P. 1
37060027 Pedagogie Curs 4

37060027 Pedagogie Curs 4

|Views: 31|Likes:
Published by zzzxxxc

More info:

Published by: zzzxxxc on Mar 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2012

pdf

text

original

FINALITATILE EDUCATIEI In functie de gradul de generalitate, finalitatile educatiei se expnma prm

idealul, scopurile si obiectivele educationale.
• Finalitatile educatiei • Continutul finalitatii • Nivelulla care se refera

Idealul educational exprima cerintele si aspiratiile intr-o anumita etapa
istorica, sub forma modelului de personalitate deziderabil. Scopurile educatiei reprezinta anticiparea mentala si finalitatea actiunii de formare a omului. Sunt multiple, diverse si se realizeaza prin intermediul obiectivelor.

Obiectivele educationale
Sunt enunturi cu caracter anticipativ, care descriu 0 intentie pedagogica, un rezultat asteptat la finalul procesului de instruire, concretizat intr-o schimbare la nivelul personalitatii educatilor.

Idealul educativ
Etimologic, termenul provine din latinescul idealis, care semnifica "existent in mintea no astra" , "ceea ce poseda perfectiunea la care aspiram".

Idealul, exprima, in esenta sa, modelul sau tipul de personalitate solicitat de conditiile sociale ale unei etape istorice si pecare educatia este chemata sa-I formeze in procesul desfasurarii ei (Stanciu, 1999, Stan, 2001).
EI este categoria de generalitate maximala care surprinde paradigma de personalitate, oarecum abstracta, proiectul devenirii umane la un moment dat, intr-o societate data; instanta valorica din care iradiaza norme, principii, stategii, scopuri si obiective determinate, care directioneaza procesul de formare al tinerei generatii (Cucos,1999). Prin intermediul lui, societatea isi proiecteaza propriile sale aspiratii in legatura cu achizitiile fundamentale ale membrilor sai, pe care educatia urmeaza sa Ie realizeze (Stan, 2001). Idealul educatibv a evoluat de la 0 epoca istorica la alta, cunoscand diferentieri in cadrul diverse lor societati (Stanciu, 1999): • in antichitate, in Atena, idealul educational urmarea dezvoltarea armonioasa a personalitatii, in plan estetic, moral, fizic si militar (kalokagathia), iar in Sparta viza indeosebi dezvoltarea fizica si militara; • in feudalism idealul a cunoscut doua modele distincte: idealul clerical (concepea personalitatea ca rezultat al insusirii celor 7 arte liberale: gramatica, retorica, dialectica, aritmetica, geometria, astronomia si muzica) si idealul cavaleresc (concepea person~litatea ca rezultat asl insusirii celor 7 virtuti cavaleresti: calaria, manuirea spadei, van~toarea, inotul, sahul, cantul si recitarea de versuri);
1

scopurile care il detaliaza sunt variate. 2001). De dorit este ca intre scop si ideal sa se stabileasca 0 relatie de continuitate si adecvare. scopurile trebuie sa detalieze continutul idealului educational (Cucos. • dimensiunea pedagogica -. psihologica si pedagogic a. Valoarea pedagogica a oricarui ideal educativ depinde de echilibrul pe care reuseste sa-l stabileasca intre posibilitate si realitate (Stanciu. • in epoca modema se impune idealul personalitatii eficiente intr-o activitate productiva (faza de industrializare timpurie). Idealul educational se caracterizeaza prin urmatoarele trei dimensiuni: • dimensiunea sociala -. Ele sunt anticipari mentale ale diverse lor actiuni de formare a personalitatii umane si se refera la rezultate ce urmeaza sa se obtina in cadrul unui sir de actiuni educationale (Stan. 2001). 2 . posibilitatile efective de care dispune educationala pentru a transpune in practica idealul respectiv (Stan. 1999). vizeaza tendinta generala de dezvoltare a ace lei societati si care va anticipa unele stari posibile. ce permite redimensionari in functie de campul de posibilitati in care are loc educatia (Cucos. idealul personalitatii complexe. ci un model dinamic. multiple. Scopurile educative Reprezinta finalitati educationale cu nivel me diu de generalitate care se realizeaza in intervale medii de timp. multilaterale (faza industrializarii avansate) si idealul personalitatii creatoare (societatea postindustrial a).• in Renastere idealul concepea personalitatea ca "homo universale". datorita diversitatii situatiilor educative. 1999). 1999). • dimensiunea psihologica -. Daca idealul educativ este general si unitar. se refera la tipul de personalitate pe care societatea il solicita. Geissler (citat de Cucos 1999. actiunea Ca imagine sintetica a dimensiunilor sociala. idealul educativ realizeaza jonctiunea intre ceea ce este si ceea ce trebuie sa devina omul prin procesul educativ. 2001) identifica patru perechi de scopuri: • scopuri materiale (centrate pe asimilarea de informatii intr-o perspectiva sistemica) versus scopuri formale (se focalizeaza pe subiect si vizeaza modelarea aptitudinilor si cultivarea personalitatii). Dupa cum se observa. Stan. idealul educational nu este un model standard impus 0 data pentru totdeauna.

ele fixeaza nu numai · functia si criteriul . prin scopuri -. 1999). care sa conduca la un "spor calitativ" al acestuia. se transmit continuturile invatarii. functia de reglare a procesului de invatamant -. redate in termeni de comportamente concrete. ~ .~ scolare -. referindu-se la lectii sau secvente de lectii.. si de la acestea la obiective poarta numele de derivare. • scopuri utilitare (vizeaza formarea unor deprinderi cerute imediat de activitatea practica) versus scopuri nepragmatice (vizeaza formarea unor conduite fara 0 finalitate practica imediata). formele de organizare a procesului de invatamant. vizibile. masurabile si observabile (Cucos. ca urmare a im licarii ace r-o actlvI e IllSructlv-e ucativa (Stanciu. !Q Functiile obiectivelor: • functia de orientare axiologica a procesului de invatamant -. printr-un proces de "epurari si decantari valorice". pe baza obiectivelor se selecteaza.masurare devin criterii de ~. se organizeaza. definibile. identificabile) versus scopuri comportamentale (urmaresc formarea si interiorizarea unor actiuni si deprinderi).obiectivele sau scopurile recupereaza secvente mai mari sau mai mici ale idealului educational (Cucos. Sensurile de deplasare pe axa finalitatilor se poate schimba in functie de realitati si conjuncturi socio-istorice: . 1999). Trecerea de la ideal educationalla scopuri educationale. JLdu~ . ele poarta pecetea idealului educativ existent la un moment dat. 2001). 1999). orice obiectiv valmticipa 0 realitate functia ~e ll=lCa.idealul poate fi revitalizat de jos in sus de la obiective -. cievaluativa deobiectivele al acelei reusite.~. Nerealizarea unor obiective 3 . Obiectivele educationale se deduc din scopurile educatiei. • scopuri specifice disciplinelor (caracteristice fiecarei materii) versus scopuri supradisciplinare (constante urmarite la toate disciplinele).• scopuri de continut (orienteaza educatia spre continuturi dinainte stiute. invatare. Intotdeauna ele se refera la achizitii de incorporat. Ele sunt enunturi care descriu in termeni exacti rezultatele asteptate a fi obtinute la finalul unei secve~e instruire (Stan. Pot fi definite astfel: eIiIififUrl"u caracter intentional care anticipeaza 0 c modificare'ill personalitatea educatului. locurile cele mai adecvate de realizare a activitatii de predare-invatare. IUt @care tmtstaa~ticipare a r~zultatejQ. exprima necesitatea ca educatorii sa constientizeze sistemul de valori care sa Ie orienteze activitatea practica. Obiective educationale Sunt finalitati care au un nivel redus de generalitate si se realizeaza in intervale reduse de timp. . se aleg strategiile de predare. ® reus ita. evaluare. Desigur.

care constituie 0 Qunte intre obiectivele genet:. 1999). obiective ale activitatii de predare-invatare la sfarsitul 4 . prin care trebuie sa se tina cont de particularitatile de varsta si individuale ale elevilor (Cerghit si Vlasceanu. 1999). Ele se diferentiaza dupa nivelurile si tipurile de invatamant si dupa importanta relativa a obiectelor soot s ecifice fiecarei discipliQe de inva amant. citat de Stanciu. 1999).obiective de referinta -. citat de Stanciu.. . sistematizare si definirevizeaza perfectionarea criteriilor. . si G. ormelor directie. cu ajutorul carora se precizeaza finalitatile slstemulUl SI ale diferitelor sale subsistem3e~. --:. presupune cu necesitate raportarea la 0 tabela de valori. • Obiective intermediare/specifice. 7. Istrate. cu obiectivele educationale se opereaza la trei niveluri: • Q.dec1anseaza reglarea prin mecanismele conexiunii inverse (Cucos. Ele sunt precizate in programele scolar. care a obiectl"veior (Cerghit si Vlasceanu. centrate pe formarea unor capacitati sf atitudini specifice unei discipline de invatamant intr-un cic1u scolar. iar pe de alta parte. Teoria pedagogica nu a c1arificat inca aspectele care privesc integrarea lor in contextul general al obiectiveloe educationale. pe care educatii Ie asimileaza pnllliiiermediul educatiei. - . Raliandu-ne la conceptia lui Stanciu (1999) Ie yom incadra nivelului de generalitate intermediar: rct- obiective cadru -. fiecarui capitol (Stanciu. citat de Stanciu. domeniile si tipurile de schimbari preconiz~te pentru intreaga durata a studiilor. de tip metodologic .. cu participarea tuturor cadrelor didactice (Jinga.ye care obiectivele 0 introduc in moaexpIicit (Bloom. 1999._ . 1998). individualizarea obiectiveJor.--J ~ erfectionarea obiectivelor: lrectIe e tIp axiologic. 1999). care subliniaza ca obi~ctivele constituie expresia valorilOl: generaI-umane. ~ltima directie. la mvelul clclului si at tipulUl de scoala se are in vedere realizarea oblectivelor intermediare._~. ."":?Curriculum-ul National a adus in ro amele scolare obiectivele cadru si obiectivele de re ennta.> Dacl:i la nivelul sistemului de invatamant se urmareste realizarea ooor obiective 'generale.e. . __'__ ". obi~ctive cu un grad mai In~~ de~eneralitate si complexitate.'_"_"_. Autorii belgieni V.ale si cele concrete (operationale). Directii majore pentru . in cadmJ ei. 1999). si.2 Clasificarea obiectivelor educationale a) In mod obisnuit . C2: a doua de selectie. De Lansheere considera ca obiectivele generale cuprind finalitatile si scopurile. Stanciu.biective generale.

avand in vedere faptul ca obiectjvele de referinta vor fi trecute intr-o maniera generala.fiecarui an de studiu si urmaresc progresul in formarea de competente si insusirea cunostintelor de la un an de studiu la altul (Stanciu. Obiectivele-cadru. Curriculum-ul de baza: documente reglatoare ingloband acei indici care prin natura lor asigura coerenta procesului de invatamant SiJl_. 1999). Continuturile invatarii. Curriculum-ul National include urmatoarele componente: 1. Curriculum-ul de baza include: o Obiective1e educationale generale ale sistemului de invatamant. ( • Obiective concrete/operationale. o Obiectivele pe trepte si niveluri educationale. au caracter concret si sunt realizate in diferite situatii de invatare. o Obiectivele generale ale disciplinelor scolare. o o 2. o Obiectivele pe arii curriculare. Obiectivele generale ale disciplinei. sau a unei >- 5 . Fiecarui obiectiv cadru ii corespund mai multe obiective de referinta. o Standarde1e curriculare (in curs de dezvoltare). 1999). Sugestii metodologice. 1n proiectul de lectie vor fi trecute obiectivele de referinta si cele operationale. la sfarsitul unei activitati instructiv-educative. Sugestii de evaluare. BibliografiL o o o o o o J Manuale si ghiduri de implementare Ce obiective vor trebui trecute"in planurile de lectii ? In cadrul procesului de evaluare. o Obiective1e generale transdisciplinare.1"~zult1!telQrjpstruirii si in baza carom se elaboreaza cele1alte compon@nt@ ale paradigmei curriculare. o Planul de invatamant de baza (planul cadru). obiectivele cadru vor constitui capacitatile. pentru a nu se confunda cu cele_()Jl~~ati()EaleStanciu. deci. iar cele operationale vor fi baza itemilor de evaluare. iar ultimele se vor realiza prin intermediul obiectivelor operationale. Ele exprima comportamente observabile si masurabile care trebuie sa fie atinse de catre cei care se educa. Sarcina operationalizarii obiectivelor revine fiec~rui cadru didactic. Curriculum-ul pe discipline cuprinde: Conceptia disciplinei. Obiectivele de referinta pe clasa. cele de referinta subcapacitatile.

J. E.S.. Evaluare 5. Jinga.I. 2001). fundamentat de conceptia despre inteligenta a lui Guilford. afectiv.. Jinga.a.N. Clasificarea obiectivelor didactice. • pentru domenjul p~iltomotor: J.R. psihomotor). Istrate. D'Hainaut _s. Comprehensiune 1. De Blook.l). r Ionescu 2001 .r.. Dintre acestea amintim: • pentru domeniul coenitjy: B.sImpson. ~ de diferentiere si ordo oc sihice im licate. ••.. sentimentelor si atitudinilor) (Cretu. Taxonomiile (clasificari) pentru fiecare domeriIu sunt redate succesiv in tabelul urmator(Cretu.. sistematizare.S. • Afective (formarea convingerilor. Au fost elaborate mai muUe taxonomji. conditioneaza modul de or" . 1999). dupa domeniul activitatii psihice implicate in invatare a dus la impartirea acestora in: ..Krathwohl. • Cognitive (vizeaza asimilarea de cunostinte si formarea unor deprinderi si capacitati intelectuale) (Cretu. Istrate.secvente de activitati. 1999. Reactie complexa 5. Dispozitie 2.. 1998.meniul cognitiv~ (Bloom) Domelliul afectiv __ (Krathwohl) ~ -------- 6 . conduitele motrice) (Cretu.E. consolidare. Istrate. Analiza 4.Qr (Ionescu. 1998). recapitulare. Jinga. Realizarea taxonomiilor a avut la baza doua mQ(\ele (Stanciu. Automatism 4. afectiv. Aplicare 2. ~ El determina categoria/tipul din care face parte lectia si. 1999): • MQdelul morfologic. nomos -. a:. pentru fiecare din cele trei domenii (cognitiv.. • pentru domeniul afectiv: R..Dave. psihomotor. Valorizare 3. Potolea. Radu. . • Modelul clasificarii ierarhice (initiat de Bloom) si care are doua dimensiuni: @. 1998). Reactie 2. Receptare I.. Reactie dirijata 3. c~iterijJe slasificaril.de contjnut -. Sinteza 4.D.a. Radu.. Jinga. etc). • Unii autori adauga si moral sau psihosocial (Jinga. ea mal e a ora a axonomle este cea alui D'Hainau!. L. H. Achizitia cunostintelor Domeniul psihomoto. • Psihomotorii (operatiile manuale. Caracterizare 5. totodata. R A.Smith s. 1999. . Istrate.a (Ionescu. 1998). si reprezint~ teoria care vizeaza regulile. (Simpson) D. 2001). 1998). 1999.Kibler.Percepere 1. Organizare 3. lege). De Corte. Obiectivul fundamental al lectiei evidentiaza sensul in care va fi valorificat continutul ideatic al lectiei (comunicare. ordine. 1988): 6. 1999.Harrow s. reguli. Termenul taxonomie provine din Iilriba greaca (taxis -.Gronlund. din care au rezultat domeniile cognitiv. care "prin tipologia iJ}terdisciplinara a demersurilor" se apropie dejOgica dldactica (Stanciu.Brune-=.Bloom (Anexa nr. Istrate.

Automammul-. Istrate. @ · Analiza semnifica descompunerea unui pentru a partile situatii noi. : c:D • Recepta~a -. cunostinte si valori asimilate 7 . iIi Domeniul psihomotor utilizeaza ca principiu ierarhic de ordonare gradul de stapanire aI une! deprinderi pentru a indeplini 0 activitate motori~ (Cretu. se refera la stare a de pregatire pentru a putea efectua un act motor. CB). definitiilor. norme . G . relevarea relatiilor dintre aceste parti etc. ® . reproducere. este actul preparator pentru 0 deprindere motorie si se bazeaza pe stfmulare si descifrare senzoriala. se refera la faptul ca sistemul de valori constituit exprima personalitatea elevului. omeniu. pe criterii de coerenta. achizitionarea de cunostinte dintr-unjnfQrmat~. dupa care distingem (Jinga&lstrate. extrapolare. Jinga. echivaleaza cu capacitatile de ordin creativ. vizeaza cunoasterea terminologiei.Do niul afectiv. materializandu-se in producerea unei lucrari personale. in contexte diferite. 1998). posibilitatea de a opera cu sistemul de informatii. rezumarea unei comumcan. Ionescu&Radu. datelor factuale.-. reformulare. recunoastere. c) • Obiectjye anumit vizeaza cunoasterea. Dispoziti~ . 1998. implica deprinderile eficiente. rigoare. • Obiective formative_-. Yalorizarea -. criteriul principal de organizare il constituie ordonarea obiectivelor de la simplu la complex astfel (Cretu. Pentru domeniul cognitiv. ate in vedere componentele din care se constituie 0 deprindere._Aplicarea-. presupune raspunsul voluntar la aceste valori. implica ierarhizarea valorilor in sistem si stabilirea valorilor ~ • Caracteriz~rea -. eficienta etc. -. implica pretuirea si preferinta elevului pentru valori. 1999): (j). Achizitia cunostinte. (J).1or -. 1. implica formularea judecatilor de valoare in legatura cu 0 anumita problema.-aeactia dirijata reprezinta deprinderea finalizata. exigente si acordarea atentiei. vizeaza utilizarea cunostintelormaterial in rezolva sale componente. 2001): ® . sub forma evidentierii consecintelor etc. Clasificarea i ivelor se face luand drept citeriu si tipul de activitate (predominant JR. -. H' -. @ • Evaluarea -. @ • Sinteza -. interpretare. inte ectua a sau actlOna a .Tabelul nr 4: Modelul taxonomic al obiectivelor educationale (dupa Cretu. adopta drept criteriu de clasificare interiorizarea unei norme sau va ori retu. 1999. vizeaza formarea unor deprinderisi capacitati.'geactia complexa -. acceptarea acestora. teoriilor. ~i!)i. principiilor. <:i) • Reactia_-. presupune transpunere. . presupune constientizarea de catre eleva prezentei unor valori. ®· (j) • Organiza~a dominante. Perce perea -. Este pusa in evidenta prin operatii de redare. C1>. 1999): (D. Comprehensiune~ -.

precum si articolului de personalitate care se propune a fi format. 1998): • Obiective principale (fundamentale. vizand sintetic cunostintele (a sti). Vlasceanu. daca sunt corect formulate asigura realizarea competentei dorite Obiectivele educationale generale constituie 0 categorie curriculara esentiala. descrie un comportament dorit. acestea consemneaza asteptarile societatii. abilitatilor. unei discipline de invatamant sau unei activitati didactice concrete. in virtutea carora se poate lua 0 decizie. concretizandu-se intr-un ansamblu de capacitati. Relatia competenta -. Putem afirma ca formularea obiectivelor reprezinta 0 activitate complexa. devenind astfel obiective educationale ale procesului respectiv. obiectivul didactic exprima 0 intentie pedagogic a. aptitudinilor. o competenta data genereaza anumite obiective educationale. • Obiective secundare (auxiliare). distingem (Jinga. Jinga. obiectiv educational (dupa Istrate. Aceste cunostinte. 1998) o competenta este aptitudinea unei persoane de a indeplini 0 actiune. executa 0 misiune. Ea ne apare ca 0 rezu1tanta a cunostintelor. vizand atat parcursul scolar al elevilor in ansamblul sau. citati de Stanciu. de a desfasura corespunzator 0 activitate. Definita la un nivel de abstractizare. deprinderi etc trebuie formate si/sau dezvo1tate in cadrul procesului instructiv-educativ prin forme si metode specifice de instruire. atitudinilor si trasaturilor temperamental-caracteriologice de care dispune individul in scopul indeplinirii unei sarcini. 0 lucrare etc. 1999): Figura nr 8· Njyelurile de analiza in intetptetarea obiectivelor (dupa Cetghit. care trebuie sa tina seama de nivelurile de anliza in interpretarea obiectivelor (Cerghit. priceperilor. deprinderilor. Obiectivele generale transdisciplinare constituie primul nivel de concretizare a obiectivelor educationale generale. un rezu1tat asteptat de la elevii respectivi. solutiona 0 problema. Istrate. capacitatile (a sti sa faci) si atitudinile (a sti sa fii) pe care elevii ar trebui sa Ie interiorizeze in cadrul intregului parcurs scolaro 8 . \DasceaQu). ca efect al pregatirii lor. Obiectivele generale constituie expresia optiooilor politicii educationale. cat si performantele cele mai generale care ar trebui atinse de ei la capatul scolaritatii. fiind percepute ca un mecanism reglator la nivelul curriculum-ului national. in timp ce acestea. in timp ce prima este 0 cerinta fata de educati. dominante). Obiectivele generale transdisciplinare soot modele care reies din structura personalitatii si din cea a experientei sociale in sens larg.in procesul de instruire d) Daca se ia drept criteriu de clasificare importanta acordata unui obiectiv in cadrul unui subsistem de instruire. Deosebirea dintre 0 competenta si un obiectiv educational consta in aceea ca.

in consecinta. iar pe de alta parte. Obiectivele generale pe discipline deriva din obiectivele pe arii curriculare si includ principalele categorii de cunostinte. • Cultivarea expresivitatii si a sensibilitatii in scopul implinirii personale si al promovarii unei vieti sociale de calitate. • Dezvoltarea competentelor functionale esentiale pentru reusita sociala: comunicare. Ca si in cazul altor tipuri de obiective generale. Obiectivele pe arii curriculare. Acest tip de obiective are de asemenea. De exemplu. Planul-cadru pentru clasele X-XII este documentul reglator care delimiteaza ariile curriculare. prietenii etc. stiinte socio-umane etc.Obiectivele pe trepte si niveluri. Cu alte cuvinte este yorba despre obiectivele transdisciplinare vizand actiunea educativa pe parcursul unei anumite trepte de invatamant (invatamantul primar. luarea deciziilor.). precum si testele de evaluare. • Dezvoltarea capacitatii de integrare activa in grupuri sociale diferite: familia. In concordanta cu politica educationala promovata in contextul re forme i invatamantului. Pe baza lor se vor elabora nivelurile de performanta ale elevilor. capacitati ti atitudini care se structureaza prin studierea anumite discipline. Finalitati. sursa formularii obiectivelor de referinta ale fiecarei discipline. ariile curriculare: limba si comunicare. concretizat insa in cadrul unui anum it ciclu de mai multi ani scolari. Planul de baza se constituie din doua elemente: curriculum-ul nucleu si curriculum-ul optional. acestea comporta in formulare un anumit grad de abstractie. matematica si stiinte. prelucrarea si utilizarea contextuala a unor informatii complexe. de a formula si de a rezolva probleme pe baza relationarii cunostintelor din diferite domenii. necesitatea sincronizarii cu finalitatile invatamantului liceal romanesc si. mediul profesional. Aceasta categorie pedagogica transpune obiectivele transdisciplinare la nivelul unor obiecte de studiu inrudite sau al unor grupe integrate de discipline. gimnazial si liceal etc. Obiectivele generale constituie. • Formarea autonomiei morale. iar pe de alta parte a obiectivelor de evaluare elaborate de catre profesor. un caracter transdisciplinar. gandire critic a. obiectele de studiu si alocarea in timp minima si maxima aferenta acestora. sursa formularii obiectivelor de referinta ale fiecarei discipline. cu ale invatamantului european este evidenta: • formarea capacitatii de a reflecta asupra lumii. Stindardele curriculare asigura conexiunea dintre curriculum si evaluare. 9 . • Valorizarea propriilor experiente in scopul unei orientari profesionale optime pentru piata muncii si/sau pentru invatamantul superior. In baza planului propus pot fi elaborate diferite variante ale planului de invatamant la nivelul de unitate scolara. pe 0 parte.

situandu-se alaturi de finalitatile pe sistem si pe cicluri de scolaritate.Stindardele constituie 0 categorie curriculara de baza. dar si alaturi de curriculum-ul de baza. 10 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->