Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE MPRUMUT

Art. 1. ntre
S.C. .......X.......... S.R.L., cu sediul n ..........., str. .......... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ....,
ap. ...., sector ........, Tel/Fax: .............., nregistrat la Registrul Comerului sub
Nr. .............., avnd contul nr. ............, deschis la .................., Cod Fiscal ...............,
i
Dl./D-na ...................., cetean romn, identificat cu B.I. seria ..... nr. .......... eliberat
de ................, la data de ............., cod numeric personal ................, domiciliat
n ............., str. ..........., nr. ....., bl. ......, sc. ...., ap. ....., sector ....., n calitate de asociat al
S.C. .......X............... S.R.L.
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Societatea comercial ......X.......... S.R.L. acord asociatului un mprumut n sum
de ................. lei, pe termen de 3 ani, cu o perioad de graie de 1 an.
Art. 3. TERMENUL de rambursare a mprumutului de ctre asociat ncepe de la data de
........... i se va ncheia la .............., termen de cuprinde i perioada de graie mai sus
menionat.
Art. 4. MODALITATEA DE EFECTUARE A PLILOR
Plata mprumutului acordat se efectueaz de ctre S.C. ............ X ......... S.R.L., n
numerar, n pli lunare, pn la data de .......... .
Art. 5. Asociatul trebuie s restituie ntreaga suma mprumutat la termenul stipulat
n contract.
Art. 6. Litigiile decurgnd din interpretarea i executarea prezentului contract, vor fi
soluionate de ctre pri pe cale amiabil. n cazul nesoluionrii lor n acest mod,
litigiile vor fi supuse instanelor judectoreti competente.
Art. 7. Modificarea prezentului contract poate fi fcut numai n scris, prin acordul
ambelor pri, sub forma unui act adiional.
Art. 8. Prezentul contract a fost ncheiat astzi ......, n 2 (dou) exemplare, cte unul
pentru fiecare parte.
S.C. ............. S.R.L.
Administrator,
Asociat,