Sunteți pe pagina 1din 24

(

I
I
ANUL XXV NR. 290
1/95
PENTRU CONSTRUCTORII AMATORI
DE STAT
SUMAR
PREMIILE TEHNIUM '94 pag.2
TELETEXT LA REC. TV-C pag.3
TEMATICA TEHNIUM '94 pag. S
GENERATOARE DE RITM
MUZICAL pag. 7
PASIUNEA PENTRU
pag.9
DETECTOARE MIXERE
MICROSTRIP pag. 10
MODUL AFI REC. TV-SAT pag. 12
SINTETIZOR DE pag. 14
MUL TIMETRU NUMERIC pag. 16
LUMINI DINAMICE pag. 18
CONVERTOR DE TENSIUNE pag. 19
LED - RGB pag. 19
MINI RECEPTOR UUS pag. 19
DE ALARMARE pag. 20
SONERIE pag.20
SEMNALIZAREA LOR pag. 20
MEMORATOR TEHNIUM (11) pag. 21
TV pag. 23
REDRESOR pag. 23
500 lei
I
EDITORIAL
EU SUNT ... TEHNIUMULUI
mai multe propuneri, n august 1970 s-a
dat aprobarea de la Sectorul de ca
un supliment lunar al revistei
adresat constructori lor amatori.
Ca redactor artistic trebuie prezint o
pentru aprobare. Am ct mai
grafic, dar denumirea "RADIO-AMATOR '70" era
un titlu care limita aria de cerute de
publicul Se dorea fotoamatorism,
electrice, mecanice, chimice etc.
Am reformulat la epuizare, titluri titluri ,
dar nu erau acceptate.
tocmai atunci, un amic, un fost redactor al
cu cteva
luni nainte), mi trimite o carte din Israel.
Pe verso avea o Politehnica din Tel-
Aviv. Mi-a sclipit o n minte cnd am citit
numele acestui InstituI: "TECHNION". Am schimbat
cteva litere titlul pe care l-am n capul
a fost TEHNIUM.
a fost n registrele
Sectorului de noua Din motive
politice, am cu ing. Ilie
viitorul redactor al nu
sursa de
Din decembrie 1970 (cnd a nr. 1) au
trecut ani. Curnd un sfert de secol.
De cteva luni ne pomenim
dau tiparului o cu caracter tehnic. aici
2
toate bune, numai nici un scrupul trec pe
antetul lor un nume pentru care au trudit fie
cunoscut de de tineri amatori de
radio, TV alte tehnici. TEHNIUM
acestor truditori care au fost , care sunt
care vor fi de fapt de drept, pentru revista a
fost cu nr. 970 din septembrie 1970 la
Sectorul de
nregistrare, Combinatul Poligrafic nu ar fi primit
comanda pentru
care au mprumutat ceea ce nu le
le un scurt:
"TEHNIUM este chiar numele nostru
Nu este un pseudonim.
NIC NICOLAEV - Grafician
P.S. Dar, chiar ARGHEZI,
DELAVRANCEA, GALACTION, SPINOZA au fost
pseudonime (pe care semnatarii lor: Ion
Theodorescu, Barbu Grigore
Benedict Baruch, nu le-au nregistrat
niciunde) fiind cunoscute scrierilor
lor, ca a altor sute de scriitori , plastici,
actori, care au semnat cu pseudonim, ntreb:
cum de nu au atunci att de cu
morala, nct ncalce reguli nescrise le
"mprumute" cu O tempora, o mores!
RedacJia revistei TEHNIUM
pe cale
tuturor cititorilor colabo-
ratorilor care au transmis
mesaje cu prilejul celei de-
24 -a a revistei,
1994 a Anulu
Nou 1995.
REDACTOR
Ing. Ilie
REDACTOR
COORDONATOR:
Ing. Andrei CIONTU
GRAFICA:
M. Munteanu
DESENE:
G. Giovlan
CORECTURA:
D.Ungureanu
SECRETARIAT:
M. Marinescu
DTP:
UNIVERSITAS
INFOPRESS
TOUR S.R.L.
EDITOR:
PRESA SA
ADRESA
Presei Libere nr. 1
79784 Sector 1
Tel. : 6183566
. 617 6010/2059

S.C. 'PRESA
SA
Director:
ing. S. PEL TEACU
Director economic:
ee. 1. CIUCESCU
Abonamentele se fac prin
oficiile - catalog
4120.
Difuzorii de se pot
adresa direct la
telefonic sau la sediu:
Corp C1 , etaj 5, cam. 509
TEHNIUM 1/95

TEHNICE.
FACILITATEA DE TELETEXT LA TV - COLOR
teletextului este o a
receptorului TV care la rndul de o serie de
de utilizare.
Prin de teletext utilizatorul de receptor TV
are acces la o serie de inserate in semnalul TV
radiodifuzat.
Din punct de vedere utilizator, teletextul un "ziar" cu
mai multe zeci sau chiar sute de pagini , fiecare cu circa 1.000
care din diferite domenii
(financiar, sportiv, turistic, politic etc.). Accesul la aceste
este posibil numai cu ajutorul unui receptor TV modern, realizat cu
microprocesor de control (cu facilitatea 080) cu ajutorul unor
montaje specializate suplimentare, cunoscute generic sub numele
de "decodor de teletext".
lucrare fiind una dintre primele nu chiar prima
in limba care teletext, autorul
in primul rnd este necesar fie descris pe scurt
principiul sale la nivel de bloc, plecnd de la
"zero" sau, mai precis, de la ceea ce se la nivel mediu despre
TV.
Principiul de transmisie teletext
cum s-a deja, ceea ce se actualmente
prin teletext este posibilitatea de a recePtiona cu un receptor TV
specializat (care contine in structura sa etajele functionale
,.-______________ --,specifice
acestei mai
multe (sute de)
pagini standard care
contin text sau
semne grafice.
Ca racte ri stic i le
generale ale siste-
melor de teletext
europene sunt:
- prin sistemul de
teletext se transmit
pagini de text
Schema bloc a sistemului ( sem n e
1 te/etex! alfanumerice)
L...:.... ______________ --' simboluri grafice
codate, pe liniile TV ale stingerii cadre (nefolosite in cazul
transmisiilor TV uzuale);
teletext (paginile respective) pot fi in locul
imaginilor TV sau suprapuse peste ele;
o de text contine 24 rnduri a 40 semne, incluznd
primul rnd din (cap de
rndurile caractere ale unei pagini nu sunt transmise;
un sistem de teletext uzual poate transmite informatii grupate
in 8 jurnale a cte 100 de pagini fiecare, deci maximum 800 de
pagini. Uzual sunt transmise actualmente circa 400-500 pagini de
text, deci numai 50% dintre pagini sunt active;
utilizatorul poate selecta oricare dintre paginile transmise;
pentru transmiterea informatiilor de teletext se
durata a cte linii TV de pe cursa de intoarcere cadre,
'informatia este pentru aceasta se folosesc semnale
digitale de 6,3975 Mbiti/sec. Acest sistem de transmisie este
perfect compatibil cu sistemele TV europene de 625 linii/50
semicadre video de peste 5 MHz;
pentru transmisia teletext se folosesc mai multe tipuri de
coduri numerice grupate in octeti ("cuvnt" format din opt a)
coduri de cap de pentru identificarea paginii (jurnal
TEHNIUM 1/95
b) coduri de control (identificare) a rnd
al paginii ; c) coduri pentru caracterele atfanumerice;
un sistem de transmisie teletext uzual, care la
transmisie linii TV, transmiterea a 4
ceea ce duce la durata a unei transmisii complete de 800
pagini la 200 secunde (aproape 3 minute) . n realitate durata este
mai deoarece nu toate paginile au (deci nu se
transmit) in al doilea rnd frecventa transmisiei de date este
de la jurnal la jurnal de la la
paginile de solicitare (de
exemplu: politice, sportive etc.).
Schema bloc a unui sistem de transmisie teletext cu
caracteristicile enumerate mai sus este cea din figura 1.
La o (uzual prin din
semnalul video este de teletexl.
este (Ia nivel minim de 2 .. .4
pagini). Pagina este apoi pe RGB ale
receptorului , fie peste imagine, fie in locul imaginii ,
blocnd video pe calea de semnal a
receptorului.
Semnalele utilizate n transmisia teletext
Pentru transmiterea paginilor de teletext (litere, cifre semne
grafice) se folosesc cte linii de pe cursa de intoarcere a
.---_______ . ______ -, semicadru.
Acestea sunt liniile
17 18, respectiv
330 331, numite
"linii de date" .
Teoretic, oricare
dintre cele 25 de linii
de stingere pot fi
folosite ca linii de
date, acestea find
recunoscute ca atare
la
inceputul lor a unor
coduri de
\
sincronizare,
lm==1 cum se va vedea in
b.
Semnalul teletex! celor
linii de date: a - pazi/ia liniilor de date de
pe cele doua semicadre; b - amplitudinea sem-
continuare.
Fiecare linie de
date
elemente binare (biti)
sub de
semnale cu
2
nalelor digitale de pe liniile de date
I..!o::. _______________ --' nivele: "nivel zero"
echivalent cu nivelul video de negru (O2%) "nivel unu",
apropiat de alb, mai precis 666"10 din valoarea semnalului video
albului.
n figura 2 este forma semnalelor digitale
celor linii de date de pe cele semicadre ale unui cadru
TV.
n figura 2a. sunt date relative ale liniilor cu date
teletext corespunznd a semicadre succesive. n primul
semicadru liniile de date teletext sunt liniile 17 18.
n cel de al doilea semicadru liniile de date teletext sunt 330
331. In sunt marcate cele linii liniilor de
date, 19 20 din primul semicadru, respectiv 332 333 din cel
de al doilea semicadru , care uzual semnale de test
necesare transmisiei TV care n-au nici o
cu transmisia teletext . Reprezentarea - cu liniile
de test - a fost pentru informatiile date de
3
-
TEHNICE.
liniile 19, 20, respectiv 332 333 fiind utile numai
n figura 2b. sunt date nivelele semnalelor digitale
transmisiei teletext . ntruct transmisia
presupune a nivele logice "zero" "unu", acestora
le corespund nivele de semnal pe scara alb-negru a
semnalului video: "zero" corespunde negrului (02%) "unu"
corespunde unui nivel de 66%6% din valoarea vrf la vrf a
trecerii negru-alb. posibile de 2%1a negru (zero)
de 6% la valoarea (unu) sunt
semnalelor n circuite electronice uzuale pot duce la o a
nivelului semnalului digital ntre 58% 74% din valoarea
vrf la vrf a semnalului video alb-negru). Orice
a nivelului n acest domeniu este
nu calitatea teletext.
Referitor la cuprinse n linia de date pe durata unei
linii se faptul se transmite unui rnd de text
al paginii. Partea a unei linii de date este de circa 52 JlS
(din durata de 64 JlS a unei linii TV), iar datele sistemului teletext
se transmit digital cu 6,9375 pe
durata unei linii TV se pot transmite 360 ceea ce corespunde
la 45 (cuvnt de 8 bifi) . Cu 45 de se pot
transmite cele 40 de semne ale rndului , 5 fiind att
pentru identificare sincronizare, ct pentru adresare.
Structura liniilor de date (linie TV - rnd text) este n figura
3 de pe pagina De remarcat faptul structura
rndului "O" sau "cap de este de structura
23 de rnduri.
3

(RJ' A.RNAL Al:RSA
'iPIMIPIHjp IMle IM'(PIHIPIHje IHlplRf
OCTET CARACTER
' IHIAIMIRIMIHISIPI'
' .
f.
9
Structura liniei de dar,- -rt fespunz.toafe unei pagini tefefext: a) structura uneI pagini; b}
cel do; de si ncron/zere pe bit (CRI - clock-run-in); e) forma de B celor doi octet' de
sincronizaTe pe bit; d) octetul de slncroniz8r8 p e octet (FC - 'rsming code); e) forma de und' _
semnelul ul de slncronlzar8 pe octet; f) coduri Hamming de adrese (jurnal rind); g) oct. t de
transmit.,. caracter {alfanume"c}
n figura 3a este structura "pe a rndurilor de text .
cum se primii cinci ai rnd (inclusiv
"capul de au practic structuri
- primii doi de sincronizare pe bit", cu CRI
(Clock Run-In), sunt identici pe toate rndurile au structura "pe
n figura 3b. Forma de semnalului
digital este cea din figura 3 dintr-un
"unu" - "zero" care au ca scop asigurarea sincronismului intre
de lucru a sistemului de extragere a datelor semnalul
transmis;
- al treilea octet, "de sincronizare pe octet ", notat cu FC
(Framing Code) , este de asemenea identic pentru toate rndurile
paginii. Structura sa "pe este in figura 3d., iar forma de
a semnalului este n figura 3e;
4
- patru cinci ai rnd sunt
teletext . Ei sunt coduri de adresare, indicnd jurnalul
(gruparea de 100 pagini) , pagina respectiv rndul in
Structura lor este diferind evident datele transmise
de la rnd la rnd. datelor transmise prin
intermediul lor, pentru codare s-au folosit coduri Hamming
caracterizate printr-o la Trebuie
spus un octet codat Hamming este format din 4 de mesaj
cu 4 de Structura acestor
doi este in figura 31, unde se
de mesaj. M, cu de P.
De la acest nivel (de la cel de al octet) structura
rndului "O" de structura rndurilor de date. Astfel, restul de
40 de ai unui rnd de date (1 ... este destinat transmiterii
celor 40 de semne alfanumerice. Pentru a transmite un semn sunt
8 (un octet) din care primii 7 mesajul (cod de
caracter de iar cel de al optulea este un bit .suplimentar de
control , de paritate Structura sa este in figura 3g.
n cazul "capului de (rndul "O") opt
6 ... 13, sunt transmiterii unor date specifice capului de
utiliznd 8 coduri Hamming. Astfel , datele furnizate prin
intermediul acestor sunt:
paginii - 2
cod de timp in minute - 2
cod de timp in ore - 1,5
restul disponibili sunt fie urmnd fie
pentru transmitere unor "speciale" de tip service ale
transmisiei teletext , ca de exemplu: actualizarea,
inhibarea etc.
n continuare, incepnd cu octetul 14 se transmit de
caracter care permit a 22 de semne de text.
Modul de a unei pagini
o teletext are, cum s-a mai 24 de
rnduri , dintre care un rnd special, notat rndul "O" sau
de 23 de rnduri notate 1 ... 23, rndurile de text. Fiecare
rnd este format din cte 40 de mici dreptunghiuri n care se
i nscriu cele 40 de caractere pe care le poate cuprinde un rnd.
Fiecare dreptunghi (caracter) corespunde unui octet din linia de
date, care caracterul
De in cazul special cnd se
schimbarea modului de (de exemplu culoarea etc.), in
locul octetului de caracter de se transmite un octet de
caracter de control. Acesta caracterelor
el , iar in locul lui , pe pagina se un
a intra in o transmisie de teletext mai
multe moduri de
fie caractere alfa numerice, fie caractere grafice;
pentru caracterelor una dintre cele
culori : alb, galben, turcoaz, verde, purpuriu, albastru;
pentru culoarea fondului uzual negrul, poate fi
modificat culoare prin transmiterea unui caracter de
control care noua culoare de fond;
poate "ascunde" anumite caractere sau grupe de caractere
sau poate sublinia prin clipire anumite caractere. Ascundera
(Cancel Mode) se prin caracterele de control care
caracterelor ca blancuri (sau
ce se transmit caracterele de (Reveal Mode) care
comanda caracterelor de Caracterele din modul
de clipire (Flash Mode) sunt alternativ (caracter-blanc) sub
control ul unui circuit special la (timing) , efectul fiind cel de
plpire (clipire), care atrage asupra caracterului respectiv;
anumite sau pot fi in chenare.
Mihai
TEHNIUM 1/95
TEHNICE.
TEMATIC AL REVISTELOR TEHNIUM 1994
TEHNICE.
1. Televiziune prin cablu sau TV-SAT 1/3
2. TVUIF in Romnia - 1/5
3. Televiziune prin cablu 2/3
4. Produse electronice pe 3/2
5. Extras din tabelul al atribuirii benzilor de 3/3
6. Bobine japoneze "TOKO" 4/3
7. Tiristoare rapide 5/3
8. Tranzistoare echivalente 5/3
9. Tranzistoare echivalente 5/17
10. oare, schimbarea LNB-ului? 6-7/3
11. Caflale de televiziune prin cablu 6-7/3
12. Tranzistoare echivalente 6-7/13
13. Clasificarea a brevetelor
14. Regulatoare electronice de tensiune pentru autoturisme
8-9/3
8-9/27
8-9/28
10-11/3
10-11/3
10-11/ 10
15. Tranzistoare echivalente
16. TV prin cablu sau prin microuride
17. TV prin cablu
18. Info-sat. despre satelitul ASTRA
HOBBY
1. "Jackpot" electronic
2. Tir electronic
3. Lumina
4. Lampa de veghe
5. de lumini
6 .. Stroboscop
7. Zaruri electronice
8. Interfon telefonic
9. de lumini cu filtru digital
10. Telefon digital
11 . Interfon
12. construim un microfon
13. Generator de sunete onomatopeice'
14. Joc de lumini
15. Instrument monofonic
16. Radioreceptor
17. Ghirlande luminoase cu LED-uri
1n
2/5
2/5
3/6
3/6
3/7
4/5
4/6
5/4
5/5
6-7/13
6-7/14
8-9/24
8-9/24
10-11/5
12/4
12/5
INSTRUMENTE MUZICALE ELECTRONICE
1. Instrument monofonic
2. Instrument cu circuite integrate
.
CQ-YO
.10-11/5
12/6
1. de propagare in banda X, raza de emisiuni 1/8
2. pentru 144 MHz 1/11
3. Oscilatoare in banda X 2/6
4. Linii circuite microstrip 3/8
5. Elemente de circuite microstrip 4/8
6. Fideri antene microstrip 5/8 .
7. Alimentarea in telegrafie a oscil. IMPATT 6-7/6
8. in a oscilatoare lor de microunde 8-9/7
9. Circuite microstrip pasive 10-11/12
10. - Scala pentru recept. TV-satelit 12/8
TV-SAT
1. Schema bl oc il receptorului TV-SAT
2. Modulul de ali mentare TV-SAT
3. Modulul convertor TV-SAT
TEHNIUM LABORATOR
6-7/4
8-9/5
10-11/8,12/10
1. Oscilator controlat in tensiune 3/17
2. Divizor rnultiplicator de cuC.1. CDB 400 3/17
3. nlocuirea C.I. 74 LS 390 74 HC 390 cu CDB 490 FM 12/13
4. Oscilator RF cu CAF 12/13
5. Convertor 12/13
TEHNIUM 1/95
TEHNIUM ATELIER
1. Cutii casete metalice
2. Adaptor
3. Veioza cablu
4. Cuti casete din lemn carton
5. Adezivi
6. pentru
7. metalice
8. pentru acumulatoare
9. Temporizatoare simple
10. Montaje pe module
11 . Al imentator reglabil protejat .
DAMC
1. a-metru numeric
2. VU-metru stereo
3. Tester de RF
4. Multimetru electronic
5. Generator de bare TV
6. Multitester
7. Modificare la MAVO-35
8. Generator AM/FM 0,5 ... 110 MHz
SURSE DE ALIMENTARE
1. Bloc de alimentare receptor TV-SAT
2. Alimentator transformator
N
1. Circuit "Dolby-B"
2. Amplificator H I-FI stereo cu STK 4311
3. Amplificator de putere HI-FI
DE
1. Txiuus OIRT CCIR
2. MF
3. Convertor UIF
4. Tuner UUS
5. Radiotelefon
6. Sintetizor de pentru retranslatoare de amator
7. Sintetizor de pentru recept oare de
retranslatoare de amator
8. Ampl ificator de UHF de
9. Minireceptor
10. Receptor CW MA SSB
11 . Radioreceptor 4J;,M
DE ANTENE
1. de TV pentru UIF
2. banda V (canale 56-60)
3. amplificator TV pentru C57
SERVICE RADI0-VIDEO-TV
1. Selector de canale TV P36470
2. Amplificator BIFET tip TL 071 CP
3. Corector de ton Grundig TK 600
4. Receptor RM: 4260 - Telestar
5. V640 Meratronic
6.Cele 14 legi ale ... lui TEHNIUM privind
depanarea aparaturii radioelectronice
6. Depanare la "Maiak 203"
7. Autostop pentru magnetofonul "M 2405 S"
8. Casetofon stereo "Corina"
9. Module de TV- AN C fabricate in
10. Autostop la magnetofoane
11 . Modernizarea televizoarelor A-N
2/12
3/15
3/15
3/16
4/14
5/11
6-7/21
6-7/22
8-9/14
10-11/20
10-11/21
2/9
4/ 15
5/10
8-9/9
8-9/10
10-11/11
10-11/11
12/12
2/11
8-9/11
1/15
1/23
2/13
3/4
3/4
3/5
4/4
5/6
5/12
6-7/8
6-7/9
6-7/11
6-7/11
6-7/12
1/4
1/4
2/4
1/13
1/13
1/14
1/ 14
2/24
3/10
3/10
3/11
3/24
4/12
4/13
5/14
5
I
i
I
TEHNICE.
12. TV SIRIUS - model TMU 031 AX 1831 6-7/16
13. de SANYO VHP Z3REE videocaset1e recorder 8-9/16;
10-11/27
14. Corector de ton FS-011D 8-9/24
15. Scheme de radiocasetofoane pentru autoturisme (Owner
Thakral) 10-11/14
16. DispozitiV pentru prelungirea cinescopului tQ-11/16
17. capetelor de videocasetofoane 10-11/25
18. Insertarea imaginii video 10-11/26
19. TV color PHILIPS K9 12115
20. TV color ORION 20 AR 4/24,5/24,6-7/15,8-9/19

1. Programator pentru 18 canale TV cu 1/16
2. de prin re1eaua 2116
3. Sistem de iluminare alarmare 3/12
4. automat TV 3/13
5. Regulator de a vrfurilor letcoanelor 4/10
6. n 6-7/18
7. Pornirea radioreceptoarelor de ceasurile 8-9/11
8. Supraveghetor de 8-9/12
9. Detector de fum 10-11/18

1.Aparat pentru diagnostlcarea bujiilor
2. Dispozitiv pentru stabilirea tehnice a autoturisme lor
3. Montaj pentru acumulatorului
4. Comutator automat de faze
5. Modificarea pompei de
6. Comutarea a fazei farurilor
7. Adaptor pentru dispozitivele de
ale acumulatoarelor
8. Paznic radio al autoturismului
9. Lampa auto cu temporizare
10. Montaj electronic de prevenire a adormirii la volan
11. Sistem de a automobilului aflat n parcare
REVISTA REVISTELOR
1. VXO
2. Antena Vagi pe 28 MHz
3. Indicator luminos clipitor al tensiunii
4. Sonerie pentru telefon
5. Alimentator stabilizat
6. Reglaj simplificat de
7. Generator seria! de date
8. Reducerea puterii disipate prin comutarea
a tranzistorului
9. Filtru cu cu banda de trecere
10. unui etaj hibrid
11. Oscila tor cu pe circuite integrate digitale,
cu performan1e
12. Radioreceptor megafon
13. Avertizor de
14. Limitator de putere
15. Detector de metale
16. Alimentator
1/18
2/15
1/18
1718
3/18
4/17
5/17
6-7/20
8-9/20
10-11/19
10-11/19
1/20
1/20
2/20
2/20
2/20
3/19
3/19
3/19
4/18
4/18
17. Dispozitiv pentru protec1ia televizoarelor la autoincendiere
4/18
4/18
4/19
4/19
4/19
4/19
5/18
5/19 18. Codarea convorbirii telefonice cu circuitul integrat FX 118
19. Generator-de apel ca cu redare a vorbirii
20. Modulator de
5/19
6-7/23
21 . Amplificator pentru cablu coaxial 6-7/23
22. de 2 A 6-7/25
23. Divizor de putere de RF pentru semnal de TV 6-7/24
24. Divizor de la 1 GHz 6-7/25
25. Convertor de semnal vocal 6-7/25
26. Semnalizator pentru de 6-7/25
27. Preamplificator audio cu reglaj de ton 8-9/22
28. Undametru activ ' 8-9/22
6
29. de acumulatori cu celule solare
30. Filtru TV
31. EME pe 70 cm
32. Indicator al sensului tensiunii trifazate
33. Dedurificarea apei
34. Microfon cu electret pentru telefon
35. Fax-start automat
36. Detector de cmp magnetic
37. Filtru AC pe 50 Hz
38. Releu acustic
39. Tranzistor n loc de
40. Senzor integrat de
41. Etaj final liniar de 10 W
42. Receptor simplu n banda de 80 m
BREVETE DE
1.Etaj de pentru generatoare sau sintetizoare
de
2. Inversor de amplificator de microunde
3. Dispozitiv de cu optice-
pentru bateria de acumulatoare auto
4. Dispozitiv logic de filtrare a impulsurilor electrice
5. Amplificator de
6. Dispozitiv pentru transmiterea cu separare
a semnalelor de tensiune
7. Amplificator VF
8. Extinderea domeniului unor convertoare statice
9. Circuit PLL cu jiter redus
1 O.Filtru banda, rejector, reglabil
11. PLL pentru controlul de la VFO
12. Multiplicator de tensiune
13. PLL cu
14. Amplificator de putere de microunde
15. Oscilator cu zgomot de redus
16. de alimentare
17. Divizor analogic de
18. aparat pentru conversia
19. Circuit mixer de armonice
20. Oscilator UIF
21. Ampl ificator n D
22. Amplificator program abil
23. AAF de putere cu circuit stand-by
24. Circuit numeric pentru adunarea a
25. Oseilator cu
26. Oscilator sinusoidal cu cuplaj prin transforTnator
27. Filtru rejector activ cu
28. Amplificator audio
29. Amplificator RF de mare stabilitate
30. Divizor regenerativ de
31. Amplificator de AF cu randament ridicat
la
32. Autogenerator
33. Filtru UIF activ
MEMORATOR TEHNIUM
1. Sistemul de (SI)
2. Semne
3. Regulamentul de radiocomunicalii pentru serviciul
de radioamator din Romnia
4. Conducloare
5. MateriD.le radiotetinice izolatoare (dielectrice)
6. Unde electromagnetice
7. Rezistoare
8. Bobine radio
9. Condensatoare electrice
10. utilizate n schemele de radiocasetoscoape
8-9/22
8-9/22
8-9/23
10-11/22
10-11/22
10-11/22
10-11/23
10-11/23
10-11/23
12118
12118
12118
12119
" 12119
1/19
1/19
1/19
2119
2/19
2119
3/20
3/20
3/20
4/20
4/20
4/20
5/20
5/2fJ
5/20
5/20
6-7/26
6-7/26
6-7/26
8-9/26
8-9/26
8-9/26
8-9/26
8-9/27
8-9/27
10-11/24
10-11/24
10-11/24
10-11/24
12120
12120
12/20
12120
1/21
2121
3/21
4/22
5/21
6-7/26
6-7/29
8-9/29
10-11/29
12121
ntocmit de Marina MARINESCU
TEHNIUM 1/95
(
INSTRUMENTE MUZICA'LE ELECTRONICE

