P. 1
BAC_BIOLOGIA

BAC_BIOLOGIA

|Views: 690|Likes:
Published by Isa Bela

More info:

Published by: Isa Bela on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2014

pdf

text

original

Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE

BIOLOGIE Programepentru examenul de bacalaureat, 2012

Autori: Profil real  Mariana Goraş, şef adjunct Direcţie învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general, Ministerul Educaţiei (coordonator)  Maricela Severin, profesor, grad didactic superior, Liceul Prometeu-Prim, Chişinău  Marina Şevelova, profesor, grad didactic superior, LT ,,M.Koţiubinski”, Chişinău Profil umanistic  Mariana Goraş, şef adjunct Direcţie învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general, Ministerul Educaţiei (coordonator)  Lilia Bocşa, profesor, grad didactic superior, LT ,,N.Gogol”, Chişinău  Stela Miţelea, profesor, grad didactic I, LT ,,M. Eliade”, Chişinău

INTRODUCERE Programele pentru examenul de BAC la biologie au fost elaborate în baza Curriculumului modernizat la biologie, ediţia a III-a, 2010 şi în concordanţă cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Bacalaureatului.

STATUTUL DISCIPLINEI În sesiunea BAC – 2012, biologia se propune cu statut de disciplină la solicitare, pentru toate profilurile. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI Examenul la biologie se va desfăşura în formă scrisă. Timpul acordat pentru realizarea testului – 180 min.

STRATEGII DE EVALUARE Strategiile de evaluare la biologie se reflectă în legătură strînsă cu sistemul de competenţe – cheie/transversale, stabilit pentru sistemul de învăţămînt din Republica

Ministerul Educaţiei

1

Agenţia de Evaluare şi Examinare

Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE

Moldova şi competenţele specifice ale disciplinei Biologie, formate şi dezvoltate la elevi în contextul cerinţelor societăţii contemporane.

COMPETENŢE – CHEIE/TRANSVERSALE:         Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi; Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat; Competenţe de comunicare într-o limbă străină; Competenţe acţional – strategice; Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare; Competenţe interpersonale, civice, morale; Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie; Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC);  Competenţe culturale, interculturale;  Competenţe antreprenoriale.

COMPETENŢE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI BIOLOGIE  Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de comunicare referitoare la: structuri morfoanatomice, procese şi fenomene vitale, legităţi biologice şi rolul acestora în supravieţuirea organismelor.  Competenţa de a investiga procese biologice cu ajutorul aparatelor şi ustensilelor de laborator.  Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare la organisme, procese şi fenomene biologice, a corelaţiei dintre ele.  Competenţa de a proiecta acţiuni de ocrotire a biodiversităţii şi a ecosistemelor.  Competenţa de a se implica personal în activităţi de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur. În baza competenţelor specifice, privind studiul disciplinei Biologia, au fost elaborate standardele curriculare – educaţionale, din care derivă standardele de evaluare, elaborate pe baza nivelurilor cognitive. Evaluarea realizată la finele treptei de liceu va demonstra gradul de posedare a competenţelor specifice ale disciplinei, reflectate în standardele educaţionale şi formate la elevi pe baza subcompetenţelor, recomandate în curriculum, pentru clasele şi profilurile respective.
Ministerul Educaţiei

2

Agenţia de Evaluare şi Examinare

Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE

Conţinuturi Ştiinţe biologice  Diversitatea ştiinţelor biologice.  Dezvoltarea ştiinţelor biologice în Republica Moldova. I. Insuşiri generale ale organismelor  Însuşiri generale ale organismelor: metabolismul, reproducerea, creşterea, dezvoltarea. II. Organizarea celulară a organismelor  Compoziţia chimică a celulei: - * substanţe anorganice: apă, săruri minerale; - substanţe organice: hidraţi de carbon, lipide, proteine, acizi nucleici, ATP.  Structura celulei procariote şi a celulei eucariote: * micotică, vegetală, animală.  Organizarea celulelor în ţesuturi: vegetale (conducător, meristematic, mecanic) şi animale (epitelial, conjunctiv, muscular).  Organizarea ţesuturilor în organe şi sisteme de organe.

Subcompetenţe ( pentru profil real) Clasa a X-a  Identificarea ramurilor biologiei.  Stabilirea relaţiilor dintre ramurile biologiei.  Descrierea însuşirilor generale ale organismelor după: tipurile principale, particularităţi, rol.  Interpretarea datelor referitoare la însuşirile generale ale organismelor.  Identificarea postulatelor teoriei celulare. Identificarea substanţelor anorganice şi organice caracteristice celulei.  Recunoaşterea diferitor tipuri de celule şi ţesuturi.  Diferenţierea funcţiilor principale ale organitelor celulare şi ale ţesuturilor.  Compararea structurii diferitor tipuri de organite celulare bimembranare, celule, ţesuturi.  Stabilirea corelaţiei între nivelele de organizare a viului: celule–ţesuturi–organe–sisteme de organe.  Argumentarea semnificaţiei vitale a substanţelor anorganice (apa) şi organice pentru organism.  Planificarea unui mod sănătos de viaţă individual şi social.  Identificarea principalelor unităţi taxonomice.  Diferenţierea caracterelor generale/trăsăturilor distinctive ale organismelor la nivel de regn, filum/încrengătură şi clasă.  Utilizarea unităţilor taxonomice în clasificarea organismelor.
3

Subcompetenţe (pentru profil umanistic)  Identificarea ramurilor biologiei.

III. Sistematica organismelor Sistematica organismelor la nivel de: regn, filum/încrengătură şi clasă cu reprezentanţii de bază.  Virusuri (Virales).  Bacterii (Bacteria).
Ministerul Educaţiei

 Descrierea însuşirilor generale ale organismelor după: rolul metabolismului, creşterii, dezvoltării şi tipuri de reproducere.  Recunoaşterea diferitor tipuri de celule.  Diferenţierea funcţiilor principale ale organitelor celulare şi ale ţesuturilor.  Compararea structurii tipurilor de celule vegetale şi animale.  Stabilirea corelaţiei între nivelele de organizare a viului: celule–ţesuturi– organe–sisteme de organe.  Argumentarea semnificaţiei vitale a substanţelor organice (hidraţi de carbon, lipide, proteine, acizi nucleici) pentru organism.  Planificarea unui mod sănătos de viaţă individual şi social.  Diferenţierea caracterelor generale/trăsăturilor distinctive ale organismelor la nivel de regn, filum/ încrengătură şi clasă.  Recunoaşterea organismelor ce aparţin diferitor regnuri, filumuri/încrengături.
Agenţia de Evaluare şi Examinare

 Compararea diferitor regnuri. filumuri/încrengături. Artropode (Arthropoda): claseInsecte (Insecta). Dicotiledonate (Magnoliopsida) – fam. Viermi inelaţi (Annelida): clase . Ascomicete (Ascomycota). Fabacee.  Regnul Ciuperci (Fungi). 2012 Proces-verbal nr. Sistematica organismelor. Ferigi (Polypodiophyta). 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE  Regnul Protiste (Protista): Încrengături: Rizopode (Rizopoda).Monocotiledonate (Liliopsida) – fam.  Regnul Plante (Plantae). Bazidiomicete (Basidiomycota). clasa a X-a.  Recunoaşterea organismelor ce aparţin diferitor clase de plante şi animale. Filumuri: Alge verzi (Chlorophyta). 8 din 21 decembrie 2011 nr.Oligochete (Oligochaeta).  Planificarea acţiunilor de ocrotire a organismelor N. Filumuri: Muşchi (Bryophyta).Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Încrengături: Celenterate (Cnidaria): clasa.  Planificarea acţiunilor de ocrotire a organismelor. Cestode (Cestoda). Viermi cilindrici (Nematoda). * Ciliate (Ciliophora). pentru profilul real sunt necesare toate conţinuturile.  Compararea diferitor regnuri. Amfibieni (Amphibia).  Argumentarea rolului organismelor în natură şi în viaţa omului. Păsări (Aves). pentru profilul umanist se exclud cele marcate cu semnul * Ministerul Educaţiei 4 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Flagelate (Zoomastigophora). Crustacee (Crustacea).B. Angiosperme (Magnoliophyta): clase. *Solanacee. Gimnosperme (Pinophyta). La modulul III. Cordate (Chordata): clase. încrengături şi clase de organisme. *Viermi laţi (Platyhelmintes): *clase. * Alge brune (Phaeophyta).  Regnul Animale (Animalia).Hidrozoare (Hydrozoa).Peşti osoşi (Osteichthyes). Poacee. Mamifere (Mammalia). Arahnide (Arachnida). Moluşte (Mollusca): claseGasteropode (Gastropoda). Reptile (Reptilia). Rozacee. Alge roşii (Rhodophyta).  Argumentarea rolului organismelor în natură şi în viaţa omului.Turbelariate (Turbellaria). Filumuri: *Zigomicete (Zygomycota). *Lamelibranchiate (Bivalvia).

 Afecţiuni ale sistemului nervos.  Recunoaşterea analizatorilor ca sisteme de comunicare între organism şi mediul înconjurător.  Sistemul nervos central şi sistemul nervos periferic la om. 5  Identificarea componentelor structurale a neuronului.analizatorul vizual.analizatorul auditiv.  Diferenţierea elementelor constitutive ale sistemului nervos central şi funcţiile lor.  Igiena sistemului nervos. Ministerul Educaţiei Clasa a XI-a  Interpretarea funcţiei sistemului nervos. a reflexelor condiţionate şi necondiţionate.  Analiza maladiilor endocrine la om în cazul hipo şi hipresecreţiei.  Afecţiuni ale analizatorilor la om. glucagonul).  Argumentarea necesităţii respectării regulilor de igienă pentru activitatea optimă a analizatorilor la om.  Diferenţierea elementelor constitutive ale sistemului nervos central şi ale sistemului nervos periferic la om.  Clasificarea neuronilor.  Compararea tipurilor de neuroni.  Elaborarea programelor de activitate pentru menţinerea stării de sănătate a sistemului nervos la om. arcului reflex.  Sistemul nervos vegetativ. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE I. .Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. .  Elaborarea programelor de activitate pentru menţinerea stării de sănătate a sistemului nervos la om.  Clasificarea neuronilor şi a nervilor. gonadele (androgeni şi estrogeni). a reflexelor condiţionate şi necondiţionate.  Interpretarea rolului recepţiei senzoriale în viaţa organismului. arcului reflex.analizatorul cutanat. Sistemul nervos  Structura şi funcţiile neuronului. tiroida (tiroxina).etc.  Descrierea structurii glandelor endocrine la om. Recepţia senzorială  Organe senzoriale şi stimuli.  Elaborarea recomandărilor pentru profilaxia unor maladii endocrine la Agenţia de Evaluare şi Examinare . memoria. pancreasul).  Procese corticale fundamentale: învăţarea.  Igiena organelor de simţ.  Argumentarea necesităţii respectării regulilor de igienă pentru activitatea optimă a analizatorilor la om. III.  Analiza maladiilor endocrine la om în cazul hipo şi hipresecreţiei (glandelor: tiroida.  Glande endocrine: hipofiza (somatotropina).  Diferenţierea structurii organelor senzoriale şi a analizatorilor la om.  Recunoaşterea topografiei glandelor endocrine la om.  Structura şi funcţiile analizatorilor la om: . hipofiza. 8 din 21 decembrie 2011 nr.  Propunerea activităţilor de îmbunătăţire a stării proceselor corticale fundamentale la om. 2012 Proces-verbal nr.  Reflexe.  Identificarea componentelor structurale a neuronului. pancreasul (insulina. II.  Diferenţierea structurii organelor senzoriale şi a analizatorilor la om (vizual şi auditiv). a activităţii sistemului nervos vegetativ-simpatic şi parasimpatic. Reglarea umorală  Sistemul endocrin la om.  Compararea tipurilor de neuroni.

articulaţii. structura şi funcţiile. bronşita) şi a impactului acţiunii factorilor nocivi asupra sistemului respirator la om. entorse.  Descrierea modalităţilor de acordare a primului ajutor în caz de luxaţii.  Igiena sistemului respirator  Elaborarea recomandărilor pentru profilaxia unor maladii endocrine la om.  Descrierea acţiunilor de acordare a prim ajutorului în caz de hemoragie.  Descrierea mecanismului respiraţiei la om. Sistemul locomotor şi locomoţia  Sistemul locomotor la om. Respiraţia  Sistemul respirator la om. inima.  Analiza particularităţilor unor boli respiratorii (gripa.  Afecţiuni ale sistemului locomotor la om. Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei .  Mecanismul respiraţiei.  Clasificarea afecţiunilor sistemului circulator. tuberculoza.  Descrierea modalităţilor de acordare a primului ajutor în caz de luxaţii.  Elaborarea regulilor de igienă a sistemului circulator şi a măsurilor de profilaxie a maladiilor ce se transmit prin sînge.  Elaborarea recomandărilor pentru profilaxia afecţiunilor sistemului locomotor la om. entorse. fracturi. 2012 Proces-verbal nr. muşchi. grupele sangvine. pneumonia) şi a impactului acţiunii factorilor nocivi asupra sistemului respirator la om. pneumonia.  Recunoaşterea organelor sistemului respirator la om.  Compararea tipurilor de celule sangvine şi a grupelor sangvine.  Analiza particularităţilor unor boli respiratorii(gripa.  Argumentarea rolului imunităţii în viaţa organismului. IV. 6 om. a celulelor sangvine şi a grupelor sangvine.  Igiena sistemului circulator VI.  Elaborarea unor programe cu norme de igienă a sistemului locomotor. fracturi. articulaţii şi grupe de muşchi.  Alcătuirea recomandărilor pentru profilaxia afecţiunilor sistemului locomotor la om. sincopă.  Descrierea circulaţiei sangvine la om.  Interpretarea relaţiei dintre sistemul osos şi sistemul muscular pentru realizarea locomoţiei.  Recunoaşterea organelor sistemului respirator la om. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE  Maladii endocrine la om.  Compoziţia sîngelui. 8 din 21 decembrie 2011 nr.  Descrierea acţiunilor de acordare a prim ajutorului în caz de lipotemie.  Descrierea circulaţiei sangvine la om.  Afecţiuni ale sistemului circulator la om.  Afecţiuni ale sistemului respirator. Circulaţia substanţelor in organism  Sistemul circulator la om: vasele sangvine.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.  Compararea tipurilor de oase.  Imunitatea. tuberculoza.  Recunoaşterea tipurilor de oase.  Recunoaşterea tipurilor de oase ale scheletului uman.  Compararea vaselor sangvine.  Igiena sistemului locomotor V.  Elaborarea regulilor de igienă a sistemului circulator şi a măsurilor de profilaxie a maladiilor ce se transmit prin sînge. hemoragie.  Compararea tipurilor de oase.  Fiziologia sistemului locomotor la om.

IX.  Propunerea unor modalităţi de profilaxie a maladiilor sexualtransmisibile. Agenţia de Evaluare şi Examinare . Gene.  Descrierea funcţiilor organelor digestive la om. gestaţia şi naşterea la om. Nutriţia  Sistemul digestiv şi digestia la om.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului digestiv (gastrita. cromozom.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului excretor la om. genotip.  Argumentarea necesităţii respectării igienii cavităţii bucale.  Recunoaşterea organelor sistemului reproducător la om.  Igiena sistemului excretor.  Fecundaţia.  Analiza consecinţelor dereglării funcţionării rinichilor la om.  Descrierea particularităţilor structurale şi funcţionale ale acizilor nucleici.  Recunoaşterea organelor sistemului digestiv la om.  Identificarea elementelor principale ale nefronului.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.  Definirea noţiunilor de genă.  Recunoaşterea organelor sistemului reproducător la om.  Acizi nucleici. organism heterozigot. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE VII. Ministerul Educaţiei  Argumentarea necesităţii respectării igienii sistemului respirator.  Identificarea unor boli digestive. ulcerul). 7  Argumentarea necesităţii respectării igienii sistemului respirator.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului digestiv (gastrita. dizenteria.  Afecţiuni ale sistemului reproducător.  Recunoaşterea organelor sistemului excretor la om.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului excretor la om. genotip.  Descrierea unor boli ale sistemului excretor la om.  Igiena sistemului digestiv.  Afecţiuni ale sistemului excretor. organism homozigot.  Bazele materiale ale eredităţii. 2012 Proces-verbal nr.  Dezvoltarea postnatală la om.  Analiza specificului regimului alimentar pentru persoane de diferite vîrste.  Descrierea funcţiilor organelor digestive la om.  Identificarea unor maladii sexualtransmisibile.  Argumentarea necesităţii respectării igienii cavităţii bucale.  Igiena sistemului reproducător. organism heterozigot. 8 din 21 decembrie 2011 nr. fenotip. dizenteria). transcripţia. Sistemul reproducător şi reproducerea la om  Sistemul reproducător la om.  Descrierea particularităţilor structurale şi funcţionale ale acizilor nucleici. I.  Descrierea unor boli ale sistemului excretor la om. organism homozigot. translaţia.  Replicarea.  Identificarea unor maladii sexual-transmisibile. fenotip.  Descrierea etapelor principale ale ontogenezei la om.  Recunoaşterea organelor sistemului excretor la om. VIII.  Propunerea unor modalităţi de profilaxie a maladiilor sexual-transmisibile. Bazele geneticii  Bazele moleculare ale eredităţii. cromozom.  Recunoaşterea organelor sistemului digestiv la om. Excreţia  Sistemul excretor şi excreţia la om.  Afecţiuni ale sistemului digestiv. Clasa a XII-a  Definirea noţiunilor de genă.

 Argumentarea necesităţii utilizării metodelor speciale în studiul geneticii umane. 8  Identificarea tipurilor de cromozomi. Ministerul Educaţiei Agenţia de Evaluare şi Examinare . a tipurilor de mutaţii (după substratul afectat).  Aplicarea legilor eredităţii la rezolvarea problemelor de genetică.  Analiza impactului unor factori mutageni asupra organismelor. biotehnologii.  Ameliorarea microorganismelor. Metode de studiu a eredităţii umane.  Moştenirea înlănţuită a caracterelor.  Genetica umană.  Ameliorarea animalelor.  Mutaţii şi factori mutageni.  Definirea noţiunilor de soi.  Ereditatea normală şi patologică la om. mitoza. (Legile mendeliene de transmitere a caracterelor ereditare. rasă. moştenirea caracterelor cuplate cu sexul.  Gametogeneza.  Descrierea metodelor de ameliorare a organismelor. moştenirea grupelor sangvine.  Descrierea particularităţilor reproducerii celulare.  Analiza impactului unor factori mutageni asupra organismelor.  Variabilitatea neereditară şi ereditară a organismelor.  Moştenirea caracterelor cuplate cu sexul. moştenirea grupelor sangvine.  Argumentarea rolului biotehnologiilor tradiţionale şi moderne pentru soluţionarea anumitor probleme ale societăţii. rasă. biotehnologii. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE  Cromozomii.  Compararea biotehnologiilor tradiţionale şi moderne. Ameliorarea organismelor.  Legile mendeliene de transmitere a caracterelor ereditare.  Descrierea metodelor de ameliorare a organismelor.  Propunerea modalităţilor pentru profilaxia bolilor ereditare. soiuri de plante şi suşe de microorganisme. II.  Aplicarea legilor eredităţii la rezolvarea problemelor de genetică.)  Clasificarea factorilor mutageni. suşă.  Definirea noţiunilor de soi.  Compararea biotehnologiilor tradiţionale şi moderne.  Reproducerea celulară: amitoza. Biotehnologii  Ameliorarea plantelor.  Biotehnologii tradiţionale şi moderne.  Identificarea tipurilor de cromozomi. 8 din 21 decembrie 2011 nr.  Compararea variabilităţii ereditare şi neereditare. suşă.  Argumentarea necesităţii utilizării metodelor speciale în studiul geneticii umane.  Moştenirea grupelor sangvine.  Compararea tipurilor de reproducere celulară: mitoza şi meioza.)  Clasificarea mutaţiilor şi a factorilor mutageni.  Interpretarea mecanismelor principale de moştenire a caracterelor ereditare.  Propunerea modalităţilor pentru profilaxia bolilor ereditare.  Argumentarea necesităţii obţinerii de noi rase de animale.(Legile mendeliene de transmitere a caracterelor ereditare.  Interpretarea mecanismelor principale de moştenire a caracterelor ereditare. a tipurilor de mutaţii. meioza.  Argumentarea rolului biotehnologiilor tradiţionale şi moderne pentru soluţionarea anumitor probleme ale societăţii.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.  Descrierea procesului de gametogeneză.mitoza. 2012 Proces-verbal nr.

 Identificarea nivelurilor de integrare şi organizare a viului. 2012 Proces-verbal nr.  Factorii evoluţiei: variabilitatea ereditară.  Compararea diferitor tipuri de ecosisteme.  Compararea diferitor tipuri de ecosisteme.  Clasificarea ecosistemelor. idioadaptări.  Organizarea viului la nivel de populaţie. degenerări.  Relaţii trofice: lanţuri şi reţele trofice. ecosistem.  Reprezentarea schematică a relaţiilor trofice din diverse ecosisteme. piramidă ecologică.  Clasificarea factorilor antropogenezei.  Descrierea direcţiilor principale ale evoluţiei: aromorfoze.  Descrierea direcţiilor principale ale evoluţiei: aromorfoze. biocenoză.  Clasificarea ecosistemelor.  Definirea noţiunilor de populaţie.  Proiectarea acţiunilor de conservare a biodiversităţii vegetale şi animale din diferite ecosisteme. idioadaptări.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. piramide ecologice. lanţ trofic. Ecologia şi protecţia mediului  Niveluri de integrare şi organizare a materiei vii. biosferă.  Analiza factoriilor poluanţi ai ecosistemului/ mediului. piramidă ecologică.  Planificarea activităţilor de salubrizare a mediului. embriologia. a succesiunii unui ecosistem.  Planificarea activităţilor de salubrizare a mediului.  Echilibrul dinamic în cadrul ecosistemului.reţea trofică.  Ecosisteme naturale şi artificiale.  Proiectarea acţiunilor de conservare a biodiversităţii vegetale şi animale din diferite ecosisteme.  Clasificarea factorilor antropogenezei. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE III. biosferă.  Definirea noţiunilor de populaţie. IV.reţea trofică.  Direcţiile evoluţiei: aromorfoze.  Descrierea particularităţilor diferitor niveluri de organizare a materiei vii. idioadaptări.  Identificarea nivelurilor de integrare şi organizare a viului. 8 din 21 decembrie 2011 nr. lanţ trofic.  Analiza dovezilor anatomiei comparate. biocenoză şi biosferă. biocenoză.  Identificarea factorilor evoluţiei lumii organice. degenerări. degenerări. a succesiunii unui ecosistem. Evoluţia omului  Principiile evoluţiei biologice. relaţia cu mediul înconjurător. Evoluţia organismelor pe Terra.  Dovezile evoluţiei: anatomia comparată.  Poluarea ecosistemelor: terestru – aerian şi acvatic şi protecţia lor. ecosistem. Ministerul Educaţiei 9 Agenţia de Evaluare şi Examinare . selecţia naturală.  Analiza dovezilor anatomiei comparate şi ale embriologiei în evoluţia lumii organice. biologia moleculară.  Identificarea factorilor evoluţiei lumii organice.  Reprezentarea schematică a relaţiilor trofice din diverse ecosisteme.  Analiza factoriilor poluanţi ai ecosistemului/ mediului.

funcţiile. Aplicare IV. procesele şi fenomenele biologice în materialului studiat. SE 10.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. procese şi fenomene funcţiilor. SCE IV. structurile ce ţin de fenomenele şi procesele biologice prin completarea unui text/ liste de termeni/ scheme/ desen. Înţelegere III. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE Standarde curriculare educaţionale (SCE) şi standarde de evaluare (SE) Nivelul cognitiv I. Să concluzioneze despre esenţa relaţiilor între organisme. Deducerea concluziilor în baza SE 11. procese. Să elaboreze planuri de acţiuni concrete ce prevăd profilaxia maladiilor elaborarea unor lucrări individuale. baza unui eseu structurat/ completării unui text. Cunoaşterea noţiunilor. analizei unor imagini/ scheme. legilor şi teoriilor biologice. anumitor sisteme de organe. proceselor. materialelor grafice. funcţii. Rezolvare de probleme/ situaţii de probleme Ministerul Educaţiei . relevînd relaţia dintre ele. asocieri. Cunoaştere Standarde curriculare educaţionale SCE I. Să definească esenţa noţiunilor privind structura şi funcţia. fenomenelor. SCE V. biologice. fenomenele şi procesele biologice. Să aplice legile. Să sistematizeze şi să interpreteze corect informaţia cu referire la anumite situaţii şi cazuri concrete. fenomene biologice. Să propună o listă de recomandări pentru activităţile de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur. Să estimeze efectele/ consecinţele cu referire la anumite structuri. procese şi fenomene biologice. 2012 Proces-verbal nr. Să reprezinte schematic structuri. rezolvării situaţiilor – problemă şi SE 12. SCE III. structuri. SE 2. metodelor şi procedeelor biologice. SE 5. Standarde de evaluare SE 1. Să compare şi să clasifice diverse structuri. Să descrie succint structurile. SE 16. Să aprecieze relaţiile cauzale în baza rezolvării unei situaţii – problemă. SE 9. corelaţia între problemă. Formularea unor judecăţi şi SE 14. proceselor şi fenomenelor biologice în baza completării unei scheme/ unui tabel. Să identifice noţiunile. Să determine legăturile dintre organisme. imagini/ unei serii de termeni/ unor scheme. scheme etc. Să identifice erorile ştiinţifice în baza analizei unui fragment de text/ unor analizei unui text. organisme. 10 Agenţia de Evaluare şi Examinare II. a unui proces de gîndire într-un tot unitar. SCE II. validarea soluţiilor/ răspunsurilor/ procese şi fenomene biologice. Sinteză VI. Să aplice corect noţiunile biologice în formularea unor enunţuri. SE 8. procese şi fenomene biologice în baza unor enunţuri. alcătuirea unei scheme/ unui tabel. Aplicarea noţiunilor. argumentelor în legătură cu o anumită SE 15. scrierea unui conoştinţelor despre fenomene şi procese text. aplicarea legilor şi teoriilor în SE 6. funcţii. Analiză V. Interpretarea şi transpunerea SE 3. SE 13. biologice. tabel. regulile şi teoriile biologice în rezolvarea unor probleme. 8 din 21 decembrie 2011 nr. şi demonstrarea modului de aplicare a SE 7. Construirea graficelor/ schemelor completării unei serii de termeni. procese şi fenomene biologice. SE 4. Să determine răspunsul/ răspunsurile corecte în baza unei serii de caracteristici. concepţiilor. Analiza comparativă a structurilor. SCE VII. SCE VI.

2. Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei 11 . În ciclul vital predomină gametofitul. 1. Profil real 1. Defineşte noţiunile: corm. Să definească.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. c) fazele ciclului vital la muşchi. igienei. terestre. b) factorii nocivi pentru sistemul nervos. 2.nucleului. 4. plastidelor. Completează schemele (vor fi prezentate în test) indicînd: a) clasele de plante cu flori şi cîte un exemplu din fiecare clasă. 3. homeostază 2. poichiloterme. c) factori mutageni. Identifică pe desen (vor fi prezentate în test): a) 10 structuri ale celulei anumale. Descrie succint esenţa fotosintezei. Ea poate fi ____________. Algele ______________conţin pigmentul ficoeretrina. Defineşte noţiunile:celulă. fenomenele şi procesele biologice. Profil umanistic 1. iar amfibienii adulţi prin ________ şi _____________. 2012 Proces-verbal nr. Completează spaţiile libere: a) Algele trăiesc preponderent în mediul ____________. structurile ce ţin de fenomenele şi procesele biologice prin completarea unui text/liste de termeni/scheme/desen. 1. c) _________ ____________ reprezintă procesul în care se evidenţiază organismele mai adaptate. Enumeră funcţiile: proteinelor. SE 2. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Completează schemele (vor fi prezentate în test) indicînd : a) compoziţia sîngelui. iar algele_____________ alga ficoxantina. Se fixează de substrat cu ajutorul rizoizilor şi nu posedă ţesut conductor. 3. Citeşte descrierea de mai jos şi scrie în spaţiul rezervat despre ce încrengătură de plante este vorba : Sunt organisme pluricelulare. cu forma corpului hidridinamică. meiozei. ______________ 3. Completează spaţiile libere : a) Amfibienii sunt adaptaţi la modul de viaţă _______________ şi ___________. b) Corpul lor se numeşte _________ . Descrie succint esenţa creşterii. Enumeră funcţiile : sîngelui. b) structurile sistemului circulator la om. care este eliminat de canalele epidermale şi înlesneşte alunecarea în apă. acizilor nucleici. ficatului. explicînd succint esenţa noţiunilor privind structura şi funcţia. poluării. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MODELE DE ITEMI Standarde de evaluare SE 1. Identifică pe desen (vor fi prezentate în test): a) 7 structuri ale celulei vegetale b) structurile sistemului respirator la om. b) Larvele amfibienilor respiră prin _________. c) factorii abiotici 4. Să identifice noţiunile. c) Indiferent de pigmenţii din celulă tipul nutriţiei algelor este_________________. b) factorii nocivi pentru scheletul uman.________________ 3.. ____________ şi ____________. respiraţiei.Corpul este acoperit cu solzi şi mucus. fenotip. Citeşte descrierea de mai jos şi scrie în spaţiul rezervat despre ce clasă de animale este vorba: Sunt animale acvatice.miopie. c) fazele ciclului vital la ferigă. 2. genotip.

Să determine răspunsul/răspunsurile corecte în baza unei serii de caracteristici. 2. 2012 Proces-verbal nr. b) Poluarea ecosistemului acvatic:  factorii poluanţi principali naturali. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 3. 1. 1. scrie un eseu structurat (pe o jumătate de pagină) pe tema: a) Diversitatea şi rolul insectelor:  diversitatea insectelor. tabel.  formele luptei pentru existenţă.  factorii poluanţi principali antropogeni. scrie un eseu structurat (pe o jumătate de pagină) pe tema: a) Diversitatea bacteriilor:  morfologia bacteriilor. b) Lupta pentru existenţă ca factor al evoluţiei biologice:  noţiune de luptă pentru existenţă. procesele şi fenomenele biologice în baza unui eseu structurat/completării unui text. funcţiile. Alege şi încercuieşte varianta corectă (CS): Sunt autotrofe bacteriile: a) pneumococii b) bacilii Koh c) cianobacteriile d) lactobacteriile 2. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Alege şi încercuieşte varianta corectă (CS): Proteinele în celulă se sintetizează de către: a) nucleu b) lizozomi c) ribozomi d) plasmalemă 2. Completează tabelul: Denumirea patologiei Cauze respiratorii 1.  rolul pozitiv al insectelor. Luxaţie 2. În baza algoritmului propus. Completează tabelul: Afecţiuni ale aparatului Simptome Cauza Profilaxie locomotor 1.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Fractură 1.  rolul pozitiv al bacteriilor. 2.  răspîndirea bacteriilor. În baza algoritmului propus. Tuberculoză Simptome Tratament SE 4.Gripă 2. Să descrie succint structurile. Alege şi încercuieşte variantele corecte (CM): Ce funcţii îndeplineşte sistemul nervos central? a) reglează şi coordonează locomoţia corpului b) inervează organele interne c) inervează organele de simţ d) asigură activitatea nervoasă superioară 1.  rolul negativ al insectelor. Alege şi încercuieşte variantele corecte (CM): Organismul heterozigot: a) posedă alele diferite ale unei gene b) posedă aceleaşi alele ale unei gene c) segregă în generaţiile următoare d) nu segregă în generaţiile următoare e) formează un tip de gameţi şi formează două sau mai multe tipuri de gameţi Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei 12 .  rolul negativ al bacteriilor.

asocieri. Încercuieşte „Da”. localizarea procesului. 1. stejar 5. Corelează. dacă partea a doua explică prima parte. utilizînd următoarele cuvinte şi îmbinări de cuvinte: format. bacterii azotfixatoare ___b) organisme heterotrofe 2. 2. formulează enunţuri care să caracterizeze bivalvele: a) respiraţie traheală – branhială – pulmonară b) sistem circulator deschis – sistem circulator închis c) sistem nervos ganglionar – sistem nervos tubular – sistem nervos difuz SE 6. implicate în fotosinteză 2. utilizînd următoarele cuvinte şi îmbinări de cuvinte: condiţiile obligatorii. intestinul gros. plastidele B 1. alcătuită din două părţi. este. Să aplice corect noţiunile biologice în formularea unor enunţuri. 2012 Proces-verbal nr. Scrie un enunţ ce reflectă particularităţile sistemului digestiv. organitele celulei din coloana A cu funcţiile respective din coloana B: A 1. intestinul subţire. Citeşte afirmaţiile de mai jos. unind prin săgeţi.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. din. deoarece au inima formată din patru camere. şi „Nu”. ambele adevărate. DA NU Păsările sunt animale homeoterme.îndeplineşte funcţia energetică 3. substituind cuvintele evidenţiate cu cele corecte. Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei 13 . Scrie în faţa literelor din coloana A cifrele corespunzătoare din coloana B. trifoiul alb 7. Folosind corect îmbinările de cuvinte de mai jos. dacă ea este falsă. etapele. formulează enunţuri care să caracterizeze virusurile: a) structură celulară – structura acelulară b) compuşi din proteine şi lipide – compuşi din proteine şi acizi nucleici – compuşi din lipide şi acizi nucleici c) au semnificaţie doar negativă – a semnificaţie doar pozitivă – au semnificaţie atît negativă. dacă partea a doua nu o explică. Coloana A conţine grupele principale de organisme dintr-o biocenoză. ciuperca de iască 4. Explică printr-o frază de ce ai încercuit „Nu”. feriga comună 2. Explică printr-o frază de ce ai încercuit „Nu”. ambele adevărate. Folosind corect îmbinările de cuvinte de mai jos. dacă partea a doua explică prima parte. Scrie afirmaţia corectă. şi „Nu”. Citeşte afirmaţia de mai jos. şi „F”.participă la sinteza proteinelor 2. Scrie un enunţ ce reflectă particularităţile fotosintezei. Citeşte afirmaţia de mai jos. stomac. iar coloana B – exemple. sistemul digestiv. scrierea unui text. 2. scheme etc. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 5. muşchiul de pămînt 6. faringe. cît şi pozitivă 1. deoarece au saci aerieni 1. ribosomii 3. Încercuieşte „Da”. completării unei serii de termeni. DA NU Circulaţia sanguină la păsări este dublă. Încercuieşte „A”. hribul mare 8. esofag. funcţii. substanţele necesare. ciocănitoarea 3. 1. A B ___a) organisme autotrofe 1. dacă partea a doua nu o explică. procese şi fenomene biologice în baza unor enunţuri. interpretînd corect informaţia ce ţine de anumite structuri. substanţe finale. 8 din 21 decembrie 2011 nr. cavitate bucală. mitocondriile 2. alcătuirea unei scheme sau a unui tabel. 3. Să sistematizeze. alcătuită din două părţi. dacă afirmaţia este adevărată.

Prezintă într-o schemă: a) ciclul de dezvoltare a teniei boului. b) miopie şi hipermetropie. substituind cuvintele evidenţiate cu cele corecte. Care este probabilitatea naşterii unui fecior sănătos. determină asemănările şi deosebirile dintre: a) insecte şi arahnide.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Citeşte afirmaţiile de mai jos.a. iar masa lui moleculară constituie 345 u. ambii nu manifestă hemofilie. La cîini. c) structura unei biocenoze. b) tipurile de sensibilitate la plante. Să aplice legile. 1. c) etapele principale în dezvoltarea unei insecte. Scrie afirmaţia corectă. 2. 1. determină asemănările şi deosebirile dintre: a) amfibieni şi reptile.La ce procent de căţeluşi cu păr negru. A F Reflexele condiţionate sunt rezultatul unor conexiuni temporale stabilite între acţiunea unui excitant extern sau intern şi o anumită funcţie a organismului. rîma. hidra. culoarea neagră a părului domină culoarea cafenie. melcul. Folosind modelul propus (va fi prezentat în test). lungimea şi masa lui moleculară (un ucleotid are în lungime circa 0. A F La acţiunea sistemul nervos vegetativ simpatic se observă micşorarea diametrului pupilei ochiului omului. organisme. dacă ea este falsă. Ministerul Educaţiei 1. analizei unor imagini/unor scheme. SE 7. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 3. cu grupa IV sangvină. Un fragment de ADN conţine 720 de nucleotide adenilice şi timidilice. Să compare diverse structuri. dacă afirmaţia este adevărată. dar au un fecior bolnav de hemofilie. Să reprezinte schematic structuri. Încercuieşte „A”. c) ecosistemele naturale şi cele artificiale. 1. 14 Agenţia de Evaluare şi Examinare . şi „F”. procese şi fenomene biologice în baza completării unei scheme/unui tabel. scurt ne putem aştepta de la încrucişarea a doi cîini heterozogoti după ambele caractere? SE 9.). grupa I sangvină? 1.Ambele perechi de gene sunt amplasate pe cromozomi neomologi. 1. procese. ceea ce constituie 48% din numărul total de nucleotide.m. Folosind modelul propus (va fi prezentat în test). planaria.34 nm. A F Simetrie bilaterală a corpului posedă planaria. Părinţii au grupele II şi III sangvine. regulile şi teoriile biologice în rezolvarea unor probleme. b) etapele lucrului inimii. c) ereditate şi variabilitate. A F Aparat circulator deschis posedă : musca. Determină cîte nucleotide guanilice se află în acest fragment. fenomene biologice. 2012 Proces-verbal nr. b) rizoizi şi rădăcină. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Prezintă într-o schemă: a) ciclul de dezvoltare a viermelui – de – gălbează. iar părul scurt-pe cel lung. SE 8.

998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 10. d) Enumeră 1 (2. triton. Agroecosistemele sunt create şi menţinute de om. pinul. Să identifice erorile ştiinţifice în baza analizei unui fragment de text/unor imagini/ unei serii de termeni/unor scheme. 3 …) asemănări dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. sunt reprezentate? b) Scrie nu mai puţin de 2 (3. sintetizat de către pancreas. 4 …) asemănări după care ai identificat organisme/ procese/ fenomene/ etc. leucocite. celule adipoase. Selectează cuvîntul care nu se încadrează în grupul tematic şi explică de ce l-ai separat: Zebră. 2. d) Enumeră 1 (2. În condiţii de stres se intensifică sinteza hormonilor din zona corticală a suprarenalelor. melcul. Citeşte textul de mai jos şi identifică greşelile ştiinţifice comise intenţionat. 3 …) deosebiri dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. Clasifică organismele enumerate mai jos în două grupe. Secreţia hormonilor poate fi influenţată de mai mulţi factori. cîrtiţă. miocite. piţigoi. celula drojdiei. Analizează imaginea (va fi prezentată în test) şi determină greşelile ştiinţifice comise intenţionat. 1. Citeşte textul de mai jos şi identifică greşelile ştiinţifice comise intenţionat. 1. Scrie în spaţiile rezervate enunţurile corecte. De exemplu. cianobacteriile. conform apartenenţei la procariote şi eucariote: Drojdia de bere. Selectează cuvîntul care nu se încadrează în grupul tematic şi explică de ce l-ai separat: Eritrocite. e) etc. rîma. bacteriile. fenomene biologice. 2012 Proces-verbal nr. 1. racul de rîu. după prezenţa sau lipsa peretelui celular: epiteliale. Ministerul Educaţiei 15 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Scrie în spaţiile rezervate enunţurile corecte. Să determine legăturile dintre organisme/procese. ale scoarţei copacului. Analizează imaginile (vor fi prezentate în test) şi răspunde la întrebări: a) Ce organisme/ procese/ fenomene/ etc. excesul de glucide în sînge stimulează secreţia hormonului somatotrop . celulele unghiei. euglena. Analizează imaginile (vor fi prezentate în test) şi determină greşelile ştiinţifice comise intenţionat. SE 11. 2. e) etc.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 3 …) deosebiri dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. 8 din 21 decembrie 2011 nr. eritrocite. Clasifică tipurile de celule enumerate mai jos în două grupe. În consecinţă. 4 …) asemănări după care ai identificat organisme/ procese/ fenomene/ etc. Analizează imaginile (vor fi prezentate în test) şi răspunde la întrebări: a) Ce organisme/ procese/ fenomene/ etc. 3. ele posedă o capacitate de autoreglare sporită şi în ele se exclude acţiunea selecţiei naturale. sunt reprezentate? b) Scrie nu mai puţin de 2 (3. c) Enumeră 1 (2. c) Enumeră 1 (2. cianobacteria. musculare. 2. ale cambiului. 3. 1. algele brune. 3 …) asemănări dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. trombocite 2.

Utilizaţi cel puţin cîte 5 denumiri de plante şi animale. Să concluzioneze despre esenţa relaţiilor între organisme. 1. În rezultatul incendiilor a fost distrusă fîşia de pădure. corelaţia între procese şi fenomene biologice. pe plajă un elevi a simţit vertij. 1. Enumeră cel puţin 5 recomandări pentru menţinerea tractului digestiv sănătos. Ministerul Educaţiei 16 Agenţia de Evaluare şi Examinare . funcţii. Propune o listă de măsuri (nu mai puţin de 5) pentru excluderea riscului aplicării biotehnologiilor moderne. cel puţin cinci măsuri. elucidînd cum se va modela componenţa cantitativă şi calitativă a sistemului ecologic dat. 8 din 21 decembrie 2011 nr. dureri de cap. În rezultatul scurgerii de petrol în Golful Mexic. Ce acţiuni vei întreprinde în acest caz . Ce vei întreprinde pentru a nu te îmbolnăvi? 1. Să estimeze efectele/consecinţele ce ţin de anumite structuri. Întocmeşte o listă de reguli (nu mai puţin de 3) pentru prevenirea scoliozei. Elaborează proiectul unei campanii de profilaxie a maladiilor gastrointestinale pentru un public adolescent. 1.Să elaboreze planuri de acţiuni concrete ce prevăd profilaxia maladiilor anumitor sisteme de organe. Într-o tabără de vară. 1. Elaborează proiectul unei campanii de profilaxie a maladiilor pulmonare pentru un public adolescent. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 12. SE 16. Să aprecieze relaţiile cauzale în baza rezolvării unei situaţii-problemă. 1. Estimează consecinţele lipsei procesului de hematopoieză. SE 14. SE 13. 1. Estimează consecinţele lipsei reflexelor condiţionate. la preşcolari. Enumeră cel puţin 3 recomandări pentru menţinerea sistemului respirator sănătos. În spaţiul rezervat scrieţi un eseu. 2012 Proces-verbal nr. la mare. Utilizaţi cel puţin cîte 3 denumiri de plante şi animale. a unui proces de gîndire într-un tot unitar. Enumeră 3 masuri de profilaxie împotriva maladiilor sistemului circulator. s-a înroşit la faţă. 2. SE 15. de la marginea unei rîpe. În spaţiul rezervat scrieţi un eseu. pentru profilaxia maladiilor infecţioase ale aparatului respirator. 2. pentru a-i acorda primul ajutor? 1. Elaboraţi un plan de acţiune. 1. 1. elucidînd cum se va modela componenţa cantitativă şi calitativă a sistemului ecologic dat. Să propună o listă de recomandări pentru activităţile de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur. În liceul în care studiezi s-au depistat trei cazuri de meningită. procese şi fenomene biologice.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. În Europa este anunţat codul galben referitor la răspîndirea infecţiei virale a gripei A1H1. a fost distrus echilibrul acestui ecosistem.

998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MODEL DE TEST Profil real Nr. 2012 Proces-verbal nr. în cazul hipofuncţiei şi hiperfuncţiei. L scriind variantele corecte ale propoziţiilor în spaţiile rezervate. Penele păsărilor sunt modificarea ţesutului conjunctiv. referitor la glandele numerotate cu cifrele 3 şi 6 cîte o maladie şi o consecinţă. 0 1 1. a) hematopoieza Scor L 0 1 2 3 b) animale didermice (diblasterice c) rudimente a) Completează legenda respectivă cu denumirile a 5 glande. Stomac cu patru camere posedă animalele unguligrade imparicopitate. a) 2. 6 3.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. conform cifrelor. În partea a doua a frazelor afirmative de mai jos sunt comise erori ştiinţifice. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Subliniază-le. 6 maladia consecinţă Hiperfuncţia glandei nr. 2 3 4 5 2. b) Scrie. noţiunile biologice: 1. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 b) Hipofuncţia glandei nr. 3 maladia consecinţă 3. la solicitare. Itemi d/o Defineşte. Ministerul Educaţiei 17 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Caracteristic larvei amfibienilor este inima cu două camere şi aparatul circulator dublu. în spaţiul rezervat.

Subliniază îmbinările de cuvinte corecte din fiecare serie. A L 0 1 2 3 4 5 6 L 0 1 2 3 4 b) A F Din contopirea oosferei cu un spermatiu rezultă endospermul seminţei plantelor 5 monocotiledonate. а) începe în ventriculul drept/ începe în ventriculul stîng b) sîngele intră în aortă/ sîngele intră în artera pulmonară c) capilarele la nivelul plămînilor/ capilarele la nivelul organelor din corp d) circulă prin vene sînge venos/ circulă prin vene sînge arterial e) se termină în atriul drept/ se termină în atriul stîng Rolul circuitului mare: 7. Indică caracteristicile structurale. este un lăstar modificat. L 0 1 2 3 4 5 6 Ministerul Educaţiei 18 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Numeşte elementele figurate 2. Analizează imaginile А şi В. 3 1. Încercuieşte litera A dacă afirmaţia este adevărată şi litera F. tenia boului. 8 din 21 decembrie 2011 nr. idioadaptarea. d) A F Progresul biologic duce la extinderea arealului. 0 1 Aromorfoză. degenerarea. Mai jos.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Scrie cîte o funcţie a celulelor din imagine 3. substituind cuvintele evidenţiate. Grupează noţiunile/ îmbinările de cuvinte. 6 7 8 c) A F Varza. B 1. fotosinteza. reducerea numărului de specii şi crearea unor habitate noi. în care sunt arătate elemente figurate a sîngelui la om. formînd triade. broasca ţestoasă de ocean. 2012 Proces-verbal nr.exemplu 1 – exemplu 2. 6. aparatul 2 circulator de tip închis. căpuşa scabiei. 3. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 4. corpul turtit la cambulă. ce caracterizează circuitul mare a sîngelui. a) A F La muşchi în ciclul de dezvoltare domină sporofitul. la finele primului an de viaţă. respectînd următoarea L consecutivitate: direcţia evoluţiei . în spaţiul rezervat scrie rolul circuitului mare. fiind o plantă adultă. Completează tabelul de mai jos cu răspunsurile necesare la indicaţiile solicitate. 2. scrie în spaţiile rezervate afirmaţia corectă. care determină funcţiile lor Citeşte afirmaţiile de mai jos. Dacă ai încercuit litera F. dacă afirmaţia este falsă. 5.

Dezvoltarea postembrionară (tipul) 5.îngrijirea de către om 7. C. Ecosistem natural: 1. Ministerul Educaţiei L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Clasa Coloana I conţine denumirea tipului de sistem ecologic. Părţile corpului (regiunile) 2. b) meristematic. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L 0 1 2 3 4 5 6 7 L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 11. monocultura 2. 2012 Proces-verbal nr. indicînd trăsăturile distinctive ale animalelor nevertebrate şi clasele din care fac parte. Tipul aparatului respirator 4. d) de protecţie. Ecosistem artificial: 4. Numărul perechilor de membre 3. în spaţiile rezervate. caracteristice pentru celulele procariote a) glicocalix b) lizozomi c) nucleol d) nucleoid e) ribozomi f) mitocondrii g) perete celular h) mezozomi 3. Argumentează printr-o frază despre decizia selectării. Coloana I Coloana II A. CM Pentru cloroplaste nu sunt adevărate afirmaţiile: a) sunt organite bimembranare b) sunt localizate în celula vegetală c) participă la sinteza ATP d) necesită pentru activitate oxigenul absorbit din mediu e) necesită pentru activitate molecule de apă f) eliberează în rezultatul activităţii sale oxigen în mediu g) sunt active numai la întuneric h) în ele se scindează glucoza. CM Structurile. pădure 5. iar coloana II – descrieri şi exemple de organisme.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Nr Trăsături Racul de rîu Albina 1. Alege şi încercuieşte varianta (CS) corectă sau variantele (CM) corecte: 1. 10. rîu 3. CS Ce tip de ţesut este cambiul ? a) conducător. obligatoriu . D. 2. 9. 8 din 21 decembrie 2011 nr. A B C D Rădăcina Albinism Gonadele Grîul Tulpina Daltonism Tiroida Orezul Floarea Fenilcetonurie Hipofiza Porumbul Frunza Polidactilie Suprarenalele Secara A. subliniindu-le. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 8. c) mecanic. B. Completează tabelul ce urmează. numărul redus al saprofiţilor 6. Înscrie în spaţiul rezervat după noţiunile coloanei I cifrele corespunzătoare din coloana II. lanţ trofic din 5 sau mai multe verigi Selectează cuvintele care nu se încadrează în grupul tematic. păstrează echilibrul numeric autonom B.

cu ochi căprui şi daltonic. Amfibienii şi Mamiferele. a) Calculoza renală este L 0 1 2 3 4 5 6 7 b) Cauzele posibile şi profilaxia lor: 1. localizată în cromozomul X. Deosebiri Amfibieni Criterii Mamifere 1. 4. Cauza: Metodă de profilaxie: Ministerul Educaţiei 20 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 2. iar daltonismul este determinat de gena recesivă. iar în urina lui sunt depistate elemente figurate ale sîngelui.cîte o metodă de profilaxie. Cauza: Metodă de profilaxie: 2. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 12. Pe spaţiile rezervate mai jos notează: ce se subînţelege prin calculoză renală? Scrie trei cauze posibile ale apariţiei acestei patologii şi pentru fiecare cauză . 3. Determină probabilitatea naşterii copiilor sănătoşi. 3.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. O femeie sănătoasă. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 14 Pacientul X simte dureri acute în regiunea lombaro . Cauza: Metodă de profilaxie: 3. Rezolvă problema: Culoarea căpruie a ochilor domină culoarea albastră. Compară după 4 asemănări şi 4 deosebiri (indicînd criteriile). Diagnosticul pus de medici este – calculoza renală. 4. 8 din 21 decembrie 2011 nr. cu ochi de culoare căpruie. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13.sacrală la micţiune. 2. 2012 Proces-verbal nr. mama căruia era sănătoasă şi avea ochi albaştri. cu ochi albaştri (tatăl ei a fost daltonic) s-a căsătorit cu un bărbat. Asemănări 1.

Stomac cu patru camere au animalele unguligrade imparicopitate.broasca ţestoasă de ocean. 3. 2.simplu 1.aparatul circulator de tip închis. Răspunsul lipseşte . 2. un strat gelatinos. important este sensul corect. indică asemănările dintre diferite grupe de organisme. 3. 3 (tiroida)  maladia – boala lui Bazedov  consecinţă – intensificarea metabolismului. b) animale didermice –posedă în structura corpului 2 foiţe embrionare: ectoderm şi endoderm. 3 p. Răspunsul lipseşte . Răspunsul este incorect . 9 p. Hiperfuncţia glandei nr. degenerarea – tenia boului. 7-ovarele.0 p Pentru fiecare răspuns corect -1p Răspuns aşteptat a) hematopoieza .testiculele. 5.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Ministerul Educaţiei 21 Agenţia de Evaluare şi Examinare . aromorfoza – fotosinteza . 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE BAREM DE NOTARE Profil real Nr. între ele – mezoglia. 3-tiroida. 4-timusul. b) Hipofuncţia glandei nr. 4. Caracteristic larvei amfibienilor este inima cu două camere şi aparatul circulator dublu.0 p Pentru fiecare cuvînt corect subliniat1p Pentru fiecare substituire corectă .L Răspunsul este incorect . c) rudimente – organe care şi-au pierdut semnificaţia anterioară.L Răspunsul este incorect . Notă Pot fi prezentate definiţiile în mod diferit. celenteratele.paricopitate 2. a) 1-epifiza. eliminarea glucozei prin urină. Penele păsărilor sunt modificarea ţesutului conjunctiv.epitelial 3.paratiroidele.procesul de formare a elementelor figurate (celulelor sanguine) la nivelul măduvei roşii osoase.L Răspunsul este incorect . PuncBarem item taj Răspunsul lipseşte . idioadaptarea – corpul turtit la cambulă . căpuşa scabiei. 9. stare permanentă de oboseală şi foame 1. 2012 Proces-verbal nr. Corect . Alte variante de evaluare nu se admit. de ex. 6 p. 8. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 6 (pancreasul)  maladia – diabetul zaharat  consecinţă – creşterea cantităţii de glucoză în sînge. 6. 2-hipofiza.0p.suprarenalele. Corect . 3 p.pancreasul.L 1.0 p Pentru fiecare triadă corectă şi completă – cîte 1p Pentru triada incompletă sau nerespectarea consecutivităţii.1p Răspunsul lipseşte .0 p Pentru fiecare denumire corectă a glandei -1 p Pentru fiecare denumire corectă a maladiei -1 p Pentru fiecare consecinţă corectă -1 p Pot fi prezentate şi alte consecinţe. Corect .

1p. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Ecosistem natural: 2. Tipul aparatului respirator Branhial Traheal 3. dar fără explicaţie – 1 p Pentru încercuirea variantei F şi pentru explicaţia corectă – 2 p Răspunsul lipseşte . 7. a) începe în ventriculul stîng b) sîngele intră în aortă c) capilarele la nivelul organelor din corp d) circulă prin vene sînge venos e) se termină în atriul drept Rolul: transportă O2 şi substanţe nutritive spre celule şi asigură eliminarea produselor nedescompuse Nr Trăsături Racul de rîu Albina Părţile corpului (regiunile) Cefalotorace şi Cap. 10 p.0 p Pentru fiecare îmbinare de cuvinte.0 p Pentru fiecare cifră corectă – 1 p Dacă la răspunsurile corecte este un răspuns în plus. 9.cîte 1p Pentru indicarea corectă a rolului circuitului mare . 8. abdomen 1.L Răspunsul este incorect . Funcţiile celulelor transportul О2 şi СО2 3.5. Răspunsul lipseşte . Ministerul Educaţiei 22 Agenţia de Evaluare şi Examinare . postembrionară (tipul) metamorfoză completă) Clasa Crustacee Insecte 5. (prin 4. 6 p. Dezvoltarea Directă Indirectă.0 p Pentru completrea corectă a fiecărei rubrici cu trăsăturile necesare .Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 7 p.0 p Pentru fiecare răspuns corect în tabel cîte 1 p Răspunsul lipseşte .4.L Răspunsul este incorect . 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 5. atunci din punctajul total se scade 1 punct. 8 p. subliniată corect .6 Leucocit de protecţie capabile de fagocitoză Se admit şi alte formulări a răspunsului.L Răspunsul este incorect .2 p Pentru încercuirea variantei F. Ecosistem artificial: 1. torace.7 B. abdomen Perechi de membre 5 perechi 3 perechi 2. A.cîte1p 1. Caracteristicile structurale.L Răspunsul este incorect .L Răspunsul este incorect .0 p Pentru încercuirea variantei A . 6 p. Răspunsul lipseşte . 2012 Proces-verbal nr.3. Denumirea Eritrocit 2. 6. Conţin hemoglobina care determină funcţiile lor a) F – La muşchi în ciclul de dezvoltare domină gametofitul b) F – Din contopirea oosferei cu un spermatiu rezultă embrionul seminţei plantelor monocotiledonate c) A d) F – creşterea numărului de specii şi crearea unor habitate noi. Răspunsul lipseşte .

L Răspunsul este incorect . D. Este obligatorie oformarea corectă a rezolvării problemei AaXDXd aaXDXd D d AaX X aaXDXd AaXd Xd aaXd Xd d d AaX X aaXd Xd fete AaXDY aaXDY D AaX Y aaXDY AaXdY aaXdY d AaX Y aaXdY băieţi 16 -------------. CM – c. h 3. Pentru indicarea gameţilor masculini 1 p. A II-a variantă: porumbul conţine în tulpină măduvă. Răspunsul lipseşte . d G : ♀ aX aX aX aX d. iar celelalte plante au tulpina . Rezolvare greşită – 0 p. Răspunsul lipseşte . Răspunsul lipseşte – 0 p. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 10. Pentru analiza datelor din grilaj.1 p.1 p. numai cu secreţie internă. d. cu ochi de culoare căpruie este de 25% Ministerul Educaţiei 23 Agenţia de Evaluare şi Examinare . celelalte sunt organe vegetative ale plantei.1p Pentru fiecare explicaţie . prin evidenţiere .L Răspunsul este incorect . Pentru indicarea formelor parentale masculine .1 p. PP : ♀ aaXDXd x ♂ AaXdY D. D: I variantă: porumbul – este plantă cu flori unisexuate. Pentru indicarea gameţilor feminini -1p.x% Răspuns: Probabilitatea naşterii copiilor sănătoşi. G : ♂ AX aX AY. 2012 Proces-verbal nr.1 p.pai. Pentru completarea grilajului . celelalte sunt glande endocrine. h Pot fi prezentate şi alte explicaţii logice. d. B – daltonism – boală genetică heterozomală.1 p. Pentru indicarea datelor problemei . Pentru calcule . celelalte sunt autozomale. e. celelalte sunt cu flori bisexuate.1 p. 12 10 p. aY ♂ ♀ aXD aXD aXd aXd AX aXd AY aY Dacă la răspunsurile corecte este un răspuns în plus.1p A – floarea . 1.1 p.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. CS – c 2. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Pentru indicarea formelor parentale feminine . Pentru răspuns . 8 p. d.0 p Pentru fiecare cuvînt selectat şi subliniat corect . atunci din punctajul total se scade 1 punct.cîte 1 p 11 9 p.0 p Pentru fiecare răspuns corect . C – gonadele – glande mixte. CM – d. g.organ generativ.1 p. g. Pentru indicarea cerinţei .100% 4 A-XD -------.

Sistematica organismelor: animale.5 % 38.5 % 10. 1 item poate fi formulat şi la conţinutul 7.2 % 16. 5. La nivelul III – rezolvare de probleme/ situaţii de probleme.Organizarea celulară a organismelor.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Total .5 % 7.251 ore Cunoaştere şi înţelegere 2 itemi 1 item 30 % Aplicare.8 % 10. plante. 4. Procese şi sisteme vitale. 2012 Proces-verbal nr. Ecologia şi protecţia mediului. Însuşiri generale ale organismelor.5 % 100 % N. Ministerul Educaţiei 24 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Ameliorarea organismelor.B. bacterii. Sistematica organismelor: virusuri. 6. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MATRICEA DE SPECIFICAŢII Profil real Niveluri cognitive Conţinuturi 1. 2. protiste. Evoluţia organismelor pe Terra. 3. 7. ciuperci. Bazele geneticii. analiză şi sinteză 1 item 1 item 1 item 2 itemi 1 item 1 item 1 item 40 % Rezolvare de probleme/ situaţii de probleme 1 item 1 item 1 item 30 % Total 9% 7.

2012 Proces-verbal nr. L 0 1 2 3 4 25 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 2 c) Explică 2 funcţii. iar ale celor terestre 7 ______________. 2 3 b) În alcătuirea corpului arahnidelor se evidenţiază regiunile: ____________________ şi 4 _______________________.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 8 d) La muşchi. conform cifrelor. pe care le îndeplineşte organul cu nr. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 b) Substanţele organice: c) 2 funcţii: Completează spaţiile libere pentru ca enunţul să fie adevărat: 3. L 0 a) Aparatul circulator la rîmă este de tip ______________._____________________________________________________________ 2. numite ________________. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MODEL DE TEST Profil umanistic Nr 1._____________________________________________________________ Ministerul Educaţiei 4. Enumeră în spaţiul rezervat 4 funcţii ale glandei tiroida: 1. 4 a) 2. în ciclul vital sunt prezente 2 generaţii. din sporii germinanţi apar filamente verzi. iar sistemul nervos la hidră este 1 de tip ________________. e) La ferigi._____________________________________________________________ 3._____________________________________________________________ 4. b) Scrie denumirea substanţelor organice ce sunt descompuse în organul cu nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 5 6 c) Organele respiratorii ale moluştelor acvatice sunt _______________. Item Explică esenţa noţiunilor: a) hemoliza b) scolioză Scor L 0 1 2 3 4 5 6 c) homozigot a) Completează legenda respectivă cu denumirile a 5 organe ale sistemului digestiv. dintre care predomină ____________________ .

idioadaptarea. Tipul organismului. 3. membrana interdigitală la păsările acvatice. scrie în spaţiile rezervate afirmaţia corectă. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 L 0 1 2 3 6. Grupează noţiunile/ îmbinările de cuvinte. 3 3. 7. a) A F În rezultatul mitozei se obţin 2 celule haploide. fecundaţia dublă la angiosperme. 2.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 3. Completează tabelul ce urmează. după temperatura 8 corpului Folosind modelul propus mai jos. 6 7 4. sindromul Turner şi sindromul Klinefelter. lipsa ochilor la rîmă. 2. reducerea rădăcinii la plantele parazite. compară după 3 asemănări şi 4 deosebiri (indicînd L criteriile). dacă este falsă. 4. Dacă ai încercuit litera F. 2 2. 2012 Proces-verbal nr. 4 5 Deosebiri: 6 Sindromul Turner Criterii Sindromul Klinefelter 7 1. 8 din 21 decembrie 2011 nr. degenerarea. formînd triade. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 5. dacă afirmaţia este adevărată şi litera F. Încercuieşte litera A. 1. Nr Trăsături Broasca de lac Porumbelul Organele respiratorii 1. 4 5 Tegumentul 3. Ministerul Educaţiei 26 Agenţia de Evaluare şi Examinare . respectînd următoarea consecutivitate: direcţia evoluţiei – exemplu 1 – exemplu 2 Inima patrucamerală. aromorfoza. L 0 1 2 3 Tipul fecundaţiei 2. d) A F Pancreasul este o glandă cu secreţie internă. 8. b) A F Funcţia lizozomilor constă în asigurarea digestiei intracelulare. substituind cuvintele evidenţiate. 0 1 Asemănări: 1. indicînd trăsăturile distinctive ale animalelor vertebrate. ascarida omului. Citeşte afirmaţiile prezentate. c) A F Somatotropina sau hormonul de creştere e secretat de glanda hipofiza.

iar coloana II – caracteristicile lor. caracteristice pentru celulele eucariote vegetale: a) mezozomi b) ribozomi c) lizozomi d) centrioli e) nucleol f) nucleoid g) perete celular h) glicocalix Ministerul Educaţiei L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 Agenţia de Evaluare şi Examinare . vibrion 2. Virusuri 1. hife C. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 9. 2012 Proces-verbal nr. Un selecţionar a încrucişat un mascul cu blană albă şi pufoasă (heterozigot) cu o iepuroaică de casă cu blană neagră (heterozigot) şi netedă. 8 din 21 decembrie 2011 nr.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Coloana I Coloana II A. Bacterii 3. vacuolă contractilă 6. după fenotip şi genotip. Coloana I conţine grupe de organisme. Înscrie în spaţiile rezervate după noţiunile coloanei I cifrele corespunzătoare din coloana II. CS Organul din cavitatea abdominală cu rol în secreţia bilei este: a) ficatul b) pancreasul c) intestinul subţire d) vezica biliară 2. 10. CM Structurile. formă pluricelulară B. Alege şi incercuieşte varianta (CS) corectă sau variantele (CM) corecte: 1. stigma Rezolvă problema: Iepurii de casă pot avea blană pufoasă (caracter dominant) sau netedă. coci D. formă acelulară 4. Protiste 5. Ciuperci 7. dacă se ştie. virion 8. Ce urmaşi vor apărea în rezultatul încrucişării. că blana neagră domină asupra blănii de culoare albă? L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. CM Pentru celule cu bastonaşe sunt adevărate afirmaţiile: a) reacţionează la lumina foarte slabă b) se găsesc în coroidă c) sunt celule fotoreceptoare d) au sensibilitate la diverse culori e) reacţionează la lumina puternică f) sunt mai puţine la număr faţă de celule cu conuri g) se găsesc în retină h) sunt mai multe la număr faţă de celule cu conuri 3.

D. Ministerul Educaţiei 28 Agenţia de Evaluare şi Examinare . ce pot apărea în rezultatul acestui accident. 0 1 1. 14. Subliniază-le şi în spaţiile L rezervate scrie variantele corecte. insectele – numai respiraţie pulmonară.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 B. Lanţul trofic în componenţa sa are 3 elemente de bază: producători. C. 2012 Proces-verbal nr. Selectează cuvintele care nu se încadrează în grupul tematic şi argumentează mai jos printro frază (pentru fiecare cuvînt selectat) de ce le-ai separat. Crustaceele posedă respiraţie branhială. intenţionat. Insectele au 4 perechi de membre articulate. A Ţesut epitelial Ţesut conjunctiv Ţesut mecanic Ţesut muscular A. Ce factor mutagen s-a pronunţat în Japonia şi din ce grup de factori face parte? 4 5 3. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 12. Ce prezintă factorul mutagen? 1 2 3 2. Prezintă părerea proprie cu referire la esenţa a 2 manifestări a mutaţiilor. În rezultatul cutremurului în Japonia a avut loc un accident la centrala atomoelectircă. consumatori şi 8 dăunători. L Răspunde la următoarele întrebări: 0 1. 6 7 3. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 2 3 4 2. În frazele de mai jos sunt comise erori ştiinţifice. iar 5 arahnidele pot avea respiraţie pulmonară sau traheală. 4. B Aparat Golgi Lizozomi Mitocondrii Vacuole C Eritrocite Osteocite Trombocite Leucocite D Inversie Transcripţie Translocaţie Duplicaţie 13. Organele analoage au origine comună şi un plan diferit de organizare.

. 2 8 p.cîte 1 p. care în genotipul său are două alele identice.. Intensifică activitatea glandelor sexuale. Pot fi formulate şi alte explicaţii. din cauza slăbirii ligamentelor vertebrelor sau a îmbolnăvirii vertebrelor. 2012 Proces-verbal nr. mai ales în regiunea dorsală. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE BAREM DE NOTARE Profil umanistic Nr. 3. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Pentru fiecare răspuns corect din spaţiile libere -cîte 1 p.1 p.L Răspunsul este incorect .1 p. tireocalcitonina.. b) Scolioză . Pot fi formulate şi alte funcţii. iar ale celor terestre plămînii. Răspunsul lipseşte . Sintetizează hormonii tiroxina. 5 – rect. d) La muşchi – protoneme. dominante sau recesive. 2 – absorbţia substanţelor nutritive în sînge. Pentru fiecare denumire corectă a organelor . are loc preponderent în ficat. item Punctaj Barem Răspuns aşteptat Notă 1 6 p. 1. 2. b) Cefalotorace şi abdomen. explicate corect . predomină sporofitul. Răspunsul lipseşte – L Răspunsul este incorect – 0 p.cîte 1p. a) 1 – esofag. c) 1 – descompunerea totală a lipidelor.individ. b) . Răspunsul lipseşte – L Răspunsul este incorect – 0 p. 5.. Ministerul Educaţiei 29 Agenţia de Evaluare şi Examinare . b) parţial – proteinele. iar sistemul nervos la hidră este de tip difuz. a) Hemoliză – procesul de distrugere a globulelor roşii (eritrocitelor) din sînge.0 p.. 4 – intestin subţire. Răspunsul lipseşte .Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. proteinelor şi glucidelor. a) Aparatul circulator la rîmă este de tip închis. c) Homozigot . 2 – stomac.. 3 – ficat. e) La ferigi.boală care constă în deviaţia laterală a coloanei vertebrale. 4.L Răspunsul este incorect . Activează erupţia şi creşterea dinţilor. Stimulează metabolismul bazal.cîte 2 p. Pentru fiecare explicaţie corectă . c) branhiile. triiodotironina. 4 4 p.0 p. Pentru răspuns parţial . 3 8 p. Pentru răspuns corect la p. Pentru funcţiile. Stimulează creşterea şi dezvoltarea normală a organismului. Pentru fiecare funcţie enumerată corect–cîte 1 p. Pot fi explicate şi alte funcţii.

Tegumentul  Broasca de lac – umed. Degenerarea .reducerea rădăcinii la plantele parazite.cîte 1p.L Trăsături: Răspunsul este incorect .Organe respiratorii Pentru fiecare rubrică din tabel.membrana interdigitală la păsările acvatice lipsa ochilor la rîmă 3. Pentru fiecare criteriu cu deosebirile 3. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 5 8 p. 1. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Ambele se transmit prin ereditate.0 p.cîte 1 p. lipsit de glande 4.  Broasca de lac – externă  Porumbelul – internă 3.0 p Pentru fiecare triadă corectă şi completă . Pentru fiecare asemănare corectă . Idioadaptarea . bogat în glande  Porumbelul – uscat.ascarida omului . 8 7 p. 1.0 p.L Asemănări: Răspunsul este incorect .0 p. Pot fi prezentate alte asemănări.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. fără explicaţie . Pentru încercuirea variantei ”F”.1 p. 2012 Proces-verbal nr. Ambele provoacă cariotipul patologic corecte. a) F – haploide. Nu pot fi vindecate Pentru completarea parţială. Pentru încercuirea variantei ”A” .L Răspunsul este incorect . Alte variante de evaluare nu se admit. Răspunsul lipseşte .1 p. corect diploide b) A c) A d) F – internă.  Broasca de lac – Piele şi plămîni completată corect .0 p.L Răspunsul este incorect .2 p. cu explicaţie . Răspunsul lipseşte . deosebiri.Tipul organismului după temperatura corpului  Broasca de lac – poichiloterme (cu sînge rece)  Porumbelul – homeoterm (cu sînge cald) Răspunsul lipseşte .Tipul fecundaţiei 0 p.1 p. corect mixtă 7 8 p. 2. 4. important Ministerul Educaţiei Agenţia de Evaluare şi Examinare . Pentru încecuirea variantei ”F”.fecundaţia dublă la angiosperme 2. 6 3 p.2 p.  Porumbelul – Plămîni şi saci aerieni Pentru completare parţială a rubricii . 1.2. Aromorfoza – inima patrucamerală . Ambele prezintă boli cromozomiale heterozomale. Pentru triada incompletă . Răspunsul lipseşte . pe Deosebiri: 30 Alte variante de evaluare nu se admit. pe orizontală .

netedă 4aB . Pentru fiecare răspuns corect . ab. netedă homozigot 4aaBb – blană albă homozigot.1 p. După caracterele clinice a) subdezvoltarea ovarelor. după sexul bolnavilor a) se întîlneşte la femei. 7.1 p. ab ♀ Ab. ab. 6. Pentru indicarea gameţilor feminini 1 p. Pentru răspuns. Este obligatorie oformarea corectă a rezolvării conform algoritmului structurat. Pentru indicarea formelor parentale feminine .0 p.1 p. umeri dezvoltaţi. aB. Este obligatoriu indicarea criteriului. pufoasă. Ab.1 p. Ciuperci – 2. după genotip . b) subdezvoltarea testiculelor.blană albă. diheterozigot 4Aabb – blană neagră heterozigot. 4.0 p. b) se întîlneşte la bărbaţi 3. Răspunsul lipseşte . b) trisomie. bazin larg. D. Răspunsul lipseşte . 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE orizontală . PP G ♂ aaBb X ♀Aabb ♂aB. b) cariotipul – 47 XXY. pufoasă 4Ab – blană neagră. Virusuri – 3. Pentru indicarea formelor parentale masculine . Protiste – 5. ♀ Ab AaBb Ab AaBb ab aaBb ab aaBb Fenotip 4:4:4:4 aB ab Dacă la răspunsurile corecte este o cifră în plus. 8 din 21 decembrie 2011 nr. dihomozigot 31 Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei . După tipul cariotipului a) cariotipul – 45 X0.0 p. 9 8 p. Pentru completarea grilajului . atunci se acordă cu 1p mai puţin. 2. după tipul mutaţiei a) monosomie.1 p. C.L Răspunsul este incorect . bazin îngust.1 p. Pentru indicarea gameţilor masculini 1 p. 4. 2012 Proces-verbal nr. pufoasă 4ab – blană albă.blană neagră. 1. B. Pentru indicarea datelor problemei 1 p. Bacterii – 1. umeri înguşti. 10 10 p. netedă.L Rezolvare greşită . pufoasă heterozigot 4aabb – blană albă.cîte 1p. 8.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Pentru răspuns.1 p. ab ♂ aB ab Aabb Aabb aabb aabb să fie corecte. AaBb Aabb AaBb Aabb aaBb aabb aaBb aabb 4AB – blană neagră. A. după fenotip . netedă Genotip 4:4:4:4 4AaBb . Pentru analiza datelor din grilaj . Pentru indicarea cerinţei .

cu sens. g. iar celelalte sunt mutaţii cromozomiale sau genice. Factorii ce provoacă mutaţii sunt factori mutageni. C – osteocite. 13 8 p. 8 din 21 decembrie 2011 nr. . corect – 3 perechi 2. provocînd modificări în materialul ereditar etc. Se pune accent pe sensul corect al formulării explicaţiei. c.0 p. Răspunsul lipseşte . 2.L Răspunsul este incorect . 1. B – mitocondrii. D – transcripţie. Pentru fiecare răspuns corect . Răspunsul lipseşte .1p. Răspunsul lipseşte . Radiaţia. g. CM – b.cîte 1 p. reducători 4.0p Pentru fiecare cuvint selectat .Pot afecta ţesuturile vegetale sau animale.L Răspunsul este incorect . sunt organite bimembranare.L Răspunsul este incorect .L Răspunsul este incorect . iar celelalte sunt elemente figurate. Total: 100 de puncte Ministerul Educaţiei 32 Agenţia de Evaluare şi Examinare .a 2. 2012 Proces-verbal nr. e.0p Pentru fiecare răspuns corect . Eroare – 4 perechi. Răspunsul lipseşte . 3. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 11 9 p. h. CM – a. 12 8 p. 1.0p Pentru fiecare eroare subliniată corect . c. 14 5 p.cîte 1p Pot fi prezentate diverse păreri. Dacă pe lîngă răspunsurile corecte este o literă în plus. Eroare – origine comună. sunt celule osoase. corect – numai respiraţie traheală 3. Eroare – numai respiraţie pulmonară. iar celelalte sunt – unimembranare. corect – origine diferită A – ţesut mecanic. corect – descompunători. face parte din factorii fizici.Pot provoca modificări genetice la nivel de ADN sau cromozomi .1p.cîte 1p Pentru fiecare explicaţie corectă .cîte 1p. iar celelalte fac parte din ţesuturi animale. atunci se acordă cu 1p mai puţin. este proces de copiere a informaţiei genetice de pe molecula de ADN.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Pentru fiecare variantă corectă . CS . face parte din ţesuturi vegetale. 3. Eroare – dăunători. 1.

3. 5. Ameliorarea organismelor.2 % 10. Bazele geneticii. Procese şi sisteme vitale. Însuşiri generale ale organismelor. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MATRICEA DE SPECIFICAŢII Profil umanistic Niveluri cognitive Conţinuturi 1. protiste. 4. Sistematica organismelor: animale. 6.6 % 9% 8% 100 % Ministerul Educaţiei 33 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Sistematica organismelor: virusuri. analiză şi sinteză 1 item 1 item 1 item 2 itemi 1 item 1 item 1 item 40 % Rezolvare de probleme/ situaţii de probleme 1 item 1 item 1 item 30 % Total 11. Organizarea celulară a organismelor. 2.4 % 10. bacterii. ciuperci. Total – 91 ore Cunoaştere şi înţelegere 2 itemi 1 item 30 % Aplicare. Evoluţia organismelor pe Terra. Ecologia şi protecţia mediului. 7.4 % 15. 2012 Proces-verbal nr.4 % 35. plante.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 8 din 21 decembrie 2011 nr.

5.. Bohanţov E. Biologie. 2011. Leşanu M. Biologie: procese şi sisteme vitale. Dencicov L. Biologie. Biologie. 2001. Botnaru O. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Rudic Gh. manual pentru clasa a X-a. Prut Internaţional. Chişinău. Subotin Iu. 2005. Chişinău Cartdidact Reclama. 2004. manual pentru clasa a XI-a (profil real).. Batîr D.. 8. Biologie: procese şi sisteme vitale.. Prut In- 9. profilurile real şi umanistic. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE BIBLIOGRAFIE 1. Bîrnaz N. Sandu V. Bernaz-Sicorschi N. Ministerul Educaţiei 34 Agenţia de Evaluare şi Examinare . manual pentru clasa a X-a. 6. 4. Cotruţă M. 2003. Rudic V.. Copil V. Perciuleac L.. Postolache A. Larionov T.. Donea V. 2. Chişinău. manual pentru clasa a XII-a. Lumina.... Chişinau.. Rudic V. Chişinău.. Grati V. Severin M. Rudic Gh.2004. Chişinău. Goraş M. Perciuleac L. manual pentru clasa a XI-a.. Calac E.. Prometeu. ternaţional. Teste pentru examenul de BAC. Dencicov L... Obuh R. Cartdidact. Editura Liceum. Chişinău. Bernaz-Sicorschi N.. 7.. 2011.... Batîr D. Cecoi V. Biologie: teste (clasele X . Biologie. Reclama. Şalaru V.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.manual pentru clasa a XI-a (profil umanist).XII). 2001. 3.. Chişinau. Rudic V. Chişinău. Larionov T.. Prut Internaţional. Rudic Gh. 2012 Proces-verbal nr.. Leşanu M. manual pentru clasa a X-a..2002. Prut Internaţional. Biologie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->