Sunteți pe pagina 1din 3

CAPITLUL 2.

STRATEGIA FIRMEI-FUNDAMENTUL SELECT RII I UTILIZ RII INSTRUMENTULUI MANAGERIAL

2.1.DEFINIREA I IMPORTAN A STRATEGIEI ORGANIZA IONALE


n ultimii ani, cuvntul "strategie" s-a reg sit din ce n ce mai des n vocabularul cotidian. Discut m de strategia ntreprinderii,strategia Guvernului sau uneori de o lips a strategiei,avem strategie de preaderare la Uniunea European etc. Dar de ce semnific exact conceptul de strategie, de unde provine i de ce are o asemenea importan pentru ntreprinderi i pentru profesionaliyarea managementului acestora? Cuvntul startegie i i are originea n limbajul militar din Grecia i poate fi definit dup cum urmeaz : tiin a i arta de a conduce o companie militar prin combinarea i utilizarea diferitelor mijloace pe o scar larg pentru c tigarea avantajului n razboi. Paralela cu mediul de afaceri este vident . Similar unei situa ii de r zboi,mediul de afaceri este brutal , ostil i neprietenos. Competi ia este la nivel nalt, unde numai firmele cele mai putenice,mai felxibile vor supravietui i unde companiile incapabile s lupte eficace vor pieri. Teoria managementului strategic a fost dezvoltat pentru a ajuta s n elegem i s analiz m ac iunile necesare pentru a conduce n mod eficace i eficient ntreprinderea n cadrul acestui mediu ostil. Firma va trebui s n eleag pozi ia pe care o ocup pe pia ,propriile puncte forte i puncte slabe,ct i pe cele ale concuren iilor s i. Concomitent,ea trebuie s - i n eleag clien ii i s poat livra poduse i servicii la un ore i calitate care vor genera suficiente vnz ri pentru a asigura o supravie uire i dezvoltare a firmei. Problema fundamental cu care se confrunt ntreprinderea este aceea c viitorul este n egal m sur necunoscut i greu anticipat. Cu alte cuvinte,noi nu tim ce se va ntmpla i nici nu dispunem de modalit i sigure de a afla. n mod obi nuit, mediu concuren ial este caracterizat prin schimb ri continue: produse noi,metode mai ieftine de produc ie i distribu ie ,noi veni i pe pia ,noi reglement ri juridice etc. n momentul n care o firm introduce un nou design, o alt firm ncearc s -l copieze s-au s -l mbun t easc . n momentul n care o firm micsoreaz pre urile pentru a deveni cea mai ieftin de pe pia ,o alt firm va ncerca s o depa easc . Ca r spuns la aceast problem ,firma s-ar putea ncrede n noroc sau s continue la fel. Un astfel de curs de ac iune este foarte probabil s conduc spre e ec. De aceea,este necesar un plan coerent de ac iune ,care s produc setul dorit de rezultate. Cu alte cuvinte,ntreprinderea trebuie s - i reviyuiasc n mod constant pozi ia strategic prin propria prism a schimb rilor de pe pia i din cadrul s u.

PLANUL DE AFACERI-CA INSTRUMENT DE PREVIZIUNE PROCESUL DE PLANIFICARE A AFACERII I PLANUL DE AFACERI n conditiile situa iei economice actuale din Europa central i de est,planul de afaceri reprezint un instrument managerial nca subestimat. ntreprinz torii l utilizeaz n special atunci cnd au nevoie de un instrument eficace de planificare, un mijloc de alocare i control al resurselor s race sau ca o tehnic de management pentru ob inerea rezultatelor dorite pe termen lung. Numeroase cercet ri,incluznd o gam larg de observa ii asupra dezvolt rii ntreprinderilor mici i mijlocii,dovedesc corela ia ntre succesul/e ecul unei anumite companii i m sura n care planificarea a fost utilizat ca o tehnic managerial . Aceast rela ie este puternic n special n cazul celor nou nfiin ate ,atunci cnd o estimare a oportunit ilor de afaceri,aflate la dispozi ia lor i analiza serioas a scenariului pentru dezvoltarea viitoare sunt permisele crtice ale succesului. Un plan de afaceri trebuie s se descrie obiectivele ntreprinderii i rela ia acestora cu resursele necesare. Un astfel de plan este ntotdeauna de importan vital atunci cnd o ntreprindere este confruntat cu o decizie crucial pentru supravie uire/dezvoltare. Pe de alt parte,el for eaz ntreprinz torul /managerul s prezinte cu claritate i precizie propriile idei,viziuni i obiective(de exemplu: cu privire la lansarea unui nou produs,interna ionalizarea activit ilor,ac ionarea altor companii etc.). Pe de alt parte,prin planul de afaceri se evalueaz riscurile i profitabilitatea posibil a unui proiect pentru partenerii de afaceri poten iali. Un plan de afaceri este produsul final al ntregului proces de planificare. Pentru a-l ob ine e necesar s se parcurg o procedur care cuprinde o succesiune de pa i prestabili i(figura1). Viziunea ntreprinz torului reprezint modalitatea n care el vede realizarea i dezvoltarea n viitor a ideilor sale. Misiunea afacerii schi ez n primul rnd direc iile i parametrii de dezvoltare a companiei. Ea furnizeaz baza i elaboreaz cadrul pentru stabilirea obiectivelor strategice. Pe de lat parte,o analiz situa ional furnizeaz o evaluare corect a oportunit ilor de dezvoltare pe care le are ntreprinderea. Impactul global al economiei,industriei,concuren ei,clien ilor i mediului intern al ntreprinderii sunt supuse unei analize foarte atente.

Dezvoltarea viziunii ntreprinz torului Declan area misiunii pentru afacerea proiectat Analiza situa ional Puncte forte Puncte slabe

Amenin ri Oportunit i Monitorizarea realiz rii;controlul i actualizarea planului de afaceri

Formularea obiectivelor Dezvoltarea alternativelor strategice i selectarea strategiei Dezvoltarea strategiilor i planurilor func ionale (marketing,produc ie,management i finan e) Redactarea i preyentarea planului de afaceri Implementarea (figura1-Procesul de planificare a afacerii)1

Un feedback men inut prin monitorizare i control p streaz vitalitatea care este necesar pentru o eficien maxima a planific rii.

Todorov ,K.,10+1 Business Plans for Starting Up AnOwn Business,Next,Sofia,1996.