Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE

BIOLOGIE Programepentru examenul de bacalaureat, 2012

Autori: Profil real  Mariana Goraş, şef adjunct Direcţie învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general, Ministerul Educaţiei (coordonator)  Maricela Severin, profesor, grad didactic superior, Liceul Prometeu-Prim, Chişinău  Marina Şevelova, profesor, grad didactic superior, LT ,,M.Koţiubinski”, Chişinău Profil umanistic  Mariana Goraş, şef adjunct Direcţie învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general, Ministerul Educaţiei (coordonator)  Lilia Bocşa, profesor, grad didactic superior, LT ,,N.Gogol”, Chişinău  Stela Miţelea, profesor, grad didactic I, LT ,,M. Eliade”, Chişinău

INTRODUCERE Programele pentru examenul de BAC la biologie au fost elaborate în baza Curriculumului modernizat la biologie, ediţia a III-a, 2010 şi în concordanţă cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Bacalaureatului.

STATUTUL DISCIPLINEI În sesiunea BAC – 2012, biologia se propune cu statut de disciplină la solicitare, pentru toate profilurile. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI Examenul la biologie se va desfăşura în formă scrisă. Timpul acordat pentru realizarea testului – 180 min.

STRATEGII DE EVALUARE Strategiile de evaluare la biologie se reflectă în legătură strînsă cu sistemul de competenţe – cheie/transversale, stabilit pentru sistemul de învăţămînt din Republica

Ministerul Educaţiei

1

Agenţia de Evaluare şi Examinare

Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE

Moldova şi competenţele specifice ale disciplinei Biologie, formate şi dezvoltate la elevi în contextul cerinţelor societăţii contemporane.

COMPETENŢE – CHEIE/TRANSVERSALE:         Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi; Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat; Competenţe de comunicare într-o limbă străină; Competenţe acţional – strategice; Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare; Competenţe interpersonale, civice, morale; Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie; Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC);  Competenţe culturale, interculturale;  Competenţe antreprenoriale.

COMPETENŢE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI BIOLOGIE  Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de comunicare referitoare la: structuri morfoanatomice, procese şi fenomene vitale, legităţi biologice şi rolul acestora în supravieţuirea organismelor.  Competenţa de a investiga procese biologice cu ajutorul aparatelor şi ustensilelor de laborator.  Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare la organisme, procese şi fenomene biologice, a corelaţiei dintre ele.  Competenţa de a proiecta acţiuni de ocrotire a biodiversităţii şi a ecosistemelor.  Competenţa de a se implica personal în activităţi de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur. În baza competenţelor specifice, privind studiul disciplinei Biologia, au fost elaborate standardele curriculare – educaţionale, din care derivă standardele de evaluare, elaborate pe baza nivelurilor cognitive. Evaluarea realizată la finele treptei de liceu va demonstra gradul de posedare a competenţelor specifice ale disciplinei, reflectate în standardele educaţionale şi formate la elevi pe baza subcompetenţelor, recomandate în curriculum, pentru clasele şi profilurile respective.
Ministerul Educaţiei

2

Agenţia de Evaluare şi Examinare

Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE

Conţinuturi Ştiinţe biologice  Diversitatea ştiinţelor biologice.  Dezvoltarea ştiinţelor biologice în Republica Moldova. I. Insuşiri generale ale organismelor  Însuşiri generale ale organismelor: metabolismul, reproducerea, creşterea, dezvoltarea. II. Organizarea celulară a organismelor  Compoziţia chimică a celulei: - * substanţe anorganice: apă, săruri minerale; - substanţe organice: hidraţi de carbon, lipide, proteine, acizi nucleici, ATP.  Structura celulei procariote şi a celulei eucariote: * micotică, vegetală, animală.  Organizarea celulelor în ţesuturi: vegetale (conducător, meristematic, mecanic) şi animale (epitelial, conjunctiv, muscular).  Organizarea ţesuturilor în organe şi sisteme de organe.

Subcompetenţe ( pentru profil real) Clasa a X-a  Identificarea ramurilor biologiei.  Stabilirea relaţiilor dintre ramurile biologiei.  Descrierea însuşirilor generale ale organismelor după: tipurile principale, particularităţi, rol.  Interpretarea datelor referitoare la însuşirile generale ale organismelor.  Identificarea postulatelor teoriei celulare. Identificarea substanţelor anorganice şi organice caracteristice celulei.  Recunoaşterea diferitor tipuri de celule şi ţesuturi.  Diferenţierea funcţiilor principale ale organitelor celulare şi ale ţesuturilor.  Compararea structurii diferitor tipuri de organite celulare bimembranare, celule, ţesuturi.  Stabilirea corelaţiei între nivelele de organizare a viului: celule–ţesuturi–organe–sisteme de organe.  Argumentarea semnificaţiei vitale a substanţelor anorganice (apa) şi organice pentru organism.  Planificarea unui mod sănătos de viaţă individual şi social.  Identificarea principalelor unităţi taxonomice.  Diferenţierea caracterelor generale/trăsăturilor distinctive ale organismelor la nivel de regn, filum/încrengătură şi clasă.  Utilizarea unităţilor taxonomice în clasificarea organismelor.
3

Subcompetenţe (pentru profil umanistic)  Identificarea ramurilor biologiei.

III. Sistematica organismelor Sistematica organismelor la nivel de: regn, filum/încrengătură şi clasă cu reprezentanţii de bază.  Virusuri (Virales).  Bacterii (Bacteria).
Ministerul Educaţiei

 Descrierea însuşirilor generale ale organismelor după: rolul metabolismului, creşterii, dezvoltării şi tipuri de reproducere.  Recunoaşterea diferitor tipuri de celule.  Diferenţierea funcţiilor principale ale organitelor celulare şi ale ţesuturilor.  Compararea structurii tipurilor de celule vegetale şi animale.  Stabilirea corelaţiei între nivelele de organizare a viului: celule–ţesuturi– organe–sisteme de organe.  Argumentarea semnificaţiei vitale a substanţelor organice (hidraţi de carbon, lipide, proteine, acizi nucleici) pentru organism.  Planificarea unui mod sănătos de viaţă individual şi social.  Diferenţierea caracterelor generale/trăsăturilor distinctive ale organismelor la nivel de regn, filum/ încrengătură şi clasă.  Recunoaşterea organismelor ce aparţin diferitor regnuri, filumuri/încrengături.
Agenţia de Evaluare şi Examinare

Rozacee.  Regnul Plante (Plantae). Cestode (Cestoda). 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE  Regnul Protiste (Protista): Încrengături: Rizopode (Rizopoda). Poacee.  Planificarea acţiunilor de ocrotire a organismelor. Alge roşii (Rhodophyta).Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Păsări (Aves). Crustacee (Crustacea).Monocotiledonate (Liliopsida) – fam.Peşti osoşi (Osteichthyes).Turbelariate (Turbellaria).Oligochete (Oligochaeta).  Regnul Ciuperci (Fungi). * Ciliate (Ciliophora). La modulul III.  Argumentarea rolului organismelor în natură şi în viaţa omului. Angiosperme (Magnoliophyta): clase. Arahnide (Arachnida). Filumuri: *Zigomicete (Zygomycota). încrengături şi clase de organisme. pentru profilul real sunt necesare toate conţinuturile. Filumuri: Muşchi (Bryophyta). Reptile (Reptilia). Sistematica organismelor. Filumuri: Alge verzi (Chlorophyta).B. *Lamelibranchiate (Bivalvia). Dicotiledonate (Magnoliopsida) – fam. *Solanacee. Viermi cilindrici (Nematoda). Moluşte (Mollusca): claseGasteropode (Gastropoda). clasa a X-a.  Argumentarea rolului organismelor în natură şi în viaţa omului.Hidrozoare (Hydrozoa). 8 din 21 decembrie 2011 nr.  Planificarea acţiunilor de ocrotire a organismelor N. Artropode (Arthropoda): claseInsecte (Insecta). Amfibieni (Amphibia). * Alge brune (Phaeophyta). *Viermi laţi (Platyhelmintes): *clase. Ferigi (Polypodiophyta). Mamifere (Mammalia). Cordate (Chordata): clase. filumuri/încrengături. pentru profilul umanist se exclud cele marcate cu semnul * Ministerul Educaţiei 4 Agenţia de Evaluare şi Examinare .  Regnul Animale (Animalia). Ascomicete (Ascomycota). Gimnosperme (Pinophyta).  Compararea diferitor regnuri. Încrengături: Celenterate (Cnidaria): clasa.  Compararea diferitor regnuri.  Recunoaşterea organismelor ce aparţin diferitor clase de plante şi animale. Fabacee. 2012 Proces-verbal nr. Viermi inelaţi (Annelida): clase . Flagelate (Zoomastigophora). Bazidiomicete (Basidiomycota).

 Structura şi funcţiile analizatorilor la om: .  Elaborarea recomandărilor pentru profilaxia unor maladii endocrine la Agenţia de Evaluare şi Examinare .  Recunoaşterea analizatorilor ca sisteme de comunicare între organism şi mediul înconjurător.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.  Igiena sistemului nervos. III. a reflexelor condiţionate şi necondiţionate.  Clasificarea neuronilor şi a nervilor. Reglarea umorală  Sistemul endocrin la om. tiroida (tiroxina).  Argumentarea necesităţii respectării regulilor de igienă pentru activitatea optimă a analizatorilor la om.  Sistemul nervos central şi sistemul nervos periferic la om. pancreasul (insulina.analizatorul auditiv.  Analiza maladiilor endocrine la om în cazul hipo şi hipresecreţiei (glandelor: tiroida. 2012 Proces-verbal nr.  Diferenţierea elementelor constitutive ale sistemului nervos central şi ale sistemului nervos periferic la om.analizatorul cutanat. II.  Analiza maladiilor endocrine la om în cazul hipo şi hipresecreţiei. pancreasul).etc.  Compararea tipurilor de neuroni.  Diferenţierea structurii organelor senzoriale şi a analizatorilor la om (vizual şi auditiv).  Elaborarea programelor de activitate pentru menţinerea stării de sănătate a sistemului nervos la om.  Glande endocrine: hipofiza (somatotropina).  Afecţiuni ale sistemului nervos. glucagonul).  Elaborarea programelor de activitate pentru menţinerea stării de sănătate a sistemului nervos la om. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Sistemul nervos  Structura şi funcţiile neuronului.  Propunerea activităţilor de îmbunătăţire a stării proceselor corticale fundamentale la om. 5  Identificarea componentelor structurale a neuronului. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE I.  Argumentarea necesităţii respectării regulilor de igienă pentru activitatea optimă a analizatorilor la om.  Recunoaşterea topografiei glandelor endocrine la om. memoria.  Afecţiuni ale analizatorilor la om.  Identificarea componentelor structurale a neuronului.  Descrierea structurii glandelor endocrine la om. gonadele (androgeni şi estrogeni). Recepţia senzorială  Organe senzoriale şi stimuli.  Sistemul nervos vegetativ.  Reflexe. .  Diferenţierea elementelor constitutive ale sistemului nervos central şi funcţiile lor.  Igiena organelor de simţ.  Diferenţierea structurii organelor senzoriale şi a analizatorilor la om.analizatorul vizual. hipofiza. a reflexelor condiţionate şi necondiţionate. arcului reflex. arcului reflex.  Compararea tipurilor de neuroni.  Clasificarea neuronilor. Ministerul Educaţiei Clasa a XI-a  Interpretarea funcţiei sistemului nervos. . a activităţii sistemului nervos vegetativ-simpatic şi parasimpatic.  Interpretarea rolului recepţiei senzoriale în viaţa organismului.  Procese corticale fundamentale: învăţarea.

 Elaborarea recomandărilor pentru profilaxia afecţiunilor sistemului locomotor la om.  Interpretarea relaţiei dintre sistemul osos şi sistemul muscular pentru realizarea locomoţiei.  Descrierea acţiunilor de acordare a prim ajutorului în caz de lipotemie.  Fiziologia sistemului locomotor la om. 2012 Proces-verbal nr.  Recunoaşterea tipurilor de oase. structura şi funcţiile.  Analiza particularităţilor unor boli respiratorii (gripa. Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei . 8 din 21 decembrie 2011 nr.  Descrierea modalităţilor de acordare a primului ajutor în caz de luxaţii.  Afecţiuni ale sistemului locomotor la om. a celulelor sangvine şi a grupelor sangvine. muşchi. hemoragie. fracturi.  Argumentarea rolului imunităţii în viaţa organismului. tuberculoza. tuberculoza. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE  Maladii endocrine la om.  Compararea tipurilor de oase. entorse.  Alcătuirea recomandărilor pentru profilaxia afecţiunilor sistemului locomotor la om.  Descrierea acţiunilor de acordare a prim ajutorului în caz de hemoragie. Sistemul locomotor şi locomoţia  Sistemul locomotor la om.  Descrierea circulaţiei sangvine la om.  Elaborarea regulilor de igienă a sistemului circulator şi a măsurilor de profilaxie a maladiilor ce se transmit prin sînge. articulaţii.  Elaborarea unor programe cu norme de igienă a sistemului locomotor.  Igiena sistemului circulator VI.  Compararea vaselor sangvine. IV. pneumonia) şi a impactului acţiunii factorilor nocivi asupra sistemului respirator la om. inima.  Recunoaşterea tipurilor de oase ale scheletului uman.  Descrierea circulaţiei sangvine la om. bronşita) şi a impactului acţiunii factorilor nocivi asupra sistemului respirator la om.  Descrierea modalităţilor de acordare a primului ajutor în caz de luxaţii.  Compararea tipurilor de celule sangvine şi a grupelor sangvine.  Igiena sistemului respirator  Elaborarea recomandărilor pentru profilaxia unor maladii endocrine la om.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. grupele sangvine. pneumonia.  Mecanismul respiraţiei.  Recunoaşterea organelor sistemului respirator la om.  Recunoaşterea organelor sistemului respirator la om.  Descrierea mecanismului respiraţiei la om.  Clasificarea afecţiunilor sistemului circulator.  Afecţiuni ale sistemului respirator.  Imunitatea. entorse. Circulaţia substanţelor in organism  Sistemul circulator la om: vasele sangvine.  Compararea tipurilor de oase. fracturi.  Elaborarea regulilor de igienă a sistemului circulator şi a măsurilor de profilaxie a maladiilor ce se transmit prin sînge.  Afecţiuni ale sistemului circulator la om.  Igiena sistemului locomotor V. 6 om. sincopă.  Compoziţia sîngelui.  Analiza particularităţilor unor boli respiratorii(gripa. articulaţii şi grupe de muşchi. Respiraţia  Sistemul respirator la om.

 Recunoaşterea organelor sistemului reproducător la om.  Descrierea particularităţilor structurale şi funcţionale ale acizilor nucleici. Ministerul Educaţiei  Argumentarea necesităţii respectării igienii sistemului respirator. organism heterozigot.  Argumentarea necesităţii respectării igienii cavităţii bucale.  Descrierea funcţiilor organelor digestive la om.  Identificarea unor boli digestive. 7  Argumentarea necesităţii respectării igienii sistemului respirator.  Descrierea etapelor principale ale ontogenezei la om.  Descrierea unor boli ale sistemului excretor la om.  Afecţiuni ale sistemului digestiv.  Acizi nucleici. gestaţia şi naşterea la om. translaţia.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului digestiv (gastrita.  Definirea noţiunilor de genă. cromozom.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului excretor la om.  Analiza consecinţelor dereglării funcţionării rinichilor la om. fenotip. dizenteria).  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului excretor la om.  Propunerea unor modalităţi de profilaxie a maladiilor sexualtransmisibile.  Identificarea unor maladii sexual-transmisibile.  Igiena sistemului reproducător.  Afecţiuni ale sistemului reproducător.  Fecundaţia.  Bazele materiale ale eredităţii.  Descrierea unor boli ale sistemului excretor la om.  Descrierea particularităţilor structurale şi funcţionale ale acizilor nucleici. organism homozigot. VIII.  Recunoaşterea organelor sistemului reproducător la om. fenotip.  Recunoaşterea organelor sistemului digestiv la om.  Identificarea unor maladii sexualtransmisibile. Sistemul reproducător şi reproducerea la om  Sistemul reproducător la om.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului digestiv (gastrita.  Recunoaşterea organelor sistemului digestiv la om.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.  Afecţiuni ale sistemului excretor.  Igiena sistemului excretor. organism homozigot.  Replicarea. Agenţia de Evaluare şi Examinare . I. genotip.  Recunoaşterea organelor sistemului excretor la om.  Argumentarea necesităţii respectării igienii cavităţii bucale. dizenteria. genotip. Gene. cromozom.  Analiza specificului regimului alimentar pentru persoane de diferite vîrste. transcripţia. Bazele geneticii  Bazele moleculare ale eredităţii.  Descrierea funcţiilor organelor digestive la om. Nutriţia  Sistemul digestiv şi digestia la om. ulcerul).  Dezvoltarea postnatală la om. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Excreţia  Sistemul excretor şi excreţia la om.  Propunerea unor modalităţi de profilaxie a maladiilor sexual-transmisibile.  Recunoaşterea organelor sistemului excretor la om.  Igiena sistemului digestiv. organism heterozigot. 2012 Proces-verbal nr.  Identificarea elementelor principale ale nefronului. Clasa a XII-a  Definirea noţiunilor de genă. IX. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE VII.

 Propunerea modalităţilor pentru profilaxia bolilor ereditare.  Aplicarea legilor eredităţii la rezolvarea problemelor de genetică.  Variabilitatea neereditară şi ereditară a organismelor. rasă. 8  Identificarea tipurilor de cromozomi.  Biotehnologii tradiţionale şi moderne.  Compararea variabilităţii ereditare şi neereditare.  Gametogeneza.  Ereditatea normală şi patologică la om. biotehnologii.  Argumentarea rolului biotehnologiilor tradiţionale şi moderne pentru soluţionarea anumitor probleme ale societăţii. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE  Cromozomii. II.  Legile mendeliene de transmitere a caracterelor ereditare.  Argumentarea necesităţii utilizării metodelor speciale în studiul geneticii umane.  Descrierea metodelor de ameliorare a organismelor.  Argumentarea rolului biotehnologiilor tradiţionale şi moderne pentru soluţionarea anumitor probleme ale societăţii.  Compararea biotehnologiilor tradiţionale şi moderne.  Genetica umană.  Argumentarea necesităţii utilizării metodelor speciale în studiul geneticii umane. mitoza.  Descrierea metodelor de ameliorare a organismelor. soiuri de plante şi suşe de microorganisme. biotehnologii.mitoza.  Argumentarea necesităţii obţinerii de noi rase de animale.  Reproducerea celulară: amitoza. suşă.)  Clasificarea mutaţiilor şi a factorilor mutageni.  Compararea tipurilor de reproducere celulară: mitoza şi meioza.  Propunerea modalităţilor pentru profilaxia bolilor ereditare. moştenirea caracterelor cuplate cu sexul.  Moştenirea înlănţuită a caracterelor. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Ministerul Educaţiei Agenţia de Evaluare şi Examinare . suşă. Ameliorarea organismelor. a tipurilor de mutaţii (după substratul afectat).  Definirea noţiunilor de soi.(Legile mendeliene de transmitere a caracterelor ereditare.  Aplicarea legilor eredităţii la rezolvarea problemelor de genetică. meioza.  Moştenirea grupelor sangvine.  Analiza impactului unor factori mutageni asupra organismelor. moştenirea grupelor sangvine.  Interpretarea mecanismelor principale de moştenire a caracterelor ereditare.  Compararea biotehnologiilor tradiţionale şi moderne. Biotehnologii  Ameliorarea plantelor. (Legile mendeliene de transmitere a caracterelor ereditare.  Ameliorarea animalelor.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.  Definirea noţiunilor de soi.  Interpretarea mecanismelor principale de moştenire a caracterelor ereditare. Metode de studiu a eredităţii umane. a tipurilor de mutaţii.  Moştenirea caracterelor cuplate cu sexul.  Identificarea tipurilor de cromozomi.  Descrierea procesului de gametogeneză.  Descrierea particularităţilor reproducerii celulare. 2012 Proces-verbal nr. rasă.  Mutaţii şi factori mutageni.  Analiza impactului unor factori mutageni asupra organismelor. moştenirea grupelor sangvine.)  Clasificarea factorilor mutageni.  Ameliorarea microorganismelor.

