Sunteți pe pagina 1din 6

S N TATEA- SERVICIU PUBLIC N ROMNIA

1. PREZENTARE GENERAL Sistemul romnesc de s n tate este unul dintre domeniile r mase n urma dezvolt rii generale a economiei. O sim im fiecare dintre noi, n calitate de pacien i, dar i medicii i asistentele, care aleg s plece n masa n vestul Europei.S n tatea este un serviciu public, ceea ce implica un grad mare de responsabilitate din partea personalului. Modele de bun practic n s n tate din regiune sunt Grecia sau Turcia, care au sisteme private dezvoltate i de o calitate care a atras napoi medicii emigran i. Rezultatele sistemului de s n tate actual sunt cele mai evidente n statistici, unde, cu 80 de euro pe cap de locuitor, figur m pe ultimele locuri la consumul de medicamente, dar pe primele la mortalitate, precum i la inciden a unor boli grave precum hepatita sau tuberculoza. Cu toate c pl tesc asigur rile sociale, romnii aleg s se opereze n str in tate sau s pl tesc din buzunar o consulta ie la privat, ceea ce dovede te ncrederea redus pe care o au n sistemul de stat. Accesul la serviciile de educa ie i de s n tate este considerat un drept fundamental al individului, n toate rile civilizate. S n tatea pare a fi un nou segment n care problemele tind s se globalizeze. Nu doar romnii se confrunt cu greut ti n finan area domeniului, ci mai toate rile lumii. Un primat realizat de Organiza ia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic arat c , la nivelul multor state, cheltuielile cu s n tatea cresc ntr-un ritm mai ridicat dect ritmul de cre tere economic . Sistemul romnesc de asisten medical este de inut aproape n totalitate de c tre stat i este format dintr-o serie de re ele de spitale, policlinici i alte institu ii medicale de catre Ministerul S n t ii i Familiei prin 42 de Direc ii Jude ene de S n tate Public . Modificarea sistemului dup 1989 a nsemnat costuri suplimentare, o stare de confuzie n rndul personalului medical, ntrzieri n reglementarea legislativ a atribu iilor p r ilor componente ale sistemului, o circulare disfunc ional a fondurilor, luarea unor decizii punctuale, pe parcurs, f r a se cunoa te repercusiunile sociale pe termen lung ale acestora toate acestea afectnd, n cele din urm , calitatea i accesibilitatea serviciilor medicale oferite beneficiarului. De i procentul de neasigura i nu este foarte mare (ntre 5 i 10%), noul model a dus la o reducere a accesului popula iei la serviciile medicale, prin existen a acestui segment

care nu poate beneficia de asisten a medical , n afara celei de urgen . n al doilea rnd, exist nc elemente mo tenite din vechiul primat care nu i-au g sit rezolvarea i care favorizeaz reducerea accesului la serviciile medicale sau reducerea calit ii acestora: absen a asisten ei medicale primare, n unele localit i din rural, existen a unit ilor medicale deteriorate i lipsite de dotarea necesar , salariile reduse ale personalului medical i practica ncet enit a pl ii informale din partea bolnavului, pentru serviciile primate. Sanatatea din domeniul public, desi nu i-a fost contestata niciodata importanta in mod oficial , s-a confruntat intotdeauna cu deficiente serioase la nivelul Romaniei. Anul acesta, bugetul sanatatii abia daca atinge 3% din PIB. Bolnavii cronici sunt din ce in ce mai amenintati cu sistarea finantarii tratamentelor si procedurilor medicale, medicii se orienteaza in numar foarte mare spre alte tari, mai decente in remunerarea serviciilor lor, pacientii cu ceva resurse financiare la dispozitie prefera sa se adreseze clinicilor din Ungaria, Austria, Germania, Franta, Spania. Comparativ cu situatia altor state din Uniunea Europeana, situatia Romaniei este de-a dreptul ingrijoratoare. Ungaria dedica ingrijirii sanatatii cetatenilor sai 7% din PIB, Austria 8%, Germania peste 9%, Franta 10%, Spania 7%. Finantarea sistemului de sanatate este o problema majora a oricarui guvern responsabil. Cheltuielile pentru sanatate pe cap de locuitor, de doar 397 de dolari n anul 2008, aduc Romania n vecinatatea Cubei, Venezuelei si statului Panama. Ungaria cheltuieste de trei ori mai mult pentru sanatatea fiecarui cetatean. Reducerea continua a contributiilor sociale platite la fondul unic de asigurari de sanatate a determinat subfinantarea cronica, aproape ucigasa, a sistemului. In aceste conditii, dezbaterea initiativei cetatene ti de fixare a bugetului sanatatii la 6% din PIB nu este numai prioritara, ci chiar vitala. Un studiu recent al Centrului francez pentru cercetarea economica si aplicatiile sale demonstreaza ca valoarea adaugata in fiecare an la PIB-ul national prin ameliorarea starii de sanatate a cetatenilor si prin cresterea sperantei de viata sanatoasa este impresionanta, ridicandu-se la 50% din cresterea PIB-ului. Cercetatorii Hall si Jones au propus chiar un model matematic de optimizare a cheltuielilor pentru sanatate. Conform acestui model, nivelul optim al cheltuielilor de sanatate este atins atunci cand beneficiul marginal al unei vieti salvate este egal cu costul marginal al unei vieti salvate. Analiza si perspectivele serviciilor de sanatate si asistenta sociala In vederea realizarii analizei evolutiei serviciilor de sanatate si asistenta sociala se vor alege ca indicatori si numarul de paturi din unitatile sanitare si PIB-ul.

2. SANATATE PUBLICA IN ROMANIA Romnia avea n anul 1990 un sistem medical exclusiv public, puternic centralizat, sustinut financiar de catre bugetul de stat si coordonat de catre Ministerul Sanatatii si inspectoratele sale sanitare judetene. Serviciile erau oferite populatiei, oficial n mod gratuit, nsa subfinantarea grava a sistemului o lunga perioada de timp a dus la scaderea calitatii serviciilor oferite si transferul unei parti a costului acestora catre populatie. Multe dintre policlinici si spitale functionau n cladiri deteriorate, fara dotare tehnica corespunzatoare, medicamentele romnesti si materialele sanitare nu acopereau cererea din unitatile sanitare, iar medicamentele din import, noi si eficiente, erau inaccesibile pentru majoritatea populatiei. Astfel, o parte din costurile tratamentelor erau transferate, direct sau indirect, catre beneficiar, inclusiv prin platile informale catre personalul medical, limitnd astfel accesul unor segmente din populatie la serviciile medicale. Calitatea redusa a serviciilor si lipsurile din sistem, datorate bugetului redus, impuneau luarea unor decizii, n sensul mbunatatirii asistentei medicale publice n Romnia. Trecerea la un model bazat pe asigurari de sanatate a fost evaluata de catre decidenti, la momentul respectiv, drept solutia optima pentru multe dintre problemele sistemului. Drept urmare, principiile de organizare, finantare si oferire catre populatie a serviciilor sistemului sanitar public au fost modificate, ncepnd cu anul 1996, din punct de vedere legislativ, iar din punctul de vedere al transformarilor efective, ncepnd cu anul 1999. Serviciile medicale sunt, astfel, n prezent, acordate n baza contributiei la fondul de asigurari de sanatate (6,5 % din salariul brut al angajatului si 7% din partea angajatorului). Asiguratul beneficiaza, pe baza acestei contributii, n mod gratuit de un pachet de servicii definite drept vitale si reglementate legislativ. Asistenta medicala primara este, n prezent, oferita de catre medicul de familie, dorindu-se o accentuare a rolului serviciilor primare, ca prim filtru de rezolvare a problemelor. Accesul la asistenta ambulatorie si cea spitaliceasca (n afara urgentelor) si accesul la medicamentele compensate si gratuite se face prin medical de familie. Medicii nu mai au statutul de salariati ai statului, ci devin furnizorii de servicii medicale care ncheie un contract cu Casa de asigurari de sanatate, noua coordonatoare a sistemului. Personalul medical mediu este angajat de catre acesti furnizori de servicii (medici si spitale). Ministerul sanatatii si mentine doar rolul de finantare si coordonare a programelor nationale de sanatate publica.

De asemenea, noul model a dus la o reducere a accesului populatiei la serviciile medicale, prin aparitia unor persoane care nu pot beneficia de asistenta medicala (n afara celei de urgenta, minimale) neavnd asigurare de sanatate. Dupa 1990, au fost realizate si modificari n sens pozitiv, n oferirea asistentei medicale. Unele dintre policlinicile si spitalele din sectorul public ofera astazi servicii mbunatatite si diversificate fata de acum 13 ani, iar pe piata exista medicamente noi si eficiente, inclusiv din import. Exista, de asemenea, un sistem privat de acordare a serviciilor medicale, adiacent celui public si o retea extinsa de farmacii private. n acelasi timp, n contextul saracirii populatiei, un segment larg al acesteia, desi asigurat, nu si permite costul tratamentelor, accesarea serviciilor spitalicesti performante aflate n afara localitatii de resedinta sau apelarea la serviciile sistemului privat, ca alternativa la sistemul public. O mare parte a populatiei din Romnia are, n prezent, un deficit de educatie sanitara si planning familial, incluznd lipsa constientizarii rolului preventiei si al obisnuintei de consult medical, n cazul aparitiei unei probleme, elemente care demonstreaza rolul redus pe care sistemul de sanatate l-a acordat programelor de educatie sanitara si preventie n rndul populatiei. Ca urmare, n Romnia se ntlnesc cele mai nalte valori (n context european) ale incidentei bolilor aparatului circulator, TBC-ului si ale altor boli infectioase sau parazitare. Mortalitatea infantila si materna sunt indicatori relevanti ai problemelor de acces ale unor mame si copii nou-nascuti la asistenta medicala, ai calitatii reduse a serviciilor oferite acestora, ct si ai gradului de informare insuficient n privinta metodelor de prevenire a bolilor si de mentinere a igienei sanitare. n ciuda tendintei descrescatoare de dupa 1990, rata mortalitatii infantile n Romnia este de trei ori mai mare dect media tarilor Uniunii Europene si de doua ori mai mare dect n tarile esteuropene. Rata mortalitatii materne, desi de aproximativ cinci ori mai mica n anul 2001 fata de 1989, ramne totusi ridicata, n comparatie cu celelalte tari europene. nscrierea la medicul de familie, ca prima forma de acces la serviciile medicale. n prezent, n Romnia accesul la serviciile publice de sanatate se realizeaza pe principii contributive, prin plata cotizatiei lunare. Copiii, persoanele cu handicap si veteranii de razboi cu venituri scazute, persoanele dependente de o alta persoana asigurata si fara venit propriu au acces gratuit la serviciile de sanatate. Acoperirea prin asigurari de sanatate ridica probleme ntr-o economie n tranzitie, n care structurile salariale si-au restrns dimensiunile. Conditionarea accesului la servicii, prin

introducerea asigurarii de sanatate, a dus la aparitia de segmente ale populatiei care, prin neasigurare, nu mai pot beneficia dect de serviciul de urgenta. Dupa o analiza amanuntita a sistemului de sanatate, s-au descoperit atat aspecte pozitive cat si aspecte negative. Puncte tari: Preg tirea medicilor romni care pot face fa a oric rei situa ii, oric rui sistem medical din lume; Universit ile din Romnia nca mai reu esc s inspire genera ii ntregi de tineri; Personalul specializat din cadrul institu iilor cu atribu ii n domeniul s n t ii (Casa de Asigur ri de S n tate i Direc ia de S n tate Public ); Num rul mare de ONG-uri active n domeniul s n t ii i n domeniul medico-social care pot fi utilizate ca resurs , n programe de parteneriat. Puncte slabe: Acoperirea cu servicii la nivelul Romniei, att din punct de vedere al calit ii, ct i din punct de vedere al acoperirii geografice. Lipsa unui sistem unic informatic integrat care s interconecteze to i furnizorii de servicii medicale, precum i institu iile cu atribu ii n asigurarea s n t ii, care s permit o mai bun gestionare a fondurilor disponibile i, n acela i timp, s ofere o modalitate inteligent de stocare a datelor care s conduc la o baz care s permit analize sincronice i diacronice, pe termen lung, i prognoze care s creasc adaptabilitatea sistemului la nevoile reale ale popula iei. Slaba motivare a personalului medical care au salarii mici i nu sunt aprecia i la adevarata lor valoare. Romnia are cu aproape o treime mai pu in personal medical la 1000 de locuitori fa de media UE, avnd cel mai mic num r de doctori, raportat la numarul de locuitori, din UE. Corup ia n rndul personalului medical; Lipsa, la nivel local, a autonomiei reale, financiare i manageriale, lips care afecteaz toate aspectele majore ale activit ii institu iilor abilitate n domeniul s n t ii, de la organizarea func ional , la colectare, finan are, contractare, decontare, informare etc. Fondurile reduse pentru medicamente i prescrierea unor medicamente scumpe au dus la limitarea accesului unei mari p r i a popula iei la medicamente compensate i gratuite asigurate de sistemul de asigur ri de s n tate. Finan area sistemului sanitar continu s fie neadecvat i utilizat ntr-un mod ineficient. n ciuda unei cre teri a ponderii cheltuielilor totale pentru s n tate din PIB,

nivelul de finan are a sistemului de s n tate din Romnia r mne sc zut n context european, mai ales avnd n vedere lunga perioad de subfinan are cronic i lips de investi ii din s n tate.

S-ar putea să vă placă și