Sunteți pe pagina 1din 1

2.

1 def intreprinzatorului: E acea pers care isi asuma responsabilitati in ceea ce priveste identificarea si obtinerea resurselor necesare derularii unei afaceri. Accentul fiind pus pe pro cesul initierii unei afaceri. E acela care gestioneaza cu succes resursele necesare infiintarii sau a dezv une i afaceri concentrandu-se pe inovati. E pers care initiaza si deruleaza o actiune asumandu-si riscurile asociate inova rii in schimbul unor satisfactii materiale sau personale. E pers fizica autorizata sau o pers juridica care in mod individual sau in asoci ere cu alte pers fizce autorizate sau cu pers juridice organizeaza o societate c omerciala denumita intreprindere in vederea desfasurarii unor fapte si acte de c omert in scopul obtinerii de profit prin realizarea de bunuri materiale, respect iv prestari de servicii din vanzarea acestora pe piata in cond de concurenta.