 Relaţii trofice: lanţuri şi reţele trofice. idioadaptări.  Definirea noţiunilor de populaţie. degenerări.  Analiza factoriilor poluanţi ai ecosistemului/ mediului.  Clasificarea factorilor antropogenezei. piramide ecologice.  Proiectarea acţiunilor de conservare a biodiversităţii vegetale şi animale din diferite ecosisteme.  Echilibrul dinamic în cadrul ecosistemului. Evoluţia omului  Principiile evoluţiei biologice. degenerări. biocenoză şi biosferă. idioadaptări. Evoluţia organismelor pe Terra.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. a succesiunii unui ecosistem.  Analiza dovezilor anatomiei comparate. 8 din 21 decembrie 2011 nr.  Factorii evoluţiei: variabilitatea ereditară.  Descrierea direcţiilor principale ale evoluţiei: aromorfoze. 2012 Proces-verbal nr.  Reprezentarea schematică a relaţiilor trofice din diverse ecosisteme. ecosistem. idioadaptări.  Planificarea activităţilor de salubrizare a mediului. embriologia.  Descrierea direcţiilor principale ale evoluţiei: aromorfoze.  Direcţiile evoluţiei: aromorfoze.reţea trofică.  Identificarea nivelurilor de integrare şi organizare a viului.  Identificarea nivelurilor de integrare şi organizare a viului. ecosistem. biologia moleculară.  Poluarea ecosistemelor: terestru – aerian şi acvatic şi protecţia lor.  Reprezentarea schematică a relaţiilor trofice din diverse ecosisteme.reţea trofică.  Dovezile evoluţiei: anatomia comparată. biosferă.  Descrierea particularităţilor diferitor niveluri de organizare a materiei vii. biosferă.  Clasificarea factorilor antropogenezei.  Compararea diferitor tipuri de ecosisteme.  Identificarea factorilor evoluţiei lumii organice.  Definirea noţiunilor de populaţie. lanţ trofic. selecţia naturală.  Ecosisteme naturale şi artificiale. Ministerul Educaţiei 9 Agenţia de Evaluare şi Examinare . relaţia cu mediul înconjurător.  Analiza factoriilor poluanţi ai ecosistemului/ mediului.  Organizarea viului la nivel de populaţie. biocenoză.  Clasificarea ecosistemelor. lanţ trofic.  Compararea diferitor tipuri de ecosisteme.  Analiza dovezilor anatomiei comparate şi ale embriologiei în evoluţia lumii organice. piramidă ecologică.  Planificarea activităţilor de salubrizare a mediului. Ecologia şi protecţia mediului  Niveluri de integrare şi organizare a materiei vii.  Identificarea factorilor evoluţiei lumii organice.  Clasificarea ecosistemelor. IV. biocenoză. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE III. degenerări. a succesiunii unui ecosistem.  Proiectarea acţiunilor de conservare a biodiversităţii vegetale şi animale din diferite ecosisteme. piramidă ecologică.

Să aplice legile. funcţii. funcţiile. Să estimeze efectele/ consecinţele cu referire la anumite structuri. Să identifice noţiunile. funcţii. rezolvării situaţiilor – problemă şi SE 12. Înţelegere III. procese şi fenomene biologice. SCE IV. metodelor şi procedeelor biologice. Cunoaşterea noţiunilor. procese şi fenomene biologice în baza unor enunţuri. validarea soluţiilor/ răspunsurilor/ procese şi fenomene biologice. Să determine legăturile dintre organisme. fenomenelor.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Să aprecieze relaţiile cauzale în baza rezolvării unei situaţii – problemă. procese şi fenomene biologice. fenomenele şi procesele biologice. Sinteză VI. SCE VI. SE 4. SE 8. SE 16. baza unui eseu structurat/ completării unui text. biologice. Să compare şi să clasifice diverse structuri. Să definească esenţa noţiunilor privind structura şi funcţia. SE 5. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE Standarde curriculare educaţionale (SCE) şi standarde de evaluare (SE) Nivelul cognitiv I. structurile ce ţin de fenomenele şi procesele biologice prin completarea unui text/ liste de termeni/ scheme/ desen. Formularea unor judecăţi şi SE 14. anumitor sisteme de organe. analizei unor imagini/ scheme. materialelor grafice. Să concluzioneze despre esenţa relaţiilor între organisme. Analiză V. tabel. Să reprezinte schematic structuri. imagini/ unei serii de termeni/ unor scheme. SCE II. SCE V. SCE III. SCE VII. Să descrie succint structurile. Construirea graficelor/ schemelor completării unei serii de termeni. Rezolvare de probleme/ situaţii de probleme Ministerul Educaţiei . Standarde de evaluare SE 1. asocieri. fenomene biologice. Să propună o listă de recomandări pentru activităţile de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur. Să determine răspunsul/ răspunsurile corecte în baza unei serii de caracteristici. SE 13. aplicarea legilor şi teoriilor în SE 6. Aplicarea noţiunilor. Să aplice corect noţiunile biologice în formularea unor enunţuri. scrierea unui conoştinţelor despre fenomene şi procese text. 10 Agenţia de Evaluare şi Examinare II. Analiza comparativă a structurilor. regulile şi teoriile biologice în rezolvarea unor probleme. SE 10. structuri. SE 2. organisme. Să identifice erorile ştiinţifice în baza analizei unui fragment de text/ unor analizei unui text. procese şi fenomene funcţiilor. a unui proces de gîndire într-un tot unitar. proceselor. procesele şi fenomenele biologice în materialului studiat. Interpretarea şi transpunerea SE 3. relevînd relaţia dintre ele. procese. proceselor şi fenomenelor biologice în baza completării unei scheme/ unui tabel. alcătuirea unei scheme/ unui tabel. biologice. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Deducerea concluziilor în baza SE 11. legilor şi teoriilor biologice. scheme etc. SE 9. argumentelor în legătură cu o anumită SE 15. Să sistematizeze şi să interpreteze corect informaţia cu referire la anumite situaţii şi cazuri concrete. 2012 Proces-verbal nr. Aplicare IV. Cunoaştere Standarde curriculare educaţionale SCE I. Să elaboreze planuri de acţiuni concrete ce prevăd profilaxia maladiilor elaborarea unor lucrări individuale. corelaţia între problemă. şi demonstrarea modului de aplicare a SE 7. concepţiilor.

Completează schemele (vor fi prezentate în test) indicînd : a) compoziţia sîngelui. poichiloterme.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 2. ficatului. 8 din 21 decembrie 2011 nr. iar algele_____________ alga ficoxantina. poluării. b) factorii nocivi pentru scheletul uman. Completează spaţiile libere: a) Algele trăiesc preponderent în mediul ____________. Să definească. Completează schemele (vor fi prezentate în test) indicînd: a) clasele de plante cu flori şi cîte un exemplu din fiecare clasă. Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei 11 . homeostază 2. genotip. SE 2. Enumeră funcţiile : sîngelui. terestre. iar amfibienii adulţi prin ________ şi _____________. igienei. 4. 2012 Proces-verbal nr. Profil umanistic 1. b) Larvele amfibienilor respiră prin _________. Descrie succint esenţa creşterii. c) _________ ____________ reprezintă procesul în care se evidenţiază organismele mai adaptate. care este eliminat de canalele epidermale şi înlesneşte alunecarea în apă. Se fixează de substrat cu ajutorul rizoizilor şi nu posedă ţesut conductor.. Citeşte descrierea de mai jos şi scrie în spaţiul rezervat despre ce încrengătură de plante este vorba : Sunt organisme pluricelulare. plastidelor. 2. c) factori mutageni. explicînd succint esenţa noţiunilor privind structura şi funcţia. Descrie succint esenţa fotosintezei. b) structurile sistemului circulator la om. Enumeră funcţiile: proteinelor. Ea poate fi ____________. c) fazele ciclului vital la muşchi. 2. acizilor nucleici.miopie. b) Corpul lor se numeşte _________ . respiraţiei. fenotip. În ciclul vital predomină gametofitul. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MODELE DE ITEMI Standarde de evaluare SE 1. Identifică pe desen (vor fi prezentate în test): a) 7 structuri ale celulei vegetale b) structurile sistemului respirator la om. 1. Defineşte noţiunile:celulă. Citeşte descrierea de mai jos şi scrie în spaţiul rezervat despre ce clasă de animale este vorba: Sunt animale acvatice. Algele ______________conţin pigmentul ficoeretrina. 1. ______________ 3. Profil real 1. structurile ce ţin de fenomenele şi procesele biologice prin completarea unui text/liste de termeni/scheme/desen. Să identifice noţiunile. 3.nucleului.Corpul este acoperit cu solzi şi mucus. c) Indiferent de pigmenţii din celulă tipul nutriţiei algelor este_________________. Defineşte noţiunile: corm. c) factorii abiotici 4. Identifică pe desen (vor fi prezentate în test): a) 10 structuri ale celulei anumale. cu forma corpului hidridinamică. Completează spaţiile libere : a) Amfibienii sunt adaptaţi la modul de viaţă _______________ şi ___________. ____________ şi ____________.________________ 3. fenomenele şi procesele biologice. c) fazele ciclului vital la ferigă. meiozei. 3. b) factorii nocivi pentru sistemul nervos.

2012 Proces-verbal nr. tabel. Alege şi încercuieşte varianta corectă (CS): Sunt autotrofe bacteriile: a) pneumococii b) bacilii Koh c) cianobacteriile d) lactobacteriile 2. 1. Tuberculoză Simptome Tratament SE 4. În baza algoritmului propus.  rolul pozitiv al bacteriilor. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 3.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Luxaţie 2. b) Lupta pentru existenţă ca factor al evoluţiei biologice:  noţiune de luptă pentru existenţă. scrie un eseu structurat (pe o jumătate de pagină) pe tema: a) Diversitatea bacteriilor:  morfologia bacteriilor. Fractură 1. 2. Alege şi încercuieşte variantele corecte (CM): Ce funcţii îndeplineşte sistemul nervos central? a) reglează şi coordonează locomoţia corpului b) inervează organele interne c) inervează organele de simţ d) asigură activitatea nervoasă superioară 1. În baza algoritmului propus. Alege şi încercuieşte variantele corecte (CM): Organismul heterozigot: a) posedă alele diferite ale unei gene b) posedă aceleaşi alele ale unei gene c) segregă în generaţiile următoare d) nu segregă în generaţiile următoare e) formează un tip de gameţi şi formează două sau mai multe tipuri de gameţi Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei 12 . Să determine răspunsul/răspunsurile corecte în baza unei serii de caracteristici.  factorii poluanţi principali antropogeni. procesele şi fenomenele biologice în baza unui eseu structurat/completării unui text.  rolul pozitiv al insectelor. Completează tabelul: Afecţiuni ale aparatului Simptome Cauza Profilaxie locomotor 1. Să descrie succint structurile. Alege şi încercuieşte varianta corectă (CS): Proteinele în celulă se sintetizează de către: a) nucleu b) lizozomi c) ribozomi d) plasmalemă 2. 1. funcţiile. b) Poluarea ecosistemului acvatic:  factorii poluanţi principali naturali. Completează tabelul: Denumirea patologiei Cauze respiratorii 1.Gripă 2. scrie un eseu structurat (pe o jumătate de pagină) pe tema: a) Diversitatea şi rolul insectelor:  diversitatea insectelor.  rolul negativ al bacteriilor. 2.  formele luptei pentru existenţă.  rolul negativ al insectelor.  răspîndirea bacteriilor. 8 din 21 decembrie 2011 nr.

Scrie în faţa literelor din coloana A cifrele corespunzătoare din coloana B. stomac. dacă partea a doua explică prima parte. şi „Nu”. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 5. feriga comună 2. alcătuită din două părţi. ciocănitoarea 3.îndeplineşte funcţia energetică 3. ciuperca de iască 4. Explică printr-o frază de ce ai încercuit „Nu”. utilizînd următoarele cuvinte şi îmbinări de cuvinte: format. 2. implicate în fotosinteză 2. dacă partea a doua nu o explică. ribosomii 3. procese şi fenomene biologice în baza unor enunţuri. intestinul gros. DA NU Circulaţia sanguină la păsări este dublă. Citeşte afirmaţiile de mai jos. Folosind corect îmbinările de cuvinte de mai jos. A B ___a) organisme autotrofe 1. Scrie afirmaţia corectă. 2. faringe. substanţele necesare. completării unei serii de termeni. muşchiul de pămînt 6. 3. Încercuieşte „Da”. dacă ea este falsă. 2012 Proces-verbal nr. ambele adevărate. din. etapele. 8 din 21 decembrie 2011 nr.participă la sinteza proteinelor 2. şi „Nu”. plastidele B 1. iar coloana B – exemple. alcătuirea unei scheme sau a unui tabel. scheme etc. interpretînd corect informaţia ce ţine de anumite structuri. Scrie un enunţ ce reflectă particularităţile fotosintezei. Explică printr-o frază de ce ai încercuit „Nu”. 1. hribul mare 8. unind prin săgeţi. organitele celulei din coloana A cu funcţiile respective din coloana B: A 1. DA NU Păsările sunt animale homeoterme. ambele adevărate. Încercuieşte „A”. intestinul subţire. mitocondriile 2. substanţe finale. Să aplice corect noţiunile biologice în formularea unor enunţuri. dacă afirmaţia este adevărată. trifoiul alb 7. alcătuită din două părţi. Citeşte afirmaţia de mai jos. deoarece au saci aerieni 1. Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei 13 . utilizînd următoarele cuvinte şi îmbinări de cuvinte: condiţiile obligatorii. funcţii. localizarea procesului. şi „F”. cît şi pozitivă 1. deoarece au inima formată din patru camere. Corelează. asocieri. este. Scrie un enunţ ce reflectă particularităţile sistemului digestiv. formulează enunţuri care să caracterizeze virusurile: a) structură celulară – structura acelulară b) compuşi din proteine şi lipide – compuşi din proteine şi acizi nucleici – compuşi din lipide şi acizi nucleici c) au semnificaţie doar negativă – a semnificaţie doar pozitivă – au semnificaţie atît negativă. Coloana A conţine grupele principale de organisme dintr-o biocenoză. bacterii azotfixatoare ___b) organisme heterotrofe 2. Să sistematizeze. dacă partea a doua explică prima parte. formulează enunţuri care să caracterizeze bivalvele: a) respiraţie traheală – branhială – pulmonară b) sistem circulator deschis – sistem circulator închis c) sistem nervos ganglionar – sistem nervos tubular – sistem nervos difuz SE 6. Folosind corect îmbinările de cuvinte de mai jos.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Încercuieşte „Da”. esofag. cavitate bucală. scrierea unui text. 1. Citeşte afirmaţia de mai jos. dacă partea a doua nu o explică. sistemul digestiv. substituind cuvintele evidenţiate cu cele corecte. stejar 5.

c) etapele principale în dezvoltarea unei insecte. c) structura unei biocenoze. b) miopie şi hipermetropie. ambii nu manifestă hemofilie. Prezintă într-o schemă: a) ciclul de dezvoltare a viermelui – de – gălbează. ceea ce constituie 48% din numărul total de nucleotide. 1. dar au un fecior bolnav de hemofilie. analizei unor imagini/unor scheme.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. determină asemănările şi deosebirile dintre: a) insecte şi arahnide. dacă ea este falsă. A F Reflexele condiţionate sunt rezultatul unor conexiuni temporale stabilite între acţiunea unui excitant extern sau intern şi o anumită funcţie a organismului. Folosind modelul propus (va fi prezentat în test).a. organisme.34 nm. Care este probabilitatea naşterii unui fecior sănătos. Încercuieşte „A”. cu grupa IV sangvină. culoarea neagră a părului domină culoarea cafenie.Ambele perechi de gene sunt amplasate pe cromozomi neomologi. substituind cuvintele evidenţiate cu cele corecte.m. A F Aparat circulator deschis posedă : musca. Determină cîte nucleotide guanilice se află în acest fragment. Părinţii au grupele II şi III sangvine. A F La acţiunea sistemul nervos vegetativ simpatic se observă micşorarea diametrului pupilei ochiului omului. 8 din 21 decembrie 2011 nr. SE 7. rîma. 1. Să compare diverse structuri. şi „F”. La cîini. procese şi fenomene biologice în baza completării unei scheme/unui tabel. Prezintă într-o schemă: a) ciclul de dezvoltare a teniei boului. Un fragment de ADN conţine 720 de nucleotide adenilice şi timidilice. A F Simetrie bilaterală a corpului posedă planaria. c) ecosistemele naturale şi cele artificiale.). Să reprezinte schematic structuri. 1. melcul. dacă afirmaţia este adevărată. b) tipurile de sensibilitate la plante. 2012 Proces-verbal nr. b) etapele lucrului inimii. lungimea şi masa lui moleculară (un ucleotid are în lungime circa 0. 14 Agenţia de Evaluare şi Examinare . procese. iar masa lui moleculară constituie 345 u. SE 8. determină asemănările şi deosebirile dintre: a) amfibieni şi reptile. c) ereditate şi variabilitate. 1. planaria. hidra. fenomene biologice.La ce procent de căţeluşi cu păr negru. 2. Ministerul Educaţiei 1. Să aplice legile. iar părul scurt-pe cel lung. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 3. scurt ne putem aştepta de la încrucişarea a doi cîini heterozogoti după ambele caractere? SE 9. b) rizoizi şi rădăcină. Scrie afirmaţia corectă. regulile şi teoriile biologice în rezolvarea unor probleme. Folosind modelul propus (va fi prezentat în test). grupa I sangvină? 1. Citeşte afirmaţiile de mai jos.

3 …) deosebiri dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. Scrie în spaţiile rezervate enunţurile corecte. eritrocite. 1. celulele unghiei.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Selectează cuvîntul care nu se încadrează în grupul tematic şi explică de ce l-ai separat: Zebră. după prezenţa sau lipsa peretelui celular: epiteliale. 4 …) asemănări după care ai identificat organisme/ procese/ fenomene/ etc. 3 …) asemănări dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. Analizează imaginile (vor fi prezentate în test) şi determină greşelile ştiinţifice comise intenţionat. Ministerul Educaţiei 15 Agenţia de Evaluare şi Examinare . triton. c) Enumeră 1 (2. cianobacteriile. cîrtiţă. Agroecosistemele sunt create şi menţinute de om. 1. Selectează cuvîntul care nu se încadrează în grupul tematic şi explică de ce l-ai separat: Eritrocite. 1. 2. d) Enumeră 1 (2. melcul. c) Enumeră 1 (2. e) etc. celule adipoase. În consecinţă. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 10. musculare. Secreţia hormonilor poate fi influenţată de mai mulţi factori. Analizează imaginea (va fi prezentată în test) şi determină greşelile ştiinţifice comise intenţionat. algele brune. bacteriile. excesul de glucide în sînge stimulează secreţia hormonului somatotrop . cianobacteria. 2. Să determine legăturile dintre organisme/procese. Scrie în spaţiile rezervate enunţurile corecte. Citeşte textul de mai jos şi identifică greşelile ştiinţifice comise intenţionat. 4 …) asemănări după care ai identificat organisme/ procese/ fenomene/ etc. 3 …) asemănări dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. ale scoarţei copacului. Analizează imaginile (vor fi prezentate în test) şi răspunde la întrebări: a) Ce organisme/ procese/ fenomene/ etc. celula drojdiei. rîma. fenomene biologice. Clasifică organismele enumerate mai jos în două grupe. conform apartenenţei la procariote şi eucariote: Drojdia de bere. ale cambiului. e) etc. SE 11. sunt reprezentate? b) Scrie nu mai puţin de 2 (3. euglena. Citeşte textul de mai jos şi identifică greşelile ştiinţifice comise intenţionat. racul de rîu. trombocite 2. 1. pinul. piţigoi. 8 din 21 decembrie 2011 nr. În condiţii de stres se intensifică sinteza hormonilor din zona corticală a suprarenalelor. d) Enumeră 1 (2. 2012 Proces-verbal nr. Clasifică tipurile de celule enumerate mai jos în două grupe. sintetizat de către pancreas. De exemplu. 2. 3 …) deosebiri dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. 3. Să identifice erorile ştiinţifice în baza analizei unui fragment de text/unor imagini/ unei serii de termeni/unor scheme. sunt reprezentate? b) Scrie nu mai puţin de 2 (3. ele posedă o capacitate de autoreglare sporită şi în ele se exclude acţiunea selecţiei naturale. 3. miocite. Analizează imaginile (vor fi prezentate în test) şi răspunde la întrebări: a) Ce organisme/ procese/ fenomene/ etc. leucocite.

la mare. 1. Ce vei întreprinde pentru a nu te îmbolnăvi? 1. Să estimeze efectele/consecinţele ce ţin de anumite structuri. Într-o tabără de vară. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 2. Elaboraţi un plan de acţiune. Estimează consecinţele lipsei procesului de hematopoieză. a unui proces de gîndire într-un tot unitar.Să elaboreze planuri de acţiuni concrete ce prevăd profilaxia maladiilor anumitor sisteme de organe.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. procese şi fenomene biologice. În rezultatul scurgerii de petrol în Golful Mexic. Să propună o listă de recomandări pentru activităţile de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur. SE 16. de la marginea unei rîpe. Elaborează proiectul unei campanii de profilaxie a maladiilor pulmonare pentru un public adolescent. cel puţin cinci măsuri. 1. 1. Propune o listă de măsuri (nu mai puţin de 5) pentru excluderea riscului aplicării biotehnologiilor moderne. funcţii. corelaţia între procese şi fenomene biologice. Să concluzioneze despre esenţa relaţiilor între organisme. 1. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 12. Utilizaţi cel puţin cîte 3 denumiri de plante şi animale. Estimează consecinţele lipsei reflexelor condiţionate. 1. Utilizaţi cel puţin cîte 5 denumiri de plante şi animale. În liceul în care studiezi s-au depistat trei cazuri de meningită. 2. Elaborează proiectul unei campanii de profilaxie a maladiilor gastrointestinale pentru un public adolescent. elucidînd cum se va modela componenţa cantitativă şi calitativă a sistemului ecologic dat. Ministerul Educaţiei 16 Agenţia de Evaluare şi Examinare . pentru profilaxia maladiilor infecţioase ale aparatului respirator. SE 13. s-a înroşit la faţă. Întocmeşte o listă de reguli (nu mai puţin de 3) pentru prevenirea scoliozei. SE 15. În spaţiul rezervat scrieţi un eseu. elucidînd cum se va modela componenţa cantitativă şi calitativă a sistemului ecologic dat. 1. pentru a-i acorda primul ajutor? 1. Enumeră cel puţin 3 recomandări pentru menţinerea sistemului respirator sănătos. 2012 Proces-verbal nr. Enumeră cel puţin 5 recomandări pentru menţinerea tractului digestiv sănătos. SE 14. Să aprecieze relaţiile cauzale în baza rezolvării unei situaţii-problemă. a fost distrus echilibrul acestui ecosistem. Ce acţiuni vei întreprinde în acest caz . la preşcolari. 1. dureri de cap. În spaţiul rezervat scrieţi un eseu. Enumeră 3 masuri de profilaxie împotriva maladiilor sistemului circulator. În Europa este anunţat codul galben referitor la răspîndirea infecţiei virale a gripei A1H1. În rezultatul incendiilor a fost distrusă fîşia de pădure. 1. pe plajă un elevi a simţit vertij.

Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 6 maladia consecinţă Hiperfuncţia glandei nr. 6 3. Stomac cu patru camere posedă animalele unguligrade imparicopitate. Itemi d/o Defineşte. în spaţiul rezervat. Subliniază-le. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 b) Hipofuncţia glandei nr. 3 maladia consecinţă 3. Ministerul Educaţiei 17 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MODEL DE TEST Profil real Nr. Caracteristic larvei amfibienilor este inima cu două camere şi aparatul circulator dublu. 8 din 21 decembrie 2011 nr. b) Scrie. 2012 Proces-verbal nr. În partea a doua a frazelor afirmative de mai jos sunt comise erori ştiinţifice. noţiunile biologice: 1. a) hematopoieza Scor L 0 1 2 3 b) animale didermice (diblasterice c) rudimente a) Completează legenda respectivă cu denumirile a 5 glande. conform cifrelor. în cazul hipofuncţiei şi hiperfuncţiei. referitor la glandele numerotate cu cifrele 3 şi 6 cîte o maladie şi o consecinţă. la solicitare. 2 3 4 5 2. 0 1 1. Penele păsărilor sunt modificarea ţesutului conjunctiv. L scriind variantele corecte ale propoziţiilor în spaţiile rezervate. a) 2.

8 din 21 decembrie 2011 nr. Încercuieşte litera A dacă afirmaţia este adevărată şi litera F. respectînd următoarea L consecutivitate: direcţia evoluţiei . 0 1 Aromorfoză. reducerea numărului de specii şi crearea unor habitate noi. Analizează imaginile А şi В. degenerarea. formînd triade. aparatul 2 circulator de tip închis. Completează tabelul de mai jos cu răspunsurile necesare la indicaţiile solicitate. ce caracterizează circuitul mare a sîngelui.exemplu 1 – exemplu 2. Indică caracteristicile structurale. 3. 6. Dacă ai încercuit litera F. 2012 Proces-verbal nr. Subliniază îmbinările de cuvinte corecte din fiecare serie. а) începe în ventriculul drept/ începe în ventriculul stîng b) sîngele intră în aortă/ sîngele intră în artera pulmonară c) capilarele la nivelul plămînilor/ capilarele la nivelul organelor din corp d) circulă prin vene sînge venos/ circulă prin vene sînge arterial e) se termină în atriul drept/ se termină în atriul stîng Rolul circuitului mare: 7. a) A F La muşchi în ciclul de dezvoltare domină sporofitul. în spaţiul rezervat scrie rolul circuitului mare. fotosinteza. în care sunt arătate elemente figurate a sîngelui la om. Grupează noţiunile/ îmbinările de cuvinte. căpuşa scabiei. 6 7 8 c) A F Varza. dacă afirmaţia este falsă. L 0 1 2 3 4 5 6 Ministerul Educaţiei 18 Agenţia de Evaluare şi Examinare . care determină funcţiile lor Citeşte afirmaţiile de mai jos. d) A F Progresul biologic duce la extinderea arealului. corpul turtit la cambulă. la finele primului an de viaţă. 5. 3 1. Mai jos. idioadaptarea.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. B 1. scrie în spaţiile rezervate afirmaţia corectă. A L 0 1 2 3 4 5 6 L 0 1 2 3 4 b) A F Din contopirea oosferei cu un spermatiu rezultă endospermul seminţei plantelor 5 monocotiledonate. este un lăstar modificat. broasca ţestoasă de ocean. fiind o plantă adultă. Scrie cîte o funcţie a celulelor din imagine 3. tenia boului. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 4. Numeşte elementele figurate 2. substituind cuvintele evidenţiate. 2.

Argumentează printr-o frază despre decizia selectării. Înscrie în spaţiul rezervat după noţiunile coloanei I cifrele corespunzătoare din coloana II. C. pădure 5. A B C D Rădăcina Albinism Gonadele Grîul Tulpina Daltonism Tiroida Orezul Floarea Fenilcetonurie Hipofiza Porumbul Frunza Polidactilie Suprarenalele Secara A. Coloana I Coloana II A. D. caracteristice pentru celulele procariote a) glicocalix b) lizozomi c) nucleol d) nucleoid e) ribozomi f) mitocondrii g) perete celular h) mezozomi 3. indicînd trăsăturile distinctive ale animalelor nevertebrate şi clasele din care fac parte. monocultura 2.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. rîu 3.îngrijirea de către om 7. b) meristematic. c) mecanic. în spaţiile rezervate. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L 0 1 2 3 4 5 6 7 L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 11. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Numărul perechilor de membre 3. iar coloana II – descrieri şi exemple de organisme. 2012 Proces-verbal nr. Părţile corpului (regiunile) 2. Completează tabelul ce urmează. Clasa Coloana I conţine denumirea tipului de sistem ecologic. Tipul aparatului respirator 4. CS Ce tip de ţesut este cambiul ? a) conducător. păstrează echilibrul numeric autonom B. B. 2. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 8. CM Structurile. subliniindu-le. Ecosistem artificial: 4. lanţ trofic din 5 sau mai multe verigi Selectează cuvintele care nu se încadrează în grupul tematic. CM Pentru cloroplaste nu sunt adevărate afirmaţiile: a) sunt organite bimembranare b) sunt localizate în celula vegetală c) participă la sinteza ATP d) necesită pentru activitate oxigenul absorbit din mediu e) necesită pentru activitate molecule de apă f) eliberează în rezultatul activităţii sale oxigen în mediu g) sunt active numai la întuneric h) în ele se scindează glucoza. Ministerul Educaţiei L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Alege şi încercuieşte varianta (CS) corectă sau variantele (CM) corecte: 1. 10. Ecosistem natural: 1. obligatoriu . Dezvoltarea postembrionară (tipul) 5. 9. Nr Trăsături Racul de rîu Albina 1. numărul redus al saprofiţilor 6. d) de protecţie.

8 din 21 decembrie 2011 nr. Deosebiri Amfibieni Criterii Mamifere 1. 2012 Proces-verbal nr. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 14 Pacientul X simte dureri acute în regiunea lombaro . 4. mama căruia era sănătoasă şi avea ochi albaştri. iar daltonismul este determinat de gena recesivă. O femeie sănătoasă. 2. a) Calculoza renală este L 0 1 2 3 4 5 6 7 b) Cauzele posibile şi profilaxia lor: 1. Diagnosticul pus de medici este – calculoza renală. 3. Pe spaţiile rezervate mai jos notează: ce se subînţelege prin calculoză renală? Scrie trei cauze posibile ale apariţiei acestei patologii şi pentru fiecare cauză . Determină probabilitatea naşterii copiilor sănătoşi. cu ochi căprui şi daltonic. Cauza: Metodă de profilaxie: Ministerul Educaţiei 20 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Rezolvă problema: Culoarea căpruie a ochilor domină culoarea albastră. iar în urina lui sunt depistate elemente figurate ale sîngelui. 3. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 12.sacrală la micţiune. Cauza: Metodă de profilaxie: 2.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Compară după 4 asemănări şi 4 deosebiri (indicînd criteriile). 2. 4. Cauza: Metodă de profilaxie: 3. cu ochi albaştri (tatăl ei a fost daltonic) s-a căsătorit cu un bărbat. cu ochi de culoare căpruie. localizată în cromozomul X.cîte o metodă de profilaxie. Amfibienii şi Mamiferele. Asemănări 1.

3 (tiroida)  maladia – boala lui Bazedov  consecinţă – intensificarea metabolismului. 3-tiroida.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.pancreasul. 9 p. 9.paratiroidele. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 7-ovarele. 6. degenerarea – tenia boului. Notă Pot fi prezentate definiţiile în mod diferit.procesul de formare a elementelor figurate (celulelor sanguine) la nivelul măduvei roşii osoase. 3 p. eliminarea glucozei prin urină.L Răspunsul este incorect . Răspunsul este incorect . Ministerul Educaţiei 21 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 4-timusul. b) Hipofuncţia glandei nr. 3. 4. Răspunsul lipseşte . Răspunsul lipseşte . 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE BAREM DE NOTARE Profil real Nr.aparatul circulator de tip închis. Penele păsărilor sunt modificarea ţesutului conjunctiv. idioadaptarea – corpul turtit la cambulă . stare permanentă de oboseală şi foame 1.L 1. un strat gelatinos.paricopitate 2. Alte variante de evaluare nu se admit.1p Răspunsul lipseşte .L Răspunsul este incorect . indică asemănările dintre diferite grupe de organisme. de ex. 2.0 p Pentru fiecare cuvînt corect subliniat1p Pentru fiecare substituire corectă . 3 p. 6 (pancreasul)  maladia – diabetul zaharat  consecinţă – creşterea cantităţii de glucoză în sînge. 3.L Răspunsul este incorect . b) animale didermice –posedă în structura corpului 2 foiţe embrionare: ectoderm şi endoderm. Caracteristic larvei amfibienilor este inima cu două camere şi aparatul circulator dublu. Corect . important este sensul corect.simplu 1. 8.0 p Pentru fiecare răspuns corect -1p Răspuns aşteptat a) hematopoieza . căpuşa scabiei. c) rudimente – organe care şi-au pierdut semnificaţia anterioară.broasca ţestoasă de ocean. Corect . a) 1-epifiza. aromorfoza – fotosinteza . PuncBarem item taj Răspunsul lipseşte .0 p Pentru fiecare triadă corectă şi completă – cîte 1p Pentru triada incompletă sau nerespectarea consecutivităţii. 2-hipofiza. 5. 6 p. Stomac cu patru camere au animalele unguligrade imparicopitate.testiculele. 2.epitelial 3. Hiperfuncţia glandei nr. celenteratele. între ele – mezoglia.suprarenalele.0 p Pentru fiecare denumire corectă a glandei -1 p Pentru fiecare denumire corectă a maladiei -1 p Pentru fiecare consecinţă corectă -1 p Pot fi prezentate şi alte consecinţe.0p. Corect . 2012 Proces-verbal nr.

abdomen 1. subliniată corect . Dezvoltarea Directă Indirectă. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Răspunsul lipseşte .0 p Pentru fiecare cifră corectă – 1 p Dacă la răspunsurile corecte este un răspuns în plus.0 p Pentru completrea corectă a fiecărei rubrici cu trăsăturile necesare .0 p Pentru fiecare îmbinare de cuvinte. 8.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. a) începe în ventriculul stîng b) sîngele intră în aortă c) capilarele la nivelul organelor din corp d) circulă prin vene sînge venos e) se termină în atriul drept Rolul: transportă O2 şi substanţe nutritive spre celule şi asigură eliminarea produselor nedescompuse Nr Trăsături Racul de rîu Albina Părţile corpului (regiunile) Cefalotorace şi Cap. Răspunsul lipseşte . A.0 p Pentru fiecare răspuns corect în tabel cîte 1 p Răspunsul lipseşte . Funcţiile celulelor transportul О2 şi СО2 3.L Răspunsul este incorect . Conţin hemoglobina care determină funcţiile lor a) F – La muşchi în ciclul de dezvoltare domină gametofitul b) F – Din contopirea oosferei cu un spermatiu rezultă embrionul seminţei plantelor monocotiledonate c) A d) F – creşterea numărului de specii şi crearea unor habitate noi.0 p Pentru încercuirea variantei A .L Răspunsul este incorect . atunci din punctajul total se scade 1 punct. 9.5. Caracteristicile structurale. 6.1p. (prin 4. Ecosistem natural: 2.6 Leucocit de protecţie capabile de fagocitoză Se admit şi alte formulări a răspunsului.L Răspunsul este incorect . Denumirea Eritrocit 2.cîte1p 1. 10 p. 2012 Proces-verbal nr. 8 p. 7 p.3.4.7 B. torace. 7. Tipul aparatului respirator Branhial Traheal 3. dar fără explicaţie – 1 p Pentru încercuirea variantei F şi pentru explicaţia corectă – 2 p Răspunsul lipseşte . postembrionară (tipul) metamorfoză completă) Clasa Crustacee Insecte 5.L Răspunsul este incorect .2 p Pentru încercuirea variantei F. Răspunsul lipseşte . 6 p.cîte 1p Pentru indicarea corectă a rolului circuitului mare . Ecosistem artificial: 1. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 5.L Răspunsul este incorect . abdomen Perechi de membre 5 perechi 3 perechi 2. Ministerul Educaţiei 22 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 6 p.

Pentru calcule . Pentru indicarea gameţilor masculini 1 p. h Pot fi prezentate şi alte explicaţii logice. celelalte sunt glande endocrine. B – daltonism – boală genetică heterozomală. 2012 Proces-verbal nr. Răspunsul lipseşte – 0 p. atunci din punctajul total se scade 1 punct. g. PP : ♀ aaXDXd x ♂ AaXdY D. Pentru indicarea gameţilor feminini -1p.pai.1 p. Pentru indicarea cerinţei .1p Pentru fiecare explicaţie . G : ♂ AX aX AY.1 p.organ generativ. cu ochi de culoare căpruie este de 25% Ministerul Educaţiei 23 Agenţia de Evaluare şi Examinare .1 p. 12 10 p.1 p. D: I variantă: porumbul – este plantă cu flori unisexuate. 1. celelalte sunt autozomale. CM – d. Este obligatorie oformarea corectă a rezolvării problemei AaXDXd aaXDXd D d AaX X aaXDXd AaXd Xd aaXd Xd d d AaX X aaXd Xd fete AaXDY aaXDY D AaX Y aaXDY AaXdY aaXdY d AaX Y aaXdY băieţi 16 -------------. Pentru indicarea datelor problemei . CM – c. g. e.L Răspunsul este incorect . h 3.100% 4 A-XD -------. D.L Răspunsul este incorect . d. C – gonadele – glande mixte.x% Răspuns: Probabilitatea naşterii copiilor sănătoşi. d G : ♀ aX aX aX aX d.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 8 p. CS – c 2. 8 din 21 decembrie 2011 nr. celelalte sunt cu flori bisexuate. Pentru analiza datelor din grilaj. celelalte sunt organe vegetative ale plantei.0 p Pentru fiecare răspuns corect . d.cîte 1 p 11 9 p. A II-a variantă: porumbul conţine în tulpină măduvă. Pentru răspuns . numai cu secreţie internă. d. aY ♂ ♀ aXD aXD aXd aXd AX aXd AY aY Dacă la răspunsurile corecte este un răspuns în plus.1p A – floarea . Pentru indicarea formelor parentale feminine .1 p. Rezolvare greşită – 0 p. iar celelalte plante au tulpina . Pentru indicarea formelor parentale masculine . prin evidenţiere .1 p.1 p. Răspunsul lipseşte . Pentru completarea grilajului . 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 10.0 p Pentru fiecare cuvînt selectat şi subliniat corect .1 p. Răspunsul lipseşte .

Ecologia şi protecţia mediului. La nivelul III – rezolvare de probleme/ situaţii de probleme. Bazele geneticii.5 % 7. protiste. ciuperci. plante. 2012 Proces-verbal nr.Organizarea celulară a organismelor. 8 din 21 decembrie 2011 nr.5 % 100 % N. Total . bacterii. 4.251 ore Cunoaştere şi înţelegere 2 itemi 1 item 30 % Aplicare. Ameliorarea organismelor. analiză şi sinteză 1 item 1 item 1 item 2 itemi 1 item 1 item 1 item 40 % Rezolvare de probleme/ situaţii de probleme 1 item 1 item 1 item 30 % Total 9% 7. 5.5 % 38.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 2. Ministerul Educaţiei 24 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MATRICEA DE SPECIFICAŢII Profil real Niveluri cognitive Conţinuturi 1.5 % 10. 7. Sistematica organismelor: virusuri. Sistematica organismelor: animale.8 % 10. Procese şi sisteme vitale. 6. Evoluţia organismelor pe Terra. Însuşiri generale ale organismelor. 1 item poate fi formulat şi la conţinutul 7.2 % 16. 3.B.

iar ale celor terestre 7 ______________._____________________________________________________________ 2.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. pe care le îndeplineşte organul cu nr._____________________________________________________________ 4. iar sistemul nervos la hidră este 1 de tip ________________. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MODEL DE TEST Profil umanistic Nr 1. din sporii germinanţi apar filamente verzi. conform cifrelor. b) Scrie denumirea substanţelor organice ce sunt descompuse în organul cu nr. numite ________________. 4 a) 2. 2 c) Explică 2 funcţii. 5 6 c) Organele respiratorii ale moluştelor acvatice sunt _______________. e) La ferigi. 8 d) La muşchi. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 b) Substanţele organice: c) 2 funcţii: Completează spaţiile libere pentru ca enunţul să fie adevărat: 3._____________________________________________________________ Ministerul Educaţiei 4. 2012 Proces-verbal nr. L 0 a) Aparatul circulator la rîmă este de tip ______________. L 0 1 2 3 4 25 Agenţia de Evaluare şi Examinare . în ciclul vital sunt prezente 2 generaţii. 2 3 b) În alcătuirea corpului arahnidelor se evidenţiază regiunile: ____________________ şi 4 _______________________. Item Explică esenţa noţiunilor: a) hemoliza b) scolioză Scor L 0 1 2 3 4 5 6 c) homozigot a) Completează legenda respectivă cu denumirile a 5 organe ale sistemului digestiv._____________________________________________________________ 3. Enumeră în spaţiul rezervat 4 funcţii ale glandei tiroida: 1. 8 din 21 decembrie 2011 nr. dintre care predomină ____________________ .

Dacă ai încercuit litera F. 8 din 21 decembrie 2011 nr. formînd triade. 3. după temperatura 8 corpului Folosind modelul propus mai jos. indicînd trăsăturile distinctive ale animalelor vertebrate. Citeşte afirmaţiile prezentate. Grupează noţiunile/ îmbinările de cuvinte. compară după 3 asemănări şi 4 deosebiri (indicînd L criteriile). scrie în spaţiile rezervate afirmaţia corectă. degenerarea. Încercuieşte litera A. 2. c) A F Somatotropina sau hormonul de creştere e secretat de glanda hipofiza. b) A F Funcţia lizozomilor constă în asigurarea digestiei intracelulare. Nr Trăsături Broasca de lac Porumbelul Organele respiratorii 1. fecundaţia dublă la angiosperme. 2012 Proces-verbal nr. 6 7 4. 2 2. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 5. 2. 4 5 Deosebiri: 6 Sindromul Turner Criterii Sindromul Klinefelter 7 1. 3 3. Tipul organismului. 8.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. d) A F Pancreasul este o glandă cu secreţie internă. dacă este falsă. sindromul Turner şi sindromul Klinefelter. Completează tabelul ce urmează. lipsa ochilor la rîmă. 3. substituind cuvintele evidenţiate. idioadaptarea. L 0 1 2 3 Tipul fecundaţiei 2. 0 1 Asemănări: 1. ascarida omului. 1. 7. a) A F În rezultatul mitozei se obţin 2 celule haploide. 4. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 L 0 1 2 3 6. reducerea rădăcinii la plantele parazite. aromorfoza. dacă afirmaţia este adevărată şi litera F. respectînd următoarea consecutivitate: direcţia evoluţiei – exemplu 1 – exemplu 2 Inima patrucamerală. Ministerul Educaţiei 26 Agenţia de Evaluare şi Examinare . membrana interdigitală la păsările acvatice. 4 5 Tegumentul 3.

iar coloana II – caracteristicile lor. formă acelulară 4. virion 8. Coloana I Coloana II A. CM Structurile. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Virusuri 1. Alege şi incercuieşte varianta (CS) corectă sau variantele (CM) corecte: 1.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. coci D. stigma Rezolvă problema: Iepurii de casă pot avea blană pufoasă (caracter dominant) sau netedă. caracteristice pentru celulele eucariote vegetale: a) mezozomi b) ribozomi c) lizozomi d) centrioli e) nucleol f) nucleoid g) perete celular h) glicocalix Ministerul Educaţiei L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Protiste 5. că blana neagră domină asupra blănii de culoare albă? L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. hife C. Ce urmaşi vor apărea în rezultatul încrucişării. CM Pentru celule cu bastonaşe sunt adevărate afirmaţiile: a) reacţionează la lumina foarte slabă b) se găsesc în coroidă c) sunt celule fotoreceptoare d) au sensibilitate la diverse culori e) reacţionează la lumina puternică f) sunt mai puţine la număr faţă de celule cu conuri g) se găsesc în retină h) sunt mai multe la număr faţă de celule cu conuri 3. după fenotip şi genotip. dacă se ştie. Ciuperci 7. Bacterii 3. Coloana I conţine grupe de organisme. formă pluricelulară B. CS Organul din cavitatea abdominală cu rol în secreţia bilei este: a) ficatul b) pancreasul c) intestinul subţire d) vezica biliară 2. Înscrie în spaţiile rezervate după noţiunile coloanei I cifrele corespunzătoare din coloana II. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 9. Un selecţionar a încrucişat un mascul cu blană albă şi pufoasă (heterozigot) cu o iepuroaică de casă cu blană neagră (heterozigot) şi netedă. 2012 Proces-verbal nr. vibrion 2. vacuolă contractilă 6. 10.

B Aparat Golgi Lizozomi Mitocondrii Vacuole C Eritrocite Osteocite Trombocite Leucocite D Inversie Transcripţie Translocaţie Duplicaţie 13. C. Subliniază-le şi în spaţiile L rezervate scrie variantele corecte. D. A Ţesut epitelial Ţesut conjunctiv Ţesut mecanic Ţesut muscular A. Crustaceele posedă respiraţie branhială. Prezintă părerea proprie cu referire la esenţa a 2 manifestări a mutaţiilor. L Răspunde la următoarele întrebări: 0 1. intenţionat. În rezultatul cutremurului în Japonia a avut loc un accident la centrala atomoelectircă. Ce factor mutagen s-a pronunţat în Japonia şi din ce grup de factori face parte? 4 5 3. 2012 Proces-verbal nr. Insectele au 4 perechi de membre articulate.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. insectele – numai respiraţie pulmonară. 8 din 21 decembrie 2011 nr. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 B. 4. Ministerul Educaţiei 28 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Selectează cuvintele care nu se încadrează în grupul tematic şi argumentează mai jos printro frază (pentru fiecare cuvînt selectat) de ce le-ai separat. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 12. 6 7 3. Lanţul trofic în componenţa sa are 3 elemente de bază: producători. iar 5 arahnidele pot avea respiraţie pulmonară sau traheală. 14. consumatori şi 8 dăunători. ce pot apărea în rezultatul acestui accident. Organele analoage au origine comună şi un plan diferit de organizare. 0 1 1. În frazele de mai jos sunt comise erori ştiinţifice. 2 3 4 2. Ce prezintă factorul mutagen? 1 2 3 2.

998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE BAREM DE NOTARE Profil umanistic Nr..cîte 1p. Pot fi formulate şi alte funcţii. c) 1 – descompunerea totală a lipidelor. c) Homozigot . Sintetizează hormonii tiroxina.1 p. Ministerul Educaţiei 29 Agenţia de Evaluare şi Examinare .Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.. Pentru funcţiile. a) 1 – esofag.0 p. are loc preponderent în ficat. Răspunsul lipseşte . 2 8 p. 5... 2012 Proces-verbal nr. Pentru fiecare funcţie enumerată corect–cîte 1 p. Pentru fiecare explicaţie corectă . a) Aparatul circulator la rîmă este de tip închis. 2 – absorbţia substanţelor nutritive în sînge. proteinelor şi glucidelor. 4 4 p. 1. tireocalcitonina. 3 – ficat. Intensifică activitatea glandelor sexuale. b) Cefalotorace şi abdomen. 3. triiodotironina. item Punctaj Barem Răspuns aşteptat Notă 1 6 p. Răspunsul lipseşte – L Răspunsul este incorect – 0 p. Pentru fiecare răspuns corect din spaţiile libere -cîte 1 p. 4 – intestin subţire. explicate corect . 2 – stomac. 3 8 p. b) . 2. 5 – rect.. Pentru răspuns corect la p. mai ales în regiunea dorsală. dominante sau recesive. b) parţial – proteinele.cîte 2 p. Stimulează metabolismul bazal. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Pot fi explicate şi alte funcţii.0 p. e) La ferigi.1 p. Răspunsul lipseşte – L Răspunsul este incorect – 0 p. din cauza slăbirii ligamentelor vertebrelor sau a îmbolnăvirii vertebrelor. 4.L Răspunsul este incorect . predomină sporofitul. iar ale celor terestre plămînii. Pentru răspuns parţial .. Pentru fiecare denumire corectă a organelor .boală care constă în deviaţia laterală a coloanei vertebrale.cîte 1 p. Activează erupţia şi creşterea dinţilor. b) Scolioză . Stimulează creşterea şi dezvoltarea normală a organismului. iar sistemul nervos la hidră este de tip difuz. Răspunsul lipseşte . a) Hemoliză – procesul de distrugere a globulelor roşii (eritrocitelor) din sînge. Pot fi formulate şi alte explicaţii. d) La muşchi – protoneme. c) branhiile. care în genotipul său are două alele identice.L Răspunsul este incorect .individ.

L Asemănări: Răspunsul este incorect . Ambele prezintă boli cromozomiale heterozomale. a) F – haploide. 1.ascarida omului . Pentru triada incompletă . Pentru încecuirea variantei ”F”.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. corect diploide b) A c) A d) F – internă. Răspunsul lipseşte . 8 din 21 decembrie 2011 nr. 1. 8 7 p. Ambele provoacă cariotipul patologic corecte.L Răspunsul este incorect . pe Deosebiri: 30 Alte variante de evaluare nu se admit.0 p Pentru fiecare triadă corectă şi completă . Pentru încercuirea variantei ”F”.fecundaţia dublă la angiosperme 2. deosebiri. 2. corect mixtă 7 8 p.Tegumentul  Broasca de lac – umed.reducerea rădăcinii la plantele parazite. Pentru fiecare asemănare corectă . Nu pot fi vindecate Pentru completarea parţială. cu explicaţie . Degenerarea . bogat în glande  Porumbelul – uscat. Alte variante de evaluare nu se admit.1 p. Pentru fiecare criteriu cu deosebirile 3. lipsit de glande 4. Pentru încercuirea variantei ”A” . Idioadaptarea .Tipul fecundaţiei 0 p.cîte 1p. pe orizontală . Răspunsul lipseşte . 2012 Proces-verbal nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 5 8 p.  Broasca de lac – externă  Porumbelul – internă 3. 4. Aromorfoza – inima patrucamerală .0 p. important Ministerul Educaţiei Agenţia de Evaluare şi Examinare .0 p.0 p. Ambele se transmit prin ereditate.  Porumbelul – Plămîni şi saci aerieni Pentru completare parţială a rubricii .Tipul organismului după temperatura corpului  Broasca de lac – poichiloterme (cu sînge rece)  Porumbelul – homeoterm (cu sînge cald) Răspunsul lipseşte .membrana interdigitală la păsările acvatice lipsa ochilor la rîmă 3.L Răspunsul este incorect .1 p.2 p. fără explicaţie .2 p. Pot fi prezentate alte asemănări.cîte 1 p. 6 3 p.L Trăsături: Răspunsul este incorect .  Broasca de lac – Piele şi plămîni completată corect .2. Răspunsul lipseşte . 1.1 p.0 p.Organe respiratorii Pentru fiecare rubrică din tabel.

1 p. aB. 9 8 p. Răspunsul lipseşte . Pentru analiza datelor din grilaj . netedă Genotip 4:4:4:4 4AaBb . pufoasă heterozigot 4aabb – blană albă. Pentru indicarea cerinţei .blană neagră. Pentru indicarea datelor problemei 1 p. Este obligatorie oformarea corectă a rezolvării conform algoritmului structurat. Pentru indicarea gameţilor feminini 1 p. 4. 7.1 p. ab. netedă. 1. Pentru răspuns. 4. B. După caracterele clinice a) subdezvoltarea ovarelor. netedă homozigot 4aaBb – blană albă homozigot. b) trisomie. pufoasă 4ab – blană albă.1 p. pufoasă 4Ab – blană neagră. Pentru completarea grilajului . 10 10 p.1 p. Pentru indicarea gameţilor masculini 1 p. diheterozigot 4Aabb – blană neagră heterozigot. După tipul cariotipului a) cariotipul – 45 X0.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. umeri dezvoltaţi. b) subdezvoltarea testiculelor. PP G ♂ aaBb X ♀Aabb ♂aB. ab. Pentru răspuns. Virusuri – 3.cîte 1p. b) cariotipul – 47 XXY. Ab.blană albă. atunci se acordă cu 1p mai puţin.L Răspunsul este incorect . ab ♂ aB ab Aabb Aabb aabb aabb să fie corecte. 6.0 p. bazin larg. 2. C. pufoasă. Pentru indicarea formelor parentale masculine . Bacterii – 1. D. Protiste – 5. după tipul mutaţiei a) monosomie. după fenotip . dihomozigot 31 Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei . b) se întîlneşte la bărbaţi 3. 8.L Rezolvare greşită . Pentru indicarea formelor parentale feminine . Este obligatoriu indicarea criteriului. A. după genotip .0 p.1 p. ♀ Ab AaBb Ab AaBb ab aaBb ab aaBb Fenotip 4:4:4:4 aB ab Dacă la răspunsurile corecte este o cifră în plus. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Pentru fiecare răspuns corect . Răspunsul lipseşte . Ciuperci – 2. bazin îngust.0 p.1 p.1 p. 2012 Proces-verbal nr. ab ♀ Ab. după sexul bolnavilor a) se întîlneşte la femei. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE orizontală . netedă 4aB . umeri înguşti. AaBb Aabb AaBb Aabb aaBb aabb aaBb aabb 4AB – blană neagră.

c. 3. iar celelalte sunt mutaţii cromozomiale sau genice.L Răspunsul este incorect . 14 5 p. face parte din factorii fizici.0p Pentru fiecare eroare subliniată corect . Eroare – numai respiraţie pulmonară. sunt celule osoase. Dacă pe lîngă răspunsurile corecte este o literă în plus. corect – origine diferită A – ţesut mecanic. 3. Eroare – 4 perechi.Pot afecta ţesuturile vegetale sau animale. c. Răspunsul lipseşte . 13 8 p. Răspunsul lipseşte . face parte din ţesuturi vegetale. corect – 3 perechi 2. e. provocînd modificări în materialul ereditar etc. . 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 11 9 p. Răspunsul lipseşte . h.L Răspunsul este incorect . iar celelalte fac parte din ţesuturi animale. Eroare – dăunători. este proces de copiere a informaţiei genetice de pe molecula de ADN. reducători 4.L Răspunsul este incorect . atunci se acordă cu 1p mai puţin.Pot provoca modificări genetice la nivel de ADN sau cromozomi . iar celelalte sunt – unimembranare. 1.cîte 1p. 2012 Proces-verbal nr. B – mitocondrii. 1. Pentru fiecare răspuns corect . g. Eroare – origine comună.0p Pentru fiecare răspuns corect . 12 8 p.cîte 1p Pot fi prezentate diverse păreri.cîte 1p Pentru fiecare explicaţie corectă . C – osteocite.1p. Radiaţia. CM – a. corect – numai respiraţie traheală 3. 1.a 2. iar celelalte sunt elemente figurate.1p. sunt organite bimembranare. CM – b.0p Pentru fiecare cuvint selectat . g. CS . cu sens. corect – descompunători.L Răspunsul este incorect .cîte 1 p. D – transcripţie. Pentru fiecare variantă corectă . Răspunsul lipseşte . Factorii ce provoacă mutaţii sunt factori mutageni. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 2. Total: 100 de puncte Ministerul Educaţiei 32 Agenţia de Evaluare şi Examinare .0 p.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Se pune accent pe sensul corect al formulării explicaţiei.

protiste. 5. Organizarea celulară a organismelor. Bazele geneticii.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Evoluţia organismelor pe Terra. 6. 7. 3. Total – 91 ore Cunoaştere şi înţelegere 2 itemi 1 item 30 % Aplicare. plante. ciuperci. Sistematica organismelor: animale. 4.4 % 10.2 % 10.4 % 15. Ecologia şi protecţia mediului.4 % 35. bacterii. Sistematica organismelor: virusuri. Însuşiri generale ale organismelor.6 % 9% 8% 100 % Ministerul Educaţiei 33 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 2. Procese şi sisteme vitale. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MATRICEA DE SPECIFICAŢII Profil umanistic Niveluri cognitive Conţinuturi 1. analiză şi sinteză 1 item 1 item 1 item 2 itemi 1 item 1 item 1 item 40 % Rezolvare de probleme/ situaţii de probleme 1 item 1 item 1 item 30 % Total 11. Ameliorarea organismelor. 2012 Proces-verbal nr.

.. Biologie. Chişinău. Rudic Gh. Prut Internaţional..... manual pentru clasa a XI-a (profil real).. Donea V.. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE BIBLIOGRAFIE 1. 2005. Dencicov L. profilurile real şi umanistic. 2003. 4.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 2011. Cartdidact. Lumina. Biologie: teste (clasele X . Severin M. Biologie.. Biologie: procese şi sisteme vitale. Calac E. 3. Bernaz-Sicorschi N.. Chişinău Cartdidact Reclama.2002.. Chişinău. Chişinău. Obuh R. Biologie. Copil V. Larionov T.. Sandu V. ternaţional. Botnaru O. 8 din 21 decembrie 2011 nr.... Subotin Iu... Prut Internaţional. 5.. Biologie: procese şi sisteme vitale. Cotruţă M. 2012 Proces-verbal nr. Editura Liceum. Postolache A.. Batîr D. manual pentru clasa a X-a. Larionov T..2004. Grati V. Perciuleac L. Teste pentru examenul de BAC. Leşanu M. 7. Prometeu. Bîrnaz N. Chişinău. Bernaz-Sicorschi N. Rudic Gh. Şalaru V. Biologie. Reclama. Chişinau. Dencicov L.manual pentru clasa a XI-a (profil umanist). 6. Goraş M. 2001. Cecoi V... Prut In- 9. Prut Internaţional..XII). Rudic Gh. Perciuleac L.. manual pentru clasa a XI-a. 2011. Rudic V. Leşanu M. manual pentru clasa a XII-a. Chişinau. Ministerul Educaţiei 34 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 2004. Chişinău. Bohanţov E. 8. Rudic V. manual pentru clasa a X-a. 2001. 2. Batîr D.. manual pentru clasa a X-a. Chişinău. Rudic V. Biologie.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.