Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

________ SRL
Bucuresti, sector XXX
Str. _____________________
Reg. Com. J40/_____/_______
CUI: YYYYYYY
CERERE
Subsemnatul, Vasile Gheorghe, in calitate de administrator al S.C. ____________ SRL, cu
sediul in Bucuresti, sector XXX Str. ______________________________, inregistrata la
registrul Comertului din Bucuresti sub nr. J40/_____/_______, vand CUI YYYYYYY, va
rog sa eliberati fisa sintetica pentru firma mentionata.
Pentru ridicarea fisei sintetice deleg pe domnul Florea Andrei, nascut in Municipiul
Bucuresti, la data de ________, domiciliat in Mun. Bucuresti, str.
___________________________, sector FFFF, posesor al CI seria ____ nr ________
eliberata de ____________________, la data de _______________, avand CNP
__________________.