SIMULATOARE PENTRU INSTRUMENTE DE
Familia instrumentelor de este foarte mare, ea fiind
mereu de Se n
mod curent la bateristul electronic, fie pentru nlocuirea, fie pentru
completarea din Simulatoarele de
,instrumente au un rol ntr-un astfel de aparat, ele fiind de
fapt sursele de seml)ale audio-circuite care formele de
specifice diverselor instrumente
de n momentele impuse prin cu
impulsuri elaborate n blocul de al aparatului (bloc
generator de ritm).
o trecere n a instrumentelor de
din arsenalul bateristului modern (pentru care se
construiesc simulatoare), cu denumirile consacrate, ntlnite n
literatura genului n diverse partituri muzicale:
eBASS DRUM (CASSA, GROSSE CAISSE, GROSSE
TROMMEL) . toba mare cu de piciorul drepl. Ea
lovite ntre ele.
e WOOD-BLOCK (TEMPEL-BLOCK) - rezonator din lemn cu
una sau mai multe
e MARACAS (RUMBAKUGELN) - maracas, folosit perechi n
America de Sud, de obicei cOl'lstruit din nuci de cocos umplute cu
boabe de orez sau alice de plumb, avnd mnere
eTAMBOURINE - cu sau
din de
e COW-BELL (KUHGLOCKE) - cu un de
lemn.
e CHIMES (CARILLON) - clopote, tuburi metalice de diverse
suspendate.
n simulatoarelor, scopul principal este
rep,oducerea ct mai fidel posibil a instrumentelor
n acest context, importante sunt nu
numai generatoarele formelor de ci linia audio prin care
se face reproducerea
A B 80"60 c:. clIIVeS ./) ,-ei-I !, 1"561 III / (mixer , amplificator ,
V
b
:- 5'1 II J _
I l.'.!if ! Ci LI" cz <:'3 cit ll'-RI{, '. ve ere ca spectru
li ... , '" ov I RI R2 R_' . ,; R3 R7 - I R" l' t tel
' .---; ...., 'l'K sonor a inS rumen or
.L-J' ,-c=J-C .. It""--' --1 """-II ' -..--, T <Q .,
.1':7 ,1' r, :
I
C.
'
ii" "l c,. r I Ci'T' f:lK de se ntinde n
'--' I :r ;.J..: =F = banda
',_C5 .,..'-7. .,..C9 J.. .,.. CII I J.. ,1 RZ,-m' "01: cum se vede
C/3 .... ... CI' ..... CI' CI? -- (/1/ "9 --
C(; RI7 't C8 R'81:.I...... elo R/9 1-' c,s-C{, ISO" fig .2, din punctul de
l " l' i 11-0 I .l II- 1 ' CI-C" : IOJlF - 7", n schemele din fig. 1
II} / "Hr
CJ
JlPl
O
])1 [4'72
0
Df
TCJ']lJ2 Iil3
0
'
U
O
CJ
; Cl !, vedere al modului cum
II O '1 0
112
(; R27 '1 1?28 "j
'-CII- Cfl
l
1,"7 se pe cale
b
fil9 I . R31 -II' R32 I I 6 '- II
b
I CI3-c'" J,,_ e ectr mca semna e e
-Jl - - -JL ' - - JlO' -il I - - celor 8
6 10" ff:lstrumente propuse,
1 81) Cl> 8G Sl> CL. 1 C/'j .c;. In!: acestea se pot
________________________________________________________________ ______________ n grupe anume,
de obicei timpii tari ai (1-3). surse de sunet prin unor ullde sinusoidale a
eSNARE DRUM (SIDE DRUM, RULLANTE, KLEINE amplitudine scade la stingere ntr.un
TROMMEL) . cu corzi , de baghete sau timp relativ scurt, cum sunt cele din categoria tobelor, precum
Are o sonoritate cel mai des timpii surse prin unor generatoare de zgomot alb
slabi (2-4) , unele sincope de optimi sau (filtrat cum sunt cele din oategoria cinelilor.
sunetul prin tremolo. n prima categorie bass drum, conga, bongo claves, ale
e HIGH-HAT (SOCK CYMBAL, CHARLESTON, FUSSCINEL) circuite sunt constituite din oscilatoare sinusoidale n dublu
- set de cinele diferite ca sunet perechi) T,avnd ca elemente active logice CMOS care n
cu piciorul stng prin cu
e CYBAL(S) (PlATII, BECKEN) . cinei , cinele mari , foarte
sonore, cu baghete sau Sunt prin
diametrul lor, metal ului destinate pe genuri. Se
recurge uneori la "SIZZLE CYMBAL"-cinel mare cu nituri
vibrante.
e TOM-TOM (TOMS) - tobe mici , neamortizate. acordate diferit,
cu baghete sau ciocane. Una din tobe este "BIG TOM"
(TOM BASSO) , pe 3 picioare extensibile. iar
"SMALL TOM" (TOM AL TO)', pe toba mare, ambele avnd
una sau membrane vibratorii. .
e BONGO(ES) - bongos(uri), termen cuban, pentru 2-3 tobe
mici de diametre diferite. Au o foarte
la care.se cu degetele minilor.
eCONGA(S) - conga. toba afro-cubaneze cu sonoritate
prin percutarea singurei membrane cu latul
palmei. Mna are rol de care n
diferite ale membranei, sunetului.
e CLAVES (KLANGHOLZER) - din lemn tare(abanos) ,
TEHNIUM 1/95
.---------------------------------------, r e g i m'
+svo - fO'OK analogic.
J1... CI n Rllj ,.. Lund spre
&D I"\..-J "Q2
2
e x e m p I u
'-' I .. II R3 C3" , L f
foon I ""'..It I
simulatorul
'w, Df ;}, I. 111 7'3 .- r !! O l:. pentru toba
Cit Q-. ../OD" mare (bass
. _fl CI: 1/1; 4-n?"T.:5 1M:lDt> d r u m ) ,
CY 0-:1: 330.;-9- -c- ace sta
:r: I @ --.--o442V
JL R7 e7 Re , ,.. R9 :L2 este, n
HH 5'1< ,IOOmH un
....-68" ''''' . II -OF ' 1 t
JL220nC8 R/2 7'1( . C1 . psclaor
MA O- II -*- . .. 100" sinusoidal ,
1 D3 100'< - 4701< realizat cu
2
nK /iZ C9ijoo" RI3_
poarta CI -
t.=. ____________________________________ --' 1.1 , care n
regim de se n pragul de amorsare a n
momentul cnd pe, intrarea BD se un impuls pozitiv, acesta
n pe un interval scurt de timp, dictat de compo ,
7
INSTRUMENTE MUZICALE ELECTRONICE
nentele R1 R5. Semireglabilul R5 lungimea cu
alte cuvinte, ct de lung sau ct de scurt va fi sunetul
Form de unde la este o care se
o de perioade depinznd pe
durata impulsului de de reglajul fixat din R5. ntruct
viteza de stingere este relativ mare, semnalul de ton rezultat este
perceput auz nu ca un sunet de ci ca un
zgomot c. timbru determinat.
este de elementele din
de dublu T, din componentele R9,
R10, C5, C13, C14, R29.
circuit de integrare derivare a impulsurilor de care
amplificarea zgomotului alb.
Un caz aparte I constituie simulatorul pentru toba cu corzi
(SO), jnstrument fO,ilrte iml3Ortant, n special n bateria de
jazz. In acest cazlftnpulsurile de se concomitent
la a circuite de simulare diferite: circuitul de bongo,
prin dioda 05 (fig.1) circuitul echipat cu generator de zgomot alb,
, prin comanda tranzistorului T1 (fig.2). Pe durata a impulsului
de deschiderea lui T1 permite de la sursa de
+5V a condensatorului C2, care se va apoi pe
R3 B-E a tranzistorului T3. Pe durata lui
Pe partea de a oscilatorului, circuitul r---------------------------..,
mai irtCiude o care intrarea n
comenzii (R21), un circuit de derivare a impulsurilor de IWol&.t''''
(C6R25), o de limitare care permite
3
evitarea n acrosaj a (R17) o care
pulsurile pozitive (01) . Celelalte 3 instrumente (conga,
bongo, claves) se in mod analog, constnd n
valorile componentelor din bucla de n dublu T
constantele de timp ale circuitelor de derivare.
A doua categorie (fig. 2) include instrumentele a simulare
se pe prelucrarea zgomotului alb produs de efectul
zenner 'al B-E a tranzistorului T2, invers.
Zgomotul este filtrat de circuitele ce au ca elemente active
C2 tranzistorul T3 va amplifica selectiv zgomotul alb primit n
prin condensatorul C3, nivelul curba de
a lui C2, spectrul selectat fiind determinat de
elementele L 1, C5. Ca rezultat, emiterea sunetului specific tobei va
fi de sonoritatea n a corzilor,
avnd ca efect timbrul metalic
Toate cele 8 simulatoare prezentate sunt cu
impulsuri pozitive, fiecare sunet demarnd pe frontul anterior al
acestor impulsuri. Ele sunt recomandate n [1) pentru a fi
tranzistoarele T3 T 4, care permit amplificarea a 1---:;';111--_
spectrelor care n efectelor dorite.
Impulsurile de pentru cinei (CY), fuscinel (HH
maracas (MA) sunt prelucrate ca astfel nct se
4
A
B
c
/)
E
curbele 'de amplitudine Acestea deschid
tranzistollli T 4 care va amplifica selectiv zgomotul alb aplicat n
baza sa prin condensatorul C4.
Ceea ce este comun instrumentelor din ambele categorii
prezentate este faptul semnalele generate cu
amplitidine care scade apoi O
o cO!;lstituie simulatorul de maracas, al semnal
progresiv, efect prin intermediul unui
8
comandate cu impulsuri elaborate de circuitele integrate
specializate M252 M253 produse de firma SGS-ATES, dar se
pot utiliza, in principiu, orice generatoare de ritm (cu TTL, CMOS,
memorii EPROM, computer etc.), se
parametrii nece.sari ai impulsurilor de (amplitudine,
Cei care au construit sintetizatorul prezentat de autor n
[3) pot folosi blocul de al acestuia, singurele
fiind alimentarea tranzistoarelor T 4-T11 n circuitele de
TEHNIUM 1/95
'"
Il
-
INSTRUMENTE MUZICALE ELECTRONICE
colector cu' o tensiune de 5 V (n loc de 12 V), valorii
R28 de la 100 Kohm la 47 Kohm, iar a
R20-R27 de la 12 Kohm la 5,6 Kohm.
Semnalele audio generate, rezultate la AF n schemele
din. fig. 1-2, se vor. mixa n continuare se vor amplifica ntrolJo
etaj simplu, cu un circuit integrat ieftin, de exemplu cu ca n
schemele din fig. 3-4. Schema din fig. 4 s'f atunci cnd
sintetizatorul de ritmuri este nglobat ntr-un instrument muiical cu
(de ex. n acest caz singurele reglaje aCcesibile la
panoul instrumentului fiind volum.ul.general reglajul de ton.
Amplitudinile semnalelor simtJlatoarelor sunt fixe, dozajele corecte
stabilindu-se din prin alegerea de mixare
R1-R6, de valori Semireglabilul R5 permite stabilirea
balansului ntre instrumentele din categoria celor cu generator de
zgomot alb. Cnd sintetizatorul se ' ca unitate
se schema din fig. 3, care prevede
, posibilitatea independente a prin
P1-P6, montate pe panou, mixarea cu
fixe, de valori egale, R1-R6. .
n ce realizarea trebuie
cablajului imprimat, n special la schema din fig. 1,
care circuite logice CMOS n regim analogic. n varianta
cablajului proiectat testat de autor (fig. 5), a
fost cu un mare de exemplare de circuite integrate,
din loturi diferite. Din motive de disponibilitate, am folosit circuite
K561LA7 (echivalente cu MMC4011), montate pe
soclu. Cu unele exemplare s-a constatat
sunetele fiind lipsite de caracter muzical (fiind de fapt
pocnituri). Cauza o constituie intrarea n pe
foarte 'ridicate a CMOS (lucru -ce se poate vedea pe
osciloscop), fiind aducera n regimul corect din
semireglabilii R5-R8 (c.are n regiunea a
caracteristicilor). Remediul n plasarea unor condensatoare
C' de valori ct mai mici (desenate n fig. 1 c.aiJinie pe
care acest lucru. O v.are de 10 nF s-a
dovedit abs@lut pentru toate exemplarele t.estate.
Experimental s-a intrarea n pe
ridicate n impulsurilor de a unei singure
din conduce la compromiterea tuturor celor 4
simulatoare, deci atunci cnd efectul apare, se va depista nti
poarta nefiind necesare condensatoare C' pe
toate .
Placa pentru simulatoarele din fig. 2 este
n 6. Ambele sunt cu conectoare AMPHENOL
de 11 pini.
se pentru varianta cu preamplificatorul din fig. 3,
pe imprimate din fig. 5-6 'se vor implanta toate
componentele din scheme. n varianta preamplificatorului
din fig. 4, pe placa din fig. 5 nu se vor implanta
condensatoa'rele C1-C4, acestea fiind inlocuite cu strapuri,
lucru fiind valabil pentru condensatoarele C6-C7 de pe placa din
fig. 6.
Emil MATEI
TEHNIUM 1/95
_ PAGINI DIN ISTORIA RADIOTEHNICII _
" v
PASIUNEA PENTRU ELECTRONICA (2)
Radioamatorismul romnesc se acum n perioada sa de vrf.
Apreciez e momentul' ncerc a convinge tineretul ndemne pe
muncitE!ri instaleze aparate radio, eventual le
aparate simple le Folosind
o parte din articolele publicate n un "radio-
abecedar" pentru muncitori , elevi, de la sate. n
lansez expresia "Radio pentru muncitori Voiam
ca prin carte pentru radioamatorism pe tinerii
dornici de a tainele acestei minuni moderne, radioul,
ndrum n tainele electronicii, taine pe care eu le descoperisem de
curnd. $i cartea "RADIO A.B.C." care are un succes O
carte din pasiune pentru ntr-un moment
potrivit, cartea va determina pe dintre tinerii cititori
. cariera devenind ingineri n radio. N-a fost
lucru. succesul A.B.C.-ului, am scris o carte:
"Manualul radiopracticianului" aceasta in timp ce lucram la
ca responsabil al de de la Telefoane.
Mai trziu, cnd s-au deschis pentru am
trecut la Cinematografie unde am scris cursul de "Introducere n
Tehnica publicat sub titlul "Cum se face un film"
am redactat revista "Tehnica Devenit regizor de
filme documentare am la Universitatea din
un Laborator de mijloace audio-vizuale am publicat pentru
cinecluburi "Car-tea' cineas.tului amator". Colindnd am realizat
pentru zeci de filme documentare , vechii mele
pasiuni, electronica, m-am ocupat de tehnica televiziunii , realiznd o
serie de unele brevetate Sper atunci cnd se
r--------------------, va introduce
VlrTH THE ADAPTOF<
ATTACHED TO YOUR.ACTUA.
TV SET (COLOR OR 8LAC'
WHrTE);rou CAN SE[ SPE
CIAL , IN
REUEF (3 D.
SIONAl)AND COlOR, ON
. I
" GREAT SCREEN . '"
.
HU!\: DtU:D Mll.LlO:'\S
TV.S"TS OW:-;ERS
ARE \1 AITI:>.G FOR
THREE. DlM F.:\SJO:\ A l
AUAPTOK!
ADOI1IOIIAl Inforqoatlon.
'ECONOMIC'
RELIEF 3-D
COLOURS
T SCREEN
,I.IJ 1111, IL-d"'f
V. j BAL TATU
B' . EIWn.cR,12 POSTor.35
BUOlAREST .. 5 ROMANlA
rei iefu I n TV,
unul dintre sis-
temele mele
"relief color"
fie aplicat.
in
finalul inter-
viului, repor-
teru I revistei
TEHNIUM,

poate pentru
faptul n-a
putut inregistra
fapte
__
din comun, m-
ar ntreba:
- acum,
expe-
pe' care o
n radio,
cinematografie
L... _________________ -..J televiziune,
printr-un
"tunelul ti mpului" ar fi o intoarcere n trecut, la ce
ntoarce?
- Oricum, la n oricare din cele trei domenii! M-ar
pasiona reconstitui drum'ul tranzistorului, drum nceput prin 1935,
pe cale Dar nici perioada mai din anii '70,
n care am imaginat mai multe sisteme originale de televiziune "relief
color", n-ar fi mai
Dar timpul nu poate fi dat napoi
l
voi incerca fac se
mai lent pentru mine, lucrnd la definitivarea unor utile
tineretului pasionat de problemele electronicii. Lucrnd cu pasiune
prelungi ... Chiar regenerarea va fi cndva
tot prin mijloacele electronicii!... .
Vasile 1.
CQ-VO
, DE CIRCUITE'MICROSTRIP ACTIVE:
DETECTOARE MIXERE MICROSTRIP
Un detector microstrip nu constrl\ctiv de un mixer simplu
cu o Deosebirea n a,ceea pe .cnd la
detector se un singur semnal de microuncte modulat n
amplitudine cu puterea Ps fs, la mixer se
chiar la intrare, pe acesta semnalul heterodinei
locale de putere Ph fh. Circuitul de al
detectorului este de tip FT J, pe el se un semnal de JF,
care reproduce pe cel modulator. n cazul mixerului, circuitul de
este , de de tip FTB acordat pe
.-________________________________
fi. De obicei
pentru
n receptoare
se alege, Ai =
fh - fs (DOWN
CONVERTER
co nvertor
cobortor de
n
ambele
montaje se
L1 _______________________ ---..J un
element
neliniar activ - dioda Schottky - pentru .microunde
metal-semiconductor). n tabelele 2, 3 se dau
tipurile de diode Schottky ce se n care pot fi mai la
ndemna constructorilor amatori.
. Detectoare mixere cu o
In figura 1 este schema unui mixer microstrip
avnd de
r-----"f-----------, sem nal (RF)
'DA f. de oscilator local

n r;] (Ol) comune.
f, Schema este
1:
. - de
II, "f os * F T J D O W N
I H ;r. CONVERTOR
" awd ' avnd un FT J n
2 l ,mag'" It la
l!=. _______________________________ e fo los i ca
detector, la borna de se un grup de RC.
e folosit ca mixer se pune circuitul selectiv de intrare AFI.
Schema din figura 2
prin modul de
conectare al diodei prin
faptul semnalul de
este aplicat
diodei printr-un cuplor
cu linii
___________ =__=:=.. micrpstrip cllplate (!)
in fine prin faptul are
la intrare un circuit acordat pe imagine, pentru
a se pierderile de conversie.
n figura 3 se schema unui detector care este
la spre grupul de cu un FOB tip ring.
Semnalul de fs din circuitul diodei nu poate
spre la deoarece de intrare n ring este
foarte mare (att arcul de cerc Am/4 ct cel 3 Am/4, practic n
scurt-circuit la au de intrare infinite).
n tabelul 1 se dau datele constructive pentru schema din
figura 3, pentru a lucra la 2 GHz. Se
10
posibilitatea de trimerare a dimensiunilor a din
liniile microstrip. n figura 4 este o de utilizare ca
z
20
25
30
50
70,7

4
-Jerel
w/h
2
1
008 6,595
1,982 4,961
1,96 3,885
1,906 1,79
1,847 0,341
-m
W
Tabel 1
Substrat : Sticlotextolit
74,7 10,35
e
r
= 4,8; h = 1,6 mm
75,68 7,28
76,53. 6,14
10 = 2GHz(A
O
= 150 mm)
78,63 2,82
2nR = -70,7 = 81 ,21 =>
81 ,21 1,49
R = 12,93 mm
., \ .f,
mixer. cu posibilitatea de polarizare rl ....... _
a diodei de mixare, ceea c'e
sensibilitatea.
Mixer dublu echilibrat
microstrip n banda de 2 GHz
Mixerele echilibrate, spre deosebire
de cele simple, avantajele
dintre produsele de mixare, '--__ -...,. ____ ---'.. ___ .......J
unei bune ntre intrarea cffi semnal de
oscilato'r local. Ele au o folosesc 2, 4 sau
chiar mai multe diode de mixare (elemente active, neliniare) . Un
mixer echilibrat n banda de 2 GHz 'se poate realiza n
microstrip pe un substrat de sticlotextolit dublu placat (fabricat n
Schema de principiu a unui astfel de ,'lixer este
n figura 5. EI inele hibride tip "rat-
race" de 4 diode Schottky de mixare, legate n
i n e I


S. A.). De
....-(upll.l' IIImo.trip fapt , la
RAr RAtE B nea s a
S. A. s-au
fabricat
quad-uri
2''', 8 pF ",9," de c te 4
l.l.I'--_______ "'_o-'-: _1,1_S. _GH_'______ -<-____________ --l d iod e
Schottky n
de plastic (figura 6).
de a realiza un astfel de mixer pe un substrat de
sticlotextolit dublu platat (h = 1,6 mm; Er = 4.25) avnd inelele
hibride coplanare, au dat practic neputndu-se realiza
simetria deci echilibrarea
S- a recurs atunci la o s-a plasat cele inele
hibride spate n spate (back to back) , rotite fiind n prealabil la
90 avnd o n care s-a
TEHNIUM 1/95
"
d ("
ca vo
plasat quad-ul de diode Schottky (figura 7). Liniile miscrostrip de
ale inelului au Zm. = 50 n w = 3 mm}, iar
linia are Zm = 50 ..J2 = 70 n. w= 1,87. lungimea liniei
inelare este I = 27tR = 1,5 A.m, n care Am este lungimea de
sticlotextolitului la de 2 GHz:
Am = A,o/..JEref
Eref - este eficace ( Eref < Er)' Mixerul
astfel conceput are gabaritul redus este simplu de realizat,
,-_______ ---, cele 4 ale quadului lipindu-se la

o. '. cele 2 + 2 linii microstrip cvasiradiale.
" identice, deci vor fi realizate cu un

Cele inele hibride sunt perfect
'). <) P.. 0,
6 singur film. Mixerul a fost plasat ntr-o
=----------' cutie cu dimensiunile 52 x 52
x 20, din de fier cu grosimea 0,4 mm. Cele trei
7
I
....
o
" L
....
1=.
u
::>
a::
....
VOI
Z
o
u
odiwv IN - Rf
( alcb;hv l .pdCl I
dublu plocol .'p
"--+-,

llfolt. Cu
" 60J'II'
FI4jJ. 4. I'h
fA TAI
,--- ,._"'-' --.,
r
IN-Ul __
FliJ Ht O[1,7S GHz
f A IA 2
quod doode
uhollk, HRS
IBS 2010'J Q.I
tuplor .. RAT RAU
quod d.od.
"noUler IPRS
au fost lipite la cele 3
,-----------.-/--; treceri izolate cu avnd
TI,
o capacitate de
0,5 pF). Parametrii
tehnici ai . mixerului
efectuate la
S. A.) sunt

VSWR-ul la intrarea Ol
cu nivel de pompaj optim (5-7
Tabelul 3
aUADURI SCHOTTKY- S.A.
VF Ca
TYPE IF VR CASE
(MHz)
1 1 - 5
BS 30016Q 30 0,1 O TO-SOs
VSWR-ul la intrarea de RF; la semnal mic n
pompajului , Rl < -12 dB; VSWR = 1,67
VSWR-ul la borna de FI pentru o de
60 - 250 MHz, Rl < -20 dB; VSWR = 1,22
de ntre oricare peste 20 dB /.
pierderile de conversie (avnd pe un FT J cu f
t
= 700
.-
MHz): lc = 8-10 dB (pentru diverse exemplare).
Referitor la quadul folosit n
realizarea mixerului, cu
1ndicativul BS 201050.
literelor
cifrelor sunt
S - Schottky
20 - tensiunea (n
V) pe o pentru un
curent invers de 10 l1A
10 - s;apacitatea a
'--____ --='--____ -----' (pentru O
polarizare) n zecimi de
5 -
(pentru un curent
direct de 10 mA) n zecimi
de
a - quad (Y

Clasele de la
S. A. sunt:
05155-10155,10106-
15106-20107-30057 .
w
12
cum din fig. l....._-.:. __________ _
5 7 pe intrarea de
DIODE SCHOTTKY ' S: A.
Tabel 2 "
I
semnal s-a o
de FTS n T, care
fiind pe 50 n
VR IR VF VF Co
TYPE (1 ) (2) IF IF (3) I CASE
min min max max max
(V) (nA) (V) (mA) (V) (mA) (pF) (MHz)
BS 05155Y 5 100 0,4 1 0,5 10 1,5 1 TO-925
BS 10155Y 10 100 0,4 1 0,5 10 1,5 1 TO-925
BS 10106Y 10 100 0,4 1 0,6 10 1 1 TO-925
BS 15106Y 15 100 0,4 " 1 0,6 10 1 1 TO-925
BS 20107Y 20 100 0,4 1 0,7 10 1
" 1
TO-925
(1) VR IR = 10 IR VR (3) Co VR = O
mW), n banda de 1,4-2,2 GHz s-a apreciat
prin pierderile de reflexie (Rl).
VSWR =VOlTAGE STANDING WAVE RATIO= coeficient de

Rl < -15 dB; VSWR = 1,43
..
TEHNIUM 1/95
pierderile de
conversie.
Pentru o de
de 60 MHz l
= 8 nH, C =3 pF.
n figura 8,9,10, 11 sunt
13 prezentate, comen-
'--____________ --.J tarii, exemple de mixere
balansate care folosesc cuploare defazare cu 90' tip "BRANCH
LINE", iar n figura 12 13, mixere echilibrate care
"RING" uri 3Am/2
Dr. ing. Andrei CIONTU
11

