P. 1
Vocabularul

Vocabularul

|Views: 1,576|Likes:
Published by Buzatu Alina

More info:

Published by: Buzatu Alina on Mar 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

Vocabularul limbii romane

:
A. COMPONENTELE VOCABULARULUI I. VOCABULARUL FUNDAMENTAL (FONDUL PRINCIPAL LEXICAL) cuprinde aproximativ 1.500 de cuvinte cunoscute şi utilizate de toţi vorbitorii de limbă română şi este format din: a) cuvinte foarte vechi (moştenite sau împrumutate din alte limbi); b) cuvinte folosite frecvent în vorbire; c) cuvinte cu mai multe sensuri (polisemantice); d) cuvinte care intră în componenţa unor locuţiuni sau expresii specifice limbii române. Cuvintele care compun vocabularul fundamental al limbii române denumesc: - părţi ale corpului omenesc: cap, ochi, gură, picior,braţ etc; - alimente: apă, lapte, pâine, brânză, carne etc; - obiecte de strictă necesitate şi acţiuni frecvente:casă, masă, a mânca, a merge, a face, a respira, a sta, a locui etc. - păsări şi animale (în special domestice): pui, găină,câine, pisică, porc, vacă, oaie, cal etc; - arbori şi fructe: castan, plop, stejar, măr, păr -pere,nuc - nucă, cais - caisă etc; - grade de rudenie: mamă, tată, fiu, fiică, bunic etc; - zilele săptămânii: luni, joi, duminică etc; - momente ale zilei, anotimpuri, luni: dimineaţa,iarna, iunie etc; - culori folosite des: alb, negru, roşu, verde etc; - conjuncţii, prepoziţii, numerale: dar, şi, peste, trei,mie etc. II. MASA VOCABULARULUI cuprinde restul cuvintelor (aproximativ 90% din totalul cuvintelor) şi este compusă din: - arhaisme; - regionalisme; - elemente de jargon şi de argou; - neologisme; - termeni tehnici şi ştiinţifici. 1. Arhaismele sunt cuvinte, expresii, fonetisme, forme gramaticale şi construcţii sintactice care au dispărut din limba comună şi sunt de mai multe feluri: • arhaisme lexicale - cuvinte vechi, ieşite din uz fie din cauză că obiectul sau profesia nu mai există, fie că au fost înlocuite de alte cuvinte: ienicer, caimacam, paharnic, logofăt, bejanie, opaiţ, colibă etc. • arhaisme fonetice - cuvinte cu forme vechi de pronunţare, ieşite din uzul actual: pre, a îmbla, mezul etc; • arhaisme gramaticale - forme gramaticale vechi şi structuri sintactice învechite: * morfologice: aripe, inime, iernei, palaturi etc.; * sintactice: Gazeta de Transilvania; 2. Regionalismele sunt cuvintele şi formele de limbă specifice vorbirii dintr-o anumită regiune: barabulă (cartof), curechi (varză), dadă (soră mai mare), sămădău (porcar), sabău (croitor), cucuruz (porumb);

3. pârnaie. • din limba engleză: star. penalii etc Împrumuturile neologice au prilejuit formarea unor dublete sinonimice: cutremur seism. Limbajul ştiinţific cuprinde cuvinte şi expresii folosite în diferite domenii ale ştiinţei: bisturiu. fabulă. Mijloacele de imbogatire a vocabularului sunt INTERNE EXTERNE. literă. curcan (poliţist). • din limba germană: sortiment. pizza etc.K. a ciordi (a fura). 5. dezaproba. cu scopul de a nu fi înţeleşi: biştari (bani). mişto (frumos sau batjocură). Derivarea cu prefixe Prefixele sunt sunetele sau grupul de sunete adăugate înaintea rădăcinii pentru a forma un cuvânt nou: străbun. poezie. recamier etc. Elementele de jargon au fost adesea satirizate de Alecsandri şi Caragiale pentru ilustrarea snobismului personajelor. DERIVAREA 1. look. electron.(a) suspecta. Limbajul tehnic cuprinde cuvinte şi expresii specifice unui domeniu al tehnicii: bielă. incapabil.detaliu. prăpastie . Elementele de jargon sunt cuvinte sau expresii din alte limbi. B. bară de direcţie. catgut. O. pictură etc. spaghete. prefixele se pot clasifica: . polinom etc.. naşpa (urat) etc. reaşeza Clasificare: • După vechimea lor. 7. moarte . madam'. Elementele de argou sunt cuvinte sau expresii. Neologismele sunt cuvinte împrumutate recent din alte limbi: • limba latină savantă: colocviu. amănunt . înnoda. biblic. necinstite. ceresc . derbi. tact etc. adjectiv. folosite de vorbitorii unor grupuri sociale restrânse. întrebuinţate de anumite persoane cu intenţia de a impresiona şi a-şi evidenţia o pretinsă superioritate culturală: bonjour. • din limba franceză: monument. mititica (închisoare). fotosinteză.celest. • din limba italiană: capodoperă. ştachetă. 4.abis etc 6. week-end.deces. Mijloacele interne de imbogatire a vocabularului sunt Derivarea Compunerea Schimbarea valorii gramaticale. împăduri. (a) bănui . cheie franceză.

