Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE

BIOLOGIE Programepentru examenul de bacalaureat, 2012

Autori: Profil real  Mariana Goraş, şef adjunct Direcţie învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general, Ministerul Educaţiei (coordonator)  Maricela Severin, profesor, grad didactic superior, Liceul Prometeu-Prim, Chişinău  Marina Şevelova, profesor, grad didactic superior, LT ,,M.Koţiubinski”, Chişinău Profil umanistic  Mariana Goraş, şef adjunct Direcţie învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general, Ministerul Educaţiei (coordonator)  Lilia Bocşa, profesor, grad didactic superior, LT ,,N.Gogol”, Chişinău  Stela Miţelea, profesor, grad didactic I, LT ,,M. Eliade”, Chişinău

INTRODUCERE Programele pentru examenul de BAC la biologie au fost elaborate în baza Curriculumului modernizat la biologie, ediţia a III-a, 2010 şi în concordanţă cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Bacalaureatului.

STATUTUL DISCIPLINEI În sesiunea BAC – 2012, biologia se propune cu statut de disciplină la solicitare, pentru toate profilurile. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI Examenul la biologie se va desfăşura în formă scrisă. Timpul acordat pentru realizarea testului – 180 min.

STRATEGII DE EVALUARE Strategiile de evaluare la biologie se reflectă în legătură strînsă cu sistemul de competenţe – cheie/transversale, stabilit pentru sistemul de învăţămînt din Republica

Ministerul Educaţiei

1

Agenţia de Evaluare şi Examinare

Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE

Moldova şi competenţele specifice ale disciplinei Biologie, formate şi dezvoltate la elevi în contextul cerinţelor societăţii contemporane.

COMPETENŢE – CHEIE/TRANSVERSALE:         Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi; Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat; Competenţe de comunicare într-o limbă străină; Competenţe acţional – strategice; Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare; Competenţe interpersonale, civice, morale; Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie; Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC);  Competenţe culturale, interculturale;  Competenţe antreprenoriale.

COMPETENŢE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI BIOLOGIE  Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de comunicare referitoare la: structuri morfoanatomice, procese şi fenomene vitale, legităţi biologice şi rolul acestora în supravieţuirea organismelor.  Competenţa de a investiga procese biologice cu ajutorul aparatelor şi ustensilelor de laborator.  Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare la organisme, procese şi fenomene biologice, a corelaţiei dintre ele.  Competenţa de a proiecta acţiuni de ocrotire a biodiversităţii şi a ecosistemelor.  Competenţa de a se implica personal în activităţi de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur. În baza competenţelor specifice, privind studiul disciplinei Biologia, au fost elaborate standardele curriculare – educaţionale, din care derivă standardele de evaluare, elaborate pe baza nivelurilor cognitive. Evaluarea realizată la finele treptei de liceu va demonstra gradul de posedare a competenţelor specifice ale disciplinei, reflectate în standardele educaţionale şi formate la elevi pe baza subcompetenţelor, recomandate în curriculum, pentru clasele şi profilurile respective.
Ministerul Educaţiei

2

Agenţia de Evaluare şi Examinare

Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE

Conţinuturi Ştiinţe biologice  Diversitatea ştiinţelor biologice.  Dezvoltarea ştiinţelor biologice în Republica Moldova. I. Insuşiri generale ale organismelor  Însuşiri generale ale organismelor: metabolismul, reproducerea, creşterea, dezvoltarea. II. Organizarea celulară a organismelor  Compoziţia chimică a celulei: - * substanţe anorganice: apă, săruri minerale; - substanţe organice: hidraţi de carbon, lipide, proteine, acizi nucleici, ATP.  Structura celulei procariote şi a celulei eucariote: * micotică, vegetală, animală.  Organizarea celulelor în ţesuturi: vegetale (conducător, meristematic, mecanic) şi animale (epitelial, conjunctiv, muscular).  Organizarea ţesuturilor în organe şi sisteme de organe.

Subcompetenţe ( pentru profil real) Clasa a X-a  Identificarea ramurilor biologiei.  Stabilirea relaţiilor dintre ramurile biologiei.  Descrierea însuşirilor generale ale organismelor după: tipurile principale, particularităţi, rol.  Interpretarea datelor referitoare la însuşirile generale ale organismelor.  Identificarea postulatelor teoriei celulare. Identificarea substanţelor anorganice şi organice caracteristice celulei.  Recunoaşterea diferitor tipuri de celule şi ţesuturi.  Diferenţierea funcţiilor principale ale organitelor celulare şi ale ţesuturilor.  Compararea structurii diferitor tipuri de organite celulare bimembranare, celule, ţesuturi.  Stabilirea corelaţiei între nivelele de organizare a viului: celule–ţesuturi–organe–sisteme de organe.  Argumentarea semnificaţiei vitale a substanţelor anorganice (apa) şi organice pentru organism.  Planificarea unui mod sănătos de viaţă individual şi social.  Identificarea principalelor unităţi taxonomice.  Diferenţierea caracterelor generale/trăsăturilor distinctive ale organismelor la nivel de regn, filum/încrengătură şi clasă.  Utilizarea unităţilor taxonomice în clasificarea organismelor.
3

Subcompetenţe (pentru profil umanistic)  Identificarea ramurilor biologiei.

III. Sistematica organismelor Sistematica organismelor la nivel de: regn, filum/încrengătură şi clasă cu reprezentanţii de bază.  Virusuri (Virales).  Bacterii (Bacteria).
Ministerul Educaţiei

 Descrierea însuşirilor generale ale organismelor după: rolul metabolismului, creşterii, dezvoltării şi tipuri de reproducere.  Recunoaşterea diferitor tipuri de celule.  Diferenţierea funcţiilor principale ale organitelor celulare şi ale ţesuturilor.  Compararea structurii tipurilor de celule vegetale şi animale.  Stabilirea corelaţiei între nivelele de organizare a viului: celule–ţesuturi– organe–sisteme de organe.  Argumentarea semnificaţiei vitale a substanţelor organice (hidraţi de carbon, lipide, proteine, acizi nucleici) pentru organism.  Planificarea unui mod sănătos de viaţă individual şi social.  Diferenţierea caracterelor generale/trăsăturilor distinctive ale organismelor la nivel de regn, filum/ încrengătură şi clasă.  Recunoaşterea organismelor ce aparţin diferitor regnuri, filumuri/încrengături.
Agenţia de Evaluare şi Examinare

8 din 21 decembrie 2011 nr.Peşti osoşi (Osteichthyes). Poacee. Bazidiomicete (Basidiomycota). Ferigi (Polypodiophyta). Ascomicete (Ascomycota).Monocotiledonate (Liliopsida) – fam. pentru profilul real sunt necesare toate conţinuturile.  Planificarea acţiunilor de ocrotire a organismelor N. Încrengături: Celenterate (Cnidaria): clasa. * Alge brune (Phaeophyta).Oligochete (Oligochaeta).  Regnul Plante (Plantae). La modulul III. Alge roşii (Rhodophyta).  Regnul Animale (Animalia).  Argumentarea rolului organismelor în natură şi în viaţa omului. Artropode (Arthropoda): claseInsecte (Insecta). Crustacee (Crustacea). Păsări (Aves). 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE  Regnul Protiste (Protista): Încrengături: Rizopode (Rizopoda). Filumuri: Muşchi (Bryophyta). Cordate (Chordata): clase. Gimnosperme (Pinophyta). Cestode (Cestoda). Fabacee.  Regnul Ciuperci (Fungi).Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Viermi cilindrici (Nematoda).  Recunoaşterea organismelor ce aparţin diferitor clase de plante şi animale. încrengături şi clase de organisme. *Solanacee. Sistematica organismelor. Angiosperme (Magnoliophyta): clase. Amfibieni (Amphibia). filumuri/încrengături. Dicotiledonate (Magnoliopsida) – fam. Filumuri: Alge verzi (Chlorophyta).  Compararea diferitor regnuri.Turbelariate (Turbellaria). *Viermi laţi (Platyhelmintes): *clase. Filumuri: *Zigomicete (Zygomycota).B. pentru profilul umanist se exclud cele marcate cu semnul * Ministerul Educaţiei 4 Agenţia de Evaluare şi Examinare . *Lamelibranchiate (Bivalvia).  Argumentarea rolului organismelor în natură şi în viaţa omului.Hidrozoare (Hydrozoa). Rozacee. Viermi inelaţi (Annelida): clase .  Compararea diferitor regnuri. 2012 Proces-verbal nr.  Planificarea acţiunilor de ocrotire a organismelor. Mamifere (Mammalia). Flagelate (Zoomastigophora). Reptile (Reptilia). Arahnide (Arachnida). Moluşte (Mollusca): claseGasteropode (Gastropoda). * Ciliate (Ciliophora). clasa a X-a.

 Identificarea componentelor structurale a neuronului. pancreasul).  Clasificarea neuronilor şi a nervilor.etc. memoria.  Afecţiuni ale sistemului nervos.  Compararea tipurilor de neuroni. glucagonul).analizatorul auditiv.  Sistemul nervos central şi sistemul nervos periferic la om.analizatorul cutanat.  Diferenţierea elementelor constitutive ale sistemului nervos central şi funcţiile lor.  Afecţiuni ale analizatorilor la om. gonadele (androgeni şi estrogeni).  Analiza maladiilor endocrine la om în cazul hipo şi hipresecreţiei (glandelor: tiroida. hipofiza. .  Igiena organelor de simţ.  Reflexe.  Clasificarea neuronilor. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE I. a activităţii sistemului nervos vegetativ-simpatic şi parasimpatic.  Diferenţierea elementelor constitutive ale sistemului nervos central şi ale sistemului nervos periferic la om.  Elaborarea programelor de activitate pentru menţinerea stării de sănătate a sistemului nervos la om. 8 din 21 decembrie 2011 nr. arcului reflex.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Reglarea umorală  Sistemul endocrin la om.  Sistemul nervos vegetativ.  Descrierea structurii glandelor endocrine la om. arcului reflex. pancreasul (insulina. 5  Identificarea componentelor structurale a neuronului.  Compararea tipurilor de neuroni.  Structura şi funcţiile analizatorilor la om: .  Procese corticale fundamentale: învăţarea.  Glande endocrine: hipofiza (somatotropina). Ministerul Educaţiei Clasa a XI-a  Interpretarea funcţiei sistemului nervos.  Diferenţierea structurii organelor senzoriale şi a analizatorilor la om (vizual şi auditiv).analizatorul vizual.  Igiena sistemului nervos. III. II.  Interpretarea rolului recepţiei senzoriale în viaţa organismului. 2012 Proces-verbal nr. Recepţia senzorială  Organe senzoriale şi stimuli. . Sistemul nervos  Structura şi funcţiile neuronului.  Argumentarea necesităţii respectării regulilor de igienă pentru activitatea optimă a analizatorilor la om.  Diferenţierea structurii organelor senzoriale şi a analizatorilor la om.  Recunoaşterea analizatorilor ca sisteme de comunicare între organism şi mediul înconjurător.  Analiza maladiilor endocrine la om în cazul hipo şi hipresecreţiei.  Argumentarea necesităţii respectării regulilor de igienă pentru activitatea optimă a analizatorilor la om. tiroida (tiroxina).  Elaborarea recomandărilor pentru profilaxia unor maladii endocrine la Agenţia de Evaluare şi Examinare . a reflexelor condiţionate şi necondiţionate. a reflexelor condiţionate şi necondiţionate.  Propunerea activităţilor de îmbunătăţire a stării proceselor corticale fundamentale la om.  Recunoaşterea topografiei glandelor endocrine la om.  Elaborarea programelor de activitate pentru menţinerea stării de sănătate a sistemului nervos la om.

 Descrierea circulaţiei sangvine la om. inima.  Igiena sistemului respirator  Elaborarea recomandărilor pentru profilaxia unor maladii endocrine la om.  Compararea tipurilor de oase. articulaţii.  Igiena sistemului locomotor V.  Compararea tipurilor de celule sangvine şi a grupelor sangvine. Respiraţia  Sistemul respirator la om. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE  Maladii endocrine la om. pneumonia. a celulelor sangvine şi a grupelor sangvine. Sistemul locomotor şi locomoţia  Sistemul locomotor la om.  Descrierea modalităţilor de acordare a primului ajutor în caz de luxaţii.  Elaborarea unor programe cu norme de igienă a sistemului locomotor.  Recunoaşterea organelor sistemului respirator la om.  Interpretarea relaţiei dintre sistemul osos şi sistemul muscular pentru realizarea locomoţiei. sincopă. 2012 Proces-verbal nr.  Recunoaşterea organelor sistemului respirator la om.  Compararea tipurilor de oase.  Clasificarea afecţiunilor sistemului circulator.  Elaborarea regulilor de igienă a sistemului circulator şi a măsurilor de profilaxie a maladiilor ce se transmit prin sînge.  Igiena sistemului circulator VI.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.  Alcătuirea recomandărilor pentru profilaxia afecţiunilor sistemului locomotor la om. grupele sangvine. fracturi. 6 om. IV.  Analiza particularităţilor unor boli respiratorii(gripa.  Afecţiuni ale sistemului circulator la om.  Elaborarea recomandărilor pentru profilaxia afecţiunilor sistemului locomotor la om.  Descrierea mecanismului respiraţiei la om.  Imunitatea. hemoragie.  Mecanismul respiraţiei.  Descrierea circulaţiei sangvine la om. tuberculoza.  Descrierea acţiunilor de acordare a prim ajutorului în caz de hemoragie. articulaţii şi grupe de muşchi. 8 din 21 decembrie 2011 nr. fracturi.  Compararea vaselor sangvine.  Descrierea modalităţilor de acordare a primului ajutor în caz de luxaţii.  Elaborarea regulilor de igienă a sistemului circulator şi a măsurilor de profilaxie a maladiilor ce se transmit prin sînge.  Afecţiuni ale sistemului locomotor la om.  Recunoaşterea tipurilor de oase ale scheletului uman.  Compoziţia sîngelui.  Afecţiuni ale sistemului respirator.  Argumentarea rolului imunităţii în viaţa organismului. tuberculoza. muşchi.  Fiziologia sistemului locomotor la om. structura şi funcţiile. Circulaţia substanţelor in organism  Sistemul circulator la om: vasele sangvine. entorse. entorse. pneumonia) şi a impactului acţiunii factorilor nocivi asupra sistemului respirator la om. bronşita) şi a impactului acţiunii factorilor nocivi asupra sistemului respirator la om.  Recunoaşterea tipurilor de oase. Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei .  Descrierea acţiunilor de acordare a prim ajutorului în caz de lipotemie.  Analiza particularităţilor unor boli respiratorii (gripa.

8 din 21 decembrie 2011 nr.  Recunoaşterea organelor sistemului excretor la om.  Descrierea particularităţilor structurale şi funcţionale ale acizilor nucleici.  Descrierea particularităţilor structurale şi funcţionale ale acizilor nucleici.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului digestiv (gastrita.  Propunerea unor modalităţi de profilaxie a maladiilor sexualtransmisibile.  Analiza consecinţelor dereglării funcţionării rinichilor la om.  Descrierea funcţiilor organelor digestive la om.  Identificarea unor maladii sexual-transmisibile.  Recunoaşterea organelor sistemului digestiv la om. dizenteria. genotip. Agenţia de Evaluare şi Examinare .  Igiena sistemului reproducător.  Descrierea funcţiilor organelor digestive la om. gestaţia şi naşterea la om.  Identificarea elementelor principale ale nefronului.  Argumentarea necesităţii respectării igienii cavităţii bucale. cromozom.  Descrierea unor boli ale sistemului excretor la om.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului excretor la om. Bazele geneticii  Bazele moleculare ale eredităţii.  Acizi nucleici. cromozom.  Propunerea unor modalităţi de profilaxie a maladiilor sexual-transmisibile.  Igiena sistemului excretor. organism homozigot.  Recunoaşterea organelor sistemului reproducător la om. 7  Argumentarea necesităţii respectării igienii sistemului respirator. 2012 Proces-verbal nr.  Recunoaşterea organelor sistemului reproducător la om. organism heterozigot.  Identificarea unor maladii sexualtransmisibile. organism homozigot.  Igiena sistemului digestiv.  Identificarea unor boli digestive. fenotip.  Afecţiuni ale sistemului digestiv. Nutriţia  Sistemul digestiv şi digestia la om. Clasa a XII-a  Definirea noţiunilor de genă.  Replicarea.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului digestiv (gastrita. I.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului excretor la om.  Afecţiuni ale sistemului excretor. dizenteria). 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE VII. Ministerul Educaţiei  Argumentarea necesităţii respectării igienii sistemului respirator. translaţia. genotip. fenotip. VIII. ulcerul). Excreţia  Sistemul excretor şi excreţia la om.  Dezvoltarea postnatală la om.  Recunoaşterea organelor sistemului excretor la om. transcripţia.  Afecţiuni ale sistemului reproducător. Gene.  Descrierea unor boli ale sistemului excretor la om.  Fecundaţia. organism heterozigot.  Analiza specificului regimului alimentar pentru persoane de diferite vîrste.  Bazele materiale ale eredităţii.  Definirea noţiunilor de genă.  Descrierea etapelor principale ale ontogenezei la om. Sistemul reproducător şi reproducerea la om  Sistemul reproducător la om.  Recunoaşterea organelor sistemului digestiv la om.  Argumentarea necesităţii respectării igienii cavităţii bucale. IX.

Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. biotehnologii. Ameliorarea organismelor.  Analiza impactului unor factori mutageni asupra organismelor.  Gametogeneza.  Biotehnologii tradiţionale şi moderne. moştenirea grupelor sangvine. 2012 Proces-verbal nr.  Compararea variabilităţii ereditare şi neereditare.  Interpretarea mecanismelor principale de moştenire a caracterelor ereditare.)  Clasificarea mutaţiilor şi a factorilor mutageni. biotehnologii.  Moştenirea înlănţuită a caracterelor. 8 din 21 decembrie 2011 nr.  Ameliorarea animalelor. rasă.  Analiza impactului unor factori mutageni asupra organismelor. soiuri de plante şi suşe de microorganisme. (Legile mendeliene de transmitere a caracterelor ereditare.  Argumentarea rolului biotehnologiilor tradiţionale şi moderne pentru soluţionarea anumitor probleme ale societăţii. Ministerul Educaţiei Agenţia de Evaluare şi Examinare .  Reproducerea celulară: amitoza.  Moştenirea grupelor sangvine.  Argumentarea necesităţii obţinerii de noi rase de animale.  Interpretarea mecanismelor principale de moştenire a caracterelor ereditare. a tipurilor de mutaţii.(Legile mendeliene de transmitere a caracterelor ereditare. a tipurilor de mutaţii (după substratul afectat).  Identificarea tipurilor de cromozomi. meioza.  Definirea noţiunilor de soi.  Genetica umană.  Legile mendeliene de transmitere a caracterelor ereditare.  Argumentarea necesităţii utilizării metodelor speciale în studiul geneticii umane.  Compararea biotehnologiilor tradiţionale şi moderne.  Descrierea procesului de gametogeneză. 8  Identificarea tipurilor de cromozomi.  Argumentarea necesităţii utilizării metodelor speciale în studiul geneticii umane. Metode de studiu a eredităţii umane.  Ereditatea normală şi patologică la om. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE  Cromozomii.  Compararea biotehnologiilor tradiţionale şi moderne.  Descrierea particularităţilor reproducerii celulare.  Aplicarea legilor eredităţii la rezolvarea problemelor de genetică. mitoza. suşă.  Mutaţii şi factori mutageni.  Propunerea modalităţilor pentru profilaxia bolilor ereditare. moştenirea grupelor sangvine. rasă.  Descrierea metodelor de ameliorare a organismelor.  Definirea noţiunilor de soi. II.)  Clasificarea factorilor mutageni.  Ameliorarea microorganismelor.  Aplicarea legilor eredităţii la rezolvarea problemelor de genetică. suşă.  Argumentarea rolului biotehnologiilor tradiţionale şi moderne pentru soluţionarea anumitor probleme ale societăţii. Biotehnologii  Ameliorarea plantelor. moştenirea caracterelor cuplate cu sexul.  Propunerea modalităţilor pentru profilaxia bolilor ereditare.mitoza.  Moştenirea caracterelor cuplate cu sexul.  Variabilitatea neereditară şi ereditară a organismelor.  Descrierea metodelor de ameliorare a organismelor.  Compararea tipurilor de reproducere celulară: mitoza şi meioza.

degenerări. a succesiunii unui ecosistem. biologia moleculară. idioadaptări.  Analiza factoriilor poluanţi ai ecosistemului/ mediului. idioadaptări.  Direcţiile evoluţiei: aromorfoze.  Analiza factoriilor poluanţi ai ecosistemului/ mediului.  Reprezentarea schematică a relaţiilor trofice din diverse ecosisteme.  Descrierea direcţiilor principale ale evoluţiei: aromorfoze. piramidă ecologică.  Organizarea viului la nivel de populaţie.  Proiectarea acţiunilor de conservare a biodiversităţii vegetale şi animale din diferite ecosisteme.  Planificarea activităţilor de salubrizare a mediului. lanţ trofic. degenerări. biocenoză şi biosferă. Evoluţia organismelor pe Terra.  Descrierea direcţiilor principale ale evoluţiei: aromorfoze. ecosistem.  Clasificarea ecosistemelor.  Compararea diferitor tipuri de ecosisteme.  Compararea diferitor tipuri de ecosisteme.  Planificarea activităţilor de salubrizare a mediului. piramide ecologice.  Identificarea factorilor evoluţiei lumii organice. ecosistem.  Clasificarea factorilor antropogenezei.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 2012 Proces-verbal nr.reţea trofică.  Proiectarea acţiunilor de conservare a biodiversităţii vegetale şi animale din diferite ecosisteme.  Reprezentarea schematică a relaţiilor trofice din diverse ecosisteme. Ecologia şi protecţia mediului  Niveluri de integrare şi organizare a materiei vii.  Identificarea factorilor evoluţiei lumii organice.  Descrierea particularităţilor diferitor niveluri de organizare a materiei vii.  Definirea noţiunilor de populaţie.  Identificarea nivelurilor de integrare şi organizare a viului.  Poluarea ecosistemelor: terestru – aerian şi acvatic şi protecţia lor.  Factorii evoluţiei: variabilitatea ereditară. relaţia cu mediul înconjurător.  Identificarea nivelurilor de integrare şi organizare a viului. idioadaptări.  Analiza dovezilor anatomiei comparate şi ale embriologiei în evoluţia lumii organice. piramidă ecologică. Ministerul Educaţiei 9 Agenţia de Evaluare şi Examinare .  Relaţii trofice: lanţuri şi reţele trofice.  Clasificarea factorilor antropogenezei. IV.  Definirea noţiunilor de populaţie.reţea trofică. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE III. lanţ trofic.  Analiza dovezilor anatomiei comparate.  Clasificarea ecosistemelor. biocenoză.  Dovezile evoluţiei: anatomia comparată.  Ecosisteme naturale şi artificiale.  Echilibrul dinamic în cadrul ecosistemului. selecţia naturală. biosferă. Evoluţia omului  Principiile evoluţiei biologice. biosferă. embriologia. a succesiunii unui ecosistem. degenerări. biocenoză.

Construirea graficelor/ schemelor completării unei serii de termeni. aplicarea legilor şi teoriilor în SE 6. Să aprecieze relaţiile cauzale în baza rezolvării unei situaţii – problemă. legilor şi teoriilor biologice. Înţelegere III. SE 9. Să determine răspunsul/ răspunsurile corecte în baza unei serii de caracteristici. SCE VII. Cunoaşterea noţiunilor. imagini/ unei serii de termeni/ unor scheme. Să reprezinte schematic structuri. procesele şi fenomenele biologice în materialului studiat. Să compare şi să clasifice diverse structuri. Interpretarea şi transpunerea SE 3. scrierea unui conoştinţelor despre fenomene şi procese text. Analiză V. Rezolvare de probleme/ situaţii de probleme Ministerul Educaţiei . baza unui eseu structurat/ completării unui text. metodelor şi procedeelor biologice. Formularea unor judecăţi şi SE 14. Să determine legăturile dintre organisme. Să definească esenţa noţiunilor privind structura şi funcţia. Să aplice corect noţiunile biologice în formularea unor enunţuri. asocieri. validarea soluţiilor/ răspunsurilor/ procese şi fenomene biologice. Analiza comparativă a structurilor. materialelor grafice. SCE III. corelaţia între problemă. biologice. 8 din 21 decembrie 2011 nr. regulile şi teoriile biologice în rezolvarea unor probleme. şi demonstrarea modului de aplicare a SE 7.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. proceselor şi fenomenelor biologice în baza completării unei scheme/ unui tabel. 10 Agenţia de Evaluare şi Examinare II. SE 13. Să identifice erorile ştiinţifice în baza analizei unui fragment de text/ unor analizei unui text. funcţii. fenomenelor. Deducerea concluziilor în baza SE 11. Aplicarea noţiunilor. procese şi fenomene funcţiilor. tabel. concepţiilor. a unui proces de gîndire într-un tot unitar. SCE VI. analizei unor imagini/ scheme. Cunoaştere Standarde curriculare educaţionale SCE I. structurile ce ţin de fenomenele şi procesele biologice prin completarea unui text/ liste de termeni/ scheme/ desen. SE 8. biologice. SE 10. Să estimeze efectele/ consecinţele cu referire la anumite structuri. alcătuirea unei scheme/ unui tabel. Să descrie succint structurile. funcţiile. Să concluzioneze despre esenţa relaţiilor între organisme. anumitor sisteme de organe. SCE V. Să propună o listă de recomandări pentru activităţile de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur. Să sistematizeze şi să interpreteze corect informaţia cu referire la anumite situaţii şi cazuri concrete. SCE II. SE 16. fenomenele şi procesele biologice. Sinteză VI. fenomene biologice. rezolvării situaţiilor – problemă şi SE 12. SCE IV. relevînd relaţia dintre ele. procese şi fenomene biologice în baza unor enunţuri. 2012 Proces-verbal nr. structuri. procese. proceselor. SE 4. SE 2. Standarde de evaluare SE 1. SE 5. funcţii. procese şi fenomene biologice. scheme etc. procese şi fenomene biologice. Aplicare IV. argumentelor în legătură cu o anumită SE 15. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE Standarde curriculare educaţionale (SCE) şi standarde de evaluare (SE) Nivelul cognitiv I. Să elaboreze planuri de acţiuni concrete ce prevăd profilaxia maladiilor elaborarea unor lucrări individuale. organisme. Să identifice noţiunile. Să aplice legile.

2012 Proces-verbal nr. poluării. Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei 11 . respiraţiei. Citeşte descrierea de mai jos şi scrie în spaţiul rezervat despre ce încrengătură de plante este vorba : Sunt organisme pluricelulare.. b) Corpul lor se numeşte _________ . Ea poate fi ____________. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MODELE DE ITEMI Standarde de evaluare SE 1. igienei. Enumeră funcţiile : sîngelui. În ciclul vital predomină gametofitul. Identifică pe desen (vor fi prezentate în test): a) 7 structuri ale celulei vegetale b) structurile sistemului respirator la om. c) Indiferent de pigmenţii din celulă tipul nutriţiei algelor este_________________. b) factorii nocivi pentru scheletul uman. Defineşte noţiunile:celulă. SE 2. Enumeră funcţiile: proteinelor. genotip. care este eliminat de canalele epidermale şi înlesneşte alunecarea în apă. Completează schemele (vor fi prezentate în test) indicînd : a) compoziţia sîngelui.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.Corpul este acoperit cu solzi şi mucus.________________ 3. b) factorii nocivi pentru sistemul nervos. terestre. 2. homeostază 2. Descrie succint esenţa creşterii. Se fixează de substrat cu ajutorul rizoizilor şi nu posedă ţesut conductor. fenotip. meiozei. 1. cu forma corpului hidridinamică. b) structurile sistemului circulator la om. Citeşte descrierea de mai jos şi scrie în spaţiul rezervat despre ce clasă de animale este vorba: Sunt animale acvatice. Defineşte noţiunile: corm. Identifică pe desen (vor fi prezentate în test): a) 10 structuri ale celulei anumale. ____________ şi ____________. Completează spaţiile libere: a) Algele trăiesc preponderent în mediul ____________. structurile ce ţin de fenomenele şi procesele biologice prin completarea unui text/liste de termeni/scheme/desen. 2. poichiloterme. ______________ 3. Completează schemele (vor fi prezentate în test) indicînd: a) clasele de plante cu flori şi cîte un exemplu din fiecare clasă. Să identifice noţiunile. Profil umanistic 1.miopie.nucleului. 1. iar algele_____________ alga ficoxantina. ficatului. c) fazele ciclului vital la ferigă. c) factorii abiotici 4. Algele ______________conţin pigmentul ficoeretrina. c) _________ ____________ reprezintă procesul în care se evidenţiază organismele mai adaptate. plastidelor. c) factori mutageni. b) Larvele amfibienilor respiră prin _________. Să definească. iar amfibienii adulţi prin ________ şi _____________. 3. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 4. fenomenele şi procesele biologice. 3. acizilor nucleici. Descrie succint esenţa fotosintezei. 2. c) fazele ciclului vital la muşchi. explicînd succint esenţa noţiunilor privind structura şi funcţia. Profil real 1. Completează spaţiile libere : a) Amfibienii sunt adaptaţi la modul de viaţă _______________ şi ___________.

 răspîndirea bacteriilor. Fractură 1. Tuberculoză Simptome Tratament SE 4.  rolul pozitiv al insectelor. scrie un eseu structurat (pe o jumătate de pagină) pe tema: a) Diversitatea bacteriilor:  morfologia bacteriilor. Să determine răspunsul/răspunsurile corecte în baza unei serii de caracteristici. funcţiile. Alege şi încercuieşte varianta corectă (CS): Sunt autotrofe bacteriile: a) pneumococii b) bacilii Koh c) cianobacteriile d) lactobacteriile 2. Alege şi încercuieşte variantele corecte (CM): Organismul heterozigot: a) posedă alele diferite ale unei gene b) posedă aceleaşi alele ale unei gene c) segregă în generaţiile următoare d) nu segregă în generaţiile următoare e) formează un tip de gameţi şi formează două sau mai multe tipuri de gameţi Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei 12 .  rolul negativ al bacteriilor. Să descrie succint structurile. În baza algoritmului propus. Alege şi încercuieşte variantele corecte (CM): Ce funcţii îndeplineşte sistemul nervos central? a) reglează şi coordonează locomoţia corpului b) inervează organele interne c) inervează organele de simţ d) asigură activitatea nervoasă superioară 1. procesele şi fenomenele biologice în baza unui eseu structurat/completării unui text. Luxaţie 2. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 1. În baza algoritmului propus.  rolul negativ al insectelor. tabel.Gripă 2.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 3. Alege şi încercuieşte varianta corectă (CS): Proteinele în celulă se sintetizează de către: a) nucleu b) lizozomi c) ribozomi d) plasmalemă 2. Completează tabelul: Afecţiuni ale aparatului Simptome Cauza Profilaxie locomotor 1. Completează tabelul: Denumirea patologiei Cauze respiratorii 1.  formele luptei pentru existenţă. 2.  factorii poluanţi principali antropogeni.  rolul pozitiv al bacteriilor. scrie un eseu structurat (pe o jumătate de pagină) pe tema: a) Diversitatea şi rolul insectelor:  diversitatea insectelor. 2012 Proces-verbal nr. b) Poluarea ecosistemului acvatic:  factorii poluanţi principali naturali. 1. b) Lupta pentru existenţă ca factor al evoluţiei biologice:  noţiune de luptă pentru existenţă. 2.

2012 Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. substituind cuvintele evidenţiate cu cele corecte. trifoiul alb 7. Să aplice corect noţiunile biologice în formularea unor enunţuri. funcţii. completării unei serii de termeni. Corelează. intestinul subţire.participă la sinteza proteinelor 2. Să sistematizeze. din. ribosomii 3. deoarece au saci aerieni 1. procese şi fenomene biologice în baza unor enunţuri. asocieri. dacă partea a doua explică prima parte. ciocănitoarea 3. unind prin săgeţi. ambele adevărate. 2. 2. feriga comună 2. DA NU Circulaţia sanguină la păsări este dublă. 3. bacterii azotfixatoare ___b) organisme heterotrofe 2. şi „Nu”. Încercuieşte „Da”. formulează enunţuri care să caracterizeze bivalvele: a) respiraţie traheală – branhială – pulmonară b) sistem circulator deschis – sistem circulator închis c) sistem nervos ganglionar – sistem nervos tubular – sistem nervos difuz SE 6. interpretînd corect informaţia ce ţine de anumite structuri. localizarea procesului. Scrie în faţa literelor din coloana A cifrele corespunzătoare din coloana B. sistemul digestiv. alcătuită din două părţi. A B ___a) organisme autotrofe 1. Scrie un enunţ ce reflectă particularităţile sistemului digestiv. Scrie afirmaţia corectă. utilizînd următoarele cuvinte şi îmbinări de cuvinte: condiţiile obligatorii. dacă ea este falsă. DA NU Păsările sunt animale homeoterme. iar coloana B – exemple. mitocondriile 2. alcătuirea unei scheme sau a unui tabel. Citeşte afirmaţiile de mai jos. implicate în fotosinteză 2. stejar 5. este. Scrie un enunţ ce reflectă particularităţile fotosintezei. Citeşte afirmaţia de mai jos. scrierea unui text. şi „F”. stomac. alcătuită din două părţi. hribul mare 8. Explică printr-o frază de ce ai încercuit „Nu”. 1. dacă partea a doua explică prima parte. formulează enunţuri care să caracterizeze virusurile: a) structură celulară – structura acelulară b) compuşi din proteine şi lipide – compuşi din proteine şi acizi nucleici – compuşi din lipide şi acizi nucleici c) au semnificaţie doar negativă – a semnificaţie doar pozitivă – au semnificaţie atît negativă. Încercuieşte „Da”. dacă partea a doua nu o explică. şi „Nu”. Încercuieşte „A”. faringe. organitele celulei din coloana A cu funcţiile respective din coloana B: A 1. deoarece au inima formată din patru camere. dacă afirmaţia este adevărată. ciuperca de iască 4. 1. cavitate bucală.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Explică printr-o frază de ce ai încercuit „Nu”. etapele. Citeşte afirmaţia de mai jos. intestinul gros. muşchiul de pămînt 6. dacă partea a doua nu o explică. scheme etc.îndeplineşte funcţia energetică 3. cît şi pozitivă 1. utilizînd următoarele cuvinte şi îmbinări de cuvinte: format. Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei 13 . plastidele B 1. ambele adevărate. Folosind corect îmbinările de cuvinte de mai jos. Folosind corect îmbinările de cuvinte de mai jos. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 5. Coloana A conţine grupele principale de organisme dintr-o biocenoză. substanţe finale. esofag. substanţele necesare.

Scrie afirmaţia corectă. procese şi fenomene biologice în baza completării unei scheme/unui tabel. regulile şi teoriile biologice în rezolvarea unor probleme. Determină cîte nucleotide guanilice se află în acest fragment. A F Aparat circulator deschis posedă : musca. Prezintă într-o schemă: a) ciclul de dezvoltare a teniei boului.). b) rizoizi şi rădăcină. Un fragment de ADN conţine 720 de nucleotide adenilice şi timidilice. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 3. melcul. 1. ceea ce constituie 48% din numărul total de nucleotide. grupa I sangvină? 1. c) structura unei biocenoze. 2. 1. Să reprezinte schematic structuri. 14 Agenţia de Evaluare şi Examinare . culoarea neagră a părului domină culoarea cafenie. Să aplice legile. Citeşte afirmaţiile de mai jos.a. b) etapele lucrului inimii. Ministerul Educaţiei 1. SE 7. A F La acţiunea sistemul nervos vegetativ simpatic se observă micşorarea diametrului pupilei ochiului omului. A F Simetrie bilaterală a corpului posedă planaria. procese. dacă afirmaţia este adevărată. planaria. La cîini. SE 8. determină asemănările şi deosebirile dintre: a) insecte şi arahnide.34 nm. iar masa lui moleculară constituie 345 u. determină asemănările şi deosebirile dintre: a) amfibieni şi reptile. hidra. A F Reflexele condiţionate sunt rezultatul unor conexiuni temporale stabilite între acţiunea unui excitant extern sau intern şi o anumită funcţie a organismului. Care este probabilitatea naşterii unui fecior sănătos. 1. fenomene biologice. Folosind modelul propus (va fi prezentat în test). 8 din 21 decembrie 2011 nr. dar au un fecior bolnav de hemofilie. b) tipurile de sensibilitate la plante.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Să compare diverse structuri. rîma. b) miopie şi hipermetropie. c) etapele principale în dezvoltarea unei insecte. substituind cuvintele evidenţiate cu cele corecte.La ce procent de căţeluşi cu păr negru. c) ereditate şi variabilitate.m. analizei unor imagini/unor scheme. dacă ea este falsă. 1.Ambele perechi de gene sunt amplasate pe cromozomi neomologi. Încercuieşte „A”. iar părul scurt-pe cel lung. lungimea şi masa lui moleculară (un ucleotid are în lungime circa 0. şi „F”. Părinţii au grupele II şi III sangvine. cu grupa IV sangvină. Folosind modelul propus (va fi prezentat în test). ambii nu manifestă hemofilie. c) ecosistemele naturale şi cele artificiale. 2012 Proces-verbal nr. organisme. scurt ne putem aştepta de la încrucişarea a doi cîini heterozogoti după ambele caractere? SE 9. Prezintă într-o schemă: a) ciclul de dezvoltare a viermelui – de – gălbează.

Analizează imaginile (vor fi prezentate în test) şi răspunde la întrebări: a) Ce organisme/ procese/ fenomene/ etc. cianobacteriile. ele posedă o capacitate de autoreglare sporită şi în ele se exclude acţiunea selecţiei naturale. Să identifice erorile ştiinţifice în baza analizei unui fragment de text/unor imagini/ unei serii de termeni/unor scheme. 3 …) asemănări dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. De exemplu. sunt reprezentate? b) Scrie nu mai puţin de 2 (3. 3 …) asemănări dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. Citeşte textul de mai jos şi identifică greşelile ştiinţifice comise intenţionat. Ministerul Educaţiei 15 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 1. 3. Agroecosistemele sunt create şi menţinute de om. 3 …) deosebiri dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. e) etc. Selectează cuvîntul care nu se încadrează în grupul tematic şi explică de ce l-ai separat: Eritrocite. celula drojdiei. cianobacteria. melcul. În condiţii de stres se intensifică sinteza hormonilor din zona corticală a suprarenalelor. 2012 Proces-verbal nr. racul de rîu. eritrocite. Clasifică tipurile de celule enumerate mai jos în două grupe. 3. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 1. c) Enumeră 1 (2. fenomene biologice. piţigoi. 4 …) asemănări după care ai identificat organisme/ procese/ fenomene/ etc. Clasifică organismele enumerate mai jos în două grupe. conform apartenenţei la procariote şi eucariote: Drojdia de bere. 2. ale cambiului. leucocite. Analizează imaginile (vor fi prezentate în test) şi determină greşelile ştiinţifice comise intenţionat. Scrie în spaţiile rezervate enunţurile corecte. Să determine legăturile dintre organisme/procese. bacteriile. Selectează cuvîntul care nu se încadrează în grupul tematic şi explică de ce l-ai separat: Zebră. musculare. 1. d) Enumeră 1 (2. SE 11. d) Enumeră 1 (2. euglena. rîma. celule adipoase. algele brune. după prezenţa sau lipsa peretelui celular: epiteliale. Analizează imaginile (vor fi prezentate în test) şi răspunde la întrebări: a) Ce organisme/ procese/ fenomene/ etc. Scrie în spaţiile rezervate enunţurile corecte. 3 …) deosebiri dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. 4 …) asemănări după care ai identificat organisme/ procese/ fenomene/ etc. e) etc. trombocite 2. sunt reprezentate? b) Scrie nu mai puţin de 2 (3. Analizează imaginea (va fi prezentată în test) şi determină greşelile ştiinţifice comise intenţionat. În consecinţă. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 10. cîrtiţă. 2. 1. ale scoarţei copacului. miocite. triton. c) Enumeră 1 (2. 2. Secreţia hormonilor poate fi influenţată de mai mulţi factori. excesul de glucide în sînge stimulează secreţia hormonului somatotrop . Citeşte textul de mai jos şi identifică greşelile ştiinţifice comise intenţionat.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. sintetizat de către pancreas. pinul. celulele unghiei.

Estimează consecinţele lipsei reflexelor condiţionate. 1. În rezultatul scurgerii de petrol în Golful Mexic. În rezultatul incendiilor a fost distrusă fîşia de pădure. 1. Utilizaţi cel puţin cîte 5 denumiri de plante şi animale. Într-o tabără de vară. cel puţin cinci măsuri. pentru profilaxia maladiilor infecţioase ale aparatului respirator. În liceul în care studiezi s-au depistat trei cazuri de meningită. 2. În spaţiul rezervat scrieţi un eseu. 1. corelaţia între procese şi fenomene biologice. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 12. Întocmeşte o listă de reguli (nu mai puţin de 3) pentru prevenirea scoliozei. a unui proces de gîndire într-un tot unitar. pe plajă un elevi a simţit vertij. Estimează consecinţele lipsei procesului de hematopoieză. Să estimeze efectele/consecinţele ce ţin de anumite structuri. pentru a-i acorda primul ajutor? 1. 2012 Proces-verbal nr. În spaţiul rezervat scrieţi un eseu. SE 16. SE 13. Ministerul Educaţiei 16 Agenţia de Evaluare şi Examinare . dureri de cap.Să elaboreze planuri de acţiuni concrete ce prevăd profilaxia maladiilor anumitor sisteme de organe. elucidînd cum se va modela componenţa cantitativă şi calitativă a sistemului ecologic dat. Să concluzioneze despre esenţa relaţiilor între organisme. 2. Enumeră cel puţin 3 recomandări pentru menţinerea sistemului respirator sănătos. 8 din 21 decembrie 2011 nr. SE 14. Enumeră 3 masuri de profilaxie împotriva maladiilor sistemului circulator. funcţii. elucidînd cum se va modela componenţa cantitativă şi calitativă a sistemului ecologic dat. 1. Utilizaţi cel puţin cîte 3 denumiri de plante şi animale. s-a înroşit la faţă. Să aprecieze relaţiile cauzale în baza rezolvării unei situaţii-problemă.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. procese şi fenomene biologice. Elaborează proiectul unei campanii de profilaxie a maladiilor pulmonare pentru un public adolescent. 1. Enumeră cel puţin 5 recomandări pentru menţinerea tractului digestiv sănătos. În Europa este anunţat codul galben referitor la răspîndirea infecţiei virale a gripei A1H1. Propune o listă de măsuri (nu mai puţin de 5) pentru excluderea riscului aplicării biotehnologiilor moderne. la mare. de la marginea unei rîpe. 1. 1. Elaborează proiectul unei campanii de profilaxie a maladiilor gastrointestinale pentru un public adolescent. Elaboraţi un plan de acţiune. SE 15. a fost distrus echilibrul acestui ecosistem. Ce acţiuni vei întreprinde în acest caz . Să propună o listă de recomandări pentru activităţile de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur. 1. Ce vei întreprinde pentru a nu te îmbolnăvi? 1. la preşcolari.

Stomac cu patru camere posedă animalele unguligrade imparicopitate. conform cifrelor. 6 3. referitor la glandele numerotate cu cifrele 3 şi 6 cîte o maladie şi o consecinţă. la solicitare. Caracteristic larvei amfibienilor este inima cu două camere şi aparatul circulator dublu. 0 1 1. 6 maladia consecinţă Hiperfuncţia glandei nr. b) Scrie. Penele păsărilor sunt modificarea ţesutului conjunctiv. a) hematopoieza Scor L 0 1 2 3 b) animale didermice (diblasterice c) rudimente a) Completează legenda respectivă cu denumirile a 5 glande.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Itemi d/o Defineşte. 2 3 4 5 2. în cazul hipofuncţiei şi hiperfuncţiei. Ministerul Educaţiei 17 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MODEL DE TEST Profil real Nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 2012 Proces-verbal nr. Subliniază-le. a) 2. 3 maladia consecinţă 3. noţiunile biologice: 1. în spaţiul rezervat. În partea a doua a frazelor afirmative de mai jos sunt comise erori ştiinţifice. L scriind variantele corecte ale propoziţiilor în spaţiile rezervate. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 b) Hipofuncţia glandei nr.

Numeşte elementele figurate 2. B 1. 0 1 Aromorfoză. а) începe în ventriculul drept/ începe în ventriculul stîng b) sîngele intră în aortă/ sîngele intră în artera pulmonară c) capilarele la nivelul plămînilor/ capilarele la nivelul organelor din corp d) circulă prin vene sînge venos/ circulă prin vene sînge arterial e) se termină în atriul drept/ se termină în atriul stîng Rolul circuitului mare: 7. 6 7 8 c) A F Varza. Mai jos. Scrie cîte o funcţie a celulelor din imagine 3. 2. în care sunt arătate elemente figurate a sîngelui la om. Indică caracteristicile structurale. care determină funcţiile lor Citeşte afirmaţiile de mai jos. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Subliniază îmbinările de cuvinte corecte din fiecare serie. Analizează imaginile А şi В. 2012 Proces-verbal nr. aparatul 2 circulator de tip închis. substituind cuvintele evidenţiate. a) A F La muşchi în ciclul de dezvoltare domină sporofitul. este un lăstar modificat. L 0 1 2 3 4 5 6 Ministerul Educaţiei 18 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Completează tabelul de mai jos cu răspunsurile necesare la indicaţiile solicitate. corpul turtit la cambulă. dacă afirmaţia este falsă. degenerarea. 5. 6.exemplu 1 – exemplu 2. d) A F Progresul biologic duce la extinderea arealului. scrie în spaţiile rezervate afirmaţia corectă. idioadaptarea. A L 0 1 2 3 4 5 6 L 0 1 2 3 4 b) A F Din contopirea oosferei cu un spermatiu rezultă endospermul seminţei plantelor 5 monocotiledonate.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 3 1. respectînd următoarea L consecutivitate: direcţia evoluţiei . formînd triade. tenia boului. broasca ţestoasă de ocean. în spaţiul rezervat scrie rolul circuitului mare. la finele primului an de viaţă. Încercuieşte litera A dacă afirmaţia este adevărată şi litera F. reducerea numărului de specii şi crearea unor habitate noi. fotosinteza. fiind o plantă adultă. căpuşa scabiei. ce caracterizează circuitul mare a sîngelui. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 4. Dacă ai încercuit litera F. Grupează noţiunile/ îmbinările de cuvinte. 3.

caracteristice pentru celulele procariote a) glicocalix b) lizozomi c) nucleol d) nucleoid e) ribozomi f) mitocondrii g) perete celular h) mezozomi 3. Alege şi încercuieşte varianta (CS) corectă sau variantele (CM) corecte: 1. d) de protecţie. 10. rîu 3. CM Structurile. Părţile corpului (regiunile) 2. pădure 5. b) meristematic. D. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L 0 1 2 3 4 5 6 7 L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 11. c) mecanic. 2.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Numărul perechilor de membre 3. în spaţiile rezervate. A B C D Rădăcina Albinism Gonadele Grîul Tulpina Daltonism Tiroida Orezul Floarea Fenilcetonurie Hipofiza Porumbul Frunza Polidactilie Suprarenalele Secara A. 9. lanţ trofic din 5 sau mai multe verigi Selectează cuvintele care nu se încadrează în grupul tematic. Ministerul Educaţiei L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Dezvoltarea postembrionară (tipul) 5. Coloana I Coloana II A. CS Ce tip de ţesut este cambiul ? a) conducător. subliniindu-le. păstrează echilibrul numeric autonom B. obligatoriu . C. Argumentează printr-o frază despre decizia selectării. monocultura 2. iar coloana II – descrieri şi exemple de organisme. B. Înscrie în spaţiul rezervat după noţiunile coloanei I cifrele corespunzătoare din coloana II. Ecosistem natural: 1. Ecosistem artificial: 4. Tipul aparatului respirator 4. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 8. 2012 Proces-verbal nr.îngrijirea de către om 7. Completează tabelul ce urmează. Clasa Coloana I conţine denumirea tipului de sistem ecologic. indicînd trăsăturile distinctive ale animalelor nevertebrate şi clasele din care fac parte. Nr Trăsături Racul de rîu Albina 1. CM Pentru cloroplaste nu sunt adevărate afirmaţiile: a) sunt organite bimembranare b) sunt localizate în celula vegetală c) participă la sinteza ATP d) necesită pentru activitate oxigenul absorbit din mediu e) necesită pentru activitate molecule de apă f) eliberează în rezultatul activităţii sale oxigen în mediu g) sunt active numai la întuneric h) în ele se scindează glucoza. 8 din 21 decembrie 2011 nr. numărul redus al saprofiţilor 6.

sacrală la micţiune. 4. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13. 3. 2. cu ochi căprui şi daltonic. Cauza: Metodă de profilaxie: Ministerul Educaţiei 20 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Amfibienii şi Mamiferele.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Asemănări 1. 2. 3. Diagnosticul pus de medici este – calculoza renală. cu ochi albaştri (tatăl ei a fost daltonic) s-a căsătorit cu un bărbat. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Rezolvă problema: Culoarea căpruie a ochilor domină culoarea albastră. iar daltonismul este determinat de gena recesivă. O femeie sănătoasă. a) Calculoza renală este L 0 1 2 3 4 5 6 7 b) Cauzele posibile şi profilaxia lor: 1. Cauza: Metodă de profilaxie: 3. cu ochi de culoare căpruie. localizată în cromozomul X. iar în urina lui sunt depistate elemente figurate ale sîngelui. Pe spaţiile rezervate mai jos notează: ce se subînţelege prin calculoză renală? Scrie trei cauze posibile ale apariţiei acestei patologii şi pentru fiecare cauză . Compară după 4 asemănări şi 4 deosebiri (indicînd criteriile). Deosebiri Amfibieni Criterii Mamifere 1. 4. mama căruia era sănătoasă şi avea ochi albaştri. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 14 Pacientul X simte dureri acute în regiunea lombaro . Cauza: Metodă de profilaxie: 2. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 12.cîte o metodă de profilaxie. 2012 Proces-verbal nr. Determină probabilitatea naşterii copiilor sănătoşi.

0 p Pentru fiecare denumire corectă a glandei -1 p Pentru fiecare denumire corectă a maladiei -1 p Pentru fiecare consecinţă corectă -1 p Pot fi prezentate şi alte consecinţe. 9.suprarenalele. a) 1-epifiza. 2-hipofiza.L Răspunsul este incorect . Notă Pot fi prezentate definiţiile în mod diferit.simplu 1. 3 p. Corect . Răspunsul lipseşte .0 p Pentru fiecare triadă corectă şi completă – cîte 1p Pentru triada incompletă sau nerespectarea consecutivităţii. 6 p.epitelial 3. indică asemănările dintre diferite grupe de organisme.procesul de formare a elementelor figurate (celulelor sanguine) la nivelul măduvei roşii osoase. Stomac cu patru camere au animalele unguligrade imparicopitate. căpuşa scabiei. 9 p. 3 (tiroida)  maladia – boala lui Bazedov  consecinţă – intensificarea metabolismului. important este sensul corect. aromorfoza – fotosinteza .0 p Pentru fiecare cuvînt corect subliniat1p Pentru fiecare substituire corectă . stare permanentă de oboseală şi foame 1. 3. 5. 8. PuncBarem item taj Răspunsul lipseşte . degenerarea – tenia boului. 2.broasca ţestoasă de ocean.L Răspunsul este incorect . 2. Penele păsărilor sunt modificarea ţesutului conjunctiv.L Răspunsul este incorect . b) animale didermice –posedă în structura corpului 2 foiţe embrionare: ectoderm şi endoderm. Răspunsul este incorect . eliminarea glucozei prin urină. c) rudimente – organe care şi-au pierdut semnificaţia anterioară.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. idioadaptarea – corpul turtit la cambulă . b) Hipofuncţia glandei nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr.testiculele. Corect . de ex. celenteratele. un strat gelatinos.paratiroidele.paricopitate 2. Caracteristic larvei amfibienilor este inima cu două camere şi aparatul circulator dublu. 6.aparatul circulator de tip închis. Răspunsul lipseşte . 3 p. Ministerul Educaţiei 21 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Hiperfuncţia glandei nr.0 p Pentru fiecare răspuns corect -1p Răspuns aşteptat a) hematopoieza .0p. între ele – mezoglia. 3-tiroida. 2012 Proces-verbal nr. 4. 3.L 1. 4-timusul. Corect .1p Răspunsul lipseşte . 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE BAREM DE NOTARE Profil real Nr.pancreasul. 6 (pancreasul)  maladia – diabetul zaharat  consecinţă – creşterea cantităţii de glucoză în sînge. 7-ovarele. Alte variante de evaluare nu se admit.

torace. A. Denumirea Eritrocit 2.L Răspunsul este incorect .4. abdomen 1. Caracteristicile structurale. 8 p. Răspunsul lipseşte .L Răspunsul este incorect . Dezvoltarea Directă Indirectă. a) începe în ventriculul stîng b) sîngele intră în aortă c) capilarele la nivelul organelor din corp d) circulă prin vene sînge venos e) se termină în atriul drept Rolul: transportă O2 şi substanţe nutritive spre celule şi asigură eliminarea produselor nedescompuse Nr Trăsături Racul de rîu Albina Părţile corpului (regiunile) Cefalotorace şi Cap.5.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.6 Leucocit de protecţie capabile de fagocitoză Se admit şi alte formulări a răspunsului.7 B.0 p Pentru fiecare cifră corectă – 1 p Dacă la răspunsurile corecte este un răspuns în plus. 6. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 5.L Răspunsul este incorect .L Răspunsul este incorect . atunci din punctajul total se scade 1 punct. abdomen Perechi de membre 5 perechi 3 perechi 2.0 p Pentru încercuirea variantei A . 8 din 21 decembrie 2011 nr. Tipul aparatului respirator Branhial Traheal 3.cîte1p 1.1p.0 p Pentru completrea corectă a fiecărei rubrici cu trăsăturile necesare . 8. Conţin hemoglobina care determină funcţiile lor a) F – La muşchi în ciclul de dezvoltare domină gametofitul b) F – Din contopirea oosferei cu un spermatiu rezultă embrionul seminţei plantelor monocotiledonate c) A d) F – creşterea numărului de specii şi crearea unor habitate noi. (prin 4. 7. 10 p. 6 p.L Răspunsul este incorect . Ecosistem artificial: 1. Răspunsul lipseşte . 9.0 p Pentru fiecare răspuns corect în tabel cîte 1 p Răspunsul lipseşte . subliniată corect . Ecosistem natural: 2. 7 p.0 p Pentru fiecare îmbinare de cuvinte. Răspunsul lipseşte . postembrionară (tipul) metamorfoză completă) Clasa Crustacee Insecte 5. 6 p.cîte 1p Pentru indicarea corectă a rolului circuitului mare .3.2 p Pentru încercuirea variantei F. 2012 Proces-verbal nr. Funcţiile celulelor transportul О2 şi СО2 3. Ministerul Educaţiei 22 Agenţia de Evaluare şi Examinare . dar fără explicaţie – 1 p Pentru încercuirea variantei F şi pentru explicaţia corectă – 2 p Răspunsul lipseşte .

Pentru indicarea datelor problemei . Pentru calcule . celelalte sunt glande endocrine. cu ochi de culoare căpruie este de 25% Ministerul Educaţiei 23 Agenţia de Evaluare şi Examinare . D. atunci din punctajul total se scade 1 punct. aY ♂ ♀ aXD aXD aXd aXd AX aXd AY aY Dacă la răspunsurile corecte este un răspuns în plus. h Pot fi prezentate şi alte explicaţii logice. prin evidenţiere . d. 8 p.x% Răspuns: Probabilitatea naşterii copiilor sănătoşi.100% 4 A-XD -------. 2012 Proces-verbal nr. d. Pentru indicarea formelor parentale feminine . Pentru indicarea cerinţei .0 p Pentru fiecare cuvînt selectat şi subliniat corect . Pentru răspuns . B – daltonism – boală genetică heterozomală. celelalte sunt autozomale. Pentru completarea grilajului .1 p. 12 10 p.0 p Pentru fiecare răspuns corect . d G : ♀ aX aX aX aX d. CM – c. Pentru indicarea formelor parentale masculine . CS – c 2. g. C – gonadele – glande mixte. Răspunsul lipseşte . g. PP : ♀ aaXDXd x ♂ AaXdY D. Este obligatorie oformarea corectă a rezolvării problemei AaXDXd aaXDXd D d AaX X aaXDXd AaXd Xd aaXd Xd d d AaX X aaXd Xd fete AaXDY aaXDY D AaX Y aaXDY AaXdY aaXdY d AaX Y aaXdY băieţi 16 -------------. CM – d.organ generativ. 8 din 21 decembrie 2011 nr.pai. Pentru analiza datelor din grilaj. Pentru indicarea gameţilor masculini 1 p. celelalte sunt organe vegetative ale plantei. Pentru indicarea gameţilor feminini -1p. e.1 p.1 p.L Răspunsul este incorect .1 p.1 p.1p A – floarea .1 p. A II-a variantă: porumbul conţine în tulpină măduvă.1 p. Răspunsul lipseşte .L Răspunsul este incorect . Rezolvare greşită – 0 p. D: I variantă: porumbul – este plantă cu flori unisexuate. Răspunsul lipseşte – 0 p. 1.cîte 1 p 11 9 p. d. iar celelalte plante au tulpina .Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. numai cu secreţie internă. G : ♂ AX aX AY. h 3. celelalte sunt cu flori bisexuate.1 p. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 10.1p Pentru fiecare explicaţie .

Evoluţia organismelor pe Terra.5 % 10. analiză şi sinteză 1 item 1 item 1 item 2 itemi 1 item 1 item 1 item 40 % Rezolvare de probleme/ situaţii de probleme 1 item 1 item 1 item 30 % Total 9% 7.2 % 16. 4. Bazele geneticii. 5.B. plante. Total .8 % 10. Ministerul Educaţiei 24 Agenţia de Evaluare şi Examinare . bacterii. protiste. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MATRICEA DE SPECIFICAŢII Profil real Niveluri cognitive Conţinuturi 1. 6. ciuperci. 3. 2. 7. Ecologia şi protecţia mediului. Sistematica organismelor: animale.5 % 100 % N. Ameliorarea organismelor. 8 din 21 decembrie 2011 nr.Organizarea celulară a organismelor. La nivelul III – rezolvare de probleme/ situaţii de probleme. Însuşiri generale ale organismelor. 2012 Proces-verbal nr.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 1 item poate fi formulat şi la conţinutul 7.5 % 7.251 ore Cunoaştere şi înţelegere 2 itemi 1 item 30 % Aplicare. Sistematica organismelor: virusuri. Procese şi sisteme vitale.5 % 38.

2 c) Explică 2 funcţii. din sporii germinanţi apar filamente verzi. Item Explică esenţa noţiunilor: a) hemoliza b) scolioză Scor L 0 1 2 3 4 5 6 c) homozigot a) Completează legenda respectivă cu denumirile a 5 organe ale sistemului digestiv. pe care le îndeplineşte organul cu nr._____________________________________________________________ Ministerul Educaţiei 4._____________________________________________________________ 3. 5 6 c) Organele respiratorii ale moluştelor acvatice sunt _______________. conform cifrelor._____________________________________________________________ 2. 8 d) La muşchi. 4 a) 2. 2 3 b) În alcătuirea corpului arahnidelor se evidenţiază regiunile: ____________________ şi 4 _______________________. e) La ferigi. 8 din 21 decembrie 2011 nr. L 0 a) Aparatul circulator la rîmă este de tip ______________. iar ale celor terestre 7 ______________.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. b) Scrie denumirea substanţelor organice ce sunt descompuse în organul cu nr. în ciclul vital sunt prezente 2 generaţii. Enumeră în spaţiul rezervat 4 funcţii ale glandei tiroida: 1. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MODEL DE TEST Profil umanistic Nr 1. 2012 Proces-verbal nr. iar sistemul nervos la hidră este 1 de tip ________________. dintre care predomină ____________________ . L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 b) Substanţele organice: c) 2 funcţii: Completează spaţiile libere pentru ca enunţul să fie adevărat: 3._____________________________________________________________ 4. L 0 1 2 3 4 25 Agenţia de Evaluare şi Examinare . numite ________________.

2 2. 4. fecundaţia dublă la angiosperme. Grupează noţiunile/ îmbinările de cuvinte. reducerea rădăcinii la plantele parazite. 8 din 21 decembrie 2011 nr. lipsa ochilor la rîmă. aromorfoza. L 0 1 2 3 Tipul fecundaţiei 2. 1. scrie în spaţiile rezervate afirmaţia corectă. după temperatura 8 corpului Folosind modelul propus mai jos. dacă afirmaţia este adevărată şi litera F. Tipul organismului. 3.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. d) A F Pancreasul este o glandă cu secreţie internă. Încercuieşte litera A. degenerarea. 7. c) A F Somatotropina sau hormonul de creştere e secretat de glanda hipofiza. 3 3. 4 5 Tegumentul 3. Completează tabelul ce urmează. Citeşte afirmaţiile prezentate. 8. Nr Trăsături Broasca de lac Porumbelul Organele respiratorii 1. indicînd trăsăturile distinctive ale animalelor vertebrate. 2. formînd triade. 2. 3. Ministerul Educaţiei 26 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 0 1 Asemănări: 1. substituind cuvintele evidenţiate. idioadaptarea. compară după 3 asemănări şi 4 deosebiri (indicînd L criteriile). 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 5. membrana interdigitală la păsările acvatice. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 L 0 1 2 3 6. respectînd următoarea consecutivitate: direcţia evoluţiei – exemplu 1 – exemplu 2 Inima patrucamerală. Dacă ai încercuit litera F. 6 7 4. sindromul Turner şi sindromul Klinefelter. dacă este falsă. b) A F Funcţia lizozomilor constă în asigurarea digestiei intracelulare. 4 5 Deosebiri: 6 Sindromul Turner Criterii Sindromul Klinefelter 7 1. 2012 Proces-verbal nr. ascarida omului. a) A F În rezultatul mitozei se obţin 2 celule haploide.

după fenotip şi genotip. dacă se ştie. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 9. Un selecţionar a încrucişat un mascul cu blană albă şi pufoasă (heterozigot) cu o iepuroaică de casă cu blană neagră (heterozigot) şi netedă. Ciuperci 7. formă acelulară 4. caracteristice pentru celulele eucariote vegetale: a) mezozomi b) ribozomi c) lizozomi d) centrioli e) nucleol f) nucleoid g) perete celular h) glicocalix Ministerul Educaţiei L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 Agenţia de Evaluare şi Examinare . iar coloana II – caracteristicile lor. Coloana I Coloana II A. Ce urmaşi vor apărea în rezultatul încrucişării. Protiste 5. Alege şi incercuieşte varianta (CS) corectă sau variantele (CM) corecte: 1. Înscrie în spaţiile rezervate după noţiunile coloanei I cifrele corespunzătoare din coloana II. Virusuri 1. CM Structurile. hife C. formă pluricelulară B. CM Pentru celule cu bastonaşe sunt adevărate afirmaţiile: a) reacţionează la lumina foarte slabă b) se găsesc în coroidă c) sunt celule fotoreceptoare d) au sensibilitate la diverse culori e) reacţionează la lumina puternică f) sunt mai puţine la număr faţă de celule cu conuri g) se găsesc în retină h) sunt mai multe la număr faţă de celule cu conuri 3. CS Organul din cavitatea abdominală cu rol în secreţia bilei este: a) ficatul b) pancreasul c) intestinul subţire d) vezica biliară 2. coci D. virion 8. 10.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Bacterii 3. Coloana I conţine grupe de organisme. stigma Rezolvă problema: Iepurii de casă pot avea blană pufoasă (caracter dominant) sau netedă. vacuolă contractilă 6. 2012 Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. vibrion 2. că blana neagră domină asupra blănii de culoare albă? L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.

Insectele au 4 perechi de membre articulate. În frazele de mai jos sunt comise erori ştiinţifice. consumatori şi 8 dăunători. Lanţul trofic în componenţa sa are 3 elemente de bază: producători. intenţionat. Ce prezintă factorul mutagen? 1 2 3 2. În rezultatul cutremurului în Japonia a avut loc un accident la centrala atomoelectircă. Selectează cuvintele care nu se încadrează în grupul tematic şi argumentează mai jos printro frază (pentru fiecare cuvînt selectat) de ce le-ai separat. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 B.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 0 1 1. ce pot apărea în rezultatul acestui accident. L Răspunde la următoarele întrebări: 0 1. D. Subliniază-le şi în spaţiile L rezervate scrie variantele corecte. iar 5 arahnidele pot avea respiraţie pulmonară sau traheală. 2012 Proces-verbal nr. 14. 8 din 21 decembrie 2011 nr. A Ţesut epitelial Ţesut conjunctiv Ţesut mecanic Ţesut muscular A. 4. Crustaceele posedă respiraţie branhială. Prezintă părerea proprie cu referire la esenţa a 2 manifestări a mutaţiilor. 6 7 3. insectele – numai respiraţie pulmonară. C. Ce factor mutagen s-a pronunţat în Japonia şi din ce grup de factori face parte? 4 5 3. Ministerul Educaţiei 28 Agenţia de Evaluare şi Examinare . B Aparat Golgi Lizozomi Mitocondrii Vacuole C Eritrocite Osteocite Trombocite Leucocite D Inversie Transcripţie Translocaţie Duplicaţie 13. 2 3 4 2. Organele analoage au origine comună şi un plan diferit de organizare. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 12.

2.cîte 1p. c) branhiile. Pentru răspuns parţial . 4 4 p. Pentru fiecare explicaţie corectă . care în genotipul său are două alele identice. d) La muşchi – protoneme. 5.individ. triiodotironina.boală care constă în deviaţia laterală a coloanei vertebrale. e) La ferigi. 3 – ficat. proteinelor şi glucidelor. 4. predomină sporofitul...L Răspunsul este incorect . 2012 Proces-verbal nr. Pot fi explicate şi alte funcţii. 3 8 p.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 2 – absorbţia substanţelor nutritive în sînge. 3. Răspunsul lipseşte – L Răspunsul este incorect – 0 p. Pot fi formulate şi alte funcţii. item Punctaj Barem Răspuns aşteptat Notă 1 6 p.. Pentru fiecare răspuns corect din spaţiile libere -cîte 1 p.. din cauza slăbirii ligamentelor vertebrelor sau a îmbolnăvirii vertebrelor. a) Aparatul circulator la rîmă este de tip închis. b) parţial – proteinele.. Pentru fiecare denumire corectă a organelor . Pentru răspuns corect la p. Răspunsul lipseşte . iar sistemul nervos la hidră este de tip difuz.cîte 1 p. 2 8 p.L Răspunsul este incorect . a) Hemoliză – procesul de distrugere a globulelor roşii (eritrocitelor) din sînge. 4 – intestin subţire. Răspunsul lipseşte – L Răspunsul este incorect – 0 p. Pentru fiecare funcţie enumerată corect–cîte 1 p.0 p. Răspunsul lipseşte . explicate corect .0 p. b) . 1. b) Cefalotorace şi abdomen.1 p. b) Scolioză . 8 din 21 decembrie 2011 nr. 5 – rect.. 2 – stomac. Stimulează creşterea şi dezvoltarea normală a organismului. Intensifică activitatea glandelor sexuale. mai ales în regiunea dorsală. Pentru funcţiile. Pot fi formulate şi alte explicaţii.1 p. Sintetizează hormonii tiroxina. a) 1 – esofag.cîte 2 p. dominante sau recesive. c) Homozigot . Ministerul Educaţiei 29 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE BAREM DE NOTARE Profil umanistic Nr. Stimulează metabolismul bazal. c) 1 – descompunerea totală a lipidelor. iar ale celor terestre plămînii. tireocalcitonina. are loc preponderent în ficat. Activează erupţia şi creşterea dinţilor.

0 p. lipsit de glande 4.reducerea rădăcinii la plantele parazite.  Broasca de lac – externă  Porumbelul – internă 3.L Trăsături: Răspunsul este incorect . 8 7 p. Degenerarea .membrana interdigitală la păsările acvatice lipsa ochilor la rîmă 3.cîte 1 p.1 p. 6 3 p. Nu pot fi vindecate Pentru completarea parţială. 4. 1. Pentru încercuirea variantei ”F”. Ambele provoacă cariotipul patologic corecte. pe orizontală . 1. Pentru încercuirea variantei ”A” . pe Deosebiri: 30 Alte variante de evaluare nu se admit.ascarida omului .2 p.L Răspunsul este incorect . Idioadaptarea .  Porumbelul – Plămîni şi saci aerieni Pentru completare parţială a rubricii . Aromorfoza – inima patrucamerală . Ambele se transmit prin ereditate. important Ministerul Educaţiei Agenţia de Evaluare şi Examinare . deosebiri. Pentru fiecare asemănare corectă . a) F – haploide. corect diploide b) A c) A d) F – internă.  Broasca de lac – Piele şi plămîni completată corect . Pentru fiecare criteriu cu deosebirile 3.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Răspunsul lipseşte .L Asemănări: Răspunsul este incorect . 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 5 8 p.Tipul organismului după temperatura corpului  Broasca de lac – poichiloterme (cu sînge rece)  Porumbelul – homeoterm (cu sînge cald) Răspunsul lipseşte .L Răspunsul este incorect . Ambele prezintă boli cromozomiale heterozomale. 2012 Proces-verbal nr. cu explicaţie . corect mixtă 7 8 p. bogat în glande  Porumbelul – uscat.0 p.Organe respiratorii Pentru fiecare rubrică din tabel. Răspunsul lipseşte .0 p Pentru fiecare triadă corectă şi completă .1 p.cîte 1p. Alte variante de evaluare nu se admit.2.2 p.Tegumentul  Broasca de lac – umed.fecundaţia dublă la angiosperme 2. Răspunsul lipseşte . 1.0 p.1 p.0 p. Pentru încecuirea variantei ”F”. Pentru triada incompletă . 8 din 21 decembrie 2011 nr. fără explicaţie . Pot fi prezentate alte asemănări. 2.Tipul fecundaţiei 0 p.

♀ Ab AaBb Ab AaBb ab aaBb ab aaBb Fenotip 4:4:4:4 aB ab Dacă la răspunsurile corecte este o cifră în plus.0 p. 2012 Proces-verbal nr. netedă Genotip 4:4:4:4 4AaBb . Este obligatoriu indicarea criteriului. 4. atunci se acordă cu 1p mai puţin.0 p. umeri înguşti. Protiste – 5. AaBb Aabb AaBb Aabb aaBb aabb aaBb aabb 4AB – blană neagră. Bacterii – 1. pufoasă 4Ab – blană neagră. Pentru indicarea gameţilor masculini 1 p. ab. netedă 4aB . C. dihomozigot 31 Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei . b) se întîlneşte la bărbaţi 3. Răspunsul lipseşte . Pentru indicarea gameţilor feminini 1 p. 4. A. netedă homozigot 4aaBb – blană albă homozigot. pufoasă heterozigot 4aabb – blană albă. b) subdezvoltarea testiculelor. bazin larg. ab ♀ Ab. PP G ♂ aaBb X ♀Aabb ♂aB. 10 10 p. După caracterele clinice a) subdezvoltarea ovarelor. Pentru indicarea formelor parentale feminine . ab ♂ aB ab Aabb Aabb aabb aabb să fie corecte. pufoasă 4ab – blană albă. 2.1 p. 8. Virusuri – 3.blană neagră. Pentru indicarea datelor problemei 1 p. Pentru indicarea cerinţei . 6. Pentru răspuns. Pentru indicarea formelor parentale masculine . diheterozigot 4Aabb – blană neagră heterozigot. Este obligatorie oformarea corectă a rezolvării conform algoritmului structurat. Pentru răspuns. b) cariotipul – 47 XXY. B. b) trisomie. după sexul bolnavilor a) se întîlneşte la femei.0 p. umeri dezvoltaţi.L Răspunsul este incorect .Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. După tipul cariotipului a) cariotipul – 45 X0. Ciuperci – 2. Ab.1 p. 7. după tipul mutaţiei a) monosomie.blană albă. după fenotip .1 p. aB. 8 din 21 decembrie 2011 nr.1 p. Pentru analiza datelor din grilaj .1 p. Răspunsul lipseşte . 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE orizontală .L Rezolvare greşită . Pentru completarea grilajului . după genotip . 9 8 p. pufoasă. ab.1 p.1 p. D. 1. netedă. bazin îngust. Pentru fiecare răspuns corect .cîte 1p.

g. 13 8 p. Factorii ce provoacă mutaţii sunt factori mutageni. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 11 9 p. iar celelalte sunt – unimembranare.Pot provoca modificări genetice la nivel de ADN sau cromozomi . 2. corect – descompunători. cu sens. sunt organite bimembranare. iar celelalte sunt elemente figurate. corect – origine diferită A – ţesut mecanic.cîte 1p. c. h. face parte din factorii fizici. 3. iar celelalte sunt mutaţii cromozomiale sau genice. face parte din ţesuturi vegetale. c. 1. CM – b. atunci se acordă cu 1p mai puţin. provocînd modificări în materialul ereditar etc.0p Pentru fiecare cuvint selectat . 2012 Proces-verbal nr.L Răspunsul este incorect . 14 5 p.a 2.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.cîte 1p Pentru fiecare explicaţie corectă . Eroare – origine comună. 12 8 p.cîte 1 p. 3. Pentru fiecare răspuns corect . Eroare – 4 perechi. iar celelalte fac parte din ţesuturi animale. Eroare – dăunători.L Răspunsul este incorect . Total: 100 de puncte Ministerul Educaţiei 32 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Eroare – numai respiraţie pulmonară. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Se pune accent pe sensul corect al formulării explicaţiei.0 p. C – osteocite. e. este proces de copiere a informaţiei genetice de pe molecula de ADN. Răspunsul lipseşte . 1.0p Pentru fiecare eroare subliniată corect . . Radiaţia. Răspunsul lipseşte . sunt celule osoase. 1. corect – numai respiraţie traheală 3. g.L Răspunsul este incorect . B – mitocondrii. Răspunsul lipseşte . CS . reducători 4. Răspunsul lipseşte .1p.L Răspunsul este incorect . Pentru fiecare variantă corectă .0p Pentru fiecare răspuns corect .cîte 1p Pot fi prezentate diverse păreri.1p.Pot afecta ţesuturile vegetale sau animale. CM – a. D – transcripţie. Dacă pe lîngă răspunsurile corecte este o literă în plus. corect – 3 perechi 2.

Procese şi sisteme vitale. analiză şi sinteză 1 item 1 item 1 item 2 itemi 1 item 1 item 1 item 40 % Rezolvare de probleme/ situaţii de probleme 1 item 1 item 1 item 30 % Total 11. 2012 Proces-verbal nr. Bazele geneticii. ciuperci. 6. Evoluţia organismelor pe Terra. Însuşiri generale ale organismelor. protiste. 3. plante. Sistematica organismelor: animale.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Ecologia şi protecţia mediului.4 % 10. 4. 5. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Total – 91 ore Cunoaştere şi înţelegere 2 itemi 1 item 30 % Aplicare. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MATRICEA DE SPECIFICAŢII Profil umanistic Niveluri cognitive Conţinuturi 1. bacterii. Ameliorarea organismelor. Organizarea celulară a organismelor. Sistematica organismelor: virusuri.4 % 35.2 % 10. 2.4 % 15.6 % 9% 8% 100 % Ministerul Educaţiei 33 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 7.

Perciuleac L. Obuh R. Chişinău.. Prut Internaţional.. Goraş M. 8.. Cecoi V. 6. 4. Rudic Gh. 2005. Bohanţov E. 3. Prut Internaţional. Chişinău Cartdidact Reclama.. Chişinău. Calac E. Grati V.. manual pentru clasa a X-a... Bernaz-Sicorschi N. Cotruţă M.. Postolache A. Chişinău. manual pentru clasa a X-a. ternaţional. Ministerul Educaţiei 34 Agenţia de Evaluare şi Examinare .. 8 din 21 decembrie 2011 nr.. manual pentru clasa a XI-a (profil real). Botnaru O. Biologie.. Subotin Iu. Chişinău. Prut Internaţional.manual pentru clasa a XI-a (profil umanist). Chişinău.. Batîr D. profilurile real şi umanistic. Prut In- 9. Biologie. manual pentru clasa a X-a.. 5. Biologie: procese şi sisteme vitale. Leşanu M... Dencicov L. Batîr D.. Lumina. Perciuleac L. manual pentru clasa a XII-a..2002.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Chişinău. Larionov T. Bernaz-Sicorschi N. Leşanu M.XII). Rudic V. Rudic V. Teste pentru examenul de BAC. 2001.. Rudic Gh. Chişinau.. Biologie. Biologie: teste (clasele X . 2004. manual pentru clasa a XI-a.. 7. Reclama. Larionov T... 2011. Copil V. Sandu V. Dencicov L. Biologie. 2. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE BIBLIOGRAFIE 1. Chişinau. Donea V. Editura Liceum. 2011. Cartdidact. Severin M. Bîrnaz N.. Prometeu. Biologie: procese şi sisteme vitale..2004. Şalaru V. 2012 Proces-verbal nr. Rudic Gh. Biologie. Rudic V.. 2001. 2003.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful