P. 1
27 Procedura EURO 200

27 Procedura EURO 200

|Views: 325|Likes:
Published by simona62

More info:

Published by: simona62 on Mar 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2015

pdf

text

original

Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200”

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 1 din 20

Cod: P.O. 27

Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Elemente privind responsabilii/ operatiunea Semnatura Numele si prenumele Functia Data

1.1. 1.2. 1.3

1 Elaborat Verificat Aprobat

2 Marinescu Gabriela Cretu Rodica Putinelu Camelia

3 Secretar sef Contabil sef Director

4 23.03.2011 23.03.2011 23.03.2011

5

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale
1

Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200”

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 2 din 20

Cod: P.O. 27

Exemplar nr.: 1

Editia/ revizia in cadrul editiei 2.1. 2.2. 2.3 1 Editia 1 Revizia 1 Revizia 2

Componenta revizuita

Modalitatea reviziei 3 x

2 x

Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 4 23.03.2011

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
2

3.O.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. 3.2011 23. 3. 3.1.03.03.2011 - Semnatura 7 - 3 .03. 3.2011 23.7.03. Scopul difuzarii 1 Aplicare Aplicare Aplicare Aplicare Informare Evidenta Arhivare Alte scopuri Exemplar nr. Crt 3.3.6.de ex.8.2.: 1 Nr. 3. 2 1 2 3 4 5 1 1 - Compartiment 3 Secretariat Directiune Contabilitate Comisie burse Diriginti Secretariat Secretariat - Functia 4 Secretar sef Director Contabil sef Profesor Profesori Secretar sef Secretar sef - Nume si prenume 5 Marinescu Gabriela Putinelu Camelia Cretu Rodica Jivulescu Codruta Marinescu Gabriela Marinescu Gabriela Data primirii 6 23.2011 23.: 5 Revizia: Nr.de ex.2011 23.03. : Pagina 3 din 20 Cod: P.2011 23. 3. 27 Exemplar nr.03.03.2011 23.5.4.

27 4. : Pagina 4 din 20 Cod: P. 4 . Scopul acestei proceduri îl constituie stabilirea unor măsuri pentru stimularea achizitionării de calculatoare.de ex.: 1 Procedura descrie conditiile si modul de acordare si plata in cadrul programului “EURO 200”. SCOP Exemplar nr.O.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale. pentru crearea de competente în utilizarea tehnicii de calcul. pentru elevii Colegiului National “Iulia Hasdeu” Lugoj.: 5 Revizia: Nr.de ex.

exclusiv beneficiarii unui calculator tip desktop. Beneficiare ale prevederilor prezentei legi sunt familiile cu elevi ai Colegiului National “Iulia Hasdeu” Lugoj.: 1 Procedura se aplica in cadrul Colegiului National „Iulia Hasdeu” Lugoj.de ex. : Pagina 5 din 20 Cod: P. DOMENIUL DE APLICARE Exemplar nr.OG nr. conf. care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie. 27 5.: 5 Revizia: Nr. 5 .Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr.de ex.87/2008.O.

: 1 6. : Pagina 6 din 20 Cod: P.procedura – mod specificat de efectuare a unei activitati sau a unui proces – procedurile pot fi documentate (scrise) sau nu . DEFINIŢII .procedura de lucru – document care descrie modul de desfasurare detaliata a unor procese specifice activitatii din cadrul Colegiului National „Iulia Hasdeu” Lugoj 6 .de ex. 27 Exemplar nr.: 5 Revizia: Nr.de ex.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr.O.

: 1 7.de ex.Legea educaţiei naţionale . DOCUMENTE DE REFERINŢĂ . : Pagina 7 din 20 Cod: P.03.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr.2011 a MECTS privind programul « EURO 200 » 7 .de ex.O.NOTA Nr. 27 Exemplar nr.Legea 1/2011 .Legea invatamantului .: 5 Revizia: Nr.33240/22.

de ex. Calculatorul personal este constituit cel puţin din procesor. pe care o depun la Colegiul National “Iulia Hasdeu” Lugoj. tastatură. Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă ajutor financiar potrivit Legii nr.: 5 Revizia: Nr. în original. : Pagina 8 din 20 Cod: P. g) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare. după caz. 269/2004 şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard. după caz. b) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate. după caz. iar pe acestea din urmă vor trece 8 . Cererea va fi însoţită de următoarele documente: a) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului. beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. d) acte doveditoare. precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal. b) au un venit brut pe membru de familie sub 150 lei Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii. 27 Exemplar nr. în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art.: 1 8. împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal. sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani. f) adeverinţă eliberată de către unitatea scolara din care să rezulte media generală din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare. solicitantul să prezinte şi actele în original. tutorelui. c) adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori. privind veniturile membrilor familiei. 269/2004. Cererea va fi completată de de un părinte. memorie volatilă. a) şi b) se vor depune în copie. Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt elevi ai Colegiului National “Iulia Hasdeu” Lugoj.O. vor confrunta actele cu copiile. la depunerea cererii.de ex. cu condiţia ca. 2. dispozitive de stocare permanentă (hard disk). DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR Beneficiarilor privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare li se acordă un ajutor financiar ce reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru achiziţionarea unui calculator personal nou. după caz. 269/2004 este un calculator cu procesor 2 Ghz. mouse şi monitor. Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator în baza Legii nr. 1 GB RAM şi 160 GB hard-disk şi software de bază. e) declaraţie pe propria răspundere a părintelui. Persoanele din cadrul Colegiului National “Iulia Hasdeu” Lugoj. Documentele prevăzute la lit. 2 alin. reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal. ale celorlalţi membri ai familiei. (2) din Legea nr. tutore sau curator.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. desemnate de către preşedintele comisiei din unitate.

se iau în considerare veniturile potenţiale provenite din valorificarea acestora. Componenţa comisiei este următoarea: a) directorul unităţii de învăţământ .membru. criteriile de departajare vor fi în ordine: pentru elevi . În situaţia în care furnizorul acceptă. Cercetării şi Tineretului se pot depune contestaţii la comisia de contestaţii din cadrul inspectoratului şcolar judeţean. În aceste cazuri. În situaţia în care beneficiarii eligibili au venituri egale.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap. bonul valoric obţinut de către beneficiarii Legii nr. d) contabilul unităţii de învăţământ . În termen de 5 zile de la data publicării listei nominale a beneficiarilor pe portalul Ministerului Educaţiei. sub care vor semna atât primitorul. Comisia de contestaţii din cadrul inspectoratului şcolar judeţean analizează contestaţiile primite de la elevi şi le rezolvă în termen de 15 zile de la depunerea acestora. alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală. 416/2001 privind venitul minim garantat.6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.: 5 Revizia: Nr. cu modificările şi completările ulterioare. 4 . precum şi a tuturor drepturilor sociale care. Este interzisă acordarea de către agentul economic a unui rest de bani la bonul valoric. În cazul în care familia are în proprietate bunuri mobile şi imobile care ar putea fi valorificate. b) profesorul responsabil de burse . cu excepţia: alocaţiei de stat. : Pagina 9 din 20 Cod: P. sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii. achitând diferenţa de preţ care depăşeşte contravaloarea ajutorului financiar. cu respectarea prevederilor art. Cererea însoţită de documente se depune până la data de 21 aprilie la comisia din Colegiul National “Iulia Hasdeu” Lugoj. c) secretarul unităţii de învăţământ . (2) . 416/2001 privind venitul minim garantat. Autorităţile administraţiei publice locale efectuează anchete sociale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei.de ex. şi a categoriilor de bunuri şi criteriilor prevăzute în anexele nr.media generala şi numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare. Pentru contestaţiile admise solicită Ministerului Educaţiei. Cercetării.membru. în cazul elevilor care solicită sprijin financiar.preşedinte. 269/2004 se pot prezenta la oricare agent economic care comercializează calculatoare şi pot achiziţiona calculatoare în baza bonului valoric în original. La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii. Autorităţile locale vor da curs solicitărilor inspectoratelor şcolare judeţene pentru cercetarea şi verificarea unor situaţii speciale constatate de comisii. burselor de studii şi burselor sociale. 9 . diferenţa de preţ poate fi plătită de beneficiar şi în rate. 8 alin. 1. Tineretului şi Sportului fondurile aferente. 269/2004 de la unităţile/instituţiile de învăţământ poate constitui avans pentru achiziţionarea calculatoarelor.(4) din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare.: 1 menţiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagină. La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar se constituie o comisie formata din 4 persoane. cât şi solicitantul. Beneficiarii Legii nr. 27 Exemplar nr.de ex.O. potrivit legii.membru.010/2006.

Înregistrarea în portal a elevilor eligibili în urma evaluării este făcută de către inspectoratele scolare judetene care verifică si realizează centralizarea la nivel de judet pe baza documentelor primite de la unitătile de învătământ. după caz.: 1 Agentul economic va vinde calculatorul numai după verificarea autenticităţii bonului valoric şi a identităţii persoanei solicitante. Cercetării. Între agentul economic şi beneficiar se va încheia un proces-verbal de predare-primire. Agentul economic ţine evidenţa beneficiarilor şi a calculatoarelor vândute acestora şi păstrează bonurile valorice în original pentru remitere către comisia judeţeană. : Pagina 10 din 20 Cod: P. 27 Exemplar nr. cât şi un contract. Plata se va efectua pe baza: a) documentelor primite de la agentul economic. prin intermediul portalului va fi publicată lista cu toate persoanele eligibile. Agentul economic vânzător va elibera elevului beneficiar o factură sau o factură fiscală. în raport cu lista publicată în Monitorul Oficial al României şi prin intermediul portalului pentru achiziţii PC cu ajutor financiar. calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente achiziţiei. Persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. în conditiile prezentei legi. Persoanele beneficiare care sunt cuprinse în lista si cărora li se acordă ajutor financiar primi de la Colegiul National “Iulia Hasdeu” Lugoj un document care va face dovada că sunt beneficiari ai acestui ajutor si care va fi folosit la achizitionarea calculatorului.de ex. Acordarea ajutorului financiar se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie. În cazul vânzării în rate. şi semnării procesului-verbal de predareprimire să predea o copie a acestora la Colegiul National “Iulia Hasdeu” Lugoj care i-a eliberat bonul valoric. c) copiei certificatului de garanţie. Familia cu elevi sau studenti.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. Inspectoratele şcolare judeţene. b) copiei facturii sau a facturii fiscale.: 5 Revizia: Nr.O. depuse de elev comisia din Colegiul National “Iulia Hasdeu” Lugoj. 10 . 269/2004 sunt obligate ca în termen de 5 zile de la data primirii facturii sau a facturii fiscale. indiferent de numărul acestora. Tineretului si Sportului.de ex. după caz. de la primirea documentului beneficiarii vor face dovada achizitionării calculatorului. în limita sumelor alocate cu această destinatie în bugetul Ministerului Educatiei. Într-un termen stabilit prin hotărâre a Guvernului. Agentul economic este obligat sa elibereze un certificate de garantie pe o perioada de 24 de luni de la vanzarea calculatorului. Pe baza înregistrărilor. pe care se va nota faptul că inspectoratul şcolar va achita echivalentul în lei al sumei de 200 de euro. între agentul economic şi beneficiar se va încheia atât un proces-verbal de predare-primire. Înstrăinarea calculatoarelor înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpărarea acestora este interzisă. după caz. corespunzătoare valorii calculatorului achiziţionat. şi a copiei procesului-verbal de predare-primire. beneficiază de ajutor financiar pentru achizitionarea unui singur calculator. au obligaţia de a transfera agentului economic contravaloarea în lei a bonurilor valorice primite în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor de către agentul economic. în caz contrar urmând a-si pierde eligibilitatea pentru anul în curs.

Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. cu număr şi dată. Cele doua documente se vor depune de catre elev in copie. Membrii comisiei răspund disciplinar conform prevederilor legale. g)dupa achizitionarea calculatoruluidecatre fiecare elev beneficiar al prevederilor Legii nr. Fiecare bon valoric este identificat unic la nivel naţional prin serie şi număr. b) verifică existenţa tuturor documentelor necesare prevăzute de prezentele norme metodologice şi certifică conformitatea copiilor cu documentele în original. la nivelul Colegiului National „Iulia Hasdeu” Lugoj. si procesulverbal de predare-primire a calculatorului) si le inainteaza comisiei judetene. raspunde de intocmirea documentatiei pe baza actelor normative. d) după verificarea documentelor eliberează persoanelor beneficiare un document care să ateste primirea dosarului. RESPONSABILITATI Comisia constituita. Comisia si solicitantul vor semna copiile depuse pe fiecare pagina in conformitate cu originalul. 269/2004 bonuri valorice pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi înregistrează eliberarea acestora. c) înregistrează dosarele cuprinzând cererile şi documentele care dovedesc eligibilitatea. : Pagina 11 din 20 Cod: P. Bonurile valorice sunt valabile numai pentru anul calendaristic în curs.269/2004. dupa caz. aprobata de directorul scolii. f) după aprobarea cererilor de ajutor eliberează beneficiarilor Legii nr. situaţia centralizatoare a dosarelor înregistrate.: 5 Revizia: Nr. normele metodologice şi lista documentelor necesare pentru întocmirea dosarului.O. e) verifică eligibilitatea solicitanţilor şi transmite comisiei judeţene.: 1 9.de ex.de ex. cu conditia ca la depunerea lor solicitantul sa le prezinte si in original. Comisia are următoarele atribuţii: a) afişează la loc vizibil în unitatea de învăţământ Colegiul National “Iulia Hasdeu” Lugoj Legea nr. 27 Exemplar nr. 11 . prin decizie interna. de analizarea dosarelor programului „EURO 200”. comisia primeste de la aceasta dovezile achizitiei (factura sau factura fiscal. 269/2004.

E E V. D . A. 27 Matricea responsabilitatilor Exemplar nr.de ex. calculează plafonul de acordare a programului “EURO 200”.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. etc). V. E .: 5 Revizia: Nr.contribuie. ordonanţe. Comisia. întocmeşte documentaţia şi înştiinţează elevii. în baza documentelor legale (legi. 2.aprobă. Comisia pentru programul “EURO 200” analizează dosarele depuse în vederea acordării bonurilor valorice de către şcoală.O. părinţii şi diriginţii cu privire la condiţiile care trebuiesc îndeplinite pentru a beneficia de acordarea programului şi termenul limită pentru depunerea dosarelor.: 1 Notaţii: A . Vverifică Secretar şef Etapa Directorul şcolii Comisia de burse Beneficiar 1. : Pagina 12 din 20 Cod: P. A.decide asupra efectuării acţiunii (conducere).execută. C . 12 .de ex.

: 1 3. Beneficiarii programului “EURO 200” semnează bonurile valorice.de ex. Beneficiarii predau dovezile achizitiei in copie. 27 Exemplar nr. : Pagina 13 din 20 Cod: P.: 5 Revizia: Nr.O. 4.de ex.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. C E E C 13 .

27 Exemplar nr.de ex.Cerere pentru acordarea unui ajutor financiar din partea statului în vederea achiziţionării unui calculator personal nou.: 1 10.: 5 Revizia: Nr.de ex.O. ANEXE Anexa 1 – Calendarul programului „EURO 200” Anexa 2 . : Pagina 14 din 20 Cod: P.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. 14 .

11. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Definitii utilizate in procedura operationala Documente de referinta Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe Cuprins Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 11 13 14 15 . dupa. 8. 4. 6. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau. 7. : Pagina 15 din 20 Cod: P. 5.O. 27 11. Cuprins Numarul componentei in cadrul procedurii operationale 1. 10.de ex. 2. verificarea si aprobarea editiei sau. 3.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. 9. dupa caz.: 1 Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Coperta Lista responsabililor cu elaborarea.: 5 Revizia: Nr. Exemplar nr.de ex. caz.

: Pagina 16 din 20 Cod: P.de ex.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr.: 1 16 .O.: 5 Revizia: Nr. 27 Exemplar nr.de ex.

........... localitate) ............. ........ cod numeric personal .............. inclusiv pe Internet.......de ex... cod numeric personal: .. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii... localitate...........: 1 Anexa 2 Nr... _ _ _ (2) în calitate de părinte |_|/ocrotitor legal |_|/altă calitate |_|: . Semnătura ....... din localitatea .......... Declar pe proprie răspundere că familia mea nu a beneficiat de un ajutor din partea statului pentru achiziţionarea unui calculator personal şi că aceasta este singura cerere pentru acordarea ajutorului depusă de familia mea... CI/BI . conform adeverinţei ataşate): ...........: 5 Revizia: Nr......... înreg...de ex.......................... Cunoscând prevederile art. Unitatea/instituţia de învăţământ (nume... solicit acordarea unui ajutor financiar din partea statului în vederea achiziţionării unui calculator personal nou..... nr........... să informez Comisia de aceste schimbări..... exacte şi complete şi susţinute de actele autentice depuse..... confirm pe proprie răspundere că toate informaţiile prezentate sunt corecte................. judeţ. fiul/fiica lui ............. elev la (unitatea de învăţământ).. reprezentând echivalentul în lei a 200 de EURO pentru un calculator... Cerere pentru acordarea unui ajutor financiar din partea statului în vederea achiziţionării unui calculator personal nou (1) Subsemnatul (numele................... sc..... calculat la cursul de schimb de la data constatării abaterii............. bl............. cod SIRUES): ...... prenumele) .............................. : Pagina 17 din 20 Cod: P...................... cu minim de expunere publică necesară.... judeţul ..... domiciliat în (str.............. jud.... Mă angajez ca în cazul schimbării validităţii informaţiilor înainte de termenul legal pentru depunerea cererilor.... sect................................................. et..... şi al .. Sunt de acord ca în cazul nerespectării angajamentului să restitui echivalentul în lei a ajutorului financiar acordat. CI/BI .. ocupaţie ......... venit (în lei............ telefon/fax: ............................... email: ..... ap...................Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr.... 17 .. al .... 27 Exemplar nr../data: .. Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de date care vor cuprinde beneficiarii ajutorului financiar acordat în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi să fie parţial publicate..... iniţiala tatălui........ cod poştal nr. Mă angajez să fac dovada achiziţiei unui calculator nou în termen de 30 de zile de la primirea bonului valoric şi să nu-l înstrăinez înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpărare.....O.

de ex.: 1 Rezervat pentru comisie: Informaţiile sunt corecte şi conforme cu actele doveditoare prezentate.O. Cererea se încadrează în prevederile legale pentru acordarea ajutorului.de ex. 27 Exemplar nr.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. LS 18 .: 5 Revizia: Nr. : Pagina 18 din 20 Cod: P.

.|doveditoare) |cod poştal. fiu... (3) Toţi ceilalţi membri ai familiei care se încadrează în prevederile pentru acordarea ajutorului (fie aceştia elevi sau studenţi. | |prenume | | |familiei (fiu.. ocrotitor | conform | | tatălui. frate etc..de ex.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr.: 5 Revizia: Nr. 27 Exemplar nr. adresă... înreg..... | Cod numeric| CI/BI/CN| Relaţia faţă de declarant | Venit (în lei.de ex..| | iniţiala| personal | | (părinte.O.. e-mail) | | | | |etc. : Pagina 19 din 20 Cod: P.: 1 Nr.| | | | |fiică.) | actelor | | prenume | | | | doveditoare) | |_________|____________|_________|_____________________________|_______________| | | | | | | |_________|____________|_________|_____________________________|_______________| | | | | | | |_________|____________|_________|_____________________________|_______________| | | | | | | |_________|____________|_________|_____________________________|_______________| | | | | | | |_________|____________|_________|_____________________________|_______________| | | | | | | |_________|____________|_________|_____________________________|_______________| | | | | Venit TOTAL: | | |_________|____________|_________|_____________________________|_______________| ______________________________________________________________________________ | | | | Venit pe membru de familie: | | |_________|____________|_________|_____________________________|_______________| NOTĂ: Secţiunea 2 se completează numai în cazul elevilor minori.. frate | |fax.. Secţiunile 1. |Unitatea/instituţia | |iniţiala|numeric | |de declarant |conform |de învăţământ | |tatălui.|personal| |în cadrul |actelor |(denumire./data: . telefon. 3 şi 4 se completează obligatoriu. |Cod |CI/BI/CN|Relaţia faţă |Venit (în lei..| | | legal. 19 .) | | | |________|________|________|______________|_______________|____________________| | | | | | | | |________|________|________|______________|_______________|____________________| | | | | | | | |________|________|________|______________|_______________|____________________| | | | | | | | |________|________|________|______________|_______________|____________________| (4) Toţi ceilalţi membri ai familiei care nu se încadrează în prevederile pentru acordarea ajutorului sunt: ______________________________________________________________________________ | Nume.. minori sau majori) sunt: ______________________________________________________________________________ |Nume.

de înregistrare al cererii şi denumirea unităţii/instituţiei se completează de către comisia din unitatea/instituţia de învăţământ.. 27 Exemplar nr.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr.... Semnătura .de ex....: 5 Revizia: Nr. : Pagina 20 din 20 Cod: P....O. 20 .: 1 Nr...de ex...

O. : Pagina 21 din 20 Cod: P.: 1 21 .de ex.: 5 Revizia: Nr.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. 27 Exemplar nr.de ex.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->