Sunteți pe pagina 1din 34

JUDEUL:CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorial: CONSTANTA Formular: ANEXA 1 PROIECTUL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE I SUBCAPITOLE I LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,

SUBCAPITOLE I PARAGRAFE PE ANUL 2012

MII LEI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator 00.01 48.02 00.02 00.03 00.04 00.05 01.02 01.02.01 00.06 03.02 03.02.17 03.02.18 04.02 04.02.01 04.02.04 00.07 05.02 05.02.50 171400 6000 6000 165400 165000 400 0 0 Program 2012 522345 412129 429731 392770 171400 0 0

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02+00.15-37.02+00.16) I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11) A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) Impozit pe profit (cod 01.02.01) Impozit pe profit de la ageni economici ) A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) Impozit pe onorariul avocailor i notarilor publici Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) Cote defalcate din impozitul pe venit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital
1

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL Cote defalcate din impozitul pe salarii

- Restante anii anteriori - (62.02.02) - Restante anii anteriori -

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru drumuri Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spaiul rural Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) Taxe hoteliere Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

06.02 06.02.02 00.09 07.02 07.02.01 07.02.01.01 07.02.01.02 07.02.02 07.02.02.01 07.02.02.02 07.02.02.03 07.02.03 07.02.50 00.10 11.02 11.02.01 11.02.02 11.02.05 11.02.06 11.02.07 12.02 12.02.07 15.02 15.02.01 15.02.50 16.02 16.02.02 16.02.02.01

0 88564 88564 73000 18000 55000 8664 3800 4500 364 5500 1400 132206 105693

105693

1800 1800 150 150 24563 21500 10500

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societilor i companiilor naionale Venituri din concesiuni si inchirieri Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) *) Venituri din dividende de la alti platitori Alte venituri din proprietate Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) Venituri din prestari de servicii Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Taxe din activitati cadastrale si agricultura Contribuia lunar a prinilor pentru ntreinerea copiilor n unitile de protecie social Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) Taxe extrajudiciare de timbru Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

16.02.02.02 16.02.03 16.02.50 00.11 18.02 18.02.50 00.12 00.13 30.02 30.02.01 30.02.05 30.02.08 30.02.08.02 30.02.50 31.02 31.02.03 00.14 33.02 33.02.08 33.02.10 33.02.12 33.02.24 33.02.27 33.02.28 33.02.50 34.02 34.02.02 34.02.50 35.02 35.02.01

11000 3063 600 600 600 36961 2570 2570 2570 0

0 34391 1535 200 400 5 900 30 9682 1600 8082 2600 2600

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice Taxe speciale Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe Venituri din ajutoare de stat recuperate Alte venituri Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50) Donatii si sponsorizari Vrsminte din seciunea de funcionare pentru finanarea seciunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) Vrsminte din seciunea de funcionare Alte transferuri voluntare II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din privatizare Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale Depozite speciale pentru constructii de locuinte III. OPERAIUNI FINANCIARE (cod 40.02) ncasri din rambursarea mprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50) ncasri din rambursarea mprumuturilor pentru nfiinarea unor instituii i servicii publice de interes local sau a unor activiti finanate integral din venituri proprii ncasri din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice i juridice

35.02.02 35.02.03 35.02.50 36.02 36.02.01 36.02.05 36.02.06 36.02.07 36.02.11 36.02.50 37.02 37.02.01 37.02.03 37.02.04 37.02.50 00.15 39.02 39.02.01 39.02.03 39.02.04 39.02.07 39.02.10 00.16 40.02 40.02.06 40.02.07 88091 88091

20574 4000 16574

0 -41776 41776 0 0

mprumuturi temporare din trezoreria statului **) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas ale seciunii de funcionare**) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas ale seciunii de dezvoltare**) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanarea cheltuielilor seciunii de dezvoltare**) ncasri din rambursarea altor mprumuturi acordate IV. SUBVENTII (cod 00.18) SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.37+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52) Retehnologizarea centralelor termice i electrice de termoficare Investitii finantate partial din imprumuturi externe Aeroporturi de interes local Planuri si regulamente de urbanism Strzi care se vor amenaja n perimetrele destinate construciilor de cvartale de locuine noi Finanarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD Finanarea programului de pietruire a drumurilor comunale i alimentare cu ap a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03) Finanarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea i/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate Finanarea subprogramului privind alimentarea cu ap a satelor

40.02.10 40.02.11 40.02.13 40.02.14 40.02.50 00.17 00.18 42.02 42.02.01 42.02.03 42.02.04 42.02.05 42.02.06 42.02.07 42.02.09 42.02.09.01 42.02.09.02 0 4523 4523 4523 88091

Finanarea subprogramului privind canalizarea i epurarea apelor uzate 42.02.09.03 Finanarea aciunilor privind reducerea riscului seismic al construciilor existente cu destinaie de 42.02.10 locuin Subvenii pentru reabilitarea termic a cldirilor de locuit 42.02.12 Subvenii pentru finanarea programelor multianuale prioritare de mediu i gospodrire a apelor 42.02.13 Finanarea unor cheltuieli de capital ale unitilor de nvmnt preuniversitar Subvenii primite din Fondul Naional de Dezvoltare **) 42.02.14 42.02.15

Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finantarea investitiilor n sntate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea aparaturii medicale i echipamentelor de comunicaii n urgen n sntate Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea reparaiilor capitale n sntate Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea altor investiii n sntate Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale Subvenii din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea investiiilor n sntate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03) Subvenii din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea aparaturii medicale i echipamentelor de comunicaii n urgen n sntate Subvenii din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea reparaiilor capitale n sntate Subvenii din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea altor investiii n sntate Subvenii ctre bugetele locale pentru finanarea programului multianual de asistena tehnic pentru pregtirea proiectelor de investiii publice finanate prin Programul operaional regional 2007-2013 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Subventii primite din Fondul de Interventie**) Finantarea lucrrilor de cadastru imobiliar Subvenii pentru compensarea creterilor neprevizionate ale preurilor la combustibili Sprijin financiar la constituirea familiei Subvenii pentru acordarea ajutorului pentru nclzirea locuinei cu lemne, crbuni, combustibili petrolieri Subvenii din bugetul de stat pentru finanarea unitilor de asisten medico-sociale Subvenii pentru acordarea trusoului pentru nou-nscui Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.16 42.02.16.01 42.02.16.02 42.02.16.03 42.02.17 42.02.18 42.02.18.01 42.02.18.02 42.02.18.03 42.02.19 42.02.20 42.02.21 42.02.28 42.02.29 42.02.32 42.02.33 42.02.34 42.02.35 42.02.36 42.02.37 42.02.40 42.02.41

4523

Sume primite de administratiile locale n cadrul programelor FEGA implementate de APIA Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole Sume primite de administratiile locale n cadrul programelor finantate din Fondul Social European Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligaiilor restante ale centralelor de termoficare Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01+42.02.51.02) Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20) Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului Subvenii de la bugetul asigurrilor pentru omaj ctre bugetele locale, pentru finanarea programelor pentru ocuparea temporar a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asisten social pentru persoanele cu handicap Subvenii primite de la bugetele consiliilor locale i judeene pentru ajutoare n situaii de extrem dificultate **) Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.19) Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent

42.02.42 42.02.44 42.02.45 42.02.46 42.02.51 42.02.51.01 42.02.51.02 42.02.52 43.02 43.02.01 43.02.04 43.02.07 43.02.08 43.02.20 45.02 45.02.01 45.02.01.01 45.02.01.02 45.02.01.03 45.02.02 45.02.02.01 45.02.02.02 45.02.02.03 45.02.03 45.02.03.01 0 0 0 0

Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Sume primite in avans Programul Norvegian pentru Cretere Economic i Dezvoltare Durabil (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori

45.02.03.02 45.02.03.03 45.02.04 45.02.04.01 45.02.04.02 45.02.04.03 45.02.05 45.02.05.01 45.02.05.02 45.02.05.03 45.02.07 45.02.07.01 45.02.07.02 45.02.07.03 45.02.08.01 45.02.08.02 45.02.08.03 45.02.15 45.02.15.01 45.02.15.02 45.02.15.03 45.02.16 45.02.16.01 45.02.16.02 45.02.16.03 45.02.17 45.02.17.01 45.02.17.02 45.02.17.03 45.02.18 45.02.18.01 45.02.18.02

