Sunteți pe pagina 1din 23

PROGRAMA DE EXAMEN

PENTRU DISCIPLINA MATEMATICBACALAUREAT 2011C E N T R U L
NAIONAL DE
EVALUARE I
EXAMI NARE
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

Pagina 2 din 23
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Bacalaureat 2011


PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA
MATEMATIC
I. STATUTUL DISCIPLINEI

n cadrul examenului de bacalaureat 2011 Matematica are statut de disciplin obligatorie.
Este susinut la proba E. c) n funcie de filier, profil i specializare.

II. COMPETENE DE EVALUAT I CONINUTURI

Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic.

CLASA a IX-a - 4 ore / spt. (TC+CD)

Competene specifice Coninuturi

1. Identificarea n limbaj cotidian sau n probleme
a unor noiuni specifice logicii matematice i
teoriei mulimilor
2. Utilizarea proprietilor algebrice ale
numerelor, a estimrilor i aproximrilor n
contexte variate
3. Alegerea formei de reprezentare a unui numr
real i utilizarea de algoritmi pentru optimizarea
calcului cu numere reale
4. Caracterizarea unor mulimi de numere i a
relaiilor dintre acestea utiliznd limbajul logicii
matematice i teoria mulimilor
5. Analiza unor contexte uzuale i matematice (de
exemplu: redactarea soluiei unei probleme)
utiliznd limbajul logicii matematice i teoria
mulimilor
6. Transpunerea unei situaii problem n limbaj
matematic, rezolvarea problemei i interpretarea
rezultatului
Mulimi i elemente de logic matematic
- Mulimea numerelor reale: operaii algebrice cu numere
reale, ordonarea numerelor reale, modulul unui numr
real, aproximri prin lips sau prin adaos , partea
ntreag, partea fracionar a unui numr real; operaii
cu intervale de numere reale.
- Propoziie, predicat, cuantificatori.
- Operaii logice elementare (negaie, conjuncie,
disjuncie, implicaie, echivalen), corelate cu operaiile
i cu relaiile dintre mulimi (complementar,
intersecie, reuniune, incluziune, egalitate, regulile lui
De Morgan).
- Tipuri de raionamente logice: inducia matematic.
Probleme de numrare.


1. Recunoaterea unor corespondene care sunt
iruri, progresii, funcii
2. Utilizarea unor modaliti variate de descriere a
funciilor n scopul caracterizrii acestora
3. Descrierea unor iruri/funcii utiliznd
reprezentarea geometric a unor cazuri
particulare i raionament inductiv
4. Caracterizarea unor iruri folosind
reprezentarea grafic sau proprieti algebrice
5. Analiza unor valori particulare n vederea
determinrii formei analitice a unei funcii
definite pe prin raionament de tip inductiv
Funcii
Funcii definite pe mulimea numerelor naturale (ir)
- Modaliti de a defini un ir, iruri mrginite, iruri
monotone; exemple simple
- Tipuri de iruri: progresii aritmetice, progresii
geometrice, formula termenului general n funcie de un
termen dat i raie, suma primilor n termeni ai unei
progresii
- Condiia ca n numere s fie n progresie aritmetic sau
geometric pentru n 3.
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

Pagina 3 din 23
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Bacalaureat 2011
6. Transpunerea unor situaii-problem n limbaj
matematic utiliznd funcii definite pe

1. Identificarea valorilor unei funcii folosind
reprezentarea grafic
2. Caracterizarea egalitii a dou funcii prin
utilizarea unor modaliti variate de descriere a
funciilor
3. Operarea cu funcii reprezentate n diferite
moduri i caracterizarea calitativ a acestor
reprezentri
4. Caracterizarea unor funcii prin utilizarea
graficului funciei i a ecuaiei asociate
5. Analiza unor situaii practice i descrierea lor
cu ajutorul funciilor
6. Deducerea unor proprieti ale funciilor
numerice prin lectur grafic

Funcii; lecturi grafice
- Reper cartezian, produs cartezian; reprezentarea prin
puncte a unui produs cartezian de mulimi numerice;
condiii algebrice pentru puncte aflate n cadrane.
Drepte n plan de forma x = m, sau y = m, me .
- Funcia: definiie, exemple, exemple de corespondene
care nu sunt funcii, modaliti de a descrie o funcie,
lecturi grafice. Egalitatea a dou funcii, imaginea i
preimaginea unei mulimi printr-o funcie, graficul unei
funcii, restricii ale unei funcii.
- Funcii numerice, F = {f : D , D_ }; proprieti
ale funciilor numerice introduse prin lecturi grafice:
reprezentarea geometric a graficului, intersecia cu
axele de coordonate, rezolvri grafice de ecuaii i
inecuaii de forma f(x) = g(x) (, <, >, ), mrginire,
paritate, imparitate (simetria graficului fa de axa Oy
sau fa de origine), simetria graficului fa de drepte de
forma x = m, me sau fa de puncte oarecare din plan,
periodicitate, monotonie.
- Compunerea funciilor; exemple cu funcii numerice.

1. Recunoaterea funciei de gradul I descris n
moduri diferite
2. Utilizarea unor metode algebrice i grafice
pentru rezolvarea ecuaiilor, inecuaiilor,
sistemelor
3. Descrierea unor proprieti desprinse din
rezolvarea ecuaiilor, inecuaiilor, sistemelor i
reprezentarea grafic a funciei de gradul I
4. Exprimarea legturii ntre funcia de gradul I i
reprezentarea ei geometric
5. Interpretarea graficului funciei de gradul I
utiliznd proprietile algebrice ale funciei
6. Modelarea unor situaii concrete prin utilizarea
ecuaiilor i a inecuaiilor
Funcia de gradul I
- Definiie, intersecia graficului cu axele de coordonate,
ecuaia f(x) = 0, reprezentarea grafic a funciei
f: , f(x) = ax+b, a,be
- Interpretarea grafic a proprietilor algebrice ale
funciei: monotonia i semnul funciei. Studiul
monotoniei prin semnul diferenei f(x
1
) f(x
2
) (sau
studierea raportului
( ) ( )
1 2
1 2 1 2
1 2
, , , )
f x f x
x x x x
x x

e =


- Inecuaii de forma ax + b s 0 (>, <, >) studiate pe sau
pe intervale de numere reale.
- Poziia relativ a dou drepte, sisteme de tipul
ax by c
mx ny p
+ =

+ =

, a, b, c, m, n, p e
- Sisteme de inecuaii de gradul I
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

Pagina 4 din 23
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Bacalaureat 2011

1. Diferenierea variaiei liniare/ptratice prin
exemple
2. Completarea unor tabele de valori necesare
pentru trasarea graficului
3. Aplicarea unor algoritmi pentru trasarea
graficului (trasarea prin puncte semnificative)
4. Exprimarea proprietilor unei funcii prin
condiii algebrice sau geometrice
5. Utilizarea relaiilor lui Vite pentru
caracterizarea soluiilor i rezolvarea unor
sisteme
6. Utilizarea funciilor n rezolvarea unor
probleme
Funcia de gradul al II-lea
- Reprezentarea grafic a funciei
f : , ( )
2
, 0, f x ax bx c a = + + = a,b,ce ,
intersecia graficului cu axele de coordonate, ecuaia f(x)
= 0, simetria fa de drepte de forma x = m, me .
- Relaiile lui Vite, rezolvarea sistemelor de forma

=
= +
p xy
s y x
s, pe


1. Identificarea unor moduri de variaie a datelor
2. Determinarea unor funcii care satisfac
anumite condiii precizate
3. Utilizarea unor algoritmi pentru rezolvarea
ecuaiilor i inecuaiilor i pentru reprezentarea
grafic a soluiilor
4. Exprimarea prin reprezentri grafice a unor
condiii algebrice; exprimarea prin condiii
algebrice a unor reprezentri grafice
5. Utilizarea unor metode algebrice sau grafice
pentru determinarea sau aproximarea soluiilor
ecuaiei asociate
6. Interpretarea informaiilor coninute n
reprezentri grafice prin utilizarea de estimri,
aproximri i strategii de optimizare

Interpretarea geometric a proprietilor algebrice ale
funciei de gradul al II-lea
- Monotonie. Studiul monotoniei prin semnul diferenei
f(x
1
) f(x
2
), rata creterii (descreterii):

( ) ( )
1 2
1 2 1 2
1 2
, , ,
f x f x
x x x x
x x

e =

, punct de extrem,
(vrful parabolei).
- Poziionarea parabolei fa de axa Ox, semnul
funciei, inecuaii de forma
2
ax bx c + + s 0 (>,<,>)
studiate pe sau pe intervale de numere reale,
interpretare geometric: imagini i preimagini ale
unor intervale (proieciile unor poriuni de parabol
pe axe).
- Poziia relativ a unei drepte fa de o parabol:
rezolvarea sistemelor de forma

= + +
= +
y c bx ax
y n mx
2
a, b,
c, m, ne
- Rezolvarea sistemelor de forma
2
1 1 1
2
2 2 2
a x b x c y
a x b x c y

+ + =

+ + =

,
a
1
, a
2
, b
1
, b
2
, c
1
, c
2
e , interpretare geometric

1. Identificarea elementelor de geometrie
vectorial n diferite contexte
2. Transpunerea unor operaii cu vectori n
contexte geometrice date
3. Utilizarea operaiilor cu vectori pentru a
descrie o problem practic
4. Utilizarea limbajului calculului vectorial pentru
a descrie configuraii geometrice
5. Identificarea condiiilor necesare pentru ca o
configuraie geometric s satisfac cerine date
6. Aplicarea calculului vectorial n rezolvarea
unor probleme
Vectori n plan
- Segment orientat, relaia de echipolen, vectori, vectori
coliniari.
- Operaii cu vectori: adunarea (regula triunghiului, regula
paralelogramului), proprieti ale operaiei de adunare,
nmulirea cu scalari, proprieti ale nmulirii cu scalari,
condiia de coliniaritate, descompunerea dup doi
vectori dai, necoliniari i nenuli.

1. Descrierea sintetic sau vectorial a
proprietilor unor configuraii geometrice
2. Caracterizarea sintetic sau/i vectorial a unei
configuraii geometrice date
Coliniaritate, concuren, paralelism - calcul vectorial n
geometria plan
- Vectorul de poziie al unui punct.
- Vectorul de poziie al punctului care mparte un segment
ntr-un raport dat, teorema lui Thales (condiii de
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

Pagina 5 din 23
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Bacalaureat 2011
3. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a
problemelor de coliniaritate, concuren sau de
paralelism
4. Trecerea de la caracterizarea sintetic la cea
vectorial (i invers) a unei configuraii
geometrice date
5. Interpretarea coliniaritii, concurenei sau
paralelismului n relaie cu proprietile sintetice
sau vectoriale ale unor configuraii geometrice
paralelism).
- Vectorul de poziie al centrului de greutate al unui
triunghi (concurena medianelor unui triunghi).
- Teorema bisectoarei, vectorul de poziie al centrului
cercului nscris ntr-un triunghi; ortocentrul unui
triunghi; relaia lui Sylvester, concurena nlimilor.
- Teorema lui Menelau, teorema lui Ceva.

1. Identificarea legturilor ntre coordonate
unghiulare, coordonate metrice i coordonate
carteziene pe cercul trigonometric
2. Calculul unor msuri de unghiuri i arce
utiliznd relaii trigonometrice
3. Determinarea msurii unor unghiuri i a
lungimii unor segmente utiliznd relaii metrice
4. Caracterizarea unor configuraii geometrice
plane utiliznd calculul trigonometric
5. Determinarea unor proprieti ale funciilor
prin lecturi grafice
6. Optimizarea calculului trigonometric prin
alegerea adecvat a formulelor
Elemente de trigonometrie
- Cercul trigonometric, definirea funciilor trigonometrice
sin, cos:
| | | | 0, 2 1,1 t , tg: [0; ]\
2
t
`
)
;
- Definirea funciilor trigonometrice:
sin:
| | 1,1 , cos:
| | 1,1
tg: \D , unde D = 2
2
k k
t
t

+ e
`
)

ctg: \D unde D=
{ }
k k t e
- Formulele de reducere la primul cadran, formule
trigonometrice: sin( ) a b + , sin( ) a b , cos ( ) a b + ,
cos ( ) a b , sin2a, cos2a, sina+sinb, sina sinb,
cosa + cosb, cosa cosb (transformarea sumei n
produs).

1. Identificarea unor metode posibile n
rezolvarea problemelor
2. Aplicarea unor metode diverse pentru
optimizarea calculelor de distane, unghiuri i
arii
3. Prelucrarea informaiilor oferite de o
configuraie geometric pentru deducerea unor
proprieti ale acesteia
4. Analiza unor configuraii geometrice pentru
optimizarea algoritmilor de rezolvare
5. Aplicarea unor metode variate pentru
optimizarea calculelor de distane, unghiuri i
arii
Aplicaii ale trigonometriei i ale produsului
scalar a doi vectori n geometria plan
- Produsul scalar a doi vectori: definiie, proprieti.
Aplicaii: teorema cosinusului, condiii de
perpendicularitate, rezolvarea triunghiului dreptunghic.
- Aplicaii vectoriale i trigonometrice n geometrie:
teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor oarecare.
- Calculul razei cercului nscris i a cercului circumscris
n triunghi, calculul lungimilor unor segmente
importante din triunghi, calcul de arii.


CLASA a X-a - 4 ore / spt. (TC+CD)

Competene specifice Coninuturi

1. Identificarea caracteristicilor tipurilor de
numere utilizate n algebr i a formei de scriere
a unui numr real sau complex n contexte
specifice.
2. Determinarea echivalenei ntre forme diferite
de scriere a unui numr, compararea i ordonarea
numerelor reale.
3. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu
numere reale sau complexe pentru optimizarea
unor calcule i rezolvarea de ecuaii.
Mulimi de numere
- Numere reale: proprieti ale puterilor cu exponent raional,
iraional i real ale unui numr pozitiv, aproximri raionale
pentru numere iraionale sau reale.
- Radical dintr-un numr raional, proprieti ale
radicalilor.
- Noiunea de logaritm, proprieti ale logaritmilor,
calcule cu logaritmi, operaia de logaritmare.
- Mulimea C. Numere complexe sub form algebric,
conjugatul unui numr complex, operaii cu numere
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

Pagina 6 din 23
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Bacalaureat 2011
4. Alegerea formei de reprezentare a unui numr
real sau complex funcie de contexte n vederea
optimizrii calculelor.
5. Determinarea unor analogii ntre proprietile
operaiilor cu numere reale sau complexe scrise
n forme variate i utilizarea acestora n
rezolvarea unor ecuaii.
complexe. Interpretarea geometric a operaiilor de adunare
i de scdere a numerelor complexe i a nmulirii acestora
cu un numr real.
- Rezolvarea n C a ecuaiei de gradul al doilea cu
coeficieni reali. Ecuaii biptrate.
- Numere complexe sub form trigonometric
(coordonate polare n plan), nmulirea numerelor
complexe i interpretare geometric, ridicarea la putere
(formula lui Moivre).
- Rdcinile de ordinul n ale unui numr complex. Ecuaii
binome.

1. Trasarea prin puncte a graficelor unor funcii.
2. Prelucrarea informaiilor ilustrate prin graficul
unei funcii n scopul deducerii unor proprieti
ale acesteia (monotonie, semn, bijectivitate,
inversabilitate, continuitate, convexitate).
3. Utilizarea de proprieti ale funciilor n trasarea
graficelor i rezolvarea de ecuaii.
4. Interpretarea, pe baza lecturii grafice, a
proprietilor algebrice ale funciilor.
5. Utilizarea echivalenei dintre bijectivitate i
inversabilitate n trasarea unor grafice i n
rezolvarea unor ecuaii algebrice i
trigonometrice.
Funcii i ecuaii
- Funcia putere: ( ) : D,
n
f f x x = , ne i 2 n > ;
- Funcia radical: ( ) : D , , , 2
n
f f x x n n = e > ,
unde D = [0, ) pentru n par i D = pentru n impar;
- Funcia exponenial
( ) ( ) ( ) : 0, , , 0, , 1
x
f f x a a a = e =
i funcia logaritmic
( ) ( ) ( ) : 0, , log , 0, , 1
a
f f x x a a = e = ,
cretere exponenial, cretere logaritmic;
- Funcii trigonometrice directe i inverse.
- Injectivitate, surjectivitate, bijectivitate; funcii
inversabile: definiie, proprieti grafice, condiia
necesar i suficient ca o funcie s fie inversabil.
- Rezolvri de ecuaii folosind proprietile funciilor:
1. Ecuaii iraionale care conin radicali de ordinul 2 sau 3;
2. Ecuaii exponeniale, ecuaii logaritmice;
3. Ecuaii trigonometrice:

| | sin , cos , 1,1 , x a x a a = = e tg , ctg , x a x a a = = e ,
( ) ( ) sin sin f x g x = , ( ) ( ) cos cos f x g x = ,
( ) ( ) tg tg f x g x = , ( ) ( ) ctg ctg f x g x = ,
sin cos a x b x c + = unde , , a b c nu sunt simultan nule.
Not: Pentru toate tipurile de funcii se vor studia: intersecia cu
axele de coordonate, ecuaia f(x)=0, reprezentarea grafic prin
puncte, simetrie, lectura grafic a proprietilor algebrice ale
funciilor: monotonie, bijectivitate, inversabilitate, semn,
concavitate/convexitate.
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

Pagina 7 din 23
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Bacalaureat 2011

1. Diferenierea problemelor n funcie de
numrul de soluii admise
2. Identificarea tipului de formul de numrare
adecvat unei situaii problem date
3. Utilizarea unor formule combinatoriale n
raionamente de tip inductiv
4. Exprimarea, n moduri variate, a
caracteristicilor unor probleme n scopul
simplificrii modului de numrare
5. Interpretarea unor situaii problem cu
coninut practic cu ajutorul funciilor i a
elementelor de combinatoric.
6. Alegerea strategiilor de rezolvare a unor situaii
practice n scopul optimizrii rezultatelor
Metode de numrare
- Mulimi finite ordonate. Numrul funciilor : f A B
unde A i B sunt mulimi finite.
- Permutri
- numrul de mulimi ordonate cu n elemente care se obin
prin ordonarea unei mulimi finite cu n elemente;
- numrul funciilor bijective : f A B unde A i B sunt
mulimi finite.
- Aranjamente
- numrul submulimilor ordonate cu cte m elemente
fiecare, m n care se pot forma cu cele n elemente
ale unei mulimi finite;
- numrul funciilor injective : f A B unde A i B
sunt mulimi finite.
- Combinri - numrul submulimilor cu cte k elemente, unde
0 k n s s ale unei mulimi finite cu n elemente.
Proprieti: formula combinrilor complementare,
numrul tuturor submulimilor unei mulimi cu n
elemente.
- Binomul lui Newton.

1. Interpretarea primar a datelor statistice sau
probabilistice cu ajutorul calculului financiar, a
graficelor i a diagramelor.
2. Utilizarea unor algoritmi specifici calculului
financiar, statisticii sau probabilitilor pentru
analiza de caz.
3. Transpunerea n limbaj matematic prin
mijloace statistice sau probabilistice a unor
probleme practice.
4. Analiza i interpretarea unor situaii practice cu
ajutorul conceptelor statistice sau probabilistice.
5. Corelarea datelor statistice sau probabilistice n
scopul prediciei comportrii unui sistem prin
analogie cu modul de comportare n situaii
studiate.
Matematici financiare
- Elemente de calcul financiar: procente, dobnzi, TVA.
- Culegerea, clasificarea i prelucrarea datelor statistice:
date statistice, reprezentarea grafic a datelor statistice.
- Interpretarea datelor statistice prin parametri de poziie:
medii, dispersia, abateri de la medie.
- Evenimente aleatoare egal probabile, operaii cu
evenimente, probabilitatea unui eveniment compus din
evenimente egal probabile.

Not: Aplicaiile vor fi din domeniul financiar: profit, pre de cost
al unui produs, amortizri de investiii, tipuri de credite,
metode de finanare, buget personal, buget familial.


1. Descrierea unor configuraii geometrice analitic
sau utiliznd vectori.
2. Descrierea analitic, sintetic sau vectorial a
relaiilor de paralelism i de perpendicularitate.
3. Utilizarea informaiilor oferite de o configuraie
geometric pentru deducerea unor proprieti ale
acesteia i calcul de distane i de arii.
4. Exprimarea analitic, sintetic sau vectorial a
caracteristicilor matematice ale unei configuraii
geometrice.
5. Interpretarea perpendicularitii n relaie cu
paralelismul i minimul distanei.
6. Modelarea unor configuraii geometrice
analitic, sintetic sau vectorial.
Geometrie
- Reper cartezian n plan, coordonate carteziene n plan,
distana dintre dou puncte n plan.
- Coordonatele unui vector n plan, coordonatele sumei
vectoriale, coordonatele produsului dintre un vector i
un numr real.
- Ecuaii ale dreptei n plan determinate de un punct i de
o direcie dat i ale dreptei determinate de dou puncte
distincte
- Condiii de paralelism, condiii de perpendicularitate a dou
drepte din plan, calcule de distane i de arii.Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

Pagina 8 din 23
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Bacalaureat 2011
CLASA a XI-a - 4 ore / spt. (TC+CD)

Competene specifice Coninuturi

1. Identificarea unor situaii practice concrete,
care necesit asocierea unui tabel de date cu
reprezentarea matriceal a unui proces specific
domeniului economic sau tehnic
2. Asocierea unui tabel de date cu reprezentarea
matriceal a unui proces
3. Aplicarea algoritmilor de calcul n situaii
practice
4. Rezolvarea unor ecuaii i sisteme utiliznd
algoritmi specifici
5. Stabilirea unor condiii de existen i/sau
compatibilitate a unor sisteme i identificarea
unor metode adecvate de rezolvare a acestora
6. Optimizarea rezolvrii unor probleme sau
situaii problem prin alegerea unor strategii i
metode adecvate (de tip algebric, vectorial, analitic,
sintetic)
Elemente de calcul matriceal i sisteme de ecuaii liniare
Permutri
Noiunea de permutare, operaii, proprieti.
Inversiuni, semnul unei permutri.
Matrice
Tabel de tip matricial. Matrice, mulimi de matrice.
Operaii cu matrice: adunarea, nmulirea, nmulirea unei
matrice cu scalar, proprieti.
Determinani
Determinant de ordin n, proprieti.
Aplicaii: ecuaia unei drepte determinate de dou puncte
distincte, aria unui triunghi i coliniaritatea a trei puncte n plan.
Sisteme de ecuaii liniare
Matrice inversabile din M
n
(C), n 4.
Ecuaii matriceale.
Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip
Cramer, rangul unei matrice.
Studiul compatibilitii i rezolvarea sistemelor:
proprietatea Kroneker-Capelli, proprietatea Rouche,
metoda Gauss.

1. Caracterizarea unor iruri i funcii utiliznd
reprezentarea geometric a unor cazuri
particulare
2. Interpretarea unor proprieti ale irurilor i ale
altor funcii cu ajutorul reprezentrilor grafice.
3. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului
diferenial n rezolvarea unor probleme i
modelarea unor procese
4. Exprimarea cu ajutorul noiunilor de limit,
continuitate, derivabilitate, monotonie, a unor
proprieti cantitative i calitative ale unei
funcii
5. Studierea unor funcii din punct de vedere
cantitativ i calitativ utiliznd diverse procedee:
majorri, minorri pe un interval dat,
proprietile algebrice i de ordine ale mulimii
numerelor reale n studiul calitativ local,
utilizarea reprezentrii grafice a unei funcii
pentru verificarea unor rezultate i pentru
identificarea unor proprieti
6. Explorarea unor proprieti cu caracter local i/
sau global ale unor funcii utiliznd
continuitatea, derivabilitatea sau reprezentarea
graficElemente de analiz matematic
Limite de funcii
Noiuni elementare despre mulimi de puncte pe dreapta
real: intervale, mrginire, vecinti, dreapta ncheiat,
simbolurile + i .
Funcii reale de variabil real: funcia polinomial,
funcia raional, funcia putere, funcia radical, funcia
logaritm, funcia exponenial, funcii trigonometrice
directe i inverse.
Limita unui ir utiliznd vecinti, proprieti.
iruri convergente: intuitiv, comportarea valorilor unei
funcii cu grafic continuu cnd argumentul se apropie de o
valoare dat, iruri convergente: exemple semnificative:
( )
n
n
a ;
( )
a
n
n ;
1
1
n
n
n
| |
| |
| +
|
|
\ .
\ .
(fr demonstraie), operaii
cu iruri convergente, convergena irurilor utiliznd
proprietatea Weierstrass. Numrul e; limita irului
( )
1
1 , 0 u
n n n
n
u u
| |
+
|
\ .
.
Limite de funcii: interpretarea grafic a limitei unei
funcii ntr-un punct utiliznd vecinti, calculul limitelor
laterale.
Calculul limitelor pentru funciile studiate; cazuri
exceptate la calculul limitelor de funcii: 0/0, /, ,
0 , 1

,
0
, 0
0
.
Asimptotele graficului funciilor studiate: asimptote
verticale, oblice.
Continuitate
Interpretarea grafic a continuitii unei funcii, studiul
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

Pagina 9 din 23
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Bacalaureat 2011NOTE:
n introducerea noiunilor de limit a unui ir ntr-un
punct i de ir convergent nu se vor introduce
definiiile cu i nici teorema de convergen cu .
Se utilizeaz exprimarea proprietatea lui...., regula
lui, pentru a sublinia faptul c se face referire la un
rezultat matematic utilizat n aplicaii, dar a crui
demonstraie este n afara programei.
continuitii n puncte de pe dreapta real pentru funciile
studiate, operaii cu funcii continue.
Semnul unei funcii continue pe un interval de numere
reale
proprietatea lui Darboux, studiul existenei soluiilor unor
ecuaii n
Derivabilitate
Tangenta la o curb, derivata unei funcii ntr-un punct,
funcii derivabile, operaii cu funcii care admit derivat,
calculul derivatelor de ordin I i al II-lea pentru funciile
studiate.
Funcii derivabile pe un interval: puncte de extrem ale
unei funcii, teorema lui Fermat, teorema Rolle, teorema
Lagrange i interpretarea lor geometric, consecine ale
teoremei lui Lagrange: derivata unei funcii ntr-un punct.
Regulile lui lHospital.
Rolul derivatei I n studiul funciilor: puncte de extrem,
monotonia funciilor.
Rolul derivatei a II-a n studiul funciilor: concavitate,
convexitate, puncte de inflexiune.
Reprezentarea grafic a funciilor
Rezolvarea grafic a ecuaiilor, utilizarea reprezentrii
grafice a funciilor n determinarea numrului de soluii
ale unei ecuaii.
Reprezentarea grafic a funciilor.
Reprezentarea grafic a conicelor (cerc, elips, hiperbol,
parabol).

CLASA a XII-a - 4 ore / spt. (TC+CD)

Competene specifice Coninuturi
1. Identificarea proprietilor operaiilor cu care este
nzestrat o mulime
2. Evidenierea asemnrilor i a deosebirilor dintre
proprietile unor operaii definite pe mulimi
diferite i dintre calculul polinomial i cel cu
numere
3.1 Determinarea i verificarea proprietilor
structurilor algebrice, inclusiv verificarea faptului c o
funcie dat este morfism sau izomorfism
3.2 Folosirea descompunerii n factori a polinomelor,
n probleme de divizibilitate i n rezolvri de ecuaii
4. Utilizarea proprietilor operaiilor n calcule
specifice unei structuri algebrice
5.1. Utilizarea structurilor algebrice n rezolvarea unor
probleme de aritmetic
5.2. Determinarea unor polinoame, funcii polinomiale
sau ecuaii algebrice care verific condiii date
6.1. Transferarea, ntre structuri izomorfe, a
datelor iniiale i a rezultatelor, pe baza
proprietilor operaiilor
6.2 Modelarea unor situaii practice, utiliznd noiunea
de polinom sau de ecuaie algebric
Elemente de algebr
Grupuri
- Lege de compoziie intern (operaie algebric), tabla
operaiei, parte stabil.
- Grup, exemple: grupuri numerice, grupuri de matrice,
grupuri de permutri,
n
.

- Morfism, izomorfism de grupuri.
- Subgrup.
- Grup finit, tabla operaiei, ordinul unui element.
Inele si corpuri
- Inel, exemple: inele numerice ( ) , , , ,
n
, inele de
matrice, inele de funcii reale.
- Corp, exemple: corpuri numerice ( ) , , ,
p
, p prim,
corpuri de matrice.
- Morfisme de inele i de corpuri.
Inele de polinoame cu coeficieni intr-un corp comutativ
( , , ,
p
, p prim)
- Forma algebric a unui polinom, funcia polinomial,
operaii (adunarea, nmulirea, nmulirea cu un scalar).
- Teorema mpririi cu rest; mprirea polinoamelor,
mprirea cu
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

Pagina 10 din 23
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Bacalaureat 2011
X a, schema lui Horner.
- Divizibilitatea polinoamelor, teorema lui Bzout;
c.m.m.d.c. i c.m.m.m.c. al unor polinoame,
descompunerea unor polinoame n factori ireductibili.
- Rdcini ale polinoamelor, relaiile lui Vite.
- Rezolvarea ecuaiilor algebrice cu coeficieni n
, , , , ecuaii binome, ecuaii reciproce, ecuaii
biptrate.
1. Identificarea legturilor dintre o funcie
continu i derivata sau primitiva acesteia
2. Identificarea unor metode de calcul ale
integralelor, prin realizarea de legturi cu
reguli de derivare
3. Utilizarea algoritmilor pentru calcularea unor
integrale definite
4. Explicarea opiunilor de calcul al integralelor
definite, n scopul optimizrii soluiilor
5. Folosirea proprietilor unei funcii continue,
pentru calcularea integralei acesteia pe un
interval
6.1 Utilizarea proprietilor de monotonie a
integralei n estimarea valorii unei integrale
definite i n probleme cu coninut practic
6.2. Modelarea comportrii unei funcii prin
utilizarea primitivelor sale

Elemente de analiz matematic
- Probleme care conduc la noiunea de integral.
Primitive (antiderivate).
- Primitivele unei funcii. Integrala nedefinit a unei funcii,
proprieti ale integralei nedefinite: liniaritate. Primitive
uzuale.
Integrala definit
- Diviziuni ale unui interval [a, b], norma unei diviziuni,
sistem de puncte intermediare. Sume Riemann, interpretare
geometric. Definiia integrabilitii unei funcii pe un
interval [a, b].
- Proprieti ale integralei definite: liniaritate, monotonie,
aditivitate n raport cu intervalul de integrare.
Integrabilitatea funciilor continue.
- Teorema de medie, interpretare geometric, teorema de
existen a primitivelor unei funcii continue.
- Formula Leibniz - Newton.
- Metode de calcul al integralelor definite: integrarea prin
pri, integrarea prin schimbare de variabil. Calculul
integralelor de forma dx
x Q
x P
b
a
}
) (
) (
, grad Q s 4 prin metoda
descompunerii n fracii simple.
Aplicaii ale integralei definite
- Aria unei suprafee plane.
- Volumului unui corp de rotaie.
- Calculul unor limite de iruri folosind integrala definit.
Not: Se utilizeaz exprimarea proprietate sau regul, pentru a
sublinia faptul c se face referire la un rezultat matematic utilizat n
aplicaii, dar a crui demonstraie este n afara programei.

NOT: Programa de examen este realizat n conformitate cu prevederile programelor
colare n vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaboreaz n baza
prevederilor prezentei programe.Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

Pagina 11 din 23
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Bacalaureat 2011

Filiera teoretic, profilul real, specializarea tiine ale naturii.
Filiera tehnologic: profilul servicii, toate calificrile profesionale; profilul
resurse, toate calificrile profesionale; profilul tehnic, toate calificrile
profesionale.
CLASA a IX-a - 2 ore / spt. (TC)

Competene specifice Coninuturi

1.1. Identificarea n limbaj cotidian sau n probleme a unor
noiuni specifice logicii matematice i teoriei mulimilor
2.1. Reprezentarea adecvat a mulimilor i a operaiilor
logice i identificarea de proprieti
3.1. Alegerea i utilizarea de algoritmi pentru efectuarea de
operaii cu mulimi, cu numere reale, cu predicate
4.1. Redactarea soluiei unei probleme utiliznd corelarea
ntre limbajul logicii matematice i limbajul teoriei mulimilor
5.1. Analiza unor contexte uzuale i matematice (de exemplu:
redactarea soluiei unei probleme) utiliznd limbajul logicii
matematice i al teoriei mulimilor
6.1. Transpunerea unei situaii problem n limbaj matematic,
rezolvarea problemei i interpretarea rezultatului
Mulimi i elemente de logic matematic
- Mulimea numerelor reale: operaii algebrice cu
numere reale, ordonarea numerelor reale,
modulul unui numr real, aproximri prin lips
sau prin adaos; operaii cu intervale de numere
reale (reuniune i intersecie);
- Predicat, cuantificatori;
- Operaii logice elementare (negaie, conjuncie,
disjuncie, implicaie, echivalen), corelate cu
operaiile i cu relaiile dintre mulimi
(complementar, intersecie, reuniune,
incluziune, egalitate).


1.1. Recunoaterea unor corespondene care sunt iruri,
progresii, funcii
2.1. Calculul valorilor unor funcii care modeleaz situaii
practice n scopul caracterizrii acestora
3.1. Alegerea i utilizarea unei modaliti adecvate de calcul
4.1. Interpretarea grafic a unor relaii provenite din
probleme practice
5.1. Analiza datelor n vederea aplicrii unor formule de
recuren sau a raionamentului de tip inductiv n rezolvarea
problemelor
6.1. Analiza i adaptarea scrierii termenilor unui ir n funcie
de context
Funcii
iruri
- Modaliti de a descrie un ir; exemple de
iruri: progresii aritmetice, progresii
geometrice, aflarea termenului general al unei
progresii; suma primilor n termeni ai unei
progresii.

1.1. Identificarea valorilor unei funcii folosind reprezentarea
grafic a unei funcii
2.1. Determinarea soluiilor unor ecuaii, inecuaii utiliznd
reprezentrile grafice
3.1. Alegerea i utilizarea unei modaliti adecvate de
reprezentare grafic n vederea evidenierii unor proprieti
4.1. Exprimarea monotoniei unei funcii prin condiii
algebrice sau geometrice
5.1. Reprezentarea graficului prin puncte i aproximarea
acestuia printr-o curb continu
6.1. Deducerea unor proprieti ale funciilor numerice prin
lectur grafic
Funcii; lecturi grafice
- Reper cartezian, produs cartezian, reprezentarea
prin puncte a unui produs cartezian de mulimi
numerice;
- Funcia: definiie, exemple, exemple de
corespondene care nu sunt funcii, modaliti de
a descrie o funcie, lecturi grafice; egalitatea a
dou funcii, graficul unei funcii;
- Funcii numerice f :I , I interval de numere
reale; proprieti ale funciilor numerice prin
lecturi grafice: reprezentarea geometric a
graficului, intersecia graficului cu axele de
coordonate, monotonie.
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

Pagina 12 din 23
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Bacalaureat 2011

1.1. Recunoaterea funciei de gradul I descris n moduri
diferite
2.1. Utilizarea unor metode algebrice sau grafice pentru
rezolvarea ecuaiilor, inecuaiilor, sistemelor
3.1. Descrierea unor proprieti desprinse din rezolvarea
ecuaiilor, inecuaiilor, sistemelor i reprezentarea grafic a
funciei de gradul I
4.1. Exprimarea legturii ntre funcia de gradul I i
reprezentarea ei geometric
5.1. Interpretarea graficului funciei de gradul I utiliznd
proprietile algebrice ale funciei
6.1. Rezolvarea cu ajutorul funciilor a unei situaii problem
i interpretarea rezultatului
III. Funcia de gradul I
- Definiie;
- Reprezentarea grafic a funciei : , f
( ) , , f x ax b a b = + e , intersecia graficului cu
axele de coordonate, ecuaia f(x) = 0;
- Interpretarea grafic a proprietilor algebrice ale
funciei: monotonie, semnul funciei;
- Inecuaii de forma ax + b s 0 (>, <, >), , a be
studiate pe ;
- Poziia relativ a dou drepte; sisteme de tipul
ax by c
mx ny p
+ =

+ =

, a, b, c, m, n, p numere reale.

1.1. Diferenierea variaiei liniare/ptratice prin exemple
2.1. Completarea unor tabele de valori necesare pentru
trasarea graficului
3.1. Aplicarea unor algoritmi pentru trasarea graficului
(trasarea prin puncte semnificative)
4.1. Exprimarea proprietilor unei funcii prin condiii
algebrice sau geometrice
5.1. Utilizarea relaiilor lui Vite pentru caracterizarea
soluiilor i rezolvarea unor sisteme
6.1. Identificarea unor metode grafice de rezolvare a
ecuaiilor sau sistemelor de ecuaii
Funcia de gradul al II-lea
- Reprezentarea grafic a funciei : , f
( )
2
, , , , 0 f x ax bx c a b c a = + + e = , intersecia
graficului cu axele de coordonate, ecuaia f(x) = 0;
- Relaiile lui Vite, rezolvarea sistemelor de
forma

=
= +
p xy
s y x
s,pe .


1.1. Identificarea unor moduri de variaie a datelor
2.1. Compararea variaiei unor date diverse prin intermediul
ratei creterii
3.1. Aplicarea formulelor de calcul i a lecturii grafice pentru
rezolvarea de ecuaii, inecuaii i sisteme
4.1. Exprimarea prin reprezentri grafice a unor condiii
algebrice; exprimarea prin condiii algebrice a unor
reprezentri grafice
5.1. Determinarea relaiei ntre condiii algebrice date i
graficul funciei de gradul al II-lea
6.1. Utilizarea monotoniei i a punctelor de extrem n
optimizarea rezultatelor unor probleme practice
Interpretarea geometric a proprietilor
algebrice ale funciei de gradul al II-lea
- Monotonie; punct de extrem (vrful parabolei),
interpretare geometric;
- Semnul funciei, inecuaii de forma
ax
2
+ bx + c s 0 (>, <, >), , , , 0 a b c a e = ,
interpretare geometric;
- Rezolvarea sistemelor de forma

= + +
= +
y c bx ax
y n mx
2
, a, b, c, m, n numere reale,
interpretare geometric.
1.1. Identificarea elementelor de geometrie vectorial n
diferite contexte
2.1. Aplicarea regulilor de calcul pentru determinarea
caracteristicilor unor segmente orientate pe configuraii date
3.1. Utilizarea operaiilor cu vectori pentru a descrie
configuraii geometrice date
4.1. Utilizarea limbajului calculului vectorial pentru a descrie
anumite configuraii geometrice
5.1. Identificarea condiiilor necesare pentru ca o configuraie
geometric s satisfac cerine date
6.1. Aplicarea calculului vectorial n rezolvarea unor probleme
Vectori n plan
- Segment orientat, vectori, vectori coliniari;
- Operaii cu vectori: adunarea (regula
triunghiului, regula paralelogramului),
nmulirea cu scalari, condiia de coliniaritate,
descompunerea dup doi vectori dai, necoliniari
nenuli.
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

Pagina 13 din 23
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Bacalaureat 2011

1.1. Identificarea elementelor necesare pentru calculul unor
lungimi de segmente i msuri de unghiuri
2.1. Utilizarea unor formule pentru calcule n trigonometrie i
n geometrie
3.1. Determinarea msurii unor unghiuri i a lungimii unor
segmente utiliznd relaii metrice
4.1. Transpunerea ntr-un limbaj specific trigonometriei i
geometriei a unor probleme practice
5.1. Utilizarea unor elemente de trigonometrie n rezolvarea
triunghiului oarecare
6.1. Analiza i interpretarea rezultatelor obinute prin
rezolvarea unor probleme practice
Aplicaii ale trigonometriei n geometrie
- Rezolvarea triunghiului dreptunghic.
- Formulele
( )
sin 180 sin x x = ;

( )
cos 180 cos x x = (fr demonstraie).
- Modaliti de calcul a lungimii unui segment i a
msurii unui unghi: teorema sinusurilor i
teorema cosinusului.


CLASA a X-a - 3 ore / spt. (TC+CD)

Competene specifice Coninuturi

1. Identificarea caracteristicilor tipurilor de numere utilizate
n algebr i a formei de scriere a unui numr real.
2. Compararea i ordonarea numerelor reale.
3. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu puteri,
radicali, logaritmi.
4. Alegerea formei de reprezentare a unui numr real n
vederea optimizrii calculelor.
5. Alegerea strategiilor de rezolvare n vederea optimizrii
calculelor.
6. Determinarea unor analogii ntre proprietile operaiilor cu
numere reale scrise n forme variate i utilizarea acestora n
rezolvarea unor ecuaii.
- Numere reale: proprieti ale puterilor cu
exponent ntreg ale unui numr real, aproximri
raionale pentru numere reale;
- Media aritmetic, media ponderat, media
geometric, media armonic;
- Radical dintr-un numr raional (ordin 2 sau 3),
proprieti ale radicalilor;
- Noiunea de logaritm, proprieti ale logaritmilor,
calcule cu logaritmi, operaia de logaritmare.

Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

Pagina 14 din 23
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Bacalaureat 2011

1. Trasarea prin puncte a graficelor unor funcii.
2. Prelucrarea informaiilor ilustrate prin graficul unei
funcii n scopul deducerii unor proprieti algebrice ale
acesteia (monotonie, semn, bijectivitate, inversabilitate,
continuitate, convexitate).
3. Utilizarea de proprieti ale funciilor n trasarea
graficelor i rezolvarea de ecuaii
4. Exprimarea n limbaj matematic a unor situaii concrete i
reprezentarea prin grafice a unor funcii care descriu
situaii practice
5. Interpretarea, pe baza lecturii grafice, a proprietilor
algebrice ale funciilor
6. Utilizarea echivalenei dintre bijectivitate i inversabilitate
n trasarea unor grafice i n rezolvarea unor ecuaii
algebrice
Not: Pentru toate tipurile de funcii se vor studia: intersecia
cu axele de coordonate, ecuaia f(x)=0, reprezentarea grafic
prin puncte, simetrie, lectura grafic a proprietilor algebrice
ale funciilor: monotonie, bijectivitate, inversabilitate, semn,
concavitate/convexitate.
Funcii i ecuaii
- Funcia putere: ( ) : ,
n
f f x x = , ne , 2 n >
- Funcia radical: ( ) : , , 2,3
n
f f x x n = = D ,
unde D = [0, ) pentru n par i D = pentru n
impar;
- Funcia exponenial
( ) ( ) ( ) : 0, , , 0, , 1
x
f f x a a a = e =
i funcia logaritmic
( ) ( ) ( ) : 0, , log , 0, , 1
a
f f x x a a = e = ,
cretere exponenial, cretere logaritmic;
- Injectivitate, surjectivitate, bijectivitate;
Funcii inversabile:definiie, proprieti grafice,
condiia necesar i suficient ca o funcie s fie
inversabil;
- Rezolvri de ecuaii folosind proprietile
funciilor:
-Ecuaii iraionale care conin radicali de ordinul 2
sau 3;
-Ecuaii exponeniale, ecuaii logaritmice de forma:

( ) ( ) f x g x
a a = , ( ) log , 0, 1, ,
a
f x b a a a b = > = e ,
utilizarea unor substituii care conduc la rezolvarea
de ecuaii algebrice;
- Rezolvarea unor probleme care pot fi modelate cu
ajutorul ecuaiilor.

1. Diferenierea problemelor n funcie de numrul de soluii
admise.
2. Identificarea tipului de formul de numrare adecvat
unei situaii problem date.
3. Exprimarea caracteristicilor unor probleme n scopul
simplificrii modului de numrare.
4. Interpretarea unor situaii problem cu coninut practic cu
ajutorul elementelor de combinatoric.
5. Alegerea strategiilor de rezolvare a unor probleme n
scopul optimizrii rezultatelor.

Probleme de numrare
- Mulimi finite ordonate
- Permutri numrul de mulimi ordonate cu n
elemente care se obin prin ordonarea unei
mulimi finite cu n elemente
- Aranjamente numrul submulimilor ordonate
cu cte m elemente fiecare, mn care se pot
forma cu cele n elemente ale unei mulimi finite
- Combinri numrul submulimilor cu cte k
elemente, unde 0 k n ale unei mulimi finite cu n
elemente, proprieti: formula combinrilor
complementare, numrul tuturor submulimilor unei
mulimi cu n elemente.

Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

Pagina 15 din 23
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Bacalaureat 2011


1. Recunoaterea unor date de tip probabilistic sau statistic n
situaii concrete.
2. Interpretarea primar a datelor statistice sau
probabilistice, a graficelor i a diagramelor.
3. Transpunerea n limbaj matematic prin mijloace
statistice, probabilistice a unor probleme practice.
4. Analiza i interpretarea unor situaii practice cu ajutorul
conceptelor statistice sau probabilistice.
5. Corelarea datelor statistice sau probabilistice n scopul
prediciei comportrii unui sistem prin analogie cu modul
de comportare n situaii studiate.
Elemente de combinatoric, statistic i probabiliti
- Elemente de calcul financiar: procente, dobnzi.
- Culegerea, clasificarea i prelucrarea datelor
statistice: date statistice, reprezentarea grafic a
datelor statistice.
- Interpretarea datelor statistice prin lectura
reprezentrilor grafice.
- Evenimente aleatoare egal probabile;
probabilitatea unui eveniment.1. Descrierea unor configuraii geometrice analitic sau
utiliznd vectori.
2. Descrierea analitic, sintetic sau vectorial a relaiilor de
paralelism.
3. Utilizarea informaiilor oferite de o configuraie geometric
pentru deducerea unor proprieti ale acesteia i calcul de
distane i de arii.
4. Exprimarea analitic, sintetic sau vectorial a
caracteristicilor matematice ale unei configuraii
geometrice.
5. Modelarea unor configuraii geometrice analitic, sintetic
sau vectorial.
Geometrie
- Reper cartezian n plan, coordonate carteziene n
plan, distana dintre dou puncte n plan.
- Coordonatele unui vector n plan, coordonatele
sumei vectoriale, coordonatele produsului dintre un
vector i un numr real.
- Ecuaii ale dreptei n plan determinat de un
punct i de o direcie dat i ale dreptei
determinat de dou puncte distincte, calcule de
distane i de arii.
- Condiii de paralelism, condiii de coliniaritate;
linii importante n triunghi.

CLASA a XI-a - 3 ore / spt. (TC+CD)

Competene specifice Coninuturi
1. Identificarea unor situaii practice concrete, care necesit
asocierea unui tabel de date cu reprezentarea matriceal a
unui proces specific domeniului economic sau tehnic
2. Asocierea unui tabel de date cu reprezentarea matricial a
unui proces
3. Aplicarea algoritmilor de calcul cu matrice n situaii
practice
4. Rezolvarea unor sisteme utiliznd algoritmi specifici
5. Stabilirea unor condiii de existen i/sau
compatibilitate a unor sisteme i identificarea unor
metode adecvate de rezolvare a acestora
6. Optimizarea rezolvrii unor probleme prin alegerea unor
strategii i metode adecvate (de tip algebric, vectorial,
analitic, sintetic)
Elemente de calcul matriceal i sisteme de ecuaii
liniare
Matrice
Tabel de tip matriceal. Matrice, mulimi de
matrice
Operaii cu matrice: adunarea, nmulirea,
nmulirea unei matrice cu un scalar, proprieti.
Determinani
Determinantul unei matrice ptratice de ordin cel
mult 3, proprieti.
Aplicaii: ecuaia unei drepte determinate de dou
puncte distincte, aria unui triunghi i
coliniaritatea a trei puncte n plan.
Sisteme de ecuaii liniare
Matrice inversabile din M
n
( ), n = 2,3.
Ecuaii matriceale.
Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma
matriceal a unui sistem liniar.
Metode de rezolvare a sistemelor liniare: metoda
Cramer, metoda Gauss.
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

Pagina 16 din 23
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Bacalaureat 2011
1. Caracterizarea unor funcii utiliznd reprezentarea
geometric a unor cazuri particulare
2. Interpretarea unor proprieti ale funcii cu ajutorul
reprezentrilor grafice
3. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului diferenial
n rezolvarea unor probleme
4. Exprimarea cu ajutorul noiunilor de limit, continuitate,
derivabilitate, monotonie, a unor proprieti cantitative i
calitative ale unei funcii
5. Utilizarea reprezentrii grafice a unei funcii pentru
verificarea unor rezultate i pentru identificarea unor
proprieti
6. Determinarea unor optimuri situaionale prin aplicarea
calculului diferenial n probleme practice


NOT:
n introducerea noiunilor de limit a unui ir ntr-un
punct nu se va introduce definiia cu .
Se utilizeaz exprimarea proprietatea lui.. , regula
lui, pentru a sublinia faptul c se face referire la un
rezultat matematic utilizat n aplicaii, dar a crui
demonstraie este n afara programei.
Elemente de analiz matematic
Limite de funcii
Noiuni elementare despre mulimi de puncte pe
dreapta real: intervale, mrginire, vecinti,
dreapta ncheiat, simbolurile + i .
Limite de funcii: interpretarea grafic a limitei ntr-
un punct utiliznd vecinti, limite laterale pentru:
funcia de gradul I, funcia de gradul al II-lea,
funcia logaritmic, exponenial, funcia putere (n
= 2, 3), funcia radical (n = 2, 3), funcia raport de
dou funcii cu grad cel mult 2.
Calculul limitelor pentru funcia de gradul I,
funcia de gradul al II-lea, funcia logaritmic,
funcia exponenial, funcia putere (n = 2, 3),
funcia radical (n = 2, 3), funcia raport de dou
funcii cu grad cel mult 2, cazuri exceptate la
calculul limitelor de funcii: 0/0, /, 0
Asimptotele graficului funciilor studiate:
verticale, orizontale i oblice.
Funcii continue
Interpretarea grafic a continuitii unei funcii,
operaii cu funcii continue.
Semnul unei funcii continue pe un interval de
numere reale utiliznd consecina proprietii lui
Darboux.
Funcii derivabile
Tangenta la o curb. Derivata unei funcii ntr-un
punct, funcii derivabile.
Operaii cu funcii care admit derivat, calculul
derivatelor de ordin I i II pentru funciile
studiate.
Regulile lui lHospital pentru cazurile: 0/0, /.
Studiul funciilor cu ajutorul derivatelor
Rolul derivatelor de ordinul I i al II-lea n studiul
funciilor: monotonie, puncte de extrem, concavitate,
convexitate.
Reprezentarea grafic a funciilor.

CLASA a XII-a - 3 ore / spt. (TC+CD)

Competene specifice Coninuturi

1. Recunoaterea structurilor algebrice, a mulimilor de numere,
de polinoame i de matrice
2.1. Identificarea unei structuri algebrice, prin verificarea
proprietilor acesteia
2.2. Determinarea i verificarea proprietilor unei structuri
3.1. Verificarea faptului c o funcie dat este morfism sau
izomorfism
3.2. Aplicarea unor algoritmi n calculul polinomial sau n
rezolvarea ecuaiilor algebrice
4. Explicarea modului n care sunt utilizate, n calcule specifice,
proprietile operaiilor unei structuri algebrice
5. 1. Utilizarea structurilor algebrice n rezolvarea de probleme
Elemente de algebr
Grupuri
- Lege de compoziie intern, tabla operaiei.
- Grup, exemple: grupuri numerice, grupuri de
matrice, grupuri de permutri,
n
.

- Morfism i izomorfism de grupuri.
Inele si corpuri
- Inel, exemple: inele numerice ( ) , , ,
n
,
inele de matrice, inele de funcii reale.
- Corp, exemple: corpuri numerice ( ) , ,
p
, p
prim,
Inele de polinoame cu coeficieni ntr-un corp
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

Pagina 17 din 23
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Bacalaureat 2011
practice
5.2. Determinarea unor polinoame sau ecuaii algebrice care
ndeplinesc condiii date
6.1. Exprimarea unor probleme practice, folosind structuri
algebrice sau calcul polinomial
6.2. Aplicarea, prin analogie, n calcule cu polinoame, a
metodelor de lucru din aritmetica numerelor
comutativ ( , ,
p
, p prim)
- Forma algebric a unui polinom, operaii
(adunarea, nmulirea, nmulirea cu un scalar).
- Teorema mpririi cu rest; mprirea
polinoamelor, mprirea cu X a, schema lui
Horner.
- Divizibilitatea polinoamelor, teorema lui Bzout,
c.m.m.d.c. i c.m.m.m.c. al unor polinoame,
descompunerea unui polinom n factori
ireductibili.
- Rdcini ale polinoamelor; relaiile lui Vite
pentru polinoame de grad cel mult 4.
- Rezolvarea ecuaiilor algebrice cu coeficieni n
, , , ecuaii binome, ecuaii reciproce, ecuaii
biptrate.

1. Identificarea legturilor dintre o funcie continu i
derivata sau primitiva acesteia
2. Stabilirea unor proprieti ale calculului integral, prin
analogie cu proprieti ale calculului diferenial
3. Utilizarea algoritmilor pentru calcularea unor integrale
definite
4. Explicarea opiunilor de calcul al integralelor definite, n
scopul optimizrii soluiilor
5. Determinarea ariei unei suprafee plane i a volumului
unui corp, folosind calculul integral, i compararea
rezultatelor cu cele obinute prin aplicarea unor formule
cunoscute din geometrie
6. Aplicarea calculului diferenial sau integral n probleme
practice

Not: Se utilizeaz exprimarea proprietate sau regul,
pentru a sublinia faptul c se face referire la un rezultat
matematic utilizat n aplicaii, dar a crui demonstraie
este n afara programei.
Elemente de analiz matematic
- Probleme care conduc la noiunea de integral.
Primitive (antiderivate)
- Primitivele unei funcii. Integrala nedefinit a
unei funcii continue, proprietatea de liniaritate a
integralei nedefinite. Primitive uzuale.
Integrala definit
- Definirea integralei Riemann a unei funcii
continue prin formula Leibniz Newton.
- Proprieti ale integralei definite: liniaritate,
monotonie, aditivitate n raport cu intervalul de
integrare.
- Metode de calcul ale integralelor definite:
integrarea prin pri, integrarea prin schimbarea
de variabil. Calculul integralelor de forma
dx
x Q
x P
b
a
}
) (
) (
, grad Q s 4 prin metoda
descompunerii n fracii simple.
Aplicaii ale integralei definite
- Aria unei suprafee plane.
- Volumul unui corp de rotaie.


NOT: Programa de examen este realizat n conformitate cu prevederile programelor
colare n vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaboreaz n baza
prevederilor prezentei programe.Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

Pagina 18 din 23
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Bacalaureat 2011
Filiera vocaional, profilul pedagogic, specializarea nvtor-educatoare.

CLASA a IX-a - 2 ore / spt. (TC)

Competene specifice Coninuturi

1. Identificarea n limbaj cotidian sau n probleme a unor
noiuni specifice logicii matematice i teoriei mulimilor
2. Transcrierea unui enun n limbajul logicii
matematice sau al teoriei mulimilor
3. Utilizarea reprezentrilor grafice (diagrame,
reprezentri pe ax), a tabelelor de adevr, pentru
efectuarea unor operaii
4. Explicitarea caracteristicilor unor mulimi folosind
limbajul logicii matematice
5. Analiza unor contexte uzuale i matematice (de
exemplu: redactarea soluiei unei probleme) utiliznd
limbajul logicii matematice i al teoriei mulimilor
6. Transpunerea unei probleme n limbaj matematic,
rezolvarea problemei i interpretarea rezultatului
Mulimi i elemente de logic matematic
- Mulimea numerelor reale: operaii algebrice cu
numere reale, ordonarea numerelor reale, modulul
unui numr real, aproximri prin lips sau prin
adaos; operaii cu intervale de numere reale;
- Propoziie, predicat, cuantificatori;
- Operaii logice elementare (negaie, conjuncie,
disjuncie, implicaie, echivalen), corelate cu
operaiile i cu relaiile dintre mulimi
(complementar, intersecie, reuniune, incluziune,
egalitate).


1.Recunoaterea unor corespondene care sunt iruri,
progresii, funcii
2.Reprezentarea n diverse moduri a unor corespondene,
funcii, iruri n scopul caracterizrii acestora
3.Identificarea unor formule de recuren pe baz de
raionamente de tip inductiv
4.Exprimarea caracteristicilor unor funcii folosind
reprezentri (diagrame, grafice)
5.Deducerea unor proprieti ale unor iruri folosind
reprezentrile grafice sau raionamente de tip inductiv
6.Asocierea unei situaii problem cu un model
matematic de tip funcie, ir, progresie
Funcii
iruri
- Modaliti de a descrie un ir; exemple de iruri:
progresii aritmetice, progresii geometrice, aflarea
termenului general al unei progresii; suma primilor
n termeni ai unei progresii.


1. Identificarea valorilor unei funcii folosind
reprezentarea grafic a unei funcii
2. Identificarea unor puncte semnificative de pe graficul
unei funcii
3. Folosirea proprietilor unei funcii pentru completarea
graficului unei funcii pare, impare sau periodice
4. Exprimarea proprietilor unor funcii pe baza lecturii
grafice
5. Reprezentarea graficului prin puncte i aproximarea
acestuia printr-o curb continu
6. Deducerea unor proprieti ale funciilor numerice prin
lectur grafic


Funcii; lecturi grafice
- Reper cartezian, produs cartezian, reprezentarea prin
puncte a unui produs cartezian de mulimi numerice;
condiii algebrice pentru puncte aflate n cadrane.
Drepte n plan de forma x m = , sau de forma
, y m m = e ;
- Funcia: definiie, exemple, exemple de
corespondene care nu sunt funcii, exemple de
corespondene care nu sunt funcii, modaliti de a
descrie o funcie, lecturi grafice; egalitatea a dou
funcii, imaginea unei funcii, graficul unei funcii;
- Funcii numerice : I f , I interval de numere
reale; proprieti ale funciilor numerice prin lecturi
grafice: reprezentarea geometric a graficului,
intersecia graficului cu axele de coordonate,
rezolvarea grafic a ecuaiilor de forma
( ) ( ) f x g x = , mrginire, paritate, imparitate
(simetria graficului fa de axa Oy sau fa de
origine), periodicitate, monotonie.
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

Pagina 19 din 23
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Bacalaureat 2011

1. Recunoaterea funciei de gradul I descris n moduri
diferite
2. Identificarea unor metode grafice pentru rezolvarea
ecuaiilor, inecuaiilor, sistemelor
3. Descrierea unor proprieti desprinse din rezolvarea
ecuaiilor, inecuaiilor, sistemelor i reprezentarea grafic
a funciei de gradul I
4. Exprimarea n limbaj matematic a unor situaii
concrete ce se pot descrie prin funcii de o variabil,
inecuaii sau sisteme
5. Interpretarea cu ajutorul proporionalitii a
condiiilor pentru ca diverse date s fie caracterizate cu
ajutorul unei funcii de gradul I
6. Rezolvarea cu ajutorul funciilor a unei situaii
problem i interpretarea rezultatului
Funcia de gradul I
- Definiie;
- Reprezentarea grafic a funciei
( ) : , , , f f x ax b a b = + e , intersecia
graficului cu axele de coordonate, ecuaia
( ) 0 f x = ;
- Interpretarea grafic a proprietilor algebrice ale
funciei: monotonie, semnul funciei.
- Inecuaii de forma ax + b s 0 (>, <, >) , , a be ,
studiate pe ;
- Poziia relativ a dou drepte; sisteme de tipul
ax by c
mx ny p
+ =

+ =

, a, b, c, m, n, p numere reale.

1. Diferenierea variaiei liniare/ptratice prin exemple
2. Completarea unor tabele de valori necesare pentru
trasarea graficului
3. Aplicarea unor algoritmi pentru trasarea graficului
(trasarea prin puncte semnificative)
4. Exprimarea proprietilor unei funcii prin condiii
algebrice sau geometrice
5. Utilizarea relaiilor lui Vite pentru caracterizarea
soluiilor i rezolvarea unor sisteme
6. Identificarea unor metode grafice de rezolvare a
ecuaiilor sau a sistemelor de ecuaii
Funcia de gradul al II-lea
- Reprezentarea grafic a funciei f : ,
( )
2
, 0, f x ax bx c a = + + = a,b,ce , intersecia
graficului cu axele de coordonate, ecuaia
( ) 0 f x = , simetria fa de drepte de forma x m = ,
me ;
- Relaiile lui Vite, rezolvarea sistemelor de forma

=
= +
p xy
s y x
s,pe .


1. Identificarea unor moduri de variaie a datelor
2. Reprezentarea grafic a unor date diverse n vederea
comparrii variaiei lor
3. Utilizarea lecturii grafice pentru rezolvarea de ecuaii,
inecuaii i sisteme
4. Exprimarea prin reprezentri grafice a unor condiii
algebrice; exprimarea prin condiii algebrice a unor
reprezentri grafice
5. Interpretarea unei configuraii din perspectiva poziiei
relative a unei drepte fa de o parabol
6. Utilizarea lecturilor grafice n vederea optimizrii
rezultatelor unor probleme practice
Interpretarea geometric a proprietilor algebrice
ale funciei de gradul al II-lea
- Monotonie; punct de extrem (vrful parabolei),
interpretare geometric;
- Poziionarea parabolei fa de axa Ox, semnul
funciei, inecuaii de forma ax
2
+ bx + c s 0 (>,<, >),
, , a b ce , a = 0 interpretare geometric;
- Poziia relativ a unei drepte fa de o parabol:
rezolvarea sistemelor de forma

= + +
= +
y c bx ax
y n mx
2
,
, , , , a b c m ne , interpretare geometric.

1. Identificarea elementelor de geometrie vectorial
2. Utilizarea reelelor de ptrate pentru determinarea
caracteristicilor unor segmente orientate pe configuraii
date
3. Efectuarea de operaii cu vectori pe configuraii
geometrice date
4. Utilizarea limbajului calculului vectorial pentru a
descrie anumite configuraii geometrice
5. Identificarea condiiilor necesare pentru efectuare
operaiilor cu vectori
6. Aplicarea calculului vectorial n descrierea
proprietilor unor funcii
Vectori n plan
- Segment orientat, vectori, vectori coliniari;
- Operaii cu vectori: adunarea (regula triunghiului,
regula paralelogramului), proprieti ale operaiei de
adunare, nmulirea cu scalari, proprieti ale
nmulirii cu scalari, condiia de coliniaritate,
descompunerea dup doi vectori dai, necoliniari i
nenuli.
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

Pagina 20 din 23
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Bacalaureat 2011

1. Descrierea sintetic sau vectorial a proprietilor unor
configuraii geometrice
2. Reprezentarea prin intermediul vectorilor a unei
configuraii geometrice date
3. Utilizarea calcului vectorial sau a metodelor sintetice
n rezolvarea unor probleme de geometrie metric
4. Trecerea de la caracterizarea sintetic la cea vectorial
(i invers) a unei configuraii geometrice date
5. Determinarea condiiilor necesare pentru coliniaritate,
concuren sau paralelism
6. Analiza comparativ a rezolvrilor vectorial i
sintetic ale aceleiai probleme
Coliniaritate, concuren, paralelism - calcul
vectorial n geometria plan
- Vectorul de poziie al unui punct;
- Vectorul de poziie al punctului care mparte un
segment ntr-un raport dat, teorema lui Thales
(condiii de paralelism);
- Vectorul de poziie al centrului de greutate al unui
triunghi (concurena medianelor unui triunghi).


1. Identificarea elementelor necesare pentru calculul unor
lungimi de segmente i msuri de unghiuri
2. Utilizarea unor formule pentru calcule n trigonometrie
i n geometrie
3. Aplicarea teoremelor i formulelor pentru
determinarea unor msuri (lungimi sau unghiuri)
4. Transpunerea ntr-un limbaj specific trigonometriei i
geometriei a unor probleme practice
5. Utilizarea unor elemente de trigonometrie n rezolvarea
triunghiului oarecare
6. Analiza i interpretarea rezultatelor obinute prin
rezolvarea unor probleme practice
Aplicaii ale trigonometriei n geometrie
- Rezolvarea triunghiului dreptunghic.
- Formulele
( )
sin 180 sin x x = ;

( )
cos 180 cos x x = (fr demonstraie).
- Modaliti de calcul a lungimii unui segment i a
msurii unui unghi: teorema sinusurilor i teorema
cosinusului.
CLASA a X-a - 2 ore / spt. (TC)

Competene specifice Coninuturi

7. Identificarea caracteristicilor tipurilor de numere
utilizate n algebr i a formei de scriere a unui
numr real
8. Compararea i ordonarea numerelor reale utiliznd
metode variate
9. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu
puteri, radicali i logaritmi
10. Alegerea formei de reprezentare a unui numr real
pentru optimizarea calculelor
11. Alegerea strategiilor de rezolvare n vederea
optimizrii calculelor
12. Analiza validitii unor afirmaii prin utilizarea
aproximrilor, a proprietilor sau a regulilor de
calcul
Numere reale
Numere reale: proprieti ale puterilor cu exponent
raional, iraional i real, aproximri raionale
pentru numere iraionale.
Puteri cu exponent iraional i real a unui numr
pozitiv.
Radical dintr-un numr raional (ordin 2 sau 3),
proprieti ale radicalilor.
Noiunea de logaritm, proprieti ale logaritmilor,
calcule cu logaritmi, operaia de logaritmare.


Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

Pagina 21 din 23
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Bacalaureat 2011

1. Exprimarea relaiilor de tip funcional n diverse
moduri
2. Prelucrarea informaiilor ilustrate prin graficul unei
funcii n scopul deducerii unor proprieti algebrice
ale acesteia (monotonie, bijectivitate, semn,
continuitate, convexitate)
3. Utilizarea de proprieti ale funciilor n calcule i
aproximri, prin metode diverse
4. Exprimarea n limbaj matematic a unor situaii
concrete ce se pot descrie printr-o funcie de o
variabil
5. Interpretarea unor probleme de calcul n vederea
optimizrii rezultatului
6. Utilizarea echivalenei dintre bijectivitate i
inversabilitate n trasarea unor grafice i n rezolvarea
unor ecuaii


Not: Pentru toate tipurile de funcii se vor studia:
intersecia cu axele de coordonate, ecuaia f(x)=0,
reprezentarea grafic prin puncte, simetrie, lectura
grafic a proprietilor algebrice ale funciilor:
monotonie, bijectivitate, inversabilitate, semn,
concavitate/convexitate.
Funcii i ecuaii
- Funcia putere: ( ) : ,
n
f f x x = , , 2 n n e > ;
- Funcia radical ( ) : , , 2,3
n
f f x x n = = D , unde
D = [0, ) pentru n par i D = pentru n impar;
- Funcia exponenial
( ) ( ) ( ) : 0, , , 0, , 1
x
f f x a a a = e =
i funcia logaritmic
( ) ( ) ( ) : 0, , log , 0, , 1
a
f f x x a a = e = ,
cretere exponenial, cretere logaritmic;
- Rezolvri de ecuaii folosind proprietile funciilor:
-Ecuaii iraionale ce conin radicali de ordinul 2 sau 3;
-Ecuaii exponeniale, ecuaii logaritmice de forma:

( ) ( ) f x g x
a a = , ( ) log , 0, 1, ,
a
f x b a a a b = > = e ,
utilizarea unor substituii care conduc la rezolvarea
de ecuaii algebrice;
- Rezolvarea unor probleme care pot fi modelate cu
ajutorul ecuaiilor.

1. Recunoaterea unor date de tip probabilistic sau
statistic n situaii concrete
2. Interpretarea primar a datelor statistice sau
probabilistice cu ajutorul calculului financiar, a
graficelor i diagramelor
3. Utilizarea unor algoritmi specifici calculului
financiar, statisticii sau probabilitilor pentru analiza
de caz
4. Transpunerea n limbaj matematic prin mijloace
statistice sau probabilistice a unor probleme practice
5. Analiza i interpretarea unor situaii practice cu
ajutorul conceptelor statistice sau probabilistice
6. Corelarea datelor statistice sau probabilistice n
scopul prediciei comportrii unui sistem prin
analogie cu modul de comportare n situaii studiate
Matematici financiare

- Probleme de numrare : permutri, aranjamente,
combinri
- Elemente de calcul financiar: procente, dobnzi,
TVA
- Culegerea, clasificarea i prelucrarea datelor
statistice: date statistice, reprezentarea grafic a
datelor statistice. Interpretarea datelor statistice.
- Evenimente aleatoare egal probabile, operaii cu
evenimente, probabilitatea unui eveniment compus
din evenimente egal probabile.

Not: Aplicaiile vor fi din domeniul financiar: profit,
calcularea preului de cost al unui produs, amortizri
de investiii, tipuri de credite, metode de finanare,
buget personal, buget familial
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

Pagina 22 din 23
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Bacalaureat 2011

1. Descrierea unor configuraii geometrice analitic sau
utiliznd vectori
2. Descrierea analitic, sintetic sau vectorial a relaiilor
de paralelism i de perpendicularitate
3. Utilizarea informaiilor oferite de o configuraie
geometric pentru deducerea unor proprieti ale
acesteia i calcul de distane i de arii
4. Exprimarea analitic, sintetic sau vectorial a
caracteristicilor matematice ale unei configuraii
geometrice
5. Interpretarea perpendicularitii n relaie cu
paralelismul i minimul distanei
6. Modelarea unor configuraii geometrice analitic, sintetic
sau vectorial
Geometrie
- Reper cartezian n plan, coordonate carteziene n
plan, distana dintre dou puncte n plan.
- Coordonatele unui vector n plan; coordonatele sumei
vectoriale, coordonatele produsului dintre un vector
i un numr real.
- Ecuaii ale dreptei n plan determinat de un punct i
de o direcie dat, ale dreptei determinat de dou
puncte distincte.
- Condiii de paralelism, condiii de perpendicularitate a
dou drepte din plan, calcule de distane i de arii.

CLASA a XI-a 1 or / spt. (TC)

Competene specifice Coninuturi

1. Recunoaterea i diferenierea mulimilor de numere
i a structurilor algebrice
2. Identificarea unei structuri algebrice prin verificarea
proprietilor acesteia
3. Compararea proprietilor algebrice sau aritmetice
ale operaiilor definite pe diverse mulimi n scopul
identificrii unor algoritmi
4. Exprimarea proprietilor mulimilor nzestrate cu
operaii prin identificarea organizrii structurale a
acestora
5. Utilizarea similaritii operaiilor definite pe mulimi
diferite n deducerea unor proprieti algebrice
Structuri algebrice
Legi de compoziie, proprieti
Structuri algebrice: monoid, grup, inel, corp.
Exemple: mulimile , , , ,
n
.CLASA a XII-a 1 or / spt. (TC)

Competene specifice Coninuturi

1. Identificarea unor situaii practice concrete, care
necesit asocierea unui tabel de date cu reprezentarea sa
matricial
2. Asocierea unui tabel de date cu reprezentarea
matricial a unui proces
3. Aplicarea, n situaii practice, a algoritmilor de calcul
cu matrice
4. Rezolvarea unor sisteme, utiliznd metode diferite de
rezolvare, i compararea acestor metode
5. Stabilirea compatibilitii unor sisteme liniare i
identificarea unor metode adecvate de rezolvare a
acestora
Elemente de calcul matricial i sisteme de ecuaii
liniare
Matrice
Tabel de tip matricial. Matrice, mulimi de matrice.
Operaii cu matrice: adunarea a dou matrice,
nmulirea unei matrice cu un scalar, produsul a dou
matrice, proprieti.
Determinani
Determinantul unei matrice ptratice de ordin cel
mult 3, proprieti.
Sisteme de ecuaii liniare
- Matrice inversabile din M
n
( ), n = 2, 3. Ecuaii
matriciale.
- Sisteme de ecuaii liniare cu cel mult 3 necunoscute,
forma matricial a unui sistem liniar.
- Metode de rezolvare a sistemelor liniare: metoda
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

Pagina 23 din 23
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Bacalaureat 2011
Cramer, metoda Gauss.
- Aplicaii: ecuaia unei drepte determinate de dou
puncte distincte, aria unui triunghi i caracterizarea
coliniaritii a trei puncte n plan.

NOT: Programa de examen este realizat n conformitate cu prevederile programelor
colare n vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaboreaz n baza
prevederilor prezentei programe.