P. 1
STAS SR-4839

STAS SR-4839

|Views: 513|Likes:
Published by Bycus22

More info:

Published by: Bycus22 on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2014

pdf

text

original

ROMAN

INSTALA Til DE iNCALZIRE Numarul anual de grade-zile

Heating. installations
'....

'Annual humber of degrees-days

"",

'.-'

Installations de chauffage Nombre annuel de deqres-jours

Aprobat de Directorul General aIIR'S la 16 decembrie 1996 Inlocuieste STAS 4839-80

CORESPONDENTA

La data aprobarii prezentului standard nu exista nic! un standard international care sa se refere !a acelas: subiect On the date of this standard approval there is no International Standard dealing with the same sU9ject,

A

la dated'approbation de la pr~sef')te norme il n'existe Norme Internationale traitant du m4me sujet
!

DESCRIPTORI TIT

Grade-zile, durata conventionala de lncalzire, temperaturi exterioare medii lunare !?i anuale

INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE (IRS). J. l. Calderon 13 - 70201, Bucurestl 2, Romanla, 210.74.01; (401) 211.32.96; TF (401)210.08.33 ©IRS
Reproducerea sau utilizarea integrala sau pal1ialil prezentului standard in orice publlcatirs: prin.orlce procedeu. (electronic, mecanic, fotocopiere,microfilmare etc.) este lnterzisa daca nu exista acordul scris al.I,RS.

a

Ref.: SR 4839:1997

Uni'ltt.:rsltat-cCl

Teh nie! Ii.,.! )ll>1,10IECA

N. K. functie de temperatura exterioara medie anuala.in 1959 ~I a ce prlvesc: fost revizuita in 1971 ~i 1980. ~j de medii lunare ~i anualepentru principalele locallta\1 din Romania. Sa' momentut trtcepern.yt. .. Revizulrea standardului s-a facLJtpe baza cercetarnor efectuate de .functie de coeficientul de corelarecllmatlca. respectiv opririi indlzirii.rln.!:Ir.fNCERC inanii 1990 .. anual degrade-zile. cJimatica K. num~ruluianual conventionala ..numarulmediu de grade-zile.. ".1995. de indilzire.

ge:x . in grade Celsius.temperatura interioara medie zilnica a fiecareia din incaperile constructiei. z .3 pentru construcut. se calculead cu relatia: (4) in care: Vj - volurnul fiecareia din incaperile constructiei.1 Temperatura interioara medie zUnica a ccnstructtel exprimata in grade Celsius.x j .1 Prezentul standard stabileste modul de calcul al numarului anual de grade-zile.numarul incaperilor ccnstructiel.x. 'I. corespunzator perioadei incalzire a censtructillor in cuprinsul Romaniei.1.1 NurMrui de grade~zile x=z N =: 2)e .ii calcul. de 1. conform 2. in grade Celsius. in grade celsius.x 8..1.numarul zile!or in perioada considerata.x) ' (1) x=1 (2) in care: 91•x ~ temperatura interioara medie zilnica a inGAperii sau a construc\iei In perioada considerate.oara me.2 Numarul de grade-zile reprezlnta 0 caracteristlca a coretatlel eliim'i-microclima specificullor !iii de zona elimatidl ~i geografiGA in care sunt arnplasate. in grade Celsius. -1- .in x=z penoada considetata. (N). se ealculeaza cu relatia: 2. ai. 8j temperatura interi.SR 4839 1GENERALITAT' 1. 2. LSI. 2 CAlCULUL NUMARULUI DE GRADE-ZILE corespunzatorune: anumite penoade de inciHzire. numarului de grade-zile serveste la estimarea !iii analiza neeesarului de caldura a cladirilor. ::: x:=1 I Z 8e -- (3) temperatura exterloara medie. . .2. in grade Celsius. conform 2.1.1.Sa. 8j n . Valoarea.die ainGAperii sau constructiei. in metri cubl. Neeesarul de caldura de caleul. funclie de Referlnte de incalzire.temperatura exterioara medie zilniGA in perioada considerata. Temperaturi lnterloareeenventlonate de SR 1907-2:1997 -Instala. in perloada considerata.

1 9.-Z exterioara rnedle In penosda expnrnata In grade ell L.8 22.0120.1 16.'.1 -1.8 20.6 ·0.3 flo 10.grade··zile de calcul.9· 3.71 JE 14.4 19.4117.3 10.4 O.4 I 0.1 --------r----I---4---~----~---~ 21 Cluj 410 -3.l 1 J 19 ! 461 659 19 carnpulunq Moloovenesc 14.6 -1.2 11..7 5..0 7.8 1-1.--18.0 19.7 10.4 7.0 2. qradele-zile de calcul servesc 18evaluarea necesarului de caldufl3: .4 8.2 11..2 0.2 18.3--+_0 __ .7 '11.6 3.2 22.=S'f""'=S=.6 20._j 11.1 11.2 '19._5)3.4 22.8 52 0. interioarec.5 21 :8 17.. servesc pentru postcalculut consumului de G8ldura..5 2.2 15.2 ]~f71-:I"l'.2 "10.4 21..5 -O.7 -0.9 10.2 19.418.5 22.2 9.9 9.0.0 22. 19.8 ~-+--~--~~~--~---~---+-.x \1) z (5) ~.8 \_6.1~:.qrade-zile zile efective efective.3 5. 292 -1.1 9.1 116.6-1-0.0 14.5 1D.7 17.5 21.9 7.0 I 0.9 16./ crt..3 17.. se «leosebesc coua calegorii de grade-zile: .3 22.3 14.2 0. • ~+!_1_'5_'+'1' '_-2_~'' _1 1.0 17.3 0.1 r-2--4+-c-u-rte-a-d-e-A-r-g-e~~---+-4·4-8-+I--2-.5 23 Craiova 195 -2.1 17.S 154l·18.1 17.5 --I:-1_5-+_-1_.9 20.9 0.1 17..4 15.8 11..~~~23ii~2 17.6 20:! 13.8-+__ 9_~5~.8 4.8 3.8 °IJ~iIr!_~.9=r=1=7==99".0 13.3 18.4 184 216 366 -I __ I [m] J I I 'V I VI I .5.5 20. conform datelor din tabelul t .6 21.7 2.8 117 i -1.0 21.5==r"'2=1=.4110.9 21.715.6 Bistnta __ .2 16.8 -2.3.6 19.9l J.5.8 111. conform SR1907-2 §ii cu valorile ternperaturii exterioare medii zilnlce.1 '10.2 10.6 17..4 11.G.QJ.0 ----11.316. JI '.3 1:0 I 5.5 11.0 -cl-i 9T2.5 10.sebe~ -1-7 Calara?i 18 camplna 1-_12-+_-3_.9 15.7 14.8 __ 0:.2 9. " rOC} _ " 't-_ Els..2 8.7 19.6 15.? 20.0 4.2-::1~8i ·0..6 '19.3 '16. 11.9 __ .61-1.1. 51F~1=6_=9=rl=~0=o.4 114.2 16.1 12.7 20.5.4 15.__ 16 Carar.1 .:21 ! 3.9 1 534 -4.0 9.5_ 92 -2.0 21.2 -0.O_~.SF~ 4839 2.1 3.7 I 9.2\ 0.0 -0.2 3.8 22.9 10.5 8.5 21.0 --I1-6_6-+_-1.9 17._.31158 197 21.. ~III· • Tabelult ea .5 15 4 1t5.7 112.5 8.4 8.7 r@1O~! I I 91 1.2 4. Localitatea I !A~titUdilled:' I :.0 16. 2.015. 18.3 17.. 0.0 18. L:_ ------ v. stabillte cu valortle ternoeraturilor interioare convennonate de calcut. =11=.2 Temperatura rcratia )(_o.1 ' c.0 8.1 161 -3.8 21. : -I-_1_12--+_-2.9 ~l -2.219..4 10.8 9.0 19.0 _____ f---I- 1-_-IJ--+.1 10.2 16.6 ~ 1. calculate ell valorue etectiv realizate ale ternperaturilsr.7 20.8 i 0 8 16.7 -+-3_3_4-1_-_4_.7 I . corespunzatoare pertoadei considerate.1 11.2 20.7 '15.5.5 21.7r5~31i'1.1 9.2117.0 4..4 5.0 4.0 47 Ternperaturl medii lunare I -2.1 4.~i extencare: grade!e- 1'"'1-'------0 ---- INr.6 8.1 .. Adamclis! '3 I Arad ~_~_acau 5 Baia Mare .5 9.1 8.3 17.3 4.=~"F2=2=.6 19.5 17.'I ' •• iv : J -r-r- c.unne I \fjf .4 20..0 96 -2.19116.I: Is.exan_CI_na_.7 6.75. ~F.0 20. Z au senuuficatiite antertoare.1 'l7.3 13.8' -2- .0 18.2=r="=O.7 18.8 5.5 7.6 -1.9 -0_2 r-9~9.~1 18.2 2.4 2.4 .3 -0.5 11.0 13._3+·_-1_.6 4.7 5.6 '12.4 15.o]]i 0. 8.9 6.5.9 1.1 13 10. .51'13.1 -2..41-0.5 4.7 1.=1=F=10=7 1158 -1.5 6.5 1.9 -2..8 15.4_+I'_-O 4.9 8.2 Dup~ natura ternperaturilor interioare ~ci exterioare considerate In calcutut hurnarului de grade·lile.8_ '"U 9~ 19.3 3.2 11O.4 15. ! t..9 2.6 4.14.17.0 17.5 11.1 r-+-~------------~~--+-~+-~+-~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·22 Constanta i 20 J Campulung Muscel 680 -2.6 '19.0 7.3 -0'.1 I 4.514.8 11..

6 -2.6 20.2 19.9 7.3 0.0 15.1 4.6 -0.4 16.9 19.5 -2.9 -1.0 18.5 5.5 -0.8 -1.5 8.0 9.2 6.0 14.3 12.8 -5.4 10.7 12.6 13.6 20.1 17.2 15.4 4.3 \ 10.0 9.9 5.4 14.0 16.4 0.-0.9 20.5 15.1 5.6 20.5 21.1 11.4 '18.4 0.2 -0.0 13.7 10.7 10.0 19.6 0.6 7.6 9.3 1.9 11.7 21.6 4.9 17.4 -0.5 18.6 9.4 21.7 I 5.6 7.6 13.0 10.2 -4.2 0.6 0.2 -1.2 4.6 21.9 0.0 16.2 20.0 -5.1 3.1 16.1 0. Arad) 32 Griviia (jud.2 8.8 -2.2 -0.0 15.6 19.4 9.2 17.1 9.3 9.3 9.1 7. ----_.0 15.0 15.9 5.4 -1.8 112.1 12.6 21.9 4.1 2.9 11.2 -3.5 14.0 7.6.1 20.9 15.9 16.3 0.8 2.0 10.1 10.5 10.5 8.1 10.7 20.8 18.8 11.0 4.8 10.4 3.1 '0.0 17.4 0.6 10.5 13.2 11.8 -1.6 5.8 12.1 14.4 8.7 3.4 10.0 19.4 8.8 8.4 12.1 4.4 5.5 5.3 19.7 19.7 13.3 15.9 12.0 19.5 4..0 5.7 12.6 0.5 -1.3 -0.7 -3.7 1. 16.2 22.8 5.1 3.9 10.6 10.2 10.2 20.9 -2.9 6.7 9.3 21.6 19.8 21.6 15.8 15.7 19.8 21.8 18.5 -4.8 18._AltituLocalitatea dinea [m] I II Itl .0 -3.0 22.9 -2.4 18.8 4.3 -2.4 64 65 66 67 41 424 55 295 -1.0 12.4 12.4 5.2 14.7 20.6 17.0 19.8 -1.1 14.9 11.3 19.5 14.6 1.9 19.5 -5.3 11.9 17.6 -1. 0 16.9 18.3 4.2 18.5 1.8 20.1 0.2 3.5 -3.4 4.8 10.1 0.4 8.9 -0.1 17.3 11.7 7.1 19.9 16.3 -2.2 16.-~Nr.3 0.0 15.2 13.3 8.3 2.6 9.0 -4.6 0.9 ! 20.1 14.0 10.9 10.1 8.8 15.1 -0.0 4.0 10.3 19.6 1.4 19.9 1.7 16.3 7.9 16.8 10.3 9.7 6.7 4.1 20.8 2.4 5.4 18.5 3.2 10. lalornlta) 34 las] 35 Joseni 36 Lugoj 371 Mangalia 38 Oradea 39 Odorheiul Secuiesc 40 Oravita 41 Paltini~ Sibiu 42 Petrcsani 43 Piatra Nearnt 44 Pite~ti 45 Ploje~ti .8 -0.3 9.7 -0.9 -2.0 7.6 17.5 9.9 18.5 10.4 9.4 11'.8 -0.3 5.3 9..1 -1.4 21.4 -2.1 -5.2 10.2 -0.0 -3.7 11.1 4.1 9.2 18.4 19.8 -1.5 .5 3.7 -1.0 22.2 15.7 8.9 0.9 -0.2 3.9 -3- 19.1 22.2 15.9 18.8 -3.5 9.1 9.8 7.6 15.5 -1.3 3.2 11.5 15.0 4.5 1.9 16.3 19.4 21.6 -0.8 6.6 12.3 4.2 1.2 4.0 13.5 -5.6' 10.6 0.5 5.4 -1.3 -0.7 4.5 11.3 5.2 1.3 -1.7 4.8 -2.2 4.9 -4.9 5.8 -4.6 -1.6 Temperaturi medii lunare II IX I ~ X XI XII [cC] f- 25 Deva 26 Dorohoi "-- 27 Draga~ani 28 Fagara~ 29 Galati 30 Giurgiu 31 Gura Hont (jud.0 5.1 14.4 4.3 -0.9 18.1 3.4 12.3 10.6 42.0 10.6 10.4 10.2 -0.0 5.4 9.6 15.8 17.2 20.4 0.7 -2.6 4.6 18.1 1.5 10.1 11.8 16.0 11.2 20.8 9. crt.3 16.1 -3.8 I 11.2 9. 3 1S.8 0.0 17.0 -0.3 3.1 20.3 17.5 11.4 -4.1 3.9 17.5 20.1 -2.5 $. 11.1 15.8 5.8 21.8 17.4 18.9 17.1 -2.8 15.7117.1 13.6 10.4 4.4 -2.5 3.6 4.6 21.1 4.1 15.9 0.4 -1.8 -0.9 22.2 -5.6 5.0 2.4 10.0 10.5 17.2 -3.8 -1.4 0.2 17.1 18.0 17.9 19.2 16.2 10.9 21.1 19.6 21.8 4.5 14.7 19.7 -3.8 16.2 11.9 -0.0 3.4 1.9 8.3 -4.6 20.8 17.0 15.2 17.8 20.4 10.4 -3.5 4.0 22.8 16.1 9.1 18.3 9.2 15.8 10.3 -0.7 20.9 9.4 4.9 14.1 -2.8 15.6 0.6 11.2 16.2 19.1 17.0 21.6 2.5 16.8 19.1 9.8 0.7 19.9 11.8 1.6 4.8 9.2 1.9 6.0 11.7 12.5 21.3 -4.1 17.6 . Husi Sibiu Sinaia 1500 Sueeava Sebe~ Tlrnisoara rargovi~te Tiirgu Jiu Targu Mure!? Targu Oena Targu Secuiesc Turnu Magurele Turnu Severin Tecuci Tulcea Turda Urziceni Zalau 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 97 102 750 123 6 137 525 20 1454 607 314 306 177 1090 820 152 243 123 443 1500 350 253 86 296 203 308 243 569 31 70 57 -2.4 10.7 8.6 0.6 8.5 11.9 4.4 16.8 16.0 -2.3 -2.0 5.6 10.7 10.5 5.0 -0.5 -1.2 3.4 -2.4 -0.3 14.1 19.6 3.0 16.2 12.4 21.1 22.4 -1.6 7.5 20.1 -0.0 16.8 10.1 4.0 -2.3 1.8 15.9 -3.2 15.5 5.8 15.rwrv I iDA Lunile VI [ VII ! VII! 19.1 18.3 10.2 6.6 -3.1 -5.0 3.4 -4.0 5.2 -2.4 21.2 18.3 18.7 11.4 -1.6 20.2 -7.1 15.7 I ..3 5.0 9.4 18.8 13.4 4.4 19.2 16.7 4.7 -5.1 12.5 10.5 -0.7 10.5 0.6 12.3 16.1 -0.SR 4839 Tabelul 1 (continuare) .7 -8.6 4. 46 'Predea! 47 Poi ana Stampei 48 Ramnicu S~irat 49 Rarnnlcu Viilcea 50 Satu Mare 51 52 '--- 230 240 280 428 71 24 177 51 33 ~.0 -1.1 10.5 -1.9 15.3 9.

indperi de prccuctle industriala eu central de Incalzire proprie. of)e~ .. in cazut halelor cu specific de rnunea grea.1 . pentru care valoarea 8eo este eu S·C sub valoarea temperaturil interioare conventionale de catcut. 2. figura 5a sau figura 5b in functie de vafoarea .SR 4839 2. crese. eu relatla: (7) in care: 9ao h temperatura axterioara medie anuata coreetata pentru nivelul marii.4.4.1 Numaru! anual de grade-zile de calcul se stablleste in modul urmator: .4 catcunn numarului de' qrade-zile pentru perioade mai scurte decat un sezon de incalzire se face cu ajutorul relatiei de la 2.spitale.se deterrnina valoarea eoeficientului de corel are cllrnatlca K in functie de 8a l?i Boo.nurnaru! de grade-zile de calcul. a 2.3 Durata conventronala a perioadei de incalzire. aftitudinea localiHi1ii eonsrderata in metri. -4- . pentru care Oen::: 14°C. pefltru conform figurii 1 in grade Celsius. pentru 0 serie de locafitdti. gradini\e de copii inealzite cu sobe sau eu instalatii de inealzire centrala proprie.se determina temperatura medie anuala (Oa) pentru localitatea respeetlva.durata eonvenlionala a perioadei de rncalzire.2 Valortle numarulu! anual de grade-zile de calcul. . in zile. eo .4. Beo• care rnarcneaza momentul lncepenl.1.coefieientului de eorelare climatica. 2. Valoarea Oeo o anumita localitate se determina pentru perioada in care 0 valoare data. De eoefieientului K. N~~o. .i a datelor din tabelul 1.se incaoreaza ei geografiea. este de 12"C. eu exceptia urmatoarelor tipur! de constructii: .4. K.3 Nurnarul anual de qrade-zite de temperaturile exterioare medii zllnice nu depasesc respectiv opririt incalzirii. in cazul haletor ~i atellerelor in care se presteaza activitaii Cll specific de rnunca usoara ~i rnedle. 2. conform diagramei din figura 2. calculat pentru temperatura tntertoara conventionala de 20°C ~j pentru 8~o = 12°C. ~i de zona de corelatle.5 Tntabe!ul 2 se indica numarul anuai de grade-zile de calcul. determinate conform 2. localitatea resoecttva .4 Numarllf anual de grade-zile de ealcul (N~i ) se stabileste cu retatla: (6) in core 8i - temperatura interloara medie anuala a indiperii sau a constructlet. ~~o • se iau dintr-una din diagramele eo localitatea Intr-una din cele doua zone de corelatie (K. N!o ) din figura 3 in functle de pozitia veo • I din figura 4. 2. respectiv cu 4'C sub valoarea acestei temperaturi.4. . se ia din diagrama din figura 6 in funclie de valoarea 2.

"...SR 4839 I..\O:.. .""..............0.0 CO M ~ ~ .en 0'1 ~- 0 M -5- .. tl--++-i~n-'-... . ~ • <Q !'\J • ~~~+---~~~tr~~~~-t~~~~~r1~ ..-'-. ~~""~ u uu ~ u 0 0 0 CO M ~ ."."...'V?.....-.

6- .".. 1.1 0. o~1 V lL VI ~.5 13 ..8 I ~ 1. "'~ . . I . -~ ~ r-77 /" _:_ .Diagrama de variatie a coeficientului de corelare clfrnatica K in functle de temperatura medie anuata.0 v r-V ___. 'V ~ J V LLL I V' V /V j_ I / / I JV L 07 ..lAo~~_ ~~ 0.0 09 ./ ~V~~~~~ "'" V v /'//~L VI/[Y »: . 0.5 % ~ ~ r-/ ~ ~ ~ .6 ~ 0. fro o t-c 1 1 2 3 4 5 6 7 ~ 9 10 11 12 13 14 Figura 2 . -&"{. . i/ tl' / ...y:{. 9a .2 0.SR 4839 K 1..

.SR 4839 . R!H-~--- I. -7• .

." .3.3 1.. 1..0 1.. r-.8- ..~ ..8 1.S 0.~~~ I 0 ! ) \ 1Soc. 0.9 1. ~ ~3~\"' I ." '"' '12°C 0.....Y40~ ..Diagram~ pentru determmarea valorti N!O in zona ..1 \8 0.6 0..4 1.2 " .5 I.SR 4839 ~ 4000 \\' \\ \ I \ 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 \'~\\\\ 1 t\\ \\\ ~\ \\ l\\f\\ &e.1 0.6 Figura 4 ." ~\~ \.. '<.4 1.. goC eo .1 ~" " "-. ' 11°C 100C 2400 1 I D....°C I K 1. ~I e.

SR 4839 4600 4400 4 :zOO 4 000 3800 3600 :3 400 3200 3000 2800 2600 --\ \\\ ~\ ..<.9 1.0 '. .7 1.1 0. 12°C I I·'· .4 0.\ \ 1\\ '\'~\ -.' 1/2 "eo 1.<. 1\ \\ \\ \\ \\ \ \' \\ \ \\ ~\ ..Diagrama pentru deterrnmarea valorii N~o In zona II (altitudine < 650 m).8 Figura 5a .. 1\\~\\ -:\~ ~! ~ 1\\ !\ \ ~ • \ 4)6~~\\\''''' ~~ ~ I 4°C 13°C """ r-. -9- .5 0.3 0.8 0.5 1. ~ " 10°C <.6 1.I ~ K 2400 I' 2200 0.6 0.3 1. goC ."'~ '" 11°C ~~ "'.41.

4 0.3 0. \ '~\1\\ \~ "[\ r\1 '\ \ \ \ 1 \ \'1\ ~ ~. \ \' 1\ \ ' \ \\ \ i'\ r-.-.Diaqrarna pentru deterrninarea valorii N~~ in zona II (altitudine ~ 650 m).2 0. 5400 5200 5000 4800 4 500 4400 4200 4 000 3800 3600 \ ~ ~ I Be.SR 4839 6200 6 000 <.0 Figura 5b .e "'- ""'. Hoe \\ ~I r-. i '\ 11°e -. goe '1\ \ r '~ <.r--. .10- . ~ 5800 5600 \~ t-.161Je \ 15°C. 3400 3200 ! I ~" 100e ~. j o.7 0.5 0.9 K 1. ~ I '\ ~ [\ ~ ~ \ ~ ~ ~ \ 13°C 1120e \ -. 8~ 3000 0.

5 0.L 1 I"'-. 140 130 K 0. 250 21..Diagrama pentru determinarea duratei conventionale a perioadei de Incalzire.2 0. ~~ ~ ~ I I I I -.5 OOeo' 18 I Figura 6 .- 170 160 150 I I r-. ..4 0. \ ~ ~ t 1 I t i 220 210 l~ ~' l-: -+I 1 t I - 200 190 180 "\ I I I ~ ) '~ "~ I t Dobrogea iii Delta Dunarii I <...~ 1\ b 1 --r I ~+J I I .3 1.3 0.7 0.9 1.t.0 1. I -..2 1. in functie de coeficientul de corelare climatica K.....8 0.4 1. ~ ~ Celel alte regiuni .11 - .. I I ! I 300 290 280 270 260 \ [\ I .6 0..0 230 \1K I I I _.SR 4839 v~ 330 - 320 310 t ... .1 1.

:. 14 15 16 17 18 caransebes Calara~i Campina Campulung Campulung Cluj Constanla Craiova curtea de.. 41 2 (continuers) Localitatea 1'420 12 Localitatea Miercurea Ciue Oradea Odorheiul Oravita PaJtini~ Sibiu Petrosanl Piatra Nearnt Pite!_?ti Ploie!_?ti Predeal Poiana Stampei Ramnicu Sarat Ramnicu Valcea Re~ita Roman Satu Mare Sibiu Sighi~oara Sinaia Slatin8 Siobozia Suceava $(jUna Sebel} Timi§oara Targovi!_?te Targu Jiu Targu Mure~ Targu Ocna Targu Secuiesc Turnu Magurele Turnu Severin Tecuci Tulcea Turda Urziceni Vaslui Vatra Dornei Za!au seculesc NZ:-:l 12 : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 1 Alba tulla Alexandria Adarnclisi Arad BacBu Bala Mare Bistrlta Barlad Blaj Botosani Bra§ov Bnlila Bucuresti-Baneasa BUZ8U Calatat Caracal Tabalul Nr. 79 3300 . Arad) Grivi\a Gud.SR 4839 Nurnaru! anual de grade. crt.12 - 4250 3150 ~ i t 42 43 44 1 ! 3940 300~ 5170 3960 1 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 3560 3420 3390 5090 5290 3170 3120 3130 55 56 57 58 59 60 1500 3700 3370 3660 3640 ~ 5650 3200 3150 I I 61 62 63 64 65 4080 3000 3470 3180 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 3390 3390 3540 3410 4370 3010 2810 3390 3070 3560 3170 3570 4580 I I ....Ia§i Joseni Lug oj Mangalia Medgidia Moldovanase Muscal 19 20 21 22 I 23 24 25 26 27 2. lalomita) Hu§i . Argell Deva Doroho! Draga!iiani Fagara~ Focsanl Galati Giurgiu Gura Hont Gud.8 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3460 3150 3120 3020 3630 3350 3850 3460 3530 3630 4030 3170 3170 3150 2980 3100 3180 3010 3530 4270 3820 3730 2840 3170 3540 3300 3850 3120 3930 3350 3190 3030 3290 3190 3420 3510 4960 3100 2880 2960 . crt..-zile de calcul N~~ TI:lbelul2 Nr.

1 se determine nurnarutmedlu iuna.005'28'1= 8.3. = valcarea coeflclentulul de corelare ctirnatica K. Rezul1a K ..Din figura := 6 rezulta pentru K= 0. in.SR 4839 ANEXAA EXEMPLU DE CALCUL A.3-0.se deterrnlna media anuala (Oa) cu relaiia (7) 0'1 '" Oao ··0.Din figura Sa rezulta pentru K = 0.13 " . (K' N20 r Aeo ) . 12'C.69.005 h In care: h 8ao =281 m = 10. aititudine 281 m. = 10.69 9! O"fJ = 12"C .Din harta = 0. Conform 2. figura 3 rezulta ca orasul Alba tulia S0 incadreaza In zona II de corelare climatica prezentata .69 Dfl I?P 208 zile .9~C -" sa deterrninf o. Sa anual de grade"zile de calcut pentru 0 constructie de loculnte din ora9ul Alba A2 Modul de efectuare slsuccasiunea temperatura operatluor: . conform diagramei din figura 2.3°C conform figurii 1 o.

mod ifidiri i Buletinul Standardizarii nr. modificarii etc.iPS SA Un standard roman nu coniine neaparat totalltatea prevederilcr standardului sum raspunzatorl de apliearea co recta a acestuia.14 - .SR 4839 Mernbrii Cornitetului standard: Tehnic 302 . care au participat la elaborarea prezentului Pre$edinte: Secretar: Reprezentant Membrii: IRS: dl dna dna dl dl dl dl dl Dan Constantinescu Laura Udroiu Sanda Dicu Costica Bandrabur Mihai Ilina Liviu Dumitrescu Dan Berbecaru Alexandru 8olsacov -INCERC -INCERC . Utilizatorii tuturor ca sunt In posesiaultimei edi1H ~ia lntormatiile referitoare la standardele rornane (termenut de incepere a apllcaril..lnstalatii de tncatzire.. Este important ca utilizatorii standardelor rornene sa se asigure rnodificartlor.lan Punctele modificate I LEI 1280 .. neeesare pentru contractare. TCS U -UTCS -PRODOMUS -IPCTSA . Modificari dupa publicare Nr.) sunt publicate ill Catalogul standardelor romans §ii in Buletlnul Standardizikii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->