Sunteți pe pagina 1din 27

PROIECT NR.

14/2009

CONSTRUIRE CABANA SALVAMONT BRASOV

FOAIE DE CAPAT

-Proiect Nr. 14/2009

- Faza DT+DTAC

-Denumirea proiectului: - CONSTRUIRE CABANA SALVAMONT -Beneficiar: -Proiectant rezistenta: - REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT ; DIRECTIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU - S.C DIMCAD PROIECT S.R.L

LISTA DE SEMNATURI
Rezistenta: Proiectat: dipl.ing. Torok Andy

Desenat:

dipl.ing. Torok Andy

BORDEROU
A: Piese scrise:
- Foaie de capat si lista de semnaturi; - Borderou piese scrise si desenate; - Memoriu tehnic de rezistenta; - Program de verificare pe santier; - Caiete de sarcini.

B: Piese desenate:
- Plan fundatii ..................................... R.01 - Plan armare diafragme............................................R.02 - Plan detaliu de fundatie F1...................................................... R.03 - Plan detaliu de fundatie F1...................................................... R.04 - Plan detaliu de fundatie F2...................................................... R.05 - Plan detaliu de fundatie F3...................................................... R.06 - Plan detaliu de fundatie F4...................................................... R.07 - Plan detaliu de fundatie F5...................................................... R.08 - Plan detaliu de fundatie F6...................................................... R.09 - Plan detaliu de fundatie F7...................................................... R.10 - Plan detaliu de fundatie F8...................................................... R.11 - Plan detaliu de fundatie F9 ......................................................R.12 - Plan detaliu de fundatie F10......................................................R.13 - Plan cofrag placa cota -0.15......................................................R.14 - Plan armare placa cota -0.15...................................................... R.15 - Plan armare grinzi cota -0.15...................................................... R.16 - Extras de armare grinzi cota -0.15...................................................... R.17 - Plan amplasare pereti parter...................................................... R.18 - Plan amplasare grinzi planseu...................................................... R.19 - Plan sarpanta...................................................... R.20 - Sectiune ax A ...................................................... R.21 - Sectiune ax B ...................................................... R.22 - Sectiune ax C ...................................................... R.23 - Sectiune ax D ...................................................... R.24 - Sectiune ax E ...................................................... R.25 - Sectiune ax 1 ...................................................... R.26 - Sectiune ax 2 ...................................................... R.27 - Sectiune ax 3 ...................................................... R.28 - Sectiune ax 4 ...................................................... R.29 - Extras grinzi detalii de imbinare sarpanta .............. R.30 - Detalii de imbinare grinzi pentru pereti .............. R.31 - Detalii de imbinare grinzi pentru pereti .............. R.32 - Detalii de imbinare grinzi pentru pereti .............. R.33 - Detalii de imbinare grinzi pentru pereti .............. R.34 - Detalii de imbinare grinzi pentru pereti .............. R.35

S.C. DIMCAD PROIECT S.R.L.

CONSTRUIRE CABANA SALVAMONT

MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

1.

DATE GENERALE

BENEFICIAR:

REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT; DIRECTIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU OBIECTUL: CONSTRUIRE CABANA SALVAMONT FAZA: DT+DATC NR PROIECT: 14/2009

2.

REGLEMENTARI SI NORME CARE S-AU APLICAT LA PROIECTAREA STRUCTURALA CR 1-1-3-2005 Cod de proiectare.Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor. STAS 10101/1-78 `` Actiuni in constructii. Greutati tehnice si incarcari permanente``. NP-082-04 Cod de proiectare.Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor.Actiunea vantului STAS 10101/2A1-87`` Actiuni in constructii. Incarcari tehnologice din exploatare pentru constructii civile, industriale si agro-zootehnice``. STAS 10101/0A-75 ``Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiuniilor pentru constructii civile si industriale``. STAS 10107/0-90 ``Calculul si alcatuire elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat``. STAS 10109/1-82 ``Constructii civile, industriale si agro-zootehnice. Lucrari de zidarie`` CR6-06 ``Code de proiectare pentru structuri de zidarie``. P100/1-06 ``Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agro-zootehnice si industriale``. NP112-04 ``Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii`` NE012-99 `` Cod pentru proiectarea si executarea elementelor din beton armat si beton prefabricat``.. NP005-2003 ``Normativ privind proiectarea structurilor din lemn``

S.C. DIMCAD PROIECT S.R.L.

CONSTRUIRE CABANA SALVAMONT

3.

LUCRARI LUATE IN CONSIDERARE LA PROIECTAREA STRUCTURALA. IPOTEZE DE CALCUL. Pentru proiectarea elementelor structurale s-au luat in considerare actiunile permanente, climatice, din seism si din exploatare, conform alcatuirii constructive a cladirii. Incarcarile permanente s-au evaluat conform STAS 10101/1-78 ``Actiuni in constructii. Greutati tehnice si incarcari permanente``. Pentru asigurarea unor greutati permanente reduse in marea majoritate se va opta pentru materiale de izolatie si finisaj usoare, eficiente. Incarcarile din zapada s-au evaluat conform CR 1-1-3-2005 Cod de proiectare.Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor pentru structurile de rezistenta proiectate s-au considerat .Sok=200daN/mp Coeficientii partiali de siguranta s-au luat in considerare conform specificatiilor din standardul mentionat. Incarcarile din actiunea seismica au fost evaluate conform normativului P100-06 ``Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agro-zootehnice si industriale``. S-au considerat: - Clasa ``IV`` de importanta a constructiilor conform P1001/2006. - Categoria de importanta conform H.G. 766-97 este ``D`` - Coeficientul in functie de zona seismica de calcul a amplasamentului ag= 0.20g, in care se incadreaza Brasov. Gruparea incarcarilor pentru starile limita si ultime si pentru starile limita ale exploatarii normale s-a facut conform STAS 10101/0A-75. Pe baza calculelor statice s-au stabilit eforturile in elementele structurale. Incarcarea utila normata luata in calcul la plansee este de 150 daN/mp.

4.

DESCRIEREA CONSTRUCTIEI.

La cererea beneficiarului, pe baza proiectului de arhitectura intocmit de catre S.C. NEOSERV S.R.L BRASOV, s-a proiectat structura de rezistenta a unei constructii in Mun. Brasov, Poiana Brasov, zona: Statie Telecabina Capra Neagra partia Bradul. Aceasta are o forma rectangulara in plan incadrandu-se intr-un dreptunghi cu dimensiuniile de 8.47x12.57 m si regimul de inaltime de subsol, parter, mansarda. In configurarea structurii de rezistenta s-a tinut seama de configuratia terenului, proiectul de arhitectura, tema de proiecatre si studiul geotehnic pus la dispozitie de catre beneficiar. Structura de rezistenta luata in calcul este din material lemnos peretii realizandu-se din grinzi de lemn ecarisat, fasonate in atelier cu lamba si uluc 2

S.C. DIMCAD PROIECT S.R.L.

CONSTRUIRE CABANA SALVAMONT

avand dimensiuniile de 15x15cm cele pentru pereti exteriori si de 10x15cm cele pentru peretii interiori. Acestia preiau incarcarile provenite din planseul din material lemnos peste parter, si cele provenite din sarpanta. Infrastructura este realizata din cadre de beton armat si diafragme de beton cu rol de zid de sprijin (zona garajului), peste care s-a prevazut o placa din beton armat pe care este asezata structura din material lemnos. Fundatiile sunt izolate, alcatuite din bloc de fundatie si cuzinet din care pornesc stalpii de beton, cu dimensiuniile de 25x25 cm, prevazuti la partea superioara cu grinzi avand dimensiuniile de 25x40 cm. Adancimea de fundare este variabila, tinandu-se cont de configuratia terenului natural, care va fi si teren amenajat, pornind de la -3.90 m pina la -1.70m, fata de cota +/-0.00 a constructiei. Fundatia se incastreaza in stratul de grohoris si blocuri calcaroase cu interspatii umplute cu nisip argilos, aflat la 1.20-1.50 m fata de cota terenului natural, avand presiunea conventionala Pconv=350kPa, conform studiului geotehnic intocmit de catre tehn. Geolog Adrian Tanase. Diafragmele aferente garajului, avand rol si de zid de sprijin, pornesc din grinzi de fundatie si sunt prevazut a se realiza din beton armat avand grosimile de 25 cm in axele ``1`` respectiv ``2`` si de 30 cm in ax ``B``, la parea superioara fiind prevazute cu centuri din beton armat. Accesul dintre parter si mansarda se face prin intermediul unei scari de lemn, autoportante. Invelitoarea luata in calcul la realizarea proiectului de rezistenta este de sinfrila bituminoasa, asezata pe astereala. Intreg materialul lemnos va fi tratat ignifug, atiseptic si fungicid inainte de punerea in opera. Clasa de calitate a materialului lemnos luat in calcul este ``I``. CONDITII DE CALITATE In proiect s-au anexat caietele de sarcini ce trebuiesc avute in vedere la executie, pentru toate categoriile de lucrari. Caietele de sarcini nu sunt limitative si nu inlocuiesc normativele ce trebuiesc avute in vedere pe parcursul executiei, si in timpl exploatarii acesteia. 5. URMARIRE COMPORTARII IN EXPLOATARE A CONSTRUCTIEI

Beneficiarul are obligatia sa asigure urmarirea comportarii in timp a constructiei, in conformitate cu normativele in vigoare. In continuare se prezinta cu titlu informativ, o lista cu problemele care pot sa apara pe perioada de existenta a constructieii: a. schimbari in pozitia obiectelor de constructie in raport cu mediul de implantare al acestora: - deplasari orizontale, vericale sau inclinari; b. schimbari in forma obiectelor de constructie: deformatii vizibileverticale, orizontale sau rotiri. c. Schimbari in gradul de protectie si confort: - etanseitatea izolatiilor fonice, termice, hidrofuge - aparitia condensului, ciupercilor si mucegaiului d. defecte si degradari cu implicatii asupra unctionabilitatii obiectelor de constructie: ingroparea scurgerilor de burlane, jgheaburi, canale, etc 3

S.C. DIMCAD PROIECT S.R.L.

CONSTRUIRE CABANA SALVAMONT

e. defecte si degradari in structura de rezistenta: -fisuri, crapaturi -coroziunea elementelor metalice -flambajul unor elemente comprimate urmarirea curenta se realizeaza prin examinare vizuala directa si cu mijloace simple de masurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnica a constructiei si din reglementarile tehnice specifice, pe categorii de lucrari si de constructii. Activitatiile de urmarire curenta se efectueaza de catre proprietar prin personal propriu sau prin contract cu persoane fizice avand pregatire tehnica in constructii, cel putin de nivel mediu. Exploatarea si intretinerea cladirii implica aplicarea urmatoarelor masuri: - se interzice practicarea oricarui gol sau slit in elementele structurii de rezistenta; - se interzice efectuarea de modificari la structura de rezistenta fara intocmirea unui proiect avizat de Inspectia de Stat in Constructii (art 18 din legea nr10/1995); - se interzice schimvarea destinatiei initiale a constructiei, in urma carei ar apare incarcari ce depasesc pe cele luate in calcul, recompartimentarea spatiilor, prin mutarea sau indesirea zidurilor fixate initial prin proiect, cat si suplimentarea grosimii zidariilor si a planseelor in vederea sporirii confortului termic. Proprietarul are urmatoarele obligatii si raspunderi: Raspunde de activitatea privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiei Asigura efectuarea lucrarilor de intretinere pentru a preveni aparitia unor deteriorari importante Asigura realizarea formelor legale pentru executarea lucrarilor si verifica, pe parcurs si la receptie calitatea acestora, direct sau prin diiginti de santier autorizati.

8. PROGRAMUL DE RECEPTIE PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR, TESTE CE CAD IN SARCINA ANTREPRENORULUI. Pe timpul executarii lucrarilor, constructorul va incheia procese verbale de lucrari ascunse si receptii calitative pe faze determinante, care vor fi semnate de catre beneficiar, proiectant si inspectorul din partea inspectoratului de Stat in Constructii,. Procesele verbale vor fi incheiate conform programului de control pe santier anexat la documentatia de executie si vor fi insotite de rezultatele probelor de laborator si certificatele ce calitate ale materialelor puse in opera.

S.C. DIMCAD PROIECT S.R.L.

CONSTRUIRE CABANA SALVAMONT

6.

DISPOZITII FINALE.

Se recomanda ca realizarea structurii de rezistenta sa se faca cu o firma specializata si autorizata, pentru a evita aparitia in timp unor vicii ascunse ale constructiei, neobservate si neremediate inca din fata executiei. Trebuie avut in vedere faptul ca inceperea lucrarilor se poate face numai dupa obtinerea Autorizatie de Constructie De asemenea important este chemarea reprezentantului proiectantului de rezistenta pe santier, la fazele determinante stabilite prin prezenta documentatie. Convocarea proiectantlui se va face cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de trecerea la etapa urmatoare. Neconvocare proiectantului pentru verificarile dimensiuniilor elementelor constructive si a pozitiei acestora implica asumarea raspunderii calitative a executiei de catre executant si beneficiar. Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii beneficiarul va fi reprezentat de inspector de santier atestat MLPAT, care va incheia la finalul lucrarilor Cartea Tehnica a constructiei, prin preluarea de la executant a proceselor verbale de lucrari ascunse si a certificatelor de calitate, agrementelor tehnice etc si o va preda beneficiarului/ investitorului. Pe parcursul executiei se vor respecta normele de protectie a muncii si PSI, pentru fiecare tip de lucrare in parte. Orice modificare fata de datele de intrare initiale ale temei de proiectare, vor fi aduse la cunostinta proiectantului general cat si proiectantului de specialitate pentru a putea evalua ce modificari intervin fata de situatia initial proiectata. Proiectul se va supune verificarii la exigenta ``A`` -rezistenta si stabilitate prin grija beneficiarului, un exemplar original fiind predat ulterior proiectantului.

