P. 1
Structura unui referat

Structura unui referat

Ratings:
(0)
|Views: 491|Likes:
Published by despina_mircea

More info:

Published by: despina_mircea on Mar 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2014

pdf

text

original

Structura unui referat ştiinţific 1. Ce este referatul ştiinţific?

Estetica este o formă a cunoaşterii filosofice şi, în această calitate, trebuie văzută ca un tip de activitate teoretică ce-şi propune rezolvarea unor probleme ce-i aparţin în exclusivitate. Din această perspectivă, estetica e o activitate intelectual - teoretică ce pune şi rezolvă probleme. Rezultatele strădaniilor intelectuale depuse în estetică iau forma cunoştinţelor (teze, principii etc.). Cunoştinţele sunt judecăţi care au pretenţia de valabilitate şi adevăr. Ca un enunţ să devină cunoştinţă trebuie să îndeplinească în mod necesar două condiţii: a) enunţul trebuie să fie comunicat celorlalţi prin diferite proceduri consacrate cultural şi social; b) enunţul în cauză trebuie să fie intersubiectiv testabil, adică să poată fi experimentat, în ordinea adevărului, de orice altă conştiinţă omenească. Plecând de la aceste premise, cunoştinţele estetice pot fi expuse în diverse configuraţii expresive şi tematice. Putem clasifica în mai multe tipologii modul în care aceste cunoştinţe sunt comunicate şi supuse evaluărilor critice. Fără să intrăm într-o analiza mai amplă, trebuie spus că după criteriul scopului şi al întinderii acestor lucrări, deosebim următoarele forme expresive precum: semnalarea, rezumatul, recenzia comentariul, articolul ştiinţific, eseul, studiul, monografia, tratatul. În sens general, articolul ştiinţific este forma publică cea mai răspândită de comunicare a rezultatelor unor cercetări întreprinse în lumea faptelor şi a bibliografiilor. Acesta reprezintă o luare de poziţie într-o anumită problemă controversată şi, prin consecinţă, angajarea unui punct de vedere personal, argumentat raţional, cu intenţia explicită ca rezultatele proprii să fie acceptate de comunitatea profesioniştilor domeniului sau a celor interesaţi. Prin urmare, un articol ştiinţific propune o interpretare a autorului ca rezultat al unor investigaţii personale, adică, alinierea la punctul său de vedere a unor dezbateri controversate, expuse public prin intermediul diferitelor forme de comunicare. Un articol ştiinţific exprimă, în foarte multe privinţe, punctele de vedere originale în cercetare reprezentând, se poate spune, forma principală în care este expusă astăzi creativitatea teoretică şi perspectivele originale de înţelegere într-un domeniu sau altul.

Prin urmare. nicidecum. afirmarea arbitrară a preferinţelor şi opiniile subiective arată mai degrabă cât de ignoranţi sunt într-o problemă sau alta şi. aşa cred eu….. într-un referat ştiinţific se expun cercetările întreprinse de studenţi în perioada formării lor şi reprezintă forma cea mai rafinată de evaluare a învăţării şi creativităţii. Faze ale producerii unui referat ştiinţific a) Faza documentării şi lecturii În elaborarea unui referat pe o temă dată. întreprinse în laboratoare şi biblioteci. ştiinţa a argumentat că…. În alte cuvinte. prin care se exersează procedurile de învăţare implicate în dobândirea de competenţe necesare cercetării ştiinţifice şi comunicării publice a acestor cercetări. aşa consider…. pe care autorul vrea să-l impună celorlalţi. aşa simt eu…. nu se poate funda pe expresii: aşa cred eu…. 2. şi articole ştiinţifice. Rezultatul cercetările mele sunt…. aşa se spune….2 Referatul ştiinţific este o formă pedagogică de însuşire a standardelor legale şi teoretice. ci pe argumentări raţionale şi întemeiate logic şi ştiinţific. argumentul 3…. z…Acesta se întemeiază pe următoarele argumente: argumentul 1. trebuie să distingem între faza documentării şi faza elaborării. argumentul 2. Desigur că el produce în final un punct de vedere personal. Bibliografia pe care am consultat-o este aceasta…. pe o opţiune nejustificată.Punctele de vedere contrare 1…. aşa mi-a spus profesorul x…. Cine izbuteşte să producă un referat ştiinţific ce respectă toate standardele. adică o expunere personală fără cercetări prealabile şi evaluări critice a celorlalte puncte de vedere în legătură cu problema vizată. Referatul ştiinţific nu este un eseu. nu se susţin din motivele…. În lumea universitară de pretutindeni. În rezumat. va dobândi şi competenţele necesare pentru a redacta şi publica. afirmarea unei perspective personale asupra unor chestiuni controversate. referatul ştiinţific a devenit forma principală de evaluare a învăţării prin investigaţii personale. în cazul unui referat ştiinţific.. eu am convingerea că… etc. faptul că suntem originali şi posedăm o personalitate ce ar trebuie să impună respect şi admiraţie din partea celorlalţi.2…şi 3…etc. Evident că elaborarea unei referat este precedată de lectura bibliografiei asociate . referatul ştiinţific este o comunicare a unui punct de vedere personal întemeiat după schema logică: punctul meu de vedere în chestiunea x… este…y.etc.. formule care îşi au originea în ceea ce savantul francez Claude Levi-Strauss numea „eul detestabil”. numai că acest punct de vedere nu se susţine pe o preferinţă arbitrată. Simplu spus. aşa mi se pare…. în viitor..

Structura posibilă a unui referat ştiinţific 1) Standard de redactare: Referatul conţine 5 (cinci) pagini (nici mai mult.Orice referat începe cu un titlu care are funcţia unui semnal pentru cei cărora e adresat. Ea se realizează prin “survolarea” întregului text pentru a avea viziunea întregului. peste 5 pagini. ideile care formează coloană vertebrală a textului. Paragraf 1. microscopică. Se detaşează apoi “conceptele-ancoră”. şi nici mai puţin. Trebui spus că adevărata lectură a bibliografiei filosofico-estetice. Dezideratul acesta nu poate fi dus la bun sfârşit. Lectura începe cu ceea ce poate fi numit “lectură-exerciţiu”.12. specificate la subsol (sistem footnotes) şi. deoarece sunt urmărite scopuri de învăţare şi formare intelectuală. El exprimă sintetic. 2) Structura: Referatul trebuie că cuprindă obligatoriu: titlu. se reformulează problema în termeni proprii.5. Se descompun “conceptele-cheie” printr-o analiză a definiţiilor sau a contextelor în care apar. Revenim. . Dacă posedăm numai tema. cu o “lectură de adâncime”. după felul nostru de exprimare şi se evaluează relevanţa răspunsului prin formularea unui punct de vedere propriu. lista bibliografiei consultate. prin aprofundarea exerciţiului reflecţiei. la sfârşit. Fiind vorba de texte dense. sub 5 pagini) şi trebuie redactat la calculator în programul Microsoft Office Word după următoarele cerinţe: Style – Normal. condensat.Titlul . decât prin familiarizarea cu textele reprezentative pentru cea ce înseamnă filosofie şi estetică şi. presupune exersarea resurselor logice şi argumentative de gândire. ce probleme se află în cercetare şi comunicare. asupra acelor capitole pe care le luăm ca „martor” în cercetarea noastră.Times New Roman. Procedura trebuie să fie metodică. dar şi interogativ. iar bibliografia nu este indicată. Titlul poate fi formulat expozitiv. Font Size . 3) Organizarea de conţinut .). dispusă în ordine alfabetică. În final. “conceptele-cheie”. iniţial trebuie să facem o “lectură de contact”. Font . Este bine ca toate aceste operaţii să fie realizate prin elaborarea unei fişe de lectură sau de un conspect. atunci trebuie să facem noi înşine o investigaţie bibliografică. apoi. cel puţin două citări de autor pe fiecare pagină.3 temei sau subiectului acestuia. în funcţie de succesiunea ideilor şi raţionamentelor. se descompune apoi textul ales în funcţie de interesele noastre de cunoaştere. 3 (trei) subcapitole cu titluri formulate explicit. b) Faza redactării . abstract (redactat în font size 10 şi paragraf distanţa 1mm. totodată.

în câteva cuvinte. Se indică. indică ce legătură există între ele şi arată că punctul său de vedere este coerent şi în acord cu sarcinile pe care le impune problema deschisă şi cu stările de fapte pe care doreşte să le înţeleagă sau să le explice. concluziile cercetării sunt z…. Autorul propune propriile sale concepte. Formulele uzitate des sunt: prezenta lucrare e o cercetare a problemei x…. se formulează apoi. În alte cuvinte. dar şi care sunt limitele fireşti ale oricărei perspective interpretative. explicit. se trec în revistă răspunsurile date şi se prezintă punctele contrare de vedere. .Subtitlu 1 – după abstract este pus primul subtitlu care cuprinde următoarele etape ale redactării: se justifică importanţa şi relevanţa cercetării. critica punctele de vedere adverse se face prin indicarea unor limite de înţelegere sau prin incapacitatea acestora de la răspunde adecvat la solicitările interogaţiilor ce rezultă din problema deschisă.Subtitlu 2 – în acest punct al redactării. să o reţină şi să şi-o integreze în propriul său univers de valori. prin raportare la istoricul problemei. ce îl informează. soluţiile propuse de către autor în urma argumentaţiei. interogaţiile la care vrea să răspundă referentul. cu o concluzie generală pe care cititorul ar trebui să o ia în seama.. . referentul îşi argumentează ipoteza de la care a plecat şi o întemeiază logic şi bibliografic. Referatul se încheie. se prezintă stadiul cercetării problemei deschise prin referiri la bibliografia parcursă. se formulează ipoteza de lucru. asupra problemei cercetate. operaţie ce trebuie organizată după principiul evidenţei logice şi clarităţii. De regulă. fără apel la metafore inutile şi proceduri retorice fără conţinut de cunoaştere. Sunt indicate concluziile. deopotrivă. cu citări din lucrările „martor” pe care le-a parcurs.Subtitlu 3 – acest subtitlul este dedicat concluziilor şi evaluărilor finale. .Abstractul – orice referat este urmat după titlul de către un abstract lămuritor. că referatul său face distincţia dintre problemele tratate şi problemele rămase deschise. a metodelor folosite şi a rezultatelor la care ajunge referentul.4 . referentul arată că este conştient de faptul că propriile sale concluzii au puncte slabe şi tari. pe cititor asupra intenţiilor şi a perspectivelor cercetării. . metodele pe care le-am folosit sunt y…. se arată. care sunt contextele de ei de apariţie. Procesul de argumentare este însoţit de a evaluare critică a punctelor concurente de vedere (cu citările aferente). care sunt avantajele adoptării punctului personal de vedere. de interogaţii şi rezolvări. desigur.

Editura Pontica. Bucureşti. Editura Dacia. Tehnici de elaborare a manuscrisului şi elementele de editare şi tehnoredactare computerizată. Cum să redactăm: o lucrare de licenţă. articol ştiinţific sau teză de doctorat se pot consulta următoarele resurse uşor de găsit în limba română: Septimiu Chelcea. 2001. 1998. Editura AXY. Bibliografie În această direcţie a redactării unui referat. dispusă. Editura Univers Enciclopedic. Eseul filosofic. Bucureşti. Metodele în filozofie. 1999. Andrei Marga. Tehnoredactare: cărţi reviste. Editura Polirom. de această dată. Jacqueline Russ. Cluj-Napoca. Iaşi. Cum se scrie un text. 2000. Introducere în metodologia şi argumentarea filosofică. ziare. Editura Universităţii din Bucureşti. Vasile Biriş. Constanţa. Bucureşti. Umberto Eco. Mihali Radu Solcanu. Principii şi norme de redactare computerizată. Cum se face o teză de licenţă.ro. Andra Şerbănescu. . un articol ştiinţific în domeniul ştiinţelor socioumane. o teză de doctorat. 2003. 1992. Timişoara. Editura Amarcord. în ordine alfabetică. Bucureşti. 2004. Editura comunicare. bibliografie ce trebuie să-l convingă pe cititor că sursele de documentare consultate şi studiate sunt credibile şi relevante. 3.5 .Bibliografia consultată – referatul se încheie cu bibliografia consultată. Ion Funeriu. 2005.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Antonie Bogdan Silviu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->