CUPRINS

CATRE CITITOR CAPITOLUL 1. FLUXUL CIRCULAR AL VENITULUI SI PRODUCTIEI…… 1.1 Sectoarele institutionale ale economiei nationale……………………….. 1.2 Operatiuni ale agentilor economici………………………………………. 1.3 Fluxuri si stocuri…………………………………………………………... 1.4 Fluxul circular al venitului si productiei………………………………… CAPITOLUL 2. BANII SI SISTEMUL BANCAR………………………………… 2.1 Moneda si rolul sau în economie…………………………………………. 2.2 Sistemul bancar……………………………………………………………. 2.3 Oferta de moneda…………………………………………………………. 2.4 Cererea de moneda………………………………………………………… 2.4 Echilibrul pietei monetare………………………………………………… CAPITOLUL 3. INDICATORII MACROECONOMICI…………………………. 3.1 Produsul intern brut……………………………………………………… 3.2 Produsul national brut…………………………………………………… 3.3 Produsul intern brut……………………………………………………… 3.4 Produsul national net si venitul national………………………………… CAPITOLUL 4. CHELTUIELILE AGREGATE SI PRODUSUL INTERN BRUT……………………………………………………………… 4.1 Consumul si economiile………………………………………………….. 4.2 Investitiile…………………………………………………………………. 4.3 Echilibrul produsului intern brut………………………………………..

CAPITOLUL 5. CERERA AGREGATA SI OFERTA AGREGATA…………… 5.1 Cererea agregata…………………………………………………………... 5.2 Oferta agregata……………………………………………………………. 5.3 Echilibrul macroeconomic………………………………………………… CAPITOLUL 6. MODELUL IS-LM……………………………………………….. 6.1 Piata bunurilor si curba IS……………………………………………….. 6.2 Piata monetara si curba LM……………………………………………… 6.3 Echilibrul pe termen scurt……………………………………………….. CAPITOLUL 7. SOMAJUL SI INFLATIA………………………………………… 7.1 Somajul……………………………………………………………………… 7.2 Inflatia………………………………………………………………………. 7.3 Relatia inflatie-somaj………………………………………………………. CAPITOLUL 8. CRESTEREA ECONOMICA……………………………………… 8.1 Natura cresterii economice…………………………………………………. 8.2 Factorii cresterii economice………………………………………………… 8.3 Beneficiile si costurile cresterii economice………………………………… 8.4 Teorii si modele ale cresterii economice…………………………………… 8.5 Politici de crestere economica………………………………………………

CAPITOLUL 9. BALANTA DE PLATI SI CURSUL DE SCHIMB……………….. 9.1 Balanta de plati externe……………………………………………………… 9.2 Piata valutara si cursul de schimb…………………………………………… 9.3 Sistemele cursurilor de schimb………………………………………………. CAPITOLUL 10. POLITICI MACROECONOMICE…………………………………. 10.1 Obiective si instrumente de politica economica……………………………… 10.2 Politica fiscala si politica monetara…………………………………………... 10.3 Politicile ofertei………………………………………………………………… BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………………

CAPITOLUL 1. FLUXUL CIRCULAR AL VENITULUI SI PRODUCTIEI

Dupa ce veti studia acest capitol veti putea întelege:
• • • • • Cum se pot agrega agentii economici în cadrul sectoarelor institutionale Care sunt operatiunile la care participa agentii economici Ce se întelege prin notiunile de flux si stoc În ce mod sunt legate menajele si firmele prin intermediul veniturilor si cheltuielilor Cum functioneaza împreuna diferitele componente ale economiei – menaje, firme, guvern, piete financiare etc.

1. 2. 3. 4.

Sectoarele institutionale ale economiei nationale Operatiuni ale agentilor economici Fluxuri si stocuri Fluxul circular al venitului si productiei

Economiile de piata functioneaza prin actiunile a numerosi agenti economici liberi, animati de realizarea propriilor interese. Descrierea vietii economice presupune cunoasterea acestor agenti economici, a naturii operatiunilor economice la care participa precum si a fluxurilor reale sau monetare care apar în cadrul circuitului economic între multitudinea de unitati economic e elementare: întreprinderi publice sau private, consumatori, organisme publice, agenti economici rezidenti si nerezidenti etc.

1.1 Sectoarele institutionale ale economiei nationale
Descrierea circuitului economic presupune înainte de toate precizarea n otiunii de agent sau unitate economica si gruparea acestora în functie de criterii diverse. Agentul economic reprezinta o persoana sau un grup de persoane (fizice si/sau juridice) care participa la viata economica, având functii bine determinate în cadrul acesteia. În cadrul unei economii pot fi întâlniti agenti economici rezidenti si nerezidenti. Agentii economici rezidenti cuprind persoanele fizice si juridice care au o legatura mai strânsa cu teritoriul economiei respective decât cu teritoriile altor e conomii. Altfel spus, acesti agenti economici au centru de interes pe teritoriul tarii la care ne raportam. Ei desfasoara operatiuni economice (productie, distributie, finantare, consum) în economia respectiva pentru o perioada mai îndelungata (cel putin u n an). Persoanele fizice si juridice care nu sunt rezidente se numesc nerezidente. Nerezidentii sunt rezidenti în alte economii. Unitatile rezidente, participante la activitatile economice dintr-o economie pot avea sau nu nationalitatea tarii unde actioneaza. Un agent economic national al unei tari A poate fi rezident în economia altei tari B. În mod analog, un rezident în economia tarii A poate fi agent economic national al tarii B. Agentii economici pot fi priviti ca agenti economici elementari si agenti economici agregati. Agentii economici elementari sunt entitati primare, actionând ca subiecti de sine statatori ai vietii economice. Ei au o contabilitate proprie, dispun de autonomie decizionala si exercita o functie principala. Agentii economici agregati rezulta din gruparea agentilor economici elementari care îndeplinesc functii similare. Agregarea agentilor economici se poate realiza dupa ramura de activitate (pe tipuri de activitati), dupa forma de organizare, dupa functiile economice îndeplinite sau criteriul institutional.

importurile. transformarea. cooperative. Unitatile economice apartinând acestui sector au însa ca functie principala realizarea de operatiuni financiare. Aici sunt incluse partidele politice. În mod concret. sunt destinate satisfacerii nevoilor de consum. achizitiile nete de terenuri si active incorporale. . Bunurile si serviciile au caracter marfar si nemarfar.Menaje sau gospodarii. În cadrul operatiilor de repartitie. Aceste institutii asigura o plata în caz de realizare a riscului. Veniturile obtinute. Ele cuprind transferuri curente si transferuri în capital. Cea mai mare a agentilor economici efectueaza operatiuni financiare fara ca acestea sa reprezinte activitatea lor principala. în schimbul primelor contractuale si a cotizatiilor voluntare care le sunt varsate. dobânzilor. cu precadere din plata muncii dar si din unele transferuri efectuate de alte sectoare. alte transferuri curente precum impozitele directe si indirecte si contributiile sociale. Cele cu caracter marfar se schimba pe piata contra unui pret. . consumul final.Administratii private. impozitele pe capital (prelevari din donatii si succesiuni în cazul transferurilor cu titlu gratuit). profiturilor. Sunt cuprinsi astfel toti acei agenti economici care produc pentru piata. Operatiunile pe care le efectueaza agentii economici se pot structura în trei mari categorii: (1) Operatiuni asupra bunurilor si serviciilor. Ele sunt oferite de ansamblul sectoarelor institutionale. exporturile. . investitiile.Strainatatea (restul lumii sau exteriorul). sunt incluse în aceasta categorie productia de bunuri si servicii.2 Operatiuni ale agentilor economici În vederea realizarii propriilor interese agentii economici desfasoara o serie de operatiuni. ele mobilizeaza resursele banesti temporar disponibile si le redistribuie. 1. eventual. pe de o parte.Societati si cvasi-societati non-financiare. Aceste unitati economice au ca activitate principala productia de bunuri si servicii – exclusiv serviciile financiare – destinate vânzarii: societati comerciale private.Administratii publice. primite direct sau indirect. Acestea reprezinta organisme fara scop lucrativ care furnizeaza unor grupuri speciale de menaje servicii marfare si nemarfare. Transferurile în capital vizeaza. În aceasta ultima ipostaza. Resursele lor provin din varsaminte obligatorii de la alte sectoare. întreprinderi publice. . formarea veniturilor de transfer operate prin administratiile publice. ofera bunuri comerciale si obtin pe aceasta baza venituri. circulatia si utilizarea bunurilor si serviciilor. Acest sector cuprinde unitati care presteaza servicii nemarfare pentru colectivitate si redistribuie veniturile.Institutii de asigurari.Conform acestui ultim criteriu agentii economici se grupeaza în mai multe sectoare institutionale dupa cum urmeaza: . Resursele lor sunt constituite din contributiile voluntare ale menajelor. exista administratii publice centrale (guvernul si alte organisme ale administratiei centrale). În mod 2 . Acest sector sintetizeaza relatiile dintre unitatile rezidente si cele nerezidente. consumul de capital fix. sindicatele. Aceste operatiuni privesc crearea. În acest sens. . finantând astfel economia. Operatiunile de repartitie descriu astfel distribut ia veniturilor rezultate din productie precum si redistribuirea asigurata de administratiile publice. În mod concret. menajele ofera bunuri si servicii marfa nefinanciare. În aceasta categorie sunt cuprinse bancile – banca centrala si bancile comerciale precum si alte organisme financiare specializate. serviciile de învatamânt sau sanatate). cea mai mare pondere o detin transferurile curente. . sprijinirea investitiilor prin acordarea de prime si diverse subventii iar. în calitate de producatori atunci când productia este organizata în cadrul întreprinderilor individuale. Acestea sunt extrem de diverse si constituie premisa tranzactiilor economice. asociatiile culturale. Administratiile publice si uneori cele private ofera servicii nemarfare care nu presupun plata unei sume în schimbul lor (de exemplu. administratii publice locale si administratii de securitate sociala.Institutii de credit. Aici sunt incluse ansamblul persoanelor fizice aflate în calitate de consumatori si. (2) Operatiuni de repartitie. Ele se refera la obtinerea salariilor. Aceste operatiuni se refera la formarea si circulatia veniturilor. Impozitele percepute de stat si de colectivitatile locale fac obiectul redistribuirii catre întreprinderi sub forma subventiilor de exploatare (sume ce permit întreprrinderilor sa vânda la un pret inferior costurilor de productie) sau catre menaje. consumurile intermediare. pe de alta parte.

Institutiile financiare contribuie la repartitia veniturilor acordând dobânzi si dividende sau beneficiind de dobânzi si dividende. exprimate de regula numeric si variabile în timp. În intervalul 1 iunie 2001 – 1 iunie 2002 valoarea de piata a autoturismului scade la 1600 unitati monetare. a carui valoare este de 3000 unitati monetare. autoturismele. este cunoscuta drept depreciere. exista o multitudine de transferuri de venituri între un stat si restul lumii. Valoarea autoturismului la 1 iunie în fiecare an este un stoc. Dimensiunea acestor variabile este data în unitati monetare pe unitatea de timp: de exemplu. valoarea unei masini sau unei case. Schimbarea stocului de capital din iunie 2001 pâna în iunie 2002 este bineînteles nu 1400 unitati monetare ci 1000 unitati monetare. Operatiile financiare constituie contrapartida celei mai mari parti a operatiilor asupra bunurilor si serviciilor sau a operatiilor de repartitie deoarece aceste operatii presupun cel mai adesea moneda si creditul.mijloace de plata internationale. valoarea infrastructurii telefonice a Romtelecom. Aceste unitati economice. O alta categorie este reprezentata de acele instrumente de finantare rezultate dintr-un acord între creditor si debitor în contrapartida unui transfer de moneda. obligatiuni si actiuni. (3) Operatiuni financiare. Exemple de fluxuri sunt venitul. se îndatoreaza si devin debitori. Reducerea valorii echipamentelor. în masura în care îsi gasesc creditori. între agentii economici au loc permanente fluxuri de bunuri si servicii si. unitati monet are pe luna sau pe an. plasare si finantare. În acelasi timp. 1.analog. Exemple de stocuri sunt sumele de bani aflate în conturi bancare. unei cesionari dintr-un bun sau unei prestari de servicii. Aceasta rezulta din investitia în noua 3 . moneda. fie în simple înscrieri în conturi deschise la institutiile specializate. Operatiunile financiare se refera la crearea si circulatia mijloacelor de plata. Suplimentarea capitalului înseamna investitie. Sa ne imaginam ca la 1 iunie 2001 o persoana dispune de un autoturism fabricat în 1995 care are o valoare de piata de 2000 unitati monetare. proprietarul vinde autoturismul din 1995 si îl înlocuieste cu un autoturism din 1998. Desi bunuri precum casele. În acest caz s-au investit în total 1400 unitati monetare (1400 este diferenta dintre 3000 unitati monetare cât valoareaza autoturismul mai nou si 1600 valoarea autoturismului mai vechi). O variabila macroeconomica de flux corespunde unui proces care apare continuu si este masurat pentru o perioada data de timp. Pentru analiza urmatoare o importanta deosebita prezinta doua tipuri de variabile: de flux si de stoc. consumul si economiile. stocul de capital din iunie 2002 ar putea fi bineînteles 3000 unitati monetare. bunuri negociabile. În general. Operatiunile agentilor economici au loc prin intermediul schimbului pe piata. valoarea avioanelor firmei Tarom. variabila de stoc masoara o cantitate care exista la un moment dat de timp. achizitia de echipament suplimentar sau uzura lor fizica sunt fluxuri. monedei metalice. Stocurile de mecanisme fizice si echipamente sunt numite capital.33 unitati monetare). respectiv fluxuri de venituri si cheltuieli. variabilele economice pot fi clasificate în diverse moduri. ca rezultat al uzurii sau trecerii timpului. Spre deosebire de acest tip de variabile cu o dimensiune temporala. O ultima categorie de operatiuni financiare este reprezentata de rezervele tehnice de asigurare care sunt o datorie a companiilor de asigurare fata de asigurati. Deprecierea (pierderea din valoarea autoturismului) este un flux. Alte unitati au nevoie de finantare caci nevoile lor sunt mai mari decât resursele disponibile. Operatiile financiare cuprind o prima categorie de instrumente de plasament a caror achizitie depinde de decizia creditorului de a constitui o rezerva de mijloc de plata însotita de alegerea între diverse plasamente .3 Fluxuri si stocuri Prezentarea fluxului circular al venitului si productiei face apel la diferite marimi economice. Acest stoc a scazut de la 2000 unitati monetare în 2001 la 1600 unitati monetare în 2002. cotizatiile sociale sunt redistribuite sub forma prestatiilor sociale. Unele unitati economice dispun de resurse care exced la un moment dat nevoile lor. titlurilor. Ele dispun astfel de capacitate de finantare. Daca în mai 2002. Operatiunile financiare se afla în legatura cu fluxurile de creante si datorii existente între diferite sectoare institutionale. Toate aceste variabile sunt masurate în unitati monetare la o anumita data. echipamentele sunt stocuri. Ultimele se materializeaza fie printr-un suport de tipul biletelor de banca. Acest flux este de 400 unitati monetare pe an (sau echivalent lunar 33. Astfel.

Presupunem ca menajele poseda toti factorii de productie si cumpara bunuri de consum final. Mai precis. iar apa care intra prin robinet si cea care iese prin canal sunt fluxuri. un robinet si un canal. Figura 1. actiunea corectiva urmareste accelerarea fluxului de intrare. care nu are nici-un fel de relatii cu exteriorul. fiind nevoite sa închirieze toti factorii necesari productiei de bunuri si servicii de la menaje.1 Fluxurile reale si fluxurile monetare într-o economie simplificata 4 . de 1400 unitati monetare minus deprecierea vechiului autoturism de 400 unitati monetare. Diferenta dintre cele doua fluxuri de apa constituie investitia neta. În termenii conceptelor de stoc de capital. Daca prin deschiderea robinetului cantitatea de apa care intra în cada excede cantitatea care se scurge din cada stocul de apa creste. Aceasta înseamna lipsa impozitelor precum si a cheltuielilor publice. nici un agent economic din aceasta economie nu vinde bunuri si servicii în strainatate si nici nu achizitioneaza bunuri si servicii din afara. Astfel. stocul de apa scade. stocul de apa scade deoarece cantitatea de apa ce se scurge este superioara cantitatii de apa care intra în cada. cunoscuta drept investitie bruta. robinetul este deschis si nu exista dop la canal. în mod voluntar. Aceasta economie poate fi vizualizata apelând la figura 1. Toate cheltuielile sunt efectuate de menaje (M). iar profiturile obtinute din activitatile desfasurate ajung tot la menaje (proprietarii firmelor apartin de fapt sectorului menaje). fluxul prin canal este mai mare decât fluxul prin robinet. ne vom apropia din ce în ce mai mult de modelul economiilor reale. Se observa astfel ca stocul determina fluxul în sensul ca actiunile individuale care ajusteaza fluxurile sunt declansate de nivelul stocului. iar apa care intra în cada si cea care se scurge din cada corespund inv estitiei brute si. putem gândi ca apa din cada reprezinta stocul de capital. deprecierii. Presupunem ca rata scurgerii apei prin canal este o constanta care nu poate fi controlata.1. Treptat.masina. atunci când robinetul este închis. În cazul firmelor. O alta ipoteza de lucru consta la absenta sectorului guvernamental. atunci când stocul existent este mai mic decât cel dorit. Diferenta dintre investitia bruta si deprecierea capitalului este cunoscuta drept investitie neta. În acest exemplu exista doua fluxuri si un stoc. Si invers. presupunem ca firmele vând integral bunurile si serviciile produse menajelor.4 Fluxul circular al venitului si productiei Fluxul circular al venitului si productiei reprezinta fluxul de bunuri si servicii dintre gospodarii si firme echilibrat de fluxul de plati efectuate în schimbul acestora. apa curge în si se scurge din cada. respectiv. pentru achizitionarea de bunuri si servicii de la firme (F). Presupunem în continuare ca cineva vrea sa mentina stocul d apa la un anumit nivel. De asemenea. prin introducerea unor ipoteze suplimentare. iar stocul este determinat de cele doua fluxuri. Exporturile si importurile lipsesc în consecinta pentru aceasta economie. investitie si depreciere prezentate prin referirea la autoturisme. Daca e stocul existent excede stocul dorit se impune o actiune corectiva care sa reduca fluxul de intrare. fluxurile (precum venitul national si cheltuielile) vor fi determinate de stocuri (precum oferta de moneda). Apa din cada este un stoc. Invers. Presupunem ca în cada exista o cantitate de apa. Fluxul circular de baza În cadrul economiei exista doua sectoare institutionale: menajele si firmele. În analiza economica care urmeaza. Daca invers. Presupunem o economie închisa. stocul de apa din cada creste. care poate fi evident pozitiva sau negativa dupa cum nivelul apei creste sau scade. 1. nu exista relatii de împrumut cu exteriorul. consideram ca acestea nu poseda nici un factor de productie. Pentru a întelege în mod corect conceptele de output (produs) agregat. Toate costurile de productie pot fi vazute drept plati pentru achizitionarea factorilor de productie. venit si cheltuiala agregata putem recurge la prezentarea unei economii mult mai simpla decât cea în care traim. O analogie utila pentru a ilustra distinctia dintre fluxuri si stocuri este una fizica în care exista o cada. Pe de alta parte. Daca fluxul prin robinet este mai mare decât fluxul prin canal.

în urma serviciilor factorilor de productie. producatorii notati cu F K realizeaza tehnologii. adica valoarea outputului acestora. Acest venit este cheltuit pentru achizitionarea bunurilor si serviciilor necesare furnizate de catre firme. constructii ceea ce constituie de fapt inputuri pentru procese de productie viitoare. Fluxul de cheltuieli de la menaje catre firme. cheltuiala si o utput. În aceste conditii. menajele nu cheltuiesc întregul venit de care dispun pentru consumul curent. Este. de exemplu. În schimb. Pentru a întelege efectul introducerii economiilor menajelor asupra relatiei venit national. În aceste conditii. obtin un anumit venit. fie pierderi care nu sunt transferate menajelor.C). îmbracaminte si multe alte bunuri si servicii pe care menajele le consuma în mod obisnuit. evident ca valoarea bunurilor si serviciilor produse de firme. echipamente. Fiecare flux real (de factori de productie si de bunuri si servicii) este însotit de un flux monetar în sens opus (de venituri . este egala cu valoarea cheltuielilor ocazionate de cumpararea bunurilor si serviciilor. 5 .2 evidentiaza fluxurile reale si monetar e care se produc între diferitele tipuri de firme si menaje. ceea ce afecteaza egalitatea anterioara. consideram existenta a doua tipuri de firme: firme producatoare de bunuri de consum (F C) si firme producatoare de bunuri de capital (FK).Y si de cheltuieli . Figura 1. de asemenea. O parte din venit este economisita si destinata satisfacerii nevoilor viitoare. cheltuiala si output. firmele încaseaza mai putin decât cedeaza menajelor. Daca menajele. furnizoare în ultima instanta de factori de productie. primind în schimb un venit pentru serviciile furnizate. Economiile menajelor În lumea reala. firmele ar înregistra fie câstiguri. Mai întâi.Venit (Y) Factori de productie M F Bunuri si servicii Cheltuieli de consum (C) Între menaje si firme exista doua tipuri de fluxuri: fluxuri reale si fluxuri monetare. hrana. Altfel spus.1 trebuie sa fie mai mic decât fluxul de venit primit de menaje de la firme. În caz contrar. atunci cheltuielile de consum trebuie sa fie inferioare venitului. Putem considera ca firmele notate cu FC produc. prezentat în figura 1. Menajele ofera factori de productie atât producatorilor de bunuri de consum cât si producatorilor de bunuri de capital. din care economisesc o parte. menajele furnizeaza firmelor factori de productie. devine evident ca într-o astfel de economie valoarea venitului primit de menaje de la firme trebuie sa fie egala cu valoarea cheltuielilor de consum pe care le fac menajele. exista egalitatea: Venit = Cheltuiala = Valoare output Acest exemplu privind o economie simplificata a permis evidentierea egalitatii dintre venit.

menajele economisesc o parte din venitul lor. consideram ca nici producatorii de bunuri de capital si nici menajele nu cumpara bunuri de capital. furnizate consumatorilor finali.2 Fluxurile reale si fluxurile monetare într-o economie cu economisire si investitie Venit Factori de productie Venit Factori de productie M Fc Fk Bunuri si servicii Bunuri de capital Cheltuieli de investitii Economii Cheltuieli de consum Producatorii de bunuri de consum (FC) ofera bunuri de consum menajelor.2. în locul a doua fluxuri de servicii ale factorilor catre firme exista unul singur. Aceste economii sunt prezentate ca un flux dinspre menaje sau retrageri din fluxul circular. Figura 1. nu vor mai exista doua fluxuri de venituri de la firme catre menaje. Fluxurile reale din economie sunt constituite pe de o parte din servicii ale factorilor care se deruleaza între menaje si cele doua categorii de producatori iar. În plus. Pentru a face aceasta reprezentare mai simpla ne putem imagina ca cele doua tipuri de firme FC si FK.3 Fluxurile reale si fluxurile monetare într-o economie simplificata cu economisire si investitie Venit (Y) 6 . Pentru moment.3 arata fluxul de cheltuieli pentru investitii ca încasari nete ale firmelor. Producatorii de bunuri de capital ofera. În mod similar. un sector agregat denumit simplu firme (F). formeaza de fapt o singura categorie. Figura 1. Menajele fac cheltuielile de consum care reprezinta fluxuri monetare pentru producatorii de bunuri de consum. bunurile lor producatorilor de bunuri de consum. achizitionate de producatorii de bunuri de consum. pe de alta parte. privit ca suma a fluxurilor din figura 1. fluxul de bunuri de capital de la un tip de firme la altul si fluxul de cheltuieli reprezentând investitii pentru aceste bunuri dispar. Acest ultim tip de producatori efectueaza cheltuieli pentru investitii. vom renunta la aceasta ipoteza. ci pur si simplu ca un flux dinspre menaje.Figura 1. Fluxurile financiare sunt opuse ca sens fluxurilor de bunuri si de factori de productie. achizitionând bunuri de capital de la producatorii acestora. ci unul si gur care reprezinta suma n celor doua fluxuri. Fluxul de cheltuieli ale menajelor pentru bunurile si serviciile achizitionate de la firme este identic cu cel anterior. Ca urmare. Economiile menajelor nu reprezinta plati directe nici pentru bunuri de consum si nici pentru bunuri de capital si din acest motiv nu apar pe figura ca un flux între cele doua sectoare institutionale. Cele doua tipuri de firme platesc si asigura venituri menajelor. din bunuri de capital. Ulterior. Prin agregarea tuturor firmelor din economie într-un singur sector. si de bunuri de consum. la rândul lor.

Figura 1. Pietele de c apital. iar firmele se împrumuta într-o varietate de moduri de la menaje pentru a-si sustine activitatea investitionala. Menajele îsi plaseaza economiile în tipuri diferite de active financiare. furnizeaza mecanismul care asigura relationarea variabilelor economii si investitii.4 Fluxurile monetare într-o economie cu economisire si investitie Y M F C S I Se observa în aceasta figura ca firmele platesc iar menajele obtin un venit (Y). firmele fac cheltuieli pentru investitii (I) în vederea achizitionarii de bunuri de capital menite sa asigure dezvoltarea viitoare. iar o alta parte o economisesc (S). Investitiile constituie injectii în fluxul circular al venitului. ele nu pot constitui transferuri directe de resurse catre firme. Economiile pe care menajele le realizeaza din venitul lor si investitiile pe care firmele le fac pentru bunurile de capital sunt într-un anume sens legate între ele.4 reproduce figura 1. piete pe care oamenii se împrumuta. 7 . însa prezinta doar fluxurile financiare. excluzând fluxurile de factori de productie si pe cele de bunuri si servicii.Factori de productie M F Bunuri si servicii Cheltuieli de consum (C) Economii Investitii Figura 1. Deoarece economiile reprezinta un venit necheltuit. Menajele cheltuiesc pentru consum o parte din venit (C). Pe baza încasarilor.3.

Pentru a întelege acest lucru. Sa întelegem aceste diferente cu ajutorul unui exemplu. Deoarece menajele trebuie sa dispuna de veniturile lor. Ne reamintim ca tot ceea ce firmele primesc urmeaza sa fie folosit pentru plati.Sa privim din nou.4. tot ceea ce trebuie facut este de a recunoaste ca valoarea bunurilor si serviciilor produse este egala cu valoarea plasata asupra lor de cumparatorii finali ai acestor bunuri si servicii.14 unitati monetare. cheltuiala si outputul sunt iarasi egale în aceasta reprezentare mai realista a economiei. • boabe de cacao – 4 unitati monetare.4 trei sageti pentru sectorul menaje. se observa în aceeasi figura 1. Pretul acestuia este de 50 unitati monetare. venitul. plata factorilor de productie si cheltuiala pentru bunuri si servicii intermediare. devine evident ca veniturile obtinute de menaje de la firme trebuie sa fie egale cu cheltuielile efectuate de menaje pentru achizitionarea bunurilor de consum plus cheltuielile firmelor pentru bunurile de investitii: Y=C+I În mod similar cu cazul firmelor. Presupunem un student care decide sa cumpere un baton de ciocolata de la magazinul din incinta universitatii. Firmele nu poseda nimic. Din aceste 162 unitati monetare doar 50 unitati monetare reprezinta cheltuiala pe bunuri si servicii finale. Conceptul de cheltuiala are acum o sfera mai larga deoarece include atât cheltuiala pentru investitie cât si cheltuiala pentru consum. Aceste cheltuieli sunt prezentate în tabelul 1. Cheltuieli finale. iar profiturile pe care ele le realizeaza ajung la menaje sub forma de venit al factor ilor. pe baza figurii 1. cu venitul sau cu cheltuiala. Aceasta valoare este valoarea cheltuielilor de consum plus cheltuiala pentru investitie. doua conducând catre acest sector si una având drept punct de pornire acest sector. Profitul unitar este de 6 unitati monetare si este distribuit actionarilor. Productia unei ciocolate ocazioneaza urmatoarele cheltuieli: • lapte – 2 unitati monetare. cheltuieli intermediare si veniturile factorilor Tip cheltuieli /venituri Cheltuiala pentru Veniturile Cheltuiala pentru bunurile si servic iile factorilor bunuri si servicii finale intermediare 50 Pretul de cumparare ale unui baton de ciocolata 40 Pretul de vânzare al angrosistului 36 Pretul de vânzare al producatorului 2 Venitul producatorului de lapte 4 Venitul producatorului de cacao • • • • • 8 . Privind sectorul firme se observa trei sageti. este evident ca suma dintre consum si economii trebuie sa fie egala cu venitul menajelor: Y=C+S Penultima expresie spune ca valoarea întregului venit trebuie sa fie egala cu cheltuiala la nivelul ansamblului economiei. • salarii platite lucratorilor . • zahar – 4 unitati monetare. Cheltuiala totala în magazinul de ciocolata este 162 unitati monetare (50 + 40 + 36 + 2 + 4 + 4 + 6 + 14 + 6). una catre si doua sageti dinspre acest sector. În aceste conditii. Un baton de ciocolata este achizitionat de la un vânzator en-gros pentru pretul de 40 unitati monetare. fie pentru consum fie pentru economisire. Valoarea outputului din economie este egala.6 unitati monetare. La rândul sau. Trebuie însa efectuata o distinctie clara între cheltuiala pentru bunuri finale. asa cum s-a mentionat anterior. • electricitate . Restul reprezinta cheltuiala pentru bunuri si servicii intermediare sau plata factorilor de productie. conceptele de venit. output si cheltuiala cuprinse în aceasta reprezentare a economiei. Deci. angrosistul cumpara ciocolata de la producatorul sau pentru un pret unitar de 36 unitati monetare. Tabelul 1.

putându-se modifica odata cu aceasta. profitul angrosistului ar disparea. Prezenta guvernului presupune evidentierea a doua noi fluxuri: fluxul impozitelor (T) si fluxul cheltuielilor guvernamentale pentru bunuri si servicii (G). Ultima coloana înregistreaza doar tranzactiile intermediare. menaje si firme.5 prezinta acest tip de economie.• • • • • • Venitul producatorului de zahar Venitul producatorilor de electricitate Salariile producatorilor de ciocolata Profiturile producatorilor de ciocolata Profitul angrosistului Profitul detailistului Total 50 4 6 14 6 4 10 50 - Prima coloana a acestui tabel surprinde valoarea cheltuielii (cheltuiala pentru bunuri si servicii finale) pentru un baton de ciocolata. Indiferent de aceasta schimbare. Figura 1. În a doua coloana sunt evidentiate veniturile câstigate de toti cei implicati în producerea ciocolatei. fiind transferat. Calculul cheltuielilor pentru bunuri si servicii intermediare precum si pentru bunuri si servicii finale implica contabilitatea aceluiasi lucru de doua ori (sau chiar de mai multe ori daca exista mai multe stadii intermediare) ceea ce este cunoscut drept “dubla contabilitate”. Figura 1. Ele apar datorita unor forme specifice a structurii industriale. producatorului. datele cuprinse în ultima coloana sunt nerelevante. firme si guvern.5 arata relatia dintre menaje. În mod asemanator si veniturile ar ramâne tot 50 unitati monetare. cheltuiala pentru bunuri si servicii intermediare s-ar putea diminua cu 36 unitati monetare.5 Fluxurile monetare într-o economie cu economisire. avem si guvernul (GUV). 1. investitie si sector guvernamental Y M GUV F T G C S I 9 . Cheltuielile guvernamentale si impozitele Consideram acum o economie cu sector guvernamental. În schimb. De exemplu. Fig. de exemplu. Din punctul de vedere al macroeconomiei. cheltuiala pentru bunuri si servicii finale ramâne tot 50 unitati monetare. Alaturi de cele doua categorii de agenti economici. daca producatorul vinde direct detailistului batonul de ciocolata pentru un pret de 40 unitati monetare. surprinzând doar fluxurile monetare.

5 ca firmele platesc venituri (Y) si primesc cheltuieli de consum (C). în ultima instanta. obtinem relatia urmatoare: Y=C+I+G În ceea ce priveste menajele. menajele primesc în continuare venituri (Y) de la firme. De asemenea. fiind din acest motiv denumite plati de transfer. Relatiile cu exteriorul se concretizeaza în schimbul de bunuri si servicii. nu reprezinta cheltuiala guvernamentala pentru bunuri si servicii. Ele îsi folosesc aceste venituri fie cumparând bunuri de consum (C). Iar platile totale sub forma impozitelor (T) pot fi privite drept impozite nete. guvernul primeste impozite si face o serie de cheltuieli pentru bunuri si servic ii. Figura 1. ele reprezinta transferuri monetare de la guvern catre menaje. fie platind impozite (T). tot ceea ce ele primesc ajunge la menaje. consideram absenta sa. care decid sa-si partajeze veniturile obtinute în consum. este posibil ca unele menaje sa importe direct bunuri si servicii din strainatate. adica export (E) si import (X). cheltuiala si output agregat se pastreaza. firme si guvern li se adauga acum fluxurile de acelasi tip între economia interna si exterior. economii si impozite. În consecinta. cheltuiala guvernamentala (G) si cheltuiala pentru investitie (I). Deci. În schimb. cheltuielile de investitie ale firmelor precum si cheltuielile guvernului pentru bunuri si servicii. Menajele cumpara bunuri sau servicii importate. firmele nu poseda factori de productie. nu numai venitul si cheltuiala sunt egale ci si outputul este egal cu fiecare dintre aceste marimi. Însa notiunea de cheltuiala cuprinde acum cheltuielile pentru consum. Desi un asemenea flux poate fi usor figurat. firme (I) si guvern (G) reprezinta valoarea bunur ilor si serviciilor produse în cadrul economiei sau outputul economiei. precum asigurarea pentru somaj. Deoarece. Uneori. Restul lumii Consideram acum ca agentii economici r ealizeaza afaceri cu parteneri externi. aceleasi firme din interiorul economiei pot achizitiona bunuri din exterior. Firmele. egalitatea venit. Ne putem imagina aceste plati de transfer drept impozite negative.5. fie economisind (S). Partea stânga a figurii 1. Fluxurilor monetare dintre menaje. transferând bani în favoarea vânzatorilor acestor bunuri. egale cu diferenta dintre impozitele brute platite de menaje si transferurile nete de la guvern catre menaje. beneficiaza de încasari de pe urma cheltuielilor de consum ale menajelor (C) si a cheltuielilor de investitii (I). Ca si în cazul exemplelor anterioare cu o economie simpla. firmele realizeaza încasari din cheltuielile pentru bunuri si servicii efectuate de guvern (G). ceea ce genereaza un flux monetar dinspre exterior spre firmele din interiorul economiei. Trebuie mentionat faptul ca anumite plati efectuate de guvern.În cadrul acestui tip de economie. Valoarea bunurilor si serviciilor cumparate de menaje (C). De asemenea.6 este identica cu figura 1. 10 . ca si mai înainte. chiar în cadrul unei reprezentari mai complicate a economiei. obtinem: Y=C+S+T Si în cadrul acestui tip de economie trebuie sa avem cheltuiala totala egala cu venitul. Agentii economici straini cumpara bunuri si servicii din economia interna. Se observa în figura 1. achizitionându-le de la firmele interne.6 evidentiaza sectoarele institutionale cunoscute la care se adauga restul lumii (R). finantate prin diverse operatii pe piata capitalurilor. pentru simplificarea analizei.

aceasta situatie nu este evidentiata direct în conturile menajelor. firmele încaseaza de la agentii economici externi contravaloarea exporturilor (E). fiind de fapt plati pentru serv iciile factorilor de productie furnizati de menaje. pe de alta parte. 1. cheltuielile guvernului pentru bunuri si servicii (G) si valoarea n a cheltuielilor eta strainilor pentru outputul intern.6 Fluxurile monetare într-o economie cu economisire. si patru fluxuri tot monetare legate de ceea ce firmele încaseaza de la alti agenti economici. Prin valoarea neta întelegem diferenta dintre achizitiile brute ale rezidentilor straini (exporturi) si cheltuiala pentru bunuri provenite din exterior ale rezidentilor interni (importuri). investitie. Totusi. pe de o parte. Totodata exista un flux net de fonduri catre firme menit sa asigure cheltuielile de investitii (I). valoarea outputului este egala cu venitul (sau cu cheltuiala). din care o parte provin din productia interna. economii si impozite. Se stie ca menajele consuma bunuri de consum. Pornind de la toate aceste fluxuri obtinem urmatoarea relatie: Y = C + I + G + E -X Partea dreapta a acestei relatii reprezinta cheltuielile totale nete pentru outputul intern.Fig. fiind aduse de firmele care le vând efectiv consumatorilor finali. obtinem relatia urmatoare: I +G+E=S+T+X Aceeasi relatie poate fi rescrisa în modul urmator: 11 . Venitul reprezinta fluxul monetar dinspre firme catre menaje. Aunci când p rivim firmele obtinem o imagine putin diferita. valoarea achizitiilor bunurilor de capital de catre firme (I). Firmele platesc venituri menajelor (Y) dar platesc si agentilor economici externi pentru bunurile si serviciile importate de la acestia (X). În acelasi timp. sector guvernamental si tranzactii cu restul lumii Y E M GUV F R T G X C S I Se observa în aceasta figura ca nu exista nici-o schimbare la nivelul fluxurilor catre si dinspre menaje. Exista doua fluxuri monetare referitoare la ceea ce fimele platesc altor agenti economici. si alocarii venitului de catre menaje pentru consum. De asemenea. de la guvern (G) si de la menaje (C) pentru bunurile si serviciile furnizate. Cheltuiala totala este egala cu cheltuielile de consum ale menajelor (C). Pe baza egalitatii dintre venit si cheltuiala. Se cunoaste doar faptul ca venitul (Y) este egal cu consumul (C) plus economiile (S) plus impozitele (T). O parte din bunurile de consum sunt importate. egalitatea dintre venit si cheltuiala se pastreaza. În fapt. constituind iesiri pentru firme.

Cel de al doilea termen. de natura sa permita guvernului sa achizitioneze resurse în exces în raport cu impozitele colectate. O alta modalitate de realizare a egalitatii anterioare consta în a presupune c a guvernul cheltuieste mai mult decât încaseaza sub forma de impozite. De exemplu. Fie cheltuiala guvernului este mai mica decât impozitele. Exista modalitati diferite de a interpreta aceasta egalitate. Fie avem un deficit al balantei comerciale (importurile sunt superioare exporturilor). daca firmele investesc mai mult decât economisesc menajele exista doua posibilitati. astfel încât bunuri de capital suplimentare sa fie obtinute de firme. astfel ca guvernul realizeaza unele economii ceea ce permite într-adevar firmelor sa acumuleze bunuri de capital suplimentare. (I – S). Ultimul termen.(I – S) + (G – T) + (E – X) = 0 Primul termen al acestei relatii. (E – X). În acest caz trebuie ca investitiile sa fie inferioare economiilor sau sa existe deficit al balantei comerciale cu restul lumii. reprezinta deficitul bugetar. reprezinta excedentul investitiilor în raport cu economiile pentru sectorul privat al economiei. 12 . Suma celor trei termeni trebuie sa fie întotdeauna nula. corespunde surplusului balantei comerciale. (G – T).

Unele instrumente 16 . BANII SI SISTEMUL BANCAR Dupa ce veti studia acest capitol veti putea întelege: • • • • • • Ce sunt banii si care este rolul lor în economie Ce sunt bancile si care este rolul lor în cadrul economiei de piata Care sunt componentele masei monetare si care este continutul acestora În ce consta actiunea agentilor bancari asupra ofertei de moneda Cum se formeaza si care sunt motivele cererii de moneda Cum se realizeaza echilibrul pietei monetare 1. încredere care se manifesta în cadrul unui comunitati. 5. Nimeni nu-si poate imagina functionarea unei economii moderne în afara existentei banilor. Orice economie de piata se bazeaza pe existenta unui sistem bancar care. Recunoasterea generala si utilizarea monedei în tranzactii este însa conditionata de încrederea detinatorilor în valoarea lor. Aparitia si evolutia banilor este strâns legata de dezvoltarea productiei si a schimbului de bunuri. 4.1 Moneda si rolul sau în economie Moneda reprezinta ansamblul mijloacelor de plata utilizabile în mod direct pentru reglarea tranzactiilor pe diferite piete. de regula natiunea. actioneaza în vederea unei bune functionari a acesteia. 2. Ea reprezinta un activ general acceptat si de utilitate pentru toti agentii economici participanti la schimb. 3. Moneda si rolul sau în economie Sistemul bancar Oferta de moneda Cererea de moneda Echilibrul pietei monetare Moneda (banii) reprezinta un element cheie într-o economie de schimburi monetare.CAPITOLUL 2. Gradul de dezvoltare a sistemului bancar exercita o influenta covârsitoare asupra aspectelor de natura economica si sociale proprii fiecarei economii. 2. împreuna cu alte institutii.

banii nu se justifica nici în forma primara a schimbului. În cadrul acestei forme bunurile se schimba în mod direct între ele.monetare pot fi folosite si în afara frontierelor nu numai în interior. Specializarea producatorilor si cresterea importantei schimbului au determinat în mod obiectiv aparitia si evolutia banilor începând cu banii marfa (pietrele pretioase. Atunci când însa banii nu-si mai pot îndeplini corespunzator rolul de mijloc de schimb. vitele etc. Banii . costurile de transport. Moneda înlatura trocul si permite amplificarea considerabila a schimburilor în conditii mult mai facile. În economiile moderne. si costurile stocarii marfurilor pâna la momentul derularii efective a tranzactiilor. A.) pâna la forma moderna a banilor. trocul. Astfel. banii se dovedesc de prisos. Un alt inconvenient al trocului îl reprezinta lipsa numitorului comun prin care sa se masoare în mod unitar valorile tuturor bunurilor destinate schimbului. fiind legata de utilitatea bunurilor si serviciilor posibile de achizitionat de pe piata. banii reprezinta un mijloc de schimb general. poate fi schimbat pe toate celelalte bunuri. vânzarea (schimbul bunurilor contra bani) si cumpararea (schimbul banilor pe bunuri). Într-o economie de subzistenta. Toate bunurile ajung sa fie schimbate pe unul si acelasi bun. Costurile tranzactionale ridicate impuse de existenta trocului mentin volumul schimburilor la un nivel scazut. se revine partial la practica trocului. acceptat ca mijloc de plata atât pentru bunuri cât si pentru serviciile factorilor de productie. fiind în fapt ratiunea majora a aparitiei si utilizarii banilor. praful de pusca. capabile sa produca un numar impresionant de bunuri. De asemenea. 17 . Aceasta presupune drept conditie esentiala dubla coincidenta de dorinte. în care indivizii produc si consuma doar bunuri realizate de ei însisi. Utilitatea banilor este indirecta. indiferent de loc si timp. ceea ce astazi nu poate sa apara decât cu totul întâmplator.intermediar al schimburilor Aceasta functie este considerata drept cea mai importanta. tutunul. trocul a fost disociat în doua tranzactii separate în timp si spatiu. de exemplu în conditii de hiperinflatie. Functiile atribuite banilor sunt în mod traditional trei: • intermediar al schimburilor • etalon al valorii • instrument de rezerva de valoare. care la rându-i. capatând atribute de monede internationale (valute liber convertibile). Alte probleme evidente în cadrul schimburilor bazate pe troc sunt legate de indivizibilitatea anumitor marfuri.

de asemenea. în prezent. C. aflate în cautare de fonduri si cele care dispun de fonduri si urmaresc realizarea unor plasamente rentabile. de exemplu în cazul indicatorilor sintetici. O parte din venitul lor va fi folosit pentru satisfacerea nevoilor imediate.instrument de rezerva de valoare Banii reprezinta un mijloc mult mai comod de pastrare a puterii de cumparare comparativ cu alte active. în timp ce o alta parte este economisita (de fapt.2 Sistemul bancar Bancile reprezinta institutii financiare care concentreaza mijloace de plata si acorda credite agentilor economici solicitanti asigurând functionarea echilibrata a economiei. În aceste conditii. valoarea banilor fluctueaza în timp. 18 . 2. Din acest motiv banii reprezinta instrumentul de conservare cel mai bun pe termen scurt.etalon al valorii Banii reprezinta o unitate de masura folosita pentru aprecierea si compararea valorii bunurilor. Aceeasi posibilitate o ofera banii si la nivel macroeconomic. Prin mobilizarea. transferul si repartizarea disponibilitatilor financiare bancile asigura legatura dintre unitatile economice. Într-o economie cu moneda exista doar 100 de preturi. mai ales. valoarea creata de ansamblul agentilor economici într-o perioada data de timp. în timp ce într-o economie fara moneda fiecare bun trebuie exprimat în raport de toate celelalte 99. iar acesta la rândul sau în termeni monetari. Banii . Totusi. serviciilor si activelor indiferent de natura lor. Agentii economici dispun astfel de posibilitatea utilizarii în timp a rezultatelor activitatii lor. Prin aducerea la un numitor comun a valorii unor bunuri eterogene devine posibila si însumarea acestora. iar cel care împrumuta nu va rambursa în viitor o valoare superioara celei obtinuta. în timp ce pe termen lung alte active îndeplinesc mai bine acest rol. Pentru a întelege acest lucru este suficient sa ne imaginam o economie în care se tranzactioneaza 100 de bunuri diferte. printre care si cel al unei economii considerabile d e informatie. cel care economiseste va regasi în viitor valoarea bunurilor si serviciilor al caror consum îl sacrifica în prezent. un consum diferit) permitând efectuarea de cheltuieli în viitor. averea unui individ sau activele unei firme pot fi exprimate în termeni monetari.B. utilizarea preturilor comporta unele dificultati legate mai ales de posibilitatea distorsionarii lor de catre monopoluri sau ignorarea externalitatilor. De unde rezulta un numar impresionant de preturi. Pentru a fi însa un mijloc corespunzator de rezerva de valoare. Valoarea bunurilor se exprima prin pret. Folosirea monedei ca etalon de masura asigura dezvoltarea schimburilor datorita mai multor motive. greu de evidentiat si. foarte greu de utilizat în practica schimburilor. În realitate. Banii . valoarea banilor trebuie sa fie relativ stabila. exprimând. În consecinta.

În acest mod. în vederea completarii capitalurilor proprii. populatia si statul apeleaza la banci în vederea pastrarii capitalurilor si veniturilor. temporar disponibile de la diferiti agenti economici.Bancile au o istorie îndelungata. Diferenta între rata dobânzii perceputa si acordata de banci reprezinta premisa obtinerii profitului bancar. În ciuda diversitatii sistemului bancar. Forma moderna de organizare si functionare bancara a fost însa întruchipata de Banca din Amsterdam (1609) si Banca Angliei (1694). primind în schimb dobânda. Genova si Milano. creditând doar agenti economici solvabili si doar proiecte viabile. Aceste disponibilitati aveau sa constituie ulterior sursa pentru credit. În tot acest timp. la solicitarea acestora. Aceasta structurare corespunde specificitatii componentelor sistemului bancar. Momentul premergator aparitiei lor -a l reprezentat separarea zarafilor din rândul negustorilor ale caror prime îndeletniciri erau schimbul monedelor si pastrarea disponibilitatilor banesti. Sumele acordate drept credite au ca surse capitalul proriu al bancilor precum si soldul activ între depunerile si solicitarile de restituire ale clientilor. în principal. (2) Acordarea de credite agentilor economici. frecvent utilizata este clasificarea bancilor în banci de emisiune si banci comerciale. desi în prezent se manifesta o tendinta de universalizare a functiilor îndeplinite de acestea. Ele pretind si încaseaza dobânda. Din punct de vedere al formei de proprietate bancile sunt private. Din acest motiv. (5) Crearea de instrumente financiare proprii si efectuarea de tranzactii cu asemenea instrumente. (6) Vânzari – cumparari de valuta si alte operatiuni valutare . publice si mixte. Primele banci au aparut în secolul 16. ceea ce a facut din zarafi primii bancheri. în strânsa legatura cu dezvoltarea productiei si a comertului. (4) Organizarea înfiintarii de societati comerciale si operatiuni cu titlurile de valoare . desfasurându-si activitatea pe baze lucrative. bancile selecteaza riscurile. urmatoarele: (1) Atragerea de disponibilitati monetare . Functiile îndeplinite de sistemul bancar sunt. conditionând întreaga viata economica si progresul acesteia. 19 . diferitele institutii si societati. locul si rolul bancilor în economie a crescut în mod continuu. la Venetia. (3) Gestionarea conturilor deponentilor. Întreprinzatorii. literatura economica distinge patru tipuri de banci: • banci de emisiune • banci de depozit • banci de afaceri • banci specializate. platind în schimb clientilor creditori dobânda. primesc comisioane pentru serviciile prestate.

Ea detine majoritatea rezervelor bancilor comerciale si organizeaza platile prin compensatie între banci. Banca de emisiune Prin functiile îndeplinite si relatiile complexe cu celelalte banci. Rolul bancii centrale de institutie de emisiune s-a diminuat în timp ca urmare a amplificarii circulatiei banilor de cont. în cazuri bine justificate. Prin constituirea depozitelor si acordarea de credite celorlalte banci banca centrala este recunoscuta drept banca a bancilor. Bancile de afaceri 20 . cuprinzând si operatii de scontare. persoane fizice si/sau juridice. organizate sub forma societatilor comerciale si a caror functionare este autorizata de banca centrala. Functiile si atributiile bancii centrale îi sunt conferite prin sistemul legislativ. banca de emisiune sau banca centrala are un rol major în economie. B. oricât de mici si de numeroase ar fi acestea. bancnote si moneda divizionara. detinând monopolul punerii în circulatie a biletelor de banca. viramente etc. Este stiut faptul ca o insuficienta a emisiunii provoaca un risc deflationist. C. Banca centrala joaca. banca centrala autorizeaza înfiintarea si functionarea unei banci în cadrul teritoriului national si asigura supervizarea sistemului bancar în general. de credit si valutara. biletul de banca reprezenta o creanta a detinatorului asupra unui activ existent în depozitele bancii emitente. Bancile de depozit Bancile de depozit sau comerciale reprezinta intermediari financiari. subscriere de bonuri de Tezaur. În prezent. operatii de bursa. din interior sau exterior. Principala functie a bancilor de depozit rezida în constituirea de depozite si acordarea de credite agentilor economici. Activitatea lor este însa mult mai diversificata. Banca Centrala reprezinta institutia unica de emisiune. Ele îsi procura mijloacele financiare prin depuneri la vedere sau pe termen. creditele solicitate. Banca centrala conlucreaza cu Trezoreria acordându-i.A. Atributia sa principala este de a asigura stabilitatea monetara si de a veghea la compatibilitatea acesteia cu expansiunea economica. în timp ce excesul emisiunii genereaza risc inflationist. Initial. Totodata. emisiunea bancnotelor este independenta de activul bancii centrale însa în concordanta cu nevoile de lichiditate ale economiei si cu obiectivele de politica monetara si bugetara ale tarii. de asemenea. prevenind evenimente care l-ar putea deregla. rolul de corespondent cu celelalte banci din strainatate cu care îsi coreleaza politica monetara. ceea ce face din banca centrala un instrument al statului.

În schimbul unei prime de asigurare ele garanteaza despagubirea în caz de producere a riscului. Aceste banci acorda credite speciale. existente la un moment dat într-o economie. respectiv de lichiditate. 21 . A. în structura ei regasindu-se urmatoarele active. unor activitati distincte. în general. De asemenea. Numerarul Numerarul reprezinta activele caracterizate prin lichiditate perfecta. mediu si lung în agricultura). Masa monetara reprezinta o marime eterogena. Acestea pot îndeplini functii monetare având însa un grad de lichiditate mai scazut si presupunând cel putin consum de timp. ridicate. bancile de afaceri se implica tot mai mult în procesele de achizitii si fuziuni ca forma principala de realizare a concentrarii si centralizarii economice. 2. creditul financiar (credit ipotecar pe termen lung particularilor si împrumuturi colectivitatilor publice locale. Ele investesc capitalul propriu. ele pot acorda credite sau investi. cu o gama larga de diferentieri si cu statute diferite de la tara la tara. D. Acest instrument monetar se poate converti rapid în bunuri si servicii sau stinge imediat o datorie. banci populare (crediteaza întreprinderi mici cu caracter comercial sau industrial). uneori în conditii preferentiale. banci de comert exterior (sustin agentii economici care desfasoara rela tii cu strainatatea). În cadrul sistemului financiar-bancar un loc important îl ocupa si societatile de asigurari. Primele doua componente reprezinta disponibilitatile banesti propriu-zise. Masa monetara reprezinta ansamblul mijloacelor de plata. De asemenea. Bancile specializate Bancile specializate includ o retea extinsa de institutii de credit. conform opiniei majoritatii monetaristilor: • numerarul • banii de cont • depozitele la termen • alte active. În aceasta categorie de banci sunt cuprinse: casele de credit agricol (acorda credite pe termen scurt. în timp ce ultimele constituie disponibilitati semimonetare. acorda credite pe termen lung întreprinderilor existente sau în formare si finanteaza proiecte de investitii.Bancile de afaceri au un rol tot mai însemnat în economiile moderne unde nevoile de capitaluri sunt.3 Oferta de moneda Masa monetara si structura ei Rolul activ pe care îl joaca moneda de economie presupune mai întâi cunoasterea si definirea masei monetare si a componentelor sale.

prin utilizarea cartilor de credit. Operatiile se efectueaza într-un timp scurt. în conditii de siguranta si cu costuri extrem de reduse. Activele pe termen scurt se bucura de un grad de lichiditate mai ridicat în comparatie cu cele pe termen lung. Spre deosebire de primele componente ale masei monetare. Alte active Diferitele titluri aflate în circulatie pe piata financiar-monetara completeaza structura masei monetare. În ultimul timp. precum cambiile. Produsele pietei financiar-monetare sunt supuse unui proces continuu de inovare. Retragerea disponibilitatilor pentru efectuarea platilor nu se poate realiza în orice moment. Modalitatea platii prin cecuri este larg utilizata în tranzactiile dintre agentii economici din tarile dezvoltate. case de economii si alte institutii financiare. Cu cât diferenta între dobânda pentru un cont de depozit la termen si cea pentru contul curent este mai mare. biletele la ordin.B. dupa cum si acestea pot deveni numerar. cu atât costul de oportunitate corespunzator dorintei pentru lichiditate creste. având trasaturi si functii asemanatoare monedei. în general reprezentate de actiuni si obligatiuni. ci dupa un preaviz adresat bancii. Agregatele monetare Analiza detaliata a masei monetare presupune recurgerea la agregatele monetare. În functie de durata plasamentului se pot identifica active pe termen scurt. Numerarul se poate transforma cu usurinta în conturi la vedere. gradul de lichiditate este mai scazut în cazul depozitelor la termen. D. Depozitele la termen se constituie în plasamente la banci. C. 22 . Plata salariilor. Noile instrumente. Iar o crestere a dobânzii va determina restrângerea numerarului sau a contului curent si va extinde quasimoneda. a bunurilor achizitionate sau a serviciilor prestate se realizeaza prin utilizarea cecurilor sau. Titularul unui astfel de cont se poate folosi de suma respectiva la dorinta prin utilizarea cecurilor în vederea facilitarii diverselor tranzactii comerciale sau financiare. Banii de cont Banii de cont se refera la disponibilitatile în conturi curente sau la vedere. extind sfera de cuprindere a masei monetare. Depozitele la termen Depozitele la termen precum si cele în vederea economisirii sunt de asemenea incluse în structura masei monetare. mai recent. biletele de trezorerie si pe termen lung. motivul reprezentându-l obtinerea unei dobânzi superioare. având acelasi grad de lichiditate si functiuni cu activul anterior. se constata o dinamica accentuata a acestora comparativ cu cele la vedere. în masura în care pot substitui moneda propriu-zisa (moneda efectiva si de cont).

Agregatul monetar reprezinta o parte constitutiva a masei monetare (disponibilitati monetare si semimonetare), parte autonomizata prin functiile ei specifice, prin agentii economici specializati care emit instrumentele de schimb si de plata, prin institutiile financiar-bancare care le pun în circulatie, prin fluxurile reale pe care le mijlocesc. Agregatul monetar reprezinta un instrument util politicii monetare, motiv pentru care selectarea agregatelor monetare trebuie sa ofere raspunsuri asupra caracterului politic ii monetare si efectului acesteia în economia reala. Numarul si structura agregatelor monetare difera în general de la tara la tara, în functie de etapa de dezvoltare si evolutia economica specifica, de stadiul pietei financiare sau de cerintele imediate sau de perspectiva ale practicii monetare. În acest sens exista modele diverse promovate de diferite scoli. Scoala americana, considerata moderna, se distinge de cea franceza, cu o traditie îndelungata în domeniu, si fiecare de cea austriaca, germana sau italiana. În SUA se opereaza cu 6 agregate, în Franta cu 4 agregate iar în Anglia cu 7. Agregatele monetare pot fi definite prin integrarea succesiva a produselor monetare create în scopul asigurarii lichiditatii agentilor financiari sau nefinanciari. În functie de acest criteriu s-au construit agregatele monetare simbolizate cu M1, M2, M3 si L. Primul agregat monetar - M1, reprezinta masa monetara în sens restrâns. El grupeaza în structura sa numerarul, bancnote si moneda divizionara, si banii de cont din disponibilitatile în conturi la vedere si în alte categorii de conturi deschise la bancile comerciale si la asimilatele acestora si asupra carora pot fi trase cecuri. Reprezentând partea cea mai activa a masei monetare sau lichiditatea primara, aceste componente raspund întru totul continutului monedei si facilitatilor sale. Stingerea datoriilor si mijlocirea tranzactiilor se face în acest caz fara consum de timp si fara riscul diminuarii activelor detinatorului. Agregatul monetar M1 se caracterizeaza printr-un grad înalt de flexibilitate, fiind afectat direct si rapid de evolutiile din economie. Banii în sens restrâns pot fi transformati fara costuri tranzactionale suplimentare în quasi-bani. Cel de al doilea agregat monetar - M2, reprezinta masa monetara în sens larg. El cuprinde în plus fata de M1 ansamblul plasamentelor la termen si în vederea economisirii posibil de transformat în lichiditati prin emisiunea de cecuri cu preaviz. Aceasta parte reprezinta lichiditatea secundara sau quasi-moneda. Disponibilitatile monetare astfel incluse în M2 apartin agentilor rezidenti non-bancari si sunt gestionate de institutiile financiare. Al treilea agregat monetar - M3, cuprinde pe lânga componentele lui M2 active cu un grad mai redus de lichiditate precum certificate de depozit, bonuri de casa, conturi de economii pe termen mediu si alte titluri emise de agentii economici pe piata financiar-monetara. Ultimul agregat monetar - L, include în plus fata de M3 titluri emise pe termen mediu si lung cu caracter negocia bil si posibil de transformat în lichiditati.
23

În România structura masei monetare poarta amprenta procesului tranzitiei la economia de piata. Agregatele monetare întâlnite sunt M1 si M2 cuprinzând moneda efectiva si quasi-moneda. În M1 sunt cuprinse, asa cum s-a vazut, numerarul si depozitele la vedere ale firmelor, operabile prin cecuri. Quasi-banii includ, potrivit definitiei Bancii Nationale a României, urmatoarele: economiile populatiei (la CEC sau la banci), depozitele la termen ale agentilor economici (inclusiv certificatele de depozit), depozitele conditionate ale agentilor economici (acreditive, depozite pentru investitii etc.), conturile în valuta ale rezidentilor (persoane fizice si juridice). Ponderea numerarului în cadrul masei monetare este d aproximativ 20%, e tendinta fiind de scadere pe masura ce se vor introduce în practica curenta instrumente de decontare fara numerar (cecuri, carti de credit si de debit). În schimb, quasi-banii reprezentau la jumatatea anului 1994 57% în totalul masei monetare, marcând o crestere comparativ cu anii anteriori. În economiile caracterizate printr-o inflatie accentuata acest fapt este apreciat drept pozitiv, atenuându-se astfel un factor de presiune inflationista. Existenta mai multor masuri pentru masa monetara confirma ambiguitatea termenului de "oferta de moneda". În plus, deciziile agentilor economici afecteaza marimea agregatelor monetare. De exemplu, decizia de transformare a depozitelor la termen în depozite la vedere va determina cresterea primului agregat monetar în timp ce urmatoarele vor ramâne nemodificate. În adoptarea masurilor de politica monetara, banca centrala are nevoie nu doar de o imagine globala asupra masei monetare ci si de una detaliata. Una dintre cele mai importante componente ale masei monetare si care înregistreaza o dinamica accentuata o reprezinta depozitele bancare. Controlul ofertei de moneda, de care responsabila este banca centrala, presupune supervizarea activitatii celorlalte banci în procesul creatiei monetare. Creatia monetara În asigurarea ofertei de moneda sunt implicati trei categorii de agenti monetari: bancile comerciale, banca centrala si Trezoreria. Mijloacele de plata puse la dispozitia agentilor economici se prezinta sub forma creantelor asupra intermediarilor monetari, reprezentând contrapartidele masei monetare. Creatia monetara constituie un proces continuu de asigurare cu lichiditati a economiei, ceea ce imprima o tendinta ascendenta masei monetare si o schimbare a structurii sale. Creatia monetara consta în transformarea creantelor asupra agentilor nebancari în mijloace de plata imediat utilizabile pentru efectuarea platilor. A. Creatia de moneda prin bancile comerciale Bancile comerciale pot crea moneda la solicitarile agentilor economici privind completarea capitalurilor proprii.
24

Pentru a raspunde cerintelor formulate de întreprinderi, de persoane fizice sau de Trezorerie, banca achizitioneaza trei tipuri de active: (1) Creante asupra întreprinderilor si particularilor. Prin operatiunea de scontare bancile comerciale cumpara active financiare pe termen scurt precum cambii si bilete la ordin. Acestea îsi au originea într-o operatiune de vînzare anterioara si exprima creanta detinatorului asupra unei terte persoane fizice sau juridice. Astfel, bancile comerciale pun în circulatie mijloace de plata suplimentare în schimbul unei creante asupra agentilor economici interni. (2) Creante asupra strainatatii. Banca comerciala achizitioneaza devize straine de la un client exportator. Aceste devize nu reprezinta moneda pe teritoriul unei tari, ci o creanta asupra unei tari straine. La cererea detinatorului, devizele straine sunt convertite de catre bancile comerciale în moneda nationala, punându-se de fapt în circulatie mijloace de plata suplimentare în schimbul unei creante asupra altui stat. (3) Creante asupra Trezoreriei. Statul se confrunta frecvent cu insuficienta resurselor bugetare, motiv pentru care în vederea finantarii deficitului sunt emise bonuri de tezaur. Achizitia acestor active se face fie la initiativa Trezoreriei, în cazul subscrierii de catre banca a bonurilor de tezaur, fie la initiativa clientilor care doresc scontarea acestor titluri. În fiecare din aceste cazuri, bancile comerciale creeaza moneda printr-un simplu înscris în contul vânzatorului. Este vorba în fapt de monetizarea unor active monetare. Valoarea acestor active figureaza în activul bilantului bancii, iar valoarea monedei create la pasiv. Mecanismul descris se poate derula si în sens invers. În acest caz nu se va mai vorbi de procesul creatiei monetare ci de cel al distrugerii monetare. Cantitatea de moneda se va reduce atunci când bancile comerciale recupereaza la scadenta valoarea activelor aflate în portofoliu. În practica, procesul creatiei monetare domina pe cel de distrugere monetara astfel încât masa monetara creste. Acordarea de credite are drept premiza existenta de lichiditati la banca, fiind deci determinata de marimea depozitelor. Creditele astfel obtinute de agentii economici vor fi utilizate, în cea mai mare parte, pentru plati cu ajutorul cecurilor, în favoarea altor agenti economici. Banca beneficiarului care va primi aceste sume în depozit va dispune de posibilitati suplimentare de creditare. Creditul initial se afla deci la originea de noi credite confirmând astfel maxima engleza dupa care "împrumuturile produc depozite" (loans make deposits). Daca sistemul bancar ar fi alcatuit dintr-o singura banca, nu s ridica -ar probleme de lichiditate. S-ar opera doar cu moneda scripturala a respectivei banci, existând certitudinea transformarii creditelor acordate în depozite aflate la aceasta banca. În realitate, sistemul monetar comporta existenta unui numar mare de banci. Într-un sistem complex apar astfel probleme de comunicare interbancare, ceea ce reclama un mecanism general de compensare în functionarea caruia intervine si banca centrala.
25

5 2109. Într-o astfel de situatie banca are la dispozitie doua posibilitati. sau 26 . Aceasta suma în urma achitarii unei plati de catre beneficiarul creditului poate ajunge la o alta banca. Acordarea creditelor se va face însa în limita permisa de rata rezervelor obligatorii (minime).4 1582.5 703. Pentru ilustrarea procesului de multiplicare al creditului vom folosi un exemplu. Procesul de multiplicare a creditului Banca A B C D X Depozite noi 5000 3750 2812. Rata rezervelor minime va fi de 25%. Tabelul 2. fiecare depozit fiind diminuat prin cedare partiala bancii de emisiune.4 5000 Procesul se va încheia când întreg depozitul initial (5000) se mobilizeaza la banca de emisiune sub forma rezervelor.5000 x 0. Pentru simplificare vom considera ca nu se fac plati în numerar.Creatia de moneda prin intermediul bancilor comerciale se analizeaza cu ajutorul teoriei multiplicatorului creditului. Procesul poate continua însa dimensiunea creditelor ulterioare este din ce în ce mai mica. Ele vor ajunge sub forma de depozite la alte banci (sau aceeasi banca) care vor proceda în mod analog. Aceasta actioneaza în sensul reducerii posibilitatilor de multiplicare a creditului. Suma maxima pe care banca o poate acorda sub forma de credit va fi doar de 3750 unitati monetare (5000 . deci un venit suplimentar.25). asa cum se observa în tabelul 2. fie sa suplimenteze creditele acordate ceea ce i-ar aduce dobânda. . totalitatea creditelor acordate fiind numai creatia bancilor comerciale. Vom privilegia în continuare aceasta a doua alternativa. Aceasta acorda un credit în baza acestui depozit nu mai mare de 2812.1. Suma totala a depozitelor se poate deduce facând apel la logica matematica elementara: M = 5000 + 3750 + 2812. Fie sa pastreze aceste rezerve fara a obtine astfel nici-un venit suplimentar.5 + .5 2109.1 527.05 15000 Rezerve 1250 937. iar depozitul initial de 5000 unitati monetare. Presupunem ca rezervele de lichiditati ale unei banci comerciale în moneda centrala sunt excedentare la un moment dat.50 unitati monetare.. Masa monetara va spori astfel în "unde" succesive însa din ce în ce mai lent datorita rezervelor obligatorii.1. Noile credite vor creste sumele în conturile beneficiarilor si mai departe ale celor în favoarea carora se fac platile.4 20000 Credite noi 3750 2812.

În exemplul de fata. Este însa mult mai realist a lua înconsiderare si prezenta numerarului. Exemplul anterior prezentat a avut ca premisa circulatia doar a monedei scripturale. În cazul în care noile depozite nu vor atinge nivelul de 20000 unitati monetare înseamna ca în sistemul bancar exista exces peste rezervele necesare. multiplicatorul este 4. Variatia cotelor rezervelor obligatorii reprezinta totodata si un instrument de politica monetara. Banca centrala achizitioneaza active nonmonetare si emite moneda. este necesara o anumita cerere pentru creditare. iar cresterea masei monetare este de 15000 u. în preajma sarbatorilor) bancile pot proceda la cresterea ratelor rezervelor. deci a costului creditului.+5000 ⋅    4  4  4 2 n Restrângând expresia se obtine: Daca rata rezervelor obligatorii este r. ceea ce permite continuarea procesului. Creatia de moneda prin banca centrala Creatia de moneda prin banca centrala are un mecanism asemanator cu cel al oricarui intermediar financiar. Este posibil ca cererea de creditare sa fie mai redusa în raport de posibilitatile bancilor. reducând în acelasi timp si posibilitatea de creditare. rezulta ca multiplicatorul creditului este K = 1/r. B. În al doilea rând. lipsind prima banca de posibilitatea majorarii creditelor.. În anumite circumstante. Aceasta decizie ar duce însa si la o diminuare a ratei dobânzii platita deponentilor. adica inversul ratei rezervelor obligatorii. Acestea vor fi determinate printre altele de preferinta pentru numerar a publicului si de politica bancii centrale. În acest caz marimea depozitelor în functie de care se acorda creditele se diminueaza si odata cu ele proportiile multiplicarii. când se anticipeaza retrageri mai ample (de exemplu. Daca celelalte banci mentin ratele dobânzilor se poate produce un flux de lichiditati catre acestea. Modificarea ratelor rezervelor necesare (obligatorii) poate asigura expansiunea masei monetare într-o masura mai mare sau mai mica. Se produc astfel scurgeri din circuitul banilor scripturali. Mecanismul creatiei monetare presupune în primul rând existenta în sistemul bancar a lichiditatilor necesare sustinerii creditului. Titularii de credite pot solicita bancii creditoare ca o parte din disponibilitati sa îmbrace forma de numerar. . 3  3  3 M = 5000 + 5000 ⋅   + 5000 ⋅   +. Bancile pot stimula cererea de credite prin reducerea ratei dobânzii. de fapt o creanta asupra siesi. Este putin probabil ca o banca sa recurga în mod unilateral la aceasta masura.m. Aceasta emisiune se realizeaza în 27 ..

exprimând putere de cumparare în exterior. În masura în care acestia au nevoie de moneda centrala. oferind în schimb propria moneda si sporind pe aceasta baza masa monetara. Astfel. în schimb preia prin operatiunea de rescontare creditele acordate de bancile comerciale. cu caracter intermitent. Oferta de moneda si rata dobânzii Teoriile monetare considera în general oferta de moneda independenta de rata dobânzii. Din acest motiv. Aportul Trezoreriei la creatia de moneda este însa redus comparativ cu creatia monetara datorata bancii centrale sau bancilor comerciale. Cum oferta de moneda este determinata. curba ofertei de moneda în functie de rata dobânzii apare sub forma unei perpendiculare pe abscisa (figura 2. Achizitionarea bonurilor de tezaur. Creatia monetara prin intermediul Trezoreriei. asa cum s vazut prin -a actiunea sectorului bancar (autoritatile monetare controleaza direct stocul de bani al economiei). asigurându-se în acest mod si cresterea rezervei valutare a tarii. ei cedeaza devizele unei banci comerciale. (2) Creante asupra strainatatii. apare ca un împrumut indirect acordat Trezoreriei. Daca banca centrala nu acorda decât foarte rar în mod direct un credit. o creanta asupra statului se monetizeaza. Atunci când nu dispune de sumele necesare efectuarii platilor se poate folosi de propria moneda. Agentii economici nationali care desfasoara relatii de schimb cu strainatatea intra în posesia devizelor straine. (3) Creante asupra economiei. Procesul se deruleaza în sens invers când banca centrala va ceda devize straine contra activelor monetare nationale.1b). Banca centrala realizeaza monetizarea acestor devize. Banca comerciala la rândul sau poate sa le cedeze Bancii centrale. Modelele keynesiste considera totusi ca rata dobânzii exercita o influenta direct proportionala asupra ofertei de moneda. fara ca aceasta sa reprezinte determinantul major al ofertei de moneda.1a). creante asupra economiei si creante asupra strainatatii. mobilizând titluri reprezentând aceste credite (cambii). 28 . devenind moneda scripturala. În contextul amplificarii relatiilor economice externe sporeste rolul bancii centrale în creatia de moneda pe baza achizitionarii acestor devize. Trezoreria efectueaza cea mai mare parte a platilor sale prin intermediul bancilor comerciale si prin banca centrala. deoarece potrivit legii are functii bancare. fara ca în conturile Trezoreriei sa fi existat acoperirea necesara. cu caracter continuu si încasarea veniturilor. Emisiunea de moneda în favoarea Trezoreriei detine ponderea în cele mai multe cazuri. (1) Creante asupra Trezoreriei. Trezoreria se confrunta adeseori cu insuficienta resurselor datorita decalajului în timp între cheltuielile efectuate. curba ofertei de moneda este pozitiv înclinata în raport cu rata dobânzii (figura 2.legatura cu aceleasi tipuri de creanta întâlnite în cazul bancilor comerciale: creante asupra Trezoreriei. C.

2.o rata a dobânzii mai ridicata schimba structura depozitelor la banci în favoarea celor la termen si. creaza sursele pentru amplificarea procesului de creditare. .1 Oferta de moneda si rata dobânzii Rata dobânzii Oferta Rata de moneda dobânzii Oferta de moneda 0 Cantitatea oferita de moneda 0 Cantitatea oferita de moneda b) Dependenta de rata dobânzii a) Independenta de rata dobânzii Ratiunile unei relatii directe între oferta de moneda si rata dobânzii constau în urmatoarele: . sporind în consecinta masa monetara. împreuna cu o preferinta mai redusa a publicului pentru numerar. încurajeaza bancile în acordarea de credite. 29 .o rata a dobânzii mai mare. datorata de exemplu cresterii cererii de credit. În acelasi sens.Fig.

Cererea de moneda apare în traditia clasica ca o modalitate indirecta a cererii de bunuri. (2) Motivul întreprinderii. 30 . nu doar pentru a facilita achizitia altor bunuri. În acest sens. Bineînteles ca destinatia cheltuielilor unei întreprinderi este diferita de cea a menajelor. Se poate usor deduce ca masa monetara este determinata de fiecare din celelalte elemente ale relatiei anterioare. cantitatea de moneda multiplicata prin viteza de circulatie a banilor trebuie sa fie egala la echilibru cu volumul valoric al tranzactiiilor. în timp ce cheltuielile acestora au o frecventa mai mare. 2. Unele sunt de natura economica. Banii sunt ceruti pentru ca prin intermediul lor se pot efectua tranzactii. se accepta existenta mai multor motive ale detinerii de moneda. în cadrul comunitatii în care sunt acceptati. Aceasta obliga în orice moment la pastrarea unei parti din venituri sub forma lichida. Transmiterea lor de la un agent la altul. ei sunt un bun lichid prin excelenta. retinerea unei cantitati de bani sub aceeasi forma (lichida) este datorata unor circumstante imprevizibile precum cheltuieli neasteptate în viitor sau achizitii avantajoase. permite stingerea oricarei datorii. (3) Motivul precautiei. Un prim motiv al cererii de bani este cel tranzactional.actioneaza si sporirea depunerilor agentilor economici din strainatate atrasi de perspectiva unui plasament mai avantajos.4 Cererea de moneda Cererea de bani se refera la dorinta obtinerii monedei de catre agentii economici. El deriva din functia banilor de mijloc de schimb. iar altele au o determinare psihologica. menajele obtin si încaseaza venituri la intervale diferite de timp. el identifica patru mobiluri ale cererii de bani exprimata prin "preferinta pentru lichiditate": (1) Motivul venitului. În general. Keynes se distanteaza de conceptia clasica apreciind ca moneda este ceruta si ca bun în sine. din aceleasi ratiuni cu ale menajelor. Banii reprezinta un activ deosebit de celelalte active. Fisher exprima relatia dintre cererea si oferta de monedî: MV=PT unde M = cantitatea de moneda V = viteza de circulatie a banilor P = nivelul general al preturilor T = volumul tranzactiilor în termeni reali Deci conform acestei relatii. Ecuatia schimburilor a lui I. întreprinderile simt nevoia sa retina în mod permanent o parte din disponibilitatile lor sub forma lichida.

Aceasta functie a cererii de moneda mai poate fi influentata si de alti factori precum frecventa încasarilor.Componenta L1 reprezinta cantitatea de bani ceruta de agentii economici derivând din primele trei motive sau. daca pretul a atins un nivel scazut anticipându-se apoi o crestere. banii sunt preferati valorilor mobiliare. În general. se vor achizitiona hârtii de valoare. În figura 2. atunci rata dobânzii are un rol crucial. La rate înalte ale dobânzii oamenii vor fi determinati sa-si pastreze banii în conturi la banci. oamenii vor decide vânzarea lor înainte ca pretul sa fi scazut foarte mult. optând deci tot pentru bani lichizi. motivul tranzactional si cel precautional. Acesti factori pot influenta cererea de moneda în ambele sensuri. sezonalitate sau utilizarea unor mijloace moderne de plata (carti de credit). Keynes construieste o functie a cererii de moneda notata cu L si care are doua componente: . În aceasta situatie. existând doar motivul speculatiei. mai pe scurt.Componenta L2 reprezinta cererea de moneda în scopul speculatiei. . Cei care doresc achizitionarea acestor active vor prefera sa astepte daca preturile înregistreaza tendinta de scadere. ideea speculatiei apare asociata achizitiei activelor financiare (actiuni si obligatiuni) sau reale (imobile). Relatia este directa. în timp ce ultimul pe cea de rezerva de valoare. Pornind de la aceste mobiluri. L1 = L1 (Y) cu L’1 > 0 Relatia cu rata dobânzii (i) este mai degraba nesemnificativa. retragându-i doar atunci când nevoia achizitiei de bunuri o impune.(4) Motivul speculatiei. indiferent ca se refera la active reale sau financiare. Influenta ratei dobânzii ar putea fi mai semnificativa asupra cererii datorita motivului precautiei. Factorul esential care influenteaza aceasta componenta îl constituie nivelul venitului national (Y). orice speculant este animat de perspectiva câstigului de capital. Pentru rate înalte sumele lichide retinute în acest scop ar fi usor diminuate. Daca cumva detin hârtii de valoare. Daca oamenii au de ales între bani sub forma lichida si active financiare.2 se observa ca cererea de bani datorata motivului tranzactiei si precautiei este aproape verticala. reprezinta un arbitraj continuu între activele monetare si cele nonmonetare. În schimb. Din examinarea acestor mobiluri ale cererii de moneda se constata ca primele trei privilegiaza functia banilor de mijloc de schimb. El aplica în practica principiul de a cumpara ieftin si de a vinde scump. 31 . cresterea venitului national determinând cresterea cererii de bani si invers. ei dovedindu-se un activ superior acestora. Se poate observa ca speculatia.

3 Cererea de bani în scop speculativ Rata dobânzii L2 im 32 . 2. În schimb. atunci când rata dobânzii se diminueaza preferinta pentru lichiditate este stimulata în dauna detinerii activelor financiare. Fig.Reprezentând pretul renuntarii la lichiditate.3). cresterea ratei dobânzii stimuleaza preferinta pentru detinerea activelor financiare si deci renuntarea la lichiditate.2 Cererea de moneda datorata motivului tranzactiei si precautiei Rata dobânzii L1 0 Cantitatea ceruta de moneda Deci relatia dintre cererea de moneda în scop speculativ si rata dobânzii este invers proportionala: L2 = L2 (i) cu L’2 < 0 Descresterea lui L2 în functie de rata dobânzii este valabila pentru un nivel al sau superior lui im. de fapt un prag minim (trapa de lichiditate) pentru care cererea de moneda devine infinit elastica în raport cu rata dobânzii (figura 2. 2. Fig.

si reprezinta curba preferintei pentru lichiditate.5 Echilibrul pietei monetare Piata monetara reprezinta întâlnirea si confruntarea între cererea de moneda si oferta de moneda. Fig. 33 . Coordonatele punctului de intersectie al celor doua curbe.0 Cantitatea ceruta de moneda Cererea totala de moneda se obtine prin însumarea functiilor L1 si L2: L (Y. Orice alt factor în afara ratei dobânzii care influenteaza rata dobânzii va determina deplasarea spre stânga sau spre dreapta a curbei cererii de moneda.4. i*) determina simultan rata dobânzii si cantitatea de moneda tranzactionata la echilibru. Figura 2.5 surprinde pe acelasi grafic cererea si oferta de moneda. sporirea venitului national (Y) va deplasa curba spre dreapta. 2.4 Cererea totala de moneda Rata dobânzii L2 im L 0 L1 Cantitatea ceruta de moneda 2. De exemplu. i) = L1 (Y) + L2 (i) Graficul ce descrie functia compusa este prezentat în figura 2. în timp ce utilizarea pe scara larga a cartilor de credit deplaseaza cererea de moneda spre stânga. (M*.

detinerea activelor financiare devine indezirabila preferându-se moneda. Oferta de moneda se diminueaza concomitent cu cresterea cererii de moneda îndeosebi în scop speculativ. Cresterea cererii de valori mobiliare se traduce însa în cresterea preturilor titlurilor si scaderea ratei dobânzii. În acest caz. dorinta de achizitionare a hârtiilor de valoare se amplifica. determinând reducerea preturilor activelor financiare si sporind astfel rata dobânzii. în oferta sau în ambele concomitent. O modificare survenita în cerere.Fig. deplaseaza curbele si conduce la un nou echilibru al cantitatii de moneda si al ratei dobânzii. Ajustarile succesive între cererea si oferta de moneda vor conduce rata dobânzii si cantitatea de moneda tranzactionata spre nivelul lor de echilibru. Derularea acestui proces va conduce rata dobânzii spre nivelul sau de echilibru. La acest nivel al ratei dobânzii. În mod similar. 2. rata dobânzii aflata sub nivelul sau de echilibru.5 Echilibrul pe piata monetara Daca rata dobânzii ar fi superioara nivelului sau de echilibru ar exista un exces al ofertei de moneda în raport cu cererea de moneda. 34 . Mai multi detinatori de active vor dori sa le vânda pe piata financiara. stimuleaza cererea care excede nivelul ofertei de moneda.

Evaluarea acestora sub aspect fizic sau valoric se realizeaza cu ajutorul indicatorilor economici Indicatorul economic exprima numeric evolutia unei marimi economice în conditii date de spatiu si timp. Punctul de plecare în determinarea indicatorilor macroeconomici îl reprezinta cei microeconomici. venitul national (VN). ultimii exprima performanta la nivelul ansamblului economiei nationale. 4. Indicatorii sintetici cei mai folositi în calculele macroeconomice sunt produsul intern brut (PIB). În functie de nivelul la care se calculeaza acesti indicatori. În rândul acestora se pot aminti venitul disponibil al economiei si venitul personal. INDICATORII MACROECONOMICI Dupa ce veti studia acest capitol veti putea întelege: • • • Care sunt principalii indicatori macroeconomici si care este continutul acestora Care sunt modalitatile de exprimare ale rezultatelor macroeconomice Ce este deflatorul PIB si care sunt deosebirile dintre acesta si indicele preturilor de consum 1. produsul intern net (PIN). produsul national brut (PNB). produsul national net (PNN).CAPITOLUL 3. ci si de o serie de procese legate de veniturile din afara economiei sau de politica fiscala. Produsul intern brut Produsul national brut Produsul intern net Produsul national net si venitul national Activitatile economice ce se desfasoara în cadrul unei economii nationale se concretizeaza într-o gama variata de bunuri si servicii. El reflecta procesele si fenomenele economice din punct de vedere cantitativ. de protectie sociala etc. . exprimati tot valoric si a caror marime este conditionata nu numai de rezultatele activitatii corespunzatoare perioadei de calcul. Daca primii masoara rezultatele economice la nivelul agentului economic individual. 3. structural si calitativ. pot exista indicatori microeconomici si macroeconomici. 2. analiza macroeconomica face apel si la calculul altor indicatori. În mod frecvent. ca si interdependentele dintre diferitele subsisteme ale economiei nationale.

Faptul de a nu retine în calculul PIB aceste bunuri intermediare permite evitarea dublei înregistrari si. în cantitatile q1 si q2 si vândute la preturile p1 si respectiv p2. sunt destinate a intra direct în consum. desi exista. retinute în calculul PIB. încasânduse 50000 unitati monetare. o economie în care se produc doar doua bunuri diferite 1 si 2. Intrarile intermediare pentru productia de grîu. PIB. iar aceasta reprezinta productia bruta. reprezinta unica posibilitate de însumare a bunurilor eterogene realizate î cadrul n economiei nationale. La o privire mai atenta se observa ca valoarea productiei de grâu se regaseste de trei ori în Bunurile finale.1 Produsul intern brut Produsul intern brut este considerat adesea drept cea mai buna masura statistica a performantei unei economii. care realizeaza faina. Produsele realizate de firma de panificatie sunt vândute consumatorilor. Exprimarea valorica a PIB. fiind vândute consumatorilor finali. deci. avem în vedere produsele si serviciile realizate în cursul perioadei de calcul si care nu mai sunt folosite pentru producerea altor bunuri. Este însa cifra 100000 unitati monetare o imagine corecta a ceea ce s-a realizat în economie ? Cu siguranta nu. Valoarea productiei realizate în cursul anului se obtine prin însumarea valorilor aferente fiecarui bun în parte. pentru simplificare. ca indicator care masoara valoarea productiei finale în cursul unei perioade. Daca se însumeaza valoarea productiei fiecarui agent economic realizate se obtin 100000 unitati monetare. Când vorbim de bunurile finale. 3. este o variabila de flux si nu de stoc. El exprima valoarea de piata a bunurilor si serviciilor finale produse de agentii economici care actioneaza în interiorul tarii în cursul unei perioade date. dupa cum includ sau nu impozitele indirecte. Presupunem. Întreaga productie de grâu este vânduta unei unitati de morarit. un trimestru sau un an. si de fapt a tuturor indicatorilor macroeconomici. obtinerea unei imagini deformate a rezultatelor macroeconomice. le ignoram în acest moment. PIB = p1q1 + p2q2 38 .Indicatorii rezultativi ai economiei nationale pot fi evaluati atât în preturile pietei cât si în preturile factorilor. Aceasta este vînduta unei firme de panificatie la pretul de 30000 unitati monetare. de obicei. Presupunem un fermier a carei recolta de grâu este la nivelul unui an de 20000 unitati monetare. În cazul în care acestea vor face obiectul utilizarii într -un proces de productie ulterior vorbim de productie intermediara. Perioada folosita pentru calculul PIB este. Sa consideram urmatoarea situatie.

iar, în cazul general, pentru o economie cu n bunuri:

• • •

Calculul PIB se realizeaza, în general, pornind de la trei metode: metoda valorii adaugate metoda cheltuielilor sau a utilizarii productiei finale metoda veniturilor

(1) Metoda valorii adaugate În esenta, aceasta metoda consta în calculul valorii adaugate brute obtinute în unitatile din interiorul tarii si agregarea lor pe ramuri si pe ansamblul economiei nationale. Pentru obtinerea valorii adaugate brute se recurge la scaderea din valoarea productiei a consumului intermediar. Presupunem un bun 1 realizat la un moment dat si vândut în cursul perioadei la pretul de 1000 unitati monetare. Consideram ca acest bun este folosit pentru producerea altui bun vândut ulterior la pretul de 2000 unitati monetare. Cum PIB include doar valoarea bunurilor finale, rezulta ca doar ultimul produs va fi inclus în PIB, nu si primul. Valoarea PIB va spori în consecinta cu 2000 unitati monetare. Calculul PIB se poate realiza pornind de la valoarea adaugata în fiecare moment al productiei. Daca consideram pentru primul produs valoarea adaugata de 1000 unitati monetare. (nu exista consum intermediar), valoarea adaugata în cazul celui de-al doilea produs devine 1000 unitati monetare (2000 - 1000). Suma valorilor adaugate, se observa, este egala cu valoarea bunurilor finale (2000). În concluzie PIB poate fi considerat drept valoarea adaugata totala realizata de ansamblul firmelor dintr-o economie nationala. (2) Metoda cheltuielilor Aceasta metoda consta în însumarea tuturor cheltuielilor efectuate în cadrul unei economii nationale pentru achizitionarea de bunuri materiale si servicii la preturile pietei mai putin cele privitoare la bunurile si serviciile importate. Din aceasta perspectiva PIB va include în structura sa consumul privat (C), investitiile brute (I), cheltuielile guvernamentale sau consumul public (G) si exportul net (En). Consumul privat sau consumul personal exprima cheltuielile de consum ale menajelor ocazionate de achizitionarea bunurilor materiale si serviciilor destinate satisfacerii nevoilor acestora. Din punct de vedere al naturii bunurilor de consum, acestea cuprind bunuri durabile, non-durabile si servicii. Bunurile durabile sunt cele a caror folosire se realizeaza pe parcursul unei perioade îndelungate (de exemplu echipamente electronice). Bunurile non-durabile sunt cele folosite de regula pentru o perioada scurta de timp (de exemplu alimentele sau articolele de î bracaminte). m

39

Serviciile se refera la prestatiile efectuate de indivizi sau firme în favoarea consumatorilor. Investitiile se refera la achizitionarea de bunuri pentru utilizari viitoare. Aceasta componenta a PIB include la rândul sau urmatoarele categorii de investitii: - investitii menite sa sporeasca capacitatile de productie existente (formarea neta de capital); - investitiile destinate înlocuirii capitalului fix uzat (investitia de înlocuire); - valoarea de piata a locuintelor nou construite; - modificarea stocurilor anuale de materii prime, materiale, combustibili, produse finite etc. Însumarea acestor elemente reprezinta investitiile brute sau formarea bruta de capital. Cheltuielile guvernamentale sau consumul public se refera la cheltuielile administratiei centrale si administratiilor locale pentru achizitionarea de bunuri si servicii. Cheltuielile guvernamentale nu includ platile de transfer catre indivizi precum prestatiile de securitate sociala. Acestea reprezinta realocari ale venitului existent, nefiind efectuate în schimbul unor bunuri sau servicii. Exportul net surprinde relatiile de schimb cu alte tari. Se calculeaza scazând din valoarea bunurilor si serviciilor exportate catre agentii economici apartinând altor tari (E) valoarea bunurilor si serviciilor furnizate de acestia, deci importurile (X). (3) Metoda veniturilor Aceasta metoda consta în agregarea veniturilor agentilor economici din activitatea economica si din patrimoniu. În acest sens, în calculul PIB sunt incluse salariile r eprezentând recompensarea muncii, profitul ce revine întreprinzatorilor si veniturile din proprietate, precum rente si dobânzi. La acestea se adauga consumul de capital fix (amortizarea). PIB nominal versus PIB real. PIB poate fi exprimat utilizând doua tipuri de preturi: preturi curente si preturi constante. Preturile constante reprezinta de fapt preturile curente ale unei perioade anterioare. Prin utilizarea preturilor curente se obtine PIB nominal, în timp ce exprimarea bunurilor si serviciilor finale în preturi constante conduce la PIB real. Pentru o economie în care se obtin n bunuri, PIB nominal va rezulta din însumarea valorii curente a bunurilor si serviciilor finale.

PIB real va fi obtinut ponderând cantitîtile curente cu preturile unei perioade anterioare, considerata drept referinta:

40

Se observa ca PIB nominal poate creste ca urmare a influentei separate sau concomitente a preturilor si cantitatilor diferitelor bunuri produse, în timp ce PIB real doar ca urmare a cantitatilor, preturile ramânând neschimbate. Din aceasta perspectiva, afirmatia ca PIB reprezinta o buna masura a nivelului bunastarii trebuie privita mai ales în corelatie cu dimensiunea PIB real. Cresterea PIB nominal nu reflecta întotdeauna îmbunatatirea conditiilor de viata si a bunastarii. Este posibil ca acesta sa înregistreze o crestere când preturile marcheazî o dinamica accentuata, chiar daca cantitatile de bunuri pot sa se reduca. Societatea nu va fi astfel capabila sa raspunda cerintelor consumatorilor într-o masura mai mare comparativ cu o perioada anterioara. Raportul dintre PIB nominal si cel real reprezinta deflatorul PIB:

Deflatorul PIB compara pretul bunurilor într-un an cu pretul acelorasi bunuri într-un an considerat de baza. Cu ajutorul deflatorului se poate determina evolutia preturilor în cadrul unei economii. Astfel, daca deflatorul PIB este de 150% în anul 1 si raportarea se face fata de anul 0, preturile au marcat în acest interval o crestere cu 50%. Totodata cunoasterea deflatorului si a PIB nominal permite determinarea PIB real: PIB n = PIBr x deflatorul PIB Deflatorul PIB nu reprezinta singurul indice care exprima dinamica preturilor. Cel mai frecvent se calculeaza indicele preturilor de consum, pe baza studierii evolutiei preturilor unui cos de bunuri de consum în cursul unei perioade date. Totusi între cei doi indici exista si câteva deosebiri. O prima deosebire rezida în sfera lor de cuprindere. Deflatorul PIB include preturile tuturor bunurilor si serviciilor produse în timp ce preturile cuprinse în indicele preturilor de consum se refera doar la bunurile achizitionate de consumatori. În consecinta o crestere a preturilor bunurilor cumparate de firme sau guvern este reflectata de deflator nu însa si de indicele preturilor de consum. O a doua diferenta între cei doi indici este aceea ca preturile bunurilor importate afecteaza indicele preturilor de consum nu însa si deflatorul. Aceasta

41

de exemplu. În ultimul timp 42 . PNB privilegiaza caracterul national. Indicele preturilor de consum este din acest motiv un indice de tip Laspeyres. O analiza comparativa a celor doi indici privind impactul cresterii preturilor asupra costului vietii nu releva superioritatea neta a unuia sau altuia. Deci. 2 Produsul national brut Produsul national brut exprima valoarea de piata a bunurilor si serviciilor finale produse de agentii nationali într-o perioada determinata. Privit prin prisma cheltuielilor totale ale agentilor economici pentru bunuri si servicii. mai mic sau egal cu valoarea PIB. Indicele preturilor de consum se determina pe baza unui cos dat de bunuri (cantitatile anului de baza) si având ponderi fixe în consum. PNB poate fi mai mare. PNB reprezinta un indicator important al cererii agregate. În conditiile cresterii preturilor indicele de tip Laspeyres (indicele preturilor de consum) tinde sa supraestimeze aceasta crestere si efectul ei asupra costului vietii. daca venitul factorilor nationali care îsi desfasoara activitatea în strainatate este superior venitului factorilor straini care îsi desfasoara activitatea în teritoriul national atunci PNB este mai mare decât PIB. Daca o persoana a unei tari este angajata de o firma a aceleiasi tari care-si desfasoara activitatea însa într-o alta tara. în timp ce produsele si serviciile ce-l compun exprimate în preturile pietei reflecta sintetic oferta nationala. Astfel. spre deosebire de PIB care exprima venitul total obtinut în interiorul economiei atât de agentii nationali cât si straini.datorita continutului PIB care cuprinde doar bunurile si serviciile produse în interiorul tarii. în tara sau strainatate. venitul obtinut de aceasta este inclus în PNB-ul tarii al carei cetatean este. în timp ce indicele de tip Paasche subestimeaza efectul preturilor asupra bunastarii. Faptul ca mai multi agenti economici obtin venituri în cadrul tarii careia îi apartin face ca marimea PIB sa fie relativ apropiata de cea a PNB. o ultima diferenta provine din structura celor doi indici. PNB în preturile pietei se calculeaza pornind de la PIB. iar deflatorul un indice de tip Paasche. 3. prin corectarea acestuia cu soldul valorii adaugate al agentilor nationali din strainatate si al agentilor straini din interiorul tarii (SVAB). în timp ce deflatorul comporta o structura variabila determinata de bunurile realizate în anul respectiv. În fine. indiferent de locul de desfasurare a activitatilor. PNB pp = PIBpp + SVABpp În functie de marimea acestui sold. exprimând venitul obtinut de agentii nationali chiar daca acestia actioneaza în exteriorul tarii. dar este inclus si în PIB-ul tarii pe teritoriul careia firma îsi desfasoara activitatea.

PNN = PNB – CCF Produsul national net se deosebeste de produsul national net prin valoarea neta a productiei finale realizate de agentii nationali în strainatate (se adauga) si cea a agentilor straini pe teritoriul tarii pentru care se calculeaza indicatorul (se scade). 3.4 Produsul national net si venitul national Produsul national net exprima valoarea neta de piata a bunurilor si serviciilor finale obtinute de agentii economici nationali în cursul unei perioade determinate.3 Produsul intern net Deoarece PIB include si consumul de capital fix (amortizarea). Produsul intern net (PIN) reprezinta valoarea neta de piata a bunurilor si seviciilor finale produse de agentii economici ce actioneaza în interiorul unei economii nationale. 3.Iindn+ SVAB – CCF 43 .se constata ca în analiza si deciziile de politica economica se foloseste tot mai mult marimea PIB. Produsul national net se poate determina pornind si de la PNB sau PIB: PNNpp = PNB pp .CCF = PNB pf + Iindn .CCF PNNpp = PIB pp + SVAB .CCF PNNpf = PIBpp . Acesta se calculeaza scazând din PIB consumul de capital fix: PIN = PIB – CCF Exprimarea PIN în preturile factorilor presupune diminuarea PIN în preturile pietei cu impozitele indirecte nete: PIN pf = PINpp – Iindn Calculul PIN se poate efectua pe baza acelorasi metode ca si cele de la determinarea PIB. el exprima valoarea productiei finale brute realizata în interiorul tarii de toti agentii economici. PNN poate fi mai mare. mai mic sau egal cu PIN. cu precizarea ca cel mai frecvent se apeleaza la metoda valorii adaugate si cea a veniturilor. În consecinta. în cursul unei perioade determinate de timp.

venitul personal (VPM) se obtine prin diminuarea venitului national cu veniturile cuvenite altor sectoare (Vcas) si adaugarea unei sume reprezentând veniturile menajelor provenite în urma redistribuirii (Vmr). Venitul national disponibil (VND) se obtine prin adaugarea la venitul national a soldului transferurilor cu strainatatea (STS): VND = VN + STS Destinatiile acestuia sunt: consumul privat si public. veniturile proprietarilor. La nivelul menajelor se poate determina venitul personal si venitul disponibil.Vcas + Vmr Veniturile cuvenite altor sectoare cas includ contributiile pentru asigurari sociale. Veniturile menajelor provenite în urma redistribuirii includ transferurile catre menaje care vor cuprinde ajutoarele de somaj. Venitul national este expresia veniturilor încasate de proprietarii factorilor de productie ca urmare a contributiei lor la crearea bunurilor si serviciilor. investitiile nete si economisirea. profiturile nedistribuite precum si impozitele pe veniturile firmelor. din venitul personal al menajelor a taxelor personale (pe venituri si proprietate) se obtine venitul disponibil al menajelor. 44 . alocatii pentru copii. El va include deci compensarea salariatilor. ajutoarele de boala. pensii si dobânzile platite populatiei. Calculat pentru acest sector. rente. Prin scaderea. profiturile corporatiilor si dobânzile nete. S-a precizat mai devreme ca analiza macroeconomica apeleaza si la alti indicatori precum venitul disponibil al economiei nationale si venitul personal.Produsul national net exprimat în preturile factorilor reprezinta venitul national. VPM = VN .

Începând cu Keynes. Multiplicatorul investitiilor surprinde efectul conjugat asupra activitatii economice a consumului si investitiilor. de cauza si efect a activitatii economice. Aceasta functie joaca un rol cheie în analiza macroeconomica. Consumul si economiile 2. Economiile (S) reprezinta partea de venit disponibil neconsumata în prezent si destinata a sustine consumul viitor. datorita impactului pe care acestea îl au asupra nivelului activitatii economice si efect pentru ca fiecare este determinat de numeroase variabile economice. Investitiile 3.1 Consumul si economiile Venitul disponibil realizat de agentii economici are ca prima destinatie consumul (C). analiza economica releva rolul esential al consumului (C) si investitiilor (I) în cadrul economiei. Raporturile dintre evolutia venitului disponibil si modificarile înregistrate de consumul si economisirea globala sunt evidentiate cu ajutorul conceptelor de înclinatie (propensiune) la consum si respectiv economisire: .CAPITOLUL 4. permitând lui Keynes sa-si formuleze propria teorie privind fluctuatiile economice. prin achizitionarea de bunuri si servicii. economii si investitii din perspectiva keynesista Echilibrul produsului intern brut 1. Atât consumul cât si investitiile apar în dubla ipostaza. La un nivel dat al venitului disponibil cu cât consumul este mai mare cu atât economiile sunt mai reduse si invers. Keynes privilegiaza rolul venitului în determinarea consumului. Consumul este orientat spre satisfacer ea în mod direct a nevoilor solvabile prezente. a dobânzii si a banilor”. CHELTUIELILE AGREGATE SI PRODUSUL INTERN BRUT Dupa ce veti studia acest capitol veti putea întelege: • • • • Functia de consum si functia de economisire Ce sunt investitiile si care sunt factorii care le determina Care sunt relatiile dintre venit. Cauza. El construieste o functie de consum global prin care stabileste o relatie la nivel macroeconomic între consum si venitul global disponibil. prin lucrarea sa fundamentala “Teoria generala a folosirii mâinii de lucru. Echilibrul produsului intern brut Economistii clasici si neoclasici au privilegiat în studiul lor productia de bunuri. Analiza efectuata în continuare corespunde perspectivei keynesiene. Spre deosebire de clasici pentru care cantitatea ceruta dintr-un bun era conditionata de pret. consum. 4. Ele depind deopotriva de consum si de venitul disponibil. Functia de consum si functia de economisire.

Pentru a demonstra acest lucru se pleaca de la ecuatia: V=C+S de unde împartind prin V se obtine: V C S = + V V V adica Acelasi rezultat este valabil si pentru înclinatiile marginale: Graficul 4.. Tabelul 4. pornind de la datele cuprinse în tabelul 4.înclinatia medie la consum reprezinta proportia din venitul disponibil cheltuita pentru consumul curent de bunuri si servicii. Se obtine prin raportarea consumului aditional la sporul venitului: .înclinatia marginala la economii surprinde sporul economisirii datorate cresterii venitului cu o unitate.1. consum si economii.înclinatia marginala la consum reprezinta proportia venitului suplimentar destinata consumului în cursul unei perioade date. În mod analog cu înclinatia marginala spre consum. înclinatia marginala spre economii se obtine raportând sporul economiilor la cresterea venitului disponibil: Suma înclinatiilor medii la consum si economisire este 1.1 a) si b) surprinde relatia functionala între venitul disponibil. Se calculeaza ca raport între consumul global si venitul global la un moment dat: .1 Calculul înclinatiilor spre consum si spre economisire 50 . la un moment dat: .înclinatia medie la economisire exprima ponderea economiilor în cadrul venitului disponibil si se calculeaza prin raportarea marimii absolute a economiilor la volumul venitului disponibil.

2 0. pentru ca ponderea sa sa scada pe masura ce venitul atinge cote mai înalte.8 1. În realitate.2 0.91 0.8 0.96 0. Economisirea este în acest caz nula.92 0. se constata ca la niveluri joase de venit consumul apare foarte ridicat.2 0.Perioada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 C +10 +18 +26 +34 +42 +50 +58 +66 +74 +82 +90 S -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 C S C S 1.06 0.8 0.8 0.1 .05 1 0.2 0. fapt confirmat de legea psihologica fundamentala a lui Keynes.1 1. reprezentând relatia dintre consum si venitul disponibil. dar nu cu o cantitate egala cu cresterea venitului".94 0. Înclinatia medie la consum si cea marginala sunt egale cu unitatea.90 -0.0.08 0. Într-o prima faza. acesta este cheltuit integral pentru consum (V = C).8 -0.05 0 0.10 0.1.8 0.3 -0.04 0.8 0.2 0.a) a fost trasata o linie la 45 0. Cresterea consumului este însa mai slaba comparativ cu cea a venitului. Fig. 4. Se spune ca în acest caz exista 51 .8 0.2 0.Cresterea de venit antreneaza cresterea atât a consumului cât si a economiilor. Aceasta linie la 450 reprezinta doar o dreapta de referinta si nu o functie de consum realista. consumul poate chiar excede venitul (la stânga punctului H).09 0.1 Functia de consum si functia de economisire În figura 4.8 0.8 0. 1 Conform acestei legi "oamenii tind sa-si sporeasca nivelul consumului pe masura ce venitul lor creste.8 0.8 0. rata consumului fiind superioara lui 1.2 0. astfel încât oricare ar fi nivelul venitului.3 1.2 0.2 0.2 Din analiza datelor si a graficelor prezentate se pot desprinde urmatoarele concluzii: .

ceea ce infirma conjectura lui Keynes ca rata consumului ar fi scazut la cresterea venitului.Pe baza concluziilor anterioare. în ciuda cresterilor de venit de-a lungul acestei perioade.Ca + sV Ulterior lui Keynes s-au facut numeroase demersuri pentru a se verifica valabilitatea functiei sale de consum. numit prag de economisire. Primele studii au demonstrat faptul ca ac easta functie de consum reflecta în general corect comportamentul consumatorilor. reprezentata pr in dreapta CC’.dezeconomisire. . consumul superior venitului disponibil fiind asigurat pe seama împrumuturilor sau prelevarilor din active anterior acumulate (retrageri de la banci. S. El a constatat ca. . În cazul de fata. În 1946. Aceasta este constanta atunci când functia este reprezentata printr-o dreapta. vazut drept primul determinant al consumului. functia de consum are forma C = 10 + 0. Panta functiei de consum este data chiar de înclinatia marginalî la consum. permitând agentilor economici sa economiseasca. Aceasta diferenta între consum si venitul disponibil reprezinta consumul autonom (Ca).(Ca + cV) = . Dincolo de acest punct consumul devine inferior venitului. Înclinatia 52 . pentru un consum autonom de 10 unitati monetare si o înclinatie marginala spre consum de 0.Ca + (1. Venitul disponibil era. Pentru un nivel al venitului de 100 unitati monetare. ca si functia de economisire sunt functii crescatoare de venit.8.Se observa ca economiile devin posibile doar dupa un un anumit nivel al venitului. .Functia de consum. cuprinsa între anii 1869 si 1938. În cazul de fata acest prag de economisire corespunde unui nivel al venitului de 50 unitati monetare. de asemenea.8. Ca = consumul autonom. incompresibil chiar si atunci când venitul este nul. dreapta CC’ este mai putin abrupta decât linia la 45 0. Totodata aceste studii au demonstrat ca menajele cu venit mai ridicat economiseau o parte proportional mai mare de venit si deci înclinatia medie spre consum scade pe masura ce venitul sporea. Cum cresterea consumului este mai slaba în raport cu cresterea venitului (înclinatia marginala spre consum este inferioara lui 1). De exemplu. Kuznets realizeaza un studiu privind evolutia consumului si a veniturilor reale disponibile ale familiilor în SUA pentru o perioada lunga.c) V S = .8 V. Pentru o economie în ansamblul sau venitul disponibil nu atinge niciodata nivelul zero. Din forma generala a functiei de consum se deduce ca înclinatia medie spre consum este superioara înclinatiei marginale: Cum a doua destinatie a venitului disponibil o reprezinta. Menajele cu venit mai ridicat consumau si economiseau mai mult ceea ce confirma faptul ca înclinatia marginala spre consum era superioara lui zero si inferioara unitatii. functia de economisire se poate deduce pornind de la functia de consum: V=C+S S=V -C S = V . economisirea. iar c = înclinatia marginala la consum ( c = ∆ C / ∆ V) Aceasta functie permite a calcula nivelul consumului corespunzator oricarui nivel al venitului. rata consumului era stabila. panta functiei de consum este 0. se poate construi o functie de consum având urmatoarea forma: C = Ca + c V unde. vânzari de active fizice sau financiare). consumul devine 90 unitati monetare.

raportul W / V ramânând constant si deci si înclinatia medie la consum. α si β reprezinta înclinatiile marginale spre consum relativ la avutie si. Din aceasta perspectiva. atunci se poate construi o functie de consum de forma: C = (W +RV) / T Termenul din dreapta semnifica nivelul resurselor anuale ale consumatorului obtinut prin divizarea resurselor totale (averea initiala plus venitul obtinut pâna la pensionare) la numarul de ani pe care îi mai are de trait.3. permite mentinerea consumului chiar si atunci c când venitul se diminueaza (de regula. este reprezentata în figura 4. ceea ce implica faptul ca la venituri mari corespunde o înclinatie medie la consum joasa. Functa de consum depinde în consecinta de nivelul avutiei generale si de venitul national. functia de consum agregata este similara celei individuale cu singura deosebire ca W si V sunt privite de data aceasta la scara societatii. au prezentat fiecare o functie de consum menita sa rezolve contradictia dintre cele doua functii. dat fiind nivelul venitului.marginala spre consum.2). cu venit mai ridi at. Aceasta functie este asemanatoare celei sugerata de Keynes.2. iar avutia sa este W si venitul câstigat V. averea individului nu variaza proportional cu venitul. functia de consum era liniara de tipul C = cV. inferioara unitatii era aproximativ constanta si egala cu înclinatia medie. Se considera ca individul doreste sa-si mentina în general nivelul de consum de la un an la altul. Înclinatia medie la consum este: C / V = α (W / V) + β Pe termen scurt. Daca se noteaza 1/ T cu α si R/ T cu β. Functia de consum data de modelul ciclului vietii. Daca se considera ca individul se asteapta sa mai traiasca T ani si sa se pensioneze peste R ani. paralel. Pe termen lung însa. averea si venitul cresc simultan si proportional. respectiv venit. În consecinta. a functiei de consum. Pornind de aici s-au încercat diverse explicatii pentru a se demonstra compatibilitatea celor doua functii. Functia de consum pe termen scurt si pe termen lung În anii ′50 Franco Modigliani si Milton Friedman. atunci functia de consum devine: C = α W + βV În conditiile unui comportament identic al indivizilor în cadrul societatii. Economisirea realizata în perioada activa a vietii. Fig. Primul dintre ei porneste de la constatarea lui Fisher si anume ca venitul obtinut de-a lungul vietii influenteaza nivelul consumului. 4. se pot identifica doua functii de consum. odata cu debutul pensionarii). una pe termen scurt si o alta pe termen lung. Cresterea avutiei determina deplasarea în sus. împiedicând reducerea înclinatiei medii la consum odata cu cresterea venitului. aflate în opozitie evidenta (figura 4. 53 .

o evolutie aleatorie. venitul permanent nu tine seama de fluctuatiile pe termen scurt. consumul permanent si consumul tranzitoriu: C = Cp + C t Se considera ca venitul permanent este cel care determina nivelul consumului. fiind asteptat sa se mentina în viitor. Toate aceste modele ale functiei de consum evidentiaza faptul ca venitul perioadei nu poate fi considerat singurul determinant al consumului. Functia de consum bazata pe ipotezele ciclului vietii Milton Friedman explica în schimb comportamentul consumatorului cu ajutorul ipotezelor venitului permanent. dupa Friedman. Functia de consum este în consecinta data de venitul permanent. Venitul are. Implicatiile unei astfel de concluzii vizeaza pertinenta politicilor de relansare prin 54 . în schimb. Se mai poate aminti cu titlu ilustrativ. Înclinatia medie la consum este: C / V = α V p / V. Venitul tranzitoriu are. teoria lui J. în cazul unui fermier factorii climatici pot asigura un venit tranzitoriu mai ridicat sau mai scazut.Fig. si invers în caz contrar. variatia în venit este data de componenta permanenta. Cele doua modele prezentate aici nu sunt însa singurele orientate spre concilierea celor doua functii de consum. tot temporar. reprezentând deci raportul dintre venitul permanent si venitul curent. fiind improbabila existenta sa în viitor. un nivel de instruire ridicat asigura un venit permanent ridicat. Astfel. ceea ce determina constanta înclinatiei medii spre consum. consumul fiind proportional cu acesta: C = α Vp unde α este o constanta. doua componente si anume venitul permanent si venitul tranzitoriu: V = Vp + Vt Prima componenta. în timp ce. Duesenberry. Daca venitul curent excede temporar venitul permanent. Frie dman apreciaza ca anilor cu venit ridicat le corespund înclinatii medii joase. De exemplu. ipoteza lui Keynes este simultan precizata si criticata. Pe termen lung însa. înclinatia medie spre consum va scadea. 4. Consumul ca si venitul prezinta doua componente.3. Considerând ca fluctuatiile anuale ale venitului sunt dominate de venitul tranzitoriu. Fiecare din aceste doua componente are o serie de factori determinanti.

Spre deosebire de bunurile de consum. dat fiind evolutia destul de incerta a unor variabile economice. Ele pot confirma sau infirma asteptarile întreprinzatorului. Efectul acestor politici este doar mai slab decât cel asteptat. A prevedea randamentul investitiilor în viitor se dovedeste în fapt o operatie extrem de dificila. care permit înlocuirea echipamentelor uzate si mentinerea stocului de capital fix. având aceiasi semnificatie cu cel de rata a randamentului în raport cu costul. de menaje (cu exceptia întreprinderilor individuale) pentru investitiile în locuinte sau administratii pentru achizitionarea echipamentelor colective. M. Investitiile corespunzatoare primelor doua situatii sunt investitii private. pe baza formulei urmatoare: 1 Conceptul de eficienta marginala a capitalului a fost introdus de J. Acestea asigura sporirea capacitatii productive. se i poate determina eficienta marginala a capitalului 1 notata cu e. Eficienta marginala a capitalului Orice investitie genereaza în mod normal încasar i pentru o perioada mai lungî de timp. Formarea neta de capital se refera la investitiile nete în timp ce formarea bruta este egala cu cea neta la care se adauga marimea amortizarii. caz în care o parte din capital ramâne neutilizat. iar existenta sa pe piata devine amenintata.2 Investitiile În sens economic. Keynes. În functie de destinatia acestor bunuri se pot distinge urmatoarele categorii de investitii: . Costurile functionarii firmei cresc în consecinta.investitiile nete. în mod obisnuit. În acest context se înscriu: . adica în bunuri fizice de capital. . contribuind la crearea de noi b unuri indiferent daca acestea sunt de consum final sau tot de investitii. 55 .variatia stocurilor.starea economiei nationale si mondiale etc. în timp ce în ultimul caz sunt investitii publice. prin care se asigura sporirea capitalului fix.durata de utilizare a capitalului. Din acest motiv analiza urmatoare va avea în vedere doar investitiile reale. Decizia de investitie se produce într-un climat caracterizat prin incertitudine. cu atât mai improbabila cu cât investitia este mai costisitoare. Firma poate realiza o crestere de capital. în sfera investitiilor sunt incluse si investitiile financiare (achizitionarea de titluri de valoare). dar se poate confrunta cu o evolutie indezirabila a cererii de exemplu. . motiv pentru care întreprinzatorul îsi asuma în mod voluntar anumite riscuri. Asa cum se va vedea în continuare. 4. Pentru un agent economic întreprinzator confruntat cu un pret de achizitie al capitalului P si care anticipeaza o durata de utilizare de n ani si încasari viitoare V corespunzatoare fiecarui an. A. Desi. utilizat de I.investitii de înlocuire . acestea nu au ca rezultat sporirea capitalului si a avutiei societatii ci doar o schimbare a dreptului de proprietate. conform teoriei keynesiste. Fisher cu câtiva ani înaintea lui Keynes. . . În contabilitatea nationala se foloseste conceptul de formare bruta si formare neta de capital pentru a surprinde efectul anual de acumulare al bunurilor capital. bunurile capital nu satisfac în mod direct nevoile umane.evolutia preturilor factorilor de productie si a produselor. sporul de venit viitor este cu atât mai mare cu cât înclinatia medie la consum este mai ridicata. Eficienta politicilor de relansare keynesiste nu este însa respinsa. Decizia de investitii poate fi privita la nivel de întreprindere (societati si cvasisocietati nonfinanciare si întreprinderi individuale) pentru investitiile productive. investitiile reprezinta ansamblul cheltuielilor orientate spre achizitionarea bunurilor capital.multiplicatorul de cheltuiala.

O stare de optimism conduce la o eficienta marginala superioara a capitalului si la un nivel al investitiei superior celui initial. Modificarea ratei dobânzii într-un sens sau altul poate conduce în consecinta la renuntarea sau validarea unor proiecte de investitii. presupusa la acest nivel al analizei ca determinata exogen.5 Deplasarea functiei de investitie 56 . 4. aferenta investitiei în active financiare este superioara eficientei marginale a capitalului. atunci agentul economic va renunta la proiectul sau de achizitionare a bunurilor capital.4. eficienta marginala a capitalului excede rata dobânzii existenta pe piata. Fig. la aceeasi rata a dobânzii avem I 2 < I 0. atunci exista argumente în favoarea proiectului de investitie. Daca pesimismul domina starea de spirit a întreprinzatorilor.4 Functia de investitie Acelasi nivel al ratei dobânzii poate corespunde unor niveluri diferite ale investitiei. Fig. Daca rata dobânzii. I1 > I 0. Functia de investitie se poate deplasa spre stânga sau spre dreapta dupa cum întreprinzatorii se dovedesc mai pesimisti sau mai optimisti cu privire la evolutia vânzarilor si a profiturilor.Realizarea investitiei va depinde nu doar de eficienta marginala a capitalului ci si de rata nominala a dobânzii. Daca în schimb. Se deduce de aici existenta unei relatii inverse între investitie si rata dobânzii (i): Grafic functia de investitie este prezentata în figura 4.5. Agentii economici dispunând de o suma data de bani au ca alternativa la efectuarea investitiei în active reale. 4. respectiv achizitionarea titlurilor de valoare. investirea în active financiare. asa cum se observa în figura 4.

În mod normal. La limita. Aceste venituri în functie de factorii de productie iau forma de salarii.Nivelul investitiilor este de asemenea influentat de ritmul introducerii progresului tehnic. afectate în permanenta de o cheltuiala diminuata a agentilor economici. si deci venituri. orientând fluxurile de capitaluri catre acele sectoare care asigura cresterea economica. partajat la rându-i în consum si economii. mai mari în aceeasi masura pentru alti agenti economici. Notiunea de multiplicator al investitiilor arata ca o cheltuiala suplimentara determina o crestere a venitului national. iar cea spre economii 1/4. amploarea acestor unde succesive tinde catre zero. Politica de investitii poate fi indirecta în ceea ce priveste investitiile private si directa relativ la investitiile efectuate de administratiile publice. Aceasta investitie suplimentara conduce la încasari. Procesul continua în unde succesive. cresterile de venit fiind însa din ce în ce mai mici.4 0 ∆V t 1000 750 562. El a fost fundamentat de Kahn în 1931 si reluat ulterior de Keynes în Teoria generala. asa cum se poate observa în tabelul 4. atunci înseamna ca suplimentul de consum va fi 750 unitati monetare. Masurile de politica economica reclamate de activitatea investitionala pot avea fie un caracter conjunctural. În consecinta.2. Multiplicatorul de investitii Cresterea investitiilor stimuleaza cererea si activitatea economica. politica fiscala (deduceri fiscale) sau politica bugetara (subventionarea anumitor proiecte investitionale). profituri. investitia initiala de 1000 unitati monetare va genera o cheltuiala suplimentara în prima instanta de 750 unitati monetare si deci acelasi nivel de venituri suplimentare pentru alti agenti economici. Daca presupunem ca înclinatia marginala spre consum este 3/4.2. preantâmpinând scaderea ritmului investitiilor si fluctuatii majore în activitatea economica. crestere superioara cheltuielii initiale. ameliorarea metodelor de productie si îmbunatatirea calitatii produselor constituie un impuls pentru cresterea investitiilor.5 421. În rândul politicilor economice cu efect asupra investitiilor amintim politica monetara (prin rata dobânzii). Proportia în care acest venit suplimentar se împarte în consum (C) si economii (S) depinde de marimea înclinatiei marginale spre consum si respectiv spre economii.9 316. multiplicatorul investitiilor este superior lui 1. iar cel de economii 250 unitati monetare. Explicarea principiului de multiplicare are drept premiza faptul ca ceea ce pentru un agent economic reprezinta cheltuiala pentru un altul înseamna venit.9 316. Un alt factor al investitiilor îl repr ezinta politicile economice . dobânzi sau rente. Acest efect este relevat de conceptul de multiplicator al investitiilor. Multiplicatorul de investitie în cazul unei investitii suplimentare unice Perioada 1 2 3 4 5 ∞ ∆It 1000 0 0 0 0 0 ∆C t 0 750 562.4 0 57 . fie un caracter structural. Toate acestea determina deplasarea curbei cererii de investitii.5 421. B. Pe aceasta baza sporeste capacitatea de productie si oferta de bunuri si servicii. Presupunem ca investitia efectuata într -o ramura oarecare sporeste cu 1000 unitati monetare (∆I = 1000). Tabelul 4. Aparitia unor tehnologii moderne. ∆V =k ∆ I unde k reprezinta coeficientul de multiplicare.

