TE

H N O L O G I E

F A R M A C E U T I C Ă

P E N T R U

A S I S T E N Ţ I I

D E

F A R M A C I E

S C O A L A P O S T L I C E A L A D I M I T R I E C A N T E M I R T G - M U R E S

IOAN

RAD

PROPEDEUTICĂ ŞI OPERAŢII GENERALE FARMACEUTICE
S U P O R T
( t e o r i e I ) s i

D E

C U R S
t e h n o l o g i c - A M F

l a b o r a t o r

2006
1

C u p r i n s

C u p r i n s
1.4. Farmacia........................................................................................................................4 1.4.1. Exigenţe. Modul de organizare a spaţiului farmaceutic...................................................4 1.4.2. Modul de depozitare şi etichetare a substanţelor medicamentoase...............................5 1.4.3. Modul de ambalare, etichetare şi eliberare din farmacie a diferitelor forme farmaceutice sau substanţe medicamentoase....................................................................7 1.5. Noţiuni generale despre medicament...........................................................................8 1.5.1. Definiţie.............................................................................................................................8 1.5.2. Clasificarea medicamentelor............................................................................................8 1.6. Căile de administrare a medicamentelor....................................................................10 1.6.1. Calea orală.....................................................................................................................10 1.6.2. Căile parenterale............................................................................................................10 1.6.3. Calea cutanată................................................................................................................11 1.6.4. Căile transmucoase........................................................................................................12 1.7. Biofarmacia..................................................................................................................12 1.7.1. Aspecte generale............................................................................................................12 1.7.2. Fazele evoluţiei medicamentelor în organism...............................................................13 1.7.3. Factorii care influenţează biodisponibilitatea.................................................................13 1.8. Modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor....................................................14 1.8.1. Superscriptio ..................................................................................................................14 1.8.2. Invocatio .........................................................................................................................14 1.8.3. Prescriptio.......................................................................................................................14 1.8.4. Instructio (signatura).......................................................................................................15 1.8.5. Subscriptio .....................................................................................................................15 1.8.6. Adscriptio (Adnotatio).....................................................................................................15 1.9. Reguli generale privind prescrierea, prepararea şi eliberarea medicamentelor........15 1.10. Verificarea şi calcularea dozelor maxime.................................................................16 1.10.1. Aspecte generale..........................................................................................................16 1.10.2. Dozele maxime pentru adulţi........................................................................................16 1.10.3. Calcularea dozelor maxime pentru bătrâni..................................................................18 1.10.4. Calcularea dozelor maxime pentru copii......................................................................18 1.11. Prevederi generale ale Farmacopeei X....................................................................20 1.11.1. Concentraţia.................................................................................................................20 1.11.2. Temperatura.................................................................................................................20 1.11.3. Presiunea......................................................................................................................20 1.11.4. Solvenţi.........................................................................................................................20 1.11.5. Stabilitate, perioada de valabilitate..............................................................................20 1.11.6. Conservare...................................................................................................................20 CAPITOLUL II OPERAŢII FARMACEUTICE GENERALE........................................................................................22 2.1. Cântărirea....................................................................................................................22 2.1.1. Tipuri de balanţe utilizate în unităţile farmaceutice........................................................22 2.1.2. Aspecte tehnice legate de funcţionarea şi păstrarea balanţelor....................................25 2.1.3. Aspecte practice importante privind cântărirea..............................................................25 2.2. Măsurarea la volum a lichidelor..................................................................................26 2.1.1. Vase gradate utilizate.....................................................................................................26 2.2.2. Aspecte practice privind măsurarea volumelor de lichide.............................................28 2.2.3. Măsurarea în picături......................................................................................................29 2.3. Distilarea......................................................................................................................29 2.3.1. Definiţie...........................................................................................................................29 2.3.2. Componentele distilatorului............................................................................................29 2.3.3. Distilatoare utilizate în farmacie.....................................................................................29 2.3.4. Distilatoare utilizate în industrie.....................................................................................31 2.4. Dizolvarea....................................................................................................................32 2.4.1. Definiţie...........................................................................................................................32 2.4.2. Solubilitatea....................................................................................................................32 2.4.3. Factorii care influenţează solubilitatea substanţei.........................................................33
2

TE

H N O L O G I E

F A R M A C E U T I C Ă

P E N T R U

A S I S T E N Ţ I I

D E

F A R M A C I E

2.4.4. Factori care influenţează viteza de dizolvare.................................................................34 2.5. Solubilizarea................................................................................................................35 2.5.1. Solubilizarea cu agenţi tensioactivi................................................................................35 2.5.2. Solubilizarea prin formare de complecşi sau asociaţii moleculare................................37 2.5.3. Solubilizarea prin formarea de săruri.............................................................................38 2.5.4. Solubilizarea prin introducerea grupărilor hidrofilice în moleculă..................................39 2.6. Amestecarea................................................................................................................39 2.6.1. Agitarea...........................................................................................................................39 2.6.2. Amestecarea...................................................................................................................41 2.7. Filtrarea........................................................................................................................43 2.7.1. Definiţie...........................................................................................................................43 2.7.2. Mecanismele filtrării........................................................................................................43 2.7.3. Scopurile filtrării..............................................................................................................43 2.7.4. Caracteristicile materialelor filtrante...............................................................................43 2.7.5. Tipuri de materiale filtrante.............................................................................................44 2.7.6. Aparate de filtrare...........................................................................................................45 2.8. Centrifugarea...............................................................................................................49 2.9. Decantarea..................................................................................................................49 2.9.1. Înclinarea vasului............................................................................................................49 2.9.2. Sifonarea.........................................................................................................................49 2.9.3. Pâlnii de separare...........................................................................................................49 2.9.4. Recipiente cilindrice........................................................................................................50 2.9.5. Recipientul Florentin.......................................................................................................50 2.10. Clarificarea.................................................................................................................50 2.10.1. Clarificarea prin încălzire..............................................................................................50 2.10.2. Clarificarea prin fermentare..........................................................................................50 2.10.3. Clarificarea cu pastă de hârtie de filtru........................................................................50 2.10.4. Clarificarea utilizând pulberi insolubile.........................................................................51 2.11. Decolorarea...............................................................................................................51 2.11.1. Decolorare fizică...........................................................................................................51 2.11.2. Decolorarea chimică.....................................................................................................51 2.11.3. Decolorarea optică.......................................................................................................51 2.12. Evaporarea................................................................................................................51 2.12.1. Evaporarea spontană...................................................................................................51 2.12.2. Evaporarea cu ajutorul căldurii.....................................................................................51 2.12.3. Evaporarea cu ajutorul căldurii şi vidului......................................................................51 2.13. Mărunţirea. Pulverizarea. Cernerea..........................................................................51 2.13.1. Mărunţirea.....................................................................................................................51 2.13.2. Pulverizarea..................................................................................................................53 2.14. Cernerea....................................................................................................................57 2.14.1. Definiţie.........................................................................................................................57 2.14.2. Factori care influenţează cernerea...............................................................................58 2.14.3. Tipuri de site industriale...............................................................................................59 2.15. Uscarea......................................................................................................................60 2.15.1. Definiţie.........................................................................................................................60 2.15.2. Obiectivele uscării........................................................................................................60 2.15.3. Uscarea lichidelor.........................................................................................................61 2.15.4. Uscarea solidelor..........................................................................................................62 2.16. Sterilizarea.................................................................................................................68 2.16.1. Definiţie. Generalităţi....................................................................................................68 2.16.2. Metode de sterilizare....................................................................................................69 Bibliografie..............................................................................................................................74

3

Încăperile farmaciei se împart în două categorii: a) încăperi de lucru.în funcţie de categoria de produse (tehnico-medicale. raft rotativ (vertuşcă). dulapuri farmaceutice. încăperile de lucru: Oficina este încăperea în care farmacistul intră în contact cu publicul. • laboratorul pentru analiza medicamentelor.să dispună de încălzire sau aer condiţionat astfel încât să fie respectate următoarele temperaturi în diferite încăperi:  18-20°C în oficină şi încăperile de lucru. rafturi fixe.1. OTC). masa pentru receptură pe rafturile căreia se găsesc borcanele cu substanţe medicamentoase etc. b) încăperi de depozitare: • depozitul. . ceaiuri. de asemenea în ordine alfabetică. precum şi masă cu scaune pentru clienţi.  medicamentele obişnuite (anodine) pe rafturi în funcţie de forma farmaceutică. • boxa sterilă.C a p i t o l u l 1 . • pivniţa.4. în care sunt incluse următoarele: • oficina (camera de eliberare a medicamentelor). • grup social. . • receptura.să aibă încăperi bine luminate. FARMACIA 1. ca de exemplu: mese de oficină.sunt depozitate temporar (până la eliberare) medicamentele. uscate şi cu ventilaţie corespunzătoare. În continuare se vor prezenta în mod succint. cosmetice şi tehnico-medicale în condiţiile prevăzute de lege. substanţele medicamentoase. . . Oficina trebuie să aibă o dimensiune corespunzătoare şi să fie dotată cu mobilier adecvat. În această cameră există mobilier adaptat activităţii specifice acestei încăperi (mese pentru balanţe. • camera de gardă. medicamente eliberate pe prescripţii. cosmetice. mese pentru alte activităţi specifice.în funcţie de calea de administrare (extern sau intern). . Exigenţe. în funcţie de forma farmaceutică şi în ordine alfabetică. . ceaiuri. • birou. Receptura trebuie să comunice cu oficina şi este spaţiul în care se prepară medicamentele pe bază de reţete magistrale.intensitatea efectului terapeutic şi anume:  medicamente puternic active în dulapul „Separanda”.).gradul de vandabilitate (cele mai vandabile la îndemână pentru a evita mişcări inutile).  15-18°C în depozit.  6-15°C în pivniţă. • spălătorul. Modul de organizare a spaţiului farmaceutic Farmacia este unitatea sanitară în care: . 4 .se prepară forme oficinale şi reţete magistrale.4.are loc manipularea medicamentelor fiind veriga de legătură între depozitul farmaceutic sau chiar producător şi pacient sau alţi cumpărători. G e n e r a l i t ă ţ i 1. În oficină medicamentele sunt aranjate pe rafturi sau în dulapuri după mai multe criterii: . • laboratorul.şi să fie situată la parter. Localul farmaciei trebuie să corespundă unor exigenţe impuse de legislaţia în vigoare şi anume: . .

respectiv pe care se pregătesc coletele pentru beneficiari. patentule. respectiv reactivi. forme oficinale etc.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E Tot în această încăpere se găseşte dulapul Venena care conţine medicamente toxice şi stupefiante şi dulapul Separanda pentru substanţe puternic active. În afara mobilierului şi aparaturii prezentate în receptură se mai păstrează: . injectabile etc. iar pentru sterilizarea aerului se utilizează lămpi cu raze ultraviolete. etichete.4. . este obligatoriu amenajarea unei boxe sterile în receptură sau laborator. Ustensilele necesare pentru manipularea toxicelor şi stupefiantelor se păstrează în Venena. borcane.în borcane de material plastic sau cutii de tablă cu închidere ermetică pentru substanţe delicvescente. Pe fiecare ambalaj trebuie să fie scrisă tara fără dop. Toată aparatura şi ustensilele utilizate în acest spaţiu trebuie să fie foarte curate şi sterilizate. În farmaciile mai mici unde nu există un spaţiu special destinat acestui scop. capsule de porţelan. capsule de hârtie. Modul de depozitare şi etichetare a substanţelor medicamentoase A. aparatură etc. mensuri gradate). În funcţie de toxicitatea substanţelor medicamentoase. produsele tipizate.materiale pentru ambalare şi pregătirea medicamentelor pentru expediere (sticle.). unguente.). vaccinuri etc. Laboratorul este spaţiul în care se prepară cantităţi mari de medicamente (supozitoare. pungi.). substanţele.ustensile necesare pentru prepararea formelor farmaceutice (mojare.) cât şi ambalajele. la 2-3 cm distanţă între borcane şi 1-2 cm de la 5 .în borcane cu dop rodat. higroscopice sau efluorescente. Tot în această încăpere este importantă existenţa unei mese pe care se pun temporar medicamentele până la recepţie. Încăperi de depozitare Depozitul este o încăpere prevăzută cu rafturi sau dulapuri pe care sunt aranjate. 1. dulapuri etc. Boxa sterilă este foarte importantă. flacoane cu dop. şi anume: . În farmaciile mai mici există şi o masă pentru analiză a substanţelor medicamentoase şi de asemenea. un spălător pentru spălarea recipientelor. tecturi. În această cameră poate exista şi o mică boxă sterilă pentru aparatul de distilat sau pentru prepararea colirelor şi. colorate pentru substanţele medicamentoase sensibile la lumină. dulapuri. capsule amilacee. tehnicomedicale. pilular etc. . în funcţie de criteriile indicate şi în oficină.). preparatele oficinale. acestea se păstrează în următorul mod: a. cilindrii gradaţi. substanţe anodine cu doze maxime de ordinul gramelor care se păstrează pe rafturi (mese de recepţie) în ordine alfabetică. . în care se notează medicamentele lipsă. În această încăpere este importantă existenţa caietului de defectură.). presă pentru supozitoare.2. în care se spală recipientele necesare ambalării Laboratorul de analiză trebuie să fie dotat cu ustensile. Substanţele solide Păstrarea substanţelor solide se face în funcţie de proprietăţile fizico-chimice a substanţelor. Încăperea este dotată cu mese potrivite acestui scop. pistile. un loc pentru ambalarea produselor elaborate. astfel încât să poată fi identificate substanţele medicamentoase intrate în farmacie cât şi cele preparate în unitate.aparate şi ustensile pentru cântărire şi măsurare (balanţe. ceaiurile etc. Spălătorul este încăperea medicamentelor preparate. de asemenea. Fiecare farmacie trebuie să aibă un spaţiu destinat obţinerii formelor farmaceutice sterile (produse oftalmologice. Pivniţa este cea mai răcoroasă încăpere a farmaciei în care se păstrează mai ales medicamentele la care Farmacopeea Română prevede conservarea la loc răcoros (seruri. Încăperea trebuie dotată cu mobilier adecvat (rafturi. picurător etc. pipete. siropuri.

Din momentul ridicării borcanului de pe raft şi până la reaşezarea acestuia. Tipuri de spatule 6 . citirea denumirii substanţei se va face de cel puţin trei ori.: Figura 1. cu litere albe pe fond negru. b.C a p i t o l u l 1 . Substanţe moi Aceste substanţe se păstrează în vase de porţelan. etichetarea fiind făcută în acelaşi mod ca şi la substanţele solide. În afară de această etichetă toxicele şi stupefiantele au etichete adiţionale cu „cap de mort” şi pot avea înscrise dozele pentru o dată sau pentru 24 de ore.1.1. G e n e r a l i t ă ţ i marginea raftului. Spatulele sunt prezentate în figura 1. substanţe toxice şi stupefiante având doze de ordinul miligramelor care se păstrează în dulapul „Venena”. iar pe etichetă denumirea substanţei medicamentoase se scrie în acelaşi mod. substanţe puternic active cu doze maxime de ordinul centigramelor care se păstrează în dulapul „Separanda” având etichete la care denumirea substanţei este scrisă în limba latină cu litere roşii pe fond alb. B. iar pentru manipulare se utilizează spatule. c. iar prelevarea substanţelor se face cu linguriţa. patentule etc. de plastic. în limba latină. La manipularea substanţelor solide trebuiesc respectate următoarele reguli: se ia sticla de pe raft cu eticheta în podul palmei şi degetul pe dop. având etichete la care denumirea substanţei este trecută în limba latină (conform Farmacopeei Române în vigoare) cu litere negre pe fond alb.

iar la manipulare se respectă următoarea regulă: totdeauna substanţa se va turna din ambalaj pe partea opusă a etichetei pentru a evita pătarea acesteia. Modul de ambalare. Nr.5-2. 1. Tabel 1.2.). Patentula C.2. Pulberile nedivizate pot fi ambalate în pungi de hârtie.4.: Figura 1. Eliberarea formelor solide (prafuri. de pungă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dimensiuni 50 x 80 mm 55 x 95 mm 65 x 105 mm 80 x 120 mm 85 x 135 mm 100 x 145 mm 110 x 165 mm 120 x 175 mm 135 x 215 mm 150 x 230 mm În cazul pulberilor sensibile la umiditate ambalarea se face în pungi de hârtie cerată.) Ambalarea formelor farmaceutice solide dozate se face în capsule de hârtie (de dimensiuni de la 1 la 10 în funcţie de cantitatea de pulbere). iar capsulele se ambalează în pungi de hârtie (la fel de dimensiuni corespunzătoare în funcţie de cantitatea ambalată) sau în capsule în amilacee mai ales când în compoziţia pulberilor avem substanţe colorate. Depozitarea şi etichetarea se face în acelaşi mod ca şi la substanţele solide. Tabel 1. cu specificaţie „INTERN”. pudre etc. colorate sau incolore. ca de exemplu: .TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E Patentual este prezentată în figura 1. pentru modul de administrare intern (prafuri.2. pulberi etc.5 2 1.5 Dimensiunea pungilor de hârtie sunt date în tabelul 1.5-1 1 1-1.2.5 0 0. cu dop rodat în funcţie de caracteristicile substanţei respective.etichete cu marginea albastră pe fond alb. Substanţe lichide Aceste substanţe se păstrează în vase de sticlă. 7 . etichetare şi eliberare din farmacie a diferitelor forme farmaceutice sau substanţe medicamentoase A. în recipiente de material plastic (cutii) cu etichetare corespunzătoare căii de administrare.1-0. Tipurile de capsule amilacee sunt prezentate în tabelul următor.3.1. Numărul capsulei Capacitatea în gram pulbere 00 0.

iar pentru formele parenterale eticheta este cu chenar galben pe fond alb. fiole. vindecarea sau diagnosticarea unor suferinţe. Avantajul utilizării sistemelor terapeutice este deosebit. data preparării şi semnătura preparatorului. soluţii. C.I. tuburi metalice. Nu orice formă este medicament. sunt formule oficinale în farmacopee. posibilitate de control având diferite denumiri (D. adjuvanţi. A. În cazul preparatelor magistrale pe etichete se scrie numărul de reţetă din Registrul de copiere a reţetelor. extractele etc. siropuri. izotonizanţi. pentru medicamente administrate extern (pudre).C. Un concept nou în tehnologia farmaceutică îl reprezintă sistemele terapeutice care sunt forme farmaceutice care permit o administrare şi eliberare controlată a substanţelor medicamentoase. perfuzii. Pe lângă aceste etichete mai pot fi utilizate şi etichete speciale. aşa cum se va prezenta în continuare. astfel încât să poată fi administrată bolnavilor ceea ce presupune de cele mai multe ori utilizarea pe lângă substanţe medicamentoase a substanţelor auxiliare ca de exemplu: excipienţi. o formă farmaceutică sau un produs tipizat care poate fi administrat bolnavilor după o anumită posologie şi folosit pentru prevenirea. pH). Sunt forme farmaceutice care nu pot fi considerate medicamente deoarece nu pot fi utilizate ca atare (ca de exemplu: tincturile. picături de nas etc. Etichetarea pungilor se va face înainte de introducerea preparatului. cu specificaţia „INJECTABIL”. data preparării şi semnătura preparatorului. modul de administrare.). c. ca de exemplu: „A se păstra la rece”. mai rar. menţinerea unor concentraţii sanguine terapeutice şi chiar o terapie foarte specifică (ţintă) cu adresabilitate la un ţesut sau un organ. 1. conservanţi). În cazul medicamentelor oficinale pe etichetă se scrie denumirea preparatului în limba latină. vehicule etc.5. ci pentru a deveni medicament este importantă o anumită dozare. B. având în general o conservabilitate mai mică şi se prepară în cantităţi mici în funcţie de nevoie. Eliberarea medicamentelor lichide (emulsii. prelucrare în formă. Clasificarea medicamentelor Medicamentele se pot clasifica după mai multe criterii. „Otravă” etc. După modul de formulare a. mod de preparare şi în general se găsesc preparate în farmacii. având formule fixe. ameliorarea. Nu orice substanţă medicamentoasă este medicament. Eliberarea medicamentelor semisolide Ambalarea formelor farmaceutice semisolide se realizează în cutii de material plastic sau. sau denumirea producătorului) şi sunt preparate în industria de medicamente sau în laboratoare de microproducţie.2. Medicamente magistrale sunt medicamente preparate pe baza unor formule stabilite de medic.5. Medicamente oficinale.1. miros. bine puse la punct.) Ambalarea formelor lichide se realizează în flacoane de sticlă incolore sau colorate (în funcţie de sensibilitatea la lumină a substanţelor medicamentoase). Aceste medicamente trebuie să corespundă 8 . 1. injecţii. picături de ochi. Medicamente industriale (tipizate) au formule fixe. respectând modalităţile de etichetare prevăzute la formele farmaceutice solide. NOŢIUNI GENERALE DESPRE MEDICAMENT 1. „A se agita”. cantitatea de produs. pentru formele uz intern şi extern.5. Definiţie Prin medicament înţelegem o substanţă medicamentoasă. b.C a p i t o l u l 1 . începând de la reducerea numărului de administrări. G e n e r a l i t ă ţ i - etichete cu marginea roşie pe fond alb şi specificaţie „EXTERN”. stabilitate. flacoane perfuzabile cu dopuri corespunzătoare în funcţie de forma ambalată şi etichetate în acelaşi mod ca şi formele solide şi moi. corectori (gust.

Cu efect obişnuit (comprimate. Medicamente toxice la care dozele sunt de ordinul mg.comprimate. C. Topice (acţionează local) medicamente de uz extern. G. b. Medicamente de uz extern sunt preparate medicamentoase administrate pe piele sau mucoase ca de exemplu: unguente.ultramicroeterogene (coloidale cu diametrul particulelor fazei interne cuprinse între 1100 nm). Medicamente homeopate sunt medicamente la care obţinerea lor este respectat principiul lui Hipocrates „Similia Similibus curantur” şi sunt utilizate în doze infinitezimale având efecte opuse dozelor mari din aceeaşi substanţă. Medicamente alopate (majoritatea medicamentelor) sunt medicamente care acţionează în mod antagonic asupra bolii şi în obţinerea acestora este respectat principiul lui Hipocrates „Contraria Contraris curantur”. supozitoare. H. la care eticheta are chenar roşu pe fond alb şi având specificaţia „EXTERN”. b.soluţii. b. Denumirile produselor tipizate figurează în „Nomenclatorul de medicamente” (publicaţie de specialitate cu apariţie anuală). Medicamente parenterale (injectabile. injecţii. Medicamente de uz intern sunt medicamentele care se administrează per oral iar etichetarea se realizează având etichete cu chenar albastru pe fond alb şi specificaţia „INTERN”. D. Dispersii omogene (soluţii. F. B. Cu efect prompt (perfuzii. După modul de eliberare a substanţei a. După toxicitate a. După operaţia tehnologică folosită la preparare (dizolvare. pulverizare. parenteral. . perfuzabile) se administrează parenteral având etichetă cu chenar galben pe fond alb şi specificaţie „INJECTABIL”.pulberi .TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E exigenţelor impuse de farmacopee sau fişele tehnice. eticheta acestora are fondul negru pe care denumirea substanţei este scrisă cu litere albe şi sunt depozitate la „Venena”. 9 . c. Sistemice uz intern. După gradul de dispersie a. comprimare) . 73/1969 completată cu alte referiri ulterioare. . b. sisteme terapeutice. c. E. Dispersii eterogene (compuse din două sau mai multe faze nemiscibile care în funcţie de diametrul particulelor fazei interne pot fi: . unguente). Cu efect ţintă. Depozitarea şi etichetarea acestora este ca şi la toxice (Venena). suspensii grosiere. picături pentru ochi. badijonaje. b. susţinută sau repetată) d. Manipularea stupefiantelor se face conform Legii nr. Cu acţiune modificată (prelungită. iar eticheta acestora conţine numele substanţei scris cu litere roşii pe fond alb şi se depozitează la „Separanda”. Medicamente obişnuite sau anodine care se administrează în cantităţi de ordinul gramelor fără a produce tulburări în organism. .compuse (un amestec de substanţe medicamentoase). Medicamente puternic active (eroice) utilizate în cantităţi de ordinul cg. Stupefiante sunt substanţe care produc dependenţă. După modul de administrare a. După locul de acţiune a. Cu acţiune controlată (programată) e. Eliberarea stupefiantelor se face pe bază de Reţetă cu timbru sec pe care se eliberează doza maximă pentru 3 zile. supozitoare etc. b.simple (alcătuite dintr-o singură substanţă medicamentoasă). pulberi). injecţii). d. colire. I. forme rectale etc. Etichetarea substanţelor se face cu etichetă având litre negre pe fond alb şi sunt depozitate pe raft obişnuit. drajeuri). După compoziţie . perfuzii). După concepţia terapeutică a. c.macroeterogene cu diametrul particulelor fazei interne cuprins între 10 µm – 100 µm (emulsii. sprayuri.microeterogene la care diametrul particulelor fazei interne este cuprins între 100 nm şi 10 µm (emulsii. .

