P. 1
Design-Ul Procesului de Invatare

Design-Ul Procesului de Invatare

|Views: 199|Likes:
Published by Diana Nanu

More info:

Published by: Diana Nanu on Mar 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2013

pdf

text

original

Sections

  • I. INTRODUCERE
  • II. TEORIILE ÎNVĂŢĂRII
  • III. PARADIGME ALE ÎNVĂŢĂRII
  • IV. ÎNVĂŢAREA AUTODIRIJATĂ. ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE STUDENT
  • V. STILURILE ŞI PREFERINŢELE DE ÎNVĂŢARE
  • VI. INSTRUIREA DIFERENŢIATĂ
  • VII. DESIGN-UL INSTRUCŢIONAL

I.

INTRODUCERE Problematica învăţării umane a depăşit demult cadrul unor discipline particulare, cum sunt fiziologia, antropologia, psihologia, didactica. Această problematică este mereu în centrul atenţiei cercetătorilor, dar şi a practicienilor. În pofida unui număr impresionat de cercetări teoretice şi experimentale realizate, învăţarea, inclusiv învăţarea studenţilor, în multe cazuri se desfăşoară în mod empiric. Cauzele acestei stări de lucruri sunt multiple şi profunde. Prima cauză ţine de formarea iniţială didactică foarte modestă a cadrelor didactice universitare sau chiar de lipsa acestei formari. A doua cauză rezidă în abundenţa diverselor teorii ale învăţării. A treia cauză constă în modul de expunere a teoriilor învăţării: se observă o ruptură majoră între descrierea teoriilor despre învăţare şi metodele, mijloacele aplicate de profesor. Vorbind despre fenomenul învăţării umane, psihologul J. S. Bruner afirmă: „Singurul lucru, cu totul caracteristic, care se poate spune despre fiinţele umane este că ele învaţă. Învăţatul este atât de profund înrădăcinat în om, încât a devenit aproape involuntar..., specializarea noastră ca specie este specializarea în învăţare”. Într-adevăr, omul învaţă permanent şi oriunde. Ce nu ar face omul – el învaţă. Învăţarea trece prin experienţa omului, prin ceea ce el aude şi vede. În momentele de repaos/odihnă omul învaţă, meditând asupra experienţe trăite sau elaborând planuri pentru viitor. Omul învaţă prin interacţiuni sociale (de exemplu, realizând o activitate comună) sau în discuţie cu cineva. Exemplele de mai sus (enumerarea lor poate fi prelungită) se referă la aşa numita învăţare spontană sau informală. În situaţiile de tipul celor descrise mai sus omul se sprijină pe învăţarea naturală. Omul se naşte cu multiple disponibilităţi între care, cea mai importantă, este aceea de a învăţa. Această posibilitate este oferită de existenţa în structura sa organică a unui procesor de informaţii. A învăţa înseamnă a fructifica disponibilitatea nativă sub cel puţin trei aspecte: acumularea de informaţii (memorare), formarea de abilităţi motrice (altele decât cele naturale), formarea de reprezentări şi capacităţi mentale (legături între informaţiile acumulate mai înainte şi cele noi, între informaţiile acumulate şi utilizarea lor). Prin învăţare omul devine mai puţin independent de natură, de biologic. Învăţarea formală, caracterizată prin faptul că acţiunile pedagogice sunt proiectate în prealabil şi instituţionalizate prin structuri organizate sistemic (şcoli, licee, universităţii, centre de perfecţionare) în cadrul unui proces de instruire/formare realizat cu rigurozitate, în spaţiu şi timp: planuri, programe, manuale, cursuri etc., este, de fapt, o intervenţie în procesul natural al învăţării. La organizarea învăţării formale, profesorul ocoleşte calea naturală a învăţării, fără a aştepta până când instruitul va avea nevoie să cunoască sau să facă ceva. Învăţând pe cineva, profesorul

1

realizează un experiment pedagogic. Or, orice experiment, în special un experiment ce ţine de un fenomen atât de complex cum este învăţarea, trebuie planificat. Compartimentul didacticii moderne, care se ocupă cu problematica planificării învăţării, se numeşte design-ul învăţării. Design-ul nu se limitează cu plasarea informaţiei în faţa instruitului. Prin formularea unor obiective precise, designer-ul îl ajută pe student să se concentreze asupra unei informaţii anumite. Informaţia este prezentată într-un anumit context şi cu o anumită perspectivă. Design-ul permite de a comprima procesul de învăţământ şi de a economisi timpul studentului. Design-ul îl atrage pe student prin prezentarea unui conţinut clar şi semnificativ. Rolul profesorului-formator nu se poate reduce numai la transmiterea unor conţinuturi studenţilor. Profesorul mai are sarcina de organiza mediul de învăţare, de a diagnostica erorile studenţilor, de a coordona utilizarea resurselor disponibile, de a selecta mijloacele pedagogice potrivite, de a structura informaţiile, de a adapta strategiile pedagogice la situaţiile învăţare ş. a. m. d. Fiecare situaţie nouă de învăţare presupune luarea de către cadrul didactic a unor noi decizii şi realizarea a noi ajustări. Design-ul pedagogic permite de a realiza aceste activităţi într-un mod mai riguros şi mai efectiv. Planificarea învăţării este o activitate cu care se confruntă atât profesorul şcolar, cât şi cel universitar. Cursul pe care începeţi să-l studiaţi are drept obiectiv de bază formarea unor competenţe de a planifica învăţarea studenţilor în condiţiile unei formări informatizate. Autorii cursului sunt convinşi că o bună parte din conţinuturile prezentate sunt cunoscute cadrelor didactice universitare. Concomitent, dorim să atragem atenţia celor ce vor studia cursul că lectura conţinutului nu va fi simplă. Pluralismul de opinii asupra unor concepte de bază ce ţin de fenomenul învăţării umane nu trebuie să-l dezorienteze pe cititor. Considerăm că cei înscrişi la curs conştientizează faptul că simpla lectură a conţinuturilor propuse nu se va solda cu rezultate, dacă pe parcurs nu vor fi realizate toate sarcinile propuse. Una din formele eficiente de dezvoltare profesională a cadrelor didactice universitare este schimbul de experienţă, conlucrarea cu colegii din alte universităţi. Această conlucrare poate fi realizată prin mobilităţi academice reale, dar şi prin „mobilităţi” virtuale. Or, unul din obiectivele principale ale proiectului WETEN constă în crearea unei reţele a cadrelor didactice Vest-Est şi crearea unui repozitoriu (depozit) de unităţi de învăţare comune. Reţeaua WETEN (ca şi Internetul) poate fi privită drept o reţea de reţele. Unul din criteriile de evaluare finală la cursul „Design-ul procesului de învăţare bazat pe abordarea centrată pe student” constă în faptul că pe parcursul activităţilor de învăţare va trebui să identificaţi cadrele didactice din universităţile din Republica Moldova şi de peste hotare (preferabil, din instituţiile participante la proiect), care predau aceleaşi discipline, si să creaţi o echipă virtuală, unită printr-o minireţea. Majoritatea sarcinilor, propuse în

2

cadrul cursurilor, vor fi realizate independent şi apoi discutate/expertizate în cadrul echipei virtuale (minireţelei) sau, după caz, vor fi realizate n comun. Autorii sunt conştienţi de faptul că lumea contemporană intră treptat în epoca postmodernismului. Reţeaua globală Internet este chintesenţa modului postmodernist de viaţă, spaţiul în care postmodernismul este prezentat cel mai larg şi mai adecvat. Pentru a demonstra afirmaţia de mai sus vom face o scurtă trecere în revistă a principalelor trăsături şi principii ale postmodernismului: (a) pluralismul axiologic, amestecul diferitor tradiţii şi norme, schimbarea/transformarea intenţionată a polurilor ce determină orientările tradiţionale ale individului; (b) fragmentarismul şi principiul montării; (c) intertextualitatea şi recurgerea la citate; (d) sincretismul stilistic, amestecul genurilor; (e) nedeterminarea, incertitudinea, cultul confuziilor, erorilor, omiterilor; (f) jocul lingval etc. Postmodernismul este orientat pe tipul antropologic care:
• •

este un cosmopolit care înţelege relativitatea oricăror tradiţii şi norme culturale; este un consumator, inclusiv un consumator de informaţii;

este un intelectual, care posedă regulile jocului lingval şi care uşor se poate dezice de aceste reguli.

Cu speranţa într-o colaborare eficientă, ce se va prelungi şi după finisarea cursului, dorim celor ce s-au înscris la curs succese în perfecţionarea nivelului profesional!

3

Comenius considera că a învăţa pe altul înseamnă a şti ceva şi a face şi pe altul să înveţe să ştie şi aceasta repede. semnificaţia conceptului s-a schimbat. numit „părintele didacticii” a contribuit la cristalizarea didacticii ca o teorie cu un domeniu de cercetare bine delimitat. Pentru Comenius didactica era o denumire savantă a pedagogiei. TEORIILE ÎNVĂŢĂRII EVOLUŢIA NOŢIUNII „DIDACTICĂ” Originea conceptului „didactica” o găsim în termenii greceşti „didaskein” (a învăţa). Plasarea pe prim plan a conceptului de predare implică un model magistrocentric al procesului de învăţământ. fapt ce implică un model al procesului de învăţământ în centrul căruia se află instruitul (elevul. cele două componente ale procesului de învăţământ – predarea şi asimilarea. regulilor şi aplicaţiilor generale sau speciale). studentul. Friedrich Adolph Wilhelm Diesterveg. Didactica modernă este o disciplină ştiinţifică de sine stătătoare care are drept obiect optimizarea învăţării unor conţinuturi specifice în situaţii de instruire sau de formare. ce ţin de didactică: • • Elaborarea conţinuturilor. În accepţiunea lui Herbart. (a) Celebrul pedagog ceh Ian Amos Comenius (1592-1670) în lucrarea sa „Didactica Magna” (Marea Didactică) a atribuit didacticii semnificaţia de artă a predării. mai precis – „arta universală de a-i învăţa pe toţi totul”. instruire). adică a unui model în centrul căruia se află profesorul. plăcut şi temeinic (în special. „didaktike” (arta învăţării). 4 . SISTEMUL DIDACTIC Pot fi identificate cel puţin două domenii de cercetare. cursantul). Au contribuit la dezvoltarea didacticii Johann Heinrich Pestalozzi. învăţământ). „didaktikos” (instrucţie. care are drept preocupare fundamentală predarea unor conţinuturi în conformitate cu anumite legităţi psihologice ale asimilării lor. cu ajutorul exemplelor. se află într-o strânsă interdependenţă. Konstantin Dmitrievici Uşinski şi a. Pe parcurs. Însuşirea acestor conţinuturi de către subiectul cognitiv.II. (c) Definiţia modernă a didacticii se deosebeşte esenţial de primele două definiţii. (b) Pedagogul german Johann Friedrich Herbart (1776-1841). Deosebirea constă în plasarea pe prim plan a conceptului de învăţare. Herbart considera didactica un compartiment al pedagogiei. „didasko” (învăţare.

transpoziţia didactică (se referă la axa epistemologică). reprezentarea (se referă la axa psihologică). Situaţia de învăţare Vom numi situaţie de învăţare un ansamblu de condiţii şi de circumstanţe susceptibile de al conduce pe student la însuşirea / construirea cunoştinţelor. Cei trei actanţi a sistemului didactic întreţin. Elementele enumerate constituie triunghiul sau sistemul didactic. Anume aceste relaţii. Axa psihologică reuneşte problematica ce ţine de studiul însuşirii conţinuturilor de către instruit. Cercetările ce ţin de axa epistemologică sunt centrate pe elaborarea / transformarea conţinuturilor de predat. (c) latura C-I – axa psihologică. anumite relaţii în situaţiile de predare. în continuare. constituie obiectul de studiu al didacticii. care privilegiază relaţia profesor-instruit. Menţionăm că relaţiile dintre actanţii sistemului didactic nu au loc în vid. Acest sistem ternar se opune modelului binar din pedagogie. după cum s-a menţionat. axa intervenţiilor didactice. axa cu dominantă praxeologică. Din aceste considerente axa epistemologică mai este denumită axa predării.Mai precis. CONCEPTELE DE BAZĂ ALE DIDACTICII Conceptele de bază ale didacticii sunt: • • • • situaţia de învăţare (constituie nucleul sistemului didactic). Baza triunghiului didactic are mai multe denumiri: axa formării. de aceea această axa este denumită şi axa învăţării. Laturile sistemului didactic (fig. contractul didactic (se referă la axa formării). denumirea de axă a formării. învăţare sau evaluare. instruiţi şi conţinut (materia de studiu). (b) latura P-I – axa praxeologică. Vom reţine. Scopul elaborării unei situaţii de învăţare: a facilita (pentru student) transformarea informaţiilor din conţinutul unui curs în cunoştinţe şi competenţe. aceste relaţii au loc într-un anumit mediu pe care îl vom numi mediu educaţional. 2) au denumiri speciale: (a) latura C-P – axa epistemologică. în mod evident. 5 . didactica studiază relaţiile ce se stabilesc între un profesor.

exerciţii. calitatea relaţiilor ce există în comunitatea de învăţare. modalitatea de grupare a studenţilor. căutare de informaţii. 6 . situaţiile de învăţare sunt concepute. proiect. în special. rezolvare de probleme. Situaţiile de învăţare pot fi concepute pentru fiecare student în parte sau pentru un grup de studenţi. Din cele relatate rezultă că didactica poate fi definită drept studiul ştiinţific al organizării situaţiilor de învăţare. • mediul resurselor. proiectate şi organizate de profesor. imprevizibilă. platformă de e-învăţare etc.O situaţie de învăţare poate fi una spontană. analiză critică. exerciţii. O situaţie de învăţare în grup este o situaţie în care studenţii pot comunica. proiect. analiză critică. Asemenea situaţii se pot întâmpla în orice moment al vieţii cotidiene. partaja resursele disponibile şi care este susceptibilă de a declanşa mecanismele învăţării. ce schimbă reprezentările studentului. rolul fiecărui membru al acestei comunităţi). căutare de informaţii. O observaţie. Posibilitatea apariţiei unui conflict socio-cognitiv constituie un element important în procesul de reconstrucţie a reprezentărilor. Tipologia celor mai răspândite situaţii de învăţare este următoarea: situaţie-problemă: dezbatere. al resurselor numerice. un eveniment. Tipologia celor mai răspândite situaţii de învăţare este următoarea: • • • • • • • • situaţie-problemă: dezbatere. În cazul formării. studiu de caz. Situaţia de învăţare poate fi privită drept o „situaţie de plecare” pentru student. Situaţia de învăţare se înscrie într-un mediu ce conţine următoarele componente: • mediul social (caracteristicile / profilurile studenţilor şi a cadrelor didactice. constituie situaţii de învăţare. o întâlnire. sit Web. rezolvare de probleme. mediul informatic de învăţare (manual electronic. studiu de caz.).

to learn). Instruitul. Este persoana privilegiată care contactează direct cu instruitul. Activitatea autorului constă în realizarea primei etape a transpoziţiei didactice: de la conţinuturi savante – la conţinuturi de predat. ce poate fi caracterizată prin verbul a învăţa (engl. e-learning) utilizarea noilor tehnologii multimedia şi a Internet-ului pentru a ameliora calitatea învăţării. În dependenţă de conţinut. (b) relaţia C-I. Acesta poate fi un elev. telefon mobil) În cazul e-învăţării sistemul didactic ternar (fig. tutorele defineşte programul. 7 . Acest conţinut poate fi prezentat în mai multe moduri: animaţii. texte etc. ce poate fi caracterizată prin verbul a transpune (engl. În situaţiile didactice tradiţionale profesorul este autor. stabileşte calendarul cursului şi priorităţile. numărul de instruiţi mai multe persoane pot îndeplini rolul de tutore. tutore şi evaluator. to manage). Conţinutul. obiective. Între actanţii sistemului didactic pentru e-învăţare există următoarele relaţii: (a) relaţia A-C. imagini. 4): Actanţii situaţiei didactice în cazul e-învăţării sunt: Autorul. autorul unui curs electronic este o echipă de specialişti. Tutorele. facilitând accesul la resurse şi servicii. mai variat. un angajat. sarcinile pentru lucrul independent. e-învăţarea este o modalitate de organizare a procesului de învăţământ în care conţinuturile de învăţat sunt furnizate de reţea şi aceste conţinuturi devin accesibile prin intermediul unor dispozitive electronice (calculator. autorul nu este o singură persoană. În calitatea sa de manager. De regulă. simulări. În esenţă. un student. ce poate fi caracterizată prin verbul a conduce (engl. to transpose). 2) se modifică şi capătă următoarea formă (fig. precum schimburile şi colaborarea la distanţă. (c) relaţia T-C. În cazul e-învăţării conţinutul prezentat instruitului este mai bogat. modele.SISTEMUL DIDACTIC ÎN ÎNVĂŢAREA ELECTRONICĂ (E-LEARNING) Vom numi învăţare electronică sau e-învăţare (engl. În eînvăţare apar două persoane specifice: autorul şi tutorele. Activitatea instruitului constă în realizarea ultimei etape a transpoziţiei didactice: de la conţinuturi predate – la conţinuturi însuşite.

Noţiunea de transpoziţie didactică a fost dezvoltată iniţial în cadrul didacticii matematicii.a ghida (engl. Operaţia respectivă se numeşte transpoziţie didactică. Ultimul este prelucrat şi „filtrat” pentru a deveni conţinutul disciplinei universitare. REPREZENTAREA Reprezentările constituie modelele interiorizate ale mediului în care se află subiectul şi a acţiunilor sale în acest mediu. to facilitate . prin contactul direct al instruiţilor. care cuprinde nu numai cunoştinţele. În rezultat apare un document oficial. La începutul anilor ’80 ai secolului trecut cercetătorul francez J. se reconstruieşte. În cazul e-învăţării sunt necesare mijloace speciale pentru a facilita socializarea.to guide). c poate fi caracterizată prin verbele a facilita .-L. În sistemul didactic tradiţional socializarea se produce „de la sine”.(d) relaţia I-I. ce poate fi caracterizată prin verbul a colabora (engl. to socialise). Martinand a propus de a utiliza în calitate de arie de referinţă practica socială. (f) relaţia T-I. cât şi contextul în care apar aceste probleme şi sarcini. O reprezentare se construieşte. conţinuturile savante suferă un şir de transformări până când devin conţinuturi însuşite de instruit (fig. În consecinţă.a îndruma . aceste modele sunt utilizabile de subiect drept surse de informaţii despre lume şi drept instrumente de planificare şi reglare a conduitelor sale.to advice . 5) Trecerea de la conţinuturile savante şi practica socială de referinţă la conţinuturile de predat este realizată de conceptorii de curriculum/programe. Sensul ei poate fi redat prin sloganul: „De la conţinuturi savante la conţinuturi de predat”. sarcinile ce pot fi rezolvate prin aplicarea acestor cunoştinţe. Trecerea de la conţinuturile de predat la conţinuturile predate (curriculumul predat) este sarcina profesorului. ce poate fi caracterizată prin verbul a socializa (engl. se structurează şi evoluează în cadrul interacţiunii subiectului cu 8 . Ultima trecere – de la conţinuturile predate la conţinuturile însuşite (curriculum-ul realizat) devine posibilă prin activitatea instruitului. TRANSPOZIŢIA DIDACTICĂ Conţinutul disciplinelor universitare au ca arie de referinţă conţinutul ştiinţei respective. (e) relaţia A-T. to colaborate). numit curriculum scris. dar şi problemele.

în multe cazuri. instruitul trebuie să-şi construiască o reprezentare a cunoştinţelor ce urmează să fie achiziţionate. învăţarea conduce la reorganizarea sistemului de reprezentări şi a comportamentului elevului. imaginea mentală şi reprezentare. Numai intervenţiile profesorului sau interacţiunile cu colegii pot contribui la transformarea reprezentărilor existente în reprezentări noi. care ar genera anxietate şi dezechilibru cognitiv. în procesul învăţării sunt posibile două variante: (a) cunoştinţele noi se înscriu în suita logică de cunoştinţe precedente şi nu creează discontinuităţi. Această reprezentare. în acest caz. Menţionăm. 7 este schiţat procesul de învăţare privit ca proces de modificare a sistemului de reprezentări a instruitului: 9 . Cunoştinţele sunt stocate în memorie sub formă de reprezentări. Altfel spus. cu un minim de intervenţii didactice ale profesorului. În consecinţă. că in realitate. 6 este arătată deosebirea dintre conceptul teoretic. rupturi importante. Reprezentările sunt necesare pentru a permite stabilirea legăturilor între cunoştinţele deja achiziţionate şi cunoştinţele ce urmează să fie achiziţionate. sunt respinse deoarece reprezentările noi sunt prea destabilizatoare pentru subiect. înlocuieşte reprezentarea veche. care dispune de o putere explicativă mai mare. Amploarea modificării depinde de partea de cunoştinţe noi care trebuie integrată în sistemul cognitiv al individului. reprezentarea este produsul cognitiv care reflectă ceea ce subiectul reţine din interacţiunile sale cu mediul. cunoştinţele noi se ciocnesc de cele existente şi. Integrarea noilor cunoştinţe se produce. În acest caz. În fig. În fig. închis pentru informaţiile exterioare. (b) cunoştinţele noi nu se înscriu în câmpul de reprezentări existente ale instruitului sau în continuitatea logică a cunoştinţelor deja asimilate. subiectul se transformă pentru un timp scurt într-un sistem autoreglat. În consecinţă. Teoretic. interacţiunea cu obiectul este determinată de reprezentarea pe care subiectul şi-a creat-o despre obiect. În acelaşi timp. cunoştinţele noi conduc întotdeauna la o modificare mai mult sau mai puţin pronunţată a structurii sistemului cognitiv.obiectul studiat. Pentru a învăţa.

ce determină parţial rolul instruiţilor şi rolul profesorului în practica de formare. 8). în mare parte. atunci acţiunea ei destabilizatoare poate conduce la dificultăţi cognitive sau chiar la eşec. XX. 10 . mobile learning) facilitează învăţarea dea lungul întregii vieţi prin crearea unui mediu educaţional nou. Învăţarea mobilă (engl. LUMEA ÎNVĂŢĂRII Învăţarea este un proces care începe la naştere şi continuă pe parcursul întregii vieţi. trece prin patru faze: incompetenţa inconştientă → incompetenţa conştientă → competenţa conştientă → competenţa inconştientă (fig. Învăţarea dea lungul întregii vieţi (engl. Se poate afirma că contractul didactic este un ansamblu de „reguli de joc”. Practica demonstrează că este bine ca aceste „reguli de joc” să fie stabilite până la începutul cursului. Contractul didactic este. Dacă informaţia nouă contrazice într-o măsură mare reprezentărilor existente. CONTRACTUL DIDACTIC Contractul didactic include ceea ce profesorul aşteaptă de la instruiţi în raport cu conţinuturile predate şi ceea ce instruiţii aşteaptă de la profesor în raport cu predarea. în care instruitul are acces la resursele de învăţare de oriunde şi oricând. În ultimul caz. consideră mai mulţi cercetători. implicit. informaţia nouă trebuie să „intre în rezonanţă” cu cunoştinţele anterioare ale subiectului. Învăţarea umană.Din schema de mai sus rezultă că informaţia nouă poate fi filtrată şi deformată de reprezentările existente. poate fi respinsă sau poate fi transformată într-o reprezentare mai operatorie. long life learning) a fost condiţionată de „explozia” informaţională „produsă” la mijlocul sec. care s-a manifestat prin creşterea rapidă a volumului de informaţie în lume într-un interval scurt de timp.

Simplificat. prelucrare. încercând să înţeleagă ceea ce a înţeles instruitul şi felul cum a înţeles (să ne amintim ideea principală a excepţionalului film despre şcoală „Să ajungem până luni”: fericirea este când tu eşti înţeles). învăţarea este capacitatea organismului de a-şi modifica comportamentul adaptiv. selectare.CE ESTE ÎNVĂŢAREA În cel mai larg sens. Indicatorul învăţării este performanţa. Fenomenul învăţări este extrem de complex. când profesorul se situează în locul acestuia. Din punctul de vedere al educaţiei umaniste. integrare în structuri construite anterior. învăţarea reală începe atunci când profesorul învaţă de la instruit. 11 . asimilare. Adaptarea are ca efect echilibrarea organismului cu mediul şi comportă două procese: asimilarea şi acomodarea. mecanismul psihologic al învăţării se explică prin operaţiile de receptare. Pe parcurs acest fenomen va fi analizat din mai multe puncte de vedere. stocare.

paradeigma – exemplu. normativă. explicativă. E. predictivă. Ebbinghaus (1850-1909). gândirea umană este rodul exclusiv al experienţei. P. Comportamentul se produce în prezenţa unui eveniment determinat de mediu. Altfel spus. Torndike. care determină reacţia. condiţiile şi bazele învăţării. de la naştere. Teoriile învăţării reprezintă modele conceptuale. Paradigmele învăţării se referă la teoriile care au dominat succesiv lumea educaţiei şi care au determinat organizarea procesului de învăţământ în diferite perioade. Procesul psihic. Descartes şi J. conţinutul. propusă de Watson. B. este declarat „cutie neagră”. Skinner. Aceste afirmaţii ştiinţifice definesc esenţa. behavior) elevului. LEGEA UITĂRII A LUI EBBINGHAUS Printre savanţii care au pus pietre de temelie la devenirea psihologiei ca ştiinţă se numără psihologul german G.III. care se numeşte stimul. Fiinţa umană este considerată. John Watson considera că termenul „comportament” este echivalent cu „răspuns” sau „reacţie”. achiziţionarea cunoştinţelor pe parcursul vieţii depinde numai de propria experienţă a fiinţei umane în mediul înconjurător. Ebbinghaus a formulat exigenţa conform căreia acest studiu poate fi realizat numai prin observarea obiectivă a comportamentului manifestat de individ. Conform filozofiei empiriste. 12 . În acest sens.U. J. Modelul behaviorist (comportamentalist) al învăţării este fundamentat de filozofia empiristă. L. valori şi tehnici acceptate şi utilizate de membrii unei comunităţi ştiinţifice. Watson. F. psihologii din S. Obiectul studiului este comportamentul (engl. La constituirea teoriei behaviorismului au contribuit psihofiziologul rus I. a condus la naşterea behaviorismului. ce îmbină nivelul ipotezelor cu cel al principiilor în vederea cunoaşterii sistematice a activităţii de învăţare printr-un ansamblu de afirmaţii ştiinţifice cu valoare informaţională. PARADIGME ALE ÎNVĂŢĂRII BEHAVIORISMUL Paradigma (de la gr. Fondatorul behaviorismului. ca fiind virgină de orice cunoştinţe („tabula rasa”). Studiind procesele psihologice (memorizarea unor conţinuturi specifice).A. Locke. inaccesibilă unei analize ştiinţifice obiective. Aplicarea sistematică şi aprofundarea acestei exigenţe. mostră) este un ansamblu de credinţe. Pavlov. dezvoltată de R. teoriile învăţării explică: • • • • în ce constă învăţarea? cum se produce învăţarea? de ce depinde învăţarea? în urma cărui proces ia naştere învăţarea? Teoriile behavioriste ale învăţării pot fi caracterizate prin aceea că în procesul de învăţare se iau în consideraţie numai influenţele asupra instruitului şi reacţiile de răspuns la aceste influenţe.

la începutul sec. Salivarea la semnalul sonor sau luminos în locul gustului este o reacţie condiţionată. Ebbinghaus menţiona: „Pe parcursul primei învăţări se creează o asociaţie directă între termenii adiacenţi (silabele vecine) ale seriei. laureatul Premiului Nobel I. P. Condiţionarea se produce între diferiţi centri nervoşi. Legea generalizării descrie condiţiile în care un animal va asocia acelaşi răspuns unor stimuli (relativ) diferiţi. Ideea realizată de Pavlov a fost de a crea legături între anumite semnale din exterior şi reacţiile organismului. În principala sa lucrare „Despre memorie”. De câte ori câinele era hrănit. în continuare acest proces este lent (fig. Legea discriminării defineşte condiţiile în care acelaşi animal poate asocia două răspunsuri diferite unor stimuli care se deosebesc puţin între ei. Pavlov. Ipoteza de la care a pornit Pavlov a fost următoarea: între stimulii din mediu şi reacţiile organismului există o legătură. printre care cea mai cunoscută este legea uitării: uitarea este intensivă în primele ore după memorizare. care caracterizează stabilirea asociaţiei „stimul-răspuns”. Experimentele lui Pavlov au implicat studierea reacţiilor câinilor în diferite situaţii. în ziua următoare”. XX. plasate în aceeaşi ordine.Ebbinghaus a studiat procesul memorizării unor silabe fără semnificaţie şi a formulat un şir de legi. prevăzută cu un bec sau un clopoţel. Aceasta i-a permis să explice de ce învăţarea repetată este cu mult mai facilă dacă silabele sunt plasate în aceeaşi ordine ca şi la învăţarea iniţială. câinele a început să saliveze doar la vederea luminii sau la auzul sunetului. 8). se aprindea becul sau se auzea sunetul clopoţelului. deoarece se traduce într-o economie (reducere a timpului consacrat învăţării repetate în raport cu timpul consacrat învăţării iniţiale) importantă a învăţării repetate ale aceloraşi silabe. Pavlov a stabilit câteva legi. Ebbinghaus a făcut apel la noţiunea de asociere. Pentru a interpreta rezultatele căpătate. După un timp. CONEXIONISMUL 13 . Legea extincţiei descrie condiţiile în care are loc un declin temporal al unei condiţionări (repetarea asociaţiei de un număr mare de ori fără întărirea respectivă). CONDIŢIONAREA CLASICA Condiţionarea clasică a fost cercetată de fiziologul rus. printr-o substituire de stimuli. Forţa acestei asociaţii directe este relativ mare. Cea mai cunoscută este experienţa în care câinele era ţinut într-o cuşcă.

Întărirea pozitivă se obţine prin permisiunea de a accede la ceva plăcut. Întărirea intensifică ultimul comportament manifestat. conform acestei metode. realizarea corectă a căreia ne vorbeşte în ce măsură instruitul a înţeles conţinutul unităţii de învăţare. Profesorul programează ordinea de prezentare a unităţilor de învăţare. Un aspect important în utilizarea întăririlor (pozitive sau negative) îl constituie momentul acordării acestora. există riscul de a produce o învăţare neadecvată. Skinner. 14 . dacă încercările au succes. Participarea activă a instruitului la învăţare este determinată de faptul că. numai oferind răspunsuri corecte. INSTRUIREA PROGRAMATĂ Instruirea programată este o metodă de învăţare ce presupune divizarea conţinutului în unităţi mici. Pentru fiecare unitate este formulată/elaborată o întrebare/sarcină. comportă următoarele etape: informarea instruitului. A. Cel mai important aspect al acestei teorii constă în legea efectului: învăţarea se produce printr-o succesiune de încercări şi erori. la finalul fiecărei unităţi el primind un feed-back (informaţie în retur) cu rol de întărire pozitivă sau negativă. care a stat la baza primelor programe de instruire computerizate. F. Metoda instruirii programate poate fi realizată printr-un program pe calculator sau printr-un manual de instruire programată. ci şi pentru că stimulii produc nişte consecinţe plăcute. ele sunt reţinute. se poate realiza în afara unităţii de învăţământ şi fără îndrumarea profesorului. propusă de Skinner. iar întărirea negativă se obţine prin permisiunea de evita stimulii neplăcuţi. ele sunt inhibate.) a elaborat teoria conexionismului.Paralel cu experimentele lui Pavlov. Acesta a fost punctul de pornire pentru cercetările altui psiholog american . dacă încercările nu au succes. expunerea sarcinii de învăţare. Schema programării liniare. Thorndike (S. Pot fi concepute trei tipuri de programe de instruire. Pavlov şi a scos în evidenţă legea exerciţiului (numărul de repetări a asociaţiei „stimul-răspuns” care este necesar pentru ca condiţionarea să devină efectivă). CONDIŢIONAREA OPERANTĂ Thorndike a evidenţiat faptul că învăţare se produce nu doar prin conexiuni stimul-răspuns. rolul profesorului se deplasează înspre conceperea programelor şi a instrucţiilor de utilizare. Skinner a aprofundat legile învăţării stabilite de I.B. Modelarea comportamentală ia permis lui Skinner să inventeze metoda instruirii programate. Instruitul poate parcurge programele în ritmul propriu. astfel că dacă nu intervine imediat. timp şi spaţiu pentru rezolvare. el poate avansa în program. Schema programării ramificate. oferirea răspunsului corect. În acest caz. care afirmă că învăţarea are la bază formarea unor conexiuni la nivelul centrilor nervoşi din creier. Skinner a fundamentat noţiunea de modelare comportamentală. psihologul E. Învăţarea. Prin experienţele sale. care se realizează prin intermediul întăririlor pozitive şi negative. U.

Luând ca punct de plecare variabilitatea condiţiilor de învăţare. pe impulsuri motivaţionale situative. ÎNVĂŢAREA SOCIALĂ Învăţarea socială are drept obiect asimilarea unor modele comportamentale. expunerea sarcinii de învăţare. 4.elaborată de N. învăţarea prin discriminare – diferenţierea stimulilor relativ similari. învăţarea de noţiuni – capacitatea de a da un răspuns comun la o clasă de stimuli. Crowder. 5. presupune parcurgerea următoarelor etape: informarea instruitului. R. 6. asociaţia verbală – învăţarea de lanţuri verbale. toată învăţarea umană este socială pentru că se petrece în contexte culturale si este dirijată de modele educaţionale. A. ci de absenta cultivării pârghiilor de autocontrol din cauza unui deficit educaţional. Denumirea teoriei (cumulativ-ierarhică) ne vorbeşte despre faptul că învăţarea trebuie realizată consecutiv (de la simplu la compus) şi că învăţarea este un proces cumulativ. învăţarea de reguli – regula este înţeleasă ca un lanţ din două sau mai multe concepte. Gagné a identificat opt tipuri de învăţare: 1. fragmentarea conţinuturilor. ce îi permite instruitului să studieze mai adânc unitatea de conţinut). negativ – prin trecerea la un program secundar. care se divid în două grupe mari: condiţii interne şi condiţii externe ale învăţării. afirmă că învăţarea este determinată de anumite condiţii. 7. a noi forme şi scheme de interacţiune interpersonală şi. nivel întâlnit mai ales la vârstele mici. 8. prin aceasta. cu valorile si normele interpsihologice. învăţare de tip stimul-răspuns – situaţie în care cel care învaţă oferă un răspuns precis la un stimul discriminat. Gagné. 3. întărirea răspunsului (pozitiv – prin trecerea la următoarea unitate de învăţare. înlănţuirea – o succesiune de două sau mai multe situaţii stimul-răspuns. 2. În sens larg. inhibarea creativităţii. necritică a modelului bazat pe imagini. rezolvarea de probleme – combinarea a două sau mai multe reguli însuşite anterior. Există o învăţare socială în sens restrâns specializată în a face experienţa legăturii cu realitatea. TEORIA ÎNVĂŢĂRII CUMULATIV-IERARHICE Autorul acestei teorii. Programarea combinată îmbină cele două variante descrise mai sus. El poate fi întâlnit chiar si la preadolescenţi si adolescenţi unde nu mai este vorba de lipsa de experienţă socială ca la cei mici. conduite interpersonale. de imitare spontană. a noi trăsături de personalitate. În învăţarea socială există şi un nivel socioperceptiv. timp şi spaţiu pentru alegerea unui răspuns. învăţare de semnale (reflexul lui Pavlov). 15 . Instruirea programată are anumite limite: neglijarea laturii afective.

grupuri sau colectivităţi. Autorul acestui model de învăţare. limbajului natural. orientarea atenţiei asupra aspectelor relevante ale comportamentului. externe sau substitutivă. se interapreciază. motivaţia de a reproduce comportamentul observat si justificarea ei sub forma recompensei interne. 4. partenerii intercomunică. psihologul american Albert Bandura susţine că în toate tipurile de modelare. interfeţelor grafice. INTERACŢIUNEA OM-CALCULATOR ŞI MODELUL GOMS Prin definiţie.Există şi un nivel sociognostic al învăţării sociale definitorii pentru adolescenţi. sociale. reţinerea trăsăturilor critice ale performantei mnezice. GOMS este un model behaviorist al interacţiunii om-calculator ce reduce interacţiunea cu calculatorul la un şir de acţiuni elementare (fizice. meniurilor. conţinând „operaţiile” pe care utilizatorul trebuie să le efectueze. Selection Rules – reguli de selecţie. 3. sunt implicate patru deprinderi mediatoare: 1. 2. Într-un mod simplificat. interacţiunea om-calculator se referă la ansamblul fenomenelor cognitive. Dacă există mai mult de o metodă pentru 16 . Învăţarea socială este întotdeauna o interinvăţare si ea are drept conţinut experienţele pe care şi le transmit reciproc cei care intră în acţiune în calitatea lor de indivizi. Fiecare metodă este descrisă ca o succesiune de etape. ghidat de modelele furnizate de educator în mod conştient. modelarea constă în descrierea „metodelor” necesare pentru a atinge un „scop” specific. cognitive. perceptuale). inclusiv programele ce participă la realizarea unei sarcini la calculator. În acest caz. Interacţiunea omului (utilizator – engl. de la imitarea unei simple acţiuni până la reproducerea comportamentului social complex. Utilizarea acestor acţiuni elementare face posibilă elaborarea diverselor interfeţe şi optimizarea proiectării lor. se atrag în baza similitudinii unor calităţi cu profundă rezonanţă morală care emerg din interior. La proiectarea interacţiunii om-calculator sunt folosite mai multe modele. Abrevierea GOMS semnifică: Goals – scopuri. Methods – metode. copierea comportamentului modelului. urser) cu calculatorul poate fi realizată prin intermediul: • • • • • limbajelor speciale de comandă. materiale. formularelor interactive. Opreations – operaţii.

De exemplu. ce permite mai multe moduri de deplasare a cursorului. de obicei. propunerea unei metode de predare-învăţare-evaluare: operaţionalizarea obiectivelor de învăţare. cum ar fi: • • • cu ajutorul mouse-lui. pe care ultimul trebuie să o realizeze. COGNITIVISMUL Aproximativ pe la mijlocul sec. învăţarea prin probe şi erori. prin teste. condiţionare. această paradigmă s-a dovedit a fi eficace în cazul formării tehnice pe termen scurt. În particular. precizarea mecanismului psihologic al învăţării: repetarea asocierii stimul-răspuns. atunci „regulile de selecţie” permit de a selecta metoda cea mai bine adaptată la contextul realizării sarcinii. obligându-i să se centreze asupra instruitului şi asupra sarcinii intelectuale. un editor de texte. Paradigma behavioristă micşorează riscul dogmatismului verbal a unor profesori. asigurarea unor întăriri pozitive în cazul răspunsurilor bune. Paradigma behavioristă a contribuit esenţial la renovarea practicilor de evaluare. prezintă cele mai multe avantaje. obţinerea unor automatisme. O regulă de selecţie are următorul format: Dacă (condiţia despre situaţia actuală este adevărată) Atunci utilizează metoda M. XX în mai multe discipline au fost realizate cercetări care au condus la o abordare nouă în explicaţia comportamentului uman. care se realizează. când ceea ce contează este modificarea comportamentului. Modelul behaviorist constituie un instrument util în conlucrarea profesorilor. când ei caută să se asigure că au unele şi aceleaşi obiective. cu ajutorul tastelor. Această abordare a semnificat 17 . evaluarea atingerii obiectivelor. care a devenit mai transparentă şi mai obiectivă. Dă posibilitatea utilizatorului să aleagă acea metodă care. cunoaşterea unui algoritm de acţiune sau al unei tehnologii. Eficacitatea acestei paradigme a fost demonstrată în învăţământul tehnic şi cel profesional. posibil chiar în detrimentul organizării propriului discurs. prin combinarea ambelor tehnici.atingerea scopului. în situaţia concretă. AVANTAJELE PARADIGMEI BEHAVIORISTE A ÎNVĂŢĂRII Forţa paradigmei behavioriste constă în faptul că ea propune o teorie completă a învăţării prin: • • • definirea ei: a învăţa înseamnă a deveni capabil de a da un răspuns adecvat.

Köhler. Cognitiviştii îşi propun de a furniza o analiză fină a interacţiunii între individ şi mediul înconjurător. Informaţiile sunt tratate în interiorul şi cu ajutorul unui sistem cognitiv. Un exemplu clasic este cel al triunghiului isoscel dreptunghic. Memoria umană nu este unitară. GENEZA OPERAŢIILOR INTELECTUALE O problemă importantă în teoria învăţării constă în determinarea modului în care instruitul îşi organizează informaţia achiziţionată. deşi nimeni nu şi-a pus scopul să înveţe configuraţia locului de trai. GESTALTISMUL. Este o teorie care a apărut ca răspuns la behaviorism. Aceşti regiştri permit nu numai stocarea a ceea ce a fost învăţat. compus din mai mulţi regiştri de memorare. dovedind că învăţare se produce şi fără o modificare vizibilă a comportamentului. fără a disocia părţile de ansamblu. A. ce rămâne în stare de latenţă până când anumite condiţii din mediu îl fac pe individ să apeleze la aceste cunoştinţe. E. Fiecare registru îndeplineşte funcţii diferite în procesul general de percepere. fiecare din noi va reuşi să realizeze o schiţă a apartamentului / casei de locuit. registrul Memoriei de Durată Lungă (MDL). dar permit şi interpretarea. registrul Memoriei de Lucru (ML). Ea este compusă din trei regiştri: registrul de informaţie senzorială (RIS). fiindcă în afara respectivei configuraţii părţile nu mai au aceeaşi semnificaţie. problema se simplifică dacă ne imaginăm acest triunghi ca o jumătate a unui pătrat cu latura <em>a</em>. U.naşterea încă a unui model al învăţării – modelul cognitivist. care poate fi divizat într-o serie de procese locale. Au fost identificate patru 18 . iar acestea. Psihologul din S. Prin urmare aria suprafeţei triunghiului este ÎNVĂŢAREA LATENTĂ . înţelegerea şi transformarea informaţiilor în cunoştinţe. Gestaltismul porneşte de la premisa că fenomenele trebuie privite în totalitate. înţelegerea informaţiei provenite din problemă. o imagine mentală a realităţii. Tolman a demonstrat că omul învaţă unele lucruri prin explorarea lumii înconjurătoare. în primul rând. Transformarea informaţiilor în cunoştinţe este asigurată de un proces general de învăţare. De exemplu. Această interacţiune constă în tratarea/procesarea informaţiei provenite din mediu. Psihologul elveţian Jean Piaget a demonstrat că acest mod de organizare depinde de stadiul de dezvoltare în care se află instruitul. La calculul ariei suprafeţei acestui triunghi cu cele două laturi egale cu <em>a</em>. transformarea informaţiilor în cunoştinţe şi utilizarea acestor cunoştinţe pentru a acţiona ulterior asupra mediului. Achiziţia de cunoştinţe se realizează prin activităţi de rezolvare a problemelor (în sens larg) şi cere. ÎNVĂŢAREA PRIN INTUIŢIE Este o teorie a învăţării elaborată de psihologul german W. prelucrare şi memorare a informaţiei. Rezultatele învăţării se configurează într-o hartă cognitivă. la rândul său. sunt compuse din operaţii mentale ordonate.

