Sunteți pe pagina 1din 28
General Production Data DataS S.R.L. © 2009
General Production Data DataS S.R.L. © 2009

General Production Data

DataS S.R.L. © 2009

Introducere Pentru firmele din industria textilă şi pielărie, în scopul planificării şi a controlului resurselor,

Introducere

Pentru firmele din industria textilă şi pielărie, în scopul planificării şi a controlului resurselor, soluţia software GPD General Production Data – oferă:

managementul comenzilor, planificarea producţiei, gestiune magazii/depozite, consumuri, necesar de materiale şi aprovizionare, procese tehnologice, definire loturi de producţie, urmărirea eficienţei, controlul timpilor morţi, calcul manoperă, urmărirea producţiei(cusut, tricotat şi croit) şi controlul total al costurilor.

Spre deosebire de alte pachete de software tip ERP* & MES**, soluţia DataS este dezvoltată special pentru industria textilă şi pielărie, oferă flexibilitate- extensibilitate-ergonomie la un cost moderat şi are la bază ultimele tehnologii de dezvoltare software.

Beneficii

Urmărirea uşoară a comenzilor, raster de mărimi definit de utilizator

Planificarea capacităţilor de producţie

Calcul automat al consumului conform asortărilor de materiale şi culori

Optimizare aprovizionare şi urmărire comenzi de aprovizionare

Gestiune materii prime, accesorii, consumabile, produse finite etc.

Managementul furnizorilor şi clienţilor (inclusiv facturare, încasări şi plăţi)

Catalog de operaţii şi procese tehnologice de bază (timp de execuţie pe model, necesar de muncitori pe operaţie)

Gestionarea activităţi secţiei de croit (generare operaţii cu timp variabil şi plata în acord a secţiei)

Catalog operaţii şi procese tehnologice specifice industriei de tricotaje

Măsurarea şi creşterea eficienţei/productivităţii(croit, cusut, tricotat), identificarea cauzelor generatoare de timpi morţi

Manoperă motivantă pentru angajaţi

Planificarea şi controlul costurilor totale pe: produs, comandă, model

Contabilizarea documentelor generare rapoarte Intrastat

Creşterea eficienţei de operare şi standardizarea proceselor, datele se introduc o singură dată în sistem

Posibilitate pentru conexiuni on-line cu sistemele clienţilor şi furnizorilor

Personalizare rapidă pe specificul individual de funcţionare a firmei

Asistenţă şi suport pentru utilizatori 24 H / 365 zile în trei limbi: RO, EN, HU.

*ERP Enterpise Resource Planning (Planificarea Resurselor Intreprinderii) **MES Manufacturing Execution System (Sistem de Executare a Fabricatiei)

**MES – Manufacturing Execution System (Sistem de Executare a Fabricatiei) GPD_42_RO_CR.doc 2009-04-10 Page 2 of 28

GPD_42_RO_CR.doc

2009-04-10

Page 2 of 28

Caracteristici  Planificare comenzi : date calendaristice, ruta de realizare a produselor, acoperir ea capacităţilor

Caracteristici

Planificare comenzi : date calendaristice, ruta de realizare a produselor, acoperirea capacităţilor de producţie, tehnologii de fabricaţie, costul produsului

Raster de mărimi definit de utilizator: prezentarea mărimilor pe interfeţe şi pe rapoarte conform obişnuinţei şi specificului industriei

Seturi de articole/entităţi definite dinamic: util pentru interogări pe bază de informaţii incomplete

Catalog de asortare între culorile materialelor şi a accesoriilor, folosit la: definirea şi calculul automatizat al consumului, realizarea fişelor tehnice şi a necesarului de aprovizionare cu respectarea regulilor de corespondenţă

Consum de materiale definibil în funcţie de mărimea produsului (ex. tricotaje :

consum de fir diferenţiat în funcţie de mărimi)

Rezervare de materiale pe comenzi

Stocare/gestiune pe baza structurii : depozit raft sertar

Identificare pe bază de coduri de bare: materiale, produse şi loturi

Gestionare uşoară şi automatizată a consumului de aţă

Utilizare valute şi unităţi de măsură multiple

Funcţionalitate “Bill to A – Ship to B”

Gestiune bazată pe FIFO, LIFO ori preţ mediu ponderat – conform opţiunii utilizatorului

Rute de aprobare pentru documente

Catalog de operaţii tehnologice: cod, descrieri, timp standard de execuţie etc.

Posibilitate de definire microprocese pentru realizarea unui reper

Posibilitate de definire procese tehnologice de croit cu timpi de operaţii variabili

Operaţii şi procese tehnologice specifice tricotajelor (Fişa tehnică de tricotaj)

Procese tehnologice de bază pentru model

Procese tehnologice pentru producerea unei comenzi, calcul necesar de timp total şi necesar de muncitori pe fază/operaţie

Corectare/modificare/ajustare timp standard de execuţie – în procesul tehnologic

– în funcţie de complexitatea comenzii/dificultatea materialului

Definire şi sortare loturi/pachete de producţie ; generare coduri de bare pentru identificarea pachetelor respectiv pentru operaţiile de executat

Generare coduri de bare pentru şpanurile de croit

Generare coduri de bare pentru operaţii di repere de tricotat

Inidcatori de eficienţă şi productivitate pe nivele de organizare (companie, secţie, linie, grupă, individ)

Contorizare şi sintetizare cauze generatoare de timpi de staţionare/timpi morţi

Calcul manoperă cu tariful operaţiei ori cu tariful executantului, în funcţie de procedeul utilizat în companie

Analize sintetice şi analitice ale costurilor planificate şi realizate

Transfer date în programul de contabilitate

Generare rapoarte Intrastat

Transfer date în programul de contabilitate  Generare rapoarte Intrastat GPD_42_RO_CR.doc 2009-04-10 Page 3 of 28

GPD_42_RO_CR.doc

2009-04-10

Page 3 of 28

 Conexiuni directe cu sisteme le partenerilor : transfer/comunicări de date on -line privind comenzile

Conexiuni directe cu sistemele partenerilor : transfer/comunicări de date on-line privind comenzile (producţie, aprovizionare) şi stocurile

Integrare rapidă cu sisteme de prezenţă / pontaj (ex. People Time Management Zucchetti) şi softuri destinate definirii de metode de lucru – timpi standard de execuţie (ex. SSD5 – Standard Sewing Data AJ Consultants)

Interfeţe ergonomice şi bogate în funcţionalităţi, configurabile de utilizator

Sistem de filtrare-căutare-selecţie avansat

Prezentare structurată a informaţiilor cu facilitate de detaliere imediată (printr-un singur click)

Raportare şi export de date direct de pe interfaţă cu posibilitate de specificare grupări, formatări şi prelucrări cu funcţii matematice simple