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*) 45.02.08

Sume primite in avans Programul de cooperare elvetiano-roman vazand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02) Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) Din total capitol: Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) Autoriti executive Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) Din total capitol: Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de stat Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de administraiile publice locale Servicii publice comunitare de eviden a persoanelor Alte servicii publice generale Tranzacii privind datoria public i mprumuturi Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei cod56.02.06+56.02.07+56.02.09) Din total capitol: Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Transferuri din bugetele locale ctre bugetul fondului de asigurri sociale de sntate Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) Aparare (cod 60.02.02) Din total capitol: Aparare nationala

45.02.18.03 45.02.19 45.02.19.01 45.02.19.02 49.02 50.02 51.02 51.02.01 51.02.01.03 54.02 54.02.05 54.02.06 54.02.07 54.02.10 54.02.50 55.02 56.02 0 203 522345 38113 37910 37910 37910 203 0

Transferuri din bugetele consiliilor judeene pentru finanarea centrelor pentru protecia copilului 56.02.06 56.02.07 56.02.09 59.02 60.02 60.02.02 11660 0

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) Din total capitol: Ordine publica (cod 61.02.03.04) Politie locala Protectie civila i protecia contra incendiilor (protecie civil nonmilitar) Alte cheltuieli n domeniul ordinii publice i siguranei naionale Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02) Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) Din total capitol: nvatamnt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) nvatamnt prescolar nvatamnt primar nvatamnt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) nvatamnt secundar inferior nvatamnt secundar superior Invatamant profesional nvatamnt postliceal nvatamnt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) nvatamnt special Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare Alte cheltuieli n domeniul nvatamntului Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) Din total capitol: Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) Spitale generale Uniti medico-sociale Servicii de sanatate publica Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

61.02 61.02.03 61.02.03.04 61.02.05 61.02.50 63.02 65.02 65.02.03 65.02.03.01 65.02.03.02 65.02.04 65.02.04.01 65.02.04.02 65.02.04.03 65.02.05 65.02.07 65.02.07.04 65.02.11 65.02.11.03 65.02.11.30 65.02.50 66.02 66.02.06 66.02.06.01 66.02.06.03 66.02.08 66.02.50

11660 3480 3480 180 8000 166251 95594 39000 21000 18000 56000 25000 29000 2000 594 0 0

4608 0

4523 85

Alte institutii si actiuni sanitare Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) Din total capitol: Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale Muzee Institutii publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura Camine culturale Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Alte servicii culturale Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) Sport Tineret Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement Servicii religioase Alte servicii n domeniile culturii, recreerii si religiei Asigurari si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) Din total capitol: Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala pentru familie si copii Ajutoare pentru locuinte Cree Uniti de asisten medico-sociale Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) Ajutor social

66.02.50.50 67.02 67.02.03 67.02.03.02 67.02.03.03 67.02.03.04 67.02.03.05 67.02.03.06 67.02.03.07 67.02.03.08 67.02.03.12 67.02.03.30 67.02.05 67.02.05.01 67.02.05.02 67.02.05.03 67.02.06 67.02.50 68.02 68.02.04 68.02.05 68.02.05.02 68.02.06 68.02.10 68.02.11 68.02.12 68.02.15 68.02.15.01

85 21070 680 680

18965 5300 13665 100 1325 44979 2950 16600 16600 1000 2395 2350 130

Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70 02+74 02) Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) Din total capitol: Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) Dezvoltarea sistemului de locuinte Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice Iluminat public si electrificari rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati Alte servicii n domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) Din total capitol: Reducerea i controlul polurii Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) Salubritate Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor Canalizarea si tratarea apelor reziduale Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01) Din total capitol: Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +80.02.01.30) Prevenire si combatere inundatii si gheturi Stimulare ntreprinderi mici si mijlocii Programe de dezvoltare regionala si sociala Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

68.02.15.02 68.02.50 69.02 70.02 70.02.03 70.02.03.01 70.02.03.30 70.02.05 70.02.05.01 70.02.05.02 70.02.06 70.02.07 70.02.50 74.02 74.02.03 74.02.05 74.02.05.01 74.02.05.02 74.02.06 79.02 80.02 80.02.01 80.02.01.06 80.02.01.09 80.02.01.10 80.02.01.30 81.02

