitoare la categorie (respectiv microntreprindere, exerciiul financiar ntreprindere mic, mijlocie sau mare). anterior) Declarar pe propria rspundere c <denumirea ntreprinderii> se ncadreaz n categoria ... (ntreprindere mic sau ntreprindere mijlocie), n conformitate cu informaiile din prezenta declaraie.

101

Semntura _________________________________________________________________ (numele i funcia semnatarului, autorizat s reprezinte ntreprinderea) Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme cu realitatea. Data ntocmirii ........................... Semntura .................................

------------*1) Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din legea 346/2004 ciu modificrile i completrile ulterioare. *2) Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate, datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria rspundere.

102

ANEXA 6 A GHIDULUI SOLICITANTULUI


Declaraie privind ncadrarea n definiia organizaiei de cercetare9

Subsemnatul/ subsemnata, . (numele i prenumele reprezentantului legal al instituiei solicitante), n calitate de (funcia reprezentantului legal al instituiei solicitante) al ... .. (denumirea instituiei solictante), declar pe proprie rspundere c urmtoarele condiii sunt ndeplinite simultan: 1. Organizaia pe care o reprezint este organizaie de cercetare*, dup cum urmeaz: Instituie de nvmnt superior**; Instituie cu activitate principal cercetarea-dezvoltarea (cod CAEN 72), aa cum reiese din statut sau din actul juridic de nfiinare; 2. 3. Nu exist ageni economici care pot exercita influen asupra organizaiei de cercetare; Exist ageni economici care pot exercita influen asupra organizaiei de cercetare (ca acionari sau ca membri), dar acetia nu au acces preferenial la capacitile de cercetare ale organizaiei, i nici la rezultatele cercetrii; 4. Organizaia desfoar exclusiv activiti non-economice***; n afara activitii non-economice principale, organizaia desfoar i activiti economice****, dar n bilan sau n balana cu situaia analitic, activitile non-economice, costurile i finanarea acestora sunt prezentate separat de activitile economice. Toate profiturile sau veniturile excedentare sunt reinvestite n activiti de cercetare, diseminare sau educaie (conform actului de constituire sau al statutului);

Data zi...../lun......./an................

(Reprezentant Legal) Funcia ocupat n organizaie Nume (litere mari de tipar) Semntura

Se completeaz pentru propunerile de proiecte de tip 1


103

*) Organizaie de cercetare este o entitate, indiferent de statutul sau legal (de drept public sau privat) sau de modalitile de finanare, al crei scop principal este de a conduce activiti de cercetare fundamental, cercetare industrial sau dezvoltare experimental, i de a disemina rezultatele sale prin publicaii, educaie, sau activiti de transfer tehnologic. Toate profiturile/veniturile excedentare sunt reinvestite n aceste activitati, diseminarea rezultatelor sau activitatea de educatie. Agentii economici care pot exercita o influenta asupra unei astfel de organizatii, n calitate de, spre exemplu, actionari sau membri, nu vor beneficia de acces preferential la capacitatile de cercetare ale acestei entitati sau la rezultatele cercetarii generate de aceasta. **) Inclusiv spitalele clinice si universitare definite in Legea spitalelor nr 270/2003 cu modificarile si completarile ulterioare dupa cum urmeaza. Spitalul clinic este spitalul care are in componenta cel putin doua clinici universitare in specialitati diferite, care desfasoara asistenta medicala, activitate de invatamant si cercetare stiintifica medicala si de educatie medicala continua. Spitalul universitar este spitalul organizat in centre universitare medicale, in structura caruia toate sectiile de specialitate sunt sectii clinice si sunt incluse in structura clinicilor universitare. Sectiile clinice sunt sectiile de spital in care se desfasoara activitati de invatamant universitar. Clinica universitara are in structura ei una sau mai multe sectii clinice. ***) Prin activiti non-economice se ineleg: - Activiti educaionale pentru perfectionarea resurselor umane; - Activiti CD independente sau n colaborare, pentru extinderea i mai buna nelegere a cunotintelor; - Diseminarea rezultatelor cercetrii; - Activiti de transfer tehnologic (vnzarea de licene, crearea de spin-off-uri sau alte forme de management al cunoaterii, create de organizaiile de cercetare), dac sunt de natur intern, i toate veniturile din aceste activiti sunt reinvestite n activitile principale ale organizaiei de cercetare. Prin natura intern se inteleg situaiile n care managementul cunoaterii n cadrul organizaiilor de cercetare este realizat fie de un departament al acesteia, fie de alt form de organizare subordonat organizaiei de cercetare n cauz, sau n colaborare cu alt organizaie de cercetare. Contractarea de astfel de servicii, de la teri, prin achiziii publice, nu afecteaz natura intern a acestor activiti. ****) Contractele cu industria, activitile de consultan i de nchiriere a infrastructurii sunt activitati economice.

