Sunteți pe pagina 1din 6

UL III Mr.

659

6 PAGINI 5 Let
Taza ,POff414 pUUiti ,,, ,n''''Dat, <01\1...... "...bllrlt DI''''rlnll Go........ P. T. :1'. No. 1l~3!119". t.

Dumlnici 5 Septembrla 1943

Ziarul
Reda«l. I' oI\drrturLu.rafili cegl,.tl~ "I lJPOllJ'l!llj P.'lIlul ..: SOc. NIi~[onu., do!!'EdHuri :II Arl't CrIfloUC:f! ..D!ll":'; TraIID." Bucurood I...... cIA SArlndu Nt. $-'-". ('relet •• MUO). TEL~FOAHf , SOCHoI.dol.1 . Rod.c"., ).51.9\ I TI~oqt."., 5.61.l6 d

nouel

vie'l
Un an

roman.etl
12(10 101

6 IUn; 600 lei 3 luni 350 loi Pent ..u Inst1tutli 3000 lei

sl:. MJh,U

REDAqlA OJ,,! CHISINAU Eml"".e,u N.. 19. r.l.

'02

II

D. general !itavrat. gu-ver n..tull' .. 1 &asao-abie i, in50tit de d.Gbennan f'1itrrtee, ""i 1 g<!neral al

lECTIA lUi VA ar CHlsAllT A

Odesej, wbitimd capitala T

n5ni.triei

IASAIA.IA

==:::====:::=======================

Nr. 659. Duntlllh:~

1\

acIuce '- clI~.~"fa.

,....,.. ..... ,colo,


do
..

UIIM _....
.....
N

C•• ~, rF1l anll,. v '9<I)~tN., UCII _Incl. !.IM'NA.II d. f<:-, 0, C~ .1 Coo". l"ud

IJrm41IOlt.l.

'_' ..

"u.l.

$' ICOL' MOA"'AU


CI.I,II,/II- •• " 1.11. V'I. 1.11.111, IV, 'I....
I, ,I II II

M'~.'
\I

......,. . 0

UIU

"

d. C B.11l'I1,I.~

Coop AI. RcneUI ,I

II,

~1,J

u.N ...,..'"

c..

de • 'fl 'C.!f\ .. GIo~lu a.!m1Jl


AJbore.

111.V. V1, VIti V1, VII, VIII ...


4"

VlIi

o..,r ...
O!

.........

S, Ltmbrlno,

do
'"

t. V. luu

,I

Gh.

lez'.'

•• II.

11111

VI. "1114&,

.. I, V. VI. VII ••
n

Co S. Anlon~v II. IV. VIU~ ... l ..... do ",. l' emili. 8ogdo. .. VII... Icon.. Potl.ld de Oem, P TOtct.t VU••. ........ Gene.tall d. C htfU .. nlJ .. Vtll·. DMp4 COq,Utullo",a ,I .&d.1Iv do t r.I" .. n\l .. Vnt·oI!I Mtc .... Mot.}1 de ... Ri5dli!.n:u-Pogan.ol'll,l. e.,., ,I " •. BOlldo. .. II, III, IV. II. VI. VII, \illl· •. Fate. d. N. T, Negullllokc;,u II C. E P~.th:l\U "In, v Vi, VU·. chi ,I't T..... egUI.1~Ul' C. E. P~.d.I.,HI'U lV. V. VI·. oMUitel d. t. I~i!illofu ,I IQ,f! Crollot\1 ,. 1, 11.111·. DIN_nul ,I C,lIgHlflli de, A... 0. "tan,lllu. E.
I. V louc-G li
H

a.....

I"

sa"I.''I:.'LI

~!A.

Mur!"loU

G,wiUII

5' ucre ~QMlDC'ALE


14 II, lIl.IV, V, VI. VIIJ ~U~. "III. v, VU·. ,. 1.II""iI V.6,
I. rl

GoogriJu-' C!', " V. ll.t.t'l ti A.I 'H.aori,l''90111 fl~Q d. oN. T. Nltg\JlNC.'u ,; c E.. Pl+del.:!!.r'11.r MUlk. d. C. B-""UokJ ,I left CroilOftl DMpI C:M\ d. Oem P. Ta.ad.. G'''NAZII
Cl):rml.

S' lien

IMOU5TR'AU f1or.U:I.IC1,
IV •• 101•• IV·. ble!1 ,I t •• e. ~. VUI·., ..
;II

de Aloxatld,II'" Fh:w • .:I(,u ).1 '''9' InJlrucp .. Ch·tel d.. Ol)m. P~ 'f04d. Eccn. Polb'c1 d. Oem P Tctder

COLTUL
STIloI1J1;£NT1lL

HAZULUI

italian din Romania


CuUth:et,Ha p{.lbj/eall, rJ~1l1j Jl)lllqCOlO~.

l~,.rirl'~(lrIf '/Jtf'a~ft.lor IfaUt"c· IWbllt~ till InJ.rt'.l4ItI drUcol d., fQn t fnWltlflt ..TUIlroJ {tallan In Romdr ttlr/'. ,hl!OriJi orlieoflllu( '"t)(11e In ,ttldC,lIld wc«1&t1 d~ -C4f( $011 bucurJ
6

(rraa.nu'

.. Gfll.1'rlldJILL Jo,'edltl'dlftl

nU/1lf./'Ofudc

Pltl~

tlrbt

d(

tfrtrtni Ii t'Ul~"'rJ:tf'.f ". ,Cfffff/, din 8W"flrqH ,I ,(,I of'O$I'IL si( Pl'OVlllcl~i wlJlilll"U' '" IlC.lu: 'Imp alll«'alr-fJ
o:t'.I.

«utarl ,...

~~~~odn;~~f)::~ri~J~dI~~ff' ,::~ m!ti! p'U rif,dft i~m'G'n 4IC(III'lc 'If rtJj~/. ell
T(JII.;i~1rI nr'lIlIl1ndit.ul
ill' t'IPH

d .. ,ooIUl.rwJ d!U lila III ~ /f1U1 mrIn ", tfJ.rt 0 jdn ~ffJU!" I""ra;t I i!ll!w, ra-rrri'l'rUl .1 jl 1....jlj.t:llJt4.~ ,

prllflf.

~~JJ~~~
.:tlifull/li mdftol!',

:~:!~£~ '.~lUl~~:~: tr~,_~~~( .,"uma


d-r: tei I"ulm,li 1fJ>' •

,...z..

_ "'",,,QrOl
OJ

/ ...

PUL ci'LfG'f

pO," GfCl tt.

14 11,0
mllU.

PLu.IJ~'

Q'

.vl

cd

tollttW4

da

vy.&.«

t...a

«tIn. d,."t '" II><' ,._


~.~"'\.oUfIt:l"kI'n'~
.... .,R;IiI.fI:I)c-1DIJrt;D\c:lQt:l~ ~111.4·~l;Jl"pD(LLM,I'l\-tv{1!l1l
~t' !)tr"<ll\l'll,l'

IJodo41a1l"

.....

_ L...1..

_ .. ~•• tl1l-iIInl'

",..~ '" ~u.

0101 ... ••

.. -

.. •


IIpo! ..

UN "TIP 'BINE'"

Dm YIATA CHISINAULUJ

Teatrul Cinema"EXPRESS"

!MI'.,.,....

.......---.......... TITO-SCHIPA
8 g.""_~

,. •• 11..-.

.. ~,.

pe~

'4SA'A~

===========================

St. 6§q. Du",l11lc'

5 Sept. , .. ,

R~II]

t:J~ltv.

Mnt

p,lrrlllt'.l.lll,

-p(.rftu

¢_6f,.It.,

.,.mJ

.blUld~IJ

~ti.

;U.

I)qla. It-viJ~t~

faf4,

SITUATIA [CONOMIEI DIN UCMINA IN COMPARMIE CU eEA DIN U. R. S. S.


Rusia SOYieticaa pierdut 35 mnioane tone cereale
ul-iH:l.n\ !n IIogri-culturl. SQ,delictl. tL '01Cl'dut circe

"REF ACEREA
NTO
1i'.,1IlRI(·,J ~r

z.

tn:

V.lIl

.,;Ul.ESCU

;-5 " ad;.l lnal mull de I/J iNn In/re-aoa !a ooonomit a~tieo!L In pili nusi. So\·ioV.,JI. a In ee ~ tI'M ",acder"" " peste 3. ~!ioa~ tI-t" ~OIlIZl,(Ie. ce roe.to Q lrcllll.e din nrcdu C:\ i:J. SI! II. n U IJli de_ ,gr&u_~erdC!rile in domMlld mdul.'-'"!;\I &1 Un1l1l1ii Sovie!1e,p, e..t.a.rnl Uh."A ::Ii m-u g;rru tn bill ntl, Dupi ,"~li::!l:hnile e..bsolu'L obLOI'lin~, Rusia Sovie~[~li II. Di..:rdu~p-c lo 61)1/. din

L'n~unu

Ii",,,... b«:

,I

PRIMA

.~~""I,.tl:C1t)'·"t. I'. ,1,·-D(I[.07'O,," r'.lSlLE BOIANGERIE ,i :;:URATATORI£ CHIMICA


CH1'!!1U'iiA.(l.

:!TR. lr'oI~ -1:11

GL"'EP.i\L

Inl~,nu'C

Nr, ~

BOLSEVISMUl IN STATElE U ITE ALE A ERICEI


Activitatea $i mhiiunile salt speciale
Ltz
fGf~11

MuPlrh Uondnoi Ii Done~ulu\ do ~!t:r. J:1IrnUnl',I,It", 001/. dln m.inGNl!udl. we de. twr. din produetla M. m-:; l..turgic!, <lin o\.lilrBI. ..1. II ~irc:.o 33-t• din produsele mesin ..
lor ;nd\lslrlllit. NUOH1; UGl'&\~ 4dJP!!ft'l ma,j mutt de fJ(JI/. dtn ntJvoil(' Ru~\ei de ~lumin'u. mli!W ;,til.\ till ImflCrl4.nL pt'Intrll jndlut~i" fnUIj,'rnlt Oltl:_ole tine seama ck rB.uhl1 ell tin rldleat proeenlaj ~ min('lrleu :11 dIP f~plul o!.'.l Ilrodu:seh" din 111"raif!1 41 ~m bazinu.1 [)onr tu I U j I' r~ II rl(~r.('.,'\j, p(' n tru so.lU· U"& ItC('lfnl UtI\'ailur lJHlustrft\!t aJ ... MO~'u\'lIIIj 61 l.eml1~TlduItH. i~

rtr<lduclia

b(I~. In urrna il. bumulnt

U1.~u5lrtr;::i sale

de

rib·

1Ul't14!' I"'rT·H"'!'ItI

.4t.'r IJrinfP r- fliff'l"rUf' (.'1'),,,(',;=1 la vopaitl .,..rat.it prec:.\lht $i gut_., de blonD S.,' olleevtlli comeRzlle prompt ~ c-onltiinci_

hKfI'put-uJ

hrl

Sl!!"pff'm~rll!i

PilrHdt.kd CGmu..n..ut NordGm~ri.eaj'l.. dL-r~!.ftojli'l1111"'Ml6fiO'T\G'~ltolf~·

,ol'

jmp!l1tt"iC

~.f de- tmi If tnlpG de. 1Jla:

Pa
1'1.

,,,/lh1-

ope"ol!'l

QJ'.ll'I.J!loalu fru_j d. 0 mart HDHtICa1. lJI :prl.tn.~ .JOOVlILrilOl'

.. c...

I!J«v.n.:
(lUetdfU

,..r\ocJrllul mltclrllor
.mulC'l:a.t ell

muta.

l1l 1m:

DlnnUillalll Il tcmp:l-w. vieW 11mlCG":!N.D& 'Plid do t:.'Dpit4llti ,I d., ~mtllirt IIIIU rolt ;a~.a dC'!'IvoUArU I., til] d. 111l:teOQ.latfi.t 10 etape 11 l1arUt!u\t'll mmtl..nhl. t1I ,I II luturor neD.mulalor tllrI 1~ atlpln't~ dol II1.o1.u. DIl!O:lfe';R p-rl.u 19'2:. 111'". iH!rltal.a 'l3e.alru P(lponl ll'DortUD,
il"

Tilll""~ !:gj~1 :r!:~tI~a~ ~~~:~~~IIP~::I~ ~ac,~t;{:i"lt~\ !!: =..tal.nl~ Pri'll D~A: Idle-/!

rbbr.:J.lul .ohmL O.a 0;1 1i::!'l'l'lfi\.1i! 1M' 1C1'1tiUoi ,I ~ Cif-I .1 :BAni B.rUWI. d. iC!'l!!! dela MOI!iICCvl'l, So)\tOYiel.L dill CI"'OCUI!:;1 @1l1 .. etmt mO:lutlal mllDC!' USA miznul m::tna1tr.llmt. Dt'I but" Iwq; iJUpotrh-. h_ut.rbmal..1 mb nloud.olln.trloH~ RJ 'Pail 0.1 .. lg. e ftec~[lt!'tt! ~ mbol'D rumba frlnge_fie.!J mDlt ~l'lft .II (fptTl13.5eJ tifltlc '1 (:.Il~tru m.l1-c.VL'J. mQCen~s'" AllalUor lilli', p.f4M!ll.l'li ,I chene- 'r;a:'d. ,AC"jm'ltlIliQ1'lc1hU ~I P-~DljJb. I.I:! r~Jfi DQI~nl!ll ._ .,bbtlltotUor-' tn rliUll:lhr;' !'ItI!! !: .e.b 111 pfoatra ..-Id'.l.
tI,].-

m.:m.dltlrtl

U.. p'f'CIlllomel dJ:~tG\1 "'11 SIIIUa, eee .. I. QDt'J I'&VUlullJ. It! Sl~-

.r~

limp. dj' In {'v;,-kntJli ee rnorml

1I.'It11Ad

de

III·

CAnd plr-c 1o ~co.nM-m' d B....I s6·mi teu duldurl $o1,ml ~It>~ng hllnul'

\'1

p:"r'

I" bur,,'

Eu ~Hueli dulcrul _,Mel. dinl"


I' ,\)""1

PLATI .51 INCASARI IN INTR£t\GA 'Putf'ti dj~I"UI('.'·UHJ"",I "n


Of'tf'.

TARA

jv.~'~ t

d(· ('(_"r·u,./~

"'i r'r-il"l11
jflV

muf

I.

r ('.

.·oljflJthm I"lJ [II!,,.. ~.,. t'.rph·..tl.Qr" a tn"r,l'loi .fln ~:\libl~jIIV "11 svedk. ;

nt

"'II.' hI

eASA

NATIONtlLA DE ECONOMIt DST E

de bumbae

1.1:'·'1

--- -,.

'.,1 U:7 U or.F: f)E.': nJl.t,' St"f·,... ....1 M..... No, 98

FOlOSm REClAMA ZIAi\lIlUI (BASA~ABIA

!'fr.

VlZlTA DE STUDII A DOMNULUI GENERAL STAVRAT,


GlMRNATORUl BASARABII IN TfWfSNISTRIA

11119. ~ 1.u=======:::J:=======S::====== ~
s.,t.

,
E'tarN conferintei
paa-aralte
&r.e..t .. ,.., .... ,,,

TENT

fl..... .,......,...... HI. .. .,.,.,.. ". ,.,

.........__ PETRE DUTA.l.UDtIL.DOU ", Irr .•

,"lit"'."""

uE
.......

----------

BOLl INTEfUML DE PLAMANI, INIMA, STOMAC sl FICAT CHI~'.'·,U' olr. I. BP6tlanu, 79 r~ hlp, ODhcnltllD
IIJ-l
1

'lIIh"~t't;r
C'fIo~1I1

!P

1~

.,.

cnEI04NE 41EOANlCE &EA,U ANT,IN F: .. _, TERHOSE • ._ru.. ......

"

B Udescua. d VI . AS T RA" ,I
1".
Bon venoNce, SHih.

DOCTOR

piel.

Imferu

O,~I~d, prrtrurc 7-1IJ, /2 -4!. (,......l, P. m. CHI$INAU !itrodn IU$.ilor .... 36

Arsene Valeriu

DOCTOR

1 ' ......•• ... 1 1

:::==========-=========:::==-====:-'r.

1\59.

Dnmm

CONFISCAREA AVERILOR ILEGALE


ALE FO$TlLOR DEMNITARI FASCIST!

RASDNtTUl APELUtUi SfANTULUI pARlN1i


IN SPANIA
BERLIN. 3 S",,'_bd. {"',J, ~ III Siria.. Paltotlhl.l. Ii Xriptr ea mi"lU:~ lilt..; d-r: _ d.moM Lra pOpulJ.ti r:1 de ,It••V51kikhr: Br-obuhtc:r" tmIUIlle.u.i o Ilil't' dln Puit Ii~rll: ut1liln~iiILtCI"" ~~Ic t:t lI:omuni.'5Clu! D'II e" e (l1t1,(I'C: hll "rieti.d d~ &ril.,J~ din Oricnlul Apro- cOI'Ih"ui!::erc d :li;ot'lUIlll. piilol, ,Ute- dln_ eaee rene cl r.li:rc:JlVAfM I\crnlia ,.'1•• " A dd~bis f.iHal~ la kominle.mulji n'll iii tmpLcdi ,-at j"lc B-rrirul C....ro, Blr.oud cc""ctct..J!! i Sl.;IUn AI lifmell\i p4 pT't.ft:din1d" eant rbPtnditc pdlc 100 0 c;omilll'Ll,n e r. "'-CJUIIl.l'\1]ul '-I&nIIe: ;lit Urahm~i So,,[c';)d'Ii't'V ouc.c.'aru c:limci n &114 I. uee. J~uhiul Ra.ll1ljll:wi. 'Wl.:l dllpl alh B~,

,r