Sunteți pe pagina 1din 13

Academia de Studii Economice

Analiza tratatelor UE
Mihai Alina-Mihaela Grupa 1722 Seria B

Bucuresti 2011

Analiza Tratatelor UE

1. Introducere Uniunea Europeana este o entitate politica, sociala si economica dezvoltata in Europa si este compusa din 27 de state.Este considerata a fi o constructie sui generis, fiind o confederatie. Incepand cu data de 1 decembrie 2009, Uniunea Europeana are personalitate juridica internationala.

UE 2007

2. Tratatele UE Legislatia Uniunii Europene este alcatuita din doua tipuri de legislatii: legislatia primara(tratatele) si legislatia secundara(formata in principal din actele adoptate de catre institutiile UE). In principal, legislatia primara include:

Tratatele fondatoare: tratatele prin care au fost constituie Comunitatile Europene (Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului-creata initial prin Tratatul de la Paris in 1951 si Comunitatea Economica Europeana si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice infiintate prin Tratatele de la Roma in 1957). Tratatele ce au modificat aceste tratate de infiintare a comunitatilor europene: Tratatul de Fuziune, Actul Unic European, Tratatul de la Amsterdam si Tratatul de la Nisa.

Protocoalele speciale( de exemplu, Protocolul privind Antilele Olandeze-1962)

Tratate aditionale-prin care sunt modificate anumite sectoare acoperite de tratate fondatoare, de exemplu, cele dou tratate bugetare, semnate n 1970, respectiv 1975
2

Tratatele de aderare la Comunitatile Europene, respectiv la Uniunea Europeana Cronologia Tratatelor:

Tratatul de la Paris

Jean Monet

Robert Schuman

Pe 9 mai 1950, Robert Schuman, ministrul de afaceri externe al Frantei, intr-un discurs inspirat de Jean Monet, propune ca Franta si republica Federala Germana sa puna in comun resursele de carbune si otel, in cadrul unei organizatii deschise si altor tari din Europa.Astfel ca, pe 18 aprilie 1951, Franta, Republica Federala Germana, Belgia, Luxemburg, Olanda au semnat la Paris tratatul de infiintare al Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului (CECO).La data de 23 iulie 1952 intra in vigoare acest tratat. Tratatul de la Roma Semnat la 25 martie 1957, intra in vigoare la 1 ianuarie 1958.De-a lungul timpului acest tratat a fost completat si modificat de alte reglementari, dintre care cele mai importante sunt: Cartea Alba, Actul Unic Vest-European, Tratatul de la Maastricht si Tratatul de la Amsterdam. Prin acest tratat s-au constituit Comunitatea Economica Europeana(CEE) si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice(Euratom sau CEEA). Din punct de vedere economic, obiectivul acestui tratat era de apropiere a economiilor nationale prin instituirea unei uniuni vamale, prin libera circulatie a persoanelor, serviciilor si capitalurilor, prin intermediul unor politici comune(in agricultura, transporturi si in domeniul concurentei), prin apropierea legislatiilor nationale in masura in care functionarea pietei comune o cerea. In privinta crearii uniunii monetare si economice era nevoie de doua tipuri de actiuni:
3

Eliminarea barierelor din calea liberei miscari a marfurilor, persoanelor, capitalurilor si serviciilor-elemente ce definesc existenta unei piete comune Elaborarea de politici coordonate-definesc nivelul minim al instituirii uniunii economice

Tratatul de fuziune Acest tratat este semnat la Bruxelles pe data de 8 aprilie 1965.Prin el se constituie o Comisie unica si un Consiliu unic pentru toate cele 3 comunitati.La 1 ianuarie 1967 intra in vigoare acest tratat. Tratatul bugetar Tratatul bugetar este semnat pe 22 aprilie 1970 la Luxemburg.Acest tratat avea ca denumire complete: Tratatul de modificare a unor dispoziii bugetare ale Tratatelor de instituire a Comunitilor Europene i a Tratatului de instituire a unui Consiliu unic i a unei Comisii unice ale Comunitilor Europene.Intra in vigoare la 1 ianuarie 1971.

22 ianuarie 1972: Este semnat la Bruxelles tratatul de aderare al Danemarcei, Marii Britanii, Norvegiei si Irlandei la Comunitatile Europene. 28 mai 1979: Este semnat tratatul de aderare al Greciei la Comunitatile Europene, tratat ce intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1981. 12 iunie 1985: Sunt semnate la Madrid, in Spania, si la Lisabona, in Portugalia, tratatele de aderare a Portugaliei si Spaniei la Comunitatile Europene. 2-4 decembrie 1985: Este relansata integrarea europeana prin redactarea Actului Unic European. 17 si 28 februarie 1986: Este semnat la Luxembourg si la Haga Actul Unic European ce intra in vigoare la 1 iulie 1987

Tratatul de la Maastricht

Helmut Kohl

Franois Mitterand

Franois Mitterand si Helmut Kohl au propus in aprilie 1990 transformarea relatiilor dintre tarile membre intr-o veritabila uniune politica.Intre 9-10 decembrie 1991 se ajunge la un acord privind acest tratat, iar pe 7 februarie 1992 se semneaza la Maastricht, in Olanda, Tratatul privind Uniunea Europeana.Tratatul de la Maastricht intra in vigoare la 1 noiembrie 1993. Acest tratat a adus modificari si completari la cele 3 tratate existente:CECO-1951, CEE-1957 si CEEA-1957.Dupa ce acest tratat a intrat in vigoare, cele 3 comunitati si-au schimbat numele in Uniunea Europeana.

Obiectivele Uniunii Europene 1. Promovarea unui progress economic si social echilibrat, prin eliminarea frontierelor interne, prin intarirea coeziunii economice si sociale si prin stabilirea unei Uniuni Economice si Monetare avand ca obiectiv final crearea monedei unice 2. Afirmarea identitatii europene pe scena international prin crearea unei politici externe si de securitate comuna 3. Intarirea protectiei drepturilor si intereselor cetatenilor statelor membre prin instituirea unei cetatenii a uniunii 4. Dezvoltarea cooperarii in domeniul justitiei si afacerilor interne 5. Mentinerea acquis-ului comunitar si dezvoltarea lui Tratatul privind Uniunea Europeana adduce o serie de inovatii tematice, institutionale si decizionale. A. Inovatii tematice a. Cetatenia europeana

Toate persoanele avand cetatenia unui stat membru dobandesc cetatenia uniunii.Aceasta le ofera urmatoarele drepturi:libertatea de circulatie pe intreg teritoriul UE, drept de vot si de a candida la alegerile municipale si europene in tara/localitatea de rezidenta, protectia consular si diplomatic pentru toti cetatenii uniunii din partea autoritatilor oricarui alt stat membru, daca nu exista autoritate diplomatica si consular nationala, drept de petitie in fata Parlamentului European si de a se adresa unui mediator. b. Coeziunea economica si sociala Aceasta presupunea crearea unui nou Fond de coeziune destinat sprijinirii realizarii priectelor in domeniile mediului inconjurator, retelelor transeuropene de infrastructura si transporturi . c. Educatie, cultura si sanatate Aceasta inovatie aducea in discutie dezvoltarea schimburilor si promovarea cooperarii intre aceste domenii. d. Mediul inconjurator

e. Politica externa si de securitate comuna Potrivit acestui tratat, statele membre defines si pun in practica o politica externa si de securitate comuna, acoperind toate domeniile politicii externe si de securitate comune.
f. Politica industriala

Actiunile vizate de aceasta se refera la : adaptarea la schimbarile structural, incurajarea initiative si dezvoltarii intreprinderilor, in special a intreprinderilor mici si mijlocii(IMM), incurajarea colaborarii intre intreprinderi, o mai buna exploatare a potentialului industrial al politicilor de inovare, de cercetare si dezvoltare tehnologica. g. Protectia consumatorilor In privinta protectiei consumatorilor intervin doua schimbari: codecizia este noua procedura de aplicare si Comitetul economic si social trebuie sa fie consultat;un stat poate sa mentina reguli de protectie mai stricte. h. Cercetare si dezvoltare

i. Retele transeuropene

j. Uniunea Economica si Monetara


6

Este principal inovatie si a fost realizata in trei etape: 1. 1 iulie 1990-31 decembrie 1993 Obiective: - coordonarea politicilor statelor membre - adoptarea masurilor legislative privind punerea in practica a etapei tranzitorii in urmatoarele domenii: libera circulatie a capitalurilor, interzicerea finantarii monetare a deficitelor publice, interzicerea garantiilor publice la finantarile autoritatilor publice, punerea in functiune a programelor nationale permitand supravegherea convergentei politicilor economice - crearea unui comitet monetare consultative

2. 1 ian 1994-31 dec 1996 Obiective: - continuarea eforturilor in ceea ce priveste reducerea deficitelor bugetare - crearea Institutului Monetar European - asigurarea independentei bancii central fata de autoritatile publice de catre fiecare stat membru - reducerea discriminarii fiscale intre rezidenti si nerezidenti

3. 1 ian 1997(sau cel mai tarziu 1 ian 1999)

Obiective: - introducerea monedei unice - supravegherea convergentei politicilor publice ale statelor membre - examinarea bianuala a situatiei tarilor ce au obtinut o derogare in raport cu criteriile de convergenta - punerea in functiune a Bancii Centrale Europene - crearea unui Comitet economic si financiar ce inlocuieste Comitetul monetary

Criterii pentru trecerea la faza a 3-a

- realizarea unui grad ridicat de stabilitate a preturilor-inflatia anuala nu trebuie sa depaseasca cu mai mult de 1,5% media a trei state membre care prezinta cele mai bune rezultate in materie de stabilitate a preturilor - deficit bugetar ne-excesiv, adica mai mic de 3% din PIB si o datorie publica mai mica de 60% din PIB - respectarea marjelor normale de fluctuatie prevazute prin mecanismul cursurilor de schimb din cadrul Sistemului Monetar European pe parcursul a cel putin doi ani, fara devalorizarea mondei fata de cea a altui stat membru - nivelul ratelor de dobanda pe termen lung nu trebuie sa depaseasca cu mai mult de 2% pe cele inregistrate in 3 state membre cu cele mai bune rezultate in privinta stabilitatii preturilor

Daca statele membre nu au indeplinit aceste criterii pana la 1 ianuarie 1997, faza a 3-a a fost amanata pana la 1 ianuarie 1999. Danemarca si Marea Britanie au beneficiat de clauza opting out ce le-a permis sa participe la faza a 3-a a UEM.

4. Transport Nu s-au facut schimbari semnificative in acest domeniu.

B. Inovatii institutionale Inovatiile institutionale se refera la schimbarea adusa institutiilor Uniunii Europene si atributiilor acestora. C. Inovatii decizionale Dintre cele 4 proceduri de decizie comunitare(consultarea, cooperarea, avizul conform si codecizia), primele trei sunt relative vechi.Elementul de noutate este adus prin introducerea codeciziei.Insa, domeniile pe care le vizeaza acestea raman limitate.

24 iunie 1994: Este semnat al Austriei, Finlandei, Norvegiei si Suediei la Corfu, in Grecia. Din nou s-a inregistrat un vot negative la referendumul national, astfel incat Norvegia nu a aderat nici de aceasta data la Uniunea Europeana.

1 ian 1995: Austria, Finlanda si Suedia devin membre ale Uniunii Europene.

Tratatul de la Amsterdam Intre 16-17 iunie 1997, la reuniunea de la Amsterdam, Consiliul European ajunge la un acord referitor la noul tratat.Astfel ca, pe 2 octombrie 1997, este semnat Tratatul de la Amsterdam, ce intra in vigoare la 1 mai 1999. Acest tratat revizuieste si completeaza Tratatul de la Maastricht si isi propune sa construiasca o Europa mai apropiata de cetatenii sai si capabila sa functioneze cu un numar mare de membri. Tratatul de la Amsterdam are urmatoarele obiective: - ocuparea fortei de munca si drepturile cetatenilor sa intre in central atentiei UE - inlaturarea obstacolelor pentru libera circulatie a persoanelor in spatial comunitar si consolidarea securitatii - consolidarea pozitiei Europei pe plan mondial - eficientizarea arhitecturii institutiale a UE Tratatul de la Amsterdam include si un articol nou privind nediscriminarea.Astfel, Uniunea poate sa combata orice tip de discriminare fie ea bazata pe sex, rasa, origine, religie, varsta sau orientare sexuala.Prin acest tratat este consolidate si principiul egalitatii intre sexe la locul de munca. In domeniul politicii externe si de aparare s-a cazut de accord asupra unei eventuale integrari a Uniunii Europene Occidentale(UEO) in UE. Totodata, Tratatul de la Amsterdam creste considerabil responsabilitatea Parlamentului.

Tratatul de la Nisa Acest tratat este semnat la 26 februarie 2001 si s-a discutat despre o posibila extindere UE catre 12 tari candidate: Bulgaria, Republica Ceha, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia si Ungaria. Organizarea UE in formula celor 15 state membre nu mai corespundea unei piete interne la care urmau sa participle 27 tari, de aceea s-au pus in discutie reformele necesare pentru a pregati UE in vederea extinderii. Prin Tratatul de la Nisa, Parlamentului i se reconfirma rolul de co-legislator, procedura de codecizie urmand sa fie aplicata si in domeniile urmatoare: lupta impotriva discriminarilor, coeziunea economica si sociala, vize, azil, imigratie.In viziunea unei eventuale extinderi la 27

de state membre, Parlamentul va avea un numar de 732 membri, in loc de 626 cum prevedea Tratatul de la Amsterdam. Dimensiunea Comisiei Europene a fost insa redusa, in sensul ca, incepand cu anul 2005, fiecare stat membru avea un singur reprezentant. Tratatul de la Nisa a intrat in vigoare la 1 februarie 2003, dup ace a fost ratificat de fiecare stat membru.

4 oct 2003: Sunt deschise lucrarile Conferintei interguvernamentale destinate, in principal, elaborarii si adoptarii unei versiuni finale a Constitutiei Europene.

17-18 iun 2004: Consiliul European de la Bruxelles

Sefii de stat sau de Guvern ai statelor membre ajung la un accord privind textul Tratatului constitutional.

29 oct 2004: Este semnat, la Roma, Tratatul de instituire a unei constitutii pentru Europa.

25 apr 2005: Tratatul de aderare a Bulgariei si Romaniei la UE este semnat la Luxembourg.

1 ian 2007: Tratatele semnate in 2005 intra in vigoare, iar Romania si Bulagaria devin state membre ale Uniunii Europene.

Iun 2007: Consiliul European decide convocarea unei noi conferinte interguvernamentale, in vederea elaborarii unui Tratat de reforma, pana la sfarsitul anului 2007.

23 iulie 2007: Incep lucrarile conferintei interguvernamentale pentru elaborarea Tratatului de reforma.

Tratatul de la Lisabona

10

A fost semnat la 13 decembrie 2007 si se dorea intrarea in vigoare la 1 ianuarie 2009.Acest tratat modifica TUE si Tratatele CE, fara a le inlocui. Prin tratatul de la Lisabona se dorea crearea unei Europe mai democratice si mai transparente, in care Parlamentul European si cele nationale sa aiba un rol consolidat si in care cetatenii sa fie mai bine asultati.Astfel, Parlamentul European va avea noi atributii privind legislatia, bugetul UE si acordurile internationale.Acesta se va afla pe o pozitie de egalitate cu Consiliul, ce reprezinta statele membre.Parlamentele nationale trebuie sa se implice mai mult in activitatile Uniunii Europene. De asemenea, Tratatul de la Lisabona recunoaste posibilitatea retragerii din Uniune a unui stat membru. Pentru a crea o Europa mai eficienta, s-au introdus metode de lucru si reguli de vot simplificate, au fost eficientizate si modernizate institutiile pentru a putea actiona mai bine in domenii de prioritate majora pentru noua structura UE. In cadrul UE s-a stabilit existenta a 7 institutii principale: Parlamentul European, Consiliul European, Comisia Europeana, Curtea de Justitie a Uniunii Europene, Banca Centrala Europeana, Curtea de Conturi si Consiliul, Consiliul.

Nu in ultimul rand, Tratatul de la Lisabona a oferit Europei o voce mai clara in relatiile cu partenerii sai din intreaga lume.Numirea unui Inalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate, care este si unul dintre vicepresedintii Comisiei, a crescut impactul, coerenta si vizibilitatea actiunii externe UE.Astfel, noul Serviciu European pentru actiune externa ofera sprijin acestui Inalt reprezentant. Uniunea Europeana a dobandit prin acest tratat o personalitate juridical unica ce i-a intarit puterea de negociere, determinand-o sa fie mai eficienta pe plan mondial si un partener mai vizibil pentru tarile terte si organizatiile internationale.
11

Progresele inregistrate in domeniul politicii europene de securitate si aparare faciliteaza cooperarea consolidate in cadrul unui grup mai mic de state membre.

Bibliografie:

Mirela Diaconescu, Economie europeana, Ed Uranus, 2004


www.wikipedia.org http://eur-lex.europa.eu/en/treaties http://europa.eu/scadplus/treaties/euratom_en.htm http://www.infoeuropa.ro http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1297&lang=en

12

13