Sunteți pe pagina 1din 28

OMAGIU LUMINII

Anul 1997 este considerat pe plan mondial,


ca atare (in special in Statele Unite),
drept anul Edison. Se astfel, la 150
de ani de la meritul celui care a dat
omenirii lampa cu (dar si alte mari
inventii): savantul american Thomas Aiva Edison
(1847-1 931).
n acest an 115 ani de la
crearea primei centrale electrice din lume (1882),
tot marelui fi zician inventator Edison.
care a pus bazele energiei electrice.
Inventarea electrice cu cu
fil ament de din 1879.
Thomas Alva Edison este cel mai prolific
inventator al lumii di n toate timpuri le, el fiind
autorul unui de 1093 brevete de inventie.
Dintre acestea microfonul
cu difuzorul compound, acumulatorul,
sistemul telegrafi c sextuplex etc. n 1883 Edison
fenomenul de emisie
denumit ulterior "efectul Edison", care la baza
unei noi ramuri tehni ce, care va deveni electronica
de
n anul 1927 Edison a devenit membru al
Academiei de Stiinte din S.U.A.
l a noi n' anul Edison este onorat de
Muzeul tehnic "prof. ing. Dimitrie leonida'"
printr-o "Omagiul luminii- care
se va la sediul din Parcul carol I
pe data de 4 septembrie a.c. De altfel, muzeul
are n patrimoniu piese activitatea
lui Edison, cum ar fi;dinamul , fonograful , beaJl cu
microfonul cu granule de
diverse (tuburi) radio, contoare
fuzibile, de la inceputul secolului XX.
Activi tatea de Muzeul Tehnic Romn
"prof. ing. Dimitrie l eonida- (condus de directorul
Nicolae Di aconescu) este pe nedrept de
marele public. Cteva cuvinte de prezentare cred
sunt necesare. Muzeul tehnic a fost in
anul 1909 de ing. Dimi trie leonida, pe prima
de electricieni mecanici (tot de
el) n 1908.
Dimitrie l eonida (1883-1965) a absolvit in
anul 1908 din Berlin
(sectia functionnd ca profesor la
Politehnica din (1924-1941) apoi la
cea din (1941-1 945). A condus
la Centrala contri buind la realizarea
hidrocentralei de la Bicaz. De numele este
introducerea tramvaiului electric n

Numele profesorului il peste ani nu
numai aceste mari mai ales muzeul
i-a dat
Muzeul tehnic "prof.ing. Dimitrie l eonida"
din numeroase domenii:
electricitate, magnetism, n gaze,
istoria mecanicii, a mineritului,
petrolului, de auto-moto-velo,
industriale
de Electricitate-Magnetism are un
caracter didactic, fiind ca un
cadru de a unor
referitoare la istoria descoperirilor legilor
domeniului. Sectorul electrice n
gaze se pcin spectaculozitatea efectelor
{de sunet unicat n muzeele cu profil
tehnic din Sectorul cuprinde
telefoane de dintre cele mai valoroase,
teleimprimatoare, de modele de pionierat
ale receptoarelor de radio televiziune din

Muzeul, situat n Parcul Carol I din
1928 n actualul sediu), al unor
cataclisme (cum ar fi cutremurele din 1940, 1977,
1985 la care s-a o parte din acoperis,
distrugndu-se o parte din echipament)
cu succes actuala de
deschiznd n special gustul tinerilor
uneori puterea exemplului pozi 'v poa:e !l
molipsitoare) creatia Si
nemuritoare n timp.
Revista TEHNIUM e Sptn:u III
marel ui inventator Edison, care ne-a t
"l umina", dar Muzeului Tehruc Romn, care ne
s-o
Naicu
Redactor ing. 9ERBAN NAICU
Abonamentele la revista TEHNIUM se pot contracta la toate oficiile din prin fi li alele
RODIPET SA, revista figurnd la pozitia 4385 din Catalogul Presei Interne.
Periodicitate :
Pret abonament de
Materi alele i n vederea se trimit recomandat pe adresa: OP 42, CP 88. le
cu deosebit interes. Eventual, mentionati si un de telefon la care puteti fi contactati.
. . ., "
Articolele nepublicate nu se restituie.
.
ELECTRONICA LA ZI
SISTEMUL DE RADIONAVIGATIE PRIN SATELIT GPS
ing. Gheorghe Costea
Se principiile generale
de ale sistemului GPS
(Global Positioning System).
principalele domenii de utilizare
precum noile de dezvoltare.
actuale mondial e de
dezvoltare diversi fi care ale
sistemul ui GPS, tehnologiile moderne
de realizare, de
cost sunt indicatori n baza se
poate anticipa a
acestui sistem pe
Prin prezentarea
actuale mondiale de dezvoltare
diversificare ale sistemului GPS se
o deschidere vii toarele
si steme complexe de navigape
militare, comerciale personale, care
la o analiza a
de utilizare a acestui
sistem n activitatea
1.lntroducere
Sistemul GPS este un
SAT.l
,
tehnologii de realizare a
echipamentelor, s-a ajuns ca sistemul'
de ofere o a treia
dimensiune: altitudinea.

sistemul GPS s-a dezvoltat
rapid la astfel nct a
cuprins att domeniul militar ii
era destinat) ct pe cel comercial
chiar, mai nou, personal.
unui sistem GPS
este de un grup de
care se rotesc n jurul
emit semnale codate ce datele
orbitale ale tuturor ceasul lor
propriu, de ale

Pentru a acoperi ntreaga
a globului , necesar
de lansa'i ar trebui fie de 24.
in prezent, nu sunt

Uii Y tiU U U U U U U U U
segmente: segmentul
segmentul de segmentul
utilizator.
Segmentul se compune
din cei 24 de
pe orbite circulare, sunt pe
plane orbitale inclinate la 55 de
grade, la o altitudine de 20200km. Ei
au o de de
aproximativ 12 ore o de circa
3900km/s. Amplasarea lor va
permite ca de pe orice de pe
glob existe in vizibilitate ntre
6 10
au o de de
7,5 ani sunt cu ceasuri
atomice in banda
D. Cele sunt
f1=1575,42 MHz f2=1227,6 MHz
Semnalele sunt emise n tehni ca
spectrului
SAli
coduri pseudoaleatoare. un
cod C/A (Clear Acquisition)
pe f1 un cod P
(Precise) pe f1
sistem american de
prin satelit
care permite identificarea
pe glob, prin
semnalelor de
prin sateli t.
Sistemul GPS conceput
"
C:=>()<=::J f2.
Segmentul de control
transmite
parametrii de amplasare,
traiectoriile
datele emise
orbitele Cele mai
numeroase de control
sunt amplasate n Japonia
cu aplicabilitate in
domeniul militar, se baza pe
utilizarea a patru pe
timpului de
propagare dintre
pe folosirea unui receptor GPS cu
ajutorul se poate determina
longitudinea, latitudinea, altitudinea
ora i n orice moment de timp.
Precizia cu un astfel de
sistem ntre 30m (militar)
150m (comercial).
SlAliE
TERESTRA

sistemul este operant in
SUA, Japonia unele europene,
avnd perspective certe de dezvoltare
a de conectare la sistem de
a de acoperire .
Semnalele emise de sunt
recunoscute de un receptor specializat
2.Prezentarea
caracteristicile sistemului
GPS, ca re se pe

sa in raport cu respectivi
utilizatorului date despre
propria sa pe glob.
receptorul poate capta simultan
semnale de la patru atunci el
va putea oferi un alt parametru al
altitudinea.
La inceputul anilor 1960, n SUA
a fost conceput un sistem destinat
armate aeriene navale, cu
ajutorul se putea determina cu
o precizie de 200-500m unui
punct pe glob. Acest sistem putea oferi
utilizatorului dimensiuni :
Iongitudinea latitudinea.
cu
sistemului, prin de
prin utilizarea unor noi
TEHNIUM. Nr. 9/1997
Sistemul GPS NAVSTAR
date referitoare la timp
n orice moment de timp. EI este
constituit din trei elemente denumite
SUA, n care sistemul
GPS are cea mai
dezvoltare.
Segmentul utilizator este
constituit de receptorii GPS care
simultan semnale provenite
de la datele
de
denumit PVT
Timp). Pentru a
este utilizarea a
numai patru care trimit
parametrii de astfel incat se
permite calculul Ri (vezi
figura) dintre satelitul i receptorul
GPS. Ca urmare: Ri=C*Dti, unde C
este viteza luminii, iar Du sunt timpii de
propagare dintre satelitul i receptor.
de
este prin rezolvarea
sistemului de cu X, Y, z:
1
(Xi -x)'+ (Yi -yy+ (Zi-Z)2=(Ri-
C*b)2, unde (Xi , Vi, Zi) este
satelitului i , i ar b este eroarea
a ceasului utilizatorului.
3. de uti lizare a
si stemul ui GPS
Accesul la sistemul GPS actual
este caracterizat de norme reguli
foarte precise. Din punct de vedere al
utilizatorului , in sistemul GPS
sunt definite categorii: utilizatori
militare sau oficiale)
utilizator i comuni
comerciale sau individuale) .
deosebire este de dasa de
precizie in care sunt ncadrate cele
categorii de utilizatori. Din acest
motiv sunt def inite tipur i de
servici i oferite pri n sistemul GPS: PPS
(Precise Positioning Service) SPS
(Standard Positioning Service).
De asemenea, pent ru
protejarea utilizatorilor,
se modalitatea de accesare
cu acces selectiv, SA (Selective
Avail abil ity) cu acces restrictiv, AS
(Anti Spoofing) .
Accesul sel ectiv este
modalitatea de a tipului de
servici u oferit de sistemul GPS (PPS
sau SPS) . Aceasta este
printr-o programare a
preciziei datelor oferite prin satelit, in
de tipul utilizatorului prin
receptorului GPS oferit .
Un receptor GPS ce in
serviciul PPS este echipat cu procesor
de gestiune a cheilor cu module
specializate care datele
de la eliminnd
eroarea printr-un serviciu de
tip SPS.
Pentru protejarea serviciului
of erit prin sistemul GPS, datele
provenite de la prin codul P sunt
codificate devenind un alt cod Y.
Receptorii GPS, capabili decodi fi ce
codul Y, sunt cu un procesor
de gestiune a cheilor cu module
specializate suplimentare.
Sistemul GPS poate fi utilizat in
diverse cu diferite moduri de

- n sistemul GPS
autonom;
- cu un sistem GPS ce
modul (DGPS);
- traiectografie n si stemul
DGPS;
- geodezie;
2
- altitudinilor etc.
4. Noi de promovare a
si stemului GPS
tehnologice
actuale, ceea ce a dus la
de cost al receptorul ui la
!1osi bilitatea cu
sistemele de procesare
computerizate, sistemul GPS a
rapid n domeniul comercial
individual.
Sistemul GPS indivi dual , cel
care potrivit efectuate va
deveni n scurt timp de nenlocui t i n
asigurarea terestre, aeriene
sau navale, constituie la
preocuparea a
din domeniul sistemelor de

Practic, cu aj utorul noilor
receptoare GPS, montate pe orice tip
de vehicul , sau aparat de zbor,
se poate calcula de la
lor la de se
pot memora ruta ce a fi
legate de
punctul de se poate
ruta deja etc.
Prin realizarea unor receptoare
cu 3,4, 5 sau 6 canale, s-a permis
tuturor parametrilor necesari
fi astfel
ce se n zona de
vizibilitate
Prin racordarea receptorului la
un microcomputer a fost creat un
sistem de de date pentru
exploatarea resurselor de gaz
metan.
Si stemele GPS montate in
autoturisme au o mare dezvoltare n
Japonia, unde in prezent sunt n
aproape 500.000 de
receptoare GPS, care lista cu
obiectivele turistice importante care se
pe r uta ce a f i
la iar mai
recent au fost montate sisteme de
televiziune care permit descrierea
rutei , cu precizie a
vehiculului pe precum
cu privire la traseele ce pot
fi urmate la
Prn arhivarea nregistrarea
datelor ntr-un sistem central izat,
computerizat se pot realiza ale
teritoriului care pot fi folosite n
rutei optime, a la
a curente, a
parcurse etc.
ELECTRONICA LA ZI
Un alt domeni u de utilizare a
sistemului GPS l
Pentru
preciziei n determinarea
curente, au pus la punct un
sistem GPS mai performant denumit
DGPS. Pri n acest sistem
provenite de la sau mai multe
receptoare sunt comparate n
cu date precise stabilite
ntr-o astfel nct
eroril e de calcul provenite de la un
recptor uzual GPS fie 1n
sistemul DGPS (GPS un
receptor GPS conectat la un sistem de
calcul programare adecvat, care
poate oferi de foarte
precise, va transmite n
date celelalte receptoare GPS cu
care se n ce sunt
prelucrate analizate, aceste date
sunt uti lizate n calcul ul ce
se impun pentru stabi lirea
precise. PreCzia
poate ajunge la doar 3m.
5. Concluzii
sferei tot mai largi de
cuprindere, sistemul GPS a devenit un
domeniu de interes mondial.
Identificarea cu precizie a
pe glob, n orice moment
de timp, cu un receptor portabil la un
din ce n ce mai
greu de atins n alte
sisteme de
Posibi l itatea de a
utilizatorilor protejarea
vehiculate sistemul ui GPS
fiabilitate.
Dezvol tarea unui sist em
computeri zat auxi l iar
sistemului GPS a permis
domeniul ui de aplicabilitat e

sistemului GPS se
poate dezvolta si stemul de
cartografiere ce va aduce o
n ceea ce
sau

Bibliografie
1. B.Panafieu; Les essai s de
recepteurs GPS; L' onde Eleclrique,
ian.-febr.1gQ4, pag.3-8;
2. XXXXXX; Recepteurs GPS;
Le Haut-Parleur; aug.1993; pag.28-31 ;
3.R.Scheider mann; GPS
becomes a High-Flying Markel ;
Microwaves & RF.
TEHNJUM Nr. 9/1997
AUDIO
o
EFECTE SONORE N
PROCESOR MULTIEFECT CU TDA1022
O
8
Aurelian
ing.
Introducere
in acest material este prezentat
un procesor simplu care permite
efectelor sonore speci fice
ntrzierilor mici, dintre care amintim:
flanger (dinamic/static, pozitivI
negativ), phaser, who-phaser, vibrato,
chorus, resonance, computer valee,
cardboard tube eche, tunnel sound,
pitch detune, f1utter eChe, stri ng etc.
Pentru tuturor efectelor
enumerate mai sus, ntrzierea trebuie
valori cuprinse ntre 0,25 25
mi lisecunde. Aceste ntrzier; pot fi
cu un singur circuit integrat de
tip BBO, respectiv TDA1022. Tn mod
normal , circuitul integrat TDA 1022 se
pentru ntrzieri de la
cum se
n figura 1. Prin intermediul
acestei este
mixarea semnalului direct cu cel
ntrziat, precum regenerarea
a acestuia din Aceste
la care se cele
de control al generatorului de tact, sunt
n
efectelor sonore amintite.
cum se poate vedea n
schema din figura 2, procesorul este
format din mixerele de
defazor, linia de ntrziere
fi ltrele de generatorul
bifazic de tact.
Mixerul de intrare
regenerarea semnal ului ntrzi at,
profunzi mea fii nd
prin intermediul P2.
Mixerul de este constituit din
P1 , prin care se
amestecul n ro ort ja al
12 ... 15 milisecunde. Acceptnd o
limi t are a domeniul ui de audi o-
procesat la SKHz, se poate
ajunge la ntrzieri de maxi mum 25
milisecunde. Pentru a
ntrziere, de tact a
circuitului TDA 1022, trebuie la
10KHz. Dat fiind INP
se n domeniul de
+ ""'
se impun energi ce de reducere
a componentei reziduale de tact,
constnd in:
- conectarea unui filtru trece-jos la
liniei de ntrziere, cu panta de
atenuare cu -18dB/oct;
- efectuarea celor
ale circuitului integrat TDA 1022,
con form metodei expuse de noi
anterior.
Se astfel o reducere
a nivelului de zgomot ; n
balan corecte are loc
dublarea reziduuri lor de tact,
cu repercursiuni benefice:
- filtrului
t re ce-jos
componentelor reziduale cu o
mai sus pe axa
- din punct de vedere perceptual,
rez iduurilor este mult
acestora fiind de
in afara domeniului audio.
Prezentarea schemei
Pentru tuturor
efectelor enumerate anterior, linia de
ntrziere este ntr-o
TEHNIUM Nr. 9/1997
"
Figura 1
semnalului direct cu cel ntrziat.
Primul etaj realizat cu
tranzistorul T1 de
defazor, necesar pent ru
flanger-ului pozitiv negativ. Semnalul
audio defazat este disponibil la bornele
celor de egal
distribuite n ci rcuitul de colector cel
de emitor. Cel de-al doilea etaj, realizat
cu tra nzistorul T2,
simultan preamplificator
de tens iune filtru t rece-j os.
Preamplificatorul este necesar pentru
a asigura atacul corect al circuitul ui
integrat TDA 1022, iar fi ltrul trece-jos
distorsi unilor de
ce pot la
nalte.
Li nia de ntrziere
din circuitul integrat specializat
pentru ntrziere de tip
TDA1022. n cu modul de
conectare a acestui ci rcuit integrat n
schema din figura 2 se impun cteva

- n vederea cu restul
componentelor active din
terminalul 16 al acestui ci rcuit integrat
(masa) , se la plusul sursei
de alimentare, iar terminalul 9 (-Vaa),
la masa montajului ;
- n de polarizare s-au operat
unele artificii, n scopul
schemei. De remarcat polarizarea
ci rcuitului integrat TDA 1022 se
face prin intermediultranzislorul ui T2.
Semireglabilul SR2 regimul
optim de att pentru
tranzistorul T2, ct pentru ci rcuitul
integrat TDA 1022;
- este o modali tate
de atenuare a componentei
reziduale de tact, la ci rcuitului
integrat TDA 1022. Acesta i n
posi bilitatea celor
cu benefice asupra raportului
semnal/zgomot. acestui
artificiu, precum a folosirii unui filtru
trecejos cu panta de
ci rcuitul integrat TDA 1022 poate fi
folosit n pentru care sunt
necesare ntrzieri de la 25
milisecunde, un raport
semnallzgomot rezonabil.
Atenua rea a
reziduurilor componentei de tact se
prin intermediul filtrului real izat
cu tranzistorul T3 componentel e
aferente. un filtru
activ de ordinul 3, cu de
transfer de tip trece-jos cu
de a
acestui filtru este cu 5kHz, fiind
n cu
de lact , care este de

Un rol deosebit n unei
game largi a efectelor sonore
enumerate I are generatorul bi fazic
de tact modul de control al acestuia.
cum se poate vedea n schema
din figura 2, generatorul bifazic este
realizat cu inversoare (din
structura unui circu it integrat
MMC4049), conectate n
de astabil. cum este conceput
acest astabi l , sa poate fi
in tensiune. Pri n intermediul
3
comutatorului 53, controlul
generatorului bifazic se poate face
manual (M), sau automat (A). in
M. de lucru se prin
intermediul P3.
artificiul propus de
noi, in scopul unei
sigure a generatorului controlat n
tensiune. 1n lipsa componentelor
(dioda cu Ge conden-
satarul electrolitic conectate in punctul
X), se procesorul
cnd cursorul P3 se
spre oscilatarul
blocat.
Tn A, semnalul sinusoidal
de foarte n
generatarul de tact.
Semnalul sinusoidal este produs de
generatorul realizat cu amplificatarul
741 o punte Wien.
P3
profunzimea de
Pentru profunzime baleiajul
de un domeniu de
circa 25:1, cu o periodicitate de
0,25 ... 5Hz (in de valoarea
condensatoarelor Cx).
Comutatorul S1 la
flangerului pozitiv negativ
(in 1 2), sau a efectului
001
'"
''''
S"'
Ge ..... "'"
4
" y
,
'"
"
'"
'"
, ..
+15V
I

vibrato, prin excluderea mixerului de
(Sl n 3).
Comutatorul S2 este util pentru
efectului (oricare ar fi el),
raportat la semnalul direct, neprocesat.
ntre semnalul direct cel
procesat se face prin
a acestui comutator.
Procesorul se de la
o de tensiune bine
Se folosirea
stabilizatoarelor monolitice de tip 7815;
se poate folosi stabilizatorul 78L 15
deoarece consumul procesorului nu
15+20mA.
in montajul experimentat
de noi nu a fost necesar, uneori se
impune o decuplare pe cursorul
semireglabilului SR2, cu un
condensator de 10+251lF.
Referitor la circuitul integrat
TDA 1 022, insistent a lua
toate de pentru a nu
tensiunea de alimentare de
maximum 18V. De asemenea,
nserierea unei diode de
tip 1N4001 pe bara de alimentare (in
sensul de pentru evitarea
tensiunii de alimentare cu
polaritate n cu
circuitul integrat MMC4049, atragem
" ..
"
'"
""

l
AUDIO
asupra mai
a terminalelor de alimentare:
plusul se pe terminalul 1, iar
masa corespunde terminalului 8.
tranzistoarele T1
T3, de tip npn, pot fi oricare din
SC sau BCY, de exemplu BC107,
BC171, BC173, BCY58. Tranzistorul
T2, de tip pnp, poate fi BC253 sau
altele similare. Cele diode din
structura generatorului bifazic sunt de
tip 1N4148, celelalte trei fiind cu Ge,
de tip AA 117. P1 va fi
obligatoriu cu celelalte
fi liniare sau logaritmice,
conectate adecvat.
Reglaje
Pentru efectuarea de
reglaj, de care depinde buna
a procesorului, sunt
necesare cteva aparate de laborator:
osciloscop, digital ,
generator sinusoidal de audio
milivoltmelru. Un
osciloscop corect etalonat poate fi
utilizat pentru
tensiunilor, aslfel
milivoltmetruluL
Pentru nceput se
cursoarele semireglabililor SR1, SR2
SR4 la circa un sfert din
(considerat de la cald al
acestora), iar cursorul SR3 la
cursei. Contactul S2 se
intrerupe, iar comutatorul S1 se
... 15V
"'"
'"
'"
.:
""
Figura 2
'"
'"
, "
""
""
0''' "
TEHNIUM Nr. 9/1997
.
AUDIO
n 3. Comutatorul S3 se
trece n M, iar cursorul lui P3 se
la
plusului sursei de alimentare.
n aceste un osciloscop
digital conectat e
pe una dintre generatorului
bifazic de lact vor indica impulsuri
dreptunghiulare cu faclor de umplere
1: 1 de 12kHz .
Ampli tudi nea a acestor
impulsuri este aproximativ cu
valoarea tensiunii de alimentare.
Se la intrarea
procesorului un semnal sinusoidal cu
de 1 kHz amplitudinea de
circa 500mVrms, iar osciloscopul se
la OUT Il. Se
atent SR2 la
unui semnal sinusoidal cu ct
mai amplitudinea de circa
4Vvv. Se ntrerupe semnalul de intrare
se SR3 la atenuarea
a reziduurilor componentei de
tact. Balansul corect corespunde
n care zgomotul rezidual este
mai mic de 3mVvv.
Se la intrare un semnal cu
frec .... de 1kHz amplitudinea de
2S0+300mVrms. Se
amplitudinea semnalul ui pe un
mili .... oltmetru conectat la OUT!!.
Se semnalului de
intrare la 3,SkHz se SR4
cnd mili .... oltmetrul +4dB,
de valoarea anterior.
Pentru reglarea generatorului
bi fazic, se osciloscopul
sau digital pe una dintre
cele complementare se
comutatorul S3 n
M. Cnd cursorul P3
se la pl usul sursei de alimentare,
este de circa 12kHz. Se
cursorul la extremitate,
n care frec .... digital
trebuie indice o frec .... de
4S0kHz. frec ....
abateri mai mari de 10% se
rezistorul marcat cu
asterisc, n jurul valorii indicate (6800).
Se osciloscopul n punctul
A al comutatorului S3, acest a
n M. Se
cursoarele semiregla-
bililor SR5 SR6 la mijlocul cursei.
Dup ali mentarea montajului, se
cu SR5,
la aparijla semnalului sinusoidal de
frec .... foarte se
TEH fIUM. Nr. 9/1997
regl aj ul l a unei
ampl itudini maxime, dar ale
semnalului . Cnd apare o limitare, sus
sau jos, aceasta se prin
reglarea a
semiregl abilului SR6. Di n reglajul
conjugat al semireglabililor SR5 SR6
se ajunge n in care semnalul
este perfect si nu soi dal are o
excursie ntre 2 13V.
generator ului de
semnal sinusoidal este de
.... aloarea condensatoarelor Cx
(nepolarizate). Pent ru Cx=1I1F,
frec .... este de circa Q,3Hz, iar
pentru Cx=100nF, .... a fi de
3Hz. se o
(o se nlocuiesc
cele rezistoare din puntea Wien
cu un 2xSOOKll, avnd
nseriate pe fiecare rezistoare
de 43K!i.
Se osciloscopul pe
una dintre generatorului bifazic
se trece comutatorul S3 in A.
Pe ecranul osciloscopului se
de frec .... a
semnal ul ui de tact, avnd o
periodicitate cu cea a semnal ului
sinusoidal de frec .... foarte
Profunzimea de frec ....
se prin intermediul
P3 poate atinge un
domeniu de baleiaj de peste 20: 1 .
Ultimele reglaje
mixerele de intrare de Se
S 1 in 3 se face
contactul S2. Se la intrarea
procesorului un semnal sinusoidal cu
frec .... de 1 KHz amplitudinea de
3S0mVrms. Se ampl itudinea
semnalul ui pe punctul 1 (sau 2) al
comutatorului S 1. Se
mili .... oltmetrul pe cursorul semiregla-
bilului SR1 se acesta
se o tensiune cu 3dB mai
mare dect .... aloarea
anterior.
Pentr u efectuarea ultimului
reglaj, se OUT Illa
intrarea unui amplificator audio de
putere. Cursorul P2
se n de sus (n
Se rezistorul
marcat cu asterisc (20 ... 7SKQ) , cu un
semireglabil de 100kO. Pornind de
.... aloarea a semireglabilului, se
ncet cursorul acestuia, la
n final. se
semireglabil ul cu un rezistor a
.... aloare corespunde pragului de
a
Probe de
Pentru nceput, se
OUT I ia un amplifi cator audio
de put ere . Aplicnd la int rarea
procesorului un semnal adecvat din
punct de .... edere spectral al
amplitudinii (max. SOOmVrms) , se
ti puri de flanger:
- poziti .... sau negativ, n de
comutatorului S1 ;
- static sau dinamic (rotor-sound), n
de comutatorului S3.
flanger-u l
dinamic este cu att mai e .... ident cu ct
semnalul procesat are un spectru mai
larg dens. n acest scop, se
probele cu zgomote de
pro .... enite de la generatoare de zgomot
alb sau roz, sau din de
aplauze ori instrumente de
De asemenea, flanger-ul
dinamic presupune o modificare
cu periodicitate foarte
moti.... pent r u care
condensatoarele Cx din st ructura
generatorului de semnal si nusoidal vor
a .... ea .... aloarea de 1+2IlF.
Flanger-ul static se pl n
special la procesarea voci lor.
Concret, pentru fi ecare dintre
cele trei ale comutatorului S 1, se
lent asupra
metrelor P1, P2, P3 se S3
n A sau M. infinite care
din S1, S2, Pl, P2, P3
le corespund IL! attea
impresionante bizare, multe dintre
ele necunoscute audit i .... e
umane.
Efecte supl imentare se
prin generatorului de
foarte impulsuri
dreptunghi ulare. n acest scop,
semireglabilul SRS se
pentru .... al oarea (sau se
ntrerupe), comutatorul S3 se trece n
A, iar Cx .... a a .... ea .... alori cuprinse
intre 10nF 220nF.
Conform
anterioare, procesorul mult iefect
permite multor efecte:
flanging, phasi ng, resonance, chorus,
tunnel sound, computer .... oice,
cardboard tube echo, pitch detune,
flutter echo, string. Alte efecte sonore.
in special tipuri de .... ibrato, se prin
cuplarea OUT Illa amplificatorul
(continuare n pagina 14)
5
AUDIO
AMPLIFICATOR AUDIO ULTRALINIAR DE 100W
Rea lizarea a unui special izate o capaci tate
amplificator de de destul de la
putere mare -1 00W- care puterii nominale livrate duce
performan,e HI-FI. se poate face in mai de cel e mai multe ori la
multe moduri, fiecare dintre ele avnd distorsiunilor de tip CUPPING
avantaje dezavantaje proprii . foarte in momentul
In ultimul ti mp a devenit la sesizabi le auditiv nu
folosirea unor ci rcuite int egrate de ori la ambalri termice care
special izate de putere, astfel distrug ireversi bil ci rcuitul integrat de
dimensionate nct livreze puterea putere:
care se a fi - unele circuite integrate de putere
n cadrul complexului electroacustic. un factor de a tensiunii
Efectund o mai (slew-rate) de valoare (sub 1VI
a acestui tip de ,,",s), fapt care
j e un set de de parametri, n a acestora n timpul
'llajoritatea cazurilor s-a constatat o regimurilor tranzitorii mai ales,
'ierie de dintre care se redarea cu sesi zabile
(lipsa de claritate acustice)
- majoritatea montajelor de acest tip a semnalelor audio de
puterea doar pentru _ uti lizarea unui circuit i ntegrat
J de timp mai ales, speciatizat de tip ampl ificator audio de
Iaar nspre partea a benzii de
putere presupune folosirea schemei
La ei mai
"Jtdeauna intervin importante electrice impus de fabricant, iar unele
,le valorii puterii de (necesare uneori pentru
_ procentele de distorsi uni armonice caracteristica de transfer amplitudine-
, de (THO TID) stabilitate etc.) sunt de cele
de cele mai multe ori o mai multe ori imposibile;
' aloare de limitele de la care - de cost al unui circuit integrat
l istorsiunile sun! sesizabi le auditiv, n speciali zat (audio, de putere) este
;peci al inspre benzii au- destul de ridicat.
jio; n urma considerenteler
ing. Emil Marian
putere care nu prezinte
Montaj ul este realizat cu
componente electrice procurabile
(fabricate in si
electrice foarte bune,
incadrabile cu n normele HI-
FI. Schema a ampliflcatorului
este n figura 1.
Amplificatorul

