Sunteți pe pagina 1din 2

Furnizor: Nr. Reg. Com: Capital social: lei C.U.I. Sediul: Cont LEI: Banca SWIFT: Cota T.V.A.

: 0 % Nr. Crt.

Cumparator:

FACTURA
Nr. factura: Data (ziua,luna,anul): Numar aviz insotire a marfii: (daca este cazul) Pretul unitar (fara TVA) - lei 4

Nr. Reg. Com: Capital social: C.I.S.T.V.A.: Sediul:

Contul: Banca: Valoarea lei 5 (3x4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrarilor)

U.M. 2

Cantitatea 3

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valabil si fara semnatura si stampila furnizorului Termen de plata:

Date privind expeditia Numele delegatului: Identificat cu B.I./C.I./PS Seria: Nr.: Eliberat(a) de: Mijlocul de transport nr.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data: ora: Semnaturi:

Total din care: accize Semnatura de primire

Total de plata (col.5 + col.6)

Cumparator: Nr. Reg. Com: Capital social: C.I.S.T.V.A.: Sediul:

Contul: Banca: Valoarea TVA - lei 6 0,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,0 -