. Pentru ca efectul de multiplicare sa se realizeze se impune asigurarea anumitor conditii în economie printre care existenta unor capacitati de productie nefolosite si. C. o investitie suplimentara de 1000 unitati monetare va conduce la o crestere de productie si de activitate de 4000 unitati monetare (4 x 1000). . iar în conditiile mentinerii raportului capital fix-productie.= = 1000 (1 + 0. În continuare. n Presupunem existenta unui raport determinat între nivelul capitalului fix (Kf) si cel al productiei (Q).752 x 1000) + (0.) = = ∆I (1 + c + c2 + . în prima perioada. cu cât înclinatia marginala spre consum este mai joasa.Daca însumam datele din ultima coloana obtinem venitul suplimentar generat de investitia suplimentara initiala de 1000 unitati monetare. Daca aceasta crestere se estimeaza a fi doar pe termen scurt. Variatia venitului apare astfel functie directa de suplimentul de investitie injectat în sistem. mai general. în practica nu orice crestere a cererii de bunuri determina cresterea imediata a investitiilor.75 + 0. Desigur. firmele decid sa-si sporeasca 58 . cu singura deosebire ca la limita s-ar fi ajuns la o plafonare a cresterii venitului.= = 1000 + (0. În cazul de fata.. multiplicatorul investitiilor este mai mare si deci efectul investitiilor asupra venitului va fi mai important. Altfel spus. aceasta se aplica tuturor categoriilor de investitii.75 3 x 1000) + . Principiul acceleratorului Principiul acceleratorului evidentiaza relatia existenta între modificarea cererii de bunuri de consum si cea a investitiilor.75 3 + . sporul de investitii se determina prin aplicarea coeficientului capitalului la sporul cererii bunurilor de consum: ∆I =β ∆QC Nivelul si dinamica investitiilor apar deci determinate de nivelul si dinamica cantitatii de bunuri. Acesta este egal cu suma seriei infinite: Σ∆V = 1000 + 750 + 562. cu atât multiplicatorul este mai redus. Expresia de mai sus reprezinta o progresie geometrica care restrânsa urmatoare: conduce la ecuatia Prin urmare. fara a fi urmata de un proces similar în perioadele urmatoare.. Si invers.. multiplicatorul investitiilor este 4. vom considera i fluenta modificarii cererii de bunuri asupra investitiei de capital fix. .752 + 0.75 x 1000) + (0.. s-a considerat o inves titie suplimentara efectuata o singura data. + cn). În exemplul de mai sus. altfel spus coeficientul capitalului: Kf / Q = β cu β > 1 Cresterea cerer ii de bunuri determina cresterea productiei. multiplicatorul investitiilor k este : Se observa ca pentru un nivel mai ridicat al înclinatiei marginale spre consum si un nivel mai scazut al înclinatiei marginale spre economisire.. În general. s-ar fi obtinut acelasi rezultat. În cazul unei investitii repetate în timp.5 + . subutilizarea unor factori de productie. iar înclinatia marginala spre economisire mai mare.

Presupunem valoarea echipamentelor de 1000 unitati monetare iar productia realizata cu ajutorul lor de 250 unitati monetare. agenti straini) consumul planificat. care le determina volumul cheltuielilor pentru achizitionarea bunurilor si serviciilor. PIB constituie o masura pentru outputul intern si este 59 . Principiul acceleratorului poate fi privit si în sensul scaderii cererii de bunuri nu doar al cresterii. indiferent de ceea ce agentii economici si-au planificat. Capitalul fix are o durata de utilizare de 10 ani. Cheltuiala agregata planificata nu coincide întotdeauna cu cheltuiala agregata actuala. 4. Astfel. Daca însa cererea evolueaza în sens contrar asteptarilor. firmele care estimeaza o cerere ridicata pentru produsele lor. Deci . 4. venitului si ocuparii folosim datele prezentate în tabelul 4. investitia totala va fi de 300 unitati monetare (100 investitie de înlocuire + 200 investitie neta).3.3. Pentru simplificarea prezentarii consideram în acest moment ca nu exista depreciere a capitalului iar venitul net din strainatate este zero.2 Echilibrul PIB într-o economie închisa si fara sector public Pentru evidentierea nivelului outputului. Agentii economici dispun de un nivel limitat al veniturilor disponibile. Modelul prezentat are denumirea de accelerator. De ex emplu. investitiile planificate. achizitiile guvernamentale planificate si exportul net planificat. venitului si ocuparii la nivel macroeconomic. Modificarea de 20% a cererii apare deci amplificata la nivelul investitiilor (30%). ceea ce reclama o investitie de înlocuire anuala de 100 unitati monetare Daca cererea de bunuri sporeste cu 20% deci de la 250 la 300 u unitati . Coeficientul capitalului este în consecinta 4. care sunt efectiv realizate. firmele nu vor reusi sa vânda întreaga productie si vor constitui stocuri din produsele nevândute. Sa ilustram principiul acceleratorului apelând la un exemplu concret.3 Echilibrul produsului intern brut Folosim în continuare notiunile de consum. cheltuieli guvernamentale si exporturi nete pentru a explica nivelurile de echilibru ale outputului. crescând timpul efectiv lucrat. cunoscut fiind faptul ca valoarea si durata lor de utilizare sunt în general mari. monetare atunci pentru a o satisface este nevoie de o crestere identica de capital fix (20%). în anumite conditii. Daca cresterea cererii se apreciaza a fi de durata. cheltuiala agregata planificata poate fi superioara sau inferioara celei actuale.3. De asemenea. cele efective cuprind aceleasi categorii de cheltuieli. Abaterea dintre cheltuiala agregata planificata si cea actuala se poate produce atât la nivel global cât si la nivelul componentelor individuale. Cheltuielile pe care agentii economici doresc si pot sa le efectueze în limita veniturilor proprii formeaza împreuna cheltuielile agregate planificate (AE). deoarece modificarea cererii apare amplificata la nivelul bunurilor investitionale. investitiile actuale ale firmelor depasesc investitiile planificate. iar economiile sunt rezultatul efortului menajelor. Tinând însa seama de investitia de înlocuire. guvern. atunci apare justificata decizia de achizitionare a echipamentelor. investitie.1 Cheltuielile agregate Pentru prezentarea echilibrului produsului intern brut trebuie mai întâi precizata distinctia dintre cheltuielile planificate (estimate sau intentionate) si cele actuale sau efective.productia altfel decât sporind capitalul fix: de exemplu. investitiile urmeaza dinamica cererii de bunuri de consum. În consecinta. Aceste cheltuieli planificate cuprind în functie de natura agentilor economici (menaje. nu exista sector guvernamental. Astfel. 4. firme. AE = C + I + G + E – X Spre deosebire de cheltuielile estimate. decid sa-si sporeasca investitiile si odata cu acestea si productia. capitalul fix trebuie sa ajunga la 1200 unitati monetare. În acest caz cererea de echipamente va scadea.

Acest output odata produs va genera suma totala tocmai suficienta pentru achizitionarea sa. nu exista nici un motiv pentru care producatorii sa fie tentati sa-si modifice volumul de activitate si deci PIB. conduce la cheltuieli agregate de 325 miliarde unitati monetare. masurat prin intermediul PIB.m. care împreuna cu o investitie planificata de de 20 miliarde unitati monetare.) (7) -25 -20 -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 Tendinta pentru ocupare. Tabelul 4. Pe baza datelor din tabel.) (8) Crestere Crestere Crestere Crestere Crestere Echilibru Descrestere Descrestere Descrestere Descrestere (milioane persoane) (1) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 (miliarde u. cheltuielile agregate sunt egale cu suma dintre consum si investitia bruta planificata. El corespunde egalitatii dintre cantitatea totala de bunuri produsa si cantitatea totala cumparata (C + I). care este egal cu cheltuielile agregate. De exemplu. PIB de echilibru este de 370 miliarde unitati monetare. economia genereaza o rata anuala de cheltuire peste nivelul suficient de achizitionare a productiei de 310 miliarde unitati monetare. unui niv el al outputului real de 310 miliarde unitati monetare îi corespunde un consum de 305 miliarde unitati monetare.) (5) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 (miliarde u. Daca producatorii anticipeaza obtinerea unor încasari mai mari atunci ei vor creste outputul realizat. În consecinta. Deoarece în sectorul afacerilor se produce mai putin decât achizitioneaza cumparatorii. La acest nivel nu exista nici supraproductie care ar genera stocuri de bunuri nevândute si reducerea viitoare a productiei si nici insuficienta productiei existente astfel încât sa merite extinderea acesteia. posibil de realizat în economie.3 Determinarea nivelurilor de echilibru ale ocuparii.) (6) 295 310 325 340 355 370 385 400 415 430 În coloana a doua a tabelului sunt prezentate nivelurile posibile ale outputului total. Celelalte niveluri de output real conduc catre situatii de dezechilibru.venit.egal cu venitul national si cu venitul disponibil.m. De exemplu. outputului si venitului într-o economie cu sector privat Niveluri posibile de ocupare Outputul real intern (venitul si PIB) (miliarde u. Nivelul de echilibru al outputului reprezinta acel nivel de output. Producatorii sunt dispusi a oferi fiecare din cele zece niveluri de output pe baza anticiparii obtinerii unor încasari identice în urma vânzarilor lor. În aceste conditii.m. Sectorul firmelor va ajusta acest dezechilibru dintre cheltuielile agregate si outputul real sporind productia. urmeaza un declin neintentionat al stocurilor în valoare de 15 miliarde unitati monetare. output si venituri (miliarde u. Aceasta înseamna ca venitul disponibil al menajelor este egal cu valoarea outputului total.m.) (2) 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450 Consumul (C) Economii (S) Investitie (I) Cheltuieli agregate (C+ I) Acumulari neintentionate de stocuri (miliarde u.) (4) -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 (miliarde u. Acesta este outputul total pe care economia este capabila sa-l sustina si la care productia si cheltuiala se afla în echilibru.m. Cheltuielile agregate sunt prezentate în coloana a sasea.m. sectorul productiv ar putea produce un output în valoare de 270 miliarde unitati monetare numai daca se anticipeaza încasari de 270 miliarde unitati monetare.) (3) 275 290 305 320 335 350 365 380 395 410 (miliarde u. Un nivel mai ridicat al outputului înseamna mai multe locuri de munc a si un nivel superior 60 . Functia cheltuielilor agregate indica sumele totale ce vor fi cheltuite pentru fiecare nivel posibil de output .m. Daca avem în vedere doar sectorul privat al economiei. Se observa ca exista doar un singur nivel al outputului real care asigura echilibrul cu volumul total al cheltuielilor.

în timp ce economiile cresc cu 5 miliarde unitati monetare. daca cheltuielile agregate exced outputul intern. În figura 4.3. Fig. O parte din productie nu se va vinde. o parte din venitul disponibil nu va fi cheltuita. precum si cheltuielile agregate. Pentru orice nivel de output superior lui 370 miliarde unitati monetare. Deci.M. C = 350 mld. 4. cheltuieli agregate inferioare outputului real determina r educerea productiei. Presupunem acum ca outputul real se situeaza peste nivelul de 370 miliarde unitati monetare. Abscisa (PIB) si ordonata (cheltuielile agregate) punctului de intersectie sunt 61 . În mod constant. în cazul datelor din tabel. situatia se va repeta cu singura deosebire ca nivelul acumularilor neintentionate de stocuri variaza. u. Se observa ca si cheltuiala agregata creste concomitent cu outputul si venitul. însa nu în aceeasi masura.m. cu 10 miliarde unitati monetare. este egala cu variabila masurata pe ordonata. care este functie crescatoare de venit. orice nivel al outputului real inferior nivelului de 370 miliarde unitati monetare determina aceeasi reactie din partea firmelor. cheltuielile agregate cresc cu 15 miliarde unitati monetare la fiecare 20 miliarde unitati monetare suplimentare de venit. În aceeasi figura este reprezentat consumul. În cazul problemei bazate pe datele din tabelul 4. firmele planifica sa investeasca o suma identica si anume egala cu 20 miliarde unitati monetare. u.de venit.6 Echilibrul cheltuieli agregate – output intern Cheltuiala privata (C + I = PIB) C+I Echilibru C Cheltuieli agregate I = 20 mld. 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450 Produsul intern real (PIB) Sa analizam aceeasi situatie însa în maniera grafica. în acest caz PIB. ci economisita.m. Keynes afirma. Nivelul de echilibru al PIB este nivelul corespunzator intersectiei dintre curba cheltuielilor agregate si linia la 450. d Între timp. asa cum de altfel legea psihologica fundamentala a lui J. astfel încât outputul se va îndrepta spre nivelul sau de echilibru. aceste cheltuieli vor determina cresterea outputului intern. iar firmele aflate în imposibilitatea de recuperare integrala a costurilor si obtinere a profitului deci reducerea productiei. îndreptându-se spre nivelul sau de echilibru. Pentru fiecare nivel al outputului. pentru un output real de 410 miliarde unitati monetare cheltuielile agregate reprezinta 400 miliarde unitati monetare. Productia se va reduce în fiecare caz.6 s-a trasat mai întâi linia la 450 ale carei puncte se caracterizeaza prin aceea ca variabila masurata pe abscisa. Astfel. Reducerea PIB real înseamna mai putine locuri de munca si un nivel mai redus de venit. însa deplasata spre în sus cu o valoare egala cu cea a investitiei. Curba cheltuielilor agregate este paralela curbei consumului. care este inferioara unitatii. De exemplu. Acest fapt se datoreaza înclinatiei marginale spre consum. Deci. Panta curbei cheltuielii agregate este aceeasi cu cea a curbei consumului. stocurile au crescut neintentionat. adica cheltuielile agregate (C + I).

importurile depasesc în valoare exporturile cu aceeasi marime (5 miliarde unitati monetare) indiferent de marimea PIB. ocuparii si outputului. Consumul este 350 miliarde unitati monetare. exista si fluxuri de bunuri si servicii provenind din strainatate. În cele ce urmeaza consideram o economie deschisa. valoarea exporturilor depasind. Pentru nivelul PIB de 410 miliarde unitati monetare. consumul si investitiile împreuna sunt de 325 miliarde unitati monetare. În primul caz. investitii brute si exporturile nete. economia doreste sa cheltuiasca în exces în raport cu ceea ce produce. Din acest motiv. Exporturile trebuie privite din acest motiv drept componenta a cheltuielilor agregate. Acest nivel de echilibru este de 370 miliarde unitati monetare. Exporturile nete pot fi.7 Exporturile nete Exporturile nete Exporturi nete pozitive +5 62 . dupa caz. venit si locuri de munca. cheltuielile agregate reprezinta suma dintre consum. Se observa pe graf ic ca într-o asemenea situatie punctele corespunzatoare cheltuielilor agregate se situeaza sub linia la 450. În cea de a doua situatie. În schimb.3 Schimburile internationale si echilibrul PIB Prezentarea anterioara s-a situat în ipoteza unei economii închise. orientându-se spre nivelul de echilibru de 370 miliarde unitati monetare. se impune ca din marimea cheltuielilor agregate sa fie deduse cheltuielile reprezentând bunurile importate. 4.3. Punctele aflate pe curba cheltuielilor agregate sunt situate deasupra liniei la 450. exporturile nete sunt reprezentate grafic printr-o dreapta paralela axei orizontale si situata deasupra acesteia (figura 4. Fig. în mod constant valoarea importurilor cu 5 miliarde unitati monetare pentru orice nivel posibil al PIB. consumul si investitiile brute însumeaza 400 miliarde unitati monetare. De exemplu. Stocurile de produse nevândute cresc la niveluri indezirabile determinând producatorii sa-si reduca volumul de activitate si sa se orienteze spre nivelul de 370 miliarde unitati monetare. adica importuri. pentru nivelurile posibile ale PIB mai mici de 370 miliarde unitati monetare. exporturile creaza output intern. 4. Mai întâi. în timp ce în al doilea caz. Stocurile se reduc.7). Desi bunurile si serviciile au ca destinatie exteriorul. Este evident ca nici un nivel al PIB situat deasupra punctului de echilibru nu este sustenabil deoarece suma dintre consum si investitiile brute este inferioara PIB.egale. iar producatorii sunt incitati sa sporeasca productia. prin luarea în calcul a exporturilor si importurilor. Consideram în continuare doua situatii posibile pentru exporturile nete. În cazul unei economii deschise. În mod asemanator cu consumul si investitiile. Examinam în continuare efectelor exporturilor nete asupra venitului. Pentru a nu supraevalua valoarea productiei interne. Atât timp cât nu intervine vreo modificare la nivelul cheltuielilor agregate. venitului si crearea de noi locuri de munca. AE = C + I + E – X Pentru simplificarea analizei presupunem ca exporturile nete sunt independente de nivelul PIB. pentru un nivel al PIB de 310 miliarde unitati monetare. aflata în interactiune cu exteriorul. valoarea exporturilor excede pe cea a importurilor. Astfel. sa presupunem. importurile depasesc în valoare exporturile. iar investitia este 20 miliarde unitati monetare. nivelul PIB de 370 miliarde unitati monetare va fi mentinut pentru o perioada nelimitata. exporturile nete sunt pozitive. Din acest motiv exporturile nete apar tot sub forma unei drepte situata de data aceasta sub axa orizonatala. achizitiile efectuate de agentii economici din strainatate contribuie la cresterea productiei. pozitive sau negative.

Acest fapt produce o crestere mai ampla a PIB. În figura 4. cheltuielile agregate sunt acum mai mari cu 5 miliard e unitati monetare. Fig.3 si apoi calculând nivelul la care suma dintre consum.8 Exporturile nete si PIB de echilibru Cheltuiala privata C + I + En1 Cheltuieli agregate cu exporturi nete pozitive C+I C + I + En2 Cheltuieli agregate cu exporturi nete negative 350 370 390 410 Produsul intern real (PIB) Se constata ca exporturile nete pozitive cresc cheltuielile agregate la un nivel superior nivelului corespunzator unei economii închise. pentru fiecare nivel al PIB. În absenta sectorului extern. Curba cheltuielilor agregate reprezentând suma consumului si a investitiilor brute este identica cu cea din tabelul 4.8 ca nivelul de echilibru al PIB si venitului este superior nivelului de 370 miliarde unitati monetare. Astfel. Mai precis. Se observa pe graficul din figura 4. Includerea exportur ilor nete în cadrul cheltuielilor agregate. 63 .3 si figura 4. Astfel. 4. Doar la acest nivel cheltuielile agregate sunt egale cu PIB. iar curba lor se intersecteaza cu linia la 450.8 sunt prezentate ambele curbe ale cheltuielilor agregate în functie de nivelul exporturilor nete. investitii si exporturi nete este egala cu marimea PIB. o crestere a cheltuielilor agregate cu 5 miliarde unitati monetare provoaca cresterea PIB cu 20 miliarde unitati monetare. nivelu l de echilibru al PIB este de 370 miliarde unitati monetare.350 -5 370 390 410 PIB real Exporturi nete negative Curba cheltuielilor agregate se poate situa la un nivel mai ridicat sau mai scazut dupa cum exporturile nete sunt fie pozitive fie negative. Se poate verifica acest nivel adaugând marimea exporturilor nete fiecarui nivel al cheltuielilor agregate în tabelul 4. Efectul de multiplicare este în acest caz de 4.6. deplaseaza curba anterioara a cheltuielilor agregate spre în sus si paralel cu o marime egala cu cea a exporturilor nete. intersectia dintre noua curba a cheltuielilor agregate si linia la 450 se produce pentru un nivel al PIB de 390 miliarde unitati monetare. venitului si ocuparii. Presupunem ca valoarea exporturilor excede valoarea importurilor.

m. venitului si ocuparii la nivel macroeconomic.4 Determinarea efectului cheltuielilor guvernamentale asupra PIB de echilibru Outputul real intern (venitul disponibil = PIB) (miliarde u. independenta de nivelul PIB. 4.) (5) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 (miliarde u. • cheltuielile guvernamentale nu se afla în relatie cu cheltuiala privata a economiei. PIB va scadea si. Cheltuielile guvernamentale si impozitele sunt pârghii la îndemâna guvernului prin care acesta poate promova stabilitatea economica.) (2) 275 290 305 320 335 350 365 380 395 410 (miliarde u.) (7) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Tabelul 4. În cazul de fata o reducere a cheltuielilor agregate cu 5 miliarde unitati monetare face ca PIB sa scada cu 20 m iliarde unitati monetare. pentru orice nivel al PIB.m. Dimensiunea cheltuielilor guvernamentale afecteaza nivelul PIB.) (4) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 (miliarde u. Coloanele 1.În schimb. PIB.4 Sectorul public si echilibrul PIB Consideram acum o alta componenta a cheltuielilor agregate si anume cheltuielile guvernamentale. Pentru a simplifica prezentarea influentei cheltuielilor guvernamentale asupra variabilelor mentionate precizam urmatoarele ipoteze: • investitiile si exporturilor nete sunt independente de nivelul PIB.3.) (8) 315 330 345 360 375 390 405 420 435 450 (miliarde u. sunt supuse direct controlului public. precum si impozitele. • impozitele totale colectate reprezinta o marime fixa.m.m. odata cu el.4 arata efectul cheltuielilor guvernamentale asupra PIB. Reducerea cheltuielilor agregate cu o anumita marime provoaca o reducere mai ampla a PIB.3. • impozitele nete guvernamentale.) (1) 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450 Consumul (C) Economii (S) Investitie (I) Exporturi Nete milia rde Exporturi Importuri (E) (M) (miliarde u.2.) (6) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Cheltuieli guvernamentale Cheltuieli agregate (C+ I + En + G) (miliarde u.m. Urmatoarele doua coloane cuprind date privind exporturile nete 64 . Ca urmare.) (3) -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 (miliarde u. Tabelul 4. exporturile nete negative genereaza efecte contrare. adica impozitele pe venituri mai putin “impozitele negative” (platile de transfer) provin integral din impozitele personale. Ele sunt determinate exogen si sunt constante indiferent de nivelul PIB.3 si 4 sunt identice cu cele din tabelul 4. Cheltuielile agregate sporesc fata de situatia anterioara cu marimea cheltuielilor guvernamentale: AE = C + I + G + E – X Presupunem ca guvernul decide sa cheltuiasca 20 miliarde unitati monetare pentru achizitionarea bunurilor si serviciilor. venitul si ocuparea.m. Desi venitul disponibil scade sub nivelul venitului personal cu marimea impozitelor pe venituri. modificarea lor nu afecteaza în nici un sens valoarea însumata a consumului si investitiilor. Spre deosebire de cheltuielile private.m. cheltuielile guvernamentale. • nivelul general al preturilor este constant. Venitul national si Venitul personal ramân constante.m.

nivelul de echilibru al PIB se va reduce cu 40 miliarde unitati monetare.9 Cheltuielile guvernamentale si PIB de echilibru Cheltuielile agregate (C+ I+En+G ) C + I + En + G C + I+ En C Cheltuieli guvernamentale 20 370 450 Produsul intern real (PIB) În figura 4. de exemplu. În absenta cheltuielilor guvernamentale PIB de echilibru era de 370 miliarde unitati monetare. Reducerea cheltuielilor guvernamentale face ca dreapta cheltuielilor agregate sa se deplaseze spre în jos. Prin includerea în cheltuielile agregate a cheltuielilor guvernamentale PIB de echilibru creste la 450 miliarde unitati monetare. Efectul reducerii cheltuielilor guvernamentale corespunde multiplicatorului mentionat anterior. Multiplicatorul de cheltuiala publica este în acest caz egal cu 4. asa cum de altfel se poate observa în coloana 8. Se poate usor demonstra ca daca cheltuielile guvernamentale se reduc. Cresterea impozitelor determina reducerea cheltuielilor agregate si mai departe a PIB. Se observa ca si cheltuielile guvernamentale au un efect multiplicator asupra PIB. Existenta sectorului public face ca dreapta cheltuielilor agregate sa se deplaseze spre în sus cu o marime egala cu cea a cheltuielilor guvernamentale. PIB creste cu 80 miliarde unitati monetare atingând nivelul de 550 miliarde unitati monetare.(pentru simplificarea prezentarii consideram valoarea exporturilor egala cu cea a importurilor) si cheltuielile guvernamentale. Astfel. provocând scaderea PIB. Prin adaugarea cheltuielilor guvernamentale la cheltuiala privata se obtine un nivel mai înalt al cheltuielilor agregate. 4. Fig. provoaca aceasta crestere mai ampla a PIB. provoaca o crestere a PIB de echilibru cu 80 miliarde unitati monetare (de la 370 la 450 miliarde unitati monetare). Cresterea cheltuielilor guvernamentale cu 20 miliarde unitati monetare. modificarea impozitelor influenteaza în sens contrar modificarea PIB. În general. Cresterea cheltuielilor guvernamentale. cresterea cheltuielilor guvernamentale cu 20 miliarde unitati monetare. Se observa ca intersectia dintre dreapta cheltuielilor agregate si linia la 450 se produce la un nivel superior al PIB comparativ cu cazul absentei cheltuielilor guvernamentale. reducerea impozitelor determina scaderea cheltuielilor agregate si a PIB. de la 20 miliarde unitati monetare la 10 miliarde unitati monetare. În schimb. determina cresterea cheltuielilor agregate si a PIB de echilibru.9 cheltuielile guvernamentale sunt reprezentate printr-o dreapta situata deasupra axei orizontale. întocmai ca si cresterea cheltuielii private. 65 . presupunând ca nu sunt finante prin cresterea impozitelor pe venituri.

Cererea agregata depinde de deciziile menajelor.1 Cererea agregata Cererea agregata priveste cererea pentru bunuri si servicii în totalitatea lor sau pentru outputul real. cererea de locuinte etc. firmelor. Cererea agregata 2. Componentele cererii agregate. cererea agregata se divide într-un numar redus de componente. ocuparii si somajului precum si nivelului general al preturilor. altele de catre guvern iar altele de catre strainatate. guvernului si strainatatii. Unele bunuri sunt cerute de catre menaje. cererea de bere. cunoscute din capitolul 3. Din acest motiv. Uneori. Pentru macroeconomie o clasificare de genul acesta nu este necesara. guvern si strainatate pentru achizitionarea de bunuri si servicii finale în conditiile nivelurilor date ale preturilor. firme. Varietatea bunurilor care sunt incluse în produsul national este imensa. ci cererea si oferta ansamblului de bunuri si servicii care alcatuiesc PIB real. 5. Oferta agregata 3. iar pentru nivelul general al preturilor putem apela la deflatorul PIB. În cazul de fata. Pentru masurarea cantitatii agregate de bunuri si servicii folosim PIB real (PIB evaluat în preturi constante). ci nivelul general al preturilor. un asemenea proces de dezagregare detaliata se dovedeste util. Ea poate fi divizata în numeroase componente. Restabilirea echilibrului macroeconomic presupune actiunea separata si conjugata asupra cererii si ofertei agregate. strict necesare analizei macroeconomice.CAPITOLUL 5. altele de catre producatori. Echilibrul macroeconomic Conceptele de cerere si oferta agregata sunt esentiale pentru întelegerea nivelului si fluctuatiilor rezultatelor macroeconomice. nu intereseaza cererea si oferta unui anumit bun. sunt: . furnizat de deflatorul PIB. Putem vorbi în acest sens de cererea de autoturisme. CEREREA AGREGATA SI OFERTA AGREGATA Dupa ce veti studia acest capitol veti putea întelege: • • • • • • Factorii care determina panta curbei cererii agregate Cauzele deplasarilor curbei cererii agregate Factorii care determina pantele curbelor ofertei agregate pe termen scurt si pe termen lung Cauzele deplasarilor curbei ofertei agregate Factorii care determina cantitatea agregata de bunuri si servicii produse si nivelul general al preturilor la care bunurile si serviciile sunt vândute Modul în care preturile. De asemenea. nu pretul unui bun sau serviciu individual prezinta importanta. Niciunul dintre agentii economici care alcatuiesc categoriile mentionate nu cere din toate bunurile si serviciile existente si nici nu au aceeasi pondere în cheltuielile totale efectuate în cursul unei perioade de timp. de exemplu computere). Cererea agregata reprezinta ansamblul cheltuielilor planificate de catre menaje. Notiunile de cerere si oferta sunt cunoscute din abordarea microeconomica. outputul real si somajul sunt afectate de cresterea cererii agregate 1.

situata dupa caz la stânga sau la dreapta celei initiale. Altfel spus. de la 2000 la 1000 unitati monetare. curba cererii agregate. Venitul national nominal nu ramâne în mod necesar constant odata ce apar schimbari în cererea agregata.). Investitiile (I). b) Curba cererii pietei pentru un bun dat este trasata considerându-se ca venitul consumatorilor este constant.0 0. Fig. O asemenea relatie ne conduce la curba cererii agregate (CA). a carei reprezentare grafica este data în figura 5. corelate cu nivelul general al preturilor. Legea cererii se confirma în ambele cazuri. a) Curba cererii pietei pentru un bun dat este construita pe ipoteza ca preturile celorla lte bunuri ramân constante si doar pretul bunului analizat se modifica.1. cresterea pretului antreneaza reducerea cantitatii cerute.5 1.1 Curba cererii agregate Nivelul general al preturilor 1. În cazul de fa cresterea nivelului general al preturilor de la 0.5 A CA 1000 2000 3000 4000 Produsul intern brut real (unitati monetare) B Curbele cererii agregate si cererii pietei Se observa ca forma curbei cererii agregate este asemanatoare curbei cererii întâlnite la nivelul unei piete. Exportul net (En). În acest capitol examinam mai întâi relatia dintre cheltuiala totala planificata pentru bunuri si servicii finale. Se stie ca o modificare a veniturilor consumatorilor conduce la o alta curba a cererii pietei pentru acel bun. cerute. determina modificarea fluxurilor financiare si reale la nivelul economiei. exprimate prin produsul intern brut real. politica fiscala si politic a monetara etc. Ca urmare. masurata în termeni reali – cererea agregata reala . ceteris paribus. Si totusi cele doua curbe se deosebesc fundamental cel putin prin doua aspecte.si nivelul general al preturilor. determinând conditiile de echilibru. reprezinta o lista de cantitati asociata unei liste de preturi. Curba cererii agregate evidentiaza cantitatile cerute de PIB real corespunzatoare fiecarui nivel al deflatorului PIB.- Consumul personal (C).5 la 1. Miscarea de-a lungul curbei cererii agregate corespunde situatiei în care preturile oricarui bun sau ale tuturor bunurilor si serviciilor se pot modifica. Consumul public (G). iar reducerea pretului conduce la sporirea cantitatii cerute. întocmai ca si curba cererii individuale. Ea reprezinta mai degraba un ansamblu de cantitati de bunuri si servicii care sunt dorite a fi achizitionate pentru fiecare nivel dat al preturilor si în circumstante date (venit al consumatorilor. Totodata. Curba cererii agregate nu este acelasi lucru cu volumul total de bunuri si servicii cumparate efectiv. Asemenea schimbari. atât curba cererii agregate cât si cea a cererii la nivelul unei piete date interactioneaza cu curbele corespunzatoare ale ofertei. Adica. 5. se produce concomitent si cresterea sau scaderea venitului national nominal.0 antreneaza reducerea cantitatii ta. 69 .

Consumul real este stimulat iar cererea agregata creste. O asemenea relatie exista si între cantitatea ceruta de PIB real si nivelul general al preturilor pe baza efectului de substitutie. Efectul de venit priveste consecintele modificarii nivelului preturilor asupra venitului. în parte.Relatia dintre nivelul general al preturilor si cheltuielile efectuate de ansamblul consumatorilor face ca panta curbei cererii agregate sa fie negativa. atunci când raportul dintre preturile pantofilor sport se modifica. Consumatorii vor achizitiona o cantitate mai mica de bunuri si servicii dupa cresterea preturilor comparativ cu perioada anterioara acestei cresteri. Exista în acest sens mai multe motive care explica panta negativa a curbei cererii agregate. cu prezenta fenomenului inflationist. Efectul de substitutie se refera la posib ila înlocuire a unui bun cu un altul. 70 . posibil. Cresterea nivelului preturilor reduce puterea de cumparare a venitului nominal. Un venit real mai mic face posibila achizitia unei cantitati mai reduse de bunuri si servicii. Efectul de substitutie intertemporal priveste modificarea cantitatii cerute de PIB real datorita modificarii pretului relativ dintre bunurile si serviciile prezente si cele viitoare. averea reala se reduce. celelate conditii ramânând neschimbate. Presupunem ca nivelul general al preturilor înregistreaza o crestere. De exem plu. se afla în conturi bancare cu o valoare nominala fixata. Cu cât nivelul general al preturilor este mai ridicat. si valoarea reala a disponibilitatilor banesti. Puterea de cumparare a unei unitati monetare creste si firesc si valoarea reala a disponibilitatilor monetare ale consumatorilor. date fiind celelalte conditii. ca urmare a modificarii preturilor lor relative. cel putin în parte. O crestere a nivelului general al preturilor poate fi sinonima. Daca acceptam existenta unei relatii între nivelul real al averii agentilor economici si achizitiile acestora. Câstigurile producatorilor si vânzatorilor de bunuri si servicii cresc în aceeasi proportie. Consumul. Daca. În mod similar. Exista în consecinta substituirea pant ofilor sport marca Reebok cu alte marci. se poate rationa la reducerea nivelului general al preturilor. cererea de pantofi sport marca Nike creste. sub forma de bani. În general. Puterea de cumparare a banilor scade si. Cresterea nivelului preturilor are impact si asupra valorii activelor reale si financiare de care dispun agentii economici si care constituie averea lor. În concluzie. Pe masura ce pretul unui bun scade relativ la preturile altor bunuri. oamenii vor realoca venitul lor substituind în favoarea bunului devenit relativ mai ieftin. Sa analizam în continuare efectul cresterii nivelului general al preturilor asupra fiecarei componente a cererii agregate. efectului de substitutie si. Analizam în continuare modul în care deciziile privind nivelurile reale ale acestor componente sunt afectate de schimbari în nivelul preturilor. cu atât mai probabil se va renunta a se cumpara în prezent si decide cumpararea de bunuri si servicii în viitor. În consecinta. Aceste câstiguri suplimentare se regasesc în veniturile menajelor prin intermediul platii factorilor si a profiturilor. adica efectul de avere. Si. O parte a averii lor. Înclinatia curbei cererii agre gate este determinata de fiecare componenta a sa. veniturile nominale ale consumatorilor cresc proportional cu cresterea nivelului general al preturilor. Se stie faptul ca panta negativa a curbei cererii unui poate fi atribuita. odata cu aceasta. astfel ca agentii economici se simt mai putin bogati decât înainte de cresterea preturilor si vor decide reducerea achizitiilor. de exemplu. atunci cantitatea ceruta se reduce în conditiile în care preturile altor pantofi sport nu se modifica. daca pretul unor pantofi sport marca Reebok creste. efectului de venit. Panta curbei cererii agregate Cererea agregata este functie descrescatoare în raport cu nivelul general al preturilor. bunurile si serviciile pot fi achizitionate în p erioada urmatoare pentru mai putin decât pretul acelorasi bunuri si servicii în prezent la care se adauga dobânda câstigata prin amânarea achizitiilor. putem considera ca sporirea nivelului g eneral al preturilor determina reducerea cantitatii totale de bunuri si servicii. consumul real variaza în sens invers modificarii nivelului general al preturilor. Surprindem în continuare unul dintre aceste motive si anume efectul de substitutie intertemporal. La un nivel mai ridicat al preturilor. consumatorii nu sunt protejati complet de efectele inflatiei. se poate accepta ca merita asteptat. Modificarea cantitatii cerute la o variatie a pretului unui bun este usor de înteles. cel putin în parte.

ci si cererea agregata a altor tari. Cresterea nivelului preturilor conduce la cresterea cererii de moneda. investitiilor. cheltuielilor guvernamentale si exportului net indica faptul ca fiecare componenta a cererii agregate reale se modifica în sens opus modificarii nivelului preturilor. a bunurilor achizitionate de guvern si a exporturilor va face ca veniturile reale ale menajelor sa scada si ele. În aceste conditii. În raport cu modificarea nivelului general al preturilor. O analiza completa a efectelor modificarii nivelului general al preturilor asupra exporturilor nete presupune însa luarea în calcul a schimbarilor produse în ratele de schimb. Cunoasterea elasticitatii cererii agregate reprezinta de asemenea un aspect important al analizei macroeconomice. cresterea preturilor reduce cantitatea de armament achizitionata. Cheltuielile de consum în termeni reali scad odata cu cresterea preturilor prin efectul generat de interactiunea dintre componentele cererii agregate. cel putin pe termen scurt. în timp ce bunurile si serviciile provenind din tara Y devin relativ mai ieftine pentru cumparatorii din tara X. Daca cursul de schimb între monedele celor doua tari ramâne neschimbat. În consecinta. Aceasta înseamna ca la o modificare procentuala data a nivelului preturilor. componenta a cererii agregate. Efectul schimbarilor în nivelul general al preturilor nu este acelasi pentru orice element al cheltuielilor bugetare. În conditiile unei oferte de moneda constante se ajunge la un nivel mai ridicat al ratelor dobânzilor. a cheltuielilor guvernamentale si a exporturilor nete vor afecta veniturile reale ale menajelor. Preturile bunurilor si serviciilor înregistreaza ritmuri diferite de crestere de la o tara la alta. cumpararile de bunuri si servicii ale menajelor vor scadea. În plus. achizitiile guvernamentale. Exporturile nete. De exemplu. reducerea nivelului general al preturilor creste investitiile reale planificate. Din acest motiv. O crestere a nivelului preturilor care reduce cererea reala de bunuri achizitionate în scopul investitiei. presupunem a cum ca cererea agregata este relativ inelastica. guvernul ar putea decide cresterea bugetului alocat unor asemenea activitati în perioada urmatoare. În schimb. Investitia reala este de asemenea afectata de modi icarile nivelului general al f preturilor. exporturile nete ale tarii X. Ca urmare.Investitia. cumparatorii din tara X se orienteaza spre achizitia în mai mare masura a bunurilor si serviciilor din import decât spre achizitionarea bunurilor din productia interna. În concluzie. În schimb. modificarea valorii reale a unei componente a cererii agregate afecteaza si celelalte componente. Consideram ca nivelul preturilor creste în tara X iar în tara Y ramâne constant. Putem asimila aceasta situatie unui efect de substitutie internationala. Pentru a evidentia relatia dintre exporturile nete si nivelul general al preturilor presupunem doua tari X si Y. 71 . daca dimensiunea elementelor bugetului este fixata în termeni nominali. modificarea nivelului general al preturilor într-o tara afecteaza nu numai cantitatea agregata ceruta din bunurile si serviciile proprii. însa pentru perioada în curs achizitiile în termeni reali se reduc. Cheltuielile guvernamentale. daca decizia guvernului este adoptata în termeni nominali. cheltuiala planificata reala se modifica într-o mai mica masura. orice crestere a pretului unei unitati de cantitate antreneaza cresterea cheltuielilor. Schimbarea nivelului general al preturilor determina în consecinta modificari în valorile reale ale fiecarei componente a cererii agregate. daca guvernul decide cumpararea de armament în termeni de cantitate. modificarile investitiei planificate. bunurile si serviciile exportate de tara X în tara Y devin mai scumpe. În conditiile unei rate de schimb constante. Aceasta înseamna ca bunurile fabricate în exterior pot fi achizitionate cu mai putin decât pretul acelorasi bunuri produse în interior. cresterea nivelului general al preturilor reduce investitiile planificate în termeni reali prin efectul asupra ratelor dobânzilor. curba cererii agregate are panta negativa. deoarece cu aceeasi suma de bani se poate cumpara mai putin. Ratele mai înalte ale dobânzilor cresc costul împrumutarii banilor si descurajeaza investitiile în capital real. Probabil. Datorita relatiilor economice externe existente între tari. De exemplu. scad în termeni reali pe masura ce nivelul preturilor creste. Elasticitatea cererii agregate Examinarea valorilor reale ale consumului. scad atunci când nivelul preturilor în aceasta tara creste.

