Sunteți pe pagina 1din 24

__________________________________ 8g]4',II[]4'48_

TEHN/UM - noiembrie 1998


urcioare, farfurii de
sau
sunt uneori sparte accidental. Ele
pot fi reparate relativ nu s-au
prea tare), cu
ndemnare, cu cte un truc cu sub-
de procurat.
ca exemplu un urcior din
spart n cteva mai difi-
cil de din cauza formei bombate.
astfel: .
1. Prima estS se adune cu
toate cioburile, chiar cele mai

2. Se adezivul potrivit pen-
tru o o din
bumbac un balon de cauciuc

3. Adezivul l procurati din - fie
de tipul "gllla" (n tuburi mici), fie chit sili-
conic, ambalat ntr-un recipient dotat cu
(Continuare n pg. 4)
-
_M'4."8i
III
R8_
--------------------------------------------------------
(Urmare din pag. 3) ,
un cioc de aplicare n fir subtire. La
cu atentie indicatiile
scrise pe ambalaj, pentru a convinge
este eficient pentru materialul vasului pe
care lipiti. E bine acei
adezivi care sunt ca "buni
pentru lipit orice"!
care ncepeti lucrul propriu-zis:
4. cu ajutorul unei pensule
muchiile care vor trebui lipite, att ale
vasului ct ale cioburilor, pentru a
eventuale pulberi sau mici.
5. Introduceti balonul n interiorul
urciorului cu gura cnd
pelicula de cauciuc bine la peretii
interiori ai vasului, dar tendinta de a
prin Acest truc simplu va
ajuta mult cioburile
lipite la locul lor,
6. Aplicati adezivul pe muchiile
ciob n parte (rnd pe rnd, nu la
II
toate o ncepnd de jos n sus, pre-
cum pe suprafata unde veti lipi
ciobul.
7. ciobul cu vrfurile
degetelor, astfel nct obtineti o ct mai
n repaus circa 30
de minute; apoi procedati la fel cu ciobul
cnd veti reface complet
vasul. Substanta poate fi
fie direct cu vrful tubului de ambalaj, fie
cu o de lemn. ime-
diat, cu o surplusul de adeziv care
va la suprafata lipiturii.
8. lipirea tuturor cioburilor)
mai mici suprafete
pori, umpleti-le
(folosind un mic sau lama unei
cu o din: 25 g
ipsos, 15 mi aracetin o pulbere
(tempera, un oxid meta-
lic) ct mai de nuanta fondului
pe care o aplicati. vizibile
urmele singura solutie este
pulverizati un jet fin. de vopsea
la cu ajutorul unui atomi
zor de cu o cum
este cea pentru insecticide, ori aplicati
cteva de vopsea cu o De
suprafata pe care o vedeti
n figura ce vasul este
ulterior prin pulverizare.
9. Dezumflati balonul - lucrarea este gata.
10. Pentru vase albe din sau
portelan, folositi chit siliconic alb (de tipul
celui utilizat la de autoturisme).
Sau un amestec omogen din:
ispos 50 g, pulbere de var (stins) 10 g,
aracetin 35 g.
La vase din
chit siliconic negru sau o
omogen din tempera ori
10 g, ipsos 10 g, negru 5 mi,
aracetin 35 g. La nevoie, pensulati peste
urmele lipiturilor cu negru.
TEHN/UM - noiembrie 1998
_______ ...--___________________________ 1'8.'8;".$'8_
pentru caiete,
rechizite, cum se vede n figura A. n
desenele de detaliu se obiec-
tul este compus din cinci tipuri diferite de
piese: 1 = picioarele, 2 = laturile verti-
cale, 3 = laturile orizontale, 4 = placa ori:'
dintre cele laturi 3, 5 =
laturile nclinate, superioare. Mobila
poate fi fie n ntregime din pal cu
grosimea de 18 mm, fie din
, de 30 mm pentru piesele 1, cu
, grosimea de 20 mm pentru piesele 2, iar
restul din pal gros de 12 mm sau placaj
de 8mm.
pe materialul lemnos fQrmele
pieselor componente, potrivit cotelor din
schitele aflate n.partea a figurii.
muchiile, apoi faceti
asamblarea cu ajutorul
lemnul frumos noduri, pete,
acoperiti-I cu un strat dublu de
nitrolac incolor sau palux. nu,
un strat de bait, apoi n culori
asortate, folosind vopsea
Piesele pot fi vopsite nainte de
montare.
Acest model de poate servi,
mai ales, pentru a la
oriunde este nevoie, manualele
caietele rechizitele unui elev,
uneltele curente de lucru ale per-
soane. .
de lucru. Dintr-o de pal
gros de 18-20 mm de cu
latura de 960 mm, puteti decupa lucra
, masa, potrivit formelor
nilor desenului din partea a figu-
rii B. aceste piese pot fi
din separate,' mai mici, de pal sau
finisarea muchiilor,
face asamblarea, ca n desenul din stn-
ga al figurii, 'folosind pentru
lemn. cu chit eventualele
imperfectiuni ale scndurii, un strat
de bait, apoi mesei (3) o
placa cu folie de linoleum sau
cu decoratiye. A
din piese modulate, pliante. In
figura C observati forma, dimensiunile
modul de lucru al unei piese de mobilier
din care puteti forma una sau mai multe
mese (prin modulelor) care
au picioare pliante (pe balarnale meta-
lice). Astfel, fiecare modul este de
construit, chiar de un adolescent
ndemnatic, loc la transport
sau (cnd nu e folosit), are un
cost modest poate fi montat n mod
diferit.
Un modul este compus din patru tipuri
de piese din material lemnos (pal sau
cu grOsimea de circa 12 mm,
balamale metalice,
pentru lemn, lac sau vopsea.
Formele. dimensiunile pieselor com-
ponente, precum modul de lucru se
n desenele cu detalii din centrul
din partea a figurii. Finisarea
vopsirea se fac ca la mobilele de
mai sus. Cele oriticii cu diametrul
de 260 mm din centrul picioarelor nu
sunt obligatorii; ele au doar o
reduc greutatea
TEHN/UM - noiembrie 1998 II
LABORATOR
'5. chemele propuse n figura 1,
i, figura 2 variante
! de protectie la
una sau .alta, unei surse 'df3
tensiune de 24V/2A, cu blo-
carea sarcinii (memorare,
semnalizare .a evenimentului,
revenire n Pentru
revenirea n starea de . functionare,
comanda se face din exteriorul
unui scurtcir- -
cuitator tip pushbutton,
cum se va ulterior.
n principiu,' ambele scheme au la
o protectie dintr-un
comutator static blocabil cu un tiristor.
Acest ultim element de fapt,
elementul de memorie amintit anterior.
Detailnd prima
........ ,_ ................................... .t,

:


:
:


Rl
lk
01
60RRl
T1
BUZ11
SWl
zs
". ........... .. \0:*"'"": .. .... .. ........... .... 111
! ' " J+24Y
R9
470
R?
6Sk
Re
47Qk ______________ ____ ________ ______________ ____________________ __ , _______ . ______

c1ea'are caelelllent sarcina ar avea un
.. T1 MOS de pu- caraCterin.ductivi
punerea $ufjtensiuneantre-. Cea.de-a o vari-
(pentru .S.:-a mai'
,mai fost figurat de .. un oscilator Ce . permite sem-
baterie), chiar la quptareape o cu o
. cu qaracter puteroiq Cir" '. ... '
cl!it.LJI. permite . : cOl1.d.e.n- .. ali-
sa,tparelpr "mentatdela o :
,4190J.lF 12 V de bara de OVprij1'intermediul
de.
de cel fixat ee grila> T1 cnd
scqrt. timp ct
circuitului integratora3.C1dio"grilatirls-
. TH1.) care primul 11. conduce)", a. oscila-
qe curent prin sarcina torului cu circuitul. 741
actioneze e.lemantul de memorie blo,. .fap!:l.<.ic,a .. ,a,t;nplifi.cat()ru1ui .
care. .. Ia .un
1)(' situatia n care scurtcircuit de aproximativ 1.1
din.primul moment, tranzistorul T1 V .
mite un curent important (de' fa '.e '?A,.
aproximativ'10A) . .. qeea ce ... " .' .." . ..
posibilitatea. de .. . . . ...
a sarcini
curentului . s.a . face. prin ridicarea"
n I1
raport .. cupoteA:tia,It:Jlgrila.i;carei'.este;fixa,t
la '12V prin grupul R1.i.DZ:h ... . ....... .prin\
. .ElflQdicaltiris,.
de200-500ms,.atunci. protectiei io in stare de
tiristorul'conctuce;.pune/grila vCi intermitent,
tranzistorului;T.1Ia.barade.OV$i prin.l1termediIJILED-ului,.starea de
... alimentare ei '. ssrcinii 9
are
a comptatorulur
cuscurtcirQuitarea astfel de dispozitiv
eiEl protecti.e nu. este O
a evenimentului prin a celei de-a' doua scheme
LED-uIIJLDL 1, prim intrarea in figura 3 e).
n <conductie'.'a;diodei Zenner .OZ2. Trasealede cablaj prin .CClre trec
Ourentulprindioda Zen ner de vor fi .executate cu o mai
DLt$itiristorulTH1esteasigurat de mare acoperire cu ur
rezistQruIR2(R2R1). strat. de cositor. ..
Rezistorul' R4 are' rolul de limitator' trarzistorulu.i T1 doar in stare?e blocare
prin tranzistorul .11. de conductie faptu-
Valoarea curentului de la care apare lui stare, dispozi.;
fenomenul de reducerea tivul o de
drca maximum 0;02!l. puterea
'. Rearmarea' un scurtcircuit se (max{mum 0,08W .Ia
face cu ajutorul butonului 81, care; la ',blocare ?irca2 W n tranzitoriu,
rnd OI la punerea in functiune, cu sarcina n
eatod, anulndu-i scurt, pe un. interval de timp de. maxi-
curentul anodic; readuce .elementulde !l1Um O.Ssl). Din,aceste motive, nu apare
mefT:lorie (tH:1) n stare de blocare .. Prin necesitatea
aceasta,tranzist?ruIT1.are din nou grila qcmductor pe un radiator de
la un potential mai mare de 4V de tensiunea bateriei sau a sursei
n conductie. LED-ul nu 14V, darnici nu scade sub
mai lumineze. ev, atunci se pot face sim-
ObServaVe. Intrarea n, a n cele scheme:
. , din prima se va puteaefimi-
tranzistorului T1 se face eliberarea na dioda.Zenner DZ1, iar DZ2 va fi
butonului de. rearmare.Mentinerea rezistotulR2 nu va
sau. butonului de cobori, ca valoare, .sub 470Q;
sau nu) duce .'.a ' _ .. din cea de-a doua se vor
blocarea . sem- putea elimina diodele ..Zenner ..
nalizarea . acesteia pe durata'. DZ2, precurn$i rezistorul R10; rezi$torul
Nu . poate fi' femat . n. .prin R9 nu \fain mai mic de 330 U.,
butonului de . rearmare cu un ,:Restriet,iilevalorice ale celor ..
scurtetircuit pe 1 eliberarea rezistoare sunt legate, n de tipul
butonului, de LED utilizat .qt de curentul 'maxim
dispozitivul de se pe care l poate debita circuitul integrat.
din nou! Evident n de curentul maxim
O.iodaDJarerollJl de a limita ad
l11
is priC;l LED, se valorile
supratensunea ceai- putea R.2 (fig.tJra 1 R9' (figura 2) .
TEHNIUM-noiembrie .f998
:. al Desen de . glurire
b) Desen de cablaj
e) Amplasarea
cQmponentelor

BURSA IDEILOR-TEHNIUM
'La temperaturi peseseri
de auteturisme cu
pernirea meterului: chiar demarerul
tensiunea bateriei se
pentru
amersarea aprinderii (energie
a s.cnteiler preduse n bujii de nalta ten-
siune de bebina de
Pentru prentmpinarea uner astfel de
auteturismele "performante" sunt
echipate fie cu un stabilizater de tensiune
(pentru alimentarea circuitului de
,aprindere a alter censumateri electrici
sau electronici de la berd, sensibili la
tensiunii), fie dear cu un circuit
de aprindere preiectat pentru
,O a tensiunii de alimentare.
alte pesibile ntre
care aceasta, pe care ,O supun atentiei
cu este
verba despre ,O idee teeretic fundamen-
dar a experimentare se
nu censtructeriler amateri, ci'
- n de
bebine de -, I,e-e propun
spre valerificare.
Bebina de inductie este un autetransfer-
mater n impulsuri. Tensiunea
(cea a bateriei pentru care este censtru-
periedic de centactele rup-
terului, preduce n
impulsuri de curent. Acestea induc impul-
suri de tensiune n
care, prin intermediul dis-
tribuiterului, sunt aplicate bujiiler pentru a
preduce scnteia aprinderii
amestecului carburant. Rapertul de trans-
fermare ntre tensiunea cea
este, desigur, dictat de rapertul
dintre numerele de spire n2 ni 'ale celer
(vezi schema
din figura 1).
Atun,ci cnd - din diferite metive - tensi-
unea scade sub un anumit prag
minim, tensiunea devine insufi-
pentru asigurarea aprinderii. De
pentru ,O baterie cu tensiunea nemi-
de 12 V pentru ,O de inductie
"de 12 V" acest prag se 'orienta-
tiv n intervalul 9V-1 OV.
Selutia este de a interveni n
bebinei de
prin realizarea primare n1 din
n11 n12" tnseriate cu
P', de la punctul comun
(vezi figura 2). Astfel, n lec de trei berne
exterieare (masa M, priza P dintre primar
secundar berna de' tensiune,
IT), bebina va avea n plus
berna P'.
n 1 =n 11 +n 12,
va avea de spire ca pri-
II
marul bebinei initiale. presupunem
ne referim n centinuare la ,o "de
12 V". n acest caz, divizarea primarului se
va face astfel ca n11 repre-
zinte apreximativ 2/3 din ni, respectiv
n12=n1/3.
Restul este, desigur, felesirea
unei primare cu mai mic
de spire (aici, n11) - n
unui rapert sperit de transfer-
mare -'atunci cnd tensiunea (a
bateriei) a sub ,o valeare

Pentru a putea felesi selectiv, pe pest de
primar, fie n11, fie ambele
nseriate, n 11 +n 12, este neveie
intreducem un cemutater al punctului de
Kp' cu pezitii. n med nermal,
cnd tensiunea bateriei este
cemutaterul K
p
se va afla n pezitia 1,
selectnd priza P. Cnd tensiunea bateriei
scade sub pragul minim prestabilit, cemq-
taterLd' trece n pezitia 2, selectnd priza
P' .
din situatie,
care de fapt censtituie "secretul" ideii
avansate. Mai nti cu R rapertul
de transfermare al bebinei initiale (neme-