Sistem de avertizare asociabil evenimentelor definite de utilizator

Profile şi drepturi de acces diferenţiabile pe nivel de utilizator (Back office fix, Front office variabil)

diferenţiabile pe nivel de utilizator (Back office fix, Front office variabil) GPD_42_RO_CR.doc 2009-04-10 Page 4 of

GPD_42_RO_CR.doc

2009-04-10

Page 4 of 28

Funcţionarea GPD Procesul de producţie ş i business Modelul solutiei Livrare produse (factura, aviz, lista

Funcţionarea GPD

Procesul de producţie şi business

Modelul solutiei Livrare produse (factura, aviz, lista de produse) Client Urmarirea productiei (WIP) Furnizor Comanda
Modelul solutiei
Livrare produse (factura, aviz, lista de produse)
Client
Urmarirea productiei (WIP)
Furnizor
Comanda (articol,
Eficienta, Productivitate
culoare, marimi)
Timpi morti , Manopera
Management
Marketing
Planificare capacitati
Finisaj
Stadiul comenzilor
Stocuri
Montaj
Eficienta si Productivitate
Costuri: planificat – realizat
Creatie
Stare echipamente / masini
Croit
Lichiditati disponibile
Depozite
Informatii
Tricotaj
Financiar
Aprovizionare
Engineering
Productie
/ Vanzari / IE
Comanda de productie
Facturi primite /
Necesar de materiale
Necesar de
Mentenanta
Mecanici
emise
Reparatii
aprovizionare
Planificare comenzi pe
linii de productie si masini
Intrastat
Facturi primite / emise, receptii
Vama
Comanda aprovizionare
Plata Furnizor
Plata Client
Proces tehnologic
Necesar de muncitori
Bonuri de consum
Spalare / Tratare
Ridicare
Predare produse
materiale
Oferta colectii
Dezvoltare
produs
Livrare materiale
(factura, aviz)

Comenzi

Registrul de comenzi gestionează comenzile primite respectiv permite alcătuirea comenzilor interne/de producţie (lansări) conform structurii optime. Produsele comandate ( model, articol, culoare, client, mărime etc.), descrierile lor tehnice, imagini şi desene ale modelelor, indicaţiile de executare, specificaţiile de etichetare şi transport, termenele de livrare respectiv alte informaţii conexe produselor de realizat sunt accesibile imediat, printr-un singur click. Pe baza factorilor de prioritate ale comenzilor de producţie – definite de utilizator – şi pe baza complexităţii modelelor – calculat din procesele tehnologice asociate ori fiind specificate de utilizator – modulul de planificare a producţiei permite realizarea mai multor planuri de simulare/planificare de execuţie a comenzilor.

Pe baza comenzilor de producţie, a consumurilor specificate şi a stocurilor disponibile GPD pregăteşte automat comenzile de aprovizionare către furnizorii preferaţi. Pe parcursul calculării cantităţilor de comandat se ţine cont de eventualele cantităţi de împachetare ori/şi cantităţi minime posibile de comandat. Livrarea necesarului comandat este urmărit de GPD pe nivel de înregistrare / nivel de poziţie din comanda de aprovizionare, fiind cunoscut stadiul său, cantitatea livrată – cu documentele de livrare şi recepţionare aferente – şi cantitatea lipsă.

cu documentele de livr are şi recepţionare aferente – şi cantitatea lipsă. GPD_42_RO_CR.doc 2009-04-10 Page 5

GPD_42_RO_CR.doc

2009-04-10

Page 5 of 28

Creare comanda de productie/lansare Ruta/linia de productie Lista analitica a tuturor comenzilor cumparator, inca
Creare comanda de productie/lansare Ruta/linia de productie Lista analitica a tuturor comenzilor cumparator, inca
Creare comanda de productie/lansare
Ruta/linia de productie
Lista analitica a tuturor
comenzilor cumparator,
inca neincluse in
comenzi de productie
Client
Selectare in comanda
de productie
Utilizatorul poate compune comanda de productie din
comenzile client folosind lista analitica prezentata ori are
posibilitatea de a importa, fara selectii analitice, una sau mai
multe comenzi client
Comanda de productie - confectii Registrul de comenzi / lansari Sectia/Linia/ Ruta de executie a
Comanda de productie - confectii
Registrul de comenzi /
lansari
Sectia/Linia/ Ruta de
executie a comenzii
Posibilitate de generare
coduri de bare ori
utilizare/introducere
coduri de bare deja
existente pentru
identificarea (chiar
unica) produselor
Comenzile client din
care a fost compusa
comanda de productie
Utilizatorul poate compune comanda de productie din
comenzile client prin import de date.
GPD gestioneaza legaturile (si cantitatile) dintre comenzile
client si comenzile de productie.
legaturile (si cantitatile) dintre comenzile client si comenzile de productie. GPD_42_RO_CR.doc 2009-04-10 Page 6 of 28

GPD_42_RO_CR.doc

2009-04-10

Page 6 of 28

Comanda de productie - tricotaj Registrul de comenzi Sectia/Linia/ Ruta de executie a comenzii Comenzile
Comanda de productie - tricotaj Registrul de comenzi Sectia/Linia/ Ruta de executie a comenzii Comenzile
Comanda de productie - tricotaj
Registrul de comenzi
Sectia/Linia/ Ruta de
executie a comenzii
Comenzile client din
care a fost compusa
comanda de productie
GPD gestioneaza legaturile (si cantitatile) dintre comenzile
client si comenzile de productie.
Planificare Productie / Lansari – confectii Productivitatea globala a rutei (liniei) de productie Capacitatea rutei
Planificare Productie / Lansari – confectii
Productivitatea globala a
rutei (liniei) de productie
Capacitatea rutei (liniei)
Prioritatea lansarii
Compexitatea modelului
(comparativ cu modelul
standard). Aceasta data
poate fi preluata din
procesul tehnologic.
Rezultatul planificarii:
- Verde: in termen
- Rosu : intirziat
Cantitati zilnice asteptate
din lansarea selectata
Cantitati zilnice asteptate
din fiecare lansare planif.
Durata planificata/simulata este definita de utilizator.
fiecare lansare planif. Durata planificata/simulata este definita de utilizator. GPD_42_RO_CR.doc 2009-04-10 Page 7 of 28

GPD_42_RO_CR.doc

2009-04-10

Page 7 of 28

Planificare Productie – tricotaj Capaciatea (exprimata in minute) a grupei de masini Prioritatea comenzii
Planificare Productie – tricotaj Capaciatea (exprimata in minute) a grupei de masini Prioritatea comenzii
Planificare Productie – tricotaj
Capaciatea (exprimata in
minute) a grupei de
masini
Prioritatea comenzii
Rezultatul planificarii:
- Verde: in termen
- Rosu : intirziat
Cantitati zilnice asteptate
din fiecare comanda
planificata
Durata planificata/simulata este definita de utilizator.
Comanda aprovizionare Comenzi generate automat pe furnizori pe baza necesarelor de aprovizionare Continutul comenzii
Comanda aprovizionare
Comenzi generate
automat pe furnizori pe
baza necesarelor de
aprovizionare
Continutul comenzii pe
entitati si cantitati
comandate
Informatii privind
confirmarile de livrare
din partea furnizorilor
Utilizatorul poate introduce noi entitati/articole in afara de
cele generate automat respectiv poate modifica cantitale
calculate automat.
de cele generate automat respectiv poate modifica cantitale calculate automat. GPD_42_RO_CR.doc 2009-04-10 Page 8 of 28

GPD_42_RO_CR.doc

2009-04-10

Page 8 of 28

Consum Există posibilitatea de definire a schemelor / şabloanelor generale de consum pentru un model.