- putere PN=100W;
- capacitate de
C=1 ,4 (PNs=140W);
putere de vrf :
PMV=270W;
- tensiunea de alimentare: UA=50V;
- de intrare: Zi =20Kn;
- de Ze=4Q;
- de
Zen..=2D. (la care amplificatorul
stabil);
- tensiunea de intrare: Ui=250mV;
banda de M=
14Hz+22KHz;
- atenuarea ta capetele benzii de
A=O,SdB;
- raport semnallzgomot: S/N;;>:75dB;
- stew-rate: SR=25VI)ls;
- distorsiuni armonice:
THOS:O,02%f1 KHz;
THDS:O, 14 %/16KHz;
THOs: O,1 %f25Hz;
- distorsiuni de
TIO.s:O,07%;
- amplificatoare le audio de putere prezentate anterior, s-a ales o
realizate cu circuite integrate a unui amplificator audio de

, ""
'"

e,
""

'"
6
o,
e,
" "

",

l N4001
,


'"
'"

"

e,
""'"
"
""
O,
o,
"

"

"'
"
" =
'"
"
"
'"
'"
" ',.- - ---t- - ---f1(j 8f4t>9 TII
il 8F4!2 l N4 146
' "
"
'"


''''


'"
3. 1.0.
2N5-1178
e, e>o
'"""""
'"
'"
'"
'00 0 .41
'"
, W
"
'"
", ."
'00

."',
"
3. 1A

1/ 16

Figura 1
71>15872
TEHNIUM Nr. 9/1997
AUDIO

""
O O
, o
r.


I
X
X X X
"
O
--
O
1
O
, , ,
o
O O
Figuro 2
CObICj modI.A pu<e'e

"'" """
O c
,
E

E C
o 0111 o

o o o o
'"
C
O
E C

o o E C

o
o" o
"
o o o
'"
'"
o o

o o
"
gOg
g
g,,, ...
O
".
'"
."

R30,l
c
, , ,

C O
o o o o o o
g.ro
o o
'"
'"
8g8

c
,
c
,
o o o o o
'" ""
'"

C>

gm
g".
" ."
'"
O
O
01
'"
f<>
O
Fi guro 3

o
01
."
f<>
I
O
CobIoJ I'TIOCU p.J:e<e

Semnalul audio se la sale de intrare ct a AS a f inal.
intrarea montajului, prin intermediul caracteristicii de transfer tensiune- Analiznd schemei l ui
condensatorului C1, etajului de intrare. semireglabi l electrice, se acesta
Acesta un amplificator R8 a fost pentru reglajul off- o de tip cvasirepetor
diferential, care contine tranzistoarele setului amplificatorului, astfel nct, in pe emitor. Tranzistoarele T7, T9 T11
T1, Ti T3. G'rupul R1 R4C2, lipsa semnalului audio de intrare, prin un triplet de tip npn, iar
ampl asat la intrarea montajului, difuzoarele incintei acustice (sarcina tranzistoareleTB,
un filtru "trece-jos" de tip T. ampl ificatorului) nu circule o complementar de tip pnp. Se mai
de curent continuu repetoarele pe emitor
semnalele electrice audio avnd o (loouT<3mA). Semnalul audio clasice, formate din cel e
mai mare de 22KHz. 1n acest amplificat de etajul de intrare este tranzistoare complementare de putere
mod se din start att amplificarea preluat din colectorul tranzistorului T2 sunt completate de celor
unor semnale ultra sonore care ar aplicat galvanic n baza tranzistorului sarcini dinamice complementare,
putea proveni accidental de la sursa de T4. Acesta n cadrul realizate de de tranzistoare
semnale audio ct montajului rolul etajul ui pilot, care T13 T1S \de tip npn) T14 T16
necorespu excursia de tensiune (de tip pnp). n pauze (lipsa semnalului
a amplificatorului. eliminnd a semnalul ui audio amplificat. Pentru audio de intrare), pe fiecare dintre cele
de a unor optimizarea etajului pilot, tranzistoare dublei este
care ar calitatea s-a ca a lui un doar din valoarea tensiunii de
reproducerii programului muzical sonor generator de curent constant, realizat alimentare, deoarece polarizarea
n zona lor medii-nalte. cu ajulorul tranzistorului T6. Acest tip acestora este de grupurile
Analiznd structura amplificatorului de - - R26DSR27 R2BD6R29. Acest mod
proprie etajului de intrare, se avantajul unei de lucru foarte mult
n emitorul tranzistoarelor echivalente mari in curent alternativ liniaritatea caracteristicilor de transfer
T1 T2 este o n curent continuu. Urmarea
de tip generator de curent este unei de unui slew-rate de
constant, din tranzistorul T3 foarte mari cu distorsiuni valori ridicate (2SV/j.1s).
componentele electrice aferente minime a etajului pilot. Tranzistorul TS a etajului final este
(R2D 1 D2RSR 11) . cu componentele mult in momentul
runda mental R13R14R15C4 o de puterii nominale. Atunci cnd semnalul
a mplificatorului tensiune de tip audio se la intrarea
att in n clasa de amplificatorului, cei doi
TEHNIUM Nr. 9/1997 7
complementari in de
nivelul semnalul ui de intrare, nivelul
tensiunii de alimentare a celor doi
complementari. Deci, practic se
excursia a punctului
de care
amplificarea in tensiune a etajului final
concomitent, livrarea de
acesta a puterii de
Complexitatea acestei a
etajul ui final (un mai mare de
tranzistoare de montajele clasice)
est.e pe depl in de
lui foarte bune n
perfecte a caracteristicilor de
transfer tensiune-curent tensiune-
Se posibi l itatea
'unei de curent mari,
cu distorsiuni neliniare mai ales cu
cele de extrem de
"Xl
Rezistorul R3 este
amplasat ntr-o de
care n final
amplificarea a montajului
A=R3/(R1+R4).
Rezistoa rel e R27 R28
negative locale de
curent, care
celor doi complementari proprii
etajului fi nal al amplificatorului
previn ambalarea a
acestuia. Bobina L 1 un filtru
amplasat la
montajului , n scopul
difuzoare-amplificator,
sporindu-se n mod suplimentar
stabilitatea n a acestui a
(evitarea unei nedorite).
Pentru protectia la
supra de a
O

00

'\. 01)]
o-o:dl
A l'
o

O

Figura 4
Figura 5
reduse (practic inexistente) .
Un alt avantaj al acestui
tip de etaj final il constituie puterea
din timpul
etaj ului final
unei puteri disipate pe sfert
de cea a unui montaj clasic realizat
cu tranzistoare complementare care
n clasa AS. La
etajului final se mai
fillrului Bucherot, format din grupul
R2SC6. EI complet posibila
a unor de
i n timpul
amplificatorului (mai ales n momentul
aparitiei unor regimuri tranzitorii de
chiar la supra de
8
e
o
0)
o
amplifi catoruJui , sau un eventual
scurtcircuit in incinta s-a
F2. Tot
pentru o a
amplificatorului s-au luat o serie de
suplimentare. Pe de
alimentare cu energie a
etaje lor de intra re pi lot au fost
grupurile D3R17CS
D4R18C6. Ele rezervoare
tampon de energie amplasate
in scopul constante a valorii
tensiunii de alimentare a etaj el or
anterior, indiferent de
puterea de etajul final, cnd la
de puteri nominale tensiunea
de alimentare ar putea
AUDIO

Tot n scopul unei
tensiuni de alimentare generale de
valoare ct mai au fost
condensatoarele de filtraj
C10 C11 de valori mari (4700)JF).
Condensatoarele C8 C9 au rolul de
suprimare a unor tensiuni parazite care
ar putea fi preluate accidental de
amplificator pe traseele de alimentare
(cablurile de la redresor etc.).
fuzibile F1 F3
o pe traseele de
alimentare cu energie ale
amplificatorului, n cazul unei
suprasarcini de sau a unui
scurtcircuit accidental.
Realizare reglaje
Construi rea amplificatorului de
putere o serie de
in vederea unui montaj care
confi rme parametri i
In vederea unei
variante constructive ct mai simple
eficiente, se propun o succesiune de
etape intermediare, de
corectitudinea l or
depinznd fundamental calitatea
montajului. Amplificatorului se poate
realiza in variantele mono, stereo sau
chiar cuadro. Se o
de nivel HI-Fl
automat cel varianta stereo, deci
de montaj se vor da pentru
varianta stereo.
in vederea optime,
real izarea montaj ului a fost
pe mai multe etape si anume:
realizarea modulului de
realizarea modulului de putere;
- amplasamentul final al modulelor
(varianta stereo);
- privind alimentarea cu
energie
Modulul de
partea de ampl ificare n tensiune a
montajului, care a comanda
etaj ul f inal. Modulul de
tranzistoarele T1, T2, T3, T4,
T6 componentele electrice aferente.
Placa de a modulului de
se folosind o
de sticlostratitex placat cu folie
de cupru . Schema de cablaj este
in figura 2, iar amplasarea
componentel or electrice pe ea se
n figura 3. n vederea unei
termice ct mai ridicate n
toate tranzistoarele
anterior au fost
cu radiatoare. Fiecare radiator se
din de aluminiu
de 1+2mm, un profi l de
TEHNTUM Nr. 9/1997
AUDIO
tip U, cu o de minim
6cm
2
. Se cte montaje
(varianta stereo)
identice, folosind componente electrice
de cea mai calitate.
Tranzistoarele T1 T2 se aleg
cu factor de amplificare n
curent h21 E. La realizarea modulelor de
se
succesiuni de
- realizarea de cablaj
imprimat;
- plantarea caselor;
- plantarea rezistoarelor Gonden-
satoarelor;
- plantarea tranzistoarelor, acestea
avnd deja fiecare radiatorul montat
M3, plate Grower,
M3) .
. Inainte de planta rea
tranzistoarelor pe de cablaj
imprimat, terminalul colector al
se (cu o
de nct se
forma de montare de tip tripod
a terminalelor. Acest gen de
amplasament la o stabi litate
a tranzistor
amplasat pe de cablaj
imprimat.
Modulul de putere cOline placa
de cablaj pe care sunt montate restul
componentelor electrice ale
amplificatorului (n de
condensatoarele el0 Cl1)
radialorul care tranzistoarele
de putere (mai T7 T8,
amplasate pe placa
Schema de cablaj imprimat a
modul-putere este n
figura 4, iar amplasarea pe ea a
componentelor electrice, n figura 5.
Pentru
radiatorului tranzistoarelor de putere
se un profil de aluminiu cu
aripioare pe ambele
cu varianta in figura 6
(144x30x400) . Tot aici este prezentat
modul de amplasare a tranzis-
toarelor care in
sursei de tensiune, superdioda (TS),
Dartington din etajul final (T9,
T11 Tl0, T12) sarcinile dinamice
complementare (T13, T1S T14,
T16). Toate tranzistoarele se
de placa radiator folosind folii de
de O,2 ... 0,3mm, umectate
cu
Prinderea a
tranzistor
galvanice de radiator a
cu ajutorul izolante,
tubului izolant (prin care trece
TEHNIUM. Nr. 9/1997
M3 de prindere) etc. Indiferent de
varianta prinderea
a tranzistor pe
radiator, lor
cu un ohmme!ru) trebuie
fie n mod obligator iu,
tranzistoarele T7 TB, T9 T1 O, T11
T12 (fiecare pereche)
factor de amplificare in curent h21E.
Mai este necesar ca tensiunile
Zener propri i diodelor 05 06
prezinte valoare pentru un
curent de 12,SmA
fiind sub 2%) . Ordinea de realizare a
modulului de putere (varianta stereo)
este:
- real izare de cablaj modul-
putere: fiecare se
ulterior (pe partea cu
componente) cu simbolurile
tranzistoarelor unde vin conexiunile;
- realizare radiatoare din profil
aluminiu: de fixare placa
modul putere-radiator se dau prin
(cele cinci M3
radiator q:.3,2 placa);
- montare tranzistoare pe radi ator
(vezi figura 6 ulterior verificarea

- montare componente electrice pe
placa modul putere;
- grup LR30 prin
bobina rea pe R30 (2KnJSW) a 20 spire
din CuEm $1,5 ulterior sudura
(paralel) a grupului LR30.
Ulterior cele grupuri LR30
se pe modul putere.
Se la fiecare terminal al
tranzistoarelor (B, C, E) de pe radiator
conductorul multifilar de cu
placa modul-putere. Lungimea
conductor (de tip VLPY) se alege astfel
nct, de
o de circa 2cm (pentru
a putea manevra letconul introdus intre
radiator placa modul putere). Sudura
se face dinspre cablaj, iar nspre
partea cu piese a modul-putere,
capetele conductoarelor ies cu o
lungime de ci rca 2mm (pentru
reglaje) . Pentru partea de
mari a etajului final se folosesc
conductoare cu
de circa 2,Smm
2
(Q2 multifilar), iar
pentru restul conexiunilor sectiunea
este de 1mm
2
(q:.1 multifilar) . Se
conductoare cu de
culori diferite pentru fiecare terminal de
tranzistor (ex. ALB-emitor, ROSU-
colector, '
realizarea sudurii
conductoarelor de
modul de putere,
ntre aceasta radiator (aripioarele lui)
trebuie o de circa
Hgura 6
:::[BIIO ,


:::[B116 :
'Ctt::-=::=l, ,, )RodIo'OI A
proN;
Figura 7
2 Oisto'>l .... ;
3',onzj&''''
Tic 81' .. ;

'p2N.:
s..coolQ rnocIi.I
wee
6 Ccno..oc1OOre
20mm. Cu o se
fiecare conductor, n vederea apropierii
placa modul de putere-radiator pentru
fixarea a acestora, conform
desenului de ansamblu prezentat n
figura 7. Se va avea ca l a
preformare nu se suduri le
(preformarea ncepe de la un al
montajului modul putere si se
la in final, cu cele 5 suruburi
M3 si distantierii (din material izolan!-
. .
pertinax, textolit etc.) se
rigidizarea a ansamblului
modul putere (vezi figura 7).
Desigur realizarea
a modulelor care n
amplificatorului, acestea
se ntr-un bloc compact
unitar. se din
de fier, de circa 1 ... 1 ,5 mm
(cu de
necesare) o cutie dreptunghiulara n
care amplificatorul urmeaza a
Se dimensiunea
de 420mm (general de
majoritatea firmelor) pentru lungimea
9
cutiei, 400mm pentru lungimea
laterali 140+ 150mm pentru
acesteia. Modulele de putere
se pe cei doi Jalerali
ai culiei. Pentru acest lucru se fac
dreptunghiulare n pe
unde vor trece lejer modul
putere, iar radiatoarele se cu
direct pe late raii, pentru
a fi o a
mai modul
se i n interiorul
cutiei, in dreptul borneler 1 2 (unde
fizic superdioda). La
asamblarea se folosesc
tot dintr-un material
izolant). Cutia este
cu un panou trontal (pe care se
comenzile) capac
(prins in cu cap
ornament - exemplu: cap-cruce).
canal al amplificatorului (L ulterior R).
Se la
amplificatorului cte o de
circa 1S0nJSW.
Se scot de pe
traseul de alimentare (F1 F3) la
bornele lor se cte un
miliampermetru nseriat cu cte o
de circa 50nJ3W. Se scoate
ulterior F2 la
bornel e ei se de
asemenea, un mil iampermetru. Se
(se pun la
amplificatorul ui. Se incepe cu
verificarea regimului static de
Pentru acest lucru,
semireglabile R8
R14 se pe o de
mij loc a cursorului. Se
amplificatorul si actionnd
.
AUDIO
reglajele pentru valori le finale pentru
10=70mA, Is:53mA (teoretic
15=0, Ulterior se
tensiunii de circa 2SV n
punctele B A, 8)
lipsa tensiunii continue (Us=O) la
ampli ficatorului. Reglajele
pentru canalul L se reiau apoi (in
ordine) pentru canalul R.
aceste reglaje se
intrerupe alimentarea amplificatorului,
se fuzibile
se trece la verificarea lui
(evident, se de la
Se la
amplificatorului cate o de
40/100W se face verificarea
utiliznd un generator de
un osciloscop cu
spot dublu.
S. liniaritatea
Redresorul care
amplificatorul cu energie
se pentru o putere
de circa 300W, fiind capabil
livreze in regim de pe
fiecare a tensiunii continue
" VII'!" caracteristici i de transfer n banda
fi; audio forma de
a semnalului de
_SOlI t.1(Xll (eventual util iznd un
-
o 0 distorsiometru).
, de alimentare UA=SOV un curent lIN
minim de 6,SA. Pentru un fi ltraj
suplimentar al tensiunii UA s-au
Realizat reglat
2 amplificatorul va confirma pe deplin
parametrii tehnici
.r"--"-", ncadrndu-se cu n
condensatoarele t.1(Xll

G
electrolltice C 1 O C 11 de \
capacitate mare Ele '--,-,--F
se fizic n imediata
apropiere a blocului de alimentare
(transformator+redresor). Schema de
"
cablaj a amplificatoruJui se
conform variantei prezentate n figura
8. Se traseelor
diferite pentru alimentarea cu energie
a modulelor de
(VLPY $1) modulelor de putere
(VPLY $2,5). Acesta amplasament
din start posibilitatea de
a unui zgomot de fond generat
rezistoarelor
de cele tipuri de
module proprii amplifitatorului.
Redresorul este n
imediata lui apropiere, cu o de
borne cu cte cinci cose
(di mensionate conform
pe fiecare de
alimentare (plus, masa minus). Oe
la placa de bome a redresorului se duc
conductoarele de alimentare
fiecare modul , pe traseul cel mai scurt
(vezi figura 8) .
Reglajele amplifi catorului ncep
print r-o verifi care de ansamblu a
corectitudinii tuturor
conexiunilor galvanice. Ulterior se
reglajele pentru fiecare
10
Figura 8

semi reglabi l R14 se
un prim reglaj al curentului
de mers n gol, de circa 10=20mA.
Ulterior se curso rul
semireglabil R8 cu
astfel ca prin de
la
amplificatorului un curent de
valoare sub 10mA (ls<10mA). Se
cu ajutorul unui voltmetru de
curent continuu, la bornele
lor amplasate n serie cu
miliampermetrele de pe circuitele de
alimentare apare o mare de
tensiune mai simplu, se
pe una (sau ambele)
ramuri de alimentare apare un curent
mare, care nu poate fi prin
reglajele anterior,
a o (de
cablaj, etc.);
amplificatorul se scoate de sub
tensiune, se se
eroarea.
n cazul in care reglajele 10 1$
sunt posibile, se ntrerupe alimentarea
amplificatorului, se
nser iate cu miliampermetrele din
circuitul de alimentare se reiau
normele HI-FI.
Li sta de componente
RPM
R1=R4=10KQ'O,5W; R2=20K'"
O,5W; R3=330KQ'O, 5W, R5=22Q'
O,5W; R6=R9=8,2KQ'O,5W;
R7=R10=R12=330Q; R8=R14=
semiregl abil 1 KO;
Rll=1K"'O,5W; R16=39"'O,5W
- RCG: R13=510WO,Sw;
R15=750Q'O,5W; R17=R18=20KQ'
O,5W, R19=R20=3,9Kn10,5W; R21 =
R22=100nJ2W; R23=R24=
0,47QfSW; R25=100/2W;
R26-R29=2KQf2W;
2K.Qf5W.
- condensatoare: C1- cu
35V; C2- ceramic S60pF/25V; C3-
ceramic 10pF/100V; C4- mylar 10pFI
100V; CS=C6- electrolitici
(EG6100); C7=C8=C9- mylar
2S0V; C10=C11 - electrohtici
63V (EG7600).
. - diode: 01 =02=1 N4148: 03=04=
1N4001+1N4007;D5=D6=PL2V7.
- tranzistoare: T1 + T3=BF4S9; T4=
T5=T8=BF472; T6=T7=BF459; T9=
T16=BD442;T10=T15=8D441;T11=
T14=2N5872; T12=T13=2N5878
(tranzistoarele cu h21 E: T1
T2; T7 T8: T9 T10; T11 T12).
- fuzibile: F1 =F3=3,1A:
F2=6A
TEHNIUM Nr. 9/1997

AUDIO
EGALlZOR GRAFIC CU CONTROL DIGITAL (II)
ing. Adrian Oprea
(urmare din numarul trecut)
Stabilizatorul de tensiune se
pe regulatorul de tensiune
integrat LM7815CT, care are
urmatoarele curent maxim de
de 1 A; la
de nu
componente externe; limitare
a curentului n caz de
scurtcircuit. Litera T din simbolul
integratului tipul de TO
220, n figura 11 este prezentat acest
tip de precum dispunerea
pnilor. Jumperele A 8 permit
furnizarea tensiunilor Vcc respectiv
V+. Prin butonului F4
putem shimba starea bistabilului D asa
nct nchidem sau deschidem
tranzistorul T2. Astfel cnd T2 este
nchis, rezistorul R2 baza lui T1
emitorului acestuia din
efectul fiind nchiderea lui T1 ,
deci valoarea lui V+=Ov. Cnd T2 este
deschis avem curent prin baza lui T1,
deci acesta se deschide, rezultnd
V+=1SV. S-a considerat /12 al
lui T2 e.ste de minim 100, iar curentul
maxim de colector al acestuia este de
100mA, pentru saturarea lui T2 este
necesar un curent de de 1 mA.
Astfel UR3=R3-lb2 UR3=Uq1high-
Ube2=2 ,4V-0,6V=1,8V,
R3=1 R3=2K,
Semn!Tk:ctl& lED-....
V19_Egol'lO/ soIoctot 00 uP:

VI 7 .. Egc:ilorc K>U nu
"
08
'"
.. , 8
_
""""
V" ,
0
, ,
0
"
'"
@
"
CJ CJ CJ CJ
CJ CJ CJ CJ
CJ CJ CJ CJ
CJ CJ CJ CJ
CJ CJ CJ CJ
CJ CJ CJ CJ
CJ CJ CJ CJ
CJ CJ CJ CJ
CJ CJ CJ CJ
CJ CJ CJ CJ
CJ CJ CJ CJ
Pentru ca T1 fie saturat avem:
Ic1max=1A 111=30,
Ib1 =30mA. Avem UR1 =R1-lb1
UR1 =Vcc-Ube1-Uce2sat=
1SVO,6VO.6V=13.8V.
R 1 =U R 111b1 = 13.8V/30mA=0.4Sk.
Vom considera R1 =5000.
Punerea n pentru
punerea n functiune instrumentele
necesare sunt: un generator de semnal
sinusoidal cu amplitudine un
osciloscop un aparat de
ce trebuie parcurs
n continuare este:
a) .Se sursa de
alimentare.Jumperele A B sunt
pentru ca cele tensiuni
de Vcc respectiv V+ fi e
izolate de placa de egalizare.Se
aparatul de intre
Vcc masa GND se
stabilizatorul la Se
sursa de alimentare;
b).Se jumperele A
B care se sursa
de alimentare;
c). Se calea stereo
stnga astfel:
-Se leag generatorul de
semnal GF la intrarea J1, amplitudinea
semnalului furnizat fiind pe minim.n
acest punct semnalul generat de GF
se simbol ic cu IN AUDIO/S
cum este prezentat att n schema

'" " '. '"
."
-
"
CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ
CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ
CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ
CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ
CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ
CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ
CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ
CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ
CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ
CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ
CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ


CJ

CJ CJ

CJ
.:
"

..
"
.!
vI CW>.!.
.. , .:
.,
c .. """

CA-"", '
Se:tje Cqnol
. , ,
SelecTte cond
Figura 10
TEHN1UM Nr. 9/1997
bloc di n figura 1, ct in schema
din figura 8.Se
pentru IN AUDIO/S,
de f=1 kHz
amplitudinea cu valoarea de
semnal
sursei audio aflate in amonte de
egalizor (trebuie nivelul de
maxim al preamplificatorului audio
folOSit; pentru cazul nostru
presupunem preampl ificatorul
utilizat egalizorul ui un
semnal de maxim 1Vrms),Deci,
stabilim GF-ul ui un semnal de
f=1 kHzl1V;
-De pe panoul frontal (figura
10) butonul de egalizare F4
nct Iedul V17 se
indicnd astfel conectarea egalizorului
n audio (vezi modul de
conectare a egalizorului in partea de
prezentare al BEG-ului) ;
-Semnal ul IN AUDI O/S
blocul de cale
via comutatorul analogic U9D,
blocul de intrare ampl i ficare
reprezentat de elementul activ A3B
(BM324).Din R1 se nivelul de
al lui A3B, simbolizat de
semnalul AUDIO/S, la valoarea de
775mV.Cu ajutorul osci loscopului se
forma amplitudinea lui
AUDIOIS pe pinul 7 al lui A3B. Acum,
acest semnal este distribuit tuturor
'" "
."
PW)'''1
CJ CJ CJ CJ
'8
CJ CJ CJ CJ
CJ CJ CJ CJ
CJ CJ CJ CJ
CJ CJ CJ CJ

CJ CJ CJ CJ
CJ CJ CJ CJ
CJ CJ CJ CJ

CJ CJ CJ CJ
CJ CJ CJ CJ
CJ CJ CJ CJ
CJ

.. ...
."
...

11
-II
"
0'
n ~
~ 0'
~ ~
"
"'-
o.
II
S .. GND
16", VCC
MMC40193
8 .. GM:>
16 .. ..cC
MMC40193
8=GNO
16-VCC
MMC40193
8 .. GND
16=VCC
""""C4019)
Ul ""
UlOC
SWlTCH
MMClO66
UllA
UllD
Ul,.
U12C
SV,,,'"
MMC4066
Ul"
U13C
U130
SWHCH
M ~ 4 0 6 6
-II
II
''''
MMC40193
"
Q'
"
Q'
"
Q'
"
Q'
"
"'-
o.
, GNO
16_VCC
MMC40193
.
-
,
I
""
'"'
"!e-

r-
1:;';'
,o...-
1:;;'
1;-


1:;:.;'
b.
'"
.. -
U1 8A
s M'.4C4066
,ci'. ,
10,.
"'"
m O<ITW
"'"
Da ..!!lli. (M D8
""'
" 0
f8
ACCEHl'lJAA(
"""'"

ClJ'lA DE IESIRE
CAm,
U1 88
MMC4066
"''''''''

I

IESIRE
AtJOlO
J3 OOEAPlA
10H, AIID"' /[)
>
,---- -------- --

k,OI2A

,
MMC4049
1"--
kc 0 12B
MMC4049
i'---

MM'''""
,
,
,
,
,
,
,
"
,

"""''''
,
,
,
,
,
,
,
' .

,

MMC4049
,
,

"


MMC40<l9
f"----


f'----


, ,
,
,
, MMC4049
Figura 9
Bl.OC AfISIIRE CANAl.
- __ - - - - - __ ,
'''' - - -
i"K- -
R293
"
""
"
''''
"
om,
"
""
"
"'''
"
fl299
"
"00
"
fllO I
"
'30'
"
'J05
"
"DO
"
R307
" ,
ll,tT'"

.. ,.
'"
... '"
VI1..
.. , ...
'"
. .,.

.. , ...
V1 t.
.. '"

...
' t
, NOA
10 .. 50Hz
""fAnA
''''''"''
10_ 125Hl
00lfAnA
,
,NOA
10=400H.z
""""eA
, NOA
fO_l kHz
DREAPIA
,NOA
10" 2 5k11l
,
"",mA
',"",G>
10,.5kHl
OOEAPlA
"""'"
fO,.10kHz
D<1EAP'"
,
,
,
"'"'"'
,
,
tO=16kHl
,
,
,

,
,
,
.. "
, , ,

filtrelor egali zorului;
Pentr u f=1kHz
de GF, fi ltrul cu de
acord de fo=1kHz are la
atenuarea cea mai Se
f iltrul mai sus amintit astfel : de pe
pa noul frontal se un RESET prin
lui F1 nct
010 egal cu:QO=D;
Q1 =0;02=0 03=0. n stare
decodificatorul 011 (MMC4028) are
00=1, restul fiind in O. Astfel
avem activat semnalul CANAL 1, dar
f i ltrul de 1 kHz este as i mi lat lui
CANAL4, deci de pe panoul frontal
pe F5 pentru a se efectua
de canal dreapta. Cnd
s-a selectat filtrul de 1 kHz, Iedul V4
aferent acestuia se va aprinde;
resetare,
01 .. 08 sunt cu valoarea OF.
04 este partea de pentru
atenuatorul programabil al filtru lui de
1 kHz are pe 01 .. 04 valorile
de OV, nct comutatorul analogic
U4 are toate switch-urile deschise
o
,lH,
10220
LM78>;xCl
1 =\111 [1 4.5 .. 3OV) ,e<tesola;
2_GND:
3 .. Vout [1 4.4" 15.75) stabiillaTa,
,
LM1815C!

! '
:p:"" +
""""
" r-=
"
,,.
,
CIi R5
, .. 't "'"
2W -::;:-
(UO"=OV pe de ale lui
MMC4066 switch-uri le
deschise respectiv pe
de switch-uri
nchise (scurturi)).n acest caz
Sl=R31 /( R31+ReO), unde
ReO=R26+R27+R28+R29+R30, deci
se cea mai mare de
atenuare. Consultnd Tabelul 1 , avem
STARE=O respect iv VOLUM=6%.
Astfel val oarea nivelului de va fi
S4=S4F-6%=2,6V-0,06=0,156mV.
Val oarea lui S4F din graficul
prezentat in figura 4 este
S4F=2,58mV. Pentru vizuali zarea
14
acestui a se pune osciloscopul pe pinul
14 al lui A3_ Mutnd sonda pe nodul
format de rezistorii R31 R30 se
semnalul S4;
acestuia se face pri n lui F3
n sensul ni ve l ului (pe
osci loscop corespunde
de stare
. . -*15-40-41---L) , iar
prin lui F2 de pe
panoul de (figura 10).
se poate trece fie de la
starea de volum maxim 15 la cea
direct, fie invers.
Pentru a se vedea felul cum
sunt configurate i ntegratele 04
respectiv U4 aferente unei
ca exemplu starea 10. n acest caz 04
este cu OAF=1 010 (00=1 ;
Q1=0; 02=1 03=0), avem U4A,U4C
inchise (rezistorii R27 respectiv R29
sunt U48.U4D
Acum Re10=R26+R28+R30.
deci Sl=S1F- R31/(R31+Re10)=
2,6V_16%=0,416V.
Problema care se pune in
AUDIO
nivelului acestuia di n
rezistorul R1 . Nivelul corect este la
valoarea de 1 V. Comutatorul anal ogic
U9A este deschis, semnalul
anterior I n punctul J1.
si mbolizat in OUT AUOI O/S.
nu un osciloscop
care ne vizualizarea
semnalelor, toate reglajele de mai sus
se pot executa pentru de
50Hz, acestora
efectundu-se cu aparatul de
trebuie avut de faptul
nainte se lucra cu semnale vrf la vrf,
iar acum avem pe aparatul de
o reprezentare a valorilor medii, mai
mici cu 2'1:z .
-S-a lucrat cu de 1 kHz
pentru n general, n domeniul
audio este utilizat semnalul standard
de OdB echivalent cu 1 kHz/775mV.
d) .Reglajul canal ul ui stereo
dreapta se face identic, trcnd prin
etape, numai acum se
schema
n fi gura 9.
(urmare din pagina 5)
,

JUMPl'R A
ro
o
de putere aplicnd la intrarea
procesorului semnale provenite de la
instrumente muzicale. Efectul vibrato
" '" ::E""
Jlll-'"

"
,,.
"". ,
n
--=
" "
"""

"
'ti;
"
O
,
Q
'-!2 acl O7

" =
c -
, Q
OOA
,
""'''
Figura 11
continuare este de a avea la
egal izorului o tensiune care
cu nivelul maxim de intrare
admis de amplificatorul final aflat n
aval de egalizor. Presupunem acest
nivel este de 1 V. Deci egalizorul pentru
starea 15 (Tabel 1 ) are nivelul maxim
pentru orice S1 .. S8 egal cu 83% din
S 1 F. .SaF Pentru
canalul de 1 kHz avem
S4max=83%S4F=O.83-2,6V=2,158V.
Acum semnalul S4max in blocul
sumator+ampl ifi cator BSA, i ar cu
osci loscopul pe pinul 1 al l ui A3A
semnalul de reglarea
ntr-o de
pr in modificarea
a sunetelor
procesate. Pentru obtinerea acestui
efect comutatorul Sl va fi n 3,
cursorul P2 la S3
n A, iar generatorului
sinusoi dal va fi de 3+6Hz
(Cx=47+100nF). Gradul de
n implicit profunzimea
efectului se prin intermediul
P3.
Alte efecte interesante se pot
pe semnale de vorbire. Pentru
evaluarea a acestor efecte, se
la intrarea procesorului semnale
ce provin de la un radioreceptor
acordat pe un post care transmite un
program vorbit. Se S3 in
M se cursorul
P31a plusul sursei de
alimentare. Apoi se cursorul
P2 de la spre
cald , pn l a unor
interesante. Rotind cursorul
P3 de la un la
vom auzi o serie de efecte
sonore, var iante al e f lang er-ului
rezonant.
TEHNIUM Nr. 9/1997
FILTRU PENTRU RECEPTIA

EMISIUNILOR TELEGRAFICE
ing. Dinu Costin ZamfirescuN03EM
Receptoarele SSB sunt
echipate obligatoriu cu filtre
adecvate unei singura
benzi laterale, avnd o de
intre 2 3kHz (cu o
atenuare la capetele benzii de cel mult
6dB). Aceste filtre au un mare
de rezonatoare (ci rcuite acordate
echivalente), conectate astfel nct
benzii de trecere la o
atenuare de 60dB fie doar de 1,4+2
ori mai mare dect B6dB.
Raportul F=B60dB/ Bsda>1
factorul de al fillrul ui
(coeficient de dreplunghiularitate). Cu
ct F este mai mi c, cu att filtrul este
mai performant (dar mai scump!).
intens (concursuri), cnd emisiunile
M se ndesesc" pe scala receptorului,
se poate
dovedi ineficace n cel mai bun caz,
duce rapid la gradului de
al operatorului. Cea mai
de a
selectivitatea la
este de a utiliza un filtru
supl i mentar, n canalul de
al receptorul ui.
Rev i ste l e manualele pentr u
radioamatori sunt pline de scheme de
asemenea filtre: filtre LC audio cu una
sau mai multe bobine, etaje AF cu
sau nu), filtre
active Re cu una sau mai multe celule
47pF 47pf 47pf 47pf 47pF

tF "'" tF """ tF ''''' tF ''''' ''''' l 2 l J l4 l5 l6
3"'"
....... - --,
-:;:- -::;:- -::;:- -:;:- -:;:- 47ri'
A

"'"
"
o----j
"
Cil
INIRAAE
,,,
,
TAA661
"'"
",'"
Figura 1
Cu toate acestea, la
emisiunilor telegrafice de tip A lA, cu
un receptor SSB, se
selectivitatea este diverse
emisiuni prezentndu-se la
receptorului sub forma unor semnale
audio de diverse tonuri, cuprinse ntre
300Hz 3000Hz (n de filtrul
SSB folosit). Desigur, un operator
antrenal poate "separa
n
emisi unea
folosind se!ective
ale urechii" nu numai!),
concentrndu-se in unei
anumite convenabile, de
BOOHz. Dar, n de QRM
TEHNIVM Nr. 9/1997
:r:
.....

