Sunteți pe pagina 1din 1

ACT de predare-primire incheiat pe data decembrie 2011

Subsemnatii, Mircea Moraru - Directorul SRL ELPO, numit in continuare Executor, pe de o parte, si primaria s. Valea Perjei r-nul Cimislia in persoana Alexandru Plamadeala, numit in continuare Beneficiar, pe de alta parte, au intocmit prezentul ACT de predare primire in baza contractului nr. din decembrie 2011: Nr. 1. Denumirea Ridicarea topografica pentru Lucrari de alimentare cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Valea Perjei, r-nul Cimislia - Lucrari de alimentare cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Valea Perjei, r-nul Cimislia Lucrari de alimentare cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Valea Perjei, r-nul Cimislia Documentatie de deviz pentru Proiectul de executie Lucrari de alimentare cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Valea Perjei, r-nul Cimislia Cantitatea, buc 1 Suma, lei 22020

2. 3. 4.

1 1

10450

153060 1

Data primirii/ predarii decembrie 2011 Lucrarile sunt primite: Beneficiar _________ Alexandru Plamadeala Lucrarile sunt predate: Executor ___________Mircea Moraru