Consum

Există posibilitatea de definire a schemelor / şabloanelor generale de consum pentru un model. Pe baza regulilor de asortare între tipurile (şi culorile) materialelor de bază cu tipurile (şi culorile) de materiale auxiliare şi accesorii, GPD generează automat – pe tipuri şi culori de materiale – consumul specific unei comenzi respectiv, la cerere, necesarul de materiale şi necesarul de aprovizionare.

Sablon consum (BOM template) – confectii Model Posibilitate de specificare a sursei datelor cand se
Sablon consum (BOM template) –
confectii
Model
Posibilitate de specificare
a sursei datelor cand se
realizeaza consumul
pentru o comanda care
contine acest model
Necesar: materii prime,
auxiliare si ata
Cantitate/consum (ar
putea fi dependent de
marimi)
Surse de date posibile de specificat:
A
- Assortment – din dictionar de asortare
I
- Inherited - mostenit din compozitia orderului
F
- Fixed – va fi exact ceea ce s - a specificat
Sablon consum (BOM template) – tricotaje Model Posibilitate de specificare a sursei datelor cand se
Sablon consum (BOM template) – tricotaje
Model
Posibilitate de specificare
a
sursei datelor cand se
realizeaza consumul
pentru o comanda care
contine acest model
Necesar de materiale
Cantitate/consum
dependent de marimi
Surse de date posibile de specificat:
A
- Assortment – din dictionar de asortare
I
- Inherited - mostenit din compozitia orderului
F
- Fixed – va fi exact ceea ce s - a specificat
din compozitia orderului F - Fixed – va fi exact ceea ce s - a specificat

GPD_42_RO_CR.doc

2009-04-10

Page 9 of 28

Stocuri Numărul şi denumirea locaţiilor de stocare (secţii, magazii, depozite, rafturi , sertare) este stabilit

Stocuri

Numărul şi denumirea locaţiilor de stocare (secţii, magazii, depozite, rafturi, sertare) este stabilit de utilizator. Fiecare locaţie are asociat un punct de intrare şi un punct de ieşire. Gestionarea stocurilor poate fi realizată automat prin una din metodele FIFO, LIFO şi AVG, în schimb utilizatorul este considerat suveran pe datele sale, astfel sistemul respectă decizia de selecţie a utilizatorului indiferent de modul de setare a funcţionării. Stocul produselor finite poate fi vizualizat şi sub format cu raster de mărimi. Consultarea stocurilor poate fi realizată printr-o interfaţă similară cu o fişă de magazie. În funcţie de modul de vizualizare ales se pot vedea şi mişcările (loturile de intrare şi ieşire) a căror rezultat este stocul prezentat. Prin utilizarea posbilităţii de rezervare, materialele rezervate se cosideră ieşite din stoc, nu se iau în considerare la calculul necesarelor de aprovizionare respectiv vor fi eliberate doar pentru execuţia comenzilor pentru care au fost rezervate.

NIR pe baza de factura primita Documentul pe baza caruia se realizeaza receptia; continutul /
NIR pe baza de factura primita
Documentul pe baza caruia
se realizeaza receptia;
continutul / randurile NIR pot
fi preluate de pe documentul
respectiv.
Continutul NIR, utilizatorul
poate introduce noi randuri
si sa modifice cantitati,
valori etc.
Posibilitate de specificare
formule de calcul pentru
distribuirea de
costuri/venituri (servicii,
taxe, adaos) pe entitatile
receptionate
Utilizatorul poate realiza / edita NIR prin copiere randuri de
pe orice document de intrare in firma, deja introdus in GPD,
respectiv si de pe “Comanda de aprovizionare”
firma, deja introdus in GPD, respectiv si de pe “Comanda de aprovizionare” GPD_42_RO_CR.doc 2009-04-10 Page 10

GPD_42_RO_CR.doc

2009-04-10

Page 10 of 28

Analiza/consultare stocuri si miscari Interfata cu functionalitati complexe pentru cautare in stocuri, analiza miscari,
Analiza/consultare stocuri si miscari Interfata cu functionalitati complexe pentru cautare in stocuri, analiza miscari,
Analiza/consultare stocuri si miscari
Interfata cu functionalitati
complexe pentru cautare in
stocuri, analiza miscari,
exprimare cantitati si valori
folosind transformari de
unitati de masura si valute
Setare parametri de cautare,
selectie si transformare
Stoc
Miscari (Intrari, Iesiri)
Rezultate furnizate de GPD
pe baza selectiei realizate
Utilizatorul se poate folosi de filtrul “clasic” pentru cautari in
lista rezultatelor furnizate pe baza selectiei definite

Rute

Pentru fiecare comandă de producţie se specifică ruta (secţia/linia) pe care o vor parcurge materialele, reperele etc. până devin produse finite ce se predau în depozit. Ruta este de fapt o succesiune bine definită de locaţii de gestiune şi în fiecare locaţie sunt cunoscute pentru GPD cantităţile şi valorile stocate din fiecare entitate. Locaţille nu trebuie să fie neapărat din interiorul companiei, ele pot fi şi la alte companii (ex. spălarea ori brodarea produselor) aflate la distanţe de sute/mii de kilometri.

Definire rute Rutele (de productie si de miscari materiale/ produse) in interpretarea GPD sunt zone
Definire rute
Rutele (de productie
si de miscari
materiale/ produse)
in interpretarea GPD
sunt zone (“area”)
specifice si sunt
descrise printr-o
succesiuni bine
definita de magazii
(sectiile/grupele de
productie sunt
considerate locatii de
gestiune = magazii)
Utilizatorul poate defini atatea zone / rute de cate are
nevoie
= magazii) Utilizatorul poate defini atatea zone / rute de cate are nevoie GPD_42_RO_CR.doc 2009-04-10 Page

GPD_42_RO_CR.doc

2009-04-10

Page 11 of 28

Procese tehnologice Procesele tehnologice conţin, în ordinea tehnologică de execuţie, operaţiile ce se execută –

Procese tehnologice

Procesele tehnologice conţin, în ordinea tehnologică de execuţie, operaţiile ce se execută – pe parcursul rutei pentru realizarea produselor. GPD permite definirea de procese de bază – ataşate modelelor – din care să fie realizate, de obicei prin copiere, procesul specific pentru o anumită comandă. Operaţiile prezente pe procesele tehnologice se selectează din catalogul de operaţii al companiei, având specificate codul, descrieri (posibile şi în mai multe limbi), timpul standard de execuţie exprimat în minute şi valoarea de plată a minutului. În cazul utilizării softului SSD5 Standard Sewing Data destinat pentru definiri de metode de lucru (MTM2) şi furnizare timpi standard de execuţie, parametrii şi descrierile operaţiilor sunt preluate automat în GPD. În procesele tehnologice asociate comenzilor de producţie există posibilitatea de modificare temporară – doar pentru comanda respectivă – a timpilor de execuţie a operaţiilor (ex. material dificil de manipulat etc.). Pe baza capacităţii liniei de producţie (“target”) sistemul calculează numărul necesar de muncitori pentru fiecare operaţie, norma pe 8 ore pe fiecare operaţie şi numărul total de muncitori necesari pe linie pentru executarea comenzii.

Parametrii operatiei - detalii Timpul de executie exprimat in minute industriale (si valabil pe perioada
Parametrii operatiei - detalii
Timpul de executie exprimat
in minute industriale (si
valabil pe perioada
specificata)
Codul reperului pe care se
executa operatia (folosit la
gruparea etichetelor de
coduri de bare)
Alti parametri folosibili la
definiri de sisteme de bonus
(ex. numar de operatii
cunoscute ; defecte realizate)
In cazul ca este o operatie
grupata atunci sunt
prezentate operatiile
componente
Descrierea scurta a operatiei este folosita la tiparirea
etichetelor de coduri de bare ale operatiilor.
Descrierile pot fi in mai multe limbi.
de coduri de bare ale operatiilor. Descrierile pot fi in mai multe limbi. GPD_42_RO_CR.doc 2009-04-10 Page

GPD_42_RO_CR.doc

2009-04-10

Page 12 of 28

Proces tehnologic - confectionat Registrul proceselor tehnologice atasate comenzilor de productie Segmente / zone cu
Proces tehnologic - confectionat Registrul proceselor tehnologice atasate comenzilor de productie Segmente / zone cu
Proces tehnologic - confectionat
Registrul proceselor
tehnologice atasate
comenzilor de productie
Segmente / zone cu diferite
tipuri de pachetizare
In cazul utilizarii urmaririi
productiei bazat pe “ultime
operatii” executate pe un
segment : se specifica
punctul de urmarire
Timpii standard de executie a
operatiilor se pot modifica -
doar pentru comanda in
cauza – cu o valoare fixa ori
procentual
Nr.necesar de muncitori
Procesul tehnologic atasat unei comenzi se poate genera
dintr-un proces tehnologic de baza ori prin copierea si
modificarea altui proces atasat la o alta comanda
Proces tehnologic - tricotat Registrul proceselor tehnologice atasate comenzilor de productie Masina sau grupa de
Proces tehnologic - tricotat
Registrul proceselor
tehnologice atasate
comenzilor de productie
Masina sau grupa de masini
pe care se executa operatia
Timpii standard de executie a
operatiilor se pot modifica -
doar pentru comanda in
cauza – cu o valoare fixa ori
procentual
Procesul tehnologic atasat unei comenzi se poate genera
dintr-un proces tehnologic de baza ori prin copierea si
modificarea altui proces atasat la o alta comanda

Gestionarea proceselor şi operaţiilor de Croit

Modul destinat pentru gestionarea obiectivă a secţiei de Croit. Astfel operaţiile vor fi generate automat cu normă de timp variabilă în funcţie de parametrii specifici croitului (nr. de foi din şpan, lungimea şpanului, numărul de mărimi pe desen, desen simetric sau nu).

lungimea şpanului, numărul de mărimi pe desen, desen simetric sau nu). GPD_42_RO_CR.doc 2009-04-10 Page 13 of

GPD_42_RO_CR.doc

2009-04-10

Page 13 of 28

Ca rezultat final al acestu i proces se vor tipări şi colecta codeuri de bare

Ca rezultat final al acestui proces se vor tipări şi colecta codeuri de bare identificatoare de operaţie-span-comandă oferind informaţii ca:

Urmărire cantitativă de producţie in Croit (căt s-a croit şi de cine)

Productivitate în secţia de croit

Urmărire timpi în exces

Plata în acord echitabilă în secţia de croit

Operatii Croit Lista de operatii specifice sectiei de croit.(Ex: Desenat, Spanuit,Taiat, Sortat ) Detalii lista
Operatii Croit
Lista de operatii specifice
sectiei de croit.(Ex: Desenat,
Spanuit,Taiat, Sortat )
Detalii lista de operatii:
From-To:nr foi din span
From - To length:lungime de
span
Size count:Numar de marimi
pe span
Time:Norma de timp variabila
pe baza parametrilor de mai
sus
Tabelele contin timpi predefiniti care se pot modifica
conform specificului fiecarei companii.
Lista span si timpii aferenti Lista spanurilor aferente fiecarei comenzi. Este specificat nr.comanda, piesa ce
Lista span si timpii aferenti
Lista spanurilor aferente
fiecarei comenzi.
Este specificat nr.comanda,
piesa ce se
spanuieste,nr.desen, lungime
span, numar de foi, numar de
marimi de pe desen
Operatiile , bonusurile si
timpii aferenti spanului
Odata cu generarea timpilor pentru operatii se pot adauga
BONUSURI in functie de anumite considerente tehnologice
operatii se pot adauga BONUSURI in functie de anumite considerente tehnologice GPD_42_RO_CR.doc 2009-04-10 Page 14 of

GPD_42_RO_CR.doc

2009-04-10

Page 14 of 28

Gestionarea proceselor şi operaţiilor specific Tricotajelor Datorită faptului că secţia de tricotat este axat mai

Gestionarea proceselor şi operaţiilor specific Tricotajelor

Datorită faptului că secţia de tricotat este axat mai mult pe maşină şi nu pe persoană a fost introdusă în structura GPD fişa tehnică. Conţine informaţii de consumuri de aţă,timpi necesari de tricotat pe mărimi, precum şi grupa de maşini pe care se execută reperul respectiv.

Detalii operatie de tricotat Timpul de executie exprimat in minute industriale (si valabil pe perioada
Detalii operatie de tricotat
Timpul de executie exprimat
in minute industriale (si
valabil pe perioada
specificata)
Codul reperului pe care se va
reliza prin executia operatiei
Posibilitate de a descrie
operatia in mai multe limbi
Descrierea scurta a operatiei este folosita la tiparirea
etichetelor de coduri de bare ale operatiilor
Fisa tehnica - tricotat Lista de repere si timpi ce alcatuiesc produsul Timpii reali de
Fisa tehnica - tricotat
Lista de repere si timpi ce
alcatuiesc produsul
Timpii reali de productie
Repere/marimi si timp mediu
Optiune de generare automata a operatiilor de tricotat.
Operatiile vor fi adaugate automat in procesul tehnologic de
tricotat
Operatiile vor fi adaugate automat in procesul tehnologic de tricotat GPD_42_RO_CR.doc 2009-04-10 Page 15 of 28

GPD_42_RO_CR.doc

2009-04-10

Page 15 of 28

Pach ete de producţie Definirea pachetelor de producţie poate fi începută pe baza datel or

Pachete de producţie

Definirea pachetelor de producţie poate fi începută pe baza datelor furnizate de sistemul de CAD, fiind realizate pachetele pe zona/segmentul de croit (utilizate de ex. pâna la operaţiile de termolipire). Numărul zonelor/segmentelor de pachetizare (diferite structuri ale pachetelor), împreună cu algoritmii utilizaţi pentru sortare sunt specificate de utilizator.

Pachete croit Pe baza datelor din sistemul de CAD sunt generate pachetele rezultate in urma
Pachete croit
Pe baza datelor din sistemul
de CAD sunt generate
pachetele rezultate in urma
operatiilor de croit.
Prelucrarea pieselor croite
poate continua, piesele/
reperele fiind in aceste
pachete, pana la intrarea in
zona efectiva de cusut (ex.
operatii de termo lipire)
GPD recunoaste/defineste
cantiatea din pachete pe
baza informatiilor primite din
sistemul CAD
Datele din sistemul de CAD (segment, lungime, articol,
marimi etc.) pot fi importate ori introduse manual.
Pachete cusut Pachetele de productie pentru zonele de cusut se pot redefini din pachetele realizate
Pachete cusut
Pachetele de productie
pentru zonele de cusut se
pot redefini din pachetele
realizate in zona precedenta
(croit) ori pe baza datelor din
comanda interna.
Informatiile despre pachetele
din croit se pastreaza in zona
tampon pentru a fi utilizate
pe acest segment de
pachetizare (zona de cusut)
Cantitatile din pachetele in zona de cusut pot rezulta
automat din pachetele de pe segementul anterior, pe baza
unui algoritm predefinit, ori pot fi specificate manual de catre
utilizator.
unui algoritm predefinit, ori pot fi specificate manual de catre utilizator. GPD_42_RO_CR.doc 2009-04-10 Page 16 of

GPD_42_RO_CR.doc

2009-04-10

Page 16 of 28

Etichete In urma definirii pachetelor de productie rezulta etichetele de pachet si etichetele pentru operatii
Etichete In urma definirii pachetelor de productie rezulta etichetele de pachet si etichetele pentru operatii
Etichete
In urma definirii pachetelor de
productie rezulta etichetele de
pachet si etichetele pentru operatii
Pe etichetele de identificare a
pachetelor se pot transmite
informatii necesare pentru
prelucrarea din productie.
In functie de modul de urmarirea a
productiei si etichetele de pachet
pot avea coduri de bare.
Pe baza datelor din catalogul de
operatii (reperul pe care se
executa) codurile de bara ale
operatiilor sunt sortate pe pachete
in ordinea executiei operatiilor.
Suportul utilizat pentru etichete poate fi de format A4 (pentru
intreprinderile pana la 100 angajati) ori format pe benzi de
etichete – produse de ROMPRIX – pentru intreprinderile
avand peste 100 angajati

Gestiunea producţiei

Gestiunea producţiei este realizată prin folosirea documentelor de bon consum, bon transfer, bon de predare şi bon de restituire. Una din facilităţile incluse în GPD constă în posibilitatea gestionării automatizate a aţei de cusut existente în secţiile de producţie având în vedere imposibilitatea eliberării din magazii a cantităţii planificate exacte.

Bon de consum Cu ocazia pregatirii documentului de “Necesar de materiale”, aferent unei comenzi, GPD
Bon de consum
Cu ocazia pregatirii
documentului de “Necesar de
materiale”, aferent unei
comenzi, GPD pregateste
automat toate bonurile de
consum, necesare pentru
diferite zone de productie, pe
baza rutei asociate comenzii;
Bonul de consum se poate
completa si manual ori
continutul sau se poate copia
de pe un document deja
existent
Comanda interna pentru care
se ridica materialele
Folosind Bonul de Consum automat se poate tine
evidenta plusurilor de materiale eliberate in productie
ex. Ate, benzi …(in general materiale cu valoare mai
mica eliberate in masa)
ex. Ate, benzi …(in general materiale cu valoare mai mica eliberate in masa) GPD_42_RO_CR.doc 2009-04-10 Page

GPD_42_RO_CR.doc

2009-04-10

Page 17 of 28

Eficienţa , manopera şi timpii morţi Pe baza colectării datelor din producţie privind operaţiile executate

Eficienţa, manopera şi timpii morţi

Pe baza colectării datelor din producţie privind operaţiile executate GPD calculează eficienţa fiecărui muncitor, a fiecărei linii şi a companiei. Indicatorii de eficienţă au la bază compararea timpilor colectaţi din operaţii cu timpii reali alocaţi (de prezenţă la locul de muncă) executării lor. Timpii morţi – de staţionare (“excess”,”off standard”) – rezultaţi din imposibilitatea executării de operaţii din motive independente de muncitor sunt colectaţi şi centralizaţi pe clase de cauze, definite de companie. În cazul plăţii timpilor de staţionare compania înregistrează într-adevăr costuri suplimentare cu salariile, faţă de manopera planificată prin procesul tehnologic. În scopul creşterii eficienţei şi a identificării/eliminării cauzelor generatoare de timpi morţi GPD oferă trei parametri de măsurare :

1. Eficienţa globală : timpii colectaţi din operaţii sunt comparaţi cu timpul total de prezenţă la locul de muncă

2. Eficienţa în acord : timpii colectaţi din operaţii sunt comparaţi cu timpul total de prezenţă la locul de muncă din care sunt scăzuţi timpii de staţionare

3. Procentajul de timpi morţi comparat cu timpii colectaţi din operaţii

Parametrii măsuraţi pot fi calculaţi/interpretaţi pe fiecare nivel de organizare (companie, secţie, linie, grupă, individ).

Interpretarea timpului in GPD 4.2 Timp pierdut (ex. 0.75 H) = Executare operatii (ex. 6.70
Interpretarea timpului in GPD 4.2
Timp pierdut (ex. 0.75 H) =
Executare operatii (ex. 6.70 H)
indicatorii de eficienta afectati
Acord (eg. 6.80 H)
Timp colectat din operatii (ex.
6.45 H) = plata acord pe baza de
operatii executate
Timp mort cu executare operatii
(ex. Training operatie; 0.65 H) =
plata pe baza de timp
Intrerupere fara executare operatii
(ex. Defectiune utilaj; 0.55 H) =
Stationare / Timpi morti
timp mort / cheltuiala supli-
(ex. 1.20 H)
mentara (plata pe baza de timp)
Prezenta (ex. 8.00 H)
supli- (ex. 1.20 H) mentara (plata pe baza de timp) Prezenta (ex. 8.00 H) GPD_42_RO_CR.doc 2009-04-10

GPD_42_RO_CR.doc

2009-04-10

Page 18 of 28

Introducere manuala date de pe fisa zilnica - confectii Date citite folsind un barcode scanner
Introducere manuala date de pe fisa zilnica - confectii Date citite folsind un barcode scanner
Introducere manuala date de pe fisa zilnica -
confectii
Date citite folsind un barcode
scanner tip “Short Range”.
Semnele grafice
atentioneaza operatorul
despre un cod deja citit ori
neexistent;
Ex.: In cazul unei
intreprinderi cu 300 angajati
colectarea zilnica a datelor
necesita un timp intre 3-4 ore
Timpii morti sunt colectate in
zona separata, fiind
specificata cauza
generatoare, sunt introduse
eventualele operatii
executate si se poate
specifica modalitatea de
plata
Colectarea datelor poate fi si manuala (prin introducerea :
comanda+cod operatie+cantitate) – pe o interfata paralela –
chiar in timpul cat pe un alt calculator se colecteaza datele
prin citire de coduri de bare
Colectare date zilnice – operatii de tricotat Date citite folsind un barcode scanner tip “Short
Colectare date zilnice – operatii de
tricotat
Date citite folsind un barcode
scanner tip “Short Range”.
Exista spatiu special destinat
pentru colectarea sesiunilor
de intretinere, reglare,
alimentare si reparatie
masina)
Colectarea datelor poate fi si manuala (prin introducerea :
comanda+cod operatie+cantitate) – pe o interfata paralela –
chiar in timpul cat pe un alt calculator se colecteaza datele
prin citire de coduri de bare
cat pe un alt calculator se colecteaza datele prin citire de coduri de bare GPD_42_RO_CR.doc 2009-04-10

GPD_42_RO_CR.doc

2009-04-10

Page 19 of 28

Colectare date cu terminale: configurare in soft Definitia tipurilor de date colectate prin terminale Setarea
Colectare date cu terminale: configurare in soft Definitia tipurilor de date colectate prin terminale Setarea
Colectare date cu terminale: configurare in
soft
Definitia tipurilor de date
colectate prin terminale
Setarea mesajelor ce se
transmit pe terminale si a
modului de stocare a datelor
colectate;
Datele colectate sunt validate
si se colecteaza in aceeasi
baza de date in care se
pastreaza datele introduse
manual de pe fise. Astfel este
posibila si colectarea mixta :
o parte a datelor se
colecteaza manual de pe fise
iar cealalta parte se
colecteaza prin terminale
montate.
Administratorul sistemului poate defini si seta contoare de
timp pentru diferite tipuri de date respectiv poate defini
formate (“layer”) de colectare a datelor.
Exemple de mesaje pe terminal Solicitare introducere/citire barcode de pachet Solicitare introducere cod operatiei
Exemple de mesaje pe terminal
Solicitare introducere/citire
barcode de pachet
Solicitare introducere cod
operatiei executata.
<EXCESS> atentioneaza
muncitorul ca operatia se
executa pe parcursul timpului
de stationare (excess/off
standard) si nu in “acord”.
Administratorul sistemului poate defini in sistem semnificatia
si modul de actiune in cazul apasarii tastelor de functii
(M1…M5)
si modul de actiune in cazul apasarii tastelor de functii (M1…M5) GPD_42_RO_CR.doc 2009-04-10 Page 20 of

GPD_42_RO_CR.doc

2009-04-10

Page 20 of 28

Informatii despre productie – nivel 3.(persoane) Zona de selectie a informatiilor solicitate: perioada, tipul
Informatii despre productie – nivel 3.(persoane) Zona de selectie a informatiilor solicitate: perioada, tipul
Informatii despre productie – nivel 3.(persoane)
Zona de selectie a
informatiilor solicitate:
perioada, tipul informatiei,
nivelul de grupare etc.
Timpul, manopera si eficienta
globala, pe fiecare persoana
in parte
Timpul, manopera si eficienta
in acord, pe persoane
Timpul si plata timpilor morti;
procentajul de timp pierdut,
pe fiecare persoana
Timpii centralizati pe fiecare
cauza generatoare
In cazul tuturor nivelelor de informatii referitoare la productie
datele se pot solicita si sub forma detaliata pe zile
Baza de date personal In scopul identificarii persoanelor si calculul eficientei si a manoperei GPD
Baza de date personal
In scopul identificarii
persoanelor si calculul
eficientei si a manoperei GPD
are un sistem personal
propriu
Salariul de baza al persoanei,
stabilit pe o perioada
arbitrara;
poate (!) fi utilizat pentru plata
timpilor de stationare ori/si
plata operatiilor (timpul
colectat din executarea
operatiilor se plateste cu
salariul de baza si nu cu
valoarea minutului aferent
operatiei)
Baza de date personal poate fi preluat din sistemul existent
deja in intreprindere si/ori registrul personal al GPD poate fi
integrat(devenind “secundar”) cu cel al softului deja utilizat,
astfel devenind transparent pentru utilizator care va
gestiona un singur registru

Costuri

GPD are incluse două analizoare de costuri :

1. costuri materiale

2. costuri totale

Analizoarele permit compararea valorilor planificate cu cele realizate, diferenţele fiind prezentate atât în valori absolute cât şi procentual. Datele prelucrate sunt preluate şi centralizate automat de pe documentele utilizate.

prelucrate su nt preluate şi centralizate automat de pe documentele utilizate. GPD_42_RO_CR.doc 2009-04-10 Page 21 of

GPD_42_RO_CR.doc

2009-04-10

Page 21 of 28

Costuri materiale Partea de informatii centralizate despre comanda Consum valoric planificat si realizat (unitar si
Costuri materiale Partea de informatii centralizate despre comanda Consum valoric planificat si realizat (unitar si
Costuri materiale
Partea de informatii
centralizate despre comanda
Consum valoric planificat si
realizat (unitar si total);
diferente: absolut si procent
Consum planificat si realizat
din fiecare material in parte
(cantitativ si valoric)
Documente de stabilire si
modificare consum
Toate documentele de
consum/ridicare/miscare
materiale
Starea comenzii / urmarirea
productiei
De pe aceasta interfata se poate accesa, direct, oricare
dintre documentele prezente, printr -un simplu Ctrl+Enter

Contabilitate

GPD include submodule pentru gestionarea conturilor bancare, a încasărilor şi a plăţilor cu urmărirea creanţelor şi a datoriilor pe nivel de ducumente de plată (facturi, chitanţe). GPD permite setarea mai multor planuri de conturi în scopul facilitării transferului de date în diverse programe de contabilitate (externe softului GPD) – din diferite ţări – precum şi pentru a permite conducerii utilizarea unui punct de vedere paralel şi independent de legile în vigoare privind fiscalitatea.

Transfer date in contabilitate Planul de conturi pe baza caruia se doreste contarea/ analiza/ transferul
Transfer date in contabilitate
Planul de conturi pe baza
caruia se doreste contarea/
analiza/ transferul datelor in
programul de contabilitate
Selectarea perioadei
analizate / de transfer
Gruparea/centralizarea
tuturor miscarilor de valori
de pe documentele, din
perioada selectata, pe
conturile specificate in
planul de cont; aceste date
se transfera programului de
contabilitate (balanta)
Miscarile dintr-o perioada se pot contabiliza pe baza oircarui
plan de cont setat.
Rezultatul obtinut deja reprezinta o mini balanta
oircarui plan de cont setat. Rezultatul obtinut deja reprezinta o mini balanta GPD_42_RO_CR.doc 2009-04-10 Page 22

GPD_42_RO_CR.doc

2009-04-10

Page 22 of 28

Contabilitate Sis temul generează colectează informaţiile necesare întocmirii raportului Intrastat.Poate prelua şi

Contabilitate

Sistemul generează colectează informaţiile necesare întocmirii raportului Intrastat.Poate prelua şi poate exporta datele primare şi raportul propriu zis în forma agreată de Ministerul de Finanţe în fişiere text sau xml.

Rapoarte intrastat Raport tiparibil declaratie Intrastat-Iesiri Perioada pentru care s-a generat raportul Detaliu
Rapoarte intrastat
Raport tiparibil declaratie
Intrastat-Iesiri
Perioada pentru care s-a
generat raportul
Detaliu raport Intrastat
Elementele declaratiei intrastat sunt preluate automat de pe
documente si pot fi exportate in formatul cerut de Ministerul
de Finante
Declaratia 394 Registrul Declaratia 394 Anul si Semestrul declaratiei Lista achizitiilor Lista vanzarilor
Declaratia 394
Registrul Declaratia 394
Anul si Semestrul
declaratiei
Lista achizitiilor
Lista vanzarilor
Utilizatorul poate exporta sau tipari declaratia conform
formatului specifiact in legislatiile din Romania.

General

Aranjarea meniului de accesare a opţiunilor, forma şi modul identic de utilizare a interfeţelor, accesarea cataloagelor de bază, prezenţa posibilităţilor de filtrare şi export date de pe fiecare interfaţă, multiple opţiuni de copiere / preluare date din documente conexe în scopul reducerii operării manuale – sunt elemente de standardizare şi ergonomie dezvoltate pentru productivitate ridicată.

de standardizare şi ergonomie dezvoltate pentru productivitate ridicată. GPD_42_RO_CR.doc 2009-04-10 Page 23 of 28

GPD_42_RO_CR.doc

2009-04-10

Page 23 of 28

Piaţa GPD – General Production Data – este un sistem special dezvoltat pentru gestiunea completă

Piaţa

GPD General Production Data este un sistem special dezvoltat pentru gestiunea completă a comenzilor, consumuri, planificarea şi controlul costurilor, planificarea şi gestiunea producţiei, a mişcărilor de materiale/produse şi a activităţilor de logisitcă în industria de confecţii (textile şi pielărie) şi tricotaje.

Canda TLB” şi „Canda TLM”, reprezentanţa din Bulgaria şi Macedonia a Canda International OHG din Germania, care distribuie comenzi C&A la producătorii din cele două ţări, utilizează GPD pentru managementul şi urmărirea comenzilor. Prin GPD sunt preluate automat prin EDI comenzile destinate celor două platforme, sunt atribuite

comenzile unităţilor de producţie, este realizată colectarea şi gestionarea datelor referitoare la stadiul de fabricaţie a produselor, urmărirea costurilor, depozitarea, sortarea şi livrarea produselor finite. Stocurile de produse în diferite faze de realizare

aflate la producători şi costurile producţiei sunt monitorizate constant.

Kodan Ltd– unitatea de producţie din Polonia a firmei daneze Brandtex – foloseşte GPD pentru gestionarea comenzilor primite, planificarea capacităţilor de producţie, gestiunea stocurilor, calculul necesarului de materiale, emiterea şi urmărirea comenzilor de aprovizionare cu materie primă şi accesorii. Folosind GPD sunt dezvoltate scenarii pentru alocarea comenzilor pe liniile de producţie proprii şi ale subcontractorilor, în scopul respectării priorităţilor şi a tremenelor de livrare. Prin GPD sunt realizate antecalculaţiile referitoare la costurile pe produse şi comenzi, sunt optimizate stocurile, se derulează depozitarea şi livrarea produselor finite respectiv este realizat postcalculul costurilor şi analiza rentabilităţii comenzilor. Sistemul implementat în Polonia este utilizat prin Windows Terminal Service din birourile centrale din Danemarca respectiv de către utilizatorii de la firma soră din Bulgaria.

RGT Ready Garment Technology” utilizează GPD pentru managementul întregului flux al activităţilor – cca. şase milioane de produse anual – de la recepţionarea produselor de procesat, stabilirea procesului tehnologic de parcurs şi urmărirea execuţiei operaţiilor, urmărirea costurilor, facturarea serviciilor la cumpărător şi livrarea produselor la producător, sinteză, analiză şi control. Datele privind produsele care vor sosi pentru procesare pot fi primite direct prin pagina de web ori transmise automat prin e-mail de la producător, folosind GPDSmartClient care poate tipări şi avizul de însoţire. În momentul retrimiterii produselor procesate emiterea avizului beneficiarul poate primi informarea automatizată prin e-mail privind datele transportului: ce se retrimite, numerele containerelor în care sunt produsele sale, identificatorul maşinii şi a şoferului etc.

Având capabilităţile de ultra-configurare şi conectivitate multiplă către alte sisteme, GPD poate fi personalizat conform nevoilor specifice de derulare a producţiei şi a afacerilor a fiecărei firme, ajută la controlul necesităţilor – în condiţii de productivitate şi profitabilitate maximă – inclusiv în cazul solicitărilor de răspunsuri rapide în timp scurt.

– inclusiv în cazul solicitărilor de răspunsuri rapide în timp scurt. GPD_42_RO_CR.doc 2009-04-10 Page 24 of

GPD_42_RO_CR.doc

2009-04-10

Page 24 of 28

Disponibilitatea GPD este un sistem modular, cu opţiuni deschise şi implementare personalizată. Licenţierea este pe

Disponibilitatea

GPD este un sistem modular, cu opţiuni deschise şi implementare personalizată. Licenţierea este pe server şi număr de utilizatori concurenţi. Serviciile de implementare se realizează pe bază de proiect avînd durata calendaristică cuprinsă între cîteva săptămîni şi cîteva luni. Modul de funcţionare, ergonomia utilizării şi capacităţile sistemului pot fi testate prin utilizarea sa prin Internet de pe serverul DataS, pe o perioadă de probă stabilită de comun acord.

Specificaţii tehnice

Platforma GPD GPD
Platforma GPD
GPD

Platforma

Microsoft .Net şi SQL Server

Engine propriu de configurare (XML) şi rulare:

Server

 Engine propriu de configurare (XML) şi rulare: Server  Minim 2 GB me morie, 40

Minim 2 GB memorie, 40 GB spaţiu pe disk şi unitate backup – recomandat cu două procesoare

Windows 2003/2008 Server

Microsoft SQL Server 2005 sau Microsoft SQL Server 2008 Staţii de lucru

Calculator actual cu minimum 512 MB memorie

Sistem de operare Windows profesional : 2000, XP, Vista

Imprimantă laser A4 şi/sau imprimantă inkjet

: 2000, XP, Vista  Imprimantă laser A4 şi/sau imprimantă inkjet GPD_42_RO_CR.doc 2009-04-10 Page 25 of

GPD_42_RO_CR.doc

2009-04-10

Page 25 of 28

Q&A – Întrebări frecvente Cum pot vedea modul de funcţionare a GPD ? Solicitaţi o

Q&A – Întrebări frecvente

Cum pot vedea modul de funcţionare a GPD ?

Solicitaţi o prezentare gratuită la sediul DataS ori la sediul Dvs. Solicitarea Dvs prin telefon, fax, e-mail va fi preluată imediat şi va fi plăcerea consultanţilor DataS să pregătească un studiu de caz elocvent pentru compania Dvs. Termenul cel mai scurt posibil pentru organizarea demonstraţiei va fi propus pentru Dvs.

Cum pot testa GPD ?

Pentru a testa GPD este nevoie să fi participat la o prezentare/demonstraţie de funcţionare/utilizare a sistemului. După ce prezentarea sistemului a avut loc puteţi solicita accesul prin Internet – pentru “n” utilizatori concurenţi – la versiunile demonstrative instalate pe serverele DataS. Veţi primi acces gratuit pentru testare pe o perioadă de timp agreată în comun acord.

Cum se derulează implementarea GPD ?

Procesul de implementare se derulează pe bază de proiect personalizat, conform cerinţelor exprimate de client în documentul de definiţie a proiectului, acceptată de ambele părţi. Pe baza activităţilor lunare de implementare, desfăşurate în echipă comună cu personalul clientului, la fiecare sfârşit de lună este redactat raportul privind evoluţia şi stadiul implementării.

GPD include modul de calcul salarii şi modul de contabilitate ?

GPD include calculul manoperei directe şi calculul plăţilor aferente timpilor de staţionare. Valorile calculate sunt exportate/transferate de utilizator în momentul în care se doreşte – în programul de calcul salarii existent la client. GPD include planul de conturi dar sistemul în sine nu realizează balanţa contabilă. Notele contabile generate de mişcările de pe documentele de cumpărare/vînzare respectiv de pe docuementele de gestiune sunt exportate/transferate de utilizator în momentul în care se doreşte – în programul de contabilitate exitent la client. Principiul de a introduce o dată doar cu o singură ocazie în calculator se păstrează prin integrarea GPD – pe parcursul implementării – cu programele/softurile existente la client.

Cum se asigură mentenanţa / suportul pentru GPD ?

DataS asigură timp de trei luni de zile de la finalizarea implementării suport gratuit prin telefon (24 / 7), e-mail şi conexiune Internet. După perioada de suport gratuit este oferit un contract de mentenanţă / suport / up-grade anual.

gratuit este oferit un contract de m entenanţă / su port / up-grade anual. GPD_42_RO_CR.doc 2009-04-10

GPD_42_RO_CR.doc

2009-04-10

Page 26 of 28

Despre DataS DataS oferă pentru managementul companiilor mijlocii soluţii software destinate modelării proceselor de

Despre DataS

DataS oferă pentru managementul companiilor mijlocii soluţii software destinate modelării proceselor de producţie şi business. Soluţiile DataS optimizează procesele, economisesc timpul pentru activităţi creative - de valoare adăugată şi oferă suportul necesar deciziilor.

Experienţa, începând cu anul 1992, a condus la perfecţionarea metodologiilor de dezvoltare software şi management de proiect. Astfel am realizat un instrument propriu de dezvoltare şi modelare procese denumit Camaeleon.

Ştim că diversitatea modelelor, seriile mici, multitudinea de materii prime şi accesorii, coloristica abundentă şi structura mărimilor impun o soluţie specializată, dedicată domeniului “fashion”, de tipul GPD .

Produsele dezvoltate de DataS sunt utilizate în peste 100 de întreprinderi din Bulgaria, Lituania, Macedonia, Moldova, Polonia, România, Turcia, Ucraina şi Ungaria.

Servicii

Implementare : soluţiile DataS se implementeaza pe bază de definiţie de proiect personalizat, conform modelului de business şi a cerinţelor clientului. Implementarea GPD se realizează, în general, într-o perioadă de trei-şase luni de zile calendaristice.

Training: succesul fiecărei implementări este asigurat de un training cuprinzător, realizat în mai multe etape la sediul utilizatorului, individual cu fiecare utilizator în parte – ori/şi în grup. Însuşi implementarea este un proces de colaborare strînsă cu utilizatorii.

Asistenţă/Suport: o echipă dedicată cu înaltă calificare asigură asistenţa şi suportul utilizării GPD 24 ore pe zi, 365 zile/an, prin telefon , e-mail şi internet. Suntem conştienţi că prin natura activităţilor modelate afacerile clienţilor noştri pot depinde de funcţionarea GPD fapt pentru care suportul sistemului este primordial pentru DataS.

ionarea GPD fapt pentru care suportul sistemului este primordial pentru DataS. GPD_42_RO_CR.doc 2009-04-10 Page 27 of

GPD_42_RO_CR.doc

2009-04-10

Page 27 of 28

P.O. B. 31, Târgu Secuiesc, RO-525400 Tel. : +40-267-36.48.47 ; + 40-367-40.55.49 Fax : +40-267-36.21.99
P.O. B. 31, Târgu Secuiesc, RO-525400 Tel. : +40-267-36.48.47 ; + 40-367-40.55.49 Fax : +40-267-36.21.99

P.O. B. 31, Târgu Secuiesc, RO-525400

Tel.

: +40-267-36.48.47 ; + 40-367-40.55.49

Fax

: +40-267-36.21.99

E-mail: office@datas.ro Web: www.datas.ro; www.sunergizer.ro

Suport tel: + 40-267-36.45.16 E-mail: support@datas.ro