2220 19684 223867 153597 0

6305 147292 70270

70270 70270

82454

52420

Din total capitol: Energie termica Alti combustibili Alte cheltuieli privind combustibili si energia Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03) Din total capitol: Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) Protecia plantelor i carantin fitosanitar Camere agricole Alte cheltuieli n domeniul agriculturii Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) Din total capitol: Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) Drumuri si poduri Transport n comun Strazi Transport aerian (cod 84.02.06.02) Aviatia civila Alte cheltuieli n domeniul transporturilor Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) Din total capitol: Fondul Romn de Dezvoltare Sociala Zone libere Turism Proiecte de dezvoltare multifunctionale Alte actiuni economice Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT REZERVE EXCEDENT (cod 00.01-49.02) DEFICIT 2
)

81.02.06 81.02.07 81.02.50 83.02 83.02.03 83.02.03.03 83.02.03.07 83.02.03.30 84.02 84.02.03 84.02.03.01 84.02.03.02 84.02.03.03 84.02.06 84.02.06.02 84.02.50 87.02 87.02.01 87.02.03 87.02.04 87.02.05 87.02.50 96.02 97.02 98.02 99.02

52420

0 0

30034 30034 28984 1050 0

(cod 49.02-00.01)

BUGETUL LOCAL PE SECIUNI DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE I SUBCAPITOLE I LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE I PARAGRAFE VENITURILE SECIUNII DE FUNCIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16) I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11) A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) Impozit pe profit (cod 01.02.01) Impozit pe profit de la ageni economici A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) Impozit pe onorariul avocailor i notarilor publici Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) Cote defalcate din impozitul pe venit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL- Restante anii anteriori Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 00.01 SF 48.02 00.02 00.03 00.04 00.05 01.02 01.02.01 00.06 03.02 03.02.17 03.02.18 04.02 04.02.01 04.02.04 00.07 05.02 05.02.50 06.02 06.02.02 00.09 07.02 07.02.01 07.02.01.01 392478 324038 387955 392770 171400 0 0

171400 6000 6000 165400 165000 400 0 0 0 88564 88564 73000 18000

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureti Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru drumuri Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru echilibrarea bugetelor locale Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) Taxe hoteliere Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

07.02.01.02 07.02.02 07.02.02.01 07.02.02.02 07.02.02.03 07.02.03 07.02.50 00.10 11.02 11.02.01 11.02.02 11.02.05 11.02.06 12.02 12.02.07 15.02 15.02.01 15.02.50 16.02 16.02.02 16.02.02.01 16.02.02.02 16.02.03 16.02.50 00.11 18.02 18.02.50 00.12

55000 8664 3800 4500 364 5500 1400 132206 105693

105693

1800 1800 150 150 24563 21500 10500 11000 3063 600 600 600 -4815

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societilor i companiilor naionale Venituri din concesiuni si inchirieri Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) Venituri din dividende de la alti platitori Alte venituri din proprietate Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50) Venituri din prestari de servicii Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Taxe din activitati cadastrale si agricultura Contribuia lunar a prinilor pentru ntreinerea copiilor n unitile de protecie social Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) Taxe extrajudiciare de timbru Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

00.13 30.02 30.02.01 30.02.05 30.02.08 30.02.08.02 30.02.50 31.02 31.02.03 00.14 33.02 33.02.08 33.02.10 33.02.12 33.02.24 33.02.27 33.02.28 33.02.50 34.02 34.02.02 34.02.50 35.02 35.02.01 35.02.02 35.02.03 35.02.50 36.02 36.02.01 36.02.05

