Sunteți pe pagina 1din 3

27.02.

2012

Mediu si sanatate Curs 1


IGIENA. OBIECT DE STUDIU. SCOP. OBIECTIV Igiena studiaza influenta factorilor mediului ambiant asupra sanatatii omului si elaboreaza masuri de asanare si legi sanitare, menite sa fundamenteze un mediu igienic, optim de viata si de munca. Igiena este stiinta medicala care are ca obiect de studiu sanatatea si factorii care o conditioneaza. Scopul final al igienei este pastrarea si promovarea sanatatii. Masurile de asanare, normativele si legile sanitare elaborate in domeniul sanatatii au ca scop: 1. Prevenirea imbolnavirilor si depistarea lor in stadii incipiente, reducerea mortalitatii, morbilitatii, marirea longevitatii si a duratei vietii biologic active; 2. Mentinerea si fortificarea sanatatii; 3. Sporirea capacitatii de munca si aportul social in colective; In plan teoretic Igiena studiaza: 1. Sursele de poluare a mediului; 2. Influenta diversilor factori cu caracter natural si social asupra circulatiei substantelor nocive in biosfera; 3. Studierea efectelor acestei influente; 4. Studiaza legitatile tranzitiei substantelor toxice dintr-un lant al biosferei in altul; 5. Legitatile generale ale actiunii nocive a diversilor factori asupra organismului; Aceste aspecte teoretice determina sarcinile igienei: -Elaborarea bazelor stiintifice ale legislatiei sanitare; -Elaborarea normativelor sanitare pentru factorii de mediu ce au o influenta asupra organismului uman. -Elaborarea bazelor pentru inspectia sanitara preventiva si curenta; Sarcinile concrete sunt: Supravegherea respectarii normei de igiena si antiepidemice privind conditiile de trai, de munca , de aprovizionare cu apa potabila , de alimentatie si alti factori de mediu care influenteaza sanatatea populatiei si recomanda masurile necesare; Aplicarea masurilor de combatere in focarele de boli infectioase; Desfasurarea activitatii medicale preventive in timpul si la locul de munca , in inteprinderile industriale si institutiile de invatamant precum si in unitatile care asigura cazarea si alimentatia pentru colectivitati; Urmarirea adaptarii elevilor si studentilor in unitatile de invatamant si a muncitorilor in procesul de munca; Igiena este strans legata de notiunile: Sanitaria( sanitatia)= o activitate practica in care se supravegheaza respectarea normativelor, regulilor si realizarea masurilor de igiena. Sanatatea particularitatile sanatatii populatiei: - Cele mai raspandite erau bolile infectioase si epidemiile; - Pe parcursul anilor stiinta medicala a descoperit cauzele procesului infectios;
1

27.02.2012

Dezvoltarea stiintelor, inclusiv a medicinei a creeat premise pentru a tine sub control procesul epidemic; - A inceput elaborarea de masuri de combatere, iar ulterior de prevenire a celor mai periculoase maladii infectioase, astfel incat cota deceselor cauzate de bolile infectioase in structura morbilitatii si mortalitatii s-au redus esential. Factorii de mediu care duc la inbolnaviri: 1. Factorii externi care actioneaza asupra organismului: - Fizici; - Chimici(substante chimice naturale sau sintetizate de om); - Biologici(bacterii, virusi); - Sociali. 2. Factori interni: Factori genetici care determina afectiuni genetice si se impart in : a) Sanogeni- care au importanta benefica asupra organismului contribuind la mentinerea si fortificarea sanatatii. b) Patogeni - care au actiune nefavorabila asupra organismului si duc la alterarea starii de sanatate. Dupa gradul de influenta asupra organismului, factorii de risc au fost clasificati in: 1. Modul de viata nasanatos(fumatul, folosirea drogurilor, supraalimentatia, alcoolizarea, abuzul de medicamente si modul de viata sedentar); 2. Factori biologici( ereditari si predispunerea personala); 3. Mediul ambiant nefavorabil conditii climaterice, poluarea intensiva a aerului, expunerea excesiva la razele solare si schimbarea conditiilor climatice; 4. Factori de risc legati de asistenta medicala, incompetenta profesionala, asistenta medicala tarzie. PROFILAXIA= ansamblul masurilor orientate spre promovarea sanatatii, ocrotirea sanatatii, prevenirea bolilor si reducerea consecintelor in caz de boala. Etapele profilaxiei: -preventia primara, include prevenirea aparitiei bolilor prin cresterea rezistentei organismului;ea corespunde medicinei preventive si este promovata de serviciul sanitaro-epidemiologic dar realizata de toata societarea; - preventia secundara- este prezentata de masurile ce se iau in momentul declansarii starii morbide; -preventia tertiara- reprezinta masurile de recuperare, reabilitare biologica,sociala si profesionala a bolnavului; Metode de cercetare in igiena Medode fiziologice: care se folosesc la manifestari funtionale ca raspuns la modifiocarile mediului Metode clinice si de laborator pentru aprecierea dereglarilor ce se produc in organism sub actiunea factorilor nocivi;

27.02.2012

Metode epidemiologice ; la cercetarea fenomenelor morbide careau un caracter de masa cu scopul de a indica mijloacele de combatere si profilaxie; Metode statistice: se folosesc la studierea structurii si studiilor dinamice ale sanatatii Medode experimentale pentru stabilirea normelor sanitare si mai ales concentratiilor maximal admisibile a substantelor.

TEORIA NORMARII IGIENICE- se bazeaza pe principiile: I. Principiul de garantie a sanatatii; II. Principiile de diferentiere a concentratiilor maximal admisibile; Concentratia maxim admisibila de poluanti reprezinta acea concentratie determinata prin metode moderne si care nu exercita efecte directe sau indirecte asupra sanatatii si nu afecteaza capacitatea de munca a omului. Aceste concentratii maximal admisibile se stabilesc dupa criterii fiziologice si pot fi: - Concentratia maxima momentana care este cea mai mare concentratie permisa in intervalul scurt de 30 minute; - Concentratia medie zilnica(valoarea medie a poluantului timp de 24 h); - Concentratia medie anuala ; - Concentratia de avertizare( alarma) care atrage atentia populatiei in conditii de poluare excesiva. Cel mai des se stabilesc concentratiile admisibile pentru 2 sau mai multi factori.