P. 1
BAC_BIOLOGIA

BAC_BIOLOGIA

|Views: 621|Likes:
Published by Isa Bela

More info:

Published by: Isa Bela on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2014

pdf

text

original

Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE

BIOLOGIE Programepentru examenul de bacalaureat, 2012

Autori: Profil real  Mariana Goraş, şef adjunct Direcţie învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general, Ministerul Educaţiei (coordonator)  Maricela Severin, profesor, grad didactic superior, Liceul Prometeu-Prim, Chişinău  Marina Şevelova, profesor, grad didactic superior, LT ,,M.Koţiubinski”, Chişinău Profil umanistic  Mariana Goraş, şef adjunct Direcţie învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general, Ministerul Educaţiei (coordonator)  Lilia Bocşa, profesor, grad didactic superior, LT ,,N.Gogol”, Chişinău  Stela Miţelea, profesor, grad didactic I, LT ,,M. Eliade”, Chişinău

INTRODUCERE Programele pentru examenul de BAC la biologie au fost elaborate în baza Curriculumului modernizat la biologie, ediţia a III-a, 2010 şi în concordanţă cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Bacalaureatului.

STATUTUL DISCIPLINEI În sesiunea BAC – 2012, biologia se propune cu statut de disciplină la solicitare, pentru toate profilurile. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI Examenul la biologie se va desfăşura în formă scrisă. Timpul acordat pentru realizarea testului – 180 min.

STRATEGII DE EVALUARE Strategiile de evaluare la biologie se reflectă în legătură strînsă cu sistemul de competenţe – cheie/transversale, stabilit pentru sistemul de învăţămînt din Republica

Ministerul Educaţiei

1

Agenţia de Evaluare şi Examinare

Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE

Moldova şi competenţele specifice ale disciplinei Biologie, formate şi dezvoltate la elevi în contextul cerinţelor societăţii contemporane.

COMPETENŢE – CHEIE/TRANSVERSALE:         Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi; Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat; Competenţe de comunicare într-o limbă străină; Competenţe acţional – strategice; Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare; Competenţe interpersonale, civice, morale; Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie; Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC);  Competenţe culturale, interculturale;  Competenţe antreprenoriale.

COMPETENŢE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI BIOLOGIE  Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de comunicare referitoare la: structuri morfoanatomice, procese şi fenomene vitale, legităţi biologice şi rolul acestora în supravieţuirea organismelor.  Competenţa de a investiga procese biologice cu ajutorul aparatelor şi ustensilelor de laborator.  Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare la organisme, procese şi fenomene biologice, a corelaţiei dintre ele.  Competenţa de a proiecta acţiuni de ocrotire a biodiversităţii şi a ecosistemelor.  Competenţa de a se implica personal în activităţi de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur. În baza competenţelor specifice, privind studiul disciplinei Biologia, au fost elaborate standardele curriculare – educaţionale, din care derivă standardele de evaluare, elaborate pe baza nivelurilor cognitive. Evaluarea realizată la finele treptei de liceu va demonstra gradul de posedare a competenţelor specifice ale disciplinei, reflectate în standardele educaţionale şi formate la elevi pe baza subcompetenţelor, recomandate în curriculum, pentru clasele şi profilurile respective.
Ministerul Educaţiei

2

Agenţia de Evaluare şi Examinare

Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE

Conţinuturi Ştiinţe biologice  Diversitatea ştiinţelor biologice.  Dezvoltarea ştiinţelor biologice în Republica Moldova. I. Insuşiri generale ale organismelor  Însuşiri generale ale organismelor: metabolismul, reproducerea, creşterea, dezvoltarea. II. Organizarea celulară a organismelor  Compoziţia chimică a celulei: - * substanţe anorganice: apă, săruri minerale; - substanţe organice: hidraţi de carbon, lipide, proteine, acizi nucleici, ATP.  Structura celulei procariote şi a celulei eucariote: * micotică, vegetală, animală.  Organizarea celulelor în ţesuturi: vegetale (conducător, meristematic, mecanic) şi animale (epitelial, conjunctiv, muscular).  Organizarea ţesuturilor în organe şi sisteme de organe.

Subcompetenţe ( pentru profil real) Clasa a X-a  Identificarea ramurilor biologiei.  Stabilirea relaţiilor dintre ramurile biologiei.  Descrierea însuşirilor generale ale organismelor după: tipurile principale, particularităţi, rol.  Interpretarea datelor referitoare la însuşirile generale ale organismelor.  Identificarea postulatelor teoriei celulare. Identificarea substanţelor anorganice şi organice caracteristice celulei.  Recunoaşterea diferitor tipuri de celule şi ţesuturi.  Diferenţierea funcţiilor principale ale organitelor celulare şi ale ţesuturilor.  Compararea structurii diferitor tipuri de organite celulare bimembranare, celule, ţesuturi.  Stabilirea corelaţiei între nivelele de organizare a viului: celule–ţesuturi–organe–sisteme de organe.  Argumentarea semnificaţiei vitale a substanţelor anorganice (apa) şi organice pentru organism.  Planificarea unui mod sănătos de viaţă individual şi social.  Identificarea principalelor unităţi taxonomice.  Diferenţierea caracterelor generale/trăsăturilor distinctive ale organismelor la nivel de regn, filum/încrengătură şi clasă.  Utilizarea unităţilor taxonomice în clasificarea organismelor.
3

Subcompetenţe (pentru profil umanistic)  Identificarea ramurilor biologiei.

III. Sistematica organismelor Sistematica organismelor la nivel de: regn, filum/încrengătură şi clasă cu reprezentanţii de bază.  Virusuri (Virales).  Bacterii (Bacteria).
Ministerul Educaţiei

 Descrierea însuşirilor generale ale organismelor după: rolul metabolismului, creşterii, dezvoltării şi tipuri de reproducere.  Recunoaşterea diferitor tipuri de celule.  Diferenţierea funcţiilor principale ale organitelor celulare şi ale ţesuturilor.  Compararea structurii tipurilor de celule vegetale şi animale.  Stabilirea corelaţiei între nivelele de organizare a viului: celule–ţesuturi– organe–sisteme de organe.  Argumentarea semnificaţiei vitale a substanţelor organice (hidraţi de carbon, lipide, proteine, acizi nucleici) pentru organism.  Planificarea unui mod sănătos de viaţă individual şi social.  Diferenţierea caracterelor generale/trăsăturilor distinctive ale organismelor la nivel de regn, filum/ încrengătură şi clasă.  Recunoaşterea organismelor ce aparţin diferitor regnuri, filumuri/încrengături.
Agenţia de Evaluare şi Examinare

Moluşte (Mollusca): claseGasteropode (Gastropoda). Poacee. Rozacee. Păsări (Aves).  Planificarea acţiunilor de ocrotire a organismelor N.Oligochete (Oligochaeta). La modulul III. Reptile (Reptilia). 2012 Proces-verbal nr. Artropode (Arthropoda): claseInsecte (Insecta). Încrengături: Celenterate (Cnidaria): clasa.Hidrozoare (Hydrozoa). Sistematica organismelor.  Regnul Animale (Animalia).  Planificarea acţiunilor de ocrotire a organismelor.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. pentru profilul real sunt necesare toate conţinuturile. * Alge brune (Phaeophyta).  Argumentarea rolului organismelor în natură şi în viaţa omului. Angiosperme (Magnoliophyta): clase. Filumuri: Muşchi (Bryophyta). încrengături şi clase de organisme. Cestode (Cestoda). Viermi cilindrici (Nematoda). Filumuri: Alge verzi (Chlorophyta).  Compararea diferitor regnuri.Turbelariate (Turbellaria).Peşti osoşi (Osteichthyes). Cordate (Chordata): clase. Alge roşii (Rhodophyta). Gimnosperme (Pinophyta).  Argumentarea rolului organismelor în natură şi în viaţa omului. Viermi inelaţi (Annelida): clase . Amfibieni (Amphibia). Filumuri: *Zigomicete (Zygomycota).B. Fabacee. Mamifere (Mammalia).  Compararea diferitor regnuri.Monocotiledonate (Liliopsida) – fam. Arahnide (Arachnida). Ferigi (Polypodiophyta). filumuri/încrengături. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE  Regnul Protiste (Protista): Încrengături: Rizopode (Rizopoda).  Recunoaşterea organismelor ce aparţin diferitor clase de plante şi animale. *Viermi laţi (Platyhelmintes): *clase. *Lamelibranchiate (Bivalvia). clasa a X-a. pentru profilul umanist se exclud cele marcate cu semnul * Ministerul Educaţiei 4 Agenţia de Evaluare şi Examinare .  Regnul Ciuperci (Fungi). 8 din 21 decembrie 2011 nr. Ascomicete (Ascomycota). Flagelate (Zoomastigophora).  Regnul Plante (Plantae). *Solanacee. Bazidiomicete (Basidiomycota). Dicotiledonate (Magnoliopsida) – fam. * Ciliate (Ciliophora). Crustacee (Crustacea).

 Clasificarea neuronilor. 5  Identificarea componentelor structurale a neuronului.  Identificarea componentelor structurale a neuronului.  Propunerea activităţilor de îmbunătăţire a stării proceselor corticale fundamentale la om. hipofiza. a activităţii sistemului nervos vegetativ-simpatic şi parasimpatic.  Reflexe.analizatorul auditiv.  Elaborarea recomandărilor pentru profilaxia unor maladii endocrine la Agenţia de Evaluare şi Examinare .  Sistemul nervos central şi sistemul nervos periferic la om. gonadele (androgeni şi estrogeni).  Elaborarea programelor de activitate pentru menţinerea stării de sănătate a sistemului nervos la om. II. memoria.  Elaborarea programelor de activitate pentru menţinerea stării de sănătate a sistemului nervos la om. . Recepţia senzorială  Organe senzoriale şi stimuli. a reflexelor condiţionate şi necondiţionate.  Argumentarea necesităţii respectării regulilor de igienă pentru activitatea optimă a analizatorilor la om.  Clasificarea neuronilor şi a nervilor. .  Igiena sistemului nervos.  Afecţiuni ale analizatorilor la om.  Sistemul nervos vegetativ.analizatorul vizual.  Diferenţierea structurii organelor senzoriale şi a analizatorilor la om (vizual şi auditiv).  Recunoaşterea analizatorilor ca sisteme de comunicare între organism şi mediul înconjurător.  Argumentarea necesităţii respectării regulilor de igienă pentru activitatea optimă a analizatorilor la om.  Structura şi funcţiile analizatorilor la om: . tiroida (tiroxina).  Glande endocrine: hipofiza (somatotropina).  Descrierea structurii glandelor endocrine la om. glucagonul).  Analiza maladiilor endocrine la om în cazul hipo şi hipresecreţiei.  Diferenţierea elementelor constitutive ale sistemului nervos central şi ale sistemului nervos periferic la om. pancreasul (insulina.  Recunoaşterea topografiei glandelor endocrine la om. arcului reflex.  Diferenţierea structurii organelor senzoriale şi a analizatorilor la om. 2012 Proces-verbal nr.etc.  Analiza maladiilor endocrine la om în cazul hipo şi hipresecreţiei (glandelor: tiroida. Ministerul Educaţiei Clasa a XI-a  Interpretarea funcţiei sistemului nervos. Sistemul nervos  Structura şi funcţiile neuronului.  Interpretarea rolului recepţiei senzoriale în viaţa organismului.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.analizatorul cutanat.  Afecţiuni ale sistemului nervos. pancreasul). 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE I. a reflexelor condiţionate şi necondiţionate. III.  Igiena organelor de simţ.  Diferenţierea elementelor constitutive ale sistemului nervos central şi funcţiile lor.  Compararea tipurilor de neuroni. Reglarea umorală  Sistemul endocrin la om.  Compararea tipurilor de neuroni. 8 din 21 decembrie 2011 nr. arcului reflex.  Procese corticale fundamentale: învăţarea.

 Igiena sistemului respirator  Elaborarea recomandărilor pentru profilaxia unor maladii endocrine la om. 2012 Proces-verbal nr. entorse. Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei . fracturi. sincopă.  Imunitatea. IV.  Interpretarea relaţiei dintre sistemul osos şi sistemul muscular pentru realizarea locomoţiei. hemoragie.  Descrierea modalităţilor de acordare a primului ajutor în caz de luxaţii.  Descrierea acţiunilor de acordare a prim ajutorului în caz de hemoragie.  Compararea vaselor sangvine. inima.  Compoziţia sîngelui.  Descrierea modalităţilor de acordare a primului ajutor în caz de luxaţii. pneumonia) şi a impactului acţiunii factorilor nocivi asupra sistemului respirator la om.  Recunoaşterea organelor sistemului respirator la om.  Elaborarea regulilor de igienă a sistemului circulator şi a măsurilor de profilaxie a maladiilor ce se transmit prin sînge.  Clasificarea afecţiunilor sistemului circulator.  Elaborarea recomandărilor pentru profilaxia afecţiunilor sistemului locomotor la om. tuberculoza. Circulaţia substanţelor in organism  Sistemul circulator la om: vasele sangvine.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. pneumonia. structura şi funcţiile.  Afecţiuni ale sistemului respirator.  Analiza particularităţilor unor boli respiratorii (gripa.  Argumentarea rolului imunităţii în viaţa organismului.  Analiza particularităţilor unor boli respiratorii(gripa.  Descrierea acţiunilor de acordare a prim ajutorului în caz de lipotemie.  Compararea tipurilor de oase. articulaţii şi grupe de muşchi.  Elaborarea unor programe cu norme de igienă a sistemului locomotor. a celulelor sangvine şi a grupelor sangvine. fracturi.  Compararea tipurilor de oase. entorse. 8 din 21 decembrie 2011 nr.  Mecanismul respiraţiei.  Descrierea circulaţiei sangvine la om. muşchi. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE  Maladii endocrine la om. 6 om.  Descrierea circulaţiei sangvine la om.  Recunoaşterea organelor sistemului respirator la om.  Igiena sistemului locomotor V.  Afecţiuni ale sistemului circulator la om.  Recunoaşterea tipurilor de oase.  Compararea tipurilor de celule sangvine şi a grupelor sangvine. grupele sangvine.  Descrierea mecanismului respiraţiei la om.  Afecţiuni ale sistemului locomotor la om. tuberculoza.  Igiena sistemului circulator VI. bronşita) şi a impactului acţiunii factorilor nocivi asupra sistemului respirator la om. Respiraţia  Sistemul respirator la om.  Elaborarea regulilor de igienă a sistemului circulator şi a măsurilor de profilaxie a maladiilor ce se transmit prin sînge.  Fiziologia sistemului locomotor la om.  Alcătuirea recomandărilor pentru profilaxia afecţiunilor sistemului locomotor la om. articulaţii.  Recunoaşterea tipurilor de oase ale scheletului uman. Sistemul locomotor şi locomoţia  Sistemul locomotor la om.

 Identificarea elementelor principale ale nefronului. Ministerul Educaţiei  Argumentarea necesităţii respectării igienii sistemului respirator.  Fecundaţia. 7  Argumentarea necesităţii respectării igienii sistemului respirator. Gene. Agenţia de Evaluare şi Examinare . fenotip.  Bazele materiale ale eredităţii.  Acizi nucleici.  Recunoaşterea organelor sistemului digestiv la om.  Argumentarea necesităţii respectării igienii cavităţii bucale. organism homozigot.  Argumentarea necesităţii respectării igienii cavităţii bucale.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului excretor la om.  Dezvoltarea postnatală la om.  Recunoaşterea organelor sistemului reproducător la om. transcripţia.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului digestiv (gastrita.  Descrierea unor boli ale sistemului excretor la om. dizenteria.  Identificarea unor boli digestive. gestaţia şi naşterea la om.  Descrierea funcţiilor organelor digestive la om. Sistemul reproducător şi reproducerea la om  Sistemul reproducător la om.  Igiena sistemului excretor.  Descrierea etapelor principale ale ontogenezei la om.  Propunerea unor modalităţi de profilaxie a maladiilor sexualtransmisibile. Bazele geneticii  Bazele moleculare ale eredităţii.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului digestiv (gastrita.  Replicarea.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. organism heterozigot. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE VII.  Afecţiuni ale sistemului digestiv.  Propunerea unor modalităţi de profilaxie a maladiilor sexual-transmisibile.  Descrierea funcţiilor organelor digestive la om. genotip. Excreţia  Sistemul excretor şi excreţia la om. cromozom. cromozom. fenotip. IX.  Recunoaşterea organelor sistemului excretor la om. Nutriţia  Sistemul digestiv şi digestia la om.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului excretor la om.  Descrierea particularităţilor structurale şi funcţionale ale acizilor nucleici.  Analiza specificului regimului alimentar pentru persoane de diferite vîrste. ulcerul).  Analiza consecinţelor dereglării funcţionării rinichilor la om.  Afecţiuni ale sistemului excretor.  Recunoaşterea organelor sistemului reproducător la om. 8 din 21 decembrie 2011 nr.  Igiena sistemului digestiv.  Identificarea unor maladii sexualtransmisibile.  Definirea noţiunilor de genă. genotip.  Recunoaşterea organelor sistemului digestiv la om. I.  Igiena sistemului reproducător.  Descrierea particularităţilor structurale şi funcţionale ale acizilor nucleici.  Recunoaşterea organelor sistemului excretor la om. Clasa a XII-a  Definirea noţiunilor de genă.  Afecţiuni ale sistemului reproducător. organism homozigot. dizenteria). translaţia. organism heterozigot.  Identificarea unor maladii sexual-transmisibile.  Descrierea unor boli ale sistemului excretor la om. VIII. 2012 Proces-verbal nr.

 Argumentarea necesităţii utilizării metodelor speciale în studiul geneticii umane.  Descrierea procesului de gametogeneză.  Argumentarea rolului biotehnologiilor tradiţionale şi moderne pentru soluţionarea anumitor probleme ale societăţii.  Legile mendeliene de transmitere a caracterelor ereditare.  Compararea tipurilor de reproducere celulară: mitoza şi meioza. moştenirea caracterelor cuplate cu sexul.mitoza. 2012 Proces-verbal nr.  Interpretarea mecanismelor principale de moştenire a caracterelor ereditare.  Ereditatea normală şi patologică la om. mitoza. Biotehnologii  Ameliorarea plantelor. 8  Identificarea tipurilor de cromozomi.  Analiza impactului unor factori mutageni asupra organismelor.  Moştenirea caracterelor cuplate cu sexul.  Ameliorarea microorganismelor.  Identificarea tipurilor de cromozomi. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE  Cromozomii.  Interpretarea mecanismelor principale de moştenire a caracterelor ereditare.  Aplicarea legilor eredităţii la rezolvarea problemelor de genetică. rasă.  Moştenirea înlănţuită a caracterelor. moştenirea grupelor sangvine.  Argumentarea rolului biotehnologiilor tradiţionale şi moderne pentru soluţionarea anumitor probleme ale societăţii. biotehnologii. Ministerul Educaţiei Agenţia de Evaluare şi Examinare .  Reproducerea celulară: amitoza.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.  Gametogeneza.  Variabilitatea neereditară şi ereditară a organismelor.(Legile mendeliene de transmitere a caracterelor ereditare.  Descrierea particularităţilor reproducerii celulare. soiuri de plante şi suşe de microorganisme.  Moştenirea grupelor sangvine.  Compararea biotehnologiilor tradiţionale şi moderne.  Propunerea modalităţilor pentru profilaxia bolilor ereditare. Ameliorarea organismelor.)  Clasificarea mutaţiilor şi a factorilor mutageni. a tipurilor de mutaţii (după substratul afectat).  Definirea noţiunilor de soi.  Biotehnologii tradiţionale şi moderne.  Descrierea metodelor de ameliorare a organismelor.  Mutaţii şi factori mutageni. a tipurilor de mutaţii.  Propunerea modalităţilor pentru profilaxia bolilor ereditare.  Descrierea metodelor de ameliorare a organismelor.  Definirea noţiunilor de soi. moştenirea grupelor sangvine. II.  Genetica umană. rasă.  Analiza impactului unor factori mutageni asupra organismelor.  Argumentarea necesităţii obţinerii de noi rase de animale.  Compararea variabilităţii ereditare şi neereditare.  Argumentarea necesităţii utilizării metodelor speciale în studiul geneticii umane.  Ameliorarea animalelor. Metode de studiu a eredităţii umane. biotehnologii. suşă. suşă.  Aplicarea legilor eredităţii la rezolvarea problemelor de genetică.  Compararea biotehnologiilor tradiţionale şi moderne. (Legile mendeliene de transmitere a caracterelor ereditare.)  Clasificarea factorilor mutageni. meioza.

Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.  Identificarea factorilor evoluţiei lumii organice.  Identificarea nivelurilor de integrare şi organizare a viului. Evoluţia omului  Principiile evoluţiei biologice. biosferă.reţea trofică.  Proiectarea acţiunilor de conservare a biodiversităţii vegetale şi animale din diferite ecosisteme.  Clasificarea ecosistemelor.  Ecosisteme naturale şi artificiale.  Proiectarea acţiunilor de conservare a biodiversităţii vegetale şi animale din diferite ecosisteme.  Descrierea direcţiilor principale ale evoluţiei: aromorfoze. relaţia cu mediul înconjurător.  Organizarea viului la nivel de populaţie.  Descrierea particularităţilor diferitor niveluri de organizare a materiei vii.  Planificarea activităţilor de salubrizare a mediului.  Compararea diferitor tipuri de ecosisteme.reţea trofică. Ecologia şi protecţia mediului  Niveluri de integrare şi organizare a materiei vii.  Clasificarea factorilor antropogenezei.  Compararea diferitor tipuri de ecosisteme. degenerări. degenerări.  Reprezentarea schematică a relaţiilor trofice din diverse ecosisteme. piramide ecologice.  Analiza factoriilor poluanţi ai ecosistemului/ mediului. biocenoză.  Dovezile evoluţiei: anatomia comparată.  Planificarea activităţilor de salubrizare a mediului. IV.  Reprezentarea schematică a relaţiilor trofice din diverse ecosisteme.  Identificarea nivelurilor de integrare şi organizare a viului. a succesiunii unui ecosistem.  Poluarea ecosistemelor: terestru – aerian şi acvatic şi protecţia lor.  Direcţiile evoluţiei: aromorfoze. ecosistem. biocenoză şi biosferă. biocenoză.  Relaţii trofice: lanţuri şi reţele trofice.  Factorii evoluţiei: variabilitatea ereditară. a succesiunii unui ecosistem.  Analiza dovezilor anatomiei comparate şi ale embriologiei în evoluţia lumii organice. lanţ trofic. embriologia. lanţ trofic.  Analiza factoriilor poluanţi ai ecosistemului/ mediului. selecţia naturală. piramidă ecologică. 8 din 21 decembrie 2011 nr. piramidă ecologică. degenerări. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE III. Ministerul Educaţiei 9 Agenţia de Evaluare şi Examinare .  Echilibrul dinamic în cadrul ecosistemului.  Descrierea direcţiilor principale ale evoluţiei: aromorfoze.  Clasificarea ecosistemelor. biosferă. biologia moleculară. Evoluţia organismelor pe Terra. ecosistem. idioadaptări.  Analiza dovezilor anatomiei comparate.  Definirea noţiunilor de populaţie. idioadaptări.  Definirea noţiunilor de populaţie. 2012 Proces-verbal nr.  Clasificarea factorilor antropogenezei.  Identificarea factorilor evoluţiei lumii organice. idioadaptări.

SE 9. proceselor şi fenomenelor biologice în baza completării unei scheme/ unui tabel. rezolvării situaţiilor – problemă şi SE 12. relevînd relaţia dintre ele. Să aprecieze relaţiile cauzale în baza rezolvării unei situaţii – problemă. procese şi fenomene biologice. aplicarea legilor şi teoriilor în SE 6. SCE VII. Să determine răspunsul/ răspunsurile corecte în baza unei serii de caracteristici. funcţii. procese. SE 16. argumentelor în legătură cu o anumită SE 15. scheme etc. SE 13. funcţiile. Să sistematizeze şi să interpreteze corect informaţia cu referire la anumite situaţii şi cazuri concrete. SCE VI. concepţiilor. Aplicarea noţiunilor. biologice. Înţelegere III. Sinteză VI. SCE IV. alcătuirea unei scheme/ unui tabel. tabel. SE 8. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE Standarde curriculare educaţionale (SCE) şi standarde de evaluare (SE) Nivelul cognitiv I. baza unui eseu structurat/ completării unui text. legilor şi teoriilor biologice. procese şi fenomene biologice. Analiza comparativă a structurilor. Să elaboreze planuri de acţiuni concrete ce prevăd profilaxia maladiilor elaborarea unor lucrări individuale. SCE V. organisme. Rezolvare de probleme/ situaţii de probleme Ministerul Educaţiei . Să reprezinte schematic structuri. Analiză V. a unui proces de gîndire într-un tot unitar. biologice. 2012 Proces-verbal nr. asocieri. validarea soluţiilor/ răspunsurilor/ procese şi fenomene biologice. Aplicare IV. Să concluzioneze despre esenţa relaţiilor între organisme.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Să identifice noţiunile. Să aplice corect noţiunile biologice în formularea unor enunţuri. Standarde de evaluare SE 1. Să aplice legile. Cunoaşterea noţiunilor. Formularea unor judecăţi şi SE 14. Să determine legăturile dintre organisme. SCE III. Deducerea concluziilor în baza SE 11. SE 2. analizei unor imagini/ scheme. SE 10. fenomenele şi procesele biologice. SE 4. Să compare şi să clasifice diverse structuri. anumitor sisteme de organe. Să estimeze efectele/ consecinţele cu referire la anumite structuri. Construirea graficelor/ schemelor completării unei serii de termeni. procese şi fenomene biologice în baza unor enunţuri. 10 Agenţia de Evaluare şi Examinare II. 8 din 21 decembrie 2011 nr. fenomene biologice. fenomenelor. funcţii. materialelor grafice. proceselor. Să definească esenţa noţiunilor privind structura şi funcţia. SE 5. procesele şi fenomenele biologice în materialului studiat. corelaţia între problemă. regulile şi teoriile biologice în rezolvarea unor probleme. scrierea unui conoştinţelor despre fenomene şi procese text. metodelor şi procedeelor biologice. Cunoaştere Standarde curriculare educaţionale SCE I. structurile ce ţin de fenomenele şi procesele biologice prin completarea unui text/ liste de termeni/ scheme/ desen. Interpretarea şi transpunerea SE 3. Să identifice erorile ştiinţifice în baza analizei unui fragment de text/ unor analizei unui text. structuri. şi demonstrarea modului de aplicare a SE 7. imagini/ unei serii de termeni/ unor scheme. SCE II. Să descrie succint structurile. procese şi fenomene funcţiilor. Să propună o listă de recomandări pentru activităţile de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur.

fenotip. c) factorii abiotici 4. poichiloterme. Se fixează de substrat cu ajutorul rizoizilor şi nu posedă ţesut conductor. structurile ce ţin de fenomenele şi procesele biologice prin completarea unui text/liste de termeni/scheme/desen. Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei 11 .Corpul este acoperit cu solzi şi mucus. Enumeră funcţiile: proteinelor. poluării. ____________ şi ____________. Citeşte descrierea de mai jos şi scrie în spaţiul rezervat despre ce încrengătură de plante este vorba : Sunt organisme pluricelulare. b) Corpul lor se numeşte _________ . 2012 Proces-verbal nr. 2. b) factorii nocivi pentru scheletul uman. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MODELE DE ITEMI Standarde de evaluare SE 1. Completează spaţiile libere : a) Amfibienii sunt adaptaţi la modul de viaţă _______________ şi ___________. care este eliminat de canalele epidermale şi înlesneşte alunecarea în apă. b) Larvele amfibienilor respiră prin _________. În ciclul vital predomină gametofitul. SE 2. acizilor nucleici. terestre.________________ 3. Profil umanistic 1. Defineşte noţiunile:celulă. Descrie succint esenţa fotosintezei. 3. Să identifice noţiunile. ficatului. 1. igienei. respiraţiei. iar algele_____________ alga ficoxantina. Completează schemele (vor fi prezentate în test) indicînd : a) compoziţia sîngelui. Citeşte descrierea de mai jos şi scrie în spaţiul rezervat despre ce clasă de animale este vorba: Sunt animale acvatice. meiozei. homeostază 2. iar amfibienii adulţi prin ________ şi _____________. c) fazele ciclului vital la muşchi. cu forma corpului hidridinamică. c) Indiferent de pigmenţii din celulă tipul nutriţiei algelor este_________________. Defineşte noţiunile: corm. 8 din 21 decembrie 2011 nr. explicînd succint esenţa noţiunilor privind structura şi funcţia. Identifică pe desen (vor fi prezentate în test): a) 10 structuri ale celulei anumale. Descrie succint esenţa creşterii. Identifică pe desen (vor fi prezentate în test): a) 7 structuri ale celulei vegetale b) structurile sistemului respirator la om. genotip. Completează schemele (vor fi prezentate în test) indicînd: a) clasele de plante cu flori şi cîte un exemplu din fiecare clasă. b) factorii nocivi pentru sistemul nervos. 1. Ea poate fi ____________. b) structurile sistemului circulator la om. c) factori mutageni. 3.miopie. plastidelor. Algele ______________conţin pigmentul ficoeretrina. 2.. c) _________ ____________ reprezintă procesul în care se evidenţiază organismele mai adaptate. Completează spaţiile libere: a) Algele trăiesc preponderent în mediul ____________.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. fenomenele şi procesele biologice. 4. ______________ 3. c) fazele ciclului vital la ferigă. Să definească. Profil real 1. Enumeră funcţiile : sîngelui. 2.nucleului.

Fractură 1. scrie un eseu structurat (pe o jumătate de pagină) pe tema: a) Diversitatea bacteriilor:  morfologia bacteriilor. b) Lupta pentru existenţă ca factor al evoluţiei biologice:  noţiune de luptă pentru existenţă.Gripă 2. scrie un eseu structurat (pe o jumătate de pagină) pe tema: a) Diversitatea şi rolul insectelor:  diversitatea insectelor. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 3. Să descrie succint structurile. Completează tabelul: Afecţiuni ale aparatului Simptome Cauza Profilaxie locomotor 1. 1.  factorii poluanţi principali antropogeni. În baza algoritmului propus.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 2. Luxaţie 2. 2012 Proces-verbal nr.  rolul negativ al bacteriilor. În baza algoritmului propus.  răspîndirea bacteriilor. tabel.  rolul negativ al insectelor. Tuberculoză Simptome Tratament SE 4. 1.  formele luptei pentru existenţă. 2. Alege şi încercuieşte varianta corectă (CS): Proteinele în celulă se sintetizează de către: a) nucleu b) lizozomi c) ribozomi d) plasmalemă 2. Să determine răspunsul/răspunsurile corecte în baza unei serii de caracteristici. Alege şi încercuieşte variantele corecte (CM): Ce funcţii îndeplineşte sistemul nervos central? a) reglează şi coordonează locomoţia corpului b) inervează organele interne c) inervează organele de simţ d) asigură activitatea nervoasă superioară 1. 8 din 21 decembrie 2011 nr. procesele şi fenomenele biologice în baza unui eseu structurat/completării unui text. Alege şi încercuieşte variantele corecte (CM): Organismul heterozigot: a) posedă alele diferite ale unei gene b) posedă aceleaşi alele ale unei gene c) segregă în generaţiile următoare d) nu segregă în generaţiile următoare e) formează un tip de gameţi şi formează două sau mai multe tipuri de gameţi Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei 12 . funcţiile.  rolul pozitiv al bacteriilor.  rolul pozitiv al insectelor. b) Poluarea ecosistemului acvatic:  factorii poluanţi principali naturali. Alege şi încercuieşte varianta corectă (CS): Sunt autotrofe bacteriile: a) pneumococii b) bacilii Koh c) cianobacteriile d) lactobacteriile 2. Completează tabelul: Denumirea patologiei Cauze respiratorii 1.

deoarece au saci aerieni 1. stomac. 1. Citeşte afirmaţia de mai jos. ribosomii 3. bacterii azotfixatoare ___b) organisme heterotrofe 2. faringe. este. implicate în fotosinteză 2. Explică printr-o frază de ce ai încercuit „Nu”. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Folosind corect îmbinările de cuvinte de mai jos. muşchiul de pămînt 6. DA NU Păsările sunt animale homeoterme. 2. etapele.participă la sinteza proteinelor 2. dacă ea este falsă. Scrie afirmaţia corectă. alcătuită din două părţi. Explică printr-o frază de ce ai încercuit „Nu”. Să aplice corect noţiunile biologice în formularea unor enunţuri. ciocănitoarea 3. Scrie un enunţ ce reflectă particularităţile sistemului digestiv. 3. Scrie un enunţ ce reflectă particularităţile fotosintezei. deoarece au inima formată din patru camere. ciuperca de iască 4. DA NU Circulaţia sanguină la păsări este dublă. utilizînd următoarele cuvinte şi îmbinări de cuvinte: condiţiile obligatorii. Citeşte afirmaţiile de mai jos. formulează enunţuri care să caracterizeze bivalvele: a) respiraţie traheală – branhială – pulmonară b) sistem circulator deschis – sistem circulator închis c) sistem nervos ganglionar – sistem nervos tubular – sistem nervos difuz SE 6. şi „F”. scheme etc. trifoiul alb 7. feriga comună 2.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. dacă partea a doua explică prima parte. Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei 13 . şi „Nu”. substanţele necesare. 1. dacă afirmaţia este adevărată. asocieri. substanţe finale. dacă partea a doua nu o explică. organitele celulei din coloana A cu funcţiile respective din coloana B: A 1. Încercuieşte „Da”. formulează enunţuri care să caracterizeze virusurile: a) structură celulară – structura acelulară b) compuşi din proteine şi lipide – compuşi din proteine şi acizi nucleici – compuşi din lipide şi acizi nucleici c) au semnificaţie doar negativă – a semnificaţie doar pozitivă – au semnificaţie atît negativă. dacă partea a doua nu o explică. Scrie în faţa literelor din coloana A cifrele corespunzătoare din coloana B. cavitate bucală. ambele adevărate. alcătuirea unei scheme sau a unui tabel. din. plastidele B 1. Coloana A conţine grupele principale de organisme dintr-o biocenoză. funcţii. substituind cuvintele evidenţiate cu cele corecte. A B ___a) organisme autotrofe 1. cît şi pozitivă 1. procese şi fenomene biologice în baza unor enunţuri. alcătuită din două părţi. hribul mare 8. Citeşte afirmaţia de mai jos. unind prin săgeţi. 2. ambele adevărate. Corelează. completării unei serii de termeni. Să sistematizeze. localizarea procesului. sistemul digestiv. interpretînd corect informaţia ce ţine de anumite structuri. esofag. stejar 5. scrierea unui text. dacă partea a doua explică prima parte. mitocondriile 2. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 5. utilizînd următoarele cuvinte şi îmbinări de cuvinte: format. Încercuieşte „Da”. intestinul subţire. 2012 Proces-verbal nr. intestinul gros. Încercuieşte „A”. Folosind corect îmbinările de cuvinte de mai jos.îndeplineşte funcţia energetică 3. iar coloana B – exemple. şi „Nu”.

dacă ea este falsă. melcul.). b) etapele lucrului inimii. organisme. şi „F”. Prezintă într-o schemă: a) ciclul de dezvoltare a teniei boului. Ministerul Educaţiei 1. analizei unor imagini/unor scheme. culoarea neagră a părului domină culoarea cafenie. 2012 Proces-verbal nr.La ce procent de căţeluşi cu păr negru. A F Aparat circulator deschis posedă : musca.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.m. Să reprezinte schematic structuri. procese. c) structura unei biocenoze. La cîini. dar au un fecior bolnav de hemofilie. b) miopie şi hipermetropie. A F Reflexele condiţionate sunt rezultatul unor conexiuni temporale stabilite între acţiunea unui excitant extern sau intern şi o anumită funcţie a organismului. substituind cuvintele evidenţiate cu cele corecte. Încercuieşte „A”. b) rizoizi şi rădăcină. rîma. determină asemănările şi deosebirile dintre: a) insecte şi arahnide. grupa I sangvină? 1. Părinţii au grupele II şi III sangvine. fenomene biologice. 1. c) ereditate şi variabilitate. Să compare diverse structuri. ambii nu manifestă hemofilie. Citeşte afirmaţiile de mai jos.34 nm. A F La acţiunea sistemul nervos vegetativ simpatic se observă micşorarea diametrului pupilei ochiului omului. iar masa lui moleculară constituie 345 u. determină asemănările şi deosebirile dintre: a) amfibieni şi reptile. c) ecosistemele naturale şi cele artificiale. Folosind modelul propus (va fi prezentat în test). Care este probabilitatea naşterii unui fecior sănătos. SE 8.Ambele perechi de gene sunt amplasate pe cromozomi neomologi. cu grupa IV sangvină. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 3. 8 din 21 decembrie 2011 nr. hidra. c) etapele principale în dezvoltarea unei insecte. procese şi fenomene biologice în baza completării unei scheme/unui tabel. scurt ne putem aştepta de la încrucişarea a doi cîini heterozogoti după ambele caractere? SE 9. 1. 14 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Prezintă într-o schemă: a) ciclul de dezvoltare a viermelui – de – gălbează. Scrie afirmaţia corectă. Să aplice legile. regulile şi teoriile biologice în rezolvarea unor probleme. ceea ce constituie 48% din numărul total de nucleotide. planaria. 1. b) tipurile de sensibilitate la plante. dacă afirmaţia este adevărată.a. SE 7. Un fragment de ADN conţine 720 de nucleotide adenilice şi timidilice. Determină cîte nucleotide guanilice se află în acest fragment. 2. A F Simetrie bilaterală a corpului posedă planaria. iar părul scurt-pe cel lung. Folosind modelul propus (va fi prezentat în test). lungimea şi masa lui moleculară (un ucleotid are în lungime circa 0. 1.

SE 11. Să identifice erorile ştiinţifice în baza analizei unui fragment de text/unor imagini/ unei serii de termeni/unor scheme. ale scoarţei copacului. 1. 4 …) asemănări după care ai identificat organisme/ procese/ fenomene/ etc. sunt reprezentate? b) Scrie nu mai puţin de 2 (3. Analizează imaginile (vor fi prezentate în test) şi răspunde la întrebări: a) Ce organisme/ procese/ fenomene/ etc. Analizează imaginea (va fi prezentată în test) şi determină greşelile ştiinţifice comise intenţionat. 2012 Proces-verbal nr. sintetizat de către pancreas. musculare. celulele unghiei. 3. cîrtiţă. c) Enumeră 1 (2. celule adipoase. d) Enumeră 1 (2. Scrie în spaţiile rezervate enunţurile corecte. Clasifică organismele enumerate mai jos în două grupe. piţigoi. 2. ele posedă o capacitate de autoreglare sporită şi în ele se exclude acţiunea selecţiei naturale. Secreţia hormonilor poate fi influenţată de mai mulţi factori. excesul de glucide în sînge stimulează secreţia hormonului somatotrop . 1. Agroecosistemele sunt create şi menţinute de om. eritrocite. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 10. Ministerul Educaţiei 15 Agenţia de Evaluare şi Examinare . melcul. e) etc. bacteriile. De exemplu. 3 …) asemănări dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. conform apartenenţei la procariote şi eucariote: Drojdia de bere. trombocite 2. ale cambiului. Scrie în spaţiile rezervate enunţurile corecte. Selectează cuvîntul care nu se încadrează în grupul tematic şi explică de ce l-ai separat: Eritrocite. Analizează imaginile (vor fi prezentate în test) şi răspunde la întrebări: a) Ce organisme/ procese/ fenomene/ etc. 1. sunt reprezentate? b) Scrie nu mai puţin de 2 (3. triton. pinul. algele brune. 4 …) asemănări după care ai identificat organisme/ procese/ fenomene/ etc. Citeşte textul de mai jos şi identifică greşelile ştiinţifice comise intenţionat. În condiţii de stres se intensifică sinteza hormonilor din zona corticală a suprarenalelor. 3. cianobacteriile. rîma. 1. d) Enumeră 1 (2. 3 …) deosebiri dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. Citeşte textul de mai jos şi identifică greşelile ştiinţifice comise intenţionat. cianobacteria. Selectează cuvîntul care nu se încadrează în grupul tematic şi explică de ce l-ai separat: Zebră. Analizează imaginile (vor fi prezentate în test) şi determină greşelile ştiinţifice comise intenţionat. În consecinţă. 2. 3 …) asemănări dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. c) Enumeră 1 (2. 2. euglena. Să determine legăturile dintre organisme/procese. e) etc. racul de rîu. celula drojdiei. fenomene biologice. Clasifică tipurile de celule enumerate mai jos în două grupe. după prezenţa sau lipsa peretelui celular: epiteliale. 8 din 21 decembrie 2011 nr.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 3 …) deosebiri dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. leucocite. miocite.

1. În spaţiul rezervat scrieţi un eseu. Enumeră cel puţin 3 recomandări pentru menţinerea sistemului respirator sănătos. Ministerul Educaţiei 16 Agenţia de Evaluare şi Examinare . pe plajă un elevi a simţit vertij. Într-o tabără de vară. pentru profilaxia maladiilor infecţioase ale aparatului respirator. Estimează consecinţele lipsei procesului de hematopoieză. Elaborează proiectul unei campanii de profilaxie a maladiilor pulmonare pentru un public adolescent. 1. 1. dureri de cap. de la marginea unei rîpe. 2012 Proces-verbal nr. 2. Utilizaţi cel puţin cîte 5 denumiri de plante şi animale. Enumeră 3 masuri de profilaxie împotriva maladiilor sistemului circulator. 1. 1. cel puţin cinci măsuri. Ce acţiuni vei întreprinde în acest caz . Propune o listă de măsuri (nu mai puţin de 5) pentru excluderea riscului aplicării biotehnologiilor moderne. 1. În spaţiul rezervat scrieţi un eseu. Întocmeşte o listă de reguli (nu mai puţin de 3) pentru prevenirea scoliozei.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. În rezultatul scurgerii de petrol în Golful Mexic. SE 14. elucidînd cum se va modela componenţa cantitativă şi calitativă a sistemului ecologic dat. Să aprecieze relaţiile cauzale în baza rezolvării unei situaţii-problemă. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 1. Să propună o listă de recomandări pentru activităţile de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur. SE 13. s-a înroşit la faţă. Să estimeze efectele/consecinţele ce ţin de anumite structuri. În rezultatul incendiilor a fost distrusă fîşia de pădure. pentru a-i acorda primul ajutor? 1. Utilizaţi cel puţin cîte 3 denumiri de plante şi animale. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 12. În Europa este anunţat codul galben referitor la răspîndirea infecţiei virale a gripei A1H1. 1.Să elaboreze planuri de acţiuni concrete ce prevăd profilaxia maladiilor anumitor sisteme de organe. la preşcolari. SE 16. la mare. Ce vei întreprinde pentru a nu te îmbolnăvi? 1. elucidînd cum se va modela componenţa cantitativă şi calitativă a sistemului ecologic dat. Elaborează proiectul unei campanii de profilaxie a maladiilor gastrointestinale pentru un public adolescent. corelaţia între procese şi fenomene biologice. 2. a fost distrus echilibrul acestui ecosistem. Enumeră cel puţin 5 recomandări pentru menţinerea tractului digestiv sănătos. În liceul în care studiezi s-au depistat trei cazuri de meningită. funcţii. SE 15. Să concluzioneze despre esenţa relaţiilor între organisme. procese şi fenomene biologice. Estimează consecinţele lipsei reflexelor condiţionate. Elaboraţi un plan de acţiune. a unui proces de gîndire într-un tot unitar.

Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Caracteristic larvei amfibienilor este inima cu două camere şi aparatul circulator dublu. 6 maladia consecinţă Hiperfuncţia glandei nr. 6 3. Penele păsărilor sunt modificarea ţesutului conjunctiv. b) Scrie. L scriind variantele corecte ale propoziţiilor în spaţiile rezervate. noţiunile biologice: 1. a) hematopoieza Scor L 0 1 2 3 b) animale didermice (diblasterice c) rudimente a) Completează legenda respectivă cu denumirile a 5 glande. referitor la glandele numerotate cu cifrele 3 şi 6 cîte o maladie şi o consecinţă. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MODEL DE TEST Profil real Nr. în cazul hipofuncţiei şi hiperfuncţiei. 0 1 1. la solicitare. Stomac cu patru camere posedă animalele unguligrade imparicopitate. în spaţiul rezervat. Subliniază-le. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Ministerul Educaţiei 17 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 3 maladia consecinţă 3. În partea a doua a frazelor afirmative de mai jos sunt comise erori ştiinţifice. 2012 Proces-verbal nr. Itemi d/o Defineşte. conform cifrelor. a) 2. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 b) Hipofuncţia glandei nr. 2 3 4 5 2.

Subliniază îmbinările de cuvinte corecte din fiecare serie. dacă afirmaţia este falsă. respectînd următoarea L consecutivitate: direcţia evoluţiei . d) A F Progresul biologic duce la extinderea arealului. care determină funcţiile lor Citeşte afirmaţiile de mai jos. Încercuieşte litera A dacă afirmaţia este adevărată şi litera F. scrie în spaţiile rezervate afirmaţia corectă. ce caracterizează circuitul mare a sîngelui. Scrie cîte o funcţie a celulelor din imagine 3. reducerea numărului de specii şi crearea unor habitate noi. Indică caracteristicile structurale. 3. în spaţiul rezervat scrie rolul circuitului mare. 6 7 8 c) A F Varza. Dacă ai încercuit litera F. 8 din 21 decembrie 2011 nr. tenia boului. a) A F La muşchi în ciclul de dezvoltare domină sporofitul. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 4. este un lăstar modificat. B 1. fotosinteza. Numeşte elementele figurate 2. 2012 Proces-verbal nr. 3 1. 2. L 0 1 2 3 4 5 6 Ministerul Educaţiei 18 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 0 1 Aromorfoză. căpuşa scabiei. A L 0 1 2 3 4 5 6 L 0 1 2 3 4 b) A F Din contopirea oosferei cu un spermatiu rezultă endospermul seminţei plantelor 5 monocotiledonate. broasca ţestoasă de ocean. а) începe în ventriculul drept/ începe în ventriculul stîng b) sîngele intră în aortă/ sîngele intră în artera pulmonară c) capilarele la nivelul plămînilor/ capilarele la nivelul organelor din corp d) circulă prin vene sînge venos/ circulă prin vene sînge arterial e) se termină în atriul drept/ se termină în atriul stîng Rolul circuitului mare: 7. Analizează imaginile А şi В. Completează tabelul de mai jos cu răspunsurile necesare la indicaţiile solicitate. formînd triade. 6.exemplu 1 – exemplu 2.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. substituind cuvintele evidenţiate. Mai jos. corpul turtit la cambulă. fiind o plantă adultă. la finele primului an de viaţă. idioadaptarea. în care sunt arătate elemente figurate a sîngelui la om. 5. aparatul 2 circulator de tip închis. degenerarea. Grupează noţiunile/ îmbinările de cuvinte.

Părţile corpului (regiunile) 2. Dezvoltarea postembrionară (tipul) 5. Ecosistem artificial: 4. Nr Trăsături Racul de rîu Albina 1. Numărul perechilor de membre 3. indicînd trăsăturile distinctive ale animalelor nevertebrate şi clasele din care fac parte. 10. în spaţiile rezervate. B. lanţ trofic din 5 sau mai multe verigi Selectează cuvintele care nu se încadrează în grupul tematic. Înscrie în spaţiul rezervat după noţiunile coloanei I cifrele corespunzătoare din coloana II. Ecosistem natural: 1. caracteristice pentru celulele procariote a) glicocalix b) lizozomi c) nucleol d) nucleoid e) ribozomi f) mitocondrii g) perete celular h) mezozomi 3. C. rîu 3. Tipul aparatului respirator 4. Clasa Coloana I conţine denumirea tipului de sistem ecologic. CS Ce tip de ţesut este cambiul ? a) conducător. Completează tabelul ce urmează. Coloana I Coloana II A. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 8. c) mecanic. subliniindu-le. Argumentează printr-o frază despre decizia selectării. obligatoriu . monocultura 2.îngrijirea de către om 7. b) meristematic. Alege şi încercuieşte varianta (CS) corectă sau variantele (CM) corecte: 1. A B C D Rădăcina Albinism Gonadele Grîul Tulpina Daltonism Tiroida Orezul Floarea Fenilcetonurie Hipofiza Porumbul Frunza Polidactilie Suprarenalele Secara A. 8 din 21 decembrie 2011 nr. D. d) de protecţie. 2. CM Structurile.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. pădure 5. CM Pentru cloroplaste nu sunt adevărate afirmaţiile: a) sunt organite bimembranare b) sunt localizate în celula vegetală c) participă la sinteza ATP d) necesită pentru activitate oxigenul absorbit din mediu e) necesită pentru activitate molecule de apă f) eliberează în rezultatul activităţii sale oxigen în mediu g) sunt active numai la întuneric h) în ele se scindează glucoza. păstrează echilibrul numeric autonom B. Ministerul Educaţiei L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 2012 Proces-verbal nr. numărul redus al saprofiţilor 6. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L 0 1 2 3 4 5 6 7 L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 11. 9. iar coloana II – descrieri şi exemple de organisme.

L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 14 Pacientul X simte dureri acute în regiunea lombaro . Asemănări 1. 3. cu ochi de culoare căpruie. Rezolvă problema: Culoarea căpruie a ochilor domină culoarea albastră. iar daltonismul este determinat de gena recesivă. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 12. mama căruia era sănătoasă şi avea ochi albaştri. Compară după 4 asemănări şi 4 deosebiri (indicînd criteriile). Amfibienii şi Mamiferele. iar în urina lui sunt depistate elemente figurate ale sîngelui.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Determină probabilitatea naşterii copiilor sănătoşi. Cauza: Metodă de profilaxie: Ministerul Educaţiei 20 Agenţia de Evaluare şi Examinare .sacrală la micţiune. 3. cu ochi căprui şi daltonic. O femeie sănătoasă. a) Calculoza renală este L 0 1 2 3 4 5 6 7 b) Cauzele posibile şi profilaxia lor: 1. cu ochi albaştri (tatăl ei a fost daltonic) s-a căsătorit cu un bărbat. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 2012 Proces-verbal nr. 2.cîte o metodă de profilaxie. Pe spaţiile rezervate mai jos notează: ce se subînţelege prin calculoză renală? Scrie trei cauze posibile ale apariţiei acestei patologii şi pentru fiecare cauză . localizată în cromozomul X. 2. Cauza: Metodă de profilaxie: 3. Diagnosticul pus de medici este – calculoza renală. 4. Deosebiri Amfibieni Criterii Mamifere 1. 4. Cauza: Metodă de profilaxie: 2.

b) animale didermice –posedă în structura corpului 2 foiţe embrionare: ectoderm şi endoderm. Răspunsul este incorect . 4-timusul.procesul de formare a elementelor figurate (celulelor sanguine) la nivelul măduvei roşii osoase. eliminarea glucozei prin urină.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. b) Hipofuncţia glandei nr.L 1. 4. 9. 2012 Proces-verbal nr. un strat gelatinos. 9 p.L Răspunsul este incorect . celenteratele.broasca ţestoasă de ocean. important este sensul corect. PuncBarem item taj Răspunsul lipseşte . Corect .0 p Pentru fiecare denumire corectă a glandei -1 p Pentru fiecare denumire corectă a maladiei -1 p Pentru fiecare consecinţă corectă -1 p Pot fi prezentate şi alte consecinţe. Caracteristic larvei amfibienilor este inima cu două camere şi aparatul circulator dublu.L Răspunsul este incorect . stare permanentă de oboseală şi foame 1. 3-tiroida. 3.paratiroidele. Corect .0 p Pentru fiecare triadă corectă şi completă – cîte 1p Pentru triada incompletă sau nerespectarea consecutivităţii. 5. 3 p.0 p Pentru fiecare răspuns corect -1p Răspuns aşteptat a) hematopoieza .0p. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE BAREM DE NOTARE Profil real Nr. degenerarea – tenia boului. 3 p. c) rudimente – organe care şi-au pierdut semnificaţia anterioară. Corect . căpuşa scabiei. 6. de ex. 6 (pancreasul)  maladia – diabetul zaharat  consecinţă – creşterea cantităţii de glucoză în sînge.L Răspunsul este incorect . 6 p.testiculele.epitelial 3. idioadaptarea – corpul turtit la cambulă . 7-ovarele. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Hiperfuncţia glandei nr. Alte variante de evaluare nu se admit. Penele păsărilor sunt modificarea ţesutului conjunctiv. indică asemănările dintre diferite grupe de organisme. Notă Pot fi prezentate definiţiile în mod diferit.pancreasul. Stomac cu patru camere au animalele unguligrade imparicopitate. între ele – mezoglia.suprarenalele. Răspunsul lipseşte .aparatul circulator de tip închis. 8. 2-hipofiza. a) 1-epifiza. 3. 3 (tiroida)  maladia – boala lui Bazedov  consecinţă – intensificarea metabolismului.0 p Pentru fiecare cuvînt corect subliniat1p Pentru fiecare substituire corectă .1p Răspunsul lipseşte .simplu 1. Ministerul Educaţiei 21 Agenţia de Evaluare şi Examinare . aromorfoza – fotosinteza . 2. Răspunsul lipseşte . 2.paricopitate 2.

2012 Proces-verbal nr. postembrionară (tipul) metamorfoză completă) Clasa Crustacee Insecte 5.L Răspunsul este incorect . subliniată corect . 8 p. Caracteristicile structurale. 6. 7 p. torace.0 p Pentru fiecare răspuns corect în tabel cîte 1 p Răspunsul lipseşte . a) începe în ventriculul stîng b) sîngele intră în aortă c) capilarele la nivelul organelor din corp d) circulă prin vene sînge venos e) se termină în atriul drept Rolul: transportă O2 şi substanţe nutritive spre celule şi asigură eliminarea produselor nedescompuse Nr Trăsături Racul de rîu Albina Părţile corpului (regiunile) Cefalotorace şi Cap. 9.cîte1p 1. Dezvoltarea Directă Indirectă.6 Leucocit de protecţie capabile de fagocitoză Se admit şi alte formulări a răspunsului.cîte 1p Pentru indicarea corectă a rolului circuitului mare . dar fără explicaţie – 1 p Pentru încercuirea variantei F şi pentru explicaţia corectă – 2 p Răspunsul lipseşte . 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 5.7 B.5. 6 p. Tipul aparatului respirator Branhial Traheal 3.L Răspunsul este incorect . Răspunsul lipseşte . 8.0 p Pentru încercuirea variantei A . A. abdomen Perechi de membre 5 perechi 3 perechi 2.0 p Pentru fiecare cifră corectă – 1 p Dacă la răspunsurile corecte este un răspuns în plus.2 p Pentru încercuirea variantei F.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Răspunsul lipseşte .0 p Pentru fiecare îmbinare de cuvinte.1p. Răspunsul lipseşte . 6 p. Ecosistem natural: 2. Conţin hemoglobina care determină funcţiile lor a) F – La muşchi în ciclul de dezvoltare domină gametofitul b) F – Din contopirea oosferei cu un spermatiu rezultă embrionul seminţei plantelor monocotiledonate c) A d) F – creşterea numărului de specii şi crearea unor habitate noi.3. 8 din 21 decembrie 2011 nr. abdomen 1. (prin 4. atunci din punctajul total se scade 1 punct.L Răspunsul este incorect .L Răspunsul este incorect . Denumirea Eritrocit 2. Ecosistem artificial: 1.4.L Răspunsul este incorect . 7. Funcţiile celulelor transportul О2 şi СО2 3.0 p Pentru completrea corectă a fiecărei rubrici cu trăsăturile necesare . 10 p. Ministerul Educaţiei 22 Agenţia de Evaluare şi Examinare .

pai.1p Pentru fiecare explicaţie . 1. iar celelalte plante au tulpina . celelalte sunt organe vegetative ale plantei.1 p. B – daltonism – boală genetică heterozomală. e.1 p.1 p. G : ♂ AX aX AY. D: I variantă: porumbul – este plantă cu flori unisexuate. celelalte sunt cu flori bisexuate.0 p Pentru fiecare răspuns corect .L Răspunsul este incorect .x% Răspuns: Probabilitatea naşterii copiilor sănătoşi. A II-a variantă: porumbul conţine în tulpină măduvă. 12 10 p. Pentru calcule . g. Pentru indicarea cerinţei . 2012 Proces-verbal nr. celelalte sunt glande endocrine. g. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Este obligatorie oformarea corectă a rezolvării problemei AaXDXd aaXDXd D d AaX X aaXDXd AaXd Xd aaXd Xd d d AaX X aaXd Xd fete AaXDY aaXDY D AaX Y aaXDY AaXdY aaXdY d AaX Y aaXdY băieţi 16 -------------.100% 4 A-XD -------. Pentru indicarea gameţilor feminini -1p.1 p. d G : ♀ aX aX aX aX d.organ generativ. celelalte sunt autozomale. Pentru răspuns . h Pot fi prezentate şi alte explicaţii logice. Pentru analiza datelor din grilaj.L Răspunsul este incorect . Răspunsul lipseşte . 8 p.1 p. Răspunsul lipseşte – 0 p. PP : ♀ aaXDXd x ♂ AaXdY D. aY ♂ ♀ aXD aXD aXd aXd AX aXd AY aY Dacă la răspunsurile corecte este un răspuns în plus. atunci din punctajul total se scade 1 punct. prin evidenţiere . cu ochi de culoare căpruie este de 25% Ministerul Educaţiei 23 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 10. Răspunsul lipseşte . Pentru indicarea gameţilor masculini 1 p. D.1p A – floarea . h 3. d. Pentru indicarea formelor parentale feminine . Pentru indicarea datelor problemei . d.1 p. CM – c.cîte 1 p 11 9 p.0 p Pentru fiecare cuvînt selectat şi subliniat corect . CS – c 2. d. C – gonadele – glande mixte. numai cu secreţie internă. Pentru indicarea formelor parentale masculine . Rezolvare greşită – 0 p.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. CM – d.1 p.1 p. Pentru completarea grilajului .

2 % 16. Însuşiri generale ale organismelor. Sistematica organismelor: virusuri. Ecologia şi protecţia mediului. Evoluţia organismelor pe Terra.5 % 100 % N. La nivelul III – rezolvare de probleme/ situaţii de probleme. 8 din 21 decembrie 2011 nr.B. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MATRICEA DE SPECIFICAŢII Profil real Niveluri cognitive Conţinuturi 1.5 % 7. Ministerul Educaţiei 24 Agenţia de Evaluare şi Examinare .8 % 10.5 % 38. protiste.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 5.5 % 10. 1 item poate fi formulat şi la conţinutul 7. 6. Ameliorarea organismelor. 4. plante. ciuperci. Sistematica organismelor: animale. 2012 Proces-verbal nr. 7. bacterii. 2.251 ore Cunoaştere şi înţelegere 2 itemi 1 item 30 % Aplicare. analiză şi sinteză 1 item 1 item 1 item 2 itemi 1 item 1 item 1 item 40 % Rezolvare de probleme/ situaţii de probleme 1 item 1 item 1 item 30 % Total 9% 7. Total . Bazele geneticii.Organizarea celulară a organismelor. 3. Procese şi sisteme vitale.

conform cifrelor. e) La ferigi. b) Scrie denumirea substanţelor organice ce sunt descompuse în organul cu nr._____________________________________________________________ 2. 5 6 c) Organele respiratorii ale moluştelor acvatice sunt _______________. iar ale celor terestre 7 ______________. Item Explică esenţa noţiunilor: a) hemoliza b) scolioză Scor L 0 1 2 3 4 5 6 c) homozigot a) Completează legenda respectivă cu denumirile a 5 organe ale sistemului digestiv. din sporii germinanţi apar filamente verzi. Enumeră în spaţiul rezervat 4 funcţii ale glandei tiroida: 1. 8 d) La muşchi._____________________________________________________________ Ministerul Educaţiei 4. 2 c) Explică 2 funcţii. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MODEL DE TEST Profil umanistic Nr 1. numite ________________. 8 din 21 decembrie 2011 nr. în ciclul vital sunt prezente 2 generaţii._____________________________________________________________ 3. 2 3 b) În alcătuirea corpului arahnidelor se evidenţiază regiunile: ____________________ şi 4 _______________________. dintre care predomină ____________________ . iar sistemul nervos la hidră este 1 de tip ________________. 2012 Proces-verbal nr. L 0 a) Aparatul circulator la rîmă este de tip ______________. L 0 1 2 3 4 25 Agenţia de Evaluare şi Examinare .Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. pe care le îndeplineşte organul cu nr. 4 a) 2._____________________________________________________________ 4. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 b) Substanţele organice: c) 2 funcţii: Completează spaţiile libere pentru ca enunţul să fie adevărat: 3.

4. 3. 2. b) A F Funcţia lizozomilor constă în asigurarea digestiei intracelulare. substituind cuvintele evidenţiate. Tipul organismului. d) A F Pancreasul este o glandă cu secreţie internă. după temperatura 8 corpului Folosind modelul propus mai jos. dacă este falsă. L 0 1 2 3 Tipul fecundaţiei 2. scrie în spaţiile rezervate afirmaţia corectă. Dacă ai încercuit litera F. aromorfoza. degenerarea. 7. 8 din 21 decembrie 2011 nr. reducerea rădăcinii la plantele parazite. sindromul Turner şi sindromul Klinefelter. 0 1 Asemănări: 1. a) A F În rezultatul mitozei se obţin 2 celule haploide. idioadaptarea. 3. Citeşte afirmaţiile prezentate. Completează tabelul ce urmează. Ministerul Educaţiei 26 Agenţia de Evaluare şi Examinare . respectînd următoarea consecutivitate: direcţia evoluţiei – exemplu 1 – exemplu 2 Inima patrucamerală. 8. indicînd trăsăturile distinctive ale animalelor vertebrate. 4 5 Tegumentul 3. 2. 2012 Proces-verbal nr. 4 5 Deosebiri: 6 Sindromul Turner Criterii Sindromul Klinefelter 7 1. dacă afirmaţia este adevărată şi litera F. Grupează noţiunile/ îmbinările de cuvinte. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 5. membrana interdigitală la păsările acvatice. 1. Încercuieşte litera A. 2 2. fecundaţia dublă la angiosperme. lipsa ochilor la rîmă. 3 3. c) A F Somatotropina sau hormonul de creştere e secretat de glanda hipofiza. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 L 0 1 2 3 6. ascarida omului.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. compară după 3 asemănări şi 4 deosebiri (indicînd L criteriile). Nr Trăsături Broasca de lac Porumbelul Organele respiratorii 1. formînd triade. 6 7 4.

998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 9. virion 8. hife C. Protiste 5. după fenotip şi genotip. că blana neagră domină asupra blănii de culoare albă? L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. dacă se ştie. CM Structurile. Ciuperci 7. coci D. CM Pentru celule cu bastonaşe sunt adevărate afirmaţiile: a) reacţionează la lumina foarte slabă b) se găsesc în coroidă c) sunt celule fotoreceptoare d) au sensibilitate la diverse culori e) reacţionează la lumina puternică f) sunt mai puţine la număr faţă de celule cu conuri g) se găsesc în retină h) sunt mai multe la număr faţă de celule cu conuri 3. 8 din 21 decembrie 2011 nr. vacuolă contractilă 6. Coloana I Coloana II A. Înscrie în spaţiile rezervate după noţiunile coloanei I cifrele corespunzătoare din coloana II. Alege şi incercuieşte varianta (CS) corectă sau variantele (CM) corecte: 1. iar coloana II – caracteristicile lor. Un selecţionar a încrucişat un mascul cu blană albă şi pufoasă (heterozigot) cu o iepuroaică de casă cu blană neagră (heterozigot) şi netedă. Bacterii 3. Ce urmaşi vor apărea în rezultatul încrucişării. vibrion 2. formă pluricelulară B.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 2012 Proces-verbal nr. CS Organul din cavitatea abdominală cu rol în secreţia bilei este: a) ficatul b) pancreasul c) intestinul subţire d) vezica biliară 2. caracteristice pentru celulele eucariote vegetale: a) mezozomi b) ribozomi c) lizozomi d) centrioli e) nucleol f) nucleoid g) perete celular h) glicocalix Ministerul Educaţiei L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Virusuri 1. stigma Rezolvă problema: Iepurii de casă pot avea blană pufoasă (caracter dominant) sau netedă. 10. Coloana I conţine grupe de organisme. formă acelulară 4.

Insectele au 4 perechi de membre articulate. 2012 Proces-verbal nr. Ce factor mutagen s-a pronunţat în Japonia şi din ce grup de factori face parte? 4 5 3. C. B Aparat Golgi Lizozomi Mitocondrii Vacuole C Eritrocite Osteocite Trombocite Leucocite D Inversie Transcripţie Translocaţie Duplicaţie 13. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 12. Ministerul Educaţiei 28 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Lanţul trofic în componenţa sa are 3 elemente de bază: producători. Selectează cuvintele care nu se încadrează în grupul tematic şi argumentează mai jos printro frază (pentru fiecare cuvînt selectat) de ce le-ai separat. iar 5 arahnidele pot avea respiraţie pulmonară sau traheală. Ce prezintă factorul mutagen? 1 2 3 2. 0 1 1. Crustaceele posedă respiraţie branhială. L Răspunde la următoarele întrebări: 0 1. insectele – numai respiraţie pulmonară.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 4. intenţionat. Organele analoage au origine comună şi un plan diferit de organizare. consumatori şi 8 dăunători. ce pot apărea în rezultatul acestui accident. 6 7 3. 2 3 4 2. 14. Subliniază-le şi în spaţiile L rezervate scrie variantele corecte. A Ţesut epitelial Ţesut conjunctiv Ţesut mecanic Ţesut muscular A. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 B. 8 din 21 decembrie 2011 nr. D. Prezintă părerea proprie cu referire la esenţa a 2 manifestări a mutaţiilor. În frazele de mai jos sunt comise erori ştiinţifice. În rezultatul cutremurului în Japonia a avut loc un accident la centrala atomoelectircă.

Pentru răspuns corect la p. Activează erupţia şi creşterea dinţilor. 3 8 p.1 p.. iar ale celor terestre plămînii. explicate corect . 2 8 p. proteinelor şi glucidelor.. c) branhiile. iar sistemul nervos la hidră este de tip difuz.L Răspunsul este incorect .boală care constă în deviaţia laterală a coloanei vertebrale. a) Hemoliză – procesul de distrugere a globulelor roşii (eritrocitelor) din sînge. 1. Pot fi formulate şi alte explicaţii. Pentru fiecare explicaţie corectă . Ministerul Educaţiei 29 Agenţia de Evaluare şi Examinare .L Răspunsul este incorect . Pentru fiecare funcţie enumerată corect–cîte 1 p. Pentru funcţiile. Pentru fiecare denumire corectă a organelor .0 p. din cauza slăbirii ligamentelor vertebrelor sau a îmbolnăvirii vertebrelor. 4 – intestin subţire. a) Aparatul circulator la rîmă este de tip închis.cîte 1p. Sintetizează hormonii tiroxina. b) Cefalotorace şi abdomen. b) parţial – proteinele. b) Scolioză . b) .0 p.. dominante sau recesive. 2012 Proces-verbal nr.. Intensifică activitatea glandelor sexuale.cîte 1 p.. are loc preponderent în ficat.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. a) 1 – esofag. 2 – absorbţia substanţelor nutritive în sînge. c) 1 – descompunerea totală a lipidelor. Pot fi explicate şi alte funcţii. predomină sporofitul. Răspunsul lipseşte . 3 – ficat..1 p. Răspunsul lipseşte . 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE BAREM DE NOTARE Profil umanistic Nr. mai ales în regiunea dorsală. Stimulează creşterea şi dezvoltarea normală a organismului. Răspunsul lipseşte – L Răspunsul este incorect – 0 p. Pot fi formulate şi alte funcţii. Stimulează metabolismul bazal. Răspunsul lipseşte – L Răspunsul este incorect – 0 p. 4 4 p. 2 – stomac. Pentru fiecare răspuns corect din spaţiile libere -cîte 1 p. 4. 5. tireocalcitonina. Pentru răspuns parţial . d) La muşchi – protoneme. 3.cîte 2 p.individ. item Punctaj Barem Răspuns aşteptat Notă 1 6 p. 5 – rect. care în genotipul său are două alele identice. e) La ferigi. c) Homozigot . 8 din 21 decembrie 2011 nr. triiodotironina. 2.

0 p. Idioadaptarea . 1.L Trăsături: Răspunsul este incorect .  Broasca de lac – Piele şi plămîni completată corect .1 p. pe orizontală . Ambele se transmit prin ereditate.2 p. Pentru încecuirea variantei ”F”. fără explicaţie . Aromorfoza – inima patrucamerală . pe Deosebiri: 30 Alte variante de evaluare nu se admit.0 p.Tegumentul  Broasca de lac – umed.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.cîte 1p. 1.cîte 1 p. Alte variante de evaluare nu se admit. Răspunsul lipseşte . Nu pot fi vindecate Pentru completarea parţială. corect mixtă 7 8 p. 8 din 21 decembrie 2011 nr. a) F – haploide.Tipul organismului după temperatura corpului  Broasca de lac – poichiloterme (cu sînge rece)  Porumbelul – homeoterm (cu sînge cald) Răspunsul lipseşte .2 p. Degenerarea . important Ministerul Educaţiei Agenţia de Evaluare şi Examinare . Pentru încercuirea variantei ”A” . 8 7 p.1 p. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 5 8 p.Tipul fecundaţiei 0 p. corect diploide b) A c) A d) F – internă.L Asemănări: Răspunsul este incorect . Pentru încercuirea variantei ”F”. bogat în glande  Porumbelul – uscat. 2012 Proces-verbal nr. 1. Ambele prezintă boli cromozomiale heterozomale.fecundaţia dublă la angiosperme 2.0 p. cu explicaţie . Răspunsul lipseşte .ascarida omului .L Răspunsul este incorect . Pot fi prezentate alte asemănări.  Broasca de lac – externă  Porumbelul – internă 3.L Răspunsul este incorect . Răspunsul lipseşte . 4.membrana interdigitală la păsările acvatice lipsa ochilor la rîmă 3. lipsit de glande 4. 6 3 p. deosebiri. Ambele provoacă cariotipul patologic corecte. Pentru fiecare criteriu cu deosebirile 3.0 p Pentru fiecare triadă corectă şi completă . 2.reducerea rădăcinii la plantele parazite. Pentru fiecare asemănare corectă .Organe respiratorii Pentru fiecare rubrică din tabel.0 p.1 p. Pentru triada incompletă .  Porumbelul – Plămîni şi saci aerieni Pentru completare parţială a rubricii .2.

ab. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE orizontală . b) subdezvoltarea testiculelor.blană albă. 4. după tipul mutaţiei a) monosomie. 6.0 p. după genotip . Bacterii – 1. Pentru analiza datelor din grilaj . Pentru indicarea datelor problemei 1 p. ab ♀ Ab.cîte 1p. umeri dezvoltaţi. umeri înguşti. Pentru indicarea formelor parentale feminine . Pentru indicarea gameţilor feminini 1 p. ab. C. După tipul cariotipului a) cariotipul – 45 X0.blană neagră. Pentru completarea grilajului .1 p. 2.1 p. pufoasă 4ab – blană albă. 8. atunci se acordă cu 1p mai puţin.L Rezolvare greşită . pufoasă 4Ab – blană neagră. 7.1 p. dihomozigot 31 Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei . PP G ♂ aaBb X ♀Aabb ♂aB. b) se întîlneşte la bărbaţi 3. diheterozigot 4Aabb – blană neagră heterozigot.1 p. bazin larg.1 p. 1. după fenotip . 4. bazin îngust. 9 8 p. Protiste – 5. netedă Genotip 4:4:4:4 4AaBb . Virusuri – 3. Este obligatoriu indicarea criteriului. b) trisomie. Răspunsul lipseşte . 2012 Proces-verbal nr.0 p. B. aB. Pentru indicarea gameţilor masculini 1 p. Este obligatorie oformarea corectă a rezolvării conform algoritmului structurat.0 p.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.1 p. Ab. Ciuperci – 2. După caracterele clinice a) subdezvoltarea ovarelor. Pentru indicarea formelor parentale masculine . netedă homozigot 4aaBb – blană albă homozigot. Pentru fiecare răspuns corect . Pentru indicarea cerinţei . după sexul bolnavilor a) se întîlneşte la femei. pufoasă. 8 din 21 decembrie 2011 nr. A. ab ♂ aB ab Aabb Aabb aabb aabb să fie corecte. AaBb Aabb AaBb Aabb aaBb aabb aaBb aabb 4AB – blană neagră. netedă. D. 10 10 p. Pentru răspuns. ♀ Ab AaBb Ab AaBb ab aaBb ab aaBb Fenotip 4:4:4:4 aB ab Dacă la răspunsurile corecte este o cifră în plus. Răspunsul lipseşte . Pentru răspuns.1 p. pufoasă heterozigot 4aabb – blană albă. b) cariotipul – 47 XXY.L Răspunsul este incorect . netedă 4aB .

Răspunsul lipseşte . 1. Radiaţia. cu sens. provocînd modificări în materialul ereditar etc. sunt celule osoase. Se pune accent pe sensul corect al formulării explicaţiei. Dacă pe lîngă răspunsurile corecte este o literă în plus. C – osteocite.0p Pentru fiecare cuvint selectat . 3. iar celelalte sunt elemente figurate.cîte 1p. Răspunsul lipseşte . atunci se acordă cu 1p mai puţin. Factorii ce provoacă mutaţii sunt factori mutageni. iar celelalte sunt – unimembranare. face parte din ţesuturi vegetale. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 11 9 p. CM – a. . e. Total: 100 de puncte Ministerul Educaţiei 32 Agenţia de Evaluare şi Examinare .0p Pentru fiecare răspuns corect . corect – 3 perechi 2. 2012 Proces-verbal nr. 13 8 p.0p Pentru fiecare eroare subliniată corect .L Răspunsul este incorect . CM – b.L Răspunsul este incorect .cîte 1p Pentru fiecare explicaţie corectă . Eroare – 4 perechi. 12 8 p. B – mitocondrii. 2.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.1p.a 2.Pot afecta ţesuturile vegetale sau animale. face parte din factorii fizici. reducători 4. Eroare – numai respiraţie pulmonară.0 p. 1. h. g. Pentru fiecare răspuns corect . iar celelalte fac parte din ţesuturi animale. este proces de copiere a informaţiei genetice de pe molecula de ADN. sunt organite bimembranare. Eroare – dăunători.cîte 1p Pot fi prezentate diverse păreri. corect – numai respiraţie traheală 3.L Răspunsul este incorect . c. c. Eroare – origine comună. CS . D – transcripţie. corect – descompunători.1p. iar celelalte sunt mutaţii cromozomiale sau genice. Răspunsul lipseşte .L Răspunsul este incorect .cîte 1 p. Pentru fiecare variantă corectă .Pot provoca modificări genetice la nivel de ADN sau cromozomi . 1. g. Răspunsul lipseşte . corect – origine diferită A – ţesut mecanic. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 14 5 p. 3.

5. Total – 91 ore Cunoaştere şi înţelegere 2 itemi 1 item 30 % Aplicare.2 % 10. Procese şi sisteme vitale. ciuperci. 2. Ecologia şi protecţia mediului.4 % 35. Însuşiri generale ale organismelor. Bazele geneticii. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MATRICEA DE SPECIFICAŢII Profil umanistic Niveluri cognitive Conţinuturi 1.4 % 10. Organizarea celulară a organismelor. Sistematica organismelor: animale. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 3. 6. 2012 Proces-verbal nr. 4. 7. protiste.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.6 % 9% 8% 100 % Ministerul Educaţiei 33 Agenţia de Evaluare şi Examinare . analiză şi sinteză 1 item 1 item 1 item 2 itemi 1 item 1 item 1 item 40 % Rezolvare de probleme/ situaţii de probleme 1 item 1 item 1 item 30 % Total 11. Sistematica organismelor: virusuri. Evoluţia organismelor pe Terra. bacterii. Ameliorarea organismelor. plante.4 % 15.

Prut Internaţional. Bernaz-Sicorschi N. Chişinău. Severin M. Larionov T.. 8. 2011. Editura Liceum. Rudic Gh. Chişinau. Bernaz-Sicorschi N. Prut Internaţional.. Bohanţov E. Chişinău Cartdidact Reclama. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE BIBLIOGRAFIE 1.. Biologie. Cotruţă M. Chişinau. Bîrnaz N. manual pentru clasa a XI-a. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Chişinău. Biologie: procese şi sisteme vitale. Donea V. 7. Leşanu M. Chişinău. Teste pentru examenul de BAC. Chişinău. Prut In- 9.. Rudic V.. Chişinău.. 2011. 2. 2012 Proces-verbal nr. Rudic V. 3. Ministerul Educaţiei 34 Agenţia de Evaluare şi Examinare .. 2001. Batîr D. Sandu V. 2003. Dencicov L. Biologie: teste (clasele X . ternaţional. Dencicov L.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.. Cecoi V. Perciuleac L. 2004. Cartdidact.. Larionov T. manual pentru clasa a X-a. Subotin Iu. 6.. 2001. 4. Rudic Gh. manual pentru clasa a XII-a.manual pentru clasa a XI-a (profil umanist). Lumina... Rudic Gh.. Obuh R. Rudic V. Biologie... Prometeu. manual pentru clasa a X-a.. Batîr D. Postolache A. 5. profilurile real şi umanistic. Perciuleac L... Prut Internaţional.2002. Reclama. Biologie. Biologie. Calac E. Chişinău. manual pentru clasa a X-a. Leşanu M.. Copil V. manual pentru clasa a XI-a (profil real). Goraş M... 2005. Biologie: procese şi sisteme vitale. Botnaru O.. Şalaru V.2004.XII).. Biologie. Grati V...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->