Sunteți pe pagina 1din 4

Continutul sistemului bugetar este format din:bugetul de stat,bg asigurarilor sociale de stat,bg fondurilor speciale, bg trezoreriei statului ,bg

institutiilor publice autonome,bg institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii,bg fondurilor provenitedin credite externe contactate sau garantate de stat si a caror rambursare de dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri publice, bg fondurilor externe nerambursabile.Sistemul bugetar-constituie si utilizeaza fondurile publice central si problemele legate de elaborarea,aprobarea,executarea si raportarea acestora. Principiile bugetare sunt:1.Principiul unitatii bugetare presupune ca veniturile si chelt.publice, exprimate in sume totale sa fie inscrise intr-un singur document.2.Princ universalitatii bugetului-afirma ca toate venit.si toate chelt. Figureaza in buget in scopul reflectarii integrale a operatiunilor,fara omisiuni,disimulari,compensari sau contractari.Are 2 reguli:a)regula produsului brut-semnufica faptul ca toate venit.si chelt. Statului trebuie sa fie inscrise in buget fara nici o compensatie intre ele,pt a se putea evidential soldul acestora.b) regula neafectarii veniturilor ansamblul veniturilor publice sa acopere ansamblul chelt. Publice desi nu este admis ca un anume venit sa fie destinat unei anume cheltuieli.3.Princ anualitatii bugetului-venit si chelt.sa fie aprobate pe o perioada de un an(perioada care corespunde in Rom si exercitiului bugetar).4.Specializarea bugetara-repr princ. potrivit caruia veniturile bugetare trebuie sa fie inscrise in buget si aprobate de parlament pe surse de provenienta,iar creditele bugetare pe categorii de chelt.5.Princ. echilibrului bugetar-bugetul public trebuie sa fie echilibrat adica venit.publice sa acopere integral chelt.publice.6.Realitatea bugetara-repr princ. potrivit caruia ven.si chelt. Inscrise in bugetul public trebuie sa fie stabilite pe baze reale,adica sa corespunda situatei ec-financ prevazute pt anul bugetar,7.Princ publicitatii bugetului-(in Rom) sistemul bugetar este deschis si transparent,acesta realizandu-se prin:-dezbatere publica a proiectelor de buget,cu prilejul aprobarii acestora. Continutul procesului bugetar-reprezinta ansamblul actiunilor si masurilor intreprinse de institutiile competente ale statului in scopul concretizarii politicii financiare aplicate de autoritatea guvernamentala.Trasaturi:1.Procesul bug.este un proces democratic-pt ca pe parcursul derularii fazelor sale se manifesta atat posibilitatea impunerii intereselor ec-sociale ale diferitelor grupuri de cetateti care detin majorarea politica de decizie cat si atributele statului de drept.2.Procesul bug.este un proces politicpt ca optiunea pt un anumit tip de politica ec-financ care sa se reflecte in continutul bugetului este rezultatul deciziei fortelor politice majoritare din Parlament.3.Procesul bug. este un proces decizional pt ca in desfasurarea sa se fac optiuni de alocare a resurselor bugetare limitate pt satisfacerea nevoilor societatii de bunuri si servicii politice,nevoi aflate in continua crestere. Organizarea Trezoreriei Statului la nivel teritorial: I.Sructura organizatoric a Activitii de Trezorerie i Contabilitate Public este: a)Serviciul (biroul, compartimentul) sinteza i asistena elaborrii i execuiei bugetelor locale; b)Serviciul (biroul, compartimentul) administrarea i contabilitatea contului curent al trezoreriei; c)Serviciul (biroul, compartimentul) ndrumarea i verificarea activitii trezoreriilor locare, care include: Compartimentul urmrirea activitii de vnzare i gestiune a titlurilor de stat i certificatelor de trezorerie. II.Activitatea de trezorerie i contabilitate public din cadrul Administraiei finanelor publice a municipiului reedin de jude este condus de un ef de administraie adjunct, care are n subordinea sa urmtoarele structuri: 1.ncasarea i evidena veniturilor bugetare; 2.verificarea i decontarea cheltuielilor