104

ANEXA 7 A GHIDULUI SOLICITANTULUI


MODEL DE PLAN DE AFACERI Prin definiie un Plan de Afaceri se refer la activiti viitoare i rezultate ale entitii (organizaie privat sau public orientat ctre profit sau non-profit). Prin urmare, un Plan de Afaceri se distinge clar prin planificare i rezultatele ateptate ale investiiei, probleme ce in mod normal sunt obiective ale Studiului de Fezabilitate. In cazul actualelor proiecte, Planul de Afaceri este cerut pentru a dovedii evaluatorilor i celor ce decid s finaneze proiectul c acesta are durabilitate i c ntreprinderea, dup realizare, dovedete durabilitate financiar i are suficient capacitate finaciar i managerial de a menine proiectul durabil. Planul de Afaceri va fi concis i va avea urmtorul format recomandat: Capitolul I. Scopul i obiectivele Planului de Afaceri(maxim 2 pagini) In acest capitol se vor prezenta: Scopul pentru care se realizeaza planul de afaceri. Definirea obiectivului/obiectivelor de afaceri- prezentati obiectivele de dezvoltare pe termen mediu corelate cu investitia propusa prin proiect. Obiectivele sa fie SMART(specifice domeniului, masurabile, adecvate proiectului de cercetare propus, realizabile si corect definite in timp) corelate cu pct. 2.3 Obiectivul proiectului din formularul cererii de finantare Descrierea echipei de management a intreprinderii Descrierea ideii de proiect si cum va fi gestionat de managementul intreprinderii O scurta descriere a partenerului organizatie de cercetare(pentru proiecte de tip 1) Surse de cofinantare pentru contributia intreprinderii, perioada si modalitate de amortizare a investitiei Capitolul II. Descrierea ntreprinderii i evoluia activitii acesteia In acest capitol se vor prezenta urmatoarele informatii Prezentati tipul de proprietate al intreprinderii, conducerea intreprinderii, natura capitalului Activitatea curenta si experienta in domeniul in care se doreste implementarea rezultatelor cercetarii industriale/dezvoltarii experimentale O scurta descriere a evolutiei intreprinderii care sa cuprinda descrierea produselor/proceselor serviciilor Experienta anterioara in operarea unor proiecte similare Sinteza situaiei financiare in ultimii 3 ani(cifra de afaceri, cheltuieli operationale, profit din activitatea de exploatare, marja de profit) Capitolul III. Descrierea pieei de desfacere - Cercetarea de marketing(tinand cont si de rezultatele implementarii proiectului) In acest capitol se vor prezenta informatii despre: Clienii i piaa int a firmei care va cuprinde: o Descrierea pietei corelata cu Contextul proiectului din cererea de finantare o Marimea actuala a sectorului/industriei in care va desfasurati activitatea(folositi date statistice relevante si concise care sa sustina necesitatea implementarii proiectului) o Tendintele de evolutie la nivel national/international in acest sector privind nivelul CDI

105

Caracteristicile specifice ale pieei Aplicaiile produselor/proceselor/serviciilor oferite o Se va prezenta contribuia rezultatelor proiectului la dezvoltarea sectorului privind nivelul cercetrii-dezvoltrii-inovrii; Preurile practicate pe pia la produsele/procesele/serviciile realizate o Identificarea segmentului de pia int o Trendul pieei dimensiunea pieei i tendinele de evoluie Principalii clieni existeni/poteniali Analiza mediului concurenial care va cuprinde: o Gradul de concurenta - Care sunt principalii competitori direci i care este modul de ptrundere al acestora pe pia? Care este cota lor de pia? - Care sunt competitorii indirecti? - Care este mrimea competitorilor? - Care sunt produsele/procesele/serviciile lor fa de cele ale intreprinderii dv ? - Cum ii desfoar activitatea de CDI? Cum ii fac promovarea produselor/proceselor/serviciilor? - Cum se evidentiaza calitatile, beneficiile si avantajele noilor produse/procese/servicii, ca urmare a implementarii serviciilor de cercetare industriala/dezvoltare experimentala, fa de cel al competitorilor. o Bariere de intrare (brevete, marci private, tehnologii etc.) Obiectivele de marketing - o scurta descriere a obiectivelor de marketing corelate cu obiectivele pe termen mediu ale intreprinderii Strategia de marketing o Strategia de vnzare/distribuie a produselor o Politica/strategia de pre pentru produsele/procesele/serviciile obinute ca rezultat prin implementarea proiectului. Se vor analiza urmtorii factori: - factori interni: costul produselor/proceselor/serviciilor, marja de profit urmrit - factori externi: cererea manifestat pe pia, aciunile si nivelul concurenei, preul pe care clientul/beneficiarul direct este dispus s-l accepte o Promovarea produselor/proceselor/sericiilor i relaiile publice - Ce ci specifice de promovare se vor folosi pentru a ajunge la beneficiarul final. - De ce materiale va fi nevoie (pliante, brosuri, pagini web). - Costurile implicate de promovare (ct v putei permite, procentul din vnzri etc.) - Mesajul ce va genera efectul dorit - Mass-media ce va fi utilizat - Analiza rezultatelor promovrii Identificarea riscurilor asociate si a factorilor de limitare a acestora corelate cu Riscurile implementarii proiectului din formularul cererii de finanare Analiza capacitii de rspuns a ntreprinderii la riscurile identificate i msurile de reducere/contracarare Analiza SWOT care va evidenia avantajele i beneficiile produselor/proceselor/serviciilor rezultate, ca urmare a implementrii proiectului, i care cuprinde: o Identificarea punctelor tari, cu msuri de mbuntire/dezvoltare/consolidare o Identificarea punctelor slabe, cu msuri de eliminare o Identificarea oportunitilor, cu msuri de dezvoltare/fructificare o Anticiparea ameninrilor, cu msuri de diminuare/reducere/contracarare o o

