Sunteți pe pagina 1din 5

29.09.2012 Drept procesual civil : Curs II .

Intampinarea : art 115-118 c.p .c. este actul de procedura ce cuprinde raspunsul paratului la cererea de chemare in judecata respective apararile formulate de acesta. Intampinarea cuprinde exceptiile de procedura pe care paratul le ridica. Raspunde la toate capetele de fapt si de drept ale cererii. Dovezile cu care se apara impotriva fiecarui capat de cerere si semnat. Intampinarea se depune in atatea copii cati reclamanti sunt impreuna cu inscrisurile care sprijina apararile. In conformitate cu art 118 c.p.c intampinarea esre obligatorie in afara cazurilor in care legea prevede in mod expres altfel. Art 119 c.p.c. in cadrul in care paratul nu este asistat de avocat instanta ii va putea acorda la termen o cerere pentru pregatirea intampinarii si apararii. Cererea reconventionala : art 119-120 c.p.c reprezinta cererea pe care o formuleaza paratul atunci cand acesta are pretentii in legatura cu cererea sau cu mijlocul de aparare a reclamantului. De exemplu in practica se poate face cerere reconventionala atunci cand se invoca compensarea juridical precum si atunci cand se solicita desfiintarea titlului invocate de reclamant si constituie temeiul cererii sale. Paratul poate sa isi valorifice pretentiile sip e cale separate dar in lipsa cererii reconventionale reclamantul nu va fi obligat la efectuarea unei prestatii . In ceea ce priveste continutul cererea reconventionala trebuie sa indeplineasca conditia pentru cererea de chemare in judecata art 113 c.p.c. . Cererea reconventionala are un character incidental astfel incat ea trebuie solutionata indifferent de soarta cererii de chemare in judecata principal ( indifferent daca aceasta a fost anulata s-a renuntat la judecata sa.). Trebuie sa fie depusa odata cu intampinarea sau daca paratul nu este obligat la intampinare cel tarziu la o zi de la infatisare. Atunci cand se incalca acest termen in mod exceptional cererea reconventionala poate fi judecata cu cererea principal daca partile se decalara de accord iar in caz contrar sanctiunea consta in judecarea separate a cererii reconventionale de catre aceiasi instanta. Art 120 c.p.c cererea reconventionala se judeca odata cu cererea principala dar daca numai cererea principal este in stare de judecata, instant poate dispune disjungerea cererii reconventionale care va fi solutionata separat , acest lucru nu este polibil atunci cand cererea reconventionala este intim legata ce s-ar da cererii principale. Masurile asiguratorii : prin acestea se urmareste in cazul actiunilor reale impiedicarea disparitiei sau degradarii. 1. Sechestrul asigurator : art 591-596 obiectul sechestrului consta atat in bunurile mobile cat si cele immobile. Conditii : existent unei creante exigibile; constatarea print- un inscris a acestei creante exigibile; existent unui process care are ca obiect valorificarea unei creante exigibile; plata unei cautiuni atunci cand instanta considera necesar. Exceptii : 1. Art 591 alin 2 c.p.c. sechestrul asigurator poate fi solicitat si de creditor a carui creanta nu este constatata printr-un inscris cu conditia de a achita cu titlu de cautiune jumatate din valoarea reclamanta.

2. Art 591 alin 3 c.pc. poate fi incuviintat chiar daca creanta nu este exigibila in situatia in care debitorul a micsorat prin fapta sa asigurarile promise precum si atunci cand exista pericolul ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa isi sigure sau ascunde averea. Instanta competenta sa solutioneze cererea de sechestru este instanta care solutioneaza cererea principal. Procedura de solutionare a cererii de sechestru se solutioneaza fara citarea partilor de urgent printr-o incheiere executorie prin care se stabileste atat cuantumul cautiunii aca este cazul precum si termenul in care acesta s-a fixat. Incheierea pronuntata poate fi atacata cu recurs de la 5 zile de la comunicare. Recursul trebuie judecat de urgent si cu precadere cu citarea partilor. In cazul in care nu se depune cautiunea in termenul fixat de instant sechestrul se desfasoara de drept iar acest lucru se constata printr-o incheiere irevocabila si data fara citarea partilor. Executarea sechestrului se face de catre executaorul judecatorescpotrivit regulilor din material executarilor silite . In cazul bunurilor mobile executarea va aplica sechestrul numai in masura necesara realizarii creantei. Bunurile immobile se inscriu in cartea funciara astfel incat aceasta va fi opozabil tuturor care vor dobandi un drept asupra imobilului respectiv. In cazul in care sunt inculcate reglulile referitoare la executarea seschestruli asigurator se poate face contestatie. Sechestrul poate fi ridicat in conditiile in care debitorul va asigura garantii suficiente pentru realizarea creantei. Cererea de judecata a sechestrului se judeca in camera de consiliu de urgent cu citarea partilor iar incheierea este supusa recursului in 5 zile de la pronuntare. In cazul in care cererea principal a fost anulata , perimata printr-o hotarare de judecata irevocabila debitorul poate cere ridicarea sechestrului. Cererea se judedca fara citarea partilor producandu-se o incheiere irevocabila. Poprirea asiguratorie : art 579 c.p.c. obiectul il constituie sumele de bani titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care acesta I le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente. Regulile din material sechestrului asigurator se aplica si in material popririi asiguratorii. Sechestru judiciar : consta in indisponibilizarea unui bun mobil sau imobil atunci cand exista un process asupra proprietatii sau altui drept real principal, posesiei unui bun mobil sau imobil , folosintei sau administrarii unui bun proprietate comuna daca masura este necesara pentru constranherea bunului sau a dreptului respective. Pe cale de exceptie sechestrul judiciar poate fi dispus si atunci cand nu exista un process in urma situatiilor. 1. Asupra unui bun pe care debitorul il ofera pentru liberarea sa 2. Atunci cand exista motive temeinice in sensul sustragerii, distrugerii sau alterarii; 3. Asupra unor bunuri mobile care alcatuiesc garantia creditorului atunci cand acesta este insolvabil ori exista motive temeinice din care rezulta ca debitorul va fugi ori bunul va fi supus deteriorarii sau pieririi. Procedura de solutionare se judeca de urgent cu citarea partilor , reclamantul putand fi obligat la plata unei cautiuni, incheierea pronuntata poate fi atacata cu recurs in 5 zile de la pronuntare in situatia in care cautiunii fixate de instanta nu se achita , se aplica dispozitiile din material sechestrului asigurator. Bunul sechestrat va putea fi incredintat unei parti stabilita in acordul partilor iar in caz contrar de instant numit sechestru judiciar i-a in primire bunul pe baza unui process verbal si va putea lua masuri de conservare , va putea plati si sta in judecata in numele partii dar numai cu autorizatia instantei.

Curs 3

7.03.2012

Sedinta de judecata : Conducerea sedintei de judecata se face de catre presedintele de complet in care conf art 128 ain 1 c.p.c deschide, ridica si suspenda sedinta . Judecatorii sau partile pot pune intrebari martorilor sau expertilor numai prin intermediul presedintelui care poate incuviinta ca intrebarile sa fie puse direct. Presedintele in conformitate cu art 112 c.p.c politia sedintei in sensul ca ia masuri pentru pastrarea ordinii si bunei cuviinte in instanta putand dispune indepartarea din sala a unor persone . Nimeni nu poate intra in sala de judecata purtand arme. Poate dispune amendarea celor care incalca ordinea din sala de sedinta. Principalele moment ale sedintei : Cauzele care sunt stabilite pentru judecata sunt trecute pe o lista de sedinta care se afisaza cu cel putin o ora inainte de inceperea sedintei. Dupa deschiderea sedintei partile pot cere amanarea cauzei care se desfasoara daca aceasta amanare nu poate fi repusa dezbaterilor ( amanarea poate fi facuta de un singur judecator ). Desfasurarea judecatii fiecarui process cunoaste urmatoarele momente : 1. Apelul cauzei se face de grefier se refera la obiectul cauzei , stadiul in care se afla judecata daca este sau nu indeplinita procedura de citare verificata de presedinte. De asemenea presedintele verifica daca s-au respectat taxa de timbre si de constatari va suspenda, amana sau va trece de judecata cauzei. 2. Instanta trebuie sa se pronunte intai asupra exceptiilor de procedura de fond care face de prisos in tot sau in parte exercitarea in fond a cauzei. 3. Inainte de a intra in dezbateri exista obligatia presedintelui de a incerca impacarea partilor. Daca se impaca el va constata conditiile impacarii partilor. 4. Dupa rezolvarea acestor aspect preliminarii sa intre in dezbateri in sensul ca se incuviinteaza si se administreaza probele propuse de parti. Dupa administrarea probelor presedintele da cuvantul pentru a pune concluzii pe fondul cauzei . Se da cuvantul procurorului daca participa, paratului reclamantului si intervenientiilor, daca exista. Poate da cuvantul de mai multe ori dar poate sa limiteze timpul ascultarii. 5. Conditia instantei se considera lamurita , presedintele va declara dezbaterile inchise iar instant se va retrage pentru deliberare. Pot art 146 c.p.c. partile vor putea fi obligate sa depuna concluzii scrise sau le pot pune din proprie initiative. Art 156 alin 2 c.p.c va putea amana la cererea partilor pronuntarea.

Prima zi de infatisare : Art 134 c.p.c este socotita ca prima zi de infatisare aceea in care partile legal citate pot pune concluzii . Importanta acestui moment consta in faptul ca atat reclamantul cat si paratul pot savarsi anumite acte procedura. Astfel reclamantul poate solicita termen pentru intregirea cererii de chemare in judecata. Art 132 alin 12 c.p.c exista 4 cazuri in care cererea nu se socoteste modificata astfel incat nu se va da un termen ci se va trece in inchiderea in sedinta declaratiile verbale ale partilor. 1. Conditiile sa indrepte greselile material din cuprinsul cererii 2. Reclamantul mareste sau micsoareaza catimea obiectul cererii

3. Cand cere valoarea obiectului pierdut sau pierit ; 4. Cand inlocuieste cererea in constatare cu rererea in realizare; Reclamantul in prima zi de infatisare va putea propune probe daca nu a afacut asta la cererea de chemare in judecata sau va putea pune probe noi. Daca paratul nu a depus itampinarea in prima zi de infatisare aceasta poate sa arate exceptiile pe care doreste sa le invoce si probele pe care doreste sa le administreze. Poate cere introducerea unor terti in process sub forma chemarii in judecata, in garantie sau a aratarii titularului dreptului. Incheierile de sedinta in cursul sedintei de judecata grefierul va consemna in caietul sau numarul dosarului, masurile dispuse de instant precum si toate aspectele ce rezulta din desfasurarea procesului. In temeiul consemnarilor se intocmeste o incheiere de sedinta care reprezinta un process verbal al celor petrecute in sedinta. Incheierile de sedinta sunt hotarari premergatoare si se clasific in incheieri preparatorii si interlocutorii. Incheiereile preparatorii sunt acele incheieri asupra caror instanta poate reveni asupra lor. Incheierile interlocutorii leaga instantele si nu se pot reveni asupra lor. Prin ele se rezolva partial anumite parti ale procesului . Incheierile premergatoare pot fi atacate odata cu fondul iar calea de atac exercitata impotriva hotararii este considerate a fi exercitata asupra incheierilor premergatoare. Sunt exceptate de la aceasta regula incheierile prin care s-a interrupt sau suspendat cursul procesului. Exista situatii in care incheierile premergatoare nu pot fi atacate cu recurs , incheierea prin care s-a infiintat sau admis abtinerea, recuzarea. Exceptiile procesuale : Sunt mijloacele prin care paratul se apara in cazul chemarii sale in judecata. Astfel exceptiile procesuale reprezinta unul din mijloacele prin care in conditiile legii partea interesata, procurorul sau instanta din oficiu invoca in cadrul procesului civil si fara a pune in discutie fondul dreptului neregularitati privitoare la compunerea instantelor, competent acestora civile actele de procedura urmarind dupa caz declararea competentei , amanarea judecatii refacerea unor acte snularea sau respingerea cereii. Obs : Exceptie de fond care privesc fondul dreptului si exceptiile procesului, exceptia de decadere se refera la fondul dreptului. Clasificarea exceptiilor procesuale : 1. Dupa obiectul lor : exceptia de procedura ce sa vizeze incalcarea drepturilor de procedura ( exceptia de necompetenta, incompatibilitate, recuzare, litis pendent, lipsa calitatii de reprezentant), exceptia lipsei de interes, exceptia lipsei capacitatii de folosinta sunt exceptii de fond si se refera la lipsa conditiilor procesuale). 2. Dupa efectul pe care tind s ail realizeze distingem intre : exceptii dilatorii tind la refacerea unor acte, exceptii determinate- tind la respingerea sau anularea cererii; 3. Dupa caracterul lor imperative sau dispozitiv : exceptie absoluta ce privesc incalcarea normelor imperative pot fi invocate in orice faza a procesului si direct in caile de atac; exceptia relative

priveste incalcarea normelor dispozitive pot fi invocate doar de partea ocrotita prin norma de procedura si numai intr-un anumit termen. Procedura de solutionare a exceptiilor : Art 137 alin 1 c.p.c. instant trebuie sa se pronunte inainte de a intra in fondul dezbaterilor asupra exceptiilor de procedura si fond care fac posibila derularea procesului. Numai in mod exceptional o exceptie poate fi numita cu fondul atunci cand este nevoie de o administrare a unei probe in legatura cu rezolvarea in fond a pricinii. Legea nu prevede ordinea in care trebuie rezolvate exceptie in cazul in care se vor convoca concomitent mai multe exceptii . In consecinta judecatorul trebuie sa deduca aceasta ordine . In doctrina se arata ca exceptiile trebuie solutionate in urmatoarea ordine : 1. Exceptia de investirea a instantei 2. Exceptia de lege de necompetenta 3. Exceptia lucrului nejudecat Daca exceptiile sunt invocate , instant le va admite pronuntand fie o incheiere atunci cand dispune amanarea judecatii, fie o hotarare sentinta sau decizie atunci cand dispune respingerea sau anularea cererii. In cazul in care exceptia este respinsa instant pronunta o incheiere interlocutory si continua judecata. Incheierea de admitere sau respingere va putea fi atacata numai odata cu fondul daca legea nu prevede in mod expres ca poate fi atacata separat.