2570 2570 2570 0

0 -7385 1535 200 400 5 900 30 9682 1600 8082 2600 2600

20574 4000

Taxe speciale Venituri din ajutoare de stat recuperate Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50) Donatii si sponsorizari Vrsminte din seciunea de funcionare pentru finanarea seciunii de dezvoltare a bugetului local 37.02.03 (cu semnul minus) Alte transferuri voluntare 37.02.50 00.16 III. OPERAIUNI FINANCIARE (cod 40.02) ncasri din rambursarea mprumuturilor acordate 40.02 (cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50) ncasri din rambursarea mprumuturilor pentru nfiinarea unor instituii i servicii publice de 40.02.06 interes local sau a unor activiti finanate integral din venituri proprii ncasri din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice i juridice 40.02.07 mprumuturi temporare din trezoreria statului**) 40.02.10 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas ale seciunii 40.02.11 de funcionare**) ncasri din rambursarea altor mprumuturi acordate 40.02.50 IV. SUBVENTII (cod 00.18) SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32+42.02.34 +42.02.40 la 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51) Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Subventii primite din Fondul de Interventie**) Subvenii pentru compensarea creterilor neprevizionate ale preurilor la combustibili Sprijin financiar la constituirea familiei Subvenii pentru acordarea ajutorului pentru nclzirea locuinei cu lemne, crbuni, combustibili petrolieri Subvenii din bugetul de stat pentru finanarea unitilor de asisten medico-sociale Subvenii pentru acordarea trusoului pentru nou-nscui Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii Sume primite de administratiile locale n cadrul programelor FEGA implementate de APIA Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 00.17 00.18 42.02 42.02.21 42.02.28 42.02.32 42.02.33 42.02.34 42.02.35 42.02.36 42.02.41 42.02.42 42.02.44

36.02.06 36.02.11 36.02.50 37.02 37.02.01

16574

-41776 -41776 0 0

4523 4523 4523

4523

Sume primite de administratiile locale n cadrul programelor finantate din Fondul Social European Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligaiilor restante ale centralelor de termoficare Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01) Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20) Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului Subvenii de la bugetul asigurrilor pentru omaj ctre bugetele locale, pentru finanarea programelor pentru ocuparea temporar a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asisten social pentru persoanele cu handicap Subvenii primite de la bugetele consiliilor locale i judeene pentru ajutoare n situaii de extrem dificultate **) Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati CHELTUIELILE SECIUNII DE FUNCIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 69.02 + 79.02) Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) Din total capitol: Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) Autoriti executive Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) Din total capitol: Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de stat Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de administraiile publice locale Servicii publice comunitare de eviden a persoanelor Alte servicii publice generale

42.02.45 42.02.46 42.02.51 42.02.51.01 43.02 43.02.01 43.02.04 43.02.07 43.02.08 43.02.20 49.02 SF 50.02 51.02 51.02.01 51.02.01.03 54.02 54.02.05 54.02.06 54.02.07 54.02.10 54.02.50 203 392478 37937 37734 37734 37734 203 0 0

Tranzacii privind datoria public i mprumuturi Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod56.02.06+56.02.07+56.02.09) Din total capitol: Transferuri din bugetele consiliilor judeene pentru finanarea centrelor pentru protecia copilului Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Transferuri din bugetele locale ctre bugetul fondului de asigurri sociale de sntate Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60 02+61 02) Aparare (cod 60.02.02) Din total capitol: Aparare nationala Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) Din total capitol: Ordine publica (cod 61.02.03.04) Politie locala Protectie civila i protecia contra incendiilor (protecie civil nonmilitar) Alte cheltuieli n domeniul ordinii publice i siguranei naionale Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02) Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) Din total capitol: nvatamnt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) nvatamnt prescolar nvatamnt primar nvatamnt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) nvatamnt secundar inferior nvatamnt secundar superior Invatamant profesional nvatamnt postliceal nvatamnt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) nvatamnt special

55.02 56.02 56.02.06 56.02.07 56.02.09 59.02 60.02 60.02.02 61.02 61.02.03 61.02.03.04 61.02.05 61.02.50 63.02 65.02 65.02.03 65.02.03.01 65.02.03.02 65.02.04 65.02.04.01 65.02.04.02 65.02.04.03 65.02.05 65.02.07 65.02.07.04 11660 3480 3480 180 8000 166241 95594 39000 21000 18000 56000 25000 29000 2000 594 0 11660 0 0

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare Alte cheltuieli n domeniul nvatamntului Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) Din total capitol: Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) Spitale generale Uniti medico-sociale Servicii de sanatate publica Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) Alte institutii si actiuni sanitare Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) Din total capitol: Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale Muzee Institutii publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura Camine culturale Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Alte servicii culturale Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) Sport Tineret Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement Servicii religioase Alte servicii n domeniile culturii, recreerii si religiei

65.02.11 65.02.11.03 65.02.11.30 65.02.50 66.02 66.02.06 66.02.06.01 66.02.06.03 66.02.08 66.02.50 66.02.50.50 67.02 67.02.03 67.02.03.02 67.02.03.03 67.02.03.04 67.02.03.05 67.02.03.06 67.02.03.07 67.02.03.08 67.02.03.12 67.02.03.30 67.02.05 67.02.05.01 67.02.05.02 67.02.05.03 67.02.06 67.02.50

4608 0

4523 85 85 21070 680 680

18965 5300 13665 100 1325

Asigurari si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) Din total capitol: Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala pentru familie si copii Ajutoare pentru locuinte Cree Uniti de asisten medico-sociale Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) Ajutor social Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) Din total capitol: Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) Dezvoltarea sistemului de locuinte Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice Iluminat public si electrificari rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati Alte servicii n domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) Din total capitol: Reducerea i controlul polurii Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

68.02

44969

68.02.04 68.02.05 68.02.05.02 68.02.06 68.02.10 68.02.11 68.02.12 68.02.15 68.02.15.01 68.02.15.02 68.02.50 69.02 70.02 70.02.03 70.02.03.01 70.02.03.30 70.02.05 70.02.05.01 70.02.05.02 70.02.06 70.02.07 70.02.50 74.02 74.02.03 74.02.05

2940 16600 16600 1000 2395 2350 130 2220 19684 105720 35450 0

6305 29145 70270

70270

Salubritate Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor Canalizarea si tratarea apelor reziduale Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01) Din total capitol: Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30) Prevenire si combatere inundatii si gheturi Stimulare ntreprinderi mici si mijlocii Programe de dezvoltare regionala si sociala Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) Din total capitol: Energie termica Alti combustibili Alte cheltuieli privind combustibili si energia Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03) Din total capitol: Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) Protecia plantelor i carantin fitosanitar Camere agricole Alte cheltuieli n domeniul agriculturii Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) Din total capitol: Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) Drumuri si poduri Transport n comun Strazi Transport aerian (cod 84.02.06.02) Aviatia civila

74.02.05.01 74.02.05.02 74.02.06 79.02 80.02 80.02.01 80.02.01.06 80.02.01.09 80.02.01.10 80.02.01.30 81.02 81.02.06 81.02.07 81.02.50 83.02 83.02.03 83.02.03.03 83.02.03.07 83.02.03.30 84.02 84.02.03 84.02.03.01 84.02.03.02 84.02.03.03 84.02.06 84.02.06.02

70270

70920 0 0

52420 52420

0 0

18500 18500 17450 1050 0

Alte cheltuieli n domeniul transporturilor Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) Din total capitol: Fondul Romn de Dezvoltare Sociala Zone libere Turism Proiecte de dezvoltare multifunctionale Alte actiuni economice Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (98.02-99.02) REZERVE EXCEDENT (cod 00.01-49.02) VENITURILE SECIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) I VENITURI CURENTE (00.03+00.12) A. VENITURI FISCALE( 00.10) A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02) Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spaiul rural C> VENITURI NEFISCALE ( 00.14) C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02) Diverse venituri (cod 36.02.07) Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04) Vrsminte din seciunea de funcionare II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

84.02.50 87.02 87.02.01 87.02.03 87.02.04 87.02.05 87.02.50 96.02 97.02 98.02 00.01 SD 48.02 00.02 00.03 00.10 11.02 11.02.07 00.12 00.14 36.02 36.02.07 37.02 37.02.04 00.15 39.02.01 41776 41776 0 41776 41776 0 0 129867 88091 41776 0 0 0 0 0

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din privatizare Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale Depozite speciale pentru constructii de locuinte III. OPERAIUNI FINANCIARE (cod 40.02) ncasri din rambursarea mprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas ale seciunii de dezvoltare**) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanarea cheltuielilor seciunii de dezvoltare**) IV. SUBVENTII (cod 00.18) SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02) Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.37+42.02.40+42.02.51+42.02.52) Retehnologizarea centralelor termice i electrice de termoficare Investitii finantate partial din imprumuturi externe Aeroporturi de interes local Planuri si regulamente de urbanism Strzi care se vor amenaja n perimetrele destinate construciilor de cvartale de locuine noi Finanarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD Finanarea programului de pietruire a drumurilor comunale i alimentare cu ap a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03) Finanarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea i/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate Finanarea subprogramului privind alimentarea cu ap a satelor Finanarea subprogramului privind canalizarea i epurarea apelor uzate Finanarea aciunilor privind reducerea riscului seismic al construciilor existente cu destinaie de locuin Subvenii pentru reabilitarea termic a cldirilor de locuit Subvenii pentru finanarea programelor multianuale prioritare de mediu i gospodrire a apelor

39.02.03 39.02.04 39.02.07 39.02.10 00.16 40.02 40.02.13 40.02.14 00.17 00.18 42.02 42.02.01 42.02.03 42.02.04 42.02.05 42.02.06 42.02.07 42.02.09 42.02.09.01 42.02.09.02 42.02.09.03 42.02.10 42.02.12 42.02.13 0 88091 0 0 0 88091 88091

Finanarea unor cheltuieli de capital ale unitilor de nvmnt preuniversitar Subvenii primite din Fondul Naional de Dezvoltare **)

42.02.14 42.02.15 0

Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finantarea investitiilor n sntate (cod 42.02.16 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea aparaturii medicale i echipamentelor de comunicaii n urgen n sntate Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea reparaiilor capitale n sntate Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea altor investiii n sntate Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale Subvenii din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea investiiilor n sntate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03) Subvenii din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea aparaturii medicale i echipamentelor de comunicaii n urgen n sntate Subvenii din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea reparaiilor capitale n sntate Subvenii din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea altor investiii n sntate Subvenii ctre bugetele locale pentru finanarea programului multianual de asistena tehnic pentru pregtirea proiectelor de investiii publice finanate prin Programul operaional regional 2007-2013 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare Finantarea lucrrilor de cadastru imobiliar 42.02.16.01 42.02.16.02 42.02.16.03 42.02.17 42.02.18 42.02.18.01 42.02.18.02 42.02.18.03 42.02.19 42.02.20 42.02.29

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare 42.02.37 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in 42.02.40 turism Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national 42.02.51 (42.02.51.02) Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, 42.02.51.02 destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.19) Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare

42.02.52 45.02 45.02.01 45.02.01.01 45.02.01.02 45.02.01.03 45.02.02 45.02.02.01 45.02.02.02 45.02.02.03 45.02.03 45.02.03.01 45.02.03.02 45.02.03.03 45.02.04 45.02.04.01 45.02.04.02 45.02.04.03 45.02.05 45.02.05.01 45.02.05.02 45.02.05.03 45.02.07 45.02.07.01 45.02.07.02 45.02.07.03 45.02.08 45.02.08.01 45.02.08.02 45.02.08.03 0 0 0 0 0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Sume primite in avans Programul Norvegian pentru Cretere Economic i Dezvoltare Durabil (cod45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Sume primite in avans Programul de cooperare elvetiano-roman vazand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori CHELTUIELILE SECIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 69.02 + 79.02) Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02) Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) Din total capitol: Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) Autoriti executive Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) Din total capitol: Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de stat

45.02.15 45.02.15.01 45.02.15.02 45.02.15.03 45.02.16 45.02.16.01 45.02.16.02 45.02.16.03 45.02.17 45.02.17.01 45.02.17.02 45.02.17.03 45.02.18 45.02.18.01 45.02.18.02 45.02.18.03 45.02.19 45.02.19.01 45.02.19.02 49.02 50.02 51.02 51.02.01 51.02.01.03 54.02 54.02.05 54.02.06

129867 176 176 176 176 0

Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de administraiile publice locale Servicii publice comunitare de eviden a persoanelor Alte servicii publice generale Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 60 02+61 02) Aparare (cod 60.02.02) Din total capitol: Aparare nationala

54.02.07 54.02.10 54.02.50 59.02 60.02 60.02.02 61.02 61.02.03 61.02.03.04 61.02.05 61.02.50 63.02 65.02 65.02.03 65.02.03.01 65.02.03.02 65.02.04 65.02.04.01 65.02.04.02 65.02.04.03 65.02.05 65.02.07 65.02.07.04 65.02.11 65.02.11.03 65.02.11.30 65.02.50 0 0 0 0

(cod

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) Din total capitol: Ordine publica (cod 61.02.03.04) Politie locala Protectie civila i protecia contra incendiilor (protecie civil nonmilitar) Alte cheltuieli n domeniul ordinii publice i siguranei naionale Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) Din total capitol: nvatamnt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) nvatamnt prescolar nvatamnt primar nvatamnt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) nvatamnt secundar inferior nvatamnt secundar superior Invatamant profesional nvatamnt postliceal nvatamnt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) nvatamnt special Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare Alte cheltuieli n domeniul nvatamntului

10 0 0

0 0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) Din total capitol: Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) Spitale generale Uniti medico-sociale Servicii de sanatate publica Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) Alte institutii si actiuni sanitare Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) Din total capitol: Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale Muzee Institutii publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura Camine culturale Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Alte servicii culturale Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) Sport Tineret Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement Servicii religioase Alte servicii n domeniile culturii, recreerii si religiei Asigurari si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) Din total capitol: Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

66.02 66.02.06 66.02.06.01 66.02.06.03 66.02.08 66.02.50 66.02.50.50 67.02 67.02.03 67.02.03.02 67.02.03.03 67.02.03.04 67.02.03.05 67.02.03.06 67.02.03.07 67.02.03.08 67.02.03.12 67.02.03.30 67.02.05 67.02.05.01 67.02.05.02 67.02.05.03 67.02.06 67.02.50 68.02 68.02.04 68.02.05

0 0

0 0 0

10 10 0

Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala pentru familie si copii Ajutoare pentru locuinte Cree Uniti de asisten medico-sociale Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) Ajutor social Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70 02+74 02) Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) Din total capitol: Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) Dezvoltarea sistemului de locuinte Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice Iluminat public si electrificari rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati Alte servicii n domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) Din total capitol: Reducerea i controlul polurii Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) Salubritate Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor Canalizarea si tratarea apelor reziduale Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

68.02.05.02 68.02.06 68.02.10 68.02.11 68.02.12 68.02.15 68.02.15.01 68.02.15.02 68.02.50 69.02 70.02 70.02.03 70.02.03.01 70.02.03.30 70.02.05 70.02.05.01 70.02.05.02 70.02.06 70.02.07 70.02.50 74.02 74.02.03 74.02.05 74.02.05.01 74.02.05.02 74.02.06 79.02 80.02

118147 118147 0

118147 0

11534 0

Din total capitol: Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30) Prevenire si combatere inundatii si gheturi Stimulare ntreprinderi mici si mijlocii Programe de dezvoltare regionala si sociala Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) Din total capitol: Energie termica Alti combustibili Alte cheltuieli privind combustibili si energia Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03) Din total capitol: Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) Protecia plantelor i carantin fitosanitar Camere agricole Alte cheltuieli n domeniul agriculturii Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) Din total capitol: Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) Drumuri si poduri Transport n comun Strazi Transport aerian (cod 84.02.06.02) Aviatia civila Alte cheltuieli n domeniul transporturilor Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) Din total capitol: Fondul Romn de Dezvoltare Sociala Zone libere

80.02.01 80.02.01.06 80.02.01.09 80.02.01.10 80.02.01.30 81.02 81.02.06 81.02.07 81.02.50 83.02 83.02.03 83.02.03.03 83.02.03.07 83.02.03.30 84.02 84.02.03 84.02.03.01 84.02.03.02 84.02.03.03 84.02.06 84.02.06.02 84.02.50 87.02 87.02.01 87.02.03

0 0

11534 11534 11534 0

Turism Proiecte de dezvoltare multifunctionale Alte actiuni economice Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ( 98.02-99.02) REZERVE EXCEDENT (cod 00.01-49.02) DEFICIT
)

87.02.04 87.02.05 87.02.50 96.02 97.02 98.02 99.02

(cod 49.02-00.01)

) numai de la regiile autonome i societile comerciale de subordonare local care realizeaz proiecte cu finanare extern, conform Codului fiscal
2)

finantat din excedentul anilor precedenti *) Detalierea se face numai in executie **) Nu se completeaz n etapa de planificare NOTA: - Se completeaza cate un formular pentru fiecare din anii 2012-2015 - Fiecare capitol, subcapitol i paragraf de cheltuieli se detaliaz n mod corespunztor, conform clasificaiei economice.