106

Capitolul IV. Prezentarea proiectului de cercetare i a efectelor pe care acesta le va avea asupra produselor/proceselor/serviciilor ntreprinderii In acest capitol prezentai n detaliu serviciile de cercetare industrial/dezvoltare experimental ce fac obiectul proiectului i impactul implementrii acestora asupra produselor, proceselor,serviciilor dezvoltate de ctre intreprindere. Se vor prezenta urmtoarele: Know-how-ul pre-existent de care este nevoie pentru realizarea Proiectului Know-how-ul pre-existent de care are nevoie ntreprinderea pentru a utiliza cunotinele rezultate din Proiect, corelat cu Justificarea necesitii implementrii proiectului din formularul cererii de finantare Obiectivele si strategia de dezvoltare a produselor/proceselor/serviciilor, in funcie de evoluia sectorului/industriei/pieei, corelate cu descrierea componentelor proiectului i cu rezultatele anticipate in urma implementrii din formularul cererii de finanare. Descrierea tehnologiilor/proceselor n care vor fi utilizate noile rezultate ale cercetrii -dezvoltrii Datele tehnice ale investiiei necesare pentru utilizarea/aplicarea rezultatelor obinute din serviciile de cercetare industrial i/sau dezvoltare experimental: o Avizele si acordurile necesare pentru implementare o Utilitile existente i/sau necesare implementrii rezultatelor proiectului de cercetare-dezvoltare o Descrierea capacitii intreprinderii de a implementa proiectul de investiii (prezentare corelat cu Sustenabilitatea instituional a ntreprinderii din cererea de finanare) o Echipamentele/utilajele necesare i capacitile tehnice de producie. Se vor corela cu activitile de cercetare/rezultatele estimate si Resursele materiale implicate in realizarea proiectului din formularul cererii de finantare o Modalitatea prin care vor fi utilizate rezultatele obinute din serviciile de cercetaredezvoltare in producerea /meninerea /dezvoltarea produselor / proceselor / serviciilor ntreprinderii o Materiile prime si materiale necesare implementrii si operaionalizrii rezultatelor cercetrii o Ponderea materiilor prime i a materialelor, in funcie de provenien (e.g. local, indigen, import) o Sursele de materii prime se vor prezenta furnizorii principali, procedeele de achizitie, cerinte speciale daca sunt necesare o Cum va fi masurat, controlat, imbunatit calitatea/ rezultatele implementrii proiectului (se va prezenta dac ntreprinderea are implementat ISO 9001 si msurile de imbuntire continu a calitii) o Tipuri de asigurri a afacerii necesare Capitolul V. Planificarea resurselor umane Acest capitol va cuprinde o descriere detaliat despre: Politica de resurse umane a intreprinderii i obiectivele declarate Strategia de dezvoltare a resurselor umane Numrul de salariai existeni. Se poate face o detaliere pe domenii de activitate (de ex. personal direct productiv/personal administrativ) pe niveluri de pregtire/calificri, expertiza i experiena personalului din intreprindere Analiza cerinelor att pentru implementarea proiectului, ct i pentru perioada de exploatare, cu descrierea responsabilitilor i abilitilor necesare Identificarea necesarului de personal Descrierea departamentului care va implementa i exploata rezultatele cercetrii

107

Descrierea echipei de management al proiectului corelat cu pct. 2.4 Managementul


proiectului din cererea de finanare. Se va prezenta structura in organigrama intreprinderii, rolurile in echipa de implementare, funciile, responsabilitile i expertiza acestora Prezentai nivelul salarial pentru cei implicai in activitatea de implementare/exploatare a rezultatelor cercetrii-dezvoltrii Recrutarea, selecia i integrarea (pentru posturile nou create; prezentai profilul pentru fiecare post nou creat) Promovarea performanelor Capitolul VI. Managementul intreprinderii Prezentai proprietarii intreprinderii i echipa managerial. De asemenea descriei: Cum este organizat afacerea Implicarea managementului in dezvoltarea aptitudinilor/competenelor ntreprinderii pentru a utiliza activiti de cercetare-dezvoltare; Efectul stimulativ al finanrii publice pentru activitile de cercetare-dezvoltare ale ntreprinderii. Capitolul VII. Necesarul de finanare Destinaia fondurilor cu prezentarea capitolelor de cheltuieli necesare implementrii proiectului Modul de finanare al proiectului de cercetare Modalitatea finanrii, prin prezentarea unei diagrame Gantt cu alocarea resurselor financiare pe activitile i subactivitile proiectului de cercetare pentru perioada de derulare a proiectului. Se va corela cu Activitile proiectului i Calendarul activitilor din cererea de finanare. Capitolul VIII. Planul financiar La acest capitol detaliai si explicai ipotezele care au stat la baza realizrii previziunilor pentru perioada de exploatare a proiectului de cercetare. Corelai informaiile din proieciile financiare cu cele prezentate in celelalte capitole ale planului de afaceri. Detaliati si explicai fiecare categorie de venituri si cheltuieli. In elaborarea proieciilor financiare se va folosi metoda fluxului net de numerar actualizat. In aceasta metod, valoarea fluxurilor non-monetare (cum ar fi amortizarea i provizioanele) nu sunt luate in considerare. In analiza sustenabilitii financiare a investiiei se va aprecia: Profitabilitatea financiar a investiiei determinat prin Valoarea Net Actualizat (VNAF/C) i Rata Intern de Rentabilitate Financiar (RIRF/C) calculate la valoarea total a investiiei. Valoarea total a investiiei include totalul costurilor eligibile si neeligibile (inclusiv TVA). Fezabilitatea/durabilitatea financiar a proiectului, prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). La determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua n considerare toate costurile (eligibile i neeligibile), sursele de finanare att pentru realizarea investiiei cat i veniturile previzionate pentru operarea i funcionarea acesteia. Previziunile financiare n dou variante, cu sau fr finanare public (nerambursabil) prin proiectul de cercetare-dezvoltare, vor avea urmtoarea structur: Proiecia veniturilor/vnzrilor cu prezentarea detaliat a aportului investiiei asupra vnzrilor (prezentai raionamentul prin care ai realizat aceste previziuni) Estimarea elementelor de cost, att cele curente, ct i cele generate de rezultatele implementrii proiectului, detaliat (cum s-a ajuns la valorile prezentate pe capitole de cheltuieli) Intocmirea situaiilor financiare previzionate pentru cele dou variante

108

o o o

Bugetul de venituri si cheltuieli Tabloul fluxului de numerar pe cele trei componente - operaional, investiii, financiar Bilanul contabil

Indicatori de rentabilitate financiar, lund in calcul dou scenarii privind finanarea proiectului de cercetare-dezvoltare: o Un scenariu cu asistena financiar nerambursabil o Un scenariu fr asisten financiar nerambursabil (doar cu aportul propriu). o Se vor analiza urmtorii indicatori de rentabilitate financiar pentru cele dou scenarii: - Determinarea valorii actualizate nete a fluxului de numerar VNAF/C - rata de actualizare folosit pentru actualizarea fluxului net de numerar este de 5%. - Rata intern de rentabilitate RIRF/C - Perioada de recuperare a investiiei Identificarea riscurilor asociate planului financiar analiza de sensibilitate (analiza a minim 3 variabile critice) Toate proieciile vor fi calculate pentru o perioada de 3 ani, pentru proiectele de tip 2 si de 5 ani pentru proiectele de tip 1, dup finalizarea implementrii proiectului. Capitolul IX. Concluzii Capitolul X. Anexe i alte documente justificative

109

ANEXA 8 A GHIDULUI SOLICITANTULUI


Model i instruciuni de ntocmire pentru Contractul de parteneriat ntre ntreprindere i organizaia de cercetare10

Nr............/............................. (data-obligatoriu anterioar datei semnrii contractului de finanare ntre ntreprindere i OI Cercetare) Prile contractului de parteneriat Din partea ntreprinderii: ntreprinderea .(Numele ntreprinderii) Adresa: Reprezentat prin Dl/D-na ...................(Reprezentant legal) Funcia................................... Din partea organizaiei de cercetare: Organizaia de cercetare(Numele instituiei) Adresa: Reprezentat prin Dl/D-na ...................(Reprezentant legal) Funcia................................... numite n continuare Pri Lund n considerare faptul c ntreprinderea este interesat n.(obiectul cercetrii) i va propune/a propus n acest scop o aplicaie pentru finanare din POS-CCE Axa 2 Operaiunea O2.1.1, pe de o parte, i innd cont c ntreprinderea este de acord ca organizaia de cercetare s realizeze acesteservicii, pe de alt parte, Prile au agreat s constituie relaiile lor n ceea ce privete dezvoltarea i pregtirea exploatrii rezultatelor pentru (obiectul cercetrii) n forma contractului de parteneriat n condiiile descrise n prezentul contract. Articolul 1 Definiii Fara a aduce prejudicii definiiilor din Ghidul solicitantului pentru O2.1.1 i altor definiii din Regulamentele CE, toi termenii la care se face referire n prezentul contract au urmtorul neles: Proiect: reprezint proiectul de cercetare realizat n parteneriat ntre organizaia de cercetare i ntreprinderea precizate mai sus, n numele i n beneficiul acelei ntreprinderi i depus pentru finanare la competiia POSCCE-A2-O2.1.1-2010-2. Aciunile ntreprinderii se bazeaz pe o relaie de tip client-vnztor cu organizaia de cercetare. ntreprinderea devine proprietara rezultatelor generate de organizaia de cercetare. Organizaia de cercetare este remunerat pentru serviciile prestate cu finanare din partea ntreprinderii, finanare care cuprinde cofinantarea din surse proprii i asistena financiar nerambursabil primit de ntreprindere n baza schemei de ajutor de stat aprobat prin
10

Se utilizeaz pentru proiectele de tip 1


110

Ordinul ministrului economiei i finanelor nr. 3388/2008, cu modificrile i completrile ulterioare, n vederea realizrii proiectului respectiv. Contractul de Finanare: reprezint contractul dintre ANCS i ntreprindere, ncheiat n scopul acordrii unei asistene financiare neramburasbile ntreprinderii prin OI Cercetare, pentru realizarea Proiectului, contract care stabilete drepturile i obligaiile dintre furnizorul de ajutor de stat, ANCS i beneficiar, pe de o parte, i ntre Pri pe de alt parte, n condiiile realizrii performanei stabilite n Proiect. Bugetul proiectului: valoarea total a cheltuielilor necesare pentru realizarea Proiectului (att eligibile ct i neeligibile). Asisten financiar nerambursabil: reprezint valoarea alocat din fondurile nerambursabile (FEDER+buget de stat) pentru acoperirea cheltuielilor eligibile din Proiect. Cunotine generate: reprezint rezultatele, inclusiv informaiile, fie c acestea pot sau nu s fie protejate, care sunt generate n cadrul Proiectului. Aceste rezultate includ drepturi de autor, drepturi de proprietate industrial (brevet de invenie, desene i modele industriale, mrci, proiectare, soiuri de plante etc) sau sau alte forme similare de protecie. Know-how pre-existent: reprezint informaiile deinute de ctre Pri (n special de ctre organizaia de cercetare) naintea participrii acestora la prezentul contract de parteneriat, precum i drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectual, care au legtur cu aceste informaii, a cror cerere de protecie a fost nregistrat naintea participrii acestora la prezentul contract i care sunt necesare pentru derularea Proiectului sau pentru utilizarea Cunotinelor generate; Condiii echitabile i rezonabile: reprezint condiiile adecvate, inclusiv condiiile financiare posibile, innd cont de circumstanele specifice ale cererii de acces, de exemplu valoarea real sau potenial a Cunotinelor generate sau a Know-how-lui pre-existent pentru care se solicit accesul i/sau domeniul de aplicare, durata i alte caracteristici ale utilizrii prevzute. IMM-uri: reprezint microntreprinderi, ntreprinderi mici i mijlocii n conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 cu modificrile i completrile ulterioare, care este armonizat cu legislaia comunitar n vigoare. Organizaie de cercetare: reprezint instituia de drept public sau privat, care are n obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, este organizat n conformitate cu art.7 sau art.8 din Ordonana Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea tehnologic aprobat prin Legea nr. 324/2003 cu modificrile i completrile ulterioare. Aceasta poate reprezenta o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul su juridic sau de modul su de finanare, al crei scop principal este de a realiza cercetare fundamental, cercetare industrial sau dezvoltare experimental i de a-i face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie. Toate profiturile/veniturile excedentare trebuie reinvestite n aceste activiti, n difuzarea rezultatelor sau n predare. ntreprinderile care pot exercita influen asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de acionari sau membri ai organismului, nu se bucur de acces preferenial la capacitile de cercetare ale organismului n cauz sau la rezultatele cercetrilor acestuia.

111

Drepturi de utilizare: reprezint Licene i drepturi de utilizare a Cunotinelor generate sau a Knowhow-ului existent. Utilizare reprezint folosirea direct sau indirect a Cunotinelor generate n alte activiti de cercetare dect cele prevzute n Proiect sau pentru dezvoltare, crearea i comercilizarea unui produs sau proces tehnologic sau pentru crearea i furnizarea unui serviciu. OI Cercetare: reprezint Direcia General Organism Intermediar pentru Cercetare, din cadrul ANCS, care are ca responsabilitate implementarea Axei Prioritare 2 Competitivitate prin CDI a POS CCE. Articolul 2- Scopul contractului de parteneriat Scopul acestui contract este de a defini termenii i condiiile de implementare a proiectului de cercetare ..................... (denumirea proiectului), denumit n continuare Proiect, realizat pentru ntreprindere ................. de ctre organizaia de cercetare ......................, ctre care ntreprinderea beneficiar a externalizat activitile de cercetare-dezvoltare ale Proiectului (se poate completa cu i activitile de obinere i validare a drepturilor de proprietate industrial n cazul n care ntreprinderea, dei proprietara rezultatelor proiectului, solicit realizarea acestor activiti organizaiei de cercetare), n condiiile n care Proiectul va fi co-finanat din fonduri structurale n cadrul POS-CCE, Axa 2, Operaiunea O2.1.1. Articolul 3 Stabilirea parteneriatului Prile agreaz de comun acord s stabileasc un parteneriat pentru a implementa Proiectul aprobat pentru finanare (respectiv care face obiectul Contractului de Finanare), Proiect care i propune dezvoltarea de noi Cunotine n domeniul care formeaz obiectul cercetrii i anume: .................................... (se precizeaz Cunotinele care se doresc fi dobndite prin Proiect). Condiiile pentru exploatarea ulterioar a acestor Cunotine sunt: ................................. (se fac precizri concrete privind exploatarea Cunotinelor). Condiia de parteneriat este o prevedere contractual ntre pri n scopul realizrii Proiectului, aa cum este definit n prezentul contract i n Contractul de Finanare. Aricolul 4 - Cooperarea pentru dezvoltarea de Cunotine La acest punct Prile convin asupra cooperrii pentru realizarea Proiectului i asupra modului de cooperare. Activitile realizate de organizaia de cercetare sunt asumate de ntreprindere n termenii i condiiile prevzute n acest contract i preluate n Contractul de Finanare sau n anexele sale (Cererea de Finanare). Deciziile pe care le iau prile n ceea ce privete drepturile lor fa de Cunotinele obinute sunt definite n prezentul contract de parteneriat i preluate n Contractul de Finanare. Rezultatele obinute sunt n proprietatea ntreprinderii de la nceputul creaiei lor i transferul este considerat a fi operat direct ctre ntreprindere de ctre organizaia de cercetare. Articolul 5 - Finanarea Proiectului 5.1 Costurile Proiectului Valoarea total a Proiectului este de ............................. lei, dintre care: 112

Cercetare industrial (lei) Cheltuieli eligibile prin O2.1.1 (conform OM nr. 3345/2008 cu modificrile i completrile ulterioare) Cheltuieli neeligibile prin O2.1.1 Obinere i validare a drepturilor de proprietate industrial* pentru Total pe activiti *) eligibile prin O2.1.1 numai pentru IMM.

Dezvoltare experimental (lei)

Alte activiti neeligibile prin O211 (lei)

Se precizeaz costurile implicate de realizarea proiectului de cercetare. Cheltuielile eligibile pentru activitile eligibile trebuie s coincid cu valorile din Cererea de finanare (aprobat i anexat Contractului de Finanare). Sunt eligiblile pentru finanare din POS CCE numai acele cheltuieli prevzute n Cererea de finanare aprobat i realizate n conformitate cu prevederile HG 759/2007, cu completrile i modificrile ulterioare i Ordinului ministrului economiei i finanelor nr. 3345/2008 privind aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile, cu modificrile i completrile ulterioare. 5.2 Costurile financiare ale ntreprinderii ntreprinderea ................. se angajeaz s suporte n ntregime Costurile Proiectului, aa cum sunt precizate la punctul 5.1, reprezentnd, att costurile ce revin ntreprinderii pe activitile efectuate direct de aceasta pe proiect, ct i serviciile desfurate de organizaia de cercetare ................................................ ce revin/ n favoarea ntreprinderii. Lund n consideraie faptul c rezultatele obinute sunt n proprietatea ntreprinderii de la nceputul creaiei lor i transferul este considerat a fi operat direct ctre ntreprindere de ctre organizaia de cercetare, partenerul ntreprindere agreeaz n acest articol s suporte costurile reprezentnd serviciile desfurate de organizaia de cercetare, care i revin. Pe baza costurilor efectuate ntreprinderea poate solicita ulterior rambursarea cheltuielilor eligibile pe baza cererilor de rambursare aprobate, n conformitate cu graficul de rambursare, n conformitate cu prevederile Contractului de Finanare. 5.3 Nivelul de prioritate pentru alocarea fondurilor nerambursabile pentru Proiect ntreprinderea se angajeaz s acopere din Finanarea nerambursabil primit prin POSCCE, Axa 2, Operaiunea O2.1.1, cu prioritate i corelat cu Graficul de rambursare din Contractul de Finanare, toate costurile eligibile pentru serviciile realizate de organizaia de cercetare .. n implementarea Proiectului. Articolul 6 - Modul de cooperare dintre pri 6.1 Obligaiile Prilor 113

Prile agreaz de comun acord ca ntreprinderea ...................................s fie Coordonatorul Proiectului. 1. n calitate de Coordonator ntreprinderea i asum respectarea tuturor obligaiilor prevzute n Contractul de Finanare ce va fi ncheiat cu OI Cercetare pentru Proiect, precum i urmtoarele obligaii agreate ntre Pri: i) va permite organizaiei de cercetare depunerea a ...... cereri de plat a cheltuielilor pe an (Se poate preciza aici un interval minim ntre 2 cereri de plat consecutive, dup cum agreaz partenerii) ii) va decide asupra cheltuielilor aprobate i va efectua integral plata acestora ctre organizaia de cercetare n cel mult ...... de zile calendaristice de la primirea facturii i a documentelor justificative solicitate, iii) .................. (alte obligaii stabilite de parteneri) 2. n calitate de Partener n implementarea Proiectului, organizaia de cercetare i asum urmtoarele obligaii agreate ntre Pri: i) va depune la ntreprindere n vederea plii cheltuielilor urmtoarele documente: - Facturile emise de organizaia de cercetare n original care s conin meniunea serviciul pentru cercetare industrial sau serviciul pentru dezvoltare experimental, dup caz, - Un deviz al cheltuielilor facturate, ntocmit conform OM 3345/2008 de aprobare a cheltuielilor eligibile, cu modificrile i completrile ulterioare, semnat i tampilat de reprezentantul legal al organizaiei, menionnd perioada de timp acoperit de deviz, - Dac s-au efectuat achiziii, copii certificate dup facturi, care s conin meniunea conform cu originalul, tampila organizaiei i semntura reprezentantului legal al acesteia i s fie inscripionate cu Denumirea proiectului i numrul contractului de parteneriat. - ........... (alte documente justificative agreate de parteneri, care vor fi deasemenea inscripionate cu Denumirea proiectului i numrul contractului de parteneriat sub semntura reprezentantului legal al organizaiei de cercetare.) ii) va furniza ntreprinderii toate informaiile solicitate de aceasta privind activitatea desfurat pentru implementarea Proiectului, iii) va subcontracta unor tere pri numai activiti de natura analizelor, testrilor, ncercrilor n laboratoare pe standuri sau cu echipamente, altele dect cele de care dispune organizaia de cercetare. Acestea nu vor depi 10% din valoarea activitilor prestate de organizaia de cercetare pentru ntreprindere, iv) plata final se va efectua, dac nu se convine altfel, numai dac se dovedete obinerea
performantelor tehnice i economice prevzute n studiul de fezabilitate i acceptate n urma seleciei proiectului, prin realizarea punerii n funciune, efectuarea testului de performan, realizarea recepiei finale, cu sau fr validarea rezultatelor de ctre un ter certificat i preluarea de ctre personalul de exploatare al ntreprinderii,

v) se angajeaz s acorde dreptul de acces Autoritii de Management, Organismului Intermediar pentru Cercetare, Autoritii de Certificare i Plat, Autoritii de Audit, Comisiei Europene sau oricrei alt organism abilitat s verifice sau s realizeze controlul/ auditul la locurile i spaiile unde se implementeaz sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum i la documentele i fiierele informatice privind gestiunea tehnic i financiar a Proiectului. vi) ....................... (Se completeaz conform celor stabilite ntre pri) Articolul 7 Proprietatea Intelectual 114

7.1 Proprietarul Cunotinelor Proprietarul Cunotinelor generate prin Proiect este ntreprinderea ......................................, din prima zi a creaiei lor i transferul este considerat a fi operat automat ctre ntreprindere de organizaia de cercetare .............................................. Prile neleg i accept ca toate i orice Cunotine s fie numai i exclusiv proprietatea ntreprinderii, care aloc i drepturile. Organizaia de cercetare garanteaz fa de ntreprindere c toate materialele create sau dezvoltate de orice angajat pe parcursul desfurrii activitilor de cercetare (incluznd fr limit, orice rapoarte, analize i alte documentaii i materiale), reprezint munc original de autor. 7.2 Drepturile de utilizare privind Know-how-ului pre-existent Parile identific i listeaz n Anexa VIII Know-how-ul pre-existent asupra cruia vor acorda Drepturi de utilizare. A) Drepturi de utilizare pentru know-how pre-existent de care este nevoie pentru realizarea Proiectului Prile accepta ca drepturile de utilizare pentru know-how pre-existent necesar pentru realizarea Proiectului, listat n Anexa VIII, s se aloce gratuit numai pe durata Proiectului. B) Drepturile de utilizare pentru know-how pre-existent de care are nevoie ntreprinderea pentru a utiliza cunostinele rezultate din Proiect ntreprinderea, proprietara rezultatelor Proiectului, pentru a le utiliza n beneficiul propriu are nevoie la drepturi de utilizare la know-how-ul pre-existent al organizaiei de cercetare, utilizat n Proiect i trecut n lista din Anexa VIII. Prile accepta ca drepturile de utilizare pentru know-how pre-existent necesar ntreprinderii pentru a utiliza cunostinele rezultate din Proiect s se aloce n urmtoarele condiii .................................................................. Se stabilete ntre pri. Uneori exploatarea rezultatelor proiectului de ctre ntreprindere poate fi fcut numai n combinaie cu aceste rezultate anterioare ale organizaiei de cercetare, caz n care ntreprinderea trebuie s aib drepturi de utilizare la aceste rezultate. innd cont c organizaia de cercetare este de regul o organizaie public i dac acele rezultate au fost obinute din contracte publice, organizaia de cercetare trebuie s acorde drepturile de utilizare n mod gratuit. n cazul cnd acel know-how-pre-existent nu a fost obinut din proiecte de cercetare publice, drepturile de utilizare pot fi alocate ntreprinderii n Condiii echitabile i rezonabile stipulate n acest contract. n ambele cazuri nu se include dreptul de a aloca o sub-licen. 7.3 Drepturi de utilizare pentru exploatarea Rezultatelor ntreprinderea va stabili cum acord drepturile de utilizare asupra rezultatelor Proiectului, att n ceea ce privete diseminarea, ct i comercializarea rezultatelor Proiectului. Organizaia de cercetare poate s solicite drepturi de utilizare asupra rezultatelor Proiectului n scopul utilizrii acestora n alte activiti de cercetare. Aceste drepturi de utilizare trebuie negociate cu ntrepriderea i stipulate clar n acest contract. Ele pot fi acordate gratuit sau/i preferenial. Sunt posibile i condiii suplimentare. De exemplu, ntreprinderea poate acorda drept de utilizare gratuit organizaiei de cercetare pentru rezultatele proiectului, dar poate s cear acces preferenial pentru cercetrile subsecvente obinute de organizaia de cercetare sau un drept prioritar de exploatare a acestora, etc. Poate de asemenea acorda aceste drepturi dupa o pereioada de trei ani de la 115

finalizarea proiectului, n scopul de a proteja avantajul de competitivitate al afacerii fa de tere pri. Alocarea drepturilor de utilizare la rezultate nu include i alocarea de sub-licene. 7.4 Protecia Rezultatelor ntreprinderea este responsabil pentru: - pregtirea, obinerea i aprarea oricrei cereri de brevet de invenii rezultate din Proiect, i - meninerea n for a tuturor i a oricrui brevet obinut ca urmare cererii de brevetare. Cererea pentru brevet poate fi ntocmit de organizaia de cercetare i completat de ntreprindere n conformitate cu prezentul contract, dar prin Contractul de Finanare toate activitile legate de obinerea i validarea drepturilor de proprietate industrial sunt eligibile numai pentru ntreprinderile de tip IMM. Articolul 8 Alocarea sarcinilor ntre Pri i angajarea resurselor Alocarea sarcinilor ntre de cele dou Pri se stabilete prin acest contract n funcie de cine este iniiatorul Proiectului. La acest articol se vor regsi doar serviciile de cercetare externalizate (cercetare industrial, dezvoltare experimental) i activitile de inovare pentru obinerea drepturilor de proprietate intelectual ale ntreprinderii, aa cum se vor completa i n Cererea de Finaare a Proiectului i care va constitui Anexa IV la Contractul de Finaare din POS-CCE, Axa 2, O2.1.1. ntreprinderea precizeaz: - activitile pe care le externalizeaz, obiectul acestora, descrierea activitilor, timpul alocat, valoarea costurilor, - activitile pe care le realizeaz ntreprinderea i costurile acestora, - modul de alocare a activitilor necesare penrtu obinerea drepturilor de proprietate asupra rezultatelor, dac proiectul i va propune obinerea vreunui brevet, - modul de alocare a echipamentelor i materialelor dup finalizarea proiectului, innd cont c pentru activitile de cercetare se suport din fonduri publice numai amortizarea pe durata realizrii proiectului. Prile trebuie s agreeze la cine vor rmne echipamentele dup finalizarea proiectului. Organizaia de cercetare precizeaz (dup caz): - resursele pe care le va implica n proiect (personal, echipamente), - serviciile, echipamentele, materialele, activele necorporale etc ce vor trebui achiziionate pentru buna implementare a proiectului, - resursele care vor trebui nchiriate, - activitile pe care le va subcontracta, de natura analizelor, testrilor, ncercrilor n laboratoare pe standuri sau cu echipamente, altele dect cele de care dispune organizaia de cercetare (acestea nu pot depi 10% din valoarea activitilor prestate de organizaia de cercetare pentru ntreprindere), - cheltuielile de regie implicate, - activitile pe care le va realiza pentru sprijinirea ntreprinderii n obinerea drepturilor de proprietate industrial, dac ntreprinderea o cere. Articolul 9 Confidenialitatea 116

Prile se angajeaz s pstreze confidenialitatea documentelor, materialelor, datelor i informaiilor n legtur cu Proiectul i care sunt stabilite de ctre pri, de comun acord, ca fiind confideniale, fr a aduce atingere drepturilor de verificare/control/audit ale tuturor organismelor abilitate n acest sens. Nu pot fi declarate ca i confideniale documentele, materialele, datele i informaiile folosite n scop publicitar pentru informarea i promovarea Proiectului i a utilizrii Instrumentelor Structurale. Nerespectarea obligaiei de confidenialitate ndrituiete partea vtmat s pretind daune interese prii n culp. Se poate completa dup caz i cu alte precitri specifice de confidenialitate agreate de Pri. Articolul 10 - Drepturile de publicare O Parte poate s publice sau s permit publicarea datelor, n orice mediu, acele date coninnd rezultatele proprii sau rezultatele generate n cadrul Proiectului, asigurndu-se c furnizarea acestora nu afecteaz protejarea acelor rezultate. Totui, nici un drept de publicare nu poate fi luat de ctre organizaia de cercetare dect cu acordul ntreprinderii. Trebuie precizat n acest contract dac se permit drepturi de publicare pentru organizaia de cercetare iar n acest caz ce procedur trebuie s urmeze organizaia de cercetare pentru a putea publica astfel de date. Articolul 11 - Intrarea n vigoare Durata Rezilierea Contractul de parteneriat se semneaz de ambele pri, n vederea depunerii proiectului pentru participarea la competiia POSCCE-A2-O2.1.1-2010-2 i va intra n vigoare la data aprobrii proiectului, n vederea finanrii. Contractul i nceteaz valabilitatea la 5 ani de la data nchiderii oficiale/pariale a POS CCE conform reglementrilor naionale i comunitare n vigoare. (1) n cazul nclcrii de ctre una dintre Pri a prezentului contract .................... Se completeaz dup caz conform celor agreate ntre Pri i fr a aduce atingere prevederilor din Contractul de Finanare. (2) n situaia n care organizaia de cercetare, din motive imputabile acesteia, nu a nceput implementarea Proiectului n termen de ...... luni de la data intrrii n vigoare a Contractului de Finanare, contractul de parteneriat se considera reziliat de drept, fr punere n ntrziere i fr intervenia instanei de judecat. ntreprinderea va transmite o ntiinare organizaiei de cercetare cu minimum 30 de zile calendaristice nainte de expirarea termenului de la care contractul de parteneriat este considerat reziliat. (3) n situaia n care ntreprinderea, din motive imputabile acesteia, nu a nceput implementarea Proiectului n termen de ...... luni de la data intrrii n vigoare a Contractului de Finanare, contractul se considera reziliat de drept, fr punere n ntrziere i fr intervenia instanei de judecat. Organizaia de cercetare va transmite o ntiinare ntreprinderii cu minimum 30 de zile calendaristice nainte de expirarea termenului de la care contractul de parteneriat este considerat reziliat. Articolul 12 Fora major 117

Prile sunt de acord cu definiia forei majore i cu obligaiile ce decurg din aceasta, aa cum sunt stipulate n Contractul de Finanare. n cazul cnd cei doi parteneri stabilesc i alte obligaii privind fora major, se specific n prezentul articol. Articolul 13 Semnarea Acest contract se semneaz de fiecare Parte. Nu se admite semnarea unei Pri de ctre cealalt. Articolul 14 Modificare n caz de invalidare n cazul cnd orice prevedere agreat prin acest contract, n ntregime sau parial, se invalideaz de orice organizaie administrativ sau orice instan de judecat, Prile sunt de acord s modifice acest contract astfel nct s respecte legile relevante pentru spea ridicat, regulile i reglementrile, astfel nct s reflecte inteniile originale ale Prilor ct mai corect posibil. Articolul 15 Reglementarea diferendelor Acest contract de parteneriat este sub jurisdicia legilor din Romnia. n cazul cnd prile nu pot rezolva amiabil orice disput rezultat din acest contract vor trebui s apeleze la instanele de judecat din Romania pentru rezolvarea unor astfel de litigii. Articolul 16 Acordul deplin Acest contract de parteneriat, aa cum este aprobat de OI Cercetare, mpreun cu anexele sale, se constituie anex la Contractul de Finanare care se semneaz ntre OI Cercetare i ntreprinderea beneficiar, constituie deplina nelegere ntre pri respectnd subiectul n materia cuprins n text i nlocuiete orice negociere anterioar i angajamentele aferente acesteia. Acest contract s-a semnat n. exemplare originale. ntreprinderea Semntur reprezentant legal Nume Loc Dat Organizaia de cercetare Semntur reprezentant legal Nume Loc Dat Anexe la contractul de parteneriat 118

Anexa VIII A) Know-how pre-existent de care este nevoie pentru realizarea Proiectului B) Know-how pre-existent de care are nevoie ntreprinderea pentru a utiliza Cunostinele rezultate din Proiect

119