În punctul A nivelul pretului este 0. Inflatia asteptata. Pe masura ce ne îndreptam spre punctul B. fie spre dreapta.5 iar cantitatea de produs national real ceruta este 2000 unitati monetare. cererea agregata nominala tinde sa creasca pe masura ce se produce o miscare spre în sus de-a lungul curbei cererii agregate relativ inelastice. Analizam în continuare doar trei dintre factorii care antreneaza deplasarea într-un sens sau altul a cererii agregate: anticipatiile. averea la nivelul economiei. rata cu care firmele îsi modifica stocul de capital e (determinata printre altele de ritmul schimbarilor tehnice si tehnologice si starea de spirit a întreprinzatorilor). o crestere a pretului este însotita de cresterea încasarilor. Acest efect se datoreaza faptului ca un anumit procent de crestere a pretului nu este însotit de o crestere a încasarii pe unitatea de cantitate suficient de mare pentru a compensa reducerea procentuala mai ampla a cantitatii vândute. deoarece cresterea pretului are un efect relativ mai slab asupra cantitatii vândute. Aceasta determina indivizii sa considere mai avantajoase achizitiile în prezent.1. venitul real si averea restului lumii. Cererea agregata nominala este astfel egala cu produsul dintre cererea agregata reala si nivelul preturilor. cererea guvernului (determinata de numeroase considerente politice si social ). Anticiparea unor venituri mai ridicate în viitor conduce deci la cresterea cererii agregate. Pe baza unui rationament similar putem arata ca elasticitatea cererii agregate determina modul cum cererea agregata nominala este afectata de modificarea nivelului mediu al preturilor. Daca însa consumatorii devin pesimisti privind veniturile lor în viitor. modificarile politicii guvernamentale si schimbarile din economia mondiala. Consideram o curba a cererii agregate de tipul celei din figura 5. În schimb. sursele deplasarilor celor doua curbe sunt diferite. Putem retine cu titlu de exemplu modificarile produse în populatia totala. veniturile viitoare si profiturile viitoar e anticipate. De exemplu. datorita de exemplu încetinirii cresterii economice. Ca urmare. Urmarea acestui fapt poate fi reducerea încasarilor producatorilor si chiar o recesiune economica. Ca urmare cererea agregata nominala devine în punctul B 1500 unitati monetare. tinând seama de diferentele în ipotezele care tin de clauza “ceteris paribus”.Se stie ca tipul elasticitatii cererii pentru un bun determina un anumit sens de miscare pentru încasarile obtinute prin vânzarea bunului în conditiile modificarii pretului. daca se anticipeaza o rata mai mica a inflatiei cererea agregata se reduce. va determina deplasarea curbei cererii agregate fie spre stânga. Trasarea curbei cererii agregate s-a realizat în conditiile în care anticipatiile erau presupuse constante. Ant icipatiile privind conditiile economice viitoare modifica deciziile agentilor economici în prezent si antreneaza deplasarea curbei cererii agregate. un anumit procent de crestere al preturilor va determina o reducere procentuala mai slaba a cererii agregate reale. Atunci când însa cererea unui bun este relativ inelastica. Deplasarile curbei cererii agregate Ca si în cazul curbei cererii unui bun. daca cererea pentru un bun este elastica în raport cu pretul. asa cum de altfel era de asteptat pentru o curba a cererii agregate inelastice. vor decide reducerea cheltuielilor pentru bunuri si servicii determinând concomitent scaderea cererii agregate. nivelul pretului creste de la 0.5 la 1. Aceasta curba este relativ inelastica de-a lungul segmentului cuprins între punctele A si B.5 iar cantitatea ceruta de produs intern scade de la 2000 unitati monetare la 1000 unitati monetare. 72 . Anticipari privind veniturile viitoare. Daca consumatorii devin mai optimisti privind viitorul lor atunci ei pot creste cheltuielile planificate pentru orice nivel dat al preturilor. Ca urmare cererea agregata creste. altele decât nivelul preturilor. încasarile vor scadea. planificând sa cheltuiasca mai mult acum pentru bunuri si servicii si sa pastreze o cantitate mai mica de moneda si alte active financiare. iar acesta din urma creste.5 · 2000 unitati monetare sau 1000 unitati monetare. Daca cererea agregata este inelastica. Cererea agregata nominala reprezinta cererea totala pentru ansamblul bunurilor si serviciilor finale exprimata în termenii preturilor curente. Cererea agregata nominala este mai mare în punctul B decât în punctul A. Anticipatiile. Anticiparea unei rate înalte a inflatiei în perioada urmatoare reduce valoarea reala asteptata a banilor si altoar active în viitor. Cererea agregata nominala corespunzatoare punctului A este 0. Totusi. Analizam trei dintre aceste aspecte si anume inflatia asteptata. o schimbare în conditiile pietei.

cresterea impozitelor pe salariu conduce la reducerea veniturilor disponibile ale consumatorilor si. Consideram ca o alta tara Y. Atunci când se figureaza o singura curba a cererii agregate se considera ca atât în politica fiscala cât si în cea monetara nu intervin schimbari. Daca în schimb producatorii anticipeaza reducerea viitoare a profiturilor ei reduc volumul investitiilor provocând scaderea cererii agregate.2 este prezentata situatia deplasarii spre dreapta a curbei cererii agregate determinata de o anumita evolutie în viitor a variabilelor economice prezentate. În figura 5. mai departe. când toate celelalte conditii ramân neschimbate. la scaderea cheltuielilor de consum. Cererea agregata se deplaseaza în aceste conditii spre stânga.5 1. Iar.Anticipari privind profiturile viitoare. Cresterea veniturilor reale ale consumatorilor din aceasta zona se concretizeaza în cresterea exporturilor României (dar si a altor tari) catre Uniunea Europeana si cresterea cererii agregate. Fig. 5.2 Deplasarea curbei cererii agregate Nivelul preturilor (anul de baza=1. înregistreaza o rata înalta de crestere economica. Cresterea cheltuielilor guvernamentale (pentru ameliorarea infrastructurii rutiere sau pentru construirea unor edificii cu caracter socio-cultural). Evenimentele produse în alte tari afecteaza cererea agregata dintr-o tara X. deplaseaza curba cererii agregate spre dreapta. Cererea agregata este afectata nu numai de politica fiscala. reducerea cheltuielilor pentru înarmare. Consumatorii tarii Y vor creste cheltuielile pentru bunuri si servicii atît indigene cît si de import. modificarea ritmului creatiei monetare afecteaza rata dobânzii si în consecinta cheltuielile menajelor pentru bunuri de folosinta îndelungata si ale firmelor pentru bunurile de capital. Anticiparea unor sanse reale de a obtine profituri mai ridicate în viitor determina decizia de crestere a investitiilor planificate pentru orice nivel al pretului si cresterea cererii agregate. cresterea ratei de impozitare a profiturilor reduce investitiile producatorilor. Decizia bancii centrale de a creste sau reduce cantitatea de moneda din economie este însotita de cresterea cererii de bunuri si servicii finale si deci de deplasarea spre dreapta sau spre stânga a cererii agregate. Modificari în politica guvernamentala. Nivelurile asteptate ale vânzarilor si profiturilor în viitor determina volumul investitiilor în prezent. Acelasi efect asupra cererii agregate genereaza cresterea platilor de transfer si implicarea mai ampla a statului în programele sociale. Un exemplu în acest sens îl constituie cresterea economica înregistrata la nivelul Uniunii Europene. Modificarile în politica fiscala afecteaza curba cresterii agregate. Totodata. astfel ca cererea agregata în cazul acestei tari se deplaseaza spre dreapta.0) 1. 73 . prin intermediul exporturilor nete. În mod similar. reduce cererea agregata.0 0.5 CA1 1000 2000 3000 CA2 4000 Produsul intern brut real (unitati monetare) Modificari în economia mondiala. În schimb. Achizitionarea unei noi tehnologii determina cresterea productivitatii muncii si veniturilor posesorilor factorilor de productie. partener major pentru tara X. în conditiile detensionarii contextului international. dar si de politica monetara. Cantitatea de bunuri importate din tara X creste.

însa preturile factorilor de productie (salarii. În mod similar cu cazul curbei cererii agregate. se va decide cumpararea autoturismului românesc. în conditiile aceluiasi pret în lei pentru autoturismul românesc. cu performante identice cu cele ale autoturismului produs în Germania. resurse naturale) si al bunurilor intermediare (energie.Un alt factor extern care afecteaza cererea agregata a tarii X consta în modificarea nivelului preturilor în tara Y. Termenul lung în macroec onomie corespunde unei perioade de timp suficient de lunga în care preturile tuturor factorilor de productie se ajusteaza în urma oricarei modificari. În schimb. asa cum s-a precizat. În schimb. preturile materiilor prime) ramân constante. Daca deprecierea leului în raport cu euro este mai mica de 25%. pietele muncii si pietele altor factori de productie. mai ales când c ratele de schimb nu se ajusteaza corespunzator. curba ofertei agregate presupune asemanari dar si deosebiri comparativ cu curba ofertei unui bun dat. Conceptul de oferta agregata priveste oferta tuturor bunurilor si serviciilor sau oferta outputului agregat sau produsul intern real. Daca rata inflatiei în România este de 25% iar pretul autoturismului românesc se modifica în aceeasi masura. Preturile relative ale bunurilor importate si exportate se modifi a. Cresterea pretului unui bun. exista ocupare deplina. Termenul scurt si termenul lung în macroeconomie Termenul scurt în macroeconomie se refer a la acea perioada de timp în care preturile bunurilor si serviciilor se modifica ca raspuns la modificarile produse în cerere si oferta. cumparatorul din România poate decide si de aceasta data achizitionarea autoturismului fabricat în Germania. cererea de autoturisme a cumparatorilor din România pentru produsele fabricate în strainatate este mai mare comparativ cu situatia initiala. cumparatorul din România va achizitiona produsul din exterior. În consecinta. în urma ajustarii salariilor pentru realizarea echilibrului dintre cantitatile de munca cerute si oferite. Curba ofertei agregate surprinde cantitatile de produs intern real disponibile pentru vânzare la niveluri diferite de pret. 5.2 Oferta agregata Oferta agregata reprezinta cantitatea totala de bunuri si servicii pe care producatorii doresc si pot sa o realizeze în functie de nivelul mediu al preturilor din economie. atunci. somajul se afla la rata sa naturala. Asemenea situatii posibile conduc în cazul ansamblului producatorilor la forme diferite ale curbei ofertei agregate. În mod echivalent. otel. Daca un autoturism produs în tara. Cantitatea agregata este rezultatul însumarii cantitatilor tuturor bunurilor si serviciilor finale realizate de producatorii interni. Nivelul preturilor bunurilor finale poate fi determinat. Toate variabilele care privesc evenimentele din economia mondiala sunt presupuse constante atunci când se traseaza curba cererii agregate. Pentru construirea curbei ofertei agregate trebuie acordata o atentie deosebita distinctiei dintre preturile bunurilor finale si cele ale factorilor de productie. cresterea importurilor determina reducerea cererii agregate în cazul României si cresterea cererii agregate în cazul Germaniei. capital. 74 . Sa ilustram aceasta situatie cu ajutorul unui exemplu. daca cursul de schimb devine 1 euro = 25000 lei.5 milioane lei. sporeste cantitatea oferita. În mod similar. astfel încât cantitatile agregate cerute si oferite sunt egale pe pietele bunurilor si serviciilor. poate fi achizitionat cu 182 milioane lei sau 6500 euro. astfel încât pretul în lei al autoturismului produs în Germania devine inferior pretului autoturismului fabricat în România. în termenii deflatorului PIB. hârtie) utilizate pentru producerea PIB. în conditiile în care costurile unitare de productie nu se modifica. Si într-un caz si în celalalt. cresterea pretului unui bun însotita de cresterea în aceeasi masura a costurilor determina mentinerea cantitatii oferite. care este o medie ponderata a preturilor bunurilor finale incluse în cadrul acestui indicator. în mod normal. un indice al preturilor inputurilor arata nivelul mediu al preturilor factorilor de productie de baza (munca. atunci pretul sau devine 227. Cererea agregata pentru tara X se deplaseaza într-un sens sau altul în functie de raportul dintre dinamica preturilor în cele doua tari. cel mai firesc. atunci. Presupunem ca un autoturism produs în Germania poate fi achizitionat cu 7000 euro sau cu 196 milioane lei (cursul de schimb fiind 1 euro = 28000 lei). În cazul termenului lung.

nu va exista nici un motiv pentru întreprinzatori de a produce mai mult sau mai putin dupa modificarea preturilor decât anterior. deoarece pe termen lung preturile inputurilor tind sa se modifice proportional cu preturile bunurilor finale. Daca prin confruntarea cererilor si ofertelor corespunzatoare acestor bunuri preturile cresc pe pietele unde ele sunt vândute ca bunuri finale. preturile vor creste si pe acele piete unde aceleasi bunuri constituie inputuri productive.0) OATL Nivelul preturilor (anul de baza=1. care vor reusi sa-si dubleze încasarile.5 2000 3000 4000 Produs intern brut real (unitati monetare) (a) Curba ofertei agregate pe termen lung 1000 1000 2000 3000 4000 Prod us intern brut real (unitati monetare) (b) Curba ofertei agregate pe termen scurt 75 . 1. curba ofertei agregate este verticala (figura 5. Astfel. În conditiile în care salariile nominale ramân constante. Multe bunuri precum petrolul.0 0.Curba ofertei agregate pe termen lung Cea mai importanta ipoteza pe care se bazeaza curba ofertei agregate se refera la ceea ce producatorii se asteapta sa se întâmple cu nivelul mediu al preturilor inputurilor atunci când nivelul mediu al preturilor bunurilor finale se modifica. Acei întreprinzatori care se împotrivesc cresterilor salariale se pot confrunta cu riscul unor greve de mai lunga sau mai scurta durata (cantitatea de munca oferita devine zero) dar si cu riscul pierderii celor mai calificati si mai mobili lucratori în favoarea altor întreprinzatori dispusi sa mentina câstigurile reale ale lucratorilor lor în conditii de inflatie. 2. gazele naturale sau alte forme de energie sunt atât bunuri finale cât si inputuri. 5.3 Curbele ofertei agregate Nivelul preturilor (anul de baza=1. Producatorii. Ea constituie în acelasi timp curba ofertei agregate pe termen lung (OATL). al al caror obiectiv îl reprezinta profitul.5 OATS 1. lucratorii vor solicita cresterea salariilor pentru a-si mentine nivelul de trai. reduce la jumatate salariile reale si cantitatea de bunuri si servicii achizitionate. Una dintre consecintele posibile este aceea ca ambele niveluri de preturi se modifica în aceeasi proportie. energia electrica. Fig. profiturile ramân neschimbate în termeni reali. cantitatea oferita de fiecare v întreprinzator este constanta.3a). De exemplu. cantitatea de output re oferita va ramâne constanta. salariile reale vor scadea în aceeasi masura în care preturile bunurilor finale au crescut. Acest tip de oferta agregata corespunde nivelului natural al outputului real. vor fi în masura sa raspunda unei asemenea solicitari. Exista doua motive ale unei asemenea posibilitati. dublarea preturilor bunurilor finale. Ce se va întâmpla în aceste conditii cu outputul total real ? Cel mai firesc. Putem concluziona ca daca exista presupunerea ca producatorii se asteapta ca preturile inputurilor sa fie flexibile în aceeasi masura cu preturile bunurilor finale.0) 1. Daca cresterile acestor preturi sunt strict proportionale. Atunci când nivelul mediu al preturilor bunurilor finale înregistreaza o crestere creste si costul vietii. decid cât de mult sa produca tinând seama atât de preturile obtinute pentru bunurile realizate cât si de preturile suportate pentru inputurile folosite. Producatorii. În aceste conditii. Si tot constanta va fi si cantitatea oferita de ansamblul întreprinzatorilor. Presupunem acum ca întreprinzatorii se asteapta ca preturile tuturor inputurilor sa creasca proportional ori de câte ori preturile bunurilor finale cresc. Oricât de ridicat ar fi ni elul preturilor.

Deplasarile curbei ofertei agregate pe termen scurt Deosebirile dintre nivelul preturilor bunurilor finale si ale inputurilor. preturile inputurilor nu se modifica decât dupa renegocierea contractelor. În consecinta. Doar dupa un anumit timp. dintre ajustarile pe termen lung si pe termen scurt constituie elemente necesare pentru a întelege deplasarile curbelor ofertei agregate. modificarea preturilor inputurilor va determina revizuirea cantitatii produse precum si a preturilor de vânzare. cu atât mai mare va fi cantitatea agregata de bunuri si servicii oferite precum si nivelul ocuparii. este adesea util a face urmatoarea ipoteza: atunci când preturile bunurilor finale se modifica. Exista însa suficiente motive pentru a considera ca o asemenea ajustare se produce în mod gradual. în conditiile unor preturi ale factorilor de productie nemodificate sau în curs de ajustare. masura în care se petrece ajustarea depinde de mai multe conditii si difera de la un input la altul. Daca întreprinzatorii se asteapta ca preturile inputurilor sa se ajusteze doar partial pe termen scurt. el va produce si vinde mai multe autoturisme. Preturile unor inputuri sunt fixate în baza unor contracte pe termen lung. o asemenea decizie nu se produce instantaneu. Curba ofertei agregate pozitiv înclinate este cunoscuta drept curba ofertei agregate pe termen scurt. pe de alta parte. sa zicem un an. Chiar daca ajustarea preturilor inputurilor este graduala pe termen scurt. De exemplu. Stocurile de capital circulant tind sa atenueze efectul asupra preturilor inputurilor. reducându-si stocurile de capital circulant. Cu cât mai mare va fi nivelul preturilor. preturile tuturor inputurilor sa ramâna constante si doar apoi vor decide modificarea simultana a preturilor acestora în acord cu modificarea anterioara a preturilor bunurilor finale. Ca urmare. Unele schimbari produse în cerere au efect limitat asupra preturilor inputurilor. În aceste conditii. pe de o parte si. Însa. Folosind modelul cererii si ofertei. achizitiona combustibil sau beneficia de servicii de transport pe baza unor întelegeri pe termen lung. conduce la o crestere a cantitatii de bunuri si servicii oferite si la o variatie a ocuparii si somajului. Acest gen de ajustare a preturilor inputurilor este evident o ipoteza comoda de lucru si o aproximare a unui proces de ajustare mult mai complex care se produce în lumea reala. De asemenea. si cu atât mai redus va fi somajul. Cunoasterea incompleta a efectelor modificarii conditiilor pietei. Contractele încheiate de sindicate cu patronatul privind negocierea salariilor la anumite intervale de timp constituie un exemplu în acest sens. producatorii pot decide cresterea preturilor bunurilor produse si/sau cresterea cantitatii oferite. Contractele pe termen lung. Consideram un producator de autoturisme care se confrunta la un moment dat cu o crestere a cererii pentru produsele sale. acest producator cons tata ca o crestere a cererii pentru bunul sau este parte a unei cresteri mai ample produse în cadrul cererii agregate. Pentru a-si creste productia firmele solicita prelungirea programului de lucru si/sau angajarea de forta de munca suplimentara. Alti factori afecteaza doar 76 . În aceste conditii chiar daca preturile bunurilor finale înregistreaza o crestere. determinat prin interactiunea cererii si ofertei la nivel national. Unii factori determina deplasarea concomitenta a curbei ofertei agregate pe termen scurt si curbei ofertei agregate pe termen lung. Schimbarea nivelului preturilor bunurilor finale.Curba ofertei agregate pe termen scurt Analiza anterioara a presupus o ajustare instantanee a preturilor inputurilor la modificarea preturilor bunurilor finale. poate fi apreciat ca având efect nesemnificativ asupra pretului fainii. curba ofertei agregate pe termen scurt are panta pozitiva (figura 5. acolo unde opereaza producatorul de pâine. Stocurile de capital circulant. ci dupa un anumit timp. ei vor sesiza oportunitatile de îmbunatatire a profiturilor când cererea pentru produsele lor creste. La un asemenea moment el dispune de o cantitate data de capital circulant necesara continuarii productiei. Într-o prima faza. unii întreprinzatori pot închiria cladiri. deoarece ea surprinde reactia producatorilor la modificarea circumstantelor de pe piata înainte ca preturile inputurilor sa se ajusteze complet. atunc i când întreprinzatorii se asteapta la o ajustare graduala a preturilor inputurilor. producatorii se asteapta ca pentru o anumita perioada de timp. o crestere a cererii de pâine produsa într-un spatiu geografic restrâns.3b). Cresterea generalizata a preturilor în economie va face ca acest producator sa fie nevoit sa plateasca însa mai mult pentru productia viitoare.

pietele bunurilor. La echilibru. iar preturile inputurilor au avut timp suficient pentru a se ajusta complet. cresterea salariilor si preturilor celorlalti factori de productie reduce oferta agregata pe termen scurt. nivelul mediu al preturilor bunurilor finale a crescut la 2. care trece prin punctul B. economia se poate misca în sus sau în jos de-a lungul curbei ofertei agregate pe termen scurt într-un orizont scurt de timp pentru care preturile inputurilor sunt asteptate sa ramâna neschimbate. 2. preturile inputurilor si preturile bunurilor finale sunt corela te în sensurile mentionate anterior. salariile trebuie sa fie suficient de ridicate pentru a incita lucratorii sa munceasca. Outputul real este egal cu nivelul sau natural. Asociem valoarea 1. În acest caz. În timp.0 pe termen scurt. date fiind preturile inputurilor. dat fiind costul vietii determinat de preturile bunurilor de consum. pe masura ce conditiile economice se modifica. care este de fapt o linie verticala corespunzatoare nivelului natural al outputului real. sau se poate misca în sus sau în jos de-a lungul curbei ofertei agregate pe termen lung într-un orizont lung de timp pentru care inputurile sunt asteptate sa se ajusteze proportional cu preturile bunurilor finale. Singurele influente asupra curbei ofertei agregate pe termen scurt care nu afecteaza curba ofertei agregate pe termen lung sunt exercitate de modificarea salariilor si preturilor altor factori de productie. Nivelul asteptat al preturilor inputurilor este tocmai cheia cla uzei “ceteris paribus” pe baza careia s-a construit curba ofertei pe termen scurt.0 atât nivelului mediu al preturilor inputurilor cât si nivelului mediu al preturilor bunurilor finale pentru acel an. economia se poate orienta catre un nou echilibru. În consecinta. permitându-si sa plateasca inputurile folosite. Presupunem ca dupa un anumit numar de ani. Din punctul A. Curba ofertei agregate pe termen scurt OATS1. Aceasta înseamna ca. Lucratorii vor obtine salarii nominale de doua ori mai mari decât anterior. preturile bunurilor finale trebuie sa fie situate la acele niveluri care permit obtinerea unor încasari suficiente pentru a acoperi costurile tuturor inputurilor si pentru a obtine profituri normale. arata cum firmele vor reactiona la schimbarile în cererea agregata. preturile inputurilor si preturile bunurilor finale vor fi iarasi într-o relatie de echilibru. Consideram ca economia se afla la un moment dat în echilibru pe termen lung.4.0. în echilibru. sa-si sporeasca calificarea si sa-si amelioreze astfel competentele profesionale. preturile inputurilor de munca trebuie sa fie corespunzatoare echilibrului dintre cererea si oferta pe piata muncii. La echilibru.0 al preturilor inputurilor. de asemenea. care este de asemenea egal cu nivelul de echilibru pe termen lung. Preturile factorilor de productie influenteaza curba ofertei agregate pe termen scurt prin efectul produs asupra costurilor. Analizam mai întâi deplasarile curbei ofertei agregate pe termen scurt. În anul de baza.curba ofertei agregate pe termen scurt si lasa nemodificata curba ofertei agregate pe termen lung. serviciilor si factorilor de productie sunt. ceea ce este tocmai suficient pentru a-si mentine nivelul de trai initial. Curba ofertei agregate pe termen scurt intersecteaza curba ofertei agregate pe termen lung în punctul corespunzator nivelului preturilor inputurilor asteptat sa domine pe termen scurt. se poate trasa o noua curba a ofertei agregate pe termen scurt. care trece prin punctul A. Punctul A este deci pe curba ofertei agregate pe termen lung. Pe baza analizei de mai sus putem concluziona: 1. OATS2. care de asemenea vor costa dublu. În graficul din figura 5. astfel încât sa ajunga la nivelul mediu de 2. Curba ofertei agregate pe termen scurt se deplaseaza spre în sus deoarece nivelul preturilor inputurilor la care firmele se asteapta atunci când ele îsi întocmesc planurile de productie pe termen scurt a crescut. preturile bunurilor finale si serviciilor pe care firmele le vând si preturile inputurilor pe care le realizeaza sunt corelate în urmatoarele moduri: 1. situatia în anul de baza este reprezentata prin punctul A.0. 77 . Firmele vor vinde productiile lor la un pret de doua ori mai mare. În aceasta situatie. Cu cât preturile factorilor de productie sunt mai ridicate cu atât mai mari vor fi costurile de productie iar cantitatile oferite vor fi mai reduse pentru fiecare nivel al preturilor. Aceasta ultima curba a ofertei agregate arata modul în care firmele reactioneaza la schimbarile în cererea agregata daca ele se asteapta ca preturile inputurilor sa ramâna la noul nivel de 2. dat fiind nivelul de 1. În cazul acestei noi situatii de echilibru. Atunci când economia este în echilibru pe termen lung la nivelul natural al outputului real. O astfel de situatie corespunde pe grafic punctu lui B.

5.0 OATL OATS2 Nivelul asteptat pretului inputului=2 OATS1 B A N Nivelul asteptat al pretului inputului=1. În aceste conditii PIB real nu se modifica deoarece nu mai exista nici un stimulent de schimbare a nivelului outputului real. chiar daca populatia ocupata ramâne constanta sau stocul de capital nu se modifica. descoperirea de noi resurse naturale. cresterea stocului de capital si dezvoltarea noilor tehnologii. 78 . Asa cum o întreprindere cu mai multi lucratori realizeaza o cantitate de bunuri mai mare tot asa o economie în care populatia ocupata sporeste obtine un nivel mai ridicat de PIB real. În timp. Pe baza modelului prezentat în acest capitol. Cele mai dezvoltate economii demonstreaza importanta crescânda a asimilarii si introducerii în productie a noilor tehnologii în cresterea productivitatii muncii si obtinerea unui standard ridicat al nivelului de trai.0 1.0 Nivelul natural al outputului real 1000 2000 3000 4000 Produs intern nominal (unitati monetare) Deplasarile curbei ofertei agregate pe termen lung Modificarea preturilor factorilor de productie nu afecteaza curba ofertei agregate pe termen lung. Stocul de capital. Curba ofertei agregate pe termen lung a fost construita presupunându-se ca “celelalte conditii ramân neschimbate”. Între cresterea fortei de munca si cresterea outputului exista o legatura directa. Tehnologia. Abordarea ulterioara a cresterii economice obliga însa la analiza pe baza modificarii curbei ofertei agregate pe termen lung. În acelasi sens actioneaza investitiile pentru formarea si instruirea fortei de munca. mai pot fi amintiti factorii naturali. Presupunem în continuare ca aceasta curba a ofertei pe termen lung ramâne nemodificata. modificarile structurale precum si introducerea unor noi stimulente precum cele fiscale.4 Deplasarea curbei ofertei agregate pe termen scurt Nivelul preturilor (anul de baza =1. acelasi tip de crestere poate fi reprezentat printr-o crestere a nivelului natural al outputului real si o deplasare spre dreapta a curbei ofertei agregate pe term en lung. Se stie ca o crestere pe termen lung conduce la o deplasare spre dreapta a curbei posibilitatilor de productie. În afara acestor factori. adica de nivelul outputului real care poate fi produs cu o tehnologie si resurse productive date atunci când somajul este la rata sa naturala. Fig. acceptând însa posibilitatea modificarii curbei ofertei agregate pe termen scurt.2.0 2. deci capitalul uman. Pozitionarea acesteia depinde de nivelul actual al outputului real. considerati esentiali în cresterea productiei la nivel macroeconomic. Îmbunatatirea tehnologiilor determina cresterea ofertei agregate. Forta de munca. O cantitate mai mare de capital si o forta de munca mai productiva determina o cantitate mai mare de output agregat. O modificare a nivelului asteptat al preturilor inputurilor va determina deplasarea spre în sus sau spre în jos a curbei ofertei agregate pe termen scurt catre un nou punct de intersectie cu curba ofertei agregate pe termen lung. Se stie ca oferta agregata pe termen lung se refera la cantitatile oferite de PIB real în conditiile în care salariile si preturile altor factori de productie s au modificat în aceeasi masura cu preturile bunurilor finale. economia îsi poate extinde productia sa potentiala prin cresterea fortei de munca.0) 3.

3.5).0) 4. Altfel spus. Intersectia dintre cererea agregata initiala si oferta agregata pe termen scurt si pe termen lung se produce în punctul E 0 (figura 5.0 2. 79 . 4. 2.0 OATL OATS1 E1 1. pe termen scurt cu curba ofertei agregate pe termen lung.5. permit desprinderea unor reguli de baza pentru analiza situatiilor corespunzatoare modelului cererii si ofertei agregate. Intersectia celor trei curbe în punctul E0 indica nivelul preturilor si produsul intern real care corespunde conditiilor de echilibru atât pe termen scurt cât si pe termen lung.0 E0 N 1000 2000 CA1 4000 Nivelul natural al outputului real CA2 Produsul intern brut real (unitati monetare) 3000 Efectele pe termen scurt ale cresterii cererii agregate Modificarea cererii agregate influenteaza PIB real si nivelul general al preturilor. Semnificatia intersectiei celor trei curbe consta în urmatoarele: 1. Intersectia dintre curba cererii agregate initiale (CA1) si curba ofertei agregate pe termen lung indica nivelul preturilor la care cheltuielile planificate reale sunt egale cu nivelul natural al outputului real al economiei. Pozitia pe ordonata a intersectiei curbelor ofertei pe termen scurt si pe termen lung indica nivelul asteptat al preturilor inputurilor. 5. Sa analizam mecanismul prin care aceste variabile macroeconomice sunt afectate. Economia poate fi în echilibru pe termen lung numai la punctul în care curba cererii agregate intersecteaza curba ofertei agregate pe termen lung. data fiind pozitia initiala a echilibrului pe termen lung.5 Echilibrul pe termen scurt si echilibrul pe termen lung Nivelul preturilor (anul de baza= 1.3 Echilibrul macroeconomic Modelul cererii si ofertei agregate permite efectuarea predictiilor privind modificarea PIB real si a nivelului preturilor. economia aflându-se în situatia de echilibru atât pe termen scurt cât si pe termen lung. Intersectia dintre curba ofertei agregate pe termen scurt si curba cererii agregate corespunde întotdeauna punctului de echilibru pe termen scurt al economiei. se impune combinarea cererii si ofertei agregate si determinarea pe aceasta baza a echilibrului macroeconomic. Acestea. Echilibrul macroeconomic corespunde situatiei în care cererea agregata este egala cu oferta agregata. Începem prin a considera reactia economiei la cresterea cererii agregate. Aceste patru caracteristici ale echilibrului pe termen scurt si pe termen lung sunt esentiale pentru a întelege modelul cererii si ofertei agregate. dat fiind nivelul asteptat al preturilor inputurilor utilizat în trasarea curbei ofertei agregate pe termen scurt. În acest sens. Preturile inputurilor si preturile bunurilor finale se afla într-o relatie de echilibru pe termen lung la intersectia dintre curba ofertei agregate. echilibrul macroeconomic se realizeaza atunci când cantitatea ceruta de PIB real este egala cu cantitatea oferita de PIB real. împreuna cu cunoasterea surselor deplasarilor fiecarei curbe. Intersectia dintre curba ofertei agregate pe termen scurt si curba cererii agregate indica nivelul preturilor bunurilor finale si produsul intern real pentru care oferta agregata este egala cu cererea agregata. Interactiunea dintre curba cererii agregate si curba ofertei agregate pe termen scurt si pe termen lung conduce la echilibrul macroeconomic pe termen scurt si echilibrul macroeconomic pe termen lung. Fig.0 3.

Preturile bunurilor finale au crescut totusi la nivelul de 2. Atunci când economia ajunge în punctul E1. care-i trasata în ipoteza anticiparii ca preturile inputurilor ramân la nivelul initial de 1.6.0 Nivelul natural al outputului real E0 CA1 N 1000 2000 3000 4000 Produsul national real (unitati monetare) Tranzitia catre un nou echilibru pe termen lung Punctul unde curbele OATS 1 si CA2 se intersecteaza reprezinta doar punctul de echilibru pe termen scurt al economiei. cu o rata a somajului inferioara nivelului sau natural.0 3. de la CA1 la CA 2. 5. poate deplasa curba cererii agregate. politica guvernamentala.0.0 OATS 2 Puncte tranzitorii ale echilibrului pe termen scurt E2 2. Fig. producatorii îsi modifica în mod corespunzator planurile de productie. Oricare ar fi cauza.0. Constatând ca bunurile realizate sunt vândute mai rapid decât sunt produse. cu efect cel putin asupra cheltuielilor publice. efectul imediat al cresterii cererii agregate reale va fi un declin neplanificat al stocurilor. Cheltuiala planificata reala înregistreaza o crestere.6 Ajustarea pe termen lung si pe termen scurt prin cererea agregata Nivelul preturilor (anul de baza 1.0 Echilibrul initial pe termen lung OATS 1 E1 CA2 1. unde OATS1 se intersecteaza cu CA2. acesti factori pot conduce la o noua curba a cererii agregate. PIB real este si el superior nivelului 80 . Asa cum s explicat anterior. Preturile asteptate ale inputurilor sunt înca la nivelul 1. De asemenea.0. sau ca investitiile planificate au sporit pe fondul unei stari de optimism evidente a întreprinzatorilor sau ca exporturile au crescut. ne putem imagina ca s-a produs o crestere a cheltuielilor de consum. Aceasta noua pozitie corespunde echilibrului pe termen scurt pentru economie care este valabil cât timp curbele cererii agregate si ofertei agregate pe termen scurt ramân în pozitiile aratate. corespunzator punctului E1. CA2. Economia se afla acum deasupra nivelului ocuparii depline. Motivul consta în faptul ca nivelul preturilor bunurilor finale nu este egal în acest punct cu nivelul asteptat al preturilor inputurilor. Individual sau împreuna.6). producatorii vor reactiona la cresterea cererii în parte prin cresterea outputului si în parte prin cresterea preturilor. În figura 5. În aceste conditii. aceste reactii sunt evidentiat e într-o miscare spre în sus si catre dreapta de-a lungul curbei ofertei agregate pe termen scurt OATS 1.0) = OATL E3 OATS 3 Echilibrul final pe termen lung 4. nu însa si punctul de echilibru pe termen lung. Cauzele cresterii cererii agregate sunt multiple. acela unde curba OATS1 se intersecteaza cu curba ofertei agregate pe termen lung. fapt ce va determina deplasarea spre dreapta a curbei cererii agregate. cheltuiala planificata si produsul national revin la echilibru iar reducerea stocurilor înceteaza. reactiile -a producatorilor pe termen scurt la modificarea cererii se bazeaza pe presupunerea ca preturile inputurilor nu se ajusteaza imediat la schimbarea cererii bunurilor finale. De exemplu.Presupunem ca la un moment dat economia se situeaza în punctul E0 (figura 5.

Grafic. PIB real revine la nivelul de termen lung iar ocuparea deplina este restabilita. În timp. Curba ofertei agregate pe termen scurt se depl seaza spre dreapta si. cu atât mai mare va fi puterea de cumparare a salariilor. Figura 5. iar firmele temându-se de reducerea personalului si productiei. Pe masura ce acest lucru se desfasoara. Ca urmare a acestor reactii. Dat fiind nivelul neschimbat al cererii agregate. alaturându-se cresterii preturilor bunurilor finale care a avut loc pe masura ce economia s-a mutat din punctul E0 în punctul E1. Totusi. În cazul de fata avem în vedere deplasarea ofertei agregate pe termen scurt de la OATS 1 la OATS 2. În 2 1 cadrul procesului de ajungere la punctul E2. iar somajul creste deasupra ratei sale naturale. O succesiune de pozitii intermediare viitoare pot fi observate pe masura ce curba ofertei agregate se deplaseaza spre în sus de-a lungul curbei cererii agregate. reducând PIB real si restaurând ocuparea deplina. care este acum de 2.0 si sunt într-o relatie consistenta unele cu celelalte. Presupunem ca dupa o anumita perioada. cresterea pretului bunurilor si serviciilor finale nu este însotita de modificarea salariilor si a preturilor altor factori de productie. consimt în timp la satisfacerea acestor revendicari. preturile inputurilor cresc la nivelul de 2. Atât preturile inputurilor cât si preturile outputurilor au atins nivelul de 4. Cât timp preturile bunurilor si serviciilor cresc iar salariile nu se modifica firmele cunosc o scadere în termeni reali a costurilor cu mâna de lucru. Când s-a ajuns în aceasta pozitie. preturile bunurilor finale au crescut iarasi. În schimb. Cu cât mai redus va fi nivelul preturilor.6 arata ce se întâmpla pe masura ce aceasta ajustare are loc. Noul nivel al preturilor inputurilor va deveni esential pentru asteptarile privind afacerile în anul urmator. În acest moment. iar rata somajului va reveni la nivelul ratei sale naturale. Economia este acum iarasi la echilibru atât pe termen scurt cât si pe termen lung. Preturile inputurilor vor continua deci sa se ajusteze gradual. lucratorii solicita salarii majorate. Am analizat pâna acum doar consecintele asupra PIB real si nivelului preturilor în urma cresterii cererii agregate. Nivelul costurilor relativ la preturi va fi identic cu cel initial. sa zicem un an. Punctul E3 este un punct de intersectie comun al celor trei curbe. Outputul real va reveni la nivelul sau natural (în conditiile unor costuri mai ridicate). Daca nu va mai exista nici o deplasare viitoare a cererii agregate. a treptat. ele s-ar putea confrunta cu pierderea celor mai buni angajati si s-ar vedea nevoite sa angajeze lucratori mai putin productivi. atingând nivelul de 2. preturile inputurilor tind sa creasca.0. 81 . OATS 2 intersecteaza acum curba ofertei agregate pe termen lung la noul nivel asteptat al preturilor inputurilor de 2. În caz contrar. Ele se afla iarasi în dezechilibru cu nivelul asteptat al preturilor inputurilor. preturile inputurilor se vor ajusta gradual la schimbarea produsa la nivelul preturilor bunurilor finale. curba ofertei agregate pe termen scurt va continua sa se deplaseze spre în sus. ca si punctul E . Procesul gradual prin care preturile asteptate ale inputurilor se ajusteaza dupa preturile bunurilor finale este încheiat. puterea de cumparare a salariilor se reduce. iar costurile firmelor cresc relativ la preturile outputului. Consideram ca s-a ajuns la curba ofertei agregate OATS3.corespunzator termenului lung. acolo unde OATS 2 se intersecteaza cu CA2. Oricând nivelul preturilor bunurilor finale este superior nivelului asteptat al preturilor inputurilor. Pe baza unui rationament similar se poate constata mai întâi. cum PIB real scade sub nivelul corespunzator termenului lung. curba cererii agregate ramâne la CA2. nu constituie un punct de echilibru pe termen lung. punctul E . Aceasta situatie nu se poate mentine pe termen nelimitat. intersectia cu curba cererii agregate CA2 este la punctul E3 care este de asemenea punctul unde CA2 intersecteaza curba ofertei agregate pe termen lung. cresterea nivelului asteptat al preturilor inputurilor este prezentata ca o deplasare spre în sus a curbei ofertei agregate. firmele vor reactiona la noul nivel asteptat mai ridicat al preturilor inputurilor prin cresterea preturilor lor si reducerea outputului.0. economia poate ramâne la punctul E3 pe termen nelimitat. economia se va muta de-a lungul curbei cererii agregate de la E1 la E2.0. Presupunând ca nici o alta schimbare în cheltuielile planificate nu mai are loc. generând noi pozitii de echilibru. O reducere însa a cererii agregate genereaza efecte opuse celor prezentate mai sus.7. În aceste circumstante.

care a publicat în 1937 o lucrare intitulata “Mr. Aparitia “Teoriei generale“ a marcat o ruptura în raport cu traditia. pe de o parte. Centrul de greutate s-a mutat dinspre analiza microeconomica spre analiza macroeconomica. M. O asemenea sarcina si a asumat-o J. iar. reducerea severa a volumului activitatii economice si gradului de utilizare a capacitatilor de productie. Or. analizam modul cum aceste piete sunt corelate si este asigurat echilibrul pe termen scurt al economiei. în special pentru economistii adepti în continuare a teoriei clasice. Piata bunurilor si curba IS 2. fie au fost primite cu ostilitate. Aceasta lucrare îl consacra drept fondator al macroeconomiei1.CAPITOLUL 6. prima parte a deceniului al treilea al secolului trecut s-a caracterizat prin dezechilibre economice si sociale de o amploare deosebita: cresterea extrema a somajului. Hicks. Frish în 1933. . 1 Termenul de macroeconomie a fost folosit pentru prima data de norvegianul R. Keynes and the classics: a suggested interpretation”. Î ntr-un asemenea context. Esenta punctului de vedere keynesista este ca. Daca oferta de bunuri este egala cu cererea de bunuri si daca oferta de moneda este egala cu cererea de moneda atunci cererea de munca poate fi mai mica decât oferta de munca. piata activelor financiare si monedei (piata monetara) si piata muncii. economia revenind în scurt timp la starea de echilibru. unde cei care cauta un loc de munca se întâlnesc cu cei care ofera locuri de munca. ideile keynesiste fie nu au fost întelese. Echilibrul pe termen scurt Marea Depresiune (1929 – 1933) a relevat limitele teorie neo-clasice. Începem prin a examina separat piata bunurilor si piata monetara. Keynes publica în 1936 “Teoria generala a folosirii mîinii de lucru si a banilor”. toate cele trei piete. În aceste conditii se impunea o interpretare accesibila a “Teoriei generale”. MODELUL IS-LM Dupa ce veti studia acest capitol veti putea întelege: • • • Relatia dintre PIB real si rata dobânzii care asigura echilibrul pietei bunurilor Relatia dintre PIB real si rata dobânzii care asigura echilibrul pietei monetare Echilibrul economiei pe termen scurt 1. Promotorii acestei teorii considerau ca o orice economie de piata dispune de capacitatea de autoreglare. pe de alta parte. la momentul aparitiei. Impactul produs în epoca de Keynes a fost extraordinar. scaderea veniturilor reale si puterii de cumparare. Piata monetara si curba LM 3. Apoi. acestea sunt trecatoare. Datorita caracterului sau revolutionar. Cei mai multi economisti devin keynesisti. aceste piete sunt interdependente. J. daca apar probleme în plan economic sau social. Lucrarea lui Hicks simplifica economia considerând trei tipuri de piete: piata bunurilor si serviciilor luate împreuna (piata bunurilor). Nu pot fi simultan în echilibru. iar politicile macroeconomice puse în practica dupa cel de al doilea razboi mondial au la baza perspectiva keynesista. S-a sugerat interventia ampla a statului în economie si promovarea unor politici de stimulare a cererii agregate. Astfel.

În tabelul 6. pentru curba AE 1. Sau. u. iar rata dobânzii pe axa verticala. atunci rata dobânzii pentru care cheltuiala agregata planificata este egala cu PIB real este de 5%. u.1b prezinta relatia dintre rata dobânzii si PIB real în conditii de echilibru a cheltuielii agregate. Linia la 450 cuprinde toate punctele pentru care cheltuiala agregata este egala cu PIB real. pentru 1 curbele AE 2 si AE3 cheltuiala de echilibru se realizeaza pentru un PIB real de 600 mld. În mod similar.) (2) 400 480 560 AE2 (mld. Cu cât nivelul ratei dobânzii este mai redus cu atât investitia planificata si cheltuiala agregata sunt mai mari.) (5) 400 600 800 Figura 6. cheltuiala de echilibru se realizeaza pentru un nivel al PIB real de 400 miliarde unitati monetare. curba IS sugereaza ca daca PIB real este 400 miliarde unitati monetare. Tabelul 6. atunci cheltuiala agregata planificata este egala cu PIB real numai daca PIB real este 400 miliarde unitati monetare. 1 Piata bunurilor si curba IS Cheltuiala agregata planificata depinde atât de PIB real cât si de rata dobânzii. Iar. Curba IS arata combinatiile dintre rata dobânzii si PIB real pentru car e cheltuiala agregata este la nivelul sau de echilibru. Curba IS arata combinatiile dintre PIB real si rata dobânzii pentru care cheltuiala agregata planificata este egala cu PIB real. daca rata dobânzii este 5%.m. cheltuiala guvernamentala si exportul net. Astfel. De exemplu. se trateaza celelalte puncte din graficul 6.m. Punctele A11. A22 si A33 este curba IS. rezultat din intersectia curbei cheltuielii agregate si linia la 450. Pe de o parte. unitati monetare (punctul A ). Linia care uneste punctele A11.1 sunt prezentate date privind cheltuiala agregata (AE). investitia. investitia planificata se reduce concomitent cu cresterea ratei dobânzii. cheltuiala de echilibru corespunde unui nivel al PIB real de 400 mld. De exemplu. PIB real este figurat pe axa orizontala. consumul este functie crescatoare de PIB real iar. În figura 6. Aceasta noua relatie între rata dobânzii si PIB real este obtinuta în conditiile echilibrului pe piata monetara. De exemplu. cunoscute din capitolul 4. curba AE 1 reprezinta cheltuiala agregata planificata pentru un nivel al ratei dobânzii de 5%. Pe baza relatiilor existente între variabilele mentionate se poate obtine curba IS.1 evidentiaza grafic modul în care se obtine curba IS.) (4) 640 720 800 PIB real (mld. Ea poate fi privita în doua moduri. Celelalte doua curbe ale cheltuielii agregate corespund ratelor dobânzii de 4% si. Pentru determinarea ratei dobânzii si PIB real este însa nevoie de o relatie suplimentara. respectiv 3%.m. Componentele cheltuielii planificate.1a s-au trasat cele trei curbe ale cheltuielii agregate. u. unitati monetare (punctul A3).) (3) 520 600 680 AE 3 (mld. Unele relatii dintre variabilele economice sunt de tipul cauza-efect. pe de alta parte. A2 si A3. u. Figura 6. respectiv 800 mld. sunt consumul personal.6. Pentru fiecare dintre cele trei curbe exista doar un singur nivel de echilibru. 86 . pe baza datelor din tabelul 6. curba cererii de investitii evidentiaza investitia (efect) pentru fiecare nivel al ratei dobânzii (cauza).1.1 Cheltuiala agregata si PIB real Rata dobânzii (%) (1) 5 4 3 AE1 (mld.2b. rata dobânzii si PIB real. Curba IS nu constituie o relatie de tipul cauza-efect. A22 si A33 corespund punctelor A1. Aceasta înseamna ca daca rata dobânzii este 5%. unitati monetare (punctul A2) si.m.

u.) 6.1 Cheltuiala agregata si curba IS Cheltuiala agregata 1000 A E3 A3 800 A E2 A2 600 A E1 A1 400 400 600 800 PIB real (mld. Oferta de moneda depinde de actiunile bancii centrale precum si ale altor banci si intermediari financiari. m. În acelasi timp. Cresterea nivelului general al preturilor determina cresterea cantitatii cerute de moneda. 87 . 6.) (a) Cheltuiala agregata si PIB real Rata dobânzii (%) 5 A11 4 A 22 3 A 33 IS 0 400 600 (b) Curba IS 800 PIB real (mld. În conditiile unui nivel al preturilor. u. PIB real si rata dobânzii. 2 Piata monetara si curba LM Cantitatea ceruta de moneda depinde de nivelul preturilor. cantitatea ceruta de moneda în termeni reali (raportul dintre cantitatea de moneda si nivelul preturilor) creste odata cu cresterea PIB real si scade când rata dobânzii creste. m.Fig. exista un nivel dat al cantitatii reale de moneda aflate pe piata.

m.m. pentru o rata a dobânzii de 5% si un PIB real de 400 miliarde unitati monetare. u. ca deflatorul PIB este 100%. Tabelul 6. Alternativ.) (2) 400 450 500 M c2 (mld.2 sunt prezentate date privind cantitatile cerute de moneda (Mc) în conditiile unor niveluri diferite ale ratelor dobânzilor precum si oferta de moneda (Mo) si PIB real. Coloanele 2.) (5) 500 500 500 PIB real (mld. 6. daca rata dobânzii este 4% iar PIB real 600 miliarde unitati monetare. m. u. este de 500 miliarde unitati monetare. u. de asemenea. u.Echilibrul pietei monetare se realizeaza atunci când cantitatea reala ceruta de moneda este egala cu cantitatea oferita în termeni reali.) 0 400 600 800 1000 PIB real (mld. u.m.) (a) (b) Presupunem ca oferta de moneda. astfel ca oferta reala de moneda ramâne 500 miliarde unitati monetare. iar cantitatea ceruta de moneda este 500 miliarde unitati monetare (egala cu cantitatea oferita de 88 . Cantitatea reala de moneda depinde de PIB real si de rata dobânzii.2 evidentiaza cantitatea reala ceruta de moneda pentru fiecare nivel al ratei dobânzii în conditiile variatiei PIB real sau cantitatea reala ceruta de moneda pentru fiecare nivel al PIB real atunci când rata dobânzii se modifica. u.2 Cantitatea de moneda si PIB real Rata dobânzii (%) Mo Rata dobânzii (%) LM B3 5 5 B33 B2 4 M c3 4 B22 M c2 B1 3 M c1 3 B11 0 500 Cantitatea reala de moneda (mld. PIB real este 400 miliarde unitati monetare.) (6) 400 600 800 Fig.m. Consideram. Echilibrul pietei monetare se realizeaza atunci când cantitatea reala de moneda este egala cu cantitatea oferita de moneda de 500 miliarde unitati monetare.) (3) 450 500 550 M c3 (mld. De exemplu. cantitatea reala ceruta de moneda este de 500 miliarde unitati monetare. cantitatea reala ceruta de moneda este de 400 miliarde unitati monetare. Egalitatea dintre cantitatea ceruta de moneda si cantitatea oferita conduce la un set de combinatii dintre rata dobânzii si PIB real.3 si 4 din tabelul 6. În tabelul 6.2 Cantitatea de moneda si PIB real Rata dobânzii (%) (1) 5 4 3 M c1 (mld. Echilibrul pietei monetare este un echilibru de stoc.m. determinata prin actiunile sectorului bancar. u. De exemplu.m. Cantitatile cerute de moneda au tendinta sa creasca pe masura ce rata dobânzii se reduce.) (4) 500 550 600 Mo (mld.

Împreuna.2a este prezentat echilibrul pietei monetare. Punctele care asigura echilibrul pietei monetare. atunci când PIB real este 400 1 miliarde unitati monetare. IS si LM. apare grafic ca o dreapta pozitiv înclinata. Punctul B22 este un punct situat pe curba LM si reprezinta un punct al echilibrului pietei monetare. piata monetara este în echilibru. B 22 si B33 corespunzatoare nivelului ratelor dobânzilor si PIB real atunci când se realizeaza echilibrul pietei monetare. De exemplu. corespunzatoare fiecarei cereri de moneda. Curba LM spune ca daca cantitatea reala oferita de moneda este 500 miliarde unitati monetare. pentru un PIB real de 400 miliarde unitati monetare si o rata a dobânzii de 3%. Cresterea PIB real antreneaza cresterea cererii de moneda. curba LM cuprinde toate combinatiile dintre rata dobânzii si PIB real la care piata monetara este în echilibru. Curba LM arata combinatiile dintre PIB real si rata dobânzii la care cantitatea ceruta de moneda este egala cu cantitatea oferita de moneda. iar ratele dobânzilor care echilibreaza piata monetara înregistreaza tendinta de crestere. perfect inelastica în raport cu rata dobânzii. u. În figura 6.3 Echilibrul pe termen scurt Deducerea curbelor IS si LM a permis obtinerea unei relatii între rata dobânzii si PIB real în conditiile echilibrului pe piata bunurilor si.) În figura 6. Curba LM este prezentata în figura 6. curba cererii de moneda este Mc1.3 au fost trasate cele doua curbe. iar PIB real este 400 miliarde unitati monetare. Fig. Altfel spus. Punctul A este un punct situat pe curba IS si 22 reprezinta un punct al cheltuielii agregate de echilibru. atunci pentru echilibrarea pietei monetare PIB real trebuie sa fie 400 miliarde unitati monetare.2b sunt trecute mai întâi punctele B11. Astfel. aceste relatii permit obtinerea nivelurilor ratei dobânzii si PIB real care asigura echilibrul simultan pe cele doua piete.moneda) când rata dobânzii este 3%. Cele trei curbe ale cererii de moneda intersecteaza curba ofertei de moneda la niveluri diferite ale ratei dobânzii. Prin unirea acestor puncte se obtine curba LM. Rata dobânzii si PIB real corespund 89 . atunci echilibrul pietei monetare se realizeaza pentru o rata a dobânzii de 3%. În figura 6. Cantitatea oferita de moneda este 500 miliarde unitati monetare iar oferta de moneda. apare grafic ca o dreapta perpendiculara pe abscisa. iar rata dobânzii care asigura echilibrul pietei monetare este 3%. sunt notate cu B . B2 si B3. Curba LM. daca cantitatea oferita de moneda este 500 miliarde unitati monetare iar rata dobânzii este 3%.2b. Echilibrul pentru PIB real si rata dobânzii se obtine la intersectia celor doua curbe. m. respectiv pe piata monetara. Sau.3 Echilibrul IS -LM Rata dobânzii (%) 6 5 IS A11 B22 B 33 LM 4 A 22 3 B11 A 33 0 400 600 800 1000 PIB real (mld. 6. Rata dobânzii si PIB real se situeaza la acel nivel care asigura echilibrul dintre cheltuiala planificata si PIB real. curba LM nu este de tipul cauza-efect. trasata pe baza relatiei dintre rata dobânzii si PIB real în conditiile echilibrului pietei monetare. 6. Întocmai ca si curba IS.

atunci PIB real va creste. În schimb. Ajustarea ratei dobânzii la un nivel de 3% conduce la echilibrul pietei monetare si deci situarea de-a lungul curbei LM. Putem concluziona ca atunci când. Pentru orice alt punct. Sporirea PIB real. PIB real si rata dobânzii continua sa creasca pâna când se ajunge la punctul de intersectie dintre curbele IS si LM. Pentru o rata a dobânzii de 3% si un PIB real de 400 mld. În conditiile date. face ca cererea reala de moneda sa creasca si odata cu aceasta si rata dobânzii. În schimb. De exemplu. La punctul de intersectie exista atât echilibru de flux pentru piata bunurilor cât si echilibru de stoc pentru piata monetara. la un moment dat.egalitatii dintre cantitatea reala ceruta de moneda si oferta de moneda. 90 . unitati monetare. nu exista echilibru concomitent pentru piata bunurilor si piata monetara. piata bunurilor si piata monetara se afla simultan în echilibru. unitati monetare nu asigura si echilibrul pietei monetare. punctul A . Iar daca cheltuiala agregata planificata este superioara PIB real. o rata a 11 dobânzii de 5% si un PIB real de 400 mld. un asemenea punct nu se mai afla pe curba IS. unitati monetare. în urma acestor ajustari. unitati monetare) excede PIB real. la care rata dobânzii difera de 4% iar PIB real de 600 mld. unitati monetare cheltuiala agregata planificata (640 mld. economia nu se afla la punctul de intersectie dintre curbele IS si LM urmeaza ajustari repetate care conduc economia spre acest punct. este situat pe curba IS si c orespunde echilibrului pietei bunurilor. Astfel. Rata dobânzii este prea ridicata sau PIB real este la un nivel prea redus pentru asigurarea echilibrului pietei monetare. rata dobânzii este 4% iar PIB real este 600 mld.

Politicile de reducere a inflatiei au fost adesea însotite de cresterea somajului. Iar aceste aspecte devin suficiente pentru a justifica frecventa cu care problematica somajului este abordata în cadrul dezbaterilor politice.1 Somajul Definirea si efectele somajului Somajul reprezinta un fenomen prezent în toate economiile de piata. având consecinte directe si extrem de severe asupra indivizilor. Relatia inflatie .somaj Somajul si inflatia. cel putin pe termen scurt. durata si efecte în plan economic si social influenteaza decisiv functionarea economiei în ansamblul sau. dupa cum încercarile de atenuare a somajului au generat inflatie. Inflatia 3. Pierderea locului de munca se asociaza reducerii standardului de viata si chiar aparitiei unor probleme de ordin psihologic. cantitatile de munca oferite si cantitatile de munca cerute se echilibreaza. Politica macroeconomica are din acest punct de vedere o sarcina dificila. pentru un nivel dat al salariilor. sunt fenomene macroeconomice care. 7. Somajul 2. Ea trebuie în acelasi timp sa asigure premisele cresterii si dezvoltarii economice. intensitate. Somajul si inflatia sunt corelate îndeaproape. Si se afla 93 . prin amploare. SOMAJUL SI INFLATIA Dupa ce veti studia acest capitol veti putea întelege: • • • • • • Ce este somajul si care sunt formele sale Care sunt masurile de diminuare a somajului Ce este inflatia si cum se masoara aceasta Care sunt efectele inflatiei Care sunt masurile de diminuare a inflatiei Care este relatia dintre inflatie si somaj 1. Piata muncii poate fi în echilibru daca.CAPITOLUL 7.

în functie de raportul dintre cei care îsi gasesc loc de munca si cei care îsi pie rd locul de munca. în mod involuntar. elevii si e studentii.. cel putin pentru un segment de someri. populatia activa cuprinde toate persoanele care furnizeaza forta de munca disponibila pentru productia de bunuri si servicii. Desi sunt evidente. agravarea starii de sanatate. În mod concret. vârsta la care se încheie scolarizarea si cea de pensionare etc. sunt criticate de economisti datorita efectelor adverse generate. În timp. femeile casnice). precum programele de instruire vor permite. alaturi de pierderea de venit pentru cei aflati într-o asemenea situatie mai apar probleme de genul: reducerea abilitatilor profesionale. Studiul somajului permite identificarea cauzelor de producere a sa si fundamentarea pe aceasta baza a politicilor de combatere si atenuare a efectelor sale. incluzând populatia ocupata si somerii. Rata de activitate a unei populatii date se determina ca raport între populatia activa si populatia totala: 94 . Aceste persoane se constituie de fapt în oferta de munca. În sensul dat de Biroul International al Muncii. pensionarii. În termenii acestei piete. Resursele de munca se constituie din populatia totala. multe din aceste probleme sunt eludate în rapoartele statistice privind somajul. determina economia sa functioneze în interiorul si nu pe curba posibilitatilor de productie. precizate chiar în lege. Populatia totala cuprinde populatia inactiva si populatia activa. fiind influentate de structura pe vârste a populatiei. Unele masuri. În termenii economiei pozitive un numar mai mare de locuri de munca înseamna o productie si venituri mai mari. nivelul de calificare. în timp ce acordarea ajutorului de somaj reduce povara acestuia. ceea ce se traduce în cresterea nivelului de trai. afectarea statutului social. Somajul este în general asociat persoanelor care. Totusi alte masuri. Pierderea de output rezultata din existenta somajului înseamna în mod firesc mai putine bunuri puse la dispozitia populatiei. mai putine locuri de munca disponibile în raport cu oferta de munca. îsi înceteaza activitatea si se afla la un moment dat în imposibilitatea gasirii si ocuparii unui loc de munca. nevoia unor resurse tot mai mari alocate de societate pentru întretinerea somerilor aflata adesea în discordanta cu posibilitatile societatii în acest sens etc. Resursele de munca pot varia semnificativ în timp. somajul poate înregistra tendinta de crestere sau de scadere. Populatia inactiva cuprinde persoanele care nu au un loc de munca si nici nu cauta unul (copiii d vârsta prescolara. somajul reprezinta excedentul ofertei fata de cererea de munca. militarii în termen. gasirea unui loc de munca.în dezechilibru daca ofertele si cererile de munca nu se echilibreaza. fiecare dintre acestea având alti determinanti. Costul somajului este cu atât mai mare cu cât se prelungeste perioada de cautare a unui loc de munca. Pe baza acestor variabile se pot determina indicatori precum rata de activitate si gradul de ocupare. În schimb.

populatie totala Gradul de ocupare a fortei de munca se determina prin relatia: ro = (P O / PAM) 100 unde.populatie apta de munca Acest din urma indicator se afla într-o relatie de inversa proportionalitate cu nivelul si rata somajului. Definitia asupra somajului a Biroului International al Muncii (B. Rata somajului se determina prin raportarea numarului somerilor la populatia activa disponibila: rs = (P S / PAD) 100 unde. P S .ra = (P A / PT) 100 unde. P O . Potrivit acestei definitii. Nivelul somajului poate fi analizat nu numai absolut ca numar.I. acceptata de tarile lumii. Persoanele care nu au un loc de munca nu sunt în mod necesar someri.populatie ocupata P AM . somerul este orice persoana care are mai mult de 15 ani si îndeplineste concomitent urmatoarele conditii: • este apta de munca • nu are un loc de munca si nu desfasoara o activitate în scopul obtinerii unor venituri • este disponibila sa înceapa lucrul în urmatoarele 15 zile daca s-ar gasi imediat un loc de munca • cauta efectiv un loc de munca. Astfel. ci si relativ ca rata a somajului. dar care au lucrat. organizatie din sistemul Natiunilor Unite.M. independent de vointa lor.). evident. populatia subocupata include acele p ersoane care au un loc de munca (ocupate).populatie aflata în situatie de somaj P AD . utilizând diferite metode în acest scop Unii economisti apreciaza ca trebuie sa se stabileasca indicatori ai subocuparii care sa permita luarea în considerare a situatiilor intermediare între viata activa si somaj.rata de activitate P A . este cea mai raspândita si.populatie activa P T . mai putin decât durata obisnuita de lucru si cauta o activitate cu program complet sau o activitate suplimentara ori sunt disponibile în urmatoarele 15 zile pentu o asemenea activitate. ra .populatie activa disponibila 95 .

8 11.2 milioane persoane Femei casnice. volumul vânzarilor.5 13% Cauzele si fomele somajului Somajul care exista la un moment dat este o combinare a mai multor forme de somaj. dar inapta Resursele de mâna de lucru Femei casnice. domeniul sursa. durata. grupe de vârsta.5 0. studenti.5 milioane persoane Populatia în afara limitelor pentru vârsta de munca: 10.3 0.0 1.5 10.2 12. dar inapta: 0.8 milioane persoane Populatia activa ocupata: 10. sex si mediu de provenienta (urban sau rural). 96 . militari în termen Populatia activa disponibila Populatia activa ocupata Someri Rata somajului (someri/ populatia activa disponibila) (Milioane persoane) 22. elevi.0 milioane persoane Populatia în vârsta de munca.0 milioane persoane Se cere sa se calculeze numarul somerilor si rata somajului. elevi. Rezolvare: Calculele sunt sintetizate în urmatorul tabel: Indicator Populatia totala Populatia în afara limitelor pentru vârsta de munca Populatia în vârsta de munca Populatia în vârsta de munca.0 12. respectiv. determinate de factorii diversi: (1) Somajul prin insuficienta cererii se manifesta atunci când întreprinderile sunt nevoite sa-si reduca productia si. studenti.Analiza somajului presupune o structurare a acestuia dupa calificare. Exemplu: Determinarea numarului somerilor si a ratei somajului Se cunosc urmatoarele date la nivelul unei economii nationale: • • • • • Populatia totala: 22. militari în termen: 0.5 10.

Un asemenea tip de somaj este determinat în consecinta de insuficienta mobilitate a fortei de munca. dar si atunci când întreprinderile apreciaza ca nu au conditii de productie care sa le permita obtinerea unor profituri suficiente. . Altii. declinul productiei în sectorul minier) generate de schimbari în cererea de bunuri si servicii sau de modificari de ordin tehnologic care afecteaza profitabilitatea angajarii. O asemenea situatie poate fi asociata penuriei unui bun sau lipsei echipamentului de productie. Drept urmare. caci cresterea concomitenta a preturilor si salariilor îi determina sa ofere mai multa munca. se manifesta atunci când oferta este inferioara cererii.Când preturile sunt considerate "rigide": ajustarea între piata muncii. Economia nu dispune de capacitatea de a crea locuri de munca pe masura cresterii ofertei de munca. cererea coexista cu penuria si cresterea preturilor. piata bunurilor de consum si piata monetara se poate face doar prin cantitati. (4) Somajul conjunctural desemneaza somajul legat de fluctuatiile pe termen scurt din activitatile economice. În perioadele de expansiune un asemenea tip de somaj înregistreaza o reducere semnificativa. (3) Somajul frictional reprezinta somajul prezent pe perioade scurte de timp si este datorat timpului necesar întâlnirii dintre cei care cauta un loc de munca si cei care care ofera locuri de munca. (2) Somajul prin insuficienta productiei. Aceasta explicatie se bazeaza pe o functionare deficitara a sistemului pietelor generata de rigiditatea preturilor. El poate avea drept cauza modificarile survenite în structurile economice (de exemplu. fiind deci reversibil. când economia functioneaza sub potentialul sau. nu vor accepta sa lucreze la salariul curent aflându-se în situatia de somaj voluntar. ceea ce înseamna ca indivizii nu gasesc locuri de munca la salariul curent. Acest somaj este de tip keynesian. Keynes (1883-1946) a descris pe larg acest tip de somaj în doua situatii: . industriilor sau localizarilor geografice si structura cererii de forta de munca. în schimb. trebuie presupus ca variatiile nominale si nu reale ale salariilor si ale preturilor influenteaza comportamentul salariatilor. El priveste numarul de someri rezultat în urma declinului PIB – ului real în cursul perioadelor de contractie sau recesiune a activitatii economice. Acestia sufera de ceea ce se numeste "iluzie monetara". deoarece economistul J. cu efect asupra nivelului ocuparii.ceea ce echivaleaza cu o cerere mai mica si mai mult somaj.M.Daca se admite ca preturile "flexibile" permit realizarea unui echilibru global. (5) Somajul structural apare pe perioade lungi de timp si este datorat neconcordantei dintre structura fortei de munca în termenii calificarilor. nici sa angajeze forta de munca suplimentara. De unde aparitia probabila a somajului involuntar. contribuind astfel la reducerea somajului. 97 . atunci variatiile ocuparii rezulta din interventiile autoritatii monetare. ca urmare. În acest caz. Întreprinderile nu vor sau nu pot sa produca mai mult si. iar somajul persista. Somajul de acest tip apare mai ales în perioade de reconstructie sau de tranzitie.

Ocuparea deplina este volumul de ocupare caracterizat prin utilizarea întregii cantitati de munca disponibile. este imposibil sa se ajunga la un grad de ocupare de 100%. fiscale) acordate întreprinderilor care angajeaza someri. • crearea de posibilitati suplimentare de angajare pin reducerea timpului de munca sau a duratei vietii active. Faptul ca multe dintre tari au reusit sa reduca ritmul de crestere al preturilor demonstreaza ca inflatia este un fenomen care poate fi combatut. ci si negative. În general. Ea constituie totodata un fenomen cu care toate tarile s confruntat în timp. cele mai multe dintre guverne considera ca atingerea unui grad ridicat de ocupare este compatibila cu o rata a somajului redusa (4-5%). interesul autoritatilor se orienteaza spre reducerea somajului si realizarea ocuparii depline. Autoritatile guvernamentale trebuie sa asigure conditiile necesare manifestarii liberei initiative si sa încurajeze înfiintarea de noi întreprinderi printr-o legislatie stimulativa. 7. De aceea. masurile de diminuare a somajului trebuie privite drept componente ale politicii economice de stimulare a cresterii economice pe termen lung. Masuri de diminuare a somajului Modalitatile concrete de actiune pentru realizarea ocuparii depline si atenuarea somajului difera de la tara la tara si de la o perioada la alta. La -au sfârsitul anilor ’60 si în anii ’70 inflatia a devenit o problema primordiala pentru lumea occidentala. ceea ce permite sa se obtina cu ajutorul factorilor de productie volumul cel mai important al productiei. Potrivit unor definitii sintetice. În mod evident. de genul genul celor cu timp partial sau contracte de munca pe durata determinata. aceste masuri au un efect direct sau indirect asupra somajului. Uneori.În orice economie. • facilitati diverse (de exemplu. în practica. 2 Inflatia Definirea si efectele inflatiei Inflatia reprezinta o problema majora pentru teoria si practica economica. • trecerea la noi forme de angajare. consecintele pot fi nu numai pozitive. Factorul cu cel mai mare impact asupra ocuparii pe piata muncii îl reprezinta cresterea investitiilor. • crearea unor institutii care sa fluidizeze circulatia informatiilor pe piata muncii astfel încât ocuparea unui loc de munca sa se realizeze mai rapid. În rândul altor masuri întreprinse în vederea reducerea somajului se înscriu: • spijinirea pregatirii si calificarii celor aflati în cautarea unui loc de munca. În general. inflatia reprezinta: 98 .

repartitie. al balantei de plati externe pecum si al utilizarii resurselor. crestere diferentiata pe categorii de bunuri si servicii ale factorilor de productie. al incertitudinii în afaceri. sistemul de distribuire a venitului. Deflatia consta în scaderea durabila pe termen lung a nivelului general al preturilor. De exemplu. Atunci când rata inflatiei înregistreaza fluctuatii semnificative. • cresterea respectiva sa aiba efecte economice si sociale patologice dureroase pentru ansamblul economiei nationale. • un fenomen autoîntretinut de crestere a nivelului general al preturilor si nu un fenomen izolat si accidental. Inflatia este considerata o problema majora datorita efectelor pe care le genereaza în planul redistribuirii veniturilor. M. Balanta de plati externe : inflatia poate contribui la înrautatirea balantei de plati externe. Albertini considera ca nu orice crestere a preturilor este de natura inflationista. • Redistribuirea veniturilor: inflatia genereaza redistribuirea veniturilor reale în favoarea persoanelor cu venituri nominale variabile (proprietari) si în defavoarea persoanelor cu venituri nominale fixe (angajati cu salarii fixe. atunci competitivitatea exportului tinde sa se reduca. Dezinflatia se manifesta prin încetinirea durabila si autoîntretinuta a ritmului de crestere a nivelului general al preturilor. Daca preturile interne cresc mai rapid decât preturile externe. caracterizate prin interdependente între toate partile si mecanismele economiei: formarea preturilor. Pentru a exista inflatie sunt necesare urmatoarele conditii: • preturile nationale sa creasca mai rapid decât preturile internationale.• cresterea generalizata si durabila a majoritatii preturilor. 99 • • . J. aceasta în conditiile în care deprecierea cursului de schimb nu acopera diferenta dintre inflatia intena si cea externa. Natura unui proces inflationist poate fi evidentiata si pin compararea procesului cu cel al deflatiei si dezinflatiei. deciziile de productie si de investitii devin tot mai dificile. • cresterea preturilor fondata pe mecanisme macroeconomice. pensionari etc. • cresterea preturilor sa se generalizeze si sa se prelungeasca fara perspective clare de încetare.) Incetitudinea în afaceri: inflatia tinde sa mareasca gradul de incertitudine în derularea afacerilor. exista dezinflatie daca rata inflatiei de 20% în cursul unui an este urmata de o rata de crestere a preturilor în anul urmator de 15%.

Statul se împrumuta pentru a consuma si nu pentru a produce suplimentar bunuri. Asemenea interdependente dintre cauzele infla tiei pot fi evidentiate cu ajutorul spiralei inflationiste (figura 7. Dupa M. care a constituit în timp subiectul unor controverse între economisti. Galbraith. fara ca nevoile circulatiei sa fi crescut. Atunci când statul are cheltuieli mai mari decât veniturile pe care le mobilizeaza se împrumuta la banca centrala pentru acoperirea acestei diferente. banii aflati în circulatie vor creste. Conform unei asemenea relatii cresterea 100 . În alte situatii. cresterea costurilor determinata de sporirea salariilor se conjuga cu o crestere a cererii.• Utilizarea resurselor: derularea activitatilor economice într-un mediu inflationist reclama utilizarea unor resurse suplimentare îndeosebi în ceea ce priveste asigurarea infomatiilor necesare în scopul contacararii efectelor negative ale cresterii preturilor.1). Friedman inflatia “este peste tot si întotdeauna un fenomen monetar”. inflatia îsi are originea în deciziile eronate ale agentilor economici specializati privind suplimentarea cantitatii de bani în circulatie. O rata a dobânzii redusa. Cauzele si formele inflatiei Una dintre temele legate de inflatie. Cererea solvabila se dovedeste prea puternica la un anumit nivel de pret în raport cu o oferta rigida. existenta unor resurse banesti relativ mari aflate la dispozitia bancilor comerciale împreuna cu o analiza superficiala a destinatiilor creditelor constituie factori favorizanti ai producerii inflatiei Inflatia poate fi datorata si cresterii costurilor. ci priviti în interdependenta lor. Astfel. o reprezinta analiza inflatiei ca fenomen monetar. factorul cu ponderea cea mai mare în inflatia pin costuri îl reprezinta cresterea salariilor nominale. K. Acordarea de credite si altor agenti economici solicitanti poate avea tot un impact inflationist. Astfel. Cresterea preturilor determinata de cresterea cererii poate conduce ulterior la majorarea salariilor si. salarii) se dovedeste inflationista atunci când devine un fenomen autoîntretinut. Pentru J. Restabilirea echilibrului dintre cerere si oferta se realizeaza doar în urma cresterii preturilor. mai departe. Cresterea cantitatii de bani în circulatie si sporirea veniturilor nominale ale populatiei constituie suportul pentru efectuarea unor cheltuieli tot mai mari. în timp ce economista Joan Robinson acorda cea mai mare importanta variatiilor de profit. Acesti factori de declansare si întretinere a fenomenului inflationist nu pot fi separati. Ca urmare. materiale. Cresterea preturilor elementelor care compun costurile de productie (materii prime. deficitul bugetar poate sustine si el procesul inflationist. a costurilor. Alti economisti considera ca puseul inflationist este datorat excesului de cerere.

Inflatie galopanta. iar acestea la rândul lor cresterea preturilor.Inflatie târâtoare. într-o anumita perioada (perioada curenta) fata de o perioada anterioara (perioada de baza). Astfel. . Fig. iar multe schimburi îmbraca forma trocului. În asemenea conditii. în care preturile cresc cu peste 10% (inflatie cu doua cifre).1 Spirala inflationista Cererea solvabila superioara ofertei de bunuri la pretul curent Preturile cresc pentru restabilirea egalitatii dintre cerere si oferta Revendicari salariale Disponibilitatile monetare cresc mai rapid decât productia Dinamica salariilor superioara dinamicii productiei Masurarea inflatiei Masurarea inflatiei se realizeaza apelând la mai mai multi indicatori precum: indicele preturilor de consum (IPC). scade încrederea în moneda nationala. . unde cresterea preturilor tinde spre 10% pe an. IPC este un indice de tip Laspeyres care se calculeaza ca o medie aritmetica ponderata a indicilor individuali de preturi (ip ): 101 . deflatorul PIB. . Inflatia poate fi analizata si dupa ordinul de marime. 7. s-a impus ca instrument principal de masurare a inflatiei indicele preturilor de consum.Inflatie rapida. Indicele preturilor de consum reprezinta un indicator care caracterizeaza evolutia de ansamblu a preturilor marfurilor cumparate si tarifelor serviciilor utilizate de catre populatie. indicele costului vietii etc. unde rata inflatiei lunare este mai mare de 50%. unde ritmul de crestere al preturilor nu depaseste 6%. cu un ritm mediu de crestere al preturilor pâna la 34% pe an. provocând dezechilibre economice si sociale puternice. . În perioada postbelica. se pot identifica urmatoarele forme de inflatie: .Hiperinflatia.preturilor antreneaza cresterea salariilor.Inflatie moderata.

cantitatile în cele doua perioade ip .indici individuali de pret ( ip = = Σ ip Y0 p1 ) p0 Y0 . mai întâi se calculeaza preturile/tarifele medii lunare pentru fiecare sortiment la nivelul fiecarui punct de vânzare din centrul de culegere. p0 . prin agregari succesive se calculeaza indicii la nivel de produs. se calculeaza pretul/tariful mediu lunar la nivel national pentru fiecare sortiment. dupa care se stabilesc indicii individuali de pret la nivel national.structura cheltuielilor de consum efectuate de catre populatie în decursul unui an pentru procurarea de bunuri si servicii de consum. Indicele sintetic de preturi (IPC) se calculeaza dupa formula: Σ Ig Y0g IPC = Σ Y0 g = Σ Ig Y0g Σ Y0g = 1 (100) Rata inflatiei se calculeaza scazând 100% din IPC.Σp1 q0 IPC = Σp0 q0 unde. q0 . Exemplu: Determinarea indicelui preturilor de consum si a ratei inflatiei Se cunosc urmatoarele date referitoare la dinamica preturilor bunurilor si serviciilor de consum în decursul unui an: Bunuri si servicii de consum Ponderea cheltuielilor aferente aferente cumpararilor de bunuri si servicii în cosul de consum 47% 41% 12% Indicii preturilor bunurilor si serviciilor de consum Alimentare Nealimentare Servicii 165% 155% 175% Se cere sa se calculeze indicele general al preturilor bunurilor si serviciilor de consum si rata inflatiei. p1 – preturile în cele doua perioade.. 102 . Calculul IPC presupune mai multe etape. marfuri nealimentare. Astfel. În sfârsit. Apoi. q1 . servicii). subgrupa si grupa (marfuri alimentare.

