P. 1
Sistemul de Sanatate in Romania- Referat

Sistemul de Sanatate in Romania- Referat

|Views: 6,103|Likes:
Published by Loredana Stefan

More info:

Published by: Loredana Stefan on Mar 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

S N TATEA- SERVICIU PUBLIC ÎN ROMÂNIA

1. PREZENTARE GENERAL Sistemul românesc de s n tate este unul dintre domeniile r mase în urma dezvolt rii generale a economiei. O sim im fiecare dintre noi, în calitate de pacien i, dar i medicii i asistentele, care aleg s plece în masa în vestul Europei.S n tatea este un serviciu public, ceea ce implica un grad mare de responsabilitate din partea personalului. Modele de bun practic în s n tate din regiune sunt Grecia sau Turcia, care au sisteme private dezvoltate i de o calitate care a atras înapoi medicii emigran i. Rezultatele sistemului de s n tate actual sunt cele mai evidente în statistici, unde, cu 80 de euro pe cap de locuitor, figur m pe ultimele locuri la consumul de medicamente, dar pe primele la mortalitate, precum i la inciden a unor boli grave precum hepatita sau tuberculoza. Cu toate c pl tesc asigur rile sociale, românii aleg s se opereze în str in tate sau s pl tesc din buzunar o consulta ie la privat, ceea ce dovede te încrederea redus pe care o au în sistemul de stat. Accesul la serviciile de educa ie i de s n tate este considerat un drept fundamental al individului, în toate rile civilizate. S n tatea pare a fi un nou segment în care problemele tind s se globalizeze. Nu doar românii se confrunt cu greut ti în finan area domeniului, ci mai toate rile lumii. Un primat realizat de Organiza ia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic arat c , la nivelul multor state, cheltuielile cu s n tatea cresc într-un ritm mai ridicat decât ritmul de cre tere economic . Sistemul românesc de asisten medical este de inut aproape în totalitate de c tre stat i este format dintr-o serie de re ele de spitale, policlinici i alte institu ii medicale de catre Ministerul S n t ii i Familiei prin 42 de Direc ii Jude ene de S n tate Public . Modificarea sistemului dup 1989 a însemnat costuri suplimentare, o stare de confuzie în rândul personalului medical, întârzieri în reglementarea legislativ a atribu iilor p r ilor componente ale sistemului, o circulare disfunc ional a fondurilor, luarea unor decizii punctuale, pe parcurs, f r a se cunoa te repercusiunile sociale pe termen lung ale acestora toate acestea afectând, în cele din urm , calitatea i accesibilitatea serviciilor medicale oferite beneficiarului. De i procentul de neasigura i nu este foarte mare (între 5 i 10%), noul model a dus la o reducere a accesului popula iei la serviciile medicale, prin existen a acestui segment

Bolnavii cronici sunt din ce in ce mai amenintati cu sistarea finantarii tratamentelor si procedurilor medicale. Venezuelei si statului Panama. Cercetatorii Hall si Jones au propus chiar un model matematic de optimizare a cheltuielilor pentru sanatate. medicii se orienteaza in numar foarte mare spre alte tari. Anul acesta. exist înc elemente mo tenite din vechiul primat care nu i-au g sit rezolvarea i care favorizeaz reducerea accesului la serviciile medicale sau reducerea calit ii acestora: absen a asisten ei medicale primare. situatia Romaniei este de-a dreptul ingrijoratoare. dezbaterea initiativei cetatene ti de fixare a bugetului sanatatii la 6% din PIB nu este numai prioritara. Germania. . Spania 7%. aduc Romania în vecinatatea Cubei. pentru serviciile primate. în afara celei de urgen . s-a confruntat intotdeauna cu deficiente serioase la nivelul Romaniei. Sanatatea din domeniul public. In aceste conditii. Cheltuielile pentru sanatate pe cap de locuitor. a sistemului.care nu poate beneficia de asisten a medical . Analiza si perspectivele serviciilor de sanatate si asistenta sociala In vederea realizarii analizei evolutiei serviciilor de sanatate si asistenta sociala se vor alege ca indicatori si numarul de paturi din unitatile sanitare si PIB-ul. aproape ucigasa. Spania. Franta 10%. în unele localit i din rural. Austria 8%. Conform acestui model. ci chiar vitala. Ungaria cheltuieste de trei ori mai mult pentru sanatatea fiecarui cetatean. existen a unit ilor medicale deteriorate i lipsite de dotarea necesar . mai decente in remunerarea serviciilor lor. Reducerea continua a contributiilor sociale platite la fondul unic de asigurari de sanatate a determinat subfinantarea cronica. Finantarea sistemului de sana¬tate este o problema majora a oricarui guvern responsabil. Un studiu recent al Centrului francez pentru cercetarea economica si aplicatiile sale demonstreaza ca valoarea adaugata in fiecare an la PIB-ul national prin ameliorarea starii de sanatate a cetatenilor si prin cresterea sperantei de viata sanatoasa este impresionanta. În al doilea rând. pacientii cu ceva resurse financiare la dispozitie prefera sa se adreseze clinicilor din Ungaria. ridicandu-se la 50% din cresterea PIB-ului. Franta. de doar 397 de dolari în anul 2008. nivelul optim al cheltuielilor de sanatate este atins atunci cand beneficiul marginal al unei vieti salvate este egal cu costul marginal al unei vieti salvate. desi nu i-a fost contestata niciodata importanta in mod oficial . bugetul sanatatii abia daca atinge 3% din PIB. Austria. Ungaria dedica ingrijirii sanatatii cetatenilor sai 7% din PIB. Comparativ cu situatia altor state din Uniunea Europeana. Germania peste 9%. salariile reduse ale personalului medical i practica încet enit a pl ii informale din partea bolnavului.

în sensul îmbunatatirii asistentei medicale publice în România. Multe dintre policlinici si spitale functionau în cladiri deteriorate. Astfel. Serviciile medicale sunt. erau inaccesibile pentru majoritatea populatiei. Serviciile erau oferite populatiei. limitând astfel accesul unor segmente din populatie la serviciile medicale. . începând cu anul 1996. Accesul la asistenta ambulatorie si cea spitaliceasca (în afara urgentelor) si accesul la medicamentele compensate si gratuite se face prin medical de familie. fara dotare tehnica corespunzatoare. Drept urmare. Trecerea la un model bazat pe asigurari de sanatate a fost evaluata de catre decidenti. la momentul respectiv. dorindu-se o accentuare a rolului serviciilor primare.2. Ministerul sanatatii îsi mentine doar rolul de finantare si coordonare a programelor nationale de sanatate publica. în prezent. iar medicamentele din import. drept solutia optima pentru multe dintre problemele sistemului. Asistenta medicala primara este. astfel. sustinut financiar de catre bugetul de stat si coordonat de catre Ministerul Sanatatii si inspectoratele sale sanitare judetene. pe baza acestei contributii. iar din punctul de vedere al transformarilor efective. medicamentele românesti si materialele sanitare nu acopereau cererea din unitatile sanitare. Calitatea redusa a serviciilor si lipsurile din sistem. Personalul medical mediu este angajat de catre acesti furnizori de servicii (medici si spitale). acordate în baza contributiei la fondul de asigurari de sanatate (6. SANATATE PUBLICA IN ROMANIA România avea în anul 1990 un sistem medical exclusiv public. catre beneficiar. inclusiv prin platile informale catre personalul medical. noua coordonatoare a sistemului. în mod gratuit de un pachet de servicii definite drept vitale si reglementate legislativ. ca prim filtru de rezolvare a problemelor. oferita de catre medicul de familie. datorate bugetului redus. o parte din costurile tratamentelor erau transferate. Medicii nu mai au statutul de salariati ai statului. direct sau indirect. noi si eficiente. principiile de organizare. finantare si oferire catre populatie a serviciilor sistemului sanitar public au fost modificate. puternic centralizat. în prezent. din punct de vedere legislativ. Asiguratul beneficiaza. începând cu anul 1999. impuneau luarea unor decizii. însa subfinantarea grava a sistemului o lunga perioada de timp a dus la scaderea calitatii serviciilor oferite si transferul unei parti a costului acestora catre populatie.5 % din salariul brut al angajatului si 7% din partea angajatorului). ci devin furnizorii de servicii medicale care încheie un contract cu Casa de asigurari de sanatate. oficial în mod gratuit.

În ciuda tendintei descrescatoare de dupa 1990. un sistem privat de acordare a serviciilor medicale. incluzând lipsa constientizarii rolului preventiei si al obisnuintei de consult medical. Acoperirea prin asigurari de sanatate ridica probleme într-o economie în tranzitie. persoanele cu handicap si veteranii de razboi cu venituri scazute. un deficit de educatie sanitara si planning familial. un segment larg al acesteia. au fost realizate si modificari în sens pozitiv. desi asigurat. nu îsi permite costul tratamentelor. O mare parte a populatiei din România are. prin aparitia unor persoane care nu pot beneficia de asistenta medicala (în afara celei de urgenta. Mortalitatea infantila si materna sunt indicatori relevanti ai problemelor de acces ale unor mame si copii nou-nascuti la asistenta medicala. Exista. în oferirea asistentei medicale. Înscrierea la medicul de familie. iar pe piata exista medicamente noi si eficiente. Copiii. noul model a dus la o reducere a accesului populatiei la serviciile medicale. Ca urmare. accesarea serviciilor spitalicesti performante aflate în afara localitatii de resedinta sau apelarea la serviciile sistemului privat. prin plata cotizatiei lunare. în România se întâlnesc cele mai înalte valori (în context european) ale incidentei bolilor aparatului circulator. În prezent. TBC-ului si ale altor boli infectioase sau parazitare. desi de aproximativ cinci ori mai mica în anul 2001 fata de 1989. cât si ai gradului de informare insuficient în privinta metodelor de prevenire a bolilor si de mentinere a igienei sanitare. de asemenea. adiacent celui public si o retea extinsa de farmacii private. rata mortalitatii infantile în România este de trei ori mai mare decât media tarilor Uniunii Europene si de doua ori mai mare decât în tarile esteuropene. ai calitatii reduse a serviciilor oferite acestora. Rata mortalitatii materne. Conditionarea accesului la servicii. în România accesul la serviciile publice de sanatate se realizeaza pe principii contributive. prin . ramâne totusi ridicata. ca alternativa la sistemul public. în cazul aparitiei unei probleme. ca prima forma de acces la serviciile medicale. minimale) neavând asigurare de sanatate. Unele dintre policlinicile si spitalele din sectorul public ofera astazi servicii îmbunatatite si diversificate fata de acum 13 ani. În acelasi timp. în prezent. în care structurile salariale si-au restrâns dimensiunile. elemente care demonstreaza rolul redus pe care sistemul de sanatate l-a acordat programelor de educatie sanitara si preventie în rândul populatiei. inclusiv din import. Dupa 1990. în contextul saracirii populatiei.De asemenea. în comparatie cu celelalte tari europene. persoanele dependente de o alta persoana asigurata si fara venit propriu au acces gratuit la serviciile de sanatate.

cât i din punct de vedere al acoperirii geografice. s-au descoperit atat aspecte pozitive cat si aspecte negative. din UE. i prognoze care s creasc adaptabilitatea sistemului la nevoile reale ale popula iei. lips care afecteaz toate aspectele majore ale activit ii institu iilor abilitate în domeniul s n t ii. precum i institu iile cu atribu ii în asigurarea s n t ii. Lipsa unui sistem unic informatic integrat care s interconecteze to i furnizorii de servicii medicale. la colectare. Personalul specializat din cadrul institu iilor cu atribu ii în domeniul s n t ii (Casa de Asigur ri de S n tate i Direc ia de S n tate Public ). prin neasigurare. raportat la numarul de locuitori. Fondurile reduse pentru medicamente i prescrierea unor medicamente scumpe au dus la limitarea accesului unei mari p r i a popula iei la medicamente compensate i gratuite asigurate de sistemul de asigur ri de s n tate. pe termen lung. Num rul mare de ONG-uri active în domeniul s n t ii i în domeniul medico-social care pot fi utilizate ca resurs . oric rui sistem medical din lume. . decontare. nu mai pot beneficia decât de serviciul de urgenta. România are cu aproape o treime mai pu in personal medical la 1000 de locuitori fa de media UE. a autonomiei reale. având cel mai mic num r de doctori. Universit ile din România înca mai reu esc s inspire genera ii întregi de tineri. informare etc. s ofere o modalitate inteligent de stocare a datelor care s conduc la o baz care s permit analize sincronice i diacronice. financiare i manageriale. atât din punct de vedere al calit ii. a dus la aparitia de segmente ale populatiei care. Slaba motivare a personalului medical care au salarii mici i nu sunt aprecia i la adevarata lor valoare. Puncte tari: Preg tirea medicilor români care pot face fa a oric rei situa ii. finan are. Puncte slabe: Acoperirea cu servicii la nivelul României. care s permit o mai bun gestionare a fondurilor disponibile i. În ciuda unei cre teri a ponderii cheltuielilor totale pentru s n tate din PIB. Corup ia în rândul personalului medical. Lipsa. Finan area sistemului sanitar continu s fie neadecvat i utilizat într-un mod ineficient. la nivel local.introducerea asigurarii de sanatate. în acela i timp. de la organizarea func ional . în programe de parteneriat. Dupa o analiza amanuntita a sistemului de sanatate. contractare.

nivelul de finan are a sistemului de s n tate din România r mâne sc zut în context european. . mai ales având în vedere lunga perioad de subfinan are cronic i lips de investi ii din s n tate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->