Sunteți pe pagina 1din 1

File: Zboar ngerii

ZBOAR NGERII
&+ 6 d 8 d
Benone Burtescu

i d 6 %+ 8 d m i + d & d d d %+ d
Ves - te Tem - plul Dom - nul

1.Zboa - r 2. Cn - tul, 3. Gla - sul

i i i i d d d d d d d d d d i d m i d d i d m i d d i d m i d d d d

n - ge - rii-n lung si-n lat ru - ga s-au n - tl - nit Ga - ta vre - mii sfnt me - sa - ger Zboa - r

i d d` d d` d `` d

i di di d di dd d d d d m Pes - te p - mnt si
de din

Philip P. Bliss (1838-1876)

&+ d d

i d m i d d

bu - n au de stri - gat, ia - t-l m - po - do - bit, ca - u - t bun str - jer

d d d d

d d m

i d d` d d` d `` d d d

d d m

i d m i d d

i d m i d d

i d m i d d

Cli - pe Pen - tru

d` d` d d d d d d d d m m m i di di d di d ` d ` dd d d d d d ` d ` Sm sti - e fi - e - ca - re.
de a a - do - ra - re. Sa lu - cra - re.

ma - re, con - sa - cra - re, za - re-n za - re,

d` d`

d `` d

d `` d

d d m d `` d

d d m

d d d d m i i i i d d d d d d d d i i d d m m i d d d d

d d m

d d m

d` d` d` d`

d `` d `` d d

i i i i i d d d d d` d` d d %+ d m m m m m i + d di di d ` di di di d ` di i i & d d d d` d d d d` d d d d d d d d d` d d %+ d d d d ` m m im m + d di di d ` & d d d d`
www.weer.ro

Ci - ne C - te Ci - ne-i

s ia gn - duri ga - ta

a - min - te u - ni - te, s vi - n,

La so C - te Ci - ne

- li - i - le sfin - te? i - nimi sfin - ti - te? via - ta si-o-n - chi - n?

Vi - no Noap - tea Doam - ne

si tu, vi - no e grea, ci - ne-ar si eu, Doam - ne

d d m i d d d d m

cu noi S-as - culti pu - tea Tor - te si eu, Doam - ne

d d m

Vi - no Tim - pul Doam - ne

%+

d d m

d d m

si e si

d d m

tu, vi - no scurt, lu - crul noi, Doam - ne

d `` d d d d d d d d d d d m m m m i i i i i `` d d d d d d d d d d d d
de e si

al n - ge - ri - lor glas, s-a - prin. - d pe 'nl - timi? si eu as vrea s vin,

i d d` d` m i ` d d d` d d d d d d d m i d d d `` d

d` d`

d d m

d d m

grab', s-as - culti di - vi - nul glas. mult si lu - cr - tori pu - tini. noi, Doam - ne si noi ve - nim.

d d d d

c `` c c `` c c`

d `` d

d d m

d d m

d d m

d d m

Castelln 2004 vt Espaa