= -'
v
INDIVIDUALA TV - SAT
=
UNUI RECEPTOR INDOOR TV-SAT:
- -
MODULUL AMPLIFICATOR DE INTERMEDIARA
Filtrul de al mixerului.
Mixerul modulului convertor (MC) prezent n anterioarele
articole, avea la un FT J cu de
peste 200
-lc-... -----
u
,,---.--------, MHz. S-a
'._ m'r ii 1\ ( . .
r" I \ ' unui FTB
'1 . cum se
1 I " 1
L-____________ _ _ de
obicei fiecare mixer din diverse receptoare).
Pentru ca acesta fie simplu, s-a adaptat schema
r---------- ------, dintr-un f: T J un FTS n
2
,
2'OOP1Hz
C2=1/1rf2R; C1 =1/41rf 1 R
(fig. 1),
respectivele de
f1 f2
prin alegerea lor, realizarea
benzii de de
trecere, Formulele de calcul
aproximative ale FTB sunt

L
1
=Rhrf2; L2=
Rl41rf
1
unde R este pe care filtrul.
Filtrul realizat practic are schema din fig ,2, n care este
caracteristica de selectivitate pe ecranul
unui vobler. Valorile parametrilor schemei reglaj) sunt:
2C1=15pF; 2L
1
=(2,5 sp/CuEm01mrnl0b=6,3 mm)
2C2/2=4,lpF; L2/2=(1 ,5 sp/CuEm01 mrnl0b =6,3 mm)
Bobinele cu aer, serie (Ls) paralel (Lp) se vor monta avnd
axele perpendiculare pentru un cuplaj magnetic minim. Montajul se
n aer, folosind condensatoare ceramice disc de calitate
bine
Schema de principiu a AFI
Rolul AFI este de a amplifica semnalele modulate n
provenite-de la modulul MC (convertor) cu de
200 MHz . Semnalul amplificat de la sa
' demodulatorului de tip PLL. AFI -ul este n part e
responsabil de sensibilitatea a ntregului receptor TV - SAT
indoor.
AFI-ul trebuie o de de trecere
prin controlul valoarea fiind de cca 20 MHz.
In figura 3 este schema de principiu. S-au folOSit 3
tranzistoare tim BFY 90 se puteau folosi alt e tranzistoare
tip BF) . Controlul manual (RMA) sau automat (RM) ,
se cu ajutorul unui atenuator n 1t c4..diode PIN de tipul b
1053 S.A) . n lipsa C.I. b 1053 se pot folosi 3 diode cu
Si tip BA 243 montate cu conexiuni foarte scurte.
a dat n
n schema de principiu n fig ,3 sunt date variante: cu
RM, n care caz se un al doilea amplificator
de tipul bA 741 , cu RMA, caz n care se numai un
singur C .1 . tip bA 741, care are la un montaj voltmeti-ic
indicator de acord ( un rezistor n serie cu un llA-metru de 30 1lA-
1001lA folosit la casetofoane).
AFI
n figura 4 se circuitul imprimat simplu placat la scara
1 :1, iar n figura 5 se echiparea cu componente se face
pe ambele
e2S

11. 1' I '
Pentru varianta
RMA se plan-
numai
componentele
desenate cu linie
iar pentru
varianta' RAA se

componentele
desenate
pupctat .
3
12

r ;';r:-n1: -1 l-
I RMA I
I
I
I
I
I -
I
I
I I
1_ "---.J
(Circv,t e.<tun)
Obil.
r-----
I
I
---,
VQ r.o.nf-o.. R.AA I
I
Desigur cititorii
se vor ntreba: ce
aleg, pe
care o realizezi
practic, care este
mai Autorii
au realizat
practic, cu bune
rezultate, ambele
variante,
Prima
a fost aceea a
AFI cu RAA care
un
a ntif a ding
eficace.
Rez ultat e bune
TEHNIUM 1/95
\
.'
TV - SAT
varianta cu RMA pentru s-a observat practic, semnalul
provenit de la un satelit TV are un fading redus, el avnd un
traseu unic spre antena de
Placa AFI nu pune probJeme dificile de echipare. eChipare
va fi pe contur ntr-o (fig.6) din de
. fier cugrosimea de 0,3-0,4 mm (se poate folosi de
cutii de conselYe) . Boxa este cu

04 03 n care se cositoresc treceri
a doua (cu RMA), ca
al doilea amplificator cu bA 741 fie folosit (cu unele
de trasee evident) ca amplificator de CAF pentru
oscilatorul local al convertorului , el pe. placa AFI :
Bobinele de acord L 1 L2 se din de
CuEm0=0,45+0,5 mm. Ele sunt cu cilindrice, a>;tnd patru
izolatoare cu pentru intrare
precum condensatoare ceramice de 1 nF
de trecere pentru + 12V spre
voltmetrul indicator.
Reglajul AFI
Pentru reglajul core.ct al AFI, ce a
fost asamblat lipit n este nevoie de un generator vobulat
n n figura 7 este dat aspectul caracteristic ii
n Acordul se
face pentru varierea (cu o a ntre
7
8
40
30

AldBI
10t---J
. o
f(r1Htl
l'OOP1Hz
Uo!GlVl
'2
spirele bobinelor L 1 L2. Partea din
stnga caracteristicii este de reglajul circuitului C12, C13, L2

[
. :..0
..
I

iar cea din dreapta de circuitul C8, C9,
L 1. Pe curbe n
este markerul de 200 MHz iar n stnga
dreapta markerul de 10 MHz. Curbele
o de
radiotehnicieni: produsul amplificare-
la amplificatorele de RF (tip FTB)
este constant. Deci, la amplificare
banda este mare, iar la amplificare
mare banda se .
-
" .... J
D
I

. ..
.:....1 .... ,' 1!t .
I
.tJ
' ..
"
"1
' 1
f
. " I
..
1"
,
.
H
.[
/f "G.-
6
1- ,
-
spire cu un diametru interior de 5,5 - 6 mm ntre ele de 2
mm. Pentru evitarea unui cuplaj magnetic necontrolat, L 1 .L2 se
vor monta ca n figura 5, avnd axele perpendiculare.
Bobinele de cu aer L3, L4 L5 se fac din conductori
CuEm0=0,2+0,25 mm. Ele au 20 de spire (una alta)
bobi nate pe un ax cu 0=2,5 mm. Au lungimea de 15
mm.
TEHNIUM 1/95

,

I
,
,
J " .. ., .
l
. '
-,

"
-4
,dt
/
1
., '"
1"1

I 1
I
"',
Modul cum factorul de
amplificare al AFI cu tensiunea de
(RMA) la baza tranzistorului
T1 (BCY 59) este prezentat n figura 8 .
deci , amplificarea a
AFI ' este de 35 dB se pentru
4V tensiune de n articolul
despre detectorul de tip PLL.
\
Ing. Tony E. KARUNDY
Ing. Sergiu CHEREGI
13
"
N
=
SINTETIZOR DE PENTRU RADIO
In elaborarea sintetizorului de frecven1e care se propune spre
realizare, s-a cont de simplitatea
consum minim de energie elemente accesibile: Astfel. a
rezultat un sintetizor avnd n total circuite integrate, foarte
ntlnite, tranzistoare care de la sursa de alimentare
nu mai mult de 90 mW.
Sintetizorul o re1ea de n gama 27150 ... 27162,5
KHz (ntre care de 27200 KHz), n timpul emisiei,
-96 K"lNI JIII/, "'1 N IIX
YTI "BRl"
K 102,OOJ 1012' DIS,
INI" 006 -56

;;
,0 C,OH 141( I.
a 1 [J ".=
KI 750
I Qtxlltlf 1
'01 KlI56J
0111/ K 6 001 DOl.61! DIX;DCS, Itil 7 P06
1
n gama 27615 ... 27727,5 KHz pe ti"mpul pentru 10 canale, cu
pasl,J1 de 12,5 KHz. Aparatul este destinat pentru a fi inclus ntr-o
radio de UUS MF n gama de 27 MHz, de la o
sau baterie de acumulatori), avnd
tensiunea de 9V. Sintetizorul este construit pe baza buclei de reglare
a cu calare a fazei (RAF0) care cuprinde: un
divizor de avnd coeficientul de variabil (O.C.V.), un
detector de de impulsuri (DF01) generatorul
receptorului. de aceasta, n compunerea sa formatorul
semnalului frecven1ei etalon (de sprijin), cifratorul cu diode al
canalului, stabilizatorul de tensiune de +5V. Schema de principiu a
sintetizorul de se in desen. Oscila1iile de RF ale
generatorului receptorului, realizat cu tranzistorul T2, se
prin amplificatorul separator, cu tranzistorul T3, la intrarea D.C.V. ,
conceput pe circuitele integrate DD1-DD3, DQ5 tranzistoarele T 4-T6.
Coeficientul de divizare, K se cu formula:
K=K
1
x K
4
x K
5
+(K
3
-K
4
x K
5
) K2,
unde K
1
=13 K2=12, sunt de divizare ai
DDl pentru diferitele nivele ale semnalului de aplicat de la
(terminalul 7) DD3 la intrarea de ini1ializare
(terminalul 15); R3 este coefici ,entul de divizare variabil al
DD3, avnd valori, 1841 pe timpul receP1iei 1810
pe timpul emisiei, n funlie de aplicarea (pe timpul sau
neaplicarea (pe timpul emisiei) tensiunii d.e +9V la
D5 (terminalele 3 20), de la comutatorul
EMISIE"; K5 este coeficientul de divizare al 'OD3, care se
n de canalului (de la O, la canalul nr.l , la
9, canalul nr.l0). stabilit de comutatorul SA1 . Tranzistorul T4 este
ulilizat drept convertor al nivelului semnalului, iar tranzistoarele T5 T6
sunt folosite ca invertoare. Alegerea valorilor de divizare
este de gama frecvenlelor produse de sintetizor, de
14
intervalul de ntre canale (12,5 KHz) ntre
generate, n timpul emisiei (465 KHz), precum de
semnalului de comparare (1,25 KHz), care se de la
DCV la intrarea DF01. De exemplu, n regimul de emisie
comuatorul SAI este stabilit n 5 (canalul 5):
K5=4 K=13xl Ox4+(1841-40)x12=22x1321 ,
fgen=27665 KHz
DCV astfel. Impulsul proxim de nivel "1" de la G
a circuitului integrat DD5 stabilirea canalului la
1, 2, 4 8 ale DD3. n
semnalele de la sa, P a colectorului tranzistorului T6
stabilesc valoarea Kl=13 a coeficientului de divizare al
DDl permit DD2.
de perioade T (fiecare avnd
durata cu 13 T. gen) egal cu canalului cu 10,
tensiunile de nivel "O", de la P a DD3 de nivel
''1" de la colectorul tranzistorului T6, stabilesc coeficientul Kl=12
opresc DD3 la semnalului ''1" logic, la
G, a DD5. Formatorul de semnal, avnd de
(de sprijin) din generatorul pilot ZQl stabilizat cu cuar1, realizat
cu tranzistorul T7, din divizorul de cu circuitul integrat DD4.
Pentru ului de 500 KHz se
Co-C3, cum se n coeficientul de divizare al
DD4 este egal cu 400 iar semnalului, la
sa G, este cu 1,25 KHz.
n compunerea DF01 trigherele tip D ale circuitului integrat DD6,
tranzistoarele T8 T9, de joase (FJF) C15, R33, C19,
R35, C20 puntea dublu T (R29,R30, R34, C18). Diodele D16
. D17 elementul logic al semnalelor care se de la
inversoare ale trigherelor D06. 1 D06.2. cuplarea
acestea trec n starea ''1" . . La sau n cazul unui
defazaj mic al semnalelor care se la C, ale acestora,
tranzistoarele T8 T9 sunt blocate; n cazul unui defazaj mare (n
de de se deschide prima sau cea de-a doua
iar condensatoarele FT J, fie se fie se Parcurgnd
pun!ea T n care se brumul rezidual de 1,25 KHz,
semnalul se la intrarea generatorului receptorului (
punctul de conectare al varicapurilor D2 D3 acordndu-I n fel
nct oscila1iilor, la DCV, 1,25 KHz.
Cifratorul de canal este realizat cu diode le D5-D15. La
sa se codul liniar invers. Stabilizatorul tensiunii de
2
SAI
.. r
I '-05+0'5 r,-c"IA
. f" -,.

'58 1':-,9
ao
JJOO
f4H
TEHNIUM 1/95
J
r
J

N
alimentare cu +5V, compus din tranzistorul T1 dioda stabilizatoare de
tensiune D1, nu n regim de emisie, tensiunea de
generatorul pe de 27,150 KHz. aceasta,
stabilind comutatorul SA 1 n "1", se trece radio n regim de
,---------------------------.n-,i<::"lC'1 emisie rie convingen la G a DD5
A
-'-o- 4-
r<
J...
..;,
' f.
I I.:
I
",'li

'/
,
/. i "':

l'I.- ;/
V
//
--J
/.

I
l LlJ.
_T
I
, ['.:
Vi
, ,
/1
I
"
"
I
I
:z; '"'
,'"
"-/
J-'/

"I
I'"f"' j
V
r-,
,

tensiune cu de 1,25 KHz. Apoi, se scoate
rezistorul variabil, se nchide bucla RAF0 o se
, de 27150 KHz. este necesar, se
rezistorul R35, n regim de
produse de generato'r trebuie la
27615 KHz. de acord ale generatorului , n ambele
regimuri de lucru ale radio, trebuie verificate n toate
comutatorului SA 1.
1. fiii
3
de microfon comutnd radio n regim de emisie, se
ca de sub semnalului de AF 1
nu 3 KHz. Acest lucru se - cel mai
simplu - ascultnd radio cu ajutorul unui receptor acordat
precis pe acesteia, sunetul nedistorsionat
al transmisiei (n acest scop, n radio VIS-R se
rezistorul filtrului conectat l a amplific,atorului de
--'-------------<. I microfon) . n nchei ere, 'schemei
\
I
sintetizorului descris care permite cu mijloace destul de simple,
J. __ <> S ___ >+()--i=1 se orict de canale la cel necesar,
,,1[ _; ,;__ . ? - ??:-' vT De exemplu, cuplnd la DD3 unul , identic,

- o pentr.u rangurilor super ioare, modificnd


"' o-v . J 1'--. schema decifratorului de canal
l'>. v --o j" -----:-=.: --=-=--: .:-=- -=- - , coeficientul de divizare al DD3, se poate aduce
, __ , __ .... _ V\,
I-++-'--\--- - 1 r - fj\ .K de canale la 99. Pe baza montajului descris se
. -, - - Vf o :.,.. -o--- pot construi sintetizoare de pentru alte game_
I- "-<> _, I :- . -. - - ---: '--------' J _. T Desenul tehnic al sintetizorului , cu dispunerea

componentelor pe aceasta, se n Placa este din .r-----.. sticlotex1olit placat avnd grosimea de 1 mm. Pe desen s-au
l'\. :\: ,., --!- 1, . 1/' _ u
1 i' \" ,---'---'--;-------r----;-J i VI 1"1 .... I marcat cu cercuri concentrice orificiile prin care la montaj. trec

,ce unesc cond uctoarele imprimate dispuse pe


- l ' , , <, ' -D --::-. "" I 0/ ambele ale O parte din componentele generatorului
:=>o '" /- I LL
!-it- . l"': 1t7 -o--- .1 [rf-' comandat trebuie ecranate (conturul ecranului este marcat, n
, A -/ ' ''': \"6-<f -t'(-, rffi desen, cu linie Ecranul (a de
alimentare de +9V se la comutatorul " EMISIE-
la amplifica:torul de microfon la amplificatorul de
putere al Trecndu-se pe tensiunea de
alimentatare se prin comutator, la traseul de 10 o
Cu cea de-a doua de contacte ale comutatorului o o
se antena: n primul caz, aceasta se la
'iar n cel de-al doilea - la intrarea receptorului.
Sintetizorul, cu generatorul receptorului,
se pe un cablaj imprimat cu dimensiunile 114 x 60
mm, dil;) sticlotex1olit dublu placat.
Dimensiunile s-au adoptat din considerentul
acesteia n radio VIS-R. Bobina L 1 este pe o
din polistiren avnd diametrul de 5 mm, cu
un element de ajustare SS2,8 x 12 din 100 VCI
15 spire ( cu priza de la a
de terminalul inferior, din conductor PEV-20,5
(conductor de cupru emailat cu email de viniflex). Bobinarea
planul este de aproximativ 15 mm) se din
este" n generatorul pilot se poate I
folosi orice rezonatof cu avnd orice "-
ntre 125 KHz 1 .. 5 MHz de 125 KHz. Comutatorul SA 1
(montat pe peretele lateral opus comutatorului este
de tipul PR2-10PLNVR(K).
Reglarea, aparatului ncepe cu verificarea tensiunii la
stabilizatorului. este necesar, aceasta se prin sortarea
stabilitronului D1. Apoi, n conformitate cu rezumatorului cu
(ZQ1) utilizat, se pun la DD4
ajustnd valorile condensatoarelor C13 C15, se
la formatorului de
cu 1,25 Kt-lz,
Mai departe, se generatorul de
la amplificatorul de microfon $i de la n T (se ntrerupe
bucla RAF0), se punctul comun al varicapurilor D2, D3
cursorului rezistorului variabil, cu de 10. ,,20 KU, la
sursa de alimentare a radio. Variind tensiunea pe varicapuri ntre
limitele 2",4 V, rotind elementul de ajustare al bobinei L 1, se
-'
TEHNIUM 1/95
folie de cupru (sau avnd grosimea de 0,15: .. 0,2 mm) Pentru
acces la elementul de ajustare al bobinei LI, se n ecran, un
orificiu cu diametrul de 5".6 mm. Pe este posibi,litatea
de montare a circuitului integrat suplimentar DD7 (K555TM2) a
rezistorului R36 (2",3KU) ca-re divizorul preliminar, cu 4, al
generatorului etalon, Aceasta permite se utilizeze n
generator, un rezonator cu pe o la 4 MHz,
acest rezonator este necesar, pe se punctele 1 2, iar
nu este necesar - punctele 1 3 (Ia punctul 1 este conectat
terminalul 1 al circuitului integrat DD4).
Traducere adaptare de Ing, IANCIU
din KV JURNAL nr, 4-5', 6/1993
15
<' ...
\
DAMC
UN MUL TIMETRU NUMERIC PREA MULTE ... VORBE
1
2
n figura 1 se schema bloc.
Domenii de
n curent continuu - tensiuni: 10 mV + 2000 V
- 10 JlA + 2A
10 il +- 2Mil
VaL TMETRU
SCHEMA BLOC
NUMERIC

FICi,Z
sw. .
ro
"r---'y
OUT
RElJRESOR
SI FILTRU


I
FIG7

y
OUT CON VER T0'fu
Sloi ", TEMPERA RA
I
FI G6 TENSIUNE

t
CiENERATOR OE
OUT
CURENT CON
I.cf
S[ANT
,
IN
OUT

BORNE
FICi
f CiND
OUT DIVIZOR OE
IN
TENSIUNE
FICi 3
.
-50C - +'150C

n curent alternativ - tensiuni: 10 mV +- 2000 V
- 10 JlA +- 2A
-SV
IN
fF
( - Z .. <ZVJ 1.(>;0 V

h
ColVertorul - tensiune (6)
redresorul (7) nu pe imprimat (f.lg. 9,

10,
N
IJ::
)
kP
.....
'"


'" ::3:
'"
3
16
1<1//V/

U OL-OlCf
4
1:
11) .
n figura 2 se voltmetrul electronic.
5
390n.

I N
Q'8C177
,GENERA TORUL DE
CURENT CONSTANT
pot fi
numai n anod comun
peste 90% din
puterea Schema
poate fi prin
schimbarea circuitului
MMC 7107 cu MMC
71'06 care este special
pentru cu
cristale lichide; consumul
e mult mai mic,
multi metrul poate deveni
..
astfel portabil , de
buzunar.
Verificarea
- legnd pinul 37 la.+ 5 V (pinul 1) vor trebui se
toate segmentele (indiferent de tensiunea de intrare pe pinul
31) se va -
1888. +sv
- se SW3
pe cele trei
pentru verificarea
aprinderii pun,ctului
din dreapta jos a
ou1
digit.
- legnd Uref
(pin 3.6) de IN se
R11 (fig. 8

6'

su rsa de ali men- L-_____________ ---'
I
tare) la valorii 1000; acest reglaj se va face cu
SW4 = DC, SW1 = V iar bornele sau cablurile legate la
borne NU vor fi scurtcircuitate.
R
B
n figura- 3 se
divizorul
de tensiune :

'"
rezistoarele vor fi

ti: din clasa de
R
Vi
OUT
precizie de 1 %.
IN

C> Reglarea se
tJ
(a,.ce
C>:
cu un
7
&;
voltmetru numeric.
C>:
S'e R181a
911 , (1). De ce tocmai valoare?
(R17 + ' R18) /R18 = (8?00 + 911,(1))/911,(1) =
9111,(1)/911,(1) = 10,0
La fel se simplu:
(R15 + RH + R18)/(R17 + R18) = (R16 + R15 + R17 +
R18)/(R15 + R17 + R18) = 10,0
TEHNIUM 1/95
I
---
DAMC
r----------------------------., (ex. punctul de fierbere al apei = 90'C) se
SURSA ' DE ALiHENTAfff
+u
/J1-flH JU
Ll
L3
8
- u
, n figura 4 se -
vor fi din clasa de precizie 1 %.
- ....
0. ___ o.

Rl1 ZKZ
semireglabilul 2K2 la
de 90' . dispunem de J.ln voltmetru
numeric nu mai este
ci se tensiunea de
in punctul 2 'Ia valoarea de -2,7315 V.
n figura 7 se schema redresorului a
filtrului: - Se SW4 = AC, SW1 = V,
SW3 = 2000. tensiunea de la
cu un alt voltmetru numeric se
experimental valoarefa
condensatorului C; R vor fi de
valoare se vor alege de ordinul Kn
la zeci Kn. valoarea va diferi
n de tensiunii alternative
n figura 8 se schema sursei de alimentare: --
.,....
Illit!)
---:

re:;;l --",.., -
t!.:!J. ..:> ... --
+
__
9 -
.. ,' .. ' .
. . _.

':' t.'--
---)." .. .
.... - -... - .....
- :'-9
1 0-..... -- -- .. .. -- ....
n figura 5 se schema generatorului de curent: -
reglarea schemei: se SW4 = SW1 = Kn.
Pentru a etalona gamele superioare ale domeniu de
a se vor alege trei cu
vajorile n domeniile (15 - 19) Kn, (150 - 190) Kn (1 ,5-
1,9) M n. Legnd pe rnd cele trei la borne
comutnd SW2 pe gama se
cele trei semireglabile R28, R29, R30. Prin acest
reglaj nu se face dect stabilirea curentului la valorile
constante de 10 mA,.1 mA 100
Consumul pe +5V fiind este montarea
unui radiator (o de de aluminiu cu grosimea de 1 -
2 mm, lat de 20 mm de lungimea cablajului) pe tranzistorul
01 = BD 140. Consumul pe - 5V fiind mic nu
radiator; 04 = BD 139. .
n figura 6 se schema traductorului -
tensiune: - Se SW4 = C. Senzorul de
bM135 se introduce ntr-un mediu cu
TEHNIUM 1/95
n fig. 10, 11 se dau, comentarii, la scara 1:1
- modul de echipare al dublu placate
-cablajul imprimat pe
- cablajul imprimat pe
Spor la lucru!
Ing. Sergiu CHEREGI
17
, '

,
,
JiOBBY
LUMINI DINAMICE
Varianta 1
1 O O O
O 1 O O
O O 1 O
O O O 1
1 O O O

1 ..--,
T
T R9
,---<)1
R5
I /1 V(]OqT Z
-RB dr3
3 IZ az
"'1
B 3 GJ'
o
1/
Q4 /.Q -
-"
iL
(1
RII ' ,---03
Varianta II I
Schema care
este n
continuare este o

a
schemei publicate
n Almanahu
Tehnium '90
(pag.36) n sensu
vari-
antele "pasive":
toate luminile a-
prinse sau toate
stinse n plus.
are posibilitatea
lumini
la stnga la
dreapta (reglabi
dintr-un comu-
tator cu
Pentru a

montajului s-a

Q:. -

6
("2"':

..... "'Rl0 Zi ThZ
1 1 O O 1 15
" 13
4111
b
' ;9 1 1 O
O O 1 1
1 O
O"
1
I O--L TIC
QI
aZQ31l4 - J 1ss q
(1.1 R
Pfl PllPaPflt Ct,L
1 1 O O
Varianta III
1 O 1 O
O 1 O 1
11 IZ1 6'-
R.J.. F.:!. Ib

01'
, 017
Z 3 547
1 O 1 O
O 1 O 1
1 O 1 O
Varianta IV
1 1 1 O
O 1 1 1
......-1! 5 Q6 Il 8
i
DO (1.2 F:l
! o ", a/1QII
I CZ 109 "T
5
-1 KI
P RZ
1 O 1 1
1 1 O 1
1 1 1 O
Rl
2
Varianta V
(JOHNSON)
realizat
O O O O
1 O O O
1 1 O O
1 1 1 O
1 1 1 1
O 1 1 1
O ' O 1 1
O O O 1
O O O O 1
Ca la montajul precedent circuitul integrat CI 1 (MMC 4060)
de oscilator reglabil binar de 14
R'egistrul de deplasare este CI 2 (MMC 4035) . iar
comutatoarele de sens sunt MMC 4066 (MMC 4016) .
Comarativ cu schema a fost de
pentru o dinamicitate Vl<li mare.
04 a circuitului integrat MMC 4060 este direct
pinului de tact (Cll<) a circuitului integrat MMC 4035.
Intrarea datelor paralel n fiecare etaj al registrului se poate
efectua numai cnd intrarea PARAlEUSERIAl este n 1 logic. De
aceea cu ajutorul SI din diodele 0
1
.02 R3 se
intrare P/S din a n a tacte ale lui 04' Pentru ca
oricnd avem cel un bec apri ns intrarea P 11 se
la 1 logic (Ia plus). iar pentru a avea maximum trei
[' .... _ .... _ ... _ .... _ ... .. ...... _ ... _ .... _ ........ _,
1
i Numele ... ....... ...... . .... . ........ Profesia .................. .
i Adresa ........ ... ..... ... ..... ... ............. ..... ........ .. ............. .... .. ......... ..... .. .
! Telefon ........... .. .. .. ... Articolul propus ..... ..... .... .... ......... .. .... ... ... .. .. ..
! ::: ::: ::::::: ::: ::::: ::::::::::::::::: ::::::::::: :: ::::::::: :: ::::::::::::::::: :: :: :: ::::::::::::: :: :::
I PO,IN '"b';oa ... .......... ..... .... ...... .. ... .............. ............. ................ .. .
i Data ....... ................. . ..... .. ................... .. .. ........ ..... .. .. ... ..
..
18
KZ2 TI
72
Ou
""
Vss
"
l?
_R13 --04
dT5 Th3
R11 /

.r,
RIS --
---05
.....L ;1 \fx]Q1 Z
..... - dT6 TI> 4
-..l... IZ al 4
R14
-.l... 13 a3 9
--
11 14 Q4'
M
1.l(1
f6


Tl
R6 1 4Vs;
R7 l?
."-'-.
.
becUri aprinse (pentru eVitarea 1111) se PI4
la O logic (Ia masa). Celelalte (PI2. P13) se
la 013 de la MMC 4060.
Pentru a putea inversa sensul de deplasare am optat pentru
comutatoarele CMOS, care sunt succesiv (cnd CI3 este
activat. CI4 este blocat invers). Deoarece erau nefolosite
010 012 ale CI1 se folosesc pentru comanda comutatoarelor
(01 O-rapid. Q12-lent).
. Pentru a realiza Johnson trebuie ultima
serie; de aceea este conectat tranzistorul
T2. iar ca se pinul P/S la
printr-o
Lista de piese
R
1
-10k; R2-220k; R3- 15k; R4 . R6-270k; R5 .R7- 3k3 ;
Ra.R10.R12.R14-47k; R9.R11.R13.R15-390Q; P-47k; C
1
-470nF;
C
2
-100nF; T1 .T2.T3.T4.T5.T6-BC 107.171.172. etc. ; CI1 -MMC
4060; CI
2
-MMC 4035; CI
3
.CI4: MMC 4016 (4066) ;
Th1 .Th2.Th3.Th4-KT 205/400
FLOAICA
Craiova
NOrA

'. ...,'
. Cititorii colaboratori ai
revistei noastre, spre publicare un.
a,rticol, vor un talon
-.; y ' \. .. ., ..... .' ,,_. - -,,-
modelul alaturat, talon articolul: ...... ;
I '. , -1' .... . '. .' ..... ,. ;. .;. "
vedere.: caracterulrevistei
.:... -.; , .' .... ,.. .. )... '-" '.' .... " .. .!\. ;;. !." -..' . .... .'
...
l __ " v . ... t v "" . -', ' v
amatori, rugam nca o data pe autorii articolelor sa'
.. : J .. ,.-'.I- '!"\', ..... j.. l t ... .t <.Ii i:.. ' ..... ,.... 1 , "':..... ... ,. . '
nu. de de echipare.a
circuitelor imprimate. .:;
TEHNIUM 1/95
.'
, REVISTA REVISTELOR
CONVERTOR DE TENSIUNE
Cnd pentru alimentarea unui aparat nu se dispune de suficient
pentru mai multe baterii (in vederea unei tensiuni mai mari de 1,5 V) sau
se folosesc celule solare (cu tensiuni in domeniul 0,5 ... 3 V) este
Dioda Schottky VI, de tip 1 N5817 se prin tensiunea
foarte este
Tensiunea astfel trebuie de dorit ct mai
:--_________________ '--_____________________ -, Circuitul integrat IC2
(MAX 667)
stabilizarea tensiunii de
la valoarea (R5/R3 + 1) 1,255
V, cu o de tensiune
V1
+U.u. intre intrare de, tipic,
IC2
I1AX
668
t-'--..... LBO
0,04 V (in de
la 0,1 V). Intrarea 'LB 1
tensiunea
bateriei prin "divizorul R '
1
R2,
conform R 1 = R2 l Ubat
1,255 V - 1); iar LBO
starea bateriei
'-_________________________________________ ....J (OV - baterie
o tensiune de 5 V la 100 mA, se poate folosi circuitul ce
problemele unui convertor tipic cu transformator (pierderi,
stabilizarea dimensionare cmp magnetic perturbator).
Circuitul integrat ICl (MAX 660) dublarea tensiunii de
intrare, intre 2,5 5,5 V, pe principiul
Condensatoarele CI C2 trebuie aibe o serie
de maximum 0,2 n (se MAX COOl/150
DO atingerea limitei de de tensiune intrare-
ce mai permite :regulatorului 1n schema
conexiunea permite curentului absorbit in
Schema se surse de tensiune:
- 3 V, 80 .. . 100 mA; - 3-4 acumulatori NiCd (3,6 .. . 4,8 V);
- 3 baterii (4,5 V); - o Li (3 V) .
Funk Amateur 11193
LED-RGB
Reunind patru LED-uri (1 2 albastre) Tntr-o
sau componente LF59 (catalog Conrad) poate fi pe
drept LED - RGB(figura 1).
DiferTnd intre ele ca tensiuni de prag (R-l,7 V, G-2,2 V, 8-3 V) ca
(de aceea sunt LED-uri albastre) dar cu
curent (max.20 mA), cele 4 LED- uri pot fi comandate cu
circuitul propus in figura 2.
mai multe tipuri de posibile Tn
Tn impulsuri, limitat de culori , etc.) dar pentru inceput
o poate fi mai Ca dezavantaj
u
'0-..
ICI _ - 1(7
o - - .2
1
al LED-ului RG8, trebuie defocalizarea fasciculelor
de orientare Tn perceperea culorii. se poate
"
2
rezolva problema cu un soclu adecvat sau cu un mod de operare
particular.
Funk Amateur 11193
MINIRECEPTOR UUS
Cu circuitul integrat TOA 7000 se poate construi un receptor UUS foarte
simplu mari probleme de acordare. Semnalul de la trece prin
filtrul L l/C4IC5, ce din afara benzii UUS se
etajului de intrare HF al circuitului integrat. Un mixer aduce semnalul pe
de 70 KHz. este
Mai departe, este direct, respectiv, defazat prin C9,
unui etaj comparator, ce circuitul de blocare a sunetului (poate fi
devalidat cu comutatorul SI) Semnalul este apoi demodulat se
tensiunea AFC. Acordul se in circuitul oscilatorului, cu diode VOI
cu tensiunea de acord Uabst. Bobinele L l,L2 sunt relizate cu conductor
CuAg 05, 4 in aer; dioda VOI poate fi BBl 09
condensatoarele sunt ceramice.
tensiunea de acord (9V) se poate stabiliza, de exemplu cu
un circuit 78L09.
Funk Amateur 11193
. TEHNIUM 1/95
'-
TJJA 7000
A

19

BREVETE DE
DE ALARMARE
electro-
l:iiiWlII ...... de alarmare
rm este
unor obiective importante, ca de
birouri, documente secrete, de date,
seifuri , vase de bani , muzee, locuri periculoase cu
toxice sau explozive in cazul cmpului
suprayegheat.
conform .in scopul
unor simple, fiabile cu grad sporit de securitate a
unor inviolabile, este din
magnetic, plasate la ferestre, sertare, etc., care
oscilatoare ce emit transmise prin fire
folosite in timp, alimentare acestora, la receptoiue
reprezentnd detectoare, de impuls cu memorie
plasate in modului central de alarfnare,
cu circuite de semnalizare _ ..J
sesizeze oricare din cele patru
de intrerupere ca: lipsa cmpului magnetic al pastilelor magnetice, lipsa tensiunii de alimentare, a sesizoarelor oscilatoarelor,
intreruperea sau scurtcircuitarea firelor de provocate accidental sau in in supravegheat .
...
SONERIE MUZICALA
se la o
sonerie

cu timbrul reglabile,
pentru (le apartament, avertizoare sonore, auto
industriale.
Dezavantajele altor sonerii constau in faptul pentru
fiecare tonalitate cte un condensator fix, un trasformator de
cu un difuzor.
Prezenta dezavantajul de mai sus prin aceea
-este dintr-un oscilator electronic in trei puncte constituit
dintr-un tranzistor o cu alimentat direct
de la de curent alternativ debitnd 'pe o

reglajul continuu al sunetului realizndu-se prin intermediul b
unui rezi stor semireglabil inseriat in circuitul bazei tranzistorului. L __ ______
.
s.\. 94
4468
ELECTRONICA DE SEMNALIZARE A DIN APARTAMENTE
\n\. C\4 Go8S , "

oa
ta
pu I\car\i: 30.06.'\98
8
..
\n"en\.: co\.
conform
sesizori de umiditate
la nivelul pardoselei incintelor cu de
din fiecare apartament , care
bascularea unui circuit trigger Schmitt ce
oprirea ape'i pe a blocului,
semnalizarea pe casa indicatoare
semnal optic, a coloanei afectate, iar prin
intermediul a cte unui circuit tri gger Schmitt ,
apartament , se
avertizarea se pe un panou comun al
blocului apartamentul afectat prin plpirea unei
de semnali zare.
de ing. Mioara CIONTU (OSIM)
Al
AI'-"'''----' .....
---------,
!
I
_r'-:-"-, I
__ '--_-' I
r-r-r-r---T--, I
I
I
I
I
I]J. 'S R8 I
I - ' U
I _


- 1a OSINI -_ pot obtine -prin -
- .. publ.icate revista
20 TEHNIUM 1/95
,
...J

<!'
>
u.
M
o
a::
-
Wt-
>
e:i:

w
Z
<t::l
0:0:

la:: Z
o!:i
Ol:

:i:w
Ww
O:z
Wl-
C:l
:i:
W-
o:W
Z
6'1' 1 tt', LC' I n ,', fi'll - \1 ;,1
6U' t 61)" j.1,', Lt' , (,t ' , "'1: II', 1'" ,\1 : 1
M'" M' , H Ol ..,r.', ..,;::'( !'t ... ... .\ 1 :. ,
6\1' , ti}' I ' ..... , !o I ' , tI:' , U'I h'l,; ;:', .\ 1 . 1
-, ,
- III,' (,')' 1 L',;" "1 " H'I r;:', ,'C n 1', - ,\ I 1
"
tii', , L', L... , 'H" H ' , u;:'(

t'I: ,', "' --.\1 :i
(:10', ICI L'.'I ,,,', ;:C', II;;', I,'C '1'1 ,,', .\ I :.,
lin I I,M" 1.1f' !.,,', H', c;::', ,,'e ,', 1" -,\1 : 1
;/0' , IL', L',;" '1'" ;:: 1:' , IIt', (:l' )' 1 ,,', -- AI :. ,
,
l:u' , I L' , L'.;' ( 'II" ,' 1 ,n 11'1- ,\ 1 ."
---
,--
---------
,- -
---- --
,--
----
._ .. -
-- ---- - - -
"
t h', U 'I Lo.;', .,,,', (, '" n'z: U'7, II( ::1
<;I)'L L' L .,;{,', H', 10',;" It,,', \:':;
'"
n ;- 11 1::'1
'.a/I \:!.', II';' II""
"1'
',;'z: <;'7.- 111 :.,
'6
1(, .IIIt" <,;!.'I ;",,', tI',', !i"1 'I"t " ' Z- I I 'J
,;!..' L II'L O( 11/, ' , '.iL" ;:./,' 11'.'1 L ':L Z'C i:' C-1 :,1
U'L l,iIl'L U,,'I (L' I 1.'1'1 l'.:1

')'11 Ij'C '1'(
,
..
-
o
" Se

;

i
, , , , ,
I I I
t ,
i
I[
i
g
"
;
-
1;
t- t- t-
t' ,t- ' ..
.. ..
'i
U I' I1I' ,J
, ... _--- !:
1
----,
i
I . ( .. ", ..... , .. , ...)
.... ,1.

.,
. ... .
t;,
." ,.
U,.,'.... ,. , ' "1 1.", " ..... "' ''JII' ", ,11"" j( , ........ "1 , ,, ,'N.',_
' I' 'N....... ., .... " ........
,
. , J """"'J
, .
W
t-
-----------------------------------------------------T-----------------------------------------------------
L
v
aR rn
"
'>:: Iii!, UDf' le earululltl cl a le mluurllor ID IIUlJIla (tole E)

, C 2a
DlmeuIUIII, ami I L_ l e ..... Creutatea. 10 .. ..
I
.. mea
\ .. ,,,.,,,.
,"p.d
H
I
L
I
,
I
I Hnlri d. pllCbe- mlesulu!
.. tolri peotru po.i.
toId
1'11&1- 1 tului Q,-"',, \ Q.-,,'
Q(, Qo
..,..,
I I I I
! nttic:e. I de em' c:r:n'
",,'
O,U mm I 0.5 mm
COl b DUD
E 4 4 23 30 7 15 5.65 12 0,96 1,05 1,01 - -
E 5 5 25 30 5 15 5,57 15 1,5 0, 75 1,12 1,2 1,76
E 6,4 6,4 32 38, 4 6,4 19,2 7,13 19 2,43 1,22 2, 96 2,07 3,04
E 8 8 40 48 8 24 8,81 24 3,84 1,92 7, 38 3,08 4,53
E 10 10 50 6() 10 30 11, 14 30 6 3 18 4,95 7, 1
E 12, 5 12,5 62,5 75 12,5 37,5 13,92 37 9, 25 4,69 43,4 7,28 10, 7
EU 14 70 84 14 42 15,6 42 11,76 5,88 69 9,40 13,0
E 16 16 80 96 16 48 17,82 48 15,36 7,68 117,9 12,4 18
E 18 18 90 108 18 54 20,05 54 19, 44 9,72 189,8 15.6 23
E 20 20 100 120 20 60 22,28 60 24 12 288 24,3 28,3
E 25 25 125 15() 25 75 27,85 75 37,5 18,75 705 30 44
E 32 32 160 192 32 96 35, 65 96 61, 44 30, 72 1882 50 73
-----
" 1
01
co
_.
W=-,

COD


U'
u;8
,. I 1 q
O /., I H
Q '" 1 1}
O 1 1 LI 19
O 1 ,il H
O 1) li Ji
O 7 4 U J8
O 11
O .. 1 v ]9
O J II JtI
O 8411
O fi 1),"
O '1) X }9
O '1))( JB
O ., .. X
() ' l' I I
O \1' J i'jf
O lf'} I ',1

'" O
"
A
16.9
",
19, t.
l[HN ICf, T.br l
D IMENSIU NI

O O G

min m I . m;n m"'1
nlm "tll'I mnl ... m m rn
19
1) 16.J n .9
)1 . / IJ.
ICi.) ,
1'1 1'18
H 19
)1,1 lU
Je.1 "la.'
112 I J'
H.l
10 1
91. 1 '86
JII.I
50. 8
2". H . 2 01
'"
5' .6
Ao lJl U h PL ' 5
P ; Fe>rp d,
I uri n ll: f' f f'
, /,;;,;, 'm /.;,:n w IVA/VAI - '.'
--_._------- ------_._--
78 In
10;' >.JO
JId 2.10
H91.11
8,1 0. 48
fi.' 711.0 0.b1
8',1 I 10tl.0 0'.80
10.9 l a.H .
1 ,1 10
b.l 40
' J,<i -
S.O - f5-
1,Q J 10 "'iO:'9 18. 14 87 0,70 - 6.1 -
198 18.1 1 I '08 - 8.7 --n-
lS
,.
10
10
10
10
10
10
10
10
70
6]j ',1.' 19 19.8 18:6- 7" f lU
478 18.H i 1]0
.'if 11,1 1\ .06 , 101
H .I 21 ,06 '10 1.11 'U) 90
1Jo; /.0 11 .06 ' , .6J '-i!;'
989 6.1j ,-:. :, 212 T,S 19.600
f.8' 11.8 H.86 , 08 "'10 10
" >0,.. '9
62.)
1\
..lH
Il
10,)1
,
28.6 2'1 .1
111.1 J8.1 1a:9 28.6 762 B.9 16.1
1.i 116
' 16. 2
il,e
"18 21.8
lm 7.661'1":8
172 - 1.HI ,1iT 16S
2.rcll 21." no
H .86 190 '"190
'07Y "j""j"O 10.68 IH TIf '-(1
IlO 1 li.T 18.9 14,9 1i8,9 19
\o.a
19 8 U Ib1'J 10 .'1(; 11,(1 JO."8 160 lAT""Ef
- - "61 '1 fi J1.5 JO.68 ]49 4.1i.
19 " fi >40 1.11('1 10.0 17.1
"
o 8 o 1.
7l H " 161 2(1
'U '0. ) ('I .S
11 .. 10 (l 17. '
"
8 ,1 30
J1.7 )70 ].04 10.0 17.1 1 U 1.20
10
10
70--
10
10
/0
3\
10
10
------
_.
l 2

v

"-t"e

i 1
q
.'"
1
;


i!
i
H

i
.-,
;t ci
-cai
i - i
.':1
il

> -
ah.
i
i -
:
! ....

. .. 1 .. I..

h 1-
.!!. . " :1 C

Si


:1
ti
'";\ c j

.
S
...
.;
at t..
,.
i
!:. ..
.-1

t ........
a
. ...
t:;'
t t
1
. a

<.
;rt ;: < t
-... ..


;i
'.1
;, ei
:;
f:
;:


-,


-l >
t !
f
l


;
!. -

li il

i
a
2


i 2 i
f
..

"'"
;>

<If
"If
If

I
- 1;-
:-"1
I
,
Ii
</< ; 1;
-1-
PI-
I
-1- ,<Ii
l'
. ,
.
. -
1 !
,.
e N 1-,
t
I ;, .
ii
I
I
1.
-
I':;
1!
!:; !:;

lo- 1'
NI'

- 1' ul_
o

I I I I I I 1-

N
I I I
o
u I
b
e

li
::


ls '-
-
ota-oot Uo9-9tt E'9Z IZ 1. t t ot - 3:
Ofs-oa: z'ZZ s'tl Sl'9 rz S't St - 3:
OtS-l:9<: 9'9, 6'Si: Z'L 9't Z'I: Zt - 3:
08t-Q6I <:9; IEI 6'OZ 9'tI t'S L'Z g.
ot - 3:
OOt-OSI SSI-S',6 1'61 S'I1 S SE'Z S'z
az - 3:
aZ'l-tH SOI-tS 6'91 66' 1. L't 1.'1 9'Z
9i: - :11
ZLZ-9tll az;;-tu
9L'1Z t'SI s's Sl't S',
sz - 3:
tSl-LL OS-SZ t'tI Zt't g't
Z'I t',
tZ -:11
9tl-S9 ZS-ll<: 90't! 9t'S 6'& t'l Z' z ZZ -:3
OtI-S9 t9-Zt L't! ,Z'L S'& 6'1 l'Z n: -:3
c:tI-IL OS--Ilt 6'1.1 1'01 9'S S'I o'c: OZ - 3:
ZU-9S 9,-SZ 9'SI ZU'L g't 1.'1 6'1 61 - 3:
S9-S'Zt S'SI-S'L
OI tt'z L'Z 6'0 S'l SI - 3:
9t-tZ S'&-6't 6'8 Z6'I t', S'O 9'1 91 - 3:
Sf-S'ZZ t'91-Z'S
OI S9' E L'Z St'l S'I SI - 3:
9E-SI 9'a-\:'v 0' 6 s;;'z s';; 6'0 t'l tI - 3:
Ot-SI S' S-6'Z a'/. - 1..'1 I'Z /.'0 1"1 n - 3:
Zt-IZ ZZ- 11 L'tI 89'/. S' t 9'1 Z'I ZI -:il
90-S'tI O'S- S't S' 6
zl't 9'Z n Z'l ZI - 3:
91-S ZY't-9S'I LiS
8o'I S'I 9'0 Z'I ZI - 3:
to-ZI t'6- L't
OI 6' E t't SI'I 1'1 II -:il
EI-S'9 t'(;- Z'I
Lt'9 1.1'1 S'I Sg'O 1 OI - 3:
(; ' II-9' S S'1-SL'O LS' S SL' O
SOI
s'o 1 OI - 3:
,w, 1
,w,
w,ow1 /,ru,'Jol w, 0'1.1 w, 0Q Iru, ' v
'W1 Wo '/owO
JOlato J

JOHWPll'W

- 1' ul_ NI_
o

I
,
I
I I I
,


I I

o

I

!:;
W

-
w l '
"
-=::;

-

WINIwl
;;


I I

I
I
I
.0
W
I o
I
!.
o o
I u

It

o

:;

:; !!
<;

I

('
0.
9

2
7

l- t
.,c:P

I <>-

-
L
I
..
t.. t..


w"

J
.,c:P
c!::
...
S ..
w Z

V"
..

o

i'fJ
t-

Z
Ow
I
1:

-
j
I
d98

. 1' ow

".
o-
_.
I I o-
...
ze
I
, -


4
,
I
I
,
...1
;:-
zw

:>-
t-
o"
o-- -o.
]
wO
I
.c:P
xX
-
I
.. :> ,


o-- -o.
o-
w
:a

11:>
aw:a\PS lIun!IUal '1' ,pun al' IWJOj
.. U
'IUOJ'OIO JWJOI 'AClAI "Oll OA


l-
Z
..
,


E

11:i ii
....
e

..
:>wL. ,
c5U
:t
!
1:: C.!
1 1
1 1 1 1
1 1 O ,....

V ,
_ o

, .
o

"i
"j
,

.. "S

-; '-
-",0: ' - f 1;1li
... ee,;

1: 42 ....
I
.. ,,::; d
. t.x I
I
I
,
I I - Eli I I- I I
.

,
. J..:Vi .......... __ -:
LL
,:
-=- .... ......... >
,!; ...... __ ....
-
.
2
...,
c

c..

...,
"
1:
'"

c
...,


i; :: >
i:

"
i:
.(
" o
:::l :.c E > > > ...
"

"
"
,

..
- o
;;
"
'"
"
,
e
.. ,
.

<ri
;;
.-.
"
!:
"
-
;;
-

c c
" C
,
"
"
..
" u
c
'"

;; O
E C

'"
-.
"

!: .
2 -
z
-

,
"
"
.
;- ;;
" "
"

..,
-
t
E

"
....
"

'"
>


.
c
.-
-
v

. .

"
o:
Q.
"
-
.2 E

<
- -
,..
"
"
" "


,
c
:;
v
-.

L
-

"

:3
o
!: !: .
=
-
"
o
"
.
-;; c
-. o
" >
'"

"
"

"
,

c..

<1 -
-.
E
c
"
-"

E
c
"
,
ii.
' .

,
e u
-
c..
c.."" c..
=
v
"
. -

-
O -
..
I ,
:
,
I
, ,
!
o.
>
,.: 1: 1:
::;

0,;\ .;{
,
-
-
,;: ,;:
'"
I -
-

,
TEHNIUM ATELIER
...
TELECOMANDA TV
Cu de televizoare color de
de video satelit, mai sunt posesori ai
televizoarelor alb-negru, care n de prin
cablu a mai mult de 6-8 canale, cu ct sunt dotate
selectoarele noastre, fac pentru a selecta
programul dorit.
Pentru cei mai tehnic mai ales pentru cei
care vor primi acordul pentru a mai ceva la
televizor, recomand o T.V. care pe
selectarea canalului dorit mai
televizorul. Toate acestea nu printr-un de fire, ci
numai prin fire. n plus, nu cu nimic fostul
programator de la televizor totul un conector ca
cel din
a intra n de cablaj, de a
pieselor, de cost, realizare va ntrece

Chiar au fost publicate multe scheme de telecomenzi
cu tranzistoare, cu circuite integrate avnd 2-16 fire, cred
mai ales pentru cei cu mai
tehnice, schema cu
telecomanda nu va ca dimensiune - gabarit pe cele
sofisticate. nu la de nceput,
televizoarele alb-negru erau din cu
reglaje ale volumului, contrastului prin cablu.
Apelez prin schema la
(cititori al TEHNIUM-ului) care vor zmbi sau vor spune
se putea mai bine ...
Conectarea TV se face printr-o tip
magnetofon DIN cu 5 + 1 contacte, iar n televizor cu
conector. Releul folosit pentru pornirea - oprirea televizorului
va trebui suporte la contacte consumul total al
rELfCOHANOA
/(2
/(J
I I I
i
I I
I I
I l_J: l-J

/(1

[ONfCTOR
oo__----181
_---l83
/oi
cJ------IIZV
G---"UIF
'--------1 Z8,sV
'--------___
televizorului, iar celelalte relee vor fi de orice
fel alimentate la 6 - 12 V/300 n. Transformatorul de
alimentare, avndu-se n vedere va lucra n regim
continuu, se va alege Comutatoarele sunt
autohtone, semireglabile de
format mic. Cutia telecomenzii, amplasarea pieselor de
fantezia dotarea dintre
TV se fac prin 5 fire Tuturor celor care vor construi
nu-mi le urez dect
"Succes"!.
Corneliu -
REDRESOR PENTRU ACUMULATORUL AUTO
propun spre realizare o de alimentator
pentru acumulatori auto. Comanda tiristorului se face imediat
ce curentul de atinge valoarea de aprindere.
Tranzistorul este comandat de valoarea tensiunii
acumulatorului, "cobornd" punctului "x" din
ntrziind (sau aprinderea tiristorului.
R1 curentul de
Condensatorul din baza tranzistorului
schema la pulsurile de tensiune la bornele
TEHNIUM 1/95
acumulatorului.
am realizat-o n exemplare cu
tiristori de 10 16 A probleme.
Ea are un dezavantaj, acela al unui factor de putere
redus deci o deoarece se presupune un
regim permanent de suplinire a pierderilor n acumulator a
eventualului consum (becuri, etc.).
Comparnd valoarea tensiunii pe acumulator cu valorile
instantanee ale tensiunii de alimentare, reiese dezavantajul
schemei: sub tensiunea A-K de aprindere, semnalul pe
nu e eficient apoi, tiristorul se cnd tensiunea
instantanee la intrare devine mai dect tensiunea
acumulatorului (plus de tensiune A-K), pe parcursul
unei Din se
valoarea tensiunii livrate '(14,4V pentru acumulator de 12 V
nivel critic al punctului de fierbere al electrolitului).
Indiferent de valoarea tensiunii schema
valoarea a tensiunii livrate
R2, R3, R4 se de
curentul de de aprindere iar R4 poate lipsi.
Ing.
Mioveni -
23
Str. Maica Domnului Nr.48, Sector 2,
Tel . 6874205,6878380, Fax: 3128979
conex
electronic
Echipamente de radiocomunicatII profesionale de
radloamatorl: YAESU, KANTRONICS, TELEX Hy Galn
de control HAMEG, WELLER
METRAWATT, HUNG CHANG; .
Programatoare SUNSHINE pentru memorII EPROM
mlcrocontrolere;
Ventllatoare SUNON pentru echipamente electronice
Industriale;
Componente electronice active paslve, scule
accesorII pentru