publice, care include: Compartimentul administrarea conturilor ageniilor economici; 3.contabilitatea trezoreriei statului; 4.casierie-tezaur, vnzare i gestiune a titlurilor de stat i a certificatelor de trezorerie. III.Serviciul trezorerie i contabilitate public este subordonat efului Administraiei finanelor publice a oraului i are activiti de: ncasri venituri, efectuare cheltuieli, contabilitate, operaiuni din conturile de disponibiliti ale agenilor economici, operaiuni n domeniul casierie-tezaur, operaiuni n domeniul vnzrii i gestiunii titlurilor de stat i certificatelor de trezorerie. Organizarea Trezoreriei Statului la nivel central Direcia General Trezorerie i Contabilitate Public i cea de Trezorerie i Datorie Public, ca organe centrale ale Trezoreriei statului n Romnia, ndeplinesc un rol important n coordonarea ntregii activiti cu privire la constituirea i utilizarea fondurilor publice pe plan naional, referitor la:1.metodologia cu privire la funcionarea Trezoreriei statului, mecanismul deschiderii creditelor bugetare, de ncasare a veniturilor i efectuare a cheltuielilor prin contul curent deschis la Banca Naional a Romniei, organizarea contabilitii i funcionarea sistemului informaional; 2.gestionarea contului curent general al Trezoreriei statului (prin plasarea disponibilitilor aflate temporar n acest cont i prin efectuarea de prognoze te termen scurt i mediu); 3.finanarea deficitului bugetar i refinanarea datoriei publice, prin organizarea i coordonarea activitii de emisiune a certificatelor de trezorerie i a titlurilor de stat; 4.efectuarea de pli din conturile de disponibiliti administrate de Ministerul Finanelor Publice: 5.elaborarea i executarea bugetului de venituri i cheltuieli al Trezoreriei statului; 6.ntocmirea contului general anual de execuie a bugetului de stat, a bugetului asigurrilor sociale de stat i a fonsdurilor speciale; 7.contabilitatea operaiunilor de ncasri i pli derulate prin Trezorerie; 8.bilanul general al Trezoreriei statului, precum i raportul asupra acestuia. Procesul bugetar la nivelul bug.asigurarilor sociale de stat(BASS).Bass este planul financiar annual care reflecta constituirea,repartizarea si utilizarea fondurilor banesti necesare ocrotirii pensionarilor,salariatilor asigurati si a membrilor lor de familie.Bass cuprinde pe partea de venituri:1.contributia pt asig.sociale de stat platita de catre agenti economici si institutii.2.contributiile salariatilor si ale celorlalti asigurati.3.contr. salariatilor si celorlalti asigurati datorate de unitatile particulare bazate pe libera initiative.Bass cuprinde pe partea de cheltuieli:1.pensiile.2.indemnitatiile si ajutoarele de asigurari sociale.3.trimiteri la tratament balnear sau de odihna.4.chelt.cu plata taxelor postale ocazionate de transmiterea pensiilor.Structura Bass:1.Total venituri:a)contributii:-contributii pt asig sociale de la pers.fizice si juridice care utilizeaza munca salariala.b)Venituri nefiscale:-ven.din proprietate,-vanzaridin bunuri si servicii,-venituri din prestari de servicii si alte activitati.Procesul bugetar la nivel Bass:1.Elaborarea Bass:-bass se fundamenteaza pe prognoze anuale privind nivelul mediu al pensiilor,salariilor si altor factori economici.Etapele proiectului Bass sunt:a)Casa nationala de pensii si alte drepturi de Asigurari Sociale impreuna cu Casele Judetene de pensii fundamenteaza indicatorii Bass.b)Ministerul Muncii,Familiei si Protectiei Sociale elaboreaza proiectul Bass si proiectul de lege,examinat de Ministerul Finantelor Publice,c)dupa analiza Min.Finantelor Pub. Isi da acordul.2.Aprobarea Bass se face:a)in sedinta comuna a celor 2 camere de Parlament are loc dezbaterea proiectului Bass si a raportului comun privind amendamentele.b)Adoptarea legii Bass se efectueaza pe baza votului de ansamblu al legii(deschis sau secret).c)legea Bass este aprobata de Parlament si supusa pomulgarii de catre presedinte.3.Executia Bass-vizeaza activitatea de incasare a veniturilor bugetare si de efectuare a platii chelt. aprobate prin acest buget.La executia Bass praticipa:Min Finant Pub.Trezoreria

statului,asta inseamna ca sub aspect tehnic-organizatoric executia se face prin sintemul trezoreriei.4.Inchiderea Bass la 31 dec Bass nu mai are aplicabilitate.Veniturile incasate dupa aceasta data se inregistreaza in anul urmator,iar creditele bugetare neutilizate se inched,urmand ca de la 1 ian anul urmator toate chelt sa se efectueze in noul buget.5.Controlul executiei si aaprobarea incheierii executiei Bass.Procesul bugetar se incheie prin votul final favorabil al Parlamentului asupra proiectului de lege privind aprobarea contului general de executie bugetara Bass. Procesul bugetar la nivelul bugetelor locale.-administratia locala se bazeaza pe principiile descentralizarii si autonomic alocale in baza unui cadru legislative adecvat si ale mecanismelor necesare privind finantele administratiilor.Etape:1.elaborarea proiectului de bg local se face in contextul respectarii prevederiilor Legii Finantelor Publice Locale. Fiecare buget local cuprinde:-venituri proprii(venituri fiscal si nefiscale)-sume atrase formate din sume sau cote defalcate din ven. ale bugetului de stat si/sau transferuri din bugetul de stat catre bug local. -cheltuieli.2.Aprobarea bugetelor locale. Proiectele elaborate se supun dezbaterii si aprobarii Consiliilor locale si judetene.Dupa aproabare bug locale se transmit la DGFP care intocmesc si transmit la MFP bugetele pe ansamblul fiecarui judet, pe structura clasificatiei elaborate de MFP.Veniturile si chelt bugetare se raporteaza pe trimester,pe luni in functie de termenul de incasari a veniturilor si de necesitatea efectuarii cheltuielilor si se aproba de MFP pt sumele defalcate si transferurilor consolidate si de catre ordonatorii principali de credite.3.Executia bugetelor locale(se stabileste de MFP).Executia la venituri se realizeaza cu ajutorul aparatului fiscal al administratiilor publice locale.Executia la chelt. se realiz.conform clasificatiilor bugetare cu respectarea destinatiilor.Executia la venituri si chelt. a bugetelor locale se realizeaza prin Trezoreria Statului,la nivel local prin Trezoreria Finantelor Publice.4.Incheierea executiei bugetelor locale.5.Controlul executiei bug.locale.6.Aprobarea contului de executie a bug.locale . Echilibrul financiar se refera la resursele si necesitatile financiare din sectorul public,in acest sens in bugetul consolidate al statului isi gasesc reflectarea toate resursele financiare publice indifferent de provenienta acestora,de fondurile pe care le alimenteaza ,de metodele de prelevare,repartizare,utilizate si destinatia pe care o capata.Echilibrul bugetar ca si component a echilibrului finance.presupune alegerea unui raport optim intre volumul veniturilor bugetare si al chelt.publice.Caracteristicile echilibrului:1.echilib.financiar se construieste prin stabilirea optiunilor si prioritatilor in satisfacerea necesitatilor economice nationale si asigurarea bazei material a acestora.2.la elaborarea programului economiei nationale se tine cont de factorii cu actiune previzibila in perioada considerata.3.volumul resurselor financiare variaza in functie de marimea PIB,de proportiile in care acesta se repartizeaza pt consum si forma bruta de capital,regimul amortizarii mij.fixe.4.echil.financiar se reflecta in balanta financiara a economiei nationale.5.echil.financ.trebuie sa se sprijine in principal pe resursele financiare mobilizate pe plan national.6.echil.financ.trebuie sa existe nu numai la nivelul sist.financiar sau al fiecarui fond de resurse financiare,dar si la nivelul bugetelor locale. Gestionarea si modul de finantare a deficitului bugetar-repr.atributele esentiale ale Trezoreriei Statului,reglementarile romanesti permit acoperirea decalajului temporar dintre incasarile si platile din contul current general al trezoreriei cu resurse venite din partea BNR (imprumuturi).In tarile dezvoltate nu se practica aceasta metoda ci se acopera deficitele bugetare cu ajutorul instrumentelor de credit negociabile sau nenegociabile.Se folosesc diferite instrumente de credit guvernamentale,acestea sunt:bonurile de trezorerie sau alte instrumente cu termen de rambursare pana la 1 an,-obligatiile guvernamentale pe termen mediu si lung negociabile,-instrum.de credit guvernamentale

negociabile,instrum.de credit pt sectorul bancar si instrum.bancare-alte tehnici de imprumut guvernamentale. Functiile traditionale ale Trezoreriei statului:I. functia de casier public ,implica 2 aspecte:1.executia de casa a operatiunilor de incasari si plati effectuate de stat.Obiectul acestor operatiuni il reprezinta executia operatiunilor statului si ale institutiilor publice.trezoreria efectueaza in calitatea sa de casier al statului un nr mare de incasari si plati.2.Asigurarea existentei de disponibilitati suficiente pt a face fatza angajamantelor statului.Sarcina fundamentala a trezoreriei este aceea de a vedea daca in fiecare moment exista fonduri disponibile,intr-un cuantum sufficient pt a face fatza chelt.statului si ale corespondentilor sai.Pt echilibrarea trezoreriei se poate apela la 3 categ.de resurse:utilizarea fondurilor corespondentilor,emisiunea de bonuri de tezaur si avansurile acordate de Banca Centrala.II.Functia de bancher al statului.Rolul de bancher are 2 forme.a)trezoreria actioneaza ca o banca de deposit ,de afaceri care furnizeaza capitaluri unor intreprinderi pt a le asigura dezvoltarea.b) actioneaza ca o banca de emisiune si in acest fel intervine in domeniul circulatiei monetare. Functiile modern ale trez.statului sunt:1.administrator al bunului public gardian al echilibrului bugetar si casier al statului.2.intermediar financiar- imprumuta pentru a acoperi diversele deficite si acorda imprumuturi din disponibilitatile sale.3.mandator al puterii publice-exercita numeroase misiuni de autoritate.4.agent al interventiei financiare publice in economiei.5.gardian al marilor exhilibre ce pot fi definite ca raporturi de egalitate intre nevoile si capacitatile de finantare.