Politicile antiinflationiste sunt în continua diversificare. Ele se amelioreaza odata cu asimilarea experientelor din tarile care au o btinut succese în combaterea fenomenului inflationist. agentii economici sunt în masura sa-si adapteze comportamentul la intensitatea inflatiei în perspectiva si sa ia decizii pertinente relativ la afacerile personale. Acest tip de inflatie genereaza costuri sociale sensibil mai mici comparativ cu inflatia neanticipata. Ca urmare.Rezolvare: Calculele sunt sintetizate în urmatorul tabel: Bunuri si servicii de consum Ponderea cheltuielilor aferente aferente cumpararilor de bunuri si servicii în cosul de consum Indicii preturilor bunurilor si serviciilor de consum Contributia bunurilor si serviciilor de consum la fomarea indicelui general al preturilor bunurilor si serviciilor de consum 77.55% 21. Inflatia poate fi anticipata sau neanticipata. În cazul contrar.55% 63. asteptarile pot sa se confime sau nu. În cazul în care rata inflatiei curente este egala cu rata inflatiei asteptate se vorbeste despre inflatie anticipata. inflatia este neanticipata. al unei previziuni eronate. factorii de decizie macroeconomica sunt în permanenta preocupati de initierea unor masuri de reducere a inflatiei si combatere a efcetelor sale negative. fimelor sau guvernului se afla sub incidenta unor factori inflationisti aleatori. Rata de crestere pe care oamenii cred ca o vor înregistra preturile este numita rata inflatiei asteptate. Însa. Atunci când preturile cresc.10% Alimentare Nealimentare Servicii TOTAL 47% 41% 12% 100% 165% 155% 175% - Indicele general al preturilor bunurilor si serviciilor de consum: 16. programele de activitate ale menajelor. Politici de reducere a inflatiei Inflatia are efecte profunde si dezechilibrante asupra economiei reale. Acestia au o anumita intuitie despre cresterea viitoare a preturilor. Rata inflatiei: 62. iar aceasta în raport cu anticiparile proprii sau ale factorilor de decizie macroeconomica. În conditiile unei inflatii anticipate. În acest ultim caz. cei mai multi oameni devin în mod firesc îngrijorati.00% 162. 103 .2.1%.1%.

concurentei etc. Cresterea productivitatii si eficientizarea activitatii firmelor conduce la reducerea costurilor medii. pune în evidenta o relatie inversa între rata de cestere a salariilor nominale si rata somajului. Fig. pornind de la datele statistice privind economia britanica între 1861-1957. Si invers. 7. poate fi însa însotita de cresterea somajului. în concordanta cu stadiul de dezvoltare al economiei. În rândul masurilor vizând cererea agregata se înscrie mai întâi controlul masei monetare. Mai precis. O alta masura de control a cererii agregate este aceea a restrictiilor la efecturea cheltuielilor publice. O asemenea decizie.2 Curba Phillips Rata inflatiei 104 .Pornind de la cauzele care genereaza inflatie se pot imagina masuri de politica economica cu actiune asupra cererii si ofertei agregate. cu cât rata inflatiei este mai mare cu atât rata somajului este mai redusa. Totodata.3 Relatia inflatie-somaj În 1958. este necesara încurajarea procesului de creditare al acelorasi agenti economici 7. Acest lucru se datoreaza efectelor profunde asupra productivitatii. reducând nevoia împrumuturilor a caror destinatie este consumul. Phillips. economistul A.2). cresterea profiturilor si a competitivitatii. Adoptarea unei asemenea masuri. aplicata pe o durata de timp mai îndelungata. unei rate a inflatiei mai redusa îi corespunde o rata a somajului mai ridicata (figura 7. costurilor. Aceste masuri pot fi de natura monetara si fiscala. De asemenea. Restrictionarea cresterii masei monetare se poate realiza prin cresterea ratei dobânzii cu influenta directa asupra dimensiunii activitatii de creditare. Deficitul bugetar poate fi mentinut în limitele necesare. Guvernul poate stimula acest proces acordând subventii si stimulente fiscale firmelor care investesc în tehnologie moderna. Banca centrala are din acest punct de vedere un rol esential. Datorita relatiei direct proportionale între prima variabila si rata inflatiei curba Phillips este interpretata de majoritatea economistilor ca surprinzând relatia dintre rata somajului si rata inflatiei.W. controlul veniturilor si costurilor salariale reprezinta o alta masura de influentare a cererii agregate. având în vedere acest obiectiv. Politica de combatere a inflatiei pornind dinspre sustinerea ofertei agregate are efecte ample si durabile. presupune însa realizarea consensului dintre patronate si sindicate.

Astfel. astfel încât sa întretina ideea ca salariul real creste desi inflatia se accelereaza. iar în anumite cazuri ea nici nu exista. salariatii revin la situatia initiala reducând cantitatea oferita de munca. Friedman apreciaza ca practicarea deficitului bugetar va fi permanent însotita de inflatie si somaj. monetaristii au procedat la corectarea ei cu anticiparile agentilor economici. cu stabilitatea preturilor. ele vor trebui sa sporeasca cantitatea de moneda în fiecare perioada. Rata naturala a somajului reprezinta acea rata a somajului asociata unei rate stabile a inflatiei. Analiza întreprinsa asupra celor doua fenomene de dezechilibru evidentiaza caracterul deosebit de complex al fiecaruia si al relatiei dintre ele. Atunci când însa constata ca preturile au crescut în acelasi ritm cu salariile. lucratorii cresc într-o prima etapa cantitatea oferita de munca. Monetaristii au vazut în aceasta concluzie o confirmare a ipotezei lor si anume ca exista o rata naturala a somajului împotriva careia politic a conjuncturala este lipsita de eficienta. Studiile econometrice au demonstrat ca relatia lui Phillips este foarte instabila. Coexistenta inflatiei cu un somaj ridicat si restrângerea activitatilor economice este denumita stagflatie. Începând cu aceasta perioada relansarea ratelor de crestere a fost însotita de o puternica inflatie si de cresterea somajului. fapt care releva. Pentru aceasta. Atunci când autoritatile provoaca prin crearea de moneda o crestere a preturilor si a salariilor. Daca se doreste reducerea somajului. Agentii economici anticipeaza inflatia si se adapteaza rapid la schimbari. ceea ce face ca somajul sa creasca.Rata somajului Graficul evidentiaza existenta unei singure rate a somajului compatibila cu o rata nula a inflatiei sau. convinsi fiind ca salariul real a crescut. Relatia lui Phillips a fost folosita de decidentii de politica economica pâna la începutul anilor ’70 pentru temperarea somajului. Chiar daca într-o prima etapa ea se reduce putin si inflatia progreseaza ulterior rata somajului revine la nivelul de echilibru. Somajul aparut în conditii non-inflationiste este denumit somaj natural. la 105 . Milton Friedman a interpretat curba lui Phillips în conditii non-inflationiste. altfel spus. Pornind de la curba lui Phillips se poate determina variatia previzibila pentru salariul monetar. singurul rezultat al actiunii autoritatilor este provocarea unei accelerari a inflatiei la un nivel al ocuparii neschimbat.

fiscala si bugetara. de politica monetara.rândul sau. caracterul dificil al conceperii si punerii în practica a masurilor de politica economica generala. 106 .

Realizând o delimitare între punctele de vedere existente se poate contura o abordare în sens larg si una în sens restrâns a cresterii economice. În sens larg.CAPITOLUL 8. Aprecierea cresterii economice se bazeaza pe cunoasterea evolutiei indicatorilor macroeconomici ai rezultatelor în termeni reali precum produsul intern brut. CRESTEREA ECONOMICA Dupa ce veti studia acest capitol veti putea întelege: • • • • Ce este cresterea economica si cum poate fi ea masurata Care sunt tipurile de crestere economica Care sunt beneficiile si costurile presupuse de cresterea economica Care sunt politicile de realizare a cresterii economice 1. cresterea economica implica anumite costuri. pot fi atât pozitive cât si negative. Natura cresterii economice 2. Beneficiile si costurile cresterii economice 4. Marimea nominala a acestor indicatori trebuie corelata cu nivelul 113 . cresterea economica consta în cresterea cantitativa a activitatilor si sporirea capacitatii productive a unei tari într-un anumit orizont de timp. surprinse prin indicatorii economici agregati. Concomitent. Teorii si modele ale cresterii economice 5.1 Natura cresterii economice Delimitari conceptuale Exista o diversitate de opinii cu privire la continutul cresterii economice. urmareste în mod constant realizarea cresterii economice. motiv pentru care exista numeroase preocupari privind estimarea acestor costuri în vederea realizarii unei rate optime de crestere economica. Cresterea economica se afla sub incidenta a numerosi factori atât interni cât si externi. indiferent de nivelul sau de dezvoltare. Politici de crestere economica Fiecare tara. Aceste modificari. produsul national brut sau venitul national. 8. În sens restrâns. Factorii cresterii economice 3. cresterea economica semnifica ansamblul modificarilor înregistrate de rezultatele macroeconomice într-un anumit cadru spatial si temporal. Fiecare guvern îsi propune corelarea politicilor sale macroeconomice astfel încât sa creeze premizele realizarii unei cresteri economice de natura sa sustina o dezvoltare durabila a economiei. O rata înalta a cresterii economice este însotita de cresterea nivelului de trai si alte avantaje pentru cetatenii unei tari.

adica cu dinamica preturilor pentru intervalul de timp în care este studiat procesul cresterii economice. În acelasi timp. 114 . presupunând ca rata somajului este în general aceeasi la începutul si sfârsitul perioadei. Cresterea economica zero a fost mentionata în primul raport catre Clubul de la Roma. În general. cresterea economica presupune atât cresterea cantitativa a factorilor cât si cresterea calitatii si a eficientei cu care acesti factori sunt utilizati. Exista trei factori principali ai ratei cresterii economice: • Cresterea resurselor de munca • Cresterea stocului de capital • Progresul tehnic Pe termen lung. cu pretul unor compromisuri în domeniul eficientei economice si al bunastarii sociale. reducerea consumului de resurse pe unitatea de produs etc. aceasta reprezinta singura reactie sociala rationala. Apoi. si a generat chiar de la început critici vehemente cu privire la aplicarea si dezirabilit atea unei astfel de strategii. cresterea economica apare ca rezultat al modificarilor conjugate ale acestor dimensiuni ale fiecarui factor de productie. în conditiile caracterului tot mai restrictiv al resurselor naturale si al nivelului tot mai ridicat al poluarii. Cifra obtinuta va fi o estimare a ratei medii anuale de crestere a capacitatii productive a tarii. bazata pe frânarea cresterii demografice si economice. Aceasta presupune o rata identica de crestere a rezultatelor economice absolute si a populatiei totale. pe de o parte. se urmarea crearea unei situatii de stabilitate economica si ecologica. însa se mentin sub control unele corelatii fundamentale de echilibru. de resurse naturale etc. PIB ⁄ locuitor nu înregistreaza o evolutie liniara în cursul unei perioade date de timp. Astfel. identificam dimensiunea calitativa a cresterii economice caracterizata prin cresterea productivitatii muncii. În mod frecvent este utilizat PIB. eficientei investitiilor. Regasim aici mai întâi dimensiunea cantitativa a cresterii economice care consta în cresterea separata sau simultana a cantitatii de munca. 8.deflatorului. de capit al fix. Rata anuala de crestere economica a unei tari poate fi cel mai bine masurata prin cresterea procentuala medie a produsului intern brut pe locuitor de-a lungul unei perioade de mai multi ani (pentru a exclude oscilatiile conjuncturale ale activitatii economice de ansamblu). Cresterea economica negativa semnifica situatia în care nivelul rezultatelor macroeconomice înregistreaza o tendinta de scadere. are o tripla dimensiune: cantitativa. iar cresterea economica este identificabila printr-o crestere sustinuta a produsului intern brut real de-a lungul unei perioade de timp.2 Factorii cresterii economice Cresterea economica se afla sub incidenta unor factori directi si indirecti. Sustinatorii ratei de crestere zero considerau ca. variatia indicatorilor macroeconomici se raporteaza la variatia populatiei totale. Cresterea economica zero semnifica situatia în care nivelul rezultatelor macroeconomice pe locuitor ramâne constant pentru perioada de analiza. indiferent de natura sa. iar pe de alta parte al acelorasi modificari simultan la nivelul tuturor factorilor de productie. se propuneau solutii de ajutorare a tarilor cu nivel redus de dezvoltare în vederea eliminarii decalajelor fata de tarile dezvoltate economic. structurala si calitativa. Din ratiuni de politica economica sunt utilizate si conceptele de crestere economica zero si crestere economica negativa. generat de activitatile umane. Deoarece adesea dinamica macroeconomica este corelata cu dinamica demografica. Din aceasta perspectiva. ″Limitele cresterii ″. Fiecare factor al cresterii economice.

În schimb. 115 . Curba posibilitatilor de productie se deplaseaza în aceste conditii spre dreapta. Tehnologiile utilizate. dupa caz. pentru o crestere a bunastarii sociale potentiale trebuie ca g > n. În general. Cresterea fortei de munca este determinata la rându-i de urmatorii factori: • Cresterea naturala a populatiei • Migratia internatio nala • Rata de participare a) Cresterea naturala a populatiei este deteminata de diferenta dintre rata natalitatii si rata mortalitatii. Alte tari. În multe tari dezvoltate. influenta cresterii dimensiunii cantitative a factorilor cresterii economice. Cresterea fortei de munca Cresterea ofertei de munca poate permite unei tari sa produca cantitati mai mari de bunuri si servicii. mediul institutional determina proportiile de combinare ale factor ilor de crestere economica generând. Numarul celor care intra în forta de munca excede numarul celor care parasesc forta de munca. o crestere rapida a populatiei determina cresterea proportiei tinerilor în cadrul fortei de munca. Daca populatia unei tari este inferioara marimii sale “optime”. Outputul pe locuitor înregistreaza o crestere iar bunastarea sociala se amelioreaza. grija pentru batrâni. atitudini si convingeri privind casatoria si marimea familiei. populatia este relativ stabila. o rata de crestere mai slaba a populatiei tinde sa creasca proportia celor mai vârstnici aflati în activitate. capabile sa absoarba si sa genereze permanent progres tehnic. flexibilitatea în realocarea resurselor în functie de circumstante în cadrul economiei. efecte favorabile sau nefavorabile. Rata cresterii populatiei este influentata de un complex de factori sociali precum obiceiuri. Ratele natalitatii si mortalitatii sunt de asemenea influentate de factori precum accesul la facilitatile medicale. Daca notam rata cresterii economice cu g si rata cresterii populatiei cu n. repartizarea resurselor pe ramuri si activitati. Cresterea economica intensiva constituie deja o trasatura definitorie pentru tarile dezvoltate economic. Din acest motiv. În schimb. unde preponderenta ca influenta asupra cresterii PIB este influenta conjugata a dimensiunilor calitative a factorilor cresterii.Se stie însa ca resursele se caracterizeaza prin raritatea lor în raport cu nevoile umane. crescând în timp dependenta persoanelor inactive si pensionate în cadrul populatiei. preponderenta în cazul dezvoltarii de tip extensiv. sprijinul acordat persoanelor cu copii etc. cunosc reduceri ale numarulu i tinerilor care intra în forta de munca datorita reducerii ratei natalitatii la sfârsitul anilor ′60 si în anii ′70. Modul în care laturile cantitativa si calitativa ale cresterii economice interactioneaza si contribuie la cresterea economica depinde de dimensiunea structurala a economiei. Pentru ca outputul pe locuitor sa creasca si deci si bunastarea sociala potentiala este necesar ca rata cresterii economice cauzata de cresterea populatiei sa depaseasca rata cresterii populatiei. atunci cresterea naturala a populatiei va conduce eventual la o crestere a outputului de bunuri si servicii pe locuitor. Chiar daca într-o etapa de dezvoltare progresul a fost realizat printr-o crestere economica de tip extensiv. se impune promovarea pentru fiecara tara a tipului de crestere economica intensiva. Rezultatul se concretizeaza într-o cantitate mai mare de bunuri si servicii. celelalte conditii ramânând constante. influenta eficientei utilizarii factorilor asupra cresterii rezultatelor macroeconomice pe locuitor este practic nelimitata. O forta de munca mai tânara este asociata cu un potential mai mare de mobilitate geografica si ocupationala comparativ cu o forta de munca mai vârstnica. este limitata în timp si în spatiu. Cresterea populatiei provoaca odata cu cresterea fortei de munca si cresterea numarului de consumatori.

Datele statistice demonstreaza ca în ultimele decenii progresul tehnic a generat somaj tehnologic. c) el afecteaza doar productivitatea capitalului (progres tehnic orientat spre capital). teama de extinderea somajului tehnologic este destul de raspândita. d) el afecteaza doar productivitatea muncii (progres tehnic orientat spre munca) Progresul tehnic rapid poate fi însa însotit de cresterea somajului.b) Migratia internationala reprezinta fluxurile de persoane dintre tari si este determinata de gradul mobilitatii internationale a muncii. contribuie la sporirea stoculu i de resurse productive al unei tari. inclusiv a acelor echipamente noi. Exista însa puncte de vedere si studii care demonstreaza ca nu introducerea tehnologiilor moderne este cauza în sine a somaju lui. destul de important. inventiilor sau cresterii nivelului de pregatire profesionala. traditie. reglementari sindicale si atitudini sa participe la activitatea economica. progresul tehnic reprezinta tot ceea ce are drept rezultat îmbunatatirea calitatii stocului de capital sau fortei de munca. Daca progresul tehnic este neutral si astfel cresterea productivitatii capitalului si productivitatii muncii se realizeaza în aceeasi proportie atunci. economiile sunt necesare sustinerii investitiilor. Rata de participare este determinata de marimea în care diferite grupe de vârsta si sexe în cadrul populatiei sunt abilitate prin lege. atât veche cât si noua. Mobilitatea internationala a fortei de munca este determinata de o serie de factori precum diferentele de limba. legislatia privind imigratia. Altfel spus. De exemplu. Cresterea stocului de capital Cresterea stocului de capital prin investitie neta. c) Rata de participare reflecta proportia populatiei economic activa î totalul populatiei. În masura în care introducerea noilor tehnologii creste productiv itatea si reduce costurile. create pentru a le înlocui pe cele uzate. Pe de alta parte. întocmai ca si cresterea fortei de munca. oportunitatile de angajare si probabil. Deoarece cel mai evident efect al introducerii progresului tehnic consta în reducerea cantitatii de munca cerute pentru a realiza o anumita activitate. fapt ce face ca unele tari sa se confrunte cu existenta unor ramuri ale caror produse ramân necompetitive pe pietele internationale. Progresul tehnic Progresul tehnic reprezinta o alta sursa posibila de crestere economica. cresterea duratei de scolarizare si reducerea vârstei de pensionare contribuie la reducerea ratei de participare. b) el creste productivitatea numai a noului capital si a muncii. obiceiuri si traditii între tari. El poate lua forma unor tehnici de productie mai performante. ci mai degraba esecul asimilarii acestor tehnologii. Imigratia neta tinde sa creasca forta de munca a unei tari în timp ce emigratia neta tinde sa o reduca. Se constata ca efectul progresului tehnic asupra unei cai de crestere de echilibru al unei tari depinde de masura în care: a) el creste în aceeasi proportie productivitatea întregului capital si întregii forte de munca. Efectul progresului tehnic consta în cresterea productivitatii stocului de capital si a fortei de munca. O n crestere a acestei rate echivaleaza cu o crestere în marimea fortei de munca. legislatia privind drepurile salariale egale între femei si barbati ar putea creste rata de participare a fortei de munca feminine. Este important de retinut faptul ca investitia (care asigura producerea mai multor bunuri de consum în viitor) cere reducerea în prezent a consumului si canalizarea unei parti mai importante a resurselor spre productia diferitelor forme de capital. în conditiile unor randamente de scara constante. obiceiuri. Un exemplu în acest sens îl 116 . Altfel spus. Dezvoltarea tehnologiei microelectronice face posibila introducerea pe scara larga a echipamentelor controlate prin computer într-un numar important de domenii. îmbunatatirii echipamentelor. outputul va creste în aceeasi proportie. cererea pentru produse va creste si noi locuri de munca vor fi create.

3 Beneficiile si costurile cresterii economice Cresterea economica reprezinta unul dintre obiectivele majore ale oricarui guvern. Daca ea este privita în termeni relativi atunci ea va exista întotdeauna (data fiind o distributie constanta a venitului si averii) indiferent daca exista sau nu crestere economica. saracul ramâne exact în aceeasi pozitie relativa ca mai înainte si astfel exista înca saracie. Cu cât o tara aloca mai multe resurse productiei de bunuri de capital. în ciuda introducerii computerelor. precum pensionarii si somerii. De exemplu. În orice societate exista persoane ale caror venituri sunt reduse si depind de ceea ce ofera guvernul. 8. daca orice persoana se bucura de o crestere cu 10% a venitului sau. b) Cresterea economica poate elimina saracia. Cresterea venitului real pe locuitor face posibil ca o cantitate mai mare de bunuri si servicii sa devina disponibila pentru consumul fiecarui individ. Pe baza anumitor date de prognoza se sugereaza faptul ca ritmul cresterii economice se poate reduce în viitor. d) Cresterea economica poate determina externalitati negative. Aceste persoane sunt beneficiare în consecinta ale procesului de crestere economica. Dezirabilitatea unui asemenea proces apare justificata cel putin din urmatoarele motive: a) Cresterea economica determina cresterea nivelului de trai. progresul tehnic poate crea locuri de munca noi. însa anumite persoane îsi pierd locurile de munca. exista puncte de vedere dupa care este de preferat o crestere economica mai redusa în prezent pentru a asigura regenerarea resurselor. zgomotului si supraaglomerarilor urbane. O crestere a venitului national real poate impune costuri pentru societate sub forma poluarii. Resursele naturale sunt limitate iar multe dintre ele sunt epuizabile. Principalele aspecte relativ la costurile impuse de procesul cresterii economice constau în urmatoarele: a) Cresterea economica implica o schimbare de care unele persoane beneficiaza iar altele probabil nu se pot bucura. 117 . fapt ce a facut ca în teoria economica sa apara puncte de vedere dupa care este pusa la îndoiala dezirabilitatea unei rate înalte de crestere. Cresterea economica presupune pentru societate unele costuri. cu atât mai rapida va fi cresterea economica asteptata si cu atât mai mare va fi cantitatea de bunuri de consum posibil de produs în viitor. consumul curent este sacrificat pentru a permite o rata de consum mai înalta în viitor. Corecta evaluare a acestor costuri si includerea lor în estimarile venitului national real permite o apreciere mai realista a beneficiilor cresterii economice de natura sa fundamenteze oportunitatea policilor guvernamentale. Nevoia de reîncadrare a celor ce si-au pierdut locul de munca impune costuri semnificative pentru societate. Astfel.constituie domeniul bancar. De exemplu. Totusi. nivelul de ocupare a fost mentinut si chiar s-a ameliorat prin diversificare si oferirea de noi servicii clientilor. b) Cresterea economica are un cost de oportunitate. Astfel. costul de oportunitate al cresterii rezida în consumul curent sacrificat. de care altfel s-ar fi profitat în prezent. este posibil ca atunci când exista crestere economica sa se modifice redistribuirea venitului în încercarea de a obtine o mai mare echitate fara a provoca înrautatirea situatiei cuiva în termeni absoluti. c) Cresterea economica poate redistribui venitul fara sa provoace reducerea bunastarii altor persoane. unde. Punctul de vedere dupa care cresterea economica permite economiilor sa elimine saracia este controversat. Când cresterea economica este creata prin investitii de resurse în bunuri de capital. c) Cresterea continua poate sa nu fie posibila pentru multa vreme. Saracia poate fi privita în termeni relativi sau absoluti. Trebuie însa precizat ca realizarea cresterii economice în sine nu provoaca în mod necesar îmbunatatirea redistribuirii venitului.

Cresterea economisirii publice si stimularea economisirii private încurajeaza acumularea capitalului si deci cresterea economica. Acumularea de capital se asociaza de regula cu o acumulare de cunostinte. Sporirea ratei economisirii conduce la cresterea venitului pâna la nivelul starii stationare. Harrod si E. Hicks. Modelul Harrod-Domar evidentiaza trei mari probleme: posibilitatea unei cresteri sustinute. Pe termen lung însa rata economisirii nu afecteaza rata cresterii economice. era concluzia lui Malthus. care se înscriu în linia keynesista. constau tocmai în stimularea cererii agregate. Cresterea cererii pentru utilizarea stocului de cunostinte impulsioneaza cercetarea si dezvoltarea tehnologica si. Datorita asemanar ilor de fond dintre aceste modele se obisnuieste a fi prezentate împreuna sub numele de modelul Harrod-Domar. determinata de cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica. pentru depasirea fazei de recesiune si asigurarea cresterii economice. Dupa cel de al doilea razboi mondial s-a realizat sinteza propriu-zisa dintre abordarea macroeconomica si abordarea dinamica.8. Ricardo. Aceste teorii au evoluat în timp. R.4 Teorii si modele ale cresterii economice Teoriile si modelele crester ii economice evidentiaza modalitatile prin care activitatea prezenta o influenteaza pe cea viitoare si identifica sursele care pot asigura o crestere continua. Dornbusch. De exemplu. Solow. E.Keynes al carui model macroeconomic de crestere evidentia influenta cresterii cererii agregate asupra venitului national. În modelul sau de crestere economica progresul tehnologic este privit doar ca factor exogen. El a folosit concepte noi aflate în relatie cu cresterea economica precum multiplicatorul si acceleratorul. Noile modele de crestere economica surprindeau noile realitati ale economiilor capitaliste caracterizate prin aparitia de noi industrii si tehnologii. Analiza economistilor clasici nu surprindea însa contributia progresului tehnic la cresterea productiei. cresterea economica. componenta distincta a stiintei economice. în timp ce populatia sporeste în progresie geometrica. rezultând din deciziile agentilor economici interesati de cresterea profitului. P. în functie de dinamica realitatii economice si de evolutia instrumentelor de analiza economica. La scurt timp dupa acest model. Kalecki. Lucas. 118 . au contribuit în mod decisiv R. noua deschidere în teoria cresterii economice presupune progresul tehnic ca fiind endogen. Politicile propuse de el. Domar. probabilitatea cresterii sustinute în conditii de ocupare deplina si stabilitatea sau instabilitatea ratei garantate de crestere economica. F Perroux. R. Acestia au descris evolutia economiei în termenii pamântului limitat si al populatiei în crestere. Spre deosebire de celelalte tipuri de resurse. La constituirea unei teorii a cresterii economice. Samuelson. Analiza moderna dezvoltata prin noile teorii are la baza acumularea de capital. rata economisirii determina marimea stocului de capital si nivelul productiei. în cazul stocului de cunostinte nu mai functioneaza legea randamentelor descrescatoare. Domar au elaborat doua noi modele de crestere economica. Trebuie mai întâi mentionat J. M. Th. Malthus si D. Smith. R. Solow arata ca. Un rol deosebit în cadrul acestei abordari l a avut R. se poate ajunge la o criza profunda în economie. Th. Spre deosebire de modelul neoclasic traditional. El a conceput un model de crestere economica stabila inspirat din modelul Harrod-Domar. J. În anii ′80 a aparut Noua teorie a cresterii ai carei initiatori sunt P. Fara masuri de stopare a cresterii populatiei. În secolul al XX-lea preocuparile pentru analiza cresterii economice s-au intensificat. pe termen lung. ca urmare.R. Malthus aprecia ca productia bunurilor de consum creste în progresie aritmetica.M. Solow. Cresterea sustinuta pe termen lung a PIB/locuitor este determinata de progresul tehnologic. Harrod. Romer si R. Modelul neoclasic al cresterii economice explica modul în care acumularea de capital si schimbarile tehnolo gice influenteaza cresterea economiei. Primele preocupari privind cresterea economica apartin clasicilor englezi: A.

pentru educatie. Presupunând ca economia a atins deja nivelul ocuparii depline iar preturile sunt stabile. pentru ameliorarea infrastructurii. ajutorul financiar pentru firmele care îsi desfasoara activitatea în zonele defavorizate. În acest sens. aceasta politica se însoteste de cresterea sensibila în prezent a cererii fara a provoca si cresterea pe masura a ofertei de bunuri de consum ea poate genera mai degraba presiune inflationista. Cresterea cheltuielilor pentru instruire. Daca însa. cresterea stocului de capital precum si calitatea muncii si capitalului unei tari. Politica fiscala poate avea sanse mai mari de succes în sensul stimularii cresterii economice. o politic a monetara constând în rate scazute ale dobânzilor si cresterea accesului la credite poate încuraja firmele sa investeasca mai mult si astfel sa creasca stocul de capital. Iar o crestere a preturilor dincolo de un anumit prag descurajeaza procesul investitional. sanatate si cercetare contribuie fiecare si împreuna la cresterea capacitatii productive a unei tari.8. Politica fiscala si monetara pot fi utilizate pentru deplasarea unei parti din resurse dinspre productia de bunuri de consum spre producerea de bunuri de capital. 5 Politici de crestere economica Presupunând ca obiectivul guvernului consta în sporirea ratei de crestere economica putem aprecia ca politicile guvernamentale sunt corespunzatoare daca prin iintermediul lor este influentata cresterea fortei de munca. guvernul poate fi capabil sa mentina cererea agregata neschimbata. 119 . crescând impozitele si directionând venitul spre cresterea cheltuielilor pentru crearea de capital. O astfel de politica de reducere a consumului agregat (venitul disponibil se reduce) si crestere a investitiei agregate genereaza o rata superioara de crestere economica.

prestate în favoarea altor tari. regional si global. financiare si monetare cu alte tari. aspect promovat de Fondul Monetar International. indiferent de nivelul sau de dezvoltare. balanta de plati reprezinta un instrument statistico-economic care evidentiaza încasarile si platile pentru o tara în virtutea relatiilor economice. Ea se întocmeste bilateral. 9. . îndeosebi. Balanta de plati 2. Contul curent Contul curent sau ba lanta curenta include urmatoarele componente: a) balanta comerciala. financiare (bancare. de shipping. de transport. asigurari) etc. BALANTA DE PLATI SI CURSUL DE SCHIMB Dupa ce veti studia acest capitol veti putea întelege: • • • • Ce reprezinta balanta de plati externe si care sunt implicatiile dezechilibrului balantei de plati Ce este piata valutara si cum se determina cursul de schimb de echilibru Care sunt efectele modificarilor cursului de schimb asupra balantei de plati. Sistemele curs urilor de schimb Capitolul de fata abordeaza problema dezechilibrului balantei de plati si cursului de schimb. Acestea reprezinta aspectele ″invizibile″ ale relatiilor economice externe. Piata valutara si cursul de schimb 3. Importurile si exporturile ‘vizibile’ constau în comertul fizic cu marfuri. Acestea reprezinta aspectele ″vizibile″ ale relatiilor economice externe. Aceste probleme sunt în mare masura determinate de aspecte monetare si apar în conditiile utilizarii diferitelor monede nationale. fie ″servicii primite″.1 Balanta de plati Fiecare tara. Serviciile internationale în cazul unei tari sunt fie ″servicii proprii″. Balanta de plati reprezinta un set de conturi care arata tranzactiile economice care au loc între rezidentii într-o tara si rezidentii în alte tari în timpul unei perioade date de timp. care include încasarile si platile pentru servicii diverse de genul celor turistice. Mai precis.CAPITOLUL 9. prestate de alte tari si de care tara de referinta beneficiaza. În termeni generali. În vederea asigurarii comparabilitatii internationale se impune uniformizarea gruparii posturilor din balantele de plati externe ale tarilor. care surprinde valoric încasarile si platile din export si. participa la schimburile economice cu celelalte tari. b) balanta serviciilor. Racordarea fiecarei tari la fluxurile economice internationale îsi afla expresia. de regula un an. în balanta comerciala si balanta de plati externe. respectiv din import pentru o tara. balanta de plati a unei tari cuprinde contul curent si contul de capital. venitului si ocuparii Care sunt sistemele cursurilor de schimb 1. valutare.

privesc 382 milioane dolari ce au contribuit si ele la finantarea deficitului contului curent. fara a se putea preciza în mod evident sursa lor. profituri. asistenta PHARE si bilaterala. investitiile de portofoliu (care implica achizitia de titluri de valoare ale unei firme sau guvern strain) si împrumuturile interguvernamentale. Toate fluxurile monetare care rezulta din exporturile ‘vizibile’ si ‘invizibile’ sunt înregistrate în partea de debit a conturilor. conducând la scaderea acestora. Contul de capital înregistreaza un excedent la nivelul anului 1998. O alta parte a acestui deficit a fost acoperit pe seama rezervelor valutare.785 miliarde dolari. dobânzi.1 balanta de plati a României pe anul 1998.611 miliarde dolari. Excedentul intrarilor de capital în raport cu iesirile de capital a permis acoperirea celei mai mari parti a deficitului contului curent. despagubiri. Cum orice tranzactie trebuie sa aiba o sursa de finantare. a contului curent. În mod concret. trebuie sa fie zero. un exces al importurilor în raport cu exporturile genereaza deficitul contului curent. sub forma de transferuri banesti de la nerezidenti. care cuprin de transferurile economiilor banesti ale emigrantilor.07%.74%). Prezentam în tabelul 9. multe dintre acestea fiind proiectate pentru a specula diferentele dintre ratele dobânzilor la nivel internationa. salarii repatriate de emigranti. Se observa existenta unui deficit al contului curent de 2.71%. În orice balanta de plati exista un capitol referitor la erori si omisiuni care. care reprezinta formarea si utilizarea rezervelor valutare internationale precum si folosirea creditelor primite de la Fondul Monetar International. d) balanta transferurilor unilaterale . în cazul de fata. În schimb. contul de capital include: a) balanta miscarilor de capital pe termen scurt . ajutoare publice.c) balanta veniturilor. donatii. care reflecta toate formele de împrumut pe termen scurt si investitii pe termen lung. Deficitul pozitiei venituri (în deficitul contului curent de 17%) este datorat în principal platilor de dobânzi aferente datoriei externe pe termen mediu si lung. pentru înfiintarea si controlul unei întreprinderi într-o tara straina). rente. salarii platite specialistilor straini etc. care cuprinde investitiile directe (de exemplu. Aceasta cifra demonstreaza faptul ca România a vândut agentilor economici straini mai mult decât a cumparat active reale si finaciare în valoare de 1. balanta transferurilor curente a înregistrat un sold pozitiv. a contului de capital si a rezervelor. b) balanta miscarilor de capital pe termen lung. ajutoare private etc. Este cazul acelor tranzactii care sunt necesare pentru a acoperi orice surplus sau deficit din contul curent. excesul exporturilor în raport cu importurile provoaca surplusul contului curent. Contul de capital Contul de capital sau balanta miscarilor de capital cuprinde în esenta miscarile de capital pe termen scurt si pe termen scurt între o tara de referinta si alte tari. În schimb. Deficitul contului curent este datorat în cea mai mare parte deficitului balantei comerciale (86. Aceste tranzactii includ modificarile la nivelul rezervelor oficiale si intrarile si iesirile de valuta. 124 . suma soldurilor celor trei balante. care priveste încasarile si platile cu titlu de venituri precum dividende. Contributia serviciilor la deficitul contului curent este de 16. Stagnarea exporturilor si cresterea importurilor au contribuit la nivelul anului 1998 la un grad redus de acoperire a importurilor din exporturi de numai 76. fapt datorat cresterii intrarilor nete provenite din influxuri de transferuri private. c) balanta rezervelor valutare internationale. În aces te conditii.