Expresiile lingvistice. a prelucrat teoria lui Piaget. Piaget considera că toţi trebuie să parcurgă stadiile în aceeaşi succesiune. Cunoştinţele pe care le avem despre un anumit obiect sunt reprezentate lingvistic. 2. reflexus – reflectat) este actul de răspuns al organismului. În acest fel. unul logic. experimentare reală (caracterizează primii ani de viaţă).A. stadiul preoperatoriu. Se poate presupune. Deşi între instruiţi există diferenţe. semantice sau pragmatice. stadiul operaţiilor concrete. MODELUL LUI BRUNER Jerome Bruner. apare o schemă de activism. adăugând la achiziţiile anteriore câte ceva în fiecare stadiu. altă parte este dobândită pe parcursul vieţii. mai degrabă. decât psihologic.stadii a dezvoltării cognitive: stadiul senzorimotor. stadiul operaţiilor formale. DE LA REFLEXE LA TEORIA SCHEMELOR Amintim că reflexul (lat. psiholog din S. judecăţile şi imaginile sunt reprezentări simbolice. învăţare prin acţiune obiectuală.. implicit. 19 . iar expresiile lingvistice sunt manipulate pe baza unor reguli sintactice. simbolurile înlocuiesc imaginile şi acţiunile (caracterizează tot restul vieţii). bazată pe imagini (caracterizează perioada de vârstă 5-7 ani). conceptele. 3. care este iniţiată de fiecare dată. În manualele de biologie este descris ca consecutivitate a două evenimente: stimulul şi răspunsul/reacţia: Răspunsul sau reacţia este un activism al organismului. Bruner a elaborat un model de cunoaştere a lumii prin trei modalităţi. TEORIA CODĂRII SIMBOLICE Teza principală a teoriei codării simbolice este următoarea: cunoştinţele şi. determinat de influenţa factorilor din mediul extern şi intern asupra receptorilor corespunzători. stările de lucruri corespunzătoare sunt reprezentate în sistemul cognitiv prin simboluri şi structuri simbolice. Un simbol este o reprezentare ce denotă obiecte sau stări de lucruri şi care se supune unor reguli de combinare. O parte din reflexe este înnăscută. învăţarea simbolică. aflate în interrelaţie: 1. că la stimuli asemănători organismul reacţionează în mod asemănător. reproşându-i că modul în care a descris stadiile dezvoltării intelectuale este.U. învăţare iconică. când sunt receptaţi stimulii corespunzători.

Filtrarea limitează percepţia mediului şi permite prepararea următoarei etape). 3. nu conduce la rezultatul aşteptat. prevederea faptului că activismul dat va conduce la un rezultat anumit. ce constituie reprezentările mediului înconjurător. Teoria învăţării. cu întăririle adecvate.Jean Piaget a transformat modelul reflexiv bimembru într-un model trimembru: situaţia percepută (stimulul). von Glasesfeld a propus de a redenumi cele trei elemente ale schemei de mai sus în felul următor: 1. poate fi rezumată în felul următor: modificările cognitive au loc atunci. Encodarea este primul dintre procesele memoriei ce asigură intrarea informaţiei în sistemul cognitiv mnezic. dacă ea nu este adusă la forma specifică sistemului său cognitiv.Cognitivismul caută să descifreze acest interval. ce conduce la construirea unei reprezentări a situaţiei. recunoaşterea situaţiei date. Ultima prelucrează informaţia prezentată sub forma unor simboluri abstracte. • encodarea. o persoană este în stare să selecţioneze vocea interlocutorului. dar nu şi ce se petrece în drumul între S şi R. trăit mai înainte. Această metaforă se sprijină pe asemănarea ce există între funcţionarea unui calculator şi funcţionarea memoriei. 2. devine cauză a acomodării. Mecanismul percepţiei traduce informaţia despre 20 . Pentru a generaliza modelul şi a-l transforma într-un instrument explicativ al învăţării E. propunând metafora învăţării prin procesarea informaţiilor. PROCESAREA INFORMAŢIEI Reproşul adus paradigmei behavioriste a învăţării constă în aceea că adepţii behaviorismului evidenţiază doar comportamentul extern: de stimulare S şi de răspuns R. ci devine cauză a perturbării. perturbarea. asociat cu această situaţie (reacţia) şi rezultatul activismului care se transformă într-o superioritate pentru organismul activ. asociat cu situaţia dată. în unele cazuri. care restabileşte echilibrul perturbat. Dacă ne dezicem de teza referitoare la caracterul înnăscut al reflexului. atunci modelul trimembru poate fi utilizat pentru explicaţia cunoaşterii. Prelucrarea are loc în trei etape: • filtrarea informaţiei (fiind într-o încăpere aglomerată. prin feed-back. la rândul său. activismul specific. cu mult zgomot. care poate fi cristalizată din lucrările lui Jean Piaget. când schema de activism. activismul. Pentru organism modelul trimembru devine o „schemă de activism” şi un principiu de bază al învăţării senzomotorii. Individul nu poate reţine şi nu poate folosi o informaţie.

supus unei filtrări şi prelucrări active în urma căreia rămâne o anumită reprezentare a realităţii. reprezintă un ansamblu de idei mai complexe şi pregătite în mod deliberat. psiholog din S. inducţie. de reprezentare şi de combinare. la rândul său.mediu într-un cod (limbaj) propriu omului. noua învăţare capătă sens atunci când găseşte idei de bază pe care să se construiască noile acumulări în mintea 21 . Mai exact. Ausubel. Cvasiinstantaneu. cercetare şi evaluare la toate nivelurile şi la toate disciplinele. D. Dezvoltarea acestor practici se bazează pe teoria lui D. • tratarea în baza operaţiilor asupra reprezentărilor (generalizare. o informaţie accesibilă sistemului cognitiv uman. consideră învăţarea drept un proces fundamental de asimilare şi integrare a noilor achiziţii în contextul cunoştinţelor însuşite anterior. analogie.).A. Organizatorul. care sunt prezentate instruitului înainte de a-i oferi conţinuturile de însuşit. Descrise pentru prima dată de psihopedagogul Joseph Novak în 1977. Un astfel de mecanism îl prezintă organizatorii cognitivi şi anticipativi de progres. numit şi structurant. a structurilor cognitive deja existente. simţire şi înţelegere ale celui/celor care le elaborează. TEORIA ORGANIZATORILOR COGNITIVI ŞI ANTICIPATIVI Autorul acestei teorii.. constituindu-se ca un important instrument pentru predare. mecanisme ce intervin în timpul receptării noilor informaţii. învăţare. Ausubel este de părerea că învăţarea are la bază mecanisme de supraordonare. P. pattern) după care se structurează informaţiile. Ausubel conform căreia învăţarea temeinică a noilor concepte depinde de conceptele deja existente în mintea elevului şi de relaţiile care se stabilesc între acestea. Reprezintă un mod diagramatic de expresie.U. aproape în paralel cu percepţia intră în funcţie şi memoria. deducţie. Perceptul este. în scopul accesibilităţii ideilor ancoră relevante. HĂRŢILE CONCEPTUALE/COGNITIVE Hărţile conceptuale (“conceptual maps”) sau hărţile cognitive (“cognitive maps”) pot fi definite drept oglinzi ale modului de gândire. Percepţia se definitivează în percept (rezultatul percepţiei). Altfel spus. comparare etc. hărţile conceptuale se prezintă ca o tehnică de reprezentare vizuală a structurii informaţionale ce descrie modul în care conceptele dintr-un domeniu interrelaţionează. organizatorul reprezintă un model (engl.

celui ce învaţă.A. Galperin. Unul din conceptele centrale ale teoriei lui Galperin este cel de acţiune.us/ TEORIA OPERAŢIONALĂ A ÎNVĂŢĂRII Autorul acestei teorii este psihologul rus P. construirea bazei de orientare a acţiunii. Structura unei acţiuni. se axează. este următoarea: • • • • scopul de atins în baza unui motiv. Teoria operaţională a învăţării. Cu alte cuvinte. de structurile integrate şi de aplicabilitatea acestora. Un potenţial instrument de captare a aspectelor importante ale acestor interrelaţii conceptuale îl constituie hărţile conceptuale. Performanţa depinde de modul în care individul îşi organizează experienţa. I. ideile. Desenul de mai sus (harta conceptuală) a fost creat cu aplicaţia CmapTools. Nodurile corespund termenilor importanţi dintr-un domeniu. elaborat de Institute for Human and Machine Cognition (IHMC) din Florida. cunoscută şi sub numele „teorie a formării pe etape a operaţiilor mentale” sau „teoria interiorizării”. modelul intern sau extern după care se acţionează. Trimiterile exprimă relaţia dintre două concepte (noduri). în explicaţia învăţării. S. desfăşurarea acţiunii propriu zise: Galperin a descris etapele şi fazele formării operaţiilor şi acţiunilor: • • 22 . modul cum sunt legate între ele.U.ihmc. pe structura operaţională a activităţii umane. operaţiile prin care se realizează fizic sau mental transformarea. Esenţa cunoaşterii constă în modul cum se structurează cunoştinţele. 11 harta conceptuală este definită … printr-o hartă conceptuală. important este nu cât individul cunoaşte. indicaţia de pe linia săgeţii relevă modul cum cele două concepte relaţionează. http://cmap. obiectul supus transformării. ci relaţiile care se stabilesc între cunoştinţele asimilate. inclusiv a învăţării. Harta conceptuală este un grafic care constă din noduri şi trimiteri. Hărţile conceptuale acordă o importanţă majoră creării de legături între concepte în procesul învăţării. În fig.

Un alt principiu al constructivismului: orice învăţare se sprijină pe transformarea cunoştinţelor anterioare. controlul ca principiu esenţial al acţiunii. cunoştinţele anterioare joacă un rol primordial în învăţare. reguli. În acelaşi timp. ele devin semnificative pentru subiect şi nu necesită efort pentru a fi reţinute. ESENŢA CONSTRUCTIVISMULUI Teza principală a constructivismului este următoarea: cunoştinţele subiectului nu sunt simple „copii” ale realităţii. Modelul cognitivist al învăţării prezintă avantajul de a analiza activitatea mentală şi nu numai comportamentul instruitului. constă în achiziţia unui repertoriu de cunoştinţe şi a strategiilor cognitive şi metacognitive.• • • • • acţiunea obiectuală. Fără această activare. în mod fundamental. • • metacogniţia joacă un rol important în achiziţia cunoştinţelor. transferarea acţiunii obiectuale şi obiectivate la nivelul reprezentării. 23 . principii). Când cunoştinţele sunt însuşite prin acţiune. CONSTRUCTIVISMUL. procedurale (descriu etapele unei acţiuni) şi condiţionale sau strategice (descriu când şi de ce se aplică cunoştinţele din primele două categorii). dar prin activarea în prealabil a cunoştinţelor anterioare. pornind de la elementele deja integrate. învăţarea este cumulativă. comunicarea pentru sine sau planul limbajului extern. ci o re-construcţie a acestei realităţi. 3. cunoştinţele se clasifică în cunoştinţe declarative (fapte. Constructivismul studiază mecanismele şi procesele ce permit construcţia realităţii de către subiect. Construirea cunoştinţelor are loc prin acţiune. PRINCIPIILE ÎNVĂŢĂRII ÎN TEORIA COGNITIVISTĂ Învăţarea în teoria cognitivistă se caracterizează prin schimbări în structurile mentale ale instruitului şi se realizează conform următoarelor principii: • • • învăţarea este un proces activ şi constructiv. modelul cognitivist este puternic marcat de compararea creierului uman cu calculatorul electronic. vorbirea internă sau desfăşurarea acţiunii în planul limbajului intern. în situaţii şi prin reflecţia asupra acţiunii şi rezultatelor. Unul din principiile constructivismului este următorul: învăţarea constă în aplicarea cunoştinţelor anterioare. acţiunea obiectivată. legi. Subiectul atribuie sens situaţiei noi nu prin tratarea informaţiilor. învăţarea. situaţia în care se află subiectul nu are pentru el nici un sens.

cu cuvintele proprii”. alimentele sunt supuse mai multor transformări (fizice. adresată instruitului: „Povesteşte. riscă să aibă indigestie la prima consumare. Cu alte cuvinte. individul este nevoit să-şi modifice conţinuturile vechi. A asimila un conţinut înseamnă a-l face asemănător cu conţinuturile asimilate anterior. Pentru a explica semnificaţia acestor funcţii vom folosi analogia între învăţare şi… digestie. Pentru a-l asimila. ce nu poate fi făcut „asemănător” conţinuturilor existente. ele vor fi asimilate. biochimice) pentru a extrage din ele substanţele nutritive. ANALOGIA ÎNVĂŢARE-DIGESTIE Încorporarea alimentelor necesită o dublă transformare: a alimentelor şi a organismului. identificate de Piaget: asimilarea şi acomodarea. Prin urmare. O persoană care nu a consumat alcool. acomodarea presupune transformarea individului. organismul se transformă pentru a se acomoda la consumul unor alimente noi. organismul se învaţă a secreta suc gastric pentru a ameliora rezistenţa sa la alcool). CONSTRUCTIVISMUL CULTURAL ŞI SOCIAL 24 . Aceasta înseamnă o transformare a conţinuturilor noi. Acomodarea. Această cerinţă verifică. învăţarea rezultă dintr-un proces de echilibru între asimilare şi acomodare. corespund la două funcţii cognitive. el are loc în cazul consumului unor alimente exotice. • Din punct de vedere constructivist. te rog. Să ne amintim cererea profesorului. înseamnă a transforma conţinuturile asimilate anterior sau a renova aceste conţinuturi. Această situaţie se poate produce atunci când individul se ciocneşte cu un conţinut principial nou. Numai dacă conţinuturile noi vor deveni asemănătoare conţinuturilor existente. În procesul digestiv. dimpotrivă. transformarea organismului – procesul respectiv se numeşte acomodare. dacă conţinuturile au fost asimilate. În consecinţă. afirmă constructiviştii. Ultimele sunt asimilate de organism. Din cele relatate se poate face concluzia că în funcţionarea sistemului digestiv pot fi identificate două procese: • transformarea alimentelor – procesul respectiv se numeşte asimilare.Cele două principii. Menţionăm că în acest proces organismul nu este supus unor transformări semnificative. de fapt. La consumul repetat al alcoolului sistemul digestiv este nevoit să se transforme pentru a se ajusta la acest produs nou (de exemplu. formulate mai sus. sistemul cognitiv al unei persoane funcţionează analogic sistemului digestiv: învăţarea este asimilare şi acomodare. el are loc în cazul consumului unor alimente obişnuite.

dezvoltarea este nu numai premisă. 25 . Bruner. Diferenţa dintre nivelul potenţial de dezvoltare şi nivelul actual de dezvoltare a fost numită de Vâgotski zonă proximei dezvoltării a instruitului. procesul învăţării. în concepţia lui Piaget. Vâgotski precizează: dacă se ia în consideraţie doar nivelul actual al dezvoltării. Astfel. atunci învăţarea nu va putea conduce la o nouă dezvoltare (la un nivel mai înalt al acesteia). Este stabilită în prealabil data fixă a prezentării. cum precizează Vâgotski. Această zonă ajută să se stabilească nu numai ce s-a obţinut în dezvoltare. În concepţia lui Piaget toate achiziţiile în planul gândirii elevului ar decurge de la sine. ci şi ce se află în curs de dezvoltare. Constructivismul social şi cultural atrage atenţia asupra beneficiilor lucrului în grup în procesul de formare. La rândul lui. S. continuă el. ci şi rezultatul învăţării. care afirmă că după Piaget dezvoltarea este independentă de procesul de învăţare. ultimele rămânând întotdeauna în urma dezvoltării. Ciclurile dezvoltării preced ciclurile învăţării. determinat de sarcinile pe care instruitul le poate realiza de sine stătător. dezvoltarea este doar o premisă pentru învăţare. Climatul în echipă este tolerant vis-à-vis de erorile posibile şi de modificările ce pot interveni în realizarea proiectului.Este reprezentat de psihologul rus L. Învăţarea şi dezvoltarea se influenţează şi se condiţionează reciproc. Vâgotski. ÎNVĂŢAREA BAZATĂ PE PROIECTE (PROJECT-BASED LEARNING) Caracterizare scurtă: • • • • • • Este creat un produs final (nu neapărat material) Produsul este prezentat unui public. Piaget a studiat dezvoltarea inteligenţei la copil independent de procesul de învăţare. spune Vâgotski. Studenţii lucrează în echipe. Unele dintre ideile lui Vâgotski au fost preluate si dezvoltate de către J. pus de acord cu dezvoltarea. acest proces fiind unul exterior şi care. Calitatea produsului este evaluată. independent de influenţele exercitate de procesul de învăţare. Vâgotski stabileşte două niveluri ale dezvoltării mentale: a) nivelul actual al dezvoltării deja încheiate. Învăţarea se realizează doar în zona proximei dezvoltări. care indică ce este capabil să rezolve instruitul cu ajutorul cuiva. În consecinţă. parcă împinge înainte procesul dezvoltării. dar nu o influenţează în vreun fel. S. Dezvoltarea pregăteşte şi face posibilă învăţarea. b) nivelul potenţial al dezvoltării. În această viziune. este exclusă orice influenţă a învăţării asupra dezvoltării unor funcţii şi procese psihice. se foloseşte de achiziţiile acesteia. afirmă Vâgotski.

lucrează împreună pentru a înţelege şi a rezolva problemele propuse de profesor. Explorarea – căutarea răspunsurilor prin realizarea unor observaţii. experimente. pe Web). cunoştinţele lor anterioare şi raţionamentele iniţiale 26 . ÎNVĂŢAREA BAZATĂ PE PROBLEME (PROBLEM-BASED LEARNING) • Caracterizare scurtă: • Studenţilor le sunt propuse probleme autentice. studenţii. ÎNVĂŢAREA REFLEXIVĂ PRIN PROBLEME În învăţarea prin probleme. perspectivele pe care le deschid răspunsurile furnizate..• • Procesul de realizare a proiectului este monitorizat de profesor. Studenţii îşi pot alege temele proiectelor. problemele propuse penetrează frontierele dintre discipline. la tentativele de a rezolva problemele studenţii achiziţionează cunoştinţe noi. Cursul/disciplina predată este privită drept o succesiune de probleme. Aceste probleme trebuie să fie reale sau realiste şi prezentate într-un context asemănător cu contextele în care problema poate să apară în viaţa reală. Redactarea – formularea/scrierea răspunsurilor (pe suport hârtie. dar şi de studenţi. de realizarea altor activităţi prevăzute în proiect. profesorul propune studenţilor să evalueze sursele de informaţie ce au fost utilizate. Prezintă interes o abordare specială. Studenţii sunt responsabili de colectarea şi asamblarea informaţiilor. numită învăţare reflexivă prin probleme. Această variantă a învăţării prin probleme presupune că. Reflecţia – evaluarea pertinenţei întrebărilor şi lecturi. Problemele propuse sunt deschise – ele permit mai mult de o soluţie. interviuri etc. divizaţi în echipe. ÎNVĂŢAREA BAZATĂ PE DESCOPERIRE (INQUIRY-BASED LEARNING) • • Caracterizare scurtă: • • • Prezintă un proces iterativ: Suscitarea interesului şi formularea întrebărilor. ele permit dezvoltarea competenţelor. • • • răspunsurilor. problemele nu numai testează competenţele studenţilor. De regulă. • Formularea de noi întrebări. după formularea problemei şi primul demers de culegere a informaţiei necesare pentru rezolvarea ei. pe măsura informării percepţia problemelor şi a soluţiilor lor se modifică. Discuţia – prezentarea şi analiza răspunsurilor în grupă.

7. ce permit rezolvarea. Cooperarea dintre studenţi în cadrul echipei are o importanţă fundamentală: • Echipa devine o comunitate de cercetare. Procesul de rezolvare încurajează autonomia. iniţiativa şi calităţile de leader ale studenţilor. între studenţi este foarte important. Se va opta pentru situaţii-problemă pentru care pot exista mai multe soluţii ţi pentru care nu există proceduri gata. în cadrul căruia studentul învaţă a lua în consideraţie puncte de vedere opuse. Cadrul didactic trebuie să încurajeze studenţii să formuleze mutual întrebări deschise. capacitatea de a asculta. adică o situaţie nesigură. Profesorul trebuie să ofere frecvent ocazii de a exersa aceste abilităţi. Dialogul dintre studenţi şi profesor. În comparaţie cu alte tipuri de învăţare prin probleme. Învăţarea reflexivă prin probleme plasează studenţii în situaţii complexe. 3. 27 . Situaţia îl determină pe student să caute o soluţie. Dezvoltarea diverselor abilităţi ce ţin de capacitatea de a reflecta critic trebuie să fie progresivă. folosind gândirea critică. în cazurile necesare. a dezvolta / a aduce argumente. a discuta şi a dezvolta gândirea critică. 5. ghidează şi. Activitatea porneşte de la o situaţie care este efectiv problematică şi semnificativă pentru student. unde aplicarea algoritmilor sau reţetelor este imposibilă. • Lucrul în echipă contribuie la dezvoltarea capacităţii de a verbaliza. 2. Informaţia în retur (feed-back-ul) primită de la student permite cadrului didactic să-l ghideze pe student şi să înţeleagă cum decurge procesul rezolvării.pentru a verifica cât de bine a fost înţeleasă problema. 4. de incertitudine şi de o dificultate care se află în zona dezvoltării proxime a studentului. Problema creează la student un dezechilibru cognitiv ce impune căutarea a noi informaţii sau reorganizarea informaţiilor existente pentru a progresa în căutarea soluţiilor problemei. „Motorul” derulării activităţii în acest tip de învăţare este reflecţia studentului. să asculte unul pe altul şi să mediteze asupra întrebărilor şi răspunsurilor. cea creativă şi metacogniţia. paralel cu gândirea analitică. orientează reglecţia studenţilor prin întrebări sau prin observaţii judicioase. varianta învăţării reflexive pune accentul pe reflecţie şi metacogniţie. • student. Profesorul susţine. un grup social. Modelul teoretic al învăţării reflexive prin probleme poate fi descris printr-o serie de postulate: 1. cât şi Procesul de reflecţie în cadrul echipei este interiorizat în mod progresiv de către 6.

Acest sprijin poate fi realizat prin oferirea unor sugestii. vor fi evaluate demersurile utilizate şi se vor formula concluzii din experienţa acumulată. INSTRUIREA ANCORATĂ (ANCHORED INSTRUCTION) Conceptul de instruire ancorată sau învăţământ ancorat desemnează o modalitate de organizare a procesului de învăţământ în care studentul învaţă a rezolva probleme relevante unor situaţii foarte concrete. 28 . reflecţia. adepţii căruia consideră că instruiţii învaţă multe lucruri ce nu pot fi utilizate în practică. MODELUL UCENICIEI COGNITIVE (COGNITIVE APPRENTICESHIP) Ucenicia cognitivă este un model de referinţă a învăţării. în situaţii reale. Este important ca sprijinul acordat de profesor să diminueze în momentele în care instruitul poate continua de sine stătător rezolvarea sarcinii sau problemei. ale reţelelor sociale şi ale tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie. ESENŢA CONECTIVISMULUI Numit „teoria învăţării pentru era digitală”. Variantele propuse permit instruiţilor să se autocorigeze şi să de autoverifice pe parcursul învăţării. unde studentul îndeplineşte pe rând funcţia de producător (de idei. inspirat de modul de pregătire a meşteşugarilor. 10. şi propun realizarea unui învăţământ contextualizat. O variantă de realizare a modelului constă în rezolvarea în alternanţă a unei probleme de către un novice şi un expert. ca conduce la rezolvarea unei situaţii-problemă. prin cooperarea cu studentul în rezolvarea unor probleme. conectivismul combină elementele pertinente ale diverselor teorii ale învăţării. îmbogăţindu-şi cunoştinţele şi devenind tot mai independent. Învăţământul ancorat permite de a favoriza discuţiile. Eroarea este o etapă normală în activitatea de reflecţie. liste de control (check list). 9. în care ucenicul este acompaniat de un maistru în cadrul realizării unor activităţi profesionale. Bilanţul învăţării este o etapă crucială a activităţii. CONECTIVISMUL. Jocul de rol şi diversele sisteme de asistenţă („help”) din aplicaţiile standarde la calculator sun variante moderne a unui asemenea mod de învăţare. O altă variantă a uceniciei cognitive constă în organizarea lucrului în grup. Profesorul va avea grijă ca la studenţi să nu se formeze sentimentul eşecului. negocierea.) şi de critic. Învăţarea devine ancorată în complexitatea mediului înconjurător şi nu mai este asociată cu situaţii ideale şi simplificate.8. Această alternanţă trebuie să conducă la o reflecţie asupra diferenţelor în performanţa celor doi actori. învăţământ ce este semnificativ pentru instruiţi. crearea consensului. Acest concept provine din curentul situaţionist. Modelul uceniciei cognitive se sprijină pe un dublu mecanism de sprijin (scaffolding) şi de retragere treptată a acestui sprijin (fading). metode etc.

Învăţarea conectivistă reprezintă procesul de creare a conexiunilor şi de dezvoltare a reţelelor. compus din nodurile reţelei. întreţinerea conexiunilor este necesară pentru a facilita învăţarea continuă. Legăturile ce îi permit individului să înveţe mai mult sunt mai importante decât starea actuală a cunoştinţelor lui. posibilitatea de a vedea câmpurile conceptuale. luarea deciziilor este. PRINCIPIILE CONECTIVISMULUI învăţarea şi cunoaşterea se sprijină pe diversitatea opiniilor. Nod cu autoactualizare (nod conectat direct la sursa sa originală de informaţii). podcast-uri. vârfuri. Nod dinamic (nod ce se modifică continuu în baza noilor informaţii şi date). a informaţiilor plasate pe blog de către colegii săi. învăţarea este un proces de conexiune a nodurilor specializate sau a surselor de informaţie. prin intermediul unui agregator RSS. în esenţă. Furnizarea fiecărui student. jocuri. Deschiderea accesului la propriile resurse pentru colaborare şi partajare. 29 . interviuri. Aspectele importante ale învăţării: „a şti că” şi „a şti cum” sunt completate în conectivism cu aspectul „a şti unde”. Elementele şi caracteristicile reţelei: • • • • • • Conţinutul (date sau informaţii). imagini etc. un proces de învăţare. Utilizarea activităţilor de învăţare colaborativă (folosind.Metafora centrală a conectivismului este reţeaua compusă din noduri şi conexiuni între ele. Interacţiunea (tentativa de a crea o conexiune). Crearea de blog-uri pentru studenţi. Elemente emotive (emoţiile influenţează perspectiva realizării conexiunii). ideile şi conceptele este o competenţă de bază. Capacitatea de a face distincţii între informaţia importantă şi cea fără importanţă este vitală în învăţarea conectivistă. de exemplu. 2. Utilizarea sistemelor deschise de resurse educaţionale: video. În această metaforă nodul este totul ce poate fi conectat la un alt nod: informaţii. Conexiunea este orice tip de legătură dintre noduri. 4. un wiki): 3. METODELE DE BAZĂ ÎN CONECTIVISM • • • • • 1. Nod static (structură stabilă de cunoştinţe). entităţi. În diverse discipline nodurile pot avea denumiri diferite: elemente. Învăţarea este un proces ce se produce într-un mediu nebulos. CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA REŢELEI Reţeaua conţine cel puţin două elemente: noduri şi conexiuni. date. şi acest proces nu se află plenar sub controlul celui care învaţă.

Încurajarea dezvoltării competenţelor conceptuale. 8. om politic. de exemplu. poet. ÎNVĂŢAREA PRIN COLABORARE Învăţarea prin cooperare este o strategie de instruire structurată şi sistematizată. de evaluare a autenticităţii informaţiei. 9. Munca în echipă dezvoltă capacitatea instruiţilor de a lucra împreună – o competenţă importantă pentru activitatea profesională. Experimentarea diverselor mijloace şi abordări didactice. ca metodă instrucţională. el are posibilitatea de a fi la curent cu noutăţile). învăţarea în grup desemnează activitatea de studiu a unui grup de instruiţi . indivizii se află în căutarea unor rezultate benefice pentru ei şi pentru toţi membrii grupului respectiv. în loc de a vorbi despre un savant. 10.aceştia pot sau nu să coopereze. 7. videoconferinţe. În cadrul situaţiilor de cooperare. Combinarea persoanelor şi a experienţei (de exemplu. oferiţi studenţilor posibilitatea de a asculta/viziona persoana respectivă). Cooperarea reprezintă lucrul în comun pentru îndeplinirea unor obiective comune. Premisa învăţării prin cooperare: subiecţii care lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri variate şi complexe. Învăţarea prin cooperare (cooperative learning) reprezintă utilizarea. învăţând în acelaşi timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual. forum-uri şi alte colectivităţi virtuale (conţinutul disciplinei se poate modifica.(de exemplu. învăţarea în echipă. dacă studentul este „conectat” la o reţea. Sintagmele învăţare în grup şi învăţare prin cooperare sunt utilizate adesea ca şi cum ar desemna acelaşi lucru. învăţarea colaborativă. astfel încât aceştia să poată lucra împreună. Facilitarea accesului direct la sursele de informaţii prin conferinţe. studenţii din anul III ar putea elabora conţinuturi de învăţare pentru studenţii anului I). Dezvoltarea la studenţi a competenţelor de participare la dezvoltarea reţelei. în cadrul căreia grupe mici lucrează împreună pentru a atinge un scop comun. acceptarea ambiguitaţii şi activitatea într-un mediu incert. învăţarea reciprocă. urmând ca fiecare membru al grupului să-şi îmbunătăţească performanţele proprii şi să contribuie la creşterea performanţelor celorlalţi membri ai grupului. din alte instituţii de învăţământ). În literatura de specialitate se utilizează diverse denumiri pentru a ilustra munca colaborativă de învăţare în grup: învăţarea prin cooperare. Orientarea spre blog-uri. Furnizarea studenţilor a unor resurse ce vor permite întreţinerea învăţării după finisarea cursului.. Învăţarea prin cooperare desemnează o situaţie de 30 . În realitate. 6. podcast-uri etc. cum ar fi. învăţarea colectivă. Îmbogăţirea cursului graţie atragerii experţilor externi şi a altor studenţi (din alţi ani de studii. expert recunoscut etc.5. a grupurilor mici de instruiţi.

Conectivismul nu este o teorie a învăţării. 2. menţinând responsabilitatea individuală. În diverse etape istorice de dezvoltare a civilizaţiei activitatea umană era organizată în diverse forme. cognitivistă. ce constă în soluţionarea unor probleme de interes comun. în care fiecare contribuie activ şi efectiv” şi prin cooperare „o formă de învăţare. Formele istorice de organizare a activităţii umane au primit denumirea de forme ale culturii organizaţionale. Cu toate că cele două noţiuni sunt sinonime. de idei). dar se deosebesc în esenţă. Caracterul filogenetic al paradigmelor de învăţare poate fi explicat prin teoria formelor de organizare a activităţii umane. CRITICA ADUSĂ CONECTIVISMULUI 1.învăţare în care instruiţii lucrează în grupuri cu abilităţi şi cunoştinţe eterogene şi sunt recompensaţi pe baza performanţelor grupului. de acţiune reciprocă. prin ierarhizări. în unele cazuri. Conectivismul poate fi considerat drept o ramură a constructivismului. stimulând implicarea în sarcină şi conducând către un proces interactiv de învăţare. ci o „viziune” pedagogică. FORMELE CULTURII ORGANIZAŢIONALE ŞI PARADIGMELE DE ÎNVĂŢARE Se poate observa că cele patru paradigme ale învăţării: behavioristă. considerând paradigma behavioristă ca fiind depăşită. cadre didactice) în atingerea scopurilor comune prin influenţe de care beneficiază toţi cei implicaţi. Colaborarea se axează pe relaţiile implicate de sarcini. pot fi făcute unele delimitări de sens. numită constructivism social. Atât învăţarea prin colaborare cât şi cea prin cooperare accentuează importanţa implicării instruitului în propriul proces de învăţare. cu durată variabilă care rezultă din influenţările reciproce ale agenţilor implicaţi”. Atunci când se folosesc aceste strategii. Este adevărat că modelele de învăţare au apărut în ordinea enumerată mai sus. importante sunt modalităţile de grupare a indivizilor pentru a asigura o interdependenţă pozitivă. iar cooperarea pe procesul de realizare a sarcinii. constructivistă şi conectivistă au unele caracteristici comune. de studiu. interpersonală/intergrupală. Cooperarea (conlucrarea. iar celelalte paradigme fiind considerate drept contemporane. bazată pe schimbul de propuneri. înţelegând prin colaborare „o formă de relaţii între instruiţi. Învăţarea prin cooperare presupune acţiuni conjugate ale mai multor persoane (instruiţi. În literatura de specialitate descrierea paradigmelor de învăţare se face. rezolvând conflictele de grup. se poate demonstra că apariţia noilor modele de învăţare era condiţionată de schimbările produse în sfera productivă. munca alături de cineva). Pot fi identificate patru tipuri de bază ale formelor culturii organizaţionale: 31 . presupune colaborarea (participarea activă la realizarea unei acţiuni. În acelaşi timp.

Utilizarea unei sau altei model va depinde de un şir de factori. În tipul organizaţional profesional (ştiinţific) modurile de normare şi translare a activităţii sunt cunoştinţele teoretice sub formă de texte. A. În tipul organizaţional tradiţional modurile de normare şi translare a activităţii sunt mitul şi ritul. iar formele de orânduire socială – corporaţiile cu o structură formală ierarhică. pe lângă conţinuturi. (4) cultura organizaţională proiectiv-tehnologică. 32 .M. iar formele de orânduire socială – organizaţiile profesionale. nivelul de pregătire al studenţilor şi a cadrelor didactice. structurată după principiul comunicativ şi al relaţiilor profesionale. Novikov consideră că în ontogeneză instruitul însuşeşte consecutiv modurile de activitate. (2) cultura corporativ-meşteşugărească. se vor lua în consideraţie obiectivele cursului. Concluzii: în formarea universitară pot fi utilizate toate cele patru paradigme ale învăţării. În tipul corporativ-meşteşugăresc modurile de normare şi translare a activităţii sunt mostra şi reţeta de reproducere a ei. în particular. care sunt caracteristice tipurilor de cultură organizaţională. care se formează după principiul „al său – străin”. programele (soft) şi tehnologiile. universităţile. (3) cultura organizaţională profesională (ştiinţifică). aceste paradigme trebuie privite drept paradigme paralele.(1) cultura organizaţională tradiţională. Deoarece diversele paradigme ale învăţării se pot referi la diferite tipuri de cultură organizaţională. care se exclud una pe altul. În tipul organizaţional proiectiv-tehnologic modurile de normare şi translare a activităţii sunt proiectele. şi nu drept paradigme alternative. Acceptarea mai multor paradigme paralele în pedagogie este posibilă datorită principiului poliparadigmalităţii. factorul “timp” şi nu în ultimul rând. formate în filogeneză. iar formele de orânduire socială – societatea tehnologizată. iar formele de orânduire socială – grupele.

conţinuturile tematice sunt liber alese (decizia aparţine celui care învaţă). Învăţarea autodirijată pune accentul pe însuşirea. Învăţarea autodirijată suportă o determinare biografică: individul învaţă aşa cum a fost învăţat să o facă. Învăţarea autodirijată este strict orientată spre cel care învaţă. TEZELE PE CARE SE SPRIJINĂ ÎNVĂŢAREA AUTODIRIJATĂ 1. în primul rând. rezultatele învăţării se stabilesc prin autocontrol. ÎNVĂŢAREA AUTODIRIJATĂ. Evaluează propriile rezultate. învaţă ceea ce „se potriveşte“ cu sistemul lui psihic. Conceptul învăţării autodirijate este diferit de cel al pedagogiei normative: adultul este responsabil în actul învăţării. elementul esenţial al învăţării autodirijate este responsabilitatea. self-directed learning) este procesul în care individul: • • • • • • Are iniţiativa învăţării. Fiecare construieşte. obiectivele. nu la condiţiile de socializare ale individului. pentru sine. iar spaţiile sunt variabile. mai multe persoane înţeleg diferit aceeaşi informaţie). Informaţia nouă trebuie să fie conectabilă (să permită conexiuni) – altfel nu e înţeleasă. Conceptul autoorganizării separă principiul instruirii de cel al învăţării. pe interesele lui. construieşte sensuri (în mod individual. Îşi formulează scopurile. Alege şi aplică strategii adecvate de învăţare. ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE STUDENT SEMNELE DEFINITORII ALE ÎNVĂŢĂRII AUTODIRIJATE Învăţarea autodirijată (engl. la sine. Autoresponsabilizarea se raportează la propriul sine. În consecinţă. Învăţarea autodirijată se bazează pe faptul că individul se raportează totdeauna şi. este foarte importantă autonomia în stabilirea scopurilor învăţării. Învăţarea autodirijată este o activitate bazată pe autoresponsabilizare: indivizii sunt autonomi şi responsabili de propria învăţare. Învăţarea poate fi explicată astfel: individul învaţă aşa cum a „învăţat“ (anterior) să o facă. 3. Identifică resursele şi materialele necesare învăţării. nu pe transmiterea cunoştinţelor: ea trebuie centrată pe cel care învaţă. 5. acesta o face din propria iniţiativă. 4. pentru fiecare informaţie nouă creierul caută (prin autoorganizare) locuri de stocare (de aceea. Stabileşte propriile nevoi de învăţare (cu sau fără ajutorul altora). timpul dedicat învăţării este flexibil. pe nevoile şi posibilităţile lui de învăţare. procesează orice informaţie nouă din prisma propriei experienţe. sensul şi însemnătatea. îşi construieşte permanent cunoştinţe şi operaţii noi. Cadrul conceptual pentru învăţarea autodirijată este oferit de teoria sistemică şi constructivistă de învăţare (a se vedea modulul I). autoreferenţial şi în 33 .IV. 2. cum consideră că este corect. el se implică decizional şi responsabil.

a şti ce cunoştinţe îţi trebuie pentru a rezolva anumite probleme. Autodirijarea este un proces cognitiv şi emoţional. care în ultimă instanţă îi conferă instruitului responsabilitatea pentru propriile progrese în educaţie. Învăţarea centrată pe student este o abordare extinsă. Formarea competenţelor necesare autoinstruirii este prioritară pentru şcoală şi devine inevitabilă în învăţarea adulţilor. profesional. învăţarea autodirijată presupune dezvoltarea unor teme suplimentare. Autodirijarea învăţării nu se referă numai la metodele învăţării. succesele şi insuccesele în învăţare. caracteristicile de personalitate. în oferta programului de instruire. Deci. Temele generative sunt teme propuse de individ. Pentru profesor acest aspect are valoare la nivel metodologic: trebuie considerate experienţele individuale şi sociale ale celui care învaţă. a şti cum a apărut o anumită cunoaştere. Se accentuează individualizarea şi unicitatea biografică a gândirii (învăţării). elementele de mediu (social. instruirea nu este similară cu învăţarea. Învăţarea autodirijată necesită contexte sociale. ESENŢA ÎNVĂŢĂRII CENTRATE PE STUDENT Învăţământul centrat pe student este una din cele mai importante tendinţe ce ghidează activitatea didactică în mediul academic în conformitate cu Procesul de la Bologna. integrarea unor programe de învăţare după un ritm propriu şi a unor situaţii de cooperare în grup. 6. reieşind din interesul propriu. nu poate fi ignorat faptul că inteligenţa fiecăruia e un construct social.conformitate cu structura psihică personală). 8. Învăţarea autodirijată implică un şir de competenţe: • • • • • • a şti unde poţi găsi cunoştinţele necesare. a putea distinge formele cunoaşterii. 34 . a realiza conexiunile necesare şi de a considera diferenţele. Fiecare are propriul sistem „autocreativ“. ce favorizează procesul de învăţare. ci şi la tematica ei. a putea distinge ceea ce este important de ceea ce este mai puţin important. Ceea ce spune şi crede profesorul nu este identic cu ceea ce aude şi înţelege studentul. Învăţarea autodirijată se fundamentează pe încrederea în sine. pe optimism şi pe curiozitate (interes faţă de lume). care ating propria identitate şi lumea în care trăieşte fiecare. De aici. cultural). Învăţarea autodirijată este un proces influenţat de un complex de factori: experienţa personală de învăţare. 7. ce presupune înlocuirea prelegerilor cu învăţarea activă. Învăţarea autodirijată derulează pe un fond emoţional. Se vorbeşte (în domeniu) de „teme generative“.

Responsabilitate sporită. îndrumător. Predarea nu se limitează la simpla transmitere a cunoştinţelor. studentul nu mai este perceput ca un subiect pasiv în procesul de instruire. ci este considerat partener al cadrului didactic în construirea cunoaşterii şi este parte activă în realizarea activităţilor instructiv-educative. SCHIMBAREA ROLURILOR STUDENTULUI ŞI CADRULUI DIDACTIC În condiţiile învăţământului centrat pe student. în evaluarea calitativă şi conturarea propriului traseu academic. Organizarea unor situaţii cooperante în grup. reprezintă o abordare extinsă a predării. formator. acordând atenţie mai sporită nevoilor de învăţare. de motivare.Profesorul poate realiza roluri de: instructor. Profesorul renunţă la livrarea cunoaşterii ca produs şi se axează pe modelul „cunoaşterea ca proces”. de consiliere şi orientare a studentului. Activitatea profesorului în învăţarea centrată pe student: • • • • ÎNVĂŢĂMÂNTUL CENTRAT PE STUDENT VIS-À-VIS DE ÎNVĂŢĂMÂNTUL CENTRAT PE PROFESOR 35 . Integrarea programelor de învăţare în ritm propriu. Rolul studentului: • • • O mai mare autonomie. ghid. Considerarea studentului drept responsabil pentru propria învăţare. mentor. Înlocuirea prelegerilor cu învăţarea activă. Din perspectiva învăţământului centrat pe student. Manipulator activ de cunoştinţe. se concentrează asupra satisfacerii nevoilor studenţilor. se presupun unul pe celălalt. consultant. coordonator etc. Ea îmbină instruirea cu formarea şi învăţarea cu evaluarea în concordanţă cu finalităţile stabilite. predarea şi învăţarea sunt două procese care se intercondiţionează. Învăţarea centrată pe student: • • • descrie modalităţi de gândire despre învăţare şi predare.

atît prin asigurarea unor condiţii instituţionale necesare pentru relaţionarea optimă dintre profesor şi student în cadrul procesului de învăţământ. servicii adecvate acestei abordări noi a învăţământului. cât şi prin asigurarea de dotări materiale. programe. resurse.Universitatea contribuie la realizarea învăţământului centrat pe student. 36 .

Spre exemplu. intuitiv. unui individ. 37 . stilul lor de gândire este considerat exemplar. Pentru aceasta el trebuie să ia în consideraţie stilul cognitiv al fiecărui student sau. profesorul ar putea organiza situaţia de învăţare lucrând cu întreaga grupă sau împărţind grupa în subgrupe etc. cel puţin. stilul cognitiv poate fi considerat drept o particularitate mai mult sau mai puţin stabilă. s-au descurcat de minune cu problemele de viaţă. probabil nu există. la o situaţie de învăţare neconfortabilă. Profesorul poate însă crea situaţii de învăţare confortabile. de mulţi profesori. Mod specific de exprimare într-un anumit domeniu al activităţii umane. drept regulă. mai târziu. 3. Ansamblul de procedee folosite într-un domeniu de activitate. 2. dispare o componentă importantă a motivaţiei învăţării – interesul cognitiv. profesorul foloseşte un mod de organizare a procesului de învăţământ. pentru anumite scopuri ale comunicării. mai real. unei colectivităţi. omogen faţă de un stil cognitiv. fel. Stilul cognitiv este o caracteristică nativă a personalităţii şi nu se pretează schimbărilor prin influenţa factorilor externi. de a acţiona. dispar şi rezultatele învăţării – achiziţiile studentului. care este orientat spre acel grup de studenţi. bazat pe o activitate reuşită. Aceşti studenţi sunt consideraţi capabili. IMPORTANŢA STILULUI COGNITIV ÎN FORMAREA UNIVERSITARĂ Pot fi aduse numeroase exemple de persoane care. care presupune studierea aceluiaşi conţinut. La acest stil profesorul încearcă să-i „ajusteze” pe ceilalţi studenţi din grupă. STILUL COGNITIV Dicţionarele atestă următoarele semnificaţii ale noţiunii stil: 1. Dispare motivul – dispare şi activitatea de învăţare. impunerea unui stil cognitiv „străin” poate conduce la respingerea lui sau. este negativ. În consecinţă. Procesul de învăţământ la facultate poate fi organizat în mai multe moduri. Rezultatul. utilizată. STILUL DE ÎNVĂŢARE. Dar şi în acest caz. studentul pierde repede interesul pentru învăţare. STILURILE ŞI PREFERINŢELE DE ÎNVĂŢARE NOŢIUNE DE STIL. de altfel. În consecinţă.V. manieră de a fi . constă în varierea metodelor de învăţământ. La o primă aproximare. care pot fi uşor instruiţi graţie stilului cognitiv propriu. constă în simplificarea conţinutului predat. al fiecărui subgrup de studenţi. Termenul stil de învăţare se referă la preferinţa fiecărei persoane de a folosi anumite tehnici şi strategii de învăţare. 4. la facultate. O altă soluţie. Fiind impus să gândească într-un stil impropriu lui. Ansamblul particularităţilor de manifestare specifice unui popor. În activitatea de învăţare este folosit frecvent şi un alt concept: stil cognitiv. nu s-au numărat printre cei mai buni studenţi şi care. de a se purta. Care este cauza? Un răspuns univoc. Mod. Care ar fi soluţiile? Una din ele. sociale şi profesionale. De cele mai multe ori. înregistrată la nivelul comportamentului în sarcini de tip cognitiv.

dimpotrivă. dependent de context – reflexiv (DCR). În particular. mai sincretică. dimpotrivă. Vom numi independente de context persoanele care uşor se debarasează de presiunea contextului.). Prima caracteristică (diferenţierea câmpului de percepţie) poate fi descrisă prin doi parametri: independenţa de context (IC) – dependenţa de context (DC). tipul de reacţie etc. 38 . A doua caracteristică (tipul reacţiei) poate fi descrisă de asemenea prin doi parametri: impulsiv (I) – reflexiv (R). însă unele din ele domină. triază multiple variante şi fundamentează deciziile chiar şi la rezolvarea unor probleme facile. pot fi evidenţiate următoarele două caracteristici: diferenţierea câmpului de percepţie şi tipul de reacţie. În schimb. Orice student dispune de elemente din fiecare cele patru stiluri cognitive. În schimb. independent de context – impulsiv (ICI). Menţionăm că prezenţa unui sau altui stil cognitiv nu plasează persoana respectivă într-o poziţie mai favorabilă sau nefavorabilă la rezolvarea problemelor de cunoaştere sau a problemelor practice. diferenţierea câmpului de percepţie.CARACTERISTICILE STILULUI COGNITIV Stilul cognitiv al studentului este determinat de mai multe caracteristici (integritatea şi caracterul analitic al percepţiei. făcând risipe mari de timp. profesionale. formând patru stiluri cognitive de bază: • • • • independent de context – reflexiv (ICR). se pot combina. Cele două caracteristici menţionate sunt independente în sensul că o persoană dependentă de context cu aceeaşi probabilitate poate fi impulsivă sau reflexivă. La evidenţierea stimulentului necesar aceste persoane nu sunt afectate de perturbările informaţionale. el are un avantaj esenţial faţă de persoanele impulsive la rezolvarea problemelor mai dificile. deoarece ea poate varia strategiile de comportament. dependent de context – impulsiv (DCI). separă dificil semnalul/simbolul necesar din câmpul informaţional. menţionaţi mai sus. percepţia acestor persoane este mai integră. În practica didactică profesorul se poate limita cu acele caracteristici care sunt mai esenţiale pentru activitatea de cunoaştere a studentului. de periferia câmpului de percepţie. în special când problema i se pare facilă. dar şi neobligatorie (graţie corelării unor caracteristici cu altele). Cei patru parametri. Persoana cu tipul de reacţie reflexiv. Persoanele dependente de context. poate alege modalităţile individuale de rezolvare. Persoana cu tipul de reacţie impulsiv nu este dispus să mediteze asupra deciziilor sale. Luarea în consideraţie a tuturor caracteristicilor stilului cognitiv este imposibilă (datorită numărului lor mare).

Aceşti studenţi generalizează mai facil materia de studii. Divizarea studenţilor în subgrupe. la această etapă se recomandă a organiza studiul independent. de a decupa conţinutul materiei de studii în porţiuni şi sarcini mici. urmărită de profesor. atunci când au timp limitat pentru gândire. aspectele principale. La etapa de achiziţie a unor noi conţinuturi se recomandă a lucra cu grupe omogene: prima. De aceea. la formarea subgrupelor pentru învăţare.STILURILE COGNITIVE ŞI ORGANIZAREA PROCESULUI DE FORMARE Studenţii independenţi de context se includ mai rapid în procesul de instruire. obiectelor studiate. profesorul va sublinia special momentele. subgrupele pot fi omogene (compuse din studenţi care au unul şi acelaşi stil cognitiv. Ei utilizează strategii mai raţionale de cunoaştere. în special. Oportunitatea unui astfel de mod de organizare a instruirii este determinată de 39 . dar care pot fi foarte diferiţi după alţi parametri) sau eterogene (compuse de studenţi care dispun de diferite stiluri cognitive). ritmul învăţării. când modul de organizare a instruirii este conform stilurilor cognitive ale studenţilor. care necesită cercetări suplimentare pentru a fi precizat): În afară de metodele de instruire. Pentru studenţii IC-R. trebuie să le permită să atingă obiectivele de instruire în cel mai convenabil mod. care corespunde cel mai bine stilului lor. Aceşti studenţi sunt tentaţi să ignoreze aspectele mai puţin vizibile ale fenomenelor. La instruirea studenţilor dependenţi de context se recomandă de a utiliza aşa numita întărire negativă (reacţie critică la greşeli). care uneşte studenţii IC-I. Se recomandă de a micşora. stilul cognitiv este sensibil la formele de organizare a instruirii. care uneşte studenţii DC-I. în special. în funcţie de stilurile cognitive. deoarece sunt orientaţi spre stimuli interni (atingerea performanţei şi satisfacţia personală). la explicarea materiei. La etapa de aplicare a cunoştinţelor achiziţionate se recomandă a lucra cu grupe eterogene. când materia de studii necesită o prelucrare analitică preventivă. În tabelul de mai jos este arătată corespunderea unor categorii de metode de instruire stilurilor cognitive ale studenţilor (tabelul prezentat este numai o schiţă. esenţiale în materia ce urmează a fi achiziţionată. a doua. care uneşte studenţii DC-R şi a treia. În dependenţă de problema didactică. pentru aceşti studenţi. realizează transferul achiziţiilor. Studenţii impulsivi comit multe greşeli.

afective şi. Există mai multe stiluri de învăţare. Prezenţa în subgrup a unui student reflexiv stabilizează lucrul studentului impulsiv. stilul de învăţare kinestezic/practic. 40 . interacţionează cu şi răspund la mediile de învăţare. în general. Preferă diagramele pentru a reţine mai uşor conţinutul. care indică modurile în care persoanele care învaţă percep. rezumate). Expunem câteva caracteristici ale stilului de învăţare vizual. Menţionăm că prezenţa în grup a mai multor studenţi IC-I poate conduce la anumite tensiuni în relaţii la rezolvarea unor probleme dificile. Observă toate elementele fizice. stilul de învăţare auditiv. psihologice. După modalitatea senzorială implicată deosebim: • • • stilul de învăţare vizual. Fiecare persoană are propriul stil de învăţare. de asemenea.următorul scop: formarea la membrii subgrupului a diferitor strategii de rezolvare a problemei. de a se axa pe detaliile semnificative. Unii reţin cel mai bine ceea ce văd sau citesc. Instruitul: • • • • • • • • • • Preferă să vadă cuvintele scrise. Preferă fotografii şi ilustraţii cu un conţinut tipărit şi explicaţii scrise. tentat să obţină repede un rezultat şi care repede se plictiseşte. ei învaţă în mod diferit. AUDITIV ŞI KINESTEZIC Datorită faptului că studenţii sunt diferiţi. Îşi aminteşte şi înţelege mai ales prin folosirea diagramelor. Prin stil de învăţare vom înţelege acele caracteristici cognitive. Apreciază prezentările folosind video şi retroproiectorul (folii. Organizează cu atenţie toate materialele de învăţare pe care le foloseşte. Îi place să decoreze spaţiul de învăţare. sunt „izolate” căile lungi de rezolvare. alţii învaţă mai bine pe cale percepţiei auditive. materiale la locul de învăţare. Prezenţa în subgrup a unui student independent de context permite de a determina o direcţie corectă a activităţii subgrupului. Utilizarea întregului spectru de calităţi cognitive permite. Când ceva este descris preferă să vadă o imagine a descrierii respective. influenţa binefăcătoare a studentului impulsiv asupra grupului: sunt respinse demersurile evazive. în acest caz obţinerea mai rapidă a unui algoritm de aplicare a cunoştinţelor achiziţionate anterior la rezolvarea problemei. tabelelor şi hărţilor. fără fixarea pe propria strategie de rezolvare ca unica posibilă. STILUL DE ÎNVĂŢARE VIZUAL. Preferă ca instrucţiunile pentru sarcinile de învăţare să fie scrise. Este evidentă.

4) Experimentarea activă: a utiliza teoriile pentru a soluţiona probleme. Preferă să se implice în activităţi manuale. Percepţiile şi procesarea informaţională influenţează procesul de instruire şi sunt buni indicatori ai preferinţelor de învăţare. idei principale). Teoria lui Kolb şi inventarul stilurilor de instruire. D. 3) Conceptualizarea abstractă: a crea teorii pentru a explica cele observate. 2) Observarea reflexivă: a observa pe alţii sau a se observa pe sine însuşi. Modelul se focusează pe felul în care oamenii percep şi prelucrează informaţia. MODELUL/INVENTARUL STILURILOR DE ÎNVĂŢARE A LUI D. Îi plac discuţiile în grup. Modelul dezvoltat de Kolb se bazează pe teoria învăţării experenţiale. chiar dacă uneori acestea pot varia în funcţie de situaţie. schiţe. John Dewey. Îşi aminteşte cel mai bine prin repetiţii verbale. muncesc. Manifestă interes şi entuziasm pentru expresiile verbale. conceptualizându-le ca un continuum. a avut-o David Kolb. Jean Piaget şi Carl Jung. a lua decizii. de a mânui materialele de învăţare. Manifestă tendinţa de a se juca cu mici obiecte în timp ce ascultă la ore sau învaţă. elaborat de el (Learning Style Inventory) îşi au fundamentele ştiinţifice în lucrările lui Kurt Lewin. Îşi aminteşte foarte bine dacă se implică fizic şi participă activ la sarcinile de învăţare.• Studiază materialele pe baza notiţelor şi a organizării conţinuturilor într-o manieră personală (scheme. care descrie procesul de învăţare ca un ciclu. Înainte de a elabora teoria stilurilor de învăţare. KOLB În cazul stilului de învăţare kinestezic/practic instruitul: • • • • • • Cea mai mare contribuţie în teoria stilurilor de învăţare. Îi place să folosească calculatorul. Fiecare preferinţă este alcătuită dintro dimensiune bipolară – conceptualizarea abstractă versus experienţă concretă şi experimentare activă versus observarea reflexivă. chiar dacă nu au fost înţelese imediat. Kolb a stabilit principiile acestora. 41 . Instruitul la care domină stilul de învăţare auditiv: • • • • • • Îşi aminteşte ceea ce spune şi ceea ce spun alţii. dezbaterile. Se bucură de oportunitate de a construi în mod fizic. Îşi aminteşte foarte bine sarcinile verbale. Preferă să discute ideile. în special al stilurilor de învăţare a adulţilor. concluzii. după cum urmează: 1) Experienţa concretă: a fi implicat într-o situaţie experenţială inedită. Stilul de învăţare este preferinţa pentru două etape “vecine”. Îşi aminteşte foarte bine ceea ce face.

divergent. Kolb susţine că există două dimensiuni primare ale procesului de învăţare: prima reprezintă experienţa concretă la o extremă. de la implicare specifică la detaşare analitică generală. Aceste patru dimensiuni relevă cele patru etape de procesare a informaţiei. iar la cealaltă – observarea reflexivă. Pentru a stabili cele patru stiluri de instruire. în baza emoţiilor şi sunt empatice. Observarea (Observarea reflexivă) – indivizii reflectă felul în care informaţia va afecta anumite aspecte ale vieţii. Apropierea maximă de această extremă relevă faptul că persoanele fac raţionamente. 42 . subiectul se află într-o mişcare continuă. Emoţiile şi Simţurile (Experienţa concretă) – subiecţii “doar” percepe informaţia. Astfel. Instruiţii din această categorie aşteaptă de la profesor interpretări experte. În elaborarea raţionamentelor. Ei consideră că abordările teoretice sunt inutile şi preferă să trateze fiecare situaţie drept un caz unic. Ei preferă astfel de situaţii de învăţare ca lectura şi scrierea. în procesul de învăţare. lectura le este foarte utilă. iar la extrema cealaltă – conceptualizarea abstractă. Stilul de instruire se dezvoltă pe parcursul adolescenţei şi maturităţii graţie interacţiunii individului cu mediul înconjurător. Instructorul/profesorul are doar rolul de “salvamont” în instruirea unor astfel de educabili – autodirectivi şi autonomi. în speţă. cea de-a doua are experimentarea activă la o extremă. emoţia şi acţiunea (fig. 1). O apropiere mare de această dimensiune indică o tentativă imparţială şi reflexivă de abordare a învăţării. dorind ca acesta să le fie şi ghid. aceşti subiecţi se bazează pe observaţii minuţioase. gândirea. iar performanţele lor să fie evaluate prin intermediul criteriilor din exterior. Kolb face referinţă la patru procese fundamentale de învăţare: observarea. şi maestru în repartizarea sarcinilor. Fiind introverţi.Stilurile descrise de autor sunt următoarele: convergent. Ei tind să relaţioneze cu colegii. dar evită autorităţile. “reţinându-se” mai mult sau mai puţin la unele din aceste extreme: de la actor la observator. Aceste persoane învaţă cel mai eficient atunci când li se aduc exemple concrete şi când se pot implica în activităţi. asimilator şi acomodator.

ce rezultă din noi experienţe concrete. Studiile de caz. O instruire ideală/un training ideal ar trebui să includă aplicaţii pentru toate aceste modalităţi de percepere şi prelucrare a informaţiilor. astfel încât fiece instruit să beneficieze de suficient timp pentru a “savura” din plin propriul stil de învăţare. Feedback-ul colegilor. el experimentează probleme similare. mai târziu. O apropiere maximă de conceptualizarea abstractă indică prezenţa unei abordări analitice. • Teoreticienii (sau Asimilatorii) • Pragmaticii (sau Convergenţii) • Activii (sau Acomodatorii) • Reflexivii (sau Divergenţii) Menţionăm că învăţarea are loc prin intermediul tuturor acestor patru tipuri de experienţă. apoi. conceptuale despre învăţare. Activităţile de instruire sau de training ar trebui să fie flexibile. el reflectează asupra acestei experienţe. care corelează semnificativ cu gândirea logică şi evaluarea raţională. ciclul poate începe cu implicarea personală a instruitului într-o experienţă concretă. sunt frustraţi şi însuşesc mai puţin atunci când trebuie să exerseze sau să simuleze. detestând lectura. autoevaluarea şi autodirecţionarea sunt preferinţele acestui tip de instruiţii. Acţiunea (Experimentarea activă) – subiecţii se gândesc în ce fel informaţia nouă ar putea să le ofere şi modalităţi inedite de a acţiona. una dintre ele însă rămâne preferenţială. în final. educabilul aplică acest concept pentru a elabora o concluzie logică şi. şi mai puţin spre oameni. căutând o semnificaţie. 2).subiecţii compară felul în care informaţia corespunde experienţei anterioare. să pipăie totul. De exemplu.Kolb susţin că oamenii manifestă anumite comportamente în cadrul procesului de instruire şi acestea pot fi grupate în patru stiluri distincte: 43 . Adepţii modelului experimental al lui D. Aceste două axe se intersectează şi formează patru cadrane.Gândirea (Generalizarea abstractă sau conceptualizarea) . ei învaţă mai eficient atunci când sunt direcţionaţi de o autoritate şi în situaţii impersonale care accentuează teoria şi analiza sistematică. lecturile teoretice şi exerciţiile de reflectare îi ajută mult pe educabilii din această categorie. un concept. teme pentru acasă sau discuţii în grup. în care putem înscrie cele patru stiluri personale de învăţare (fig. Aceşti subiecţi sunt mai mult orientaţi spre obiecte şi simboluri. Ei învaţă mai eficient atunci când se pot angaja în proiecte. Printre dânşii sunt mai mulţi extroverţi care ar vrea să atingă.

să inventeze ceva. Acomodatorii abordează problema într-o manieră intuitivă. teme pentru acasă. ajungând. acomodatorii vor ignora teoria.Stilul convergent – conceptualizare abstractă şi experimentare activă: subiecţii convergenţi acumulează cunoştinţele prin analiză şi apoi aplică noile idei/concepte în practică. fiind consideraţi opuşii convergenţilor. mergând pe calea încercărilor şi erorilor. Ei obţin cunoştinţe mai curând de la alte persoane decât prin intermediul abilităţilor lor analitice. Punctul forte al acestora este abilitatea de a realiza ceva şi de a se implica într-o nouă experienţă. Stilul acomodator – experienţă concretă şi experimentare activă: spre deosebire de asimilatori. Asimilatorii nu pun accentul pe aplicarea practică. Teoria lui Kolb. stă la baza multor indicaţii metodice pentru profesori: 1) Pentru experimentatorul concret – lecţii de laborator. deseori ignorând faptele dacă acestea nu corespund cu teoria. Ei pun un accent deosebit pe gândirea raţională şi concretă. Stilul divergent – experienţă concretă şi observare reflexivă: divergenţii acumulează cunoştinţe cu ajutorul intuiţiei. simulaţii etc. lucru cu analogiile etc. 3) Pentru conceptualizatorul abstract – lectură. ci se focusează pe dezvoltarea teoriilor. filme ştiinţifice etc. acomodatorii sunt cei care-şi asumă riscuri. 4) Pentru experimentatorul activ – studiu de caz. ei preferă să mediteze. fiind una dintre cele mai populare teorii ale stilurilor de instruire a adulţilor. Punctul forte al divergenţilor îl constituie abilitatea lor imaginativă. scriere. observaţii asupra fenomenelor din natură. la formarea unui gestalt semnificativ. Subiecţii stilului dat excelează în situaţiile în care trebuie să aplice teoriile ştiute unor circumstanţe specifice. Subiecţii care preferă acest stil de instruire îşi utilizează la maxim aptitudinile imaginative şi abilitatea de a vedea situaţii complexe din mai multe perspective. Divergenţii posedă. INDICATORUL TIPURILOR DE PERSONALITATE A LUI CARL JUNG ŞI MYERS BRIGGS 44 . lucru pe subiecte. Din toate aceste patru stiluri. dacă faptele nu coincid cu aceasta. prin sinergie. Abilitatea de a aplica ideile noi este punctul forte al acestora. brainstorming etc. planificare şi reflectare. 2) Pentru observatorul reflexiv – ţinerea unui jurnal personal. abilitatea de a integra eficient informaţia într-un tot întreg. Aceşti subiecţi sunt emoţionali şi excelează în artă şi literatură. de asemenea. rămânând relativ “reci”. Stilul asimilator – conceptualizare abstractă şi observare reflexivă: abilitatea de a crea modele teoretice şi raţional-inductive este punctul forte al asimilatorilor. Ei învaţă prin analiză. Decât să “irosească” timpul cu oamenii. Convergenţii sistematizează informaţia prin intermediul raţionamentelor ipotetico-deductive.

Myers – Briggs. El identifică tipurile de personalitate de bază. mediu liniştit. în măsura în care acest succes depinde de cunoştinţe. prin evaluarea acestora pe patru dimensiuni bipolare (tipologia lui Jung): • atitudinea faţă de lume: orientat spre lumea exterioară. TEORIA INTELIGENŢELOR MULTIPLE. inteligenţa a constituit şi constituie unul dintre pilonii pe care se sprijină intreaga construcţie a psihicului uman.munci care necesită logică. • utilizarea informaţiei: ia decizii rapide pentru a ajunge mai repede la rezultat (raţional munci care permit planificarea şi urmărirea planului până la capăt. Termenul de inteligenţă provine de la lat. stăpânirea conceptelor şi abilitatea de a le aplica. eventual posturi de conducere) sau pe valorile personale şi efectul asupra altora (sentimental . inteligenţa poate fi definită drept o aptitudine generală ce determină succesul într-o serie de situaţii. gândire ordonată în special cu idei şi numere. • modul de evaluare a informaţiei: procesează şi evaluează informaţia bazându-se pe logică şi raţionament (gânditor .Acest indicator tipologic a fost elaborat de către două cercetătoare din Statele Unite al Americii . iar baremul de punctare indică tipurile de activităţi care par cele mai potrivite pentru tipurile de personalitate identificate prin test. <intelligere>. a organiza sau de la <interlegere>. fără schimbări prea dese) sau îşi foloseşte intuiţia şi se focalizează pe posibilităţi şi presupoziţii (intuitiv . dintre care poate cel mai “interesat” a fost şi rămâne domeniul educatiei. care înseamnă stabilirea de relaţii între relaţii.prestările de servicii.munci care necesită atenţie la detalii. munci în care ia parte la rezultatul final) sau amână decizia pentru a mai obţine informaţii (perceptiv . Sintetizând mai multe puncte de vedere. este stimulat să înveţe în permanenţă). a ideilor şi reacţiilor interne (introvert . fără interacţiune socială) • obţinerea informaţiei: obţine informaţiile pe baza simţurilor sale şi se focalizează pe fapte şi date (senzitiv .munci care necesită adaptate permanentă la nou şi creaţie).interacţiune socială. aplicative. dificil de abordat şi de definit. în baza lucrărilor lui Carl Jung. în special către oameni.munci în care îşi poate folosi intuiţia. care semnifică a relationa. cercetările asupra inteligenţei umane au avansat datorita “presiunilor” unor domenii practice. 45 . necesitate de muncă variată şi dinamică) sau spre lumea internă. şi face parte din categoria testelor de personalitate care sunt concepute special pentru scopuri profesionale. stereotipe. Chestionarul evidenţiază felul în care se corelează caracteristicile de personalitate cu mediile ocupaţionale. De cele mai multe ori. a oamenilor şi lucrurilor (extravert .lucrul cu ideile. INTELIGENŢA UMANĂ Concept complex. munci care necesită empatie).

Această nouă teorie susţine existenţa a “doar” trei forme ale inteligenţei: analitică.L Thurstone. Din această perspectivă inteligenţa poate fi văzuta ca fiind o structură de compotenţe individuale înnăscute şi achizitionate prin intermediul experienţei individuale. ci mai degrabă încearcă să puna ordine într-o realitate intr-o continuă reinterpretare. Prima orientare vizează structura inteligenţei şi pleacă de la premisa că nenumăratele diferenţe dintre indivizii umani pot fi comprimate şi uniformizate sub forma unui număr. Spearman (1904) a propus. Apărea necesitatea unor noi abordări ale inteligenţei care să ţine seama de cerinţele unei cunoaşteri cât mai complete. resursele explicative pentru o realitate care stârneste încî mai multe controverse. mai recent (1996). este teoria inteligenţelor multiple. S-au născut astfel. Modelele privind procesele care stau la baza inteligenţei (ale procesării informaţiei) reflectă cea de-a doua mare orientare în studiul inteligenţei umane. se pare. care nu acoperă nicicum varietatea abordarilor fenomenului “inteligenţă”. propusa de catre Howard Gardner in 1983. se poate pune intrebarea: care dintre aceste două orientari este cea corectă? Raspunsul este: ambele. existenţa unui factor unitar. J. această teorie are marele merit de a fi subliniat diferenţele evidente dintre elevi şi studenţi. În ultimii ani ai secolului trecut.L Thorndike. plecând de la corelaţii statistice îndelung elaborate. prin concepţiile şi teoriile lor. Şi. respectiv forma sau formele sub care aceasta este prezentă. se suprapune. indiferent de particularizările teoretice ale acestora. existenţa unei multiplicităţi de factori care definesc inteligenţa umană. creativă şi practică. din punct de vedere educaţional. şi-au epuizat. noi modele explicative asupra inteligenţei umane. E. în ceea ce priveşte inteligenţa. Modelele care încearcă să explice structura inteligenţei fixează cadrul general al funcţionării acesteia. MODELUL CELOR TREI E 46 . cele doua modele. Poate cea mai cunoscută dintre noile abordări. teorii “de rezistenţă” ale psihologiei.J.P Guilford s-au opus lui Spearman şi au susţinut. totuşi. Sternberg propune un nou “profil” al inteligenţei prin intermediul teoriei inteligenţei de succes. pentru a fi aşezate de-a lungul unui continuum.Pot fi puse în evidenţă câteva orientîri largi. R. în timp ce modelele cognitive încearcă să elucideze mecanismele responsabile pentru gândire şi o acţiune inteligentă. a unei “abilitati mintale generale (g)” care. care permite comparaţii şi categorizări. intr-o anumită privinţă. Sub aceasta umbrelă s-au născut. Evident. Desi criticată de unii psihologi. cu inteligenţa. L.

Unul dintre cele mai generoase modele asupra inteligenţei este cel propus de catre M. Martinez. concluzia este una extrem de atractivă şi de incitantă: inteligenţa poate fi invăţată. Acest lucru a fost evidenţiat şi de alti autori care au susţinut că oamenii au tendinţa de a reduce imensul număr de stimuli si informaţii care ii “bombardează”. Din altă perspectivă însă. Atunci cand inteligenţa este concepută ca un set de componente specifice. Sensul restrans al acestei calităţi se referă la urmărirea şi la atingerea scopurilor (gasirea solutiilor) în cazul rezolvării unor probleme. Este o viziune generoasă şi deschisă catre educaţie. iar testele de inteligenţă nu fac decât să măsoare nivelul de dezvoltare al acestor componente. În primul rând. ea nefiind sustinută ştiinţific. Martinez. Din punct de vedere strict psihologic. sustine M. la un număr “manevrabil” de generalizări abstracte şi scheme. ci poate fi şi un rezultat al acestuia. 47 . M. in trei faţete largi care se referă la capacitatea de judecare. accentuând în schimb latura dobandită a inteligenţei. În sens mai larg însă. În acest context. Martinez aduce in discuţie trei calităţ ale inteligenţei considerate esenţiale. că indivizii umani au tendinţa de a evolua şi de a îmbunătăţi calitatea informaţiilor şi cunoştinţelor pe care le achiziţionează prin construirea unor scheme sau modele cognitive. utilizat de Aristotel cu sensul de “a se gasi in starea de prefectiune”. Martinez depaşeste uşor această faţetă. in concepţia autorului. inteligenţa este evaluativă. Cea de-a doua calitate a inteligenţei umane este eficienţa. Martinez este de parerea că inteligenţa umană se află intr-o strânsă relaţie cu sistemul individual de procesare a informaţiilor. Numele propus de catre autor provine din grecescul entelekheia. această calitate generală a inteligenţei poate fi văzuta ca fiind una care permite adaptarea dar şi modelarea mediului inconjurător. scopurile educaţiei s-ar putea transforma astfel încât să includă dezvoltarea inteligenţei elevilor şi studenţilor ca scop principal. prin rezolvarea de probleme. care îmbină rigoarea teoriilor ştiinţifice cu un optimism pedagogic bine fundamentat. Martinez susţine. M. “Generozitatea” acestei teorii asupra inteligenţei umane rezidă tocmai din premisele de la care pleaca autorul acesteia. Eficienţa acestiu sistem depinde de eficienţa parametrilor care au legatură cu obţinerea. Toţi acesti parametri pot fi grupaţi. această calitate a inteligenţei pare a fi cea mai speculativă. Modelul propus de M. În sfârsit. pe bună dreptate. inteligenţa nu este doar o condiţie pentru actul educaţional. Altfel spus. În consecinţă. Aceasta calitate a inteligenţei este evidentă. Martinez vorbeste despre calitatea inteligentei de a fi entelică. prelucrarea şi stocarea informaţiilor. la reprezentări şi memorie. Acest model este cunoscut sub numele de modelul celor 3E. în conformitate cu potenţialul individual. mai ales din perspectiva procesării informaţiilor şi a utilizării acestora. M. Fără a nega determinarea genetică a inteligenţei. această calitate a inteligenţei este cu mult mai interesantă.

Pictorul. precum şi capacitatea de a recrea propriile experienţe vizuale. spaţiul. Acest tip de inteligenţă începe să se dezvolte odată cu acutizarea percepţiilor senzorio-motorii. pot să-şi înţeleagă propria poziţie într-un spaţiu matriceal. a stabili priorităţi. formele. nivelul fonetic al limbajului (aliteraţii). ei pot vizualiza. de a rezolva probleme abstracte. în scopul de a furniza informaţii despre limbajul însuşi (funcţia metalingvistică). cu imagini preexistente pentru a crea o nouă viziune oferită celorlalţi ca experienţă. Deprinderea de a emite raţionamente are aplicabilitate în multe arii ale cunoaşterii şi include. orator. Acest tip de inteligenţă nu se regăseşte numai la atleţi. idei şi lucruri. Cele opt tipuri de inteligenţă sunt: Inteligenţa verbală/lingvistică – aceasta reprezintă capacitatea de a folosi eficient cuvintele. studii sociale. să facă jocuri de cuvinte. dramaturg. punctuaţia cu valoare stilistică). Inteligenţa logică/matematică – aceasta include capacitatea de a utiliza raţionamente inductive şi deductive. să realizăm coordonarea (armonia) dintre trup şi spirit. literatură etc. Inteligenţa vizuală/spaţială – această inteligenţă a „imaginilor şi tablourilor” cuprinde capacitatea de a percepe corect lumea înconjurătoare pe cale vizuală. Un student cu tipul acesta de inteligenţă va agrea în mod deosebit să citească. pot percepe relaţiile dintre aceste elemente. fie în registrul oral (ca moderator TV. GARDNER Howard Gardner. proiectantul. a formula ipoteze ştiinţifice şi a înţelege relaţiile de cauzalitate. liniile. psiholog din S. capacitatea de utiliza gândirea logică în ştiinţă. în scopul de a rememora informaţia (funcţia mnezică). povestitor). De asemenea. Studenţii care posedă acest tip de inteligenţă au abilitatea de a opera cu: structurile şi regulile de structurare a limbajului (de ex. Inteligenţa corporală/kinestezică – inteligenţa la nivelul corpului şi al mâinilor ne permite să controlăm şi să interpretăm mişcările corpului. arhitectul. cartograful. Percepţia vizuală se combină cu un set de cunoştinţe prealabile. nivelul semantic (sensurile duble). de asemenea. Acest tip de inteligenţă cuprinde şi capacitatea de a clasifica.U. editor).TEORIA INTELIGENŢELOR MULTIPLE A LUI H. pot folosi limbajul în scop persuasiv (funcţia retorică). să manevrăm obiecte. să povestească. politician. de a înţelege relaţiile complexe dintre concepte. fie în registrul scris (ca jurnalist. să scrie. a insistat asupra faptului că inteligenţa nu trebuie concepută ca un construct unidimensional. sculptorul. nivelul pragmatic al limbajului. graficianul.A. poet. cu experienţa. cu toţii transferă imagini mentale asupra unui obiect pe care îl creează ori îl îmbunătăţesc. grădinarul. cu reacţiile emoţionale. ci ca o serie de opt inteligenţe independente. Studenţii cu inteligenţă spaţială au capacitatea de a percepe cu deosebită acuitate culorile. ci poate fi 48 . pot reprezenta grafic imagini în spaţiu.. a anticipa. în scopul de a explica ceva (funcţia peripatetică).

întâlnit în mişcările de fineţe ale chirurgului care realizează o operaţie pe cord sau la un pilot care îşi reglează cu fineţe aparatura de bord. Inteligenţa muzicală/ritmică – acest tip se conturează prin gradul de sensibilitate pe care individul îl are la sunet şi prin capacitatea de a răspunde emoţional la acest tip de stimuli. Pe măsură ce indivizii îşi dezvoltă conştiinţa muzicală, îşi dezvoltă şi fundamentele acestui tip de inteligenţă. Acest tip de inteligenţă reprezintă capacitatea de a percepe (în calitate de meloman), de a discrimina (în calitate de critic muzical), de a transforma (în calitate de compozitor), şi de a exprima (în calitate de interpret) formele muzicale. Inteligenţa interpersonală – reprezintă abilitatea de a sesiza şi de a evalua cu rapiditate stările, intenţiile, motivaţiile şi sentimentele celorlalţi. Aceasta include sesizarea expresiei faciale, a inflexiunilor vocii, a gesturilor; include şi capacitatea de a distinge între diferite tipuri de relaţii interpersonale şi capacitatea de a reacţiona eficient la situaţiile respective. Inteligenţă interpersonală implică deprinderi de comunicare verbală şi nonverbală, deprinderi de colaborare, capacitatea de rezolvare a conflictelor, de lucru consensual în grup, capacitatea de a avea încredere, de a respecta, de a fi lider, de a-i motiva pe ceilalţi în vederea atingerii unor scopuri reciproc avantajoase. La un nivel simplu, acest tip de inteligenţă este sesizabil la copilul care observă şi reacţionează la stările şi dispoziţiile adulţilor din jurul său. La nivel complex, se traduce prin capacitatea adultului de a „citi” şi interpreta intenţiile ascunse ale celorlalţi. Inteligenţa intrapersonală – aceasta presupune capacitatea de a avea o reprezentare de sine corectă (de a cunoaşte calităţile şi punctele slabe), de a avea conştiinţa stărilor interioare, a propriilor intenţii, motivaţii, de a-ţi cunoaşte temperamentul şi dorinţele; de asemenea, capacitatea de autodisciplină, autoînţelegere şi autoevaluare. O persoană cu asemenea tip de inteligenţă îşi petrece timpul reflectând, gândind, autoevaluându-se. Nevoia de introspecţie transformă inteligenţa în ceva extrem de intim. Conform lui Gardner, „inteligenţa intrapersonală depăşeşte cu puţin capacitatea de a distinge între plăcere şi durere şi de a te implica sau retrage dintr-o situaţie ca rezultat al acestei distincţii”. Inteligenţa naturalistă – aceasta este sesizabilă la persoanele care învaţă cel mai bine prin contactul direct cu natura. Pentru aceştia, cele mai potrivite ocupaţii sunt cele din aer liber.

49

VI. INSTRUIREA DIFERENŢIATĂ POSTULATELE LUI BURNS Ideea că fiecare student este unic şi diferit de colegii săi este acceptata (cuasi)unanim în mediul universitar. Această axiomă poate fi descrisă mai amănunţit prin postulatele lui Burns: 1. Nu există doi studenţi care ar progresa cu aceeaşi viteză. 2. Nu există doi studenţi care sunt gata să înveţe în acelaşi timp. 3. Nu există doi studenţi care utilizează aceleaşi tehnici de învăţare. 4. Nu există doi studenţi care rezolvă problemele exact în acelaşi fel. 5. Nu există doi studenţi care posedă aceleaşi repertorii de comportamente. 6. Nu există doi studenţi care posedă acelaşi profil de interese. 7. Nu există doi studenţi care sunt motivaţi pentru a atinge aceleaşi scopuri. POSTULATUL EDUCABILITĂŢII Nimeni nu poate garanta profesorului că el a epuizat toate resursele metodologice; nimeni nu îl poate asigura că nu a rămas un mijloc neexplorat încă. Postulatul formulat orientează cadrul didactic spre o abordare creativă a proceselor de proiectare şi realizare a demersurilor didactice. ESENŢA INSTRUIRII DIFERENŢIATE Există mai multe definiţii ale noţiunii „instruire diferenţiată”, însă toate ele au un punct comun: adaptarea procesului de învăţământ la diversitatea instruiţilor. Diferenţierea instruirii este o cale de a schimba ritmul, nivelul sau natura instruirii ca răspuns la nevoile, stilurile sau interesele individuale ale instruiţilor; este o cale de a umaniza învăţământul. Ph. Meirieu afirmă ca a diferenţia instruirea înseamnă „... a avea grijă de persoană fără a renunţa la grija faţă de colectiv”. Pentru profesor diferenţierea instruirii semnifică un efort de diversificare metodologică susceptibilă să răspundă la diversitatea studenţilor. Diversitatea instruiţilor este determinată de un şir de variabile:
• • • • • • •

abilităţile cognitive; stilurile de învăţare; factorii socioeconomici; ritmul învăţării; influenţe gender; influenţe culturale/etnice; valorile instruiţilor etc. Prin diferenţiere profesorul recunoaşte studentul drept o persoană care are reprezentări proprii referitoare la situaţiile de formare.

50

SCOPURILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIFERENŢIAT
• •

a dezvolta/a elabora sarcini provocatoare şi atrăgătoare pentru orice instruit; a organiza activitatea de învăţare bazată pe concepte esenţiale, pe procese semnificative şi pe multiple căi de învăţare; a furniza căi flexibile de acces la conţinuturi; a lua în consideraţie nivelul de pregătire al instruiţilor, nevoile, interesele şi preferinţele lor de învăţare; a crea pentru instruiţi posibilităţi de a lucra în formate instrucţionale variate; a face învăţarea mai autonomă; a permite fiecărui instruit de a atinge standarde curriculare înalte; ETAPELE INSTRUIRII DIFERENŢIATE

• •

• • • •

a ameliora relaţia profesor-student. Instruirea diferenţiată este realizată în două etape, fiecare având obiectivele sale specifice: 1. determinarea particularităţilor individuale ale studenţilor; 2. modificarea, adaptarea sau proiectarea noilor abordări a instruirii drept răspuns la nevoile, interesele şi preferinţele de învăţare a studenţilor. PRINCIPIILE DIFERENŢIERII INSTRUIRII Instruirea diferenţiată se sprijină pe următoarele trei principii: 1. elaborarea sarcinilor ce răspund nevoilor, intereselor şi preferinţelor de învăţare a studenţilor; 2. utilizarea grupărilor (divizărilor în echipe) flexibile ale studenţilor; 3. evaluarea şi ajustarea continuă a factorilor ce asigură diferenţierea. GRUPAREA STUDENŢILOR Nucleul instruirii diferenţiate îl constituie gruparea flexibilă a studenţilor. O componentă a acestei grupări o constituie sarcinile diferenţiate. În procesul de învăţământ pot fi utilizate trei modalităţi de grupare a studenţilor:
• • •

flexibilă; criteriul de grupare – nevoile de învăţare; după nivelul de pregătire; criteriul de grupare – rezultatele evaluărilor; cooperativă; criteriul de grupare – alegerea studenţilor.

O grupă de învăţare (echipă) reprezintă o grupă restrânsă de studenţi reuniţi printr-un obiectiv comun, realizarea căruia presupune cooperare sau colaborare. Caracteristicile unei grupe:
• • •

numărul de membri; durata asocierii; locul de învăţare; 51

este necesară o evaluare prealabilă a studenţilor). • (b) În instruirea diferenţiată sunt diferenţiate parcursurile şi nu obiectivele. vocabularul comun. nevoilor şi posibilităţilor lui (în acest caz. ce constă în diversificarea / amplificarea dispozitivelor de învăţare. MODIFICAREA TEMPORALĂ A SECVENŢELOR DE INSTRUIRE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DIFERENŢIAT În învăţământul diferenţiat activitatea de învăţare este bazată pe concepte esenţiale. (b) diferenţierea simultană. profesorul diversifică sarcinile după gradul lor de dificultate. gradul de coeziune (pentru echipele care au o istorie). Există riscul că studentul cu un nivel slab de pregătire va rămâne „închis” în această categorie. profesorul distribuie fiecărui student o sarcină ce corespunde optim. Etapa respectivă se numeşte reducţie. 52 . procedee în aşa fel. (e) Nevoile de învăţare sunt interpretate adesea drept lacune în achiziţiile studentului în raport cu o normă.• • • • • instrumentele de învăţare utilizate. fie a-i formula un obiectiv atât de îndepărtat de posibilităţile lui imediate. încât la student dispare dorinţa de întreprinde ceva. interdependenţa pozitivă între membrii grupei. metodici. care este „câştigat” la etapa reducţiei. (c) Respectarea diferenţelor dintre studenţi poate conduce la solidificarea lor. adică la transformarea acestor diferenţe momentane în diferenţe ireductibile şi definitive. Amplificare implică timp suplimentar. (d) Sub pretextul de a lua în consideraţie diversitatea studenţilor. obiectivele partajate. Evidenţierea şi predarea conceptelor-cheie permite de a reduce timpul predării. TIPURI DE DIFERENŢIERE Pot fi identificate două tipuri de diferenţiere a instruirii: (a) diferenţiere succesivă: profesorul propune studenţilor un spectru larg de instrumente. Ea este urmată de o etapă de amplificare. la acest moment al învăţării. încât fiecare student are şansa de a găsi între ele una ce i se potriveşte cel mai bine. fără să progreseze. RISCURILE ŞI DIFICULTĂŢILE ÎN DIFERENŢIEREA INSTRUIRII (a) Există două modalităţi simetrice de a împiedica studentul să înveţe: • fie a-i propune sarcini ce sunt tocmai pe măsura posibilităţilor lui şi care nu-l fac să progreseze.

(h) Evaluarea tradiţională (sumativă) nu cedează locul evaluărilor formative.(f) Credinţa adâncă în eficacitatea omogenităţii: se învaţă uşor într-o companie de persoane care se aseamănă între ele în multe privinţe. ci un mijloc. ci luarea lor în consideraţie. (g) Diferenţierea nu înseamnă respectarea ritmului sau stilului de învăţare a studentului în fiecare moment. 53 . (i) Diferenţierea instruirii nu este o finalitate.

metode. Acest proces cuprinde: 54 . de asemenea. DESIGN-UL INSTRUCŢIONAL CA PROCES DI poate fi privit ca proces. „plan pédagogique – plan pedagogic”. Activitatea de preparare sau de proiectare a predării este nu mai puţin importantă decât înseşi predarea. Analiza competenţelor (rezultatelor învăţării). constructivism. DESIGN-UL INSTRUCŢIONAL Faţetele design-ului instrucţional şi modelul procesului de predare-învăţare-evaluare O mare parte din activitatea sa profesorul o realizează în afara sălilor de curs. care include identificarea nevoilor. ca ştiinţă şi ca realitate. Dewey. Determinarea strategiilor didactice. Design-ul instrucţional este o activitate analitică. mijloace etc. faza de reflecţie. El transformă datele de intrare a formării (obiectivele de formare. DI poate fi privit drept un proces de elaborare sistematică a specificărilor didactice cu utilizarea teoriilor didactice pentru asigurarea unui nivel înalt al calităţii predării. În limba franceză pentru noţiunea respectivă sunt utilizate denumirile: „design pédagogique – design pedagogic”. care reclama cu mai mult de un secol în urmă dezvoltarea unei ştiinţe ce ar articula teoriile învăţării (behaviorism. caietele de sarcini. Termenul de design instrucţional este de provenienţă engleză. implementarea şi evaluarea materialelor şi practicii poartă denumirea de design instrucţional (instructional design). dezvoltarea.VII. care urmează după încheierea oricărei activităţi didactice. Evaluarea eficienţei cursului. iar analiza sarcinilor (task analysis) este elementul cheie al acestei activităţi. În cadrul DI sunt realizate următoarele activităţi: • • • • • • Analiza grupului ţintă. resursele etc. Originile design-ului instrucţional (DI) le găsim la D. Planificarea sistematică a instruirii. „ingenierie pédagogique – inginerie pedagogică”.). 1). Menţionăm. şi care trebuie să devină o obişnuinţă a unui adevărat profesor. DI permite de a conduce într-o manieră mai sigură şi mai sistematică studenţii spre obiectivele de formare. ca disciplină. conectivism) şi practica educaţională (fig. Analiza şi structurarea conţinutului. cognitivism.) în date ce permit organizarea formării (obiective de învăţare. Selectarea mijloacelor de instruire.

determină conţinuturile de învăţare şi selectează mijloacele adecvate pentru transmiterea/livrarea acestor conţinuturi. a tipurilor de activitate a instruiţilor şi elaborarea instrumentelor de evaluare pentru aprecierea eficienţei procesului de predare-învăţare proiectat. 55 . DESIGN-UL INSTRUCŢIONAL CA DISCIPLINĂ DI reprezintă un domeniu al cunoaşterii în cadrul căruia sunt cercetate şi elaborate teoriile referitoare la strategiile didactice. în ce condiţii. cum. cu ce sunt transmise conţinuturile studenţilor de către profesor. Articularea dintre aceste trei elemente se face în felul următor: profesorul selectează strategi didactică faţă de o situaţie/condiţie. DESIGN-UL INSTRUCŢIONAL CA ŞTIINŢĂ DI reprezintă ştiinţa despre crearea specificărilor detaliate pentru elaborarea. Etapa de elaborare a sistemului de predare pentru satisfacerea acestor nevoi. DI presupune elaborarea resurselor de învăţare. inclusiv teoriile referitoare la elaborarea şi realizarea acestor strategii. În consecinţă. lucrul începe odată cu apariţia unei idei. Mijloacele. ce sta la baza unei situaţii didactice. învăţare şi evaluare. evaluarea şi memorizarea situaţiilor ce facilitează procesul de studiere a unor blocuri disciplinare de orice nivel de complexitate. este realizată o descriere a întregului proces în aşa fel. procesele pedagogice şi cele didactice ce au loc. metodele şi formele de instruire. Evaluarea este prezentă atât pe parcursul desfăşurării învăţării. structura procesului de învăţământ include: • • • • Obiectivele. strategiile. realizarea.EVALUARE Dintr-o perspectivă sistemică. Câmpul relaţional specific. sunt descrise de modelul de mai jos (fig. La momentul finisării procesului de proiectare designer-ul analizează produsul său şi verifică dacă toate recomandările ştiinţei au fost luate în consideraţie. 2). Independent de faptul. Procesul de învăţământ poate fi privit drept o interacţiune între predare. cât şi la finele ei. DESIGN-UL INSTRUCŢIONAL CA REALITATE DI poate interveni în orice moment al procesului de proiectare. de parcă procesul proiectării ar fi decurs în mod sistematic.• • Etapa de analiză a nevoilor instruiţilor şi a obiectivelor de formare. Foarte frecvent. MODELUL INVARIANT AL PROCESULUI DE PREDARE – ÎNVĂŢARE . prin raportarea la obiectivul de atins. Conţinuturile.

Modelul este invariant în sensul că el descrie procesul de învăţământ şi în Academia lui Platon (conţinuturile erau transmise studenţilor în vremea plimbărilor prin parc). 56 . şi în cadrul unei universităţi virtuale. şi în aulele unei universităţi contemporane.

Evaluarea Faza de evaluare vine să asigure eficacitatea şi eficienţa proiectului realizat. implementarea. în faza următoare. 57 . menţionăm următoarele: determinarea caracteristicilor populaţiei-ţintă. că obiectivele formării sunt atinse. Evaluarea acoperă întreg procesul: în timpul realizării fazelor. evaluarea şi este cunoscut sub acronimul ADDIE (Analysis – Design – Development – Implementation – Evaluation). Printre acţiunile ce trebuie întreprinse în această fază. între faze şi la sfârşitul procesului de implementare. Dezvoltarea Faza de dezvoltare se realizează în baza primelor două faze. care vizează luarea deciziei asupra produsului elaborat (decizia de cumpărare sau de dezvoltare ulterioară). care permite a regla procesul de proiectare şi evaluarea sumativă. selectarea suportului pentru instruire. analiza condiţiilor de lucru şi a sarcinilor.VIII. că are loc transferul cunoştinţelor din locul învăţării în locul aplicaţiei. prepararea sarcinilor (item) pentru test. Există peste o sută de variante a modelului ADDIE. precizarea formulărilor şi caracterului operaţional al obiectivelor. secvenţierea planului formării. cum ar fi analiza nevoilor. Se construiesc planurile diferitor lecţii. Pe parcursul acestei faze trebuie definită problema (în cazul nostru – dezvoltarea resurselor pentru predare şi învăţare). Ele constituie elementele de intrare Design-ul Faza de design constă în dezvoltarea unei strategii de formare pentru a atinge obiectivele. Această fază face apel la diverse tehnici. în linii generale. Conţinutul fazelor poate varia în funcţie de context şi modelul învăţării. dar. Două tipuri de evaluare sunt de menţionat: evaluarea formativă. dezvoltarea. se elaborează resursele necesare. identificate sursele problemei şi determinate soluţiile posibile care devin obiectivele procesului. adică rezultatele fazei de analiză. decompoziţia obiectivelor finale în subobiective de atins. activităţile în interiorul fiecărei faze sunt următoarele: Analiza Faza de analiză stă la baza celorlalte faze. lista conţinuturilor şi sarcinile de rezolvat/îndeplinit. Rezultatele acestei faze sunt obiectivele formării. Implementarea Faza de implementare constă în „livrarea” efectivă a materialului pregătit. Pe parcursul acestei faze profesorul se asigură că materialul furnizat este înţeles de către studenţi. design-ul. MODELUL ADDIE FAZELE DESIGN-ULUI INSTRUCŢIONAL Designul instrucţional clasic comportă cinci faze: analiza.

Intenţiile pot avea un grad diferit de generalitate. Scopurile reprezintă nişte intenţii. sub formă de ideal educaţional. atunci el trebuie să ia în consideraţie mai multe elemente la identificarea scopurilor. un grup. într-o disciplină/curs de către un organism naţional. de regulă. IDENTIFICAREA SCOPURILOR FORMĂRII Design-ul instrucţional începe cu identificarea scopurilor formării.FAZA DE ANALIZĂ A DESIGN-ULUI INSTRUCŢIONAL Faza de analiză constituie fundamentul pentru toate celelalte faze ale DI. Determină diversele componente ale conţinutului cursului. Dacă însă cadrul didactic intenţionează să realizeze o formare eficace şi de calitate. ce descriu în termeni de capacităţi a instruitului rezultatele aşteptate într-o secvenţă de formare. Menţionăm că procesul de formare este o activitate intenţionată. Finalităţile reprezintă nişte afirmaţii prin care societatea îşi vehiculează valorile. identificarea scopurilor pare a fi o etapă elementară şi facilă de realizat. 58 . ce urmăreşte atingerea anumitor finalităţi. un individ. Finalităţile se formulează. Obiectivele reprezintă nişte enunţuri. Analizează resursele şi constrângerile. de obicei. Pe parcursul acestei faze designer-ul: • • • • Defineşte scopurile cursului. Analizează publicul ţintă. La prima vedere. Scopurile urmărite de un program de formare sunt formulate. urmărite într-un program de formare. eventual un cadru didactic. Finalităţile sunt formulate de grupe de experţi. furnizează linii directoare pentru sistemul educaţional/de formare. în nota explicativă la planul de învăţământ. La nivel de instituţie de învăţământ (universitate) finalităţile formării sunt formulate sub forma unui model al absolventului instituţiei de învăţământ.

va formula scopurile cursului (fig.Cursul pe care îl proiectează cadrul didactic este o parte componentă a programului de formare. aceasta va asigura: • identificarea tuturor competenţelor necesare şi a nevoilor de formare asociate. metodelor şi tehnicilor de predare. Din această perspectivă. Anii ’70-90 au fost marcaţi de dominaţia „pedagogiei obiectivelor”. cadrele didactice sunt preocupate de luarea în consideraţie a nevoilor de formare a instruiţilor. cadrul didactic va selecta scopurile cursului din scopurile urmărite de programul de formare (planul de învăţământ). În anii ’50-60 a secolului trecut cadrele didactice erau preocupate de problema alegerii strategiilor. detaliată a nevoilor celor care învaţă şi identificarea unor soluţii rentabile de formare. 59 . În prezent. va analiza nevoile de formare a studenţilor şi. De aceea scopurile cursului vor fi selectate din mulţimea scopurilor. Menţionăm că pe parcursul ultimilor decenii preocuparea cadrelor didactice referitor la finalităţile formării a evaluat în direcţia umanizării procesului de formare. 4). prin ajustarea scopurilor selectate la nevoile de formare. urmărite de programul de formare. la identificarea scopurilor cursului. Ea este utilă în definirea nevoilor de formare. CRITERII DE EVALUARE A SCOPURILOR CURSULUI Scopurile cursului proiectat trebuie să satisfacă următoarelor cerinţe: • Coerenţa: scopurile formulate sunt coerente cu aşteptările şi nevoile instruiţilor? sunt aceste scopuri coerente aşteptărilor profesorului? se „împacă” scopurile formulate ale cursului cu scopurile urmărite în programul de formare? în modelul specialistului? • Acoperirea: scopurile formulate acoperă ansamblul de comportamente pe care studentul trebuie să le demonstreze la finele studierii cursului? Claritate: scopurile formulate sunt explicite şi formulate clar? Conţinuturile şi capacităţile ataşate scopurilor sunt bine definite? Rezultatele învăţării sunt pertinente? ANALIZA NEVOILOR • Analiza nevoilor de formare implică evaluarea obiectivă. În condiţiile în care este realizată corespunzător.

ANALIZA PUBLICULUI-ŢINTĂ La planificarea şi realizarea unui curs. tehnici de grup (Delphi). identificarea caracteristicilor grupului-ţintă. Analiza publicului-ţintă comportă următoarele etape: • • • • determinarea sau delimitarea grupului-ţintă. verificarea nivelului de stăpânire a conţinutului. dosarele studenţilor. 5). comparaţii cu materiale pedagogice existente. La analiza nevoilor de formare pot fi utilizate următoarele instrumente/tehnici: • • • • • • chestionare. în special. date statistice. cunoaşterea studenţilor cărora le este destinat cursul (acesta va fi grupul-ţintă) este de o importanţă capitală. 60 Instrumentele ce pot fi utilizate la analiza publicului-ţintă: • • • . a diferenţelor individuale. statistica instituţională. teste: interviuri. realizarea unui profil a grupului-ţintă. Analiza publicului-ţintă constă în sistematizarea cunoştinţelor despre studenţi.• • evitarea redundanţei în activitatea de formare: identificarea soluţiilor adecvate şi rentabile de formare Conceptul de nevoie de formare este prezentat în schema următoare (fig. Modelul general de analiză a nevoilor de formare rezultă din definiţia conceptului respectiv (fig. 4). listele de examinare.

Selectarea formatului cursului. 3. laboranţi ce pot participa la dezvoltarea. care într-un moment determinat trebuie să fie realizat/atins de o persoană (cine?). cunoscut sub denumirea „Pedagogia prin obiective” (PPO). markere etc. nivelul lor de pregătire. Resursele tehnologice le constituie calculatoarele. un obiectiv este o descriere palpabilă/clară şi realistă a unui rezultat (ce?). Această accepţie a cunoaşteri a condus la naşterea unui curent ce a dominat sistemele educaţionale în anii ’60-80 a secolului trecut. teste. Resurse umane (Human Resources). resurse tehnologice (Technology Resources). Facilităţi de instruire (Instructional Facilities). Facilităţile de instruire se referă la aulele/sălile de clase disponibile. orarul lecţiilor etc. implementarea şi evaluarea instruirii. A cunoaşte înseamnă a demonstra stăpânirea obiectivelor prin traducerea lor în comportamente observabile. Mai precis. pentru a satisface o nevoie determinată (de ce?). cât şi resursele non-digitale: tablă. Resursele umane: numărul de cadre didactice. postere. FAZA DE DESIGN Scopul acestei faze constă în formalizarea datelor fazei de analiză într-un proiect didactic. Transformarea scopurilor cursului în obiective de învăţare. formulată în termeni de comportament observabil/măsurabil. 2. alte dispozitive electronice. experienţa acumulată. Planificarea strategiei de instruire. ingineri. folosind anumite resurse (cu ce?). un obiectiv este o intenţie de învăţare. 4. IDENTIFICAREA RESURSELOR ŞI CONSTRÂNGERILOR Resursele unui curs pot fi divizate în patru categorii: • • • • resurse de conţinut (Content Resources). 61 . tehnici sociometrice. o parte din aceste resurse pot fi utilizate drept ilustraţii sau exemple. delimitat în timp (când?) şi în spaţiu (unde?). Resursele de conţinut pot fi utilizate ca referinţe la conţinutul cursului. Noţiunea de obiectiv în paradigma behavioristă a permit de a preciza noţiunea de cunoaştere. În această fază pot fi identificaţi 4 paşi: 1. Elaborarea documentului de design instrucţional. ca referinţe la strategiile de învăţare. înzestrarea lor tehnică. OBIECTIVELE DE ÎNVĂŢARE ÎN PARADIGMA BEHAVIORISTĂ Conform psihologiei comportamentaliste.• • • chestionare.

s-a racordat la cerinţele sociale ale epocii. F. Aceste deprinderi. vor fi evidenţiate particularităţile activităţilor. o sarcină etc. grupă academică. (2) permite de a căpăta formulări care sunt univoc înţelese de studenţi prin operaţionalizarea obiectivelor de învăţare. realizarea sarcinii). este aceea care îl pregăteşte pe instruit pentru realizarea acestor activităţi specifice.) şi reacţia instruitului (răspunsul la întrebare. care se asociază cu munca la banda rulantă. Cel mai mare avantaj al abordării prin obiective constă în faptul că ea permite de a diviza conţinuturile în microunităţi de învăţare şi de a conduce instruitul cu paşi mici de la simplu la compus. Noţiunea de obiectiv educaţional a fost dezvoltată pentru mai multe scopuri: (1) a face mai riguros procesului de formare.U. totodată. Bobbitt este relativ simplă: Viaţa umană. care formează pentru viaţă. Menţionăm că adepţii behaviorismului sunt interesaţi de reacţiile (comportamentele) vizibile ale instruitului. (2) este predifinit şi fixat. Pentru aceasta trebuie studiată lumea afacerilor. în toate timpurile. „Părintele” abordării prin obiective a procesului de învăţământ este considerat pedagogul din S. (3) a formaliza contractul didactic dintre cadrele didactice şi studenţi prin precizarea clară a ceea ce ultimii trebuie să înveţe. Avantajul menţionat reprezintă. Anume abordarea prin obiective a condus la dezvoltarea şi implementarea în procesul de învăţământ a testelor de cunoştinţe.Conform paradigmei behavioriste. capacităţi şi cunoştinţe devin obiective ale învăţării. capacităţile. (3) face posibilă evaluarea eficientă la nivel de student. oricât de variată nu ar fi ea. În consecinţă. (2) a face mai explicite rezultatele formării. funcţionarea căreia nu poate fi cercetată. dezvoltată de F. Ideea de bază. Şcoala.A. serie. învăţarea este o modificare durabilă a comportamentului instruitului în rezultatul unui antrenament particular. un obiectiv educaţional: (1) este extern persoanei în curs de formare/învăţare. ele pot fi descoperite. punctul cel mai slab al abordării prin obiective. Abordarea prin obiective a procesului de învăţământ a fost un răspuns la organizarea tayloriană a muncii la întreprinderi. (4) diferenţiază formarea în domeniul cognitiv. 62 . Acest antrenament are drept scop stabilirea unei legături/asociaţii dintre un stimul (o întrebare. (5) presupune că neatingerea unui obiectiv este un indicator al absenţei învăţării [8]. serviciile. producţia. Având o provenienţă behavioristă. adică deprinderile. Axarea procesului de învăţământ pe obiective prezintă un şir de avantaje: (1) centrează procesul de învăţământ pe student şi pe activitatea lui. constă în realizarea anumitor activităţi. cunoştinţele de care au nevoie oamenii pentru a realiza activităţile profesionale sau cele din viaţa cotidiană. Bobbitt. (3) parcelează conţinutul formării/învăţării şi postulează că suma părţilor este egală cu întregul. Oricât de numeroase şi diverse nu ar fi aceste activităţi pentru diferite profesii. Educaţia. considerând creierul lui drept o „cutie neagră”. afectiv şi psihomotor.

. concreţi şi detectabili) performanţele instruitului. Menţionăm că în lumea muncii noţiunea de competenţă a apărut în opoziţie cu noţiunea de calificare.Experienţa demonstrează că atingerea succesivă şi separată a obiectivelor unei discipline încă nu garantează că studentul devine capabil să integreze conţinuturile însuşite.. utilizând. a explica. lumea muncii. oral etc.. NOŢIUNEA DE COMPETENŢĂ.. Comportamentul aşteptat se defineşte cu ajutorul unor verbe de acţiune (a enumera. fiind date. în scris.. indicaţiilor aparatului de măsurare etc. a traduce.. După cum abordarea centrată pe obiective a fost un răspuns al sistemului educaţional la organizarea tayloriană a muncii în întreprinderi. cu ajutorul... pe baza formulei. Pentru fiecare pereche propusă studentul va indica cel puţin trei asemănări şi cel puţin trei deosebiri. pus în situaţia de. tabelului. La precizarea condiţiilor se utilizează anumite formule: după citirea textului (graficului. a calcula. Modelul de operaţionalizare a obiectivelor. Exemplu: La finele secvenţei de instruire studentul va fi capabil să compare în scris două noţiuni indicate de profesor.. a rezuma etc. la fel abordarea prin competenţe este un răspuns la proliferarea noţiunii de competenţă în lumea muncii. fără a utiliza. De Landsheere. datelor. a fi capabil.).... hărţii. să transfere cunoştinţele achiziţionate în situaţii practice.. propus de psihopedagogul din SUA Robert Mager (ACCM): Un alt model de operaţionalizare a obiectivelor a fost propus de G. utilizând organizatorul respectiv..). Un obiectiv este enunţul ce specifică în termeni comportamentali (măsurabili. Prezenţa unei calificări este o condiţie 63 . ABORDAREA PRIN COMPETENŢE Cuvântul competenţă este de origine latină: competere – a se întâlni (într-un loc).... psihologie... demonstrate la finele secvenţei de formare. având acces la. FORMULAREA OBIECTIVELOR DE ÎNVĂŢARE ÎN PARADIGMA BEHAVIORISTĂ Obiectivele definesc noul comportament după ce instruitul a parcurs secvenţa de formare... În domeniul învăţământului/formării noţiunea de competenţă a fost preluată din alte domenii: lingvistică.. a fi în stare...

Dobândirea calificării este recunoscută oficial printr-o diplomă. într-un anumit context determinat. mobilizarea şi organizarea acestor resurse şi pe acţiunile pertinente ale persoanei ce permit tratarea reuşită a situaţiei. cerinţele pentru ocuparea postului de lucru rămâneau neschimbate. 2) relativitatea: spre deosebire de obiectiv. Calificarea reprezintă un set de cunoştinţe şi deprinderi pe care persoana le-a dobândit şi le poate demonstra după finisarea unui program de formare. Mult timp tehnologiile de producere nu sufereau schimbări esenţiale şi. O competenţă poate fi caracterizată în felul următor: 1) resurse. prin mobilizarea resurselor disponibile în diverse situaţii. dar coordonat de resurse. În consecinţă. prin specificitatea resurselor utilizate. Pentru ultima se potrivesc bine cunoştinţele şi procedurile standardizate şi formalizate. Competenţa descrie potenţialul unui salariat. Acest ansamblu de calităţi. această punere în aplicare se sprijină pe selectarea. Or. Formarea profesională a început să „rămână în urmă” faţă de dezvoltarea rapidă a tehnologiilor şi cerinţele reale ale postului de lucru. a unui ansamblu diversificat. S-a convenit ca formarea profesională să fie „măsurată” printr-un ansamblu de calităţi particulare. Numărul definiţiilor noţiunii de competenţă a depăşit în prezent orice limită rezonabilă. o competenţă nu poate fi „atinsă” niciodată. strategii. În cursul de faţă vom adopta următoarea definiţie: Competenţa este punerea în aplicare de către o persoană. Această acţiune constă în realizarea unei sarcini complexe. majoritatea profesiunilor contemporane conţin elemente ce nu pot fi formalizate. care este definit pentru a fi atins. Abordarea prin competenţe (APC) a procesului de formare semnifică o ruptură cu abordarea prin obiective. care au fost formate la o persoană fie în rezultatul instruirii. O competenţă este un potenţial de acţiune a unei persoane.prealabilă pentru a ocupa un post într-o întreprindere. prin exigenţa din ce în ce mai ridicată a standardelor de performanţă. care îi permite persoanei să facă faţă unor situaţii de lucru inedite. atitudini şi alte 64 . ea se poate dezvolta pe parcursul întregii vieţi. Nivelul de dezvoltare al unei competenţe se poate caracteriza prin diversitatea şi complexitatea contextului în care ea este demonstrată. plasată într-o situaţie. complexitatea: competenţa integrează cunoştinţe. fie în rezultatul experienţei acumulate. capacităţi. a primit denumirea de competenţă. respectiv. calificarea (diploma) era considerată drept o dovadă suficientă pentru încadrarea în câmpul muncii. Situaţia a început să se schimbe după cel de al doilea război mondial. Ideea de bază a abordării prin competenţe în învăţământ constă în achiziţionarea cunoştinţelor în legătură cu utilizarea lor. Calificarea descrie cerinţele faţă de ocuparea unui post.

Resursele corporale se referă la dexterităţile manuale necesare pentru tratarea situaţiei. interesele. utilizând un spectru din ce în ce mai specializat de resurse. Persoanele au acelaşi statut ca şi cunoştinţele în raport cu situaţia: ele devin resurse numai dacă contribuie la ameliorarea 65 . imaginea de sine. În definiţia de mai sus regăsim cele trei elemente indispensabile ale competenţei: situaţia. motivaţia. O competenţă îi permite persoanei să rezolve/trateze complet o situaţie complexă. la cunoştinţele construite în diverse situaţii. ea nu este niciodată decontextualizată. Resursele externe pot fi divizate în resurse umane şi resurse materiale. despre stăpânirea a 50% din competenţă. Situaţia este ansamblul circumstanţelor în care se află o persoană şi a relaţiilor acesteia cu mediul. situaţia este criteriul competenţei: persoana este recunoscută competenţă. resurse conative. a rezolva o problemă. de exemplu. fie adaptându-se la situaţie (acomodare). care poate fi măsurată/observată. Resursele interne pot fi clasificate în trei categorii: resurse cognitive. Atitudinile. o înţelege. 6) transferabilitatea/adaptabilitatea: deoarece o competenţă trebuie să genereze o diversitate de performanţe într-o diversitate de contexte. în caz contrar ea nu mai este competenţă. Totodată. ea nu se poate reduce la un rezultat sau la o performanţă reproductibilă. Postura. care se situează în trecut sau în prezent. resursele şi acţiunea. Persoana poate trata cu succes situaţia numai prin selectarea şi mobilizarea unui ansamblu de resurse interne şi externe. poate fi evaluată probabilitatea generării în viitor a diferitor performanţe în contexte diferite de contextul de învăţare. o situaţie apare aşa cum ea o percepe. resurse corporale. Important este faptul că resursele devin resurse numai dacă ele sunt mobilizabile pentru a ameliora situaţia.3) potenţialitatea: spre deosebire de performanţă. Dezvoltarea unei competenţe se realizează prin soluţionarea unor situaţii din ce în ce mai diversificate/complexe. dacă ea a tratat cu succes situaţia. competenţa este orientată spre viitor. fie modificând situaţia (asimilare). Resursele sunt potenţiale: ele pot fi utilizate sau nu de persoană. Pentru o persoană. 4) exersarea în situaţii: competenţa se manifestă prin capacitatea persoanei de a trata/rezolva eficient o situaţie. Resursele cognitive se referă la bagajul experimental al persoanei. Situaţia este sursa competenţei: competenţa poate fi demonstrată numai în situaţii. a soluţiona o chestiune sau a se adapta la mediu. valorile reprezintă resursele conative ale persoanei. 5) completitudinea şi indivizibilitatea: nu se poate vorbi despre o parte a competenţei sau. o problematizează în vederea de a realiza ceva. supleţea pot servi drept exemple de resurse corporale. instruitul fiind plasat în situaţiile respective. Resursele umane sunt reprezentate de persoanele care pot ajuta subiectul la tratarea situaţiei. forţa fizică. Competenţa nu poate fi separată de situaţia în care ea este dezvoltată/exersată: o competenţă se dezvoltă în şi prin situaţii.

situaţiei. Abordarea prin competenţe transformă acţiunea în motorul principal al actului educaţional. Amintim. COMPETENŢA CA FINALITATE A FORMĂRII Problema descrierii competenţelor ce urmează a fi dezvoltate în cadrul unei discipline universitare nu este simplă. Din punct de vedere didactic. Aceasta este o competenţă virtuală.) ce pot contribui la ameliorarea situaţiei. atunci este declanşat un conflict cognitiv şi persoana asimilează o nouă schemă cognitivă. la o asemenea modalitate de descriere a competenţei. care fac posibilă realizarea unor acţiuni pertinente în vederea tratării cu succes a situaţiei. În activitatea didactică reală profesorul trebuie să formeze/dezvolte la studenţi competenţe efective. în sensul definiţiei de mai sus. Persoana întotdeauna se află într-un mediu şi toate obiectele. profesorul trebuie să realizeze o trecere de la competenţele virtuale la competenţele efective. soft. că o competenţă poate fi demonstrată numai într-o situaţie. adică are loc învăţarea. atunci procesul de învăţare se realizează sub formă de asimilare. mobilizarea şi integrarea unui set diversificat de resurse. calculatoare etc. procesul de predare se reduce la transmiterea studenţilor a unui conţinut disciplinar. În curriculum-ul disciplinar competenţa este descrisă. adaptarea studentului la situaţie şi interacţiunea lui cu situaţia şi contextul 66 . Conform teoriei constructiviste. care sunt elemente ale mediului. cât şi din una cognitivistă. Competenţa „situată” nu este altceva decât competenţa ancorată într-o situaţie. este o acomodare a persoanei la mediu. abordarea prin competenţe este acompaniată de teoria constructivistă a învăţării. Dacă între caracteristicile obiectului mediului înconjurător şi schemele existente de cunoştinţe există un ecart. Dacă aceste obiecte dispun de caracteristici care concordă cu schemele de cunoştinţe stabilite anterior. Din această perspectivă. Noţiunea de competenţă poate fi definită atât dintr-o perspectivă behavioristă. cel mai frecvent în literatura de specialitate. învăţarea este un proces de adaptare individuală a persoanei la mediul înconjurător. Proiectând procesul de învăţământ. prin selectarea. În abordarea prin competenţe acţiunile instruitului devin mijlocul principal al învăţării sale. În ultimii ani de o popularitate din ce în ce mai mare se bucură conceptul de competenţă „situată”. într-un context. Învăţarea. prin enumerarea resurselor necesare pentru demonstrarea ei. În ambele cazuri are loc o modificare a sistemului de reprezentări sau a comportamentului persoanei. În pofida acestui fapt. pot fi obiecte potenţiale de învăţare. adică se modifică. Resursele materiale sunt mijloacele materiale (cărţi. de obicei. în acest caz.

şi de a le conceptualiza. de a adapta resursele pe care le cunoaşte sau de a construi resurse noi. ideea pe care o are persoana referitor la efectul tratării situaţiei. De regulă. Prima condiţie se referă la prezenţa unei bănci de situaţii. Noţiunea de „a acţiona competent” se sprijină pe următoarele aserţiuni: • • • • înţelegerea de către persoană a situaţiei. capacităţi. poate fi utilizat un instrument special. A doua condiţie prealabilă constă în gruparea situaţiilor din bancă în familii de situaţii. care defineşte competenţa. În continuare. Conceptul de competenţă situată contribuie la profesionalizarea formării studenţilor: învăţarea se produce în situaţii (cvasi)profesionale şi nu în situaţii artificiale. de a le valida. Această etapă a elaborării programei de formare este cea mai complexă. atitudini. autorul programei de formare răspunde la întrebarea: cum va trata o persoană competentă situaţia dată? Pentru fiecare familie de situaţii se enumără acţiunile care conduc la ameliorarea situaţiei şi resursele pe care se sprijină aceste activităţi. plasat într-o situaţie complexă. Elaborarea programului de formare în conformitate cu conceptul de competenţă situată presupune îndeplinirea câtorva condiţii prealabile. numit „matrice a acţiunii competente” (fig. posibilitatea persoanei de a adapta tot ce ea a construit în situaţia dată la alte situaţii din aceeaşi familie sau din alte familii de situaţii. • • • Pentru fixarea elementelor de descriere a competenţei situate. posibilitatea persoanei de a utiliza o pluralitate de resurse. Această matrice este divizată în trei secţiuni mari: 67 . Pentru a evita tautologia menţionată. băncile de situaţii sunt elaborate de echipe de experţi. Situaţia devine elementul principal. având la dispoziţie banca de situaţii. grupate în familii. 7). inventate de cadrul didactic şi lipsite de sens pentru studenţi. programa cursului trebuie să descrie acţiunile competente ale studentului. deoarece la definirea ei există riscul de a se „închide” într-o tautologie: o competenţă se aplică la o familie de situaţii şi o familie de situaţii se caracterizează prin mobilizarea unei şi aceleaşi competenţe.reprezintă o latură constitutivă a dezvoltării competenţei. vom accepta poziţia mai multor cercetători: familia de situaţii defineşte competenţa şi nu invers. posibilitatea persoanei de a reflecta asupra acţiunilor sale. Noţiunea de familie de situaţii nu este simplă. posibilitatea persoanei de a intra în situaţie cu tot bagajul său de cunoştinţe. Pornind de la conceptul de competenţă situată. perceperea de către persoană a scopurilor acţiunilor sale în situaţie. Elaborarea unei asemenea bănci presupune cunoaşterea adâncă a circumstanţelor postului de lucru la care poate fi angajat absolventul universităţii.

Cum va fi evaluat succesul instruiţilor? Conţinutul cursului va fi grupat conform obiectivelor în cazul conceperii cursului în paradigma behavioristă sau constructivistă. care servesc drept suport pentru acţiunile descrise: aceste resurse pot avea natură diversă. Având în vedere faptul că pentru una şi aceeaşi situaţie este posibilă apariţia unui număr mare de tratamente diferite. (b) tratarea competentă. Cum va fi conţinutul cursului grupat şi secvenţiat? 2.(a) cadrul situaţional. Secvenţierea conţinutului poate fi realizată conform următoarelor scheme: • Pas-cu-pas (step-by-step) 68 . iar în cazul conceprii cursului în paradigma constructivistă sau conectivistă. Care metode şi procedeele de instruire vor fi folosite în conţinutul dat? 3. (c) un ansamblu de resurse. Matricea acţiunii competenţe permite de a degaja în mod consecutiv conţinutul programei de studii. GRUPAREA ŞI SECVENŢIEREA CONŢINUTURILOR Există mai multe căi de secvenţiere şi prezentare a conţinutului instruiţilor. realizate de persoane diferite. conţinutul cursului va fi grupat conform competenţelor (resurselor necesare pentru dezvoltarea competenţelor). care precizează câmpul de acţiune al tratării competente a situaţiei: acestea sunt familiile de situaţii extrase din bancă şi o serie de exemple de situaţii care aparţin aceste familii. care precizează ce înseamnă a acţiona competent în aceste situaţii: acestea sunt categoriile de acţiuni care se propun pentru realizare în situaţiile extrase şi exemple de astfel de acţiuni. La planificarea strategiilor de instruire designer-ul trebuie să răspundă la trei întrebări interdependente: 1. s-a convenit ca conţinuturile propuse de matricea acţiunii competente să fie constituite din numeroase exemple şi nu din prescripţii normative.

designer-ul creează schiţe care vor prezenta slide cu slide modul în care va arăta cursul la completarea sa. activităţile în cadrul cursului şi evaluarea. Acest document: • • • • Descrie paradigma de învăţare aleasă. Demararea Sesiunii Pilot. Explică alegerea conţinutului de formare. Descrie exerciţiile. Descrie modul de grupare şi secvenţiere a obiectivelor. Crearea Prototipului 2. Dezvoltarea conţinutului cursului 3. Obiectivele cursului. După crearea prototipului are loc procesul de revizuire. DEZVOLTAREA CONŢINUTULUI CURSULUI Elaboratorii cursului vor avea acces la următoarea informaţie: • • Orice materiale sau documente existente. FAZA DE DEZVOLTARE Faza de dezvoltare se sprijină pe informaţia colectată în faza de analiză şi pe deciziile luate în faza de design. 69 . găsite deja în procesul de explorare. CREAREA PROTOTIPULUI La acest pas cadrul didactic schiţează mostre tangibile care variază în complexitate şi volum. După ce prototipul este aprobat. Dirijarea „revizuirii pe masă” 4.• • • • Parte-la-întreg (part-to-whole) Întreg-la-parte (whole-to-part) Cunoscut-la-necunoscut (known-to-unknown) General-la-specific (general-to-specific) DOCUMENTUL DE DESIGN INSTRUCŢIONAL La finele fazei designer-ul elaborează documentul de design instrucţional care prezintă o privire generală asupra soluţiilor formării. În această fază trebuie parcurşi următorii paşi: 1.

Colectează feed-back-uri de la instruiţi. rezervarea claselor. planificarea costurilor etc. a completării materialului şi a greşelilor posibile de către experţi în domeniu. obţinem răspunsuri la următoarele întrebări: • • • Cursul corespunde obiectivelor propuse? Cursul acoperă conţinutul de care instruitul are nevoie? Cursul reflectă capacităţile existente ale instruitului? În timpul implementării cursului este important de prevăzut şi de planificat detaliat întregul proces (de ex: locul implementării. DEMARAREA SESIUNII PILOT Sesiunea Pilot reprezintă etapa a doua de revizuire a materialului cursului. „REVIZUIREA PE MASĂ” Odată ce materialul cursului este finisat. are loc „revizuirea pe masă” (tabletop review) care presupune verificarea acurateţei. Această etapă demonstrează eficacitatea materialului şi realizările obţinute în baza obiectivelor propuse. Localizează punctele de revizuire ale cursului.) FAZA DE EVALUARE Fiecare fază a ADDIE presupune o revizuire a punctelor de control care permit evaluarea materialului pregătit până la etapa dată. şi după demararea sesiunii Pilot. dezvoltare şi testare a cursului înainte de lansarea lui. Identifică punctele prea facile sau prea dificile ale materialului propus. În timpul demarării sesiunii Pilot designer-ul: • • • • • • • • Măsoară timpul de care au nevoie instruiţii pentru fiecare modul şi activitate. La etapa dată designer-ul revizuieşte ultimele schimbări posibile în cadrul conţinutului cursului. Evaluează fluxul şi balanţa cursului. 70 .• • Documentul de design instrucţional. FAZA DE IMPLEMENTARE Modelul ADDIE propune o metodologie sistematică de planificare. stabilirea timpului. Atrage atenţia asupra înţelegerii sarcinilor de către instruiţi. După revederea acurateţei şi completării cursului. imprimarea cărţilor de studiu. Prototipul sau şablonul care modelează planul şi aspectul cursului. Testează la ce nivel sunt realizate obiectivele stabilite la finele cursului. Validează instrumentele de evaluare ale conţinutului. cu implicarea instruiţilor.

Faza dată presupune o revizuire finală a punctelor controversate în proiectul dat şi determină nivelul realizării obiectivelor. deoarece analiza rezultatelor ia mult timp şi efort. Un test ar putea demonstra calitatea realizării obiectivelor propuse anterior. Această informaţie este foarte uşor de colectat la finele cursului în formă de sondaj. 71 . Unele întrebări care ar putea fi de folos în realizarea fazei date: • • • Le place cursul instruiţilor? Au atins ei scopurile propuse la finele cursului? Îşi schimbă instruiţii comportamentul la locul de instruire? Etc.La momentul când are loc lansarea cursului procesul încă nu este finisat. Însă faza dată poate dura luni întregi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->