P. 1
Salam Victoria

Salam Victoria

|Views: 320|Likes:
Published by Monica Stanescu

More info:

Published by: Monica Stanescu on Mar 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2015

pdf

text

original

Tehnologia de fabricare a SALAMULUI VICTORIA

Unitate de înva mânt: GRUP COLAR FILIPE TII DE P DURE Agent economic: SC FILIP PROD CARN SRL Elev: G IN NICOLAE M D LIN Prof. Coordonator de practic NICOLAE NICOLETA Tutore : u nescu Camelia

CUPRINS 
Prezentarea agentului economic si a locului de instruire Descrierea unor activit i practice Instruc iuni i norme de s n tate i securitate în munc  Re eta de fabrica ie  Materii prime, materii auxiliare i materiale folosite la ob inerea SALAMULUI VICTORIA  Descrierea opera iilor specifice  Produse ob inute  Utilaje folosite Concluzii Bibliografie

de catre familia Anghel.SC FILIP PROD CARN SRL Compania noastra . din dorinta de a aduce un plus de calitate in industria preparatelor din carne. in judetul Calarasi . .a fost fondata in anul 1994.In timpul procesarii nu sunt utilizate produse care imita fumul sau adaosuri alimentare. Produsele fabricate de noi. parcurg un complex proces tehnologic in cursul caruia sunt fierte si afumate .

Calitatea produselor noatsre a determinat cresterea numarului de clienti si a condus la imbogatirea gamei sortimentale Sloganul nostru 'Mezeluri adev rate' este garan ia calit ii. .PRODUSELE NOASTRE Brandul Marisan se identifica cu un numar de peste 60 de produse care pastreaza gustul romanesc .

O simpla incursiune in magazinele Marisan te indeamna sa incerci produsele noastre. . am amplasat in mai toate pietele din Bucuresti si din tara magazine cu produse Marisan . iar odata degustate. acestea ajung sa fie preferatele clientilor nostrii.DISTRIBUTIE In dorinta de a veni cat mai aproape de consumatorii nostrii.

Salamul VICTORIA y Defini ie y Re eta de fabrica ie y Materii prime i auxiliare y Opera ii tehnologice specifice y Utilaje i instala ii folosite la fabricare y Caracteristicile produsului finit y Norme de s n tate i securitate în munc specifice locului de munc .

slanina tare i condimente diferite. fierbere i afumare rece. Salamul de vara . Salamul Turist. Salamul Torpedo etc. Salamul Victoria. rot din carne de vita sau de porc. y Din aceasta grupa mai fac parte : Salamul Bucure ti. Salamul vân toresc. y Tratamentul termic const in afumare calda. .y Salamul VICTORIA face parte din Defini ie grupa preparatelor din carne Semiafumate tip Ä Salamuri´ care au in compozitie bradt maturat.

..................... 0............... 30 kg y 100 kg Materii auxiliare y Piper .... 0..... 70 kg y Carne porc lucru ............................70 -100 mm. 030 kg y Coriandru .. 0.......................pulp .................... 150 kg y Nuc oar ...... 0......RE ETA DE FABRICA IE Materii prime y Carne porc ........... 400 kg Materiale y Membrane naturale sau artificiale de calibru............................. de lungime 4060 cm y Sfoara ............................................. 010 kg y Polifosfa i .........spat ............................

2 ± 2. y Bradtul. având rol hot râtor pentru calitatea acestora. mu chiule .este carnea rezultat din dezosarea spetei i din fasonarea celorlalte piese anatomice ( fleica.200 g.este un semifabricat care intr în compozi ia celor mai multe mezeluri.MATERII PRIME y Pulpa de porc cuprinde suportul osos format din oasele bazinului ( ilium. Prin culoarea lui roz . Se folose te pentru fabricarea bradtului. spat . d un aspect pl cut i apetisant mezelurilor t iate În tehnologia actual se deosebesc dou feluri de bradt: bradt cald i bradt rece . y rotul este un semifabricat din carne de vit sau de porc . ischium. asigurând consisten a acestora la t iere prin elasticitate i suculen . obtinut in general din carne de vita. piept. El are rolul de a lega compozi ia mezelurilor.5%. t iat în buc i de 150. pubis i sacrum ) femurul i rotula i musculatura aferent . pulp . y Carne porc lucru . garf ) .amestec( sare +azotit) în propor ie de 2. amestecate cu sare.