Anul 1998 (milioane dolari SUA) 1.intrari de venituri din munca. aceasta nu înseamna ca balanta de plati este întotdeauna în echilibru. Aceasta diferent a este egala ca marime cu modificarea rezervelor oficiale de schimb.iesiri de venituri din munca. dobânzi Sold balanta veniturilor d) Transferuri curente . Daca definim acele tranzactii care apar numai datorita unui deficit sau surplus în restul conturilor ca o acomodare si cele care se produc independent de orice aspecte de genul celor de mai sus ca autonome.1 Balanta de plati externe a României . Contul de capital -3 010 .iesiri de capital Rezerve Erori si omisiuni 5 790 4 005 + 843 + 382 Modificarile la nivelul rezervelor oficiale si intrarile si iesirile de valuta asigura faptul ca balanta de plati va fi întotdeauna în echilibru în sens contabil.import servicii Sold balanta serviciilor c) Venituri .intrari de capital . putem defini deficitul sau surplusul balantei de plati în felul urmator: • un deficit al balantei de plati exista atunci când valoarea iesirilor autonome excede valoarea intrarilor autonome. Contul curent a) Balanta comerciala (bunuri) . deficitul sau excedentul balantei de plati poate fi privit prin prisma diferentei dintre contul curent si cel de capital. Acest fapt a condus multi analisti sa se concentreze asupra soldului contului 125 . • un surplus al balantei de plati exista atunci când valoarea intrarilor autonome excede valoarea iesirilor autonome. dobânzi .503 166 679 . Din nefericire. Astfel.2 611 1 208 1 711 .import (FOB) Sold balanta comerciala b) Servicii -export servicii . este dificil de facut distinctia dintre tranzactiile financiare autonome si cele de acomodare din conturi.transferuri curente primite . investitii directe si de portofoliu.Tabelul 9. Totusi.transferuri curente platite 8 300 10 911 . investitii directe si de portofoliu.513 750 133 Sold balanta transferurilor 617 Sold contul curent 2.export (FOB) .

tinde sa agraveze rata somajului. asemenea politici pot intra în conflict cu obiective interne precum ocuparea deplina. Exista doua tipuri de cotari pe piata valutara: cotarea directa si cotarea indirecta. Sa consideram acum actiunile posibile pentru o tara în cazul unui dezechilibru persistent al balantei de plati. proiectata sa corecteze balanta de plati. Cursul de schimb reprezinta rata la care o moneda poate fi schimbata pe o alta moneda sau. pe baza unei metode de cotare. Fiecare presupune însa atât avantaje cât si dezavantaje. În cazul surplusului. cursul de schimb nominal reprezinta un pret în moneda nationala pentru a obtine un tip anume de marfuri care sunt devizele straine. atunci când o tara cunoaste un deficit si un nivel ridicat al somajului. putând accepta sau nu modificari ale cursului de schimb. deprecierea cursului de schimb este potrivita pentru corectarea deficitului. preturile stabile sau cresterea economica. inclusiv cererea pentru importuri. politica fiscala si politica monetara restrictiva ar putea fi indicate. c) modificarea cursului de schimb. Totusi. sa reduca în acelasi timp p resiunea inflationista si sa faca exporturile mai competitive pe pietele externe. Pe de alta parte. Presupunem acum ca o tara cunoaste fie un deficit fie un surplus persistent. în vederea realizarii tranzactiilor internationale. Cererile si ofertele pentru fiecare dintre devizele convertibile sunt consecinta schimburilor de bunuri si miscarilor de capitaluri între natiuni. contingentarea importurilor poate împiedica agravarea deficitului balantei de plati. Este evident ca aceasta tara nu va putea apela la infinit la rezervele sale valutare sau la surse de împrumut externe. 9. o politica de reducere a cererii. De exemplu. În cazul surplusului. aceasta tara va acumula rezerve valutare (cu pretul deficitelor altor tari) si se poate confrunta cu o presiune inflationista atunci când fluxul net de valuta spre interior creste sensibil oferta interna de bani. fapt care reclama analiza pozitiei întregii balantei de plati externe. înainte de o analiza în detaliu a acestor probleme. b) în cazul deficitului va exista o presiune spre în jos asupra cursului de schimb al monedei nationale. pretul unei monede în termenii altei monede. altfel spus. Piata valutara permite convertirea monedelor în mod eficient concomitent cu stabilirea ratelor de schimb. O asemenea masura este de natura sa reduca cererea agregata. 126 . pe piata valutara din România un dolar SUA este egal cu x unitati monetare nationale. Cotarea directa consta în faptul ca pretul unei unitati de valuta se exprima în moneda nationala.curent când interpreteaza conturile. pe piata valutara de la Londra. În ultima instanta. autoritatile monetare ale statului se pot implica.2 Piata valutara si cursul de schimb Deoarece exista o diversitate de monede nationale se impune convertirea monedei nationale în monede straine si invers. Exprimarea cursului valutar se realizeaza într-o maniera specifica. Din nefericire. exista riscul ca o astfel de masura sa afecteze nivelul tehnologic al proceselor de productie prin reducerea accesului la tehnologia moderna a altor state. tara îsi va reduce rezervele valutare si va deveni din ce în ce mai îndatorata în exterior. În mod normal. Dintr-o asemenea perspectiva. o politica expansionista poate fi potrivita în cazul surplusului balantei de plati. exista o presiune în sens contrar asupra cursului de schimb. Controlul importurilor poate fi realizat în mai multe modalitati. contingentarea importurilor presupune un plafon maxim impus marfurilor de import. Exista în acest sens trei posibilitati principale: a) politici bazate pe cerere. De exemplu. trebuie examinata piata valutara si factorii care determina echilibrul cursului de schimb. Un astfel de dezechilibru are doua implicatii majore: a) în cazul deficitului. În cazul unui deficit. b) controlul importurilor. Conceputa ca o masura de politica comerciala protectionista. Într-un caz concret. iar aprecierea cursului pentru corectarea surplusului. Acest tip de cotare este cel mai frecvent folosit pe pietele valutare. Aceasta poate oferi însa o imagine deformata a starii de îndatorare a unei tari. Cotarea indirecta presupune în schimb ca unitatea monetara nationala se exprima în unitati valutare. În schimb. cotarea se face astfel: o lira sterlina este egala cu x dolari SUA. De exemplu.

adica depuneri la vedere si depuneri la termen ale unor sume în valuta în conturi deschise la banci. o scadere a cursului de schimb real releva reducerea competitivitatii produselor nationale pe pietele externe. Existenta pietei valutare la termen permite celor ce efectueaza schimbul sa se asigure împotriva riscului pietei 127 . în timp ce rata de schimb forward reprezinta cursul de schimb agreat pentru o data prestabilita în viitor. În acest caz. case de schimb si clientii lor. Piata valutara consituie un sistem de relatii dintre banci. iar I d reprezinta indicele preturilor interne în perioada 1 comparativ cu perioada 0. Cursul de schimb spot este rata la care o moneda poate fi schimbata în mod curent cu o alta moneda. Cresterea sa evidentiaza faptul ca preturile straine exprimate în moneda nationala sporesc în raport cu preturile nationale. piata valutara se compune din piata bancara si piata caselor de schimb valutar. Cursul de schimb se determina pe piata valutara. Cursul nominal de schimb (e) reprezinta pretul unei unitati monetare exprimat într-o alta unitate monetara. Piata valutara poate fi nationala si internationala. Cursul real de schimb se determina pe baza urmatoarei formule: er = e I w ⁄ Id unde Iw reprezinta indicele preturilor internationale. de obicei 90 de zile. Obiectul principal al operatiunilor pe aceasta piata specifica îl constituie devizele convertibile sub diferite forme. Cursul real de schimb poate fi considerat un indicator de competitivitate. dupa cum cursul real de schimb este superior sau inferior cursului de schimb din perioada initiala. iar competitivitatea produselor nationale se amelioreaza. mai ales ca valuta în cont. În România. În functie de momentul efectuarii tranzactiilor exista piata la vedere (spot) si piata la termen (forward). are loc o depreciere nominala a cursului de schimb. Deprecierea nominala sau aprecierea nominala a cursului de schimb ∆e se calculeaza pe baza relatiei urmatoare: ∆e = Ie – 1 unde I e reprezinta indicele cursului nominal de schimb în perioada 1 comparativ cu perioada 0 si este egal cu raportul cursurilor nom inale în cele doua perioade (e1 ⁄ e0). o reducere a cursului de schimb înseamna aprecierea nominala a cursului în perioada 1 comparativ cu perioada 0. daca cursul de schimb înregistreaza o crestere în perioada 1 comparativ cu perioada 0. Pe baza acestor tranzactii se realizeaza reglementarea platilor si încasarilor care apar în procesul schimburilor cu strainatatea precum si derularea operatiunilor speculative. Invers. Cursul real de schimb (er) exprima pretul relativ al bunurilor din strainatate în raport cu bunurile nationale exprimate în moneda nationala. importurile sunt stimulate iar exporturile descurajate. în timp ce pe piata caselor de schimb valutar operatiunile se desfasoara în favoarea persoanelor fizice. În conditiile cotarii directe. Invers. Deprecierea reala sau aprecierea reala se calculeaza pe baza relatiei: ∆ er = Ier – 1 unde Ier reprezinta indicele cursului real de schimb în perioada 1 comparativ cu perioada 0 si este egal cu raportul dintre cursul real de schimb în perioada 1 si cursul de schimb în perioada 0 (er ⁄ e0). pe care sunt stabilite cursurile de schimb aferente.Cursul de schimb valutar poate fi nominal sau real. exporturile sunt stimulate iar importurile descurajate. Astfel. Pe piata bancara se desfasoara operatiuni rezervate persoanelor juridice. prin intermediul carora se efectueaza vânzari si cumparari de valute. Cursul real de schimb poate înregistra o depreciere reala sau o apreciere reala într-un anumit interval de timp.

Daca.valutare si conduce la aparitia unui tip de activitati speculative si arbitraj al ratelor dobânzilor. Aceasta este ilustrata în figura 9. b) ignoram activitatea investitorilor. poate fi recomandat pentru investitori sa-si transfere fondurile pe termen scurt de la Londra la New York.20 dolari. Fiecare tara realizeaza schimburi externe având ca unic partener cealalta tara. Putem începe deci prin examinarea cererii României privind exporturile SUA. tranzactia se justifica sau nu în functie de diferentele ratelor dobânzii între cele doua centre financiare si diferenta între cursul forward pentru a 90 zi si cursul spot. speculatorilor si arbitragistilor. România si Statele Unite. De aceea. la 90 de zile rata dobânzii la New York este mai mare decât la Londra. Hedgingul valutar consta în actiunea specifica a unui cumparator sau vânzator orientata spre compensarea eventualelor câstiguri sau pierderi provenite din infirmarea anticipatiilor speculative privind cursul de schimb. Sa ilustram aceasta situatie presupunând cazul unui importator care contracteaza o datorie pe care trebuie sa o achite la o data în viitor. speculatorilor si celor care realizeaza un aribraj pe baza ratelor dobânzii. lei si dolari si definim cursul de schimb ca pretul unui dolar în lei. Speculatia.20 dolari) ar putea vinde aceasta suma pentru 2200 dolari. Arbitrajul pe baza dobânzii. iar oferta de dolari depinde doar de cererea SUA pentru importurile din România (deoarece dolarii sunt oferiti în schimbul leilor pentru a plati bunurile si serviciile provenind din România). importatorul decide sa se protejeze împotriva riscului printr-o cumparare de valuta la termen. În consecinta. Hedging. În 90 de zile. Pentru a simplifica analiza si a asigura întelegerea mai buna a determinarii cursului de schimb de echilibru facem doua ipoteze: a) consideram comertul între doua tari. Ea se datoreaza faptului ca importatorii din România doresc sa achizitioneze bunuri si servicii din SUA.1 unde CC reprezinta curba cererii României pentru exporturile SUA. presupunem ca în ultima zi a unei perioade de 90 de zile cursul forward este 1 lira sterlina egala cu 2 dolari. prin fortele cererii si ofertei. Pretul exporturilor SUA este masurat în dolari si este figurat 128 . el ar putea primi cele 1000 lire sterline si (prin cresterea ratei spot la 1 lira sterlina egala cu 2. Determinarea cursului de schimb Deoarece cursul de schimb reprezinta pretul unei monede în termenii altei monede. nivelul sau de echilibru trebuie determinat pe o piata libera. realizând un profit de 200 dolari. Un speculator american crede ca rata spot la sfârsitul acestei perioade cursul va fi 1 lira sterlina egala cu 2. determinate prin activitatile celor care efectueaza schimbul. la rândul lor. El ar putea lua decizia sa cumpere sa zicem 1000 lire sterline forward pentru 2000 de dolari. Obiectivul acestui tip de actiune consta în alocarea de fonduri între centre financiare diferite ca raspuns la diferentele dintre ratele dobânzilor si realizarea celui mai mare randament posibil. de exemplu. Pentru aceasta ei trebuie sa converteasca lirele strerline în dolari la rata spot si în acelasi timp ei trebuie sa evite riscul valutar prin asigurarea convertirii sumelor supuse arbitrajului înapoi în lire la cursul forward. Aceasta înseamna ca el intra în contact cu o banca pentru a cumpara o cantitate de valuta la o data corespunzatoare în viitor la un curs de schimb acceptat acum (curs ‘forward’). În acest sens. Riscul pietei valutare consta în posibilitatea modificarii între timp a cursului de schim b astfel încât sa apara o pierdere pentru el. Consideram mai întâi cererea de dolari. Unii speculatori încearca sa obtina un avantaj din diferenta dintre cursul la termen pentru o anumita perioada de timp si cursul spot asteptat sa existe la finele acelei perioade de timp. De exemplu. se efectueaza concomitent o vânzare si o cumparare de valuta la termen. Banca va pretinde un comision pentru acest serviciu efectuat importatorului. Aceasta înseamna ca exista doar doua monede nationale. Sa analizam pe scurt aceste trei situatii. Aceasta înseamna ca cererea de dolari depinde doar de cererea României pentru exporturile SUA (deoarece exportatorii din SUA pretind plata pentru marfurile exportate în dolari). Cererea si oferta unei monede pe pietele internationale sunt.

Oferta de dolari se datoreaza faptului ca importatorii din SUA doresc sa cumpere bunuri din România. prezentata în figura 9. Aceasta reduce pretul în lei al exporturilor SUA si face astfel mai ieftine marfurile americane pentru cumparatorii din România. reprezinta curba cerer ii SUA pentru bunurile din 129 .1. curba cererii României pentru marfurile importate din SUA se va deplasa spre dreapta catre C’C’ în figura 9. 9. Presupunem ca la nivelul initial. cererea totala de dolari (egala cu valoarea totala a exporturilor SUA) este P0Q0. Asa cum se observa pe grafic. trebuie examinata cererea SUA pentru importuri. Deprecierea cursului de schimb a dolarului conduce la o crestere a cererii de bunuri în România pentru fiecare nivel al pretului în dolari. Fig. cursul de schimb al leului se apreciaza în raport cu dolarul.2. asa cum se poate vedea în figura 9.1 Efectul unei deprecieri a dolarului asupra cererii României pentru exporturile SUA Pretul exporturilor SUA C′ C ($) A P0 C’ Q1 C Q0 Volumul exporturilor SUA Presupunem ca rata de schimb a dolarului se depreciaza de la 1$ = 32000 lei la 1$ = 30000 lei. corespunzator punctului A. Curba cererii pentru dolari este din acest motiv descrescatoare. Concomitent.pe ordonata. Fig. În consecinta. valoarea în dolari a exporturilor SUA creste la P0Q1.3. 9. În acest caz. Cu alte cuvinte. o reducere a cursului de schimb apentru dolar determina o crestere a cererii de dolari.2 Cererea de dolari Cursul de schimb ($⁄ lei) 32000 lei 30000 lei Cererea de dolari P 0Q0 P 0Q1 Dolari Sa analizam acum oferta de dolari. iar volumul exporturilor SUA este figurat pe abscisa. Curba CC.

curba ofertei de dolari este crescatoare asa cum se poate observa în figura 9. Fig. Consideram nivelul initial la punctul B. pentru care oferta totala de dolari (egala cu valoarea totala a importurilor SUA din România) este P0Q 0.3 din punctul B în punctul D.România. 9. Daca aceasta este elastica. Altfel spus. ca are loc deprecierea dolarului. ca si mai înainte. 9. Presupunem acum. astfel ca valoarea totala a importurilor si oferta totala de dolari vor scadea. volumul importurilor scade într-o proportie mai mare decât cresc preturile.4 Oferta de dolari Cursul de schimb ($⁄ lei) Cursul de schimb ($⁄ lei Oferta de dolari 32000 30000 Oferta de dolari P 1Q1 P 0Q0 (a) Dolari P 0Q 0 (b) P 1Q1 Dolari Trebuie acum sa determinam daca oferta de dolari a crescut sau s-a redus în urma aprecierii leului în raport cu dolarul. Cererea SUA pentru importuri va scadea si aceasta este aratata ca o miscare de-a lungul curbei cererii în figura 9. facându-le mai scumpe pentru importatorii din SUA. În 130 . Daca cererea SUA pentru importuri este inelastica atunci volumul importurilor se reduce într-o proportie mai mica decât cresc preturile. Oferta de dolari este acum P 1Q1. Raspunsul depinde de elasticitatea cererii SUA pentru importuri. În acest caz. trebuie sa realizam comparatia dintre P1Q1 si P0Q0. astfel ca oferta totala de dolari va creste.4a.3 Efectul unei deprecieri a dolarului asupra cererii pentru importuri a SUA Pretul importurilor SUA ($) C D P1 P0 B C 0 Q1 Q0 Volumul importurilor SUA Fig. Acest fapt genereaza cresterea pretului în dolari a bunurilor din România.

În schimb. daca curba cererii este unitar elastica. În conditii de libera concurenta. La cursurile de schimb de dezechilibru e5 si e6 fortele concurentiale actioneaza în sensul îndepartarii cursului de schimb de pozitia de echilibru. Fig. cursul de schimb se orienteaza spre nivelul de echilibr u atunci când se situeaza la alt nivel decât cel de echilibru. echilibrul este stabil. Pentru a simplifica analiza consideram. Echilibrul stabil si instabil Cursul de schimb de echilibru este determinat prin egalitatea cererii si ofertei de dolari. În figura 9. curba ofertei va fi descrescatoare asa cum se observa în figura 9.4b. 9. 131 .acest caz. pe baza figurii 9. iar curba ofertei de dolari este verticala. oferta de dolari ar putea ramâne nemodificata. comertul între aceleasi doua tari. se observa. Fig. daca cursul de schimb este e cererea de dolari pe piata valutara excede 2 oferta de dolari. Cursul de schimb e este un curs de echilibru. presupunând ca fiecare reprezinta pentru cealalta ″restul lumii″. în continuare. SUA si România. cazul în care oferta de dolari este descrescatoare si mai putin abrupta decât curba cererii.5 Un echilibru stabil pe piata valutara Curs de schimb C ($) e3 e1 e2 O O ($) C Dolari Analizam în continuare.5. În figura 9. În schimb. daca cursul de schimb este e3 oferta de dolari excede cererea de dolari.6 Un echilibru instabil pe piata valutara Curs de schimb O ($) e6 e4 e5 C ($) C O Dolari Efectele unei modificari a cursului de schimb Analizam în continuare efectele asupra economiei unei tari aparute în urma deprecierii monedei sale nationale.6.5 acest curs de echilibru corespunde lui e1. 9. dar în acest 4 moment este instabil. De exemplu. Toate celelalte cursuri de schimb sunt cursuri de dezechilibru.

Cu cât elasticitatea cererii pentru exporturile SUA este mai mare cu atât mai mare va fi cresterea valorii totale a exporturilor consecutiva acestei deprecieri. Aceste modificari de preturi vor genera cresterea cererii pentru exporturile SUA si reducerea cererii SUA pentru importuri. Abordarea bazata pe absorbtie Sa consideram acum efectul de venit în urma deprecierii dolarului. Daca notam cu em elasticitatea cerer ii pentru importuri a SUA putem rezuma acest efect dupa cum urmeaza: • daca em < 1. Ignorând cheltuielile guvernamentale si impozitarea. iar • daca em > 1. deprecierea poate mai întâi sa determine deteriorarea balantei comerciale. Presupunând ca exista initial o pozitie de echilibru. ca aceasta conditie sa nu poata fi îndeplinita pe termen lung. cresterea acestei diferente poate fi privita drept o ameliorare în masura în care asigura trecerea de la deficit catre un surplus al balantei comerciale. Pretul în dolari al exporturilor nu este afectat în mod direct de depreciere. pe de o parte. însa cererea creste pe masura ce pretul leului se reduce. este necesar un anumit timp si pentru cumparatorii americani sa-si creasca achizitiile lor privind bunurile provenite din România în urma unei reduceri a preturilor. Una dintre cauze este aceea a timpului necesar importatorilor unei tari de a gasi oferte alternative ca urmare a unei cresteri a preturilor importurilor. Efectul unei deprecieri asupra valorii totale a importurilor SUA este mai putin sigur deoarece la acest moment pretul dolarului creste direct prin depreciere fiind necesara o reducere semnificativa a cererii pentru ca valoarea totala a importurilor sa scada. datele existente sugereaza ca suma elasticitatilor este sensibil mai mare de unu pe termen lung. poate fi definit ca diferenta dintre valoarea exporturilor si valoarea importurilor. importatorii si exportatorii ar trebui sa reactioneze la modificarea preturilor. b) modificarile venitului sunt ignorate. În mod evident ceea ce se petrece cu balanta comerciala a SUA depinde atât de elasticitatea cererii pentru exporturile SUA (ex) cât si de elasticitatea cererii pentru importuri a SUA (em). Cât timp se produc aceste modificari la nivelul cererii ele vor afecta balantele de plati ale ambelor tari. Numai daca cererea pentru exporturile SUA este perfect inelastica valoarea totala ramâne nemodificata. se cunoaste. Astfel. Dupa o anumita perioada. Consideram mai întâi efectul asupra preturilor în urma unei deprecieri. deprecierea va reduce valoarea totala a importurilor. prin intermediul multiplicatorului. sa zicem un an. putem scrie ca la echilibru exista: E – X = S – I. astfel ca poate raspunde usor unei cresteri a cererii. deprecierea va creste valoarea totala a importurilor. Desi elasticitatile cererii în comertul international sunt dificil de estimat. pentru România poate aparea un deficit al balantei comerciale ca urmare a aprecierii leului în raport cu dolarul. balanta comerciala se va ameliora ca urmare a unei deprecieri daca ex + em > 1. Aceasta analiza este uneori numita abordarea bazata pe absorbtie.O depreciere a dolarului va afecta imediat preturile relative ale bunurilor supuse schimbului: pretul în lei al exporturilor SUA va scadea iar pretul în dolari pentru importurile SUA va creste. În acelasi timp. o crestere a venitului national care la rândul sau va creste cererea de importuri. Acest lucru este important deoarece o crestere a valorii exporturilor SUA va induce. Acest mecanism trebuie luat în calcul în examinarea efectelor deprecierii. În schimb. Consideram aceasta problema în contextul unui model keynesist simplu. De as emenea. Aceasta relatie este cunoscuta sub numele de conditia Marshall – Lerner. Deprecierea dolarului asigura cel mai firesc cresterea valorii totale a exporturilor SUA. Este posibil totusi. utilizând conditia injectii = retrageri pentru nivelul de echilibru al venitului. creste cererea pentru importuri si scade cererea pentru exporturi în cazul României. Efectele deprecierii asupra preturilor trebuie corelate cu eventualele modificari ale venitului national. 132 . În cazul SUA. pornind de la doua ipoteze: a) oferta este puternic elastica. iar pe de alta parte. Soldul balantei comerciale. asigurând ameliorarea balantei comerciale. Modificarile venitului vor determina schimbari în cererea pentru importuri si mai departe asupra balantei comerciale.

I Venitul national (E – X)’ E–X Presupunem pozitia initiala în punctul C. asa cum se poate observa în figura 9. somajul se reduce partial iar deficitul este eliminat.7. somajul si deficitul balantei comerciale. unde economiile si importurile sunt direct legate de venit. Acesta reprezinta un caz unde cele doua probleme. însa luarea în calcul a cresterii venitului face ca ameliorarea sa fie doar AC. În conditiile ignorarii modificarii de venit. Problema modalitatilor prin care inflatia poate reduce cheltuiala interna (numita uneori absorbtie) este larg abordata în literatura economica. presupunem ca în economie exista ocuparea deplina. Pentru a arata aceasta. Aceasta inflatie a preturilor monetare si a veniturilor monetare va face exporturile SUA mai putin competitive pe piata mondiala iar. Pe scurt. corespunzator venitului în conditiile ocuparii depline.7 Efectele unei deprecieri a dolarului asupra balantei comerciale si nivelului venitului national E – X’ S– I B Ye C 0 A Y’e S. 9. iar investitiile si exporturile sunt autonome în raport de venit. Fig. în acelasi timp. devine posibil pentru balanta comerciala sa se amelioreze deoarece resursele sunt eliberate din ramurile care produc pentru piata interna si orientate spre ramurile care produc pentru piata externa. ca si mai înainte. cresterea venitului real este de o importanta deosebita. efectul iluziei monetare si efectul asupra disponibilitatilor banesti reale. ameliorarea balantei comerciale ar putea fi AB în figura 9. însa la acest moment se deschide un gap inflationist egal cu BA. pot fi abordate prin politica deprecierii cursului de schimb. Ca urmare. Sa analizam acest lucru prin evidentierea a trei efecte: efectul redistribuirii venitului. 133 . De fapt.7. inflatia compenseaza efectele deprecierii iar linia (E – X)’ se muta înapoi catre nivelul initial (E – X).8 unde nivelul initial de echilibru este Y. o depreciere a monedei va avea drept efect deplasarea spre în sus si catre dreapta a liniei E – X catre (E – X)’ si cresterea nivelului de echilibru al venitului la Y’ e. Dat fiind faptul ca relatia Marshall – Lerner este satisfacuta si ca exista unele resurse neutilizate în cadrul econom iei. importurile devin relativ mai ieftine pentru cumparatorii interni. E – X catre (E – X)’. nivelul de echilibru al venitului este realizat când valoarea planificata a exporturilor minus importurile (E – X) este egala cu valoarea planificata a economiilor minus investitiile (S – I). Astfel. Se observa ca ameliorarea deficitului este mai mica decât cea sugerata prin analiza anterioara privind efectul asupra preturilor. Deprecierea f monedei nationale va deplasa. acolo unde exista un deficit egal cu AC. Deoarece outputul nu poate fi extins pe termen scurt.Altfel spus. cererea crescuta pentru exporturi si substitute de import creaza inflatie prin excesul cererii. Determinarea acestui echilibru este prezentata grafic în figura 9.

Daca ne putem baza pe unul sau mai multe dintre efectele de mai sus pentru a reduce absorbtia.I Venitul national A (E – X)’ E–X a) Efectul de redistribuire. se anticipeaza ca o crestere a preturilor la import va exercita o anumita presiune inflationista prin costuri. Pentru ca acest lucru sa functioneze trebuie ca oamenii sa acorde atentie doar preturilor în sensul ca ei observa cum cresc preturile însa nu observa ca si salariile cresc în aceeasi masura. Pe termen scurt. veniturile au crescut în aceeasi masura cu preturile. guvernele pot gasi de cuviinta impunerea unui control direct asupra costurilor factorilor interni (de exemplu. în plus. deprecierea unei monede poate creste profiturile (în special pentru ramurile ce produc pentru export si substitute pe ntru import) cu pretul salariilor. chiar daca exista initial ocupare deplina.8 Efectele unei deprecieri în conditiile ocuparii depline E – X’ S– I B Yf C 0 Y’e S. b) Efectul iluziei monetare. în medie. argumentul consta în faptul ca preturile mai mari vor determina oamenii sa-si reduca cheltuielile în ciuda faptului ca. Abordarea monetarista Monetaristii considera ca problemele balantei de plati sunt în esenta probleme de natura monetara. devin e posibil ca o depreciere a dolarului sa amelioreze balanta comerciala a SUA. nu poate fi acordata o atentie deosebita acestor efecte. Teoria lor este mai generala decât abordarea bazata pe absorbtie deoarece se aplica mai degraba întregii balante de plati decât balantei comerciale. Conform acestui efect cu un stoc nominal de bani. Ei pun accent deosebit pe rolul jucat de piata monetara asupra determinarii pozitiei balantei de plati. motiv pentru care guvernele acompaniaza deprecierea monedei natio nale cu politici fiscale si monetare de reducere a cheltuielilor. 134 . Daca înclinatia marginala spre consum a celor ce obtin profit este mai mica decât cea a celor ce obtin salarii atunci cheltuiala interna va scadea. 9. Daca. ei considera ca cererea totala de moneda este o functie stabila a monedei de venitul national si rata dobânzii. oamenii observa cum valoarea reala a disponibilitatilor monetare se dim inueaza odata cu cresterea preturilor. Ei vor încerca sa refaca valoarea lor în termeni reali încercând sa-si reduca cheltuielile si sa creasca economiile. Totodata.Fig. În general. prin intermediul politicii de venituri) concomitent cu deprecierea monedei. Aici. c) Efectul asupra disponibilitatilor banesti reale.

În aceste conditii. Utilizând simbolurile anterioare putem scrie ca la echilibru: L = M = D + ∆R. În consecinta. Daca se opteaza pentru fixarea valorii monedei proprii în termenii altor monede se pune în mod firesc problema mecanismului sau de realizare si a celui de ajustare a balantei de plati.Dupa cum se stie. 9. Sistemul cursurilor de schimb flexibile (flotante) Sistemul cursurilor de schimb flexibile preupune modificarea cursului de schimb în functie de raportul dintre cerere si oferta pe piata valutara. 135 . s Eficienta oricarui sistem al cursului de schimb poate fi. Unele au fost practicate si testate în trecut. Daca se opteaza pentru fluctuarea valorii monedei proprii în raport cu alte valute.D Aceasta înseamna ca va apare un deficit daca autoritatile cresc oferta de moneda astfel încât aceasta ajunge sa depaseasca cererea de moneda. adica efectuarea în conditii de eficienta si siguranta a platilor internationale. fiind în prezent abandonate. fara a genera tensiuni majore în cadrul propriilor economii. Deducem în plus din analiza de mai sus faptul ca cea mai relevanta masura a modificarilor ofertei de bani este data de conceptul de extindere a creditului intern. Sistemele cursului de schimb sunt numeroase. iar ∆R = L . Totusi. Extinderea creditului intern poate fi definita drept modificarea ofe nationale de moneda plus orice deficit sau rtei minus surplusul balantei de plati. fara interventia autoritatilor monetare. Sistemul practicat trebuie sa permita tarilor sa-si corecteze dezechilibrele privind platile externe. flotarea libera a cursului de schimb asigura corectarea dezechilibrelor balantei de plati externe. atunci este necesara o anumita rezerva valutara pentru o interventie eficienta. De exemplu. Daca sistemul adoptat impune bancilor centrale interventia pe piata valutara pentru stabilizarea cursului. pozitia echilibrului balantei de plati este egala cu diferenta dintre cererea totala de moneda si creatia interna de moneda. evaluata în functie de îndeplinirea urmatoarelor caracteristici: a) Ajustare. Un asemenea mecanism de ajustare a condus pe cei mai multi monetaristi sa sustina cresterea flexibilitatii cursurilor de schimb precum si faptul ca ratele flexibile tind sa izoleze tarile de inflatia din restul lumii. cel putin în parte. echilibrul pe piata monetara cere ca cererea de bani (L) sa fie egala cu oferta de bani (M). Efectele unei devalorizari în acest context ar putea fi corectarea unui deficit prin generarea inflatiei (în conditiile în care o tara se afla initial la rata naturala a somajului) care ar putea reduce valoarea reala a ofertei de moneda pâna când cererea si oferta de disponibilitati monetare reale ar fi egalizate. Altfel spus. guvernele trebuie sa decida asupra modului în care moneda proprie este legata de monedele altor tari. În schimb. iar alte si teme sunt doar propuse. Altele sunt folosite în prezent. Ea furnizeaza deci o masura a cresterii ofertei de moneda care s-ar putea produce în absenta dezechilibrului platilor. un surplus poate provoca un exces de cerere pentru moneda proprie ceea ce determina o presiune spre în sus asupra cursului de schimb. b) Încredere. c) Lichiditate. Implicatia acestei politici consta în faptul ca o tara ar trebui sa-si limiteze cresterea ofertei de moneda daca doreste sa mentina echilibrul balantei de plati. în cazul unei tari un deficit genereaza un exces de oferta al monedei proprii urmat de o presiune în jos asupra cursului de schimb. Sistemul cursului de schimb trebuie sa genereze încrederea agentilor de schimb.3 Sistemele curs urilor de schimb Una dintre cele mai importante decizii ale guvernelor consta în alegerea sistemului cursului de schimb. apare problema gradului de flexibilitate acceptat si a masurii în care un anumit grad de certitudine si stabilitate poate fi asigurat. fara riscul unor pierderi mari. oferta de bani este egala cu creatia interna de bani (D) plus orice flux din strainatate ocazionat de efectuarea platilor catre agentii economici interni sau minus orice flux catre agentii economici straini (notat cu ∆R sau modificarea neta a rezervelor).

sistemul cursurilor de schimb flexibile se poate confrunta cu dificultati. b) Riscul neîndeplinirii conditiei Marshall-Lerner. Friedman considera ca deoarece speculatorii tind sa fie bine informati si urmaresc profitul. În fapt. Daca conditia de elasticitate nu este îndeplinita. Importatorii si exportatorii pot fi. Instabilitatea astfel produsa afecteaza eficienta mecanismului de ajustare.9 prezinta un model al evolutiei cursului de schimb fara speculatie si cu speculatie destabilizatoare. sistemul cursurilor flexibile genereaza fluctuatii ample ale cursului de schimb. c) Riscul destabilizarii prin speculatii. Deoarece cumpararile conduc spre crestere cursul de schimb iar vânzarile spre scadere. Aceasta activitate tinde sa exercite o presiune în plus asupra deprecierii. guvernele nu mai sunt nevoite sa pastreze cantitati mari de valuta deoarece autoritatile monetare nu mai intervin pe piata valutara pentru stabilizarea cursului. poate afecta criteriul încrederii în sistem. lasând cursului de schimb sa rezolve problemele dezechilibrelor externe. Presupunem ca moneda unei tari sufera un proces de depreciere în raport cu monedele altor tari. Figura 9. Pentru contracararea acestui risc ei pot recurge la operatii de hedging. activitatile lor sunt mai degraba stabilizatoare. Fig. Pe termen scurt. Pentru a ilustra aceasta situatie analizam cazul aparitiei unui deficit. ceea ce determina costuri suplimentare. atunci aceasta activitate tinde sa stabilizeze cursul de schimb. Aceste constatari conduc la concluzia ca cerintele de ajustare si lichiditate sunt îndeplinite. se poate argumenta ca pentru a face profit speculatorii cumpara moneda atunci când cursul de schimb este sub nivelul mediu si vând când cursul de schimb este peste nivelul mediu.10 prezinta efectul stabilizator asupra cursului de schimb în urma speculatiei. De asemenea. Se cunoaste faptul ca elasticitatile sunt probabil destul de mari pe termen lung. Un motiv în plus de îndoiala asupra aspectelor de ajustare si încredere în sistemul cursurilor flexibile consta în posibilitatea unor fluctuatii mai mult sau mai putin ample determinate de activitatea speculatorilor. însa sufic ient de mici pe termen scurt. În mod similar.9 Speculatie destabilizatoare Curs de schimb Cu speculatie Fara speculatie Timp 136 . operând pe piata la termen. Pe de alta parte. speculatiile pe piata valutara pot avea influente destabilizatoare sau stabilizatoare asupra cursului de schimb. indusa prin sistemul cursurilor flexibile. Analizam mai întâi efectul de destabilizare provocat de speculatii. Figura 9. în anumite conditii. aparitia unui surplus ar putea genera un exces de cerere pentru propria moneda ceea ce ar mari si mai mult surplusul. Promotorii aces tui sistem considera ca guvernele ar trebui sa-si concentreze politicile lor asupra problemelor interne legate de inflatie si somaj. descurajati prin efectul riscului cursului de schimb. 9. Excesul de oferta al monedei unei tari ar putea provoca deprecierea cursului si determina chiar un deficit mai mare.Mecanismul de ajustare automata propriu sistemului cursurilor flexibile constituie cel mai important avantaj al sistemului. Dezavantajele proprii sistemului cursurilor de schimb flexibile constau în urmatoarele: a) Incertitudinea. Incertitudinea. Speculatorii antici eaza deprecierea în continuare si decid p cumpararea de monede mai puternice în vederea câstigului viitor de capital.

salariile si preturile scad facând exporturile mai competitive. c) flexibilitatea salariilor si precturilor si functionarea “teoriei cantitative a banilor”. volumul schimburilor ar putea fi împiedicat sa creasca. Un alt obiectiv al sistemului FMI consta în stabilizarea si stimularea comertului mondial. În varianta sa extrema. Scaderea ofertei de bani determinata de deficitul acumulat genereaza mai degraba somaj decât reducerea preturilor. Tarile care înregistreaza deficit pierd aur. fapt ce determina ca valoarea unei monede sa fie fixata în raport cu orice alta moneda a altei tari. promovat de FMI. S-ar putea însa ridica problema lichiditatii deoarece oferta mondiala de aur este finita si ar putea ajunge la un punct dincolo de care nu mai poate creste. În aceste sens pot fi mentionate sistemul etalon aur si sistemul promovat de FMI.10 Speculatie stabilizatoare Curs de schimb Fara speculatie Cu speculatie Timp Sistemul cursurilor de schimb fixe Principala caracteristica a unui astfel de sistem consta în fixarea valorii unei monede în functie de monedele altor tari.Fig. oferta lor de moneda scade. iar balanta comerciala se revine la echilibru. Exista mai multe reguli ale acestui sistem. iar balanta comerciala se amelioreaza. Ei stiu cu certitudine cursul de schimb în prezent si în viitor. urmareste înlaturarea dezavantajelor sistemului bazat pe aur dar si evitarea instabilitatii si incertitudinii sistemului cursurilor fixe. Daca. de exemplu. Principala problema a mecanismului de ajustare este legata de flexibilitatea salariilor si preturilor precum si de functionarea teorie cantitative a banilor. b) existenta unei relatii rigide între rezervele de aur ale tarii si oferta de bani. Unii economisti apreciaza ca o oferta limitata de aur ar tempera tentativa guvernelor de crestere în mod excesiv a ofertei de bani. salariile si preturile cresc facând exporturile mai putin competitive. atunci cursul de schimb între cele doua tari este: o unitate monetara a tarii X este egala cu doua unitati monetare a tarii Y. În aceste conditii. Ajustarea dezechilibrelor se poate realiza prin mecanismul propus de D. O alta problema a sistemul etalon aur este legata de caracterul costisitor al obtinerii aurului înainte de a deveni mijloc de schimb international. Presupunând ca sistemul cursurilor de schimb este fixat în mod permanent pe baza etalonului aur. o anumita cantitate de aur este egala ca valoare cu o unitare monetara a unei tari X si cu doua unitati monetare a unei tari Y. Mentionam doua dintre acestea si anume: a) tarilor membre li se cerea sa stabileasca paritatea monedelor lor în termeni d aur sau e de dolar si sa o mentina într-o plaja de 1%. Ricardo. În sistemul etalon aur valoarea fiecarei monede este fixata în functie de aur. 9. agentii de schimb au încredere în sistem. acest sistem presupune îndeplinirea urmatoarelor conditii: a) utilizarea aurului ca singur mijloc de schimb international. 137 . oferta lor de moneda creste. Tarile care înregistreaza surplus acumuleaza aur. Sistemul cursurilor de schimb.

c) speculatia poate fi destabilizatoare. ceea ce face ca sarcina ajustarii sa fie împartita între tara cu moneda slaba si tara cu moneda puternica. Sistemul monetar european (SME) În 1969 este adoptat Planul Barre. Tara respectiva putea recurge la politici monetare si fiscale deflationiste încercând sa corecteze deficitul. Politicile deflationiste necesare pentru corectarea deficitelor au agravat somajul. Se poate aprecia ca activitatea speculatorilor provoaca devalorizarea sau o accentueaza dincolo de nivelul necesar restabilirii echilibrului. În mod normal. Atunci când aceasta limita este atinsa se impune interventia bancilor centrale ale ambelor tari. în care abaterea permisa între cea mai slaba si cea mai puternica moneda este de 2. Daca un deficit persista. s convocat o conferinta interguvernamentala -a pentru stabilirea demersurilor urmatoare. ei provoaca o presiune suplimentara asupra monedei slabe. în special pentru tarile cu deficit si rate înalte de somaj. Rezervele sale puteau ajunge la un nivel foarte scazut iar obtinerea de credite devenea din ce în ce mai dificila. Sistemul monetar european este menit sa creeze o zona de stabilitate monetara. Prin crearea unei zone de stabilitate financiara mecanismul ratelor de schimb faciliteaza dezvoltarea comertului între tarile membre. Initial. Marea Britanie nu a participat la ERM în primul rând datorita temerii ca astfel ar putea fi împiedicata devalorizarea lirei supraevaluate. fiind alcatuit dintr-un cos de monede europene. b) pot apare conflicte între politicile economice. În acest scop. Constructia concreta a acestui sistem s-a realizat de abia dupa aprobarea la Madrid a raportului Delors. Dezechilibrele pe termen scurt erau sustinute prin interventia fondului de stabilizare a tarilor membre. Aceste neajunsunsuri ale sistemului FMI a determinat abandonarea sistemului în 1972 si introducerea unei mai mari flexibilitati în sistemul monetar international. Cele mai multe tari tind sa amâne devalorizarea pâna în ultima clipa când se manifesta criza monetara internationala. Numai daca aceste politici esuau iar deficitul înca persista s-ar fi ajuns la devalorizarea monedei. urmat în 1971 de raportul Werner care prevedea crearea unei uniuni economice si monetare (UEM) în 1980. Daca schimbarea propusa era mai mare de 10% devenea necesar votul majoritatii membrilor pentru acceptarea schimbarii paritatii. Mecanismul ratelor de schimb (ERM) Mecanismul ratelor de schimb reprezinta un sistem de cursuri de schimb fixe. Tratatul a fost semnat la Maastricht în februarie 1992 si a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993. care sa protejeze economiile tarilor membre de fluctuatiile cursurilor de schimb. Un element cheie al SME îl constituie moneda unica europeana (European Currency Unit). În interventia lor aceste banci erau sprijinite si asistate prin Fondul de Cooperare pentru Moneda Europeana. ECU a fost initial folosit ca moneda de cont. cursul de schimb trebuia mentinut în limita stabilita. În consecinta. Acest sistem presupunea de fapt un compromis.b) nici unei tari membre nu i se permitea sa modifice paritatile fara înstiintarea fondului. Se pot identifica trei deficiente majore ale sistemului FMI: a) este dificil pentru un guvern sa decida când si cât de mult sa devalorizeze. Speculatorii. SME a intrat oficial în vigoare la 13 martie 1979. Acesta primea de la membrii sai o cota sub forma de aur si valuta si oferea în schimb ECU. ar putea pierde prea putin vânzând monedele slabe si cumparând monede puternice. Astfel. Bancile centrale era sfatuite sa intervina atunci când se ajungea la 75% din limita stabilita. devalorizarea odata produsa este deosebit de puternica si constituie un soc pentru agentii de schimb. reducând inflatia si cererea pentru importuri.25%. Mecanismul ratelor de schimb asigura mentinerea unei mai mari stabilitati a cursurilor de schimb si eliminarea presiunilor speculative. o tara nu putea continua sa-l sustina pe termen nelimitat. însa progresele realizate în prima perioada au fost modeste. prin cumpararea sau vânzarea monedelor pe piata valutara. 138 . anticipând devalorizarea. care propunea crearea unei uniuni economice si monetare în trei etape. Însa un dezechilibru persistent impunea ajustarea prin intermediul politicii de devalorizare sau revalorizare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful