Sunteți pe pagina 1din 6

I

6 PAGINI .5
l"0-t'D
poffG-~

Duminlca 5 Decembrie 194~ el,·

pt!r:tr" rn f1iu.m u, ..

"'4tt"I.

"'I!_ GpoooMril D""fi"~11 p. '1'. T. tJa.. tJ'..2Jsjl~J.

, ..._
\

Ziarul
10<. ~ I, .... d. gru,,, .. N •• G-7....;a, ~lO! ... :!.6.. Secnt';.h.t\ fl.d.c!18

nouel
e.~
5.. t .J.6 8

vletl
6 ,uni 3 jUni Penl~u

roman.etl
600 lei 350 101 instll ..

RocI.a$ ft A<lmiol>troli. ao>lZ"oI.I ~I ~IIO"'D" Pal"'" H&1kmaII dO ElO''''''' .. I\rte Groll ee ; 0.01. naI ..... tfHfOAME,
I

Un an 1200 lei

Abonamente

lS2,91

. eel Dati pentru

np:og rod! ria,:

3000

lei

II

REDAqr" DIN CHISIN~U Sir. Mlha11 Emrl'lla'!cu No. \9. T~

1O?

r
FAURIlORII UNIRM ARDEAUlll

In

PREOTUL VASILE LUCACIO •••

"

.....

POVEsmORl STREllf)

$ORICELUL eEL
de M.rne d'AULNOY
n.U'I1"-lI, tnr,
1I't"" ...

.r\

rc \

",I

rr·E;lJlR t.r I,JI tumi ,Ilil rtf!! b,,'t1 1nrM

r".t"l~

(14 U

nueurte

lin

'f'I!IoU eu

,.1 rr .. "loG

caee

, f~!~~;!!;~~,~' ~-~ ~~~

runo--.t·.JI

a.ub

fUD1I"li\ :["I'Q""ltll It.ll' nU"tn.t-llro r1~ 'WI'''' I~ ~~~~: ~~

III"" "tr
PfI! ....

""I

f~"rutrUIr _ PI).!I'1

-=.It

p.NI r.,.:u-I'.e r,1_lI. T''' ,H.I _m nhnk "-1' A.l'I T ~ulM!t!:· u 1 mJltc .... "'II..1UIo .. , J.sI,lhl ............. f'Ioll1...nl:ad.'-~

'IIT-It

hnt

",,1A-('

_TJl.......

r.rt ...u.PUltrol\ rco,,,,11!1r".-uzinltr. .n rM' ~ .. l' ~u -pOrnl ril:t.Ilf'IIl ,

rit'Pl ... ~81;'1JUI

'm" pf.tlriU rt'P'f'lut UIJCIIL"il) erld r,4\"nl'1It dn mUh 1& ~r., ",,,,.;In\'" :-:1n:",h, Blj, uri ru ur ...-tn r.1.t~ "~ll~ (Irm 111 'fJrlna.\ ue :r&{;I'l!! Crotin,!,!, r<l.'N'I IlilllIq "?UT"'TJP('"l .. 'J hu·ldd.. 'utt'un huu in.a.U IInJn"041n.l eu fJlt."I. 01. \rj ne ... ., (lit "'r(Opt n't"tl.n, de

h:\tt ..J ntu M l'AboPnit",,1 f..b~[' fell"l"Mt'r:l .. 4 11\1 ml'lf


I"!'

,&%-u

&OJD_d

a.1l "'.1"1" ...... vrlJiLD&l"f .. ~0r1('O"h!1 (·un ..... 4,'Hll nu ,Un IIIJ\ vor"bl":'\.-.. t"4, 1~"...... fo:u-tlt hlTJ"" ,.." rfl, vn;

,flo ...

Ta:.'\tt

ml(,Ut" :mivtll

1Il1'lli

w.ftet
c)d1\'I.1it

\fnltn,a!

mu't Ii .... ~ d~it t•• ,te.-IIJ pnd.1.,

r.-lrfl~lD',

,.At nl,tfo p:'5"1t I dt' l~lul1l'fo"ln 0 pl\lnt' ,,~,,-, n,.~A: "t f:roe.~l.a 0j0, to.s.1"'I;; ltaa'. ~ t-l)l"""':, rnereu, du" ~i H~pl" fi"hllA ,·"nl In IflChhM"," ~] un ..()tl~tJ e&rr.-·l ceru aIR tnJ\nc~n-., I'":u tall. tljll ~:.1 n.M... JW€!"J, p,entr'u tll.n:~. ,i poan'ULJ I'IODll. (C!,lfinL. f4Tt ftn "'-\1 .ttl' '1'IU1'l1..: Ii 1P.L.4U ""'''' bnl>bol> d, ! ,UI

S" dam .,...;e3t do p",i ... cat pu",,", dill b.......1 $; pr-;sosDIno.", din st.-iotu' neces_ "I nost.-u "I tutu..- perrlr .. coi lipslti, ....ri zlln;c rididi privll'M ciitre ....i.

Sa nu..i h'i~m ti sa nu_1 "itAm.

C-* 1n~ITJPlt'1. llJid. ni.un-cl! VUA ....r6c-MiQr:'Ill I!. rt,Rin.1 unililt! lndault eu Lo..\tilll ffllurilc- rtf' ]mn.lUA~1. Nu ,U. nitn.l£'n!. p.&.!l.3:. rnl~.IlJ. !'QrttlllhJl 1(>'1'1\ in l'fGUtn.(1lI o IAni1 $' &An..; rflfil (1(1 a"'md IIlAint.oc In rr«4rC ,., 1_.1"",", In .~fnL&1 111\Inl 1h.i('U" do (IIU· 1.... ~rt~ulu! l! ~. ",";001 ~,..tftl en Irou",.tul "liD" C'f'1. m-At a· IN& mdht'lrurt I.... 1.t1ta ul flU dUtl"a utcl o liPJ.\ 'trrtt.r;\ ~,'- lUlIi ctf'" dle !'!'t r .. dna. Ine:hld In rum Dud e re=.1! Crudm~ l:tol 1"'4~ MtlO ~ - Dad {fUt. "',. tt ftUD\~~ c.lnd "·0 file-iii 1'tL3,.~ 0 ~o.t da in (':'.!IAIttrIJlt filltui nlll"lj, D:<Ii"!i nu Vi\ fi frum03'Si!i.. Muncl rt vol SlIt.nZIJI"A gf' un IU'-bor~_ F,.rl _ ¥- r:kflol\ V 41 ,U ma.I rfu.. m~; ~1I"1f. Crudm(!l pONncl d.r!!! -r.a.. 10111 1II1L['I!Iot,m, dG 15 Il\I. M. ill!\.

"I['

m.&""" ...

:a~l

cotoro:\nM Ii. 1n4aLi ee 1"",:'11111' ~ ttl Inrbf~~ ~ "."f mu"lrm"~ ..... 1DII' -pe.ntnl bu.. : hat:tl@~ !"t. \f1l""""'_I"~.Jt"y.rlnt'IPft\tI rJ'mmr"fl"Jt. Smplln"!'1 tM:t'no.l du.et. r,_~t... I;#lrf'l .nl R1!;:,,,l. rnJ,dlll' ... ntl:'!\t~,. l"!Il,...tIrri. liul'Di ~ tIU f'nrmll·lr- .. -f nu mILl 1p~1(.t!ot .. nlcl R \Dr4'tz-11II~. - C~ va '( QU nnH ,_ f111\n1:'!& biM, "'~kl\lf" ,,~m"nd nl III .... dIn ."f'1ll lto. R',"lItIiln, rJ._ ,""rind ... g t ..... b-t1[~ -1 JtI~n7' IIICItlia .,.rfD... luttd r"'l ~lnf,.1 ~ll. nAl" I5t1tn-rtlhll 1.. 1IItL;.~'I\r;. '~1 dill till! III! II.tIJI .. , n Sri wl'b·(\ t1:lh'll, Tnt-n n~'\I'If... ...1 .... 'l'I'o'"('Uri ta.
r"'!:I'",hH rMntm""_ u,.M\ to. nl~ al'""~:II. dnni\t;., ,iA IlItrl'i (fU dint-U lui I."tcuUtl ~1t l1in IIOo'YIDtL ...1Iirinrt tn iJi'I1'I 111. "J'lll'·ftl t'I"-fI 1'.mhi111i mln~ .... rm,t~hH i'IItIU' fJ\Ul~

~tnii!.a.

f'''

neflfl

in

11',,1110 lnll ru""_ 1,-' PalmUlI p~n.tnf l1.urrne.nUl ean~ tur1'm""~... ~"'ihfl.ll In ntMt thnn ~CI!<lul ~ nl~"'. _ hi¢!.. -rn~ - 1" ~ "nphihn """I ,.,lul IIIf Tilt! fi~J 1'nllfr r_ in "",t4"M r~l ,1 ~" dAa...-J1. Tot !t.,,!~ ,1(> ,,",;U'l'mnlll.t.ot 1""- 1\1 ~(."I fti\U. IliI'U\Knhuhl-f T",If 'It 1" 1~ tl1"t". flirinh,l '!or lha. Mlt",,-u\ ., f2I

11"'"'' ...,."

clt,,, .,(

,.,trhrIU .... (l'Itr'fMC'l'ItI'>


.. l" 'Ltl'lit

ne Kud.
Itll'

1nU1Cllr-h·." rlul!'ml'tnuiul
IIli\U'1 p(f , 'I"f't!,! 1ft

-.""

f1A''IU"ti

DIN INVATATURILE BlSERICn,


11-.:.~uci at1'Ilnlr Oltbl pe-a.lulk-i C:\lid pUmbam pdn rl.i ~ lund i'I: -rldleanl de !fqIb1[ori lk...atAt~3_ erJ. dt-'o2itilQ. on~

rau I", I nu~~_ l-led.t "'til 'tJ. u. IAl' billtn r... :Pin.1. p1,.1\r'oe tIi['II])UI' .1n

~,! ~~ ~:;l ']i:l~1f~~' ..........:11rli i1Iu~.1'I111 ttlll~!~t "~!i 'II'


11"'" In
;;ll'u'l~ 1'l,(,1" h 1111 I

R'~'''.

.n5.u lIri~t.ant ~('Ir1t"l'Ul. urI


"

~~~~u~~r~~ ... ~:~~~~~ nC:Ar!~d~a


,JU.In '"n,.UUt 00411"
l.(I.

"'1"1\ !n ",mofl'a111(1'Illfnu!I\'U !tl ,.,. ItpJ'It '1I<'I:'jll~ ,!'lfII~. 'P.f06t11 I!\I

wtridte.

'n.

.,t.

IN POS'fUL CRACIUNULUl
Po_dul CrlciWluJlsJ nil2if 0 rruJ~ [Ilnoll pr~tJljrt' ~ei~Dcj _ rtt-.J(il1iJor tU lIti~It''' U J{;J.ft.r •• 41j'JhP'WNl1J1 Hl'~tos. Br~r-i(;l nOrls-Jrl .z rindalL ~ e/I'.r dill prim. ,r.. \dDUI zi ~ p~Il1r..i, ... dl/. cu .,rtb:iloar~ illtdti; 10 Di. .. setfrS ~ ~ilJ(~i F.eu/QiJrl!!'. ~eum ~I irJ tod~ ~~miitid/fl ~ Sllbl'~ rilt IIrmll{2'.t"d Ia Cr,f"I'ulti m-!II-6o!'(.!!r. sA" :!I.~ cil~,s.gi ~i ri ~ la ~hJibt:lt .:dlirloC!'. lQltC' .Ptr~ Yj/u di 11 S{~fJt<! SerJp r~fiI".i. in (oIr,. u \l'QrhC!.sj~ si ~~ ~l:Qlld taiiIUI [.rr; hf.lpafir liD lIris1a-"" .PiI!'lI'tru-c.l !IIIct.ult r..ig, n li~ louIe- bllP~ i~ fJN'sjIj sJ pr;llIit~ d dt:slt!,.ar d~ {,pla ce.ll ,eriJ. t~f~, pc no' pJeb/nii. J.lb"f.,.n flrl~,Jr.d. mlrturifit1 mir",I.~J Cf.: I Jt;{ti-COf.fl fi lIIi11"M a~lfl P!:.r~hfl. MltCerl Imp:4rMrilui. nrr. tJr:J.~ .p amirnll Cl ,.'~ ilrlr-af DdmnuJ lIn F~ioui M,j('~. Sf tlrnf. plt-(" ........ dU-O$t! Coil: 0 ~1JS1 M~k •• l s. ,. cbl'nillt, zJcJnd did C"l'-I c.t 'n bn{~/t' f.l: .,Cum It-Ii :!I"~M"'IT,r fn!ro mJl'le fi cum -.J I'I~irtl, M'n-1r.;/IOcrl,ll m t!o $I Dum D-e'tf'U"''' DlI!'ut'!'mr'lI't.:I (} dr;r'rilfl!!' :Jo ;pr ....
JI~.1

It AC'(!81..L\ ~. 0I0l:<'U1
".. \om..!\.,

"1\ ml<

,i..... m1\n·

!=:I 1'I'1.1o,,"rll~ tn1' U 'I'l",i6f,ri ~l~n.!"'f tn 1IIo"l'Ild 1imf.l


.\ dM[\ al, "'-m'l1l1ll\

tIC

lUnd !llwit('tl - 0.1,) ,·orb,.a.!'ltL f'H,e'U1"I _noli. ~fioJ.a prlnrip-.-t, J.'I~ (,,an 0 eb-eft'W\ f"iWnu~lea. ere· II,..... Ilf"'Nft(tJl, _ htr lar((Dolul c t tra ftol{lItUrut pt1.tM a1 celnr dOH! fi.antt m'(~I1~ II'! purt. de Ill"JJ4 lnWD ~i; prin

eo ~

tl.U ;ll.PIJ~ n1cl

dOO4N Ifltl\ s.1

:"::'f ,~'~iil~~111::'~~. ~ tn:!U:~ r.,n,'UJi,.


bUl"'lll'14'I NIl, hI
(,Ii

T>.,,~tt1I tIri-

t:'ll ;j},.", ••1. nrUH'\""'" p",r~,,"ll" 1'II,.~.t "'" J't'iIlIl'IA f'4 •.r!"!nl\1 't'I~\,lul C"1 dIll!", 'IA1'Il l~,...,.,.,.,n r I .Un nnu f'l"fti\lt
4""'\

"*t1J."-

UU'

t':~u',
till'(i,

,sri

~t.

,~~ c.u 1l~ 'b'rr", IL W'r1\ulllt. &!L1riri ..... Mftft PlM~""" " UIl<! Mtrl.. <..ut
Ii!!I'Ire.& DI)MAnlL..

mC!!r"u.

;'1."""

1\1'1 p:a~

f:llh,·ft'I .... 'nloo,_......, ,l'\nei-tLl·. t~RutitA (~ 4,. !04lnlo rut'~ 1m MLI !'It! m&I 1.. ~'" ,fnl\'n,~1fO f1.~T\<!1 ('..ItI fl ~I ;'1"

ln

rAOn

N'l'GUtrl-v

.. 1'11",,,,'.'hlM--

,i.

,... '"

Tr ..d. de C. T......

"l'It

Snlll~j'

Ftdo.ilt'e

• .l'PV1'l~:

I'

f.:i Ii~ ud:ttf' intt'·o j"fmi dintu cf"l~ m.i Irtt1fff}»~. C"tI u~,ul.n.i,'l,.. mai tJolrivilt s; eu irttJo,-j~lIrf dt: sUI lIIe-ran fJ· p,,~fic.t. d~ mVI" Imm~~r". dr JlUlrf f;UKf!'rafr # ~r ml'r.' 1UJ!f;7£ fk IWIl'Jr:ru~ ..- tr.IfofJl p~ J.n~$ .c4slt~ toste. f:T~,.1l eJnU ,.poi fi CI.I' CJ ml"lodj,. 4inttt1 f!(fJ~ rob PfJlt";vrt~ ea 1~%jU.'1 m~ltJ· dl~ fiJulou~, mi,fic~ ;I,. " tle,~;" lall 4;101,,1. ptrnl d~ flit ~ I'~"i 1.11" e.il.llau din .~t(1~.: .. Tob.~ dirt r-Uikz'l'!~ 'w' r,.ifiltj ~r {lc"'~ d/Dri~S,.6'~ Hrirl"'iIJ~. Din. J'frm,r~ ., .cdrl:cli:r ffi !Iud ..'. t#" mu",ldt r,1 CO" ul'Pl'&r. d~as •• Vi&'Jntrupirxl.,..l~ dill eN JtII'I,,· "mtl ~~ bl,b"',I, C'~l Uri de Irup ~ r' Di,lm l'loltZ'fU. mlrir,~ :JoIt-t'" T ..,,. I),o.ll'a .. 't". l.u 1!1'-4 d,.I",,,, ,61A

,1:'.

duj"d

e.

1IIr'i!/it('"

t:I'rrllt'.

~~'f'

C'~ t;lU .Jhil tit' I"JI"j~. liftde 111111 .It ...."rtIl! Ci"t! JI;d ~ .. ~f!_1 CIt' Tl'!"J! tllscut !H Tln4J C'illl'" "&l~ # .M.iI'JIj;"~ T ...! Cum D~ l.itUf,.,.. tul luI llror. L'~,' JNrl~' flJ brll f.~ Ca", "" II ... u. JI.., ., dOlTi,

"CiII.I

OMUL DE MAINE
de tiE ORGESCU DEl.AF"RAS rCUGETAREA GEo.RGESCU ~ELAFlIAS}
{cd t 111..... 1
rDI1'I£-"

t' "Itt,

""~:Ji
Iftr""fl-l":

pil'lflt:r pti"'~-f(~

..P,uterl !;Ifn,'~ ~m"",,"obt!.Jf'" cJ mjtl",'ltII vifle, ~..rdM {Jl'urrr' II~ Hrl~tos; :rf l~u" pt C,-I. ~~ ru ~"Y~l'lrur.

r,..

Pr~~ S/.n'.!'D~~e-l!r4 ~utJPu'iu dco~ebiltJ (U Cllrt.: IJ mv '1'.11'1.11(' llim tl~ .udp',drJ.·I fOl' prtmita. d,. eirilori jll.'lltcal r 10"-:, Pt{ plml.n~ ~l(14c;r d/l!plinlllIUl'r"'~1 l~qiJtl'fJt d~ a.. 14 op(/'d: Sol vur ml~tulrt:Q, Col rll'f prur:f~. ,." Prflbr",m"ll' .t,ufl~!~~ti f{ c!'1, I,pft ~rJ"'·tf4~~,ft.. Buear,;I-.J SOf'I'"J~ pit" d,. !Jutor, da lUI ,.tu. 'O~~::;~ 1tIr::~'::.;e '1l1,,,t(' ~~ I~~t dr, jd.n."f_N1'N '!loro16, ,; til' , ,Jl12Ct'ru. Crill! a, Aubl ...dr"w 01··..• ~;J~i'!6:Uy!=~::~ ~~:.~;/;~::; ~lui _r~~tl1a". Caci D/fHl1ffr mr.U,.," I ' ede (uula VlSllid d, cJflt'tn,· urrLJ Ja oj/J".flti .!I'I uuillimr-tJ idl~lo (P p('rfl'!l'"tlllllu umtmr, S~nc'nl(lltIJ ch:J,fd "T. dormelr. al~ m I. rll~, ..' Imlu""u~ I&_f IlIltfr'~ lrum~ ~",t <.......·,~11J1{.,m, b,~ul ,Iml' .1WI! tJlr.b,lJj~Jlk nU'1~h'_ ul im;IIt,r_ dr '''r~lr,., Jrt.lll1Ot1JI, ~tr".r"l!Il.j!t"'.111,
'W~~ffJ:

f;J,j":~~;",.:~;n:l'.I;;': ~;'.;'
~f.t:=t

,,,,,,,oj,

:::;;:lu;li:U;i!i12~:U;

"~:g1.:.: c;aJlii

t.,r ca "isle
:nmtlld
WJU.

Ft(,dn, SylullJ. !Cfllta. Jrwl)llJI, \'II-'ptUtan - 10/1 #'ro-.l, oct',ttll. rMUl« .tunf btlrtburn/oll de aupioni nUJI'c/l,,!,,'n'r~Qqtl m~nlaUtat(p

care

J:,;!

ruli! tit! tI:i, ~u fool~ dl!("a~~rd~ ,', '1 nm"IIIn./~' .,Omul d~ .marne'

Q ..

,«~

: J:~l'::,::~~ '::~U;1:1:~/::~;
d~ "u/l~t

IDCM".,{,ulrrr1tl'u,

ifa

(_·r"'.t' trm'j.·'atr n~uH,


(J

(1/

Ii

.'!iJ1f/l,rul

1Il1'~

I'H~(t.:(ltfJarr

.tim.tn.
CG

dr.'lrml
bkrfir,i

'"Iul Qrlui""'~. ~,.i,.. ,ar~a P"'" "


pr t'~.rl'l
(J

ft{ rjj'Unr. CI.arLw Qr,.a.da ....,.. D r

Irma

fi irrft'.litutl('

pc

loachim

F"uioaga
!SL

deJ/1ld
nlU"".

<J

"'~Ia
cit

t'ooIIJf!a

III

d'rNm"

.$tlCla[a:

con.w·
Q o.

urnlatC',!1",

r,·collum WJI C'U 00. "bld1!ra ,,,1"'''" r.,'lilrJri/or 1101/,...


dt(.la"lJ
(I

(Iii

."..... ..... ....... \'l.zl.dIl., pc Tudor Bun" •.:1"01 -~ dar, vlsul d. Crlkl"".1 dC'O!IaTIO Ill.oot Ii z:\mbl ca lin pi. cotlllior .<".. irut>llnlU II intrerupse rinte ",rc,1 1.llea, pt pOvl!~tjtor Un Jl1Jcr care OIi"CuJ. ~ Dar cu. Buu!sor. nu $-Hi nfmJe.? Ia... lot (i'llIf)I, ltiri );i\ facl ,",.,0 _ & ~liu. Doanulo. Ir .. o1,1 el mi ..... re. slIb 0 tllfii: <1< hular. Inro,lndu..w in oblalti, A.., IlI.s:lI crainic uh:<lIdIl-sc ,dfutc In ocbli ~'::~~."II $i 3!t«>t~1\d del' '" '"' lI~u, Cbrlsto, il lU'npt. cu m" ca'~ sl blln~ pe obrajil <1.0 ,,,,"doh, "poll '" ndr .. !1 copl!!", Itk,r\pal': - \'1 hnll lusu""", 1>1111 ",~I " .... J

- 0,. ,'. impH"I!. Inch... m,cul IntM"


dlie.!

Jl<I"ost • s.:.~ IroU[ mei =1 •

VESTEA.

INGERILOR1)

'I;,

_ Aeum 'I.... vetllt $1 Ii. ,lnd",. - Muill,lm"..,. Doomt, •• Simi......" >cu1~ <tillUI IIU~. din l s,~!u.sc relr .... 53roll InillA Oaoo· nulur ., pov.~t"asd. "" "" m in del. doruuna olbii_
~•••• ".

H'tl "

'I

;H:I'LIIi,~~

1""'1 v,,"'.>" '"


•• ...

JERTFA IEPURA$ULUI

8".

;37.Oumlnlcl BDeoemb.19U================:..:===

IIA$A' •• IA

------~--~--~ -

Consiliul de Patronaj da copiil~r sarac;


Conslliul d, PQlrnnaj. Tillala Mcd6.. In dormla dr a .jllla <.... piii silraci fi In airel directi, d. edi lJ(f:t:..a a hranri prin OOIl,lnt'. II cumJ11Y11 lUI Imcmna! sloe dr .,pi'lIc, ,i pdn=ii din tar< eonlec-

ZIUA UNIRII TRANSILVANIEIIN CAPITALA BASARABIEf Un taran

rezervor

dm judo Tighina ranIT de un toe


explozibil

Condarnnan fa moarte pentru crime de furt

S8Vfil1ite in timpHI camuflalului

Dupa ce este ospatat ~; fura


Parchetul revi e aSlJpra cll!ldJmnarii

8AS •••

IIA

=========================-=--======I\;r.

m. DaIDIaiCt

8.,....1 ..

t'oul pret maximal de al canepei Si inului melitat

.m.

KDccrmb.I9U_""_=~=';==-=:":"":=============:"'_-=::"'_-=

~11I1,""·ul MolI<.U MI_

(I

cU

cretat de grave in 'industria carbonffera din AngUa

"",Unl ~l. "lo. de LIIlII G D. c:embrl. (SL Nlcolao) nu o>t•• 1(1· b3Toor. In .onsc<:lnl~. InlrOprilldoriio In<lustrl.I . """",rcl'le ~I ",ogoz;a., • :..!.D\0311 tara,. vor IUC'ra in acea

r.,.1J[

"

FABRICA cfe APE GAZOASE


o..lsioilu.

~-cu

Cum

ai'"

VASILE. blASl:J St..~ \t~ ... ~,....O."--og1;;o, b {(Olit

\.ru,,!e~)

slfo~me mid. mari $i cilindri

".,.~t co_n~en,.61'.-

SUCURSALA CH1~INAU
St,.MIRON

COSTlN,8

,uI'r(/.e

I#,·iulur·

~ltt"""9

BOLl CHIFliURGICA1.E ,I Rnt.1 DE FEMEI


(]o"JtItI,(,

DE

it, tJI·f"I.J HJJ til 8.6 ('"'I~J,""lt .fr. Regele F ....dinClnd 127 TelefDn 3.24

"u

Ti\PITERIE
VASILE

ANIBAL ~ I. GHEORGHIU
DESCHIOEREA SED INTEl SF. SINOn
AVOCAT

D. Ciocanu

DOCTOR

Asasinarea directorului unui ziar


din

Franta ocupata

RUSII AU ATACAT CU FO HTE URIASE ManifestaUile


IN REG1UNEA A UTOSTRADEI SM OlENSK -MINSK
Prin telefan dela
eerespendentul

antl-franceze tau proportii


-D~_ '''11. en (rtJlleuU '" fie ~i fa lata unlll fapl lmpli.nit Primul mlt1I~lru ~irian. CQ_r~;!i-tt /6cut aptlrtlia la lnlrUJi.ir~. f.[ tinul aid 0 cuoantnre liniflitDQJ'~. tlup4 c,!,,~ Inl"unir~Q lJ pulullrNI k/dr ..
III

Fortele germane depun 0 rezisten\a darza ~i eficace. -0 !lesmin11r8 a cereurilor militare berlineze asupra h1ptelor din lta.lia
nastru din Berlin -

STALIN A SOSIT LA TEHERAN


1STA."SUL. J (E>.~\, loin rl\l "[0 I macar In ta11Q JUI, Dd '" SLa.'Tasvln EflUar" cn'd. a ~tI oJ. lin a v enl ~ \a T.MJ'lUI, Rr.sl S~"llIn a soou 111Teheran, Prl~ Ill'''''' • root oj." flln<l<>§ Stalin

mf!mbrlll'Jr gutitrnului .irian ar a Sirid. S'a uf~lat " moliun~ ¥U Ii d,. or«d .ttl p,iJna p~ Catrmu rat., l)I.lIllic-lo:!: legfittlrl eu ecnre- acesl lucru 0 dOvtdel,j.le ra,t.~~ul C!:il prin OOr,. u ('rTf' "Il~rnuhn in 'napolrrii Idlt. .. ri'lltn d'" lrnn si vn rnc'C once Sa- dala carHcrul K(mcml aiial 4Ji'... piifta~('a iu acliunr ;fFfJ;nlt C<r 'n mQm!!nluJ crllicii de vleti nmenestr pronlru a liln~31 vesrt inexat.lc: nul'll"] pel1tnl (If'lI~ql!1' Cnlrt1!lX ,110 'tvino ,I.du Dam:ask lit {'tiel lIllU, ,Jair ae.. I eullza un eQt dt,! nne .succes, ch'nr n da s aI15,"<II. COlor n.muU"mlll Algor. 111 '",,,I a("tQ 'e urma.1 comp/r'. (.lata e I ~r II l i(hit de lU1Por tMtn: ~ l~ll"n.a IrtlPelor .ng!.,~ In "'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!' .......... !!!!!!'!'!'!!!!!I :r.;~ta't':ltldt edt de II,devlral este
rI(JIiI

;nI)M1ralilJ1l'iI". on!l4rtmct."t, ,lin nam{U4' Iau: fJrlJP/lr/iP tol moi mfJri - wHmlo :iar~r .•Dag~/}(lr .,ltm" /Jilffl flirt: din ,tnkura. La o intrunir« d~ mt)ne ''a cerllt ctJ IlltlJI"rn", _irill/( .. 6 {oea tnllrl I,~.n/f"fi rit'plinfJ 'iberlat~ rUlti0.

STOGKIIOLJI 3

tot mai mari ,\a Oamasc


(ess).
lara
inddtllle.

Mojoril.atu

.'

=L\e:u=~~~~~~""~a~

de roIOfII sAl dcmQ<:r:l1il. rund.~ ., vt"" S<l '''l.Aln .... '~ .",,10 pe eet e! DO o,",,",U'Il'te oil Co),IAtof.... .",... t1"e1 blrba~1 d. ML

prlVfSlo O'M'~ea ,on~ TlIS;;"".'"

",

Pre$edintele Risto Ryti prezidB3Z3 adunarea uniun~ comertului exterior finlandez

Ziarele engleze fa lsifica adevarurile


GE::-'EVA 3 (RadO'). - Zi.· nol WOLRD PRESSE NI;:WS serie t8 corespondenJ,ij ""Ill",,; din )Iediterana sunt indigllali de Iaptul ..... rtieolele trimise de ei sunt ad...," fal."fica1e tn redactiil •• ogle'," inlniilucindu -se lueruri neadevsrale, In n~ CUtIn, ~i.,r.-

Pre$edintEle guvern ului Indiilor libere


preu comanda in lupD. a armatei

nationale

indiene

dela Bge~D~ irp.~ inchis~

Ministru brttanic allndHl or confinna ca foametea din Bengal este urmata de 0 grava epidemie de holera
GEN"fV A. 3 CRud.r). - Servl<lui "'!lanlc de i"lornoal.luni eo, munica lap!.' c! ",',,'strul Indlllor, d. '\merl'. a dectarar .101. I. Camera C<>lnunelor. ca rellret5 de a Ii obli~t sa ""unte c~ loamelea dill nen:zal est" nnaata uc (I lIT"va epidemic de bole";;. OClolllbrle C3ZU. rile de doce ,d.larlle acestel bon, au ati"" dfr. de 5.~J9 pe sapia. fn3n-a. In enrsul "rimei s3plGlluilli din funa Noembrie. nUniorul cazurllor de hole";; a losl de lAM.

de poliUa
Ml.DFlO 3 Illa,IM\. - Cf>'O"_ ~rlldcnlill \~on!1.1 O."".II. transIllile:
10.

In Cl,rsullunU

Viata de mizerie a poporului italian

So "II~ din R"e"o< IIlr.,,: .~ 10. :llurilc sucur.salcl Comltelllkil O(allll,' de tn R,,""O~ vlres nn IoSI [nehls. de polillc, Clln~j"la<. c~ .5,11'. ",.,,,. hri 01 COllllt~t"llIl 11,,1".,.0 Pi> <'<II· ifcille lI"hlloc 011'. prhl care se In su lt. 1(11.0 ... ,,1 ''I:.nll"",," din 03J1zfl poUt!cQI ""a Ie exrernc, p.',*edllllClc Conlitetulul ir.ln. COl Guerin, cr. nlecal de cur~!Id z,

I~ AI~er nentru

Adnn ..r•• Notlon"ln.

~"$I. OCOI0.A:'
'

iPITALA

RElC HUlUi BOMBARDATA DIN NOU


AsiA-NOAPTE