Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi

Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Teza cu subiect unic pe


semestrul I
Disciplina limba şi literatura Varianta
română 2
Clasa a VIII-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10


puncte din oficiu.

• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I

______________________________________

Citeşte cu atenţie
textul dat: Pe cerul plin de stele nori negri se aştern
Întunecând deodată al nopţii far etern.
O umbră fioroasă învăluie pământul
Şi-n pacea nopţii negre, vuind s-aude vântul.

Mai fi-vor pentru mine vrodat ă


nopţi cu lună?
Furtună e afară şi-n pieptul meu
— furtună.

Sclipesc fulgere repezi pe


ceru-ntunecat,
Cum gânduri repezi,
noaptea, din suflet mi-o
străbat.
Şi tunetul s-aude gemând în
depărtare
Cum geme-ntr-al meu suflet
eterna desperare.

Bătut de
vânturi,
codrul
pustiu şi
jalnic
sună .
Furtună
e afară
şi-n
pieptul
meu —
furtună.
(G. Topîrceanu, O noapte)

Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare


dintre cerinţele de mai jos:

1. Transcrie trei cuvinte/ grupuri de cuvinte folosite cu


sens figurat. 6 puncte

R: „al nopţii far etern”; „geme (eterna desperare)”, (în


pieptul meu) „furtună”.

1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi
Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

2. Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin


care s-au format cuvintele: deodată, fioroasă, desperare.
R: „deodată” s-a format prin compunere prin sudare
(unire);
„fioroasă” s-a format prin derivare cu sufix;
„desperare” s-a format prin schimbarea valorii
gramaticale.

3. Stabileşte câte un sinonim potrivit pentru sensul


cuvintelor subliniate în textul citat
R: pacea – liniştea, tihna; vrodată – cândva; eterna –
veşnica.

4. Prezintă valoarea expresivă/ valoarea stilistică a cuvântului


furtună, repetat în acelaşi vers: Furtună e afară şi-n
pieptul meu — furtună.
R: Cuvântul „furtună”, repetat în versul citat, este, în cea
de-a doua poziţie, o metaforă care sugerează zbuciumul
sufletesc al eului liric, durerea, disperarea răscolite de
furtuna de afară.

5. Motivează folosirea
cratimei în versul Şi
tunetul s-aude
gemând în depărtare.
R: Cratima din structura „s-aude” se foloseşte pentru a
rosti în aceeaşi silabă pronumele reflexiv „se” şi
începutul verbului „aude”. Se pierde prin urmare vocala
„e” din „se”, dispare o silabă ( „se”) şi astfel se
păstrează măsura versului de 14 silabe, asigurâdu-se
muzicalitatea poeziei.

B.
6. Menţionează tipul de rimă folosit în prima strofă a
poeziei citate.
R: rimă împerecheată

7. Transcrie un vers în care apare o imagine artistică


adresată simţului vizual.
R: „Pe cerul plin de stele nori negri se aştern”.

8. Explică semnificaţia din context a sintagmei al nopţii


far etern.
R: Sintagma „al nopţii far etern” este, ca figură de stil, o
metaforă care sugerează strălucirea şi veşnicia lunii,
încărcată aici cu semnificaţii pozitive, de ideal călăuzitor
al vieţii omului.

C.
Scrie o compunere de 15 - 20 de rânduri, în care să-ţi
exprimi opinia despre semnificaţiile sau
despre mesajul poeziei O noapte, de G. Topîrceanu
(formularea clară/ logică a opiniei şi
motivarea acesteia).

12 puncte

Notă! Vei primi 8 puncte pentru conţinut şi 4 puncte


pentru redactare. În vederea acordării punctajului pentru
redactare, compunerea trebuie să se încadreze în limita de
spaţiu cerută.

2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi
Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL AL II-LEA
30 de puncte

Scrie o compunere de 15 - 25 de rânduri, în care să


evidenţiezi trăsăturile (reale sau
imaginare) ale unui prieten al familiei tale. În
compunere, trebuie:
• să formulezi un titlu expresiv/ personalizat al textului
redactat de tine; 4 puncte
• să respecţi convenţiile specifice unei descrieri (portret); 6
puncte
• să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de text şi
cerinţei formulate; 12 puncte
• să respecţi normele de exprimare, de ortografie şi de
punctuaţie. 8 puncte

Notă! Dacă vei considera necesar, poţi folosi in


compunere numai unul dintre următoarele nume proprii:
Mihaela, Mihai. În vederea acordării punctajului pentru
exprimare, ortografie şi punctuaţie, compunerea trebuie să
aibă minimum 15 rânduri.