,
"
CI2
,
" "
TAA661
etc. Ele sunt unica
atunci nu se poate, sau nu se
se n schema
receptorului (sau a transceiverului) .
un impediment
major al la
a unor filtre AF. Sistemul de reglaj
automat al (RAS), existent
n orice receptor ca
corect trebuie fie
.lli!..!I!..S!i de semnalul
util. Aceasta presupune
tensiunea de a
etajelor AFI ARF trebuie
dintr-un punct al schemei receptorului,
unde s-a deja separarea QQ9I
a semnalului util acest
lucru este posibil, n concrete
de trafic).
Tensi unea de a
sistemul ui RAS (AGC) se n
general, prin metode de
a) prin semnalului RF
din AFI, cules nainte de detectorul de
produs;
b) prin redresarea semnal ului
AF (deci detectorul de produs) .
Cele metode au avantaje
dezavantaje proprii, care nu vor fi
comentate aici . Montnd un filt ru AF
suplimentar pentru
intr-un receptor care un
"
,
"
sistem AGC de tipul (a),
amplificarea receptorului
va fi de
suma amplitudini l or
tuturor semnalelor care
Iri' in banda de
trecere a receptorul ui,
IESIRE nAFI (3kHz, de


ar e semnalul cel mai
puternic, atunci evident
sistemul AGC este
controlat de acesta .
Filtrul AF suplimentar
celelalte semnale
(care oricum erau mai
slabe) lucrurile par a fi
in ordine. in banda
AFI a receptorului
un semnal perturbator
mai puternic dect
semnalul dorit (un posibi l
DX1), atunci amplificarea receptorului
va n de amplitudinea
semnalului perturbator. este
suficient de performant, fi ltrul AF
semnalul nedorit, dar semnalul
utit la RX scade pe durata
semnalului perturbator.
Efectul este oarecum
(sau
receptorului, fenomen care
apare in unui semnal foarte
puternic, care nu intra n banda
de trecere AFI (de este situat la
un ecart de 20kHz de
dar cauzele s;

15
fenomenele care apar sunt cu totul
altele: desensibilizarea apare
neliniare a etajelor situate
naintea fillrului SSB (mixerul RAF).
Prin reducerea
receptorulu i (int roducerea de
atenuatoare la intrare,
cuplaj ului cu antena etc.)
desensibilizarea de
semnalul puternic poate fi sau
chiar Aceste nu au
efect n cazul A1A (cu filtrul
AF) descrise mai sus. Includerea
filtrului AF n banda AGC. deci
utilizarea metodei (b), va rezolva
favorabil deoarece
tensiunea de reglaj AGC nu depinde de
semnalul perturbator. receptorul
metoda (b) (AGC derivat din
audio), dar fil trul AF este montat in
afara receptorului , evident problema
va
Trebuie spus fenomenul de
"pumping" care apare in receptoarele
care metoda (b) , mai ales la
semnale puternice,
de a realiza o comportare
a sistemului AGC, se
uneori dramatic la
introducerea i n AF a unui filtrul
foarte selectiv.
La semnalului,
receptorul reduce instantaneu
sensibilitatea primul (sau
"l inie" ) este perceput de un
pocnet n difuzor. Reducnd
amplificarea n bucla AGC manual (cu
ajutorul unui fenomenul
poate fi sub control.
De altfel, receptoarele (sau
transceiverele) "serioase" in
exclusivitate un sistem AGC de tipul
(a), avnd la AFI
conectat att demodulatorul SSB
(detector de produs) , ct un
demodul ator pentru canalele AGC
(detector de Aceste
receptoare selectivitatea n
(Kenwood) are
caracteristici:
fo=10,695kHz;
86de=500Hz;
86de=1,8kHz;
F=3,6.

are
filtrul de tip MF200-0050 (RFT) cu
deosebirea fo=200kHz. Cunoscut
radioamatorilor este filt rul EMF-5D-
500-0,6S, cu fo=500kHz
B6de=O,5+O,75kHz. Ultimele filtre
sunt electromecanice.
Realizarea n AFI
nu numai permite utilizarea unui
sistem AGC de tipul (a), cu
superioare, dar posibi litatea
producerii de n
detectorul de produs n AF, n
general. De altfel, una din de
aur " de a rea l iza un receptor cu
bune n
est e
bobinate cu CuEm, 410,1 mm, pe
carcase de tip Electronica cu miez
de utilizate n modulul de
sunet al tel evi zoarelor alb-negru cu
ci rcuite integrate (a se vedea revista
Tehnium nr.7 pag.7-1 O nr.8. pag.11-
13, din 1996) .
Circuitele se pe
fo=80kHz. Factorul
de cali tate care se poate cu
asemenea bobine de mici dimensi uni
cu ecranul metalic au doar
10x10x15mm) este 0=55+60.
banda de trecere la 3dB a
unui singur circuit este aproximativ
Bo=1.4kHz. datele globale ale filtrului
se poate real iza un fil t ru
telegrafic acceptabil. Parametrii filtru lui
sunt:
B3dB",0,35Bo",0,5kHz;
B6dB",0,5Bo",0,7kHz;
B6OdB",3BIF4,2kHz;
F =BsOdBlB6de=6
selecti vitatea ct mai "aproape" de se alte bobine
intrarea receptorului. avnd ct mai cu 0=1 00+120 (Ia
etaje i nt re filtru, fo=80kHz), indicate
susceptibile de a produce mai sus se reduc fiecare la jumtate.
le factorul de F
amplificarea la un nivel rezonabil de n t abelu l 1 sunt indicate
aproximativ pe care le
Montajul din fi g ura 1 se filtrul din figura 1, n ipoteza
i n AFI al unui receptoru l a fost astfel acordat,
receptor SSB cu filtru nct fi ltrul maximul curbei de
electromecanic pe 500kHz. i naintea une
ul ti mului etaj AFI permi te audio de 650Hz.
Tabelul 1
12kHZ] 0,3 0,65 1 1,5 2
IdBl6 O 6 24 40 54 65 75
2,5 3
la Pentru n tabelul 2
sunt indicate (cu o sub
filtru de tip LC 0,5dB) oferite de un fi ltru
made
ft
, din circuite activ RC clasic de tip cu
rezonante cuplate slab ntre cel ule avnd
ele. Bobinele L2+L7 au cte 120 spire, fo=650Hz Q=4.
Tabelul 2
kHz 0,3 0.65 1 1,5 2 2,5 3 3,5
a dB 33 O 23 35 42 46 50 53

7
AFI pentru recepti a
ajutorul unor fi ltre cu de CII 14 lOnr 33)(
trecere de 500+600 Hz, care se
n locul filtrului SSB care CI
sunt lot att de scumpe (sau chi ar -::;:-
'"
c,
mai mult!). Factorul de form al
aceslorfiltre este mai mare dect al
filtrelor SSB. avnd valori F=O,S+S.
Prin urmare, banda de trecere la
60dB este intre 1,5+3kHz.
De filtru! de tip YK-107C
16
o'
o
60
80
CI si C2 se lIvrearo
odola cu l ilITuI.
Figura 2
TEHN1UM Nr. 9/1997
din celor
tabele sub 2kHz filtrul audio
mai mari, n realitate
filtrul RC are o serie de dezavantaje:
1) Banda de trecere la 6dB este
doar de 160Hz, iar B3d8",,100Hz. n
aceste acordul exact al
receptorului este dificil de efectuat, iar
stabilitatea oscilatoarelor
trebuie fie
2) Banda de trecere fiind prea
semnalele telegrafice vor
lungi ucozile", inteligibilitatea
mai ales la viteze mari de
3) de lip impuls (QRN
atmosferic nu numai) vor avea o
mai mare la mtrului,
blocnd astfel pe o mai
mare;
4) Q cu scopul de a
B6dB SOO+600Hz,
fillrului RC la celelalte
se dramatic;
5) valabi l e
impedimentele legate de o
a sistemului AGC,
discutate pe larg mai sus.
Revenind la schema din figura
1, se C 11 ca
de osci lator
local. Bobina L 1 este de ti p cu
L2 ... Ll, dar are lO spire. Oscil atorul
local este realizat cu ampl ifi catorul-
limitator din TAA661 . La pinul 8 se
un semnal dreptunghiular, cu
amplitudine aici se poate
conecta un pentru a
efectua reglajul. de
se poate modifica ntre 580 583kHz,
cu ajutorul unei diode varicap
filtrul SSB pe SOOkHz este USB) .
Tensiunea de a diodei se
de la pi nul 2 (circa 3,5V
se poate regla cu
de 100kQ.
se acoperirea
este mai mare sau mai de 3kHz,
se va asupra celor
rezistoare de 220kn, astfel ca se
utilizeze i ntegral cursa

La pinul 8 se poate conecta
un osci loscop. se
osci latorul are se
amorseze pe alte la nevoie
se va modifica va loarea
condensatorului de 1 OOpF de la pinul
6 i ntre 56 ... 560pF. Oscilalorul este
TEHNIUM. Nr. 9/1997
suficient de stabi l , deoarece tensiunea
RF pe bobina L 1 nu 100mV.
Semnalul provenit de la AFI al
receptorului se la pinul 12 nu
va 10+20mVef. Se va cont
de intrare, la borna A,
este de circa 2kn, pentru a nu amortiza
circuitul LC di n AFI
la fillrului realizat
cu L2 ... Ll s-ar conecta direct detectorul
de produs, ar trebui folosit un alt
oscilator de avnd
de 80kHz,
cum se face n receptoarele cu
(sau schimbare de
Dar aferente, care pot
afecta mai ales cnd
este vorba de un transceiver nu de
un simplu RX, sunt prea multe prea
greu de efectua!.
Ceea ce propune schema
este o din
schema bloc a sistemului de a real iza
cu fi ltre
SSB (a se vedea revista Radio-Romn
nr.5/ 1995, pagA, fig.1). CI2
o schi mbare de
oscilator local
(580+583kHz), astfel la B
se revine pe frecventa
a receptorului (SOOkHz). n
acest mod, este posi bil de utilizat
detectorul de produs oscilatorul de
originale ale receptorului
(sau transceiverului). De altfel, schema
din figura 1 a fost astfel
nct amplificarea fi e aproximativ
cu unitatea. Deosebirea de
schema este aceea cel de-
al doilea filtru nu este un filtru SSB cu
o cu filtrul SSB din
receptor (3kHz), ci un filtru CW cu o
mult mai 1n acest mod,
la P nu se
mai un efect echivalent unui
filtru audio sau "trece-sus",
ci se unei benzi
nguste (determinate de filtrul al doilea,
pe 80kHz) in j urul unei frecvente
centrale, care se poate modifica
n interiorul benzi i de trecere de
3kHz a filtru lui SSB al receptorului de
Acesta este elementul de
originalitate al schemei din figura 1.
Modul de utilizare i n traficul radio al
se asupra
P, selectnd semnalul care ne
indiferent de frecventa
tonului acestuia n difuzor. tonul
nu convine (de este 2,5kHz)
asupra acordului
receptorului (sau RIT-ului) asupra
P se poate aduce totul
n se poate
P ntr-o anume se
poate lucra "clasic". Modul de lucru
poate fi sel ectat n functie de
traficului
operatorului.
de a schemei
din figura 1 este de circa 500n
trebuie cont cnd se face
intercalarea schemei in AFI al
receptorului. Bobina L8 are (ca L 1)
tot lO spire cu
condensatonJl de 680pF se pe
500kHz.
Consumul ntregului montaj nu
35+40mA. Intercala rea lui
n AFI se face cu un comutator
cu 2x2 sau cu un sistem de
comutare cu diode, adecvat.
Conexiunile la placa a
montajului vor fi scurte ecranate.
Este bine se ecraneze ntregul
montaj. de
se va ncerca montarea
unei de 1000. nt re pinul 12
al CI2 Ll.
Condensaloarele din circuitele
acordate vor fi cu styroflex sau
multistrat, iar condensatoa rele de
decuplare de cuplaj vor fi ceramice,
de tip sau disc.
Rezultate mai bune se
utiliznd pentru L2+Ll alte bobine cu
0>80. Cei care dispun de un filtru
MF200-0050 (RFT) pe de
200kHz, pot rezultate
mai bune, modificnd schema din
figura 1 astfel ca osci latorul lucreze
n jur de 100kHz. Pentru aceasta se va
eventual , condensatorul de
820pF, oscilatorul nu poate fi
"tras" din acordul lui L 1. n figura 2 se
modul de conectare al fi llrului.
Deoarece ampli ficarea va
unitatea, la se va modi f ica
divizorul format de de 1 kfl,
astfel nct suma lor n
acestei scheme este diferit de cel continuare de circa 2krl, reducndu-se
clas ic: a se actiona asupra mult la
acordului receptorului, e'ste suficient
17
===============================VIDEO-T.V.
DEPANAREA TELEVIZOARELOR N CULORI (VIII)
ing. Naicu
ing. Horia Radu
1. Circuitul integrat TDA3505
Ci rcuitul integr at TOA3505

matrice (G-Y) RGB;
- reglarea cu tensiune
a contrastului,
culorilor;
- axarea stingerea pe linii
cadre a semnalelor de la intrare prin
intermediul semnalului SANOCASTLE
cu trei niveluri;
- reglarea cu tensiur,e
a semnal
RGB (pentru reglarea albului dinamic);
- reglarea a tensiuni lor
de (punctului de negru) ale
tubului cinescop prin intermediul unui
semnal de de la placa TK.
Schema bloc
pinilor circuitului integrat
TDA3505 sunt prezentate n figurile

IC305TDA3505
<'"
-

"


-f>-
[p
--/
(1.00M1
il
(
""""
. "
(


"""'" .
"","",
-
f-
[p
,
"'""
Semnalul Y de l a pinul 12
(0,45Vvv de la imlJ ulsului de
sincronizare la alb), -(R-Y) de la pinul
8(1 ,OSVvv) - (B-Y) de la pinul 7
(1,33Vvv) ale CI TDA4565 sunt
aplicate prin C353 pinului 15, C355
pinului 17 C356 pinului 18 ale
circuitului TDA3505. Nivelurile de
tensiune de mai sus corespund unui
semnal standard de bare color 75%
aplicat la intrarea de Aceste
semnale sunt axate intern.
Amplitudinea semnalelor de
culoare -(R-Y). -(B-Y) este prin
intermediul tensiunii continue aplicate
la pinul 16 culorii, sau
contrastul culorii , cum este denumit n
unele GRUNDIG),
nainte de intrarea n matricea (G-Y),
respectiv RGB. Sernnalete RGB
provenite din matriciere sunt aplicate
unor comutatoare elect ronice
SfMWI.. NSfRol.lllV)

J. J. J.
T T
\
/


i
f
-=-
r"
R

'"

,
I fo;;:h


G

,
,9

:n,
L-.

rt;
B
comandate de tensi unea de la pinul11.
La intrare a comutator
sunt aplicate semnale R, G, B externe,
care pot proveni de la microprocesor
(semnale OS O), conectorul SCART
(semnale externe, de exemplu de la un
calculator de tip Spectrum), sau de la
decodorul de teletext. tensiunea
la pinul11 este n intervalul (O+O,4V),
semnalele selectate sunt cel e
provenind de la matricea RGB.
tensiunea la pinul 11 este i n intervalul
O,9 ... 3V, semnalele selectate sunt cele
provenind de la de semnale
externe de la pinii 14, 13, 12. Viteza de
a comutatorului este suficient
de pentru a permite
suprapunerea semnal elor externe
peste imaginea TV,
aceasta fiind numai i n timpul
semnalelor externe. Tensiunea
de la pi nul 19
- T
T

/
"'"

r;

"",,""
""""
[p

""" ""'"
::

"""'" """'"
,""""',
,-"""
[p
9
r-
::

"""'" """'"
[p
IOo'.l'l.tSDEI>oXtII.f.
WPIlSDI:_ 9
"'""
"
"""<MaO ,
-
f-, il'
,

Figura la
18
..

"""""
() , ...
.....
( J
n
1
OfTTCIOR DE..
......
"""'"
(20V)
'"
TEHNIUM . Nr. 9/1997
VIDEO-T.V. =====================================
II'I.SIJNI DE rlU"AI
A PUNCiI.lUIm CI. momc:tCTeC

+,
, ,
..... de Qu"<:I ce lQie'e
r 1" 1" IC305
""" 1 [--< -O
AMF\flCAlOR TDA3505
"-
/[1;" CONJ1lOI.AI
J
.......

-Jl
l?>
A

CO/IIII!:R!OR
J

Cl.IlENI

ioMPlf CAlC,


--<>


f.I TLNSI'-"l:
l?>

JlL
n

1$
" ..
r'

il
.... ,.
"""
D

-<>
....... ,n;: .... T()II
[1;"
,""""",
J
IHr.:NSUI'
l?>

Ir
,"""""'"
1-
" ..
Sl CONVI:RIOQ
:il:

Jl
"",m

""
? ? C"",,",de
,
-
I DE:ltCiOR 1 "
"'""""

"" I ---j:
: ---j: : ---j:
SlfQR.W.Jro -,
SArix,o.snr


.,,,,,
"""""

D<

Cc::Ird&"IICl:>r oe
fI )O<.IxI irCltPOIi'OIO


"
-
simultan amplitudinea semnalelor R,
G, B (contrastul). Nivelul de negru al
semnalelor R, G, B este
reglat de tensiunea de la pinuJ
20, a valoare pentru un nivel de
negru normal este, tipi c, de 1, 75V.
Semnalele R. G, B reglate sunt
aplicate unor etaje de stingere pe linii
si cadre. care comandate
de impulsul SANDCASTLE provenit de
la TDA830SA. Amplitudinea
semnalelor R. G, B poale fj
separat prin tensiunile continue de la
pinii 21, 22, 23 n vederea
albului dinamic. in schema TV Royal,
nu este pinii
respectivi fiind la +12V, ceea
ce amplificarea a celor
:rei semnale. Albul dinamic se
cu semireglabi lii VR302, VR303 de pe
placa TK.
Etajele de sunt realizate
astfel nct reglarea
a nivelului de negru. Pentru
aceasta, la pinul 26 se un
semnal de derivat din curentul
rezJdual al tubului cinescop n timpul
TEH IUM. Nr. 9/1997

Slirge<o """'"
C...,r1I/QlOXll
Figura lb
cursei inverse din de
ai celor Irei tunuri R, G, B la nivelul de
deINaIa an C\.Oe<1U
ten:JU:t ""011)111,
do
video corectarea
caracteristicii de in
negru. curentului colectoarele tranzistoarelor 0303,
rezidual se cu 0306,0308 de tip BF421 se
condensatorul conectat la pinul 27. semnalul de care este aplicat
se n pinului 26 al TDA3505.
cursul linii de la inceputul Reglarea punctului de negru
impulsului de stingere cadre: al albului dinamic
- linia 20: curentului se TV n modul AV din
rezidual (R+G+B);
-linia 21: curentului
de al tunului de
- linia 22: curentului
de al tunului de verde;
- linia 23: curentului
de al tunului de albastru.
2,Amplificatorul final video
Fiecare din cele trei semnale R.
G, B este amplificat de la circa 3Vvv
la un nivel de circa 80 Vvv pentru
atacul catozilor tubului cinescop n cele
tre i amplificatoare finale video.
Acestea sunt realizate cu
tranzistoarele Q305. 0304, Q307, n
montaj emitor comun.
Condensatoarele de 680pF conectate
n emitoarele tranzistoarelor final e
semnal audio-
video;
se astfel
i nct se masoare 1 ,75V n pinul 20
al TDA3505;
se de
SCREEN astfel nct pe catodul cu
cea mai mare tensiune, aceasta fie
de 140V (n mod normal
tensiune ar fi trebuit fie mai mare,
dar modului de proiectare a
circuitelor, acestei tensi uni
peste valoarea ar putea duce
la cursei inverse pe ecran);
se introduce la i nt rarea de
sau conectorul SCART un
semna! alb 100% de la un generator de
semnal. n lipsa generatorului , cu o
19
====================VIDEO-T.V.
se poate regla
la maxim, iar la
mini m;
se din VR302, VR303
pentru un alb ct mai lipsit de
color, aceasta se poate verifica pe
un semnal TV la ca re
satura!ia s-a reglat la minim, astfel ca
imaginea fie alb-negru.
Este posibi l ca pe
multe exemplare tensiunea de
al imentare a filamentului fie
exagerat de mare. Autorii au pe
foarte multe exemplare o tensi une de
alimentare a filamentului de 7Vrms.
Conform datelor de catalog, filamentul
unui tub cinescop trebuie alimentat cu
6,3V tensi une dar se admit
alte forme de semnal (tensi une
impulsuri de
-1"_.,..._-1
9
'''''''''' de
refer\f1Tc
J1Trare A
"'""'" de
,e!eo1nta
Wlare B
ntoarcere linii etc.) cu ca
tensiunea fie
Pentru modul de al iment are a
filamentului din TV Royal (i mpulsuri de
ntoarcere prel uate de pe o
a transformatorului de linii limitate cu
o serie), tensi unea se poate
cu un voltmetru care poate
tensiuni alternative r.m.s.
(Hung Chang 737, Fl uke 76, Fluke 87)
sau cu un osciloscop bi ne calibrat.
Valoarea pe un osciloscop
trebuie fie 2122 Vvv. Din studiile
efectuate de autori pe un foarte mare
de televizoare (cteva zeci de
mii) de diferite tipuri, comparnd cu
rezultatele de
fiabilitatea a
tuburi lor cinescop se pentru
tensiunea de alimentare a filamentului
de 6V (sau echivalent 6Vrms,
este cazul), obtinndu-se rezultate
20
bune pentru o tensiune de 6,3V.
Pentru tensiuni sub 6V,
tubului incep vizibil, iar pentru
tensiuni peste 6,6V fiabil itatea scade
n mod (pentru tensiuni de
7V tubul se in 1-2 ani
numai n mod mai
mult). Tuburi le care se
filamentului se
n general ori prin
a emisiei, ori prin imposibilitatea
corecte a punctului de negru a
albul ui dinamic
excesive (peste 25V) a tensiunilor de
a celor trei tuburi .
Tensi unea de filament depinde
de amplitudinea durata impulsului de
ntoarcere. Practic. depanatorul poate
aj usta aceasta din:
tensiunea de
,
IC70l
TDA 1 0l3B

2

Ibm
:;(I I m
Figura 2
ali mentare;
serie cu filamentul
(R506);
valoarea condensatorul ui de
intoarcere conectat intre colectorul
tranzistorului final linii (CS01);
valoarea condensatorului de
cuplaj a distorsi uni i de

cazul nlocuirii tubului original
cu alt t ip de tub, s-ar putea fie
necesar se ajusteze toate aceste
elemente. n cazul concret al TV Royal,
tensiunea de alimentare a
fil amentului este prea mare, atunci se
va in serie cu
fi lamentul (RS06) ,
3.Amplifi catorul final audio
Amplificatorul final audio al TV
Royal este realizat cu circuitul integrat
TDA10138 a bloc este
n figura 2. Semnificatia
pinilor circuitului integrat TDA 10138
este
- 1 - de putere;
- 2 - amplificator;
- 3 - tensiune de alimentare;
- 4 - fi ltraj electronic;
- 5 - intrare amplificator;
- 6 - bloc control volum
(prea mplificator);
- 7 - tensiune reglaj volum;
- 8 - intrare de control volum
(preamplificator);
- 9 - masa de semnal mic
(substrat).
Aceast a un etaj
preamplificator care
reg larea volumul ui prin tensiunea
la pi nul7 un amplifi cator fi nal
de putere. de intrare la pi nul
8 este de circa 29 Ko.. La este
recomandabil f ie o
de 80. (numai cu radiator) sau
de 160. (chiar radi ator, pentru o
tensiune de alimentare de ci rca 16V).
ci rcuitul cu o
de 4Q, acest lucru nu
este recomandat, deoarece este foarte
di str ugerea circuitul ui
integrat la o tensiune de ali mentare
peste 12V, pri n curentul ui
maxim admis.
Semnal ul de de
la pinul 14 al comutatorul ui AV de l ip
HEF40538 este apli cat
ampli ficatorului fi nal de la pi nul 8 al
ci rcui tului integrat TDA 10138. La pi nul
2 al acestui ci rcuit integrat se
semnalul de amplifi cat.
care se difuzorului. Semnalul de
are ampl itudinea de
8Vvv, ceea ce o putere
de 1W/8Q. Tensi unea de
reglare a volumului la pi nul 7
are valori ntre 2,5+5,1Sv' Tensi unile
pe pinii ci rcuitul ui integrat
TDA 10138 sunt date n tabelul de mai
jos:
pin UM
1 O
2 6,57
3 14,2
4 13,8
5 1,31
6 6,64
7 2,6+5,2
8 2,9
9 O
(continuare n
TEHNIUM Nr. 9/1997

.
LABORATOR
CONVERTOR DE TENSIUNE
PENTRU TUB FLUORESCENT
ing. Naicu
Au fost publicate numeroase
tIpuri de convertoare de tensiune
destinate o tensi une
de ci rca 300V, plecnd de
a o de tensiune de
valoare (de 12V), n
vederea unui tub
ftuorescent.
Un astfel de montaj, care
permite alimentarea unui tub
Iuorescent (S+8W) de la o
baterie de acumulatori auto, o
de extrem de
utila in timpul cu
autoturismul (excursii, camping,
AJmrnat de etc.).
Montajul prezentat n figura 1
are, de mul te alte sche"me
publicate anterior, marea calitate a
unei extreme (fii nd realizat, in
principal, doar cu 4 tranzistoare
de procurat), ceea ce- un
de foarte
Tubul fl uorescent uti li zat n
cazul de a fost unul de
de baston). dar el
poate avea alte forme, cum ar fi cea
de cerc sau chiar ca a unui bec cu
(fiind cu
dulie). Uneori , acest tub fluorescent
mai este denumit, n mod impropriu,
tub cu neon. De fapt, tubul in
mterior vapori de mercur, avnd o
presiune La cele capete
tubul este cu filamente de
Cnd intern al tubului
este supus unei tensiuni de valoare
gazul i nert este ionizat
oroducndu-se o amorsare
,-aprindere") a acestuia. De fapt, in
urma elect rice care se
produce de la un la al
wbului iau invizibile
(situate n spectrul ultraviolet). Pudra
(de culoare pe
peretii interiori ai tubului
aceste in
cu la consum
de energie Astfel, acest tub
fluorescent de 5+8W o
cantitate de (un flux luminos)
comparabil cu al ' unui bec
incandescent de ci rca 25W.
in mod clasic, aprinderea tubului
se face de la tensiunea de
(220Vca); n serie cu tensiune
cu filamentele tubului fl uorescent se
o de balast (droset) un
starter. Rol ul slarterului este acela de
a inchide circuitul, la aplicarea tensiunii
de acest lucru se produce
,'"
e3
"
"
" "
f 47W
"'"
""
'"
""
'"
e,
e'
"
"""
n
.""
n
!!C337
Figura 1
faptului din cauza arcului
electric produs la conectarea tensiunii,
bimetalul din care este constituit
slarterul se il lChizl Id contactul
eJectric astfe fiamenteIe tJixIi SIlIt
parcurse de rurenl RaU bobina; este
acela de a asigura producerea unei
supralensiuni. necesare in procesul de
amorsare a dm tub, dar
acel a de limitare a curentului
(stabilizare) intrarea in regimul
normal de Starterul va
decupla apoi , pnn bimetalului,
ceea ce va determina deschiderea
contactului electric prin el. Curentul va
continua se prin interiorul
tubului. Supratensiunile care apar
starterului bobinei) sunt de
5 la 7 ori mai mar i dect
tensiunea de suficient
de mari ca amorseze tubul
Pentru amorsarea tubului este fluorescent.
nevoie de o tensiune ceva mai
ca valoare dect cea care este
ulterior pentru a
aprinderea
fluorescente
marele avantaj al unei
de mai mare ca un bec
TEHNIUM Nr. 9/1997
Montajul nostru (care nu se
de la tensiunea de
220Vc.a. a ci de la o baterie de
curent continuu de propune
tensiune ntr-
una de valoare suficient de
pentru a amorsa tubul (300V).
Schema un
circui t basculant aslabil (multivibrator)
realizat, in principal, cu tranzistoarele
T1 T2. Ci rcuitul este simetric este
posibil ca la un moment dat curentii
(colector-emitor) pr i n cele
tranzistoare fie egali. stare
este la
oncarei (sursa de
alimentare, valoarea parametrilor
tranzistoarelor sau ai elementelor
pasive) echil ibrul se va rupe, circuitul
basculnd. Presupunem va
curentul de colector al tranzistorului
A
13
2Nl111
"'1'
II
ov
"
"

,. ,.
"
2N3055
'''''
tUOlescem
5 .. 8W
T2. Acest lucru va determina
tensiunii de colector a lui T2,
tensiunii bazei lui T1 (pr in C2),
rurentului de colector a lui T1
,respectiv, tensiunii de
coIedor a lui T1, tensi unii de
baz a lui T2 (prin C1)
curentului de colector (T2). Acest
fenomen de duce la
saturarea l ui T2 blocarea lui T1.
stare se att timp ct
condensatorul C2 se de la
valoarea aproape de zero
nu-I mai poate pe T1
blocat. apoi un nou proces
de basculare, care-I va duce pe T1 in
starea saturat pe T2 in starea blocat.
Procesul se va rel ua apoi; in cazul
acestui circuit astabil cum
denumirea) nu oici o stare
Valoarea de
este de grupurile C1-R3 C2-R4.
Tranzistoarele T1 T2 pot fi de
tipul BC337, BC33B (npn), avnd un
curent de colector de O,BA o putere
de 625mW.
un etaj
realizat cu tranzistorul T3 de tip
2N1711, 2N1711A (npnl. avnd un
21
,

r------,
:)
l


a) Figura 2
22
o
o 00
0
<>-CQo
<>U:}<>
N

<>U:}<>
,,=
=a
<>-CQo
<>-CQo


"
r
o
< o
b)
1"
LABORATOR
curent de colector de O,8A putere
medie (1 ,?W). Acest tranzistor, prin
grupul R6-R7 (montale in
paralel), de cte 56Q fiecare,
curentul de pentru tranzistorul de
putere T4, de tip 2N3055
(binecunoscut) . Acest tranzistor are
in colectorul
de tensiune a unui transformator
de tensiune 6V/200V.
Acesta este, n fapt, un simplu
transformator de sonerie (220V/6V)
monlat, n acest caz, invers (putere
2+3W).
Tensiunea n
secundarul acestuia este suficient de
mare pentru a produce
tubului. "aprinderea" tubului
fluorescent, tensiunea la
bornele sale este de circa 70V.
Curentul "absorbit" din bateria de 12V
este de circa 350mA pentru un tub de
5W de SOOmA pentru unul de 8W.
Cablajul montajului (partea
schema de plantare a
componentelor) sunt date n figura 2a
2b. Se forma a
acestuia, cu lungimea cu cea a
t ubului f l uorescent. La capetele
cablaj ului sunt prinse bride din
care
metalice ale tubului. Aceste bride
evident, tubul fl uorescent) sunt fixate
pe partea cu trasee a cablajului nu
pe cea cu piese, evident). Conexiuni le
ntre trei dintre
filamentelor tubului cablajului
imprimat sunt cu conductor (de
O,Smm sau mai gros), ca cele
la sursa de alimentare (bateria
autoturismul ui, de Pentru
mrirea autonomiei de deplasare a
sursei de (a montajului
prezentat) se pot folosi pentru
alimentarea cu tensiune baterii
inseriate, la tensiunea .
Timpul de utilizare al acestora
foarte redus de aceea se
o de capacitate mai mare
(acumulatori) .
Toate rezistoarele folosite au
puterea de O,25W. Nu este
necesar ca t ranzistorul T4 fie
montat pe radiator.
Bibliografie
- Revista "Radio-Romn", nr.6/
1995;
Revista "Electro nique
Practique", nr.110 (decembrie 1987);
,- Revista "Tehnium
fl
, nr.11/1991.
TEHNlUM Nr. 9/1997
"

LABORATOR
VOLTMETRU DIGITAL
ing. Nicolae Sfetcu
montajului prezentat n

de precizie. Pentru aceasta,
se o de conversie
r-5() a.J modulare de puls,
...... _---- .
, - - _.. ;; care o tensiune de
II'D2 de polaritale cu cea
,
....
----------
ON
y.

'w
""
'"
'-!=J
... -. -
,
,
""
,.,
'"

""
LCDDG?lAY

I I I
I-
I
I-
c"
"'MC4049
. . .. . ... . .,
,
,
""
RIS R18
""' ,.
'1_1%
R24 .. 31
S.4sn
----- - ,
,
,
I I I I I
,
,
I
I-
I I I
,
,
' ..
-- D
r

o'\..
'n
,
: L -' L L,
.> .>:
=, ,
c . .. . . . ... . .. . ,
'" """""
,
"'"
" o
.,
C"
li
"
G'-D
AD03701
o<

" """
b'
"
,'"',
o,
It
" ""'''
ORO
,
I
"
""'.
CON
,
""
'"
c"'"'

k ../lip2
'" ""
.....
,
COrv
'''''' - " ""
...,
1"'-
"

'"" "
'"
"
.. ,
"
'"
"H
" "'"
_.
"
"" =

v,"
fL'-
'"

=r;,T'
Figura 1
,
,,-

-1-1"

.
-1-1'"
TEHNIUM Nr. 9/1997
-
a tensiunii de intrare. n acest scop
se C12 , pM336.
Alimentarea a montajului
este de +SV, care se cu
ajutorul CI1 (PA7805). Raportul de
conversie este realizat pri ntr-un
oscilator intern , iar de
se dintr-un cuplaj
extern Re, sau prin injectarea unui
semnal de la un oscilator extern.
rezultatelor se
printr-o multiplicare de 7
segmente, comandate direct de
C13.
Pentru descrierea
montajului. in figura 2 este
o
SW1 este sau la VREF, sau
la OV, n de starea circuitulu
flip-flop tip D. a este pe nivelul
sus, VCMr=VREF, Q este pe
nivelul jos, VOUT=OV.
tensiune se apoi filtrului
realizat cu R 1 C 1 .
acestui filtru, VFB, este
la ntrarea ( . ) a
comparatorului, unde este
cu tensiunile de intrare
VIN.
comparatorului este la
intrarea D a bistabilului tip D. Apoi,
este
Q la pe frontul pozitiv al
semnalului.
un osci l ator a
depinde de tensiunea de intrare
VIN.
o valoare a
tensiunii de intrare, VIN.
Q a bistabilului tip O este mare,
VOlJT- VREF, VFB --+VREF cu
o de timp R1C1.
VFB>VIN, comparatorului se
va comuta la Ov. La front
de clock, Q a
bistabilului tip O se va comuta la
VOUT cornute
23
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
Figura 2
Figura 3
la ov. n acest timp, VFa va ncepe
se descarce OV, cu o
de timp R1C1 . Cnd VFa<V'IN,
comparatorul ui va comuta "sus" . Pe
frontul al semnal
de cJock, a a bistabil ul ui O va
comuta "sus" procesul se va repeta.
La SW1 un tren de
pulsuri de unde dreptunghiulare
pozitive, cu amplitudinea VREF.
Tn cazul montajului prezentat,
trebuie o foarte mare
zgomotului sursei de alimentare. Din
att
montajului, ct toate conexiunile de
se vor lega, fiecare n parte, intr-
un singur punct comun, la sursa de
alimentare, eliminndu-se astfel
scurgerile n cazul mari.
analogice digital e ale
circuitului au fost separate.
De asemenea, dia metrul
conductori lor fie suficient de mare
pentru a elimina de tensiune
nedorite. Condensatorii de filtraj
la VFB (pin 14) VFLT
(pin11) trebuie scurgeri foarte
24
VreI
I
_1
1
LABORATOR
mici (fiecare de 1,0 nA va determina o eroare de
0,1 mV). scurgerea de curent in ambii condensatori este
exact eroarea va fi rezistorii. cu
celor vor avea puterea de O,2SW
de S%. capacitarii vor avea 10%.
CI3 vor fi conduse prin CI4 (MMC4049)
cu LED, .. cu caled comun.
Cablajul montajului este prezentat n figura 3
respectiv figura 4 cu componente.
1n cazul unui cu cristale lichide, se pot utiliza
propuse n figura 5.
Bibliografie
National Semiconductor - Book", 1984,
IPRS - NFuU Line Condensed Catalog",
8'"
1
0
01
21;1 N4001
'"
e"
o
o o o
8A1B05
o o
os.
'" ,
o o o
" "
ro e,
o o
= =
c(]
=.
00 o
g" +
o
,U
o o
o R5 : =_Cl
o
'" 00
6
,,, 6 O g
_o
o
,
o
<t? o _o
D
=-
o o

o
,
o
e,
o
g o
p
B
GN'
o o
e"
b o
o o
d o
,
o
Oe,
e<>
,
o
=
,
o "0
1r2O . .R31
Figura 4
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1-1 /-1
I 1 l
o
-- o -- o
! I II I I I I

MMC

MMC

MMC

MMC
<S43 <S43
... ,
<S43
1"
Ir " r " I "

, I
I

,
""'"
K r-
o
1
""
OE
p-
"'"

MYC74C91 5
T
({
L I I LlLLI, t
"-
w "'
J)
9GN ADD3701
OH
f--
/
-<


"'"
H''''
f--'l
Figura 5
TEHNIUM. Nr. 911997
VITACOM
ELECTRONICS
CLUJ-NAPOCA, Str. Pasteur nr.?3
TE -064-438401*, BBS:064-438402 ora 16:30)
FAX'064-438403, E-MAIL: vitacom@mail.cjnetro
BUCURESTI ,Str.Popa Nan nr.9,Tel/Fax: 01-2503606
,
DISTRIBUITOR
TRANSFORMATOARE LINII HR
SI TELECOMENZI TIP HQ.
,
DISTRIBUITOR COMPONENTE SI
,
MATERIALE ELECTRONICE DIN IMPORT:
REZISTOARE, CAPA CI TOARE, DIODE,
TRANZISTOARE, CIRCUITE INTEGRATE,
MEMORII, SPRAYURI TEHNICE,
PIESE TV-VIDEO, CABLURI SI
,
CONECTORI .. .
LIVRARE DIN STOC!
TEHNIUM . 9/1997
CUPRINS:
ELECTRONICA LA ZI
Sistemul de radionavigape prin satelit GPS - ing. Gheorghe Costea
AUDIO
Efecte sonore n tehnica si (111). - Aurelian si
ing.
Amplificator audio ultraliniar de 100W - ing. Emil Marian
Egalizor grafic cu control digital (II)
- ing. Oprea Adrian (continuare din anterior)
CQ-YO
Pag. 1
Pag. j
Pag. 6
Pag. 11
Filtru pentru emisiunilor telegrafice - ing. Dinu Castin Zamfi rescu Pag. 15
VIDEO-T.V.
Depanarea televizoarelor n culori (VI II ) - ing. Naicu Pag. 18
ing. Horia Radu
LABORATOR
Convert or de tensiune pentru tub fl uorescent - ing. Naicu Pag.21
Vol tmetru digital - ing. Nicolae Sfetcu Pag.23

S-ar putea să vă placă și