C a p i t o l u l 1 .d. Pe această cale se pot administra diferite forme farmaceutice ca de exemplu: comprimate. Astfel vom prezenta în continuare căile parenterale: . medicamente etice (care se eliberează pe bază de reţetă).) pentru administrarea în derm.6. . Calea orală Calea orală (per orală per os derivă de la cuvintele per = pe + oris = gură) este cea mai frecvent utilizată şi constă în administrarea pe gură a medicamentelor care apoi prin înghiţire ajung în tractul digestiv inferior de unde substanţa activă este absorbită.m. 1.căi transmucoase. 10 . b. . emulsii etc. enteron = intestin. = „over the counter”). netraumatizantă).calea cutanată.T. granule.v. Utilizarea acestei modalităţi (calea per orală) pentru absorbţia medicamentelor prezintă o serie de avantaje: . b. .efecte locale iritative asupra diferitelor segmente ale tractului digestiv (exemplu salicilaţi etc.căi parenterale. soluţii. d. capsule.administrare elegantă (lejeră. c. minerală. Termenul parenteral derivă de la cuvintele din limba greacă para = alături. . antiinflamatoare etc. Sunt mai multe căi parenterale chiar dacă la unele se apelează în situaţii mai rare. După modul de eliberare din farmacie a. aromatizanţi.calea subcutanată (s. Desigur sunt şi câteva dezavantaje şi anume: . 1. L. 1.2. vegetală.) administrare în venă.calea intraarterială (i.necesitatea utilizării unor corectori de gust.c.a. K.absorbţie deficitară la unele substanţe medicamentoase (aminoglicozide). animală. M. . Preparate unidoze. îndulcitori la medicamentele unde situaţia impune. . antibiotice. . Căile parenterale Sunt căile prin care medicamentele sunt introduse direct în mediul intern.posibilitatea utilizării formelor retard. medicamente eliberate la cerere fără reţetă (O.) pentru administrarea în arteră.6. . uman. b. După acţiunea farmacologică a. pulberi. .) pentru administrarea în ţesutul muscular.6. După originea substanţei active a. anestezice. După domeniul de aplicare a.) pentru administrarea sub piele. c. N. . b. v. siropuri. Preparate multidoze.calea intravenoasă (i.riscul descompunerii substanţei active sub acţiunea unor enzime digestive. . După modul de condiţionare a. drajeuri.calea intradermică (i. fitoterapic. . G e n e r a l i t ă ţ i J. c. CĂILE DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR Medicamentele pot fi utilizate topic (local) sau sistemic (ajungând în circulaţia generală) iar pentru atingerea scopului urmărit pot fi utilizate diferite căi de administrare: .C. veterinar.calea orală.).1. de sinteză.posibilitatea administrării unor doze mari de medicamente într-o singura administrare.calea intramusculară (i.

emulsii.se pot administra diferite forme farmaceutice (soluţii. 2 – intravenos (i.necesitatea personalului calificat. Căile principale de administrare a soluţiilor injectabile 1.T. pudre şi sisteme terapeutice transdermice S. comprimate pentru soluţii injectabile.). b – derm. uşoară.cost ridicat.calea intrarahidiană (i.d).formele administrate parenteral trebuie să fie sterile. 3 – subcutanat (s. suspensii.m. Dezavantajele utilizării căilor parenterale sunt: . suspensii.) pentru spaţiul dintre coloana vertebrală şi măduva spinării.) pentru administrarea în cord.calea intracardiacă (i.r. Formele utilizate cutanat sunt: soluţii. comprimate implant etc. Formele administrate pe aceste căi trebuie să fie sterile.3.c. Se administrează parenteral: soluţii. emulsii U/A.). . Calea cutanată Este utilizată mai ales pentru terapie locală. spray-uri.T. sisteme adezive.medicamentul este administrat la locul de acţiune etc. .exceptând formele retard. . dar în ultimul timp în urma numeroaselor studii de biofarmacie.pătrunderea nedorită a unor substanţe medicamentoase în mediul intern. linimente. .se preferă pentru obţinerea unui efect rapid.se evită alterările substanţelor medicamentoase întâlnite la administrarea perorală. . . . c – hipoderm. suspensii sau comprimate implant): . în afară de formele care acţionează la suprafaţa epidermului s-au obţinut şi forme cu acţiune profundă prin utilizarea bazelor de unguente emulsive A/U) şi chiar unguente diadermice prin utilizarea bazelor de unguent tip emulsie U/A. Dezavantajele utilizării căii cutanate sunt: .6. Avantajele căilor parenterale sunt: .terapie traumatizantă.aplicare netraumatizantă. În figura 1. Calea cutanată prezintă următoarele avantaje: . 1 – intramuscular (i.sau fenomene de hipersensibilizare.se preferă şi pentru obţinerea unui efect retard (intramuscular sau comprimate implant).). emulsii. durata de acţiune este în general scurtă. tehnologie farmaceutică. . este prezentat modul de administrare parenteral utilizând diferite căi. 4 – intradermic (i.3. .v.c.3.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E . . 11 . d – muşchi şi vene Figura 1. a – epiderm.calea intraarticulară pentru administrarea în articulaţii.

inhalaţii etc. Pe această cale se urmăreşte în primul rând un efect local dar în acelaşi timp se pot obţine şi efecte sistemice. În continuare vor fi prezentate căile transmucoase de interes terapeutic. comprimate etc.I.C a p i t o l u l 1 . Calea bucodentară este utilizată pentru acţiunea sistemică şi locală mai ales în stomatologie.4. pudre etc.7. Observarea diferenţelor între forme farmaceutice cu acelaşi conţinut de substanţă activă a condus la apariţia unei ştiinţe în anul 1961 „Biofarmacia”. perioadă până la care obţinerea unor preparate de calitate. H.6. Forme utilizate sunt: ovule.7.1. soluţii. hidrogeluri. c. microcomprimate etc. dar în ultimul timp s-au introdus şi forme sistemice: administrate nazal ca de exemplu: substanţe neabsorbabile per oral (insulina. Calea oftalmică. Calea uretrală este utilizată cu preponderenţă pentru efect topic. după administrarea nazală sau pe gură prin C. hormoni hipofizari etc. granule şi globule homeopatice etc. Forme utilizate oftalmic sunt: colire. răspunzând exigenţelor impuse de Farmacopeea Română sau alte norme interne era dezideratul suprem. Calea bucofaringiană este utilizată pentru efect local folosindu-se in acest sens diferite forme farmaceutice ca de exemplu: comprimate (comprimate bucale). comprimate vaginale etc. gargarisme. b. Spre deosebire de piele. Calea rectală este utilizată atât pentru tratamente locale cât şi sistemice. Desigur.S (Căi Respiratorii Superioare). spălături.R. C.R. farmacotoxicologia. G. d. 1. Calea nazală este utilizată mai ales pentru efect topic. B.). farmacoepidemiologia etc. aerosoli. D. corect dozate. unul dintre aspectele primordiale era obţinerea de forme care să cedeze substanţa medicamentoasă în cantităţi cât mai mari şi cu viteză rapidă. Căile mucoaselor bucofaringiene În această porţiune putem vorbi despre patru căi: a. unguente U/A. mucoasei ii lipseşte stratul cornos ceea ce uşurează absorbţia substanţelor medicamentoase prin mucoase. Deşi aceste deziderate erau cerinţe de prim ordin în tehnologie totuşi aceste aspecte au fost înţelese deficitar până la începutul celei de a doua jumătăţi a secolului XX. Forme farmaceutice utilizate astfel sunt: soluţii. substanţa fiind transferată rapid în circulaţia generală. (Căi Respiratorii Inferioare) adică în bronhii-plămâni. spray-uri. geluri. Forme utilizate pe această cale sunt: supozitoarele. fenomen de importanţă majoră când se urmăreşte un efect sistemic. În acest scop se utilizează următoarele forme: aerosoli. comprimate retard. F. G e n e r a l i t ă ţ i 1. BIOFARMACIA 1. Dezvoltarea ştiinţelor farmaceutice. Aspecte generale De importanţă deosebită pentru tehnologia farmaceutică a fost dintotdeauna obţinerea de forme farmaceutice capabile de a produce un efect terapeutic dorit şi cu efecte adverse absente sau minime. Căile transmucoase Ca şi în cazul căii cutanate administrarea pe mucoase poate urmării un efect topic sau sistemic. spălături. Forme utilizate în acest scop sunt: badijonaje. E. În cazul leziunilor mucoaselor absorbţia transmucoasă este mărită. ştiinţă care studiază: 12 . evitându-se în procent mare primul pasaj hepatic în situaţia în care substanţele sunt absorbite în circulaţia generală. dezvoltarea cercetării şi tehnologiei farmaceutice a dus la apariţia unor noi ramuri în cadrul farmacologiei ca de exemplu: farmacocinetica. Calea auriculară este utilizată pentru tratament local ca de exemplu: picături pentru ureche. clismele. suspensii uretrale (bujiuri) etc. iar urmărirea eficienţei terapeutice era considerată o problemă de cercetare. soluţii. unguente etc. unguente. Calea vaginală este utilizată în primul rând pentru tratamente locale dar în acelaşi timp nu trebui subestimată o absorbţie sistemică transmucoasă care la doze mari poate produce efecte adverse evidente. Calea gingivală este utilizată pentru efect local. Medicamentele pătrund în C. Forme utilizate în acest scop sunt: soluţii sterile. A. Pe această cale se pot administra diferite forme farmaceutice ca de exemplu: comprimate. unguentele etc. Calea pulmonară este utilizată atât pentru o terapie locală cât şi pentru efect sistemic. Calea sublinguală (perlinguală) – medicamentul absorbit pe această cale evită eventualele degradări în tractul digestiv cât şi primul pasaj hepatic.

relaţiile dintre proprietăţile fizico-chimice ale substanţelor medicamentoase şi a formelor farmaceutice pe de o parte. ester. distribuţia în organism. Factorii care influenţează biodisponibilitatea A. 1. forma polimorfă (formele polimorfe metastabile se dizolvă mai bine influenţând astfel efectul terapeutic). Echivalenţă farmaceutică avem atunci când două forme identice. Pentru a caracteriza diferitele forme farmaceutice s-a introdus în literatura de specialitate o nouă noţiune şi anume biodisponibilitatea. complex etc. Echivalenţă chimică. termen care compară calitatea a două preparate în funcţie de efectul terapeutic obţinut. D. bază. 13 . Această noţiune operează deci cu două noţiuni: cantitatea de substanţă cedată şi viteza cu care substanţa cedată din formă ajunge în mediul intern al organismului.şi studiază factorii fiziologici şi fiziopatologici care pot modifica efectul terapeutic.v. avem când două forme conţinând substanţe diferite sunt capabile să producă acelaşi efect farmacodinamic. Echivalenţă farmacologică. chimic şi farmaceutic.3. sare. Legat de această noţiune (biodisponibilitate) avem termenul de echivalenţă sau bioechivalenţă. C. Biodisponibilitatea poate fi definită ca parametrul care indică cantitatea de substanţă medicamentoasă cedată de o formă în unitate de timp. Forma farmacocinetică care cuprinde absorbţia substanţei (transferul prin membranele biologice). cu aceleaşi doze de substanţă activă dar care diferă din punct de vedere al auxiliarilor utilizaţi.biodisponibilitate relativă care se poate calcula utilizând următoarea relaţie: BD rel = Cantitatea absorbita din preparatul testat × 100 Cantitatea absorbita din preparatul standard . Factori dependenţi de medicament În această categorie amintim următorii factori: a. şi efectul farmaceutic rezultat pe de altă parte. Factori fizico-chimici legaţi de substanţa medicamentoasă. E. 1. .7. Faza farmaceutică care cuprinde eliberarea (cedarea) substanţei din forma şi dizolvarea ei în lichidele biologice existente la locul administrării. este atunci când două forme administrate pe aceeaşi cale conţin aceleaşi substanţe medicamentoase.2. şi Faza farmacodinamică responsabilă de producerea efectului terapeutic. Influenţa efectului terapeutic depinde de proprietăţile chimice ale substanţei medicamentoase şi anume (acid. B. şi de asemenea de proprietăţile fizice ale substanţei unde putem aminti: mărimea particulelor (în general cu cât diametrul particulelor scade.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E . creşte viteza de dizolvare şi implicit efectul terapeutic).şi biodisponibilitatea absolută: BD abs = Cantitatea absorbita din preparatul testat × 100 Cantitatea absorbita din preparatul administra t i. C.). Echivalenţă biologică (bioechivalenţă) două forme identice sau diferite cu aceeaşi substanţă medicamentoasă şi în cantităţi identice. administrate pe aceeaşi cale realizează aceleaşi concentraţii sanguine. metabolizarea substanţei şi eliminarea ei. Biodisponibilitatea se exprimă în două moduri: . B. Avem următoarele tipuri de echivalenţă: A. Echivalenţă clinică este când avem două forme echivalente farmacologic. Fazele evoluţiei medicamentelor în organism Evoluţia substanţelor medicamentoase în organism cuprinde trei faze: A.7.

cardio-vasculare). factori patologici (îmbolnăviri hepatice. Cuvântul reţetă derivă din limba latină de la verbul „recipio”. . Superscriptio Este prima parte a reţetei (antetul tipărit al reţetei) cuprinzând: . Forma are o importanţă deosebită în obţinerea efectului terapeutic. Reţeta se compune din următoarele părţi: . Prescripţia medicală sau reţeta trebuie scrisă citeţ.numărul fişei medicale. G e n e r a l i t ă ţ i b. care înseamnă a lua. ca de exemplu: . factori fiziologici (cantitatea sucului digestiv. renale. influenţa hranei. Factori legaţi de forma farmaceutică Încă de la început am prezentat biodisponibilitatea ca fiind dependentă de viteza de dizolvare sau eliberare din forma farmaceutică.diagnostic etc. Prescrierea ingredientelor şi a cantităţilor se face în limba latină utilizând genitivul partitiv pentru numele substanţelor şi acuzativul plural pentru cantitatea substanţelor (excepţie făcând cantităţile de substanţe sub 1 g.8. Tot prin tehnologia de preparare poate fi dirijată şi absorbţia obţinându-se în mod dorit forme cu cedare modificată.datele personale ale bolnavului. dar produse de fabrici diferite şi aplicând tehnologii diferite. Invocatio A doua parte a reţetei şi reprezintă modul de adresare a medicului către farmacist şi este reprezentat prescurtat prin „Rp” care înseamnă „ia”.denumirea instituţiei. c. Părţi componente Medicamentele se prescriu în funcţie de diagnosticul stabilit de medic pe imprimate speciale numite ordonanţe medicale sau prescripţii medicale.8. de exemplu: 3. .signaţio sau instructio. Aceeaşi formă farmaceutică poate fi realizată utilizând diferiţi auxiliari care influenţează etapele farmacocinetice şi disponibilitatea.3. Aşa se explică diferenţele în efect terapeutic la aceleaşi forme farmaceutice administrate în doze egale.55. .numele bolnavului. Prescriptio Reprezintă prescripţia propriu-zisă în care sunt înşirate ingredientele din compoziţia preparatului. . a primi.acuzativ singular (gramma = gmma unum ∋ 1 g).8. cantităţi. . 150. picături etc.00. care în situaţii speciale poate deveni document medico-judiciar. fără corecturi deoarece este un act special. efectul primului pasaj). 1. Factori legaţi de procesul tehnologic.prescriptio. 1.adscriptio. B. .acuzativ plural (grammata = gta duo ∋ 2 g). . Redactarea reţetei se face în limba română sau latină nefiind permis întocmirea parţial în limba română şi parţial în latină. Factori dependenţi de organism a. pH-ul gastric. ca de exemplu: mililitri. . În afară de exprimarea în grame se mai pot utiliza şi exprimări în alte unităţi de măsura.subscriptio. 2. Pentru cantitatea de substanţă folosim una sau două zecimale.2. 1.0.superscriptio (inscriptio). 14 . . .8. MODUL DE PRESCRIERE ŞI ELIBERARE A MEDICAMENTELOR Reţeta. motilitatea gastro-intestinală. 1.invocatio. b.C a p i t o l u l 1 .1.

La depăşirea dozelor maxime medicul este obligat să scrie pe reţetă expresia „sic volo” = aşa doresc. . verificând substanţele medicamentoase. Instructio (signatura) Cuprinde indicaţiile date de medic farmacistului. dos.8.8.8. (denumire comună internaţională). Aici putem întâlni următoarele exprimări: . Întotdeauna modul de utilizare a preparatului este scris pe etichetă în limba maternă a pacientului utilizând cifrele arabe chiar şi atunci când administrarea se face în picături. signetur = dă şi etichetează). Pulvis No X. posibilitatea preparării. PREPARAREA ŞI ELIBERAREA MEDICAMENTELOR La primirea reţetei în farmacie. 1. 15 . de exemplu: M f. 1. Supp No X. substituiri se pot face doar cu substanţele care au acţiunea terapeutică identică de exemplu: fosfat de codeină cu clorhidrat de codeină etc.001). iar în paranteză se scriu cantităţile în cifre.02). Pentru substanţe se utilizează denumirea oficială din F.C. ca de exemplu: cgta duo (0. guttas No V.vehiculul utilizat.F. Înainte de a cântări substanţele.cantitatea şi felul excipientului utilizat la preparare în situaţia când medicul scrie q. utilizându-se submultiplii gramului. Când utilizăm cantităţi care sunt multiplii ai unităţii de bază. indicaţii legate de: modul de preparare. dozele maxime admise dacă e cazul. .semnătura farmacistului.Misce fiat solutio = Amestecă şi fă soluţia. 1. mgta unum (0.4.Misce fiat pulvis (M. . . Când adăugăm vehiculul la cantitatea indicată se utilizează indicaţia „ad”.„periculum in mora” = pericol de întârziere. prescrierea se face utilizând cifre romane. existenţa substanţei în farmacie. .izotonizantul utilizat. în afară de parafa şi semnătura medicului şi unele indicaţii ca: . .5.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E La substanţele puternic active şi toxice cantităţile se vor prescrie în litere. modul de etichetare şi modul de eliberare. Subscriptio Cuprinde. Când avem prescrise două sau mai multe ingrediente în aceeaşi cantitate se utilizează prescurtarea aa = ana partes = cantităţi egale. = quantum satis = cât este necesar. .Divides in doses equalis – indică o „prescriptio divisa” şi se înţelege că după cântărirea cantităţilor şi obţinerea cantităţii totale de formă farmaceutică acesta se va diviza în doze individuale în funcţie de indicaţia acestei expresii.R. sau în alte situaţii. – prescurtat) = Dă asemenea doze.s. pulv.„cito” = imediat . = Dentur.I. Adscriptio (Adnotatio) Reprezintă completările pe care farmacistul le face pe reţetă şi anume: . REGULI GENERALE PRIVIND PRESCRIEREA. X (pentru cele oficinale) iar pentru cele neoficiale D. de forma dorită. Soluţiile se prescriu în grame utilizând exprimarea m/m cu excepţia medicamentelor parenterale la care cantitatea este indicată în mililitri utilizând exprimarea m/v.edulcorantul utilizat.t.„verte” = întoarce reţeta.preţul. . În cazul lipsei unei substanţe medicamentoase. cantităţile prescrise se înmulţesc cu cifra indicată în exprimarea „No X” sau „No XXX”. După preparare medicamentul se etichetează corespunzător în funcţie de forma preparată (D. farmacistul va citi cu atenţie reţeta.Dentur tales doses No X (D. .data.9. 1. – prescurtat) = Amestecă şi fă pulberi.6.„statim!” = urgent . .S.ştampila farmaciei. taxează reţeta şi o înaintează pentru preparare. .

data şi mod de administrare în limba maternă a pacientului.10.2. .C a p i t o l u l 1 . preparatul se ambalează şi se etichetează corespunzător. preparatorul. Doza terapeutică este doza la care se obţine cel mai favorabil răspuns farmacologic.un gram alcool 950 ≈ 63 picături: . X avem. . Dozele maxime pentru adulţi Pentru calcularea dozelor maxime la adulţi putem utiliza 2 metode de calcul: a) Conform primei metode de calcul cantitatea totală de formă farmaceutică preparată se împarte la cantitatea pentru o administrare (calculul se face în funcţie de greutatea măsurilor lingură.R. pentru fiecare substanţă medicamentoasă prezentată în tabele în funcţie de calea de administrare atât dozele terapeutice uzuale cât şi dozele terapeutice maxime pentru o dată cât şi pentru 24 de ore.005. etichetarea şi se dau indicaţiile corespunzătoare legat de utilizarea preparatului medicamentos. . chiar cu indicaţia „sic volo” medicamentul nu va fi preparat decât după reconfirmarea cantităţilor de către medic. În cazul când viaţa bolnavului este în pericol. În continuare vom împărţi cantităţile din substanţele prescrise cu această cifră aflând cantitatea de substanţă prescrisă pentru o administrare. G e n e r a l i t ă ţ i Nu se permite prepararea a două sau mai multe reţete deodată.un pahar cu apă ≈ 200 g apă. X dozele maxime indicate sunt valabile pentru adulţi între vârstele de 18 şi 60 ani fără insuficienţă hepatică şi renală.5 g În afară de aceste prezentări se mai utilizează şi următoarele exprimări pentru diferite 1. În farmacie există un „Registru pentru copierea reţetelor” în care este copiată fiecare reţetă preparată.un gram tinctură alcoolică ≈ 56-60 picături. Prin această împărţire se obţine numărul de administrări din preparatul respectiv. . Aspecte generale În F. . În FR VIII avem următoarele indicaţii legat de valorile în grame a diferitelor măsuri: Produsul 1 lingura 1 linguriţă măsuri: . X privind acest aspect: . La eliberarea din farmacie se mai verifică încă o dată produsul. .1.10. Doza maximă este cantitatea maximă de substanţă care poate fi prescrisă pentru o dată sau pentru 24 ore. VERIFICAREA ŞI CALCULAREA DOZELOR MAXIME 1. În F.R.o ceaşcă de ceai ≈ 150 g apă. . Aparatura pentru cântărire trebuie să fie verificată conform dispoziţiilor legale. Pentru calcularea dozelor maxime este important să cunoaştem valorile diferitelor măsuri utilizate la administrarea medicamentului.o lingură corespunde la aproximativ 15 ml (sau 15 g apă). 1. După prepararea reţetei conform regulilor tehnice dependente de forma prescrisă şi proprietăţile fizico-chimice ale ingredientelor. linguriţă).5-1g.5 g 4.o linguriţă rasă de pulbere ≈ 2-4 g. Apă 15 g 5g Sirop 20 g 6.5 g Ulei 13. .20 picături apă la 200C obţinute cu picurătorul normal = 1 g ± 0.o linguriţă cu vârf de pulbere ≈ 4-5 g.un pahar cu vin ≈ 100 g apă.R.un gram alcool 700 ≈ 56 picături. 16 .un vârf de cuţit pulbere ≈ 0. . În continuare vom prezenta indicaţiile F. Depăşirea dozelor maxime de medicament este permisă doar cu menţiunea „sic volo”.o linguriţă corespunde la un volum aproximativ de 5 ml (sau 5 g apă).10. Pe etichetă se va scrie numărul de Reţetă din registru pentru copiat reţete.

00 1. Prescripţia corectată va fi semnată de farmacistul preparator. În continuare împărţim cantitatea totală la cantitatea administrată o dată şi aflăm numărul total de doze din preparat (numărul de administrări).50) Aquae dest.f.50 b) După a doua metodă de calcul aflăm cantitatea maximă de substanţă activă care poate fi utilizată pentru executarea prescripţiei.05g Dionină pentru o doză 10 Cantitatea de dionină utilizată în 24 ore va fi următoarea: 3 x 0. Se va utiliza Reţeta nr. 0. se va constata conform dozelor maxime terapeutice 17 . 3 x 1 linguriţă pe zi 1. ad gta 150 g M. ad gta 150 g M. 0.50) Aquae dest.0.30 g/pentru 24 ore.05 = 0. Rp1 Ethylmorphini Hydrochloridum cgta qunqveginta (0. 3 x 1 lingură pe zi Continuând calculele în acelaşi mod ca la cazul precedent vom obţine doza de dionină pentru o dată: 150g = 10 1.S. ad. soluţie D. soluţie D.0.5 = 0.5 g şi va scrie 1.15g Dionină pentru o dată 15g 10 Doza de Dionină este depăşită iar pentru corectarea prescripţiei se va proceda în următorul mod: doza pentru o dată se va înmulţi cu numărul de administrări obţinându-se cantitatea maximă de dionină care poate fi prescrisă pe această reţetă. Cantitatea corespunzătoare unei linguri este 15g.00 g M. Un alt exemplu: Rp2 Ethylmorphini Hydrochloridum gmma unum et semis (1. . Dozele maxime pentru Dionină sunt: .5g = 0. De aceea se va tăia peste cantitatea de 1.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E Pentru a exemplifica aceste afirmaţii utilizăm următoarea reţetă. După verificarea reţetei şi a dozelor maxime.10 g/pentru o dată.00. 150g = 10 doze ( administra ri) 15g În continuare vom împărţi cantitatea de dionină la numărul de administrări şi vom obţine doza de substanţă conţinută într-o lingură.f. Rp2 Ethylmorphini Hydrochloridum gmma unum et semis Aquae dest.f.00 g dionină Pe această reţetă se poate prescrie maxim 1 g dionină.15 g Dionină. 150. Cantitatea prescrisă nu depăşeşte nici doza pentru o dată nici doza pentru 24 ore.S.1 x 10 = 1. 1 de la metoda anterioară. soluţie DS 3 x 1 linguri pe zi Cantitatea totală de preparat este de 150 g.

10. o data 0.5 g dionină.1 Dionină 150 g soluţie ... Vom prezenta pentru început metodele oficinale în F.. O atenţie deosebită trebuie acordată preparării prescripţiilor conţinând substanţe toxice şi stupefiante..: 18 .între vârstele de 81-90 ani – Doza maximă = Doză maximă adult x 0. La prescripţiile conţinând medicamente sau substanţei medicamentoase din grupa stupefiantelor eliberarea se va face pe bază de reţete cu timbru sec pe care se va elibera doza maximă pentru 3 zile.06 pentru calculul dozelor se lucrează cu doza pentru o dată. În cazul depăşirii dozei pentru o dată sau pentru 24 ore dar fără a depăşi doza maximă pentru 3 zile farmacistul va lua legătura cu medicul pentru clarificarea situaţiei.7... 24 ore 0.. Calcularea dozelor maxime pentru copii Pentru calcularea dozelor maxime pentru copii se porneşte conform F. o data pentru calculul dozelor se lucrează cu doza pentru 24 de ore..R. În afară de cazul anterior când numărul administrărilor este egal cu raportul dintre doza pentru 24 ore şi doza pentru o dată mai pot fi întâlnite şi următoarele cazuri speciale: .... .Când raportul între doza maximă pentru 24 ore şi doza pentru o dată este mai mare decât doza max pt...R.1 = 1g (cantitatea maximă care poate fi prescrisă pentru 150 g soluţie 15 şi corespunzând administrărilor indicate în prescripţie) În reţetă sunt prescrisă 0.x g Dionină x= 150 x0.8..R...4. .1 doza max pt..3. 0. X de la doza maximă pentru adulţi şi se calculează doza pentru copii în funcţie de vârsta sau greutatea corporală... D = doza terapeutică pentru adult... X ca o lingură poate conţine maxim 0. G = masa corporală a copilului în kg.1 g Dionină..C a p i t o l u l 1 . 73/1969 împreună cu alte completări ulterioare.. X care desigur au un caracter orientativ şi sunt utilizate la copii peste 2 ani..9.. Calcularea dozelor maxime pentru bătrâni Pentru persoanele în vârstă doza maximă se va calcula astfel: .Când raportul între doza maximă pentru 24 ore şi doza pentru o dată este mai mic decât 0.06 doza max pt. . 1. Pentru a afla cantitatea de Dionină prescrisă vom utiliza următoarea metodă: 15 g soluţie pot conţine maximum 0.. 24 ore numărul administrărilor (ca de exemplu: iar numărul administrărilor = 3). a) Formula lui Clark utilizată pentru copiii peste 2 ani: d= G ⋅D ⋅F 70 d = doza terapeutică pentru copil... F = factor de corecţie a masei corporale conform tabelului 1.10. Manipularea acestor substanţe este reglementată de legislaţia în vigoare.între vârstele de 71-80 ani – Doza maximă = Doză maximă adult x 0.... 1. Pentru stupefiante avem Legea nr.3. adult x 0. Substanţele din această categorie sunt depozitate în dulapul „Venena”. G e n e r a l i t ă ţ i înscrise în F. doza maximă nefiind depăşită reţeta se va prepara în modul în care a fost prescrisă.între vârstele de 61-70 ani – Doza maximă = Doză maximă.2 = numărul administrărilor (ca de exemplu: iar numărul administrărilor = 3) doza pt...

d = D× S 70 × 1.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E Tabel 1. Masa corporală în kg 10 – 18 kg Sub 36 kg Sub 56 F 2 1. În tabelul 1.25 0. D = doza maximă a adultului.4.51 1.58 Procentul ≈ faţă de doza adultului 9 14 19 23 27 36 48 55 62 69 75 81 87 91 c) În FR IX a fost oficinală formula lui Young pentru calcularea dozelor maxime pentru copii.15 0.08 1. D = doza terapeutică pe kg masă corporală la adult.4 sunt prezentate procentul aproximativ al dozei copilului faţă de doza adultului în funcţie de suprafaţa corporală şi greutate: Tabel 1. Varsta în luni d sugari = × Doza adult 150 19 .20 1.R. X formula lui Fried este aplicabilă pentru calculul dozelor maxime pentru nou născuţi şi sugari. Greutate în kg 2 4 6 8 10 19 20 25 30 35 40 45 50 55 Suprafaţă ≈ în m2 0. S = suprafaţă corporală la copil (m2).73 m d = doza terapeutică pe kg masă corporală la copil.25 b) O altă metodă de calcul a dozei terapeutice la copii utilizează raportul suprafeţelor şi a maselor corporale ale copilului şi adultului. M = masa corporală la copil (kg).3.95 1.83 0.40 1.33 0. 1.46 0. Această formulă ia în calcul vârsta copilului şi se aplică între vârstele 2 şi 18 ani: d= A ⋅D A + 12 d = doza copilului. A = vârsta copilului. 70 = masa corporală la adult (kg).30 1. d) Deşi neoficială în F.40 0.63 0.5 1.73 = suprafaţa corporală medie la adult (m2).

3. . Solvenţi Prin „apă” înţelegem apă distilată. G e n e r a l i t ă ţ i 1. PREVEDERI GENERALE ALE FARMACOPEEI X 1. 1. Prin expresiile „în baia de apă” sau „pe baia de apă” dacă nu este prevăzută temperatura înţelegem că apa din baie se încălzeşte la fierbere.11. păstrarea şi valabilitatea preparatului.11. 1.4. X exprimarea temperaturii se face în grade Celsius (0C). În celelalte situaţii trebuie specificat alcoolul folosit.5. Prin expresiile „la fierbere” sau „temperatura de fierbere” se înţelege temperatura la care fierbe lichidul respectiv. La medicamentele preparate în farmacie pe etichetă se indică data preparării şi valabilitatea iar depozitarea se face în condiţii corespunzătoare.2.11.prin „% m/v” se înţelege masa de substanţă în g conţinută în 100 ml produs final.prin „%” fără nici o precizare sau prin „% m/m” se înţelege masa de substanţă în grame conţinută în 100g produs final. Presiunea Prin presiune normală se înţelege presiunea de 760 mmHg (1 atmosferă). 1.11.6.11. Prin expresiile „se răceşte” sau „după răcire” se înţelege (dacă temperatura nu este prevăzută) temperatura camerei. Prin „apă proaspăt fiartă şi răcită” se înţelege că înainte de folosire apa distilată trebuie fiartă timp de 3’-5’ şi răcită la temperatura camerei. 20 .11. Temperatura În F. 1. . Dacă nu este prevăzută data expirării se poate considera că medicamentul are termen de valabilitate de 5 ani. . perioada de valabilitate Un medicament este stabil când păstrat în condiţii corespunzătoare îşi menţine caracteristicile prevăzute în monografia respectivă pentru o perioadă de timp numită perioadă de valabilitate. Când temperatura nu este prescrisă se înţelege temperatura camerei 200±50C. Prin „alcool” se înţelege alcool etilic de 960C.R. Valabilitatea este perioada în care medicamentul păstrează cel puţin 90% din concentraţia de substanţă activă. 1. De aceea este imperios necesar ca recipientele şi dopurile să nu interacţioneze fizic şi chimic cu produsul conţinut. Prin „apă” pentru preparate injectabile se înţelege apă distilată pentru preparate injectabile. Conservare Recipientele vin în contact cu diferitele preparate farmaceutice sau substanţe medicamentoase. La produsele tipizate industrial pe etichetă se trece atât data fabricaţiei cât şi termenul de valabilitate. Prin expresia „în vid” se înţelege presiunea de ≈ 20 mmHg. Prin eter se înţelege eter etilic. Concentraţia Concentraţiile procentuale folosite de farmacopee sunt definite după cum urmează: . Stabilitate.C a p i t o l u l 1 .1.prin „% v/v” se înţelege volumul de substanţă în ml conţinut în 100 ml produs final.prin „% v/m” se înţelege volumul de substanţă în ml conţinut în 100 g produs final. Prin „alcool diluat” se înţelege alcool etilic de 700C.11. La eliberarea din farmacie a produsului. pacientul va fi informat în legătură cu utilizarea.

lichide. 21 . căldură Temperatura 0C 20-80C 80-150C 150-250C 300-400C Prin „ferit de lumină” se înţelege că recipientele trebuie să fie de culoare brun-închis sau din alte materiale opace.5.5: Tabel 1. Prin expresiile soluţiile apoase „se prepară la nevoie” sau „se prepară în cantităţi mici” se înţelege că preparatul respectiv are conservabilitate limitată. manipulare şi transport. cu regim special de manipulare şi evidenţe caracteristice fiecărei grupe. Prin „ferit de umiditate” se înţelege păstrarea în „recipiente închise etanş” sau „recipiente bine închise” în prezenţa unei substanţe deshidratante dar care să nu intre în contact cu produsul ambalat. Prin expresiile „Separandum” sau „Venenum” se înţelege că produsele respective se păstrează în dulapuri speciale. La unele monografii temperatura de conservare este indicată prin expresii care corespund unor intervale de temperatură aşa cum este indicat în tabelul 1. vapori sau microorganisme şi trebuie să împiedice pierderea apei de cristalizare sau evaporarea solvenţilor în condiţii corespunzătoare de conservare.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E Prin recipiente bine închise se înţelege că acestea trebuie să protejeze conţinutul de mediul extern prin evitarea contaminării cu produse lichide sau solide în condiţii corespunzătoare de conservare. manipulare şi transport. Prin „preparate închise etanş” se înţelege că acestea trebuie să protejeze conţinutul de mediul extern prin evitarea contaminării cu produsele solide. Expresia folosită la rece la loc răcoros la temperatura camerei la cald.

sau se aşează pe unul din talere o greutate astfel încât balanţa să fie protejată de mişcările bruşte ale aerului sau manevrări necorespunzătoare.000 g. CÂNTĂRIREA Este operaţia prin care se determină masa substanţei sau produsului cântărit. Acest tip de balanţă este prezentat în figura 2. Cumpăna este compusă dintr-o pârghie suspendată într-o furcă metalică care se termină cu un inel. Pe talere nu se pun greutăţi şi nici materiale de cântărit decât atunci când balanţa este în poziţia închis. Cumpăna de mână – pe acest tip de balanţă se cântăresc în general cantităţi mici de substanţă în funcţie de sarcina maximă admisă (0.1. Punctul de echilibru este indicat de un ac fixat la mijlocul pârghiei şi care se mişcă în faţa unui cadran gradat. Pe platanul stâng se pun greutăţile iar pe platanul drept se cântăresc substanţele pe tecturi de hârtie. În realizarea acestui scop se utilizează balanţa şi greutăţi corespunzătoare. Balanţa de receptură are două braţe egale de care sunt suspendate două talere.1. Acest tip de balanţă este prezentat în figura 2. În acelaşi mod ca şi la cumpăna de mână greutăţile se aşează pe talerul stâng iar substanţele medicamentose. O p e r a ţ i i f a r m a c e u t i c e g e n e r a l e CAPITOLUL II OPERAŢII FARMACEUTICE GENERALE 2.1. În repaus balanţa se blochează cu ajutorul unui dispozitiv. sau alte materiale de cântărit se aşează pe talerul drept.1. respectiv se face cântărirea substanţelor. În timpul cântăririi cumpăna se ţine în mâna stângă cu inelul în degetul arătător iar cu dreapta se manevrează cursorul. 2. La extremităţile celor două braţe ale pârghiei sunt atârnate cu ajutorul a trei şnururi câte un platan. pentru a evita dereglările balanţei.: Figura 2. Tipuri de balanţe utilizate în unităţile farmaceutice A. În ţara noastră unitatea de măsură pentru masă este gramul cu multiplii şi submultiplii săi. Balanţa de receptură – se utilizează pentru cântăriri între 10-1.: 22 . Pe braţul stâng al pârghiei este o scală gradată prevăzută cu un cursor.C a p i t o l u l 2 . Cumpăna de mână B.1.2.1-100 g).

3. având o sensibilitate de ±1g. Indicarea masei diferitelor materiale sau substanţe cântărite are loc pe o scală gradată de la 1 – 100 g. Acest tip de balanţă are un singur taler. În acest scop recipientul se aşează pe taler iar prin rotirea elementului de deservire (aflat în partea stângă jos sau dreapta jos) se reglează punctul 0 după care materialul supus cântăririi se introduce în recipientul tarat. Cu ajutorul elementelor de deservire de la partea superioară se stabileşte masa materialului supus cântăririi a cărui valoare se citeşte pe un geam în partea frontală a balanţei.: Figura.2. Acest tip de balanţă este prezentat în figura 2.05g.000g cu o precizie de ±0.: 23 .3.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E Figura 2. Balanţa de receptură C. 2. Pentru cântăriri peste 100g adăugarea de greutăţi a câte 100 g se realizează prin rotirea unui dispozitiv sub formă de steluţă. Balanţa semiautomată de tip Sibiu D. Balanţa de precizie cu taler superior „Qwalabor” Această balanţă poate cântări între 1g şi 1. Balanţa semiautomată de tip Sibiu Această balanţă poate cântări maximum 1 kg şi minimum 10 g. Acest tip de balanţă este prezentat în figura 2.4. Cântărirea se efectuează cu compensaţie de tară.

Balanţa Analitică Se utilizează pentru cântăriri foarte exacte mai ales în laboratoare de analiza medicamentului. Balanţa tehnică Această balanţă poate cântări între 50g şi 20 kg. iar citirea rezultatelor se face prin însumare greutăţilor de pe platan cu diviziunile adăugate prin rotirea „butonului de rotire”.4.5. Pe această balanţă se pot efectua cântăriri cu o precizie de 4 zecimale.5. Balanţa de precizie cu taler superior „Qwalabor” E.: Figura 2. Peste 1 kg se adaugă greutăţi pe talerul din partea stângă la care se adaugă indicaţiile de pe cadran. Modul de cântărire este ca şi la balanţele obişnuite privind talerele utilizate.C a p i t o l u l 2 . 24 . Până la masa de 1kg cântăririle se fac prin indicaţiile de pe cadran. O p e r a ţ i i f a r m a c e u t i c e g e n e r a l e Figura 2. Balanţa tehnică F. Acest tip de balanţă este prezentat în figura 2.6. Schema unei balanţe analitice este prezentată în figura 2.

(10) buton de rotire.1. B.în afara unor indicaţii speciale.). (5) scală gradată. Figura 2. Condiţii de păstrare a balanţelor Pentru menţinerea performanţelor tehnice la păstrarea balanţelor trebuie respectate următoarele condiţii: .balanţele să fie ferite în timpul exploatării de şocuri mecanice. Să fie fidelă – cântărind diferite mase indiferent de poziţia de pe platan să fie necesară aceleaşi greutăţi pentru echilibrare.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E (1) pârghie. University Press. 25 . pârghiilor. (12) bară suport.3.balanţelor li se impune o verificare cel puţin anuală.2.cumpăna de mână se păstrează în cutii sau suspendată cu ajutorul dispozitivului inelar într-un cui fixat pe un cadru. (9) ecran de sticlă mată. (6) dispozitiv de oprire. platane. 2.curăţirea platanelor. .cântărirea se va face numai cu balanţe funcţionale. Chimie Analitică cantitativă – ghid. . . Să fie justă (exactă) – dacă se schimbă două greutăţi egale pe cele două platane să rămână în echilibru. . 2006) 2. . având verificarea tehnică. (4) ac indicator.01 g. cântăririle se fac cu o precizie de 0. (3).6. când pot fi rezolvate şi alte aspecte tehnice de întreţinere (ungerea coloanelor nichelate etc.să nu fie expuse unor variaţii mari de temperatură şi umiditate. cuţitelor se face cu materiale textile fine. având grijă ca totdeauna în timp de repaus sau la încărcarea talerelor balanţa să fie în poziţia închis. Schema unei balanţe analitice (după Duşa Silvia. Aspecte tehnice legate de funcţionarea şi păstrarea balanţelor A.când avem indicaţia „exact cântărit” s-au „se cântăreşte exact” cântărirea trebuie făcută la balanţa analitică.când substanţele sunt prescrise în părţi (prescurtat p) o parte va fi asimilată ca fiind 1g.1. Aspecte practice importante privind cântărirea Cu excepţia preparatelor parenterale lichide (care se prepară la volum respectând indicaţia m/v) celelalte preparate medicamentoase se prepară la greutate (respectând indicaţia m/m). (11) mase etalonate în formă de inele. .(2) coloană centrală. (7). Mitroi Brânduşa. La cântărire se vor respecta următoarele aspecte practice: . . Târgu-Mureş.sensibilitatea este exprimată prin acea greutate minimă raportată la încărcătura maximă pe care balanţa o poate sesiza. Să fie stabilă – să se echilibreze cât mai rapid după balansare. Caracteristicile balanţelor O balanţă pentru a fi utilizată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Să fie sensibilă . (8) buton pentru punerea în funcţiune a mecanismului de aretare.

MĂSURAREA LA VOLUM A LICHIDELOR 2. Întotdeauna se verifică punctul de echilibru al balanţei înainte de cântărire. A. are forma unui trunchi de con răsturnat şi este marcată în interior începând de jos în sus.C a p i t o l u l 2 . Cele mai frecvent utilizate sunt: pipete. 2. Cântărirea substanţelor vâscoase se face în patentule sau în capsule de porţelan cu ajutorul spatulei. baloane cotate etc. dar mai puţin exact decât pipeta sau biureta. Talerul drept se va controla ţinându-se între degetele arător şi mijlociu al mâinii stângi pentru a evita supradozarea.05 g se utilizează pulberi titrate (pulberi diluate 1/10 sau 1/100 pentru exactitatea cântăririi). Mensura este indicată pentru măsurarea cantităţilor mari de lichide (100 – 2.1. Forma mensurii este prezentată în figura 2. Pentru cântărirea substanţelor solide se pun pe cele două talere (în situaţii în care nu cântărim direct în vasul tarat) 2 tecturi sau 2 cartele de plastomeri egale iar substanţele se scot din borcan cu ajutorul linguriţei de metal sau plastic şi se pun pe talerul drept (pe talerul stâng fiind greutăţile). Este mai exact decât mensura.7. mensuri.7. .: Figura 2. 26 . Mensura este confecţionată din tablă smălţuită.2. O p e r a ţ i i f a r m a c e u t i c e g e n e r a l e . Vase gradate utilizate Pentru măsurarea la volum a lichidelor se utilizează diferite vase gradate.1.pentru cantităţile sub 0. Forma cilindrului gradat este prezentat în figura 2.000 ml) deoarece măsurarea cu ajutorul ei este mai puţin exactă. cu numărul de mililitrii corespunzător până la înălţimea respectivă. biurete.8. porţelan sau sticlă. cilindrii gradaţi. utilizate la temperaturi a lichidelor între 150-200C (temperaturi la care este gradat vasul). Lichidele se vor cântări în sticle sau vase de laborator tarate. Cilindrul gradat – confecţionat din sticlă. Mensura B. are formă cilindrică cu diametrul mic în raport cu înălţimea.alegem balanţa potrivită cantităţii de cântărit.

. Chimie Analitică cantitativă – ghid. Pipeta. 2006) D.9. Pipetele sunt utilizate pentru volume mai mici de lichid. Chimie Analitică cantitativă – ghid.11. gradate cu diametrul bazei foarte mic în raport cu înălţimea. Forma balonului cotat este prezentat în figura 2. la partea inferioară având un robinet cu ajutorul căruia se reglează scurgerea. 27 . baloane cotate (după Duşa Silvia. Balon cotat – fabricat din sticla. Ele sunt vase care permit o măsurare exactă a volumului lichidelor. University Press. Cilindrii gradaţi (după Duşa Silvia. de diferite capacităţi are un gât lung şi îngust pe care este un semn care marchează capacitatea exactă a balonului. Tipuri de pipete (după Duşa Silvia. Forma diferitelor tipuri de biurete este prezentată în figura 2. Târgu-Mureş.: Figura 2. Târgu-Mureş. Biuretele sunt tuburi de sticlă cilindrice.10.pipete biuretă (b). Mitroi Brânduşa.10. Figura 2. Forma celor două tipuri de pipete este prezentată în figura 2. Chimie Analitică cantitativă – ghid. University Press. 2006) E.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E Figura 2.9.pipete cu bulă (a). Mitroi Brânduşa. University Press.8. Pipetele sunt de două feluri: . 2006) C. Târgu-Mureş. Baloanele cotate permit o măsurare exactă a volumului diferitelor lichide. Mitroi Brânduşa.

C a p i t o l u l 2 . University Press.13. Citirea meniscului (după Duşa Silvia. 2006) 28 . University Press.2. b a c Figura 2. b. Biureta cu robinet (a) cu dispozitiv de scurgere Mohr (b) cu dispozitiv de scurgere Bunsen (c) (după Duşa Silvia. .alegerea unui vas potrivit raportat la cantitatea de lichid măsurată.13. University Press. Chimie Analitică cantitativă – ghid. Chimie Analitică cantitativă – ghid. 2006) Figura 2.11.pentru exactitatea măsurătorii citirea volumului se face la baza meniscului aşa cum este prezentat în figurile 2. c diferite poziţii (după Duşa Silvia. .Mureş. Chimie Analitică cantitativă – ghid. Târgu-Mureş.2. Mitroi Brânduşa. Târgu. Târgu.12. Mitroi Brânduşa. Mitroi Brânduşa. Aspecte practice privind măsurarea volumelor de lichide Pentru măsurarea lichidelor trebuie ţinut cont de următoarele aspecte: .12 şi 2. O p e r a ţ i i f a r m a c e u t i c e g e n e r a l e Figura 2. 2006) 2.măsurătorile trebuie făcute la temperatura indicată pe vasul gradat.Mureş. Citirea biuretei: a.

3. în funcţie de temperatura de fierbere. temperatura lichidelor. 2.per ascensum (cu refrigerentul montat deasupra cazanului de distilare). Componentele distilatorului Pentru distilare se utilizează un aparat numit distilator. 2.1. cât şi de diametrul suprafeţei de picurat. Distilatorul tip ciupercă 29 . . 2004) B.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E 2. Figura 2. DISTILAREA 2.separarea unui lichid în părţile componente.2. . 2.refrigerent.14.R.14. Distilatorul este format din următoarele părţi importante: .3.purificarea lichidelor.3. Un astfel de distilator este prezentat în figura 2.vas colector. .per latus (când cazanul şi refrigerentul sunt alăturate). vâscozitate. Distilatorul poate avea ca sursă termică curentul electric sau gazul metan şi pot fi aparate cu funcţionare continuă sau discontinuă.3.per descensum (cu refrigerentul montat sub cazanul de distilare). Se pot distila doar lichide care nu se descompun la fierbere.3. Distilator de laborator tip „per ascensum” (după Popovici Adriana. Distilator de laborator tip „per ascensum” Acest distilator are cazanul montat sub refrigerent. A. care are diametrul exterior de 3 mm şi cel interior de 0. Distilarea se utilizează în diferite scopuri: .când se măsoară cantităţi mici de lichide. în F. . . Pentru unele forme. X avem indicate numărul de picături/gram.R.2. Distilatoare utilizate în farmacie Distilatoarele utilizate în farmacie pot fi împărţite în trei categorii în funcţie de poziţia pe care o ocupă refrigerentul faţă de cazanul de distilare şi anume: . Definiţie Distilarea este operaţia prin care un lichid se transformă în starea de vapori în urma fierberii urmată de condensare ca urmare a dirijării vaporilor printr-un refrigerent. Conform F. Mărimea picăturilor depinde de diferiţi factori: tensiunea superficială. Tehnologie farmaceutică.oricând avem substanţe puternic active prescrise în cantităţi mai mici decât 2g.3.6 mm. X picăturile se măsoară cu picurătorul normal.cazan de distilare. Măsurarea în picături Măsurarea în picături se face în diferite situaţii şi anume: . .

9 preaplin. la partea inferioară se găseşte refrigerentul (3) cu un tub de răcire (4) a cărui manta face corp comun cu cazanul la partea superioară iar la partea inferioară la ieşirea din refrigerent. 1 – capac. 2004) 30 . 6 – tub cu robinet. 7 – dispozitiv de încălzire. La partea superioară a refrigerentului se găseşte un dispozitiv special (12) cu rol deflector. Schema acestui aparat este prezentată în figura 2. 5 – preaplin. O p e r a ţ i i f a r m a c e u t i c e g e n e r a l e Acest distilator este tip „per descensum” deoarece are cazanul montat deasupra refrigerentului. 5 – con. C. Schema unui astfel de aparat este prezentată în figura 2. pentru reglarea automată a nivelului apei din cazan numit preaplin (9). 3 – tub de răcire. Figura 2.15. 2 – refrigerent. 6 – conductă pentru îndepărtarea sedimentului. 11 – zid. 2 – conductă ascendentă de vapori. 12 – dispozitiv special cu rol de deflegmare. 8 – încălzire electrică Figura 2. Distilator de laborator tip ciupercă (după Popovici Adriana. Tehnologie farmaceutică. 8 – tub de scurgere a apei de răcire. Distilator din sticlă Yena (după Popovici Adriana. 4 – condensator. La partea superioară este dispozitivul de încălzire (7) sub care este un tub prin care curge apa de răcire (8) iar în partea terminală are un dispozitiv.16.C a p i t o l u l 2 . Aparatul este fixat într-un cadru metalic (10) cu ajutorul căruia se fixează pe zid (11). are adaptat un con (5) care protejează apa de impurităţile din aer şi apoi urmează vasul colector. Tehnologie farmaceutică. Încălzirea aparatului se realizează electric sau cu gaz metan. La partea inferioară a refrigerentului este un tub (6) prevăzut cu un robinet pe unde intră apa de răcire şi de alimentare a cazanului. 7 – conductă pentru alimentare.15. Distilatorul din sticlă yena Acest aparat are cazanul de distilare alături de refrigerent (per latus pentru modificarea direcţiei) şi se pretează pentru obţinerea unei ape distilate de calitate superioară.16. 3 – conductă descendentă de vapori. 1 – cazan. 4 – tub de răcire din refrigerent. 2004) Acest distilator se compune dintr-un cazan de alamă cositorită (1) prevăzut cu un capac cu margini îndoite pentru a asigura etanşeitatea (2). 10 – armură metalică.

ambele piese confecţionate din oţel inoxidabil. de unde vor ajunge în refrigerent. Randamentul acestui cazan este de 200 l/oră apă monodistilată sau 90 l/oră apă bidistilată. Schema unui astfel de aparat este prezentată în figura 2. Vaporii supraîncălziţi vor condensa în serpentina cazanului al doilea.5 atm. Distilator cu efect simplu (după Le Hir. să aibă gâtul îngust care se pune în legătură directă cu tubul refrigerentului.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E Când începe distilarea oprim alimentarea cu apă pentru răcire. Spaţiul rămas între colector şi refrigerent se acoperă cu vată înfăşurată în tifon.17. Vaporii rezultaţi vor fi conduşi în condensator. Primul cazan este încălzit în acelaşi mod ca şi la distilatorul cu efect simplu printr-o serpentină traversată de vapori supraîncălziţi şi la presiune de aproximativ 2. cu pereţi vopsiţi cu vopsea de ulei sau căptuşiţi cu plăci de faianţă. aparatul trebuie montat într-o încăpere specială. Cazanul poate produce şi apă bidistilată în situaţia în care cazanul al doilea este alimentat cu apă distilată din primul cazan. Se reglează apoi alimentarea cu apă şi se începe distilarea îndepărtându-se primii 1-2 litri distilat apoi se controlează calitatea apei dizolvate după exigenţele prezentate în monografia din FR X. iar podeaua să poată fi uşor igienizabilă. se lasă ca vaporii necondensaţi să traverseze aparatul timp de 5 minute. Schema unui astfel de aparat este prezentată în figura 2. 2. Încălzirea cazanului se face cu vapori de apă supraîncălziţi sau electric prin intermediul unor rezistenţe electrice. Distilatorul cu efect dublu Este compus din 2 cazane de oţel inoxidabil. Vasele în care se colectează apa distilată trebuie să fie foarte curate. Distilatoare utilizate în industrie A.5 atm ceea ce face ca apa să fiarbă la 1100C. A. Apa distilată trebuie păstrată în sticle bine închise la loc răcoros şi este indicat a fi folosită în timp de 2 săptămâni de la distilare. iar în acest spaţiu nu se va executa alte operaţii farmaceutice (pulverizări etc. 31 ..18. Figura 2. 1995) B. iar energia termică va fi cedată apei din acest cazan care va fierbe la presiune normală şi la 1000C. Niciodată nu se distilă apa proaspătă peste apă distilată mai veche. Distilator cu efect simplu Acest tip de distilator are un cazan şi un condensator. Cazanul este menţinut la 1.). Dacă e posibil ar fi mai indicat colectarea apei distilate într-un spaţiu separat de distilare (cameră vecină).17. Încăperea trebuie să fie foarte curată.4.3. Indiferent de tipul de distilator. Cazanul este alimentat în mod constant cu apă potabilă sau demineralizată şi are un debit de câţiva litri pe oră.

Definiţie Dizolvarea este procesul fizic prin care substanţa este divizată la nivel molecular şi apoi difuzează între moleculele solventului rezultând o fază unică omogenă numită soluţie. 2 = compresor. 2.R.4. 2004) 2. Dizolvarea depinde de solubilitate care este cu atât mai mare cu cât forţele de atracţie între particulele elementare (molecule.4.C a p i t o l u l 2 .19. 5 şi 6 = rezistenţe. 3 = condensator.1.4. Distilator cu efect dublu (după Le Hir A. DIZOLVAREA 2.2. 8 = robinet de reglaj Figura 2. Distilator cu termocompresie de tip industrial (după Popovici Adriana. Tehnologie farmaceutică. O p e r a ţ i i f a r m a c e u t i c e g e n e r a l e Figura 2. economiseşte energia termică iar condensarea vaporilor se face la aceeaşi temperatură şi nu necesită apă de răcire. Schema unui astfel de distilator este prezentată în figura 2. X solubilitatea este exprimată în două moduri: 32 . În F. 1= cazan de încălzire. Solubilitatea Solubilitatea este proprietatea unei substanţe de a se dizolva într-un solvent sau amestec de solvenţi..18. ioni) şi solvent sunt mai puternice decât forţele de atracţie dintre moleculele solventului. 7 = alimentare la nivel constant. Distilatorul cu termocompresie Acest aparat funcţionează la presiune inferioară celei atmosferice. 4 = schimbător. 1995) C.19.

. În procesul de dizolvare moleculele şi ionii se desprind din solid având loc o dezorganizare la interfaţa solid/lichid şi o pătrundere prin difuzie între moleculele solventului. hidratată.dizolvarea prin complexare.1. . amorfă. se pot afirma următoarele: . fenobarbitalul se dizolvă la un pH alcalin.utilizarea de cosolvenţi. F.prin precizarea cantităţii de solvent în care se dizolvă o parte (1g) de substanţă. Adaosul de aditivi Aici putem aminti următoarele situaţii prin care este mărită solubilitatea: .forma anhidră este mai solubilă decât cea hidratată. pH-ul În cazul substanţelor medicamentoase (electroliţi) care sunt acizi slabi sau baze slabe solubilitatea este influenţată de pH.forma amorfă este mai solubilă decât cea cristalină.000 ml De la 1. Polimorfismul Solubilitatea este influenţată şi de starea fizică a substanţei: cristalină. Substanţele bogate în grupări lipofile se dizolvă în solvenţi apolari.00 ml până la 10. . .4. .prin utilizarea unor expresii la care F. . substanţele ionice sau substanţele bogate în grupări hidrofile se dizolvă în solvenţi polari.la substanţele care au căldura de dizolvare negativă (proces exoterm) ca de exemplu: metilceluloza. Mărimea şi forma particulelor de substanţă medicamentoasă Cu cât particulele sunt mai mici (respectiv suprafaţa de contact solid/lichid creşte) cu atât solubilitatea creşte. . X prevede corespondentul în monografia „Solubilitate”.la substanţele care prezintă o căldură de dizolvare pozitivă (proces endoterm) întâlnite la majoritatea substanţelor solide dizolvarea creşte odată cu creşterea temperaturii. 33 . La substanţele medicamentoase care sunt neelectroliţi solubilitatea nu este influenţată de pH. antihistaminicele se dizolvă în mediu acid.000 ml Mai mult de 10. Factorii care influenţează solubilitatea substanţei A. . C.4 C se dizolvă 55% iar peste această temperatură solubilitatea scade. Ţinând cont de cele de mai sus. citratul de calciu solubilitatea scade cu creşterea temperaturii.000 ml 2. anestezicele locale. obţinându-se o soluţie saturată la temperatura de 20±20C. Astfel: .substanţe hidrotrope.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E . sulfamidele. Temperatura Legat de temperatură diferitele substanţe se comportă diferit şi avem următoarele situaţii: . .3.R.substanţe a căror dizolvare nu este influenţată de temperatură ca de exemplu: NaCl care nu absoarbe şi nu cedează căldură.dintre formele polimorfe cele mai solubile sunt formele metastabile. anhidră. B.acidul acetilsalicilic.substanţe cu comportare inconstantă de exemplu Na 2SO4 care la 00C se dizolvă 5%. la 0 32. glicerofosfatul de calciu. Structura chimică a substanţei şi a solventului Substanţele polare. Expresii folosite Foarte uşor solubil Uşor solubil Solubil Puţin solubil Foarte puţin solubil Greu solubil Foarte greu solubil Practic insolubil Volumul de solvent (în ml) necesar pentru a dizolva 1 g substanţă solidă sau 1 ml substanţă lichidă la 200±20C Cel mult 1 ml De la 1 ml până la 10 ml de la 10 ml până la 30 ml De la 30 ml până la 100 ml De la 100 ml până la 500 ml De la 500 ml până la 1.1. D.: Tabel 2. De asemenea s-a observat o creştere a solubilităţii la unele particule asimetrice faţă de cele simetrice. Acest mod de exprimare îl vom prezenta în tabelul 2.alcaloizii. E.

C a p i t o l u l

2 .

O p e r a ţ i i

f a r m a c e u t i c e

g e n e r a l e

2.4.4. Factori care influenţează viteza de dizolvare
Dizolvarea unui solid în lichid are loc în două etape: primul stadiu în care se eliberează molecule sau ioni din solid în lichidul aflat la interfaţa solid/lichid rezultând o soluţie saturată; - apoi soluţia saturată trece prin difuziune în solvent lăsând loc altei molecule sau ion să pătrundă în stratul de la interfaţă. Factori care influenţează viteza de dizolvare sunt: A. Aria suprafeţei de contact Cu cât dimensiunea particulelor scade cu atât creşte suprafaţa ariei de contact solid/lichid şi implicit viteza de dizolvare. Aria suprafeţei de contact este invers proporţională cu diametrul mediu al particulelor şi această afirmaţie este prezentată prin ecuaţia lui Noyes-Whitney: A= 6m d⋅ ρ

A= aria suprafeţei solidului; d = diametrul mediu al particulelor de solid; m = masa ρ = densitatea particulelor de solid. Pentru dizolvare se utilizează diferite vase de laborator şi anume: - pahar Berzelius care este prezentat în figura 2.20.:

Figura 2.20. Pahar Berzelius - pahar Erlenmeyer care este prezentat în figura 2.21.:

Figura 2.21. Pahar Erlenmeyer - mensura care a fost prezentată la capitolul „Măsurarea la volum a lichidelor” etc. B. Difuziunea
34

TE

H N O L O G I E

F A R M A C E U T I C Ă

P E N T R U

A S I S T E N Ţ I I

D E

F A R M A C I E

Difuziunea este fenomenul de pătrundere a particulelor elementare din solid între moleculele solventului. Difuziunea poate avea loc în două moduri prin: - convecţie liberă când particulele de substanţă se deplasează în fluid ca urmare a diferenţei de greutate specifică (densitate); - convecţia forţată întâlnită cel mai frecvent în practică şi poate fi realizată prin influenţa unor factori externi asupra sistemului ca de exemplu: - agitarea mecanică: această operaţie contribuie la reînnoirea permanentă a lichidului de la suprafaţa particulelor solide dând posibilitatea, ca noi molecule să treacă în solvent. Agitarea se poate realiza manual prin clătinarea flaconului, cu ajutorul baghetelor de sticlă sau mecanic utilizând diferite agitatoare. Tipul de agitator se alege în funcţie de mai mulţi factori: • cantitatea de lichid şi substanţă dizolvată; • gradul de diviziune al substanţei de dizolvat; • vâscozitatea amestecului; • diferenţa de densitate între substanţa de dizolvat şi solvent. - Temperatura scade forţa de coeziune dintre molecule şi creşte viteza de mişcare a particulelor, crescând implicit difuzarea. - Scăderea vâscozităţii lichidului: care poate fi realizată prin încălzire. Când lichidul este în repaus sau chiar în mişcare se formează în jurul cristalului un film lichid numit strat limită, care frânează difuziunea. În jurul particulelor de solid se formează trei zone de lichid: - zonă de curgere laminară; - zonă de tranziţie; - zona externă (solv. pur).

2.5. SOLUBILIZAREA
Solubilizarea este operaţia prin care sunt aduse în soluţie substanţe insolubile prin modalităţi care facilitează dizolvarea. Acest termen de „solubilizare” a fost introdus de Mc. Bain şi Hutchinson dar cu referinţă la solubilizarea micelară (adică posibilitatea de a trece în soluţie substanţe insolubile obţinându-se o soluţie coloidală). Mai târziu termenul a căpătat o semnificaţie mai vastă incluzând şi alte metode de a trece în soluţie substanţe insolubile. Unii autori însă consideră că solubilizarea se poate referi doar la utilizarea tensioactivilor în acest scop, celelalte metode fiind doar aplicaţii ale dizolvării clasice. Solubilizarea poate fi obţinută în 4 moduri: - solubilizare cu agenţi tensioactivi; - formarea de complecşi sau asociaţii moleculare; - formarea de săruri; - introducerea de grupări hidrofile în molecule.

2.5.1. Solubilizarea cu agenţi tensioactivi
A. Aspecte generale Agenţii tensioactivi sunt substanţe amfifile având în structura lor grupări cu afinitate pentru solvenţi polari (o grupare hidrofilă care poate fi ionizată sau neionizată) şi grupări care au afinitate faţă de solvenţi aploari (o grupare lipofilă formată dintr-un lanţ hidrocarbonat). Structura agenţilor tensioactivi poate fi prezentată schematic în figura 2.22.:

Figura 2.22. Reprezentarea schematică a structurii agenţilor tensioactivi (după Adriana Ciurba şi Emese Sipos, Tehnologie farmaceutică pentru asistenţi de farmacie, 2003) Raportul dintre gruparea polară şi cea apolară a moleculei este dat de valoarea H.L.B. (hidrofil-lipofil-balance) stabilită de Griffin şi care se determină cu următoarea relaţie: 35

C a p i t o l u l

2 .

O p e r a ţ i i

f a r m a c e u t i c e

g e n e r a l e

HLB =

A ⋅ 20 A +O

A = masa relativă a fracţiunii hidrofile din moleculă; O = masa relativă a fracţiunii lipofile din moleculă. Scara HLB este de la 1 la 20, iar punctul de echilibru în care hidrofilia este egală cu lipofilia este 10. Agenţii tensioactivi (emulgatori) cu HLB sub 10 sunt indicaţi pentru obţinerea emulsiilor A/U iar cei cu HLB între 10 şi 20 sunt utilizaţi pentru obţinerea emulsiilor U/A. B. Clasificarea agenţilor tensioactivi În funcţie de structura chimică a grupării polare avem următoarele categorii de agenţi tensioactivi: - neionogeni : TWEEN - ionogeni: - anionici: săpunuri anionice, (laurilsulfat de sodiu etc.); - cationici: săpunuri inverse (Bromură de Cetilpiridiniu); - amfoteri. Cei mai utilizaţi tensioactivi sunt TWEEN-urile care sunt esteri ai spanului cu diferiţi acizi ca de exemplu: - Tween 20 - Span + acid lauric; - Tween 40 – Span + acid palmitic; - Tween 60 – Span + acid stearic; - Tween 80 - Span + acid oleic. În F.R. X avem oficinal Tween 80. C. Mecanismul solubilizării Datorită caracterului amfifil agenţii tensioactivi se acumulează la interfaţa apă/ulei prezentând afinitate atât faţă de apă cât şi faţă de ulei scăzând tensiunea superficială. La o anumită concentraţie a tensioactivului moleculele se asociază în micele (tensiunea superficială a apei din acest punct rămâne constantă); această concentraţie fiind numită C.M.C. (concentraţie micelară critică). Din momentul apariţiei micelelor sunt modificate esenţial unele proprietăţi fizice ale soluţiei apoase ca de exemplu: conductibilitatea, presiunea osmotică, punctul de congelare, indicele de refracţie, tensiunea superficială, vâscozitatea etc.). În ceea ce priveşte forma micelelor au existat şi încă există diferite ipoteze. Mc Bain afirmă că forma micelelor depinde de concentraţia tensidului şi anume la C.M.C. micele au structură sferică, pe măsura creşterii concentraţiei se ajunge la formă cilindrică şi în final la micele laminare. Astfel substanţele insolubile în apă sunt dirijate în partea hidrofilă sau lipofilă în funcţie de afinitatea lor iar cele amfifile în stratul palisadic. În figura 2.23. sunt prezentate tipurile de micele care se formează după atingerea C.M.C.

a – început de formare a micelelor la CMC; b – micele laminare; c – micele cu structură sferică; d – stratul palisadic al micelelor (stratul între interiorul micelei şi exteriorul micelei); e – micele cu structură cilindrică sau elipsoidală; f - substanţele lipofile introduse în interiorul micelei; g – substanţe insolubile în apă;

Figura 2.23. Tipuri de micele (după Ionescu Stoian, 1974) Mai ales pentru soluţiile uz intern concentraţia de tensid trebuie să fie cât mai mică, astfel alegerea tensidului cu CMC cât mai mic este foarte importantă.
36

066 0.091 Tween 20 0. În tabelul 2.120 0. m = raportul dintre cantitatea de substanţă solubilizată şi cantitatea de agent tensioactiv utilizată pentru solubilizare determinată experimental. sulfamidele cu TWEEN Uleiurile volatile cu polisorbaţi.M.2. c = concentraţia la % a substanţei active greu solubile.teofilina + acetat de sodiu sau etilendiamină.098 0. 40.D.078 0. Exemple de acest gen sunt: . . 60.Tipul de agent tensioactiv – fiecare tensid are o concentraţie solubilizatoare proprie care creşte cu concentraţia tensidului.2. 37 . Acidul salicilic este solubilizat cu TWEEN 80 Vitaminele liposolubile (A.dizolvarea iodului cu ajutorul iodurii de potasiu când se formează iod-iodurat solubil.Natura substanţei de solubilizat – în funcţie de natura fiecărei substanţe se alege tensidul şi concentraţie lui. camforului cu TWEEN 80. B.040 0. Aplicaţii practice ale solubilizării Solubilizarea anestezinei. pe formarea complecşilor moleculari solubili şi pe scăderea tensiunii interfaciale.103 0.5. i = coeficientul de solubilizare în apă a substanţei active.riboflavina cu cofeină.cofeină cu acid citric. Exemple de astfel de complecşi sunt: .065 0.100 0. fenomenul este numit co-solubilizare iar aceste substanţe sunt numite co-solubilizanţi.2.C.E) sunt solubilizate cu TWEEN Steroizii.cofeină cu benzoat de sodiu: .Adaosul de neelectroliţi. 20. . E. sunt date valorile în i şi m pentru solubilizarea cu tensioactivi a câtorva substanţe insolubile: Tabel 2. Factorii care influenţează solubilizarea .Adaosul de electroliţi – electroliţii reduc pragul C. . Substanţele antiseptice de asemenea cu polisorbaţi.067 0.115 0.121 0.Temperatura – în majoritatea cazurilor solubilizarea creşte cu temperatura dar aceasta nu este o regulă generală.145 D. .083 0. antibioticele. . 2. În această categorie poate fi inclusă şi hidrotropia caracteristică unor substanţe care au grupări polare în molecule. influenţând solubilizarea. .101 0. Formarea de complecşi Prin asocierea a două substanţe pot rezulta complecşi legaţi prin punţi de hidrogen.Prezenţa unor polialcooli (glicerol.096 m Tween 60 0. Solubilizarea prin formare de complecşi sau asociaţii moleculare A.208 0. forţe dipol-dipol. mentolului.133 Tween 80 0. sorbitol) măresc capacitatea solubilizării. . Substanţe Acid salicilic Anestezină Camfor Luminal Mentol Coeficientul de solubilitate i 0.papaverina + acid citric sau acid tartic.199 0. fiind astfel mărită solubilitatea unor substanţe medicamentoase.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E Concentraţia de tensid necesară solubilizării substanţelor greu solubile se poate calcula cu relaţia: g% = C−i m g = cantitatea de agent tensioactiv în g%. . Hidrotropia Hidrotopia se bazează pe activarea punţilor de hidrogen.F.

La pH acid se pot solubiliza alcaloizii.propilenglicol + apă + glicerol pentru vitamine liposolubile şi hidrosolubile.mascarea gustului şi mirosului neplăcut al unor substanţe.β-ciclodextrine (care conţin 7 unităţi de glucoză legate prin legături 1:4).L.5.24.3. 2. teofilina.γ. aspirina obţinându-se sărurile corespunzătoare.24.mărirea solubilităţii unor substanţe greu solubile în apă.ciclodextrine (care conţin 8 unităţi de glucoză legate prin legături 1:4). Substanţe care pot forma compuşi de incluziune sunt ciclodextrinele.. Exemple de cosolvenţi: . La pH alcalin se solubilizează derivaţii barbiturici.α-ciclodextrine (care conţin 6 unităţi de glucoză legate prin legături 1:4). formarea de complecşi şi scăderea tensiunii superficiale a apei. . Ciclodextrinele au în interior un spaţiu cilindric de mărime moleculară. . . O p e r a ţ i i f a r m a c e u t i c e g e n e r a l e C. Solubilizarea prin formarea de săruri Prin modificarea pH-ului se pot solubiliza unele substanţe insolubile.: Figura 2. alcaloizi.şi tip clatraţi la care golurile sunt aproximativ sferice.alcool + glicerină + apă pentru glicozide. unele antihistaminice prin obţinerea sărurilor corespunzătoare. Complecşii de incluziune pot să fie de două tipuri: . anestezicele locale. . Formarea complecşilor de incluziune Un mod special de complexare este aşa numita „încapsulare moleculară” sau formarea complecşilor de incluziune. legături Van der Waals. Amestecurile de cosolvenţi cu grupări hidrofile polare măresc solubilizarea în apă a substanţei medicamentoase prin activarea legăturilor de hidrogen.polietilenglicol + apă pentru barbiturice. 38 .tip canal (care au în interior goluri de formă cilindrică). . Structura spaţială a ciclodextrinelor este prezentată în figura 2. D. . Structura şi schema spaţială a β-ciclodextrinei (după Bender M.creşterea biodisponibilităţii unor substanţe medicamentoase greu solubile. .creşterea stabilităţii. În partea interioară pot fi incluse substanţe medicamentoase mai puţin hidrofile şi cu o masă moleculară limitată. Acestea sunt oligozaharide ciclice cristalizate care în funcţie de gradul de polimerizare pot fi de trei feluri: .propilenglicol+apă pentru fenobarbital . Folosirea de cosolvenţi Cosolvenţii sunt amestecuri de solvenţi care au capacitate de dizolvare superioară faţă de solvenţii luaţi separat. 1978) Între moleculele de substanţă încapsulate şi ciclodextrine se stabilesc legături de tipul: legături de hidrogen. eritromicină. . Aceste tipuri de legături sunt reversibile.C a p i t o l u l 2 . partea interioară a moleculelor fiind hidrofobă iar partea exterioară hidrofilă. Utilizarea ciclodextrinelor are următoarele avantaje: .

Agitator cu palete (după Popovici Adriana. .6. pulberile şi aceasta în funcţie de modalităţile de lucru. însă perfect omogene nu pot fi considerate decât soluţiile. Schema unui astfel de agitator este prezentată în figura 2.25.sau utilizând diferite agitatoare: cu elice.agitare (cu aplicabilitate la lichide).omogenizare pentru sisteme grosiere. cu palete sau turbine care sunt introduse în vasul cu lichid. Tehnologie farmaceutică.agitare (pentru lichide).TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E 2.sunt formate dintr-un arbore rotativ pe care sunt fixate paletele radiale de diferite forme. Amestecurile omogene se obţin prin: . Un grad de omogenitate mai mult sau mai puţin avansat îl au emulsiile.6. Amestecarea urmăreşte obţinerea unor sisteme disperse omogene. Acestea au o viteză de rotaţie mare (600-800 rot/min) şi sunt utilizate la agitarea soluţiilor. Schema unui astfel de agitator este prezentată în figura 2.000-2. Solubilizarea prin introducerea grupărilor hidrofilice în moleculă Desigur. AMESTECAREA Amestecarea este operaţia fizică prin care are loc o întrepătrundere a moleculelor sau ionilor unei substanţe sau a mai multor substanţe cu moleculele substanţei utilizată ca solvent. această presupune transformări chimice importante şi trebuie avut grijă să nu se schimbe activitatea farmacologică a substanţei medicamentoase respective. 2004) Agitatoare cu turbină – sunt formate dintr-un arbore la capătul căruia este fixată o piesă cilindrică prevăzută cu bare.suspensii (dispersii de solide într-un lichid). Aceste agitatoare au o viteză de rotaţie de 1.soluţii adevărate (moleculare) lichide. .omogenizarea formei (suspensii. . . .: Figura 2. emulsii). . Agitatoarele se împart în două grupe: A. Agitarea Agitarea utilizată pentru forme farmaceutice lichide poate avea diferite scopuri: . emulsiilor şi suspensiilor fluide.25. . .1. . Această operaţie poate fi realizată: .creşterea vitezei de dizolvare.manual – prin simpla mişcare a flaconului sau cu ajutorul baghetei.malaxare pentru forme de consistenţă semisolidă (unguente).amestecarea (cu referire la formele farmaceutice solide sau semisolide): 2. Tipurile de amestecuri întâlnite în tehnologia farmaceutică pot fi grupate astfel: .000 rot/min.emulsii (dispersii de lichide nemiscibile).5. electomagnetice.dispersare (pentru lichide care conţin o fază dispersată).4. Agitatoare mecanice Aici amintim următoarele: Agitatoare cu palete .: 39 .amestecuri de pulverulente. Pentru diferitele forme farmaceutice se utilizează pentru operaţia de amestecare diferite expresii ca de exemplu: .26. 2.

Tehnologie farmaceutică.26. Agitatoare nemecanice În această grupă amintim: Agitatoare electromagnetice la care agitarea lichidului are loc sub influenţa vibraţiilor produse de radiaţii electromagnetice. Schema unui astfel de agitator este prezentată în figura 2. Agitator cu turbină (după Popovici Adriana.28. Tehnologie farmaceutică.: 40 . este prezentat un agitator cu elice fixat pe vas.: Figura 2. Figura 2. 2004) În figura 2.500-2.27.27. Agitator cu elice fixat pe vas (după Popovici Adriana. Agitator cu elice (după Popovici Adriana. O p e r a ţ i i f a r m a c e u t i c e g e n e r a l e Figura 2. 2004) Agitatoare cu plăci perforate – se mişcă vertical şi sunt utilizate mai ales pentru prepararea soluţiilor extractive.000 rot/min. 2004) Agitatoare cu elice – care au braţe hidraulice acţionate de un motor şi care au o vitează între 1.29. B.28.C a p i t o l u l 2 . Tehnologie farmaceutică. Schema unui astfel de agitator este prezentată în figura 2.

2. 2004) Agitatoare cu ultrasunete – produc o agitare intensă utilizând ultrasunetele.6. . . . . Aspectul mojarului şi a pistilului este prezentat în figura 2.diferenţa de densitate între substanţa de dizolvat şi solvent.: Figura 2.) care conduc la obţinerea unei pulberi cu omogenitate şi grad de dispersie ridicat. Amestecarea în farmacie În farmacii. pentru prepararea cantităţilor mici de pulberi se utilizează mojarul şi pistilul. Tehnologie farmaceutică. Agitatoare pneumatice – funcţionează prin barbotarea unui gaz inert sau a aerului într-un lichid. densitatea etc.metoda de amestecare. A. Agitator electromagnetic (după Popovici Adriana.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E Figura 2. În cazul pulberilor compuse se urmăreşte repartizarea cât mai uniformă a componentelor în cantitatea totală de pulbere.30. În afară de această modalitate se utilizează şi aparate pentru amestecare acţionate electric (mixere etc. Mojarul şi pistilul Dacă pentru pulverizare se întrebuinţează mojare la care pereţii au porozităţi pentru amestecare se utilizează pe cât posibil mojare cu pereţi netezi. Alegerea tipului de agitator se face în funcţie de mai multe aspecte: . B.2.). Desigur sunt anumiţi factori de care depinde obţinerea unei pulberi cât mai uniforme şi anume: . . de diferite construcţii şi care se pot grupa în funcţie de principiul de funcţionare astfel: 41 .cantitatea de solvent şi substanţă dizolvată.aparatura utilizată etc.proprietăţile fizice ale substanţelor (mărimea şi forma particulelor.gradul de mărunţire a substanţelor solide.vâscozitate. încărcarea electrică.29.30. Amestecarea Amestecarea este utilizată pentru omogenizarea formelor farmaceutice solide. Amestecarea în industria farmaceutică În industrie se utilizează maşini pentru amestecat de capacitate mare.

Amestecătorul cu conuri cu un randament ridicat omogenizând o cantitate de 500 kg pulbere în câteva minute. Schema unui astfel de amestecător este prezentată în figura 2. În continuare vom prezenta câteva tipuri de amestecătoare utilizate în industria farmaceutică. Schema unui astfel de aparat este prezentată în figura 2. Amestecător cu tambur cilindric (după Fauli i Trillo C.: 42 . Amestecător cu arbore oblic are un tambur elipsoidal montat pe un arbore oblic amestecarea fiind accelerată prin introducerea câtorva bile în tambur.maşini la care amestecare are loc prin difuziune (mişcarea dispozitivului). 1993) b.. Amestecător cu arbore oblic (după Popovici Adriana. . 1997) d.33. .32.31.34.33. 1993) c.: Figura 2..32. Tehnologie farmaceutică. Amestecător în formă de V – este format din doi cilindrii în formă de V fixaţi în unghiul în care amestecarea este intensificată de clătinarea vasului. Amestecător cu conuri (după Faulii Trillo C.: Figura 2. O p e r a ţ i i f a r m a c e u t i c e g e n e r a l e . a.C a p i t o l u l 2 .: Figura 2. Amestecător cu tambur cilindric sau prismatic Acest amestecător are o tobă de amestecare care se roteşte în jurul unui ax orizontal sau cu o înclinaţie de 8-300.maşini la care amestecarea se realizează prin triturare. Schema unui astfel de amestecător este prezentată în figura 2. Schema unui astfel de amestecător este prezentată în figura 2. .maşini care acţionează prin scuturare.31.maşini la care amestecarea se realizează prin curenţi care acţionează asupra substanţelor.

porozitatea – este raportul dintre volumul total al porilor şi volumul aparent al reţelei (sau mai poate fi definită prin diametrul mediu al porilor).filtrare cu scop de clarificare a părţii fluide.7. 2. Mecanismele filtrării Reţinerea particulelor solide se face prin următoarele mecanisme: . . 2. p = presiunea lichidului pe faţa opusă a filtrului. ..filtrarea sterilizantă este utilizată mai ales la preparatele parenterale şi are ca scop reţinerea microorganismelor. O amestecare prea îndelungată poate duce la reducerea gradului de omogenizare.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E Figura 2. 2. 43 .7. 1993) e. Acest tip de tobe funcţionează cu randament bun atunci când sunt umplute doar 2030% din capacitate. Mori cu bile – aceste mori realizează în acelaşi timp atât pulverizarea cât şi amestecarea. Desigur randamentul filtrului scade în timp datorită saturării reţelei filtrante. L = grosimea filtrului. realizată prin reţinerea particulelor solide. Definiţie Filtrarea este operaţia de separare a particulelor solide dintr-un sistem polidispers care conţine în amestec particule solide şi o componentă fluidă rezultând un lichid transparent numit filtrat şi o parte solidă reţinută pe hârtia de filtru. 2. Scopurile filtrării În funcţie de scopul urmărit avem următoarele tipuri de filtrare: . este foarte important şi un timp de amestecare corespunzător.1.3. Amestecător în formă de V (după Faulii Trillo C.printr-un fenomen mecanic când pe hârtia de filtru sunt reţinute particule solide cu diametrul superior porilor materialului filtrant.debitul de filtrare care poate fi determinat prin formula lui Hagen-Paiseuille V= π ⋅ r 4 (P − p) 8η ⋅ L V = debitul de filtrare în ml/min. .7. P = presiunea lichidului pe suprafaţa filtrului. R = raza medie a porilor.7. Pentru obţinerea unei pulberi cât mai omogene.7. η = vâscozitatea lichidului.2.34.printr-un fenomen fizic de adsorbţie când se reţin particule cu diametrul inferior porilor materialului filtrant. Caracteristicile materialelor filtrante Filtrele au două caracteristici importante: .4. FILTRAREA 2.

Hârtia de filtru este din celuloză pură. . Flanela este obţinută din bumbac cu grosime mai mare decât pânza şi se utilizează pentru filtrarea mai ales a siropurilor. O p e r a ţ i i f a r m a c e u t i c e g e n e r a l e Deci. Fibre vinilice inerte faţă de acizi şi alcalii. benzen. C.materiale filtrante sub formă de ţesături.şi alte anexe ca: sursa de presiune. cu diferenţa presiunilor de pe cele două suprafeţe a materialului filtrant şi invers proporţional cu vâscozitatea lichidului şi cu grosimea materialului filtrat. de culoare albă. 5 având cea mai mică porozitate cu diametrul porilor de ≈ 1. Vata de sticlă datorită rezistenţei fizice şi chimice este folosită pentru filtrarea bazelor şi acizilor. Fibre nylon sunt utilizabile pentru filtrarea hidrocarburilor halogenate. de siliciu (Berkefeld) etc. D. cetone. aldehide. Gossypium depuratum mixtum.materiale filtrante fibroase. având o rezistenţă mecanică bună şi preţ de cost scăzut. cetone dar contraindicate pentru filtrarea oxidanţilor şi acizilor minerali. Ţesătura de in este asemănătoare bumbacului dar cu rezistenţă mai mare. . Pentru filtrare se utilizează în câteva straturi suprapuse sau combinat cu vată.4µm şi sunt utilizate pentru sterilizarea soluţiilor termolabile. Bujiile filtrante sunt confecţionate din material poros obţinut din amestecuri de caolin (Chamberland). a. Pânza de bumbac este utilizată frecvent. Materiale filtrante fibroase a. g. Aceste tipuri de materiale filtrante se utilizează mai ales pentru filtrarea soluţiilor vâscoase sau cu conţinut în substanţe mucilaginoase.1-1. agitare etc.membrane filtrante. sunt utilizate pentru filtrarea hidrocarburilor alifatice. Membrane filtrante 44 . Tipuri de materiale filtrante Materialele filtrante utilizate se împart în următoarele grupe: . Materiale filtrante poroase a. au randament bun şi pot fi sterilizate prin căldură. În funcţie de procesul de obţinere avem filtre de anumite porozităţi. cu apă. rezistenţă corespunzătoare şi nu trebuie să cedeze filtratului substanţe străine. f. Plăcile de sticlă poroasă sunt obţinute din pulbere de sticlă prin încălzire şi presare si sunt fixate în interiorul unor pâlnii. Materiale filtrante sub formă de ţesături Aceste materiale asigură filtrarea într-un mod analog cernerii. B.materialul filtrant. A.3-0. b. e.000 0C Au un diametru al porilor între 0. b. calitatea filtrării depinzând de numărul de ochiuri pe cm2 şi felul împletiturii.suportul pentru materialul filtrant .C a p i t o l u l 2 . alcoolilor dar nepracticabile pentru solvenţi organici. debitul de filtrare este direct proporţional cu suprafaţa filtrului.5µm pentru hârtia de filtru analitică.3-70µm pentru hârtia de filtru utilizată în farmacie. Nu este utilizabilă pentru filtrarea substanţelor corozive.7. diferite sorturi care în funcţie de porozitate sunt numerotate de la 0 la 5 (nr. eteri etc. Lâna este utilizată pentru filtrarea acizilor diluaţi. În continuare vom prezenta principalele materiale filtrante sub formă de ţesături utilizate în tehnologia farmaceutică. Tifonul (Tela hydrophila – FR X) este ţesătură de bumbac în amestec cu celofibră. presate în forme şi calcinate la 1. . aspect omogen. c. ambele oficinale în FR X) se obţine din bumbac prin diferite operaţii de purificare şi albire.5. Diametrul porilor este în funcţie de utilizare şi anume: . Aceste tipuri de filtre sunt utilizate mai ales pentru preparatele parenterale lichide. este tot celuloză şi trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de FR X. 2. În mod curent prin filtru se înţelege: . Filtrarea prin vată este expeditivă şi poate fi folosită ca atare sau împreună cu tifon mai ales pentru soluţii extractive apoase şi siropuri. Vată (Gossypium depuratum. Pentru utilizare în laboratorul farmaceutic se utilizează calitatea G. . b.materiale filtrante poroase. c. d.5 µm). .

Pentru a avea un randament corespunzător se utilizează suprapresiune.37. Tehnologie farmaceutică. Pâlnia se pune pe un vas Erlenmayer care are un tub lateral prin care este conectat la sursa de vid. Pâlnii (după Duşa Silvia şi Mitroi Brânduşa.Filtre Seitz asemănător prin construcţie pâlniei Büchner dar părţile componente se pot demonta.Pâlniile cu plăci de sticlă poroasă tip yena utilizate pentru soluţii parenterale. Pâlnii pentru filtrarea la cald (după Popovici Adriana.: Figura 2. University Press. Târgu-Mureş) În funcţie de scopul urmărit putem utiliza două tipuri de filtre de hârtie: . între 0. Aceste pâlnii se compune dintr-o pâlnie mai mare din tablă de cupru care este prevăzută cu un tub lateral pentru încălzire. 2004) În lipsa pâlniei cu pereţi dublii filtrarea acestor fluide vâscoase se poate face şi prin pâlnii simple (filtre simple) puse împreună cu recipientul pentru colectarea filtratului în etuve încălzite. Pentru a grăbi filtrarea mai ales la lichidele vâscoase putem utiliza pâlnii cu pereţi dubli. Aparate de filtrare A.7. Filtre utilizate la presiune hidrostatică Pentru astfel de filtrări (filtrări obişnuite) se utilizează pâlniile care au forma indicată mai jos iar ca material filtrant se utilizează hârtia de filtru. pot fi de origine naturală sau sintetică şi sunt semipermeabile opunând rezistenţă la filtrare. vata. tifonul etc.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E . Schema unei astfel de pâlnii este prezentată în figura 2.36.filtrul plisat – când suntem interesaţi de fluid. b. Forma unei pâlnii de sticlă este prezentată în figura 2.Pâlniile Büchner: care sunt fabricate din porţelan sau sticlă şi au în interior plăci perforate pe care se pune materialul filtrant (hârtie de filtru).1-100 µm. . Filtre folosite pentru acest gen de filtrare sunt: .: 45 .35.6. Un astfel de filtru este prezentat în figura 2.36. 2.: Figura 2.35. Chimie Analitică Cantitativă – Ghid. Aparate folosite în farmacie a. Filtre cu funcţionare la vid (sub presiune redusă) Utilizarea vidului :măreşte foarte mult viteza de filtrare. . Spaţiul dintre pâlnie este umplut 2/3 cu apă care se încălzeşte la un bec de gaz prin tubul lateral. .filtrul simplu – când suntem interesaţi de precipitat.Au diametrul porilor foarte mic.