prin favorizarea absor iei apei i a re inerii sucului celular. f r gust i miros str in. pentru a. . s nu fie p tat de rugin i s nu con in impurit i.MATERII AUXILIARE y y y y y y y y Sarea ( NaCl) este cea mai important substan folosit la fabricarea preparatelor din carne. transparent . datorit propriet ilor ei gustative i conservante. Azotitul de sodiu . Ghea a trebuie s fie ob inut din ap potabil . se folose te pentru a men ine culoarea ro ie a c rnii. f r bacterii patogene.sanitare: s fie curat . Apa potabil trebuie s corespund condi iilor igienico.i men ine o anumit form . Nu trebuie s dep easc limita admis pentru c este v t m tor pentru organismul uman. Se folose te pentru legarea membranelor umplute cu compozi ie. contribuind astfel la stimularea poftei de mâncare i a proceselor de digestie. Sunt înveli uri naturale sau artificiale în care se introduce compozi ia preparatului. Condimentele Sunt substan e de origine vegetal care se folosesc în doze ponderate pentru a îmbun t i gustul i mirosul produselor din carne. Polifosfatul de sodiu are rolul principal în fabricarea preparatelor din carne. în scopul de a da sau amen ine o anumit form a batoanelor . Sfoara. Membranele. pentru a mic ora pierderile în greutate i a preveni alterarea produselor.

OPERA II TEHNOLOGICE SPECIFICE y Tocarea y Amestecarea y Umplerea in membrane y Stufuirea ( în eparea ) y y y y y y Afumarea calda ( Hi uire) Fierberea Afumarea rece Depozitare Etichetarea Livrare .

Preg tirea compozi iei y Carnea de porc maturat prin conservare cu sare amestec se toac la ma ina wolf . se adaug în timpul prelucr rii la cutter . . având grij s fie aleas de gr sime i flaxuri . y Când pulpa i spata sunt maturate se ia carnea de porc tocat i se introduce la cutter unde se adaug apa necesar i condimentele pentru a ob ine bradtul necesar. cantitatea de polifosfat de sodiu . pe sita cu ochiurile de 3 mm . spat ) se taie în buc i de cca 3x4x4 cm . pentru ca apa s se înglobeze perfect în carne. Având în vedere fabricarea bradtului rece . y Carnea de porc ( pulp . Carnea se depoziteaz timp de dou zile pentru maturare. y Toat materia prim astfel preg tit se introduce în malaxor unde se amestec pân la omogenizare .

y Umplerea se face cu ajutorul pri ului . formându. Se leag la un cap t i se trec la umplut. Fiecare baton se leag la cap tul la care se umple.Umplerea în membrane y Membranele preg tite din timp ( verificarea integrit ii. dezinfectarea) sunt t iate în buc i cu lungimea de 40.se un inel pentru ag are y .50 cm. se recomand ca pri ul s fie cu vacuum. înmuierea. sp larea.

Afumarea cald y Este cunoscuta sub denumirea de hi uire si se face in doua eteape distincte : y zvantarea membranei y afumarea cald propriu.45 minute pana cand produsul capat o culoare c r mizie ± ro cat .zis y Batoanele in irate pe be e se introduc in afumatorie care in prealabil a fost incalzit . . Afumarea se face la temperatura 80 -95° C .timp de circa 35.

timp de 1 ± 1. . Temperatura de fierbere este de 7275 °C .Fierberea y Se face in cazane in cazane cu apa sau in boxe de fierbere cu abur . in functie de grosimea batoanelor.5 ore .

y Dupa afumarea rece .45°C. batoanele de salam se introduc la fum rece timp de circa 12 ore la temperatura de 40.Afumarea rece y Dupa terminarea fierberii . i se . batoanele se eticheteaz introduc in depozite pân la livrare.

4 °C .Depozitare y Condi ii de depozitare y temperatura ± 10-12°C y umiditatea relativ a aerului.15 zile la temperatura 2 .75-80% y în înc peri curate i uscate y cu spa iu suficient între batoane pentru circula ia aerului y termen de valabilitate .

Volful y Pentru m run irea c rnii i a sl ninii în buc i mici se folose te volful .

amestecarea i omogenizarea componentelor se face la cuter .Cuterul  M run irea fin .

pri ul y pri ul este destinat pentru umplerea pastei în membrane .

Celule de afumare.fierbere afumare- .

grase sare( NaCl) subst. elastic Miros i gust ± pl cute . f r gust i miros str ine Caracteristici fizico.max.batoane cilindrice de lungime 40-60cm . 3% . 23 % .ro ie cu buc i de carne pulp sau spat . de culoare roz . r spândite în toat masa produsului Consisten a ± semitare. potrivit de s rat.max. de afumat i de condimente . lucios . de culoare brun deschis c tre ro cat Aspect exterior ± înveli continuu de culoare brun deschis . 75 % .Caracteristicile produsului finit Caracteristici organoleptice y y y y y Forma .chimice: ap subst. curat.120 mm . 15% . de cca 20 mm . groase de 70.max. 7 . nedeteriorat Aspect în sec iune ± bradt de carne de porc .max.max. proteice azoti i NO2 mg/100g .

igienizarea locului de munc ‡Conduc torul locului de munc va asigura îndrumarea . ‡Lucr rile din industria c rnii i a produselor din carne se face în hale i nc peri amenajate . instala ii i dispozitive adecvate ‡C ile de acces din sec iile de produc ie vor fi între inute în stare bun i vor fi prev zte cu marcaje i indicatoare standardizate ‡Instala iile de ventila ie vor fi în bun stare . precum i men inerea în func iune a utilajelor . f r deplasarea muncitorilor de la locul de munc ‡Înainte de terminarea lucrului se va face ordine . instala iilor i aparatelor care prezint defec iuni accidentale sau care nu sunt prev zute cu toate dispozitivele de protec ie necesare asigur rii securit ii muncii. ‡Pârghiile . urm rindu-se în permanen func ionarea lor la parametrii proiecta i ‡Conducerea societ ii va asigura afi area instruc iunilor tehnice i de exploatare atât a utilajelor i instala iilor .INSTRUCTIUNI PROPRII DE SSM PENTRU PRELUCRAREA C RNII Activitatea în industria c rnii i a produselor din carne este permis numai dac locurile de munc au fost organizate . manetele de comand . butoanele de pornire i oprire vor fi astfel amplasate . cur enie. cât i a instruc iunilor proprii de securitate i s n tate în munc ‡Utilajele i instala iile vor fi bine fixate . dotate cu dispozitive de protec ie în bun stare ‡Sunt interzise improviza iile de orice natur . încât s fie vizibile de la locul de munc i s fie posibil manevrarea lor comod . . si dotate corespunz tor astfel încât s previn accidentele i bolile profesionale. controlul i disciplina în timpul lucrului. legate la p mânt . amenajate . sp larea i degresarea ma inilor . ma inilor . dotate cu utilaje . utilajelor.

suplinite prin dobândirea unor abilit i cheie i a unor unit i de competen tehnice generale i specializate. presupune achizi ii anterioare de calificare. controlul i înregistrarea datelor în cadrul proceselor tehnologice din industria alimentar . Absolven ii vor putea desf ura sarcini complexe.i deschid propria afacere.L. în func ie de ceea ce dore te angajatul. competen e i cuno tin e profesionale.CONCLUZII Parcurgerea modulelor pentru calificarea Tehnician în industria alimentar .R. S. monitorizarea. anual. care implic planificarea. precum i în elegerea lor. . o mai bun în elegere a pie ei muncii i o atitudine pozitiv în ceea ce prive te profesia. FILIP PROD CARN S. absolventi ai liceelor cu profil tehnic. fie pe period nedeterminat . unii dintre ace tia putând s se angajeze sau s . angajeaz . fie doar pe perioada verii.C. ci i încredere în sine. organizarea. care implic colaborarea în echip . ceea ce le va permite elevilor s continue preg tirea la un nivel mai avansat. Un elev care parcurge cu succes o calificare de orice nivel nu va dobândi doar o serie de abilit i.

Grigoriu Bucure ti . Cherciu Ing.Ioan Roth . 1971 ‡Tratat de industrie alimentara .tehnologii alimentare Coordonator : Prof. I. Constantin Banu Bucuresti .BIBLIOGRAFIE ‡Tehnologia Fabric rii Preparatelor Din Carne de la A la Z Autor.Bucuresti 1987 ‡Tehnologia preparatelor din carne ± Manual pentru scoli profesionale Autori : ing. Dr. Sibiu 1996 ‡Instruc iuni tehnologice de fabricare a preparatelor din carne Autori: M. V. Univ.I. 2009 .A Centrala industrializarii c rnii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->