Sunteți pe pagina 1din 1

ACORD PARENTAL

De participare la competitia de dezbateri Primul Turneu ARGO Ploiesti 2012

Subsemnatul _____________________________ , cu domiciliul in _______________________, in calitate de parinte/tutore al minorului _____________________________________ declar ca sunt de acord cu participarea acestuia la concursul de dezbateri academice Primul Turneu ARGO 2012.

Am luat la cunostiinta toate detaliile despre acest concurs ( taxa de participare, conditii de desfasurare, etc.) si sunt de acord cu urmatoarele:

-am luat la cunostiinta ca odata taxa platita , in caz de renuntare la participare fara un motiv intemeiat ( urgenta grava, etc.) nu se returneaza decat 50% din suma; - pe perioada concursului, minorul se va afla in grija insotitorului care conduce grupul; - orice accidente apar pe perioada deplasarii minorului nu sunt responsabilitatea organizatorilor concursului; - orice daune pe care minorul le va produce in liceul in care se desfasoara concursul sau la locatiile de cazare nu sunt responsabilitatea organizatorilor si le voi achita in totalitate.

Semnatura: