Sunteți pe pagina 1din 41

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.

1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

CAIET DE SARCINI - ARHITECTURA CUPRINS GENERALITATI 1. 2. 3. 4. DATE GENERALE INSTRUCTIUNI, DISPOZITII, PROCEDURI BAZELE PROIECTULUI MATERIALE, PRODUSE, SISTEME - CONSIDERATII GENERALE

TRASAREA PE TEREN 1.1. 1.2. DATE GENERALE TRASAREA PE TEREN

1.2.1 FIXAREA POZITIEI CONSTRUCTIEI PE AMPLASAMENTUL PROIECTAT 1.2.2 SAPATURI


ARHITECTURA, FINISAJE 2.1 ZIDARIE - PERETI DE INCHIDERE EXTERIORI / PERETI INTERIORI DE COMPARTIMENTARE

2.2 SISTEME DE COMPARTIMENTARE CU PERETI DIN GIPS-CARTON 2.3 TENCUIELI 2.4 PARDOSELI 2.4.1. PARDOSELI DIN GRESIE 2.4.2. PARDOSEALA DIN PVC - FINISARE PODEST LEMN 2.5 PLAFOANE SUSPENDATE DIN PLACI DIN FIBRA MINERALA 2.6 PLACARE CU PLACI DE FAIANTA 2.7 ZUGRAVELI SI VOPSITORII

2.7.1 ZUGRAVELI INTERIOARE 2.7.2 VOPSITORII PE SUPRAFETE METALICE + ACOPERIRI DE PROTECTIE 2.8 TAMPLARII INTERIOARE SI EXTERIOARE - USI SI FERESTRE 2.9. INCHIDERI EXTERIOARE - SISTEM DE FATADA REALIZAT DIN PANOURI TERMOIZOLANTE PLACATE CU CASETE DIN ALUMINIU COMPOZIT 2.10. INVELITOAREA 2.11. LUCRARI EXECUTIE/ MONTAJ MOBILIER MDF, PROTECTII PVC, PODINA OSB 2.12. LUCRARI CONFECTII METALICE 2.13. HIDROIZOLATII 2.14. TERMOIZOLATI1

SANDWICH

LUCRARI EXTERIOARE

3.1. 3.2. 3.3.

SPATII VERZI IMPREJMUIRI DOTARI IN INCINTA

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

GENERALITTI Concept de baza - Specificatiile din acest volum fac trimiteri la standarde, normative si prescriptii tehnice si se citesc impreuna cu acestea. Materiale, produse, sisteme - Sunt enumerate si se descriu materialele si standardele sau normele de calitate si testare ale acestora. Executia lucrarilor - Sunt descrise principalele conditii tehnice de executie a lucrarilor de finisaj, cu referire la tehnologiile specifice pentru fiecare capitol de lucrare in parte. Teste, probe, verificari - Sunt indicate abaterile admisibile privind calitatea lucrarilor executate; de asemenea sunt indicate principalele operatiuni de verificare, facandu-se trimiteri la standardele de verificari si teste necesare asupra materialelor utilizate. 1.DATE GENERALE In conformitate cu specificatiile tehnice pentru MAGAZIN STANDARD LIDL - ROMANIA - versiunea 2011/1 + cerintele si modificarile ulterioare inaintate proiectantului general, vor fi prezentate in continuare cerintele expuse de normative, legislatie, standarde referitoare la activitatea din domeniul constructiilor ce vor fi respectate. Toate cerintele care sunt cuprinse in urmatorul caiet de sarcini si in planurile anexate trebuie executate. De asemenea, toate performantele care sunt necesare realizarii, functionariii corespunzatoare a intregului obiectiv trebuie executate. La aplicarea in executie a proiectului, documentatia care sta la baza Autorizatiei de Constructie precum si cerintele furnizorilor de utilitati trebuie respectate. Executantul lucrarilor va asigura pe parcursul executiei toate documentele necesare pentru Cartea constructiei, concomitent cu desfasurarea executiei. Documentele pentru "Cartea tehnica" a constructiei se vor pastra separat de documentele folosite pentru executie. Ele vor putea fi prezentate oricand beneficiarului sau reprezentantilor statului cu atributii in controlul executiei lucrarilor de constructii (Inspectiei de Stat pentru Constructii, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, ISU, Protectia Mediului, Protectia Muncii, etc). Pot fi folosite doar materiale de constructii certificate, aprobate de catre organul de supraveghere a executiei (CE, Normative, etc). Certificatele materialelor se vor anexa cartii tehnice. 2. INSTRUCTIUNI, DISPOZITII, PROCEDURI. Pentru prezentul proiect, vor fi aplicabile normele si reglementarile in vigoare din Romania: - lista standardelor romane din domeniul constructiilor elaborate ca versiune nationala a standardelor europene, publicate de MDRT la data 10.01.2011; - lista reglementarilor tehnice in constructii in valabilitate la data de 31.03.2010, publicate de MDRT; In absenta unor norme sau reglementari specifie, se vor aplica normele europene. In orice caz, se vor respecta: - Legea 50/1991 cu modificarile ulterioare cu privire la Autorizarea Lucrarilor de Constructie;
- Legea 10/1995 cu privire la calitatea in constructii, inclusiv

tehnice si prescriptiile de aplicare;

corecturile

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

- Legea 137/1995 cu referire la protectia mediului; - Legea 90/1996 pentru protectia si securitatea inclusiv Normele specifice; - Legea 106/1996 privind protectia civila; - Normativul de siguranta la foc a constructiilor P118-99 in conformitate cu care s-a intocmit Scenariul de Securitate la Incendiu;

Executantul va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producatorilor, serviciilor, conditiilor de santier, calificarii lucratorilor, etc. pentru a asigura respectarea: - regulamentului privind certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii; - Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii aprobate prin Legea10/1995, HGL 766/21.11.1997 si HG 675/3.11.2002; Se vor respecta instructiunile producatorilor, inclusiv ordinea operatiilor de montaj. In cazul in care instructiunile producatorilor sunt in contradictie cu legislatia in vigoare sau cu documentele contractuale, se vor cere beneficiarului clarificari inainte de inceperea lucrarilor. Se vor respecta standardele specificate. Lucrarile se vor executa de catre lucratori calificati. Se vor respecta tolerantele prevazute in proiect. Se va verifica permanent prin masuratori respectarea tolerantelor prevazute si se va anunta beneficiarul in cazul depasirii lor. Nu este permisa cumularea de tolerante. In cazul in care instructiunile producatorului intra in contradictie cu datele din proiect se vor cere beneficiarului clarificari inainte de inceperea lucrarilor. In vederea asigurarii calitatii lucrarilor se vor respecta cu strictete standardele si normativele in vigoare, in mod special urmatoarele: - C140-86 - Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat; - P2-85 - Normativ privind alcatuirea, calculul si executia structurilor de zidarie; - C-17-82 - Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala; - C34-88 - Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii; - C107-82 - Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii tehnice la cladiri; - C112-86 - Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructie; -P122-89 - Instructiuni tehnice pentru proiectarea masurilor de izolare fonica la cladiri civile, social-culturale si tehnico-administrative; - C6-S6 - Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianta; - C35-82 - Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor; - C47-86 - Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse din sticla; - C56-86 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente, impreuna cu instructiunile de aplicare; - Regulamente privind protectia si igiena muncii in constructii: - Codul Muncii - in vigoare la aceasta data; - Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, protectia muncii; - Protectia Muncii - Norme metodologice de aplicare Legea 319/2006; - P118-99 Norme tehnice privind proiectarea masurilor de protectie la foc a Constructiilor; - C300-94 Norme tehnice privind proiectarea si executia adaposturilor de

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

protectie civila in subsolul constructiilor noi; - CPH1 Normativ pentru adaptarea constructiilor si locurilor publice ia cerintele persoanelor handicapate; In cazul in care caietele de sarcini specifica conditii mai severe decat cele din standardele in vigoare, se vor respecta cele din caietele de sarcini, in masura in care nu contravin reglementarilor in vigoare. Executantul dispune executarea incercarilor cerute de legislatia in vigoare, inclusiv controlul de calitate. Executantul va asigura prelevarea probelor de beton, inclusiv depozitarea si transportul acestora la laboratoarele de incercari. Daca rezultatul probelor nu corespunde prescriptiilor legale, probele se vor reface de catre acelasi laborator. Plata pentru noua serie de incercari va fi facuta de asemenea de catre executant. Executantul autorizat va inainta beneficiarului rapoarte indicand observatiile si concluziile inspectiilor, precum si conformitatea sau neconformitatea lor cu proiectul si cu standardele in vigoare. Executantul va asigura accesul la lucrarile inspectate si va pune la dispozitie forta de munca atunci cand este necesar, atat pe santier cat si in afara santierului. Executantul va asigura, prin contracte incheiate cu producatorii de materiale si echipamente, prezenta unui reprezentant calificat sa supravgheze montajul si calitatea lucrarilor, punerea in functiune si reglarea utilajelor precum si instruirea personalului de exploatare. In vederea definitivarii alegerii materialelor si echipamentelor cerute prin proiect, la indicatiile beneficiarului, executantul va prezenta mostre si esantioane, precum si ansambluri specifice, impreuna cu dispozitivele de fixare, elemente de etansare si finisare, inainte de contractare si aprovizionare. Mostrele vor fi folosite ca elemente standard de comparatie, pana la terminarea lucrarii. Este in sarcina executantului de a verifica si confirma, inainte de inceperea fiecarei lucrari, a conditiilor de calitate ale lucrarii anterioare. Inceperea unei noi lucrari inseamna acceptarea conditiilor existente, beneficiarul si proiectantul general fiind exonerati de orice raspundere.

3. BAZELE PROIECTULUI
Cladirea standard a MAGAZINULUI LIDL trebuie executata conform planurilor din proiect avizate de beneficiar. Precizarea si adaptarea specificatiilor si detaliilor de punere in opera oferite de proiectantul general, acolo unde se produc modificari acceptate de acesta, sau unde este necesar un proiect suplimentar specific de executie pentru materiale si tehnologii speciale, cade in sarcina antreprenorului. La acest obiectiv va fi necesara intocmirea unor astfel de documentatii pentru: montarea in pat vibrat a pardoselilor ceramice cu rezistenta mecanica mare; executia plafonului suspendat din placi de fibra minerala conform cerintelor beneficiarului; executia tamplariei exterioare si interioare conform tablourilor din volumul de arhitectura; executia sistemului de fatada realizat din panouri termoizolante tip sandwich, placate cu casete din aluminiu compozit; executia confectiilor metalice conform caietului din volumul de arhitectura; executia sistemului de invelitoare realizat din membrana tip FPO termosudata si fixata mecanic peste termoizolatie rigida, cu suport din tabla trapezoidala; amenajarea spatiilor verzi;

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

Antreprenorul va contracta serviciile specializate ale furnizorului si/sau producatorul de materiale si tehnologii, sau va obtine de la o firma specializata, pe cheltuiala sa, consultanta sau proiectele de detaliu necesare executiei. De regula beneficiarul, prin managerul de proiect, va comunica antreprenorului daca exista deja agreat un furnizor si/sau producator. Proiectele si fisele tehnologice respective vor fi inaintate spre aprobare proiectantului general si beneficiarului, care vor hotari asupra punerii acestora in opera. In situatia in care antreprenorul considera ca pot fi gasite solutii alternative la anumite specificatii si detalii indicate de proiectant, el are libertatea ca, pe cheltuiala sa, sa se adreseze unei firme autorizate de specialitate care-i va furniza alte detalii si specificatii verificate de un verificator autorizat, conforme cu detaliile tehnice si financiare ale proiectului. Aceste specificatii si detalii vor fi prezentate spre evaluare si aprobare proiectantului general si beneficiarului, care pot hotari punerea lor in aplicare. 4. MATERIALE - CONSIDERATII GENERALE Manipularea si transportul materialelor si echipamentelor se va face conform instructiunilor producatorilor. La receptia pe santier se asigura o inspectie prompta a materialelor si echipamentelor pentru a se asigura conformitatea calitatii si cantitatii. Se va preveni murdarirea, deteriorarea sau descompletarea materialelor sau echipamentelor. Depozitarea si protectia se vor face in conformitate cu instructiunile producatorului. Se vor pastra intacte etichetele si sigiliile. Atunci cand, din motive intemeiate (si nu din vina executantului), este necesara inlocuirea unui material sau echipament cu altul decat cel prevazut in proiect, executantul va intocmi o cerere catre beneficiar, cu cel putin 7 zile inainte de data stabilita pentru inceperea lucrarilor in care sunt incluse. Fiecare cerere trebuie sa contina toate informatiile necesare privind calitatea produsului si conformitatea cu proiectul, insotite de documentele de atestare a conformitatii fata de standardele de produs specifice (Declaratie de conformitate, Agrement tehnic, Fisa tehnica). Garantia pentru produsul inlocuit va fi cel putin egala cu cea pentru produsul initial. Toate materialele si echipamentele propuse ca inlocuitor vor fi agrementate conform normelor in vigoare. Executantul va efectua schimbarile care decurg din inlocuirea unui material asupra celorlalte lucrari fara obligatii financiare suplimentare fata de beneficiar si fara prelungirea duratei de executie. TRASAREA PE TEREN 1.1. DATE GENERALE Beneficiarul a pus la dispozitie suportul topografic pe baza caruia a fost intocmit proiectul. Pentru trasare se vor lua in considerare plansele: - A2-01 Plan de situatie - A2-02 Plan trasare Prin grija beneficiarului: - se vor prelua datele de la executantul ridicarii topografice; - se va asigura autorizarea executiei bransamentelor la retelele de utilitati; - vor fi comunicate tuturor partilor implicate eventualele modificari ale proiectului de retele in incinta si de amenajari exterioare cauzate de executia bransamentelor; 1.2. TRASAREA PE TEREN Trasarea pe teren cuprinde doua faze: 5

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

a) Trasarea pe teren a constructiei (fixare a pozitiei pe amplasamentul proiectat), atat pe orizontala cat si pe verticala; b) Trasarea lucrarilor de detaliu pentru terasamente, fundatii, zidarii, diafragme, stalpi etc. pe baza proiectului de executie a constructiilor, in raport cu punctele si reperele de nivel materializate pentru amplasarea constructiei. 1.2.1 FIXAREA POZITIEI CONSTRUCTIEI PE AMPLASAMENTUL PROIECTAT Fixarea pozitiei constructiei pe amplasamentul proiectat consta din: - aplicarea pe teren, conform planse proiect, a bazei de trasare, prin materializarea unul minim de puncte de sprijin in sistemul de referinta folosit la intocmirea planului general de trasare (puncte ale retelei geodezice sau topometrice existente si care determina axe de trasare sau sunt folosite pentru aplicarea si legarea retelei speciale de trasare); - aplicarea pe teren, de catre executantul constructiei a retelei speciale de trasare si trasarea constructiei prin materializarea pe teren a unor repere planimetrice sau altimetrice care determina conturul si/sau axele principale ale constructiei. Lucrarile ce se efectueaza pentru trasarea pe teren a constructiei sunt: - identificarea, reconstituirea si dupa caz materializarea reperelor de trasare; - executarea operatiilor de aplicare pe teren a punctelor caracteristice ale constructiei; - verificari de autocontrol prevazut in documentatia de trasare; Receptia lucrarilor de trasare pe teren a constructiei se face verificandu-se: - respectarea pe teren a prevederilor din planul de trasare; - pozitia in teren a reperelor de trasare; - pozitia in teren a punctelor caracteristice si a dimensiunilor conturului constructiei trasate; - valoarea si marcarea cotei + 0,00m; Trasarea axelor principale se face in raport cu repere de trasare a pozitiei de amplasare a constructiei, prin metoda coordonatelor rectangulare. Pentru trasarea axelor principale se recomanda utilizarea teodolitelor (pentru trasarea directiilor) si a retelelor sau a panglicilor de otel (pentru masurarea lungimilor). De la caz la caz marcarea axelor se poate face prin: - implantarea de borne, a caror pozitie si alcatuire sa permita utilizarea acestora pe totala durata executiei constructiei; - materializarea punctelor ce apartin axelor pe imprejurimile proiectate si executate in acest scop. In cazul materializarii prin borne, acestea se vor realiza si proteja printr-o ingradire din elemente de inventar tip IPC sau in lipsa acestora, din lemn. In cazul materializarii pe imprejmuiri, acestea trebuie sa fie astfel concepute si executate incat ulterior sa poata asigura realizarea trasarii restului de puncte. Este recomandat ca imprejurimile sa se faca paralel cu laturile constructiei, la o distanta suficienta pentru a nu fi in zona lucrarilor de terasamente. Imprejmuirea poate fi continua sau discontinua, orizontala sau in trepte. Marcarea axelor pe imprejmuire se face prin cuisoare sau crestaturi, in jurul carora se traseaza un cerc cu vopsea si in care se scrie numarul axei. 1.2.2 SAPATURI Saparile vor fi executate in cel mai scurt timp posibil. Sustinerile se vor indeparta numai daca terenul o permite si numai inaintea turnarii betonului. 6

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

In cazul in care este necesara fundarea in trepte latimea precum si inaltimea acestora va fi indicata prin proiect functie de natura terenului de fundare. Executarea sprijinirilor la peretii sapaturilor este obligatorie, indiferent de adancimea gropii, daca se constata infiltratii de apa sau daca terenul are tendinta de surpare. Inaintea inceperi lucrarilor de terasamente se va stabili precis existenta instalatiilor subterane si felul cum sunt acestea amplasate sub pamant. Este permisa inceperea lucrarilor de terasamente numai pe baza unui acord scris, incheiat cu unitatea ce poseda instalatiile subterane. Saparea gropilor de fundatii care nu intrec dimensiunile aratate mai jos, in terenuri cu umiditate naturala si in cazul in care nu exista ape freatice, poate fi executata cu pereti verticali fara sprijiniri in: a) teren usor la adancimea maxima de 0,75 m; b) teren mijlociu la 1,25 m; c) teren tare la 2,00 m; d) teren foarte tare la 2,00 m Este interzisa instalarea si circulatia autovehiculelor sau utilajelor de constructii in apropiere de locurile unde se executa sapaturi pentru fundatii in raze de alunecarea terenului. Apa subterana, care apare in fundul sapaturilor, va fi evacuata imediat, pentru a nu inmuia pamantul si a produce prabusirea malurilor. Este interzisa executarea sapaturilor sub apa freatica, fara a sprijini in prealabil malurile. Pamantul provenit din sapatura va fi asezat la o distanta de cel putin 0,5 m de la marginea peretilor sapaturii. Nu este admisa amplasarea de depozite sau stive de materiale de-a lungul marginii de sus a gropii la o distanta mai mica de 0,75 m de la margine. Pentru coborarea in sapaturi pentru fundatii, vor fi amenajate rampe de acces cu o latime de cel putin 0,75 m prevazute obligatoriu cu mana curenta. in cazul in care pamantul se arunca din sapatura pe podine situate la diferite nivele, acestea vor fi bine fixate astfel ca sa reziste incarcaturii pe care o vor suporta. Ele vor avea o latime de cel putin 0,75 m si vor fi situate la o inaltime de maximum 1,5 m intre ele. La executarea mecanizata a lucrarilor de fundatii, peretii sapaturilor se vor consolida cu panouri dinainte confectionate, care se vor introduce de sus in jos pe masura avansarii lucrarilor. Este interzisa stationarea in raza de actiune a utilajului. ARHITECTURA, FINISAJE 2.1. ZIDARIE REALIZATA CU BLOCURI CERAMICE Acest capitol cuprinde specificatii pentru zidarii executate la peretii exteriori si interiori, cu caramizi (blocuri) ceramice. Pentru executia acestor zidarii se vor urmari cu atentie atat plansa "A3-02 PLAN PARTER COTE EXECUTIE LA ROSU" din volumul de arhitectura, cat si plansele din volumul de rezistenta referitoare la grinzi si buiandrugi. Caracteristicile necesare ale materialelor pentru executarea zidariei si a elementelor de beton inglobate, precum si modul de realizare a zidariei, au fost stabilite prin proiect in functie de cerintele de rezistenta, stabilitate, protectie antiseismica, rezistenta la transfer termic, reducere a greutatii constructiei, optimizare a consumului de materiale si de forta de munca. MATERIALE Sl PRODUSE Materiale de baza- BLOCURI CERAMICE CU GOLURI VERTICALE - TIP POROTHERM 7

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

Materiale auxiliare - exclusiv pentru zidaria exterioara se va folosi MORTAR TERMOIZOLANT BAUMIT 50, iar pentru cea interioara se va folosi un mortar de zidarie obisnuit de var-ciment de ciasa minim M50Z. Furnizarea acestor materiale se va asigura de furnizorul acceptat si impus de beneficiar. Furnizorul va asigura si: - caietul de sarcini privind executia zidariilor; - la solicitarea executantului, asistenta tehnica pe santier; - instructiunile de exploatare in timp, care vor face parte din cartea tehnica a constructiei; MATERIALE DE BAZA Inchiderile exterioare sunt executate din: - BLOCURI CERAMICE CU GOLURI VERTICALE TIP POROTHERM 38 STH (250x380x238mm); - BLOCURI CERAMICE CU GOLURI VERTICALE TIP POROTHERM 30 STH (250x300x238mm) primele 2 randuri; - MONTAJ EXCLUSIV CU MORTAR TERMOIZOLANT BAUMIT 50 (BAUMIT THERMOMOERTEL 50); Peretii interiori executati cu blocuri ceramice sint realizati cu: - BLOCURI CERAMICE CU GOLURI VERTICALE TIP POROTHERM 25 ( 375x250x238mm ) Standardele de referinta Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din prescriptiile enumerate in continuare, vor avea prioritate cele din standardele si prescriptiile tehnice: - P 2-85 - normativ privind alcatuirea si calculul structurilor din zidarie; - C 126-75 - normativ pentru alcatuirea si executarea zidariilor din caramida si blocuri ceramice; - C 17-82 - instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuieli; - C 56-75 - normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructie; - STAS 457-86 - constructii si instalatii; - P 104-84 - Lucrari de zidarie si caramida; - SR EN 998-2:2004 - Mortarul de zidarie de utilizare generala(G); Se va solicita furnizorului de sistem de blocuri ceramice Porotherm caietul de sarcini privind executia zidariilor. Se vor respecta instructiunile producatorului. Concept de baza Cu exceptia peretilor de la spatiul destinat biroului, toti peretii executati din blocuri ceramice cu goluri sint de compartimentare, neportanti. Teserea zidariei se face cu un decalaj de jumatate de bloc, respectindu-se regulile de zidire pentru peretii realizati cu blocuri ceramice cu locas de mortar. Pregatirea blocurilor pentru zidire Se va verifica daca blocurile ceramice au fost confectionate cu tehologia omologata. Se vor prezenta specificatiile producatorului caramizilor, precum si certificatele prin care se va arata conformitatea cu conditiile specificate. Se vor pune la dispozitie mostre pentru diferitele materiale si accesorii folosite la zidarie pentru a fi aprobate. Nu se admite montarea caramizilor care prezinta deformari, urme de lovituri sau corp deteriorat. Caramizile vor fi lipsite de materiale ce ar putea deteriora tencuiala sau coroda piesele metalice. Caramizile pentru zidarie vor fi rezistente si nu vor prezenta fisuri, sparturi sau alte defecte care ar putea impiedica asezarea lor corespunzatoare sau ar afecta rezistenta, aspectul sau durabilitatea constructiei. Rezistenta la compresiune a caramizilor pentru zidarie se va testa conform STAS 456-75. 8

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

Deoarece utilizarea uneltelor obisnuite (ciocane cu cap metalic, etc.) poate provoca avarierea blocurilor ceramice, se vor folosi numai ciocane cu cap de cauciuc. In cazul in care nu se dispune de jumatati de bloc gata fabricate, se va realiza taierea blocurilor intregi la santier. In cazul realizarii colturilor cu unghi diferit de 90, blocurile ceramice se taie la dimensiunile necesare, iar la imbinare se aplica mortar. Taierea se va face cu fierastraie mecanice / cutter electric pentru zidarie sau fierastrau cu dinti diamantati. Taierea elementelor pentru zidarie se va realiza in asa fel incat sa permita obtinerea formelor, dimensiunilor si suprafetelor corecte. Este recomandat ca taierea corpurilor sa fie redusa la minim. Livrare, depozitare, manipulare: Se vor asigura pentru toate tipurile de caramizi cantitatile complete de la unul si acelasi producator. Se va procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de caramizi specificate astfel incat sa se permita executarea lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare. Caramizile se vor depozita in gramezi, stive sau lazi, in locuri ferite sau protejate (in conformitate cu planul de situatie al organizarii de santier). Ele se vor acoperi imediat dupa livrare, la santier, astfel incat sa se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea adecvata de uscare la punerea in opera. Caramizile se vor manipula cu atentie, pentru a se evita ciobirea sau spargerea lor. Inainte de inceperea din nou a lucrului se va indeparta surplusul de mortar vechi.Suprafetele se vor peria in timpul executarii lucrarilor si se vor pastra in stare de curatenie. Se va indeparta orice urma de mortar sau pamant de pe suprafata aparenta a caramizilor. Executia zidariei ta pereti: Pentru tehnologia de executie: se vor studia "INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE SI MONTAJ PENTRU BLOCURILE CERAMICE DE ZIDARIE POROTHERM ", dar si prezentele specificatii. Procesul de executie al zidariei si operatiunile pregatitoare cuprinde: - udarea caramizilor; - verificarea suprafatei care va trebui sa fie neteda, cu denivelari de maximum 5 mm care vor trebui corectate local cu mortar; - se va verifica si asigura starea curata a stratului suport, fara resturi de materiale, praf; - executarea unui strat de izolatie hidrofuga rigida; - trasarea zidariei si executia ei; - amestecarea mortarului; - verificarea cu nivela si firul cu plumb a orizontalitatii si verticalitatii transporturi manuale; Operatia de udare a blocurilor ceramice se va face in locuri corespunzator amenajate, pentru ca apa scursa sa nu provoace inconveniente constructiei, si care sa permita transportul lesnicios la pozitia de zidarie (la distante convenabile pentru transportul la pozitia de zidarie). Ancorarea zidariei de umplutura de structura cladirii (stalpi de beton armat) se face fie cu mustati de otel beton, fie cu agrafe fixate pe bolturi impuscate. Inainte de executarea zidariei de umplutura, pe suprafetele respective ale stalpilor sau diafragmelor se va aplica un sprit de mortar ciment, iar rostul vertical dintre zidarie si elementul de structura va fi umplut complet cu mortar. La executarea zidariei cu samburi din beton armat, carcasele de armatura ale acestora se vor monta inainte de executarea zidariei, legandu-se de mustatile nivelului inferior. Pe masura executarii zidariei, in rosturile orizontale se aseaza 9

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

barele orizontale de legatura cu stalpisorii, inglobandu-se in mortar marca 50, obtinut cand este cazul prin imbogatirea locala a dozajului de ciment. Turnarea betonului se face in straturi cu inaltimea de cca. 1m, dupa udarea prealabila a zidariei si cofrajului. Indesarea betonului se face cu vergele. Se interzice folosirea in acest scop a vibratoarelor sau baterea cofrajului cu ciocanul. Conditiile de calitate si verificarea calitatii lucrarilor de zidarie de caramida vor fi conform STAS 10109/1-82 si "Normativ pentru verificarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente" C 56-85. Toate materialele care se folosesc la executarea zidariilor si peretilor (caramizi, mortar, beton, armatura, etc) se vor pune in opera numai dupa ce conducatorul tehnic al lucrarii a verificat ca ele corespund cu prevederile proiectului si prescriptiile tehnice. Verificarile se fac pe baza documentelor care atesta calitatea materialelor si le insotesc la livrare (certificate de calitate, fise de transport) prin examinarea vizuala si masuratori. Peretii vor fi gletuiti si vopsiti cu materiale adecvate suportului.(vezi cap. TENCUIELI).

MATERIALE AUXILIARE Materiale si produse La zidaria exterioara se va folosi exclusiv MORTAR TERMOIZOLANT BAUMIT 50, iar pentru cea interioara se va folosi un mortar de zidarie obisnuit de var-ciment de clasa minim MSOZ. Standardele de referinta, - STAS 790-73 - apa pentru mortare din betoane; - STAS 3910/1-76 - var pentru constructii; - STAS 902-78 - var hidratat in pulbere pentru constructii; - STAS 10109/1-82 - lucrari de zidarie calculul si alcatuirea elementelor; - STAS 2634-80 - mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli.-anulat; - STAS 1030-70 - mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli; - SR EN 998-2:2004 - Mortarul de zidarie de utilizare generala (G); Mortarele utilizate pentru zidaria cu blocuri ceramice cu goluri verticale sunt definite ca mortare pentru zidarie pentru utilizare generala (G) conform SR EN 9982:2004 - Specificatii ale mortarelor pentru zidarie. Partea 2: Mortare pentru zidarie. Mortarul de zidarie de utilizare generala (G) preparat la santier, care nu indeplineste toate conditiile impuse de SR EN 998-2:2004, va putea fi folosit, prin exceptie de la (1) numai daca respecta integral prevederile C17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala". Mortarele trebuie preparate astfel incat sa aiba suficienta lucrabilitate si sa nu se produca segregari la transportul de la locul de preparare pana la locul de zidarie. La preparare, mortarele vor contine ciment si apa in proportiile specificate in reteta. Pana la utilizare nu se mai accepta adaugarea de ciment sau apa peste materialul preparat. Pentru mortare, se accepta in mod exceptional adaugarea de apa pentru a inlocui apa pierduta prin evaporare. Consistenta mortarului va fi stabilita de asa natura incat sa se poata realiza grosimea corecta a rosturilor de mortar, grosime adaptata tipului de element, din care sunt realizate zidariile. Nu se accepta prepararea mortarelor si betoanelor la santier. Mortarele predozate - se vor utiliza in conformitate cu instructiunile producatorului referitoare la modul si durata de preparare si caietului de sarcini; 10

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

- echipamentele, procedurile si aditivii recomandati in prepararea mortarelor se vor utiliza numai conform instructiunilor tehnice ale producatorilor; - timpul de omogenizare va fi specificat in conformitate cu standardul de produs si va tine cont de posibilitatea de adaugare a componentelor in malaxor; - metoda si timpul de preparare trebuie sa asigure omogenitatea materialului. O atentie deosebita trebuie acordata starii de curatenie a materialelor componente pentru a se evita amestecarea cu alte materiale; - nu se accepta prepararea manuala a amestecului; ASIGURAREA STABILITATII PERETILOR DIN ZIDARIE, CONTRA RASTURNARII O atentie deosebita trebuie acordata peretilor care raman, temporar, necontravantuiti in timpul executiei si care pot fi supusi la incarcari din vant la seisme, sau la unele actiuni care pot aparea in timpul executiei. Pe toata durata de executie a lucrarilor trebuie prevazute masuri adecvate pentru asigurarea stabilitatii peretilor individuali dar si a structurii in ansamblu. Aceste masuri vor fi prevazute de Responsabilul Tehnic cu Executia. Stabilitatea peretilor la vant si la cutremur (pe parcursul executiei) se asigura prin: - sprijinirile prevazute de Responsabilul Tehnic cu Executia; - executia in doua etape -1/2 din perete - priza si intarire mortar apoi 2/2 din perete cu sprijiniri mai rare; PROTEJAREA PERETILOR DIN ZIDARIE NOU EXECUTATI Zidariile nou executate vor fi protejate impotriva degradarilor mecanice (socuri, vibratii etc.) si a efectelor climatice (ploaie, insorire, vant, inghet, etc). Pentru zidaria nou executata nu este permisa uscarea rapida. In acest scop trebuie luate masurile corespunzatoare pentru a mentine o umiditate suficienta pana cand zidaria va avea o rezistenta corespunzatoare, in special in conditii nefavorabile, cum ar fi umiditate scazuta, temperaturi inalte si/sau curenti de aer puternici. Zidaria nou executata va fi protejata la partea superioara pentru prevenirea spalarii mortarului din rosturi de catre apele pluviale, pentru a preveni degradarea materialelor care nu sunt rezistente la apa. Zidaria nou executata nu va fi supusa incarcarilor decat dupa atingerea unei rezistente corespunzatoare pentru a putea suporta incarcarea fara degradari. In cazul executarii pe timp friguros, se vor lua toate masurile prevazute in regulamentarile specifice pentru evitarea degradarii zidariei datorita inghetului. SLITURI VERTICALE SI NISE Adancimea maxima a nisei sau a slitului include si adancimea golurilor elementului deschise cand se realizeaza slitul sau nisa. Sliturile verticale care nu se intind pe mai mult de o treime din inaltimea nivelului peste nivelul planseului, pot avea o adancime de pana la 80 mm si o latime de pana la 120 mm daca grosimea peretelui este de 225 mm sau mai mare. Este necesar ca distanta orizontala intre sliturile adiacente sau intre un slit si o nisa sau un gol sa nu fie mai mica de 225 mm. Este necesar ca distanta orizontala minima intre doua nise alaturate, fie ca sunt pe aceeasi parte sau pe fetele opuse ale peretelui, sau dintre o nisa si un gol sa nu fie mai mica decat dublul latimii celei mai late dintre cele doua nise. Este necesar ca latimea cumulata a sliturilor si niselor verticale sa nu depaseasca 0,13 din lungimea peretelui. SLITURI ORIZONTALE Sl INCLINATE Adancimea maxima a nisei sau a slitului elementului deschise cand se realizeaza slitul.

include

si

adancimea

golurilor

11

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

Este necesar ca distanta orizontala intre capatul unui slit si un gol sa nu fie mai mica de 500 mm. Este necesar ca distanta orizontala intre sliturile de lungime limitata alaturate, aflate pe aceeasi parte sau pe partile opuse ale peretelui sa nu fie mai mica decat dublul lungimii celui mai lung slit. In peretii cu grosime mai mare de 175 mm, adancimea admisa pentru slit poate fi sporita cu 10 mm daca slitul este taiat cu un utilaj care realizeaza cu exactitate adancimea ceruta. Daca se folosesc astfel de utilaje, pot fi taiate slituri cu adancime pana la 10 mm pe ambele fete ale peretilor cu grosime mai mare sau egala cu 225 mm. Este necesar ca latimea unui slit sa fie mai mica decat jumatate din grosimea peretelui ramasa dupa taiere. TESTE, PROBE SI VERIFICARI: Verificarea executiei zidariei (cote, tesere, respectarea instructiunilor de punere in opera, etc.) se va efectua atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor. Verificarile dimensiunilor si a calitatii materialelor se va face conform specificatiilor si standardelor. Materialele folosite pentru care documentatia prevede o anumita calitate si care prezinta indoieli in aceasta privinta trebuie supuse incercarilor de laborator. Verificarea grosimii zidurilor se face la zidurile netencuite, intre 2 dreptare de 1m, asezate pe fetele zidurilor. Verificarea teserii corecte a zidariei, armarii, legaturii, colturi, ancorarii, se va face in cursul executiei prin examinare vizuala. Verificarea planeitatii suprafetelor superioare a asizelor caramizii se face cu bolobocul pe dreptarul de 2m lungime. Verificarea verticalitatii suprafetelor si muchiilor se face cu firul cu plumb si dreptarul de 2m. Verificarea dimensiunilor incaperilor, a golurilor pentru usi, ferestre, nise, etc se face prin masuratori directe, efectuate cu metrul si ruleta. Defectele considerate remediabile sunt cele care se pot inlatura prin operatiuni de indreptare locala, cum ar fi: - repararea muchiilor stirbite; - matarea rosturilor cu mortare; - adancirea rosturilor pentru aplicarea tencuielii, etc; Remedieri: se vor repara sau se vor indeparta si inlocui caramizile ciobite, sparte, patate, deteriorate in alt mod, care nu sunt bine fixate sau care nu se potrivesc (ca dimensiuni) cu elemente adiacente sau cu altele care urmeaza a fi pozate. Se considera defecte ce trebuiesc remediate prin refacerea partiala sau totala a lucrarilor, functie de cum va decide dirigintele, urmatoarele: - nerespectarea prezentelor specificatii; - folosirea caramizilror necorespunzatoare - amplasarea gresita datorita unor trasaje a peretilor; - prevederea golurilor in zidarie in alte locuri sau cu abateri mai mari de 2cm pe orizontala fata de cum este specificat in plan; 2.2. SISTEME DE COMPARTIMENTARE CU PERETI DIN GIPS-CARTON Concept de baza Peretii din gips-carton cu schelet simplu sau dublu neportanti care se monteaza pe santier.

sunt

pereti

interiori

Standardele de referinta Fabricantul executa in permanenta controlul de calitate dupa modelul seriei de standarde ISO 9001. Produsele sunt fabricate conform urmatoarelor standarde: DIN 18180/ pr EN 520. 12

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

Materiale si produse Peretii din gips-carton (culoare verde - special pentru zonele umede sau rigidur) se monteaza pe structura metalica (profile zincate) cu termoizolatie vata minerala semirigida 10 cm gr. si cu doua foi de 12.5mm grosime pe ambele parti ale profilului sau vata minerala semirigida de 5 cm grosime si cu o singura foaie pe ambele parti ale profilului (in cazul executiei peretilor la grupul sanitar se poate folosi gips-carton hidrofug spre interiorul grupului sanitar si gips carton obisnuit spre spatiul personal). Caracteristicile placilor de gips carton: - incombustibile; gipsul - cartonul este un material necombustibil (carton impregnat, gips, otel galvanizat si vata minerala); - sistemele de pereti despartitori indeplinesc prescriptiile protectiei contra incendiilor, depinzand de clasa de combustie (F30, F60, F90 etc.) a peretelui si de numarul de straturi de placi de gips carton; - suprafete perfect netede; - punere in opera rapida si usoara; - suport pentru orice tip de strat de acoperire; - material natural, nu contine substante toxice daunatoare sanatatii oamenilor; - rezistenta mecanica si stabilitate; Placile vor fi depozitate pe un suport plan, intotdeauna in pozitie orizontala. Se vor utiliza fasii de placi, lemn ecarisat sau paleti. Placile trebuie protejate impotriva umiditatii. Transportul placilor individuale se face vertical. Colturile si muchiile trebuie protejate impotriva deteriorarii, inainte de aplicarea unei vopsele sau a unul strat de acoperire placile din gips-carton se vor grundui. Grundul trebuie sa fie corespunzator vopselei sau stratului de acoperire. Se vor respecta obligatoriu directivele de prelucrare ale furnizorului produsului. Executia sistemelor de compartimentare cu pereti din gips-carton Acesti pereti se vor executa in zona grupurilor sanitare si camerei personalului, in conformitate cu planul de arhitectura plansa A03-1 PLAN PARTER. Foile de gips carton se vor monta pe structura metalica zincata si vor urma tehnologia indicata de furnizor. Structura de rezistenta a peretilor este alcatuita din: - profiluri UW si CW din tabla zincata de 0,6 mm grosime; - profiluri din tabla zincata de 2 mm grosime pentru realizarea golurilor; - elemente de prindere si rigidizare : ancore, cleme, tije, bride, etc.; - alte accesorii metalice: - suruburi autofiletante si piulite cu filet; - suruburi cu diblu din plastic; - conexpanduri; - console pentru montare. - alte materiale: chit, banda adeziva; - vata minerala pentru izolare termica cu folie de aluminiu pe o fata, grosime 5cm sau 10 cm; Se monteaza mai intai profilele orizontale UW prin prinderea pe structura existenta prin intermediul diblurllor si holtzsuruburilor sau conexpandurilor. Se continua cu montarea profilelor portante verticale CW la o distanta de 600 mm intre ele, prin prinderea cu suruburi autofiletante de profilele orizontale, sau prin intermediul unor piese speciale de legatura. Montarea placilor nu poate incepe decat dupa terminarea structurii de rezistenta. Placile se fixeaza cu suruburi autofiletante. Se completeaza mai intai o fata a peretilor, dupa care se executa instalatiile interioare - electrice, sanitare, termice. Se monteaza vata minerala prin fixare cu cleme metalice pe profilurile portante. Peretii rezultati vor fi gletuiti si vopsiti cu materiale adecvate suportului de gips carton. Montarea placilor nu poate incepe decat dupa terminarea structurii de rezistenta. Punere in opera: pentru debitarea placilor se va utiliza un cutter sau un cutit pentru placi. Dupa despinderea bucatilor de placa, muchiile trebuie corectate si 13

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

fasonate cu rindeaua. Aceasta faciliteaza prelucrarea rosturilor. In niciun caz nu este permisa smulgerea cartonului in lungul suprafetelor de taiere. Placile se pun in opera conform specificatiilor din fisele tehnice aferente sistemelor. Pentru executia peretilor de gips carton in grupul sanitar trenbuie sa se tina seama de urmatoarele: obiectele sanitare, care trebuie considerate "sarcini mari in consola", se prind fie de elementele portante prefabricate sudate complet, fie de montanti portanti de la firma producatoare , cu prinderi adaptabile. Acesti montanti zincati se monteaza in rezalitul special creeat si ei preiau, impreuna cu profilele CW si panotajul, eforturile la care este supus peretele. Dupa realizarea structurtii de sustinere si panotarea unei fete (cea pe care urmeaza sa se fixeze obiectele sanitare), instalatorul poate realiza instalatiile. Fixarea acestora de suportii prevazuti pe montantii portanti poate face prin coltare si bratari. Pentru izolarea fonica, instalatiile se separa de perete prin garnituri de cauciuc sau pasla. Tevile de apa rece trebuie izolate complet, pentru a se evita formarea de condens. De asemenea, se recomanda ca ambele fete interioare ale peretilor ce poarta instalatii electrice sa fie izolate fonic cu fibre minerale. Structura de sustinere si panotajul pot fi, in acest caz, executate pana la "jumatatea" inaltimii. Proeminenta rezultata poate fi folosita ca suprafata orizontala de depozitare. Cojile de dublare cu structura portanta trebuie panotate, ca si peretii ce poarta instalatii, in doua straturi. Pentru ca urmeaza finisarea cu placi (ceramice), distanta intre montanti trebuie - in cazul panotajului simplu - redusa la 40 cm. Intre pardoseala si panourile de gips se lasa un rost de circa 10 mm. La racordarea finisajului de pe panourile peretelui cu cel al pardoselii trebuie acordata atentie deosebita zonelor de colt. De la producatori specializati de adezivi (de exemplu PCI) se pot procura benzi speciale de etansare, care se introduc odata cu panourile si care etanseaza sigur si durabil colturile. Pentru prinderea placilor de finisaj (faianta) trebuie folositi adezivi speciali cu efect de respingere a apei (adezivi de etansare), care se aplica in doua randuri. Finisarea peretilor Se aplica chit in rosturile sanfrenate, se aplica banda de rost, care se preseaza pe toata lungimea pentru asigurarea unui contact corespunzator. Dupa montarea benzii se aplica inca un strat de chit peste aceasta. Materialul va fi omologat in Romania si va fi insotit de certificat de calitate. Documentele vor face parte din cartea tehnica a constructiei. Teste, probe si verificari: Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor, privind cele spuse mai sus. Verificarile dimensiunilor si a calitatii materialelor se va face conform specificatiilor si standardelor. 2.3. TENCUIELI Conceptul de baza Stratul de mortar aplicat pe suprafata elementelor de constructii cu rol de protectie, izolare, de igenizare sau decorativ poarta numele de tencuiala. Tencuielile se aplica la interior sau exterior pe suport din zidarie de caramida si/sau beton (pereti, stalpi). Din punct de vedere al locului de excutie sunt: - Tencuieli interioare; - Tencuieli exterioare; Din punct de vedere al modului de prelucrare a fetei vazute, in acest subcapitol sunt tratate tencuielile obisnuite umede groase. Tencuielile umede folosesc ca material de baza mortarul compus din: agregat (nisip, praf de piatra, praf de caramida, mica etc.), liant (ciment, var, ipsos, 14

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

argila), plastifianti (var, argila) si materiale auxiliare (culori, intarzietori de priza, calti de in sau canepa). Tencuiala se aplica in trei straturi: - stratul de amorsaj (spritul); - grundul; - stratul vizibil (de finisare); Standarde: - STAS 146-80 Var pentru constructii; - SR 388-1995 Lianti hidraulici. Ciment Portland; - STAS 545/1-80 Ipsos pentru constructii; - STAS 790-84 - Apa pentru betoane si mortare; - STAS1030-85 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala; - STAS 1500-78 - Lianti hidraulici. Cimenturi cu adaosuri; - STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali; - STAS 2073-75 - Clorura de calciu tehnica; - STAS 2542-82 - Impletituri din sarma. Plase cu ochiuri hexagonale si trapezoidale; - STAS2634-80 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Metode de incercare; - STAS 3910/1-76- Var. Reguli pentru verificarea calitatii; - STAS 4686-71 - Argila pentru mortare pe baza de ciment argila; - STAS 5296-77 - Cimenturi. Determinarea rapida a marcii cimentului; - STAS 7055-87 - Ciment Portland alb; - STAS 7058-91 - Poliacetat de vinii. Dispersii apoase; - SR EN 196-7:1995 - Ciment. Reguli pentru verificarea calitatii; - STAS 8626-70 - Lignosulfonat de calciu tehnic; - STAS8819-88 - Cenusa de centrale termoelectrice utilizata ca adaos in betoane si mortare; - STAS 9201-80 - Var hidratat in pulbere, pentru constructie; Normative: - C 18-83 - C 56-85

- Normativ pentru executarea tehnologiilor umede; - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii, instructiunile pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse si modificarile la acestea; - NE-001-1996 - Normativ pentru executarea tencuielilor umede subtiri si groase; - Instructiuni tehnice privind compozitia si si prepararea mortarelor pentru zidarie si tencuiala-C 17-1982;

2.3.1. Tencuieli interioare Tencuielile interioare sunt clasificate dupa: 1.Natura suprafetei pe care se aplica - in lucrarea de fata: - caramida; - beton armat; 2.Liantul intrebuintat - care trebuie sa reziste la umiditate; 3.Modul de prelucrare a fetei vazute: - obisnuite: driscuite fin, sclivisite, gletuite; Executia tencuielilor interioare Tencuielile se vor aplica pe suprafata interioara a zidariei dar si pe suprafata betonului armat prefabricat sau turnat monolit de la stalpi, grinzi sau placi (placatavan de b. a. va fi doar in camera rezervata biroului si in camerele tehnice). Tencuielile obisnuite umede groase sunt finisaje din mortare obisnuite cu grosimi de 20-25 mm aplicabile in 3 straturi: 15

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

- sprit: primul strat de mortar aplicat pe suprafata suport, pentru realizarea conlucrarii intre superafata suport si si tencuiala; - grund: al doilea strat de mortar cu rol de remediere a neregularitatilor suprafetei suport; - tinci: stratul final de mortar ce confera aspectul definitiv al tencuielii; Tencuielile interioare se executa dupa terminarea urmatoarelor operatiuni in cadrul santierului: - finalizarea executiei zidurilor exterioare si interioare din caramida si beton armat; - finalizarea lucrarilor de instalatii electrice, sanitare(fara obiecte sanitare), astuparea tuturor santurilor, sliturilor executate in pereti pentru executia si trecerea instalatiilor; - montarea tamplariei; Toate marginile tencuielilor care vor fi probabil supuse socurilor mecanice trebuie protejate de profile metalice. In cazul executiei tencuielilor interioare, la o temperatura exterioara mai mica de +5C, se vor lua masurile speciale prevazute in normativul "Normativul pentru executarea lucrarilor pe timp friguros" indicativ C 1679. Inaintea tencuirii trebuie aplicate la toate colturile si muchiile profile de protectie care nu ruginesc. Tencuielile interioare se executa inaintea celor exterioare pentru a permite uscarea lor. Receptia pe faza de lucrari se face in cazul tencuielilor interioare prin verificarea: - rezistentei mortarului; - numarului de straturi aplicate si grosimilor respective, cel putin un sondaj la fiecare 200 m2; - aderenta la suport si intre straturi; - planeitatea suporturilor si linearitatea muchiilor (bucata cu bucata). Calitatea tencuielilor va fi evaluata si vizual. Neregularitati ale planeitatii suprafetelor tencuite pe orice directie (la verificarea facuta cu un dreptar de 2 m max. neregularitati/m2 in orice directie, avand adancimea sau inaltimea pana la 1 mm). Se pot folosi tencuieli gata preparate. In acest caz se vor citi instructiunile de punere in opera sau fisa tehnica a produsului. La solicitarea beneficiarului, tencuielile executate in dreptul stalpilor se vor arma cu plasa de fibra de sticla pe o latime de 1m (cate 50 cm de o parte si de alta a axului stalpului) pentru a elimina posibilitatea aparitiei crapaturilor la intalnirea intre suportul caramida si suportul beton. Armarea tencuielii se realizeaza in modul urmator: - se aplica 2/3 din intreaga grosime a tencuielii; - se aplica plasa , prin apasare, pe intreaga suprafata; - se aplica restul de tencuiala; Tencuieli exterioare Conceptul de baza Tencuielile minerale se vor utiliza pentru crearea tencuielii protectoare in strat subtire, in exterior. Intreaga cladire va fi tencuita la exterior cu un strat de tencuiala minerala granulatie 0,2 mm, culoare alba RAL 9010. Stalpii cu latimea de 50 cm, ce vor avea aplicat pe suprafata lor un termosistem de 8 cm (polistiren expandat, plasa de fibra de sticla si masa de spaclu) vor fi tencuiti tot cu tencuiala minerala de 0,2 mm, dar de culoare gri inchis RAL 7038. Soclul, pe o inaltime de 45 cm de la cota 0,00 va fi tencuit cu tencuiala minerala rezistenta la apa, cu granulatia de 0,2 mm, cu aceeasi culoare gri inchis RAL 7038.

16

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

Datorita calitatii considerabile, acestea creaza un strat exterior cu durabilitate indelungata pe suprafata peretilor, cu permeabilitate scazuta si o rezistenta mare la actiunea factorilor atmosferici. Tencuielile minerale sunt produse sub forma unor mixturi uscate de inalta calitate, folosite in tehnologia termosistemelor fara rosturi, executate pe baza de polistiren cat si pe stratul-suport mineral neted si pregatit corespunzator, de exemplu: beton, tencuieli pe baza de ciment si ciment calcaros(var). Tencuiala minerala are doua calitati importante in fata celorlalte tencuieli: - este ignifuga (are atestat ca este ignifuga), atestat pe care alte tencuieli nu-l primesc; - este antistatica; La soclu se poate folosi, daca se cere prin studiul geo, ca prim strat, un mortar hidrofug pe baza de var hidraulic natural, care lasa suprafata pe care a fost aplicat sa respire. Este indicat la realizarea soclului, pentru protectia de igrasie a partii inferioare a peretelui. Materiale si produse Se va folosi mortar rezistent la intemperii, hidrofobat, permeabil la vapori de apa, prelucrabil manual sau mecanizat, ca tencuiala driscuita sau periata. Se poate folosi un mortar gata preparat pe baza de ipsos, fara adaosuri de nisip si var, aplicabil in strat unic.

Executia tencuielilor exterioare Prezentul capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de tencuieli exterioare. Tencuielile exterioare pot fi demarate dupa: - finalizarea lucrarilor la invelitori, inclusiv streasina, sageacul, frontoanele, pozitionarea jgheaburilor; - montarea tamplariei; - executia tencuielii grund (aplicarea se realizeaza dupa tehnologia clasica, cu mistria si intindere cu dreptarul. La grosimi ale tencuielii peste 25 mm se lucreaza in doua straturi, in proaspat. Daca se usuca primul strat se rascheteaza suprafata acestuia, se umezeste si se aplica stratul urmator.); - neplaneitatile tencuielii de grund vor fi indepartate mecanic; - suportul trebuie sa fie curat, uscat; - cu cateva ore inainte se va umezi stratul suport; - tencuiala se aplica manual, cu mistria sau cu fierul de glet, apoi se realizeaza structura dorita; - nu se prelucreaza sub incidenta razelor de soare; - se va tine cont de specificatiile tehnice din fisa tehnica a produsului; - tencuiala nu se aplica pe tencuieli minerale nematurate (la mai putin de 28 zile de la aplicarea betonului); - suprafetele se amorseaza mai intai; - prima faza a tencuielii exterioare se poate executa mecanizat cu pistolul de spritare; operatiunile ulterioare se fac manual; Conditii de calitate pentru receptie Calitatea tencuielilor va fi evaluata vizual. Suprafata tencuita nu trebuie sa prezinte pete sau dungi, care pot fi evitate daca se lucreaza continuu, concomitent pe toata suprafata si nu sub incidenta razelor de soare. 2.4.PARDOSELI Beneficiarul, prin managerul de proiect, va comunica antreprenorului daca exista deja agreat un furnizor si/sau producator.

17

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

Antreprenorul va contracta serviciile specializate ale furnizorului si/sau producatorului de materiale si tehnologii, sau va obtine de la o firma specializata, pe cheltuiala sa, consultanta sau proiectele de detaliu necesare executiei. Beneficiarul va pune la dispozitia executantului un document propriu privind PROIECTAREA SI EXECUTIA PARDOSELILOR CERAMICE MONTATE IN PAT VIBRAT care va trebui respectat in primul rand. Concept de baza Stratul de uzura trebuie sa asigure: - siguranta in utilizare; - rezistenta la sarcini statice si dinamice; - confortul termic sl acustic; - clasa de combustibilitate prescrisa; In sala de vanzare si depozit se vor monta pardoseli din gresie ceramica, calitatea I, montata in procedeu vibrare pe pat de mortar conform DIN EN 176. Standardele de referinta - GP 037/0-1998 - Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri civile; - C 35-82 - Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor; - STAS 5939-80 - Placi din gresie ceramica; - STAS 7055-87 - Cimenturi albe Portland; - STAS 388-80 - Ciment Portland; - SR 388-95 - Apa pentru mortare si betoane; - STAS 1500-78 - Ciment M30, ciment Pa35 sau ciment F25; - STAS 1667-76 - Agregate grele naturale pentru mortare sl betoane; - STAS 5939-80 - Placi din gresie ceramica; - STAS 8171-84 - Folie de polietilena; - Legea 10/ 1995 privind calitatea in constructii; 2.4.1. PARDOSELI DIN GRESIE Materiale si produse 1. Materiale de baza-gresie ceramica 2. Materiale auxiliare - sapa 1. MATERIALE DE BAZA Materiale si produse Gresia se va folosi pentru placarea pardoselii din toata filiala (mai putin pardoseala in birou si in spatiul tehnic) trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici: - Rezistenta - gradul de incarcare a intregii pardoseli va fi de min. 10KN/mp, aderenta R10; - Tip/Dimensiuni - gresie cu model galben, 20cmx20cmx1,5(1,6)cm, Producator/model-Topgres/"Nurmberg"2210:Zahna/12609.90,Deutsche Steinzeug/541, Casalgrande/"Maculato Beige Bright 2020" - 6430973; - Pozitionare: in toate spatiile inclusiv vestibul intrare si rampa de incarcare /descarcare; - Montaj tesut - pozare in sapa prin vibrare; - Tolerante - inaltimea suprafetei finite a podelei cu gresie nu trebuie sa depaseasca 0,50 mm intre doua sau mai multe placi. In plan abaterea rosturilor sa nu depaseasca 1 cm la 10ml; - Pentru plinta se va folosi acelasi material (gresie 20x20x1,5mm), de la aceeasi firma producatoare si se va pozitiona de jur imprejurul spatiului personalului, hol, birou (pana in zona podest), intre vitrina si zona cu protectie plinta MDF sau PVC; - Se vor placa cu gresie treptele scarii de acces zona livrare si cele doua trepte din zona biroului manager; 18

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

Rosturile de dilatatie vor fi dispuse transversal fata de cladire la fiecare 2 travee si longitudinal in conformitate cu plansa A3-02 PLAN PARTER COTE EXECUTIE LA ROSU. Ele vor prelua tensiunile aparute datorita factorilor externi. Se monteaza la 1mm sub suprafata gresiei. Daca se monteaza odata cu gresia, se va lasa un gol de minim 8 mm, dupa care urmeaza montarea gresiei mai departe. Rosturile de dilatatie vor marca de fapt campurile de montare ale gresiei. Executia pardoselii de gresie: Inainte de montarea gresiei, se amorseaza podeaua cu un strat subtire de mortar adeziv lichid intins pe toata suprafata. Acest lucru va maximiza aderenta dintre mortarul adeziv si podea. Montarea de gresie prin vibrare are la baza sapa semiumeda. Astfel, dupa turnarea mecanizata a sapei, nu se asteapta uscarea acesteia, ci se poate incepe, aproape imediat, montarea placilor de gresie. Procedul de vibrare, foarte important in acest caz, are rolul de a fixa si imbina placile de gresie, pentru formarea unei suprafete sigure si omogene, ce poate fi utilizata foarte repede dupa terminarea montajului. Principalul avantaj al montarii gresiei pe sapa semiumeda consta in realizarea lucrarii intr-un timp mult mai scurt, pe o suprafata si mult mai mare, comparativ cu metoda clasica de montare a gresiei, pe sapa uscata. Montarea gresiei se va executa dupa: - finalizarea tencuielilor interioare; - montajul vitrinei din axul 1; - executia si aducerea in santier a confectiilor metalice zincate sau din inox ce delimiteaza pardoseala; - achizitia si aducerea in santier a stergatorului pentru picioare din windfang; Montajul incepe conform planurilor de executie si finisaj.( pl. A3-02, A3-07) Pentru tehnologia de executie, se vor studia: - documentul Lidl privind PROIECTAREA SI EXECUTIA PARDOSELILOR CERAMICE MONTATE IN PAT VIBRAT care va trebui respectat in primul rand; - INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE SI MONTAJ PENTRU GRESIA aleasa de beneficiar, dar si prezentele specificatii; Sapa semiuscata in care se monteaza gresia se face din nisip 3 parti + 1 parte ciment dupa care se aseaza minim 5,5cm, se niveleaza si se taseaza. Se aseaza placa de gresie si se bate usor cu ciocan de cauciuc. Inainte de montare, pentru evitarea absorbtiei de apa din mortarul de poza, placile din gresie ceramica se vor mentine in apa timp de 2-3 ore. Dupa montarea gresiei prin procedeul vibrare pe pat de mortar, aceasta se va curata cu substante acide recomandate de furnizorul de gresie. In windfangul de intrare, pardoseala de gresie va fi coborata in zona covorului ce se va monta pentru captarea murdariei. Dimensiunile vor fi de 1,20mx3,30m si se va monta intr-un cadru de aluminiu din 3 parti detasabile. Pentru zonele cu zapada abundenta se va monta si un sifon de scurgere cu inchidere contra mirosului sau se va monta inainte de intrare un gratar pentru zapada cu dimensiunile de 1x1,63m(pl. A1005). In depozit, in zona de spalare a masinii de curatat gresia, se monteaza un gratar din 3 parti detasabile din otel zincat. Basa executata va fi placata cu gresie respectand panta indicata in proiect (vezi cap.2.13. Hidroizolatii si cap. 2.12 Confectii metalice). In grupurile sanitare, hol, scara zona livrare, trepte birou si camera pentru personal se va executa acelasi tip de pardoseala, tesuta, dar montata clasic nu prin procedeul vibrare pe pat de mortar. Pe conturul spatiilor - hol, anexa personal, zonele cu pereti neplacati cu faianta, se va executa o plinta cu inaltimea de 10 cm. Sub vitrina, plinta se va lipi cu un adeziv permanent elastic pentru ceramica-metal. La marginile plintei cu pardoseala si cu peretii se va etansa cu silicon gri deschis RAL 7035. In zona 19

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

treptelor scarii acces zona livrare si a celor din spatiu birou nu se va monta plinta gresie ceramica, iar colturile se vor porteja cu profile cornier metalice. Rosturile se chituiesc cu chit impermeabil. Livrare, depozitare, manipulare Placile de gresie ceramica se vor depozita in ambalajele originale ale producatorului, in locuri ferite astfel incat sa se evite spargerea sau deteriorarea placilor. Manipularea cutiilor cu placi de gresie ceramica se va face cu mare grija si numai atunci cand va fi necesar astfel ca sa se evite deteriorarea placilor. Conditii de cautate pentru receptie 1. Nerespectarea cotelor finite de nivel ale pardoselii, conform proiectului. 2. Nerespectarea pantelor pardoselii catre sifoanele de pardoseala, conform cu cele specificate in proiect. 3. Nerespectarea prezentelor specificatii. 2.MATERIALE AUXILIARE SAPE Concept de baza Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea sapelor de mortar pentru stratul suport al pardoselilor. Acest capitol va completa capitolele cuprinzand specificatii pentru executarea pardoselii din gresie ceramica.

Standarde - STAS 388-80 - Ciment Portland; - STAS 790-84 - Apa pentru mortare si betoane; - STAS 1030-85 - Mortare obisnuite pentru zidarii; - STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali; - STAS 2634-80 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Metode de incercare; Normative - C17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala; - C35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor, modificarile si completarile acestuia; Materiale si produse Se va folosi mortarul de sapa indicat de producatorul de gresie agreeat de beneficiar - de mentionat ca se recomanda pozarea gresiei in pat vibrat, deci se va folosi o sapa semiumeda. Executia sapei pentru pardoseala gresie: Se recomanda sapa mecanizata, preparata pe santier, si se pune in opera cu furtunul. Nivelarea se face manual. Pentru amestecarea (malaxarea) si transportul (pomparea) sapei preparate pana la suprafata de lucru se folosesc utilaje speciale. Aceste utilaje sunt utilizate pentru o consistenta a materialului, corespunzatoare sapei semiumede. Utilajul este practic alcatuit dintr-o betoniera (malaxor) cu palete si un motocompresor diesel ce asigura 20

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

atat antrenarea malaxorului cat si crearea presiunii necesare de aer pentru impingerea materialului pe furtun. Se pune intai cantitatea necesara de apa (dozaj recomandat cca. 10 %; 4 litri/sac de 40 kg), apoi sapa pulverulenta si se malaxeaza pana la omogenizare completa. Se inchide apoi clapeta superioara a malaxorului si se pune sub presiune. Sapele vor avea grosimea indicata in planuri. Daca nu se specifica altfel, sapa va avea grosimea de 5,5 mm, indiferent de stratul pe care se aplica (beton sau hidroizolatie). Se va avea de asemenea o grija deosebita la executarea pantelor conform desenelor, la spatiile umede (grup sanitar si depozit). Suprafata planseului se curata cu perii de paie sau sarma, de reziduuri, impuritati, praf, moloz, se razuie cu spaclul picaturile de beton sau mortar cazute din alte procese tehnologice, se matura si se spala cu jetul de apa, fara sa se inunde. Se stropeste suprafata cu lapte de ciment. Se traseaza nivelul. Conditii de calitate pentru receptie 1. Nerespectarea cotelor finite de nivel ale pardoselii, conform proiectului. 2. Nerespectarea pantelor pardoselii catre sifoanele de pardoseala, conform cu cele specificate in proiect. 3. Nerespectarea prezentelor specificatii. 2.4.2. Pardoseala din P.V.C. pentru finisare podest lemn In birou manager se va executa un podest cu structura usoara din lemn, astfel incat cota de finita de calcare se va ridica cu 50 cm fatade cota 0.00; se va finisa cu pardoseala elastica P.V.C. - 2 mm, gri deschis. Plinta podestului va fi din profil PVC gri deschis. Cele doua trepte executate in interior vor fi finisate cu gresie ceramica. 2.5. PLAFOANE SUSPENDATE DIN PLACI DIN FIBRA MINERALA Beneficiarul, prin managerul de proiect, va comunica antreprenorului daca exista deja agreat un furnizor si/sau producator. Antreprenorul va contracta serviciile specializate ale furnizorului si/sau producatorulului de materiale si tehnologii, sau va obtine de la o firma specializata, pe cheltuiala, consultanta sau proiectele de detaliu necesare executiei. Concept de baza Plafonul suspendat din placi de fibra minerala face separarea intre zona rece a constructiei de sub invelitoare si sala de vanzare, zona personal, grupuri sanitare, depozit si windfang. Cerinta Lidl: in sala de vanzare - structura de agatare a plafonului va fi in fiecare nod astfel incat sa se realizeze cerinta de sarcina suplimentara aditionala fata de greutatea plafonului, de 4kg/nod de sustinere (pentru sustinere panouri de afisaj, reclame etc.). Standardele de referinta - EN ISO 1461 Tratamente galvanizate la cald ale pieselor metalice specificatii si metode de testare; - BS EN 10143 : 1993 - Otel galvanizat prin tratament la cald; - EN ISO 140-3 : 1995 - Ghid de instalare pentru placi de compartimentare usoare modulare; - EN ISO 9001:2000 - Asigurarea Calitatii; - Manualele producatorilor de tavane de fibre minerale (vezi Armstrong sau similar aprobate); Materiale si produse 21

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

din

a) Acest tip de tavan va cuprinde placi de tavan suspendat demontabile complet fibra minerala, sistem cu efect drept sau tegular. Placile de tavan pot avea urmatoarele finisaje: neteda; texturata de model de suprafata fin granulata; micro-perforata; Sistemul va fi proiectat pentru suport dintr-un sistem compatibil de montare in forma de T sau o sectiune din aluminu in forma de T; b)Placile vor avea margini drepte sau tegulare pe toate partile si vor fi disponibile la urmatoarele dimensiuni: 625 x 625mm; c) Profilele metalice vizibile pentru suport se vor vopsi in camp electrostatic (RAL9010 alb); d) Sistemele pentru fixare si suspendare vor include carlige, piese de imbinare, profile principale, profile secundare, profile perimetrale, elemente de ancorare, cleme, bratari, conectori etc., care sunt necesare pentru a finaliza montarea si pentru a obtine eficienta specificata; e) Placile de tavan vor avea penetrari din fabrica pentru a monta obiecte de iluminat, detectare de fum, difuzoare de tavan cu amplificare, difuzoare de aer sau alte obiecte necesare. Se vor lua in considerare toate suporturile aditionale pentru penetratii necesare pentru montarea unor astfel de fitting-uri; f) Grosimea placilor de tavan si materialul necesar pentru montare trebuie sa fie adecvat privind cerintele de calitate stipulate( minim 15mm); g) Nu trebuie sa existe taieturi vizibile;

Se vor folosi numai materiale si metode de montaj agrementate tehnic, conform reglementarilor in vigoare. Placile minerale vor fi de provenienta Armstrong sau similar, cu profil special de imbinare pe cant, de dimensiuni 625x625mm. Principalele materiale care se vor folosi pentru placile de tavan cu suport modular sunt: - fibra minerala neteda cu calitati acustice specifice;

Alte elemente pentru tavan: - golul de vizitare - chepeng + scara mobila vor fi amplasate in zona hol pentru accesul in pod. Verificarea inaintea inceperii lucrarilor Se vor verifica urmatoarele: - daca trasarea este conform proiectului; - daca operatiunea anterioara este incheiata; - daca materialele componente - placi, profile - respecta cerintele indicate (existenta certificatelor de calitate, a declaratiilor de conformitate, a agrementelor tehnice); Executia plafonului suspendat Aranjarea exacta a elementelor tavanului se face tinandu-se seama de planul de pozitionare a sectoarelor fructe, legume si a produselor de paine. Se porneste de la mijlocul sectoarelor, deasupra rafturilor si astfel se stabileste directia generala de asezare pentru elementele tavanului. Montarea acestui plafon suspendat se va face in confomitate cu tehnologia data de ofertant. Ofertantul va prezenta agrementul materialului, termenele de garantie si eventual instructiuni de exploatare in timp. Aceste documente vor face parte, la final, din cartea tehnica a constructiei, - vezi plansa A6-01 PLAN REFLECTAT PLAFOANE. Structura metalica a plafonului suspendat va fi aparenta (format 625x625mm si 15mm grosime) vopsita alb RAL 9010. Etapele lucrarii: - montarea structurii metalice; 22

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

realizarea instalatiilor; montarea tuturor celorlalte elemente, de catre celelalte specialitati; montarea placilor de fibra minerala; finisarea suprafetelor.

Montarea structurii metalice suspendate: Ca prim pas, structura metalica de rezistenta trebuie sa fie terminata. Urmeaza montajul profilelor principale prin prinderea acestora cu tije si tiranti care se suspenda de structura metalica a fermelor. Intregul sistem de suspendare (ancoraje, tiranti si profile) va fi executat din materiale necombustibile, rezistente la foc 30 min. Componentele din otel carbon vor fi galvanizate. Ancorajele se vor realiza in fiecare nod al structurii tavanului si se vor dimensiona pentru o incarcare indicata de min. 4kg/nod. Pentru prinderea tirantilor de panele acoperisului sau cutele inferioare ale tablei trapezoidale se vor utiliza accesorii de fixare si prindere garantate de producator. Tipul indicat si cu capacitatea sa trebuie sa sustina, fara sa cedeze, o incarcare egala cu de 5 ori incarcarea plafonului, determinata prin incercari de catre un laborator autorizat. Agatarea se face cu dispozitivul de agatare reglabil pe verticala, cu ureche de prindere in partea superioara si cirlig in partea de jos. - marimea rasterului va fi 625mmx625mm; - agatarea se face pe o parte a conrtavantuirii; - la montare dispozitivele de agatare trebuie sa fie aliniate atit pe lungime cit si pe latime; - dispozitivele nu vor fi incarcate cu nicio sarcina suplimentara (de exemplu canale de cabluri); Profilele perimetrale reprezinta suportul pentru imbinarea tavanului cu peretele. Racordarea tavanului cu peretii verticali se va face cu profile cornier vopsite alb RAL 9010. Toate panourile de tavan si sistemele de sustinere ale acestora vor fi demontabile astfel incat sa permita interventia locala acolo unde este necesara. In zona windfangului si a depozitului de livrare dimineata se vor fixa casetele prin prindere suplimentara pentru a evita deplasarea acestora la actiunea vantului. Verificarea dupa executia lucrarilor Daca tavanele suspendate au acelasi nivel, nu se accepta diferente de nivel vizibile la imbinarile tavanelor suspendate. Toate panourile de tavan si sistemele de sustinere ale acestora vor fi demontabile astfel incat sa permita interventia locala acolo unde este necesara. Livrare, depozitare, manipulare Calitatea placilor trebuie facuta la livrare, controlandu-se certificatele de calitate si de conformitate. Se va face si o verificare vizuala a placilor. Placile trebuie sa fie intacte pe toata suprafata, fara exfolieri, gauri si pete. Placile trebuie sa fie marcate individual cu indicatii despre tipul placii, lungime, latime, grosime. Toate placile de tavan trebuie livrate in invelisuri din plastic impermeabile. Sectiunile T vizibile trebuie livrate astfel incat sa nu se zgarie sau sa se deformeze in timpul transportului, descarcarii sau depozitarii. Placile de tavan se pot depozita in stive, in camere inchise si fara umiditate sau alti factori externi. Ele sunt depozitate in functie de tipuri si dimensiuni. Placile de tavan si profilele metalice pentru suspendare sunt manipulate cu grija pentru a evita zgarierea, deformarea sau ruperea lor. 2.6. PLACARE CU PLACI DE FAIANTA Concept de baza 23

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

Placajele de faianta se vor executa in sala de vanzare, depozite, grupurile sanitare, zona scara acces livrare, partial windfang si camera personalului. - vezi plansele A9.. si A3-07. Standardele de referinta - STAS 233-80 - Placi din faianta pentru placarea peretilor interiori; - STAS 9110-78 - Pietre naturale fasonate pentru constructii; Reguli de verificare a calitatii; - Legea 10/1995 - Calitatea in constructii; Materiale st produse Se vor folosi placi de faianta de culoare standard uni (alb sau bej), format 20x20cm si se vor aplica conform planurilor si planselor de elevatii cu placaje din faianta, din volumul de arhitectura. Faianta trebuie sa fie de calitatea I. Executia placajului de faianta Se vor monta cu rost de 2mm. Se vor folosi distantieri la pozarea faiantei. La muchiile iesinde se vor aplica coltare drepte din aluminiu eloxat. Aplicarea placilor ceramice la pereti se face numai pe suprafete uscate, pregatite dinainte, cu abatere de la planeitate cuprinsa intre 3mm/m pe verticala si 2mm/m pe orizontala, eventualele neregularitati neputand depasi 2mm/m. Placile de faianta se aplica pe suprafata pregatita numai la nivelul spritului de ciment, grundul aplicandu-se pe spatele fiecarei placi, respectand trasarea pentru placarea facuta cu dreptarul pe orizontala/verticala si cu nivela cu bula de aer. Dupa montarea a 3-4 randuri de placi se va verifica planeitatea peretelui. Dupa 5 -6 ore de la montare, placile se vor curata de mortar prin frecarea cu o carpa umezita. Rostuirea se va face la un interval de 6-8 ore de la inceperea aplicarii placajului si se va executa cu chit de rost cu o drisca cauciucata sau cu spaclu de plastic. Dupa o ora de la rostuire se sterge suprafata placajului cu un burete umezit. Rosturile se vor executa standard in culoare agreata de beneficiar. La intalnirea cu pardoseala sau cu alte materiale se va aplica etansare cu silicon, (silicon antimucegai), culoare identica cu cea a chitului de rost. Pentru finisarea rosturilor se poate folosi un rostuitor, ce ofera chitului un aspect neted si o suprafata concava. Placajul de faianta se va executa conform tehnologiei indicate de furnizor. Materialul trebuie sa fie atestat si va avea certificat de garantie. Aceste documente se vor anexa la cartea tehnica a constructiei. Dupa executia placajelor de faianta se vor monta peste acestea protectii din PVC, conform desenelor din plansele cu elevatii pereti. La imbinarea acestora cu faianta se va aplica etansare cu silicon. Conditii de calitate pentru receptia placajelor din faianta - devierea de la planeitate si verticalitate a suprafetei placajului: max. 2mm; - devierea rosturilor dintre placile placajului: 1 mm/placa; - stirbituri sau lipsa de glazura la muchiile placilor - nu se admit; - fisuri pe suprafata placajului: nu se admit; - pete pe suprafata placajului - nu se admit; - latimea rosturilor dintre placi: perfect uniforma; Verificare dupa executie 1. Nerespectarea cotelor finite de nivel ale parapetului in functie de locatia placajului, conform proiectului. 2. Nerespectarea prezentelor specificatii. 3. Se apreciaza vizual calitatea in ansamblu a intregii lucrari pentru a depista eventuale deficiente care depasesc abaterile admisibile. 24

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

2.7. ZUGRAVELI SI VOPSITORII 2.7.1. Zugraveli interioare Concept de baza Toate zidurile interioare vor fi vopsite cu vopsea rezistenta la spalare, culoare alb RAL 9010. In spatiul personal si in hol se va folosi vopsea rezistenta la zgariere, culoare indicata de beneficiar. Standardele de referinta - "Normativul pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii" - C.376; - STAS 7359/89 - Vopsea VINAROM, pe baza de poliacetat de vinil in dispersie; - STAS 790/84 - Apa pentru constructii. - STAS 545/1/80- Ipsos pentru constructii; - SR 1581/2/94 - Hartie pentru slefuire uscata; - Legea nr. 10/1995 - Calitatea in constructii; Materiale si produse Principalele materiale sunt: vopseaua lavabila pentru pereti, chituri, grunduri, ipsos. Materialele prevazute in proiect si cele puse in opera vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor si normativelor. Executia zugravelilor Lucrari ce trebuie terminate inainte de inceperea zugravelilor: - toate lucrarile si reparatiile de tencuieli, glet sau placaj; - pregatirea suprafetelor gletuite: suprafetele gletuite trebuie sa fie plane si netede (fara bavuri sau dungi). Toate fisurile si neregularitatile se chituiesc de catre zugravul vopsitor, sau se spacluiesc cu pasta de aceeasi compozitie a gletului). Se curata de praf suprafata, pentru ca vopseaua lavabila sa aiba aderenta. Vopsitoria cu vopsea lavabila se va aplica pe suprafetele interioare tencuite si gletuite cu glet de ipsos; - instalatii interioare sanitare, electrice sau de incalzire - trebuie sa fie deja executate; Lucrarile de finisare a peretilor se vor incepe numai la o temperatura a aerului, in mediul ambiant, de cel putin +5 C. Umiditatea suprafetelor tencuite trebuie sa fie sub 3%, iar a celor gletuite sub 8%. Aceasta se obtine in conditii obisnuite, dupa circa 30 zile de la executarea tencuielilor si dupa circa doua saptamani de la executarea gletului. Inainte de inceperea lucrarilor, executantul va prezenta consultantului spre aprobare trei - patru mostre de culoare. Aplicarea acestor zugraveli se va executa conform tehnologiei pe care o va da furnizorul. Materialele folosite trebuie sa fie atestate in Romania si sa aiba certificat de calitate. Se vor respecta riguros prescriptiile din "Normativul pentru executarea lucrarilor de zugravelisi vopsitorii" indicativ C3-76. Suprafetele cu tencuiala proaspata trebuie amorsate cu amorsa de zidarie. Vopsitoria se va realiza cu vopsea lavabila diluata in apa in proportie 4:1 (daca fisa tehnica o indica). Se vor aplica 2 straturi, cca. 150 gr/m2 pentru fiecare strat. Receptia lucrarilor de vopsitorie Receptia lucrarilor de zugraveli si vopsitorii se face numai dupa uscarea lor completa. Se va verifica culoarea uniforma, sa nu prezinte pete, scurgeri, stropi, basici si cojiri, fire de par si urme de pensula, aderenta la stratul suport. Conditii de calitate pentru receptie 1. Nerespectarea prezentelor specificatii.

25

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

2. Lipsa de corespondenta si concordanta dintre lucrarile executate si prevederile proiectului si a dispozitiilor de santier. 3. Nerespectarea tehnologiei de aplicare specificate in normativul C 3-76 si a completarilor la acesta. 4. Nerespectarea dozajelor, numarului de straturi si a materialelor specificate. La cererea justificata a beneficiarului, antreprenorul va executa remedierea acestor defecte, fie prin remedieri locale, fie prin refacerea lucrarii pe suprafete mai mari, dupa cum va fi cazul. La terminarea unei faze de lucrari, verificarile se efectueaza cel putin una pentru fiecare incapere si cel putin una la fiecare 100 mp. Lucrarile de zugraveli se pot receptiona si la Receptia la terminarea lucrarilor obiectivului de investitie. Conditii de depozitare A se depozita in spatii inchise, bine ventilate, in ambalajul original inchis. Temperatura: 5-40 C. Umiditate: 0-100%. Depozitarea materialelor pentru zugraveli se face in spatii inchise, ferite de umezeala. Materialele livrate in bidoane de tabla sau PVC vor fi depozitate separat, ambalajele fiind inchise ermetic si etans. Depozitele trebuie sa satisfaca conditiile de securitate impotriva incendiilor, recomandandu-se ca temperatura de depozitare sa fie cuprinsa intre 7-20C. 2.7.2. Vopsitorii pe suprafete metalice si acoperiri de protectie Concept de baza Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea lucrarilor de protectie si vopsitorii la elemente din metal, impreuna cu specificatii privind conditiile de protejare anticoroziva a unor elemente de tinichigerie si confectii metalice. Standardele de referinta - STAS 8009-80 - Protectia suprafetelor metalice. Acoperiri prin vopsire. Metode de verificare; - STAS 8308-69 - Rasina sintetica. Romalchid R 60; - STAS 8311-87 - Lacuri si vopsele. Culori si nuante; - STAS 8512/1-79 - Rasini epoxidice tip 040 si 040 T; - STAS 10128-86 - Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane din otel. Clasificarea mediilor agresive; - STAS 10166/1-77 - Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Pregatirea mecanica a suprafetelor; - STAS 10702/1-83 - Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Acoperiri protectoare. Conditii tehnice generale; Normative - C 3-76 - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii, cu completarile la acesta; Materiale si produse Vopsea de exterior rezistenta la factorii atmosferici - pe suprafete metalice si/sau de beton. Executia vopsitoriilor Toate elementele interioare ce nu sunt aparente vor veni vopsite din uzina astfel: Sistem format din 3 (trei) straturi de pelicule monocomponente pe baza de clorcauciuc in grosime de ~ 150 m: - 1 strat grund tip ROMFLEXIL PZ - in grosime de 50 m; 26

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

- 2 straturi pelicule tip ROMFLEXIL 900 - in grosime de 100 m; Grundul se aplica in ateliere specializate, dupa sablarea confectiilor metalice prin sablare S21/2. In cazul in care vin grunduite din fabrica, se face o pregatire prin desprafuire si periere cu peria de sarma si se va aplica un strat de grund si cele doua straturi de vopsea. Aplicarea se va face mecanizat, cu aer comprimat, sau manual cu pensula sau trafaletul. Consumul specific: 0.15 - 0.20 kg/mp. Elementele exterioare si aparente se vor vopsi cu acelasi sistem, dar straturile de vopsea se vor aplica pe santier dupa efectuarea tuturor sudurilor de santier. Straturile de vopsea se vor aplica cu trafaletul peste stratul de grund. Culorile vizibile la exterior se aleg din specificatiile proiectate. In afara structurii metalice se va executa vopsire si la: - stalpul metalic de protectie a cladirii ce va fi vopsit in straifuri galben si negru cu h=1,50m, 032mm, inclinatia 45, l=10cm, RAL 9017 (negru de circulatie) si RAL 1023 (galben de circulatie). - tabla protectie rampa descarcare vopsita in straifuri galben si negru cu inclinatia 45, l=10 cm; RAL 9017 (negru de circulatie) si RAL 1023 (galben de circulatie). Toate piesele metalice ce necesita zincare (gratare, protectii stalpi, protectii ziduri, scarile de acces, profile trecere, etc.) vor fi zincate la cald in fabrica. Vopsirea se va executa pe santier acolo unde este cazul. Conditii de calitate pentru receptie Apreciere vizuala pentru un (jupuirea), pete de rugina.

aspect

lis,

fara

basici,

fisurari,

exfolieri

2.8. TAMPLARIA - USI SI FERESTRE Beneficiarul, prin managerul de proiect, va comunica Antreprenorului daca exista deja agreat un furnizor si/sau producator. Pe baza tabloului de tamplarie furnizorul agreat va efectua masuratori si va elabora un proiect suplimentar specific de executie. Proiectele si fisele tehnologice respective vor fi inaintate spre aprobare proiectantului general si beneficiarului, care vor hotari asupra punerii acestora in opera. Prevederi obligatorii: a) Tabloul de tamplarie trebuie sa prezinte in mod obligatoriu urmatoarele elemente pentru fiecare pozitie: - materialul utilizat: aluminiu; - forma, dimensiunile de gabarit ale tamplariei si vederea (din interior sau exterior); - pozitionarea montantilor si a sprosurilor; - pozitionarea ochiurilor mobile, tipul acestora si sensul de deschidere (spre exterior sau spre interior); - numarul de bucati din fiecare pozitie; - suprafata pe bucata si suprafata totala; - amplasarea (pe fatade si/sau in planuri pe fiecare nivel al constructiei, pe axe); - culoarea tamplariei (gri sau albastru gentiana); - tipul geamului termoizolant (float clar, joasa emisivitate, colorat, reflectorizant, de siguranta, securizat, antiefractie etc.); - tipul zidariei in care se monteaza tamplaria (beton, caramida); - tipul glafului exterior /interior(aluminiu sau tabla galvanizata) si grosimea acestuia; - inaltimea parapetului; - tipul pragului in cazul usilor - daca este cazul; 27

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

- alte cerinte, de exemplu: tipul inchiderii pentru usi (broasca cu zavor, cu rola, mecanism antipanica, amortizor etc.); - gratare de protectie eventual; b) Sectiune care sa prevada pozitionarea ferestrelor in raport cu suprafata exterioara a zidului si prevederea dimensiunii glafului exterior necesar drenarii apei in exteriorul zidului. c) Tolerantele la dimensiunile si pozitia golului care trebuie asigurate de constructorul cladirii. Acestea nu trebuie sa fie mai mari de 15 mm fata de dimensiunile nominale. Abaterile de la verticalitate si orizontalitate trebuie sa se incadreze in abaterea dimensionala admisa. d) Tolerantele de pozitionare a tamplariei in constructie: - verticalitate (in planul timplariei si perpendicular pe aceasta) 2mm/m - orizontalitate: 2 mm pentru latimi de pana la 1,5 m; 3 mm pentru latimi mai mari de 1,5 mm - axa tamplariei fata de axa trasata; 5 mm. Conceptul de baza Tamplaria exterioara, vitrina si ferestrele se vor executa din profile de aluminiu cu rupere punte termica. Toate geamurile vor fi duble, securit, cu protectie termica, U=1,30W/mpK, de culoare neutrala, 2X6mmVSG/12mm SZR. Fabricant - SCHUCO, ALUMIL, EXALCO; Automatizare tip - Dorma, Geze; VITRINA (indicativ V in tabloul de tamplarie - vezi pl. A701 si A7-03 DETALII VITRINA) Este constituita din panouri de tamplarie, egale, cu profile executate din elemente de aluminiu protejate termic, cu separare termica cu suprafata protejata prin pulverizare RAL 5010. Inspre zidul din axul B se va prevedea o iesire de urgenta. Toate geamurile vor fi duble, securit, cu protectie termica, U=1,30W/mpK, de culoare neutrala, 2X6mmVSG/12mm SZR. Geamurile vitrinei sunt fixe. Producatorul trebuie sa asigure cerintele de rezistenta, de conductivitate termica si aspect, conform cu urmatoarele modele - SCHUCO, ALUMIL, EXALCO. WINDFANG(indicativ W in tabloul de tamplarie - vezi pl. A7-01 si A7-02 DETALII WINDFANG) De asemenea, cu aceleasi tipuri de profile se va executa si sistemul de windfand intrare-iesire. Profilele vor fi vopsite electrostatic in culoarea RAL 5010 (albastru gentiana). Toate geamurile vor fi duble, securit, cu protectie termica, U=1,30W/mpK, de culoare neutrala, 2X6mmVSG/12mm SZR. Ansamblul windfang, cu usile de la caile de acces/iesire, este alcatuit din 4 sisteme de usi glisante cu cate 2 foi. Toate usile vor fi dotate cu actionari de glisare, incluzand sina de dirijare cu radar, barierele de siguranta actionate optic si un comutator de programe (folosire fara cheie, montat in tabloul; de comanda). Pe tot conturul interior si exterior se vor monta profile din material plastic de culoare neagra, cu marginile rotunjite - pentru protectie, iar in partea inferioara se vor monta profile de protectie metalice. Toate cele 4 usi glisante vor fi actionate electromecanic si prevazute cu un sistem de incuiere. FERESTRE 1.Singurele ferestre care se pot deschide manual si care au grilaj de protectie cu bare verticale la 12 cm, din otel zincat, putand fi deschis numai la deschiderea completa a ferestrei - vezi pl. A7-01: - 1 bucata la spatiu personal (indicativ F2 in tabloul de tamplarie vezi pl. A7-01). Pervazul exterior va fi din tabla de aluminiu de 2 mm 28

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

grosime, culoare albastru gentiana RAL 5010. Latimea lui va depasi cu 3 cm fata finita a parapetului exterior. In laterale pervazul exterior va fi mai lat cu cea 1,5cm in fiecare parte pentru realizarea pic uratoarei or sub tencuiala. Pervazul interior va fi din masa plastica. - 2 bucati la depozit (indicativ F1 in tabloul de tamplarie,pl. A7-01) Ferestrele de la depozit sunt mate (vizibilitate 0) si securizate antiefractie. Ferestrele vor putea fi deschise manual sau automat - avand motoare electrice, comandate prin sistemul de detectie incendiu Pervazul exterior va fi din tabla de aluminiu de 2 mm grosime, culoare albastru gentiana RAL 5010.Latimea lui va depasi cu 3 cm fata finita a parapetului exterior. Pervazul interior va fi din masa plastica. 2. Fereastra oglindata (spion) - 1 bucata la birou catre sala de vanzare - (Indicativ F3 in tabloul de tamplarie-vezi pl. A7-01) cu dimensiunile de 1,30x0,80m, fix si oglindat, securizat. Profilele vor fi de culoare albastru RAL 5010, la fel ca la vitrina. Fereastra va permite vederea dinspre birou spre sala de vanzare. Pervazul va fi tencuit si vopsit cu vopsea lavabila. In birou se va executa un ancadrament din MDF vopsit culoare albastru RAL 5010. USI DE EVACUARE IN CAZ DE INCENDIU Sunt prevazute 3 usi evacuare cu deschidere la 90 - vezi pl. A7-01: - UE2- 1 bucata - La depozit o usa metalica executata din tabla de 1,5mm, culoare albastru gentiana RAL 5010. Usa are amortizor montat la interior si electromagnet. Dimensiunile usii sunt de 0.875mx2,00m. - UE3 - 2 bucati din sala de vanzare cu dimensiuni 1,20x2,125m Sunt usi cu bara antipanica, maner buton si electromagnet solide, executate din tabla de 1,5 mm culoare albastru gentiana RAL 5010 - vezi tablou de tamplarie plansa nr. A7-01.

USA la spatiul tehnic - UE1 - cu dim. 0.875mx2,00m; Usa metalica executata din tabla de 1,5mm, culoare albastru gentiana RAL 5010. Usa are grila de transfer in partea inferioara si o suprafata vitrata cu geam simplu, protejat cu grilaj, - vezi tablou de tamplarie plansa nr. A7-01. USI INTRE SPATIU VANZARE SI DEPOZIT (indicativ URF1, UR in tabloul de tamplarie-vezi pl. A7-01) Legatura intre sala de vanzare si depozit se va face printr-o usa rapida, dublata de o usa antifoc, rezistenta la foc timp de 90 minute cu dimensiunile 1,67x2,50 m. Este o usa tip cortina, intr-o foaie, executata din tabla de 1,5 mm si de culoare albastru gentiana RAL 5010 - vezi tablou de tamplarie plansa nr. A7.01. Se va pozitiona pe partea depozitului si va fi prevazuta cu senzor de fum, tasta de declansare, conform datelor producatorului. Include si protectia metalica contra lovirii fixata in pardoseala. Usa rapida este actionata pe verticala si se executa din PVC gros, actionata electric prin cablu de tragere, de culoare albastru gentiana RAL 5010. USA ACCES HOL - U1 - 1 bucata - la acces hol. Usa metalica cu amortizor. Usa va fi executata din tabla cu grosimea de 1,5mm si izolatie necombustibila. Dimensiuni 1,00x2,00 m - vezi pl. A7-01. USA GRUP SANITAR 29

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

Sunt structura

- U2 - 2 bucati - usile de la toalete vor avea dimensiunile 0,75X2,00m. usi metalice executate din tabla de 0,6mm cu izolatie interioara fagure, vezi pl. A7-01; - U3 - 2 bucati - la aces grup sanitar vor avea incuietoare, cu indicarea ocupat/liber, se vor executa din HPL de 13mm, cu feronerie completa din PVC gri cu dimensiunile de 1,20X2,00m;

USA SPATIU PERSONAL Se va aproviziona 1 bucata usa ce se deschid la 90 - vezi pl. A7-01. - U4 - 1 bucata. Usa metalica cu dispozitiv de inchidere cu cod, pentru control. Executata din tabla de 1,5mm si cu grila de transfer la partea inferioara. Va avea culoare albastru gentiana RAL 5010 si dimeniunile de 0.875X 2,00m. USA BIROU MANAGER(indicativ U5 in tabloul de tamplarie-vezi pl. A7-01) Se va aproviziona 1 bucata, cu dimensiunile de 0,875x2,00m. Este o usa metalica de siguranta cu WK2, cu deschidere la 90, cu foaie securizata si cu vizor. Va avea o instalatie de inchidere cu butuc cilindric, inclusiv dispozitiv de siguranta cu cartela. Fabricant - HORMAN, NINZ. USA ACCES LA CAMERA TEHNICA DIN SP. PERSONAL(indicativ URF2 in tabloul de tamplarie - vezi pl. A7-01) Este o usa antifoc rezistenta timp de 30 minute cu deschidere 90, executata din tabla de 1,00 mm, termolzolanta, cu izolatie interioara necombustibila, de culoare albastru gentiana RAL 5010 ( vezi tablou de tamplarie plansa nr. A7-01). USA SECTIONALA - RAMPA LIVRARE (indicativ US1 in tabloul de tamplarie-vezi pl. A701) Usa de la primire marfa este o usa sectionala cu dimensiunile de 2,60x2,60m, actionata pe verticala prin lant, dotat cu intinzator. Culoarea va fi gri la interior si albastru RAL 5010 la exterior. Inaintea sinelor de dirijare se vor monta stalpi de protectie contra lovirii - vezi pl. A7-04. Fabricat - HORMAN, HAFA-CRAWFORD. La imbinarea panourilor de tamplarie cu alte elemente de constructie (beton, caramida) se va proceda la etansarea rosturilor cu chit permanent elastic. 2.9. INCHIDERI EXTERIOARE - SISTEM DE FATADA REALIZAT DIN PANOURI SANDWICH TERMOIZOLANTE PLACATE CU CASETE DIN ALUMINIU COMPOZIT Beneficiarul, prin managerul de proiect, va comunica antreprenorului daca exista deja agreat un furnizor si/sau producator. Pe baza proiectului de arhitectura, furnizorul agreat va efectua masuratori si va elabora un proiect suplimentar specific de executie. Proiectul tehnologic cu desene de fabricatie si montaj al acestor inchideri va fi inaintat spre aprobare proiectantului general si beneficiarului. 2.9.1. Inchideri exterioare din panouri sandwich termoizolante Concept de baza Inchiderile din fata fermelor se realizeaza din elemente prefabricate tip panouri sandwich termoizolante, in nuante de culoare deschisa (ex. RAL 9010). Se executa la timpanele acoperisului si partile verticale ale acestuia, fiind fixate pe structura metalica, de ferme, deasupra fatadei realizate din zidarie si structura din b.a., respectiv a vitrinei, de la cota +3.30 m pana la intradosul acoperisului (sageac). Fixarea se va face conform prevederilor producatorului de sistem. 30

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

Grosimile si dimensiunile elementelor s-au stabilit conform cerintelor calculului de rezistenta si de economisire a energiei. Materiale si produse Panouri sandwich tip Kingspan KS1000 RAL 9010. Materiale auxiliare - suruburi autofiletante, conexpanduri, confectii metalice de racord. Pe structura metalica ( vezi proiect STRUCTURI ) se fixeaza panouri sandwich tip KINGSPAN KS1000 SF-E, avand caracteristicile urmatoare: panourile de latime utila de 1000 mm sunt alcatuite din doua foi de tabla de 0.5 mm grosime, zincate si vopsite in culoarea RAL 9010, care au intre ele un strat de poliuretan pentru termoizolatie, panourile avand o grosime totala de 150 mm. Fixarea panourilor se face cu suruburi autofiletante, prinderea lor fiind de tip prindere ascunsa. Montarea acestora se va face conform instructiunilor de montaj date de catre furnizor. Panourile sunt omologate in Romania (RO-INCERC 010-02/019-2001) si vor avea certificat de calitate. Panourile au un coeficient de transmisie termica de 0.35 w/m2k. Racordurile si etansarile cu confectii din tabla vor fi respectate de catre executant. Aceste confectii vor fi, de asemenea, din tabla de 0.5 mm grosime, zincata si vopsita in culoare RAL 9010. Fixarea lor se va face cu pop-nituri sau suruburi autofiletante, conform tehnologiei indicate de catre furnizorul panourilor. Confectiile din tabla vor fi asigurate de catre furnizorul de panouri. Furnizarea acestor materiale se va asigura de furnizorul acceptat de beneficiar. Furnizorul va asigura si instructiunile de exploatare in timp si acestea vor face parte in final din cartea tehnica a constructiei. Nu se admite montarea panourilor care prezinta deformari, urme de lovituri sau corp deteriorat. Decupajele necesare montarii vor fi realizate pe santier, cu deosebita atentie la directia de montare si la acoperirea lor cu sorturile specificate. Neconcordantele cu proiectul, rezultate din executia defectuoasa, nu se pot remedia decat prin inlocuirea panourilor montate gresit, iar aceasta cade in sarcina executantului. 2.9.2. Criterii de performanta pentru sistemul de placare cu aluminiu compozit fatada: 2.9.2.A. Abateri dimensionale: - verticala: 0.5mm/m ; - aliniament: 0.5mm/m max 5mm la nivel caseta ; - nut pe ambele directii: 0.5mm (latimea mutului este de 20mm); - unghi: +0.5; - culoare: RAL 9006 2.9.2.B. Accesorii sistem: - sistem placare folosit: Alucobond SZ20; - profil superior: Alucobond 440045; - profil inferior: Alucobond 440046; - clipsuri plastic: Alucobond minim 3 buc/caseta; - verticalele casetei se intalnesc cu profilele L 35x35x3 (30x30x3)AL nevopsit; - nituri fixare profile pe caseta 5x14 MAGE 7021150140 INOX; - pas nituri pe orizontala: 50cm; - pas nituri pe verticala: 3buc / verticala (casete+mijloc); 2.9.2.C. Abateri dimensionale la fabricatia casetelor: - se vor folosi la fabricatie prescriptiile furnizorului de sistem; - profilele 44025 se vor gauri conform detalii astfel: 31

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

7x19 pentru gaurile de dilatare 6 buc; - 7 pentru gaurile fixe 2 buc;


- abateri la pozitionarea gaurii: 0.5mm ; - abateri la planeitate: + 0.1 mm/ml; - abateri la dimensiuni exterioare: 1mm ; - abateri la aripa indoita de 35mm: 0.5mm; -casetele vor fi livrate in santier cu foaia de protectie nedesfacuta; - zgarieturile nu se accepta decat la nivelul foliei de protectie; - casetele asezate orizontal (sageacuri, intradosuri, tavane) vor avea in mod obligatoriu, din atelier, practicate gauri ovalizate 5x25mm(minim 3 pe caseta, la colturi si mijloc) asezate la 10mm de muchia din aval, pentru evacuarea apei din infiltratii; - casetele de alucobond de la intradosuri vor avea suplimentar pozitionate minim 4 gauri ovalizate 7x30mm dispuse uniform pe caseta pentru ventilare; 2.9.2.D. Profile structura aluminiu Suport casete: - Momente de inertie minime pentru profilele de aluminiu verticale: - Inec = min 157cm4 pentru zona cu qref = 50daN/mp (vezi NP082/2004) - Inec = min 219cm4 pentru zona cu qref = 70daN/mp - Module de rezistenta minime pentru profilele de aluminiu verticale: Wnec = min 27cm3 pentru zona cu qref = 50daN/mp Wnec = min 38cm3 pentru zona cu qref = 70daN/mp - Sageata admisibila SLS: L/200 pentru zona intre reazeme si max.5mm pentru consola; - Grosime minima falca asezare profil 44025 = minim 3mm; - Grosime minima profil in zona prinderii pe piesa de fixare = 2.5mm; 2.9.2.E. Fixare profile pe structura metalica: - numar fixari: 2 buc.; - profilele se vor fixa la cotele: +3.863 FIX si +6.642 MOBIL; - pasul profilelor este maxim 1.4m; - fiecare nut vertical va avea asociat un profil suport; - abatere de la verticalitate: 0.5mm/m; - abatere de la pasul profilelor: 0.5mm; - elemente asamblare recomandate pe piesele de fixare: suruburi INOX A2(A4) min.M6; - suruburile vor avea piulite impotriva defiletarii; - in piesa fixa vor fi folosite 2 buc. suruburi min. M6x80 INOX A4; - abaterea de la jumatatea gaurii realizate vertical pentru prinderea mobila: 5mm; - lungimea gaurii ovalizate vertical pentru piesa mobila = min. 50mm; - suruburile vor avea saibe plate pe ambele parti ale imbinarii; - fixare casete pe profile verticale: suruburi INOX MAGE 5.5x20/6.3x20; - abaterea de la jumatatea gaurii ovalizate a profilului 44025: 3mm; - dupa montaj, suruburile ajutatoare se vor scoate din piesa mobila; - fixare piesa fixa de structura metal: MAGE TOPEX 5.5/6.3x190 2buc/prindere; - abatere orizontalitate suruburi: 1mm ; - fixare piesa mobila pe structura metalica: ST 6.3x30 INOX A4 6buc/prindere; - intre cornierele piesei de fixare si structura / panou termoizolant + structura, se vor folosi piese din PVC / poliamida cu grosimea de min 2mm pe intreaga grosime de contact intre Al si otel;

32

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

- grosimea minima a piesei de fixare: 3mm/element, se recomanda folosirea unui cornier 100x50x3 Al; - inaltimea minima piesa de fixare 100mm; Se recomanda o inaltime de minim 120mm; - abaterile structurii ce depasesc 5cm vor fi tratate intr-un proiect separat; - la fixarea pe beton se foloseste acelasi sistem de piese de fixare iar in locul suruburilor se vor folosi ancore HILTI HSA-R M10x100 2buc/piesa (cate o ancora pe fiecare parte); -la fixarea in zidarie se folosesc ancore de zidarie HILTI HRD-URT 120mm adancime; 2.9.3.Norme ce trebuie luate in considerare: - Legea 10/1995 Privind calitatea in constructii". - NORMATIVUL P100 - 2006 "Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor" - STAS 10101/0 A - 87 - "Clasificarea si gruparea actiunilor pentru constructii civile si industriale" - STAS 10101/2 - 89 - "incarcari datorate procesului de exploatare" - STAS 10101/23A - 86 - "incarcari date de temperatura exterioara in constructii civile si industriale. - Normativ pentru proiectarea si montajul peretilor cortina pentru satisfacerea cerintelor de calitate prevazute de legea 10/1995-NP 102/2004 - Cod de proiectare NP 082-04 (Actiunea vantului) - Cod de proiectare CR 0-2005 (Bazele proiectarii structurilor in constructii) 2.9.4.Cerinte generale de calitate in executie: - sa prezinte la inceputul executiei Agremente si Certificate de Calitate ale materialelor folosite; - sa prezinte proiect de executie verificat de un verificator atestat M.L.P.T.L.; - sa prezinte Manualul Calitatii; - sa prezinte planul calitatii specific prezentului proiect; - sa prezinte decizii interne privind atribuirea responsabilitatilor in cadrul companiei; - sa intocmeasca in timpul executiei toate documentele necesare (Procese Verbale de trasare, de preluare a amplasamentului, de verificare a lucrarilor executate, de receptii partiale si finale); - subcontractantul care preia contractul raspunde de calitatea productiei precum si de asamblarea profesionala a elementelor constructiei; - pentru asigurarea calitatii, in cataloagele producatorilor de profile de aluminiu se afla norme de prelucrare si de montaj. Ele sunt, la cerere, puse la dispozitia beneficiarului. 2.9.5. Cerinte pentru materiale 2.9.5.1. Aluminiu Se folosesc profile extrudate de aluminiu din aliaj AlMgSi0,5F22 EN-AW-6060 conf EN 755 in calitate vopsita sau nevopsita. Toate imbinarile aluminiu-aluminiu vor fi realizate cu elemente de asamblare INOX calitatea minim A2. Abaterile de la aceste reguli se stabilesc in scris. Material compozit tip Alucobond de grosime 4 mm, cu urmatoarele caracteristici fizico-mecanice minim necesare: - intervalul de temperaturi nominal:- 50C + 80C - dilatarea relativa: 2,4 mm/m/100K; - factor absorbtie a vibratiilor: d=0,0087 - alungirea relativa: A=5% - modul de elasticitate: E=7x104 N/mm2 - tensiunea admisibila Radm=53 N/mm2 masa: m=5,5 kg/m2 33

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

Culoarea conform proiect arhitectura. 2.9.5.2. Otel Piesele de otel pentru ancorari, rigidizari si precadre sunt fie inoxidabile, fie prevazute cu operatii de zincare termica. Prelucrarile ulterioare trebuie evitate. Zincarea pieselor de otel se va verifica temeinic dupa transportul la santier si inainte de montajul pieselor de aluminiu. Partile zincate deteriorate ca si eventualele suduri sunt curatate, degresate si apoi sunt vopsite bine cu vopsea de protectie de cea mai buna calitate - sau cu zinc rece. Intre elementul de aluminiu si otel se va introduce un material neutru electric. Toate imbinarile otel-aluminiu vor fi realizate cu elemente de asamblare INOX calitatea minim A2. 2.9.5. Montai si executie Executantul are obligatia sa intocmeasca proiectul tehnologic de executie bazat pe detaliile si documentatia predata de proiectantul de specialitate. Acest proiect va fi aprobat de proiectantul general si de proiectantul de specialitate, inceperea executiei va putea incepe dupa aprobarea acestui proiect. Proiectarea si propunerile pentru detalii de executie sunt de luat in considerare in formarea pretului. Consimtamantul arhitectilor consta numai in concordanta cu caietul de sarcini si datele arhitecturale cerute. Raspunderea pentru corectitudinea tehnica, stabilitate, izolatii ramane dupa eliberarea desenelor de executie in sarcina executantului. La executie se va respecta tema si stereotomia din planurile de arhitectura urmand ca diferentele fata de elementele de ancorare sa se faca in zonele de colturi. 2.10. INVELITOAREA Beneficiarul, prin managerul de proiect, va comunica antreprenorului daca exista deja agreat un furnizor si/sau producator. Pe baza proiectului de arhitectura furnizorul agreat va efectua masuratori si va elabora un proiect suplimentar specific de executie. Proiectul tehnologic cu desene de fabricatie si montaj al acestor inchideri va fi inaintat spre aprobare proiectantului general si beneficiarului. Concept de baza Tabla metalica trapezoidala, zincata continuu la cald, grosimea nominala a tablei de cel putin 0,8 mm, acoperita pe ambele parti cu material plastic, crem-alb RAL 9001, dispunere in panta de 3,7 Grosimea tablei si inaltimea de striere sunt in conformitate cu calculul de rezistenta. Etansarea acoperisului si izolarea termica corespunzatoare cerintelor de economisire a energiei. Montaj incepand de la marginea superioara a tablei trapezoidale format din: - bariera antivapori din folie de polietilena, cu grosimea de 0,40 mm. - termoizolatie din material termoizolant din fibra minerala, neinflamabil A1 conform DIN 4102, tare, rezistent la circulatie, pentru clasa minima de compresiune 65 kN/m2 la 10 % comprimare. Grosimea 220 mm. - izolatie de acoperis: membrana FPO moale cu intaritura din fibre sintetice, fixat mecanic, cu grosimea de 1,5 mm, imbinare cu sudura prin umflare sau aer fierbinte, conform instructiunilor furnizorului, Executia invelitoarei: Pentru tehnologia de executie: se vor studia "INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE SI MONTAJ" date de furnizorul sistemului. Furnizorul va prezenta si instructiunile de exploatare in timp (ex. indepartarea zapezii de pe acoperis la caderi masive de zapada). Si aceste documente vor face parte din cartea tehnica a constructiei. 34

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

Colectarea apei de pe invelitoare se va face in jgeaburi si burlane din tabla titan-zinc, conform detaliilor. Burlanele coboara pe langa rezalitul structurii de rezistenta si va avea prevazuta o palnie de parafrunzar atat la imbinarea cu jgheabul cat si la 1,50 m inaltime. Se vor monta profile din tabla, caserate cu membrana FPO, pentru directionarea apelor pluviale. Burlanele se vor fixa la baza lor, in dreptul pieselor de curatare. In zonele cu pericol de izbire (spre rampa de acces masini aprovizionare sau spre parcaje) burlanele vor fi confectionate din otel pe o inaltime de 1,50m -inaltime masurata de la nivelul trotuarului. Teste, probe si verificari: Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor, privind cele spuse mai sus. 2.11. LUCRARI EXECUTIE/ MONTAJ MOBILIER MDF, PROTECTII PVC, PODINA OSB MASA AMBALARE si ANCADRAMENT GOL FEREASTRA SPION - in birou Executantul mesei de impachetat si ancadramentului ferestrei spion va trebui: - sa realizeze releveul locului in care se va monta masa; - sa prezinte mostre (consola, blat) si sa obtina acceptul proiectantului si al beneficiarului; - sa execute montajul "la cheie"; Concept de baza si executie Masa pentru ambalare (amplasata in sala de vanzare de-a lungul vitrinei, in fata caselor de marcat) si ancadramentul pentru golul ferestrei spion vor fi din MDF protejat cu vopsea rezistenta la zgarieturi, cu muchii rotunjite, rezistente la lovire, culoare albastru RAL 5010. Dimensiunile vor fi L ~ 15,06 m, latime ~ 0,40m, grosime 0,28 cm. Sustinerea blatului se va face cu console realizate din inox fixate mecanic de montantii tamplariei de la vitrina. Pentru detalii v. pl.A10-21. STRAIFURI PROTECTIE Concept de baza si executie In depozit, in sala de vanzare (mai putin in zona frigiderelor), in zona scarii acces spatiu livrare, pe contur, se vor monta straifuri de protectie la lovire din PVC avand grosimea de 20 mm si latimea de 20 cm cu colturile tesite. Montarea se face conform planselor cu elevatii pereti ( seria A9..) Fixarea se va face cu holtzsuruburi cu cap ingropat. Pentru detalii v. PL.A9-04C DETALII PLINTE, COMPARTIMENTARI. PROTECTII PVC ZONA WINDFANG Se vor monta protectii semicilindrice din PVC, culoare RAL 5010, la cota +0.825m, pe colturile exterioare ale tamplariei windfangului. ( vezi pl. A10-18) PODINA OSB LA PASARELA TEHNICA Concept de baza si executie Se vor folosi panouri OSB cu grosimea de 22mm simplu asezate intre cornierele de la baza pasarelei. 2.12. LUCRARI CONFECTII METALICE Beneficiarul, prin managerul de proiect, va comunica antreprenorului daca exista deja agreat un furnizor si/sau producator pentru anumite confectii. Pe baza caietului de confectii metalice si a detaliilor din volumul de arhitectura furnizorul agreat va efectua masuratori si va elabora un proiect suplimentar specific de executie. Documentatia tehnica de executie va fi elaborata de firma care uzineaza elementele de constructii din metal si de firma care monteaza aceste elemente. 35

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

CMZ1

GRILAJE LA DEPOZIT

LIVRARE 24 ORE

PENTRU DETALII VEZI PLANSA A.10.01

36

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

CMZ2 CMZ3 CMZ4 CMZ5 CMZ6 CMZ8 CMZ9 CMZ10 CMZ12 -b,c CMZ13 CMZ14 CMZ15 CMZ16 CMZ17 CMZ18 CMZ20 CM Z21 CMZ22 CMZ23 CMZ24 CMZ25 CMZ26 CMZ27 CMZ28 CMZF1 CMZF2 CMX1 CMX2 CMX3 CMX4 CMX5 CMX7 CMX8 CMAL1 CMAL2

GRILAJ DE COMPARTIMENTARE INTRE DEPOZIT PERMANENT SI DEPOZIT 24 ORE BALUSTRADA LA SCARA APROVIZIONARE GRATAR MOBIL ZINCAT (LA MASINA DE SPALAT PE JOS) GRATAR PENTRU ZAPADA CONFECTII PRAGURI - WINDFANG CONFECTII PRAGURI CONFECTII PRAGURI CONFECTII PRAGURI TRAVERSE LA TAVAN DEPOZIT

PENTRU DETALII VEZI PLANSA A.10.02 PENTRU DETALII VEZI PLANSA A.10.03 PENTRU DETALII VEZI PLANSA A.10.04 PENTRU PENTRU PENTRU PENTRU PENTRU PENTRU DETALII DETALII DETALII DETALII DETALII DETALII VEZI VEZI VEZI VEZI VEZI VEZI PLANSA PLANSA PLANSA PLANSA PLANSA PLANSA A.10.05 A.10.06 A.10.06 A.10.06 A.10.06 A.10.07

CONFECTIE BORDARE SCARA ACCES POD PENTRU DETALII VEZI PLANSA A.10.07 COMPARTIMENTARE LA MASINA DE SPALAT PE JOS PENTRU DETALII VEZI PLANSA A.10.11 GRILAJE LA PLATFORMA UTILAJE PENTRU DETALII VEZI PLANSE A.10.09 BALUSTRADA EXTERIOARA LA RAMPA BOXA GUNOI SCARA ACCES TERASA LIVRARE CONFECTIE DIN TABLA STRIATA DE OTEL 3MM GROSIME PROTECTIE LA LOVIRE LA USA SECTIONALA GHIDAJE LA RAMPA PROTECTII LA STAPLII DE ILUMINAT EXTERIOR STRUCTURA SUSTINERE SCARA ACCES POD STRUCTURA ZINCATA SUSTINERE ATIC CASETA LUMINOASA CATARG IMPREJMUIRI RAMPA MOBILA LA ZONA LIVRARE GRILAJ EXTERIOR LA FEREASTRA F1 GRILAJ EXTERIOR LA FEREASTRA F2 STRUCTURA GARARE CARUCIOARE CUMPARATURI SI BICICLETE SE EXECUTA DIN INOX TIP V4A STALPI DE PROTECTIE LA EXTERIOR MASTI STALPI COPERTINA EXECUTATE DIN OTEL INOX STALPI ROTATIVI STALPI DE PROTECTIE LA USA RAPIDA CONSOLA SUSTINERE MASA IMPACHETARE VITRINA NON FOOD PENTRU PENTRU PENTRU PENTRU PENTRU PENTRU PENTRU PENTRU PENTRU PENTRU PENTRU PENTRU PENTRU PENTRU PENTRU DETALII DETALII DETALII DETALII DETALII DETALII DETALII DETALII DETALII DETALII DETALII DETALII DETALII DETALII DETALII VEZI VEZI VEZI VEZI PLANSE PLANSE PLANSE PLANSA A.10.13 A.10.10 A.10.12 A.10.14

VEZI PLANSA A.10.15 VEZI PLANSA A.10.08 VEZI PLANSE A.10.20 V. PLANSE A.8.03 V. PLANSE A.10.23 V. PLANSE A.10.24 V. PLANSA A.10.25 V. INDICATII FURNIZOR VEZI PLANSA A.10.16 VEZI PLANSA A.10.16 VEZI PLANSA A.10.17

PENTRU DETALII VEZI PLANSA A.10.18 PENTRU DETALII VEZI PLANSA A.10.19

TABLA ALUMINIU - MASCA CANT USA DEPOZIT SI SALA VANZARE USA RAPIDA TABLA DIN ALUMINIU PROTECTIE LANGA GARARE PENTRU DETALII VEZI PLANSA A.10.22 CARUCIOARE, 2.5MM GROSIME, ALUMINIU STRIAT QUINTET

PENTRU DETALII VEZI PLANSA A.10.18 PENTRU DETALII VEZI PLANSA A.10.18 PENTRU DETALII VEZI PLANSA A.10.21 FURNITURA LIDL - PENTRU DETALII VEZI PLANSA A. 10.17 INTRE PENTRU DETALII VEZI PLANSA A.10.22

Orice modificare de proiect se face numai cu aprobarea prealabila scrisa a proiectantului si avizul beneficiarului. Modificarile mai importante se introduc in planurile de executie de catre proiectant, pentru unele modificari mici acestea se pot face de catre uzina dupa ce primeste avizul in scris al proiectantului. Dupa verificarea proiectului si introducerea eventualelor modificari, uzina constructoare intocmeste documentatia de executie si montaj care trebuie sa cuprinda: - toate operatiile de uzinare pe care le necesita realizarea elementelor; 37

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

- tehnologia de debitare si taiere; - tehnologia de montaj, conform procedeelor omologate de fixare; Fabricantul trebuie sa inceapa fabricarea in timp util, conform conditiilor contractului cu proprietarul, dupa ce proprietarul furnizeaza in timp util un set de documente de constructie, complet editat pentru faza de constructie. In "Faza de Constructie" planurile si specificatiile trebuie sa permita fabricantului sa faca comanda pentru materiale, sa prepare si sa completeze planurile de executie si montaj. Toate desenele de executie facute de fabricant si copiile dupa ele vor fi trimise la inginerul responsabil cu proiectul (managerul de proiect) pentru examinare si aprobare. Fabricantul va include in programare un maxim de 20 de zile lucratoare pentru ca desenele de executie sa vina inapoi. Desenele pot veni de la inginer fie aprobate, fie cu corecturi care trebuie facute inainte de obtinerea aprobarii finale. Fabricantul va face toate corecturile, va furniza plansele corectate inginerului responsabil cu proiectul si dupa aceea va primi aprobarea proprietarului sa inceapa fabricarea. Aprobarea de catre inginerul responsabil cu proiectul a desenelor de executie intocmite de catre fabricant, demonstreaza ca fabricantul a interpretat corect Documentele Contractuale si responsabilitatea pentru acuratetea dimensiunilor detaliilor pe desenele de executie si de o potrivire perfecta a partilor asamblate pe santier. Antreprenorul general va fi singurul responsabil pentru verificarea si coordonarea tuturor dimensiunilor, etc., cu lucrarile celorlalte specialitati. Taieturi, gauri etc. cerute pentru celelalte specialitati vor fi prezentate pe desenele de executie si executate in atelier. Taieturi sau goluri in elementele de structura din otel executate pe santier nu sunt permise. Orice modificari sau taieturi executate pe santier nu vor fi facute fara aprobarea in prealabil a inginerului responsabil cu proiectul pentru fiecare caz in parte. Imbinarile vor fi executate in asa fel incat sa dezvolte intreaga capacitate a elementului in punctul de imbinare, cu exceptia situatiilor cand exista alte note pe planuri sau alte detalii. Niciun element nu va fi imbinat in puncte cu solicitari maxime. Niciun desen din proiect nu va fi copiat sub nici o forma pentru a fi folosit ca desen de executie. Toate desenele de executie se vor pregati sub imediata indrumare si supraveghere a unui inginer mecanic licentiat si familiar cu acest fel de lucrare.

2.13.HIDROIZOLAT1I LA INFRASTRUCTURA Obiect: Prezentul capitol cuprinde exigentele de baza privind lucrarile de hidroizolatii ale radierului. Reglementari tehnice de referinta: Proiectul prevede realizarea unor hidroizolatii curente aplicate in straturi, pe suport rigid. In cazul realizarii hidroizolatiilor curente cu materiale bituminoase se vor respecta conditiile prevazute in reglementarea C112-86: "Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrari de constructii". Utilizarea altor categorii de materiale izolante va putea fi admisa de proiectant, la propunerea executantului, numai pe baza unor justificari motivate tehnic. Executia lucrarilor de hidroizolatie Se vor realiza hidroizolatiile sub forma unor fasii orizontale, peste betonul de egalizare, inainte de realizarea radierului. Hidroizolatia orizontala se va intoarce pe fetele verticale ale radierului. 38

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

Se recomanda utilizarea izolatiilor cu bitumuri aditivate; numarul de straturi va fi stabilit de executant, in functie de caracteristicile materialului, dar nu va fi mai mic decat trei. Izolatia orizontala (sub radier) se va aplica pe betonul de egalizare si va fi imediat protejata cu o sapa de protectie din mortar de ciment de 4cm grosime. Izolatia orizontala va fi racordata printr-o "bucla" (pentru preluarea deplasarii relative) cu izolatia verticala. Pentru evitarea perforarii accidentale a straturilor izolante verticale, acestea vor fi protejate cu fasii de membrane HPDE cu butoni (tip Tefond). Verificarea calitatii lucrarilor. Abateri admise Lucrarile de hidroizolatii, majoritatea lor fiind lucrari ascunse, calitatea lor se va verifica pe etape de executie, incheindu-se documentele prevazute in normativul C112-86 privind calitatea materialelor puse in opera si modul lor de realizare in care sa rezulte ca au fost respectate urmatoarele: - calitatea suportului - rigiditate, aderenta, planeitate, umiditate, constatari facute conform normelor in vigoare; - calitatea materialelor de hidroizolatii conform certificatelor de calitate; - pozitionarea si ancorarea pieselor metalice (daca este cazul); - calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat al hidroizolatiei, incusiv a celorlalte lucrari de constructii aferente. 2.14.TERMOIZOLATII Concept de baza Pentru asigurarea coeficientului de transfer termic la pereti de 0,46 W/mpK, si de 0,19 W/mpK la acoperis, pentru evitarea puntilor termice intre zonele calde si reci ale cladirii si mediul inconjurator se vor termoizola astfel: 1. Acoperisul: cu saltea vata minerala 22 cm, rezistenta la foc(WLG035) + bariera de vapori. 2. Timpanele acoperisului si portiunile verticale ale acestuia, inchise cu sisteme de pereti realizati din panouri sandwich termoizolante. 3. Terasa peste depozitul de livrare; termoizolatie polistiren extrudat rezistent la incarcari mecanice 22cm + bariera antivapori. 4. Placa cota 0,00 - cu polistiren extrudat 5 cm, perimetral 2 m sub placa. 5. Soclul de beton fata de zona umplutura pamant pana la cota -0,05 - polistiren extrudat 8 cm. 6. Stalpii de beton armat inspre exterior - polistiren expandat 8 cm. Standarde de referinta - C 107/0-2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri; - C 107/1-2005 - Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile de locuit; - C 107/2-2005 - Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladiri cu alta destinatie decat cea de locuit; - C 107/3-2005 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor; - C 107/4-2005 - Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit; C 107/5-2005 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructii in contact cu solul; - GP 058-2000 - Ghid pentru optimizarea nivelului de protectie termica la cladirile de locuit; Materiale si produse - vata minerala 22 cm grosime, respectiv 16cm + bariera de vapori; - polistiren extrudat (sub placa cota +0,00); 39

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

- polistiren expandat (pe exteriorul structurii de b.a.) si la terasa; Verificari inainte de inceperea lucrarilor de izolatii termice - terminarea lucrarilor anterioare ( existenta Procesului verbal de receptie) - existenta procedurii tehnice de executie a lucrarilor de izolatii termice in documentatia constructorului; - existenta proiectului si a detaliilor de executie; - existenta certificatelor de calitate pentru materiale , a agrementelor tehnice pentru materiale si proceduri noi ; - existenta de personal calificat pentru executia lucrarilor ; - existenta utilajelor necesare lucrarilor; - pregatirea suprafetei suport : - suprafata suport trebuie sa fie neteda , fara asperitati si fara contrapante ; - denivelarile mici se vor corecta cu mortar marca M100T; Executia termoizolatiei 1. Pentru termoizolarea placii de cota 0,00, inainte de fixarea armaturii si turnarea betonului se vor aseza pe stratul de pietris compactat (de 10 cm grosime) placi de polistiren extrudat de 5 cm care va fi protejat cu hartie Kraft sau cu folie PVC. 2. Soclul de beton va fi termoizolat in zona spre umplutura de pamant spre exteriorul cladirii cu un strat de polistiren extrudat de 8 cm grosime fixat pe vericala soclului prin intermediul amorsei hidroizolante (vezi si cap. HIDROIZOLATII). 3. Rezalitul exterior al stalpilor va fi termoizolat cu polistiren expandat de 8 cm grosime fixat cu plasa de fibra de sticla si masa de spaclu. Verificari la sfarsitul executiei lucrarilor de izolatii termice - daca parametrii climatici interiori (temperaturi , umiditati relative) corespund proiectului in limitele admisibile care sunt : pentru temperatura interioara 0,5 0 C si pentru umiditatea relativa interioara 2 %; - daca nu apare condens in dreptul puntilor termice; - daca temperatura interioara a elementelor de inchidere si a puntilor termice corespunde valorilor proiectate; Verificarea calitatii lucrarilor. Abateri admise Lucrarile de termoizolatii, majoritatea lor fiind lucrari ascunse, calitatea lor se va verifica pe etape de executie, incheindu-se proces-verbal, din care sa rezulte ca au fost respectate urmatoarele: - calitatea suportului - rigiditate, aderenta, planeitate, umiditate, constatari facute conform normelor in vigoare; - calitatea materialelor de termoizolatii conform certificatelor de calitate; LUCRARI EXTERIOARE 3.1 SPATII VERZI Beneficiarul, prin managerul de proiect, va comunica antreprenorului daca exista deja agreat un furnizor si/sau producator. Antreprenorul va contracta serviciile specializate ale furnizorului si/sau producatorului de materiale si tehnologii, sau va obtine de la o firma specializata, pe cheltuiala sa, consultanta sau proiectele de detaliu necesare executiei. Concept de baza Se va respecta planul de situatie A2-01. Intre limita proprietatii si zona carosabilului sau constructie se gasesc de obicei zone care vor fi amenajate ca spatii verzi. 40

Adresa: Str. Transilvaniei Nr. 35, Sect.1, Bucuresti Mobil: +(40) 724 284 241 E-mail:

krautz@krautz.ro

Aceste spatii verzi nu se prevad ca insule in mijlocul parcarilor decit in mod exceptional, ca si conditie de avizare a proiectului din partea autoritatilor. Spatiile verzi sunt limitate de borduri care sunt de 10 cm latime, numai in zona rampei - 15 cm inaltime. Capacele de scurgere pluviala inglobate in bordura, in zona parcarilor, vor fi prevazute cu gratare metalice. Executia zonei verzi cu gazon sau alte plante Se executa decopertarea terenului aproximativ 30 cm grosime. Gazonul va fi plantat pe un strat de pamant fertil de minim 30 cm amestecat cu ingrasamant pe baza de azot. Se pot folosi si plante usor de intretinut cu h.max. 30cm. si care sa nu depaseasca numarul de 7 bucati pe metrul patrat. Eventual se poate folosi o protectie a terenului cu resturi de coaja de copac. Conditii de calitate pentru receptie Calitatea amenajarilor (gazon sau plante mici) va fi evaluata vizual. 3.2.IMPREJMUIRI Concept de baza Pe limita proprietatii se va construi o imprejmuire realizata din panouri fixe. Standarde de referinta - Legea nr. 10/1995; - Ord. Nr. 1576 din 15.10.2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice; - Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare, indicativ NP 06802-cap,Siguranta la intruziuni si efractii; siguranta cu privire la imprejmuiri Gard Se va executa o imprejmuire cu soclu 30x h 25 cm, din panouri de plasa (plasa de sarma galvanlzata de 5 m - ochiuri 50/200mm) galvanizata, bordurate, cu dimensiunile de 2x1,25 m. Panourile se vor fixa pe stalpi din teava galvanizata 60x40x2mm incastrati in fundatii izolate. Panourile de gard sunt facute din sarma zincata termic, conform DIN 50976.

Data: ianuarie 2012 intocmit: arh. Time Laura verificat: arh. Gheorghe Stanciu

41

S-ar putea să vă placă și