Sunteți pe pagina 1din 18

REDRESOARE UTILIZATE IN ANCTIONARI ELECTRICE.

MONOALTERNAN DUBL ALTERNAN

Circuitul de redresare, redresorul, este un circuit electronic, capabil sa transforme energia electrica de curent alternativ in energie electrica de curent continuu. Redresarea tensiunii alternative de retea (cu frecventa f=50 Hz) este necesara:  pentru alimentarea dispozitivelor electronice din aparate si instalatii; a altor consumatori de curent continuu,cum ar fi:unele motoare electrice,instalatii electrochimice,acumulatoare, etc.

Redresoarele se clasifica dupa numeroase criterii, cele mai importante fiind: - numarul de faze; - tipul schemei; - posibilitatea reglarii tensiunii de iesire. Dupa numarul de faze al sursei, care este de obicei reteaua electrica, redresoarele se clasifica in: redresoare monofazate (220 V) redresoare trifazate (3x380 V) Dup cum se redreseaz , o singur alternan sau ambele, exist : redresoare monoventil(monoalternan ) - doar pentru reteaua monofazata; redresoare cu punct median(dubl alternan ); redresoare in punte(dubl alternan ); Dupa posibilitatea reglarii tensiunii de iesire: redresoare necomandate redresoare comandate

CLASIFICAREA REDRESOARELOR

REDRESOARE MONOALTERNAN

SCHEMA BLOC A UNUI REDRESOR

Element Redresor

Re eaua

Transformator de re ea

(Sistem de Redresare)

Filtru de netezire

Rezisten (Sarcin )

Instalatiile de redresare cuprind:


 Transformator de alimentare (care are rolul de a adapta tensiunea de la intrare la valoarea necesara tensiunii de iesire si de a micsora curentii de scurtcircuit).  Elemente de redresare (cu conductie unilaterala.  Elemente de protectie ultrarapide(sigurante fuzibile,intreruptoare,separatoare).  Elemente de filtrare.

Schema electrica a redresorului monofazat monoalternan


Dioda redresoare

Forma de unda de la intrarea Transformator n circuit

Rezistenta de sarcin

Forma de und dup redresare

Func ionarea circuitului ionarea
Pe durata alternan elor pozitive ale tensiunii dioda conduce[fiind polarizata direct,cu (+) pe conduce[ anod si minus(-) pe catod]. minus( catod]. Pe durata semialternan elor negative, polarizarea diodei este inversat , astfel inct inc aceasta nu mai conduce(este blocat ) conduce(este Randamentul unui redresor monoalternan este de 40%.

Pentru mbunat irea formei tensiunii pulsatorii redresate, in vederea aducerii ct mai aproape ca form de tensiunea continu , n paralel cu rezisten a de sarcin i dioda redresoare se intercaleaz un condensator C cu rol de filtrare a ondula iilor, adic are rol de netezire a tensiunii redresate. Condensatorul C este electrolitic. Eficien a filtr rii depinde de valoarea capacit ii condensatorului i de valoarea rezisten ei Rs Forma de und a tensiunii la ie irea din redresor n cazul utiliz rii condesatorului de filtrare se prezint in diagrama de mai jos:

TIPURI DE DIODE REDRESOARE

REDRESOARE DUBL ALTERNAN


D4 D1

D3

D2

REDRESORUL DUBLA ALTERNANTA

Schema electrica a redresorului PUNTE monofazat dubl alternan REDRESOARE

Inainte de redresare

Transformator

Punte redresoare

Dup redresare

Func ionarea circuitului ionarea
    

Imbunatatirea formei de unda a tensiunii la bornele sarcinii se poate obtine prin utilizarea redresoarelor dubla alternanta. alternanta. Acest tip de redresor dubleaza componenta continua a tensiunii de iesire. iesire. Diodele D1-D4 formeaz o configura ie de punte. D1punte. In alternan a pozitiv intr in conduc ie diodele D1 siD3, fiind polarizate direct. n acest interval de timp, D2 i D4 sunt blocate, fiind polarizate invers. Pe durata alternantelor negative, se deschid diodele D2 i negative, D4 iar diodele D1 i D3 se blocheaz .

Avantaje:


Avantajul acestei redres ri este forma de und ct mai apropiat de cea continu . Frecven a semnalului pulsatoriu, ob inut la pul bornele sarcinii este de 100 Hz. Randamentul se dubleaz (80 %) fa de 40% n cazul redresorului monoalternan ; Redresorul dubl alternan realizeaz nc rcarea simetric a re elei de tensiune alternativ .

Dezavantaje:
 

Schema este mai complicat . Schema este mai costisitoare (secundar cu priza mediana, patru diode redresoare pentru redresorul tip punte). punte) Dezavantajul filtrului cu condensator l poate constitui valoarea mare a curentului prin diod , ceea ce poate determina distrugerea acesteia. Randamentul unui redresor monoalterna este doar de 40%.

Pun i redresoare

Punte redresoare, forma de und vizualizare

V mul umesc pentru aten ie i v doresc

SUCCES!

18