numite şi prefixoide: aero-.care neagă sensul cuvântului: ne-.(a) reîmpăduri. bi-. -işte . ultra-.cu ajutorul cărora se formează antonimele cuvintelor de bază: des-. răstălmăci. . in. -prefixe neologice (noi): a-. • Din punct de vedere al sensului. con-.înfrunzit . -el (băieţel). -ică (rămurică). 2. hemo-.neînfrunzit. ne-. "lipsit de" . rescrie .prefixe negative .(referitor la cai).an (băietan). răz-. care a fost împrumutat cu acest prefix (anti-) din limba italiană şi s-a fixat în limba română în această formă: ex: Ei aşteptau în anticameră ca să fie primiţi pentru un interviu. a unui birou. Atenţie! • A nu se confunda prefixele cu elementele de compunere. -ăraie (fumăraie). geo-. inter-. Dubla prefixare constă în adăugarea înaintea rădăcinii sau a cuvântului de bază a două prefixe: pădure .pentru denumirea unei colectivităţi (ajută la formarea unor substantive colective): . hipo. orto-. -oi (măturoi.oaie (căsoaie). deoarece sufixele pot da sensuri noi cuvintelor derivate: .(a) înfrunzi . dezorientat. hidro-. -uleţ (ursuleţ). care formează cuvinte ce denumesc obiecte sau însuşiri considerate de vorbitor mai mici decât cele obişnuite: -aş (copilaş). descompune.-prefixe vechi (moştenite sau împrumutate): în-. a-. frunză . . mulţi-. pseudo. stră-. i-. macro-. tele-. răzgândi. băietoi) etc. ireal . in-.ărie (rufărie). im-.augmentative.prefixe cu sensul "fără". des-. re-. -ime (tinerime).uţă (căsuţă) etc. care formează cuvinte ce denumesc obiecte sau însuşiri considerate de vorbitor mai mari decât cele obişnuite: .diminutivale. neimportant. etc. de-. anormal Atenţie! Pentru a denumi camera de aşteptare situată înaintea unei alte camere. incomplet. di-. etc. debloca. răz-. . mono-.prefixe care exprimă ideea de repetiţie: ras-. bio. frunziş (frunz+iş) Clasificarea sufixelor se poate face: a) din punct de vedere semantic (al sensului). -et (brădet). Derivarea cu sufixe Sufixele sunt sunetele sau grupurile de sunete adăugate după rădăcină pentru a forma un cuvânt nou: bunic (bun+ic). . prefixele sunt: . -uş (bebeluş). poli. micro-. ante-. auto. -iş (tufiş).(a) împăduri . -andru (copilandru). omo-. se foloseşte cuvântul anticameră. -ioară (bolnăvioară). etc. dez-. -cioară (mescioară).

-ui (a bubui) etc. 2. -bil (locuibil).verbale: -ăi (behăi). -bil (locuibil) . -âş (tărâş) etc. b) din punct de vedere morfologic.substantivale: -ar (cronicar). ... alăturare (parataxă): de la. -ime (isteţime). . Radu Ionescu. -eală (ameţeală).. -cios (mâncăcios).. -ură (arsură) etc. 95). . Derivarea parasintetică Derivatele parasintetice sunt cuvintele formate în acelaşi timp cu sufix şi cu prefix: împădurit = îm + pădur + it .pentru denumirea instrumentului: . -eaţă (dulceaţă) etc. . -cios (mâncăcios). Atenţie! Se pot forma serii derivate atunci când baza unui cuvânt derivat este un alt derivat (dubla sufixare): grădină + sufixul -ar = grădinar + sufixul -ie = grădinăr/e bute + sufixul -oi = butoi + sufixul -aş = butoiaş bute + sufixul -oi = butoi + sufixul aş = butoiaş 3. -os (lemnos) etc. -aş (mărginaş).pentru denumirea agentului (autor al acţiunii sau meseriaş): . -eală (greşeală).iu (auriu). 3..niţă (zaharniţă) etc.pentru denumirea unei noţiuni abstracte: . -ătate (bunătate)..adverbiale: -âş (târâş). -ătură (învăţătură). -tor (judecător) etc.agiu (camionagiu).. -iş (grăpiş).. -eşte (româneşte). -inţă (folosinţă).al (săptămânal).(porumbişte) etc. -esc (prietenesc). -ism (huliganism).ar (cenuşar). -aş (cosaş).adjectivale: -al (anual). cit. -ător (tocător). .prefix radical sufix Compunerea Este mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului „prin care două sau mai multe cuvinte (de obicei în calitate de unităţi lexicale distincte) se unesc şi dau naştere unui cuvânt nou" (Theodor Hristea. -iza (ironiza). -at (pistruiat). deoarece unele sufixe sunt specifice anumitor părţi de vorbire: .ătate (singurătate).. Sinteze de limba română. Compunerea se realizează prin: 1. -er (oier). -ui (gălbui). contopire: cumsecade. . .pentru denumirea însuşirii (sufixe adjectivale) . p.. -os (lemnos) etc.. -ist (fochist).. . -ământ (jurământ).. -ar (fierar). -ar (inelar).ie (sclavie)..anţă (cutezanţă). -iş (pieptiş) etc. -iu (cenuşiu). . -pentru indicarea modalităţii (sufixe adverbiale): -eşte (lumeşte). abreviere: . -aş (nevoiaş). -ărie (copilărie). -ăni (clănţăni). . ed. -uriu (fumuriu). despre.

clarvăzător.E.R. dintâi. . nicio. deînmulţit. rea-voinţă. lungmetraj.nume de personaje istorice şi literare: Ali-Baba. cu mai: nemaivăzut. Păunaşul-Codrilor. atotştiutor.cuvinte compuse dintr-un substantiv precedat de un adjectiv propriu-zis sau de un numeral: bunăstare. . . niciunde. Baba-Cloanţa.unele interjecţii: iacătă. Aleodor-împărat.C. argint-viu. dreptunghi. despre.cuvinte compuse din prepoziţie + substantiv sau verb la supin: demâncare. .adjective formate din cuvinte întregi existente şi independente în limbă: binecuvântat. ROMPRES MODAROM TAROM Atenţie la scrierea cuvintelor compuse! • Se scriu într-un cuvânt: .substantive compuse dintr-un substantiv şi un substantiv cu formă de genitiv: floarea-soarelui (florii-soarelui). reaua-voinţa. tustrei. scurtcircuit. întrucât. deseori. argintului-viu.substantive compuse dintr-un substantiv precedat/urmat de un adjectiv: bunăcredinţă. nemaiauzit. a binevoi.cuvinte compuse din substantiv + prepoziţie untdelemn. . .iniţiale: C.anumite nume de familie sau nume de persoane compuse: Ana.F..conjuncţii compuse: aşadar. niciunii.numerale compuse: unsprezece. Se scriu cu cratimă: -substantive compuse din două substantive cu formă de nominativ-acuzativ. niciun.C.iniţiale şi cuvinte: F. Zăna-Zorilor. . . . oricând. . douăzeci. . Corvinul ASIROM. Atenţie! La asemenea tip de compuse. nicicând. deplin. . . dinăuntru. niciunele. degrabă.prepoziţii compuse: dinspre.. precum. primul termen schimbându-şi forma: câine-lup (câini-lup). vasăzică.pronumele si adjectivele pronominale negative niciunul. .nume geografice ori teritorial-administrative: Bistriţa-Năsăud. Caraş-Severin. niciuna. bunăvoinţă. IonescuTismana etc. binefăcător. Atenţie! În cazul altor compuse se modifică al doilea termen: nord-vest (nord-vestul). . fărădelege. se modifică primul termen: buna-credinţă.verbe la modurile participiu şi gerunziu forma negativă. .C.verbe compuse cu adverbul bine şi verbe în componenţa cărora intră elemente de compunere care nu există şi independent în limbă: a binecuvânta. -adverbe de tipul: deasupra. desigur. .substantive de tipul: prim-ministru (prim-ministrului). nemaivăzănd. . LeheniGară.Maria.redactor-şef (redactorului-şef). câteşpatru. nemaiauzind.

Verbe la gerunziu=>Suferindul privea trist sprefrunze Adverbe=>{ntelegea suferinta aproapelui sau. literar-tnuzi cal. drepu credincios. Verbe le participiu=>Ratacitii in padure se sperie. sud-american. austroungar. liber-cugetător. nounăscut. propriu-zis. Substantive=>Picta frumos gratie talentului. Adverbe=>Mi-am luat haina gata.greaca. nord-american. . Verbe la supin=>Mersul prin padure imi place. Imprumuturile pot fi facute pe cale directa cale indirecta. Pronume=>Acesti brazi sunt mici.italiana. Prin conversiune se pot obtine: SUBSTANTIVE din adjective=>Am intrat in adancul intunecat al padurii.maghiara) noi(din:franceza. In limba romana. ADVERBE din Adjective=>Vorbeste frumos despre natura. altele sunt imprumutate din diverse limbi iar altele sunt formate in interiorul limbii. Imprumuturile pot fi vechi(din:slava. Pronume=>Nu-mi pierd vremea cu niste nimicuri Interjectii=>N-a ascultat oful meu. Verbe la participiu=>Canta inganat.engleza. Schimbarea valorii gramaticale sau conversiunea este mijlocul intern de imbogatire a vocabularului prin care se formeaza cuvinte noi prin trecerea de la o parte de vorbire la alta.. Substantive(care denumesc elemente legate de timp) PREPOZI|II din Adverbe=>Deasupra crengii s-a asezat o pasare.adjective de genul: albastru-azuriu.turca. unele cuvinte sunt mostenite din limba latina. ADJECTIVE din Verbe la participiu=>Privem lumina filtrata prin ramuri Verbe la gerunziu=>{mi placeau pletele fluturande ale ei. instructiv-educativ. aşa-zis.germana). Verbe la participiu=>A terminat de recoltat multumita lui Mijloacele externe de imbogatire a limbii romane sunt imprumuturile (cele mai noi sunt Neologismele).

de bază) .pădurice .(a) împăduri .FAMILIA LEXICALA Familia lexicală reprezintă totalitatea cuvintelor înrudite ca sens. b) Radicalul este elementul comun care se întâlneşte la cuvintele ce formează o familie lexicală. de bază.-easă grădinăresc . -ar + suf.grădin + suf.C.grădin + suf. -ar grădinăreasa .florar c) Cuvintele derivate sunt cuvinte formate cu ajutorul prefixelor sau/şi al sufixelor lexicale: grădină .pădurar . cuvintele realizate prin compunere şi prin schimbarea valorii gramaticale. FAMILIA DE CUVINTE . formate de la acelaşi cuvânt de bază şi având acelaşi radical.grădin + suf. cuvintele derivate.străbunic cuv.cuvânt de bază grădinar . -iţă pădure .muncitor ( radical) * Radicalul poate conţine alternanţe fonetice: floare . -esc grădinărit . -it grădiniţă .păduros . Notă: *Radicalul poate fi identic sau nu cu termenul de bază: bun bunic .radical muncă(cuv.-ar + suf. a) Cuvântul de bază este cuvântul de la care se porneşte în alcătuirea unei familii lexicale.radical . Ea este formată din cuvântul de bază.(a) reîmpăduri . -ar + suf.grădin + suf.grădin + suf.

. CUVÂNTUL . a se desfăşura: Spectacolul a ieşit bine. . • polisemantice . mâncare: Am luat masa în oraş. CLASIFICAREA CUVINTELOR I. a scăpa: Mi-a ieşit un pantof din picior. dar într-un context anumit acesta are o singură semnificaţie. masă obiect de mobilă: Mi-am cumpărat o masă ovală. infarct. După numărul de sensuri.cuvinte cu două sau mai multe sensuri (proprii!): a ieşi: a răsări: A ieşit un ghiocel. cuvântul poate avea mai multe sensuri.D. SENSUL CUVINTELOR ÎN CONTEXT Unitatea de bază a vocabularului este cuvântul care are: . a părăsi: El a ieşit din casă. apleca: Măria a ieşit în oraş. antibiotic. cuvintele sunt: • monosemantice . petrecere: De ziua lui a dat o masă mare.o formă .cuvinte care au un singur înţeles: natriu.totalitatea sunetelor sau literelor din care este alcătuit.unul sau mai multe sensuri. neuron. a realiza: Irinei i-a ieşit o compunere frumoasă. deoarece. Sensul unui cuvânt este dat de context. a se imprima: Am scris apăsat şi mi-a ieşit şi pe partea cealaltă. considerat izolat. ospăţ.

Sensul figurat este sensul neobişnuit al unui cuvânt. îmbăiere. Pe-o gură de rai" . După legătura dintre sensul lor şi noţiunile pe care le denumesc.cap: parte a corpului: Şi-a pus o căciulă pe cap. Sensul propriu: a) Sensul propriu de bază este înţelesul obişnuit al unui cuvânt: El şi-a rupt un picior. (cavitate bucală) b) Sensul propriu secundar rezultă dintr-o asemănare şi depinde strict de context: Maşina s-a lovit de piciorul podului. II. minte. (parte a corpului omenesc) Irina a băgat o bomboană în gură. baie camera de baie: Ea a făcut curăţenie în baie. propriu: a) de bază b) secundar 2. 2. folosit pentru a forma o imagine artistică: "Pe-un picior de plai. El a căzut într-o gură de canal. extremitate: Cerşeşte la capul podului. vai de picioare. conducător: Tudor Vladimirescu a fost capul revoluţiei din 1821. figurat 1. cuvintele pot avea: sens: 1. spălare: Copiii fac baie în lac. cada: Apa din baie e fierbinte. inteligenţă: Cine n-are cap.

veritabil . Mic dicţionar de sinonime abilitate (subst. (a) îngădui/(a) permite. a se da de-a dura = a se rostogoli. uşurinţă.) maravet.) meşteşug. Există mai multe tipuri de sinonime: a) Sinonimele totale . (reg. de obicei. isteţime. În cazul acestor sinonime nu se realizează o identitate a termenilor seriei sinonimice şi se optează pentru unul dintre ele. adverbe: mereu-totdeauna. valoros.destoinicie. porumb=cucuruz. adjective: prietenesc=amical. formându-se astfel o serie sinonimică: adevărat . cuvânt= discurs. a i se urca la cap. dexteritate. — pom: Mărul e un pom. Un cuvânt poate avea mai multe sinonime. păpuşoi etc. practică.E.) . numerale: întâiul—primul. prepoziţie: către=spre Un cuvânt cu mai multe sensuri are sinonime pentru fiecare sens: arbore — copac: Bradul e un copac. iscusinţă. timp=vreme. moarte/deces. dalac=antrax.) apucătură. cupru=alamă. dibăcie. a se da de-a rostogolul. pronume: el—dânsul. gustos. verbe: a reuşi-a izbuti.real . adânc/abis. (a) cere/(a) solicit a etc. vorbă etc. a o lua la sănătoasa = a fugi.meşterie. regionale şi cuvinte literare sau între denumirile populare şi termenii tehnico-ştiinţifici: inimă=cord. a-şi lua nasul la purtare = a se obrăznici. SINONIMELE SINONIMELE sunt cuvintele cu formă diferită şi înţeles identic sau foarte asemănător. blând. . (înv. Notă: * Sinonimul şi cuvântul înlocuit trebuie să fie aceeaşi parte de vorbire: substantive: noroc=şansă. cuvântare. ingeniozitate. b) Sinonimele parţiale . îndemânare. amănunt/detaliu. în funcţie de particularităţile contextului. ştiinţă. cinstit/onest. între cuvinte vechi şi cuvinte mai noi: bun=preţios. repede=iute. varză=curechi.sunt puţine la număr şi se stabilesc între cuvinte vechi. Se poate stabili o relaţie de sinonimie şi între o expresie şi un cuvânt sau între două expresii: a băga de seamă = a observa.sunt cele mai frecvente şi se realizează. pricepere. (pop.autentic Sursa principală a sinonimiei o constituie împrumuturile şi de aceea multe sinonime sunt neologice: limpede/clar. talent.

ipocrizie. (sport) dispută.activ.) a pripăşi. a mărturisi. prefăcătorie. falsitate (subst. remarcabil.) noimă. (a) găzdui (vb. perfect profund.bărbăţie.îndreptăţire.) . născocire. mediocru (adj. deosebit. . cutezanţă. aristocrat. neadevăr.) . deplin. minciună. vitejie. plenitudine. a desfiinţa.dăunător. tenace.ales. neînfricare. contraindicat. curaj. (a) guverna (vb.) . joc (subst. naz.) . citit (adj. vrednic. rejudiciabil.) năbădaie. a se evidenţia.) perfecţionare.concepere. obscur.) a oblădui. adv. moft. violent. a rezilia. vremelnic. ştiutor.a adăposti. elegant. pieritor. zbânţuială. fiţă. nociv (adj. a înduioşa. capriciu (subst. făţărnicie.) . stricător. scornire.) . întrecere.a abroga. cultivat. motivare. periculos. (a) afirma (vb.temporar. imaginare (subst. neostenit. perfecţiune.) . elaborare.) . (livr. suprem. scăzut.) laborios. îndrăzneală. a revoca. erudit. a se remarca. respectuos. (pop. viclenie. manierat.) -joacă. neînfricare.decent. inventare. efemer (adj. integral. silitor. a sălăşlui.) rezistent. plăsmuire. limbaj (subst. a spune. total.chef.) voinicie. desăvârşire (subst. a zice. agresiv.) . a invalida.) a ocârmui.) . sclifoseală. politicos. a tulbura. grai. harnic (adj. raţiune. (pop. fandoseală. învăţat. creare. eminent. tare. a conduce. sârguincios.). meci. stilat. partidă. exprimare.) a cuvânta. zbenguială. fantezie. a desfiinţa. a sensibiliza. (pop.inexactitate. zelos. perfidie. vorbire. neobosit. maimuţăreală. a suprima. complet. (pop. educat. superior. primejdios.) . justificare.) . distins (adj. mijlociu.adânc. desăvârşit. păgubitor. a stăpâni. argument. (pop. bravură (subst. vătămător.) pernicios.absolut (adj.a cârmui. instruit. select. cuviincios (adj. (livr. • (adj. muncitor. potrivit.cult. brutal.) .) pricopsit. (arh.) .) . temei. a domni. a relata.) . redus. (pop. (a) anula (vb. (pop. politicos. duplicitate.limbă. zburdălnicie. ilustru. fason. (fam. a primi. eroism. (a) emoţiona (vb. solid. temeritate.a declara. bătăios. poftă. rar. (reg. modest. nestăpânit.) scăiâmbăială. reverenţios. schimbător. a dirigui. negativ. toană.) a impresiona.) . motivaţie (subst. a mişca. trecător. stil.comun.) şic.. a infirma.

nestricat. principiu.ruşinos. satisfacţie (subst. tevatură. a râvni. desfătare.răscoală.învăţătură.izbândă.dinamism.duios.bucurie. Am dat cu lac pe unghii. proaspăt.) .) . victorie. ispravă. salubru. plăcere. tărie. rebeliune. răscolitor. (a) raţiona (vb. copii/copii. precept (subst. a reflecta. (a) tinde (vb. a ţinti. nevătămator. (arh.) .) simţitor. sfios (adj. memoriu (arh. a năzui. înduioşător. curat. necuviinţă.) . El a luat nota nouă la istorie.) . tupeu.) . • Omonimele care se scriu la fel se numesc omografe.oxigenat. forţă. robusteţe. revoltă (subst.) . fiind alcătuite din aceleaşi sunete şi la care nu diferă nici accentul se numesc omofone: mii — mii de roiuri de albine . vitalitate. a judeca. trufie. aroganţă. răzmeriţă.a chibzui. reuşită. timid. a medita.numeral. sfruntare. patetic (adj. mişcător.) . Ei au plantat lângă poartă un brad.) . putere. a dori. îrinâ poartă pantofi cu toc. purificat. ozonat (adj. povaţă. vibrant.) .insolenţă. tulburător. dar cu înţeles total diferit: Barca pluteşte pe lac. regulă. emoţionant. mângâiere. a visa. — mi-i drag de el -pronume + verb . Eu am o rochie nouă. vlagă. a pretinde. impetuozitate. petiţie (subst. a gândi.cerere.) . vigoare (subst. a cugeta. a jindui.) jalbă. bun.a aspira. normă.) .obrăznicie (subst. la unele fiind diferit accentul: acele/acele. nealterat. succes (subst. neobrăzare. impertinenţă. sfiicios. • Omonimele care se pronunţă la fel. impresionant. F. mulţumire. energie. revoluţie. neruşinare. OMONIMELE OMONIMELE sunt cuvinte cu formă identică şi acelaşi corp fonetic.

Am văzut mulţi lei la Zoo.morfologice.lexicale. Omonimele sunt de mai multe feluri: . Mai am doar doi lei în buzunar.parţiale . Poartă: — substantiv: Am o poartă mare. Nouă: — adjectiv: Am o rochie nouă.car: —car ghiozdanul în spate .omonimele nu au forme flexionare identice: Masa: mese (de bucătărie) mase (de oameni) Bandă: bande (de răufăcători) benzi (magnetice) b) Omonimele lexico-gramaticale sunt cuvinte cu formă identică. dar care sunt părţi de vorbire diferite: Noi: — adjectiv: Am caiete noi. — verb: El poartă o vestă verde. Atenţie! * A nu se confunda cuvintele polisemantice cu omonimele care au şi ele aceeaşi formă . — pronume: Noi plecăm imediat.verb. De la circ a scăpat un leu.conjuncţie + verb. a) Omonimele lexicale pot fi: . — numeral: Am obţinut nota nouă la istorie. .totale . . —cred c-ar vrea o prăjitură .lexico-gramaticale. .omonimele care au forme flexionare identice: leu / leu---------lei / lei Mai am doar un leu în buzunar.

bancă . lipit # dezlipit etc. egal # inegal. înalt # scund. • Antonimia se realizează şi între un cuvânt şi o locuţiune: a opri # a da drumul Notă: Perechea de antonime trebuie să fie compusă din părţi de vorbire de acelaşi fel: substantive: bucurie # tristeţe.şi înţelesuri diferite.unde se depun banii. închide # deschide. cuvântul masă. masă . ospăţ. negative sau privative): confirma # infirma. adjective: bun # rău. Deosebirea se face avându-se în vedere următoarele: . adverbe: Atenţie! sus # jos.mâncare. * Unele cuvinte sunt polisemantice în anumite contexte şi omonime în altele. bun # rău.din parc. -cuvintele polisemantice au sensuri apropiate. dar este omonim cu sensul de mulţime: în faţa catedralei era o masă de oameni. . este polisemantic. cinstit # necinstit. De exemplu. verbe: a da # a lua. sus # jos etc.obiect de mobilier. • Antonimia se poate realiza şi cu ajutorul prefixelor (prefixe antonimice. În situaţiile de mai sus. fiind derivate din sensul primar: masă . ANTONIMELE ANTONIMELE sunt cuvinte cu formă diferită şi cu înţeles opus: mare # mic. împacheta # despacheta. G.omonimele nu au legătură de sens între ele: bancă .

malefic corect # incorect. injust. Ei i-am făcut un compliment. cuvinte ca nebun. Atenţie! * Criteriul după care o pereche de cuvinte e considerată pereche paronimică este cel al atracţiei (confuzie paronimică). drept # strâmb. greşit a cumpăra # a vinde drept # nedrept. PARONIMELE PARONIMELE sunt cuvinte cu formă aproape identică (uneori diferă un singur sunet) şi cu sensuri diferite. necurat. curat. veşnic. Vorbitorul foloseşte cuvântul uzual în locul celui mai puţin cunoscut. evidenţiindu-şi în felul acesta gradul de incultură. apropiat. antonimia se stabileşte pentru fiecare sens mai important al cuvântului respectiv: drept # nedrept. nevrednic nu sunt antonimele cuvintelor bun. nepieritor frig # cald înnoda # a deznoda lumină # întuneric. beznă a merge # a sta. vrednic.• In cazul cuvintelor polisemantice. Mic dicţionar de antonime alb # negru bun # rău. familial = legat de familie) localitatea originală în loc de localitatea originară (original = deosebit. a rămâne pe loc mic # mare a mobiliza # a imobiliza a pierde # a câştiga repede # încet. Fiecare om are un nume şi un prenume. Pronumele este o parte de vorbire. originar — de origine) . De pilda. ilegal efemer # etern. drept # stâng • La stabilirea perechilor antonimice este bine să nu se piardă din vedere sensul cuvintelor. eronat. Complementul este de mai multe feluri. inechitabil. alene sus # jos tinereţe # bătrâneţe vinovat # nevinovat H. conflicte familiare în loc de conflicte familiale (familiar = intim. aparte.

ani de zile. dependenţă (a fi dependent de ceva) . A adapta – a adopta. eminent (remarcabil. conjunctură – conjectură. o demnitate). Omonime: . momentan). mai superior. a gera – a gira.dependinţă (încăpere auxiliară: baie.originar (privitor la origine. ampoutaţie – imputaţie. destinat familiei) . glacial (de gheaţă. temporal (care indică timpul) .(a) învesti (a acorda unei persoane un drept.ordinar (obişnuit. consideraţie) .fragrant.imigraţie (a se stabili într-o ţară străină). bucătărie. apropiere (acţiunea de a se apropia) . foarte vast. verbal) . atlaz – atlas.orar (program pe ore). despre terminaţiile unui organ sau ale unui ţesut). Există o serie de pleonasme admise. supleţe). apropiat. cămară). navă pentru transportul petrolului) .carbonifer (ramură industrială care se ocupă cu extracţia şi prelucrarea cărbunelui). cunoscut). complement (parte de propoziţie) . măgulire). propriu unei persoane) . monah – monarh.literar (referitor la literatură). deferenţă (respect. în primul rând pentru faptul că au in vedere expresivitatea formării şi accentuarea ideii: am văzut cu ochii mei. carbonier (care se referă la cărbune) . Pleonasmul constituie o greşeală de limbă: moş bătrân. solidar – solitar. solicitare – solicitudine.apropriere (acţiunea de a însuşi un lucru străin) arbitral (hotărât de arbitru) . (a) investi . original (neobişnuit. avansaţi în faţă. textual) . revine din nou etc. oral (transmis prin viu grai. o funcţie.petrolifer (bogat în petrol. vulgar). (a) enerva (a înfuria. vers – viers. petrolier (referitor la petrol.compliment (laudă. ordinal (care indică ordinea unor obiecte) . a revela – a releva. glacial – glaciar. zăcăminte).diferenţă (deosebire). maestru – maistru. miner – minier.Mic dicţionar de paronime abilitate (pricepere) .arbitrar (după bunul plac).temporar (de scurtă durată. reflecţie – reflexie. a însera – a insera. rece) .livret (legitimaţie militară). I.glaciar (eră glaciară). excepţional) . emigraţie (expatriere) .iminent (care nu poate fi oprit).agilitate (sprinteneală.(a face o investiţie financiară) . literal (cuvânt cu cuvânt. a indispune) . flagrant. familial (privitor la familie. a colabora – a corobora.familiar (intim. libret (arie muzicală) . companie – campanie. apoziţie – opoziţie. obârşie). a învesti – a investi. Pleonasm Pleonasmul reprezinta cu utilizarea alăturată a mai multor cuvinte sau construcţii cu acelaşi înţeles.(a) inerva (în biologie.

Franc Gol Golf Gută Nouă Palat Liliac Marcă Mediu Milă Mină Pompă Pol Rasă Râs Rug Stat Sol Vază Vier Tors Toc Top Tură .

Dr. abilitate. • 2 cuvinte compuse. Notă : Se acordă 1 p. • 2 neologisme – 2p. leu – 2p. • 2 cuvinte derivate cu sufix.. 4.1p. • Definiţi radicalul (rădăcina) şi pleonasmul – 1p: 2. Daţi sinonimele cuv.Definiţii: • Precizaţi care sunt mijloacele de îmbogăţire a vocabularului – 1p. corect – 1p.Definiţii: • Precizaţi care sunt mijloacele de îmbogăţire a vocabularului – 1p. Notă : Se acordă 1 p din oficiu Prof. M. Ilustraţi în exemple omonimia cuvintelor mai. 4. abilitate. M. leu – 2p. • 2 cuvinte derivate cu sufix. din oficiu Prof. Precizaţi minimum 4 categorii de cuvinte care fac parte din vocabularul fundamental (cu exemple) – 1 p. 4. 3. Daţi antonimele cuv. Ilustraţi în exemple omonimia cuvintelor mai. Costea .Definiţii: • Precizaţi care sunt mijloacele de îmbogăţire a vocabularului – 1p. • 2 cuvinte compuse. abilitate. • 2 cuvinte compuse. 6. • 2 cuvinte derivate cu sufix. etern. din oficiu Prof. etern. etern. leu – 2p. Dr. abilitate. Daţi exemple de : • 2 cuvinte derivate cu prefix. corect – 1p. Daţi sinonimele cuv. Daţi sinonimele cuv. etern. Costea Evaluare sumativă – Vocabularul Clasa a VI-a 1. Daţi antonimele cuv. Notă : Se acordă 1 p din oficiu Prof. • Definiţi radicalul (rădăcina) şi pleonasmul – 1p: 2. 6. 4. • 2 neologisme – 2p. Precizaţi minimum 4 categorii de cuvinte care fac parte din vocabularul fundamental (cu exemple) – 1 p.Evaluare sumativă – Vocabularul Clasa a VI-a 1. • 2 neologisme – 2p. distins. 3.1p. 5. M. distins.. Costea Evaluare sumativă – Vocabularul Clasa a VI-a 1. Daţi antonimele cuv. • Definiţi radicalul (rădăcina) şi pleonasmul – 1p: 2. • 2 cuvinte derivate cu sufix.1p. M. distins. corect – 1p. Daţi antonimele cuv. 5. Precizaţi minimum 4 categorii de cuvinte care fac parte din vocabularul fundamental (cu exemple) – 1 p. • 2 cuvinte compuse. • 2 neologisme – 2p. Dr. 3. • Definiţi radicalul (rădăcina) şi pleonasmul – 1p: 2.Definiţii: • Precizaţi care sunt mijloacele de îmbogăţire a vocabularului – 1p. Notă : Se acordă 1 p. Precizaţi minimum 4 categorii de cuvinte care fac parte din vocabularul fundamental (cu exemple) – 1 p. 5. Costea Evaluare sumativă – Vocabularul Clasa a VI-a 1.1p. Daţi exemple de : • 2 cuvinte derivate cu prefix. corect – 1p. Ilustraţi în exemple omonimia cuvintelor mai. Dr. leu – 2p. Daţi exemple de : • 2 cuvinte derivate cu prefix. Daţi sinonimele cuv.. distins. 5.. 3. 6. Ilustraţi în exemple omonimia cuvintelor mai. 6. Daţi exemple de : • 2 cuvinte derivate cu prefix.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->