Sunteți pe pagina 1din 28

nr.

4/97
1
1
pentru
,
TEORETICIAN SAU PRACTICIAN?
o veche ct ... electronica! Cel e
tabere "n conflict" au lor.
"Teoria ca teoria, dar practica te spun
cei cu deprinderi practice mai bune. "Nimic nu
este mai practic dect o teorie" -

Unde fie Credem
undeva la mijloc, ca de obicei.
n act ual e, n car e
componentele echipamentele electronice
ating un grad extrem de mare de complexitate,
un "practician" care "cnte ureche"
not el e") est e de
neconceput. Iar un "teoretician" care nu fi
petrecut sute de ore (poate mii!) cu sonda
osciloscopului cu letconul n nu es e
nici el cu ruptura dintre cele
categorii nu este nici pe departe att de
mare cum se pretinde. doar mici sau
mari orgolii mai mari una dintre
cele latuuri ale electronicii: cea
si cea Este evident ele nu se po
nicidecum doar procentele cu
care ele la real izarea "ntregului',
a electronistului capabil bine .
O
este cea a Un expert -
spune o - este persoana care
stie din ce n ce mai multe despre di n ce n ce
mai lucruri , ajungnd n final
"absolut totul despre absolut nimic"!
Ei bine, a fi adeptii doar ai unei foarte
stricte trebuie recunoastem
progresul extraordinar al omenirii a fost
generat de diviziunea muncii , sau altfel spus
de ... speci alizare. Ce este preferabil:
totul despre nimic" sau "nimic despre tot" ?
n primul caz, era evident un
specialist este mai nclinat teori e sau
n de tal entele sale
neglijeze total si n
acest al doilea caz credem specializarea
este cea care progresul. n
electronica n care progresel e se
pet r ec iar cantit atea de
care apare zi lnic pe pl an
mondial ton e, este evident
de ti p renascentist ,
nu mai pot Se
spune, de altfel, progresele imense
din electronica ultimilor ani s-ar fi nregistrat
n un Rolls Royce ar fi costat

Este necesar, evident, un bun bagaj de
tehnice generale, dar n final
speci alizarea ntr-un anumi t domeniu
conduce la progres.
Este ceea ce promoveze,
cu succes, revista TEHNIUM.
acesteia materialele de
prezentare a unor teorii sau c'oncepte mai
generale, cu practice n domenii strict
specializate. Credem ambele sunt
pe gustul electronistului , fie el amator sau
de pasiunea fi erbinte care
i pe cei doi , singura este
poate aceea primul poate al ege singur
domeniul de avnd mai
grade de libertate. stricte nu de
aceea pentru electroni stul complet ,
bun teoretician si practician, foarte specializat,
dar cu un bagaj ridicat de tehnice
generale.
Este ceea ce, cu modestele ei
revista TEHNIUM
Naicu
Redactor sef : ing. SERBAN NAICU
, ,
Abbnamentele la revista TEHN IUM se pot contracta la toate ofi ci ile din prin fi lialele
RODIPET SA, revista figurnd la 4385 din Catalogul Presei Interne.
Periodicitate :
abonament: 5000 de
Materi alele n vederea se trimit recomandat pe adresa: Bucuresti, OP 42, CP 88. Le
cu deosebit interes. Eventual, un de telefon la care fi
Articolele nepublicate nu se resti tuie.
AUDIO
BRUMUL N ETAJELE DE AMPLIFICARE
Zanca Alexandru
Una dintre componentele
cele mai sensibile la
cmpu rilor electromagnetice
perturbatoare din de
amplificare aU,dio o const ituie
preampli ficatorul de semnal mic
(pentru microfon,
sau cap de magnetof on),
principalul factor perturbator fiind
brumul de 50 Hz, datorat
transformatoarelor de alimentare
sau motoarelor de antrenare,
sunt alimentate n curent alternativ.
n cazul preamplificatoarelor
realizate cu tuburi , care erau
dispozitive de
cmpul electric putea induce o
tensiune perturbatoare n circuitul
de intrare de
Acest neajuns se putea
relativ printr-o ecranare
a dispozitivului.
Preamplificatoarele cu
tranzis-toare se n
mod diferit, faptului sunt
dispozitive ce n curent,
iar de intrare este
Din acest motiv, cmpul
electric are un efect minor n cazul
dispozitivelor real izate cu
tranzistoare, dar nu lucru
se poate spune despre cmpul
magnetic, care produce
importante n acest fel de circuite.
Din ecranele electrostatice
nu cmpurile
magnetice, iar ecranele magnetice
din materiale de
permeabilitate nu dau rezultate
scontate.
O cale de a minimaliza
efectul cmpului magnetic de 50
Hz este aceea de a o
de sursa
perturbatoare, dar de multe ori
nu este ntr-un
montaj practic dat.
Se pune deci problema de a
putea realiza un preamplificator de
semnal mic pentru care efectul
cmpului magnetic perturbator
fie minim. Nivelul semnalului
perturbator cules este
cu nivelul cmpului magnetic
nchis n bucla din circuitul
de intrare de unde orice semnal
perturbator este preluat apoi
amplificat de toate etajele de
amplificare. este
de firele de semnal
tranzistor, de
tranzistorului la de masa
Aceste fire de
trebuie n fel nct
o ct mai
posibil n un flux
magnetic ct mai mic. n figurile 1
2 sunt ilustrate cele moduri
de conectare.
Bucla de
circuitul de intrare din
condensatonJlui de
___ -!>+v
R1
C IESIRE
'!J-----e>
;<f
'-<f
.. R2 +C2
, ' -<f
, ,
, ,
" ,, /,/:(1f:(:(:( -:- MASA
"'"''''
//" .. "
FLUX MAGNETIC
Figura 1
NOUT TI EDITORIALE
,
o
()
8
intrare C 1, emitor-
a tranzis-torului T1 ,
condensatorului de decuplare a
emitorului (C2) firul de
Rezistoarele de polarizare R1
R2 rezistorul R4 nu fac parte din
deoarece
acestora este mult mai mare dect
condensatoarelor C1
C2.
n cazu l din
figura 1 o mare cantitate de flux
magnetic este n bucla de
intrare, deci tensiunea
perturbatoare este suficient
de pentru a crea
probleme amplifi care.
de intrare
sunt realizate ca n figura 2,
mai linii de flux magnetic n
interiorul buclei comparabile ca
de fiecare parte a punctului
unde firul de legare l a
pentru traseul de semnal,
emitorului
tranzistorului T1 la
Prin acest artificiu, tensiunea
este n de
ca deci ea se
va n se
reduce nivelul brumului.
,---.,. ___ -c>+v
C IESIRE
'!J-----e>
FLUX MAGNEnC
FLUX tM.GNETIC R2
Figura 2
MASA
NOTA
n
videocasetofoane" - de ing, Naicu.
Lucrarea 4800 lei se acelora
care vor se familiarizeze cu principiile de
ale videocasetofoanelor VHS,
Reamintim cititorilor revista
TEHNIUM (seria a avut n anul 1995 patru
(numerele 1+4), n anul 1996
(numerele 5-10) n acest an va avea un
de 11 (lunar, cu un dubl u pe
perioada de respectiv lunile iulie-august).
Redactia
TEHNIUM. Nr. 4/1997 1
,.
,
tr:

P2
BI.Pr.
t-
Flg.3

I

t-
P3
220Vco
BI.AJ
Flg.2
*
BI.RC
t-
'--
Fig.8 P'
--
(r 1

PI
t-
SI P5
IA

'--
P6

220VCQ
S6
5A
Figura 1
Uti l iznd filtre active trece-
real izate cu ampl ificatoare
7 41, pentru separarea
anumitor domenii dorite de
se poate realiza un montaj devenit
aproape nelipsit din aparatura
(de redare a muzicii prin
culoare) a constructor amator.
numeroase
montaje electronice, mai mult sau mai
complicate, concepute n acest
domeniu.
ln schemei
blocuri (figura 1)
1. Blocul de alimentare -figura
2. Acesta permite unei
tensiuni stabilizate de 10 .,. 12 V,
a
amplificatoarelor
util iznd un circuit integrat un
circuit integrat 4 tranzistoare.
Tranzistorul T1, de tip 2N3055, se
pe un radi ator de aluminiu
cu de 50-60cm'.
Tranzistoarel e T2 T3 se
separat pe radiatoare din
2
BI.FTB
'--
Flg.4
I
BI.FTB
Flg.4
--
1
BI.FTB
Fig.4
--
1
BI.FTB
Flg.4
--
1
BI.FTB
FIg.4
--
I
1=F
O.M
BI.C
Fig.6
'?,'
IL
BI.C

Fig.6
'?,' A
IL
BI.C

Fig.6
'?,' A
IL
BI.C

Fig.6
'?'
L

BI. C
Fig.6
'?s' IA
L


-:- 20PM4
LABORATOR
DE LUMINI
ing. Daniel Sorin
aluminiu cu o de 20-25cm'
fiecare.
Puntea redresoare este de tipul
3PM1 (3,2A la 100V). Transformatorul
de se pe un pachet de
tole E20 cu miezului de
12cm
2
, rea
880 de spi re CuEm <1> O,4mm,
are 95 spire
CuEm <1> 1,2mm. de
0,56W3W se din
cu diametrul de 1 mm. Val oarea
acestora se experimental
astfel nct curentul de scurtci rcuit
ntre bornele 10V (12V) fie limitat
la 1,8A.
Pentru a o tensiune
ca modul (pe cele ramuri +10V
-10V de se impune
folosirea unor cu
de 0,5% (RPM) pentru R7 R8.
Din R4 se tensiunea
la
2. Blocul preamplificator este
realizat cu circuite integrate
7 41 este prezentat
n figura 3.
Primul amplificator
are rolul de adaptare a
avnd o amplificare aproximativ
n tens i une. Semnalul de
2::::J
CII
10
Il
Ve
2
12 +
C
V, l
"
11
Ve
R6
6
C
3
S

4
C5
Fe
C I
+

CI
R9
10

C9

Figura 2
BI. AI . {BLOC ALIMENTARE)
TEHNIUM. Nr. 4/1997
",'
LABORATOR
INlRARE
SE MNAL
PI
r -- - - --- --- - ---- ---- --- -- ----- ---- - i
I +U I
C2 +U \ '
C5 1
Cl
11 IESIRE
10
R2
C3
u
accidentale a tri acului. Tranzistorul T1
este de tipul BC107, BC108, BC109,
BC171 , BC172, BC173, iar tranzistorul
T2 de tipul B0 135, B0137, B0 139.
Condensatorul C2 are val oarea
50+100 nF/500V.
Pentru fiecare bloc n parte se
un triac TB6N6 (6A1600V).
Fiecare canal se
separat. Se alege frecventa a
fi ltrului din tabel, n de
-u 7 I
L _ _ _ ___ _ ______ ___ ___ __ _ _ _____ _ _____ J canalelor ce a echipa orga.
F' g ro 3 ln paralel cu una din
I U , ___ _ _______ __ _ ___ __ ______ _ transformatorului TRf se poate monta
intrare (40-50 mV) este preluat chiar> +u :un LED n serie cu o ce se
din audio prin intermediul: :va scoate pe pa noul frontal ai orgii de
P1 - care rol de: Cl :Iumini, deasupra
de volum general, se: 0---1 de volum al canalului
lui Cl2.Amplificarea n tensiune' IN1RARE IESIRE :respectiv, indicnd nivelul semnalului
a acestui bloc este de raportul : <>--r r<' :pe acel canal , n cazul
R2/R3 este n jurul : --.L :becu(ilor electrice (fi gura 7). Se
valorii de 100. : 7 _ .u astfel o fiecare
Semnalul audio amplificat este' R2 R3 :LEO avnd o culoare.
distribuit prin 5 lini are: , l n figura 8 se schema
\ BI. FTB C2 C3
de 1 KQ la intrarea a cinci fi lt re, 'unui regulator de curent cu triac,
,
separate de ,deosebi t de util pentru realizarea unei
3. Blocul de filtre :" Iumini de fo nd" n pauza di nt re
(f igura 4). acestora :melodii .
canalelor orgii de lumini. : Figura 4 = ,Se va acorda o
Ampl ifi catoarele __ _ _ __ __ _ _ __ __ _ ____ _ __ ___ la realizarea cablajului , ct
sunt f ol os ite n de Nr.crt fc[Hz] R1=R5 R2=R3 R4=R2/2 C1=C4=2C2 C2=C4
amplificator inversor, avnd intercalat KQ KQ KQ nF nF
n bucla de un filtru 1 50 10 6,2 3 1.000 470
"dublu T": (R2, R3, R4, C2, C3, C4) . 2 100 10 7,5 3,6 470 220
Acest fi lt ru ca o 3 200 10 8,2 4,2 220 100
n de 4 400 10 5,6 3 150 68
ampl ificnd foarte mult 5 500 10 6,2 3,3 100 47
fc atenund 6 800 10 6,2 3,3 68 33
laterale. 7 1.000 10 6,2 3,3 50 25
Pentru simplificarea calcul elor 8 2.000 10 8,2 4,2 22 12
se aleg R2 = R3 =' 2R4 C2 = C3 :; 9 4.000 10 5,1 2,5 20 10
10 8.000 10 5,1 2,5 10 4,7
a fil trului se cu formula fc 11 12.000 10 6,2 3,3 4,7 2,2
= 1/1tR2C4 le n ohmi 12 16.000 10 6 8 3 5 3 3 1 5
condensatoarele n farazi, frecventa F' 5 r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
n hertzi). ln tabelul din Igura , 03 R4 05 : S +220Vcc
5 sunt calculate val oril e
condensatoarelor
pentru cteva uzual e.
4. Blocul de pentru
triace (figura 6)
Se o separare
prin intermediul
transformatorului TRf (defazor folosi t
la aparatele de radio "MAMAIA" sau
"ALBATROS").
Schema o mare
fiabi litate n garantnd
' salvarea" circuitelor integrate a
tranzistoarelor n cazul distrugerii
TEHNIUM. Nr. 4/1997
I + U I
TRf
1 _ _ _ ___ ---
"f
CI
02
I
II
TB6N60
06
R6
R5
C2
T2
04
R3
, - BI.C
I -:- I
L __ _ __ _ ___ _ _ _____ __ _ ___ ___ ___ _ ___ ____ J
Figura 6
3


tabel de la terminale (pini).
se capsula T0116,
terminalel e se vor lega conform
tabelului.
Schema cuprinde, n principal ,
circuite integrate Circuitul
integrat CI2 este un oscilator audio.
Circuitul integrat CI 1 este un
multivibrator (astabil) cu de
1 Hz care n
1 MP48 1
1
2 3 4 5 6 7 8
T0116 4 5 6 7 8 9 1011
circuitului CI2 prin grupul Terminalele 1,2, 3, 12,
rezistiv R5R6. Astfel de 13, 14 al e capsulei T0116 sunt
LABORATOR
SONERIE
Sebastian Burgher
principiu a soneriei bitonale. Precizez
aceste "tensiuni n limitele
specificate n de cele
tonuri date de
P de 1 KQ
la reglarea volumului. Ca
element de redare a sunetului se
cu rezultate excelente o
a lui CI2 simetric de neconectate.
a acestuia, de La tensiunea de alimentare a de tensiuni s-au
R3, R4 C3. montaj ului (9V) am tensiunile cu instrumentul MAVO 2 care are
Montajul se poate realiza pe o indicate n schema de de circa 20KruV.
de st i clotextolit, 54 55V
dimensiunile ei alegndu-se n 8 8 . ...
de piesele utilizate. 3 ,C4
- t--"'"""---'-I DESC IES . 3,-----'.1..""'-, f'l"-----'jf----, P
In notarea pinilor IK
R4 100uF VOlUM
s-a efectuat pentru capsula 10'
6 PS
MP48 (2x4 pini) , dar se poate
utiliza capsula T0116 (2x7
pini) , cu legarea pinilor conform
schemei electrice a circuitului
integrat
Se poate folosi

II[
TRI
Figura 7
, CI

la realizarea unui aspect ct mai
al cutiei.
Pe panoul frontal vor fi:
de becul de
control (LED) , de volum
general , regulatorului
de curent, celor 3-5
canale LED-urile montate n paralel
cu transformatoarele TRf.
Pe panoul din spate se
prizele (bornele de
pentru cele 3-5 becuri mufa
de semnal audio.
Lista de materiale
4
4 .. 6.SV C 5 5.8V
C2
.5 .. SV 2 ?J
C 5
CII
BE555
MASA
Figura 1
CI2
BE555
R5
18'
R6
18'
C.T.
ele!) IORG
ol
C4
O00 +
... Difuzor Masa
o o o
p Masa
o-
Blocul de alimentare:
R1=3,6KQ; R2=2,7KD.; R3=820Q;
R4=1 0KQ; R5=R6=0,56ru3W; R7=
R8=5,6+24KQ (10KQ), RPMO,S%;
R9=47Q; C1 =2200" F/40V; C2=C5=
100nF; C3=1 00p F; C4 =C6=C8=
220"F/25V; C7=C9=47nF; T1 =
2N30SS; T2=T4=BD135 (137, 139);
T3=BD136 (138 , 140); PR=punte
redresoare 3PM1 (3,2A/ 100V);
CI1 CI2=[3A741 J.
Blocul preamplificator
(O,SW) : R1=1S0KQ;
R2=100KQ; R3=1 KQ; R4=150KQ;
P1=100K/log; C1=C4=C8=10" F;
C2=C3 = C7 = C5 = 1 00n F ;
C6=47.uF; C11=
Blocul de pentru
triace
(0,5W): R1=1 00Q;
R2=5,6Kfl ; R3=1 00.; R4=33+68D.;
RS=1KQ; R6=10W2W; R7=120fl;
Rl
C1 =1 OOnF/SOV; C2=SO+ 1 OOnF/SOOV;
T1=BC107, 108, 109, 171, 172, 173;
T2=BD135, BD137, BD139;
triace:TB6N6 (6A1600V); D1 =PL 1SZ;
D2-D5=1 N4007; D6=PL3V6Z.
Regulatorul de curent cu triac
R1 =S6KQ/0,5W; P=470KQ
(1 Mfl ); C1 =330nF/630V; C2';68nF/
100V; D1 =D2=1 N4007; D=DC32
(diac); T=TB6N6 (triac 6A/600V);
B=bec electric 220V/60W etc;
S 1 0,6A.
B
Figura 8
TEHNIUM. Nr. 4/1997


.,
I
LABORATOR
AVERTIZOARE DE NGHET SAU POLEI
dr.ing.Tony E. Karundy
n mai lungi cu
autoturismul 'n perioada de
adesea se pot ntlni zone
de n stare
pe polei , deci derapaje
necontrolabile posibile accidente,
la bordul
K

Figura 1
+12V
LED
':d ROSU
."
IS
8D1 35
,
de Cr, Mn, Fe, Co sau Ni , care au
rezistivitate mare n stare dar
care pot fi n
semiconductoare prin adaosul de ioni
cu diferite,
rezistentei (R) de te'mperatura
adus la temperatura sa de
fol osire,

raportul dintre puterii disipate
n termistor temperaturi i
termistorului. Constanta de timp este
K
RL
K
timpul necesar unui termistor ca
o---;" 2V temperatura sa varieze cu 63,2%
l
din dintre To (temperatura
T (temperatura
La " cnd e supus unui salt de
over Il OI
n de

Alegnd pentru senzorul nostru
de termistorul TG6050
cu R2Soc=510Q cunoscnd
acesta este un termistor cu
Figura 2 coeficient de negativ, se
pune problema ct este la
temperatura de -1 (temperatura de
o---Q alarmare, de la care apare
+1 2V "
(T) este data de deci posibilitatea de polei) valoarea
relatia: termistorului , Desigur
R R eB(IIT- IlTo ) = Ae
RIT
acest lucru se poate determina
" experimental, dar este comod
unde:
A R
- BITo
::;: oe " = const
la tempe-
ratura To;
B=coeficientul termic al
materialului te'rmistorului ;
mai nti coeficientul
A = 0,0024, Cu ajutorul lui A
R-l c=1644,5Q, n calcule s-a cont
T(OK) = t("C)+273,
o mare diversitate de
Figura 3
e=2,7182 senzori electronici de cu
Referitor la tabelul termistoare, sunt la
autoturismului a unui avertizor de polei
poate fi n un asemenea
avertizor este un senzor de
combinat cu un sistem de
alarmare optic, acustic sau mixt.
Senzorul de
desigur, poate fi neelectronic,
noi ne vom referi n cele ce
la un senzor electroni c, Un senzor de
poate fi orice element de
circuit electronic, ca de exempl u: o
un tranzistor,
un rezistor etc, Vom prefera folosim
un element special creat n acest
scop anume un termistor.
Termistoarele sunt rezistoare care
o
sau a lor electrice
cu temperatura, Ele se din oxizi
TEHNIUM . Nr. 4/1997

a2SoC = 1/R2soc'dRldT! 2s
a
c =
-(1 00B/(298, 15)2 % 1 C
B = 1780 In(R2s0cI R8SC) K
a2SoC = -2,002In(R2s0cI R8SC) %1 C
Puterea este
cea de termistor n regim
permanent, plasat n aer la 25C
R6
910
7 I
D2
+
LED
CI
'}s VERDE
pA741N
."
-

Figura 4
l QQuF
lQQK
termometrele electronice l a
regulatoarele de
electronice, De la ultimele,
senzor,ul la
temperaturii. In cazul noastre
acest lucru trebui e se l a
temperat urii , deci trebuie
de ri goare,
Cea mai de
K
5
D3
LED
ROSU
sesizor de prag de este
n figura 1.
termistoru lui Rth , este
(temperaturi mai mari dect pragul) ,
cu cea a
tri mer un divizor al
tensi unii de pentru T1 astfel
acesta conduce, T2 este blocat LED-
ul stins.
2
Disc AI sau Cu
050
Tensiunea de 1 ,6V este cea de
la bornele LED-ului aprins.
A doua n
figura 2 este bascularea
unui trigger Schmitt de
a tensiunii pe baza
tranzistorului T1. La temperaturi peste
pragul fixat, T1 conduce, T2 e blocat
releul R2 decuplat.
l o
Invers se petrec lucrurile
la temperaturii la
prag sub acesta.
cuplat releul eletromagnetic,
prin contactele sale care se
nchid, se va putea pune n
O
un avertizor optic
LABORATOR
temperaturii dect simplul
divizor de tensiune.
Ul t imele scheme
prezentate (figura 2 figura 3) au n
comun faptul folosesc un releu
electromagnetic cu
de cteva sute de ohmi
care cupleze sigur la o tensiune sub
12V
n figura 4 este schema
unui sesizor de pericol-polei realizat cu
circuitul integrat La
temperaturi peste QOC osci latorul de
de relaxare, realizat cu
circuit integrat, nu

111011
ex. TlY 7xO.l
Termlslor Figura 5
etc. Totul depinde
am conectat (prin K)
avertizonul de polei nainte de
a pleca la drum, n
meteo speci ficate. n
La temperaturi sub _1 C,
valoarea lui Rth peste
valoarea (de prag) a lui R,
oscilatiile se si difuzonul va
reda n timp LED-ul
va clipi.
Tonul se poate regla cu
aj utorul valorii
condensatorului C, de ordinul zeci sau
sute de nF. K
la cuplarea, respectiv la decupla rea
senzorului ce acesta
"datoria".
C nd temperatura scade
pragul de _1 , Rth
tensiunea pe baza lui T1 scade
acesta se T2 se deschide
LED-ul se apri nde. Pentru alegerea
valorilor parametrilor componentelor,
cont de
Pentru "mai sus de
prag" avem:
USE = 12/(Rth+R1 )- 1,4 > 0,7(V)
Dioda stabil izat oare de tip
DRD2 un al emitonului
lui T1 de +1 ,4V.
cu schema n figura
1, schema cu tri gger Schmitt
mai sigur, fiind o
si nu cu actionare
n 3 este o
n punte, la care termistorul TG6050
este montat ntr-unul din
lui cu temperatura
va dezechilibra puntea, tensi unea de
dezechilibrare fii nd de T3 T 4
care vor comanda T5
rel eului.
Schemele cu termistoare ntr-o
punte (se pot pune chiar
termistoare) sunt mai sensibile la
100 .. 120
6 oecuP'o,
l;i" Cuplal
n ncheiere, cteva
practice pentru realizarea
Termistorul ncapsulat TG6050 se
n fata autoturismului astfel
nct aerul care prin
bine. Pentru aceasta se
poate prevedea prinderea pe o
cu 1>50 grosime de 2mm
din Cu sauAI (figura 5).
Prin doi conductori termistorul
se la schema

Montajul electronic se poate
realiza ntr-o de
Pentru "prag" "sub
prag" sensul se
Alegnd un tiri stor TG6050 acesta
are, cum s-a R1
0
=1644,5Q.
Vom alege deci R1max=2,5KO
vom reg la n ce
curentul prin T2, acesta se
alege de 10 mA (sufici ent pentru

8
70radioreceptor portabil dezafectat, la
care s-a oprit difuzorul. Pe panou
(figura 6) un tumbler
pornit/oprit va fi semnali zat e
cuplat prin apri nderea unui LED
verde. Un LED va semnaliza
optic poleiul , n timp ce difuzonul o va
iluminarea LED-ului).
P2=50, curentul
de este de 10/50=0,2mA.
Valoarea R2 care
acest curent este:
Is=(12- 1,6)/R2=0,0002A
R2=(12-1 6l/0,0002=52KO
o o o o o o
o o
o o oo

o o o

o o o o
o

o
o o o

o o
o
o o
o
6
ATENTIE
POLEI

"'" LED
VERDE
Figura 6
...lI
1

,

1
Figura 7
60 . .
LED
s RO U
face acustic.

o o o
Jl
00 o
o , ' . ,' o o o
-O l5J 02 o
'l.9.\' o o o o

Q 0 -
+ 12V
Difuzor +
Difuzor
Masa
TEHNIUM. Nr. 4/1997

RECEPTOR SSB CU FILTRU LC
ing. Dinu Costin Zamfirescu I Y03EM
(urmare din anterior)
Revenind la schema
receptorului din figura 3, pentru a se
flancul caracteristicii curbei
amplasate aproximativ la fm= 0,6 KHz cte 10 spire. Condensatoarele de
fm= 2,6 KHz. acord sunt cu styroflex , iar
Deoarece oscilatorul local condensatoa-re l e de cupl aj sunt
ntre 3780 3840 KHz ("sus") ceramice (disc). de
receptorul LSB, n FI oscilatorul local LC sunt
de selectivi tate n domeniul semnalul este USB, se produce reali zate cu circuitul integrat TAA661,
audio nalte, s-a montat n
un filtru trece-jos avnd panta
caracteristicii de
de 24 Un asemenea filtru
o a spectrului. Apare acum cunoscut din calea de sunet a
clar de ce se cu ' televizoarelor, unde ndeplinea
2 KHz pe flancu l inferior al curbei sa de de amplificator-l imitator
filtru lui FI. cu datele din demodulator MF n
bobinele din FI nu se pot acorda pe 110 Aici circuitul integrat TAA661
KHz , se poate este folosit mai "ortodox".
majora 120 KHz, Multiplicatorul electronic al fostului
cu 2 KHz "n jos". demodulator MF este utilizat n calitate
este obligatoriu la un bun receptor cu
conversie Aici de
atenuare cu 6 dB a filtrului trece-jos a
fost intenti onat de la 2,7 KHz-
3 KHz la 'numai 2 KHz. n acest mod n cont inuare a de SF, primind semnalul la pinul 12.
se curba de selectivitate; intermediare nu este de intrare este mare,
de aceea s-a "tras" cu 0,5 nu att din cauza unei deoarece atacul multiplicatorului se
KHz mai mult "n jos" (n total cu 2 oarecare a curbei filtrului (cu 10 face prin intermedi ul unui repetor pe
KHz), filtrul FI nu mai o - 15 %), ct din emitor. Polarizarea bazei acestuia se
atenuare frecventelor K ef a o face prin L4 de la pinul2 unde este
audio de 3 - 4 KHz. Din combin'area o---:r b b o tensiune de
efectelor celor filtre (FTB 3,5V. Amplificatorul-limitator
FT J) o de serveste acum ca element activ n
_ de la colre ' . ,_
selectivitate In figura 40n10oo ,ecep1mschema oscllatorulUl. In bucla de
se cum se curba ntre 8 intrarea 6
de selectivitate n figura 4a a amplificatorului este o
este curba de ce bobina
selectivitate FI ; n figura 4b este Figura 5 L5. de este
curba de selectivitate de L5 de
de FT J (ca n imagine poate ajunge n banda capacitatea la bornele
receptorul cu conversie n radiodifuziunii ntre acesteia. Toate condensatoarele sunt
figura 4c este atenuarea 3950 - 4000 KHz. Atenuarea de 60 dB cu styroflex. Se o
(n RF) de efectul de de filtrul de la intrare nu mai a condensatorului variabil
filtru trece-sus produs de este ntruct seara dublu. nu convine, acoperirea
condensatoarele de trecere din AAF, de radiodifuziune pot "veni" cu S9+60 poate fi actionnd asupra
alese nu foarte mari. dB! condensatoarelorde220 270 pF.Cu
Caracteristica de selectivitate Pentru o valorile indicate, scala este acceptabil
este n figura 4d. a de 110 KHz, imagine este de prezentnd o oarecare
se respecta toate caracteristicile att ntre 3890 - 3950 KHz. "comprimare" n centru.
n RF, ct n AF, nu se poate acum schema din La pinul 8 este o
curba (a4 = a1+ a2+ a3), figura 3 n detaliu. De la tensiune de cteva
avnd o atenuare de cel 26 - 30 semnalul ajunge la filtrul realizat cu L 1 zeci de Aici se poate conecta
dB n banda avnd - L4, care circuitul de intrare. un deoarece
n banda punctele de 6 dB Toate bobinele sunt identice avnd de este (circa 50U)
Pentru schema din figura 4
cablajul imprimat modul de echipare
sunt prezentate n figura 7.
Alte caracteristici generale coeficientului de
nominale: 0,2%/oC;
20% sau 10%; 8"'14 mW/ oC.
ermls oare Incapsu a e pro use T
. t
I t d d IPEE e
Tip TG6001 TG6002 TG6005 TG6006 TG6013 TG6050
Marcare negru portocaliu albastru
.
maro verde
R(U) la 25C 10 12 51 62 130 510
Coef. tempo a25(% I CC) -3,3 -3,3 -3,7 -3,7 -3,7 -4,1
Putere (W) 0,6 0,6 0,75 0,75 0,6 0.75
Consl. de tempo o(s) 220 220 220 220 180 220
Consl. de mat. B(OK) 2900 2900 3300 3300 3300 3655
TEHNIUM Nr. 4/ 1997 7
de este
de La
SF se un filtru
trece-jos realizat cu condensatorul de
180 pF de la pinul 1 si cu o
de 8,5 KO. 'n acest mod, ia
pinul14 se poate vizualiza semnalul FI
cu cu fh - fs, deoarece
componentele sunt eliminate de fi ltrul
trece-jos. Mixerul este echilibrat
o amplificare de
circa 35 dB. Detectorul de produs
cu oscilatorul de
pe 108 KHz (cu L 10)
similar cu SF plus oscilatorul local
(VFO) este realizat cu un al doilea
circuit integrat TAA661. La pinul 1 se
acum un condensator de
10 nF realizndu-se un FT J de ordinul
1 care ofer o atenuare de 3 dB la 2
KHz (n AGC OFF).
Deoarece cele circuite
integrate TAA661 o
amplificare de circa 70 dB (din care se
scad filtrelor RF FI) a fost
posibil se la utilizarea unui
AFI
Intr-o
filtrul FI are 8 circuite, introducfutdu-se
un etaj AFI ntre cele ale
f il trului cu cte patru circuite.
Selectivitatea fidelitatea se
considerabil, atenuarea
benzii laterale nedorite ajunge la 40dB.
Amplificarea dar sensibilitatea
nu se deoarece raportul
semnal/zgomot este decis la intrarea
n SF: se valoarea de circa 5
JlV la un raport (S+Z)/Z = 10 dB.
acum posibilitatea de a
considerabil adncimea de reglaj
a sistemului AGC, deoarece se poate
comanda att etajul AFI ct
detectorul de produs (DP).
modificare va fi ntr-unul din
numerele viitoare.
AI treilea circuit integrat, de tipul
cu de
pini ca
amplificator AF, realiznd o amplificare
de aproape 50 dB.
ntre DP AAF este intercalat
un filtru activ trece-jos de ordinul 3
reali zat cu tranzistorul BC109C.
Amplificarea acestui filtru este foarte
aproape de O dB. EI este atacat
polarizat de la iesirea 14 a DP, unde
este un repetor pe emitor. cu
AAF, care are conectat ntre pinii 2
6 un grup RC convenabil (2,2 MO si 39
8
pF), se pe global n AF o
de destul de
de a unui filtru Bulterworth
de ordinul 4 de tip trece-jos.
Sistemul AGC este comandat
de semnalul AF redresat filtrat
convenabil. Tranzistorul BC107A
n
curent alternativ ntre colector emitor
de la valori foarte mari la 50 - 100
n, atunci cnd polarizarea
ntre O circa
O,7V. Atragem nu se
tensiunea pe colector
(schema nu este La
iesirea multiplicatorului ce
, --
;(]
Figura 6--
de detector de produs este
o de
de 8,5 KO. Tranzistorul este
conectat n c.a. Ia pinul 1 poate
reduce de
respectiv amplificarea
detectorului de produs. Intre 1 14
este conectat un repetor pe emitor
integrat. "Adncimea de reglai" a
sistemului AGC este doar de circa 40
dB reducerii
de a DP
de la 8,5 kO (tranzistorul blocat)
la 50 - 100 O (tranzistorul polarizat pe
cu O,7V). Deoarece la semnale
locale foarte puternice (S9 + 50 dB)
receptorul poate distorsiona, sistemul
AGC
amplificarea suficient, este necesar
se intrarea AAF n limitare. O
este reintroducerea n
a clasicului de reglajAF,
care O rezolvare mult mai
este intercalarea unui atenuator
la intrarea receptorului (cu cteva
trepte de cte 10 dB). In acest mod se
previne intrarea n lirnitare a AAF,
ct a DP, evitndu-se
distorsiunilor. n plus se ca SF
care sunt mult
mai ca distorsiunileAF. E
drept se reduce sensibilitatea o
receptorului, dar trebuie
cont circuitele TAA661
folosite n SF DP au gama
diode. Pentru schema din figura 3 s-
a preferat ci rcuitul integrat TAA661 , .
deoarece se de o
amplificare de
posibilitatea de a real iza cu minim efort
cele oscilatoare. In acest mod
schema este
a necesita o multime de componente
In figura 5 este
schema unui atenuator simplu, care
aproximativ de
500 la intrare Se un
comutator cu 2x3
pentru a, b c sunt
aproximativ O, 10 20 dB.
Varianta a
receptorului, cu filtru LC cu
8 circuite etaj AFI, o
adncime de reglaj a sistemuiui AGC
de circa 80 dB folosirea
atenuatorului din figura 5 este
(cele 4 circuite de la intrare
au redus sensibilitatea de 10
ori, cu 20 dBI)
Etajul de al receptorului
este redus la forma cea mai
fi ind compus din tranzistoare
complementare de tip BD sau chiar
BC.Amplificarea n tensiune a ?r"stui
etaj este de unitate.
Polarizarea tranzistoarelor se
de la circuitului integrat
de 2,2 KO este astfel
ca n repaus curentul prin
tranzistoare fie de 2 - 5 mA.
sistemul AGC nu permite ca la
se o putere mai mare de 50
- 60 mW de valoarea
de 100 - 180 O din
colectorul tranzistorului BC177), n
cazul folosirii unei perechi de
tranzistoare BC este bine se
improvizeze radiatoare sub forma unor
tuburi de lungi de 30 mm care se
introduc pe capsulele
tranzistoarelor (figura 6). Cu semnal
AF, curentul poate la mai multe
zeci de mA. Pentru tranzistoare BD nu
este folosirea unor
radiatoare. Se atrage n
unor semnale puternice, cu
sistemul AGC deconectat , tranzis-
de
de numai 65 _(sau afenuator)
C
350pF
Figura 7
70 dB, de schemele de 0---------1
FET (peste '100 dB) sau cu
TEHNIUM Nr. 4/1997

..
,
YOSOCU 4 PUl Nl w llh; S.C.z. CLUJ
Y050CV 4 CAlIn Vlr"U nr.13,ap.109,jud.CJ Y05AAA 2 Sztupar Alexandru Sighetu nr. 7,ap.33,jud.MM
Y050CW 2 Morc"o OllCtOrijho Salu nr.3,bI.19,ap.1S.j ud.SM Y05MT 2 Olariu Ioan Cluj-Napoca,str. Padin nr .27 ,bI.E9,ap.23,j uel. CJ
Y050CX 4 r orgholo VtJsllo Cluj-Napoca,str.T.Vladimirescu nr.68,bl.4,sc.B,CJ Y05AAZ 2 Cimpoca Tiberiu ClujNapoca,str.Heltai nr.66,jud.CJ
Y050CZ J Vogo L08710 Baia Mare,slr.Olarilor nr.S,jud.MM Y05ACB 2 Silvaniei,str.Cuza nr.2,jud.SJ
Y050D J RCI(lu NogruAurel Clu j-Napoca,str.AI. ,bl. D ,ap.43,jud. CJ Y05ACG 2 Hriscu Vasile nr.,ap.3,jud.BH
Y050DA 4 Gorgoly CJujNapoca, str. PavJov nr .33,jud. CJ Y05ACH 3 Chira Gligor Aiud,str.Crinului nr.9,jud.A8
Y050DC J Olah Csaba nr.694,jud.SM Y05ACK 3 Todea Livi u Mircea Cluj-Napoca,str. nr.66 ,bl. D2,sc.2,et. 4, CJ
Y050DD 4 Orute Dorel Oej ,str.Vlad nr.3,bI.B62,ap.37 ,j ud.CJ Y05ADB 3 FufezanAurel Aiud,str.Horea,bI. 2bis,ap.9,jud.A8
Y050DE J Nuberloan ,str. MineriJor nr. 48,jud .SJ Y05AOJ 3 Alban Gheorghe Turda,str.Republicii nr.18,jud.CJ
Y060DG 3 Oandu Gheorghe Simpaul nr.232,jud.CJ Y05AEO 4 Tonder Francisc ClujNa poca ,str. Pasteur nr. 78, bl. 3J ,sc.3 ,ap.25,jud. CJ
Y050DH RUS AdamAtti la Paul nr.4,ap.1 O,jud.BN Y05AEN 3 Chiorean Gheorghe Cluj-Napoca,str.Tarnita nr.5, bI.A2,apAO,jud.CJ
Y050DJ 3 Vesa Octavian Pompiliu nr.4,ap.24,j ud.BN Y05AEX 2 Hadnagy Vasile Zoltan Cluj -Napoca,str.Donath nr.23,bI.M3,sc.2,ap.22,j ud.CJ
Y05CDK 3 Matyasi nr.1,ap.14,jud.BH Y05AFJ 2 KormosAlexandru Baia nr.14,ap.30,jud.MM
Y050DL RUS Gitye Islvan nr. 7,bI.R63,ap.1 O,jud.BH Y05AGO 2 Boer GratianAurel nrA2A,jud.CJ
Y050DR 4 Pop Gheorghe Alba lulia,str.Avram Iancu nr.1,ap.19,jud.AB Y05AGQ 2 Titus Doru nr.12,bl.P,ap.2,jud.BH
Y050DS 2 Alexoaie Ovidiu Alba lulia,str.Livezii nrA5,bI.7,apA,jud.AB Y05AHG 2 Filip Vasile
Y050DT 2 Trip Nistor Daniel Oradea,slr.Birzavei nr.30,jud.BH Y05AHZ 3 Szaba Emeric nr.9,bl.V3,ap.54,jud.BH
Y050DU 3 Kiss Szakacs Bla Baia Sprie,str.Micro Vesl nr.13,ap.27,jud.MM Y05AIR 2 Takacs Carol Oradea,str.Munlele nr. 11,jud.BH
Y050DW 3 Remetean Ioan Gheorghe Baia Mare,str.M.Basarab,ap.27 ,j ud.MM Y05AIV 4 PintyaK Iosif nr.1 DA,j ud.BH
Y0500X 3 Temes Dorin Radu Baia Mare,str.Molorului nr.1 ,ap.1 01 ,jud.MM Y05AJJ 3 Petrlko Francisc Oradea,str.Transilvaniei m.15,bl.AN4,ap.21 ,jud.BH
Y050EA 3 Cancil .. EmilAlexandru Slaj ,slr.AI.Gh.Golescu nrA,jud.AS Y05AJR 2 Nemelh Nicolae Iuliu m.93,jud.MM
Y050EB 3 OrosArghi l Milian Baia Mare,str.Hortensiei nr.8,ap.51 ,jud.MM Y05AKG 3 Lupu Constantin Oradea,slr.Borsecului m.1 O,bI.X 15.sc.A,et.1 ,jud.BH
Y050EC 3 Cozma Teofil Mircea Baia Mare,slr.GrAnicerilor nr.73,ap.89,jud.MM Y05AKT 3 Oras Octavian nr.24,ap.1 ,j ud.BH
Y050EO 2 lovas Ferenc Oradea,slr.D.Canlemir nr. 77 ,ap.90,jud.BH V05AlH 2 Borgyos Satu-Mare,str.Anton Pann nr.15.jud.SM
Y050EE 3 Anderca Adri an Robert Salu Mare,str.Avram Iancu nr.aO,jud.SM Y05AlI 1 Mil ea Nicolae Oradea,str.Sovala nr.44,bI. C8,ap.60,jud.BH
Y050EF 3 Bughesiu Carol Baia nr.5,jud.MM V05AlP 4
Y050EK 4 Kiss Erika Oradea,slr.Dimitrie Canlemir nr.aa,bl.C1 O,jud.BH V05AMF 2 Alexandru Oradea,str.Sovata nr.36, ap. 33,j ud. B H
Y050El 3 Dimitriev Alexandru Salu Mare,slr.Arinulul nr.4,ap.34jud.SM Y05AMH 2 Gavril nr .5,bl .ZP4 ,ap. 7 ,j ud.B H
Y050ER 3 Salinl Erika m.1 ,bI.E4,ap.2jud.SJ Y05AMN 3 Ciugudeanu Mircea Cluj-Napoca.str.Pata,bl .P16,sc.1,ap.23,jud.CJ
Y050ET 3 Tocaciu Emil TItulescu nr.20j ud.BN Y05ANG 4 Barodi leon

Oradea,p-la 23AuguSI nr.25,sc.A,ap. 7 ,jud.BH
Y050EU 4 Viorel Sergiu Cosmin Prundu nr.453,j ud.BN Y05AOM 1 Frisch Constantin Salu Mare,str. Crinului nr.14,jud.SM
Y050EW 3 Wegrzynowski Egon Valeriu Ocna nr.12,bl.23,ap.3,AB Y05APH 3 Popa Traian nr.4,j ud.BH
Y050FO 3 Ulici Sighelu Marmaliei,str.A.lvasiuc,bI.4,ap.62,jud.MM Y05AQN 2 Kenez Ferencz Salonta,str.Olteniei nrA2,jud.BH
Y050FE 3 lerima Ionel Constantin Sighetu Y05AQW 4 Beres Francisc Oradea.str.Transilvaniei nr.1 O,bI.K,sc.C,jud.BH
Y050FG 2 Sarvari Tibor Edward Satu Saligny nr.1 ,ap.40,jud.SM Y05ARN 3 Balini Horia liviu Baia nr.22,ap.58.jud.MM
Y050FH 2 Gajdos Csaba lehel Salu Mare,beI.Lucian Blaga nr.9,ap.16,j ud.SM Y05ASA 3 Fodor Dinu Mircea Oradea,str.Gh.Ooja nr. 15,j ud.BH
Y050FI 2 Csajkos Zsolt Satu Mare,str.Dari u Pop nr.7,bI.40,ap.1 ,j ud.SM Y05ASH 3 Nica Dumitru Baiul,ap.393,jud.MM
Y050FJ 2 Vanyi Islvan levente Satu nr.3,bI.19,ap.6,jud.SM Y05ASO 2 MorariuAlexei Dej,al.Gladiolelor nr.6,ap.1 ,jud.CJ
Y050FK 3 Makkai Zoltzn Aiud.slr.Avram Iancu nr.174,jud.A8 Y05AT 2 Iosif Satu Mare,str.Careiului nr.12,bI.11 ,ap.56,jud.SM
Y050fM 4 Weisz David Oradea,str.Bradului nr.18,jud.BH Y05ATG 2 Caulnic Ioan nr.57,jud.BN
Y050FN 4 Kis Ferenc nr.5.jud.BH Y05ATN 2 Posta Stefan Cluj -Napoca nr. 79, bl. V 4, ap. 96,jud. CJ
Y050FO 4 KissTIbor nr.6.jud.BH Y05ATV 2 Mierlu!'loan Oradea,str.Galileo Galilei nr.10.bI.X15,eI,4,jud.BH
Y050FP 2 Bodnar Alexandru Leontin Oradea,str.Spartacus nr.38,bl.X2,ap.11 ,jud.BH Y05AUG RUUS Roman Iosif Baia Mare,str.Narci selor nrA,ap.3,jud.MM
Y050FR 3 Rus Florin Oej,str.Dealul Rozeior nr.9,bI.T,ap.3,jud.CJ Y05AUK 2 BuiaSlefan ,sir. bl.A, ap.18,jud. BN
Y050FT 4 Pop Tiberiu CI uj-Napoca,str. nr. 32 ,bl.18 ,ap.35,jud. CJ Y05AUM 3 OebeikaAl exandru Corneliu Oradea,aLSulfinei nr.2,sc.2,ap.34,jud.BH
Y050FV 3 nr.37 ,jud.CJ Y05AUU 3 Mircea Aiud,str.Micro 3,bI.16,sc.B,eI.4,ap.17 ,jud.AB
Y050FW 2 Laar Istvan Cluj-Napoca,str.Herculane nr.17 ,ap.30,jud.CJ Y05AUV 2 Frenczy Csaba Sighetu-Marmaliei, str .N. Titulescu nr.23 ,jud. M M
Y050GA 4 Bejusca Viorica Maria 19,ap.1 Ojud.BH Y05AVF 4 Gales Traian Baia Mare,cal.Traian nr.4A,jud.MM
Y050GB 4 Cri stian Ocna lorga,bIA4,ap.36,jud.AB Y05AVJ 3 Driha' Viorel nr.Zimbrului nr.22,jud.BH
Y050GO 3 Moldovan Daniel Cluj-Napoca,str.GrMinarilor nr.14,jud. CJ Y05AVN 2 Lingvay Iosif Sighetu nr.26,jud.MM
Y050GG 2 Iancu Mircea Oradea,slr.Ecalerina Teodoroiu nr.32,jud.BH Y05AVP 2 Csiki Zoltan Alba nr.39.jud.AB
Y050GH 4 Dacian Vasile Oradea,slr.Progresului nr.105,ap.2.jud.BH Y05AVT 4 Oros Vasile nr.202,iud.MM
Y050GI 3 Regojan Ioan Uviu de Sus nr.321 ,jud.BH Y05AIJIN 3 Radu Mircea Baia Mare,slr.Rozelor nr.3,ap.1,j ud.MM
Y050GK RUS Kiss Zoltan Csaba Oradea,str.Vasile Conta nr. 7 ,b1.PC124,ap.1 O. BH Y05AWN 2 Bodorloan nr.2,bI.X1 ,ap.10,jud.CJ
Y050Gl 4 Cristea lidia Oradea,str.o.Cantemir nr.31 ,bI.013,ap.1 O,jud.BH Y05AWX 2 Moraru Simion Cluj-Napoca,str.Viclor Hugo nr.19jud.CJ
Y050GM 4 Boldis Remus Ioan Oradea,slr.C.Nottara,bLC,ap.1,jud.BH Y05AXA 4 Virgil nr.14,jud.BN
Y050GR 4 Robert Ivan Baia Mare,slr.Hortensiei nrA,ap.7,jud.MM Y05AXB 2 Bochi s Mircea Baia nr.34,jud.MM
Y050GS 2 Canciu Silviu Claudiu Blaj,str.ALGh.Golescu mA,jud.AB Y05AXF 2 Nemes Carol Cluj-Napoca ,str.Agricultorilor nr.20,bl. 04, sC.4 ,jud. CJ
Y050GT 4 Tomo Eva Oradea ,sir. Milcovului nr.28,bI.PB 75 ,ap.16,jud .BH Y05AXH 2 Chiorean Romul Aiud,str. Unirii, bl. 6,sc. O ,ap .31 .jud.A8
Y050GU 4 Moldovan Francisc Oradea,slr. M.I.Antonescu nr.125,bI.P39,ap.1 ,BH Y05AXI 2 Rusu Pompei Aiud,str. Micro lii"bl.16,sc.e.ap.20,jud.AB
Y050GV 3 Canciu Sil via Valeria Blaj ,str.A.GoIescu nr.4,jud.AB Y05AY 2 Csik Vasile Baia Mare,bd.RepubJicii nr.3,apA,jud.MM
'"
Y05AYT 3 Petre Ioan Cluj-Napoca,str.Bisericii Ortodoxe nr.45,jud.CJ

Y05AZO 3 Gavril Oradea,str.6 Martie nr.113,bLB2,sc. E,ap.1 O,jud.BH Y05lH 2 Mago Francisc Cluj-Napoca,bd.22 Decembrie nr.37,ap.39,j ud.CJ
Y05AZZ 3 lanitchiTitus Y05LJ 2 Ionel Cluj-Napoca,str.Petuniei nr.5,bI.C,ap.18,jud.CJ
Y05BAD 4 Hamza Lup v'Lucian Oradea,str.Stadionului nr.5,jud.BH YQ5U 2 Kiss Zoltan Oradea,strVasiie Conta nr.7,bLPC124,ap.10,BH
Y05BAH 2 MiholcaAdrian-Grigore nr.8,ap.30,jud. BN Y05LN 2 Csuzi Coloman Oradea,str.Transilvaniei nr.4,bLF9,sc.A,jud.BH
Y05BAT 2 Pokorny Iuliu Oradea,str.Sovata nr.34,et.6,ap.38jud,BH Y05LP 2 Pop Ioan Gheorghe Baia Mare,SIr.lon Slavici nr.2,ap.92jud.MM
Y05BBJ 3 PurdeaAugustin nr.20,jud.CJ YOSlQ 3 Ozsvalh Alexandru Baia nr.9.ap.41.jud.MM
Y05BBL 2 Nislor Vasile Oradea.str.C.Negruzzi nr.1 ,bl. PB20.ap.6,jud.BH Y05LR 2 Galbacs Iosif Oradea,str.Cazaban nr.S1.ap.88,jud.BH
Y05BBO 1 Gheorghe Oradea,slr.Lacu nr.9,bI.AN77,ap.1l,jud.BH Y05LT 4 Vigh Iosif Oradea,str.Gh.Doja nr.42,jud.BH
Y05BBY 3 GunzeJ Oradea ,sIr. nr.7, bI.F5,sc.A,et.2,jud. BH Y05LU 2 Tatu Ovidiu Alexandru Baia Mare,str.loan Slavici nr.6,ap.46,jud.MM
Y05BCX 3 Cucu Florin Dej,str.Crngului nr.4,bl.U2,ap.6.jud.CJ Y05LZ 3 Huzsa Gheorghe m.45,jud.SM
Y05BEB 3 CrisanAndrei Baia Mare,str.Odobescu m. 7 ,ap.17 ,jud.MM Y05NB 4 Vida loanAnania Baia ,ap. l ,j ud.MM
Y05BEF 3 Oancea Ioan Cluj-Napaca,str.Pata nr.16,bI.P7 ,ap.1S,jud.CJ YOSNS 2 Neaga Ilie Com'valea De Jos nr.123,jud.BH
YOSBEG 2 Bolos Emanuil Oradea,slr.6 Martie nr. n,ap.26.jud.BH YOSNT 3 Mociani Ioan Cluj-Napoca,slr.Oonath,bI.IX,ap.4 7 ,jud.CJ
Y05BEK 3 Bosancu Ilie Singeorz sir. T randafi rilor nr.50,jud.8N Y05NX 2 Brandabur Nicolae Oradea,str. 8umbacului nr.26A,bI.062, ap.39,BH
Y05BEQ 2 Incze Ervin Iosif Ocna nr.2S,ap.6,jud.AB YOSNY 2 Bakloan Cluj-Napoca,str.Horea nr.67,ap.26,jud.CJ
Y058ET 1 Canciu Emil Blaj,str.AI.Gh.Golescu nr.4,iud.AB Y05NZ 2 Marina Pavel Cluj-Napoca,str.Birsei nr.4,bJ.I,sc.6,ap.75,jud.CJ
Y05BEU 3 Irimie Iacob Y050A 3 Steuer Ludovic nr.44,jud.CJ
Y05BFJ 1 Stoicescu Adrian Alba iuliu Maniu nr.14,bI.A,sc.A,ap.17,jud.AB Y050AA 4 SargaAlexa Cluj-Napoca,str.Ni colae Iorga nr.7-9,jud.CJ
Y05BGH RUS Cosma Ovidiu Baia Mare,str.Secerei m.10,ap.33.jud.MM Y050AB 4 Rusu Virgil Pop de ,ap. 18
Y05BGH 2 Fodor Vasile Carol Satu nr.S1 ,j ud.SM Y050AC 2 Munteanu Sergiu Baia Mare,beI.Traian nr.1 ,ap.18,jud.MM
YOSBGL 2 MoJdovan Ioan nL11 ,sc.A,ap.1S,jud.CJ Y050AD 4 Galbin Gheorghe IIva nr.77S,j ud.BN
YOSBGO 2 Vutan Ioan nr.14,bI.P11.sc.1 ,et.2,jud.BH Y050AG 1 Tomo Gyorgy Oradea,str.Milcovului m.28,bI.P8Z,ap.16,jud.BH
YOSBGZ 2 Marius m.6,bI.F4,ap.19,jud.SJ YOSOAI 1 Nagy Ludovic Salonta,str.Hunedoarei nr.13,jud.8H
YOSBHW 2 Marina Marioara C!uj-Napoca,str.8rsei nr.4,bI.1 ,sc.6,et,2,ap.75,jud.CJ Y050AK 4 Kovacs Mihaly Oradea,str.Teodor Speranlia nr.11,bI.P81S,jud.8H
Y058JL 2 Papp Mihaly Oradea,p-Ia 23August nr.2,ap.7 ,jud.BH Y050AL 3 Laber Cornel Sighelu Decembrie nr.36A,MM
Y05BIM 1 Cristea Ioan Oradea,str.O.Cantemir nr.31 ,b1.D31 ,ap.1 Ojud.BH Y050AM RUS Biltiu Tamas Ti tus de Sus,str.M.Eminescu nr.5,jud.MM
Y05BIN 1 Szkazsko Anton Sighetu nr.93.jud.MM YOSOAW 2 Ene Cristian . Vtaicu,bl.B4,ap.S,jud.8H
Y05BJA 3 Iosif Alesd,str.Rndunicji nr.8,jud.BH Y05OA)( 4 Lukacs Laszlo Csaba Oej.str.Aurora m.6.bI.P2,ap.37,jud.CJ
Y058JJ 3 Lariu Horia Marius Oradea,slr.Moscovei nr.25,jud.BH Y050AY 4 Cacan Gheorghe Oej, str. Gladiolelor nr.8, bl.B7 ,ap. 3,jud. CJ
Y05BJR 4 Tofeni Victor Viorel Y050AZ 3 Skriccek Alexandru sat. Blaja nr.32.jud.SM
Y05BJW 2 KormosAlexandru Baia Mare,slr.Bucovinei m.2A.ap.31 ,jud.MM Y050BA 3 JuncAdrian Traian sat Haieu Mare nr.92A,jud.BH
Y05BJY 3 Cosma Octavian Baia Mare,str.Fructelor nr.9B,jud.MM Y050BE 4 Kiraly Pavel Oradea,str.Flamarion nr.11 ,bI.PB2l,ap.16,jud.BH
Y05BKD 2 HaiducTiberiu Y050BF 4 Ivanciuc Vasil e Com.8rsana nr.5a,jud.MM
Y05BKE 4 Singeorzan Ilie liva nr.134,jud.BN Y050BJ 4 Jager Wilhelm Oradea,str.Apelor Calde nr. 6, b1.X7, SC.A,el. 4, BH
Y05BLA 1 Durdeu Vasile Cluj-Napoca,str.Putna nr.5,bI.M1 ,sc.1.ap.4,j ud.CJ Y050BL 1 MunteanuAdrian Francisc Carei,cal.Mihai Viteazu,bI.MVa,ap.5jud.SM
Y05BLC 2 BalinlArpad Eminescu nr. 1.jud.SJ Y050BO . RUUS Cmpeanu Ionel Blslrila,Slr.lntrarea Muncelului nr.3,jud.BN
Y05BlD 3 DeacVasile Cluj-Napoca, nr. 1,sc.4,ap.28,jud.CJ Y050BP 4 Olah Szabolcs nr.694,jud.SM
Y05BLI 3 Chiorean ionel nr.82,sc.2,ap.42,jud.CJ Y050BR 2 Bejusca Dezideriu Bunar nr.10A,jud.BH
Y05BLR 2 Incze Ioan Iov Gherla,slr.23AugUSI nr.10,jud.CJ Y050BS 3 Ovidiu Sebastian Alba lulia,str.Gemina nr. 1 ,bl.AC19 nr.3,jud.CJ
Y05BLW 3 SzelAgnes Oradea,slr.Transilvaniei nr.4,bI.F9,sc.A,jud.BH YOSOBT 4 Marius Daniel Traian nr.46,ap.12,jud.BN
Y05BMT 3 Vasile Cluj-Napoca,str.V.Hugo nr.11 ,j ud.CJ Y050BU 3 GulTraian Baia nr.81,ap.27,jud.MM
Y05BMZ 3 Erdohati Gheza Diosig,str.Viilor nr.96,jud.8H Y050BV 4 Danci Mihai de Sus,str.Rindunelelor nr.131,jud.MM
Y05BOL 3 Conradi Emest Alba nr.16,ap.26,j ud.A8 Y050BW 3 Tatu Serioja Ovidiu nr.24,jud.BN
Y05BPP 4 HoJlandus Jozsef Cluj-Napoca,str.Maxim Gorki nr.58,jud.CJ yas08X 4 Benedek Eduard Cluj -Napoca,slr.Micus nr.1 ,ap. 136,jud.CJ
Y05BPQ 4 Lupu Nicolae Vasile Cluj-Napoca,slr. Ti pografiei nr.18.ap. 7 ,jud.CJ YQ50BY 2 Szocs Levente Ferenc Ocna nr.186,jud.AB
Y05BPU 4 Becichi Gheorghe Cluj-Napoca, str.Razoki,bl.1 ,sc.A.ap.1 O,j ud. CJ Y050CA 3 TirziuAurel Jibou,str.Avram Iancu nr.37,bI.18,ap.7 j ud.SJ
Y05BPW 3 Variu Florian Salu Mare,str.Uzinei nr.247,jud.SM Y050CB 4 Stefan Marius Pavel Oradea,str.Sovata nr.87 ,bl.Ql O,sc.B,et.4,jud.BH
Y05BQA RUS Muresan Vasile Baia Gh.Gh.Dej nr.ajud.MM Y050CC RUUS nderco Satu Mare,SIr.Avram Iancu nr.aO,jud.SM
Y05BQO 2 Dumi tranAlexandru nr.44,jud.SM Y050CD 3 Bacsadi Mihai Oradea, str.Spitalului nr.42,bI.B,ap. 7 ,jud.BH
Y05BQE 3 Pasca Ioan Oradea,str.Splaiul nr.11 .bLC4 ,sc.D,jud.BH Y050CE 2 Nicolae Alba nr.1S,bI.B6,ap. 19,jud.AB
Y05BQl 3 Gheorghe m.4,jud.BH Y050CF 4 Eufimie Eugen Oradea,slr.Slalinei nr.21A,bLPC48,ap.9,jud.BH
Y05BQQ 1 Ioan Salu Mare.slr.lon Vidu nr.5,ap.2,jud.SM Y050CG 4 Solcan Grigore nr.80,ap.17 ,jud.BN
Y05BQS 4 BalintVasi leAureJ Baia nt.1 Ojud.MM Y050CH 3 Hasznosi Sandor nr.1 S,jud.BH
Y05BRE 2 Blejan Oradea,str.dr.P.Groza nr.19,jud.BH Y050CI 3 Ninacs loa'n ,ap.6,jud.SM
Y05BRF 2 Boncu Valeriu m.67,jud.BH YOSOCJ 4 Junc Petru Oradea,str.Cartier Nou nr.12,bI.H1 ,sc.F,jud.BH
Y05BRG 3 Nyuzoloan Oradea,al.Zidarilor nr.3,bLZ1 b,ap. l jud.BH Y050CK 4 FarcasAdrian nr.17-19,bI.A 1 ,ap.7
Y05BRH 3 Gherdan Liviu Gheorghe Oradea,str.Spitalului nr.59,jud.BH Y050CM 4 Sorina Magdalena nr.17 -19,bI. A 1 ,ap.7
Y05BRY 2 NyiriAlexandru Salu nr.14,bI.21 ,ap.8,j ud.SM Y050CN RUS Copindean Ovidiu Nicolae Ocna nr.11A,jud.A8
Y05BRZ 1 Spitzer Paul Oradea,bd.Oacia nr.56,bl.U3iC!P.37,jud.BH YOSOCO 3 Karoly sat m.398,jud.SM
Y05BSG 3 Haiduc Ioan Salu Y050CP 2 Salu Mare,caLTraian nr.2,ap.S2,jud.SM
Y05BST 2 O!ahStefan Silvaniei,slr.Partizaniior nr.14,bI.M1 ,ap.9 Y050CR 3 BotezanAurel Ocna
Y05BTO 4 Coroiim Petre Uniri i nr.3,jud.CJ Y050CS 3 Keresztes Dionisie Clu}-Napoca,str.Kar! Marx nr. 103,jud.CJ
Y05BTE 4 Major Ioan Gherla,str. Pluga rUor nr. 4.b1.F 1 ,sc.2 ,apAO ,jud. CJ O
,....
<,'
toarele BC se pot distruge, curentul
crescnd f oarte mult. n locul
difuzorului se pot conecta cu
ntre 100 4 KQ.
se folosesc de mare
se va la o
de de 10 - 20 O,
pentru a nu se afecta
sistemului AGC. Tot se va proceda
se pentru difuzor un
alt amplifi cator de put ere conectat
printr-un condensator la pinul 6 al
circuitului Detectorul AGC nu
este clasic (cu diode
condensatoare). Conectnd o
n Serie cu tranzistoarele
(100 - 180 O) , se di rect
semnalul AF redresat (numai o
dar nefiltrat. Impul surile
condensatorul de 220
prin intermediul diodei se
o tens i une lent care
"anvelopei "
semnalului AF. semnalul AF
scade, dioda se
condensatorul timp de 0;5 - 1
secunde t ensiunea de
AGC (se lent prin
de 15 KO) . Receptorul
deci un timp amplificarea
care sensibilitatea
semnalul AF dispare) .
semnalulAF apare din nou (sau
de valoarea
condensatorul se rapid prin
S-a realizat principalul deziderat
al unui sistem AGC pentru SSB
anume o de timp la
sau semnalului o
mare de timp la
sau semnalului. Valorile
condensatorului din sistemul AGC
ale rezi stoarelor aferente sunt destul
de critice aici loc pentru
experimente. ca orice AGC
derivat din audio, sistemul
fenomenul de "pumping" la anumite
semnal e puternice. Ulil iznd
atenuatorul manual di n f i gura 5,
va fi acceptabil de n
orice nu este
posibil ca un sistem AGC att de
simplu dinamice
superioare unor sofisticate sisteme
AGC profesionale, dar la simplitatea
schemei, este

se modi ficarea
nivelului audio n difuzor, a se
afecta si si stemul AGC, se poate
TEHNIUM Nr. 4/1997
monta un reostat serie cu difuzorul (O
- 100 O) , sau se poate conecta
un AAF de putere separat ,
cu potentiometru de vol um.
n acest caz cele tranzistoare BC
doar pentru AGC.
Un redresor simplu ce 15
V se poate realiza cu diode un
transformator de sonerie. Schema cu
dublare de tensiune permite
a 25 28 V la bornele
condensatoarelor nseriate, deoarece
transformatorul de sonerie
cam 10 Vef, consumul este mic
la bornele de "8V" . Becul folosit ca
de balast poate semnaliza
un scurtci rcuit la Se poate folosi
un alt alimentator stabilizat.
Nu se montarea
unui ARF n locul condensatorului de
3,9 pF n circuitul de intrare, deoarece
este posibil
Conform unui vec hi dicton
radioamatoricesc, "cel mai bun ARF
este antena Este
folosirea unei antene filare bine
degajate, care cu coborrea
totalizeze 20 - 40 m. Folosirea unui
circuit de adaptare simplu (figura 7)
este Acordul acestuia se face
ureche sau se poate conecta un
instrument pe linia deAGC se poate
astfel benefi cia de un S-metru.
Montajul se pe un
circuit imprimat, cu respectarea tuturor
regulilor cunoscute pentru montaje RF.
Cele 10 bobi ne au tip de
de spire fiind indi cat
pe Se va cont de
din TEHNIUM nr.81
1996.
La punerea n se va
verif ica n ord ine: redresorul ,
amplificatorul AF, oscilatoarele, DP
SF.
La fiecare etaj se va verifica n
prealabil regimul de curent continuu,
conform din catalogul de
ci rcuite integrate. De la pinii
14, la TAA661 se va o
tensi une aproximativ pe
de cea de la pinul 13. Conectnd
un osciloscop un la
pinii 8 se pot ver ifica regla
oscilatoare le pe indicate. n
cel mai caz se va ncerca
oscilatoare lor (sau a
armonicelor impare ale acestora) ntr-
un receptor cuplnd antena
acestui a la pinul 8 print r-u n
condensator foarte mic (pF, respectiv
zeci de pF). nu se dispune de un
generator RF, fi ltrele se pot acorda
cu semnal de l a pe
"maximum".Circuitele de intrare se
n mij locul
gamei (3700 KHz) . Mult mai delicat
este acordul filtrului FI. Se va conecta
la un se va
aplica de la generator o
(sau de la Se va
asupra VFO cnd se
la 2KHz (n ipoteza
oscilatorul de are
1087 KHz). Se poate aprecia
aproximativ de 2 KHz ...
auditiv, dar mai exact.
Di n cel e al e
condensatorului variabil di spuse n
jurul de "zero beat", pentru care
se 2 KHz, se alege de
mai mare rotorului
extrase mai mult din st ator). Se
apoi succesiv pe maxim
circuitele L6 - L9. Ca verificare, la
condensatorului variabil,
se va auzi mai
slab (conform curb::i din figura 4d) Se
poate apoi acordul oscilatorului
al doilea, a se mai asupra
filtrului , optimiznd decalarea
cu 1,8 - 2 KHz. Se va face
un compromis ntre atenuarea benzii
l aterale nedorite redarea
audio joase. Abia n final
se pe o emisiune SSB. Nu
filtrul FI direct pe o emisiune
SSB stri ca totul). Filtrul RF se
poate acorda pe viu, pe o emisiune
SSB n jur de 3700 KHz, cu antena

Sistemul AGC
f orma curbei de
seleclivitate, deoarece
a ambelor
benzi laterale la nivel.
semnalul l a intrare eventual
AGC n cursul regl ajelor.
Seria lor se
aici . Autorul succes este
convins realiznd reglnd acest
receptor mai mult SSB
radio n general dect construind
cteva transceivere cu filtre industrial e.
Nota redactiei : Despre autorul
articolului, prof.dr.doc.ing. Gheorghe
Cartianu, creatorul de
afirma "are radio
n snge".
11

R162
VI
'"
Rl 58 RI57 1 R1 56
+ SV

.
4.7uF 4.1uF
IOV 16V
SCHEMA ELECTRONICAA RECEPTORULUI DE
INTEGRArOI?
TENSIUNE
VARICAP

J 330K
I !cl02 C1S9
lC1Ql -uP DE COMENZI
PCA!l4C440
L-____ -+ __ C"="=':r-LI-jTDAC
VCC
10'


42 ICl06
I OQnF
" ,
l -=$="
R132 RIOl2 ,

............,J. ""----' 21<2 '---oI 31(
STBY
4 1 R199
'--"I OOE
d O J!l.2.!.,.
lOOE

__ -r ____ .-__ -t ____ ____ +-_____ ____ t-______


3K 31<
SOA
R134 R102
4 SAT SCI 39
RI97
'---' 3K '----' 31<

__ ______ ;"=,=ro ==",, ____ -t ______ -"SL1'CONT


31< I I<
SYSTE M
H
Rl CA
R145 r .Q1 4 4 Rl43
101< l 101( 3K6
lK
-& ""E"
fl201
1'1137 1
MB +12Vl "':i"E'7' '--"--
10'
R148 R149 r RIS3
5 1<6 51<6 L 5K6
1
Bl
1? -f=1-'
1l 13!
Qll4
14020
BH RI60
MS
H
VI
3x27 Ohm
MJ201
iUNEn
,
R24J
",
Rl52
SKO
QlOJ
14020
RISl
SKO
QI02
14020
Rl50
SKO
R12J
Rl22
Rl47
Q10I
14020
VHFH
JxJJK
HOl IlrrrrrJ OI05
H04
,.,
a.J OIOI
,.,
VHFH Ll Dl02
,.,
4xl N4148
(SELECTOR DE CANAlE]
o S 3
AFC
"'00
l201
100E
1
TP201

INTfRMEDIAAA
f-
R204
47'

,ov
C252
10F
C220 -.J t-o=>
C2:t 1 J 9M 1: lo pinii
" SAW l20lA 8 $1 9
' ''' ".j S '"H al IC'02

Q201
\.il .,310 f----13 LJ f--CiQ:>
R201
'Kl
R209
I Kl
R210
'lE
1-- FILTRU
1_",213
I - rronf
SAW lnF
PR!':AMPlfF!C:ATOR F.I.
, 6 IfUE
VHFl 7 VHH
VHF-H 6 VHF-H

AFC 9 AfC
UHF 10 UHF
F
VTR
12 EXT
HOO 13 HDO
HOl 14 HOl
H02 15 H02
HOJ 16 HOJ
H04 17 04
H05 18 HD5
HD6 19 HD6
'-+--__
+5V
,",C
D124
.:ii t;: iN4148
HOO
R1 J O
L..-.-..I31<3
HOS /3212-
"3
EFFECT
SHDO
RMOT
SHOI
RESET
XTAl2
XTALI
TEST
37
36
3S
R1l9
34
11(
-L
10Qpf
,.-----I!=- ...:...j
33
1"
F-' D XT101
hl -:;=- lOMHZ :-:--'
[1:.
.. fft,,, 1 <
Rl63
IOENT
[ 31<6
__ r-________________ -1
VSYNC __ +-__________________
HSYNC "' 0'-1--------------'-----1
RIll
FS
BlUf
,
011>5
B20e
GREEN 3
Rl66
820E
"EO ____
r I 820E
TP207
II CI60
" 470pF
J tC I61
II 410pF
" CI62
II 470pF
IICI 63
.'. '.470
p
F
R10JZ
II.,.

It:-.
II.

RI28
(CAUtARE]
SWll
PROGRAM
UF

PROGRAM
nI DQWN
]
H03
RI 27
HD2
R126
RI 25
RI24

svm
SEARCH
3KJ UI
3"
3"
IPLUS T' MINUS
SWO'
(MEMORAREI r STOUE

E T.V. IN CULORI ROYAL (RECOR) -partea
RI S4
' 0<
='"
RI03
0122
'50'

--;-:
STANDBV lED
RIO!
" 470E
Ql09
14020 +5v
$102
SW13
(RECE PTOR
STAND 6\'
ON/OH SWIICH
+ 5V
TElECOMANDA
Fel04
R170
680E
RI 72
"
R175
"
.5V
Q l1 3
J4020
FalO3
BEAD
,
HSYN
INFRAROSU)
"
MODULE
+5V
SIG.
D
GNo
fRIQI
SBX161D
Fel02
8fAD
Ho.
VR102
'"
+
,V BATERIE
.11
149

1"
00'

f'19 "'!


:: H?53A It'" Irl53A
R\69
'"
l

R191b
" "

R190
\:t\ 14020
5;(6
QllO
BC33?
RI6a
331<

COLI COl2 COl3
>100 KlDa KI16
UNI


Kl01 Kl09 Kl17
UN2

""';-<>-1

Kl02 Kl10 K116
LlN3
-<;-<>-"1
>-07"'''1
>-0-<>-"1
'"
1( 103 1( 119
LIN4
f-<:-<>-"1

KI04 )(112 K120
LINS
>-0-<>-1
SI'
>-0 ___ '1
SA+
Kl05 1013 1021
LlN6

>-0"71
MUT
Kl06 K1I4
UN7


1< 107 )(115 .
LI NS

STU
LOll
lelQ3
SAAJ010 7
,
U
,
UNI
,
,
5

7
,
LINS 9
lIN7 10
lIN6 II
LINS
"
lIN4 13
-t
COL4 GOl5
1<134

K133

K128

K129

K138

SLP
':d
EMITATOR DE TELECOMANDA
e: -
- -
-
-'"
-
-'"
"""
,-
""

&O
1-
SWOT
""A>.OG
SELECI
R17 4
R170
RI77
R178
SW12

IPLUSj
(SELECTAREA
FUNCTIILOR
ANALOGlCE)
"
"
"
"
rC::oiiii[C] , lNTRARE AUDIO
IC701
TOAI013S
R704
5
, , 4ElIIW
fl703
220K
C703 C707

! OCO,
fl701
C708 C702 C700
IMI IMI
5<0

11 702
J'"
,,' 470uF
'"

f6V
'"
.",- .",-
C704
f6V
. AMPLIFICATOR DE AUDIOFRECVENTA
"
COLI
27

COL6
5 COL5
,
COL'"
23 COlJ
"
COL2
2f COLI
,O XT1 02 429KH
P-Jr5
-+-
R193 :T
IB
0<,
17 lINI
16 tlN2
"
lIN3
COL?
CO<'
KI56
>-0-<>-1
AV
K163
-:"1
IPt RC 4021PSj
SP702
3W SOhm
SP701
3W SQhm
DIFUZOARE
============================:;=== VIDEO-T.V.
DEPANAREA TELEVIZOARELOR N CULORI (IV)
Etajul preamplificator FI
(urmare din trecut)
1.Etajul preamplificator
Etajul preampl ificator FI cale-
are rolul de a ridi ca nivelul
semnalului de FI de la
sel ectorului de canale pentru a
compensa atenuarea
de filtrul cu de
(tipic 20-30dB). precum de a oferi
de
la selectorul ui de
canale respectiv pentru atacul filtrului ,
Selector Preampli ficator
de
f---<:> f----<:' canale F.I.
(Iuner)
26 .. 36dB 10. 20dB
Figura 1
cu de (SAW).
Compensarea este
n vederea unui factor de
zgomot al de
(selector, etaje de FI),
amplificarea ar fi
n general n lipsa etajului
preamplifi cator FI.
O a
pe de la
intrarea circuitului integrat este n
figura 1. valorile date
sunt estimative, n vederea
calitative a rolului preamplifi catorului
FI, n cazurile concrete putnd exista
unele de la datele prezentate.
Se nu ar exista
preamplificatorul de FI , de
conversie al selectorului ar fi anulat de
pierderile din filtrul SAW. n acest caz,
raportul semnal/zgomot existent la
intrarea selectorului nu ar fi
ci ar fi deteriorat ntr-o oarecare
de factorul de zgomot al
etajului mixer din selector, care este
important.
Dar este posibil ca etajul
preamplificatorul FI
efecte nedorite n cazul unei
excesive. Acestea sunt n principal

a) Amplificare
care poate duce la

sau la limitarea vrfurilor de
RF, deci amplitudini i
impul surilor de sincronizare si
14
Filtre cu de
ing. Naicu
ing. Horia Radu
modificarea nivelului de negru sau la
desincronizare (similar cu reglaj ul
al RAA) pentru
semnale mari;
b) Raport semnal/zgomot redus
premature n a
RAA selector. este
pentru a nu se produce
fenomenele de la punctul anterior la
niveluri mari de semnal de intrare,
reglajul de RAA selector nu se poate
face astfel nct amplificarea
Filtru
SAW
-15 .. -30dB
etajului de RF al
de l a -6dBmV l a + 15dBmV
(0 ,5mV+5,5mV). n acest caz, pentru
semnalele din partea a
acestei plaje, raportului
semnal/zgomot este practic
iar pentru semnale
mai mici , este necesar, se pot
utiliza amplificatoare externe, ieftine,
acordate n canalul respect iv, cu
zgornot oricum mult mai mic dect al
tip de selector. De asemenea,
un alt motiv pentru neintroducerea
selectorului fie
la niveluri prea mici ale
semnalului de intrare,
care nu pot acoperi
zgomotul . intern al
componentelor.
Pentru selectoarele
intrarea n a reglaj ului de RAA
selector trebuie se realizeze la
Figura 2a
niveluri cuprinse ntre 1-3mV (60-70 2 Q-:::::"':"'....,_"':''=::::Jr--05
dBmV). regl ajul se face la niveluri
mai marr apar fenomenele de la
punctul (a). iar se face prea
devreme, apare fenomenul de la
punctul (b), deci alegerea
preamplificatonului de FI este extrem
de pentru a asigura o
imag ine de calitate pe ecranul
televizorului.
n
li psa preamplificatorul ui de FI
nu duce la o a
raportului semnal/zgomot n multe
cazuri este (de exemplu n
televizoarele color NEI). cazuri
n care de TV nu introduc
Figura 2b
4
3 Figura 2c
Figura 2d
acest etaj suplimentar, realiznd o preamplificatorului FI I poate constitui
economie de componente cu faptul o amplificare mai
n oarecare a a de RF reduce mult
raportului semnal/zgomot.Acest lucru posibilitatea i lor
este pos ibi l unor nedorite, manifestate prin nnegrirea
selectoare circuite integrate cu ecranului la anumite
ampl ifi care mare faptului zgomote anormale pe sunet,
semnal ele uzuale transmise prin la comutarea canalelor etc,
de (eventual prin de pot fi cu un
cablu) au niveluri relativ mari, n plaja analizor de spectru conectat la iesirea
TEHNIUM. Nr. 4/1997
,. .'
Y05DPC RUUS Vaida Traian Marius ,str. Republicii nr. 22,jud .BN Y05BTF 3 Pop Darei cel Mare nr.1 S,ap.11 ,jud.BN
Y05DPO RUUS Tamasan Iuliu Florin nr.1.bL4,ap.Sjud.BN Y05BTS 4 Cornescu Traian Cmpia Turzii,str.Ecaterina Varga nr.18,jud.CJ
Y05DPE RUUS Ci rcu Victor Nicolae bLA5,ap. 7 ,jud.BN Y05BTI 3 Iosif Vlaicu nr.42.bLV12.ap.64
Y05DR 1 l odoAJexandru Cluj-Napoca,slr.Horea nr.67,ap.27,jud.CJ Y05BTZ 1 Moldovan David Cluj-Napoca,sl r. Peana nr.3,bI. 16,ap.1S.Jud.CJ
Y05DX 2 Barna Gavril Oradea,slr.Karl Marx nr.14,bi.PC111 ,ap.8.jud.BH Y058UM 4 Bocica Pavel Gherla,Slr.Cluj ului nr. 3. ap. 24,j ud. CJ
Y05JH 2 Bugy Paul Com.Diosic,sat.Vaida nr.10,jud.BH Y05BVN 2 Farcas Viorel Vasile nrA,ap.57.jud.CJ
Y05KAD 2 RadiocJubul Baia nr.17,ap.62,jud.MM Y05BVT 3 Raliu Ioan Oradea.str.Dobrogeanu Gherea nr.6.j ud.BH
Y05KAI 2 Radioclubul Cluj Cl uj -Napota,str.Eroilor nr.40,jud.CJ Y05BWD 4 ComanAurel ,str,Viorelelor nr. 5,jud. BN
Y05KAP 2 RA. Mun. Sighelu Mar ma!iei . Sighelu Mar Maniu nr.31 ,jud.MM Y05BWI 2 Jagher Gheorghe Baia nr.89,apA1.jud .MM
Y05KAQ 2 C.J.E.F.S. nr.1 ,jud.BN Y05BWU 3 Horvat Istvan Oradea,str. Foraj ului nr.1 ,b1.1 B,sc.A,apA,jud.BH
Y05KAS 2 Unirea Cluj 1 Mai nr.2,jud.CJ Y05BWO 2 Doroga Valentin Narcis Alba m.6,jud.AB
Y05KAU 2 Radiocl ubul Bihor Oradea.str.Dumitru Petrescu nr.1 ,jud.BH Y05BWO 1 Ungur Florian Oradea,slr.Cazaban nr. 16,bLPB 17 .ap.9,jud.BH
Y05KAV 1 Radioclubul CSM Cluj nr. 7 .jud.CJ Y058WY 4 Viclor nr.36.sc.B,ap.30,j ud.BN
Y05KAW 1 Radioclubul Salu Mare nr.2,jud.SM Y05BXD 3 ToncaAngeli a Oradea,str. r'Ir.33,j ud. BH
Y05KBP 2 Radioclubul Salonta Sindicatelor m.16,jud.BH Y058XF 2 Marta Ioan Cluj-Napoca,str.Moldoveanu nr.5,bl.U 1 ,ap.1
Y05KDC 3 Radioclubul Beius nr.16,jud.BH Y058Xr 2 Dican Tiberiu nr.36,jud.AB
Y05KDI 3 Liceul Ind. Cmpia Turzii ' nr.115,jud.CJ Y05BXJ 4
Y05KDJ 3 Metalul nr.26,jud.AB Y058XK 3 Nemeti Iosif Cluj-Napoca,slr.Mesteciniior nr. lx B,ap. 1 O,jud.CJ
Y05KOK 3 Casa Armatei Cluj Cluj -Napoca.str.Vicloriei nr.2,j ud.CJ YOSBXM 4 Emil ian Cluj-Napoca,str.Pasreur nr.24.bUx U,ap.8.j ud.CJ
Y05KOP 2 Casa Elevilor copiil or str. Petre lspirescu nr.21 ,jud.BN Y05BXN RUUS Muresan Emil 1 ,ap. 16.jud.BN
Y05KDV 3 Radioclubul Aiud,str.23August nr.37,j ud.AB Y05BXO RUU$ Bellic Ooru Marcel C7 ,ap. 6.jud. BN
Y05KDW 2 Cl ubul Copiilor Oradea Oradea,slr.Muzeului nr. 2,jud. BH Y05BXP RUUS Petru Mihai nr.6,jud.aN
Y05KDX 3 Clubul Copii lor Oradea Oradea. str. Muzeului nr.2,jud.BH Y058YC 4 Popan Viorel Seini,slr.Cuza nr.1,ap.16,jud.MM
Y05KDZ 2 Casa Elevilor copiilor m.9,j ud.BN Y05BYL 3 Bira Kalalin Oradea,slr.Triumfului nr.1 ,bI.03,sc.A.eIA,jud.BH
YOSKHI 1 Clubul Copiilor elevilor Blaj 1848 nr.8,jud.AB Y05BYV 3 Juhasz Altila Francisc Oradea,slr.Karl Marx nrA,b1.D1 05A,ap.1 ,jud.BH
Y05KLA 3 nr.47.jud.MM Y05BYX 2 Golas Carol Budoi,nrA.jud.BH
Y05KLB 3 Cl ubul elevilor de Sus de n(.21 ,jud.MM Y05BYV 3 Petri Janos nr.39,j ud.BH
Y05KLO 2 Radiocl ubul nr.12,jud,SJ Y05BYZ 3 Kovacs Islvan Oradea,slr. O. Cantemir nr. 77 ,bl. C4 ,sc.6.ap A2.BH
Y05KLF 3 Clubul Sighetu Marem aliei,slr.Mihai Eminescu nr.8jud.MM Y05BZZ 2 PopVasile Satu Mare,str.Careiului nr.7,bl.C9,ap.20.jud.SM
Y05KLG 2 Clubul Copiilor elevilor nr.27,jud.SJ Y05CAG 3 Costin Mircea Rus nr.26,jud.MM
Y05KLH 2 . Rapid Oradea nr.3,jud.BH Y05CAL 2 Custos Tiberiu nr.51.bl.C1 O,ap.129
Y05KLK 2 Clubul Copii lor Aiud Alud,str.Gheorghe Doja nr.1 ,jud.AB Y05CBB 4 Kakucs Tiberiu Cluj-Napoca.str. Bujorului nr.2.jud.CJ
Y05KLL 2 Radioclubul Dinamo Oradea nr.2,jud.BH Y05CBX 2 Crisan MirceaAdrian nr.56,apA,jud.BN
Y05KLO 3 liceullnd.r'Ir.2 Eleclrotehnlc nr.8,jud.BN Y05CCF 2 Cimpoca Dumilru Unirii nr.12.ap.3.jud.CJ
Y05KLP 2 Clubul Copiilor Dej Dei ,str.Nicolae Titulescu nrA,jud.CJ Y05CCG 3 Chiorean Ioan Si ngeorz. str.Stejarul ui ,bl. B2.ap.8,jud.BN
Y05KLT 1 Grup de Cluj-Napoca,str.Moliior nr.7S-S0jud.CJ Y05CCQ 3 Jitar Dumitru Cluj-Napoca,str.lon nr.4,bl. E1 ,sc. 8,eI.2,
Y05KLU 3 Casa elevi lor Vulcan nr.16,jud.8H Y05CCR 4 Toma Tiberiu Sorin cel Mare nr.24,ap.64,jud.BN
Y05KLV 4 Lic.lnd. Mecanic Singeorz nr.40.jud.8N Y05CCX 2 FatolAlexandru Cluj-Napoca,str. Rapsodiei nr.15,bI.P6,ap.29,CJ
Y05KLW 3 C,P.S.P.Marghita Marghita,str.Republlcii nr.13.jud.BH Y05CDE 3 Mihalea Nicolae nr.21 ,jud.BH
Y05KL.X 3 Casa Copiilor elevilor nr.55,jud.SJ Y05COF 3 Oiaconu Corneliu
Y05KMM 2 Clubul Copi ilor elevilor Baia Mare.str.Pelofi nr.8,jud.MM Y05COH 4 Sremcevici Lauren!iu
Y05KNG 3 Clubul Elevilor Singeorz STngeorz m.9.jud.BN Y05CDO 3 Gheorghe
Y05KfA 3 C.P.S.P. Ocna Ocna nr.37,jud.AB Y05CEA 2 Cristea Siefan Aurel Aiud.slr.Aurel Vlaicu nr.S,jud.AS
Y05KT8 3 Liceul industrial nr.2 Cluj Cluj -Napoca,str.Sis!rilei nr.21,jud.CJ Y05CEF 4 Secasiu 'loan Progresului nr. 65 ,jud.AS
YQ5KTC 3 RA nr.5,jud.SJ Y05CEK 4 lUCan ,sir. bl. N2,ap.1 O,jud.8N
Y05KTD 4 Cuprom Baia Mare,str.Horea nr.46,jud.MM Y05CEO 3 Petruca F.lorian Oradea,aLCartierului Nou nrA,bl.L3,sc.Ajud.8H
Y05KTF 3 Intr. Sinteza Oradea nr. 3SA,jud.B H Y05CEP 3 Popovici Marcel F!ori n Oradea,str.Olarilor nr. 30 ,jud. BH
Y05KTl 3 Minerul nr.49,jud.MM Y05CER 3 Roman Vasile Sighetu vileazu nrA 7 ,jud.MM
Y05KTJ 4 Rodna nr.1 001,jud.BN Y05CES 2 Kalz Gheza Sighetu cel Mare nr.32.MM
YOSKTK 1 Clubul Elevilor Carei Carei,bd.25 Octombrie nr.1,j ud.SM Y05CET 4 Decean Felicia Vi clorita nr. S8.jud.AS
Y05KTN 3 Clubul Copiilor elevilor Baia nrA,j ud.MM Y05CEU 3 Bologa Maria
\
Cluj-Napoca.str.AJexandru nr.21 ,b1.C1
Y05KTO 3 As.Sp. Victoria Alba Iulia Alba nr.2jud.AB Y05CFI 4 Sem Mircea Ocna nr.18,ap.6,jud.A8
Y05KTS 3 As.Sp. SpartacAlba Iulia Alba 1 Mai nr.1,jud.AB Y05CFJ 3 Pop Liiu Septimiu nr.1 ,ap.1 ,jud.BN
Y05KTI 3 As.Sp.Orumuri Cluj nr.79.sc. IV,jud.CJ Y05CFM 4 Jurgiu Tudor lunca Sprie nr. 176,jud.8H
Y05KTU 3 As.Sp.Drumuri Cluj Cluj-Napoca,str.Karl Marx nr.128,jud.CJ Y05CFO 4 Comean Ioan nr.6,jud.AB
Y05KlW 1 Rom. Post. Telecom Bihor Oradea,slr.R.Cojocaru nr. 12,j ud.BH Y05CFP 3 Bakos Iosif nr.34,ap.83.jud.CJ
Y05KTX 1 S.C.Marioli S.R.l. Com.Feldru nr.670jud.BN Y05CFX 4 ,PopPetru nr.72A,jud.BN
Y05KTY 1 Radiocl ubul Electronislul Alba luli a,str. T.VJadimerescu nr.39,jud.AB Y05CGB 2 Gasparelloan Cluj-Napoca,str.Gheorghieni nr.182,ap.5,jud.CJ
Y05KTZ 1 Radiociubul Drumuri Poduri Meses, Cola 715,jud.SJ Y05CGC 3 Stanci u Remus Ioan Cluj-Napoca,str.Firiza nrA,bLA3,ap.22.jud.CJ
Y05KUW 1 kNord Wesl Baia Sprie,slr.Sasar nr.6,jud.MM Y05CGM 3 Muresan Alexandru Maxim nr.44,j ud.A8
YOSLC 3 Moldovan Valeriu Satu Mare,al.8egoniei nrA,ap.1 5,j ud.SM Y05CGO 2 Munteanu Ioan Recea nr.26,jud.MM
Y05LE 2 MakraiTiberiu Satu Mare,str.Uzinei nr.6,bLUU6,ap.22,jud.SM Y05CGQ 3 Hegysi Zoltan nr.2.bl.X4,ap.1 O.jud.BH
...... Y05CGW 3
U1
Dorel Tauti Magheraus nr.24,jud.MM
Y05CHD 4 Molnar loan Com. Rodna.bI.6.ap.4.jud.BN Y05CUA 3 Asproiu Claudiu nr.82.bl.82,sc.A,et.7,j ud.BH
Y05CHJ 3 Vesa Marcel Ocna Mai.bI.38,ap. 13,jud.AB Y05CUB 3 Zinga Gheorghe Cl uj -Napoca,str.Peana nr.14,bI. L9.ap.40,jud.CJ
Y05CHK 1 Miko Ioan Salonla,slrAI.Cuza nr.4A,jud.BH Y05CUC 3 Flonta Viorel nr.6,bl.C1.sc.A,jud.BH
Y05CHV 4 Zsejki Iul iu Decebal nr.25,ap.3,jud.BN Y05CUP 3 Timis Octavian ClujNapoca.str.Peana nr.11 ,ap.24,jud.CJ
Y05CHW 3 Szabo Georgeta Eva Oradea .str. ltaliana nr.24.bI.25.sc.A,et.3.jud. BH Y05CUQ 2 Pilbak Stefan ClujNapoca,str.Morii nr.26A,j ud.CJ
Y05CHX 3 Iane Cluj-Napoca,str.Fabricii de nr.84,bl.F2,ap18 Y05CUT 3 Dombi Stefan Baia Mare,bd.Republicii.bt5,ap.30.jud.MM
Y05CHY , 3 Mos Costel nr.43,jud.BH Y05CUU 1 Iancu Mircea Florian Oradea,slr.Transilvaniei nr.8,bl.U2,ap.6,jud.BH
Y05CIN 3 Farkas Iuliu laszlo Oradea,str.zlalnei nr.36,jud.BH Y05CUV 3 BencicTraian Coliglet nrA3,jud.BH
Y05ClO 3 Rogojan Petru Sinmartin,bI. PB14C,ap.5,jud.BH Y05CUW 3 BodeaAlexandru Oradea.slr.Proletarilor nr.126A,bI.AN61 ,jud.BH
Y05CIT 4 Panoiu Ioan Cluj-Napoca,str.Gheorgheni nr.172.ap.70,jud.CJ Y05CUX 3 Smetak Csaba lajos Oradea,str. Transilvaniei nr.14,bI.46,et. 7 ,apA,BH
Y05CIX 3 GodoAlexandru Oradea.str.Spartacus nr.34,bI.X4.sc.A.jud.BH Y05CUY 3 Molnar stefan Oradea,slr.Splaiul nr. 7 ,bI.B3.sc.A,jud.BH
Y05CJM 3 CiucasAlexandru nr. 2SB,jud.BH Y05CVD RUUS Costin Ioan nr.14,jud.BN
Y05CJO 4 Szene'k Iosi f de Sus,str.V.I .lenin nr.46,jud.MM Y05CXM 4 Repka ZoHan Baia Mare,str.G.Enescu nr.5A.ap.3l ,jud.MM
Y05CKX 4 Serban Adrian nr.9.ap.35,jud.CJ Y05CYG 2 Gaspar Arpad Carei.calea 25 Octombrie.bL37,ap.18.j ud.SM
Y05CKY 4 Bokor Carol Baia Mare,str.Sugariu nr.5.ap.35,jud.MM Y05CVY 3 luszli Emo Salu Mare,slr.Karl Marx nr.20.jud.SM
Y05CKZ RUUS Mihalca Ioan Spinului nr.23,j ud.BN Y05DAE 1 Butcovan Dumitru nr.1.bl.A27.ap.67.jud.SJ
Y05Cl 2 Gyogyosi Gheorghe Arpad nr.62,jud.BH Y05DAR 2 Dromereschi Vasile Baiul nr.362,jud.MM
YOSCLA RUUS Nicolae nr.27.jud.BN Y05DAS 1 Mihai Piscolt nr.446,jud.SM
Y05CLF 4 Nicorici Gheorghe nr.15D,jud.BH Y05DBO 3 Torza Ioan nrAOA.ap.11 ,jud.SM
Y05ClI 3 Kiss Janos Oradea,str.Salca nr.13.bl.07 .sc.C.ap.1 ,jud.BH Y05DC 2 Popp Emil
Y05ClN 3 Dromereschi Gheorghe Baiu! nr.362,jud.MM Y05DDC 2 Babu Mircea Ocna nr.6,jud.AB
Y05CMM 3 Silaghi Eremia nr.7.jud.AB Y05DDD 3 Popa Vasile Aiud.str.Floriior nr.S,jud.AB
Y05CMN 3 Dineu Ion Runcu Salvei,slr.Deal ul Coastei nr. 149,j ud.BN Y05DDE 3 Geczi Ioan Vadu nr.676A,jud.BH
Y05CMO 4 Raica Gavril ClujNapoca, sir. T alra nr. 4, bl. 5F.ap. 7 ,jud. CJ Y05DET 3 Szabo Zol tan Oradea,slr.Cazaban nr.8.bI.P3,ap.1 ,j ud. BH
Y05CMR 3 linear Ioan de Fier nr.41 ,jud.BH Y05DFE 4 Morocazan Ioan Gherla,slr.Major Siratanovici nr.SB,ap.3,j ud.CJ
Y05CMS 3 Csaba Salu-Mare,str.Careiului nr.12.ap.56.jud.SM Y05DGE 3 Dan Cerna nrA,bl.A,ap.2,jud.BN
Y05CMT 3 Varga Gyorgy Csaba Satu Mare,str.Nicolae Iorga nr.llA,jud.SM Y05DGG 4 Bunta Daniel Cl uJNapoca.slr.Victor Hugo nr.l1.jud.CJ
Y05CMW 2 Tenkei Zoltan Satu Mare.str.Trandaflrilor nr.86.jud.SM Y05DGH 3 Vasiliu Mircea Oradea.str.Apelor Calde nr.30,bI.OB3.et.1 ,j ud.BH
Y05CMZ 4 Nebunu Mihai Beclean.str.liviu Rebreanu nr.1.bl .D2.ap.15.BN Y05DHO 2 PopAndrei nr.17.bI.B2.SJ
Y05CNC 3 Serban Coza Sorin Oradea.str.Eftimis Murgu nr.69.bI.PB37.ap.11.BH Y05DHO 3 Harmanas Nechifor Alba nr.23,bLME9.ap.6.AB
Y05COF 2 t'usco Vasile Sighetu YOSDHS 4 Chiorean Dumitru Mircea Apahida,str.T.Vladimirescu nrA8.jud.CJ
Y05COG 1 BurcuAlexandru bI.6B.ap. 19,jud .BN Y05DHT 4 MahaleanAxente nr. 12,bl.K60,ap.39,jud.CJ
Y05COH 4 Sud Ioan Viorel Recea nr.l04.jud.MM Y05DJK 4 Moldovan Rodica Cluj -Napoca.str.Peana nr.3.bl.R16.ap.15,j ud.CJ
Y05COI 4 Serfezi Dumitru Oradea.str.Copacilor nr.1A.jud.BH YOSDJl 3 Pasca Cod rin Baia nr.l ,ap.38.jud.MM
Y05COJ 3 Erdei Octavian Satu Mare.str.Soarelui.bI.3.ap.7.jud.SM Y05DJN 2 Areteleanu Gavril Zalau.str. Mihai Vileazu nr. 73 .bl. D2,ap. 39 .j ud.SJ
Y05COR 4 VeressAdalbert Oradea,str.Eugen Razvan nr.13,jud.BH Y05DJO 3 Purcelean Ioan Cluj Napoca,str.Porumbeilor nr.27 jud.CJ
Y05COS 4 Musat Constantin Cluj-Napoca.str.Paring nr.21.ap.65.jud.CJ Y05DlS 4 Nicolaus 12.jud.BN
Y05COT 3 Morar Gelu Grigore Y050lC 4 Munteanu Daniel
Y05CPK 3 Horvath Francisc Cluj-Napoca.str.Observatorului nr.127,ap.2S.CJ YOSDlD 4 Dorin Steli an li nr.13,jud.BN
Y05CQD 3 Boldis Zoltan nr.2A.jud.BH Y05DLQ 2 Olved; Zoltan
Y05COE 3 Fenyes Zoltan Oradea,str.Splaiul nr.17 ,bI.C9,sc.A,BH Y05Dl S RUUS lucian ,str. .bl. F3.ap. 7 .jud .BN
Y05CQF 3 Perja Ioan Dej,str.Unirii nr.18.bI.A4,ap.11.jud.CJ Y05DLT RUUS Oancea Cristina .str. ,bl. F 1 ,ap.9.jud. BN
Y05CQI 1 Tomuta Marcel Y05DLX 4 Bota Iosif CI uj-Napoca ,sir. nr. 6l .bl. C8 ,ap.18.judCJ
Y05CQJ 4 Imre Eugen Iclod.str.lctozel nr.79.jud.CJ Y05DlY 3 Szalhmary laszlo ClujNapoca,str.Budai Deleanu nr.60,jud.CJ
Y05CQK 4 Hadnaghy Etelca Cluj-Napoca.str.Donath nr.23.bI.M3.sc.2.ap.22 Y050lZ 4 Imre Gheorghe Cluj Napoca,str.Bucium nr.3.b1.A2,ap.33.jud.CJ
Y05COY 4 Arciudean Ioan Cluj-Napoca,slr. Peana nr.18.bI.V6.apA9,jud.CJ Y05DMA 4 PopUviu C\ujNapoca,str.Gheorghieni nr.20,jud.CJ
Y05CRI 2 Sergiu Ioan Cluj-Napoca.str.Abalor,bI.Turn,ap.26,jud.CJ Y05DMB 2 Cornescu Dan Cmpia nr.18.jud.CJ
Y05CRK 4 Haiduc Maria Y05DNB 3 Bertics Tiberiu Satu 25.Qclombri e nr.12.ap.19.jud.SM
Y05CRl 4 Costea Constantin Cluj-Napoca,str. Cioplea nr.l1 ,bLSl O.ap.1 O.jud.CJ Y05DNC 3 Nicolae Baia Mare,str.Ciprian Porumbescu nr.5,ap.4,MM
Y05CRN 4 Csepenar Olimpiu Radu str. ratul Trai an .bIA6A., ap. 34 .jud.BN Y05DND 3 Gaz Emil Petru Tauli nr.457,jud.MM
Y05CRQ 3 Bordas Zoltan Baia Mare,str.Agriculluri i nr.3,jud.MM Y05DNE 4 Veith Robert Iosif Sighetu ,ap. 7 4
Y05CRR 3 Botezan Gelu liviu Cluj-Napoca,str.Pata nr.12.bl. P5.ap.17 ,j ud.CJ Y050NF 4 SernamAlexandru Sighelu nr.4,bLl,ap.30,MM
Y05CSO 3 Kenesi Caro! Cluj-Napoca,str.Tanita nr.8,bl.B2,sc.2,ap.12,judCJ Y05DNG 4 Popovici Sighelu nr.21.jud.MM
Y05CSP 3 Kereszturi laszlo de Fier nr.4,ap.l,j ud.BH Y05DNI 2 Ciobanu Teodor Dorin Oradea.slr.Moldovei nr.7 .bl.PB70,ap.14,jud.BH
Y05CSQ 3 KissAtti la Oradea,str.Sovala nr.34.bl.C15,ap.20,jud.BH Y05DNJ 2 Ardeleanu Gabriel Vileazu nr.73.bI.D2.ap.39,jud.SJ
Y05CSR 4 Ekart Imre Ferencz nr.3,jud.CJ Y05DNK 2 Talpos tl ie Com.Sarmasag,str.Albinei nr.9,jud.SJ
Y05CSS 4 Cedan Umilru Sat Triteni Hotar nr.433,jud.CJ Y05DNl 4 Octavian Marius Ocna ,AS
Y05CST 2 Jac T. Vladimirescu nr.5.bI.Floia,ap.l ,j ud.SJ Y05DNM 4 Pop Coman Vasile Com.Nuseni.sat Feleac nr.177.j ud.BN
Y05CSU 3 Popa Ioan ViOfel Oradea,str.6 Martie nr.42,bl.C13,ap.13,jud.BH Y05DNN 4 Strungar Simion nr.63.jud.BN
Y05CTR 3 Marchis Teodor Dej.str.Doroban!ilor nrA.bI.T2.ap.25,j ud.CJ Y05DOZ RUUS Repka Denis Dorian Baia Mare,str.G.Enescu nr.5A.ap.31 ,j ud.MM
Y05CTS 2 Magut Flaviu Baia Mare nr.28S,jud.MM YOSOPA RUS Dobra Gabriel Baia Mare,str.Cuza nr.6.ap.7,jud.MM
Y05CTY 2 Kalona laszlo Oradea,slr.Transilvaniei nr.19.bl.AN2.ap.36,judBH YOSDPB RUS Fmp George Vasile Baia Mare,str.Victoriei nr.17,jud.MM
Y05CTZ 1 !lea Ioan nr.32.bI.P65.ap.11 ,jud.SJ 'O
.-<
.,
VIDEO-T.V. ======================================
SVCC semnal la intrare, deci cu
maxim pe Eventuale vrfuri
anormale pe ecranul analizorului
de
Este posibil ca, prin nlocuirea
selectorului de canale ori inal cu un
3pF
Figura 3a
altul de alt tip, di n diferite motive
(defectare, benzii
etc) de
manifestate prin n bucla de
RAA la comutarea unor canale, n
general de la un canal cu nivel mic la
un canal cu nivel mult mai mare.
Tensiunea de RAA
mare pentru comanda selectorului
acordat pe un canal cu nivel mic, dar
canal ul are nivel mare se
produce desincronizarea. Uneori ,
reducerea preamplifi-
catorului de FI poate rezol va problema
dar este necesar ca
aceasta fie n
de (se poate realiza
aparate speciale, numai prin
calcule), deoarece practic
reproiectarea de RF a'
televizorului.
posibilitatea n
bucla de CAF este mult n
sistemele la care CAF-ul se
prin intermediul mi croprocesorului ,
deoarece n acest caz bucla nu este
n domeniul timp. La sistemele
la care CAF-ul se direct,
prin de la CI de FI -CC
direct asupra selectorului ,
posibilitatea CAF
este acest tip de se
n general tot prin
la comutarea anumitor canale.
2. Filtre cu de

Fil trele cu de
avnd structura ca
in figura 2a, sunt componente pasive
avnd caracteristica de filtru de
n figura 2b este prezentat simbolul
unui filtru SAW (cu 5 pin i) de tip
intercarrier, avnd structura
n figura 2c; n figura 2d este
figurat simbolul unui filtru SAW (cu 10
pini) avnd separate FI video-
sunet. Functionarea lor are la
TEHNIUM Nr. 4/1997
fenomenul undelor acestea au unele
mecanice (acu sti ce) pe unui care de acelea ale
cristal. filtrelor clasice cu bobine:
Pe un substrat piezoelectric de a) Transferul di rect
niobat de litiu monocristali n se Filtrul SAW are un t i mp de
un strat de alumini u. Printr-o propagare de de aproximativ o
se precis o serie proiectarea
de electrozi care circuitului n care este utilizat filtrul nu
ca traductoare de intrare, este este posibil
respect iv de Substratul se se transferul direct al
apoi pe o folie drept semnalului de la intrarea filtrului la
suport se cu f ire la care se ca un ecou
termi nale. preliminar, apare o imagine ecou
la intrarea filtrului se naintea imagini i normale (apare
un semnal electric, atunci traductorul dublura la stnga imagi nii ), care nu
de intrare va genera unde mecanice de trebuie cu dublarea la
(acu sti ce) care vor produce dreapta din refl exii datorate
semnal electric n traductorul de semnalului multiplu de
Traductoarel e ca "antene" sau din de
de de Se ca sarcina
structura traductorulu i se n filtrului fie iar conexi unil e
caracteristici de foart e (traseele) lungi la intrare fie
diverse. Pot fi astfel stabilite evitate.
forma cara cteristic;; de b) Ecoul de tranzit triplu
trecere timpul de ntrziere de grup Ecoul de tranzit triplu este un
prin lungimea, ordonarea semnal tipic filtrelor SAW: semnalul de
,--- - -Ia traductorul de intrare reflectat de
c.1. traductorul de se ntoarce la
traductorul de intrare unde este din
3pF nou reflectat, astfel un
semnal de ecou la cu un timp de
ntrziere de trei ori mai mare
Figura 3b
'------ ntrzierea de n principiu acest
traductoarelor. Caracteristicile
traductoarelor de intrare, respectiv de
stabilesc caracteristica de
transfer a filtrului. Un avantaj deosebit
al acestui tip de filtre l constituie faptul
timpul de ntrziere de grup poate
fi realizat independent de caracteristica
de n functie de
n filtrele
de selectivitate cu
elemente LC care se mai
ntln esc l a unele televizoare de
veche , filtrele SAW au
unele avantaje importante:
- o reproductibilitate
foarte a AFI ;
- reglarea televizorului este mult
(un specialist cu
poate realiza reglarea
a comune direct pe
semnalul emis de TV);
- filtru lui SAW este de
maxi m 0,5 cm'.
faptului filtrele SAW
se pe undel or
mecanice de si nu pe
semnal n nu
poate fi evitat. nu este
o a filtrului, dar este o
de pierderile de Practic este
important ca ecoul de tranzit triplu
fie scurtcircuitat de o
a generatorului care
filtrul.
c) Reflexiile
Un traductor emite unde
acustice n ambele Undel e
care se de marginile
substratului pot apare ca semnale tip
ecou. Pentru a evita fenomenul ,
margini le substratului sunt
cu un material absorbant care reduce
reflexiile la un nivel acceptabil.
d) la impuls
Transmiterea ecoul de
tranzit triplu reflexi ile sunt fenomene
legate de domeniul timp al filtrului pot
fi determinate prin la impul s.
e) n
n este dat
de norma TV pentru care a fost
proiectat fi ltrul este data de catalog
cea mai
1'7
,
======================================VIDEO-T.V.
grup
f) Timpul de ntrziere de HW2241 iarcel prezentat n figura
3b n cazul filtre lor F1 057, DSW2005M
Timpul de ntrzi ere de grup
corespunde n general
normei TV pentru care a fost proiectat
etc. n acest al doilea caz
valoarea L depinde de tipul
filtrului folosit , reglndu-se pentru
dB Raspunsul In ampl itudine amplitudinii maxime a
10 F----,-------------,
SECAM, acest dezavantaj
nu
aici amplificatoare FI cu
separate de imagine, respectiv sunet,
o rezolvare
a
semnalelor SECAM n cadrul TV
bistandard se poate cu filtrul
OFWK3950, care are plat
ntre 34,2 34,9 MHz. Caracteristica
de amplitudine a acestui filtru este
n figura 6. Pentru
prelucrarea de sunet este necesar
un filtru separat.

I:
20

g 30
j 40
50
60
FI -video.Mai jos,vom
exemplifi ca tipuri diferite de
concepte de preamplificatoare
FI, cU de

n cont inuare
caracteristicile principale ale unui
tip foarte de filtru SAW,
70 (OFW)K2950. Acest fi ltru are
27 29 3 \ 33 35 37 39 41 43 38,9 MHz
Caracteristicile principale ale
filtru lui SAW bistandard B/G, D/K
OFWK2950
Figura 4 F I [MH [
recven a Z este proiectat pentru
fi ltrul, se poate orice televizoare bistandard B/G, D/K.
caracterist ic , i ndependent de trebuie un filtru SAW
n bistandard este un compromis
de sunt:
- de atac: 50Q;
- de 2KQ II
g) de intrar,,/ (acceptabi l deoarece nu se pot 3pF;
realiza simultan pentru mai mult de o - pierderi de
de I(aspunsul In amplitudine si
InlOlzlerea de g rup fiS
- atenuarea de
au o cu -2I'd->-' __ -,-_ __ --- - ---, 200
imagine (38,9MHz) : 5,2dB;
aceasta putnd afecta 1
caracteristicile montajului n care t o
este utilizat filtrul. n general, filtrele
utilizate n etajul de FI al. 2
televizoarelor se a fi g 3 .
atacate cu o 4
ordinul sutel or de ohmi , iar ca
este bine fie terminate pe
5
6 . l
160
., 120
- atenuarea
croma PAL (34,47 MHz) : 3,6dB;
. BO - atenuarea de sunet
rn
40 (32,4 MHz) : 20,8 dB;
o t: -atenuarea video a
.40 ,oi canalului adiacent superior (30,9
.80 MHz) : 52,0 dB;
- 120 - atenuarea de sunet
. 160 canalului superior FIF (40,40 o
cu o de circa 2KQ n
paralel cu o capacitate de circa 3pF.
Aceasta este de intrare
a multor ampli ficatoare de FI din
circuitele integrate uzuale. Cele de mai
sus se n special filtrelor SAW
fabricate de Siemens-Matsushita, dar
celor ale altor firme.
filtre{ex. filtrele bistandard B/G, D/K de
tip F1057-Toshiba, DSW2005-
Daewoo) care pentru adaptare
la n paralel cu grupul
o care se
pentru amplitudinea a
i ntermediare (38,9 MHz
pentru filtrele Se cuvine
la de
poate fi cU
paralel de 330-2200 Q, aceasta avnd
ca singur efect, n general, reducerea
. globale a de RF.
Caracteristica de nu este
n figura 3 este
adaptarea filtrelor SAW la intrare
respectiv, Modul de adaptare din
BL-__ -'-...c.. ___ --'_--'-.I.---'200 46,8dB.
32 33 34 35 36 37 38 39 MHz Caracteristica de este
Figura 5 Frecventa ------t:>
n figura 4 timpul de
att caracteristica ntrziere de grup n figura 5.
ct timpul de ntrziere de grup n tabelul de mai jos sunt
optime. n plus, pentru redarea prezentate o serie de filtre SAW mai
a semnalelor color codate SECAM, ar des ntlnite.
fi necesar ca n n 3. Etaje practice de
zona de preamplificator FI
(34,2 - 34,9 MHz) fie plat, ceea ce n continuare
nu se cum se vede n concepte diferite de preamplificatoare
figurile 4 5. Compensarea FI , dar care au
a caracteristicii de a comparabile. Ambele tipuri de
timpului de ntrziere de grup se pot preamplificatoare se ntlnesc n
realiza pri n alegerea unor valori schemele practice. Caracteristica
ale AmpU,"",,"
serie a bobinei paralel de 10 f' d"- B-,-_-,-_,-____ ,------.,._-,--,
adaptare a filtrelor TRAP o
de sunet. Prin I 10
compensarea n filtrul V 20
clopot de la intrarea decodoruluia,el 30
SECAM se poate
un acceptabil, dar
pentru semnalele externe video,
redarea SECAM nu va mai fi
40
501 ' A
60
figura 3a este utilizat n cazul filtrelor cont de
de tip OFWK2950, F1406B/S, faptul sunt foarte putine
70
Figura 6 Frecvento(MHz)--l>
18
TEHNIUM Nr. 4/1997

VIDEO-T.V.====================
o
celor etaje este utilizarea
unui tranzistor de tip BF1 99, BF370,
BF959, 2SC388A, 2N5179 care are un
curent de colector de ci rca 15mA o
foarte liniaritate.
n figura 7 se schema
unui etaj de amplificare cu
paralel-paralel. Acest tip de
reduce att de intrare ct
4K7
De 10
selector 10nF Rl
----!> o---j f--c:=J-+e----H
"
IK2
Figura 7
de precum
amplificarea. de intrare
de sarcin a selectorului)
este aproximativ cu RI -47Q,
de (de atac a fi ltrului
SAW) este de bobinei
LI n paralel cu de a
etajului (ci rca 100Q). n mod normal ,
bobina cu capacitatea de
intrare a fi ltrul ui (12pF pentru
OFWK2950 la 36,5MHz, dar este o
valoare trebuie real izeze un
circuit acordat pe
dar se bobinei
practic nu deci nu este
Amplificarea este de
raportul R2/R 1 .
n figura 8 se schema
unui etaj de amplificare cu
serie-serie. Spre deosebire de schema
acest tip de
de intrare,
respectiv de de
i ntrare de a
selectorului) este extern cu Rl-
82Q, mult mai dect
de intrare a etajului de ampl ifi care.
de este de R2
n paralel cu LI. Nici n acest caz
bobinei nu este
LI
l uH
10nF
+1 2V
Amplificarea este de raportul
R2/R3.
n cazul concret al receptorului
TV color ROYAL (RECOR)
preamplificatorul de FI cale
este realizat n princi pal cu tranzistorul
Q201 (de tip BF370). Acest montaj
este de tipul celui prezentat n fi gura
6 paralel-paralel).
I '5'
de la Aceasta este
de rezistorul R207 (1 ,2KQ),
conectat ntre colectorul baza
tranzistorului , ntruct condensatorul
C212 (1 nF) are o
foarte practi c la
de l ucru . Amplifi ca rea
etajul ui este aproximativ cu
raportul rezistoarelor R207/R206,
21 ,5dB(ci rcaI2).
Filtrul SAW-CF201 are FI video
cu 38,9MHz, fiind de tip J1955.
EI este cuplat la intrare cu
preamplificatorul FI prin condensatorul
C220 (1 nF) la cu IC202 1a pini i
8 si 9 (intrare FI ) , simetric, prin
condensatoarelor C252
C253. ntruct se
unor pe
unele canale (n special pe cele avnd
FI2 sunet cu 5,5MHz) autorii
nlocuirea fi ltrului de tipul
(J1955) cu un fi ltnu de tipul
K2950, Filtrele sunt compatibi le pin la
pin nu reglaje sau
modificarea valorilor unor
componente.
(continuare n viitor)
220
de i ntrare
de
selector ca
este
aproximativ
I ZV
5<6
cu
.2
470
l uH
I
,onf
lOnf
iar ----!>
de este
de CIrca 100Q, . , l K .3
fiind deter- '
2
27
de 7 Figura 8
Nr Tip Norma FI video Z gen Z TV Capsula
crt fi ltru TV IMHz) lohmi) IKohmi)
1 OFWK B/G, 38,9 50 2,2 GOLDSTAR, 5 pini n linie
2950 D/K NEI ,OMEGA
2 OFWJ B/G, 38,9 50 2,2 RECOR, ROYAL- 5 pini n linie
1955 D/K, I LOYALTY
3 OFWG B/G 38,9 50 2,2 SONY 5 pini n linie
1964
4 Fl046B/S B/G, 38 50 2,2 GREATWALL 5 pini n linie
OFWK1950 D/K AUDISONIC
5 Tl027 B/G, 38,9 50 2, 2 11 AUDIOTON
D/K bobina PRIMA,MEC
6 Fl057, B/G, 38,9 50 2,2 11 KOTRON, STRA-
DSW2005M D/K bobina TO,PROFEX
7 Fl026 D/K 38 50 2,2 11 ANITECH
bobina ICE
8 Fl032 M 45,75 50 2,2 11 TOSHIBA
bobina
9 HW2241I B/G, 38 50 2,2 NIPPON
SF1 321 D/K
TEHNIUM. Nr. 4/1997 19
CATALOG
DIODA ZENER TL430/1
Sunt numeroase n care
constructorul electronist nu dispune de
dioda stabi li zatoare de tensiune
(Zener) avnd valoarea
pentru Iar
o Zener standard.
n tabelul de mai jos sunt
prezentate comparativ cteva
caracteristici ale celor tipuri de
circuite integrate: TL430 TL431.

TL430 TL431
Compensare
200ppm/oC 100ppm/oC
ANOD REF CATQD
lAI IKI
c;>

1,5Q 0,2Q
UREF tipic 2,75V 2,5V

Valoare tensiune 2,75:30V 2,5:36V
Figura
1=1.,.1 OOmA
nici prin nserierea mai multor diode
Zener, pe care le avem, nu putem
exact valoarea
suntem ntr-un impas.
Dar, la asemenea critice
s-au gndit, probabil , de
componente electronice care o
Zener" (de fapt un ci rcuit
integrat) a tensiune de
(Uz) este
Este vorba de circuitul integrat;tA431 C
( Fairchild) sau TL431 CLP (Texas
Instruments) .
Cele ti puri de circuite
integrate (TL430 TL431) au simbolul
prezentat n figura 1, iar capsulele
terminalelor n figura 2a
(capsula TO-92) respectiv, figura
2b (capsula MP48, de tip DIL).
Schema bloc este
n figura 3, iar schema de
principiu n figura 4. Se
dioda punctat numai la
circuitul integrat TL431. Aceasta are
rolul ca, n cazul n care catodul devine
negativ de anod),
" tranzistorul determinnd
astfel
circuitului integrat n cu o
Zener Acest lucru
reiese Foarte clar din caracteristicile
prezentate n figura 5,
a lui TL431 fiind de circa
0,2Q, de 30"'60Q ct are, de
GJ
K
o A
o REF
a, Figura 2 b,
20
n figura 6 este prezentat
montajul n care tensiunea de
este (2,5V), fiind de
tensiunea de Tensiunea
de intrare este
ntre 5V 30V.
Pentru unei tensiuni
de programabile, conform
UOUT = U,ef( 1 +R1 / R2), este folosit
montajul din figura 7. Tensiunea de
CAlOD
800
REF
Figura 3
800
ANQD
CAlOD
,
REF >---1(,
0---1 +
Figura 4
ing. Naicu
se poate programa din
divizorul rezistiv R 1 /R2 l a valori
l[mAl
cuprinse ntre 2,75V"'30V, pentru
TL430 2,5V.,.36V, pentru TL431.
Curentul de intrare pe terminalul
REF este de circa 2;tA (max.4;tA).
Putere., (pentru
capsula de plastic) este de 775mW
Valoarea rezistorului Rs (de
limitare a curentului prin circuitul
integrat) se ca pentru o
Zener
800
Uin
,
,
'-L=:h-K,
,
Rs 's
'z
I
REF
Uoul -=
2,SV

2,SV
Figura 6 .",.
TEHNIUM Nr. 4/1997
".
CATALOG
Rs
"
IZ
La o capacitate de sarcin sub
6nF, sau peste
circuitului integrat este ntre
Uoul cele valori ea este cu

Figura 7
R = (UINmax-UOUT)/(IZmax-lsmln)
Pentru unei
stabile, curentul prin divizorul
rezistiv (R1/R2) este recomandabil
fie de cel 1 mA.
Calculul tensiunii de
(UOUT) - care este tensiunea de pe
TL430/1 - se face cu
UOUT = (1 +R1/R2)UREF+IREFR1
Neglijnd cel de-al doilea
:ermen (ntruct IREF este foarte mic,
de circa vom
UOUT = (1 +R1/R2)UREF
330/0,5W
Uln
11 .. 18V lOQnF
100uF

25V
Figura 8
Valoarea tensiuni i de
este ntre 2,44V 2,55V,
avnd valoarea de 2,495V.
Cunoscnd valoarea tensiunii de
UOUT) putem determi na valori l e
-ezistoarelor R1 R2, care
w orul rezistiv. Astfel, la un curent de
mA prin divizor, vom avea R2 ;:
27KQ.

es<.e de
Rz = 0,750(1 +R1/R2)
Curentul IZmln este de 1 mA, iar
100mA.
Figura 9
TEII:'IIUM Nr. 4/1997
O cu valorile
componentelor utilizate, este
n figura 8. Montajul
la 5V / 15mA.
montaje simple, utili znd
fiecare cte circuite integrate de
R5

RI
R2
Figura 10
10K
1%
10K
1%
100nF
R6
1 OOuF Uout::
+ 5V/15mA
25V
tip TL431 sunt prezentate n figurile
9 10. Ele
comutatoare de supratensiune
respectiv, de subtensiune. Tranzistorul
T. n primul caz. se va deschide,
respectiv LED-ul se va "aprinde" in
n care tensiunea (U)

(1 +R3/R4)UREF + USE < U <
(1+R1/R2)UREF
Tensiunea de este
UREF = 2,5V.
RC inaintea
diodei D n cazul
supratensiuni lor rapide.
n figura 11 este o
a circuitului integrat de tip
TL430/1 anume ca detector de
tensiune, respectiv detectarea
lK
+ 5V OUT
lK
IN
Figura 11
+9V
390
RI
lM
CI

lOuF
/
Figura 12
nivelurilor logice T.T.L. Tabela de
am ontaiului este:
IN OUT
L 5V
H 1,8V
n figura 12 se un timer
care are perioada de ntrziere de T =
(R 1 C 1 )(ln9/(9-Uref.
MOl1tajul din figura 13
o de tensiune
ntre 1,5 5V. Schema
circuitul integrat regulator de
tensiune 7805.
7805
+6V IN OUT
5K
100
Figura 13
Un generator de curent constant
(1 amA, in acest caz) se poate realiza
cu ajutorul diodei Zener programabile
TL430/ 1, cu schema din figura 14.
Curentul de se cu
Is = UREF/R.
>5V
__
15 1( IOmA
250
> l mA
Figura 14
Bibliografie
1. Texas Instruments - The
Linear Circuit - Data Book;
2. Engineer 's Notebook II -
Forest M. Mims III, 1982;
3. Elektor nr.6/1992, nr.7-8/
1991 ;
4. Radio-Revue des oundes
courtes, nr.3/ 1982;
21

)
CATALOG
,
CIRCUITUL INTEGRAT LM4861
Aurelian
ing.
Seria amplificatoarelor audio
de medie mare putere,
produse . de NATIONAL
SEMICONDUCTOR sub codurile
LM38x, LM 18xx, LM28xx
LM38xx, este deja
Mai cunoscute sunt circuitele
integrate din seria LM48xx, serie
BOOMER AUDIO
POWER AMPLIFIER, de
curnd pe de
componente electronice.
Aceste amplificatoare audio
sunt caracterizate printr-o serie de
specifice, nentlnite
VDD
din seria BOOMER, LM4861 a fost
special proiectat pentru echipa-
mente de calitate, cu consum
redus. componentelor
externe este redus la maximum,
lipsind condensatorul de cuplaj cu
difuzorul, cel din circuitul bootstrap,
precum alte componente din
de compensare. Printr-un
control exterior, care poate proveni
de la microcontrolere sau
microprocesoare, circuitul integrat
LM4861 poate fi
n mod shutdown,
caracterizat prin consum extrem
de redus. Acest mod de operare
blocarea amplificatorului
+INP -+----1
rl-t---t-V01 cnd se o tensiune de 2 .
3V pe pinul 1.
Puterea medie pe o
de 8n este de 0,5W, dar
BYPASS -+----.,---+--I
SHUlDOWN
Figura 1
GND
V02 vrfurile instantanee de putere pot
1 W, unor
distorsiuni importante . Pentru
puterea de 0,5W,
distorsiunile armonice
zgomotul, considerate n banda de
20Hz-20KHz, au
valoarea de 0,45%.
Tensi unea de alimentare poate fi
de minimum 2,lV de maximum
5,5 ... 6V; curentul de repaus este
de 6,5 ... 10mA(max).
la alte'circuite integrate monolitice.
Ca pri nci paie particu
tensiunea de
alimentare (+5V) posibilitatea
directe a difuzorului
condensator electrolitic).
n cele ce vom
prezenta circuitul integrat LM4861,
pe care l a fi cel mai
adecvat curente, n
mod special sistemelor audio care
la tensiunea de 5V, ca de
exemplu buclele audio digitale.
Folosind ca amplificatoare de
putere circuitele integrate LM4861,
vor rezulta montaje compacte
unitare din punct de vedere al

Aria de aplicabilitate a
circuitului integrat LM4861
un domeniu larg, de la
de sunet (audio card sound
blaster), din calculatoarele
personale, telefoane celulare,
echipamente audio portabile,
la jocuri electronice sau
Structura a circuitului
integrat LM4861 este
n figura 1, iar pinilor
4,7uF
SHUTDOWN 1
8
Vm
o---[+
BYPASS
2 7 GND
INTRARE
1 INP 3
6
VOO
-INP 4 -
V"
este n figura 2.
circuitul integrat LM4861 este
qisponibil n capsula M08A, de mici
dimensiuni, aproximativ 5x6mm
(inclusiv pinii); acest tip de
este dedicat tehnicii de montaj pe
c SMD.
cum se poate observa
n figura 1, amplificatorul este
realizat prin conectarea n punte a
ampli fi catoare
de putere.
permite unei puteri audio
mult mai mari (Ia tensiune
de alimentare),
ale semnalului. n plus,
deoarece este de tip
prin nu
de c.c. De aceea,
difuzorul se direct,
excluznd condensatorul elec-
trolit ic de cuplaj, care, n afara
pretului si a dimensiunilor relativ
mari, dezavantajul
cu sarcina, un
filtru trece-sus.
Un aspect deosebit de
interesant este cel referitor la
puterea care
cu puterea n
putere este mult mai mare
dect la un amplificator
alimentat la tensiune,
ci rcuitul integrat LM4861 nu
f olosirea radiatoarelor
termice (n n care
temperatura nu
44C). Experimentele
realizate de noi cu acest circuit
integrat au demonstrat un
comportament excelent din acest
punct de vedere si o
5PF' ,
3
lM4861
2
lOOnF .I.
+ 5V
Circuitul integrat LM4861
este un amplificator audio de
putere conectat n punte, capabil
livreze o putere medie de 0,5W
la o tensiune de alimentare
cu 5V. Ca si alte circuite integrate
Figura 2 Figura 3
7
22
TEHNIUM. Nr. 4/1997

CATALOG
a circuitului intern de

Avnd n vedere caract e-
risticile general e
minicircuitului LM4861, acesta
poate multe att n
produsele industriale, ct n
practica amatorilor.
n figura 3 se prezint
schema a unui amplificator
de de
240pF
INTRARE
Dat fiind faptul linia de din cu de 8 ... 64Q,
ntrzi ere se pot imagina o serie de
convertoareAlD O/Ade tip delta, utile. microfonul
banda de la poate fi conectat la amplificator
-3dB, a fost la domeniul printr-un cablu ecranat, cu lungime
80Hz - 6,3KHz. Pentru a reduce mare (10m) .
de la domeniul Nu a fost reglaj de
specificat mai sus, condensatorul volum, deoarece amplificatorul
de intrare cel de se este recomandat
n mod
cum se poate vedea n
schema din figura 4,
Schema unui

amplificator cu
8n mare ngus-
lOK 1- este n
3 LM4861 figura 5. Un factor
ampl ificare egal
sonore ntr-un anumit
nivelul general fi ind
n asemenea
acestui nivel consumul
mediu al amplificatorului este
redus, circa 20mA.
Prin utilizarea componen-
telor pasive de mici dimensiuni
a unor trasee/conexiuni
ct mai scurte, oricare ar fi schema
amplificatorului realizat cu circuitul
integrat LM4861, va rezulta un
montaj compact stabil, cu
dimensiunile de aproximativ
20x25mm.
loonF
I
. cu 100(40dB) se
Figura 4 - impune deoarece
Parametrii specifici sursa de semnal este un microfon
amplificatorului realizat conform electret preamplificator.
acestei scheme sunt: Banda de trecere a amplificatorului
- amplificare = x10(20dB); est e ntre 300Hz
- banda de perfect 3300Hz (banda limitele Bibliografie
n domeniul 20Hz-20KHz; fiin d st abi li t e prin alegerea LM4861 BOOMER Audio
Power Amplifier Series, National
Semiconductor Corporation, 1994.
banda de a constantelor de
la -3dB) este timp ale ci rcuitelor RC de intrare
ntre 4Hz 100KHz; de 20uF
- tensiunea de intrare = avem n vedere
0,2Vrms(max); amplifi catorul se =
- de intrare = 10 KQ; poate alimenta de
8n
- puterea de = 500mW/8Q. Ia o auto-
LM486 1
amplificarea se (baterie de
prin raportul celor 4,5V), iar sarcina
din structura schemei. poate fi
2j
1UFI. + 4,5V
Figura 5 = = =
Acest amplificator poate fi folosit n
orice care o
redare de calitate a sunetului.
Avnd n vedere faptul
ci rc uitul integrat LM4861 se
de la o
de 5V, cu
tensiu nea de ali menta re a
sistemel or di gital e, am asociat
acest ampli f icator unei linii de
ntrziere ca
audio. att partea
a buc lei audio
(preampli ficatoare, convertoare,
f il tre) , ct partea
(memoria blocuri le de adresare
control), su nt alimentate n
exclusivitate de la o de 5V.
Nr. 4/1997
HANDBOOK-ul romni
cu Romne de
Radioamatori sm" de a ncepe editarea a ceea ce s-ar putea numi BIBLI A
radiotehnicii. Este vorba despre "1NDREPTARUL DE RADI OCOMUNICATII
SI RADIOAMATORISM", o lucrare de ing. Vasile
-' secretar general al FAR dr. ing. Andrei Ciontu (col aborator al revistei
noastre). Lucrarea va pe fascicole, sub forma unor suplimente ale
revistei redactate de din domeniu.
Primul vol um denumirea despre
radioamatorism. Formular matematic pentru
lucrare se a fi o a handbook-
ului radioamatori lor americani nu o traducere) va fi, n de interesul
de cititori, la 2-3 ani, continnd si
din domeniu ntre timp. ' , ,
Lucrarea se va difuza prin intermediul Radiocluburilor al celui
municipal al F.R.R.
Pentru i pe autorii ei si le
n numele cititorilor revistei TEHNIUM I

23
r

"UN CIP PENTRU GSM"
CATALOG
ing. Nicolae Sfetcu
n actualul context, n care
de operare pentru sistemul de
telefonie GSM n
au fost deja acordate, consider de un
deosebit interes prezentarea, pe scurt,
a sistemului GSM a rezultatelor
de firma "ANALOG
DEVICES",-SUA n real izarea unor
circuite integrate specializate.
Sistemul de telefonie
este un sistem analogic:
vocea utilizatorului este
analogic, n timp ce semnalele de
control dintre telefon de
sunt digitale. n timp a
teren, avantajelor indis-
cutabi le, digitalizarea mesajelor chiar
n interiorul telefonul ui , nainte de
transmitere.
n SUA sunt utilizate mari
astfel de sisteme, IS54 (TDMA)
IS95(CDMA), dar standardul digital
GSM (dezvoltat n Europa) este
considerat mai bun, avnd aproape
milioane de utilizatori n peste 40
de
. ntr-un telefon digital procesarea
vocii reduce mult necesar de
deci de n plus,
pentru fiabilitatea sistemului, un
de personale.
Toate aceste pot fi
ndeplinite de setul "AD20 msp 410"
care trei circuite integrate
software-ul necesar
sistemului GSM. Setul doar
un subsistem radio-plus memoria de
tastatura pentru a
realiza un aparat telefonic GSM
complet.
Cele trei circuite integrate ale
setului sunt, conform cu figura:
-ADSP-TTP01, procesor digital
care toate de
codare ale canalului include un
microcontroler de 16 care
ntreg protocolul de stocare
utilizare a software-ului;
-ADSP-2171 DSP, care
ca un procesor pentru
semnale de algoritm, pentru codarea
vorbirii compensarea deciziilor pe
linie de soft;
-AD7015, utilizat n circuite de
semnale mixate (convertoare de
etc), include dispozitivele de
cod ificare decodificare
toate semnalele
mixate radio, audio auxiliare
ale semnalelor.
2
2
Detaliile prezentate n schema
bloc din au

A-circuitul integrat AD7015, codare-
decodare voce convertor de
1 - convertor analog-digital
2 - convertor de
3- convertor digital-analog
B-circuitul integrat ADSP-2171 DSP,
procesor de semnal
1-codare voce
2 - compensare canal
3 - decodare voce
C - circuitul integrat ADSP - TTP01,
procesor de nivel
1 - codare canal
2 - aranjare
3 - criptare
4 - decriptare
5 - rearanjare
6 - decodare canal
7 - microcontroler incorporat
D - subsistem radio
1 - modulator
2 - convertor-sus
3 - comutator
'4 - convertor-jos
5 - demodulator
6 - sintetizator
E - RAM 512kx8
K
suplimentar de Telefoanele mobile pentru F - ROM 128kx8
Sistemul GSM actual a fost sistemul GSM dimensiuni G -
prin unele puteri reduse. Din cele H - date
-"voice mail", servicii digitale trei circuite integrate, n tehnologie I -Control
directe etc.) prin reducerea CMOS,autensiunidealimentarede3 J - Microfon
a vitezei de a sau 5 V consum redus, K - Antena
de necesare. peste 2 ore de convorbire L - Difuzor
variante ale GSM care folosesc sau peste 40 de ore n Bibliografie
"standby". Ele au 176, 128 1. Analog Devices, 1994;
mari de 1,8 1,9 GHz, pentYJ 2. Telecom, nr.5/1996.
utilizarea unor celule mai mici ale 12 cm', cu de 1,4mm.
24
TEHNIUM Nr. 4/1997
'.


-.<

VITACOM
ELECTRONICS
CLUJ-NAPOCA, Str. Pasteur nr.73
TEL.:064-438401*, 88S:064-438402 ora 16:30)
FAX:064-438403, E-MAIL: vitacom@zortec.ro
BUCURESTI,Str.Popa Nan nr.9,TeI/Fax:01-2S03606
,
DISTRIBUITOR
TRANSFORMATOARE LINII HR
SI TELECOMENZI TIP HQ.
,
DISTRIBUITOR COMPONENTE SI
,
MATERIALE ELECTRONICE DIN IMPORT:
REZISTOARE, CA PA CI TOARE, DIODE,
TRANZISTOARE, CIRCUITE INTEGRATE,
MEMORII, SPRAYURI TEHNICE,
PIESE TV- VIDEO, CABLURI SI
, ,
CONECTORI ...
LIVRARE DIN STOC!
CUPRINS:
AUDIO
Brumul n etajele de amplificare - Zanca Alexandru Pag. 1
LABORATOR
de lumini - ing. Daniel Sorin Pag. 2
Sonerie - Sebastian Burgher Pag. 4
Avertizoare de sau polei - dr. ing. Tony E. Karundy Pag. 5
CQ-YO
Receptor SSB cu filtru LC - ing. Dinu Costin Zamfirescu(urmare) Pag. 7
CALLBOOK (urmare din anterior) Pag. 9
Schema a receptorului T. V. n culori
de tip Royal(Recor) - partea l-a Pag. 12-13
VIDEO-T.V.
Depanarea televizoarelor n culori (IV)
Etajul preamplificator F.l.cale - ing. Naicu Pag. 14
ing. Horia Radu
CATALOG
Dioda Zener TL430/ 1 - ing. Serban Naicu Pag.20
Circuitul integrat LM4861 - Aurelian Pag.22
"Un ci p pentru GSM" - ing. Nicolae Sfetcu Pag.24
1

S-ar putea să vă placă și