P. 1
Structura unui referat

Structura unui referat

|Views: 534|Likes:
Published by despina_mircea

More info:

Published by: despina_mircea on Mar 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2014

pdf

text

original

Structura unui referat ştiinţific 1. Ce este referatul ştiinţific?

Estetica este o formă a cunoaşterii filosofice şi, în această calitate, trebuie văzută ca un tip de activitate teoretică ce-şi propune rezolvarea unor probleme ce-i aparţin în exclusivitate. Din această perspectivă, estetica e o activitate intelectual - teoretică ce pune şi rezolvă probleme. Rezultatele strădaniilor intelectuale depuse în estetică iau forma cunoştinţelor (teze, principii etc.). Cunoştinţele sunt judecăţi care au pretenţia de valabilitate şi adevăr. Ca un enunţ să devină cunoştinţă trebuie să îndeplinească în mod necesar două condiţii: a) enunţul trebuie să fie comunicat celorlalţi prin diferite proceduri consacrate cultural şi social; b) enunţul în cauză trebuie să fie intersubiectiv testabil, adică să poată fi experimentat, în ordinea adevărului, de orice altă conştiinţă omenească. Plecând de la aceste premise, cunoştinţele estetice pot fi expuse în diverse configuraţii expresive şi tematice. Putem clasifica în mai multe tipologii modul în care aceste cunoştinţe sunt comunicate şi supuse evaluărilor critice. Fără să intrăm într-o analiza mai amplă, trebuie spus că după criteriul scopului şi al întinderii acestor lucrări, deosebim următoarele forme expresive precum: semnalarea, rezumatul, recenzia comentariul, articolul ştiinţific, eseul, studiul, monografia, tratatul. În sens general, articolul ştiinţific este forma publică cea mai răspândită de comunicare a rezultatelor unor cercetări întreprinse în lumea faptelor şi a bibliografiilor. Acesta reprezintă o luare de poziţie într-o anumită problemă controversată şi, prin consecinţă, angajarea unui punct de vedere personal, argumentat raţional, cu intenţia explicită ca rezultatele proprii să fie acceptate de comunitatea profesioniştilor domeniului sau a celor interesaţi. Prin urmare, un articol ştiinţific propune o interpretare a autorului ca rezultat al unor investigaţii personale, adică, alinierea la punctul său de vedere a unor dezbateri controversate, expuse public prin intermediul diferitelor forme de comunicare. Un articol ştiinţific exprimă, în foarte multe privinţe, punctele de vedere originale în cercetare reprezentând, se poate spune, forma principală în care este expusă astăzi creativitatea teoretică şi perspectivele originale de înţelegere într-un domeniu sau altul.

Bibliografia pe care am consultat-o este aceasta…... 2. adică o expunere personală fără cercetări prealabile şi evaluări critice a celorlalte puncte de vedere în legătură cu problema vizată.. referatul ştiinţific este o comunicare a unui punct de vedere personal întemeiat după schema logică: punctul meu de vedere în chestiunea x… este…y. z…Acesta se întemeiază pe următoarele argumente: argumentul 1. nu se susţin din motivele…. Rezultatul cercetările mele sunt….. În rezumat. aşa consider…. pe care autorul vrea să-l impună celorlalţi. trebuie să distingem între faza documentării şi faza elaborării. ci pe argumentări raţionale şi întemeiate logic şi ştiinţific. argumentul 3…. în viitor. faptul că suntem originali şi posedăm o personalitate ce ar trebuie să impună respect şi admiraţie din partea celorlalţi. eu am convingerea că… etc. întreprinse în laboratoare şi biblioteci. şi articole ştiinţifice. Simplu spus. aşa simt eu…. Referatul ştiinţific nu este un eseu. pe o opţiune nejustificată. aşa mi-a spus profesorul x…. În alte cuvinte. într-un referat ştiinţific se expun cercetările întreprinse de studenţi în perioada formării lor şi reprezintă forma cea mai rafinată de evaluare a învăţării şi creativităţii. aşa mi se pare…. afirmarea arbitrară a preferinţelor şi opiniile subiective arată mai degrabă cât de ignoranţi sunt într-o problemă sau alta şi. prin care se exersează procedurile de învăţare implicate în dobândirea de competenţe necesare cercetării ştiinţifice şi comunicării publice a acestor cercetări. formule care îşi au originea în ceea ce savantul francez Claude Levi-Strauss numea „eul detestabil”. argumentul 2. aşa cred eu…. Faze ale producerii unui referat ştiinţific a) Faza documentării şi lecturii În elaborarea unui referat pe o temă dată. va dobândi şi competenţele necesare pentru a redacta şi publica.2 Referatul ştiinţific este o formă pedagogică de însuşire a standardelor legale şi teoretice. aşa se spune….2…şi 3…etc. nicidecum. nu se poate funda pe expresii: aşa cred eu…. În lumea universitară de pretutindeni. Prin urmare. ştiinţa a argumentat că…. în cazul unui referat ştiinţific.Punctele de vedere contrare 1…. afirmarea unei perspective personale asupra unor chestiuni controversate. Evident că elaborarea unei referat este precedată de lectura bibliografiei asociate .etc. numai că acest punct de vedere nu se susţine pe o preferinţă arbitrată. referatul ştiinţific a devenit forma principală de evaluare a învăţării prin investigaţii personale. Cine izbuteşte să producă un referat ştiinţific ce respectă toate standardele. Desigur că el produce în final un punct de vedere personal.

Se detaşează apoi “conceptele-ancoră”. . În final.12. condensat. El exprimă sintetic. Trebui spus că adevărata lectură a bibliografiei filosofico-estetice. cu o “lectură de adâncime”. sub 5 pagini) şi trebuie redactat la calculator în programul Microsoft Office Word după următoarele cerinţe: Style – Normal. Procedura trebuie să fie metodică. ideile care formează coloană vertebrală a textului. Revenim. iniţial trebuie să facem o “lectură de contact”. Este bine ca toate aceste operaţii să fie realizate prin elaborarea unei fişe de lectură sau de un conspect. Se descompun “conceptele-cheie” printr-o analiză a definiţiilor sau a contextelor în care apar. Paragraf 1. “conceptele-cheie”.Orice referat începe cu un titlu care are funcţia unui semnal pentru cei cărora e adresat. peste 5 pagini.Structura posibilă a unui referat ştiinţific 1) Standard de redactare: Referatul conţine 5 (cinci) pagini (nici mai mult. totodată. 2) Structura: Referatul trebuie că cuprindă obligatoriu: titlu. b) Faza redactării . abstract (redactat în font size 10 şi paragraf distanţa 1mm. şi nici mai puţin. dar şi interogativ.3 temei sau subiectului acestuia. deoarece sunt urmărite scopuri de învăţare şi formare intelectuală. decât prin familiarizarea cu textele reprezentative pentru cea ce înseamnă filosofie şi estetică şi. 3 (trei) subcapitole cu titluri formulate explicit. prin aprofundarea exerciţiului reflecţiei. specificate la subsol (sistem footnotes) şi. iar bibliografia nu este indicată. dispusă în ordine alfabetică. se descompune apoi textul ales în funcţie de interesele noastre de cunoaştere. atunci trebuie să facem noi înşine o investigaţie bibliografică. Lectura începe cu ceea ce poate fi numit “lectură-exerciţiu”.5. Ea se realizează prin “survolarea” întregului text pentru a avea viziunea întregului. se reformulează problema în termeni proprii.Titlul . lista bibliografiei consultate. Font Size . după felul nostru de exprimare şi se evaluează relevanţa răspunsului prin formularea unui punct de vedere propriu. la sfârşit. 3) Organizarea de conţinut . apoi. Dacă posedăm numai tema. Font . ce probleme se află în cercetare şi comunicare. cel puţin două citări de autor pe fiecare pagină.Times New Roman. Dezideratul acesta nu poate fi dus la bun sfârşit.). Titlul poate fi formulat expozitiv. presupune exersarea resurselor logice şi argumentative de gândire. în funcţie de succesiunea ideilor şi raţionamentelor. Fiind vorba de texte dense. microscopică. asupra acelor capitole pe care le luăm ca „martor” în cercetarea noastră.

. ce îl informează. critica punctele de vedere adverse se face prin indicarea unor limite de înţelegere sau prin incapacitatea acestora de la răspunde adecvat la solicitările interogaţiilor ce rezultă din problema deschisă. . . în câteva cuvinte.Subtitlu 3 – acest subtitlul este dedicat concluziilor şi evaluărilor finale. se arată. indică ce legătură există între ele şi arată că punctul său de vedere este coerent şi în acord cu sarcinile pe care le impune problema deschisă şi cu stările de fapte pe care doreşte să le înţeleagă sau să le explice. prin raportare la istoricul problemei. cu citări din lucrările „martor” pe care le-a parcurs. a metodelor folosite şi a rezultatelor la care ajunge referentul. se trec în revistă răspunsurile date şi se prezintă punctele contrare de vedere. de interogaţii şi rezolvări. se prezintă stadiul cercetării problemei deschise prin referiri la bibliografia parcursă. operaţie ce trebuie organizată după principiul evidenţei logice şi clarităţii. fără apel la metafore inutile şi proceduri retorice fără conţinut de cunoaştere. interogaţiile la care vrea să răspundă referentul.. se formulează apoi. De regulă. asupra problemei cercetate.Abstractul – orice referat este urmat după titlul de către un abstract lămuritor. . referentul arată că este conştient de faptul că propriile sale concluzii au puncte slabe şi tari. concluziile cercetării sunt z….Subtitlu 2 – în acest punct al redactării. dar şi care sunt limitele fireşti ale oricărei perspective interpretative. Se indică. deopotrivă.Subtitlu 1 – după abstract este pus primul subtitlu care cuprinde următoarele etape ale redactării: se justifică importanţa şi relevanţa cercetării. metodele pe care le-am folosit sunt y…. cu o concluzie generală pe care cititorul ar trebui să o ia în seama. că referatul său face distincţia dintre problemele tratate şi problemele rămase deschise. pe cititor asupra intenţiilor şi a perspectivelor cercetării. care sunt contextele de ei de apariţie. se formulează ipoteza de lucru. Formulele uzitate des sunt: prezenta lucrare e o cercetare a problemei x…. explicit. referentul îşi argumentează ipoteza de la care a plecat şi o întemeiază logic şi bibliografic. Procesul de argumentare este însoţit de a evaluare critică a punctelor concurente de vedere (cu citările aferente). să o reţină şi să şi-o integreze în propriul său univers de valori. desigur. Sunt indicate concluziile. care sunt avantajele adoptării punctului personal de vedere. Referatul se încheie. Autorul propune propriile sale concepte.4 . În alte cuvinte. soluţiile propuse de către autor în urma argumentaţiei.

Editura Universităţii din Bucureşti. Umberto Eco.Bibliografia consultată – referatul se încheie cu bibliografia consultată. 2003. de această dată. 2005. Ion Funeriu. Bucureşti. Bibliografie În această direcţie a redactării unui referat. Editura Univers Enciclopedic. Cum se scrie un text. 2000. Editura Pontica. 1992. dispusă. Andrei Marga. 1999. în ordine alfabetică. Introducere în metodologia şi argumentarea filosofică. Iaşi. Eseul filosofic. ziare. Bucureşti. Tehnoredactare: cărţi reviste. Cum se face o teză de licenţă. Cluj-Napoca. Bucureşti. o teză de doctorat. Editura Amarcord. 2001.5 . 3. Cum să redactăm: o lucrare de licenţă. Principii şi norme de redactare computerizată. Constanţa. Timişoara. Jacqueline Russ. Andra Şerbănescu. Mihali Radu Solcanu. Tehnici de elaborare a manuscrisului şi elementele de editare şi tehnoredactare computerizată. Bucureşti. Vasile Biriş. Metodele în filozofie. Editura Polirom. . bibliografie ce trebuie să-l convingă pe cititor că sursele de documentare consultate şi studiate sunt credibile şi relevante.ro. 2004. Editura Dacia. articol ştiinţific sau teză de doctorat se pot consulta următoarele resurse uşor de găsit în limba română: Septimiu Chelcea. Editura comunicare. un articol ştiinţific în domeniul ştiinţelor socioumane. 1998. Editura AXY.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->