R = n2/n1
De fapt, tensiunea se
"culege" nu de la bernele n2, ci
ntre IT M, n med practic, dar
de spire al lui n2 este fearte mare n rapert
cu n1.
Revenind la cazul analizat (K
p
n pezitia
2), n 12 a primaru-
lui este acum cu secundarul n2.
Neul secundar, n'2, va avea astfel
de spire n'2=n2+n12, cres-
cut. de spire al
noului primar, n'1, va fi mai mic,
n' 1 = n 11, ceea ce cenduce la neua va-
leare a rapertului de transfermare
R'=n'2/n'1 = (n2+n12)/n11
divizarea lui n 1 n
rapertul prepus anterier,
IT-inalta ten$iune
(la
CBa1:erie)
0----0+
M (-)
Masa conectata la
minusul bateriei
n11=(2/3)n1, respectiv n12=n1/3,
calcul elementar,
R'= 1 ,5R+ 1/2 "" 1,5R.
Prin urmare, rapertul de tralrlsfl:mnlar
de 1,5 eri, suficient pentru a
pensa tensiunii primare sub
ta Desigur, putem opera
mai mari ale lui R, dar nu are
practic, pentru ,o tensiune prea
bateriei (sub 10-9V) nu mai n::lI'::Inl'A::I'
actienarea demarerului.
Preblema fiind teeretic nu
dect alegem acel prag
acceptabil la care cemutaterul K
p
n pezitia 2.
,o selutie (dar mai
'pentru cemutarea a
K
p
de la ,o la alta, n ambele
suri.
Pentru tensiunea de prag a
propun, ca punct de plecare, "..,1,"..,',. .. "',,0
aceperiteare Up=1 OV (este verba de cazul
acumulateareler implicit al bebinelor
cu valearea de 12 V).
Cea mai selutie, care -
tetal - se peate
seeri devedi salvateare, ar fi' cemutarea
n acest caz Kp va fi un cemuta-
ter cu pezitii, fearte rebust cu ten-
siuni de ntre
centacte. EI va sta n med nermal1n
pezitia 1 , fiind trecut n 2, la nevoie,
numai la pernirea a metorului.
Un prim pas spre autematizarE?a acestei
l peate reprezenta utilizarea unui
r,eleu electromagnetic cu prag comun
(praguri foarte apropiate) de an'-
Tecmai n acest scop
am cenceput experimentat, cu bune
rezultate, mentajul de adaptare a unui
releu electremagnetic
pe larg n nr. 2/1998 al revistei neastre, la
pag.31-32.
Schema-blec de cemutare este n
figura 3, unde Kr1 (nermal deschis) Kr2
(nermal nchis) sunt centacte de lucru
releului electremagnetic "transfermat'" n
cemutater cu prag. Pentru ,O tensiune a
bateriei mai mare sau cu valoarea
de prag aranjamentul se face ast-
fel ca releul fie deci cu con-
tactele Kr1 nchise, cnd bebina de
inductie va functiena cu' ntregul primar"
respectiv n11 +n12. La tensiunii
bateriei cu fearte putin (zecimi de ve It) sub
TEHN/UM - noiembrie 1998
pragul ales, releul
nchizndu-se contactele Kr2, care
felc .ca primarulbobinei . ... 011 .
.tocmai.ceea<cearn
Comutarea se produce n' mod automat
1n sens invers, cu un mic hysteresis.
(reglabil), necesar din considerente de .
stabilitate.
"n . schema
comutatorului .cu prag: Pentru.
acest sens,,, sunt rugEiti
SE) adreseze
autorului, prin intermediulredactieL
alte .variante moderne de
comutare pot fi. realizate cu componente
tiristoEire, V-MOS-uri etc.
Nu faptul
idee de modificarea bobiQt:} de ar
mai fi fost n
prezent. O.ricum, multumesc ce se .
vor dovedUnteresati de aplicarea .ei le
stau la"dispozitie cu, alte detalii.
TE L.ICeMtH
R.'." ...A.:,.,. D.,.,.I ..... ... O ............. ' ..,:' ..'.

CU 4 CANALE
,(Urmaredinpag .. 13)
o.spilato.rului Io.cal se
cu un o.scilo.sco.p conectat,
la piriul 1
sarea . o.btiner.ea un.ei
amplitudinil11axime a acesJo.ra. prin
regl.area miezului bo.binei
a.justarea valo.rii C
2
. Se
osci!osgo.pul la
amplificato.rului de
15. Cu
pornit, se o.btinerea unui semnal
de 455kHz,. de.gmplitudine
prin reglarea miezurilo.r transfo.rma-
tearelor de
Tr2. Aco.rdul pe de emisie
se prin reglarea,miezului
bobil1ei de intrare 1,2-L3 evEfntual
prin ajustarea. C
3
.
Impulsurile pot fi vizua-
TEHN/UM ... n()iembrie1998
lizatsprin co.nectarea o.sciloscopului la.
demodulato.rutui, pinul13;
Alimentarea recepto.rului se face . cu o
tensiune
CirpuitulLM1871ppate furniza. maxi-
rnum impulsuri 'de lungime varh
ceea ce permite.teo.retic exe-
cutarea a comenzi
n.schimb, circuitul LM1872 nu pqate
decOda dect primele impulsuri
. n mod Impulsurile 2
apar tot
cu lungime ca la' emisie
po.t fi fo.lo.site pentru co.menzilepro-
digitale A B sunt
numai cnd sunt receptionate
, impulsurile 4, 5. sau 6. Din
. sistemul prezentat nupo.ate
furniza pecat cel mult comenzi
digitale. Pentru
a.,avea. co.menzi impul-
surile de caRal' tCH1 tCH2 trebuie
aplicate uno.r servo.lJlecanisme special
co.nceput<l n acest sens.
n articolul de s-a o.pta(,pentru
fo.lo.sirea sistemului numai n regim
digUal. Acest. deziderat, poate .. fi
ndeplinit prin'utilizarea unui deco.do.r
Bat.
de impulsuri analo.gice

Deco.do.rul. un astabil
realizat logice .1 2 aJe cir-',
cuitului .MMC4011,
de. to-
Astallilul. este co.mandat de impulsurile
. la . CH1
sau CH2. Impulsul
i
ta impulsul' de
c.anal ttsau t2suntaplicatepe
unuibistabil.JK, .real.izat cu' portile 10.-
gice3 4 ale . circuitului fytMC4011.
Impulsul. toeste'comparatcu impul- \
surile de" canal. impulsul de
canal este maill.mg dect impulsul tOt
<;1tunci la acestui modul se
starea (lED-UI ch1 !
deschis), iar impulsul.de canal
este ma! scurt .dectto. este
In sep?t fql?si
direct micro.relee. Pentru fiecare canal
trebuie astfel decircuit,
digitale A . B .. ur1'
curent de'1 potco.manda direct
cte un microreleu plasat tn Io.cul
LED-urilo.rA ce.le patru
. canale' p'ot fi activate independent,' n
o.rice sau simultan.

_"B'ijll'j'tl,l'hl'M'B'N:t'j.
"<.UNELTE $1 PROCEDEE
. PENTRU
N PIELE
ielea sau (mai economic, durabil la
folia din material plastic ce bine
pielea (chiar cu un strat scurt de
poate fi simplu estetic de orice amator folosind
unelte tehnologii specifice.
Prima poate, cea mai operatie n
a decupa corect pierderi de material piesele nece-
sare confectiei din bucata de piele. Pentru aceasta folositi
tipare dinainte din hrtie
cum se uneori la croit stofe ori
Pentru a n linie aveti nevoie (vezi figura
1), de o de pal, placaj ori carton presat (A) ce va
servi ca banc de lucru; unul sau mai multe ct mai
bine de forma celui notat cu 8. Le face sin-
guri din lamele unor de sau de
din uz (adesea din cauza desprinderii lor. din
mnere sau a ruperii lor mner). Folositi un mner
de (din lemn sau material plastic) sau un sim-
plu cilindru de lemn uscat dintr-o
A
veche de
perie ori din material plastic). In
desenul de sus-centru (a) cum folosi corect
cutitul plus o de (C). Fixarea acesteia n pozitia
o face cu ajutorul unor cuie (H}introduse n
bancul A. puteti confectiona
pentru de tipul indicat n desenul D, care are att cutit
ct mner interschimbabile prin intermediul piesei me-
talice Y. mai sunt necesare: un echer de (E), o
linie sau un metru pliant (M), un compas (F), un
creion moale (G), o (Ij un foarfece bine ascutit (O)
pefltru n linie
In desenul din stnga-sus al figurii 2 observati cum se
(cu creionul rigla locurile unde vor
fi nainte de a se perfora pielea. Pentru
se vor marca puncte egal Pentru o
cu mna sau cu vor fi trasate linii con-
tinue, o margine pentru tiv. .
doriti late sau ncheiati
diferite ale confectiei cu ajutorul unor capse-buton,
orificiile necesare vor fi date cu ajutorul unei preducele.
Aceasta poate fi din magazine cu articole de
sau poate fi prin rea unei
de otel ori fier cu pita sau la polizor.
Preduceaua se ca n desenele din centru
dreapta-sus ale figurii 2, utilizndu-se un ciocan de lemn
k'n suport din ..
In desenul din stnga-jos cum puteti lucra o
de perforat cu capete multiple
de diametre diferite. poate fi unul simplu, din
luat la o de traforaj. Capetele vor fi
nu cuie, ci tevi. Le veti introduce fortat (cu
ntr-un butuc-ax de lemn tare (stejar) sau un disc de r:netal
perforat cu burghiul.
Desenul din dreapta-jos cum folosi o
veche la perforarea a trei-
patru orificii. Pentru aceasta, rectilihiu
dintii furculitei, apoi ascutiti-i bine cu pila. O veti folosi,
preducelei, prin lovire cu ciocanul de lemn.
din piele
. din piele sau din materi'"
al plastic ce pielea sunt adesea necesare pentru a
mbina croite ale unor obiecte vestimentare
cojoc, etc.) sau ca pentru'
la realizarea de coperte pentru albume, rame
de tablouri lucrate din lemn piele, piese de mobilier
de scaun, suporturi pentru la
toate din de piele) etc .

uc
TEHN/UM - noiembrie 1998
TEH/VIUM;.' n6iembnet998
mari, metoda
Pentruao folosi, OmmtcUH/a
Pe scurta) ',"',':"\\\':";/;.1\:::::":>:"
pe o , '" de pal)cu
sau pitmeze: ., ,,' "',', un:foarfece foarte bine
(:le una, lucrnd ca n dA!::An 5:1.;,
atentie. Eventual pielea poate fi "I'\Q l'i
Unii drepte paralele.
la de 'sus,' numai, pe
'. ", , " ," "" ,.,"
Al doilf:)a, " lfI'l9canic' -' folosirea. dis-
pozltivuM dinfigurCi) 4, pe cari:n;i-,' puteti ,constru,i
o
(B) elJ ajutorul cUielor sau b) ntre A
introduceti de carton, sau placaJ (O),
fiapr6x,imativ Cu cea ,a pielii din care veti '
confectiona piesa C va trebui de
fiecare fa grosimea pielii);c) .nainte dea monta
piesele O, faceti Fn
linia,imaginarii; x margineapiesej,C;
F C;un spatiuL. careva corespunde
de piele pe, care
Cum dispozitivul? desene ale
figurii 5. un, compas (sauup un
disc' D ClJ diaroetrl.Jl 'mare ,se
bucata de piete de:, care dispuneti.,Lungimea
depinde ,de, discului de
pe care-o Cu foarfecele, nqepeti
cuni' observati "Ia IiteraE."
vafi1nunghi se va apoi treptat
la cota l discul, Dintre
piesele e, c?npartea a desenului.
lama .. foarte bine - a lJnui cutit (briceag sau chiar i"
(jCir nu una una "
F bine,vrfulln lemr'IUIA,fe>r*
mnd 'Un
placa A pe masa de lucru,' sustinnd
cu mna continuu, regulat 'nui/prea
repede, E. Discul$e va roti n
va prinde a se derulaprlgresiv, din dis-
pozitiv cua precizie. se va rupe
numai modificati putin sensul fortei
de, trCigere 1n limitele, indicette delitereta U v, cnd
obtineti unei uniforme.
dispozitivul acesta poate fi folosit pentru a face
lucru cu discuri din materi
Cl
' plastic.
i Cei foarte ndemnatici,pot ncerca taie cu foarfe-
discul tinut direct ,n trasat pe
spate cu un compas. '
Cum 'lucrati "cu' de piele?Condijiade
pentru o mbinare cu ajutorul de piele
estecacel.e piese de unit deoriiicii
perfect ele,' diametru
de! margine .. ,Aceasta se poate prin
foJosirea unor carton. , aplica,
deasupra piese ?e, trebuie
orificiilor prin o
sau un ac: Diametrul orificiilor pe care le da
aceea va fi cu foarte putin mai mic dect
$nururilor de, piele.
cea mai o vedeti n
O. Vrful poate ,fi montat pe o de s!Tha,n
de V sau chiar pe o de Nu face,.ti'
,noduri, ci lipiti' sau capetele
11 n desenul 1.
cut n, punctul A ntre cele piese.' Mai departe,lueratj
ca ,n. desenul 2 'qin ". terminati' ca n
desenul 3. Desenul 4
timp ee ,n 5 vedeti
Desenele 6 7 modele de

RF a nu
sau lungimea im
canal. SinQptica.unuitren de
este. 1n figur(l .. 3.
impuls:de canal are o
tOHe, de valorile'
P
1
-
P
e,
acestor
pendent cu a JUlorul'rezistentelor
A
" .' nsamb1ulprezentat este format
. .' din. tr-un receptor u .. n .. em. r
nbalillda;de 27 MHz permite
transn"iterea a patru
comenzi diferite, dintre digi-
tale (totsau la alegere,
digitale. sau . Raza., de
estEi de puterea
care1ncazulprezentat
nu metri, astfel nct
este otice perturbare a traficu-
lui radio a aparatelor ,electronice din
. imediata apropiere .
. Sistemul are la circuite
care
. necesare
codare .emisie
. receptie
r.adio ! '
(figura 1 ),'
cuitul LM1871, contine
imPulsuri
sau codorul blocul de radio-

Codon..llpoatefumiza trenuri de 3,
4,5. de
tF; Lungimea acestor trenuri este
de valoarea
.irnp . decodof
ch.l
outdecOdor
ch; 1
imp.out
ch.2.1872
imp. decodor
ch.Z
out' decOdof
. cfl;Z
abile Pi:pe. Fiecareitnpuls de
estepreo.etiat. de '. un interval' de
. imI',. determinatd.e
'R",$.a COt10EmsatOfl.Ut
C
m
"este . urmat de un
timp de sincronizare,t
s
'
durata trenului de impulsuri, tt=,
iar impulsurile de canal
otungime dtl
timpului de sl1croniz.areeste u!:I,'j!:lMlil!!'i.>"li
Nu I de impulsuri generate
depinde' de. starea A.
conform tabelu/ui 1. .
Impulsurile generate sunt disponi,.
bile pe pinul pot fi vizualizate CU
un ()sciloscop. Din cauza
limitate.' ale circuitului decodor
LM1872, rn cazul nostru' numai
comenzi ". pot fi proportionale.
ImpulstJrile1 2 vor avea o lungime
n timp vor
avea o lungime .In' acest
caz, rezistentele variabile Pa, P
Pe vor fi nlocuite cu vaIori constante
sau vor fi scurtcircuitate.
Blocub de
Circuite integrate care
ndeplinesc functiile de osci/ator
modulator. Frecventa stabilitatea
led en.1 deschis
__ __ ____________
".
................ .
,
.
.
i' : '.
..Z .inehis
noiembrie 1998
emise depind de
folosit de calitatea circuitului
oscilant. Pentru un de 27 MHz,
bobina L
1
contine 14 spire din CuEm
0,6 mm, bobinate pe
o cu miez de cu
diametrul de 6 'mm, iar bobina L
2
contine 4 spire din
Bobina de adaptare a ntenei
. 12 spire din conductor pe
tip de Antena are
lungimea de 1 m. Amorsarea
se prin reglarea
miezut'Ui bobinei L1 eventual, prin
modificarea valorilor C
2
,
G
4
C
s
. Prin reglarea miezului
bobinei L
2
se obtinerea
unui semnal maxim n De
remarcat oscilatorul nu
de
canal P1, P2 Rs lipsesc din circuit;
poate fi alimentat cu o ten-
siune ntre 4,5
15 V.
Receptorul este de tip super,j
este realizat cu circuitul
LM1872 (fig. 2). intermedi-
ara este de decalajul din-
tre frecventele cuarturilor de emisie
Pentru o intermedi-
de 455 kHz, de
trebuie fie cu 455 kHz mai
dect a celui de emisie.
Bobina oscilatorului local L
1

14 spire CuEm 0,15 mm, bobinate pe
o cu miez de de 4 mrn
diametru, iar bobina de acord L
2
-L
3
TEHN/UM - noiembrie 1998
C6
:I
2 3 4
ose xtal gnd Vbias mixin
receptor
LM 1872
fF in RAA fF out gnd
17 !.L.!6
15
:=C7
C9
:CC13
c
<:)
M
('1')
6*
\/+ CHA
Sne CH 2
13
c
o
!'Il
!'Il
7 8. 9
masa A CH
CH 1 masa
12 11 10
out ch 1
,
1
R2


,
I

I
I
,
,

I
I
I
f-
I
I
I
I
:
t
I
I
.. _._. __ . __ .. __________ ____ __ * __ ,
I
I
!
.
1
I
:
,
I
I
I
deeodor impulsuri analogice, MMC 4011
este cu cea a
(L
2
=14 spire, L3=4 spire).. Buna
funGtionare a oscilatorului este deter-
de calitatea circuitului L
1
-C
2
.
Transformatoarele de
sunt acordate pe 455
kHz sunt de tipul celor folosite n
aparatele de radio.
(Continuare n pag. 9)
d'
CLAUDIU
P
e adezivii n o
sunt
corect, potrivit de pe
ambalaje sau din de folosIre
(dar care au defectul a
de repede n timp a se descompune),
folosi cu succes multe cla-
sice pentru lipit, pe care le sin-
guri, la nevoie, n cantitatea
a Adeziv pentru alte materi-
ale lemnoase. Cel mai. utilizat este
aracetinul. Defectul lui principal n
faptul nu este hidrofug, ci,
absoarbe cu apa sau vapOrii de

Apoi, nu poate fi amestecat cu sulfat de
cupru (cnd se distruge, transformndu-se
ntr-un fel de
pentru a nu fi atacat de mucegai sau ciu-
perci, de exemplu, la lipirea tapetului
lambriurilor.
a Clei clasic pentru
material lemnos.
clei de 100 g, 250 mI. Cleiul
(ct mai CI,J ciocanul) se
pune ntr-un vas de se cu
un strat de Se astfel n repaus
timp de 24 de ore, cnd se
bine, care vasul se mode-
rat pe o baie de sau pe nisip,
amestecndu-se continuu cnd se
un clei omogen. Piesele de lemn
bine uscate (avnd de lipit ct
mai netede curate) se cu un tam-
pon de umed, apoi se (cu o
straturi succesive, subtiri,
din acest clei la 55-60C. Se
unesc unse cu clei, se
se la A
a Clei . In
deiul preparat ca sus se 10 9
bicarbonat de potasiu sau 5 9 colofoniu
(sacz) O de pulbere, nainte de
In rest se ca n reteta

, a Clei
de
gru 100 g, alaun de potasiu 7
g, 675 mI. Amestecati cu
rece, evitnd formarea
apar, printr-un ciorap
vechi). apoi restul de
cnd un. clei consistent ca
smntna. alaunul (pulbere)
amestecul pe baia de a-I
Sultat de sodiu 10 g, ami-
don alimentar 10 gj formol 1 g, 100 mI.
Pe baia de amidonul turnat n
apoi restul ingredientelor
continuu timp de zece minute.
Cleiul cald l turna n vase pe care le
astupa bine;. ntre timp se
l o.uteti jnmuia prin amestecare cu
[J ruta reteta. Amidon 100 g, de
4 g, tostat trisodic (sau
Il Trial") 2 g, alcool sanitar 5 mi, 280 mI.
ntr-un vas de la fier-
bere, amidonul (fulgi) turnate n
amestecnd continuu. cteva
minute, vasul de la foc se
apoi restul substantelor
la omogenizare.
[J 1\lta releta . Amidon 100 g, de
calciu 1) 5 g, borax 2 g, formol 2
700 mI. In 250 mi rece amidonul
amestecnd continuu, treptat
clorura de calciu. Temperatura amestecului
m
va ca urmare a ce vor avea
loc. In restul de .
astfel
cu pasta la omogenizare.
preparatul este un foarte bun adeziv pen-
trtJ hrtie, cartoane, placaje
a 509, borax 6 g;
5 g, 420 mI. In la
70
0
-8QoC, dizolvatiboraxul, apoi ameste-
restul la obtinerea
unei omogene. prin
unui ciorap uzat. Pasta este puter-
nic se repede.
el pentru legarea Clei de
oase 60
A
g, de (ras) 6 g,
500 mI. In 400 mi rece, se pune cleiul
la muiat timp de 24 de ore, care se
prin pe baia de Se
apoi dizolvat n restul de
se pentru omogenizare

a Clei pentru lipit 4 g,
2 g, alcool 6 mi, 16 mI.
Dizolvati gelatina n rece, amestecnd
ndelung.' apoi restul ingredien-
telor omogenizati.
el Clei lichid.' Clei de 50 g, acid
boric 2 g, 400 \ml. Cleiul (cules de pe
l dizolvati n puneti la fiert
timp de 30 de minute, amestecnd mereu.
apoi solutia la A care
partea limpede. In aceasta
boric bine.
el Clei pentru lipit lemn pe metal. Bitum
AO g, sulf pulbere 10 de
fier 4 g, pulbere de 4 g. Intr-un vas
de metal, topiti smoala n amestec cu sulf,
care restul substantelor
omogenizati. Cleiul se numai cald.
a Clei universal . Clei de oase 100 g,
de var 25 g, 75 g, 500 mI.
Ir:t 250 mi rece, cleiul fin
se umfle timp de 24
de ore. care separat un
amestec compus din restul de cu
pasta de var. Apoi puneti cleiul la
(pe baia de - trep-
tat amestecnd - restul
la fierbere timp de cinci
minute. totul n repaus zile,
care decantati amestecati cu'
clei lichid, pe care-I din:
clei de oase 25 g, Ade 9 25 mi, spirt
tehnic 6 mi, 25 mI. In clE3iul nmuiat
ca mai sus, restul sub-
la omoge-
nizare.
a Clei pentru Silicat de sOQiu
10 g, 3 g, 1 g .
Amestecati aceste substante la
obtinerea unei paste omogene.
CJ 50 g, acid acetic
de otet) 75 mi, bicromat de potasiu
2,5 g. In acidul acetic la 70C dizol-
vati gelatina, apoi bicromatul de
potasiu (n pulbere) continuu
la omogenizare. preparatul
bine nchis ferit de
O reteU'. de var 10 g,
de ou 35 g,. ipsos 50 g, 25 mI. In
de ou pine la spumare)
mai nti varul amestecati bine,
apoi, treptat, apa ipsosul, frecnd
la..amQoerizare '.' '. . '.
o lJ,e pentru '
. Clei de oase 50 g, 2.5
g, acid acetic 13 mI, spirt tehnic 13 mi,
75 mI. se la nmuiat
n timp de 24 de ore, care se
pe baia de In acest clei
cald se pe rnd, acidul acetic
piatra n se
la obtil1erea unui clei
omogen.
a pentru Silicat de pota-
siu (sau de sodiu) 25 Ag, amidon 2,5. g,
5g, 50 mI. In apa rece,
amidonul cazeina;"
1n repaus trei ore, care
silicatul de potasiu
nizati. '
, p Ipsos 49
(pulbere) 10 g. Amestecati

ce O' Cu ajutorul.
(n strat pe.
sau alabastru, lipiti prin
se usuce la temp'eratura
camerei. . "
LI Ipsos 25 g,
(pulbere). 5 g, un de ou. In de
ou liine. amestecul
omogen al celorlalte
frecati bine. Se imediat;
deoarece face
. el Ade:!'!!v gresie
Clei de oase 50 g, 3
g, acid acetic 13 mi, spirt tehnic 15 mi,
75 mI. Cleiul se la muiat n rece
timp de 24 de ore, apoi se
A

amestecnd, pe baia de In solutia
(dar de la se
restul la unei
paste uniforme.
!j Adeziv pentru . Clei de oase 25
g, clei de amidon g, 2 mi,
60 mI. Cleiul nmuiat n rece timp
de 24' de ore se pe baia de
Lundu-I de pe foc, dar ct este
fierbinte, i se restul
se la omogenizare.
a Clei de oase 25 g,
3 .9, bicromat de potasiu 2,5.g,
50 mI. In cleiul ca mai sus se
restul amestecndu-
se la obtinerea unei t>aste uniforme.
a Adeziv pentru p!exlglas.
foarte de plexiglas 25 g, acid
acetic1 PO mL granulele de plexi-
glas n acidul acetic, amestecnd. bine.
amestecul bine nchis ntr-o
pe care o din n timp de .10-
12 ore. obiectelor ce trebuie
lipite se ung cu acest adeziv se pre-
sate timp de 12 ore. Excesul de clei se
apoi cu hrtie '
Alta foarte
de plexiglas 20 g, cloroform .100 mI. Se
ca mai sus:. .
el Adeziv pentru ceiulold.
foarte de celuloid 10
30 mI. Procedati ca la adezivul pentru
xigllls.
l:J Adeziv pentru
de de vinil 25
hexazol 30 mI. ca mai sus.
C'l Adeziv pentru poii&1iren.
de 25 g, dicloretan 30 mi
(sau toluen, de car-
bon). ca la plexiglas.
LI AdeZIV pentru <ie
20 .g, toluen 'cald 25 mI.
, PrQ ca mal sus.
e] Iv pentl'U metale. Acetat de plumb
25g, 25 g, arabi (pul-
bere) 40g, amidon 125 g, .1
Dizolvati n acetatul de plLJlT.1b,
guma care
amestecnd continuu amidonul. Pe
se amestecul
se
,-,,",,,...,,,,-\,-.,,,,.. pentru TlPlt pellcule
(rupte sau pentru . montaj).
Cloroform 85 mi, alcool etilic 96 15 mI.
Amestecati bine, prin scuturarea 1ntr-o
cele componente.
TEHN/UM - noiembrie ,1998
'C' ... dela autotu;.
"'risme,camioane sau autob!Jz,e
: .... " .... pot fi folosite ca I;naterial de.
,'construirea mare de
aparate a ... folosirecontribui.e .. Ia
dezvoltarea a corpului.
'Desenele ." de explicite
att la ,materialele ne?esare,
gabaJituf, modul. de constructie ct la
modul de folosire'aaparatelor. Astfel,
primul 'aparat . (fi.gura '" 1) .. se .. compune
.. de 1 ... 500 rllm
cu. 2 n desen).,
avnd un diametru de
30-40mm.Pentru a .fi .oorect ea
este ntre porti (l}fixate
n sol, 'cu sau supOttde beton,
lucrate din desenu.1
detaliu .. din .. stnga. La capetele tevii (1)
se provizoriu, l,ma, s.au
trej;pereohi decalJciuouri
ele cu ajutorul colierelor (4)
dinJemn!caucuc, material plas-
tiq ,etc. tvlodulde utilizare a aparatului
rel;ese din desenul din dreapta.
AI, doilea dintr-o
.. Qe. U. .. (l),
n sol, cu soclu de beton.
RoateJi ... din
avnd diametrul de circa 25 mm. Peste
. se introduce' un cauciuc (2)
care afiridicatde sportiv
oum ,se n desenul din dreapta
figurii altfel! aici se vede con-
mai a. unei singure bare
'(varianta 'A), desenul din
centrul figurii.
Aparatuldinfigyra 3, va fi . di"
bare verticale (1), din lemn sa,u
metal, pe Care se la partea
5, din ..
de' 40-50 mm. Pe aceasta S9. introduc,
n prealabil, caupiucurile 4 5, pe care
se larlluri metalice (sau
- de . frnghie) ce se cu
mnereler2.:tJtilizarea aparatului se .
'face ca ndes'epul din dreapta.
prin ridicarea
picoa'relof .. sub sau prin
I.orn ,ca intr-un
'. .' '
Il1figura."4,observatiunaparat
ee are fixat
(3).
La;
cauciucul 2
respectiv, mnerul:5.Acestatrebuie tras
cu o
Aparatul din figura 5 este. tot
(1 de2 000 mm;
vertical. n 'pe care poate
TEHNIUM .;.noiemb'rie 1998
Fig. 1
Fig. 3
Fig. 5
Fig. 7
fi .. . poate lipsi)
Separat, 4 (avnd diametrul
putin cel al bareil), se
Acesta afi
v ddicat .. aJungul. bCifei 1, de
ct mai multe ori,. ambelE!
rFli\'li. '
aparat' .. (figura 6) se. con-
barefem.etalice 2, fixate
in, sol, prin incastrare in beton.
La '. superio;, al acestora sunt
Fig. 2
Fig. 4
Fig. 6
montate 1 - metaliCe sau din
lemn -,terminate cu mnerele 4.
Caucivcurile (3) sunt liber.
Folosirea aparatului se face ,ca n
des.enul de sus. ' ,
.n figura 7 se un balansoar
pul1n mai complex, compus
bare late (3) fixate.in sol ntr-un soclu de
beton; 1n orificiile' dela capetele supe-
rioare ale acestora se introduce prghia
4, din pe oare i se mon-
cadrul dreptunghiular 1 , ldin
de circa 40 mm, plus cauciu-
curile Aparatul. va fi folosit ca in
desenJ..lI din dreapta.
n viraj.
la autovehiculele cu
montarea unui set de
anterioare este Nu
se amne montarea pe
trebuie
plecct la drum, deoarece montarea
o oarecum n conditiile
crete ale drumului de <
TIVE GENERALE
n n este
cale, care se vor dovedi deosebit C1e
utile n cazul npare se impune schimbarea"
unei pe un sol cu
sau chiar pentru Aa parca pe.p<
cu In cu aceastEi'i
este bine se blocarea
n parcare, pe timpul foarte reci, cu
ajutorul frnei de este de
riscul ca a doua zi vehiculul
imobilizat din cauza cablurilor
sau De aceea, sunt
preferate calele la roti introducerea
de n treapta nti.
M. STRATULAT
gheata, poleiul, vn-
- principalii adversari
ai pe timpul iernii
mai ales acestor fac-
tori vizibilitatea,
de drum
reduce uneori
la un nivel periculos manevrabilitatea
Pentru a face impre-
orice care este obligat cir-
cule n anotimpul rece trebuie
seama de unele n dotarea
Este vorba, n primul rnd,
la drum se
dea cu o o
pentru de pe gea-
muri o sau un remorcare.
Un cu zece kilograme de nisip se
salvator pentru unor
critice, cnd
ncercnd urce pante nghetate, chiar
cum ar fi, de exemplu, unele
cale \
Momentele critice de re pot fi
'I'n un dis-
simplu, ca acela prezentat n
de fapt, 6 cale de rulare
din mici traverse din
lemn de fag sau stejar, groase de 30-40
mm a lungime trebuie astfel
nct ele se deplasa n din-
tre aripa Traversele se
prind ntre ele cu cabluri elastice
frnghii, constituind un fel de
de 2-3 metri. Unul dintre capetele se
de roata motoare, iar scar,a se
n cum se n
scoaterii din impas,
pe care se n
cum este de nainte
de a ncerca mQtorul,
trebuie mai nti portiera,
pentru a intra n Or, o noapte
de multe ori tentativa
aceasta se .. Un
lichid dejivror (cum ar fi, de glicerina),
care se pe cheie n este
binevenit n acest caz, cu ca fla:
conul se afle n buzunarul n
cofretul dip interiorul el nu
la nimic. In lipsa unui astfel de lichid, se
poate recurge la o cu se
n mod repetat cheia nainte de
jurul Pentru scoaterea dispozitivului, introducerea n De obicei broasca
se desfac cele capete ale cablului nu se descuie la prima ncercare, de aceea
sau frnghiei care au fost legate de de se
cnd broasca se
se rulajul cnd se Pentru a' nlesni deschiderea
ntinde din nou pe n spatele rotii. capotelor, este aplicarea pe chederele
Cel mai sigur procedeu pentru acestora a unei pelicule de care
pe l constituie va mpiedica lipirea metal ului portierei de
antiderapante, utilizarea lor fiind garnitura de cauciuc.
pe se de o recomandare: pentru redu-
pe motoare, pentru a se "cerea duratei perioadei de a
. posibilitatea punerii n valoare a motorului a pierderilor de n rulaj,
<de sunt de tipuri. este bine ca radioatoarele fie ecranate
Cnd ele se pe rotile directoare, cu ajutorul unor ecrane plasate n lor
atunci este bine se evite utilizarea tipu- sau a unor huse. Husele vor trebui fie
lui cu ramuri transversale, deoarece aces- cu un capac pentru accesul
tea nu pot mpiedica alunecarea a aerului cnd temperatura este
ALEXANDRU
Pe timp rece sau n de
la releul regu-
lator etc.), acumulatoarele auto ne fac uneori
surpriza de a nu fi capabile
motorul (aprinderea) ori chiar
actioneze demarorul. ,Jn gol" tensiunea
la borne pare la actionarea demaroru-
lui ea poate sub limita strict
pentru aprindere.
I +U
0--0
12 1SV
ov
Astfel de pot fi prentmpinate prin
supravegherea tensiunIi bateriei tocmai n
momentul critic al demarorului,
folosind un mic indicator cu LED-uri, instalat
la bord, de ca acesta din figura

Montajul a fost conceput pentru suprave-
gherea acumulatoarelor cu tensiunea nomi-
de 12 V (tensiunea de circa
14,5 V), dar, cu mici ale valorilor
pieselor, el poate fi transpus pentru 6 V
sau chiar 24 V.
n conditii normale, cnd tensiunea la bor-
nele bateriei este peste un anumit prag
(prestabilit prin diodei Zenner DZ),
TEHN/UM - noiembrie 1998
"P"""""""".",'.'"', ..,r,.o.p,,.,u,n. CI.',t .. i .. t."o".,.ru',o.'.,r. ,r.e.',v,",",i,S,',',t .. e,,', i9.SC',h ..
. mine.
',.' Este vorba de un voltmetru auto.
f!1aipre,cis .. de. un' indicator, aL tensiunii
de" alte.
similare, aceasta are avantajul
si
n, sensul, se poate' adapta.
alte, niveluri de. tensiune (de exemplu; .. Ia
acumulatoare. Sche 111 a are la
'. un CI '. folositrn
scheme. de 90mparatoarede niveluri, de
, tensiune. Valorile rezistentelor ,din
de se pot deduce foarte
aplicndu-,se formula referitoare la
divizorul rezistiv:
n 'schema, de
este din ae
1.kO;6,8 ke; 4,.7kO <24,6 kO.
Astfel, ,cu valorile. indicate n
am obtinut, niveluri de
10 V - 13,3 V - 16 V.
Mentionez n timpuL
montajului, este de dorit ca ultim,ul rezia- .
tor din lantulcdmparator fie nlocuit
cu un 4? kO. Montajulse
de ,Ia o' de tensiune
(pentruinterV,alul 6+18V). Cu
montEit rn, pe firele
de' . ale montajului, se
tranzistorul T1 este deschis LED1(verde),
plasat 1n c.olectorul Circuitul
c.olector-emitoral lui Tl astfel blo-
carea tranzistorului. T2,.LED-ul :2 fiind
stins.
Atunci; cnd tensiunea bateriei scade' (Ia
10
tensiune pe 81 )'
devine .. pentru deschiderea
LED-ul. verde
ilumineze.,maislab, 'simllltancu intrarea
. tranzistorului;. 12 .

interval. de.' bateriei 'de
circa. 0,5-1 V, "corputarea'" se proquce total,
stihs
V) poate
fi ... modificat .'. prin simpla alegere .atensiunii
no.rninale'.pentru diodaZenner.
,In, rest, vaforileples,elor
consumuluj mQntajul poate
n pe
dar, nu de ordinul.
TEHNIUM", noiembrie 1998
PC
9V12
de,itensune .. Ia ca.re
se aprind - succesiv - cele patru LED;.uri,
iardinsemiregtabil se
pragurile dorite, care se
valoarea se unreZistor fix.
Am montat pentru 10 V un ,LED
care a
Pentru 11,4 V am folosit un LED
. cU mot()rul.pomit,
p.e\; loc, cu? consumatori (becuri) n
functiune. - a. bater.ei.
Pentru 13,3 V, un LED verde, care
deplasare;
L
... a editura.
a lucrarea
... , "Diagnosticarea automobilului" sub
M. C. Andreescu.
Sunt expusEf etapele
care tine seama de necesitatea
acestui procesnqepnd cu
stabilirea tehnice ,gen.erale a
principiul binar "trece-nu trece".(sau
. conti-
nund .cu investigatiile privind starea sub-
ansamblurilorautovehiculului, n cazul n
care' s-a. considerat el nu. mai poate
continua folosit.
Din, de vedere,\preze,ntatj lucrarea
se. cu .
care domeniul .. mentenantei
autpmobilului, dar $ celor care se
de proiectarea lui, precum persoanelor
(elevi, care se
lucreze n acest domeniu.
Pentru a suscita' interesul unei paturi' mal

de limitare de t kfl
Pe
realizat schema n
toate ir,el:>ro$atJi!
ppt iYl1i.
care folosesc
automot:>ilul,.
indiferent de
nivel ul.priSl-
teh-
nice. Tot n
M
", on,)a,I,UI a, fO" st, 00"',, Aoe, put
pentru "paza a'UAor
sau unor locqri ,cu tre-
cere 'pentnJ i
"evenimentul!' sanctionattra(iuqq-
du-se, printr-un aranjament'
tric 'adecvat, prin nchidere/ii, unuia. ,dintre
11-13 (de' fapt,' oncte),
normal deschise"'plasate, n paraleL
Avertizorulse "c0lT!pune, ,n
dintr-un generator ". de
completat cu uOetaj ,de amplifi,care ,de
putere Un circuit de
A
cest amplificator
, " , ',simplu. de
, poate fi utilizat pen-
tru a ni\lt:)Il!lsemnalelor
de" slabe.
este de 22 dB. -
Factorul ,de zgomot foarte ,
Generatortll AF (semnaledreptunghiu-
Iare) . este realizat cu UCl' amplificator
operational de sa.u similar,(n
varianta de OIL cu 2 x 7
terminale), ,-n de, oscilator,
de relaxare. "Frecventa de lucru, este
de valorile
(;ie ,raportul, R2IR3., Grupul R4-R5asi-
de alimenta-
re, a operationaluluiatunQi, cnd,tranzis,-
torul Tlconduce, ,respectiv,cnd con-
tactele r1 sunt nchise.
,Etajul de amplifica.re.Ar, n contratimp,
mic, de 1,6' dB, nu compro- BFT 66 a.-.........
, mite' raportulsemnal/zgo..:
mot.
Amplificatorul ,SeCom-
pune singur tranzis-
torcuzgQ(l1ot mic de tip
BFT6E) , , rn montaj cu emi- 3k '3
torulcomul1.
Polarizarea baZei este
printr-o de
curent constant cu
T 2' care punc-
tul de Valoarea
a' lui L
1
este de
dar. orice de
de de ..... ____ .... -------...
valoare (S,6 sau
6,B J.lH) poate fi L2 este o
n aer, cu lungimea de 10 mm
. diametrul de, 5
din ,5-6 spir'e, din, conductor de cupru
emailat de 0,25 mm. diametru.
CircuituL va trebui fie. instalat
cutie pe ct posibil ,

T1 poate. fi
orice, tip de de
. zgomot redus.
TEHNIUM- n(;'Jiembrle 1998
Ing . L.CAZAN,'Y03 ,DOY
de.' stabilitate a
frecveoteise obtin,pentru'schema prE>;zen-
.. l,l prin i utilizare>.a ca ,element )
activ a.unui'tl'anzistor prin '
'constructiacircuituluioscilant, care' tre>auie
factpr ct mai' ridicat
(prin ,utilizarea aoainelorcu fir de
argintat a trimerilor cu dielectrid aer,de
argintati). Oircuitul.. oscilant
poate fi nlocuit, cu performante cel putin

ieftin, cum ar fi un cab!'u coaxial cu
ur factor .. de catit . rrlai miire pa ..
pentru, ,. 6a
j
:: ..... folos9sc
diode vari, '
..' ..... "';':,:sdl1emei
..
de
mint .' . . la
lir:area .'oe
a caPJ.u-
lui t50 gm pentru 80
MHz. .
Schema este . ca oscilator
TEHN1UM':.noiembrie1998
comandatJ;, . tensiune. de
la opt cifre. In acest caz
depe>ndenta de afrecvente
estE> deaucla PLL a
rului:
la cablu este cum'
se vede n \ la 1/3 din' lungimea
cab,lului de
figurat circuitul de' a ten-
diodelor' prin amplificator
operational. Se un .A.O. cu
z99motul ct mai redus. (TL071)" perfor-
mantele oPfilrationalului influentnd,. evi

gablul utiliza,t pqateavea diverse
di" :punct de vade>re .al inductantei,
etc. Aceste>\(alori' 10
taloape, dar cei mai.multLutiliza,tori nu au
sa,y, mai bun caz, pot
de un caalu nedeter-
De figura 2) un
montaj .princClrese pot determina
de

pute", dimenslona, acel.ijaalu pentru
,frecve>f\ta de
Pentru nceput avem. nevoie de
.Valori 'ct'ltiaiprecis
.de valori ct m.ai mici,
5'% sau chiar 1%),cuvalofi.deordinul
a 3QpF-100pE Apoi,maiavem nevoie de
un f:ecventmetrlj digital. Se
..F1, respecpv. F2,
0.1'
in 'igura2, Apoi se p.rogra-
, O1ql ,de> mai. jO$ .. ipductanta,
) fre.cventa de . pentru
liptilizat. Programul, este scris in . lim-
poate>fil'ula,tlnQ Ba$ic sau
QUickBasic '
\ {ij
\
PRACTIC-UTIL
Pentru a. n
anotimpul friguros,' n mod
. rational,
mpiedicarea rece n
pierderilor' de
prin scurgerea contactul
direct al (ierUlufcald cu pereti, ferestre
exterioare recL
pILi de pus n .. de fiecare
gosp08ar care suntputin costisitoare:
Iarna, mai putine ferestre. Pe
cele nefolosite att pe dina-
pe cu folie transpa-
de. (din'
solarii .Iegumicole) ...
cercevelelor - peste
cu. aJutorul' unor sting nU de lemn

de folie suficient

'fiecare. geam n
ra . 1 =geam, 2=foliedeplastic,
3=stinghia. '.' ........ \>'" >
La fere.strele
logii, pe
alt prpcedeu:. \.10. al treileageali1
.eventIJal,. un. al;
(avnd grosimea .. de'3 '. rnm) ..

Fixati geamul


tampoane" aer au r'!lare

." .. $-auscat
mult astfel., un .' mare' (pe
unde are lot aercald),.stu-
pati-' cubenzl . de. '.' cauciuc
de aer uzate, roti
de. Benzile potfi
lipite de lemn fixate,
colo, cu cuie subtiri avnd floarea
la fel .cu le puteti
aplica. benzi de cauciuc de"ah,lIigul celor
trei muchii libere, ca in. fi.gura O, unde
1 de cauciuc, iar 2=0 .. ceva
mai tot din cauciuc, care circa
29 mm pe formnd .un fel de
prag mobil ce se cu
spatiul dintre sau tocul ei
nu este prea mare, fixa, n loc de
cauciuc, benzi de hrtie de ambalaj sau
carton subtire, lipite cu aracetin sau prinse
cu piuneze, ca n figura. E-,astfel. nct
nchiderea se putin
o .izolare 'a
exteriori ii acoperi {pe
din cu carton
ondulat (riglat), ce poate fi, eventual,recu-
perat de la ambalaje de mobilier,frigidere,
televizoare .. etc. , sau cu de mucava ori
(mai bine, dar mai costisitor) cu
avnd o
Pentru' a evita aparitia mucegaiului, ce
se poate forma ca urmare a condensl,llui,
pensulati zidurile reci cu o solutie desulfat
de. cupru . n Solutia
poate fi cu o de
sau cu special al aspiratorului
de praf. Ea este pentru
mucegai ului deja. format -
acestuia
peretelui 'cu un detergent ,Efe.ctul \ unei
sau stropiri doi .ani.
II
c
o
CorespondentiJn
C.Popescu- S.U.A.
S. - Israel
G. Rotman -Germania
N.Turuti & V. Rusu - Republica
G.Bonihady Ungaria
Redactia:. Presei Libere Nr. 1
Casa Presei, Corp C, etaj 1,
camera 119-122, Telefon: 223-15-30;.
interior;; 1186 SlU .1444
.Plata Presei t.ibereNr .1
- 33
Secretariat:
Telefon: 223-15 .. 3011186
Difuzare
Telefon:
Abonamente:
la orice oficiu
(Nr. 4120 din Catalogul Presei Romne)
cu
Amaterske Radio Elektor& Funk
Amateur{Germania), Horizonty Technike
(Polonia), le Haut Parleur
ModeUst Constructor & . Radio (Rusia),
Radio-Televizla Electronika(Bulg(iria),
Radlotechnlka (Ungaria), Radl.oRMsta
{italia}, Tehnike. Novine
Grafica MarlanaSteJereanu
DTPlrlna Nadia Mihlill
Editorul redactia orice responsabi-
litate n privinta opiniilor,
$olutiilor formulate Jn ageasta revenind
integral autorilor.
Volumul XXVIII, Nr. 313, IS$N 1224--5925
Toate drepturile rezervate.
Reproducerea sau este
n
scris.e preala.bU/aaeditorului.
Tiparul Romprlnt SA
TEHNIUM- noiembrie 1998
________________________________ U;'4'lfillli _
Materialul cel mai de con-
structorii amatori este lemnul. Rar se
vreunul care din-
tr-un magazin de obiecte de con-
structii fi achizitionat o
oarecare ,de lemn, indiferent
vorba de scnduri, panel sau parchet.
La anumite n lemn este re-
lativ se realizeze
potrivite. Lemnul scndurile
cu cep bucea, lemnul
panel sunt de mbinat prelu-
crat. Mai greu este atunci cnd ama-
torul ncepe singur.
Atunci, indiferent despre ce ar fi vorba
- raft, sertar, cadru de toc
de pat supraetajat, podea inter-
-, de calitatea lemnu-
lui, un rol important l
alese. Pentru
oriunde se ntlnesc sau mai
multe de lemn, apar
prin care componente trebuie
se bine unele de altele.
poate avea ca rezultat
fixarea lor sau
lipite sau date cu clei nu
mai pot fi
Fixe, dar mai mult sau mai
sunt cele realizate cu
cuie, cuie de lemn, icuri de
lemn, lamele altele ori pe baza
speciale a de lemn.
Este,desigur, la latitudinea con-
structorului amator ca, mbinare
capitoneze realiznd un
ansamblu fix sau mobil, n ori"ce
caz, de
Dar n domeniul con-
din lemn propriu-zise.
_i;4t1J'[IIlili _L.. ___________________ ...--_____ _
de lungimi insuficiente
Nu ntotdeauna ne stau la dispozitie
de lungimi potrivite. Atunci trebuie
sigure rezistente.
n locurile ce vor fi ulterior acoperite,
este suficient se fixeze eclise,
de o parte de n
cuie sau bolturi (fig. 1).
Cele mai folosite sunt supra-
punerile de drepte oblice,
care pot fi suplimentar cu
sau cuie (fig. 2 3).
se accentuarea rezis-
la tractiune, apelati la mbinarea-
fulger. Aici
gradul de dificultate. O idee mai
ar fi realizarea n "prag" (fig .. 4):
n cazul a scndul'fl
"prag" (fig. 5) va
deplasarea componentelor n
directie Este vorba despre
crestarea lemnului pe anumite portiuni n
adnc de numai cen-
timetri, piesele mbinndu-se apoi ca
gheare.
Atentie: se cere precizie la
prelucrare!
la colturile Qutiilor
Folosesc la mbinarea n unghi drept
a capetelor unor suprafete late (fron';;
toane) sunt n primul rnd neceSre
atunci cnd se impune lipirea

O mbinare care cere ceva cheltu-
este cepul (fig. 6), care se taie cu
n bucata de lemn. Orificiul
cepului trebuie cu
atentie. Acest lucru poate fi
ntructva se dau mai nti
n toate cele patru colturi ale orifi-
ciului.
Orificiul cepului trebuie fie mai
adnc dect ar cere-o lungimea acestu-
ia, n special la popuri centuri infe-
rioc!re, pentru n urma lemnul
se popul nu se va mai
jini dect pe cepului.
Ansamblul trebuie suplimentar
_____________________________ 1; "1
1111
-
prin cuie de lemn.
recurgeti la cu cep, tre-
buie deosebit de la stabilirea
1/3 din grosime se
cepului cte 1/3 la dreapta, respectiv
la stnga orificiului. desenarea
a schitei pe se taie mai
nti cepul.
este tocmai linia
pentru ca, la aplicare, cepul
nu spatiu de joc, fix.
Mai dect mbinarea cu
n cazul lemnelor de cadru este supra-
punerea. grosimii lemnului se
face acum la 1/2.
Fanta cepul (fig. 8) o mbina-
re care o greutate
se de
n partea a cadrului, mergnd
n exterior de jos n sus; cepurile se
n scndura Imbinarea se
face fie drept, fie n unghi de 45,
Suprapunerea (fig. 9, 10) este cea mai
mbinare n n constructia
cadrului, dar permite o presiune mai
Trebuie cu maximum de
precizie, suplimentar cu
sau cule, pentru a-i conferi ct
de ct o capacitate
Penele <le fixare (fig. 11) sunt indicate
n cazul schelelor, rastelurilor,
picioarelor la diverse borduri. mai
multe de a mbina scndurile
prin de
La mbinarea n de
(fig. 13), sunt
TEHN/UM - noiembrie 1998
paralel. De aceea nu ajunge
trebuie !?rinse cu
crivale de dulgher lipite. Imbinarea
n de (fig. 12)
este cea mai n timp
n special pentru
sertare, socluri de dulap, etc. din
lemn masiv.
Desigur, alte de a
mbina ntre ele scnduri, grinzi,
stinghii ntr-un mod rezistent durabil,
ca, de exemplu, cu muchii,
penele introduse cu freza sau chiar
de lemn prin suporturi speciale.
Pentru amator, pasul decisiv
este stabilirea pe care o va avea
de suportat viitoarea constructie.
nu au fost mbinate cum trebuie,
asupra ei pot de presiune (lat-
de sus sau de jos), de sau
chiar de de mari.
De aceea, nainte de a trece la lucru,
mbinarea
dubii, apelati la sfatuL lJnui specialist.