.Bujii filtrante – lucrează la o presiune de 20-30 atm iar principiul este acelaşi ca şi la filtrul Seitz. iar partea solidă rămânând pe materialul filtrant din exteriorul bujiei. O p e r a ţ i i f a r m a c e u t i c e g e n e r a l e Figura 2. 2004) Filtrul Seitz este format: . În continuare vom prezenta următoarele tipuri de aparate de filtrare: 46 . Ultra-filtre (după Popovici Adriana. Aparate de filtrare industriale Chiar dacă diferă ca şi construcţie. . . .Bujii filtrante – au forma unor cilindrii alungiţi închis la o extremitate cu o garnitură metalică sau manşetă de porţelan prin care se realizează legarea la vid.dintr-un corp cilindric (din argint sau cupru). Aceste filtre au la partea inferioară un material poros filtrant şi introduse în lichid. au diametrul între 1. Filtru Seitz (după Popovici Adriana.Pipe filtrante – sunt utilizate pentru cantităţi mici de filtrat.şi materialul filtrant (azbest. .5-5 cm şi înălţime de 3-50 cm. Schema unui astfel de filtru este prezentată în figura 2. celuloză).Filtre Seitz cu capac superior – au la partea superioară o deschidere pentru alimentare şi una pentru suprapresiune.C a p i t o l u l 2 . 2004) B.şi scopul filtrării etc.37.Ultrafiltre – materialul filtrant este format din membrane semipermeabile şi sunt utilizate la filtrarea sterilizantă.: Figura 2. Aceste bujii se introduc in lichid realizându-se vid în interiorul lor. Tehnologie farmaceutică.un suport cu o sită metalică pe care se aşează materialul filtrant. Alegerea unui aparat se face în funcţie de: . principiul de filtrare a acestor aparate este identic cu cel al aparatelor utilizate în farmacie. lichidul pătrunzând în bujii.Ultrafiltre – materialul filtrant este format din membrane semipermeabile suprapuse în număr de până la 80 de straturi şi sunt utilizate pentru a realiza filtrarea sterilizantă. respectiv puse în legătură cu recipientul colector adaptat la vid realizează filtrarea. .38. . În această grupă avem: .38.natura materialului filtrant. Filtre care funcţionează la suprapresiune Principiul de funcţionare a acestui tip de filtru este de a crea suprapresiune la suprafaţa lichidului de filtrat.natura şi cantitatea materialului de filtrat. c. . . Tehnologie farmaceutică. Acest tip de filtru este montat prin intermediul unui dop de cauciuc la un vas cu trompă prin care se leagă la vid.

iar între placă şi ramă se întinde elementul filtrant. Filtre care lucrează suprapresiune . 2004) Aceste aparate filtrante sunt compuse din 3 părţi: • o parte superioară cilindrică. Vasul se acoperă cu un capac.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E a. În acest vas este introdus un alt vas mai mic din cupru cu fundul perforat. Toba are pereţi dubli. Este asemănător filtrului precedent cu deosebirea ca materialul filtrant se introduce în interior iar vidul se produce între pereţii tobei.Nucele filtrantă cu capac. Au o suprafaţă de filtrare mare. Există două categorii de filtre: • Filtrul cu tobă de filtrare exterioară.39.: Figura 2. Filtrul olandez Acest filtru este format dintr-un vas mare cilindric (din lemn) având robinet de curgere şi indicator de nivel. iar elementele de filtrare sunt aşezate unul lângă altul. Au la partea superioară un capac prin care trece un tub legat de pompa care produce suprapresiune deasupra lichidului supus filtrării.Filtrele cu tobă. Schema unui astfel de aparat filtrant este prezentată în figura 2. pe suprafaţa externă a cilindrului tobei format dintr-o sită perforată se întinde materialul filtrant. Acest tip de filtru se utilizează pentru filtrarea: siropurilor.39. suprafaţa de filtrare este cilindrică. • placa perforată – pe care se pune materialul filtrant. Au mai multe elemente de filtrare compuse din 2 plăci.41.40.Nucele filtrante – sunt fabricate din gresie. • Filtru cu toba de filtrare interioară.: 47 . de care este fixat sacul filtrant având diametrul între 10-15 cm şi lungimea de până la 200 cm. Filtre care lucrează la vid . Există două tipuri de filtre presă: • Filtre presă cu rame. Nuce filtrante (după Popovici Adriana.: Figura 2. Tehnologie farmaceutică. apoi toba se introduce în lichid şi în interior se produce vid. Schema unui astfel de filtru este prezentată în figura 2. Tehnologie farmaceutică. .Filtre prese. Lichidul trece din vasul superior în cel exterior de unde se colectează într-un recipient adecvat printr-un robinet.40. lucrează la presiuni de până la 12 atm şi au viteză mare de filtrare. tincturilor etc. Filtru olandez (după Popovici Adriana. . • şi vasul colector inferior. În acest caz. la fiecare orificiu având adaptat un tub cilindric. 2004) b. C. oţel sau material ceramic. Schema acestui aparat filtrant este prezentat în figura 2.

Filtre presă cu rame (după Popovici Adriana. Lichidul pentru filtrat se introduce în cilindrul care are pereţi perforaţi pe care se fixează materialul filtrant.42.42.41. 2004) 48 . O p e r a ţ i i f a r m a c e u t i c e g e n e r a l e Figura 2. Tehnologie farmaceutică. 2004) • Filtre presă cu camere.43. Filtre presă cu camere (după Popovici Adriana. Acest cilindru este acţionat cu o viteză foarte mare (de ≈ 800 turaţii/min). Tehnologie farmaceutică. Acestor filtre le lipsesc ramele în locul lor fiind spaţii goale în care se strânge precipitatul. Tehnologie farmaceutică.: Figura 2. Filtre centrifugale (după Popovici Adriana. Schema unui astfel de aparat filtrant este prezentată în figura 2.: Figura 2.Filtre centrifugale.43. 2004) . Schema acestui aparat filtrant este prezentată în figura 2. astfel lichidul trece prin filtru şi printr-un robinet se scurge într-un vas colector. Aceste filtre lucrează sub acţiunea forţei centrifuge.C a p i t o l u l 2 .

Aceste aparate trebuie să fie fabricate din materiale cu rezistenţă ridicată. Decantarea poate fi realizată prin mai multe modalităţi.9.1.pentru spălarea unui precipitat. Pâlnie de separare 49 .pentru separarea lichidului extractiv de produsul vegetal extras.filtrarea este anevoioasă. Sifonarea Sifonarea este întrebuinţată mai des. Această operaţie poate fi utilizată în diferite situaţii şi anume: .45.44. 2. 2.: Figura 2.8. îndoit cu două braţe inegale.: Figura 2. 2. . După construcţie şi modul de funcţionare avem: .ca operaţie preliminară filtrării.9.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E 2.45. 2004) 2.44. Tehnologie farmaceutică. . cel mai scurt pătrunzând în lichid până aproape la sediment iar cel mai lung fiind în exterior.centrifuge cu funcţionare continuă. . Schema unui sifon este prezentată în figura 2. care constă dintr-un tub de cauciuc sau de sticlă.9.9. Prin acest tub se va aspira supernatantul şi sub greutatea coloanei de lichid din braţul mai lung începe scurgerea apei care la rândul ei antrenează scurgerea apei din vas. . Pâlnii de separare Pâlniile de separare se folosesc pentru separarea a două lichide nemiscibile. Înclinarea vasului Înclinarea vasului este utilizată în cazul unor mici cantităţi de lichide şi cu multă prudenţă mai ales spre final.centrifuge cu funcţionare discontinuă. se realizează prin adaptarea vasului cu amestecul lichid solid la un sifon. CENTRIFUGAREA Centrifugarea este operaţia prin care are loc separarea a lichidelor de solide sub acţiunea forţei centrifuge. .3.când cantitatea de sediment este mare. DECANTAREA Decantarea este operaţia de separare dintr-un amestec a componentei lichide de cea solidă după precipitare pe baza diferenţelor de densitate. Forma pâlniei de separare este prezentată în figura 2. Sifon (după Popovici Adriana.2.

Recipientul „Florentin” (după Popovici Adriana.3. Recipientul Florentin Este utilizat mai ales pentru separarea uleiurilor volatile.9. Recipiente cilindrice Recipientele cilindrice au robinete situate la diferite înălţimi astfel ca decantarea să poată fi realizabilă pentru diferitele fracţiuni după nivelul lichidului inferior.: Figura 2.46. se fierbe împreună timp de 5 minute. 2. Clarificarea cu pastă de hârtie de filtru Hârtia mărunţită se triturează cu apă caldă.2. Clarificarea constă în înglobarea substanţei de separat în materiale coagulante sau adsorbante ca de exemplu materiale de natura albuminoidică sau pulberi insolubile. Are un robinet superior şi unul inferior separându-se în funcţie de densitate cele două fracţiuni şi apoi eliminate prin robinetele respective.C a p i t o l u l 2 . Precipitarea lor are loc la 55-600C.4. Tehnologie farmaceutică. 2004) 2.5. O p e r a ţ i i f a r m a c e u t i c e g e n e r a l e 2. iar particulele reţinute se îndepărtează prin filtrare. 2.47. Clarificarea prin încălzire Se aplică la sucurile vegetale care conţin albuminoide. Schema unui astfel de aparat este prezentată în figura 2. Clarificarea prin fermentare Este aplicabilă la sucurile care alături de albuminoide conţin şi proteine. respectiv zahăr. se stoarce apoi se amestecă cu lichidul fierbinte. În tehnologie se pot utiliza următoarele metode de clarificare.: Figura 2. 2. apoi se filtrează.10. Este o metodă aplicabilă clarificării siropurilor şi se utilizează un procent de 1-5 g hârtie la 1 kg sirop. În urma fermentării rezultă alcool care precipită pectinele.9. albuminoidele etc.10.10. Vas cilindric cu robinete (după Popovici Adriana.10. Schema unui astfel de aparat este prezentată în figura 2. Tehnologie farmaceutică. 2004) 2.46. 50 .1. CLARIFICAREA Clarificarea este operaţie de separare a particulelor fine dintr-un lichid în situaţiile în care filtrarea nu dă rezultate satisfăcătoare.47.

1. Uvitex) care au proprietatea de a reflecta razele ultraviolete din spectru. deoarece conferă un pH alcalin soluţiei. Soluţia colorată se agită cu cărbunele activ apoi se filtrează.1.12. DECOLORAREA Decolorarea este operaţia prin care se îndepărtează total sau parţial culoarea unei soluţii. caolin. 2. Clarificarea utilizând pulberi insolubile Pulberile utilizate în acest scop sunt: talc.gradul de saturare a atmosferei cu vapori. 2. 2.4.11.temperatura. Evaporarea spontană Este valabil în primul rând pentru lichidele volatile şi are loc în vase cu deschiderea largă (capsule de porţelan. Blankophore. Operaţia de evaporare poate avea loc în diferite moduri: 2. Decolorare fizică Decolorarea fizică se realizează prin absorbţia colorantului pe diferite substanţe fără o modificare structurală a substanţei. silicagel în procent de 1-10‰.13. glicozide etc.12.agitarea lichidului etc. 2. Evaporarea cu ajutorul căldurii şi vidului Viteza de evaporare creşte odată cu temperatura şi cu scăderea presiunii atmosferice.11.2. bentonită. Mărunţirea A. 2. Metoda este aplicabilă la produsele termolabile mai ales unde se utilizează presiuni mai mici.presiune din încăpere. EVAPORAREA Evaporarea este trecerea unui lichid în stare de vapori şi spre deosebire de fierbere (unde are loc în toată masa lichidului) acest fenomen se produce la suprafaţa lichidului.13. sticle de ceas) unde lichidul se lasă în contact cu aerul metoda aplicându-se pentru evaporarea cantităţilor mici de lichide. Frecvent. . 2. . hipocloriţi) sau reducătoare (bisulfit de sodiu) care acţionează asupra diferiţilor coloranţi degradându-i sau modificându-i structural. Evaporarea cu ajutorul căldurii Se utilizează atunci când se evaporă cantităţi mai mari de lichide şi utilizează energia termică iar procesul poate avea loc pe baie de apă sau în alte moduri.2. PULVERIZAREA. Decolorarea optică Constă în adăugarea unor substanţe (Tinopal. operaţia fiind urmată de filtrare. astfel încât pentru evaporare să nu se depăşească temperatura de 40-500C.11. . Decolorarea chimică Constă în utilizarea substanţelor oxidante (apa oxigenată.12. CERNEREA 2. carbonatul de magneziu.1. Riscul acestei metode este absorbţia unor substanţe active ca de exemplu: alcaloizi. 2. Definiţie 51 . . Pentru clarificare se vor evita oxidul de magneziu. MĂRUNŢIREA.suprafaţa de evaporare. în practica farmaceutică ca substanţă decolorantă se utilizează cărbunele activ.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E 2.11.10. modificând culoarea fără a degrada substanţa respectivă.3.3. Timpul cât are loc evaporarea depinde de diferiţi factori: .12. Operaţia se poate realiza în trei moduri: 2. astfel încât soluţia să devină incoloră.

factori dependenţi de produsul pe care dorim să-l obţinem (mărimea particulelor. lovire. . în funcţie de care alegem maşina de mărunţit şi anume: .). umiditatea.). O p e r a ţ i i f a r m a c e u t i c e g e n e r a l e Mărunţirea este operaţia care presupune un cost energetic exterior (dependent de rezistenţa materialului) care acţionând asupra forţelor de coeziune din cadrul materialului realizează divizarea unui corp solid în particule mai mici.pentru a mării viteza de reacţie. despicare.48.operaţia să fie economică.factori care evaluează mărunţirea în ansamblul ei (consum energetic. . uscare. B – despicare. Schema metodelor de mărunţire (după Popovici Adriana. forma particulelor. . . frecare – triturare.tăiere Figura 2.să fie respectate regulile de protecţie a muncii.particulele mărunţite să fie cât mai uniforme. . Factori implicaţi în alegerea instalaţiei de mărunţire În alegerea aparatului pentru mărunţire trebuie să analizăm diferiţi factori şi anume: . Mărunţirea se realizează prin diferite modalităţi şi anume: tăiere – forfecare.să nu se degradeze substanţa activă. d = diametrul particulelor după mărunţire. 2004) În procesul mărunţirii este necesar să se respecte următoarele reguli: .factori dependenţi de maşinile de mărunţire (randament.duritatea – în funcţie de duritate se vor utiliza maşini cu viteze de funcţionare adaptate acestui parametru şi anume: pentru materiale foarte dure se aleg maşini cu viteză de funcţionare mai mică.pentru asigurarea omogenităţii pulberilor compuse. strivire.pentru a mări viteza de dizolvare. . Modul de realizare a acestor operaţii este prezentat în figura 2.mărunţirea să fie realizată până la dimensiunea dorită a particulelor. . cost etc.gradul de mărunţire – depinde de scopul urmărit care determină alegerea unei mori potrivite.umiditatea – influenţează direct productivitatea (la un conţinut de apă mai mare de 5% scade productivitatea morilor). grad de mărunţire. forma particulelor. C. greutatea specifică etc. Evaluarea acestei operaţii se poate face prin determinarea gradului de mărunţire: n= D d D = diametrul particulelor înainte de mărunţire. D – frecare-triturare. temperatura de lucru). .48: A – presare.). E . B. presare. . 52 . .C a p i t o l u l 2 . .pentru o resorbţie mai bună. . densitatea etc.factori dependenţi de materialul supus mărunţirii (mărimea.pentru a uşura manipularea substanţelor. . Scopul mărunţirii Mărunţirea este necesară din următoarele considerente: . C – lovire. În continuare vom prezenta pe cei mai importanţi factori luaţi în discuţie. Tehnologie farmaceutică. extracţie etc. productivitate.

cu valţuri etc. Schema acestui dispozitiv este prezentată în figura 2. Tăierea – operaţia se aplică pentru produsele vegetale.13. Pentru a micşora timpul de pulverizare la substanţe care se pulverizează anevoios.în industrie se utilizează mori speciale (mori cu ciocane. 2 = cutia dispozitivului.50. 4 = cuţit. 2004) b. modalitatea numindu-se pulverizare prin intermediu. cu rolul de a uşura operaţia. Pulverizarea în farmacie În farmacie această operaţie se realizează cu ajutorul mojarului şi pistilului (pentru pulverizare fiind indicat mojar a cărui pereţi prezintă porozitate). Aparatura utilizată a. 3 = sisteme de transport.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E D. B. Procedee de mărunţire. Tehnologie farmaceutică. Pulverizarea se poate realiza prin: lovire (aplicând lovituri perpendiculare pe substanţa respectivă) sau prin triturare efectuând o mişcare circulară de apăsare în sens invers acelor de ceasornic. Conform FR X substanţa se pulverizează fără reziduu. ca de exemplu: 53 . Pentru pulverizarea substanţelor toxice. 6-7 = colectarea drogului tăiat Figura 2.: Figura 2.49. În farmacie se utilizează cuţitul cu mâner care are o extremitate astfel încât să se poată mişca în jurul unui ax. . Tehnologie farmaceutică. Pulverizarea A.: 1 = bandă rulantă pentru transportul drogului. Pulverizarea cu reziduu este întâlnită la unele produse vegetale (exemplu rădăcină de ipeca) unde un anumit reziduu este rezultat din ţesutul lemnos foarte sărac în substanţă activă. utilizăm unele substanţe străine inerte chimic şi farmacologic. 5 = sită. Cuţit de tăiat ierburi şi rădăcini (după Popovici Adriana. După pulverizare substanţa se cerne prin sita indicată iar un eventual reziduu se pulverizează din nou. Definiţie Pulverizarea este operaţia prin care corpurile solide sunt reduse în fragmente foarte mici.). Sfărâmarea .în farmacie se realizează cu ajutorul mojarului şi pistilului prin lovire. Schema unui dispozitiv de tăiat droguri – produse vegetale (după Popovici Adriana. iritante este important să se lucreze cu mojare acoperite sau operaţia să aibă loc sub nişă. 2004) În industrie se utilizează dispozitive mai complexe la care materialul vegetal este condus pe o bandă transportoare până la cuţit unde este tăiat iar apoi este colectat într-un vas.49. până la dimensiuni coloidale. Schema unui astfel de dispozitiv este prezentată în figura 2.50.2. 2.

).: 54 . a. acid salicilic. Tehnologie farmaceutică. . unul fiind fix şi celălalt mobil. În continuare vor fi prezentate câteva tipuri de mori centrifugale. Mori centrifugale cu discuri. O p e r a ţ i i f a r m a c e u t i c e g e n e r a l e . Acest pulverizator lucrează cu o turaţie de 1.000 turaţii/min. Schema acestei mori este prezentată în figura 2.Dezintegratorul.51. .substanţe gazoase pentru obţinerea de pulberi foarte fine (sulf).alcoolul pentru camfor. oţel inoxidabil. Când particulele ajung mai mici decât distanţe dintre discuri sunt aruncate din corpul aparatului şi se elimină prin pâlnia de descărcare. metodă utilizată pentru obţinerea pulberilor foarte fine şi constă în frecarea substanţei pe o placă perfect lustruită din material foarte dur (ca porfir. Moara cu discuri verticale – este formată din două discuri verticale a căror distanţă este reglabilă.zahărul pentru pulverizarea seminţelor de oleaginoase (dovleac. Dintre aceste aparate amintim: a. Schema unui astfel de aparat este prezentată în figura 2. Pulverizator tip mixer – acest aparat are o cutie de oţel rezistentă şi un motor electric care acţionează asupra dispozitivului de măcinat cu viteză mare de aproximativ 3. Pulverizarea în industrie Pulverizarea în industrie se realizează cu diferite tipuri de mori cu randament ridicat adaptate pulverizării unor cantităţi mari de substanţe.C a p i t o l u l 2 . În continuare vom prezenta câteva dintre morile mai importante utilizate în industria farmaceutică.: 1. acid boric.52.: Figura 2.stator.53. Pulverizarea unor substanţe cu tendinţă de aglomerare (oxid de magneziu sau oxid de zinc) se realizează prin frecarea pe sită.300 turaţii/min.) C. Schema unui aparat electric pentru pulverizare (după Popovici Adriana. 2 – cuţit Figura 2. În afară de aceste modalităţi se utilizează şi diferite râşniţe pentru pulverizarea în farmacie. Tehnologie farmaceutică. porţelan etc. . 2004) b.cloroformul sau eterul pentru dizolvarea iodului.52. . Acest aparat este format din două discuri fixate pe axe separate care se rotesc cu viteze foarte mari în cercuri concentrice.51.200-1. in etc. Schema unui astfel de aparat este prezentată în figura 2. Moara cu discuri verticale (după Popovici Adriana. 2004) O altă metodă de pulverizare în farmacie este porfirizarea. În aceste mori materialul este pulverizat de nişte bare sau cuţite fixate pe discuri sau între dinţii discurilor care se rotesc cu o viteză mare.

diferenţa fiind că unul din discuri este fix iar celălalt mobil. Schimbând sita poate varia gradul de pulverizare. sulfat de calciu).54.: 1 – rezervor de materiale.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E Figura 2. 2004) Moara Perplex – este un dismembrator des întrebuinţat şi are suportul de măcinare înconjurat cu o sită. Acest tip de moară este prezentată în figura 2. Schema unui astfel de dismembrator este prezentat în figura 2. Moara se utilizează pentru pulverizarea materialelor dure (carbonat de calciu. Tehnologie farmaceutică. Aceste mori sunt asemănătoare dezintegratoarelor. Moara Perplex (după Popovici Adriana. 2004) . 4 – disc mobil. 5 – disc fix. Schema unui dismembrator (după Popovici Adriana.Dismembratoarele. 3 – pâlnie. Schema morii cu pietre orizontale este prezentată în figura 2. 2004) b. Moara cu pietre orizontale.56.55.55.: 55 . Materialul este încărcat pe la partea superioară prin pâlnia de alimentare şi colectat după pulverizare într-un recipient potrivit. Numărul de turaţii al discului mobil trebuie să fie dublu pentru acelaşi randament. astfel încât numai particulele care trec prin ochiurile sitei părăsesc moara. 6 – sită metalică Figura 2.54.: Figura 2. Schema unui dezintegrator (după Popovici Adriana. cea superioară fixă şi ce inferioară mobilă. Tehnologie farmaceutică.53. Tehnologie farmaceutică. 2 – dispozitiv de alimentare oscilant. Este constituită din două pietre orizontale suprapuse.

Este formată dintr-o sită cilindrică cu pereţi foarte rezistenţi în care se introduc bile de porţelan.57. b – axul. presiunea scăzând de la câteva zeci de atmosfere până la presiunea atmosferică.59. 7 – roată pentru reglarea distanţei dintre pietre. II – a – toba.58. 6 – şuruburi de fixare.: Figura 2. care realizează măcinarea materialului sub acţiunea forţei centrifuge.C a p i t o l u l 2 . Tehnologie farmaceutică. 1974) d. Schema de funcţionare acestui tip de moară este prezentată în figura 2. Tehnologie farmaceutică.58. Schema de funcţionare a morilor vibratoare (după Popovici Adriana. 8. d – suspensia în resorturi.57. Mori cu jet: La cest tip de mori. 3 – arbore.: 56 . Sunt mori cu bile la care pulverizarea se datorează vibraţiilor de o anumită frecvenţă şi amplitudine care impune bilelor o mişcare circulară de viteză mare (1.56.000 turaţii/min) realizând un randament foarte bun. b – bilele. 4 – postament. Moara tubulară cu bile (după Ion Ionescu Stoian – Tehnică farmaceutică. Schema acestui tip de moară este prezentată în figura 2. 2004) e. gresie. Mori vibratoare. c – dispozitivul de producere a vibraţiilor. 5 – înveliş. 2 – piatră inferioară mobilă.9 – angrenaj conic. Randamentul pulverizării creşte odată cu creşterea vitezei de rotaţie. c – dispozitivul de producere al vibraţiilor. 11 – evacuarea produsului Figura 2. O p e r a ţ i i f a r m a c e u t i c e g e n e r a l e 1 – piatră superioară fixă. 2004) c. 10 – dispozitiv de alimentare. Schema unei mori cu pietre orizontale (după Popovici Adriana. d – axul de protecţie (gol în interior) Figura 2. Schema acestui tip de moară este prezentată în figura 2.3003. Moara cu bile.: I – a – toba. mărunţirea se realizează datorită efectului turbulenţelor produse de jeturi fluid/aer sau vapori de apă. fier.

