P. 1
27 Procedura EURO 200

27 Procedura EURO 200

|Views: 325|Likes:
Published by simona62

More info:

Published by: simona62 on Mar 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2015

pdf

text

original

Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200”

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 1 din 20

Cod: P.O. 27

Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Elemente privind responsabilii/ operatiunea Semnatura Numele si prenumele Functia Data

1.1. 1.2. 1.3

1 Elaborat Verificat Aprobat

2 Marinescu Gabriela Cretu Rodica Putinelu Camelia

3 Secretar sef Contabil sef Director

4 23.03.2011 23.03.2011 23.03.2011

5

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale
1

Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200”

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 2 din 20

Cod: P.O. 27

Exemplar nr.: 1

Editia/ revizia in cadrul editiei 2.1. 2.2. 2.3 1 Editia 1 Revizia 1 Revizia 2

Componenta revizuita

Modalitatea reviziei 3 x

2 x

Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 4 23.03.2011

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
2

3. Crt 3. 3.2011 23.2.2011 23. 27 Exemplar nr.de ex.5. Scopul difuzarii 1 Aplicare Aplicare Aplicare Aplicare Informare Evidenta Arhivare Alte scopuri Exemplar nr. : Pagina 3 din 20 Cod: P.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. 3.: 5 Revizia: Nr.03.03.03.: 1 Nr.O.3.7.4. 3. 2 1 2 3 4 5 1 1 - Compartiment 3 Secretariat Directiune Contabilitate Comisie burse Diriginti Secretariat Secretariat - Functia 4 Secretar sef Director Contabil sef Profesor Profesori Secretar sef Secretar sef - Nume si prenume 5 Marinescu Gabriela Putinelu Camelia Cretu Rodica Jivulescu Codruta Marinescu Gabriela Marinescu Gabriela Data primirii 6 23.03.1.8. 3.2011 23.2011 23.03.2011 23. 3.de ex.6. 3.2011 23.2011 - Semnatura 7 - 3 .03.03.

: Pagina 4 din 20 Cod: P. SCOP Exemplar nr. pentru crearea de competente în utilizarea tehnicii de calcul.: 5 Revizia: Nr.de ex.: 1 Procedura descrie conditiile si modul de acordare si plata in cadrul programului “EURO 200”. Scopul acestei proceduri îl constituie stabilirea unor măsuri pentru stimularea achizitionării de calculatoare.O.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale. 27 4. 4 . pentru elevii Colegiului National “Iulia Hasdeu” Lugoj.de ex.

O.OG nr. exclusiv beneficiarii unui calculator tip desktop.87/2008.de ex. : Pagina 5 din 20 Cod: P. 27 5.: 1 Procedura se aplica in cadrul Colegiului National „Iulia Hasdeu” Lugoj. Beneficiare ale prevederilor prezentei legi sunt familiile cu elevi ai Colegiului National “Iulia Hasdeu” Lugoj.de ex. DOMENIUL DE APLICARE Exemplar nr. care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie. 5 . conf.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr.: 5 Revizia: Nr.

: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 6 din 20 Cod: P.procedura – mod specificat de efectuare a unei activitati sau a unui proces – procedurile pot fi documentate (scrise) sau nu . 27 Exemplar nr.: 1 6.procedura de lucru – document care descrie modul de desfasurare detaliata a unor procese specifice activitatii din cadrul Colegiului National „Iulia Hasdeu” Lugoj 6 .Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. DEFINIŢII .O.de ex.

27 Exemplar nr.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr.de ex.NOTA Nr.Legea educaţiei naţionale .de ex.Legea invatamantului .03.2011 a MECTS privind programul « EURO 200 » 7 .Legea 1/2011 .: 1 7.33240/22. : Pagina 7 din 20 Cod: P.O.: 5 Revizia: Nr. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ .

tastatură.: 5 Revizia: Nr. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR Beneficiarilor privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare li se acordă un ajutor financiar ce reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru achiziţionarea unui calculator personal nou. iar pe acestea din urmă vor trece 8 . în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 269/2004. e) declaraţie pe propria răspundere a părintelui. beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 GB RAM şi 160 GB hard-disk şi software de bază. împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal. cu condiţia ca. Cererea va fi însoţită de următoarele documente: a) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului. f) adeverinţă eliberată de către unitatea scolara din care să rezulte media generală din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare. b) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate. Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt elevi ai Colegiului National “Iulia Hasdeu” Lugoj. dispozitive de stocare permanentă (hard disk). după caz. Documentele prevăzute la lit. vor confrunta actele cu copiile. privind veniturile membrilor familiei. la depunerea cererii. g) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare. Calculatorul personal este constituit cel puţin din procesor. după caz. ale celorlalţi membri ai familiei. solicitantul să prezinte şi actele în original. 2 alin.O.: 1 8. memorie volatilă. 27 Exemplar nr. 2. Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă ajutor financiar potrivit Legii nr.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal. a) şi b) se vor depune în copie.de ex. după caz. Cererea va fi completată de de un părinte. : Pagina 8 din 20 Cod: P. d) acte doveditoare. c) adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori. mouse şi monitor. 269/2004 este un calculator cu procesor 2 Ghz. după caz. pe care o depun la Colegiul National “Iulia Hasdeu” Lugoj. desemnate de către preşedintele comisiei din unitate. tutorelui. b) au un venit brut pe membru de familie sub 150 lei Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii. Persoanele din cadrul Colegiului National “Iulia Hasdeu” Lugoj. (2) din Legea nr. Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator în baza Legii nr. tutore sau curator. sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani. 269/2004 şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard. în original. precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal.de ex.

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. burselor de studii şi burselor sociale. sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii. Cercetării şi Tineretului se pot depune contestaţii la comisia de contestaţii din cadrul inspectoratului şcolar judeţean. (2) . Cercetării.membru. Autorităţile locale vor da curs solicitărilor inspectoratelor şcolare judeţene pentru cercetarea şi verificarea unor situaţii speciale constatate de comisii. în cazul elevilor care solicită sprijin financiar. La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii. diferenţa de preţ poate fi plătită de beneficiar şi în rate. Tineretului şi Sportului fondurile aferente. cu respectarea prevederilor art. 1. 416/2001 privind venitul minim garantat. Autorităţile administraţiei publice locale efectuează anchete sociale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei. 27 Exemplar nr. 8 alin. În aceste cazuri. şi a categoriilor de bunuri şi criteriilor prevăzute în anexele nr.membru.: 1 menţiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagină. bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap.O. La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar se constituie o comisie formata din 4 persoane. 4 . alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală. 269/2004 se pot prezenta la oricare agent economic care comercializează calculatoare şi pot achiziţiona calculatoare în baza bonului valoric în original.010/2006.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. cu modificările şi completările ulterioare.6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.membru. În termen de 5 zile de la data publicării listei nominale a beneficiarilor pe portalul Ministerului Educaţiei. : Pagina 9 din 20 Cod: P. Comisia de contestaţii din cadrul inspectoratului şcolar judeţean analizează contestaţiile primite de la elevi şi le rezolvă în termen de 15 zile de la depunerea acestora. precum şi a tuturor drepturilor sociale care. achitând diferenţa de preţ care depăşeşte contravaloarea ajutorului financiar. În situaţia în care beneficiarii eligibili au venituri egale. 9 . cu modificările şi completările ulterioare. 416/2001 privind venitul minim garantat. c) secretarul unităţii de învăţământ . bonul valoric obţinut de către beneficiarii Legii nr. b) profesorul responsabil de burse .de ex. În cazul în care familia are în proprietate bunuri mobile şi imobile care ar putea fi valorificate. 269/2004 de la unităţile/instituţiile de învăţământ poate constitui avans pentru achiziţionarea calculatoarelor. d) contabilul unităţii de învăţământ .: 5 Revizia: Nr.preşedinte.(4) din Legea nr. criteriile de departajare vor fi în ordine: pentru elevi . În situaţia în care furnizorul acceptă. cu excepţia: alocaţiei de stat. se iau în considerare veniturile potenţiale provenite din valorificarea acestora. cât şi solicitantul.de ex. potrivit legii. sub care vor semna atât primitorul. Pentru contestaţiile admise solicită Ministerului Educaţiei. Este interzisă acordarea de către agentul economic a unui rest de bani la bonul valoric.media generala şi numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare. Componenţa comisiei este următoarea: a) directorul unităţii de învăţământ . Beneficiarii Legii nr. Cererea însoţită de documente se depune până la data de 21 aprilie la comisia din Colegiul National “Iulia Hasdeu” Lugoj.

