Sunteți pe pagina 1din 12

LEGE nr. 278 din 24 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.

76/2010 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 Data intrarii in vigoare : 3 ianuarie 2011 Forma actualizata valabila la data de : 4 ianuarie 2011 Prezenta forma actualizata este valabila de la 3 ianuarie 2011 pana la 4 ianuarie 2011 Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. ARTICOL UNIC Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr. 76 din 30 iunie 2010 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 453 din 2 iulie 2010, cu urmtoarele modificri i completri: 1. La articolul I, dup punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu urmtorul cuprins: "2^1. La articolul 3, litera f) se modific i va avea urmtorul cuprins: "f) contract de achiziie public - contractul comercial care include i categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, ncheiat n scris ntre una sau mai multe autoriti contractante, pe de o parte, i unul sau mai muli operatori economici, pe de alt parte, avnd ca obiect execuia de lucrri, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, n sensul prezentei ordonane de urgen;"". 2. La articolul I punctul 6, litera c) a articolului 9 se modific i va avea urmtorul cuprins: "c) atribuirea, de ctre o entitate juridic fr calitate de autoritate contractant, a unui contract de lucrri, n cazul n care se ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii: - respectivul contract este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de mai mult de 50%, de ctre o autoritate contractant; - valoarea estimat a respectivului contract este egal sau mai mare dect echivalentul n lei al 4.845.000 euro;". 3. La articolul I punctul 7, litera c^1) a articolului 9 se modific i va avea urmtorul cuprins: "c^1) atribuirea, de ctre o entitate juridic fr calitate de autoritate contractant, a unui contract de servicii, n cazul n care se ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii:

- respectivul contract este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de mai mult de 50%, de ctre o autoritate contractant; - valoarea estimat a respectivului contract este egal sau mai mare dect echivalentul n lei al 193.000 euro;". 4. La articolul I, dup punctul 7 se introduc dou noi puncte, punctele 7^1 i 7^2, cu urmtorul cuprins: "7^1. La articolul 12^1, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 12^1. - (1) Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru atribuirea contractului de achiziie public de ctre structuri ale autoritilor contractante care funcioneaz pe teritoriul altor state atunci cnd valoarea contractului, estimat potrivit prevederilor seciunii a 2-a din cap. II, este mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 124." 7^2. La articolul 15, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmtorul cuprins: "(1^1) Prevederile prezentei ordonane de urgen nu se aplic pentru serviciile de cercetare i descrcare de sarcini arheologice pentru patrimoniul arheologic i siturile arheologice. Lucrrile vor fi realizate de ctre Muzeul Naional de Istorie a Romniei i de celelalte instituii muzeale legal abilitate."" 5. La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 16 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 16. - (1) n cazul n care autoritatea contractant atribuie un contract ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse n anexa nr. 2B, atunci obligaia de a aplica prezenta ordonan de urgen se impune numai pentru contracte a cror valoare este mai mare sau egal cu cea prevzut la art. 57 alin. (2) i se limiteaz la prevederile art. 35-38 i art. 56 i la aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevzute la art. 2 alin. (2). Contestaiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse n anexa nr. 2B, a cror valoare este egal sau mai mare dect cea prevzut la art. 57 alin. (2), se soluioneaz potrivit dispoziiilor cap. IX." 6. La articolul I, dup punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu urmtorul cuprins: "11^1. La articolul 47, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(2) n cazul contractelor a cror valoare estimat este egal sau mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a include n anunurile prevzute la alin. (1) cel puin informaiile cuprinse n anexa nr. 3A i, dac este necesar, alte informaii considerate utile de ctre autoritatea contractant, prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia European."" 7. La articolul I punctul 12, alineatul (2) al articolului 49 se modific i va avea urmtorul cuprins: "(2) Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice verific: a) fiecare anun transmis de ctre autoritatea contractant pentru publicare n SEAP, n msura n care anunul respectiv este n legtur cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o

valoare estimat egal sau mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 124; b) fiecare anun/invitaie de participare transmis de ctre autoritatea contractant pentru publicare n SEAP, cu o valoare estimat mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 124." 8. La articolul I punctul 15, alineatul (2) al articolului 55 se modific i va avea urmtorul cuprins: "(2) Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie n toate situaiile n care: a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimat a contractului de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit este egal ori mai mare dect echivalentul n lei al 125.000 euro; b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat a contractului de furnizare ori de servicii care urmeaz s fie atribuit este egal sau mai mare dect echivalentul n lei al 387.000 euro; c) valoarea estimat a contractului de lucrri care urmeaz s fie atribuit este egal sau mai mare dect echivalentul n lei al 4.845.000 euro." 9. La articolul I, dup punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 15^1 , cu urmtorul cuprins: "15^1. La articolul 56, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(2) Pentru serviciile incluse n anexa nr. 2B, obligaia prevzut la alin. (1) este aplicabil numai contractelor a cror valoare este egal sau mai mare dect pragul valoric prevzut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, dup caz, lit. b). n aceste cazuri, autoritatea contractant indic, totodat, n anunul transmis dac este sau nu de acord cu publicarea acestuia."" 10. La articolul I punctul 16, alineatul (2) al articolului 57 se modific i va avea urmtorul cuprins: "(2) Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie n toate situaiile n care: a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este egal ori mai mare dect echivalentul n lei al 125.000 euro; b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat a contractului de furnizare ori de servicii care a fost atribuit este egal sau mai mare dect echivalentul n lei al 387.000 euro; c) valoarea estimat a contractului de lucrri care a fost atribuit este egal sau mai mare dect echivalentul n lei al 4.845.000 euro." 11. La articolul I, dup punctul 21 se introduc dou noi puncte, punctele 21^1 i 21^2, cu urmtorul cuprins: "21^1. La articolul 75, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 75. - (1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului de achiziie public

este egal sau mai mare dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), perioada cuprins ntre data transmiterii anunului de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i data-limit de depunere a ofertelor trebuie s fie de cel puin 52 de zile." 21^2. La articolul 76, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 76. - (1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului de achiziie public este mai mic dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a transmite anunul de participare spre publicare n SEAP cu cel puin 20 de zile nainte de data-limit de depunere a ofertelor."" 12. La articolul I, dup punctul 22 se introduc dou noi puncte, punctele 22^1 i 22^2, cu urmtorul cuprins: "22^1. La articolul 83, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 83. - (1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului de achiziie public este egal sau mai mare dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), perioada cuprins ntre data transmiterii anunului de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i data-limit de depunere a candidaturilor trebuie s fie de cel puin 37 de zile." 22^2. Articolul 84 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 84. - Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului de achiziie public este mai mic dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a transmite anunul de participare spre publicare n SEAP cu cel puin 10 zile nainte de data-limit de depunere a candidaturilor."" 13. La articolul I, dup punctul 24 se introduc ase noi puncte, punctele 24^1 - 24^6, cu urmtorul cuprins: "24^1. La articolul 89, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 89. - (1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului de achiziie public este egal sau mai mare dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a transmite invitaia de participare cu cel puin 40 de zile nainte de datalimit de depunere a ofertelor." 24^2. La articolul 90, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 90. - (1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului de achiziie public este mai mic dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a transmite invitaia de participare cu cel puin 15 zile nainte de data-limit de depunere a ofertelor." 24^3. La articolul 98, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 98. - (1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului de achiziie public este egal sau mai mare dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), perioada cuprins ntre data transmiterii anunului de participare

spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i data-limit de depunere a candidaturilor trebuie s fie de cel puin 37 de zile." 24^4. Articolul 99 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 99. - Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului de achiziie public este mai mic dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a transmite anunul de participare spre publicare n SEAP cu cel puin 20 de zile nainte de data-limit de depunere a candidaturilor." 24^5. La articolul 113, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 113. - (1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului de achiziie public este egal sau mai mare dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), perioada cuprins ntre data transmiterii anunului de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i data-limit de depunere a candidaturilor trebuie s fie de cel puin 37 de zile." 24^6. Articolul 114 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 114. - Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului de achiziie public este mai mic dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a transmite anunul de participare spre publicare n SEAP cu cel puin 10 zile nainte de data-limit de depunere a candidaturilor."" 14. La articolul I punctul 28, articolul 124 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 124. - Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai n cazul n care valoarea estimat, fr TVA, a contractului de achiziie public este mai mic dect echivalentul n lei al urmtoarelor praguri: a) pentru contractul de furnizare: 125.000 euro; b) pentru contractul de servicii: 125.000 euro; c) pentru contractul de lucrri: 4.845.000 euro." 15. La articolul I, dup punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 30^1, cu urmtorul cuprins: "30^1. La articolul 158 alineatul (2), literele a) i b) se modific i vor avea urmtorul cuprins: "a) 15 zile, n cazul n care valoarea estimat, conform prevederilor art. 32, este egal sau mai mare dect echivalentul n lei al 125.000 euro; b) 5 zile, n cazul n care valoarea estimat, conform prevederilor art. 32, este mai mic dect echivalentul n lei al 125.000 euro."" 16. La articolul I punctul 39, alineatul (1) al articolului 205 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 205. - (1) Contractele care intr n sfera de aplicare a prezentei ordonane de urgen pot fi ncheiate numai dup mplinirea termenelor de ateptare de: a) 11 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii, n cazul n care valoarea estimat, conform prevederilor art. 23 i ale cap. II seciunea a 2-a, a contractului

respectiv este egal sau mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2); b) 6 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii, n cazul n care valoarea estimat, conform prevederilor art. 23 i ale cap. II seciunea a 2-a, a contractului respectiv este mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2)." 17. La articolul I, dup punctul 39 se introduce un nou punct, punctul 39^1, cu urmtorul cuprins: "39^1. La articolul 206, alineatul (11) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(1^1) n sensul prevederilor alin. (1), se consider operator economic implicat n procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractant nu l-a informat nc despre decizii care i vizeaz direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a crui candidatur/ofert nu a fost nc respins definitiv de autoritatea contractant. O respingere este considerat definitiv dac a fost comunicat operatorului economic n cauz i fie a fost considerat legal de ctre Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor sesizat n legtur cu acest aspect, fie nu a fcut ori nu mai poate face obiectul unei ci de atac."" 18. La articolul I punctul 42, litera n) a alineatului (1) al articolului 213 se modific i va avea urmtorul cuprins: "n) dac este cazul, contestaiile formulate n cadrul procedurii de atribuire, nsoite de deciziile motivate pronunate de Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor;". 19. La articolul I punctul 45, alineatul (2) al articolului 223 se modific i va avea urmtorul cuprins: "(2) Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie pentru contractul de concesiune de lucrri publice, n situaiile n care valoarea estimat a acestuia este egal sau mai mare dect echivalentul n lei al 4.845.000 euro." 20. La articolul I punctul 46, alineatul (1) al articolului 227 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 227. - (1) n cazul n care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractant n sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are totui obligaia, atunci cnd atribuie un contract de lucrri sau de servicii unei tere pri, de a publica un anun de participare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, n SEAP i, opional, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice, n toate situaiile n care valoarea estimat a contractului care urmeaz s fie atribuit este egal sau mai mare dect echivalentul n lei al 4.845.000 euro, cu excepia cazurilor prevzute la art. 122. Determinarea valorii estimate a contractului se realizeaz conform regulilor prevzute la art. 23 i la cap. II seciunea a 2-a." 21. La articolul I, dup punctul 47 se introduce un nou punct, punctul 47^1, cu urmtorul cuprins: "47^1. La articolul 255, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 255. - (1) Orice persoan care se consider vtmat ntr-un drept ori ntr-un interes legitim printr-un act al autoritii

contractante, prin nclcarea dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice, poate solicita, prin contestaie, anularea actului, obligarea autoritii contractante de a emite un act, recunoaterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicional, n condiiile prezentei ordonane de urgen."" 22. La articolul I, punctul 48 se modific i va avea urmtorul cuprins: "48. La articolul 255, alineatele (11)-(13) se abrog." 23. La articolul I, dup punctul 50 se introduc dou noi puncte, punctele 50^1 i 50^2, cu urmtorul cuprins: "50^1. Articolul 256^1 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 256^1. - (1) nainte de a se adresa Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor, persoana vtmat notific autoritatea contractant cu privire la pretinsa nclcare a dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice i la intenia de a sesiza Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor. Dispoziiile art. 205 i 256^2 rmn aplicabile. (2) Lipsa notificrii prevzute la alin. (1) nu mpiedic introducerea cererii n faa Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor. (3) Notificarea prevzut la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de atribuire. Dup primirea notificrii, autoritatea contractant poate adopta orice msuri pe care le consider necesare pentru remedierea pretinsei nclcri, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis n cadrul respectivei proceduri. (4) Msurile adoptate potrivit alin. (3) se comunic n termen de o zi lucrtoare att persoanei care a notificat autoritatea contractant, ct i celorlali operatori economici implicai. (5) Persoana vtmat care a notificat autoritatea contractant potrivit dispoziiilor alin. (1) se poate adresa de ndat Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor, fr a fi obligat s atepte comunicarea msurilor luate de autoritatea contractant potrivit alin. (3). (6) Persoana vtmat care, primind comunicarea prevzut la alin. (4), consider c msurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei nclcri va transmite autoritii contractante o notificare de renunare la dreptul de a formula contestaie n faa Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor sau, dup caz, o cerere de renunare la judecarea contestaiei." 50^2. Articolul 256^2 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 256^2. - (1) Persoana vtmat poate sesiza Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor n vederea anulrii actului i/sau recunoaterii dreptului pretins ori a interesului legitim, n termen de: a) 10 zile ncepnd cu ziua urmtoare lurii la cunotin, n condiiile prezentei ordonane de urgen, despre un act al autoritii contractante considerat nelegal, n cazul n care valoarea contractului care urmeaz s fie atribuit, estimat conform prevederilor art. 23 i ale cap. II seciunea a 2-a, este egal sau mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2);

b) 5 zile ncepnd cu ziua urmtoare lurii la cunotin, n condiiile prezentei ordonane de urgen, despre un act al autoritii contractante considerat nelegal, n cazul n care valoarea contractului care urmeaz s fie atribuit, estimat conform prevederilor art. 23 i ale cap. II seciunea a 2-a, este mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2). (2) n cazul n care cererea prevzut la alin. (1) privete coninutul documentaiei de atribuire, publicat n SEAP n condiiile art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) i art. 127 alin. (2), data lurii la cunotin este data publicrii documentaiei de atribuire."" 24. La articolul I punctul 51, alineatele (1)-(3) ale articolului 256^3 se modific i vor avea urmtorul cuprins: "Art. 256^3. - (1) Dup primirea unei contestaii, autoritatea contractant are dreptul de a adopta msurile de remediere pe care le consider necesare ca urmare a contestaiei respective. Orice astfel de msuri trebuie comunicate contestatorului, celorlali operatori economici implicai n procedura de atribuire, precum i Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor, nu mai trziu de o zi lucrtoare de la data adoptrii acestora. (2) n situaia n care contestatorul consider c msurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor i autoritii contractante o notificare de renunare la contestaie. n acest caz, autoritatea contractant nu mai are obligaia de a comunica punctul su de vedere potrivit dispoziiilor art. 274. (3) n cazul primirii unei contestaii de ctre Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, pentru care nu s-a luat act de renunare conform prevederilor alin. (2), autoritatea contractant are dreptul de a ncheia contractul numai dup comunicarea deciziei Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor, n termenul prevzut la art. 279 alin. (3), dar nu nainte de expirarea termenelor de ateptare, inclusiv cnd aceste termene privesc cazurile prevzute la art. 287^12 alin. (1) i la art. 287^13 lit. a). Dac decizia Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor a fost atacat cu plngere, dispoziiile art. 287^7 se aplic n mod corespunztor." 25. La articolul I, dup punctul 51 se introduce un nou punct, punctul 51^1, cu urmtorul cuprins: "51^1. La articolul 257, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 257. - (1) Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, denumit n continuare Consiliul, este organism independent cu activitate administrativ-jurisdicional."" 26. La articolul I, dup punctul 53 se introduce un nou punct, punctul 53^1, cu urmtorul cuprins: "531. La articolul 260, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmtorul cuprins: "(3) Preedintele Consiliului trebuie s fie liceniat n drept."" 27. La articolul I, dup punctul 55 se introduce un nou punct, punctul 55^1, cu urmtorul cuprins:

"55^1. La articolul 263, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(4) n sensul prevederilor alin. (2), comisia ntocmete un raport de evaluare care se nainteaz primului-ministru."" 28. La articolul I punctul 56, alineatul (5) al articolului 263 se modific i va avea urmtorul cuprins: "(5) Procedura de evaluare a activitii Consiliului i a preedintelui acestuia vizeaz exclusiv activitatea administrativ i organizatoric i se stabilete prin hotrre a Guvernului, la propunerea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici." 29. La articolul I punctul 57, alineatul (7) al articolului 263 se modific i va avea urmtorul cuprins: "(7) Evaluarea performanelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului se realizeaz conform regulamentului de organizare i funcionare a Consiliului, aprobat prin hotrre a Guvernului." 30. La articolul I, dup punctul 61 se introduce un nou punct, punctul 61^1, cu urmtorul cuprins: "61^1. Dup articolul 275 se introduce un nou articol, articolul 275^1, cu urmtorul cuprins: "Art. 275^1. - (1) n cazuri temeinic justificate i pentru prevenirea unei pagube iminente, Consiliul, pn la soluionarea fondului cauzei, poate s dispun, n termen de 3 zile, la cererea prii interesate, prin decizie, msura suspendrii procedurii de achiziie public. (2) Consiliul soluioneaz cererea de suspendare lund n considerare consecinele acestei msuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. (3) Decizia prevzut la alin. (1) poate fi atacat la instana competent, n mod separat, n termen de 5 zile de la comunicare."" 31. La articolul I, dup punctul 68 se introduce un nou punct, punctul 68^1, cu urmtorul cuprins: "68^1. La articolul 280, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 280. - (1) Decizia prin care Consiliul anuleaz n tot sau n parte actul atacat este obligatorie pentru autoritatea contractant."" 32. La articolul I punctul 69, alineatul (1^1) al articolului 283 se modific i va avea urmtorul cuprins: "(1^1) Instana competent s soluioneze plngerea formulat mpotriva deciziei pronunate de Consiliu privind procedurile de atribuire de servicii i/sau lucrri aferente infrastructurii de transport de interes naional, aa cum este definit de legislaia n vigoare, este Curtea de Apel Bucureti, Secia de contencios administrativ i fiscal." 33. La articolul I punctul 70, alineatul (4) al articolului 283 se modific i va avea urmtorul cuprins: "(4) Dup soluionarea plngerii de ctre instana prevzut la alin. (1) sau (1^1), dosarul cauzei se restituie de ctre instan Consiliului." 34. La articolul I punctul 72, alineatul (3) al articolului 285 se modific i va avea urmtorul cuprins:

"(3) n situaia n care instana admite plngerea, modific decizia Consiliului i constat c actul autoritii contractante a nclcat prevederile legislaiei n materia achiziiilor publice, iar contractul a fost ncheiat nainte de comunicarea deciziei de ctre Consiliu, nclcndu-se astfel prevederile art. 256^3 alin. (3), dispoziiile art. 287^10 alin. (1) lit. b), alin. (2)-(6) sau, dup caz, ale art. 287^11 se aplic n mod corespunztor." 35. La articolul I punctul 74, alineatul (1) al articolului 286 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 286. - (1) Procesele i cererile privind acordarea despgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate n cadrul procedurii de atribuire, precum i cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluiunea, rezilierea sau denunarea unilateral a contractelor de achiziie public se soluioneaz n prim instan de ctre secia comercial a tribunalului n circumscripia cruia se afl sediul autoritii contractante." 36. La articolul I punctul 75, alineatul (1^1) al articolului 286 se abrog. 37. La articolul I, dup punctul 75 se introduc patru noi puncte, punctele 75^1 - 75^4, cu urmtorul cuprins: "75^1. La articolul 286, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(2) n faa instanei de judecat, litigiile privind drepturile i obligaiile contractate n cadrul procedurilor de atribuire care intr n sfera de aplicare a dispoziiilor prezentei ordonane de urgen se soluioneaz de urgen i cu precdere, potrivit dispoziiilor art. 720^2-720^7 i art. 720^9 din Codul de procedur civil, care se aplic n mod corespunztor." 75^2. La articolul 287, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 287. - (1) Despgubirile pentru repararea prejudiciului cauzat n cadrul procedurii de atribuire se solicit n justiie prin aciune separat." 75^3. Articolul 287^3 se abrog. 75^4. La articolul 287^7, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 287^7. - (1) n cazuri temeinic justificate i pentru prevenirea unei pagube iminente, instana, pn la soluionarea fondului cauzei, poate s dispun la cererea prii interesate, prin ncheiere motivat, cu citarea prilor, suspendarea executrii contractului."" 38. La articolul I punctul 76, articolul 287^8 se abrog. 39. La articolul I, dup punctul 76 se introduce un nou punct, punctul 76^1, cu urmtorul cuprins: "76^1. Articolul 287^9 se abrog." 40. La articolul I punctul 77, litera b) a alineatului (1) al articolului 287^10 se modific i va avea urmtorul cuprins: "b) au fost nclcate prevederile art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 256^3 alin. (3), dac aceast nclcare a privat operatorul economic interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac nainte de ncheierea contractului, n cazul n care aceast nclcare este combinat cu nclcarea altor dispoziii n materia

achiziiilor publice, dac aceast din urm nclcare a afectat ansele operatorului economic interesat de a obine contractul;". 41. La articolul I punctul 78, articolul 287^11 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 287^11 . - n cazul unei nclcri a prevederilor art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 256^3 alin. (3), care nu face obiectul art. 287^10 alin. (1) lit. b), instana poate decide, dup analizarea tuturor aspectelor relevante, dac va constata nulitatea contractului sau dac este suficient s dispun sanciuni alternative precum cele prevzute la art. 287^10 alin. (2)." 42. La articolul I, punctul 79 se modific i va avea urmtorul cuprins: "79. La articolul 287^12 alineatul (2), literele a)-c) se modific i vor avea urmtorul cuprins: "a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimat a contractului de furnizare ori de servicii care urmeaz s fie atribuit este mai mic dect echivalentul n lei al 125.000 euro; b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat a contractului de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mic dect echivalentul n lei al 387.000 euro; c) valoarea estimat a contractului de lucrri care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mic dect echivalentul n lei al 4.845.000 euro."" 43. La articolul I punctul 80, alineatul (1) al articolului 287^16 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 287^16 . - (1) Hotrrea pronunat n prim instan poate fi atacat cu recurs, n termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judec de secia comercial a curii de apel." 44. La articolul I, dup punctul 82 se introduc dou noi puncte, punctele 82^1 i 82^2, cu urmtorul cuprins: "82^1. Articolul 287^18 se abrog. 82^2. La articolul 290, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 290. - (1) Consiliul are personalitate juridic, finanarea cheltuielilor curente i de capital ale Consiliului se asigur de la bugetul de stat, preedintele acestuia avnd calitatea de ordonator principal de credite."" 45. La articolul I punctul 83, articolul 291 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 291. - Regulamentul de organizare i funcionare a Consiliului se aprob prin hotrre a Guvernului, la propunerea preedintelui Consiliului." 46. La articolul I, dup punctul 94 se introduce un nou punct, punctul 94^1, cu urmtorul cuprins: "94^1. Articolul 296 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 296. - (1) Contraveniilor prevzute la art. 293 le sunt aplicabile dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.

(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, plngerile formulate mpotriva proceselor-verbale de constatare i sancionare a contraveniilor ncheiate de persoanele mputernicite din cadrul Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice se soluioneaz de Judectoria Sectorului 1 Bucureti."" 47. La articolul I punctul 95, dup litera e) a alineatului (1) al articolului 296^1 se introduce o nou liter, litera f), cu urmtorul cuprins: "f) contractul de achiziie public, contractul de concesiune de lucrri publice sau contractul de concesiune de servicii a fost ncheiat cu nerespectarea prevederilor art. 69^1." 48. La articolul I punctul 95, alineatul (3) al articolului 296^1 se modific i va avea urmtorul cuprins: "(3) Sentina Curii de Apel Bucureti poate fi atacat cu recurs, n termen de 15 zile de la data comunicrii, la nalta Curte de Casaie i Justiie, Secia contencios administrativ." Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR ROBERTA ALMA ANASTASE PREEDINTELE SENATULUI MIRCEA-DAN GEOAN Bucureti, 24 decembrie 2010. Nr. 278. -----

Evaluare