R. CERNEREA 2.14. calomelului. Când separarea se face în mai multe porţiuni cu grad de mărunţire diferit. care poate ajunge până la 15. X reziduul nu trebuie să fie mai mare de 5% şi să nu fie mai mic de 60%.R. Moara coloidală Premier (după Popovici Adriana. 2004) Pentru măcinarea fină uscată se utilizează mori coloidale centrifugale încărcate cu un număr mare de bile (1. Tehnologie farmaceutică. X avem nouă site standardizate.60. 2004) Cea mai utilizată moară cu jet este Micronizatorul care este folosit pentru pulverizarea foarte fină a sulfului.14. 3 – şurubul micrometric pentru reglarea distanţei dintre rotor şi carcasă. 5 – ieşirea produsului Figura 2. Moara cu jet (după Popovici Adriana. Definiţie Cernerea este operaţia de separare cu ajutorul sitelor. numerotate cu cifre romane de la I la IX (în sens descrescător al laturii ochiurilor). operaţia este numită sortare. confecţionată din fibre metalice din oţel galvanizat 57 .59.1. Mori coloidale. Sub acţiunea forţei centrifuge bilele pulverizează materialul. antibioticelor etc. În F. pe care se fixează sita propriu-zisă. Schema morii coloidale Premier este prezentată în figura 2.60. Sunt utilizate pentru o măcinare fină obţinând particule de dimensiuni coloidale. 4 – intrarea suspensiei.000) cu diametrul de 8-15 mm. O sită este compusă dintr-un cilindru care are o înălţime mică în raport cu diametrul. confecţionată din lemn sau tablă pe care în interior se găseşte un cadru confecţionat din tablă. când pulberea este trecută prin sita imediat superioară. 2 – carcase. Conform F. Când pulverizarea se face în mediu lichid operaţia este mai uşoară datorită forţelor de frecare exercitate de fluid. Un tip de moară coloidală este Moara Premier. Măcinarea are loc prin frecări.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E Figura 2. Tehnologie farmaceutică. loviri pe cale umedă sau pe cale uscată. lemn etc.: 1 – rotorul tronconic.000 rotaţii/min.000-10. f. 2. a particulelor cu diametru inferior ochiurilor sitei respective (cernut) de particulele care au dimensiuni superioare ochiurilor sitei (refuz).

Conform F.05 În Suplimentele FR X II (2002) şi III (2004) sunt prezentate câteva detalii suplimentare legate de sitele farmaceutice.000 1. În general acest factor influenţează mai puţin excepţie făcând materialele lipicioase şi materialele dure (care uzează sita). Forma sitelor standardizate este prezentată în figura 2.000 5.100 59.500. care are în partea terminală peri prin intermediul cărora. sitei I II III IV V VI VII VIII IX Grad de fineţe Fragmente mari Fragmente mijlocii Fragmente mici Pulbere groscioară Pulbere mijlocie Pulbere semifină Pulbere fină Pulbere foarte fină Pulbere extrafină Latura interioară a ochiului (în mm) 6.000 Diametrul sârmei (în mm) 2.478. Tabel 2.3.R. Forma particulelor. de ochiuri pe cm2 1.60 1.000 2.spaţiul mort (format din firele din care este confecţionată sita).50 0.00 0.0 2.61.20 0. În tabelul 2. X cernerea finală este obligatorie în toate cazurile când masa pulberii depăşeşte 20g. b.25 0. Alimentarea sitei. sunt prezentate cele 9 site standardizate oficinale în FRX.100 362. . 58 .50 1. condiţiile de lucru şi construcţia sitei.08 0. fibre sintetice etc.08 Nr. pătrate sau poligonale de diferite mărimi.3. O p e r a ţ i i f a r m a c e u t i c e g e n e r a l e sau inox.2.292 3. Acest parametru influenţează mult cernerea. Nr.315 0. Randamentul unei site este în funcţie de suprafaţa utilă. alamă.C a p i t o l u l 2 .000 595. Un efect obstrucţionat o au particulele cu dimensiuni apropiate ochiurilor sitei uneori chiar înfundând sita.14. aluminiu.12 0. Sitele cu diametrul mai mare de 1mm se numesc ciururi.16 0.8 0. O alimentare adecvată este o condiţie foarte importantă.16 0. Sita propriuzisă are două porţiuni: . în momentul acţionării mânerului este facilitată cernerea. Supraalimentarea cât şi subalimentarea scad randamentul. Natura materialului.0 0. Site (după Popovici Adriana. Factori care influenţează cernerea Cernerea depinde de diferiţi factori şi anume: a. Granulometria materialului. Particulele de formă sferică şi uniforme.3 4. c.suprafaţa de cernere (partea perforată).180 11. Pentru cernerea substanţelor toxice sau iritante se lucrează cu site acoperite care pot avea fixat pe capacul cutiei un dispozitiv cu mâner. trec cel mai uşor prin ochiurile sitei.61. Particulele cu dimensiuni inferioare trec uşor prin sită iar cele cu diametru mai mari decât ochiurile sitei alunecă uşor pe suprafaţa sitei neîmpiedicând trecerea granulelor mici. Sitele pot avea ochiuri circulare.: Figura 2.910. 2004) 2.10 0. d. Tehnologie farmaceutică.

Schema unor astfel de site este prezentată în figura 2. 2004) c. Schema unei astfel de site este prezentată în figura 2. Tehnologie farmaceutică. Site oscilante cu grătar. Site cu grătar. b1 şi b2 – excentrice care dau grătarului o mişcare de oscilaţie Figura 2.63.: a1 şi a2 – grătare. d – toba de cernere.63. Sită cu grătar oscilant (după Popovici Adriana. Tipuri de site industriale a.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E e. 2004) 59 . Schema unei site rotative cilindrice (după Popovici Adriana. Mişcarea materialului şi a sitei. Tehnologie farmaceutică. b – inele pentru ducerea materialului în tobă. Schema unei astfel de site este prezentată în figura 2.inele de transport. Forma şi dimensiunile sitei. O mişcare sacadată sau în salturi oferă posibilitatea ca granulele mici să ajungă pe suprafaţa de cernere. Au sita sub formă de sârme împletite sau tablă perforată sub forma de tambur cu secţiune circulară sau poligonală montat pe un ax înclinat de 2-9 0 şi având tamburul împărţit pe lungime în 2 sau 3 porţiuni. Tehnologie farmaceutică. Asemănătoare ca şi construcţie sitelor cu grătar. Sită oscilantă cu două etaje (după Popovici Adriana. e – arborele tobei. Mai multe site cu grătar suprapuse sunt acţionate de un dispozitiv cu axă excentrică care le mişcă concomitent şi în sens invers. 2. i – gură de evacuare Figura 2.: a .64.62. Alegerea sitei cu o anumită formă a ochiurilor se face în funcţie de forma granulelor materialului de cernut şi anume: pentru granulele sferice se recomandă site cu ochiuri sferice sau pătrate.pâlnie de alimentare. Site rotative. circulare. sunt formate din una sau mai multe rame pe care se fixează suprafeţele de cernere şi dispozitivul de acţionare cu excentric care produce mişcări oscilatorii. pentru materiale cu granule neregulate se recomandă site cu ochiuri alungite sau dreptunghiulare. h . c – cilindru. cu orificii din ce în ce mai mari pentru colectarea diferitelor fracţiuni (sortare). g – cutie de colectare. Sunt formate din bare de oţel distanţate între ele. f. c – cilindru de protecţie.: Figura 2. 2004) b.3.64.62. suprafaţa de cernere formând un grătar cu o înclinare de 10-200.14. rectilinii sau perpendiculare pe sită.

C a p i t o l u l 2 . O p e r a ţ i i f a r m a c e u t i c e g e n e r a l e d.: 1 – ieşirea aerului. 3 – rama sitei.site vibratoare cu inerţie. Sortator gravitaţional (după Popovici Adriana. . Definiţie Uscarea este procesul de îndepărtare totală sau parţială a umidităţii din diferite substanţe solide. Figura 2.şi site electromagnetice. 2004) 2. 6.8 – circuit electric Figura 2. prin întreruperea circuitului datorită unor arcuri sita se îndepărtează de electromagnet. Tehnologie farmaceutică. 2 – filtru. Schema unei astfel de site este prezentată în figura 2. 5 – membrană filtrantă.66. Vibraţiile sunt produse printr-un mecanism similar soneriei electrice. 2004) În continuare se va prezenta schematic construcţia şi funcţionarea unui sortator şi anume Sortatorul gravitaţional.site vibratoare cu lovire. lichide sau gazoase. Schema unei site electromagnetice (după Popovici Adriana. 4 – întreruperea contactului.65. • obţinerea unor forme farmaceutice.2. Aerul pătrunde prin suprafaţa de cernere şi antrenează particulele mai mici care sunt reţinute într-un dispozitiv de captare iar particulele mai mari rămân pe suprafaţa sitei. 2. 60 . Prin închiderea circuitului sita electrică este atrasă de electromagnet. ca extractele uscate.: 1 – electromagnet. 6 – intrarea aerului. Aceste operaţii se repetă pe timpul funcţionării cu regularitate realizându-se astfel cernerea. Materialul supus sortării este dispus pe o suprafaţă de cernere de unde este dezaglomerat de vibraţiile produse de un electromagnet şi un curent de aer care pătrunde prin partea inferioară. . Tehnologie farmaceutică. 4 – produs grosier de sortat.1.65.66. Sunt substanţe în care apa este legată prin legături chimice sau fizice (apă de cristalizare) iar operaţia îndepărtării apei de cristalizare este numită deshidratare. Obiectivele uscării Uscarea se realizează pentru următoarele scopuri: • asigurarea conservării unor produse (vegetale sau animale). După modul de construcţie a dispozitivului care produce vibraţie avem trei tipuri: . alterabile în prezenţa umidităţii. 2 – indus. Schema sortatorului gravitaţional este prezentată în figura 2. 5 – resorturi. • Sitele vibratoare cu inerţie sunt alcătuite dintr-o cutie cu 1-2 site. Site vibratoare La sitele vibratoare suprafaţa de cernere este menţinută în vibraţie prin lovituri dese provocate de anumite dispozitive. USCAREA 2. Site electromagnetice.15. 3 – produs fin.15.15.7. Punerea în mişcare este realizată de un electromotor iar transmisia mişcării are loc prin anumite curele.

cameră de uscare. Uscarea lichidelor La uscarea lichidelor avem două situaţii: . .000 turaţii/min care transformă produsul într-un nor fin de pulbere care se usucă cu aer cald care circulă de jos în sus.3. a fiolelor în condiţii sterile).prelucrarea finală (închiderea flacoanelor. 2.000-10.solvenţii volatili pot fi recuperaţi. . atomizare sau nebulizare.uscarea unui lichid care conţine o anumită cantitate de apă care trebuie eliminată. Procesul liofilizării cuprinde următoarele etape: . În primul caz putem îndepărta apa prin evaporare pe baia de apă sau prin absorbţie pe substanţe higroscopice (din lichide volatile). . sau în recipiente). . pulverizare. 61 . hormoni etc. criodesicarea) se aplică produselor care conţin substanţe termolabile (enzime.) cu aer cald. .pregătirea materialului (pe tăvi.uscarea soluţiei apoase a unei substanţe fixe. O instalaţie de pulverizare modernă are următoarele părţi: . lichide cât şi cele gazoase.sistem de transport al produsului uscat. .aparat de pulverizare. . • posibilitatea obţinerii unor forme farmaceutice ca de exemplu: comprimate. Uscarea lichidelor care conţin substanţe fixe în soluţie poate fi obţinută prin: a.se obţine o umiditate scăzută ceea ce permite o conservare îndelungată. Procesul de liofilizare prezintă următoarele avantaje: . de obicei cilindrică. .TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E • uşurinţa la manipulare şi transport. Părţile componente ale unei instalaţii de liofilizare sunt: .recipient colector etc.menajarea substanţelor termolabile. .substanţele îşi păstrează proprietăţile iniţiale (solubilitate).distribuitor de aer.sublimarea la 200C şi până la -700C şi un vid de ordinul 10-3 şi -10-5 Torri obţinându-se produse cu o umiditate reziduală de 5%. răcit cu diverşi agenţi frigorifici. • dispozitive pentru reglare automată care asigură funcţionarea automată a instalaţiei. . Lichidul este dispersat pe suprafaţa cilindrului încălzit şi se transformă în pulbere fină apoi pulberea este colectată. b. . . Metoda se aplică pentru uscare la: extracte. . fermenţi.condensatorul care poate avea diferite forme.congelarea (cu diferite amestecuri frigorifice). granulate etc. preparate opoterapice. aminoacizi. • grupuri frigorifice – unul pentru camera de congelare şi sublimare şi unul pentru condensator.încălzitor de aer. lapte praf etc. În practica farmaceutică uscarea se aplică atât la produse solide. Este un procedeu de uscare preferabil pentru produsele alterabile (soluţii extractive) şi constă în dispersarea lichidului sub formă de picături foarte fine şi urmată de o uscare rapidă (1-2 sec. • pompele de vid.un injector prin care soluţia este injectată la o presiune de 30-200 atm iar picăturile obţinute se usucă la aer cald. c.15.un disc care se roteşte cu 6. bacteriene şi oxigenul atmosferic.protecţie faţă de degradările enzimatice. . .camera de congelare şi sublimare care este un recipient cilindric sau paralelipipedic prevăzut cu rafturi pe care se găsesc substanţele de liofilizat şi conducte cu agentul frigorific.) şi constă în uscarea rapidă a substanţei prin sublimarea gheţii în vid după o prealabilă congelare a soluţiei apoase. Liofilizarea (în vid.desecarea finală (scade umiditatea până la 1%). În acest scop putem utiliza diferite sisteme: . Uscătorul cu cilindru. Asigurarea asepsiei se face prin raze ultraviolete sau mijloace chimice (oxid de etilen 2% cu freon 89%). .

Sursele de radiaţii infraroşii sunt clasificate în: .convecţie (când vasul sau aparatul în care sunt expuse substanţele pentru uscare. . umbră. determinând astfel evaporarea apei. Uscarea se face la soare.76-3µm. d.78-330µm) şi anume: sobe de teracotă.S. S = suprafaţa materialului uscat (m2). În afară de acest factor viteza de uscare mai este influenţată de: suprafaţa materialului. Este aplicabilă mai ales substanţelor termolabile. toluen urmată de distilare.şi prin radiaţie termică – provenind din diferite surse. oxid de calciu. B. Se aplică în cazul substanţelor higroscopice (extracte. În mod normal uscarea nu se face complet ci până la umiditatea de echilibru care este specifică substanţelor. amidon 15% etc. A = coeficient. la o anumită temperatură. Uscarea la aer este cea mai simplă metodă de uscare şi aplicabilă la substanţele care pierd uşor umiditatea şi sunt stabile la agenţii atmosferici.) şi constă în amestecarea lor cu benzen. substanţele fiind expuse în straturi subţiri pe coli de hârtie. care au rolul de a încălzii materialul supus uscării. tincturilor. Se aplică pentru deshidratarea sărurilor (de exemplu: sulfat de magneziu. Aceste surse produc radiaţii infraroşii cu lungime de unda de 3-10µm. sulfat de sodiu etc. Uscarea solidelor A. c. substanţelor care prin uscare obişnuită se transformă într-o masă solidă greu pulverizabilă (exemplu: gelatina) etc. Încălzirea substanţelor depinde de mai mulţi factori: 62 . T = timpul de uscare. reşouri electrice etc. în aer liber sau în spaţii închise. u1-u2 = diferenţa dintre umiditatea iniţială şi finală a substanţei (kg/kg substanţă). gradul de mărunţire etc. b. faianţă. Viteza de uscare este influenţată şi de temperatură. proces care are loc atunci când tensiunea de vapori superficială este mai mare decât presiunea de vapori din mediul înconjurător. Metode de uscare a. G = cantitatea de substanţă care rezultă din uscare (kg).4. Uscarea la vid. f.C a p i t o l u l 2 . apă caldă sau aer cald. Uscarea la cald.A. săruri anhidre). Radiaţiile infraroşii nu încălzesc aerul deoarece oxigenul şi azotul nu absorb radiaţiile infraroşii. Metoda este aplicabilă substanţelor termostabile. de exemplu: produse vegetale 10%. Distilarea azeotropă. e. Energia termică poate fi transmisă în diferite moduri: .surse neluminoase – produse de radiatoare încălzite cu rezistenţe electrice şi care pot dezvolta o capacitate calorică de 10 ori mai mare decât lămpile. vine în contact cu vaporii de apă fierbinţi. mărimea particulelor şi de faza procesului de uscare (în prima jumătate a timpului se pierde 90% din apă iar în a doua jumătate a timpului restul de 10% a umidităţii. sulfat de sodiu anhidru. . plăci de sticlă etc. când aceste substanţei antrenează cu ele vaporii de apă dând amestecuri azeotrope. Alegerea metodei de uscare depinde de materialul de uscat şi de modul în care este legată apa. Aceste radiaţii sunt utile pentru uscarea substanţelor expuse în straturi superficiale. agitarea materialului. punctul de trecere între cele două perioade se numeşte punct critic). extractelor. cu filament incandescent încălzit la 24000C-25000C) care emit radiaţii infraroşii cu lungimea de undă 0. prevăzute cu reflectoare. utilizând ca substanţe deshidratante. . Aspecte generale La substanţele solide apa se îndepărtează prin evaporare. Uscarea cu ajutorul substanţelor deshidratante. acid sulfuric concentrat etc. U = viteza de uscare (kg/m2⋅ h(.15.surse luminoase (exemplu: lămpi cu filament wolfram. Timpul de uscare se calculează cu formula: T= G ⋅ ( u1 − u 2 ) U.. Uscarea prin iradiere termică.conducţie când aparatul vine în contact cu sursa de energie termică (gaz). În acest scop se utilizează diferite surse de radiaţii infraroşii (radiaţii cu lungimea de undă între 0. O p e r a ţ i i f a r m a c e u t i c e g e n e r a l e 2.

: 63 . Aparatura utilizată pentru uscarea solidelor a.) şi un compartiment superior despărţit de cel inferior printr-o placa de porţelan care serveşte ca suport pentru vasele cu material de uscat. în funcţie de materialul supus uscării şi având un termometru care indică această temperatură. University Press. porţelanul. a pulberilor etc. Imaginea unui astfel de exsicator este prezentată în figura 2. Randamentul de uscare poate fi mărit prin întreruperi periodice ale iradierii. coloranţi etc. acid sulfuric concentrat. Exsicator (după Duşa Silvia şi Mitroi Brânduşa. a extractelor vegetale. silicagel etc. C. se reflectă pe pereţii metalici şi sunt absorbite de substanţele cu constantă dielectrică mare ca de exemplu: apa etc. Uscarea cu microunde. Microundele pot traversa sticla. 2006) b. . Metoda se bazează pe utilizarea efectului termic al undelor cu frecvenţă înaltă de 2450±50MHz. Chimie Analitică Cantitativă – Ghid.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E . Etuvele pot fi încălzite electric sau cu gaz. Exsicatoarele. aerul. Metoda este aplicabilă la substanţele solide sensibile ca: acid ascorbic. .capacitatea de adsorbţie a substanţei etc. În industria farmaceutică sunt utilizate la uscarea granulelor. Etuvele. Puterea de penetraţie în cazul substanţelor solide este de 1-3 cm.68. Sunt recipiente confecţionate din sticlă cu pereţi groşi acoperite cu un capac şi bicompartimentate având un compartiment inferior în care se pune substanţa higroscopică (oxid de calciu. Târgu-Mureş. . timp în care umiditatea pătrunde prin capilare din straturile inferiore la suprafaţă răcită. Sunt aparate confecţionate din metal cu pereţi simpli sau dubli în interiorul cărora se găsesc rafturi. Exsicatorul se utilizează pentru uscarea şi eventual păstrarea unor substanţe higroscopice. Uscarea substanţelor solide utilizând radiaţii infraroşii prezintă următoarele avantaje: .umiditatea produsului.cost scăzut.67. temperatura menţinându-se constantă în interiorul etuvei cu posibilităţi de reglare. Compartimentul superior poate fi adaptat la vid în acest mod crescând semnificativ randamentul uscării.: Figura 2. Imaginea unei astfel de etuve este prezentată în figura 2.puterea sursei. după care la o nouă încălzire se evaporă. . g.uscare rapidă.capacitatea de penetrare prin materialul solid este mare.67.culoarea substanţei. .

observându-se temperatura pe un termometru fixat în material iar presiunea pe manometru. Etuvă de vid (după Popovici Adriana. Tehnologie farmaceutică.69. Sursa de căldură (calorifer. g – vas de condensare. Aceste etuve au formă paralelipipedică cu uşi care se închid etanş şi au un geam prin care se poate supraveghea uscarea. h – conducta de ieşire a aerului. 2004) d. Dulapurile de uscare.: a – carcasa etuvei. uscarea se face cu aer cald la presiune normală. radiator) se găseşte la partea inferioară a dulapului. e – conducte de vapori calzi.68.70. expus în tăvi pe rafturi antrenând umiditatea şi ieşind pe la partea inferioară. Aerul este introdus în dulap pe la partea superioară. Chimie Analitică Cantitativă – Ghid. Târgu-Mureş. 2006) c. Etuvele cu vid. University Press. Etuvă (după Duşa Silvia şi Mitroi Brânduşa.: 64 . străbate materialul supus uscării. b – plăci de încălzire. În aceste aparate. f – scurgerea condensatorului. Figura 2. În modul acesta se usucă produsele termolabile. Temperatura se urmăreşte prin ochiul fixat la uşă. Schema unui dulap de uscare este prezentată în figura 2. Încălzirea se face moderat prin vapori calzi la aproximativ 40-43 0C şi o presiune scăzută de circa 40-50 mHg produsă cu ajutorul unei pompe de vid. c – vase cu substanţe de uscat.69. O p e r a ţ i i f a r m a c e u t i c e g e n e r a l e Figura 2. Schema unei astfel de etuve este prezentată în figura 2.C a p i t o l u l 2 .

introducându-se material proaspăt în această cameră.71.camera de încărcare.camera de uscare.5 m şi înălţime 1.: Figura 2. Uscătoarele cu camere în serie. Schema uscătorului cu camere în serie este prezentată în figura 2. Aerul proaspăt este introdus acum în camera 2 iar după ce străbate camerele următoare este evacuat prin camera 1. .camera de descărcare a materialului. Tehnologie farmaceutică. Tehnologie farmaceutică.8-2 m.: Schema unui dulap de uscare cu aer cald (după Popovici Adriana. După uscarea materialului din camera 1 acesta este evacuat.70. Uscarea durează în medie 10 ore şi se pretează foarte bine pentru uscarea produselor vegetale. continuând acest traseu în camerele următoare până când materialul din camera 1 este uscat.: 65 . Uscătorul cu camere în serie (după Popovici Adriana. 2004) e. Se continuă în acest mod.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E Figura 2. Tunelele de uscare. Aceste aparate funcţionează pe principiul contracurenţilor şi sunt alcătuite din mai multe camere în care este introdus materialul supus uscării. plăci de sticlă sau de metal iar aerul încălzit este dirijat în vagonet parcurgând materialul de la o extremitate până la cealaltă extremitate unde este evacuat pe partea superioară.71. Aerul cald pătrunde în camera 1 de sus în jos. În interiorul vagonetelor materialul supus uscării este întins pe tăvi. Sunt compuse din trei camere: . site de pânză. fiecare cameră primind aer cald proaspăt după uscarea materialului din camera precedentă. apoi de jos în sus. Uscătorul este construit din metal sau beton şi are următoarele dimensiuni: lăţime 3. .72. Schema tunelului de uscare este prezentată în figura 2. Camera de uscare are o lungime de 10-15 m prevăzută cu şine pe care circulă vagonete. 2004) f.

Tehnologie farmaceutică. 2004) g.C a p i t o l u l 2 . C – ventilator. E – uşa de ieşire a materialului uscat.73. Aerul cald este introdus de jos în sus formând un curent a cărui viteză poate fi mărită de diferite ventilatoare. H – ieşirea aerului cald şi a vaporilor Figura 2. Turnurile de uscare.74. 2004) h. O p e r a ţ i i f a r m a c e u t i c e g e n e r a l e A – intrarea aerului rece. F – etajere cu material umed. B – tuburi de intrare a aerului cald uscat. Schema unui astfel de uscător este prezentată în figura 2. Schema unui turn de uscare este prezentată în figura 2. D – transportor pentru materialul uscat Figura 2.m.d.a. Camerele de uscare sunt aşezate vertical fiind înguste şi lungi (8-10 m). Tehnologie farmaceutică. Aceste instalaţii lucrează pe principiul contra-curentului. Schema unui turn de uscare (după Popovici Adriana.: 66 . Schema unui tunel de uscare (după Popovici Adriana. C – şicane în V pentru dirijarea aerului.73. Materialul este introdus prin partea superioară pe primul taler după care pătrunde pe talerul al doilea ş. D – încălzitor.: A – tuburi de ieşire a aerului umed şi cald. G – uşa de intrare a materialului. iar materialul este sub formă de granule mărunţite şi umede care se introduc pe la partea superioară şi cade datorită greutăţii proprii apoi este amestecat datorită unui sistem de şicane aşezate în turn şi a altor mecanisme care reglează deplasarea materialului. Uscătoarele cu talere sunt compuse din 20 sau mai multe talere cu diametru de până la 5 m încălzite cu aer cald sau abur sub presiune care pătrunde prin partea inferioară a uscătoarelor.72. B – conducta de aer pentru recirculare.

2004) 67 . 3 – intrare aer cald. Schema uscătorului cu cilindrii este prezentată în figura 2. Materialul supus uscării sub formă lichidă sau pastă vine în contact cu suprafaţa exterioară a cilindrilor care se rotesc cu viteză mică (2-8 rot/min). Tehnologie farmaceutică.B – cilindri de alimentare. C – gură de alimentare. D – cuţit pentru îndepărtarea materialului uscat. G – transportor helicoidal Figura 2.76. 2004) i. La instalaţiile cu o singură bandă încărcarea şi descărcarea materialului are loc la cele două extremităţi iar deplasarea materialului poate avea loc în acelaşi sens cu aerul sau în contra-curent. E – tobă de uscare.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E Figura 2. F – cuţit reglabil pentru îndepărtarea materialului uscat. F – resorturi. 2 – intrare material. Schema unui uscător cu talere (după Popovici Adriana. Schema unui astfel de uscător este prezentată în figura 2.75. Încălzirea se realizează prin tuburi de calorifer aşezate la partea inferioară sau lateral. Uscătoarele cu bandă. B – camera de vapori.74. E – ieşirea aerului cald şi a vaporilor. C – intrarea aerului. Acest tip de uscătoare sunt formate din mai mulţi cilindri care se încălzesc în interior. Tehnologie farmaceutică. Uscător cu cilindru (după Popovici Adriana.: 1 – cu un cilindru A. 2004) j. Schema unui uscător cu bandă (după Popovici Adriana. G – ieşirea materialului uscat 2 – cu doi cilindri A – ieşirea vaporilor. D – tobă încălzită. Au formă de tunel în care lucrează una sau mai multe benzi. Uscătoare cu cilindri. Materialul uscat este detaşat de pe cilindrul cu ajutorul unor cuţite. 4 – colectare material Figura 2.: 1 – ieşire aer.75. Tehnologie farmaceutică.76.

).9 .: 1 – intrare produs umed.16.C a p i t o l u l 2 . Uscătoarele prin fluidizare. Uscarea se realizează cu aer cald. STERILIZAREA 2. . 4. Schema unui uscător prin fluidizare (după Popovici Adriana. 2004) l.78.pentru forme farmaceutice la care conservarea se poate realiza doar în absenţa microorganismelor (antibiotice. 68 .77. O p e r a ţ i i f a r m a c e u t i c e g e n e r a l e k. Schema unei tobe de uscare (după Popovici Adriana. 3 – intrare aer cald. 2004) 2. Tobele au randament mare şi lucrează cu o viteză de 1-8 rot/min. Schema unui astfel de uscător este prezentată în figura 2. Schema tobei de uscare este prezentată în figura 2. Tehnologie farmaceutică. produse opoterapice etc. Generalităţi Sterilizarea este operaţia prin care sunt distruse sau îndepărtate toate organismele vii în formă vegetativă sau sporulată de pe un obiect sau un produs. Sunt compuse dintr-o cameră străbătută vertical de un curent de aer cald.1. . . pe arsuri sau pe pielea sugarului. . Tobele de uscare. care trece prin perforaţiile unei plăci înclinate pe care este expus materialul supus uscării. Alegerea metodei de sterilizare se face în funcţie de natura produsului şi stabilitatea acestuia.5 – angrenaje de mişcare.77.pentru preparate oftalmice.).78. perfuzii etc. Definiţie. 3 – toba. Tobele de uscare sunt aşezate orizontal sau uşor înclinate şi sunt deschise la ambele capete.pentru instrumentar şi diferite materiale medico chirurgicale.16. unguente) care se aplică pe răni. Tehnologie farmaceutică. Aceste uscătoare produc o evaporare rapidă a apei. 6 – roată cu dinţi. 4 – colectare produs uscat Figura 2.robinete Figura 2.8. Sterilizarea se poate realiza în diferite moduri. uscarea materialului realizându-se cu randament mare. 2 – ieşire aer rece. Sterilizarea este obligatorie în următoarele situaţii: . 7.: 1 – focar.pentru preparate administrate parenteral (injecţii.pentru preparate farmaceutice (pulberi. suspensii. 2 – alimentarea.

Metode fizice de sterilizare Acest tip de metode se poate împărţi în: A1.sterilizare cu raze ultraviolete.sterilizarea cu aer cald. . succesul operaţiei depinde de natura microorganismelor şi rezistenţa acestuia la agentul de sterilizare. . 2.sterilizarea cu vapori de apă sub presiune.răcirea autoclavului (unele autoclave sunt prevăzute cu sistem de răcire ceea ce reduce durata procesului de sterilizare).sterilizare cu gaz.încălzirea apei din autoclav sau introducerea vaporilor de apă. X sunt oficiale patru metode de sterilizare şi anume: . Autoclavarea este o metodă sigură şi foarte utilizată în practica farmaceutică şi cea medicală. Autoclavul este prevăzut cu termometre.sterilizare prin încălzire la 1000C.sterilizare prin încălziri repetate. . sterilizarea pansamentelor chirurgicale şi a produselor analoge acestora.faza de sterilizare. .TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E Desigur.flambarea. manometre. Metode netermice . .evacuarea completă a aerului din autoclav. Sterilizarea se efectuează de obicei la 1210C cel puţin 15 minute sau 1150 cel puţin 30 minute. Pentru produsele care nu pot fi sterilizate este obligatoriu lucrul aseptic (prepararea în condiţii în care să fie evitată contaminarea cu microorganisme). Operaţia de autoclavare are următoarele faze: . Operaţia se efectuează în autoclave încălzite cu gaz sau electric la care aerul a fost încălzit cu vapori de apă sub presiune. 60 minute. Metode de sterilizare Metodele de sterilizare utilizate în practica farmaceutică se pot împărţi în următoarele grupe: . .16. robinet de evacuare.R.metode chimice. .introducerea în autoclav a materialelor sau produselor pentru sterilizat. A1. Metode termice a. .sterilizare prin filtrare. A. ca pansamentele chirurgicale şi alte produse asemănătoare se sterilizează în recipiente care asigură penetraţie vaporilor de apă. iar închiderea ermetică este realizată printr-o garnitură de cauciuc existent între capac şi corpul cazanului iar strângerea capacului se realizează cu şuruburi. Autoclavele se compun dintr-un cazan cilindric cu pereţi foarte rezistenţi şi închis cu un capac. .sterilizare prin filtrare.metodă aseptică. .metode fizice. .sterilizare cu radiaţii ionizate. X) Metoda este oficializată de F. Materialele poroase.închiderea capacului.2.sterilizarea prin căldură uscată .R. A2.sterilizare cu ultrasunete. .sterilizarea cu vapori de apă sub presiune. . X şi se foloseşte ori de câte ori este posibil şi anume la sterilizarea preparatelor apoase. Sterilizarea cu vapori de apă sub presiune (F. . Metode termice . În F. ventil de siguranţă.evacuarea vaporilor de apă şi revenirea la presiunea atmosferică. .R. . . Pansamentele chirurgicale se 69 .

Anumite articole din sticlă.79. Pentru o siguranţă în utilizarea produselor sterilizate astfel metoda este asociată cu filtrarea sterilizată sau lucrul aseptic.: Figura 2. produse uleioase etc. O p e r a ţ i i 0 f a r m a c e u t i c e g e n e r a l e sterilizează. Temperatura de sterilizare se alege în funcţie de natura produsului de sterilizat şi anume: 0 160 C cel puţin 3 ore. Sterilizarea prin încălzire repetată (tindalizare) Conform acestei metode materialele sau produsele de sterilizat sunt încălzite la 700C timp de 30-60 minute de câteva ori la intervale de 24 de ore. Este cel mai simplu procedeu de sterilizare care constă în trecerea repetată a obiectelor de metal (platină. Metoda nu este foarte sigură deoarece unele forme vegetative nu sunt distruse la 700C. porţelan sau metal se sterilizează la 121-1240C timp de 20 minute. Pentru siguranţa operaţiei este nevoie de 3-4 încălziri. iar germinarea sporilor poate fi oprită de unele substanţe chimice. Între încălziri preparatele se menţin la 300C sau la temperatura camerei. Sterilizarea prin încălzire la 1000C. la 134-138 C timp de 5 minute. Durata minimă a sterilizării se măsoară din momentul realizării condiţiilor prevăzute pentru sterilizare. e. Schema autoclavului este prezentată în figura 2. Tehnologie farmaceutică. Sterilizarea cu aer cald (sau căldură uscată FR X) Metoda este oficinală în F.79. sporii rămânând neafectaţi. Ca indicator biologic se pot folosi spori de Bacillus subtilis varietatea niger. 60 minute Această metodă se realizează prin introducerea flacoanelor de sterilizat în baie de apă încălzită la 1000C sau în autoclav cu robinet de evacuare a vaporilor deschis şi menţinerea acestei temperaturi timp de 60 de minute. inox etc. În industrie se pot utiliza tuneluri de sterilizare pentru cantităţi mari de produse sau materiale de sterilizat. Pentru a corecta acest inconvenient sunt indicate etuvele cu convecţie forţată unde aceste diferenţe sunt practic inexistente. La încălzirea ulterioară se distrug sporii care între timp ajung la maturare. Flambarea.) sau a unor obiecte din porţelan prin flacăra 70 . datorită sensibilităţii la vapori de apă (pulberi. pentru produsele neapoase care nu pot fi autoclavate. oţel. argint. Metoda este satisfăcătoare mai ales când produsul este preparat aseptic. la 1700C cel puţin 1 oră şi la 1800C cel puţin 30 minute. d. Când sterilizăm materiale rău conductoare de căldură şi în alte situaţii pot fi utilizate metode chimice de control (topirea unei substanţe chimice aflate într-un tub în interiorul materialului) dar frecvent se prevede utilizarea indicatorilor biologici şi anume sporii de „Bacillus stearothermophilus. c. La prima încălzire se distrug formele vegetative.).R. de obicei. Temperatura şi presiunea din autoclav trebuie măsurată cu o precizie de ± 20C şi ± 20mmHg. Autoclav simplu (a) şi autoclav cu pereţi dubli (b) (după Popovici Adriana. 2004) b.C a p i t o l u l 2 . Operaţia se execută în etuve simple unde circulaţia aerului nu este asigurată şi pot exista diferenţe între anumite părţi din etuvă de până la 20-300C. X şi se utilizează pentru sterilizarea produselor rezistente la căldură. Din acest motiv produsele sterilizate în acest mod conform farmacopeei trebuie etichetate cu menţiunea „sterilizare prin încălzire repetată”.

A2. Sunt confecţionate din celuloză de diferite tipuri sau esteri de celuloză şi au pori cu diametrul foarte mic de 0. sticlă. Metoda nu asigură o sterilizare sigură deoarece căldura intră în contact numai cu suprafeţele iar după incinerare microorganismele arse produc impurificări. b. Pentru a avea efect sterilizant trebuie ca soluţia să fie expusă direct în strat subţire acţiunilor razelor ultraviolete. respectiv flacoane şi închiderea lor este posibilă contaminarea. Reţeaua poroasă are inerţie chimică mare. aici vom prezenta doar succint tipurile de filtre bacteriene. pe eticheta recipientului se prevede menţiunea „sterilizat prin filtrare”. Filtrele au fost prezentate în subcapitolul „Filtrarea”. Înainte de utilizare trebuie verificată integritatea filtrelor. Prin această metodă microorganismele nu sunt omorâte ci îndepărtate. este încărcată electric negativ şi sunt fragile.22 µm reţinându-se astfel atât formele vegetative cât şi sporii. putându-se introduce în preparate substanţe pirogene care pot crea probleme. X) Metoda se utilizează pentru sterilizarea soluţiilor termolabile şi constă în îndepărtarea microorganismelor prin filtrare utilizând filtre bacteriologice sterile sau membrane filtrante sterile respectând toate regulile ce se impun a fi respectate pentru prepararea aseptică. novocaina care se oxidează sau în alte situaţii apar precipitate în soluţie (gluconat de calciu).2 µm fapt care justifică utilizarea ca filtru sterilizant. Filtre cu membrană. Deoarece în intervalul de timp dintre filtrare şi repartizarea în fiole. După fiecare utilizare trebuie bine spălate şi sterilizate. Un alt inconvenient al utilizării razelor ultraviolete este modificarea structurală asupra unor substanţe medicamentoase. Inconvenientul metodei este că impurifică medicamentul prin conţinutul celular al bacteriilor omorâte. d. Din acest motiv razele ultraviolete au importanţă practică pentru sterilizarea încăperilor boxelor unde se prepară soluţii sterile. Sterilizarea cu radiaţii ionizate Razele ionizate pot fi: 71 . Diametrul porilor este între 0. O altă modalitate ar fi umectarea obiectelor cu alcool urmată de aprinderea alcoolului. Tipuri de filtre bacteriene. Sterilizare cu ultrasunete. Mandler. Acest tip de filtre se pot steriliza în autoclav şi pot fi utilizate atât la vid cât şi la suprapresiune.83. Acest tip de filtru funcţionează la vid sau la suprapresiune şi cu posibilitatea reţinerii substanţelor pirogene. a1. Mansfeld) au forma unor lumânări (formă cilindrică) închise la o extremitate.000 Hz. În funcţie de diametrul porilor avem diferite filtre notate cu G (de la G1 la G5). material plastic). G5 este utilizat ca filtru bacterian. Pentru a se rezolva acest deziderat diametrul porilor sa fie de 0. De asemenea se practică pentru filtrarea soluţiilor vâscoase. Ca suport pentru reţeaua filtrantă se utilizează pâlnii de sticlă de care sunt sudate. a2. Filtrele sunt fine (grosime de 150 µm) se aplică pe suporturi rezistente (metalice.5 µm. Sterilizarea cu raze ultraviolete Efectul antibacterian maxim şi cu efecte secundare reduse asupra organismului uman îl au razele cu lungime de unde de 2. a3.TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E unui bec de gaz. Sterilizarea prin filtrare (F. Aceste filtre sunt formate dintr-o reţea rigidă poroasă obţinută prin sudarea particulelor de sticlă. Metode netermice de sterilizare a. Cea mai utilizată marcă este cea cu denumirea comercială „Millipore”.600Ä. Această metodă utilizează vibraţii sonore cu frecvenţe care depăşesc 20. Filtre Seitz. Bujiile sau lumânările filtrante care sunt construite din porţelan poros (Chamberland) sau silicee (Berkefeld. Prin sticlă pot penetra razele cu lungime de undă de 3000 Ä şi datorită acestui fapt razele ultraviolete n-au efect sterilizant asupra soluţiilor ambalate în fiole sau flacoane. De asemenea ultrasunetele modifică structura unor substanţe active ca rezorcina.R. a4. Deşi au fost foarte mult utilizate prezintă inconvenientul că ar putea ceda soluţiei fibre de azbest (substanţă cu potenţial cancerigen) fapt care opreşte utilizarea lor în domeniul alimentar şi farmaceutic. c. Ultrasunetele omoară microorganismele efectul lor fiind spargerea membranei celulare şi coagularea conţinutului protoplasmatic. Filtre de sticlă cu placă filtrantă poroasă (Jena). Aceste bujii pot funcţiona la suprapresiuni sau la vid. adrenalina. Sunt confecţionate din metal inox având ca filtru o placă poroasă obţinută prin presare din azbest şi celuloză.

. Ca indicatori biologici se pot utiliza spori de Bacillus subtilis (varietatea Niger) sau spori de Bacillus stearothermophilus cu caracteristicile sau condiţiile prevăzute la „sterilizarea prin căldură uscată” sau „sterilizarea cu vapori de apă sub presiune”.1-0.p-hidroxibenzoat de metil 0. intracardiac. . Materialul de sterilizat împachetat parcurge pe o bandă rulantă un traseu între pereţi de beton groşi până ajunge în faţa sursei de radiaţii aflată în centrul instalaţiei. Sterilizarea trebuie urmată de o desorbţie în condiţii care permit ca gazul rezidual sau produşii de transformare ai acestuia în produsul sterilizat să fie în concentraţie inferioară.000 – 1/100. Metoda se utilizează pentru sterilizarea materialelor plastice. Sterilizarea cu gaze Este o metoda oficializată de F. Această preparare presupune utilizarea de substanţe. seringi.5%. Sterilizarea cu substanţe chimice Adăugarea de substanţe cu proprietăţi bactericide şi bacteriostatice este permisă de unele farmacopei la preparatele termolabile. X şi folosită pentru produsele termolabile compatibile cu gazul sterilizant. . De asemenea utilizarea conservanţilor este interzisă soluţiilor care se administrează intracisternal .2%. Ca unitate de măsură pentru măsurarea radiaţiilor este „rad”-ul.radiaţii γ. Surse de radiaţii mai importante sunt izotopii de 60Co şi 137Cs. 72 . de timpul de expunere cât şi de umiditatea şi temperatura din instalaţiile folosite. peridural. Cel mai des gaz utilizat este oxidul de etilen care datorită faptului că este inflamabil în amestec cu aerul. mănuşilor chirurgicale.R. Cu efect antibacterian se utilizează două tipuri de radiaţii: .5 mrad asigură o sterilizare asemănătoare autoclavării timp de 20 minute la 1200C. .3%. Gazul se găseşte în butelii sub formă lichefiată şi este introdus în aparatul de sterilizare cu închidere etanşă sub presiune. Pentru utilizarea acestui gaz sterilizant este nevoie în afară de instalaţii speciale şi de personal calificat. va fi utilizat în amestec cu gaz inert (dioxid de carbon). Metode chimice de sterilizare B1. Pentru medicamente.fenolul 0. cu sistem de vid şi prin valvă care reglează debitul de gaz. Deoarece metoda nu prezintă o garanţie absolută. Procedeul aseptic FRX prevede pe lângă metodele de sterilizare şi „prepararea pe cale aseptică”. . Principalii conservanţi utilizaţi sunt: .clorură de benzalconiu 0. tifon. O doză de 2. Eficacitatea depinde de concentraţia gazului.000. la preparatele multidoze şi mai ales la medicamentele preparate aseptic.2-0. FR X nu admite adăugarea de conservanţi la prepararea injectabilelor folosite în volume mai mari de 10ml indiferent de calea de administrare.C a p i t o l u l 2 . Datorită toxicităţii ridicate poate influenţa structural unele substanţe) utilizarea lor este limitată şi numai atunci când este deplin justificată.2%. recipiente. B.fenosept 1/25.01%.unde electromagnetice (raze γ).radiaţii catodice (B). metoda este limitată datorită posibilelor reacţii de alchilare. vată.cloretona 0. flacoane de material plastic.raze corpusculare (raze α şi β). . intraocular şi intrarahidian. concentraţie care ar putea da efecte toxice.hidroxibenzoat de propil 0.tricrezolul 0.5%.3-0. O p e r a ţ i i f a r m a c e u t i c e g e n e r a l e . . B2. solvenţi. echipament sterilizat iar prepararea să fie făcută în boxe sterile. Concentraţiile de gaz utilizate sunt între 20-1. farmacopeea recomandă ca pe eticheta preparatului să fie indicaţia „Preparat aseptic”.000mg/l la temperaturi între 20-600C. . C. 60Co. cu experienţă pentru a asigura eficacitatea si securitatea operaţiunilor.

TE H N O L O G I E F A R M A C E U T I C Ă P E N T R U A S I S T E N Ţ I I D E F A R M A C I E 73 .

Bucureşti. *** Farmacopeea Română. 1974. COGNIET E.. Editura Medicală.: Tehnică Farmaceutică. Cluj-Napoca. 2004. Editura Dacia Cluj-Napoca. BAN L.. Mitroi Brânduşa. Tehnologie farmaceutică.F. 1994. Counsil of Europe. SANDULESCU R. 19. Editura Didactică şi Pedagogică. Chimie Analitică cantitativă – ghid. 74 .. 1976. RUB-SAIDAC A.: Asocierea medicamentelor – Incompatibilităţi farmacodinamice. CIOCĂNELEA V.. 8. CICOTTI A.. 1974. Litografia l. 11. RUB-SAIDAC AURELIA. ELENA CUREA: Controlul medicamentului. IONESCU STOIAN P. Bucureşti.M.: Tehnologia formelor farmaceutice. Bucureşti. Tehnologie farmaceutică pentru Asistenţi de farmacie. Târgu-Mureş.LEUCUTA S. 2006 2. 10. GEORGESCU ELENA: Tehnică farmaceutică. 12. 13. Curs de Tehnică farmaceutică. Suplimentul III (2004). SAVOPOL E. ELENA CUREA: Stabilitatea medicamentelor. BAN l.. CIOCĂNELEA V.GRECU l. 17. POPOVICI ADRIANA ŞI BAN IOAN. BALOESCU C. CRISTEA E. 1995. Ediţia X-a.GRECU l.. Echivalenţa medicamentelor. 9.. *** Farmacopeea Română.. ADAM L. Ediţia X-a. LEUCUTA S. 7.. GEORGESCU ELENA. 1983. Bucureşti. 2003. Rockville. 1993. 5. Suplimentul I (2000). University Press. (1995). (2004). Editura Medicală Bucureşti. *** The United States Pharmacopoeia XXIII. 14. Editura Medicală. 1982. Editura Dacia.. 1985. Suplimentul II (2001). Editura Medicală Bucureşti. Editura Medicală. DOBRESCU D. 4. IONESCU STOIAN P. *** British Pharmacopoeia.Capitolul 6. Bucureşti. 3. Editura Didactică şi Pedagogică.. (1993). Cluj-Napoca.: Tehnologie farmaceutică industrială. *** Farmacopeea Română. Suplimentul IV (2006). STANESCU V. 15. Editura II. Editura Didactică şi Pedagogică. 16. Ediţia IX-a. SIPOS EMESE. ADAM L.. Tehnică farmaceutică. 2001. Forme farmaceutice solide B i b l i o g r a f i e 1. Ediţia II.. 6. Strasobourg. Bucureşti. Bucureşti. 1983.BAN l.. 1971. Editura Tipour Târgu-Mureş. 18. Editura Medicală. Duşa Silvia. Cluj-Napoca. Editura Dacia.. CIURBA ADRIANA. *** European Pharmacopoeia 5th.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful