Sunteți pe pagina 1din 39
a PENTRU TRANSFORMATOARE Ve aati GA. SNITEREV In brosuré se dau nomograme pentru cal- culul transformatoarelor de iesire cu miezuré din tole si se aratdé procedeul de utilizare a acestor nomograme. Precizia in calcul obfinuti este cu totul suficienté pentru scopurile ur- mérite de radioamatori, Brosura este destinatad cercurilor largi de radioamatori. TABLA DE MATERII Pag. Destinatia si constructia transformatorului de iesire ee ee Calculul transformatorului de iesire . . 4 Exemplu de calcul. . . he T, A. CHALIEPEB HOMOFPAMMDI JIS) PACYETA BbIXOJIHbIX TPAHC®OPMATOPOB TOCOHEPrOUB3 AT DESTINATIA $I CONSTRUCTIA TRANSFORMATORULUI DE IESIRE Transformatorul de iesire leagd circuitul anodic ak amplificatorului de putere de joasa frecventa de sarcina sa. De cele mai multe ori transformatoarele de iesire Tr. (fig. 1) se executa cu doua infasurari, din care infasurarea primara I se leaga in circuitul anodic al tubului de iesire T, iar la infasurarea secundara II, se conec- teaza sarcina, de exemplu difuzorul Dif. In Ir cazurile cind tubul de iesire functioneaza pe mai multe sarcini, cum ar fi difuzorul 7 | aparatului de receptie si un difuzor care se ! monteaza in exterior, transformatorul oir poate avea atitea infdsuradri secundare, pe 1 cite sarcini debiteazi tubul de iesire. Aici se examineaza numai cazul unui singur di- fuzor dinamic. Din considerente de ordin constructiv, Tig. 4. Schema bobinele mobile ale difuzoarelor dinamice transformatoru- au rezistenté micd. De aceea, pentru a asi- lui de iesire. gura la bobina mobila puterea necesara, prin bobina trebuie sd treacd un curent suficient de mare. Acest curent este insa relativ mic in circuitele anodice, chiar in cazul unor tuburi de mare putere. Pentru a ob- tine curentul necesar in bobina mobild, aceasta se conec- teaza la circuitul anodic al tubului printr-un transformatort de iesire coboritor. Transformatorul de iesire nu trebuie sa introduca dis+ torsiuni de frecven{a. Pentru aceasta este necesar, in pri- mul rind, ca inductanta infdsurarii sale primare s& fie des- tul de maire. Pentru obtinerea unei astfe] de inductante, in transformatoarele de iesire se utilizeazé miezuri de ofel. 3