Sunteți pe pagina 1din 24

UMA CI

pag. 18---21
Dr. ing.
Col ::
b
o
PRINT .' n* TI
; li )! II

IF
: "130
- GO TO
Pf::I
1): FOR 1=1.
+ 150*
9570 PHINT .,'
K: INT ,r<

'1585 PF\INT 130
1,): 130 ro ';'570
* DE NODURI:
cum am
terioare
ocupa numai de
noduri. Ca urmare, nu',,.,,..:>,,,,,
troducerea unui mai
precizarea
compun circuitul, conform
forma unui de caractere.
2
ELEMENTE:
Pentru circuitul din 4.2-c, care are n
sa trei (C), o
un transformator (U) cu
bobine cuplate) un tranzistor bipolar
utilizatorul ar trebui printr-un
caractere cele patru litere ntr-o
sau L TCU sau TLUC ... ).
cnd va veni rndul introducerii
",,,,,,,,,,,,,..,t,..il,,,, elementelor de circuit,
trebui unitatea de
,...,..r,f,-",,.6 de utilizator.
DE (G/M/K/H):
introduse (G, M, K, sau H), n-
pentru induc-
capacitate este implicit
nH fF ns
f.'H pF f.'S
mH nF ms
flF s
circuitul bobine simple sau" cu-
cum se va constata atunci cnd vor fi
mode!ele respective, este nevoie
oferite ca date programului valorile factori-
lor lor calitate la o de refe-
Fo cu unitatea de frec-
la care s-a masurat prac-
de calitate respectiv, sau o
la care valoarea factorului de
doar pe baza
de constructorul amator.
n ordi-
nea elementelor de cir-
cuit care snt de mai nti fiind precizat
acestora. De exemplu, pentru circuitul
tipurile de componente au
ordinea CLUT, este:
* ELEMENTE C: 3
* ELEMENTE L: 1
* ELEMENTE U: 1
* ELEMENTE T: 1
au fost intercalate segmentele de pro-
reprezentant al tipului
de
prezentate o cu
ponente.
segmente ce vor fi
....,.,"',.. .... ,.--,,, tipurilor de com-
introducerea tuturor componentelor, ul-
date solicitate de program pentru preciza-
rea structurii circuitului snt nodurile de
intrare de care se introduc n calculator
pe rnd. Pentru circuitul din figura 4.2-c, aceasta
s-ar face astfel:
NODURI INTRARE: 4,6
* NODURI 5,6
finalul de program dedicat in-
troducerii se de asemenea
nchiderea valorile rezistentei
a 1"'1""","''''''+1"\,,.., a celei de am-
exprimate n kohmi /vil",,..,,h......,i\
mOidificarea datelor
de introducere n calculator
la elementele componente
ca din neatentie unele
introduse incorect. Pe de
cnd eieau fost co-
rezultatele analizei
sau ntr-un do-
nevoie se mo-
(electrici sau topolo-
simplu din do-
asupra
optimizarea
Lista 4.)
52:'15 PRINT ,'11* BALEIERE (DIN): II
;: INPUT W$: PRINT t.-J$: IF W$<>"D
II THEN PR 1 NT : 00 TO 5450
PRINT li 1* 'Fmi n <."; Ft; II): It;
INPUT F6: PRINT F6
PRINT ""* ";
IMPUr PRINT '
5::::00 PRINT ,'11* Fpas (f8;F$;"J: ";
: 1 H: PRINT H:"LET F2=F6-H
5320 PRINT :' 11* PARAMETRU (YUPIET
) __ II;: INPUT P$: PRINT P$
FOR 1=1 TCI LEN P$: LET X$=P
$ (I,): IF X$:IIT" THEN PRINT : GO
SUB 5:3:30
5327 NEXT 1: GO TO 5370
5370 PRINT : LEI F2=F2+H: LET F2
.. 5j: IF F2>
F7 THEN TO '7400
P'!'U N"f T 1'&: 1 NVERSE 1 F:::
II; F:2i II li; F'*: 130 Ta 5465
PH1NT
";: HtPUT PRINT
LEl
SUB 2510
It- "[lu THEN GO ro 60P5
FOR 1=1 Ta LEN PS: LET X$=P
$(1): 80 SUB 6030: NEXT 1: 80 TO
1 F II D il THEN RE TURN
PRINT .-11* PARAMETRU (Y/U/PI
I/E/l/F): INPUT X$:PRINT X$
: PRINT
60:;0 I F X II F li THEN (iO 1'0
130 fO'" '7400
Pentru aceasta trebuie mai nti indicat ce tip
de element (dintre cele declarate este ce.l
supus Revenind la exemplul din fj-
gura 4.2-c, ntrebarea este:
* TIP ELEMENT (CLUT):
ce este litera
tipului de programul prin
ntregii liste cu toate componentele de
tipul respectiv, apoi fie specificat in-
dicele componentei de modificat.
* INDICE:
Precizarea indicelui pro-
n etapa de introducere a
datelor. La ncheierea ei, corectarea (modifica-
rea) datelor poate fi pentru com-
de tip, introducnd un nou indice
(existent n lista sau pentru o
de alt tip prin' introducerea
a indicelui O (de reami8tit numerotarea com-
ponentelor de tip ncepe cu cifra 1).
Terminarea de COi'ectare a datelor
este de tastei ENTER a fi
de vreo ca la ntrebarea
* TIP ELEMENT.
4.4 Preluarea rezultatelor
Toate datele referitoare la circuit fiind intro-
duse n calculator, programul este n
efectueze calculele necesare compor-
acestuia n regim sinusoidal ofere re-
zultatele analizei. care la
din se grupate n lista
4.3.
UtilizatoruluI nu i dect precizeze
domeniul de n care analiza
parametrul Domeniul de este
precizat mai nti prin la
" BALEIERE (DIN):
TI=WNU'M
a. 4
cu
GHz).

9505
cele din lista 4.4. Rolul poate fi mai bine
les acum, ce au fost prezentate mai n
celelalte blocuri. EI face ntre
rY'l",..,III'OICl programului, conferindu-i acestuia, pe
ansamblu, o mare flexibilitate prin
posibile la singura ntrebare:
CONTINUARE (C/P/A/RIS):
Se prin introducerea unui singur ca-
racter cele nscrise n caractere
care au semnificatii:
C --- corectarea sau modificarea valorilor para-
metrilor electrici sau topologiei ai unei (unor)
componente din circuit;
P -- reluarea programului n vederea introdu-
cerii unui nou circuit;
A -- analiza circuitului existent n memoria
calculatorului;
R --- reluarea analizei circuitului existent n me-
moria calculatorului efectuarea unor modi-
de parametri la componente sau pentru
schimbarea modului de specificare a
curente);
S -- abandonarea programului (reintrarea n /
program se face prin comanda RUN 7010).
5. Biblioteca de modele
pe care l ncepem acum va ocupa tot
articolului sper va fi pe departe cel
mai apreciat. Acest lucru se va datora faptului ca
pe parcursul vom introduce pe rnd, n pro-
gram, toate modelele de componente
vom analiza multe exemple.,
j::v<HTIJ"'\lolo au fost alese'cu n fel nct
sa n principal Prima
cea mai este familiarizarea cu utiliza-
rea a programului, iar a doua vi-
bagajului de al
constructorilor electroni sti amatori si n mod
al radioamatorilor. .
1 Rezistor condensator
Primele trei mai
pasive din care pot fi cir-
electrice. Acestea snt rezistorul (carac-
terizat de R), condensatorul (caracte-
rizat de capacitatea C) inductorul care frec-
vent este denumit (caracterizat de induc-
L de factorul de calitate Q). Cele trei
componente fiind de tip dipol, se fie-
care ntre cte noduri ale circuitului, noduri
care pentru moment le generic i si j ca
figura 5.1. Cu Y a fost dipolu-
lui.
R
i A-o---..01
ilI---J

L Q
5 1
j
Din punctul de vedere al structurii unui circuit
cu n noduri, dipolii pot fi ca
subretele pentru care snt valabile (5.1).
5.2. I'i 1) snt
din totali ai nodurilor i J
fiecare element dipol tf3. C
la valorile acelor admitante
(2.2) .ca avnd indicii i
n orice ordine (adica Yi
i
5.2 5.3
prin care se introduc efectiv par,ametrii
(
5 1
7; (kOhm
R
27; = LET
R 2);
R 0(, :3): PR
1
7; l/R(I, );
; R (1 ,
(:
)
1
)
7
I1
VALe(iI;
RE TURN
INPUT L.
rezistoarelor. condensatoarelor bobinelor. le-
de aceasta snt necesare cteva Mai
nodurile ntre care snt plasate fiecare
dintre elementele de aceste tipuri au fost notate
(numai pe ecran 1) la fel, anume cu ,Htera K,
acest lucru vrnd sa semnlf,ce faptul ca nu are
care al efementului este
primul.
ontajele gen de di-
sau etc. i-au
atras ntotdeauna pe tinerii amatori,
iar acum interesul pentru acestea a chiar,
ndeosebi nmultirii locurilor loealuri-
lor, publice de agrement c'u dans.
care nu dispun de prea multe
piese mai ales de componente specializate (ce
permit la ora realizarea unor jocuri de lu-
mini de "efecte" deosebite), le sugerez o
foarte de prin
Este vorba --- impropriu spus
--- tot despre un fel de de lumini, dar care
are un singur canal a se reali-
direct prin semnale acustice, a
necesita racordarea la sursa programu-
lui muzical: Ea poate fi prin urmare,
de orice fel de nu
prin traductoare electroacustice, inclusiv de
voce (vorbire, cntec), instrumente muzicale cfa-
sice, zgomote, mecanice etc.
poate cuprinde o ghir-
cu mai multe becuri de L 1...Ln (pre-
ferabil de putere la 60 W fiecare),
conectate n paralel prin interme-
diul unui triac adecvat de la tensiunea
a 1). Ca se pot
comanda ghirlande de nseriate, '
avnd tensiunea tot de 220 V (din ace-
lea care se n bradul de Craciun),
montnd eventual mai multe astfel de ghirlande
n paralel (fig. 2). Fiecare n parte va
cuprinde becuri de de tensiune
astfel nct suma tensiunilor nominale fie de
cel 220 V (de exemplu, 9---10 de
26 V/0,1 A sau 20 de de 12 A etc.).
Comanda pe poarta g a vederea
acestuia implicit, a becu-
rHor, se obligatoriu sub deci
va trebui un traductor acustico-elec-
tric gen microfon, urmat 'je un
adecvat (n de sensibilitatea
de curentul de amorsare al
triac, 9a de tipul traductorului plus!
vom mai avea nevoie de un mic alimentator cu
tensiune de cca 9---12 V la orien-
Triac
(TB10N6)
1
A
tativ 30---100 mA, pentru alimentarea (pre)ampli-
ficatorului
Varianta n figura 3, ex-
cu rezultate foarte bune de autor, a
plecat de la ideea maxime, cu
dezideratul firesc al unui cost ct mai redus. Ast-
fel, am preferat folosesc pe post de traductor
(microfon) un difuzor de radioficare complet,
avnd ncorporate n transformato-
rul adaptor de de
reglare a volumului. Pe
nate n de costul redus
foarte bun, avem astfel gata rezol-
problema a cutiei, ntreS1ul
modul electronic --- mai becuri-
lor, evident --- poate fi amplasat n caseta .difuzo-
rului. de radioficare, la multe din modeleleexis-
tente actual.
La rndul preamplificatorul a fost "rezol-
vat" expeditiv, cu tranzistoare uzuale, de
a fi sortate n prealabil pentru fac-
tor beta ct mai mare (orientativ peste 400---450'
..... - -- -- ..;;;,---------
It
pentru Ti, respectiv peste 150. pentru T2).
devine mai restrictiva
amatorul are posibilitatea sorteze un
triac cu curentul de amorsare pe redus,
ajustnd valoarea
R5. De pentru o tensiune de alimentare
de 02 C2) de cca 12 V, valorile maxime
pentru R5 pot varia ntre cca 120 n 470 n sau
chiar mai mult, n functie de sensibilitatea triacu-
lui. Fac aici o celor
am ales varianta de "negativare" a
n raport cu "catodul" triacului, pentru a
prentmpina riscul pe o al-
n cazul autoturismelor
onate pe drumurile publice) res-
pectiv, stingerea lor la ivi-
rea zorilor. Cu mici n
ceea ce sursa de alimen-
tare (aici acumulatorul
natura consumatorului, montajul
poate fi transformat n
de veghe pentru interior, avertizor
de sau, dimpo-
de ntrerupere a
etc.
de a nlocui, la diversele
aparate electronice sau electrocas-
Ideea de a folosi un LED banal pe
post de re-
cent la fi-
resc, unele semne de ntrebare sau
de nencredere chiar, fie
fotodiodele si fototranzistoa-
celor' se
singuri de aplicabilitatea
experimentarea mon-
Schema este prea pentru
a mai necesita de
nare. Se valoarea
lui R4, T2 conectat, astfel ca
becul L (practic, sau chiar pa-
tru becuri auto de 12 V /3---5 W,
montate n paralel dispuse adec-
vat lumineze normal.
Pentru tipurile de Darlington indi-
cate pentru un curent maxim de
de cca 2 A. R4 se
orientativ n plaja 5 kf1---22 k!1.
. nice, clasicul bec indicator de func-
printr-un LED este foarte
mare perfect din
puncte de vedere (consum, randa-
ment luminos,
gabarit, fiabilitate, cost etc.). Atunci
cnd aparatul n are ncorpo-
o de tensiune
de cel 3 V, problema
este extrem de
aparatul exclusiv cu ten-
siunea a retelei si
respingem din capul loculuI ideea
unui mic transformator
redresor, lucrurile se apa-
rent, dar numeroase
simple acceptabile cu mici
compromisuri mai ales, cu mari

numai pe considerentul
schemelor practice care o
cum la ora
mult mai mai ieftine
vorba despre un comutator
fotocomandat pentru
timp de
(de
realizarea montajului de
se reduce iluminarea am-
(pe capsula LED-ului)
la pragul de dorit apoi
se punctul static de func-
a FET-ului --- implicit poten-
tialul din drena acestuia --- n ime-
diata a ce con-
duce la aprinderea becului.
Sensibilitatea experi-
mental, cu piesele indicate, a fost
de Singurul in-
convenient Constatat l
viteza de (intervine o
de timp sem-
--- chiar de ordinul secun-
de; ---, unor in-
terne nenule, cuplate cu
a circuitului de
De varianta din figura 1
la limitarea curentului ab-
sorbit din prin intermediJJI
unei R co-
Este vorba,
despre un fel de de curent al-
ternativ ;,constant", desigur n
eficace, pe care l putem
alege orientativ n plaja 5 mA---20
mA, prin stabilirea a valo-
rii lui R. LED-ul nu va conduce
dect o a acestui cu-
rent, trebuind obli-
gatoriu prin altceva (de prin
dioda O, ca n altfel
tensiunea la bornele LED-
ului ar brutal valoarea ma-
de acesta.
Putem la fel de bine ncredinta al-
de primul' LED
unui .al doilea LED, conectat n pa-
ralel cu primul, dar cu polaritatea
--- sau n "antiparalel" ---,
cum se n figura 2. Ba
chiar ne putem gndi ca pe fiecare
TEHNIUM 12/1991
1MJl lin.
RZ
101<J1..
T1
BC 177C
(multe din triacele uzuale au
rea n cadranul IV), ca pentru asi-
gurarea maxime de comanda. -
Din P1, care polariza-
rea a bazei lui T4, se aduce montajul n
imediata a pragului de n
de (sau pentru nivelul dorit de
intensitate de "fond"). La semna-
lului sonor "util", captat de difuzor eventual
atenuat din P2
aferent, baza lui T1 via C1 (0,1---1 j..LF,
nepolarizat), o negativare care
duce n final la amorsarea triacului implicit la
aprinderea instantanee a becurilor L.
In fine, alimentatorul cu tensiune a
fost el ales considerent de simpli-
tate + cost redus, principiul fiind deja cunos-
cut citiforilor din articolele recente de la
Substituirea transformatorului de
printr-un condensator serie, C2 (nepolarizat, cu
tensiunea de cel 400 V cu va-
loarea e'xperimental ntre 0,22 j..LF
1 j..LF) avantaje incontestabile n ceea ce
gabaritul costul, ca nu mai vorbim
,de accesibilitate. n schimb, acesta proble-
mele cunoscute de periculozitate, mai ales pe
parcursul montajului de
constructorii Motiv pentru care se cu-
vine de a evita atingerea cu
mna (sau indirect, prin intermediul unor usten-
avem nu
unul, ci cte sau mai multe
LED-uri, eventual de culori diferite,
ca n exemplul din figura 3. Ten-
siune n acest
scop, dar mai un risc ma-
jor, ce poate fi trecut cu vederea
sub euforia
schemei. Astfel, pentru fiecare se-
mi n parte, tensiunea la
bornele grupurilor serie de LED-uri
este pentru unul
pentru Este
*
R
220VN O
1N4007
//
//
LED
tensiune se
legea ntre ele-
mentele individuale ale grupului,
dar la fel de este ntre
LED-uri pot exista semni-
ficative n ceea ce rezis-
La un prea
mare de LED-uri mai ales, cnd
snt de tipuri diferite (chiar loturi di-
ferite de putem avea
surpriza ca se la
veriga sa cea mai
n definitiv, nimic nu ne
R
220VN
LED 1 LED2
R
'220VN O
1N4007
//
TEHNIUM 12/1991
sile metalice) a a att
timp ct acesta se conectat la si
n varianta se vor avea n vedere
de acest izolarea a tu-
turor fi atinse eventual <:;le
un
(punem LED-uri multe, cte vrem
de orice culoare (numai aiba
curent nO'minal) pe un sin-
gur nseriate
n sens, conducnd alter-
printr-o D, ca n
figura 4.
Toate aceste simple ---
multe alte derivate posibile ale lor
--- inconvenientul di-
termice (deloc
pe de limitare R. Un cal-
cul elementar aproximativ ne
la cca 20 mA prin circuitul
din. figura 1, de exemplu,
pe R (= 11 kO n acest caz) atinge
cca 4,4 W, Cu alte cuvinte, rezisto-
rul R va fi un mic "resou" nedorit,
costisitor, chiar peri'culos 'in in-
cinte cu necorespun-

propun, de aceea, ca alterna-'
din nou
nspre alimentatoarele trans-
formator, cu condensator serie. Un
posibil exemplu este cel sugerat n
figura 5. Subiectul a fost recent tra-
tat la si nu voi intra
n detalii. doar
avem de-a face tot cu un fel de
de curent alternativ "con-
stant" (locul lui R fiind luat de reac-
*
DZ
PUZ
tan Xc 1/27TfC a con-
densatorului serie C), n regimul
normal de su-
plimentare de se
impun n faza de n-
a lui C, cnd curentul poate
excesiv de mult valoarea
Tocmai
din acest motiv
cu valoare rezonabil
de Zener D2 are dublu
comportndu-se ca
pentru polarizarea
astfel semialternanta
de LED) respectiv, . su-
de a supracurentului
valoare nepericu-
la bornele
R3+LED. da-
un Zener de in-
dicat pare de riscant n
schema de dar --- dat fiind
timpul foarte scurt de suprasolici-
tare n curent invers --- nu am avut
Ar fi de prefe-
Zener de putere mai
abia acum In-
cnd -- pe baza principiului
avantajos de alimentare cu con-
densator serie --- imagina
diverse de ghir-
luminoase multicolore, even-
chiar plpie sau se
alternativ. Un prim' exem-
n viitor.
Ing. SERGIU
(URMARE
c -- se introduc tuburile n so-
cluri; transceiver se
banda 3,5 condensatorul
variabil 2x500 pF filtrului iT va fi
nchis, iar condensatorul de 300
(cu la 2 mm
ele) este trei sferturi
pe de
troduce semnal de
se 10 = 80 mA (din
de 10 kO/2
treptat valoarea de ra-
aplicat a un
curent de 360 mA la vo-
calei "a" la microfon;
d -- se fac finale asupra
condensatorului de 300 pF asu-
pra transmach-ului.
Iz%lol'
/.
I!CI'(Jf?U lUI
lCol/
l/JA f 0;8
!)/slon/;er
-?os/u
300
350
25
60
-
TEHNIUM 12/1991
flO
I
I
1,
I
I
I
I
I
I
80
100
JOO
1,00
/
I
I
I
I I
caucIuc
I
I
I
I
I
I
A
S I
I
(30
MI
Amplificatorul cu care trebuie
fie dotat un mixer de calitate trebuie
o serie de
ntre care: '
--- zgomot propriu foarte redus;
---
--- de a
semnalului n unitatea de timp
I
Ing. AUAEUAN MATEESCU
(slew-rate);
--- distorsiuni reduse;
--- de reproduse
pentru ncadrarea n nor-
mele Hi-Fi etc.
Deoarece circuitele integrate,
chiar cele specializate, au un zgo-
mot propriu ridicat comparativ cu
cu componente discrete,
aparatura de uz profesional folo-
curent astfel de teh-
nice.
Amplificatorul prezentat poate fj
abordat si de constructorii amatori,
deoarece' nu componente
greu de procurat, ci pretinde o rea-
lizare de cu sorta-
rea a componentelor.
Caracteristici tehnice
--- banda de
de 10---80000 Hz, cu o neliniaritate
de maximum --- 3 dB;
--- coeficientul de distorsiuni ne-
liniare sub 0,0.5% (pentru tensiunea
semnalului la U
OUT
= 9 V, la
de 10 kHz);
--- raportul semnal/zgomot mai
bun de 100 d B (pentru ..1f
10---20 000 Hz U
OWT
. 9V);
--- tensiunea maxima a semnalu-
lui la U
OUT
= 12 V;
--- tensiunea de alimentare 15 V,
bine
--- consumul etajului de intrare
este sub 10 mA;
--- consumul amplificatorului mi-
xer etajul de intrare este de
circa 40 mA.
Se pot cupla la 16 etaje de in-
trare pe un amplificator. Se pot ast-

.1
.z;W1.. I
II Z!Sv I
L ____ _
8
fel construi mixere stereo
. cu 16 (32 Gle etaje de intrare
2 amplificatoare) avInd un con-
sum total de circa 400 mA .
Schema mixerului
este n figura
prinde:
--- un etaj de intrare ce
adaptarea de intrare-
Acesta este echipat cu tran-
zistorul cu efect de cmp T1 alimen-
Jat din generatorul de curent con-
stant, echipat cu T2. Etajul de in-
trare se pe un cablaj fixat
pe P1 (figura 3)
pentru reducerea traseelor mini-
mizarea brumului. etajelor
de intrare va fi stabilit de construc-
tor n de sale:
--- amplificatorul propriu-zis are
o unui
etaj final de putere cuprinde un
etaj de intrare (T3, T4),
alimentat dintr-un generator de cu-
rent(T5), un etaj pilot, prevazut cu
;ompensare (DF1, D2, D3)
$i etajul de n contratimp
echipat cu T8 T9. Cablajul impri-
mat al amplificator-ului plan-
este prezentat n figura 2.
constructive
Pentru T3, T 4, T5 se
tranzistoare de
.. care au propriu mai
mai ales superior al ben-
zii de reproduse. Se
,utiliza tipurile curente de
toare BF cu rezultate foarte bune.
Au fost ncercate si tranzistoarele
de putere medie din seria BF25x
BF45x cu rezultate foarte bune.
Se vor sorta pentru a avea
coeficient de amplificare perechile:
T3+ T 4, T6+ T7 T8+ T9;pentru T6,
T7 se pot utiliza (prin sortare)
zistoare BC177C, BC107C sau
valente.
Tensiunea de
T1 T2 trebuie sa se do
o
6---9 V prin reglarea trimere-
lor P2 si P3.
la amplificatorului
se unei tensiuni
reziduale nesimetriei mon-
tajului, se compensa
tensiune n baza
lui T4 a. unui
de 25---50
densator
1 V.
va prefera montarea
catorului ntr-o cutie din de
fier pentru ecranare; conexiunile
o
-"
vor fi ct mai scurte si executate cu
cablu ecranat. .
Se va acorda o
sursei de
va utiliza o
trata (preferabii! peste 6
pacitate a condensatoarelor
trai).
a aparte trebuie
de intrare
(P1) pentru a nu introduce zgomote
.Ia manevrare.
Se utilizarea de rezis-
toare cu cu tole-
sub .5%. CondensatorulC3 va
fi de tipul multistrat sau cu oolies:ter
metalizat. .
MontajuJ poate fi utilizat ca am-
plificator liniar pentru alte apli-
audio, n de nece-
constructorului. amator.
BIBLIOGRAFIE:
Colectia "Tehnium"
"Rad io" --- U. R. S. S.
"R.T.E." --- Bulgaria
TEHNIUM 12/1991
P reamplificatorul descris n
cele ce urmeaza a fost proiectat
realizat n scopul folosirii sale n ca-
drul unui amplificator audio de cali-
tate.
Caracteristici tehnice: .
--- sensibilitate: 250 mV/220 kH;
--- nivel de 775 mV;
, --- corectia caracteristicii de
40 Hz: 16 dB;
, 15 kHz: 16 dB;
--- distorsiuni armonice :S. 0,03%;
--- raport semnal/zgomot ;:::: 80 dBA
Semnalul audio preluat de la sur-
sele de program (pentru simplifi-
care, pe desen au fost prezentate
doar doua surse de semnal de nive-
luri diferite) este selectat prin inter-
mediul comutatorului K aplicat
primului etaj de amplificare realizat
cu amplificatorul A 1.1.,
tranzistoarele T1, T2 piesele afe-
rente.
Amplificarea acestui etaj este de
cca 3,2 ori (7,1 dB).
Distorsiunile introduse de etajele
de amplificare \realizate cu amplifi-
catoare uzuale se da-
toreaza n parte etajului de iesire
i

rv
8
care nu "agreeaza" n general sar-
cini de valoare redusa (sub 10 kO):
micsornd valoarea rezistentei de
sarc'ina, cresc sensibil distorsiu-
nile.
Din acest motiv, sarcina amplifi-
catorului este realizata
sub forma unui etaj repetor pe emi-
tor, liniarizat cu ajutorul generato-
rului de curent obtinut cu tranzisto-
rul T2 piesele aferente.
Circuitul corector de ton este un
circuit clasic, pasiv, care are o com-
portare mult mai buna la semnale
de tip dreptunghiular dect circui-
tele de realizate pe bucla
de negativa.
Potentiometrul P3 serveste la re-
glarea nivelului joase,
P4 la reglarea nivelului
nalte, P6 la reglarea balansului, iar
P5 la reglarea volumului.
Se remarca condensa-
torului C7, care asigura ridicarea
nivelului frecventelor nalte la nive-
luri reduse de auditie.
AI doilea etaj de amplificare este
realizat cu amplificatorul
nal A 1. 2., tranzistoarele T3, T 4
piesele aferente are rolul de a
compensa atenuarea introdusa de
circuitul corector de ton.
'Semnalul audio amplificat CO'-
rectat este aplicat amplificatorului
de putere prin intermediul filtrulUi
R14---C11, care are rolul de a mic-
riscul distorsiunilor
'de, de
In scOpul unor rezultate
deosebite au fost eliminate con-
densatoarele' electrolitice de cu-
plaj.
Condensatoarele si rezistentele
folosite trebuie sa aiba de
maximum 10%.
Reglarea, n cazul unui montaj
corect executat, se la stabi-
lirea nivelului semnalului aplicat la
intrare, astfel nct la sa se
775 mV astfel:
1. Se conecteaza la iesire un mi-
livoltmetru. .
2. Se aduc cursoarele lui P3, P4
P6 n al lui P51a
maximum.
3. Se de la un generator
audio un semnal cu f = 1 kHz de
7!.:. J4, -OC /tH <3) .8c /1/ ,6) e7i;
J r --:=- '" 34 ;?().J /N ere.
-:- D .Rx looK.!l..
==' /Oo/L.fI... /Jf,(
Ing. BARBU POPESCU
un nivel egal cu cel IJvrat de sursa
de semnal tmag:-
netofon, tuner etc.).
4. Se ajusteaza P1 astfel ,nct la
sa se, 775 mV,
In locul circuitului integrat cva-
druplu se pot folosi alte circuite
integrate, preferabil cu tranzistoare
cu efect de cmp n etajul de intrare
(ROB740, lF356 etc,).
Sursa de alimentare folosita va fi
stabilizata si bine filtrata.
Pentru simplificarea desenului
nu au fost conectate terminalele
circuitului -integrat (terminalul 4 la
sursa pozitiva terminalul 11 la
sursa negativa) la sursa de alimen-
tare; n cazul unor
aceste terminale se vor decupla la
cu condensatoare ceramice
de 0,068---0, 1 IJ. F.
Corect executat reglat, monta-
julva 'oferi
1
+
/5"-:-I7t1
;l)
CEAS
U
ORIE
Ing. VICTOR DAVID
1.
Too'Pe cliodele
AM
O
MEM
\
\
H M
-
ALARM
O
ON

/OFF
TEHNIUM
3. REGLAJE
Montajul se pe cablaj imprimat. De-
senul acestui cablaj.ct dispunerea componen-
telor snt prezentate n figura 3.
ceasul sa sune la ora dar a suna
n orei respective.
Se ntrerupe repetat alimentarea montajului
se apoi memoria a programa
alarma. Ceasul nu trebuie sune. la
ore aleatoare, se starea condensato-
rului cu tantal C2, eventual se Daca
la aceeasi memoria are o locatie de-
dar se poate ncerca utilizarea ei, schim-
bnd 000 de pe adresele AO, A 1, A2.
(1-) --- "Ceas cu
nium nr. 4/1
Schema sursei de alimentare este cea prezen-
n (2), schimbndu-se doar dioda
D 1 01---PL 7V5Z cu PL5V6l.
a.limentarea montajului se o
programare, ajustnd R9 astfel nct
Alimentatorul pe care r::'am con-
struit, cu rezultate mai mult dect
l recomand poseso-
rilor de casetofoane auto care do-
resc le utilizeze n apartament.
Alimentatorul se la ali-
mentarea aparaturii audio video
care un consum de maxi'"
mum 2 A la o tensiune de 12 V.
Avantajul I constituie
la supracurent scurt-
circuit) la supraten-
siune, ambele realizate cu tiris-
toare. Pentru schemei
nu voi explica principi,ul de
nare a stabilizatorului, fiind vorba
de clasica a stabilizatortJlui
parametric serie, ci
voi rezuma la circuite-
lor de
n cazul unui scurtcircuit, R2 va
deveni de deci
consumator, avnd de a
prelua tensiunea de
Cnd tensiunea pe R2 va atinge pra-
gul de 0,7 V, tiristorul, comandat
prin intermediul divizorului de ten-
siune P2, se va deschide, bloCnd
tranzistorul P1. Implicit, tranzisto-
rul Ti va bloca tranzistorul regula-
tor T2, cu care o
Darlington, rezultnd astfel un cu-
rent prin T2 aproape nul. Toate
acestea se produc ntr-un interval
de timp de ordinul microsecunde-
lor. In schemele uzuale, alegerea
sau dimensionarea R2
este uneori dificil?, implicnd mai
multe In cazul de
R2 nu are o valoare se pot
utiliza ntre 0,15 0,5 n.
Desigur R2 ar putea fi chiar mai
mare, acest lucru nu' este indi-
cat, fiind faptul precizia sta-
scade pe ce
valoarea lui R2. Din semireglabilul
P1 se cu precizie tensiu-
TEHNIUM 12/1991
nea de iesire la valoarea de 12 V, iar
din P2 se' pragul de
nare a la supracurent.
Pentru ca LED-ul rosu se
numai n timpul scurtcir-
cuitului, am nseriat cu acesta o
Zener. Aceasta
pragul de aprinderea LED-ului, evi-
1{
3P/'1' ...

q3/S"A
Q.

22o/IGd8'1'
I
l
1
I
1
t
I

"
I It'
I

,
,
It
(2) David --- "Ceas cu Tehnium
1/1991
(3) U. Negara, Q. Perju, z.E. Florin ---
Tehnium nr. 5/199.1
(4) *** "MMP1206", Tehnium nr. 11/1990
tnd astfel aprinderea n
normale de .
la supratensiune func-
n modul n cazul
in care la stabilizatorului,
tensiunea va 12,6 V, dioda
DZ3 se va deschide, comandnd
astfel amorsarea tiristorului Th2.
/NDlCI47011f
.seu
z>z 911'f

;1';1'
Ft.. f3z.

I
1
I
It ,.
1
III
I
a

e
I t
t u
It
'<'a.,
I .. '( ...
{ I
"

U

J... I
Ifl
:

I JC
I
f l ..
'10
,
Il ,

DONE FILIP
Tiristorul va scurtcircuita ie-
sirea sursei, ': situatie n care am
mai sus ce se
Celor care vor folosi un .consu-
mator de 1-1,5 A le recomand
transformatorul de alimentare fip
TV "Sport", care se mO"Ii-:
tajului prezentat. '
+ f2vh,
'2A
feF

O
22.11
..
"
U'{
l
-.
)
III!
11
5106
5102 VB NB
5103 Hand Autom
Qg

3 6 9 12
OI. EMllIAN - Oradea
Magnetofonul 'SABA TG---664 este de tip stereofonic si n-
. normele HI--FI pentru cele viteze de lucru,
9,5 si 19 cm/s.
'ntreg sistemul de preamplificare este construit cu circu-
ite integrate, iar n oscilator etajul audio de putere se utili-
tranzistoare.
Etajul audio de putere poate fi nlocuit cu un circuit inte-
grat de tipul TBA810, modificnd tensiunea de ali-
mentare.
SA -664
A
,
BUS/NESS TECH INTERNATIONAL - de informare n domeniul
celor ma} noi tehnologii al n1etndelor dp aplicare a acestora n cele maidi:..
vetse ramuri ale economiei.
suplimentare de la & S.A.-
Presei Libere nr .. /1, telefon 17 72 44.
t
t
II
r
fi. ,.....
Este cunoscut faptul ca dioda se-
miconductoare prezinta o rezis-
invers
cu curentu-
un astfel de dispozi-
tiv.
Bazate pe aceasta
pot realiza comod
cu variabil sau
n curent.
O a rezis-
dinamice a diodei semi-
este de formula:
IdO'
de tensiune
.5---0,6 V pentru si I i-
germaniu),
direct ntr-un
oarecare M
o
de pe ca-
racteristica I (U), (figura 1). Apli-
cind o de
tensiune u peste cea din
M
o
' se observa curentului i
o
_
suprapus peste Ido' Deplasarea
spre stnga sau spre dreapta, pe ca-
a punctului static de
(de exemplu Mi sau
M2), are drept modifica-
rea amplitudinii curentului alterna-
tiv de cea din punctul Mo.
Aceasta se poate
varia a
nii n de punctul static ales.
rrecesara pentru a avea
deformari minime ale curentului
ca componen-
<:>Ito .... ,,,,t,,,,,, U fie mult mai mca
dect cea din punctul static de lucru
de semnal mic).
Din de vedere qrafic, con-
semnal mic estE1 echiva-
lenta cu aproximarea caracteristicii
din static de
namice
mic este
k
la
a rezistentei di-
diode de semnal
ntre 0,5 kn 1,5
(U
e
U
i
snt componente alterna-

1d'
R
Ui Ue
Vi
.D2..
o---r-... -..L-o Ue
.D
pe o simpla de amplificator de
medie putere un preamplificator-corector de
ton, schema n are cteva per-
notabile:
de 4 D;
--- puterea de Po = 10 W;
--- banda de trecere pentru o neuniformitate
de maximum 3 dB: 30 Hz --- 35 kHz pentru o pu-
tere de .10 W la
--- distorsiuni armoni ce la 0,8 Po: maximum
1% .
--- de intrare: 10 ko';
----sensibilitatea de intrare pentru Po = 10 W:
maximum 100 mVef;
--- raport semnal/zgomot: minimum 60 dB;
-- eficacitatea corectiei de ton: 10 dB la 100
Hz; 10 dB la 10000 Hz (ambele raportate la
de 1 000 Hz).
cum am acest amplificator este
compus din blocuri distincte.
Primul bloc este un preamplificator-corector
de ton ceva mai deosebit de cele ntlnite n
literatura de specialitate. de corectoarele de
14
[>-
ton Baxandall clasice, care la frecventa de 1 000
Hz au, n general, amplificarea de uni-
tate, acest tip de montaj aduce un suprau-
nitar. Schema, cu unele mici
n varianta cu T1, T2 elementele pa-
sive aferente, a fost n constructia radio-
receptoarelor de Maestro
S---702TS. .
Tranzistoarele Ti T2 snt cuplate galvanic
formeaza preamplificatorul propriu-zis. ,Monta-
jul o stabilitate (antidrift)
. negative de curent continuu
prin intermediul R4*.
.de ton, ca la montajele Baxandall,
se tot ntr-o de dar
de curent alternativ, de la preamplificato-
rului n emitorul tranzistorului T1. Amplificarea
la 1 000 Hz se apropie de 20 dB (10 ori). De la
mai sus spre cele ca-
pete ale benzii audio (i nferior, 30--100 Hz su-
perior 10 kHz--16 kHz) se cele
de ton, de "joase" "nalte"; prin inter-
mediul P1 P2.
ntregului ansamblu. n
domeniul nalte constructorul do- _
o accentuare mai se reco-
manda montarea n paralel cu R3 a unui grup RC
serie (0,22 ,uF +100 0.), cum este .reprezen-
n
Pentru reducerea: brumului, impe-
de intrare a montajului a fost artifi-
cial prin intermediul R1.
AI doilea bloc. al etajului final, patru
tranzistoare, T3, T 4, T5 T6, care o am-
plificare de aproximativ 10 ori
poate fi modificat din raportul R 14
R 15, a R 14 sub 75 !1 a
pentru R15 valoarea de 2 k.o.
de intrare n amplificatorul de putere este de
ci rca 100 k.o.
Pentru punerea n a ntregului an-
samblu se va proceda n felul-
din rezistenta R4* va tatona valoarea sa
ce se va n emitorul tranzistorului T2
o tensiune de de aproximativ
2,5 V;
--- din R13 se tensiu-
nea din emitorul tranzistorului T6 ce trebuie
fie de 12 V;
--- se ntrerupe circuitul de colector al tranzis-
torului T5 (punctul A) se un miliam-
permetru; pornind de la valoarea de 8---10 o. a re-
R16 curentul de repaus, se
ca acul miliampermetrului indice
ntre 5 10 mA, care se reface circuitul de
colector al tranzistorului mai sus R 16
nu trebuie 20 0..
Tranzistoarele T5 T6 se vor monta pe radia-
toare din de aluminiu de cel 2 mm gro-
sime cu o mai mare de 25. cm
2
.
Se de asemenea, utilizarea de re-
cu n
de preamplificator-corector de ton.
TEHNIUM 12/1991
tive) se mai poate exprima sub
forma
r d
k=--
rd +.R
Modificarea curentului I
d
al ge- F?,
neratorului produce o a re-
dinamice r d' implicit a
TEHNIUM 12/1991
R7
V
f'

-
AURELIAN Y03FVR
Sinteza sunetelor domenIu fascinant al electronicii
moderne. De la imitatorul simplu a/ zgomote/or din
la sofisticatele sintetizoare de de vorbire, dru-
mul este lung, dar posibil, tehnologice
recente ale microelectronicii.
Introducere. n acest articol vom
prezenta unele circuite integrate
sau blocuri functionale din struc-
tura unor microcalculatoare, spe-
cializate n sinteza sunetelor n ge-
neral a vorbirii n sp"ecial. Sinteti-
zoarele de snt deja bine cu- .
noscute cititorilor ele exis-
tnd n dotarea multor vo-
cal-instrumentale. Desi nu ne
pe parcursul 'acestui arti-
col de sintetizoare de n
contextul temei abordate, to-
tusi semnalarea unor
tendinte si a unui "vrf" n acest do-
meniu.' Sintetizorul ROLAND 0-50
este un exemplu de instrument mu-
zical electronic, caracterizat printr-o

Schema-bloc a acestui sintetizor,
n figura 1, 9
a tehnicii
digitale n generarea procesarea
semnalelor. Gradul nalt de "digita-
lizare" al acestui sintetizor este
bine subliniat de faptul singura
este reglajul
tensiunii de iesire.
Sintetizoarele de vorbire snt mai
dar ele vor cu-
m viitorul foarte apropiat un
aplicativ nelimitat.
metodele devenite clasice, de
sau
va urma, desigur, era
verbale. de la
orice aparat de control sau
monitorizare vor fi oferite sub
dublnd sau nlocu-
ind sistemele de afisare
Ceasurile vorbitoare, 'translatoarele
text-vorbire, speciali-
zate, dispozitivele de avertizare ver-
de de comenzi, de
apeluri, existente deja pe
constituie numai cteva exemple n
acest sens. remarcabile
n recent constituit
--- tehnologia vorbirii --- fac posibil,
prin intermediul sintetizoarelor de
vorbire al de recu-
a
teme
a trece prezentarea
celor mai reprezentative circuite
pentru diferite de sin-
tot'7r1,:>ro necesare C-
referitoare la sinteza
Sinteza vorbirii este o teh-
de generare sau - de
rare a semnalelor vorbirii
de codare pentru
puter-
substantiale
realizarea
de .
sie sau memorare a acestor sem-
nale. Aici, compresia 'este identifi-
o reducere a
semnalelor vorbirii
tezei datelor. cum
cazul
este mai mare de
Clasica de
tizor. metoda formei de
se reproduce
a semnalelor
unei forme de
analizei efectuate
parametrice, com-
presia acest caz este su-
metodei de codare a
mei de
Procesoarele a caror functionare
se codarea
sub' de
coder) snt con-
stituite doua blocuri
analizorul
a crei denumire
este si sistemului de analiza-
vocoder cu li-
vocoder de vocoder
formantic, vocoder armonic, voco-
der homomorfic etc. Vocoderul de
este un ansamblu de analiza-
n timp real; el a fost primul
aparalt:are a ca sinteza vorbi-
rii prin prac-
tice domeniul
militare si transatlantice, cu mai
multe decenii n Pentru citi-
torii revistei noastre, vocoderul de
este interesant si cunoscut.
ca instrument muzical' electronic'
inedit (vezi figura 2) folosit n cadrul
.. unor vocal-instrumentale
pentru unor efecte im-
presionante. de exemplu, prin
intermediul vocoderului, orice in-
strument muzical
solist vocal. Cine
insertia
noscutul .
de Stevie
L
OUT
R
acest caz, vorbirea nu este
cum se
toate celelalte tipuri de procesoare,
Numai acest tip de sintetizor poate
fi considerat ca cea mai. ,.
toare" a semiconductoa-
Un asemenea sintetizor, folo-
att n practice, ct
speciale (cercetare funda-

este, de fapt,
electronic al functiilor
complexe ale aparatului de '
cere a vocii si vorbirii umane. fi-
gura 3 este principial ana-
logia ntre sistemele bioacustic-a-
custic-electronic, implicate n pro-
ducerea vorbirii. unui
asemenea sintetizor se pe
elementele semnificative
semnalelor vorbirii snt
nentele spectrale puternice ---
Al '83
soft"
COMENZI
NEURALE
Principial,' sintetizorul se
compune din
--- sursa de care simu-
laringiene prin in-
generator cu frec-
sau fric-
curentului de aer expirat, cu
supraglotice con-
intermediul unui
de care simuleaza
prrnclpalele ale
modelnd caracte-
ristica a traiectului vo-
cal.
Procesoarele a functionare
se pe codarea formei de
snt constituite din doua blo-
curi codorul deco-
dorul sau codec (aceas-
denumire uneori si
vocoderelor utilizate n tehnica te-

(CONTINUARE j'N !\IR. VIITOR)
TIEHNiUM 12/1991
Control
frec
fac i
ANALIZA
Se/ee!
GOZ
COMENZI
PARAMETRiCE
o
.5 6
filtru
VORBIRE
SINTETICA
- Filtnl trece - banda
- FIltru trece - jos
- Poarta
___ . _____________ ORIFICIU
LA-BIAL
VORBIRE
NATURALA
VORBIRE
SINTETICA
15
e--......... """".iiIII"+5V sta b
2-'
Seleef


13 Iesire
....... aljdir
17
=========================================*'r""""'"'1,',1

=--==================';"'=" ==============='. '
FLORiN
Pentru realizarea unor
de automatizare snt necesare o se-
rie de elemente. Un astfel de ele-
ment este si VENTI'lUl ELECTRO-
MAGNETIC'. Procurarea lui este
destui de mai ales .. cnd se
pune problema ca acesta fie de
mici' dimensiuni.
n materialul de
unui VENTil ELEC-
TROMAGNETIC de mici dimen-
siuni. Inedit n constructia ventilu-
lui este faptul s-a folosit corpul
unui robinet de mici di-
1 este prezentat un ven-
M13x1,5
N
M 20x1
hexa on 22
tii electromagnetic cu lui
componente; n ordine, acesea snt:
1. de fixare;
2. ansamblu mag-
netlc;
3. arc;
4. piston;
5. corp ghidare piston;
6.
7. corp ventil;
8. elemente de racordare.
n figura 2 snt prezentate dimen-
siunile principale ale corpului unui
robinet, pe care l-am. folosit la con-
ventilului. In de
aceste, dimensiuni se vor realiza si
celelalte piese. Evident avnd un
alt corp de robinet cu alte dimen-
siuni, piesele care trebuie confec-
se vor dimensiona n
de acesta, respectnd principiul
prezentate n continuare.
DE
CORPUL GHIDARE PISTON (re-
per 5, fig. 3) este format din trei sub-
ansambluri:
a --- CORPUL (fig. 3c) se va
din 22
___ o STAS 293/2-80;
b --- BOL (fig. 3b) se exe-
din de Ol cu un
redus de carbon (Ol 00, Ol 34 etc.
STAS 500/1-78);
1

5-----1-
6
25
M20x1
se unul gata
avnd aproximativ dimensiunile din
figura 6.
montarea BOL (fig.
3b) pe CORPUL DE GHIDARE (fig.
3c), ansamblul se poate cadmia. De
asemenea. PISTONUl (fig. 4) se
poate cagrhia (este indicat).
ANSAMBLUL BOBINA-CIRCUIT

--i--I--Ht-+ MAG NETIC (rep. 2, fig. 7) este for-


mat din

8
1 x4S
o
fI-" .. r-iT-r
N
a --- <:::APACE (reperele 1 5):
dimensiunile de snt date
n figura 10. Snt executate din Ol
cu un redus de carbon (Ol
00, Ol 34);
se contiruu
pe circumferinta
11 __ ;-L
.012
\@
'-
grosimea 1 mm
c--- INELUL (fig. '3d), care este o
n scurtcircuit, se
din cupru. Acest inel se va in-
troduce n degajarea exe-
pe unul din capetele
la dimensiunile din figura 3b, prin
presare apoi cu ajutorul unui
dom se va consolida fixarea spirei
n
la aceste ele-
mente! CANALUL executat n cor-
pul BOL INELUL din cupru
se vor executa monta numai
BOBINA DE ACTIONARE a ventilu-
lui este
pentru a fi n curent al-
ternativ.
Fixarea BOL TUlUI de CORPUL
DE GHIDARE se va face prin su-
dare pe circumfe-
In de scopul n care

65
15
este folosit electroventilul, sudura
poate fi prin lipire cu co-
sitor 'sau prin
PISTONUl (reper 4, fig. 4) se
din de Ol cu
un red,us de carbon (Ol
00, Ol 34 etc.). In n care se
degajarea de 0 8 x 2 se in-
troduce o' din cauciuc
moale.
GARNITURA (reper 6, fig. 5) se
va executa din cupru sau aluminiu.
corpul robinetului procurat
are o astfel de atunci nu
mai este
unei alte garnituri.
ARCUL (reper 3, fig. 6)
pistonul n de obturare a ori-
ficiului scaunului, att timp ct bo-
bina nu este cu ten-
siune. Arcul se sau
12
38
2
din
cauciuc
35
b --- CORPUL CI RCUITUlUI
MAGNETIC (reper 3, fig. 9) se exe-
din cu diametrul interior
de 34 mm 'grosimea peretelui de 2
mm. va fi din Ol cu continut
redus de carboA" ca cele ca-.
pace; .
c --- CARCASA BOBINEI (re-
per 2, fig. 8) se din-
tr-un material electroizolant, rezis-
tent la temperatura, de exemplu
textolit, sticlotextolit. etc. Degajarea
pe partea lateral,
avnd dimensiunile de 8 x 1,5 mm,
este pentru a facilita
scoaterea de alimentare.
Pe carcasa se va bobinajul.
Bobina este pentru o ten-
siunede alimentare de 220 V c.a.
Datele bobinei pentru ten-
siune snt
--- puterea (P) = 11 W;
--- curentul (1) = 67---70 mA;
--- bobinei = 1 100 n:
--- de spire = 9050;
--- diametrul srmei = 0,11 mrn.

TEHNIUM 12/1991
1
Schema
25
regim de comu-
iar tranzistorul
inversarea fazei
-1l-""if1!l -5V
32
36
15
I 1
a asigura po-
1 N4148
negative, care n reali-
au o valoare de vrf de peste 20
V. Cu valorile prezentate
se un curent de mA (pe
de -5 V) la un curent consu-
mat din sursa de +5 V de 22,5 mA.
Randamentul este relativ bun, de
pest 66%. curentului de
pe de -5 V se poate regla, n
de schimbnd va-
loarea de 2,2 kfl. La o va-
loare de kfl se pot
mA.
L este pe o
din cu dimensiunile exterioa-
re de: diametrul de 14 mm
mea de 9 mm. Se pot folosi alte
oale din (de
cu alte gabarite, dar nu mai mici ,ca
acelea prezentate mai nainte. In-
este cu con-
du'ctor CuEm 0 0,18 are 450 de

adus mie per-
vom folosi o din fe-
cu gabarit mai mare, va trebu i

conductorului la 0
acest caz va
mentul
a
ficare
SC 171 trebuie fie de ordinul a
300, iar al lui 2N2904 de minimum
100. .
n cazul cnd n loc de o Ze-
ner de 1 V vom folosi una de 15 V,
vom o de -15 n
acest caz, curentul va
la variantei
randament.
curent mai mare, vom
pra valorii de 2,2 kO, n
sensul dar nu
sim valorile de curent ale
2N2904.
de n serie
cu alimentarea de +5 V se realizeaza
pe un din de 0 3 mm,
cu lungimea de 12--15 mm are
100 de spire.
A B C O Q4
250V
o de
.... destinate
de 220 V a
n 1,
cedeul' poate aplicat
diverse montaje de
automatizare, reducnd
componentelor implicate
cu avantaje evidente, dar
unele neajunsuri, care nu-
meroase practice pot fi tre-
cute cu vederea sau acceptatE) ca
un compromis convenabil,
Circuitul al triacului,
T 1---T2 este nse-
N.D. r'eteu
Pentru amatori i de
logic,
sau spre'
a "datelor"
(intrare serie) D.
)
G
Realizarea oscilatorului de foarte
se face con-
schemei' din 2.
o de
cu amplitudinea de aproxi-
4 V.
Acest montaj permite reglarea,
a frecventei cu
semireglabile
semireglabil) de
iar factorul de
din
kn. Modificarea
umplere conduce la
timpului de "deplasare"
a, ,luminilor spre stnga, respectiv
sau timpului de
deplasare spre dreapta.
o astfel de pare
ceva mai se poate apela
la schema din figura 3. Varianta
aceasta este mai se va uti-
liza pentru toate cele trei oscila-
toare, cu
--- pentru oscilatorul de foarte
valoarea conden-
satorului C va fi ntre 47
triacul va amorsa pen-
a tensiu-
cu conditia ca ntre ter-
(G) , (T1)
un curent suficient
mare, este n-
prn butonului
T, cnd circuitul G-T1-re-
prin de
acest aranjament, cu
la terminalul
polarizarea tria-
IV, unde nume-
120V
N
B
roase tipuri de au
narea oricum, snt
mylt mai sensibile.
in mod uzual, triacele de putere
medie (6---10 A) au, curentul de
amorsare de de ordinul zeci-
lor de miliamperi, deci pentru rezis-
tente R de cea 200---270 n amorsa-
rea' se va produce, prin lui
T, atunci cnd de tensiune
T2--T1 va O
amorsat, triacul va conduce pe par-
cursul ntregii
G
* R
240Jl.
1W
K
A
*
RS
fa bornele sale o
de tensiune, ceea ce face ca
pe R tie
Un exemplu imediat de-expI087"
tare a metodei este sugerat chiar' n
figura 1, anume tasta este
prin contactele k, normal
deschise, ale unui releu care poate
face parte, de dintr-un montaj
de. temporizare, etc.
In ncheiere, o
mai ales pentru amatorii care nu
un triac adecvat: procedeul
de descris poate fi aplicat
tiristoarelor care au
tensiunea de lucru de cel
400 V), cu de a re-
dresa n prealabil tensiunea alter-
a cum se n
figura 2.
P.R.
o (3PM4 etc.)
\,:';
A
220VN
1A
B
L (220V/100'w)
I
4, 5, 6 7 prin,
intermediul unor divizoare rezis-
tive, grilele tiristoarelor, n anozii
se ca becuri
sau o de becuri (figura 4).
Divizoarele rezistive au toate
Ra = 200 0,
Rb = 2 k!1. Tiristoarele snt de tipul
T1N6 sau echi!talent. Consumul
becuri lor nu trebuie
100 W la 220 Veto Pentru a utiliza
ambele ale de ali-
mentare se o punte redre-
soare 3PM8 sau patru diode F802
ori F112.
J-LF, rezistenta Ri va fi de
20 kO, iar' rezistenta se-
R2 va avea valoarea ma-
250 kD; condensatorul C va
cu tantal; timpul de
spre stnga va fi aproxi-
egal cu cel de deplasare spre
--- pentru oscilatoarele ce se vor
cupla la 2 3, se vor
valori pentru R1 R2, iaf C
va de 1 J-LF.
semnalelor de tact la
cele 2 3 (respectiv Ti
T2 de la registrul de deplasare),
nu vor fi obligatoriu egale. Este
chiar preferabil a fi diferite, n acest
caz vitezele de deplasare spre
spre dreapta ale coloanei
fiind si ele diferite.
posibilitatea ca acela ce
doreste o aseme-
nea nu opteze pentru o
a lor
ci utilizeze o co-
(comutat9-
rul K2 n manual, "M"). In
acest caz, se poate la servi-
ciile comutatorului K2, intrarea MC
de la registrul de deplasare 495 co-
nectndu-se direct la comutatorul
K1, de oscilatoare se va re-
duce numai la cele pentru 2
3 (intrarea oscilatorul aferent
se
constructorului
este ca vitezele de deplasare stn-
ga-dreapta dreapta-stnga (8---0,
0---8) fie egale, atunci se va uti-
liza un singur oscilator pentru am-
bele 2 3 (Ti scurtcircuitat
cu T2),
cum se poate observa,
multiple de a co-
manda din exterior, manual sau au-
tomat, vitezele modu'l de depla-
sare a luminii dinamice. de
acestea se mai succesiu-
nile de aprindere a luminilor.
Aceste succesiuni se
_ prin mai nainte cu
ajutorul comutatoarelor K3---K6
al logice 8AU---NU, cu tran-
zistorul BC108 (sau orice alt tran-
zistor npn cu siliciu). De
este necesar ca unul din-
tre aceste patru comutatoare fie
conectat la una din registru-
lui 495, pentru a evita, n caz con-
trar, umplerea cu starea ,,1" a
tuturor bistabililor acestui circuit
integrat.
A
1 ... ------1
--___ -+._..::9:..I11
__
.,
4x JN4/48
Este foarte important ca la reali-
TEHNIUM 12/1991
Una dintre curente ale tranzistoare-
lor superbeta asimilate recent n au-
este realizarea unui amplificator de au-
performant cu un minimum de
componente. In vederea acoperirii unui domeniu
de utilizare ct mai larg n ceea ce valo-
rile puterilor de s-a realizat o elec-
astfel nct, n de tensiu-
nea de alimentare fie con-
anterior.
Schema amplificatorului este n fi-
iar sale n tabelul
1 Se semnalul audio util se mon-
tajului prin intermediul condensatorului Ci, la
intrarea neinversoare a amplificatorului
onal {3A741. EI n cadrul montajului
etajului de intrare ale etajului pilot.
Polarizarea amplificatorului {3A 741
este de divizorul de tensiune format din
Ri, R2, R3. Semnalul audio amplifi-
cat, preluat de la amplificatorului
onal, se n continuare tranzistoarelor su-
perbeta T2 T3 care ndeplinesc n cadrul mon-
tajului rolul etajului final. R6 reali-
bucla de (ntre am-
plificatorului intrarea inversoare a amplificato-
rului {3A 741) unei
liniare a montajului n banda de au-
Valoarea finale este re-
de raportul Po-
larizarea tranzistoarelor finale este de
tranzistorul Ti, amplasat n cadrul montajului ca
de tensiune de tip
Fizic, tranzistorul Ti se pe
radiator cu cel al tranzistoarelor finale, n scopul
termice. Grupul R8, R9,
C7 o conexiune bootstrap, care m-
foarte mult etajului pi-
lot, att n excursiei n tensiune, ct a
acoperirii uniforme a domeniului de
din banda audio.
REALIZARE REGLAJE
Montajul se practic pe o de
sticlotextolit placat cu folie de cupru. Deoarece
montajul este relativ simplu, nu s-a indicat 6
de cablaj, aceasta la latitudi-
nea constructorului amator. Se au n vedere obli-
gatoriu respectarea tuturor care pri-
vesc un cablaj pentru montaje de tip ampl'ifica-
tor, anume structurii fizice de cvadri-
pol a montajului, realizarea unor conexiuni ntre
componente, ct mai scurte, evitarea buclei de
traseu de gros de minimum 4 mm'
etc. realizarea de cablaj imprimat
(n varianta .mono sau stereo) se com-
ponentele conform schemei electrice, efectun-
du-se o verificare a Se folosesc
componente electrice de cea mai calitate.
AM
ing. EMil '''' ... HH, ......

..L 47pF
(1 R4
. __ ____
(4
INTRARE 220p
R3
220
Condensatoarele C 1 si C4 snt din cele cu tanta!.
Condensatorul C5 se fizic ct mai
aproape de pinul de alimentare a circuitului inte-
grat. Tranzistoarele finale se pe un
radiator din aluminiu, cu tranzistorul
Tl Radiatorul este astfel dimensionat nct
disipa cel din puterea nomi-
a montajului. asamblare, se
de la o de tensiune
cu valoarea n conformitate cu puterea de
(vezi tabelul 1). Se pune la in-
trarea amplificatorului prin
Se cursorul R1
la n emitoarele tranzistoarelor T2
T3 a unei tensiuni egale ca valoare cu
din valoarea tensiunii de alimentare. Curentul de
mers n gol al amplificatorului, de cca 30 mA, se
prin cursorului
lui semireglabil Rii. aceste reglaje se
de la intrarea montajului,
apoi acesta se n incinta n care va
rigidizat mecanic n

mod cont de posibilitatea de
a etajului final, pentru pre-
venirea termice.
P(W) 10 15 20 25
Zs(fl) 4 4
JA(V) 24 28 30 34
Zi(kfl) 100 100 100
f 20 ---18kHz
LJi(V) 0,35 0,4 0,45 0,5
FI!\! 65 dB
(%)::;: 0,3
TID (%) ::;: 0,2

+5\1
l-a
68j-'F
+6V

100/(fl..
zarea cablajului se cont de
calea de nchidere a curentilor din
prin puntea 3PM8, becuri si ti-
ristoare. Astfel, partea de registru
cu oscilatoare si partea de
(catoz.ii tiristoarelor, cte un
al Rb minusul
3PM8) se vor conecta ntr-un singur
punct de
A.limentarea de registru
OSCilatoare se face dintr-un stabili-
zator simplu cu un tranzistor 80135
. (sau echivalent) o Zener,
precedate de un transformator de
sonerie, o punte redresoare si un
condensator de filtraj (figura 5).'
IN41.48
250 k.o..
--i.
kR
------'1'{J
f\J220V
1-
Elementul al acestui amplificator
AF l constituie circuitului
nal 8861, ceea ce poate constitui o extindere
a la alte circuite similare.
Factorul de amplificare n cazul de se
din R4 el poate fi cuprins ntre
limitele 16000 si 35000.
Puterea de este de 2 W, sursa
de semnal fiind direct yn_microfon.
JUGEND UND
2/1989
U;
Cu circuite .8M324 sau LM524 care con-
cte patru amplificatoare se
poate realiza un voltmetru.
Schema permite a opt valori cu dife-
de sute de De exemplu, se poate
""",,,trAI,,, tensiunea unui acumulator pentru blitz
(6 V), valoarea de tensiune fiind 3, V, iar
valoarea 7
Pentru aceasta, la intrarea voltmetrului se dau
tensiuni diverse se stabilesc din fiecare poten-
valorile la care se aprind diodele.
Alimentarea montajului se face cu tensiune
de 5 V de la un stabilizator tip 7805 ce
, are ca o baterie de 9 V sau de 4,5 le-
gate n serie.
au valoarea de 22 kn, rezis-
toarele serie cu diodele snt de 150 n, iar R1
180 n R2 = 390 n.
,LE HAUT PARlEUR, 1702
9V
@ 30pF 2?tll
012
I;;i(
20pF
820n
OI. FEKETE IMRE - Tg.
MATSU-
SHIT -3
li,'

L
Televizorul "Matsushita" este de tip hibrid,
O,;pH putnd programele transmise n
lr benzile VHF si UHF.

L'3 Blocul UHF prezentat are rolul de a
O)6pH L3 transpune benzile TV IV---V, respectiv cana-
lele 20--60 n benzile VHF.

Cele trei tranzistoare din
...... ................ -----_ 1------*-'-----------.11/------' snt de ti p 2SC800, iar diodele varicap snt
r----l MA320.
Schema eleetric -este destul de iar
Vers bloc 'iHF tensiunea de acord este ntre 4
24 V.
CAG Tenslon d -accord
OI. LAZINSKI ANATOl -
IAUZA-209
R1
ffIOtJ 8,8K
a recomanda ordinea
(din scrisoare reiese
de schema elec-
a preamplificatorului de intrare a co-
rectorului caracteristicii de a ampli-
ficatoruiui de putere.
cu celelalte propuneri.
'--v-'
!( 2$1
ing; 1.
Secretar generat de fiz. AlEX.
Redactori: K. FILIP, 'ing. M. CODRNAI
Secretariat: M. pAUN
V. STAN
1.
RLt
5!Jx
V
, Rf2100
1\ esl
etajul de intrare tensiunea RAA.
..
RJ5
6,2t<.
ClJ
4700
Aclmlnistratla: Editura "Presa S.A.
Tiparul executat
la Imprimeria "Coresi"
Bucuresti
(INDEX 4421 2]
- Copyright Tehnium 1991
CITITORii DIN STRAI-
SE POT ABONA
PRIN "ROMPRESfILATE-
lIA" - SECTORUL
PORT-IMPORT
P.Q.BOX 12-201, TElEX
10376, PRSfIR BUCU-
CAlEA
NR 64-66. .
SO I
Str. Baicului
Telefon 35 40

S-ar putea să vă placă și