de ex. Între agentul economic şi beneficiar se va încheia un proces-verbal de predare-primire. cât şi un contract. Pe baza înregistrărilor. în conditiile prezentei legi. după caz. Agentul economic este obligat sa elibereze un certificate de garantie pe o perioada de 24 de luni de la vanzarea calculatorului. Familia cu elevi sau studenti. c) copiei certificatului de garanţie. Inspectoratele şcolare judeţene. după caz. Înstrăinarea calculatoarelor înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpărarea acestora este interzisă. corespunzătoare valorii calculatorului achiziţionat. calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente achiziţiei. prin intermediul portalului va fi publicată lista cu toate persoanele eligibile. Înregistrarea în portal a elevilor eligibili în urma evaluării este făcută de către inspectoratele scolare judetene care verifică si realizează centralizarea la nivel de judet pe baza documentelor primite de la unitătile de învătământ.de ex. între agentul economic şi beneficiar se va încheia atât un proces-verbal de predare-primire. Persoanele beneficiare care sunt cuprinse în lista si cărora li se acordă ajutor financiar primi de la Colegiul National “Iulia Hasdeu” Lugoj un document care va face dovada că sunt beneficiari ai acestui ajutor si care va fi folosit la achizitionarea calculatorului. Agentul economic vânzător va elibera elevului beneficiar o factură sau o factură fiscală. Acordarea ajutorului financiar se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie. beneficiază de ajutor financiar pentru achizitionarea unui singur calculator. pe care se va nota faptul că inspectoratul şcolar va achita echivalentul în lei al sumei de 200 de euro. şi semnării procesului-verbal de predareprimire să predea o copie a acestora la Colegiul National “Iulia Hasdeu” Lugoj care i-a eliberat bonul valoric. Tineretului si Sportului. 27 Exemplar nr. depuse de elev comisia din Colegiul National “Iulia Hasdeu” Lugoj. Cercetării. de la primirea documentului beneficiarii vor face dovada achizitionării calculatorului. în caz contrar urmând a-si pierde eligibilitatea pentru anul în curs.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. : Pagina 10 din 20 Cod: P. b) copiei facturii sau a facturii fiscale. după caz. În cazul vânzării în rate. Agentul economic ţine evidenţa beneficiarilor şi a calculatoarelor vândute acestora şi păstrează bonurile valorice în original pentru remitere către comisia judeţeană. au obligaţia de a transfera agentului economic contravaloarea în lei a bonurilor valorice primite în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor de către agentul economic.: 1 Agentul economic va vinde calculatorul numai după verificarea autenticităţii bonului valoric şi a identităţii persoanei solicitante. Într-un termen stabilit prin hotărâre a Guvernului. în limita sumelor alocate cu această destinatie în bugetul Ministerului Educatiei.: 5 Revizia: Nr. şi a copiei procesului-verbal de predare-primire.O. 269/2004 sunt obligate ca în termen de 5 zile de la data primirii facturii sau a facturii fiscale. 10 . în raport cu lista publicată în Monitorul Oficial al României şi prin intermediul portalului pentru achiziţii PC cu ajutor financiar. Plata se va efectua pe baza: a) documentelor primite de la agentul economic. indiferent de numărul acestora. Persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr.

Comisia are următoarele atribuţii: a) afişează la loc vizibil în unitatea de învăţământ Colegiul National “Iulia Hasdeu” Lugoj Legea nr. Cele doua documente se vor depune de catre elev in copie. situaţia centralizatoare a dosarelor înregistrate. si procesulverbal de predare-primire a calculatorului) si le inainteaza comisiei judetene.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. f) după aprobarea cererilor de ajutor eliberează beneficiarilor Legii nr. dupa caz. d) după verificarea documentelor eliberează persoanelor beneficiare un document care să ateste primirea dosarului. raspunde de intocmirea documentatiei pe baza actelor normative. b) verifică existenţa tuturor documentelor necesare prevăzute de prezentele norme metodologice şi certifică conformitatea copiilor cu documentele în original.: 1 9.de ex. 269/2004. 269/2004 bonuri valorice pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi înregistrează eliberarea acestora. Fiecare bon valoric este identificat unic la nivel naţional prin serie şi număr.de ex. cu conditia ca la depunerea lor solicitantul sa le prezinte si in original. Bonurile valorice sunt valabile numai pentru anul calendaristic în curs. 27 Exemplar nr. : Pagina 11 din 20 Cod: P.269/2004. la nivelul Colegiului National „Iulia Hasdeu” Lugoj. comisia primeste de la aceasta dovezile achizitiei (factura sau factura fiscal. de analizarea dosarelor programului „EURO 200”. RESPONSABILITATI Comisia constituita. Comisia si solicitantul vor semna copiile depuse pe fiecare pagina in conformitate cu originalul. Membrii comisiei răspund disciplinar conform prevederilor legale. 11 . normele metodologice şi lista documentelor necesare pentru întocmirea dosarului. cu număr şi dată.O. prin decizie interna.: 5 Revizia: Nr. c) înregistrează dosarele cuprinzând cererile şi documentele care dovedesc eligibilitatea. aprobata de directorul scolii. e) verifică eligibilitatea solicitanţilor şi transmite comisiei judeţene. g)dupa achizitionarea calculatoruluidecatre fiecare elev beneficiar al prevederilor Legii nr.

etc). A. D . V. Comisia.de ex.execută.: 5 Revizia: Nr. 27 Matricea responsabilitatilor Exemplar nr.contribuie. E E V. : Pagina 12 din 20 Cod: P. calculează plafonul de acordare a programului “EURO 200”.aprobă. întocmeşte documentaţia şi înştiinţează elevii.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr.decide asupra efectuării acţiunii (conducere). în baza documentelor legale (legi. 2. E .O.de ex. A. C . părinţii şi diriginţii cu privire la condiţiile care trebuiesc îndeplinite pentru a beneficia de acordarea programului şi termenul limită pentru depunerea dosarelor. ordonanţe. Vverifică Secretar şef Etapa Directorul şcolii Comisia de burse Beneficiar 1.: 1 Notaţii: A . Comisia pentru programul “EURO 200” analizează dosarele depuse în vederea acordării bonurilor valorice de către şcoală. 12 .

O. 4.de ex.: 5 Revizia: Nr. 27 Exemplar nr. Beneficiarii programului “EURO 200” semnează bonurile valorice.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr.: 1 3.de ex. : Pagina 13 din 20 Cod: P. Beneficiarii predau dovezile achizitiei in copie. C E E C 13 .

ANEXE Anexa 1 – Calendarul programului „EURO 200” Anexa 2 .de ex. : Pagina 14 din 20 Cod: P.de ex.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. 27 Exemplar nr. 14 .O.: 5 Revizia: Nr.Cerere pentru acordarea unui ajutor financiar din partea statului în vederea achiziţionării unui calculator personal nou.: 1 10.

3. dupa caz. 7.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. Exemplar nr.: 5 Revizia: Nr.de ex. 27 11. 8. dupa. caz. : Pagina 15 din 20 Cod: P. Cuprins Numarul componentei in cadrul procedurii operationale 1. 2.de ex. 6.O.: 1 Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. 4. 11. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Definitii utilizate in procedura operationala Documente de referinta Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe Cuprins Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 11 13 14 15 . 10. 9. verificarea si aprobarea editiei sau. 5.

Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr.: 5 Revizia: Nr. : Pagina 16 din 20 Cod: P.de ex. 27 Exemplar nr.de ex.: 1 16 .O.

................. bl... 17 . ...... cod numeric personal ..... 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii.. cu minim de expunere publică necesară.............. CI/BI ....... nr....de ex.... fiul/fiica lui ........... Mă angajez ca în cazul schimbării validităţii informaţiilor înainte de termenul legal pentru depunerea cererilor. iniţiala tatălui.. telefon/fax: .. 27 Exemplar nr... Declar pe proprie răspundere că familia mea nu a beneficiat de un ajutor din partea statului pentru achiziţionarea unui calculator personal şi că aceasta este singura cerere pentru acordarea ajutorului depusă de familia mea. Semnătura .................. : Pagina 17 din 20 Cod: P..... email: .. inclusiv pe Internet... Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de date care vor cuprinde beneficiarii ajutorului financiar acordat în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi să fie parţial publicate. ap.. reprezentând echivalentul în lei a 200 de EURO pentru un calculator........de ex...........................................Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. calculat la cursul de schimb de la data constatării abaterii............... cod numeric personal: ...O................. localitate. CI/BI .... cod SIRUES): .......... elev la (unitatea de învăţământ)............ sc... solicit acordarea unui ajutor financiar din partea statului în vederea achiziţionării unui calculator personal nou................. jud.: 5 Revizia: Nr. judeţ....... et............ judeţul ... _ _ _ (2) în calitate de părinte |_|/ocrotitor legal |_|/altă calitate |_|: .................... înreg. confirm pe proprie răspundere că toate informaţiile prezentate sunt corecte....................... să informez Comisia de aceste schimbări......... domiciliat în (str.......... al ............ Unitatea/instituţia de învăţământ (nume... localitate) ........ Cerere pentru acordarea unui ajutor financiar din partea statului în vederea achiziţionării unui calculator personal nou (1) Subsemnatul (numele... prenumele) ....../data: ... venit (în lei.............. din localitatea .......... sect................. Cunoscând prevederile art............ Sunt de acord ca în cazul nerespectării angajamentului să restitui echivalentul în lei a ajutorului financiar acordat. exacte şi complete şi susţinute de actele autentice depuse......... Mă angajez să fac dovada achiziţiei unui calculator nou în termen de 30 de zile de la primirea bonului valoric şi să nu-l înstrăinez înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpărare....................................... ocupaţie ............. cod poştal nr...... şi al ........... conform adeverinţei ataşate): ...........: 1 Anexa 2 Nr.......

O.: 5 Revizia: Nr.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. LS 18 .de ex. : Pagina 18 din 20 Cod: P. Cererea se încadrează în prevederile legale pentru acordarea ajutorului. 27 Exemplar nr.: 1 Rezervat pentru comisie: Informaţiile sunt corecte şi conforme cu actele doveditoare prezentate.de ex.

frate | |fax...) | | | |________|________|________|______________|_______________|____________________| | | | | | | | |________|________|________|______________|_______________|____________________| | | | | | | | |________|________|________|______________|_______________|____________________| | | | | | | | |________|________|________|______________|_______________|____________________| (4) Toţi ceilalţi membri ai familiei care nu se încadrează în prevederile pentru acordarea ajutorului sunt: ______________________________________________________________________________ | Nume. | |prenume | | |familiei (fiu..: 5 Revizia: Nr...Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. minori sau majori) sunt: ______________________________________________________________________________ |Nume. 3 şi 4 se completează obligatoriu. ocrotitor | conform | | tatălui.. 19 ... : Pagina 19 din 20 Cod: P. înreg.| | iniţiala| personal | | (părinte.|doveditoare) |cod poştal../data: . |Cod |CI/BI/CN|Relaţia faţă |Venit (în lei.: 1 Nr. e-mail) | | | | |etc. 27 Exemplar nr.|personal| |în cadrul |actelor |(denumire.| | | legal... fiu.| | | | |fiică.de ex. adresă..) | actelor | | prenume | | | | doveditoare) | |_________|____________|_________|_____________________________|_______________| | | | | | | |_________|____________|_________|_____________________________|_______________| | | | | | | |_________|____________|_________|_____________________________|_______________| | | | | | | |_________|____________|_________|_____________________________|_______________| | | | | | | |_________|____________|_________|_____________________________|_______________| | | | | | | |_________|____________|_________|_____________________________|_______________| | | | | Venit TOTAL: | | |_________|____________|_________|_____________________________|_______________| ______________________________________________________________________________ | | | | Venit pe membru de familie: | | |_________|____________|_________|_____________________________|_______________| NOTĂ: Secţiunea 2 se completează numai în cazul elevilor minori. | Cod numeric| CI/BI/CN| Relaţia faţă de declarant | Venit (în lei.... frate etc.O. |Unitatea/instituţia | |iniţiala|numeric | |de declarant |conform |de învăţământ | |tatălui.de ex. (3) Toţi ceilalţi membri ai familiei care se încadrează în prevederile pentru acordarea ajutorului (fie aceştia elevi sau studenţi.. Secţiunile 1. telefon..

. 20 .....: 5 Revizia: Nr.. de înregistrare al cererii şi denumirea unităţii/instituţiei se completează de către comisia din unitatea/instituţia de învăţământ.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr.de ex. Semnătura . 27 Exemplar nr..O... : Pagina 20 din 20 Cod: P.de ex.: 1 Nr......

: Pagina 21 din 20 Cod: P.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr.: 1 21 .de ex. 27 Exemplar nr.O.: 5 Revizia: Nr.de ex.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->