INTOCMIT Ing. LUCIAN DIMA

S.C. DIMCAD PROIECT S.R.L.

CONSTRUIRE CABANA SALVAMONT

BENEFICIAR:

REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT; DIRECTIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU OBIECTUL: CONSTRUIRE CABANA SALVAMONT FAZA: DT+DATC NR PROIECT: 14/2009

PROGRAM DE VERIFICARE PE SANTIER


NR.CRT 1. 2 3. 4. 5. Descrierea fazei determinante Verificarea dimensiunilor sapaturilor si a naturii terenului de fundare. Trasare Verificarea armaturilor din cuzineti si grinzi de fundatii. Verificarea armaturilor din planseu, grinzi si centuri peste subsol Receptia structurii de rezistenta Receptie la terminarea lucrarilor Document PVLA FD PVR PVLA ; PVR FD PVLA;PVR PVLA PVR Semnaturi B-E-P-G-I B-E-P B-E-P-I B-E-P B-E-P

PVLA proces verbal de control al lucrarilor ce devin ascunse. PVR - proces verbal de receptie calitativa Bbeneficiar Eexecutant Pproiectant Ggeolog II.C.L.P.U.A.T. FD - faza determinanta Executantul si beneficiarul investitiei ( prin diriginte de santier) vor anunta proiectantul si Inspectoratul Teritorial in Constructii cu minim 10 (zece) zile inaintea datei la care urmeaza sa se faca verificarile respective. Neconvocarea in timp util a proiectantului pe santier va reprezenta preluarea de catre beneficiar a atributiilor si raspunderilor privind calitatea executiei. Convocarea factorilor implicat pentru intocmirea proceselor verbale se va face in scris. INTOCMIT Ing. LUCIAN DIMA

S.C. DIMCAD PROIECT S.R.L.

CONSTRUIRE CABANA SALVAMONT

CAIET DE SARCINI CAPITOLUL SAPATURI

1)GENERALITATI Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la lucrarile de terasamente (sapatura, umplutura, compactare si transport pamant)la infrastructura constructiilor curente de orice fel, la lucrarile de constructii industriale, agrozootehnice, locuinte si social culturale. 2)STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA La lucrarile de sapatura se vor avea in vedere urmatoarele normative: - C169-88, normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente, -N112-04 normativ privind proiecatrea si executarea lucrarilor de fundare directa la constructii; - TS - norme de deviz pentru terasamente; - C16-94, normativ pentru executarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii; 3)LUCRARILE DE EXECUTIE 3.1.IN CONDITII NORMALE DE EXECUTIE Inainte de atacarea lucrarilor de sapatura, beneficiarul va elibera terenul pe amplasamentul constructiei de toate dotarile edilitare ce se pot gasi in solul acestuia: retele de apa, canalizare, termice, gaz metan, telefonice, electrice,etc. Lucrarile se vor ataca dupa imptejmuirea zonei si eventual sem-nalizarea pe timp de noapte, daca deranjaza circulatia rutiera. Lucrarile se vor realiza prin sapatura generala cu utilaj adecvat, respectandu-se normele de protectia muncii pentru taluzurile sapaturii si pentru lucrul cu utilajul. Se admit sapaturi manuale numai in spatii inguste si pentru corectarea taluzelor si fundului sapaturii. UTILAJE FOLOSITE In functie de natura pamantului si existenta sau nu a apei, se pot folosi utilaje ca:-buldozer pentru sapatura generala si deplasare locala (miscarea terasamentului). -excavator pentru saparea in spatii largi si inguste prin retrageri (santuri) avand cupa pana la 40 cm.latime si depozitarea in mijlocul de transport. Daca exista apa, se coboara nivelul freatic prin canale colectoare sau puturi si pomparea acestora. -draglina pentru saparea in teren usor cu apa la volume mari; -benzi rulante si autocamioane pentru transport pamant; -picamar in teren foarte tare (conglomerat, stanca etc.) -cilindru compresor pentru compactare, mai mecanic, mai manual; 3.2.IN CONDITII DE EXECUTIE PE TIMP FRIGUROS Nu se admite executia ultimului strat de sapatura in apropierea cotei de fundare pe timp friguros, fara a se lua masuri impotriva inghetului (pentru a nu ingheta terenul)ceeace ar duce la schimbarea conditiilor geotehnice ale terenului, pe care urmeaza a se funda constructia. UTILAJE SI MATERIALE PLASTICE Pe langa utilajele principale enumerate la punct 3.1. se mai adauga:-locomotiva pentru sursa de aburi cu reteaua de tevi, sau reteaua de tevi cu sursa de aburi din alta parte. -rogojini sau alte materiale termoizolante impotriva inghetului. 4)TRANSPORTUL PAMANTULUI Pamantul rezultat din sapatura se depoziteaza local si pe etape pentru umplutura si numai diferenta rezultata se transporta cu utilaje de transport la locul de depozitare. La transportul pamantului se va tine seama de: - distanta de transport, act incheiat de beneficiar sau proiectant cu constructorul - infoierea pamantului rezultat din sapatura - utilajele mecanice folosite - incarcarea mecanica a utilajului de tranport cu eventualele relee de depozitare in cadrul sapaturii 5)UMPLUTURI DE PAMANT Dupa executia infrastructurii, a eventualelor canale de instalatii, se executa sistematizarea pe verticala la cotele din proiect cu umplutura de pamant ales din sapatura.

S.C. DIMCAD PROIECT S.R.L.

CONSTRUIRE CABANA SALVAMONT

5.1. Conditii de calitate si tehnologii de executie.- Pamantul ales pentru umplutura rezultat din sapatura nu trebuie sa contina stratul de sol vegetal, urme de radacini, deoarece prin putrezire in timp ar conduce la goluri cu tasari posibile. Umplerea se va executa numai pe teren bun. Nu se admite umplutura pe teren vegetal. Straturile de pamant, pietris etc. rezultate din sapatura se compacteaza in straturi de 20- 25 cm. grosime cu maiul manual, maiul mecanic, sau in suprafete intinse cu cilindrul compresor, prin treceri succesive de 2- 3 ori in acelasi punct, folosindu-se pamant cu umiditate optima pentru compactare. Este foarte importanta compactarea pamantului cu multa constiinciozitate pentru a se evita eventualele posibile tasari ale trotuarelor, ale zidurilor autoportante care descarca pe pardoseala. 6)TOLERANTE LA EXECUTIE Sapatura generala si sapaturile locale se realizeaza numai dupa trasarea constructiei si verificarea trasarii acesteia de catre beneficiar impreuna cu seful de proiect. Dupa executia fundatiilor, inainte de turnarea betonului in pereti, sau executia zidariei se retraseaza axele constructiei si se materializeaza constructia pe fundatie. Se admit deviatii de 5 cm. pentru fundatii continui fara a iesi zidaria de caramida in afara fundatiei, iar pentru devieri mai mari se va cere avizul scris al proiectantului, in functie de importanta elementului de constructie. La structuri pe cadre se verifica retrasarea inainte de turnarea cuzinetului, abateri ale constructiei peste 5 cm. fiind discutate cu proiectantul, iar corectiile vor fi facute fara a se permite la stalpi abateri mai mari de 2 cm. 7)CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE SAPATURA, UMPLUTURA SI COMPORTAREA PAMANTULUI DE UMPLUTURA In functie de importanta constructiei, volumul acesteia, natura terenului de fundare,sistemul constructiv,proiectantul prin obligatiile de proiectare, sau asistenta tehnica va fi chemat pe santier pentru verificarea si consemnarea in scris a lucrarilor in fazele ascunse a:- trasarii axelor constructiei - adancimea de fundare si latimea acestuia - se vor lua probe pentru verificarea compactarii umpluturilor mai ales in zonele unde cota terenului amenajat este mai sus de cota terenului natural. 8) CONDITII DE MASURARE A LUCRARILOR Masuratorile lucrarilor de terasamente( sapatura, umplutura, compactari) si transport se vor face la m.c. de terasamente, respectiv tone pentru transport, conform proiect, scazindu-se pentru volumul de umplutura volumul canalelor de instalatii daca este cazul. INTOCMIT: Ing. LUCIAN DIMA

S.C. DIMCAD PROIECT S.R.L.

CONSTRUIRE CABANA SALVAMONT

CAIET DE SARCINI CAPITOLUL COFRAJE 1. GENERALITATI Prezentul capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la lucrarile de cofraje pentru turnarea betoanelor monolite de orice fel (simple sau armate) la elemtele de constructii ca : fundatii, pereti, grinzi, stalpi,etc. 2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA NE 012-99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton, beton armat si beton precomprimat(partea I) C162-73 Normativ pentru alcatuirea si folosirea cofrajelor metalice C11-73 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea panourilor pentru cofraje din placaj. C16-84 Realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii 3. MATERIALE Materialele utilizate pentru cofraje vor fi: material lemnos, metal sau materiale plastice Materialele trebuie sa corespunda reglementarilor specifice in vigoare. Pentru materialul lemnos se va utiliza: cherestea de rasinoase conf STAS 1949-86 calitatea C.Placaj pentru lucrari exterioare conf STAS 7004-86 calitatea I de 8 sau 15 mm grosime, sau placaj de vagoane de marfa. Suruburi cu cap ingropat pentru lemn STAS 1452-82 sau cuie filetate STAS 2111-90 tip B sau cuie tip D. Cofrajele metalice se executa de regula din otel pentru constructii STAS 500/1-89 si 500/2/3-80. Pentru unguentul de garda aplicat imediat dupa curatire se face ``emulsia parafinoasa SIN `` cu urmatoarea compozitie - parafina 20-25% -sapun 1.5-2% apa 78.5-73% 4.OPERATIUNI DE MONTARE ALE COFRAJELOR - Pregatirea si curatirea locului de montaj - Trasarea pozitiei cofragului - Transportul si asezarea panourilor si a celorlalte materiale, elemente de inventar in apropierea locului de montaj; - Curatirea si ungerea panourilor - Asamblarea si sustinerea provizorie a acestora; - Verificarea pozitiei cofragului pentru fiecare element de constructie atat in plan orizontal cit si in plan vertical si fixarea in pozitii, si verificarea relatiei cu elementele etajului inferior; verificarea golurilor. - Inchiderea si sprijinirea definitiva a tuturor cofrajelor cu ajutorul dispozitivelor de blocare (caloti, juguri, tiranti, zavoare, distantieri, proptele, contravintuiri, etc) - Etansarea rosturilor 5.DECOFRAREA partile laterale ale cofragului se pot indeparta dupa atingerea unei rezistente in beton astfel incit fetele si muchiile sa nu fie deteriorate. Pentru decofrarea fetelor inferioare la placi si grinzi si mentinerea popilor de siguranta, se vor respecta cu strictete conditiile din C140-86, punct 6.47-6 si tabelele 6.2 si 6.3 deasemeni se va respecta si STAS 1275-88; se stemuiesc cu mortar de ciment gaurile pentru tirantii cofragului se debavureaza suprafetele de beton si se remediaza defectele de turnare.

INTOCMIT ing. LUCIAN DIMA

S.C. DIMCAD PROIECT S.R.L.

CONSTRUIRE CABANA SALVAMONT

CAIET DE SARCINI CAPITOLUL BETOANE

1).GENERALITATI Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la lucrarile cu betoane simple si armate,confectionate cu agregate grele, turnate monolit pe santier in elemente de constructii curente de orice fel, precum si in elemente de prefabricate executate pe santier. 2).STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA La lucrarile de betoane se vor avea in vedere urmatoarele standarde si normative de referinta: C16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii C212-87 Instructiuni tehnice pentru aplicarea procedeului de vacumare a betonului C149-87 Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elemente de beton si beton armat C163-73 Instructiuni tehnice pentru folosirea profilului incastrat PVC plastifiat,la etansarea rosturilor C56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii C26-85 Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive C54-81 Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu ajutorul carotelor C117-70 Instructiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat SR 388/95 Ciment Portland SR 1500/96 Cimenturi compozite uzuale de tip II,III,IV,V STAS1667-76 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali STAS 790/84 Apa pentru betoane si mortare STAS 8573/78 Aditiv impermeabilizator pentru mortare de ciment STAS 8625/90 Aditiv plastifiant mixt pentru betoane STAS 3349/1-83 Betoane de ciment.Prescriptii pentru stabilirea gradului de agresuvitate a apei STAS1759-88 Incercari pe betoane.Incercarea pe betonul proaspat.determinarea densitatii aparente a lucrabilitatii, a continutului de agregate fine si a inceputului de priza STAS 5479-88 Incercari pe betoane.Incercari pe betonul proaspat.Determinarea continutului de aer oclus STAS 2320-88 Incercari pe betoane si mortare.Tipare metalice demontabile pentru confectionarea epruvetelor STAS 1275-88 Incercari pe betoane.Incercari pe betonul intarit.Determinarea rezistelor mecanice STAS 2414-91 Incercari pe betoane.Determinarea densitatii,compavctitatii si porozitatii betonului intarit STAS 3519-76 Incercari pe betoane.Verificarea impermeabilitatii la apa STAS 1799-88 Constructii din beton,beton armat si beton precomprimat.Tipul si frecventa verificarilor calitatii materialelor si betoanelor destinate executarii lucrarilor de ctii din beton,beton armat si beton precomprimat STAS 3622-86 Betoane de ciment.Clasificare STAS 5511-89 Incercari pe betoane.Determinarea aderentei beton-armatura ISO 9812 Consistenta betonului.Metoda raspandirii ISO 7031 Determinarea impermeabilitatii betonului ENV 206 Specificatie tehnica.Betoane-terminologii,cerinte,niveluri de performanta CEB-FIP Model code 1990 nr.205 Partea D-Tehnologia betonului NE 012-99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton,beton armat si beton precomprimat

10

S.C. DIMCAD PROIECT S.R.L.

CONSTRUIRE CABANA SALVAMONT

3).MATERIALE 3.1.CIMENTURI Sortimente uzuale de cimenturi: caracterizarea acestora, precum si domeniul de utilizare sunt precizate in anexa IV-1 din NE 012-99.Pentru elementele de constructii care au conditii normale de exploatere tipul de ciment ales va respecta tabele IV.1.2. din NE 012-99. Verificarea calitatii cimentului se va face: - la aprovizionare conform prevederilor din anexa X.I. punct A. - inainte de utilizare conf.prevederilor din anexa X.I.punct B. - metodele de incercare sunt reglementate prin STAS 227/1986 si anexa IV.2.din NE 012-99. 3).AGREGATE NATURALE GRELE Pentru prepererea betoanelr avand dimensiunea aparenta cuprinsa intre 2200 si 2500 kg/mc. se vor folosi agregate grele provenite din sfaramarea naturala sau din concasarea rocilor.Conditiile tehnice pe caretrebuie sa le indeplineasca agregatele sunt indicate in STAS 1667-76 (anexa IV.3.); Pentru prepararea betoanelor se vor folosi sorturile: sortul1)-agregate 0-3mm.; sortul 2)-agregate 3-7mm; sortul3)-agregate 7-16 sau 7-20mm sortul 4) -agregatele 16-31 sau 16-40mm. Utilizarea altor sorturi de agregate se poate face numai cu acordul proiectantului. Verificarea calitatii agregatelor se va face: - la aprovizionare, conf.prevederilor din anexa X.I.pct.A2. - inainte de utilizare conf.prevederilor din anexa X.1.pct.B2 din NE 012-99; Metodele de incercare sunt reglementate in STAS 4606-80 (anexa IV.4.). 3.3.APA Apa utilizata la confectionarea betoanelor poate sa provina din reteaua publica sau alta sursa, dar in acest ultim caz trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 790-84. 3.4.ADITIVI In cazul in care se impune realizarea de betoane cu caracteristici ce pot fi obtinute numai cu ajutorul unor aditivi - proiectantul va indica in piesele proiectului acest lucru. 4.PREPARAREA SI TRANSPORTUL BETONULUI Pentru cantitati mai mici de 10mc.beton/ora si un volum de cel mult 50mc.beton pe schimb pot functiona cu acordul beneficiarului si a proiectantului sub directa supraveghere a conducatorului lucrarii pe care o deserveste fara certificat de atestare. La statiile de betoane va fi afisata la loc vizibil reteta corespunzatoare tipului de beton ce se prepara. Betonul se va transporta cu mijloace de transport special amenajate, iar durata nu va depasi valorile din tabelul 5.1. din NE 012-99. 5.EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETOANE 5.1.PREGATIREA TURNARII BETONULUI se va face cu respectare conditiilor de la punctele 6.1. - 6.5. din NE 012-99. 5.2.BETONAREA DIFERITELOR ELEMENTE SI PARTI ALE CONSTRUCTIEI Reguli generale de betonare Betonarea unei constructii va fi condusa nemijlocit de seful punctului de lucru care va fi permanent la locul de turnare si va supraveghea respectarea stricta a punctelor 6.6-6.18 din NE 012-99 si a fisei tehnologice intocmita la santier.Pentru betoanele turnate cu pompa se va respecta anexa VII.1.din NE 012-99 5.3.Compactarea betonului Compactarea betonului se va face mecanic prin vibrare sau in caz exceptional prin batere si indesare cu respectarea conditiilor si indicatiilor de la punctele 6.13-6.35 din NE 012-99. 5.4.Rosturi de lucru(de betonare) In masura in care este posibil,se vor evita rosturile de lucru,organizindu-se executia astfel incit betonarea sa se faca fara intrerupere pe nivelul respectiv,sau intre doua rosturi de dilatare.Cind rosturile de lucru nu pot fi evitate, pozitia lor va fi stabilita prin proiect sau fisa tehnologica a lucrarilor. La stabilirea pozitiei de lucru se vor respecta regulile prevazute la punctele 6.33-6.39 din NE 012-99. 5.5.Tratarea betonului dupa turnare Pentru a se asigura conditii favorabile de intarire si de reducere a deformatiilor din constructie,betonul turnat va fi protejat pentru mentinerea umiditatii minime 7zile dupa turnare,respectind indicatiile si conditiile de la punctele 6.40-6.45 din NE 012-99. 5.6.Decofrarea Partile laterale ale cofrajelor se pot indeparta dupa ce betonul a atins o rezistenta de minim 2,5 N/mmp.,astfel incat fetele si muchiile elementelor sa nu fie deteriorate (cca.2 la 4 zile).

11

S.C. DIMCAD PROIECT S.R.L.

CONSTRUIRE CABANA SALVAMONT

Pentru decofrarea fetelor inferioare la placi si grinzi si mentinerea popilor de siguranta se vor respecta cu strictete conditiile si indicatiile de la punctele 6.47. la 6.55. si tabelele 6.2. si 6.3 din NE 012-99 si STAS 1275-88. 6. Tolerante de executie Abaterile maxime admisibile la executarea lucrarilor de beton si beton armat monolit sunt: -la lungime + 4mm. -la latime 3mm. -la suprafetele de rezemare, lungimea sau latimea pentru elemente de planseu si acoperis 10mm la 1=6mm. si 15mm. pentru 1=6mm.pentru stalpi la constructii eta-jate 10mm. Pentru constructii cu caracter special se vor respecta abaterile date prin proiect. -Asigurarea marcii corespunzatoare de beton si a lucrabilitatii favorabile (spre plastic moale L3-L4) pentru a patrunde in zonele dificil de controlat. -Dupa turnarea elementelor, in mod special pentru a evita contractia betonului si desprinderea de elementul consolidat, acesta se va proteja prin invelire si udare cel putin 5 zile. - Se va evita incarcarea betonului proaspat cu sarcini intr-un interval mai mic de 14 zile. - La decofrarea elementelor turnate, pentru a nu produce miscari sau solicitari in zonele de contact, durata de decofrare se va majora cu o zifata de prevederile normatibvului.Nu se admite decofrarea sub doua zile. 7.Controlul calitatii lucrarilor de betoane Controlul calitatii lucrarilor de betoane se va face pe faze astfel: - inainte de inceperea betonarii conf. caiet V pct. p2.5. C 56- 85 - in cursul betonarii elementelor de constructii conf. caiet V pct.26 C 56- 85 - la decofrarea oricarei parti de constructie conf. caiet V pct. 27 Criteriile pentru aprecierea calitatii betonului se vor lua dupa anexa X 5. din normativul NE 012-99 si STAS 1275- 81 si urmareste evitarea livrarii sau punerii in opera a unui beton care nu indeplineste conditiile impuse. Calitatea betonului pus in lucrare se apreciaza dupa anexa X 7- NE 012-99 si se consemneaza intr-un proces verbal incheiat intre beneficiar si constructor. Daca nu s-au indeplinit conditiile de calitate se vor analiza de catre proiectant masurile ce se impun. Receptia structurii de rezistenta se va face conform caiet V punctele 2.13- 2.15 din normativul C 56- 85, iar incadrarea in abaterile admise se va face conf. anexei X 3 din C 1408. Conditii de masurare a lucrarilor Masuratoarea lucrarilor de turnarea betoanelor se va face la metru cub de beton gata turnat si compactat pe volum real ale elementelor turnate conform proiectului, scazandu-se golurile cu sectiunea mai mare de 400 cmp fiecare.

INTOCMIT: Ing.LUCIAN DIMA

12

S.C. DIMCAD PROIECT S.R.L.

CONSTRUIRE CABANA SALVAMONT

CAIET DE SARCINI CAPITOLUL ARMATURI

3. GENERALITATI Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate de antreprenor la lucrarile de fasonare si montare a armaturilor pentru elementele din beton armat confectionate cu agregate grele, turnate monolit sau prefabricate pe santier in elemente de constructii curente de orice fel, inclusiv industriale . 4. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA NE 012-99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton, beton armat si beton precomprimat(partea I) STAS 438/1-89 otel beton laminat la cald STAS 438/2-91 sarma trasa pentru beton armat STAS 438/3-98 produse de otel pentru armarea betonului;-plase sudate STAS 10107/0-90 calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat. Cap 6; STAS1799-89 constructii din beton armat si beton precomprimat. Tipul si frecventa incarcarilor pentru verificarea calitatii materialelor si betoanelor; C 28-83 instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton; C 56-85 normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente C 150-84 normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel beton ale constructiilor civile, industriale si agrozootehnice. P 59-96 instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armaturi cu plase sudate a elementelor de beton P 83-81 instructiuni tehnice pentru calculul si alcatuirea constructiva a structurilor compuse din beton otel; C16-84 Realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii 3. MATERIALE sortimentele uzuale de oteluri pentru armaturi, caracteristici de forma si dimensiuni sunt precizate in NE 012-99. Controlul calitatii otelurilor se executa conf NE 012-99 anexa VI pct A5 4.CONTROLUL CALITATI controlul calitatii lucrarilor de montare a armaturilor in elementele de beton armat. In cadrul normativului C 56-85 caietul 5 cap 2.4. sunt prevazute toate verificarile si modul de stipulare a observatiilor facute asupra armaturilor montate in cofraje, pregatite pentru betoane. Documentatia pregatita pentru receptia structurii trebuie sa contina actele si datele prevazute in punctul 2.11 din normativ. La fasonarea armaturilor se va trece numai dupa ce otelurile pentru elemenetele de beton armat au fost verificate conform prevederilor STAS 1799-81; constructii de beton armat si beton precomprimat. Tipul si frecventa incercarilor pentru verificarea calitatii materialelor si betoanelor si numai daca materialul corespunde calitativ.

INTOCMIT ing. LUCIAN DIMA

13

S.C. DIMCAD PROIECT S.R.L.

CONSTRUIRE CABANA SALVAMONT

CAIET DE SARCINI CAPITOL : INVELITOARE PE SARPANTE

1. GENERALITATI Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru lucrarile de invelitori si tinichigerie la acoperisuri realizate in mod curent la constructii civile si industriale. Pentru conditii speciale de realizare a invelitorilor functie de specificul lucrarii de materiale neutilizate frecvent in executie se stabilesc specificatii tehnice suplimentare de comun acord, proiectant antreprenor si beneficiar. 2. NORMATIVE SI STANDARDE DE REFERINTA C37-88 normativ pentru alcatuire a si executarea C56 85 normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente. C107- 82 normativ pentru proiectarea si executarea izolatiilor termice la cladiri C58 85 norme tehnice privind ignifugarea materilalelor combustibile D290 77 norme generale de protectie PSI P118- 83 norme tehnice privind protectia PSI STAS 3303/1.2 88 pantele invelitorilor STAS 2389 3 /85 jgheaburi si burlane , prescriptii de proiectare si alcatuire STAS 7771/1 81 masuri de siguranta contra incendiilor , dterminarea rezistentei la foc a elementelor de constructii. STAS 6793 86 detalii de strapungere si racorduri la cosurile si canalele de fum. Alte normative si standarde specifice fiecarui material si produs utilizat pentru invelitori. 3. MOSTRE SI TESTARI Toate materialele utilizate pentru invelitori vor fi testate in prealabil de furnizor si vor fi atestate calitativ. Inainte de executarea comenzilor si livrarea materialelor furnizorii vor prezenta mostre de produse si materiale in special la: - doua mostre material privind invelitoarea ( tigla, sit , azbociment, tabla , etc.) - doua mostre de sctiuni privind materialul utilizat pentru termoizolatie - doua mostre privind actiune de profil privind jgheaburi, burlane, etc. Pe santier se verifica calitatea materialelor, concordanta cu specificatiile din fisele de produs si in caz de dubii se pot face probe si testari in laboratoare specializate. 4. MATERIALE SI PRODUSE Functie de materiale utilizate prevazute in proiectul tehnic si detalii de executie invelitorile pot fi: Invelitori din tigle si olane la constructii noi, reparatii si inlocuiri de invelitori Invelitori din materiale lemnoase sita si sindrila aplicate pentru constructii noi sau reparatii Invelitori din placi plane si sita de azbociment aplicate la constructii noi si reparatii Invelitori din foi de tabla plana aplicate la cladiri noi sau reparatii Invelitori din foi de carton bituminat aplicat in special la constructii provizorii sau baramente Invelitori din placi ondulate de azbociment aplicate la constructii pentru baracamente, depozite , hale industriale cu sau fara termoizolatii. ( se utilizeaza placi cu ondule mari, placi cu ondule medii sau placi cu ondule mici). Invelitori din tabla ondulata sau cutata aplicata la constructii usoare sau demontabile, precum si hale industriale (tabla ondulata) Invelitori din panouri ROMPAN , cu invelitori usoare termoizolante cu forme simple. Materialele vor corespunde calitativ conform certificatelor de calitate si standarde: a) tigle si olane - tiglele de argila vor corespunde STAS 519/89 - tiglele solzi din sticla conform STAS 2683/2-80 - olane presate din argila conform STAS 513/74 - mortar de ciment conform STAS 1030/85 Materiale auxiliare: - sipci de lemn cu sectiunea 24 x 38 mm, 24 x 48 mm, conform STAS 94 80 si 1949/74. - Tabla de 0.4 x 750 x 1500 mm conform STAS 2028 80 - Sarma moale zincata 1.2 mm conform STAS 889/80 - Carton bituminat conform 138 80 - Tabachere conform STAS 11853 83

14

S.C. DIMCAD PROIECT S.R.L.

CONSTRUIRE CABANA SALVAMONT

b) Lemn materiale lmnoase sita sindrila - Sita cu: lungimi 300, 350, 400, 450, 500 mm Latime 70 ..140mm Grosime 5 sau 7 mm - sindrila: lungime 350, 400, 5000 mm latime 50.130 mm grosime de cont. cu uluc 15 mm adancime uluc 10 mm Materiale auxiliare: Sipci din lemn din brad STAS 942 80 si 1949 74 Cuie cu cap plat tip D STAS 2111-81 Tabla de 0.5 mm STAS 138-80 b) materiale din placi plane si sita din azbociment: c) placi normale de azbociment cu 3 gauri STAS 5584-73 - placi normale de azbociment cu 2 gauri STAS 5584-73 - site de azbociment NII 516 80 Materiale auxiliare - cuie cu cap lat tip B si cuie cu cap conic tip A STAS 2111 81 - tabla STAS 2028 80 - carton bituminat STAS 138 80 - sipci de brad 28 x 48 mm, STAS 942- 80 si 1949 74 d) foi de tabla plane - tabla neagrea format de la 650 x 1000 x 0.40 mm la 750 x 1500 x 0.50 mm , conform STAS 1946 80 tabla neagra format de la 650 x 1000 x 0.36 mm la 1000 x 2000 x 0.80 mm , conform STAS 2028 80 - tabla din otel zincata la cald format 800 x 1000 mm grosime 0.40 0.60 conform STAS 2028-80 Materiale auxiliare - cuie cu cap plat tip B pentru tabla STAS 2111 81 - sarma moale zincata conform STAS 889 80 - materiale de lipit - grund anticoroziv minim de plumb STAS 3097-80 - chit de minim de plumb STAS 429 85 - otel lat e) placi ondulate din azbociment placi ondulate din azbociment cu ondule mari (177 x 51 mm ) , ondule medii (130 x 30 mm ), ondule mici (115 x 28 mm) , conform STAS 5936/1 80 Materiale auxiliare - accesorii metalice zincate pentru prindere STAS 9277 96 - chituri permanente plastice tip ASROBIT in cordon prefabricat d= 6 8 mm. - Tabla zincata 0.5 0.75 mm conform STAS 2128 81 f . pentru lucrari de tinichigerie - Carlige din otel lat conform STAS 395 64 - Bratari din benzi de otel conform STAS 908 65 g. sarpantele din lemn conform detalii - pe scaune din lemn rotund cioplit ecarisant, pentru invelitori usoare - idem pentru invelitori grele ( tigla , zbociment etc) Materiale usoare - lemn rotund, rigle de fag scanduri conform dimensiuni din detalii Astereala se executa din cherestea de lemn: - scanduri de rasinoase 24 mm - placi din aschii de lemn (PAL ) 22 mm - placi din fibre de lemn ( PFL ) 20 mm In cazul capriorilor din elemente de beton armat prefabricate se folosesc: - rigle din rasinoase cu muchii ascutite 58 x 75 mm - otel lat ( inclusiv suruburi ) 5. LIVRARE , DEPOZITARE , MANIPULARE Livrarea tuturor materialelor se face pe baza de conventie intre antreprenor si furnizor, acestea fiind insotite de certificate de calitate.

15

S.C. DIMCAD PROIECT S.R.L.

CONSTRUIRE CABANA SALVAMONT

Transportul se face cu mijloace CFR sau auto luand masuri de acoperire a acestora pentru evitare degradarii. Manipularea se face cu mijloace tehnice din dotarea antreprenorului, functie de materiale si dimensiunile acestora. Se va ava in vedere ca la locul de executie sa fie aprovizionate numai cu cantitati ce se pun in opera intr-un schimb. Transportul materialelor pe verticala si prin spatii inchise se va face cu grija pentru a nu afecta prin lovire structura si elementele de constructii finisate. 6. EXECUTIA Executia lucrarilor se va face numai de catre echipe specializate in aceasta categorie de lucrari si numai dupa ce structura de rezistenta este terminata. Se vor respecta detaliile din proiect specifice fiecarei operatii sau categorii de lucrari. Inainte de aplicarea invelitoarelor responsabilul tehnic al punctului de lucru va verifica stratul suport al invelitorii. - se vor respecta pantele , scurgerile, planeitatea si aliniamentul formelor - se executa in prealabil toate strapungerile pentru cosuri, ventilatii, conducte, tabacheri, lucarne, etc. - se va asigura o dozanta de minimum 100 mm, intre cosurile de fum si partile lemnoase sau combustibile ale suportului. - se va asigura conform proiect, scurgerile apelor in cazul ape de minimum 150 mm, inaltimea pe planul invelitorii. - se va sigura protectia anticoroziva si ignifugarea tuturor materialelor combustibile - montarea tiglelor si olanelor se va face de la partea inferioara catre coama - streasinile cu jgheab pentru invelitori din tigla si olane vor respecta prevederile din normativul de realizare invelitori - carlige pentru jgheaburi se vor prinde prin astereala inainte de montarea invelitorilor - dolia va fi alcatuita din fasii de foi de tabla incheiate intre ele cu falturi duble culcate - toate lucrarile de taiere, fasonare si eventual preasamblare a unor elemente se va face la sol pentru a se elimina pe cat posibil executarea acestora la punctul de lucru. Avand in vedere ca de calitatea lucrarilor invelitorii depinde gradul de asigurare a protectiei constructiei fata de interperii, lucrarile vor fi conduse direct de catre responsabilul punctului de lucru. 7. TERMINAREA LUCRARILOR Terminarea lucrarilor se constatade proiectant si beneficiar numai dupa ce se constataca au fost executate, toate lucrarile prevazute in proiect si prin dispozitii de santier si sunt de calitate. Se incheie proces verbal de receptie pe categorii de lucrari. 8. ABATERI ADMISE Nu se prevad abateri de la prevedrile punctului. Abaterile admise pentru fiecare material sunt prevazute in standardele de referinta specifice mentionate. 9. VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI Verificarile se fac de catre proiectant, beneficiar si antreprenor si constau in: respectarea prevederilor din proiect - existenta proceselor verbale de receptie pentru lucrari ascunse - existenta certificatelor de calitate pentru produse si materiale - se veriffica uzual calitatea lucrarilor si se dispune refacerea celor necorespunzatoare executate 10. MASURATORI SI DECONTARI Invelitorile se masoara la metru patrat suprafata desfasurata real executata. Jgheaburile, burlanele si elementele liniare se masoara la metru liniar. Decontarea se face conform clauzelor contractuale dintre beneficiar si antreprenor.

INTOCMIT Ing. LUCIAN DIMA

16

Extras de armare diafragme marca L 7.1 5.15 3.85 3.4 3.4 1.9 2.25 5.9 0.6 buc 12 8 48 68 208 115 35 96 160 OB37 6 8 6 PC52 10 14 85.2 41.2 184.8 231.2 707.2 218.5 78.75 566.4 96 96 297.25 1273.6 416 126.4 0.222 0.395 0.222 0.617 1.21 21.31 117.414 282.74 256.672 152.944 138.7 692.355

1 14 2 14 3 10 4 10 5 6 6 8 7 8 8 6 distantieri 6 lungime/diam greutate/ml greutate.diam total kg

EXTRAS DE ARMARE GRINZI SI CENTURI OB37 PC52 marca L buc 8 14 16 18 1 18 2.03 2 4.06 2 18 2.65 2 5.3 3 18 2.38 2 4.76 4 16 6.84 4 27.36 5 16 5.73 4 22.92 6 16 4.63 6 27.78 7 16 6.14 6 36.84 8 8 1.25 542 677.5 9 18 2.03 2 4.06 10 18 2.95 2 5.9 11 18 2.48 2 4.96 12 16 6.84 4 27.36 13 16 5.73 4 22.92 14 16 4.34 6 26.04 15 16 6.43 6 38.58 16 18 2.38 2 4.76 17 16 6.56 2 13.12 18 16 6.36 3 19.08 19 16 8.46 6 50.76 20 18 6.56 2 13.12 21 18 2.12 4 8.48 22 16 8.66 4 34.64 23 16 4.36 3 13.08 24 16 4.9 3 14.7 25 16 4.65 3 13.95 26 18 2.12 1 2.12 27 18 2.45 1 2.45 28 18 6.31 3 18.93 29 16 6.41 2 12.82 30 14 4.5 4 18 31 14 6.5 8 52 32 8 0.95 68 64.6 33 8 1.05 21 22.05 lungime/diametru 764.15 70 406.91 73.94 greutate/ml 0.395 1.21 1.58 1.99 greutate/diametru 301.84 84.7 642.92 147.141 total kg 301.84 874.76

EXTRAS DE ARMARE PLANSEU marca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 rep distantieri lungime/diametru greutate/ml greutate/diametru total KG 8 8 8 10 10 10 10 10 8 8 10 8 8 10 8 10 10 6 8 L 3.9 3.64 5.7 1.63 2.85 2.45 1.43 3.2 5.95 5.65 6.3 4.6 3.95 1.2 4.3 2.05 2.05 265 0.9 buc 51 66 100 100 66 48 121 80 31 46 80 46 80 80 36 20 20 1 240 OB37 6 8 198.9 240.24 570 163 188.1 117.6 173.03 256 184.45 259.9 504 211.6 316 96 154.8 41 41 265 216 265 2351.89 1579.73 0.222 0.395 0.617 58.83 928.9966 974.6934 58.83 1903.69 PC52 10

Extras de armatura infrastructura PC52 OB37 marca L buc/tot 8 10 14 1 10 1.01 104 105.04 2 10 1.93 104 200.72 3 10 1.62 104 168.48 4 14 2.44 32 78.08 5 14 1.29 8 10.32 6 14 1.69 8 13.52 7 14 2.39 24 57.36 8 14 3.44 56 192.64 9 8 0.95 270 256.5 10 8 1.05 60 63 11 14 3.5 16 56 lungime/diam 319.5 474.24 407.92 greutate/ml 0.395 0.617 1.21 greutate/diam 126.203 292.606 493.583 786.18928 total KG 126.203

EXTRAS GRINZI PERETI SI PLANSEU NR. B(cm) H(cm) L(m) NR.BUC GRINZI Pereti GR1 15 15 3.63 16 GR2 15 15 1.13 16 GR3 15 15 1.00 8 GR4 15 15 8.77 2 GR5 15 20 8.77 1 GR6 15 15 8.77 4 GR7 15 10 8.77 1 GR8 15 15 7.17 1 GR9 15 15 3.33 2 GR10 15 15 3.11 4 GR11 15 15 2.76 4 GR12 15 15 2.46 4 GR13 15 15 2.14 4 GR14 15 15 1.82 4 GR15 15 15 1.50 4 GR16 15 15 1.18 4 GR17 15 15 3.22 2 GR18 15 15 2.57 2 GR19 15 15 1.93 2 GR20 15 15 1.29 2 GR21 10 15 3.49 51 GR22 10 20 3.49 3 GR23 10 15 3.63 30 GR24 10 15 8.77 2 GR25 10 20 8.77 1 GR26 15 15 6.92 8 GR27 15 15 0.95 8 GR28 15 7.5 10.87 1 GR29 15 15 10.87 10 GR30 15 12.5 10.87 1 GR31 15 15 4.33 3 GR32 15 15 8.42 4 GR33 15 15 1.55 4 GR34 15 15 3.59 3 GR35 15 7.5 10.87 2 GR36 15 15 10.87 6 GR37 15 17.5 10.87 2 GR38 10 7.5 1.68 1 GR39 10 7.5 1.30 1 GR40 10 7.5 0.30 1 GR41 10 7.5 0.40 1 GR42 10 7.5 2.50 1 GR43 10 15 1.68 15 GR44 10 15 1.30 15 GR45 10 15 0.30 15 GR46 10 15 0.40 15 GR47 10 15 2.50 15 GR48 10 15 10.87 1 GR49 10 12.5 10.87 1 GR50 10 7.5 2.19 1 GR51 10 7.5 0.78 1 GR52 10 7.5 0.30 1 GR53 10 15 2.19 14 GR54 10 15 0.78 14 GR55 10 15 0.30 14 GR56 10 15 5.07 3 GR57 10 12.5 5.07 1 GR58 15 7.5 10.87 1 GR59 15 15 10.87 10 GR60 15 15 0.95 7 GR61 15 15 1.10 7 GR62 15 15 2.62 7 GR63 15 15 2.30 7 GR64 15 12.5 10.87 1 GRINZI PLANSEU GP 1 10 20 5.33 12 GP 2 15 20 3.24 8 GP 3 10 20 4.83 12 GP 4 10 20 2.19 10 GP 5 15 20 2.19 1 GP 6 15 20 8.76 1 GP 7 15 20 7.00 1 GP 8 15 20 4.97 1

MC 1.307 0.407 0.180 0.394 0.263 0.789 0.131 0.161 0.150 0.280 0.248 0.221 0.193 0.164 0.135 0.106 0.145 0.116 0.087 0.058 2.670 0.209 1.634 0.263 0.175 1.246 0.171 0.122 2.445 0.204 0.292 0.757 0.140 0.242 0.244 1.467 0.570 0.013 0.010 0.002 0.003 0.019 0.378 0.293 0.068 0.090 0.563 0.163 0.136 0.016 0.006 0.002 0.460 0.164 0.063 0.228 0.063 0.122 2.445 0.150 0.173 0.413 0.362 0.204 1.279 0.778 1.159 0.438 0.066 0.263 0.210 0.149

TOTAL (mc)

29.33