P. 1
elth cds auxiliar

elth cds auxiliar

|Views: 1,870|Likes:
Published by Sofia Dobromir

More info:

Published by: Sofia Dobromir on Mar 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. CE ESTE ENERGIA?
 • 1.3. CONSERVAREA ENERGIEI –primul principiu al termodinamicii
 • 1.4. MĂSURAREA ENERGIEI –unităţi de măsură pentru energie
 • 1.5. PUTEREA – măsurarea puterii , unităţi de măsură pentru putere
 • 1.6. DIVERSE FORME DE ENERGIE
 • LUCRAREA DE VERIFICARE NR.1
 • 2.1. INTRODUCERE
 • 2.2. MATERIALE METALICE
 • 2.4.MATERIALE SEMICONDUCTOARE
 • 2.5. MATERIALE ELECTROIZOLANTE
 • 2.6. Materiale magnetice
 • LUCRAREA DE VERIFICARE NR.2
 • Bibliografie
 • 3.1. Rezistoare
 • 3.2. Condensatoare
 • 3.3. Bobine
 • LUCRAREA DE VERIFICARE NR.3
 • 4.2. Dioda redresoare
 • 4.3. Dioda Zener
 • 4.5. Tranzistorul bipolar
 • LUCRAREA DE VERIFICARE NR.4
 • Bibliografie
 • 5.1. Introducere
 • 5.4. Redresor dublă alternanţă cu punte redresoare
 • 5.5. Filtre de netezire
 • LUCRAREA DE VERIFICARE NR.5
 • 6.3. Cablaje imprimate
 • 6.6. Recomandări pentru plantarea componentelor electronice
 • Lucrare practică: Proiectarea şi realizarea divizorului de tensiune
 • Lucrare practică: Proiectarea şi realizarea divizorului de curent
 • Obiectivele unităţii de învăţare 163
 • 7.2. Componente ale instalaţiei de transport a energiei electrice
 • 7.3. Componente ale instalaţiei de distribuţie a energiei electrice
 • 7.4. Conectarea consumatorilor la reţeaua de distribuţie
 • LUCRAREA DE VERIFICARE NR.7
 • BIBLIOGRAFIE
 • 8.1. Surse electrice de iluminat
 • 8.2. Corpuri de iluminat
 • 8.4. Tablouri electrice
 • LUCRAREA DE VERIFICARE NR.8
 • LUCRAREA DE VERIFICARE NR.9
 • LUCRAREA DE VERIFICARE NR.10

Program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural

Specializarea EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ Forma de învăţământ ID - semestrul I

ENERGIE, ELECTROTEHNICĂ ELECTRONICĂ

Adriana BERZUNŢEANU

Mariana ROBE

2005

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Proiectul pentru Învăţământul Rural

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
Energie, electrotehnică electronică

Adriana BERZUNŢEANU Mariana ROBE

2005

© 2005

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Proiectul pentru Învăţământul Rural Nici o parte a acestei lucrări nu poate fi reprodusă fără acordul scris al Ministerului Educaţiei şi Cercetării

Cuprins

CUPRINS

Capitol
Cuprins Introducere UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1 SURSE DE ENERGIE, MODALITĂŢI DE PRODUCERE A ENERGIEI Obiectivele unităţii de învăţare 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Ce este energia? Transformarea energiei Conservarea energiei – primul principiu al termodinamicii Măsurarea energiei; unităţi de măsură pentru energie Puterea , măsurarea puterii, unităţi de măsură pentru putere Diverse forme de energie: Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare Lucrarea de verificare nr. 1 Bibliografia UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 2 MATERIALE ELECTRONICE ŞI ELECTROTEHNICE Obiectivele unităţii de învăţare 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Introducere Materiale metalice Materiale semiconductoare Materiale electroizolante Materiale magnetice Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare Lucrarea de verificare nr. 2 Bibliografia

Pagina
i v

1 2 2 3 3 4 5 11 12 13

14 15 17 40 45 62 67 69 70

Proiectul pentru Învăţământul Rural

i

Introducere Redresor monoalternanţă Redresor dublă alternanţă cu transformator cu priză mediană Redresor dublă alternanţă cu punte redresoare Filtre de netezire Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare Lucrarea de verificare nr. 5 Bibliografia 133 134 135 138 141 142 147 148 149 122 129 131 132 100 101 104 107 107 111 71 72 82 91 95 97 99 ii Proiectul pentru Învăţământul Rural . Rezistoare Condensatoare Bobine Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare Lucrarea de verificare nr. 4. 4. BOBINE Obiectivele unităţii de învăţare 3. 3. 5.6.1. 4. fototranzisorul.3. Joncţiunea pn Dioda redresoare Dioda Zener Dioda Varicap Tranzistorul bipolar Dispozitive optoelectronice fotorezistenţa. 5.fotoelementul.5. Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare Lucrarea de verificare nr.3. 3.LED-ul.2. 5.1.1. 5.4.5.4. fotodioda. 4. 3 Bibliografia UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 4 COMPONENTE ACTIVE DE CIRCUIT Obiectivele unităţii de învăţare 4.3. 4 Bibliografia UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 5 REDRESOARE Obiectivele unităţii de învăţare 5.2. 4. CONDENSATOARE.Cuprins UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 3 ELEMENTE PASIVE DE CIRCUIT: REZISTOARE.2.

Introducere Lipirea Cablaje imprimate Executarea lipirii cu ciocanul de lipit Dezlipirea componentelor Recomandări pentru plantarea componentelor electronice Realizarea circuitelor imprimate cu componente pasive Lucrare practică Proiectarea şi realizarea divizorului de tensiune Lucrare practică Proiectarea şi realizarea divizorului de curent Bibliografie UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 7 COMPONENTE ALE INSTALAŢIILOR DE TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE Obiectivele unităţii de învăţare 7. efectul termic al curentului electric .3.3. 6.2.1. 7. 8. 6.5. 8. Noţiuni de bază: receptor.Cuprins UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 6 TEHNOLOGIA DE REALIZARE A CABLAJELOR IMPRIMATE Obiectivele unităţii de învăţare 6. 6. 7. tuburi de protecţie. 6. 6. 8 Bibliografia Proiectul pentru Învăţământul Rural 150 151 151 153 154 157 159 160 160 161 162 163 164 165 169 172 174 175 177 178 180 184 187 195 195 198 199 202 iii . 7.1. scurtcircuit Componente ale instalaţiei de transport a energiei electrice Componente ale instalaţiei de distribuţie a energiei electrice Conectarea consumatorilor la reţeaua de distribuţie Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare Lucrarea de verificare nr. Surse electrice de iluminat Corpuri de iluminat Aparate electrice Tablouri electrice Conductoare.7.4. 8.1. instalaţia electrică. 8.6.4. 6.2. 7 Bibliografia UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 8 COMPONENTE ALE INSTALAŢIEI DE ILUMINAT INTERIOR Obiectivele unităţii de învăţare 8. aparat electric. accesorii Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare Lucrarea de verificare nr.3.4.2.5.

5. Noţiuni de bază: proces de măsurare. Multimetre 10.1. Măsurarea mărimilor electrice 10. erori de măsurare 10. Osciloscopul Lucrarea de verificare nr. Aparate de măsură analogice 10. Elemente de proiectare a instalaţiilor electrice interioare Lucrarea de verificare nr.10 APARATE DE MĂSURĂ Obiectivele unităţii de învăţare 10.3.1.2. 9 Bibliografia UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. Aparate de măsură digitale 10.4.Cuprins UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 9 SCHEMA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A LOCUINŢEI Obiectivele unităţii de învăţare 9. 10 Bibliografia 215 216 218 225 226 227 235 243 244 203 204 213 214 iv Proiectul pentru Învăţământul Rural .6.

Introducere INTRODUCERE Stimate cititorule. 1. lucrări de laborator şi de instruire practică corelate cu conţinuturile teoretice. Structura modulului. • Vei fi capabil să foloseşti componente electronice pentru realizarea unor circuite simple. Modul – este o unitate didactică alcătuită din elemente de teorie. 2. Am încercat de aseme nea ca prin lucrările de laborator şi lucrările practice să aplicăm un principiu de actualitate în învăţământ – learning by doing. ca cititorul nostru să înţeleagă sensul fiecărui cuvânt pe care îl va întâlni în cele ce urmează. electrotehnică. este construită pe 10 unităţi de învăţare cu 10 lucrări de verificare. Electronică. electronică. cu termeni tehnici de specialitate. OBIECTIVELE MODULULUI După studiul modulului vei fi capabil : • Să explici noţiuni teoretice şi practice legate de fenomenele electrice şi magnetice din domeniile energetică. • Vei fi capabil să foloseşti componente ale unei instalaţii de iluminat. • Vei fi capabil să fololoseşti aparate de măsură pentru mărimi electrice. care integrează competenţe specifice. De aceea considerăm că este binevenită explicarea sensului unor noţiuni de pedagogie contemporană (de altfel pe parcursul modulului vei întâlni adesea un „dicţionar” cu explicarea sensului unor noţiuni învăţate în anii de şcoală ). Competenţe specifice = ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin învăţare şi care permit identificarea şi rezolvarea de probleme în contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu. 3. parte integrantă a cursului de Educaţie tehnologică. fidelă structurii cursului de Educaţie la Distanţă. Bine ai venit la studiul modulului Energetică. Unitatea de învăţare = element structural al modulului. Te felicit pentru că aceasta înseamnă că eşti o persoană deosebită. este unitară din punct de vedere tematic şi se finalizează prin evaluare. • Să susţii o discuţie despre fenomenele electromagnetice şi aplicaţiile acestora folosind un vocabular adecvat. Proiectul pentru Învăţământul Rural v . MODUL ÎN CARE ESTE CONCEPUT MODULUL Apreciem că este necesar şi sperăm. Ele sunt definite pe obiect de studiu. care evaluează nivelul de formare a competenţelor vizate de unitatea de învăţare. • Vei descoperi noi valenţe ale educaţiei la distanţă. Lucrările de laborator şi de instruire practică asigură con firmarea şi aplicarea adevărurilor ştiinţifice pe de o parte şi dobândirea competenţei de „a şti să faci „ pe de altă parte. Electrotehnică. preocupată de propria carieră şi care ştie să exploateze fiecare oportunitate.

vi Proiectul pentru Învăţământul Rural . fiecare unitate de învăţare conţine mai multe sarcini de lucru/aplicaţii.aplicaţiile rezolvate precum şi testele de autoevaluare. prin proiecte. furnizează date despre performanţe. se poate face la date fixe (stabilite de tutore) prin probe scrise (lucrările de verificare prevăzute la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare. încă de la începutul unităţii de învăţare.punctajele obţinute de cursant prin rezolvarea sarcinilor de lucru (itemilor) din fiecare lucrare de verificare. îndeplinesc funcţia motivaţională a evaluării stimulând autocunoaşterea şi autoaprecierea cursanţilor şi sporind motivaţia pentru învăţare Evaluarea obiectivelor atinse de cursanţi este criterială . Evaluarea se adresează cursanţilor . organizare şi interpretare a datelor obţinute prin intermediul instrumentelor de evaluare în scopul emiterii unei judecăţi de valoare asupra rezultatelor măsurării. permite îndeplinirea funcţiilor evaluării: -diagnoza – stabilirea punctelor tari şi a punctelor slabe ale cursanţilor sprijinind deciziile de referitoare la activităţile de ratrapaj. -prognoză – stabileşte zonele de performanţă viitoare ale cursanţilor -reglarea învăţării – ajută tutorele la realizarea consilierii privind învăţarea . a. restul de 40% fiind acordat de tutore. În cazul Unităţii de învăţare Nr 6 „Tehnologia de realizare a cablajelor”. Acestea vor înlocui testele de atoevaluare. Răspunsurile şi comentariile testelor de evaluare se găsesc la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare.certificare – certifică nivelul de pregătire a cursanţilor. Prin înţelegere cu tutorele veţi stabili şi lucrarea de verificare. . care vă ajută în clarificarea şi consolidarea conceptelor şi fenomenelor prezentate. pentru evaluarea acestora . tutorele va consemna „Realizat” sau va bifa realizarea corectă a operaţiei respective. lucrări de laborator. pe baza unor instrumente şi metode de evaluare elaborate de acesta. Varietatea instrumentelor de evaluare ( rezolvări de probleme. Un caz aparte este Unitatea de învăţare numărul 9 ”Schema de alimentare cu energie electrică a locuinţei” Testele de autoevaluare au fost înlocuite cu un mini proiect pentru care există atât schemele cât şi exemplele de calcul corespunzătoare. Am apreciat că obţinerea punctajului maxim la rezolvarea unei lucrări de verificare constituie 6% din punctajul total necesar absolvirii modulului -10 lucrări de verificare realizate cu punctaj maxim reprezintă 60% din punctajul necesar absolvirii modulului. cu participarea directă a dumneavoastră. referatele lucrărilor de laborator) şi a itemilor. glosare de termeni tehnici. considerăm că pentru atoevaluare şi evaluare sunt necesare efectuări de lucrări practice.Introducere Prezentarea. MODUL ÎN CARE ESTE CONCEPUTĂ EVALUAREA Evaluarea este activitatea de colectare . proiecte. Deoarece obiectivele modulului vizează şi dobândirea de deprinderi practice de lucru cu componente electrice şi electronice şi folosirea aparatelor de măsură. b. Evaluarea are în vedere atingerea de către cursant a obiectivelor unităţilor de învăţare . în coloana „Evaluare” din fişele tehnologice. a obiectivelor unităţii de învăţare vă direcţionează studiul spre dezvoltarea competenţelor specifice vizate. Pentru o învăţare activă. referatele lucrărilor de laborator). Convertirea punctajului în notă este sistemul de notare cu care lucrează Serviciul Naţional de Examinare şi Evaluare.

a testelor de autoevaluare sunt utilizate desene simbolice (aceleaşi pe tot parcursul modulului). click Centrul de excelenţă SIVECO.google. Pentru securitatea lucrării vă recomand să scrieţi numele cursantului pe fiecare pagină Proiectul pentru Învăţământul Rural vii . a lucrărilor de laborator. lucrarea de verificare numărul.edu. Electrotehnică. adresa. Deşi cursul conţine foarte multe imagini.media. Instrucţiuni de elaborare a lucrărilor de verificare: Răspunsurile la întrebări vor fi transmise prin poştă tutorelui pentru corectare şi eventuale comentarii. recomandăm folosirea CD-urilor cu lecţii referitoare la componentele unei instalaţii electrice de iluminat şi modul de realizare a acesteia.ro. Pentru comentariile tutorelui. click TEHNOLOGIE. Electronică. Pentru învăţare eficientă este esenţială asigurarea cu elemente vizuale. după ce le analizează şi notează. click Secţiunea conţinut educaţional multi.tor virtual) elaborate de firma SIVECO. Dacă este posibil utilizaţi un procesor de texte. 10 „ Aparate de măsură” obiectivele fiind identificarea aparatelor de măsură să măsurarea parametrilor componentelor electronice şi electrice care alcătuiesc circuitele de alimentare cu energie electrică. numele şi prenumele cursantului. pe care le vei recunoaşte după parcurgerea primei unităţi de învăţare . Lucrările de verificare vor fi trimise tutorelui. Pentru localizarea imediată a sarcinilor de lucru/aplicaţii. care. atoevaluarea şi evaluarea se face prin lucrări de laborator şi întocmire de referate . la modul de funcţionare şi folosire a aparatelor de măsură. Pe prima pagină a lucrării se vor înscrie următoarele informaţii: modulul Energie. ( labora. vi le retrimite cu comentarii şi recomandă dacă este cazul. În cazul Unităţii de învăţare nr.portal. Spaţiul liber din partea stângă vă permite să vă faceţi propriile adnotări /comentarii referitoare la conţinutul studiat .ro în varianta „Imagini” sau varianta ”Web” e. click Lista pachetelor de lecţii AEL. d. Pentru obţinerea acestora accesaţi site-ul astfel: www. Vă recomand să scrieţi clar răspunsurile la întrebări.Introducere c. lăsaţi o margine de circa 5 cm şi aceeaşi distanţă între răspunsuri. De asemenea se poate folosi motorul de căutare pe internet www.

Editura Economică Preuniversitaria. 8. 1992 2. Bucureşti 1993. 7. Mariana Robe ş. 4.a. Preuniversitaria. viii Proiectul pentru Învăţământul Rural . 3. “Manual de studiul materialelor” Editura didactică şi pedagogică. Editura Didactică şi pedagogică. Niculae Mirea . Manual de Măsurări elctrice şi electronice. clasa XI. 10.coordonator. Editura Economică. Bucureşti. 1983.1983 5. 2000 Notă: la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare sunt indicate reperele bibliografice specifice tematicei abordate.Introducere Bibliografie minimală a modulului 1. Constantin Neguş Manual pentru instalaţii şi echipamante clasa a XI a Editura didactică şi pedagogică Bucureşti. ş a Electrotehnica de la A la Z. Manual de Tehnologia lucrarilor electrotehnice. 1982. Constantin Miroiu. Editura tehnică. 1984. Instalaţii şi echipamente electrice Editura Didactică şi pedagogică. D. 1994 13. Monica Ionescu Vaida. Th. Dispozitive şi circuite electronice. Editura Didactică şi pedagogică. Eugenia Isaac. domeniul electric”. 2000 6.”Manual pentu pregătire de bază. Dănilă. Proiectarea instalaţiilor electrice industriale . 11. Dinulescu. Dan Dascălu ş. P. 1985.1986. Fetiţa . Lucrări practice de componente şi circuite electronice. 9. E Pietrăreanu.1981 12. Ileana Fetiţa şi Al. Componente şi circuite electronice –Sinteze pentru examenul naţional de bacalaureat. Agenda electricianului.Editura didactică şi pedagogică Bucureşti. Traian Canescu. Editura didactică şi Pedagogică. Editura ştiinţifică şi enciclopedică Bucureşti.Mariana Robe . Emil Micu.a. Manual de componente şi circuite electronice Editura didactică şi Pedagogică. Bucureşti 1982. Comşa şa.

vei fi capabil să acţionezi în scopul economisirii energiei. măsurarea puterii.Energie UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. .1 SURSE DE ENERGIE. 1 Bibliografia Pagina 1 2 2 3 3 4 5 11 12 13 OBIECTIVE: . . 1. 1. . 1. 1. vei fi capabil să demonstrezi că ai înţeles ce este energia şi care sunt proprietăţile ei .după parcurgerea acestui capitol.2.4. MODALITĂŢI DE PRODUCERE A ENERGIEI Capitol Obiective 1.5.6. unităţi de măsură pentru energie Puterea .vei fi capabil să explici modul de producere a diferitelor forme de energie.vei putea argumenta alegerea diferitelor surse de producere a energiei electrice. unităţi de măsură pentru putere Diverse forme de energie Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare Lucrarea de verificare nr. 1.1.3.vei şti cum se pot acumula diversele forme de energie. Ce este energia? Transformarea energiei Conservarea energiei – primul principiu al termodinamicii Măsurarea energiei. . Proiectul pentru Învăţământul Rural 1 .vei putea explica modul de transport al energiei.

Într-o centrală termoelectrică.Energie 1. în sfârşit. 2 Proiectul pentru Învăţământul Rural . ştiinţific. energia electrică se transformă în energie luminoasă dar şi în energie calorică. Energia chimică înmagazinată în bateria lanternei de buzunar se transformă în energie electrică atunci când se acţionează întrerupătorul şi închide circuitul de alimentare a becului. Transformările sunt utilizate în viaţa de zi cu zi. Aceste forme de energie se transformă. Pentru fiecare dintre ele se observă că energia unui sistem fizic depinde de starea in care se află la un moment dat. starea sistemului fizic este determinată de masă şi de viteza de deplasare a autovehicolului. de sarcina bateriei. Energia este esenţială omului şi reprezintă o miză majoră în domeniul politic. energia are forme diverse. fără ca aceste transformări să genereze pierderi. energia mecanică se transformă în energie electrică în alternatoare. h yique de l’énergie. Astăzi. de deformarea resortului. DICŢIONAR Sensul etimologic al cuvântului ENERGIE – în limba greacă înseamnă Forţa în acţiune. De exemplu un automobil are o energie cu atât mai mare cu cât se deplasează cu o viteză mai mare. energia stocată în carburant (energia chimică în cărbuni şi petrol. Din toate timpurile.1. În exemplele de mai sus. în politica de mediu. tehnologia permite obţinerea unor cantităţi mari de energie. 1. CANTITATEA DE ENERGIE POATE FI MAI MARE SAU MAI MICĂ Energia poate exista sub diferite aspecte şi se poate simţi în funcţie de situaţie. apoi. Această energie este însă inferioară energiei unui camion care se deplasează cu aceeaşi viteză. cu siguranţă eşti tributar în viaţa personală şi în cea socială. TRANSFORMAREA ENERGIEI ENERGIA SE TRANSFORMĂ Într-un bec. Energia unei baterii care alimentează un consumator este mai mare decât a unei baterii la care nu este conectat un consumator. omul a avut nevoie de energie pentru a se hrăni şi pentru a se mişca. CE ESTE ENERGIA? Stimate Cititorule. respectiv prin reacţie nucleară în căldură. sau energie nucleară în uraniu). este transformată prin combustie. Trăind în secolul XXI. economic. sub formă de energie mecanică. Un resort care este comprimat are o energie mai mare decât a aceluiaşi resort destins. ENERGIEI. energia electrică se transformă în energie luminoasă.2. După cum observăm. o parte din această energie este recuperată în turbine.

bilanţul este întotdeauna echilibrat. 18 jouli. indiferent de forma pe care o are. Vom vedea că. asociată unui corp aflat în mişcare. CONSERVAREA ENERGIEI –primul principiu al termodinamicii O caracteristică remarcabilă a energiei este că ea se conservă întotdeauna. Experienţa arată că transformările de energie mecanică în calorică şi invers se fac întotdeauna în acelaşi raport adică 1 calorie pentru 4. diversele forme nu sunt echivalente deoarece nu toate formele conservabile sunt realizabile. Proiectul pentru Învăţământul Rural 3 . consumă pentru a trimite în reţea 33 de unităţi de energie electrică 100 de unităţi de energie nucleară şi degajă 67 de unităţi de energie calorică. Caloria este cantitatea de căldură furnizată unui gram de apă pentru aşi creşte temperatura cu un grad Celsius Experienţa a arătat că transformarea energiei mecanice în căldură cât şi invers. se face întotdeauna cu acelaşi raport. energia se conservă.3. Energia calorică este degajată în mediul înconjurător prin vaporii de apă care sunt evacuaţi prin turnurile de răcire. energia se măsoară în joule ( J ). 1. dacă se transferă dintr-un sistem în altul sau îşi schimbă natura. MĂSURAREA ENERGIEI –unităţi de măsură pentru energie Proprietatea energiei de a se conserva ne permite s-o măsurăm cu ajutorul unei singure unităţi de măsură. Printr-un abuz de limbaj. nimic nu se creează. Există deci o echivalenţă între cele două forme de energie. deşi energia se conservă întotdeauna. Dacă un obiect a pierdut energie. Această conversie este caracterizată de un “randament”.4. oamenii politici. Primul principiu al termodinamicii: Nimic nu se pierde. În realitate energia chimică sau nucleară se transformă în energie electrică şi calorică. Astfel. o centrală care are un randament de 33%. de masă m şi viteză v este: mv 2 E= 2 Dacă masa se exprimă în kilograme şi viteza în metri/secundă. aceasta se face fără distrugere sau creare de energie. economişti spun că centralele “produc” energie.Energie 1. În perioada în care căldura nu era recunoscută ca o formă de energie. jurnaliştii. studiul schimbului de căldură a condus la introducerea caloriei ca unitate de măsură. cu alte cuvinte dacă energia îşi schimbă forma. Energia numită cinetică. unitate din sistemul internaţional de unităţi. Unele centrale folosesc această energie calorică pentru încălzirea locuinţelor şi a serelor. aceeaşi cantitate de energie este câştigată de un alt obiect cu care este în legătură.

PUTEREA – măsurarea puterii .600. Ce puteţi spune despre unitatea de măsură a energiei. 4 Proiectul pentru Învăţământul Rural .000J. Unitatea de măsură pentru putere este Watt deci 1joul/secundă. este mare sau este mică? Desigur este foarte mică pentru uzul curent În practică se foloseşte Kilowat ora – KWh. ocantitate de energie calorică de 1. unităţi de măsură pentru putere Schimburile de energie sunt caracterizate nu numai de cantitatea de energie transferată sau transformată dar şi de durata procesului.000 J. Radiatorul electric consumă deci într-o oră de funcţionare 1. Un radiator electric care are o putere de 1500 W consumă în fiecare secundă o cantitate de energie de 1500 J. Puterea este cantitatea de energie produsă în unitatea de timp. Consumul de energie într-o oră va fi:1500J x 3600 secunde = 5.1KWh =3600s x 1000 J =3. 1 KWh este cantitatea de energie necesară unui aparat cu o putere de 1000W în timp de o oră Astfel.5kWh şi radiază evident în acelaşi timp.5 kWh .Energie 1.400. APLICAŢII Să determinăm cantitatea de energie electrică pe care o consumă un radiator electric în timp de 1 oră.5.

Rezolvarea o vei realiza în spaţiul liber din casetă. sau în fisiunea unui atom.6. 4 becuri de câte 100W. Verificarea corectitudinii rezolvării o poţi face consultând răspunsurile şi comentariile de la pagina 11. în radiaţia luminoasă. calculează cantitatea de energie consumată în 24 de ore de un frigider – 2000W. DIVERSE FORME DE ENERGIE Energia se manifestă în mişcare. un monitor 120W.Dacă apreciezi utilitatea verificării consumului de energie electrică înregistrat de contorul din locuinţă. într-o degajare de căldură. într-o reacţie chimică. Am văzut deja că ea este Proiectul pentru Învăţământul Rural 5 . Energia cinetică Este energia asociată mişcării unui obiect.Energie TEST DE AUTOEVALUARE 1. 1. într-un sistem electric.

Pentru o diferenţă de 100m altitudine diferenţe de energie potenţială este de 981 J. Acestei forţe îi corespunde o energie de gravitaţie cu atât mai mare. este mai mare la suprafaţa unui lac al unui baraj decât energia sa de la piciorul barajului. sub formă de lumină vizibilă şi de radiaţie infraroşie. Pentru nivelul nostru de percepere. Această energie este exploatată în centralele hidroelectrice unde căderea apei acţionează paletele turbinei care antrenează într-o mişcare de rotaţie alternatorul. Energia gravitaţională se mai numeşte şi energie potenţială deoarece este percepută de noi numai dacă este convertită în altă formă de energie. devine foarte importantă pentru planete. Soarele ne transmite o putere de 1KW pe metru pătrat. Ea se poate transforma de asemenea în energie mecanică. o maşină cu abur. a particulelor. greutatea nu este altceva decât forţa de gravitaţie exercitată de pământ asupra obiectelor din vecinătatea lui. cabina ar cădea cu o viteză accelerată şi energia sa potenţială s-ar transforma în energie cinetică.Energie proporţională cu masa “m” şi cu pătratul vitezei de deplasare a corpului cu condiţia ca acest obiect să aibă o viteză de deplasare mai mică decât a luminii . prin mişcarea dezordonată mai mult sau mai puţin rapidă. o energie potenţială electrică este asociată forţelor electrice care apar între sarcini electrice. sau un reactor de avion dar ceastă transformare este numai parţială.(radiator). Energia electrică Particulele încărcate cu sarcini electrice exercită unele asupra altora forţe electrice. adică mai mică de 300 000 Km/s. energia unei mase de apă de 1Kg. Energia gravitaţională Două corpuri masive se atrag datorită forţei gravitaţionale care este neglijabilă pentru obiecte mici dar. pământul şi luna se atrag. Energia electrică se transformă în în căldură apoi 6 Proiectul pentru Învăţământul Rural . căldura constituie forma de energie pusă în joc pentru ca temperatura unui corp să varieze sau pentru ca un material să-şi schimbe starea : topirea gheţii. Dacă s-ar tăia cablurile cabinei şi ar fi neutralizate frânele de siguranţă. Deplasarea acestora într-un circuit este însoţită mai mult sau mai puţin de transfer de energie. prin efect Joule sau în energie mecanică pentru acţionarea unui motor. La fel cum energia potenţială a gravitaţiei a fost asociată forţei de atracţie gravitaţională . evaporarea apei. cu cât corpurile sunt mai îndepărtate unele de altele. Astfel soarele. Energia radioactivă O radiaţie transportă energie când se propagă în vid. Energia potenţială în câmp gravitaţional a unei cabine de ascensor este mai mare la etajul zece decât la parter pentru că este mai departe de centrul pământului. Energia elastică Este energia asociată deformării obiectelor elastice cum ar fi de exemplu deformarea unui resort sau compresia unui gaz. Un radiator ne transmite căldura sa prin intermediul mediului. Energia calorică Căldura se traduce la scara atomică. Energia electrică se poate transforma în energie calorică într-un rezistor electric. Ea se poate transfera din aproape în aproape fără să se transforme într-o altă formă de energie. De asemenea .

se foloseşte o altă reacţie nucleară: fisiunea nucleară . imaginilor sau informaţiei Microunde.8 micrometri – (lumina roşie) şi 1 mm. care sunt foarte puternic legaţi între ei. O lampă cu gaz. O parte din căldura produsă . Este un mecanism care are loc şi în soare : fuziunea nucleelor de hidrogen în nuclee de heliu se produce cu degajare de căldură care este apoi radiată. Energia nucleară Energia nucleară este localizată în centrul atomilor. Infraroşu – domeniul spectral în care radiaţiile electromagnetice au lungimea de undă cuprinsă între 0.unde electromagnetice cu lungimea de undă cuprinsă între 1m şi 1 mm. produce o cantitate de energie calorică egală cu d diferenţa dintre energia chimică a gazului şi oxigenul consumat şi cea a produselor de combustie (vapori de apă şi bioxid de carbon). alegerea unui anumit fel de energie depinde de scopul urmărit Proiectul pentru Învăţământul Rural 7 . O reacţie chimică este însoţită de o transformare a energiei chimice în altă formă de energie.Energie această căldură este evacuată în principal sub formă de energie radiativă luminoasă şi infraroşie. este constituit din particule elementare – protoni şi neutroni. O reacţie nucleară care transformă legăturile din nucleu este însoţită de o degajare de căldură. Undele radio transportă de asemenea energie desigur foarte slabă dar suficientă pentru transportul sunetului.fisiunea nucleelor de uraniu care se transformă fiecare în alte două nuclee de două ori mai mici. Legăturile dintre neutronii şi protonii din nucleu constituie sursa de energie nucleară.este transformată în energie electrică. în nucleu. Într-un acumulator sau o pilă electrică. În practică. este recuperată sub formă de energie electrică. o parte din energia chimică eliberată prin reacţiile din interiorul său. de cele mai multe ori în energie calorică. Energia chimică Energia chimică este asociată cu legăturile dintre atomii moleculelor. o fracţiune din căldura de combustie este transformată în energie electrică. În centralele nucleare. Invers.Într-o centrală termică cu cărbuni. Nucleul care este de 100000 de ori mai mic decât atomul. se poate converti o parte din energia luminoasă care provine de la soare în energie electrică prin intermediul fotocelulelor solare.

1kWh ? Pentru a produce evaporarea a 1l de apă la 1000 C sunt necesari0. Puterea corespunzătoare este de 100W în repaus şi 500W în plină activitate fizică. hidrocentralele sunt eficiente în acest caz. Energia mecanică a unui automobil care cântăreşte 1t şi care se deplasează cu o viteză de 100km/oră este: 100000 2 m 2 1000kg ∗ 2 13 10 9 mv 3600 2 s 2 = 10 = J= J E= 2 2 2592 2592 ∗ 10 4 10 9 1kWh = 3600000J ⇒ Deci energia de J = 0. Energia gravitaţională a căderii de apă sau energia mecanică? Vă amintiţi ce cantitate de energie furnizează 1kg de apa care cade de la o înălţime de 100m? 981J Vă amintiţi ? pentru a obţine 1kWh sunt necesari 3 600 000J Deci pentru a obţine 1kWh sunt necesare 3 600 000J/981kg adică 3. electrică. În soare. care se măsoară în kWh per kg de materie. Energia nucleară este forma de energie cea mai concentrată deoarece 1kg de uranium natural furnizează o cantitate de căldură e 100 000kWh într-o centrală electrică în timp ce 1kg de cărbune furnizează 8kWh.1 kWh 2592 Deci sursa de energie eficientă pentru a obţine 1kWh este căderea de apă. 8 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 180 de milioane de kWh. ŞTIAŢI CĂ ? ……… Pentru a topi 1kg de gheaţă sunt necesari 0. Iată de ce se manipulează cantităţi foarte mici de combustibil nuclear pentru producerea electricităţii. De fapt se cunosc destul de puţine metode de extragere a energiei nucleare înmagazinate în materie. 1 kg de hidrogen produce prin reacţii nucleare de transformare în heliu. O centrală electronucleară de 1000MW consumă o cantitate de 27de tone de uraniu îmbogăţit pe an în timp ce o centrală termică de aceeaşi putere. consumă 1 500 000 de tone de petrol pe an.7kWh? Aparatele electrocasnice consumă zilnic între 0.Energie APLICAŢII Alegeţi sursa de energie eficientă pentru obţinerea a 1 kWh.70 C. În categoria intermediară figurează energia calorică. radiativă şi chimică.1 şi 5 kWh? Combustia unui kg de gaz furnizează în jur de 12 kWh? Un om furnizează energie biochimică provenind din digerarea alimentelor şi din aerul respirat. Omul le utilizează pentru a menţine temperatura de 36.67t de apă care cade de la 100m.

Proiectul pentru Învăţământul Rural 9 . primul transformă energia electrică în energie mecanică iar alternatorul. sau cu celulele solare . s-a transformat în energie calorică în bobinajul care s-a încălzit prin efect Joule sau prin frecarea în lagăre . căldura corespunde mişcării dezordonate a moleculelor. Dar transformarea inversă nu este posibilă. aceasta nu poate fi transformată în totalitate în energie mecanică . apa este pompată în lacul de acumulare prin folosirea energiei nucleare iar în orele de vârf. Acest fenomen se numeşte disipaţie de căldură. Dar în ambele cazuri este imposibilă evitarea transformării unei părţi din această energie în căldură. este de a transforma energia mecanică în energie electrică şi invers. Este uşor să produci căldură. tinde să devină spontan. al motoarele maşinilor şi avioanelor. se folosesc barajele nu numai ca sursă de energie hidroelectrică dar şi ca rezervoare de energie. pentru a încălzi apa. deoarece reacţiile electrochimice sunt însoţite de degajare de căldură. Nevoia noastră de energie electrică variază în timp: ea creşte rapid seara. în cuptoare sau cazane electrice. această apă acţionează turbinele. Natura ne dă dreptul de a transforma numai o parte din căldura disponibilă. Dar descărcarea acumulatorilor furnizează mai puţină energie decât cea care a fost înmagazinată. în general toate motoarele care eliberează energie mecanică pornind de la energie calorică.Energie DEGRADAREA ENERGIEI Experienţa arată că un sistem fizic dat. Alte forme de energie sunt din contră.numai o parte din această energie calorică se transformă în energie electrică sau mecanică. din ce în ce mai dezordonat. Datorită pierderilor scăzute de căldură. Dacă se dispune de o cantitate oarecare de căldură. imposibil de eliminat. În plus. pornind de la o cantitate de energie “nobilă” de exemplu. în schimburile electromecanice. Aceasta limitează de exemplu randamentul turbinelor cu aburi din centralele electrice. se începe prin a se produce energie calorică prin reacţii nucleare sau chimice . Dacă arborele unui motor antrenează arborele unui alternator. care să revină periodic la starea iniţială. În orele de consum redus.1 kWh per kg ceea ce este principala piedică în dezvoltarea automobilelor electrice. Energia electrică poate fi înmagazinată în acumulatori sub formă de energie chimică. Printre diversele forme de energie. sau chimică cu ajutorul unui aparat cu ciclu de funcţionare închis. Situaţia mai favorabilă. STOCAREA ENERGIEI Energia nu se poate stoca în cantităţi apreciabile şi nici în forme variate Stocarea şi recuperarea implică transformări şi pierderi. deoarece nu înmagazinează decât 0. acumulatoarele sunt costisitoare şi grele. sau cu combustie. electrică. ordonate la scară microscopică dar au tendinţa de a se transforma în căldură. În scopul exploatării energiei nucleare sau chimice într-o centrală electrică sau într-un automobil. iar centralele nucleare nu suportă aceste schimbări bruşte şi importante. transformă energia mecanică în energie electrică Alternatorul nu recuperează toată energia mecanică pe care a furnizat-o arborele motorului deoarece o parte din aceasta..

De exemplu. 10 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Ţinând cont de evoluţia consumului de energie şi de speranţa de a găsi şi de a putea folosi alte surse de energie.30 C la fiecare 100m adâncime. energia eoliană. petrol. o temperatură de 1000 până la 1500 C. Pierderile de energie prin transformarea în căldură pe liniile de înaltă tensiune şi prin transformatoare sunt apreciate la 8%. cea mai disponibilă şi cea mai curată. alcool. al petrolului şi al gazelor naturale. Temperatura lor variază în funcţie de adâncime. Apa provenită din precipitaţii se infiltrează şi se încălzeşte în contact cu aceste zone Aceste ape sunt aruncate în aer pe cale naturală sub forma gheizerelor. gaze naturale şi derivate combustibile ale acestora supuse unor cicluri de utilizare deschise şi a căror epuizare trebuie acceptată. energia geotermală. este unul din factorii primordiali ai dezvoltării industriei.Energie TRANSPORTUL ENERGIEI Transportul cărbunelui. depinde de temperatura acestora. Energia eoliană Vântul este o sursă de energie generată de efectele termice produse de diferenţele de presiune – efectul de reîncălzire şi de răcire a scoarţei terestre. Energiile regenerabile sunt cele care ne parvin direct sau indirect de la soare şi care ne permit permanent regenerarea lor: energia solară. pentru încălzirea unei locuinţe este necesară o sursă de 450 până la 750 C iar pentru producerea energiei electrice . pentru alimentarea termelor. Centralele eoliene sau aerogeneratoarele. Energia lor este folosită încă din antichitate pentru încălzire. Rotaţia paletelor expuse vântului antrenează în mişcare de rotaţie un generator care produce energie electrică. REZERVELE DE ENERGIE Energia este stocată în prezent în natură în combustibili fosili. cărbuni. Energia solară Energia solară este cea mai naturală. sunt folosite pentru producerea energiei electrice prin transformarea energiei mecanice. energia chimică acumulată în vegetale folosite la ardere – lemn. rezervele naturale de energie se pot estima pentru petrol la câteva zeci de ani. cea mai abundentă. o sută de ani pentru gazele naturale şi uraniu şi câteva secole pentru cărbune. hidraulică. în special hidrocarburi. pentru încălzirea unui bazin piscicol este necesară o sursă de apă cu temperatura de 200 până la 300 C. Energia geotermală Scoarţa terestră este caldă şi temperatura sa creşte cu 3. Zonele din subsol în care se găsesc apele termale se numesc zone acvifere. energia maree. Energia electrică este singura formă de energie care poate fi transformată aproape în totalitate şi transportată la mare distanţă în mare cantitate cu costuri relativ scăzute. Utilizarea apelor termale ca sursă de energie.lor terestre.

electronii de valenţă ai siliciului sunt eliberaţi din zona de valenţă şi trec în zona de conducţie. Prin intermediul particulelor de lumină – fotonii. când radiaţia solară incidentă. această se pierde pe drumul său de 150 milioane de km către Terra şi numai 1kW/m2 este recuperabilă la suprafeţe pământului. Consumul total de energie în 24 de ore va fi: 24h**3600secunde*2520J = 60480 J*3600=60480J*3600secunde Aminteşte-ţi că 1kWh = 1000J*3600s. Siliciul este elementul care se găseşte din abundenţă in scoarţa terestră în nisip sau cuarţ. produce curent electric. este prezentată o clădire pe care sunt montate celule solare care asigură încălzirea apei menajere.Conversia energiei solare în energie electrică se poate face direct.Energie Radiaţiile solare sunt rezultatul reacţiilor de fuziune nucleară care au loc la suprafaţa soarelui în urma cărora hidrogenul se transformă în heliu. este un element stabil din punct de vedere chimic şi este lipsit de toxicitate. Puterea degajată în urma acestui process este de 66 milioane de Watt/m2! Din fericire pentru noi. de exemplu siliciu. Conversia energiei solare în energie electrică(conversie fotovoltaică) a fost descoperită de fizicianul Antoine Becquerel (fiul lui Alexandre Becquerel. descoperitorul radio. pe un material. un sistem de conversie a energiei solare în energie electrică şi un sistem de stocare a energiei electrice pentru perioadele neînsorite. a celor patru becuri de100Wşi a monitorului care poate consuma 120W este de 2000+400+120=2520W Aceasta înseamnă că energia consumată într-o secundă este de 2520 J. Puterea totală a frigiderului. Deci în 24 de ore se vor consuma 60.activităţi) în 1838. RĂSPUNSURI ŞI COMENTARII LA ÎNTREBĂRILE DIN TESTELE DE EVALUARE Pentru rezolvare trebuie să revezi formulele de calcul şi definiţiile şi aplicaţiile de la pagina 4 din unitatea de învăţare “Surse de energie modalităţi de producere a energiei” Rezolvare. Un generator electric solar este alcătuit dintr-un sistem de captare a energiei solare. 48kWh Proiectul pentru Învăţământul Rural 11 . În figură.

Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele informaţii : titlul acestui modul (Energie. vă solicită unele activităţi care necesită cunoaşterea şi însuşirea conceptelor din unitatea de învăţare 1. lăsaţi o margine de 5cm şi aceeaşi distanţă între răspunsuri. Pentru securitatea lucrării vă recomand să scrieţi numele cursantului pe fiecare pagină. electrică obţinută pe baza transformărilor din energie calorică. să vă limitaţi la 5 pagini format A4. al cărei conţinut este prezentat mai jos. 60 PUNCTE Vă veţi documenta suplimentar folosind reviste de specialitate.Realizaţi un referat despre energii regenerabile în care să prezentaţi: a) corelarea dintre zonele de relief. electronică). electrotehnică.1 Instrucţiuni Lucrarea de verificare . realizaţi o redactare computerizată. a energiei nucleare asupra ecosistemului. climă. 12 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Răspunsurile la întrebări vor fi transmise prin poştă tutorelui pentru corectare şi eventuale comentarii. 40 PUNCTE b) O comparaţie între influenţa surselor de energie regenerabilă şi a celor de energie chimică. explorare internet. Rezolvarea cu succes a acestei lucrări vă poate ajuta să obţineţi 6 % din punctajul necesar absolvirii modulului. 1. Pentru comentariile tutorelui. şi necesitatea şi posibilităţile de folosire a surselor de energie regenerabilă. numărul lucrării de verificare ( Nr.1) numele cursantului şi adresa. Vă recomand pentru răspuns.Energie LUCRĂRI DE CONTROL TRANSMISE TUTORELUI LUCRAREA DE VERIFICARE NR. bibliografia indicată pentru acest capitol. Vă recomand să scrieţi clar răspunsurile şi dacă este posibil.

Mircioiu. Politici energetice ale României OECD. a XII-a Editura didactică şi pedagogică.16/2004 pag. Teodor Niţu. 1994. 3. Nr. 7. pag.15 Proiectul pentru Învăţământul Rural 13 . revista Descoperă. Eugenia Isaac.Energie Bibliografie 1. Victor Mercea . Carmen Gheaţă. Manual de măsurări electrice şi electronice. Marc Uleriu şi alţii.clas a X-a. Revista Ştiinţa pentru toţi. pag 3. 70.32-33 4.Lucian Groşanu. pag. 6.8 5. Ilena Piţurescu.10 .73. 1996. 18. pag. Nr. 32. Liliana Lakatoş.2004.1982. Investigaţii în energiei. Surse regenerabile de energie –energia solară Editura Elisavaros. Bucureşti 2002.Gheorghe Văsaru. Marc Uleriu revista Descoperă. nr. Editura Dacia. a XI-a.39. Crişan domeniul 2. Eugen Lakatoş. pag.15/2004.

vei putea să alegi materialele în funcţie de domeniul de utilizare . 2. 14 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 2 MATERIALE ELECTRONICE ŞI ELECTROTEHNICE Capitol Obiectivele unităţii de învăţare 2. Introducere Materiale metalice Materiale conductoare Materiale semiconductoare Materiale electroizolante Materiale magnetice Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare Lucrarea de verificare nr.6. 2. .vei folosi materiale electronice şi electrotehnice potrivit unui scop dat. 2 Bibliografia Pagina 14 15 17 21 40 45 62 67 69 70 OBIECTIVE: . 2. 2. 2.2.vei putea să faci conexiuni între proprietăţile fizice şi chimice ale materialelor. vei fi capabil să identifici materialele folosite în electronică şi electrotehnică .3.4. proprietăţile tehnologice şi domeniile de utilizare .5.după parcurgerea acestui capitol.1.vei fi capabil să recunoşti materialele folosite în electronică şi electrotehnică după proprietăţile fizice.Materiale eletronice şi electrotehnice UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR.

Acesta este modelul atomic folosit în zilele noastre. Democritus. Rutherford a anunţat in 1915. Erwin Schrondinger. substanţele sunt diferite între ele. a abandonat ideea existenţei unor orbite precise pe care se găsesc electronii şi le-a înlocuit cu zone din jurul nucleului. cele două tipuri de sarcini electrice neutralizându-se una pe cealaltă. pe care le-a numit niveluri orbitale unde e foarte probabil să existe electroni. un alt filosof grec a fost de acord cu ceea ce a spus. Cuvântul atom înseamnă în limba greacă indivizibil.1. în baza ecuaţiei care descrie natura cuantică a particulelor. In 1913 Bohr a produs un model al atomului în care electronii aflaţi pe orbite staţionare.Materiale eletronice şi electrotehnice 2. emit radiaţii numai când sar de pe o orbită pe alta sau de pe un nivel energetic pa altul. Leucippus şi a emis ideea că atomii sunt diferiţi între ei ca mărime şi formă şi de aceea. în urma unor cercetări. sunt înglobate într-o sferă cu sarcini electrice pozitive . INTRODUCERE Filosoful grec Leucippus din Grecia Antică a fost prima persoană care a crezut că materia este alcătuită din atomi. În 1897 Sir Joseph John Thomson a dezvoltat un model al atomului în care un număr de electroni încărcaţi cu sarcini electrice negative. Proiectul pentru Învăţământul Rural 15 . versiunea sa cu privire la structura atomului: un nucleu foarte mic şi un înveliş de electroni care gravitează în jurul său – modelul planetar al lui Rutherford.

Numărul perioadei corespunde numărului de straturi electronice pe care le posedă elementele din acea perioadă. Printre acestea se află borul. Metalele Toate elementele care nu sunt nici metaloide nici izolanţi sunt metale. elementele se clasifică în metaloizi.Din acest punct de vedere. pot fi prelucrabile.C. în cifre arabe. Cu ajutorul tabelului periodic al elementelor este posibilă determinarea proprietăţile electrice . numite adesea semiconductoare. Mai mult. nemetale şi metale. ele reacţionează adesea cu acizii. al mediului înconjurător. El este alcătuit din şapte perioade numerotate în ordine crescătoare. 16 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Metalele sunt bune conducătoare din punct de vedere electric şi termic. O perioadă este o linie orizontală a tabelului.Materiale eletronice şi electrotehnice DICŢIONAR Atom = cea mai mică particulă a unui element chimic care mai păstrează însuşirile chimice ale acestuia. carbonul. Electron = o particulă elementară încărcată cu o sarcină electrică negativă de 1. teluriu –Te. Fiecare element este un constituent al materiei.6 • 10-19 Coulombi. începând din partea de sus. au conductibilitatea electrică intermediară . Au luciu. siliciul –Si. germaniul –Ge. cu excepţia mercurului. sunt solide la temperatura ambiantă. bismut – Bi. Ele constituie deci majoritatea elementelor tabelului periodic. Toate aceste elemente. Nemetalele (Izolanţi) Toate elementele care se găsesc la dreapta metaloidelor sa semiconductoarelor au o conductibilitate electrică foarte slabă. poloniu –Po. De remarcat că toate. o conductibilitate termică slabă.B. Să privim cu atenţie tabelul periodic al elementelor. nu pot fi trase în fire sau foi subţiri. situată între cea a metalelor şi cea a nemetalelor sau izolanţilor. Un element este de fapt un atom. Arseniul – As. nu au luciu. Metaloizii În partea dreaptă a tabelului se află de fiecare parte a unei linii în scară nemetalele. Ele nu pot fi prelucrate.

Aliaj = este un amestec omogen de mai multe metale obţinut la temperatura de topire Cazul metalelor pure Starea solidă este în general reprezentată prin particule ordonate în aşa fel încât formează o reţea cristalină. se poate explica de ce densitatea diferitelor dintre metale nu este aceeaşi. particulele constituente sunt atomii.Materiale eletronice şi electrotehnice Legenda Metale Nemetale Izolatoare 2. Se pot atinge purităţi în proporţie de 99.99%pentru cupru şi 99.2.998%pentru aluminiu. Ei au mase şi dimensiuni diferite. Proiectul pentru Învăţământul Rural 17 . MATERIALE METALICE Materialele metalice sunt cele mai folosite la realizarea obiectelor. Definiţii Metal pur = este metalul care nu conţine impurităţi cu alte cuvinte. Adesea se folosesc însă aliajele lor. de masa şi de dispoziţia atomilor care compun diferite metale. La cupru şi aluminiu atomii se găsesc în centrul feţelor şi în centrul cubului care se obţine prin unirea centrelor atomilor. Atomii diferitelor metale pure nu au aceleaşi caracteristici. 99. Ţinând cont de diametrul. Dispoziţia atomilor în reţeaua cristalină nu este aceeaşi pentru toate metalele.9% pentru nichel. Acesta este cazul ideal. În cazul fierului de exemplu. atomii sunt situaţi în colţurile şi în centrul cubului care se obţine dacă unim cu o linie punctată centrele fiecărui atom. În cazul metalelor. cuprinde în procent de 100% o singură specie de metal.

Rezistenţa electrică este proprietatea materialelor de a se opune trecerii curentului electric Rezistivitatea unui material este o mărime electrică egală cu rezistenţa electrică pe care o opune la trecerea curentului electric un conductor din acel material.Materiale eletronice şi electrotehnice Modelul atomului lui Schrodinger ne permite să înţelegem conductivitatea metalelor. ρ . care se pot desprinde uşor din sfera de atracţie a nucleului fără un aport de energie 18 Proiectul pentru Învăţământul Rural . R =ρ l ⇒ S ρ=R mm 2 S [Ω ] l m Materiale bune conductoare de curent electric. Conductibilitatea lor este determinată de faptul că au cel mult trei electroni pe stratul de valenţă. fiecare atom are electroni mai slab legaţi de nucleu decât alţii . Rezistivitatea se notează cu ρ şi este dependentă de natura materialului. + + + + + Electronii se deplasează în metal cu o viteză de câţiva milimetri pe minut dar toţi se pun in mişcare aproape instantaneu. ei se deplasează în toate sensurile ca în figura alăturată. În metal. au rezistivitatea cea mm 2 mai mică. Rezistenţa electrică este o proprietate a conductorului care depinde de dimensiunile acestuia (secţiunea transversală S şi lungime l ) şi de natura materialului din care este construit (rezistivitate). electronii de conducţie au o mişcare dezordonată. cu lungimea de 1m şi aria secţiunii transversale prin conductor.Aceştia pot trece de la un atom la altul. cuprinsă între 10-2 şi 10 Ω . + + Dacă conductorul se află într-un câmp electric determinat de o sursă de tensiune electrică electronii se vor deplasa către borna pozitivă a generatorului. Se 1 notează cu γ = . Dacă un conductor metalic nu a fost supus unui câmp electric . Materialele bune conductoare m sunt metalele şi aliajele lor. Conductivitatea electrică este proprietatea materialelor de a conduce curentul electric şi este egală cu inversul rezistivităţii electrice. aceşti electroni se numesc electroni liberi sau de conducţie. de 1 mm2.

8*107 Ω−6 2 0.01724 ∗ 10 Ωm 1724 m-1 Proiectul pentru Învăţământul Rural 19 . Ca urmare a ciocnirilor dintre electroni şi atomii metalului. b) γ = 1 1 ρ = 1 0. Cu cât numărul de ciocniri este mai mare. a). formând curentul electric. electronii cedează o parte din energia lor cinetică.01724Ω*10-3 m*10-3 m /m =0. În deplasarea lor. ρ1 (θ 2 − θ 1 ) unde ρ 2 .01724*10-6 Ωm.rezistivitatea cuprului este de ρ = 0.La temperatura de 200C.01724Ωmm 2 m 1011 -1 -1 1m = = Ω m = 5.Calculează conductivitatea cuprului. energie care se transformă în căldură. se defineşte ρ 2 − ρ1 coeficientul de variaţie a rezistivităţii cu temperatura α= . aceşti electroni devin electroni de conducţie. reprezintă creşterea relativă a rezistivităţii în ρ1 intervalul de temperatură θ2 −θ1 . α. electronii se ciocnesc de atomii metalului.01724 Ωmm2 /m. deci a numărului de ciocniri şi deci a creşterii rezistivităţii electrice. cu atât viteza de deplasare a electronilor este mai mică. Exprimă rezistivitatea cuprului în Ωm. Valoarea acestuia este întotdeauna mai mare decât zero pentru metale. reprezintă creşterea relativă a rezistivităţii pentru creşterea temperaturii cu un grad Celsius sau un Kelvin. Unitatea de măsură pentru coeficientul de 1 variaţie a rezistivităţii cu temperatură este 0 sau 0C-1 C APLICAŢII 1. descriind un drum complicat şi deplasându-se cu viteză relativ mică. Rezistivitatea se manifestă prin numărul de ciocniri ale electronilor de conducţie cu atomii reţelei cristaline a metalului.coeficientul de temperatură. b). Rezolvare a) ρ = 0. Creşterea temperaturii unui conductor metalice conduce la creşterea agitaţiei termice.Materiale eletronice şi electrotehnice din exterior. Dacă se consideră că la temperatura θ1 rezistivitatea materialului este ρ1 iar la temperatura θ2 rezistivitatea materialului este ρ2. Sub influenţa unui câmp exterior. Astfel se explică încălzirea metalelor străbătute de curent electric.ρ1 reprezintă creşterea rezistivităţii în intervalul de ρ 2 − ρ1 temperatură θ2 −θ1 .

2. Ωmm2/m d)Rezistivitatea electrică depinde de temperatura mediului ambiant. cu lungimea de 1000 m.027Ωmm2/m şi comparaţi conductivităţile cuprului şi aluminiului.Calculează rezistenţa electrică a unui conductor confecţionat din cupru.01724 10-6 Ωm. TEST DE AUTOEVALUARE 1.027 Ωmm 2 m 10 9 −1 1m = = Ω m 0.7*107 Ω-1 m Conductivitatea cuprului este mai mare decât a aluminiului. electronii de valenţă devin electroni de conducţie Rezolvarea o vei realiza în spaţiul liber din casetă. Calculează conductivitatea aluminiului. c) Rezistivitatea electrică se măsoară în Ωm. suprafaţa secţiunii transversale de 1mm 2 . Verificarea corectitudinii rezolvării o poţi face consultând răspunsurile şi comentariile de la pagina 67 20 Proiectul pentru Învăţământul Rural . ştiind că rezistivitatea lui la temperatura de 200 C este de 0.Materiale eletronice şi electrotehnice 2.Citeşte afirmaţiile de mai jos şi notează în dreptul lor litera (A) dacă apreciezi că afirmaţia este corectă şi litera (F) dacă apreciezi că afirmaţia este falsă: a)Rezistivitatea electrică depinde de natura materialului.027 ∗ 10 − 6 Ωm 2 27 =3. b)Rezistenţa electrică a unui conductor electric nu depinde de suprafaţa conductorului şi de rezistivitate. Rezolvare: γ= 1 ρ = 1 0. e)Sub influenţa unui câmp electric exterior. Rezistivitatea cuprului este de 0.

Materiale eletronice şi electrotehnice Fizicianul german Georg Simon Ohm s-a născut la Erlangen. carbonaţi silicaţi ai metalelor.3. Luciul metalic este proprietatea metalelor şi aliajelor de a reflecta razele de lumină care cad pe suprafaţa lor. Metalele sunt elemente chimice electropozitive. prin care se deosebesc de alte substanţe (nemetale sau alte combinaţii). cu excepţia mercurului. Densitatea metalelor scade o dată cu Proiectul pentru Învăţământul Rural 21 . sulfuri. care este lichid. Aliajul este un amestec omogen format prin topirea a două sau mai multe metale. conductibilitate termică şi electrică. folosit în aeronautică datorită densităţii sale mici. metalele sunt solide. este masa pe care o are unitatea de volum a corpului. care conţine 90% magneziu. iar energia luminoasă este transformată în căldură. Densitatea metalelor creşte în general cu masa atomică. 0. ceea ce reprezintă un corp cu un volum de 1m3. respectiv oxizi. nemaiputându-se propaga. caracterizate printr-un ansamblu de proprietăţi fizice şi chimice bine definite (luciu metalic. Zăcământ = acumulare naturală de substanţe naturale utile.3. Bavaria la 16 marie 1787. scade însă cu creşterea volumului atomic. Densitatea d. opacitate. Opacitatea metalelor este o consecinţă a electronilor liberi ai metalelor: undele luminoase întâlnesc în drumul lor electroni liberi şi se amortizează. MATERIALE CONDUCTOARE Materialele conductoare sunt metalele şi aliajele lor. 5% aluminiu. fac excepţie metalele nobile şi aliajele inoxidabile. Electron =2. A descoperit de asemenea legea care îi poartă numele: Intensitatea curentului electric este direct proporţională cu tensiunea aplicată la capetele conductorului. Proprietăţile fizice ale metalelor Starea de agregare: La temperatură obişnuită.5% zinc. DICŢIONAR Electropozitivitate = proprietatea elementelor de a ceda electroni şi de a forma ioni pozitivi. a cărui masă este de 1 kg. Metalografie = ramură a metalurgiei care studiază structura metalelor şi a aliajelor.1. 2. El a constatat că intensitatea curentului care străbate un fir conductor este proporţională cu suprafaţa secţiunii şi invers proporţională cu lungimea firului. 2. Luciul metalic se poate accentua prin lustruire sau poate dispărea datorită unor reacţii de oxidare. maleabilitate şi ductilitate). 4. Mineral = combinaţii chimice. Electronegativitate = proprietatea elementelor de a accepta electroni şi de a forma ioni negativi. Metalurgie = domeniu al ştiinţei şi tehnicii care se ocupă cu procesele de extracţie şi fabricare a tuturor elementelor metalice. Aliaj uşor. Metalele se găsesc în natură sub formă de minerale. sulfaţi. Minereu = mineral + roci.5% cupru.

staniul. aurul. cuprul şi argintul sunt metale diamagnetice. Conductibilitatea electrică este proprietatea metalelor de a conduce curentul electric. cobalt. Această proprietate este folosită la realizarea diferitelor componente electrice: siguranţe fuzibile sau filamente pentru becuri. După această proprietate. Acesta se caracterizează prin faptul că unele metale paramagnetice. este larg răspândit gradul Celsius [0C]. Conductibilitatea termică este proprietatea metalelor de a fi bune conducătoare de căldură. cuprul.Materiale eletronice şi electrotehnice creşterea temperaturii ceea ce a ajutat la determinarea coeficientului de dilatare. Bismutul.γ. Aliajele au o conductivitate diferită de cea a metalelor componente. plumbul. Mărimea care caracterizează conductibilitatea termică se numeşte conductivitate termică. care este de trei ori mai mare decât cel de dilatare liniară. Mărimea care caracterizează conductibilitatea electrică se numeşte conductivitate electrică. la montarea blindajelor pe roţile vagoanelor de cale ferată. care arată cu cât creşte în lungime unitatea de lungime dintr-un corp. Se notează cu α şi se 1 exprimă în 0 . Un caz particular de paramagnetism este feromagnetismul. λ. Dilatarea termică = modificarea dimensiunii metalelor şi aliajelor sub acţiunea căldurii. Exemple de astfel de metale: fier. Temperatura la care are loc topirea metalului se numeşte punct de topire. 22 Proiectul pentru Învăţământul Rural . pot dezvolta ele însele un astfel de câmp. Dilatarea liniară este caracterizată de coeficientul de dilatare liniară. dar ca unitate tolerată. Fuzibilitatea este proprietatea metalelor de a trece din starea solidă în starea lichidă (de a se topi) sub influenţa căldurii. Există metale greu fuzibile şi metale uşor fuzibile. de telecomunicaţii ). nichel. Metalele cu cea mai bună conductivitate termică sunt: argintul. metalele se pot grupa în metale grele şi metale uşoare. sau pot fi respinse în zona de intensitate minimă a forţelor câmpului magnetic– metalele se numesc diamagnetice. Unitatea de măsură pentru temperatură este Kelvinul [k]. Se notează cu β=3α. C Dilatarea de volum este caracterizată de coeficientul de dilatare în volum. introduse într-un câmp magnetic. Variaţia coeficientului de dilatare este un factor de care se ţine seama în practică (de exemplu la montarea şinelor de cale ferată. la montarea liniilor de transport a energiei electrice. Aliajele au o conductivitate termică diferită de cea a metalelor componente Magnetismul – metalele se pot comporta în două moduri când sunt introduse în câmp magnetic neuniform: ele pot fi atrase spre regiunea de intensitate maximă a forţelor câmpului magnetic – metalele sunt paramagnetice. Argintul este metalul cu conductivitatea electrică cea mai mare. când temperatura creşte cu unitatea de temperatură. chiar după îndepărtarea câmpului magnetic exterior.

dar se rupe dacă asupra ei acţionează o forţă de aceeaşi valoare de un număr de ori succesiv. Rezistenţa specifică la întindere sau compresiune reprezintă raportul dintre forţa exterioară F. Proiectul pentru Învăţământul Rural 23 . forfecare. compresiune. rezilienţa poate să scadă foarte mult. măsurată în newtoni. Duritatea se poate determina prin mai multe metode. Rezilienţa este mult influenţată de temperatură. răsucire. Elasticitatea este proprietatea metalelor şi aliajelor de a-şi schimba forma sub acţiunea unei forţe exterioare şi de a reveni la forma iniţială după încetarea acţiunii forţei exterioare. Aceasta constă în apă.sarea unei bile de oţel pe suprafaţa metalului a cărui duritate se determină timp de 15 secunde. o piesă poate să reziste la acţiunea unei forţe care acţionează o singură dată şi lent. perpendiculară pe forţă. Rezistenţa mecanică este proprietatea metalelor şi aliajelor de a se opune acţiunii forţelor exterioare care tind să le deformeze.3. măsurată în mm2. Din acest punct de vedere. cea mai cunoscută fiind metoda Brinell. Deformarea unei bare metalice sub acţiunea forţei de încovoiere: F a) înainte de deformare b) în timpul deformării c) după deformare Figura 1. încovoiere. La scăderea temperaturii. Rezilienţa este proprietatea metalelor şi aliajelor de a rezista la şocuri.1. Bară deformată plastic c) după deformare Plasticitatea metalelor creşte o dată cu creşterea temperaturii. Rezistenţa la oboseală este proprietatea materialelor de a rezista la solicitări repetate. Duritatea este proprietatea metalelor şi aliajelor de a se opune pătrunderii în masa lor a altor corpuri solide care tind să le deformeze suprafaţa. metalele pot fi grupate în metale fragile (care se sparg la şocuri mici) şi metale tenace (care rezistă la şocuri puternice). Bară deformată elastic Plasticitatea este proprietatea materialelor de a se deforma sub acţiunea unei forţe şi de a nu mai reveni la forma iniţială după încetarea acţiunii ei.Materiale eletronice şi electrotehnice 2. Forţele exterioare pot determina solicitări simple: întindere. Proprietăţile mecanice ale metalelor şi ale aliajelor Proprietăţile mecanice ale metalelor şi aliajelor reflectă modul în care se comportă acestea sub acţiunea unor forţe exterioare. şi aria secţiunii piesei. F a) înainte de deformare b) în timpul deformării Figura 2.

F Figura 3 2. Această proprietate are la bază proprietăţi fizice ale metalelor şi aliajelor fuzibilitatea şi fluiditatea. Procesul tehnologic prin care se obţin fire se numeşte trefilare. Proprietatea de turnare a unui metal sau aliaj constă în capacitatea sa de a fi turnat în forme.Materiale eletronice şi electrotehnice După îndepărtarea bilei. urmat de argint. plumb şi staniu. Cifra de duritate se notează cu HB şi poate fi luată din tabele special întocmite. cu atât golurile formelor de turnare sunt umplute mai bine.) 24 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Procesul tehnologic prin care se obţin foi se numeşte laminare. rabotare etc. găurire. Duritatea metalelor şi aliaje lor scade o dată cu creşterea temperaturii. Cu cât fluiditatea unui material este mai mare. prin lovire sau presare. Cel mai maleabil metal este aurul.3. pe suprafaţa metalului rămâne o calotă sferică ce se poate se măsura cu ajutorul unei lupe gradate. fără ca forma astfel obţinută să prezinte fisuri. Proprietăţile tehnologice ale metalelor Proprietăţile tehnologice ale metalelor stabilesc modul în care acestea pot fi prelucrate prin diverse procedee tehnologice. Maleabilitatea este proprietatea metalelor şi aliajelor de a fi trase în foi subţiri. Sudabilitatea este proprietatea metalelor si aliajelor de a permite îmbinarea lor prin încălzire cu sau fără adaos de metal.2. Aurul este cel mai ductil metal. de a lua forma vasului în care a fost turnat şi de a păstra forma respectivă după răcire fără ca aceasta să prezinte fisuri. la cald sau la rece. Prelucrabilitatea este proprietatea metalelor şi aliajelor de a permite prelucrarea prin aşchiere (strunjire. Ea se calculează în funcţie de diametrul bilei. Forjabilitatea este proprietatea metalelor şi aliajelor de a se deforma plastic. frezare. Ductilitatea este proprietatea metalelor si aliajelor de a fi trase în fire foarte subţiri. de diametrul amprentei şi de mărimea forţei care apasă asupra bilei. urmat de argint şi de cupru.

trefilare? 5.Ce fel de deformare suferă materialul în urma trefilării? Dar în urma laminării? 4. laminare. Trasaţi o săgeată între proprietăţile fizice sau/şi mecanice şi cele tehnologice pe care le influenţează. Luciu metalic Opacitatea Plasticitatea Densitatea Fuzibilitatea Fluiditatea Dilatarea Duritatea Elasticitatea Rezistenţa mecanică Conductibilitatea termică Sudabilitatea Maleabilitatea Forjabilitatea Turnarea Ductibilitatea Prelucrabilitatea Rezolvarea o vei realiza în spaţiul liber din casetă.Denumeşte proprietatea metalelor potrivit căreia acestea se opun pătrunderii în masa lor a unor corpuri solide care tind să le deformeze.Pe ce proprietate mecanică a metalelor se bazează prelucrările prin forjare. Verificarea corectitudinii rezolvării o poţi face cosultând răspunsurile şi comentariile de la pagina 73. iar în coloana din dreapta. În coloana din stânga sunt enumerate proprietăţi fizice şi mecanice ale metalelor. 6. Proiectul pentru Învăţământul Rural 25 .Materiale eletronice şi electrotehnice TEST DE AUTOEVALUARE 3. proprietăţile tehnologice.

clor. la rândul său. maleabil şi Este ductil. criolit Alb-argintiu D = 2. cu rezistivitatea electrică. mecanică mică şi alungire mare la întindere. hematit.1 Tabelul nr. Nu reacţionează cu Cuprul este atacat de de aluminiu. Din această grupă fac parte cu. este distrus în contact cu care îi provoacă reacţionează cu metalele tehnice obişnuite. Fonta Alamă şi bronz Al-Mn-Si. Cuprul moale. Oţelul Armături pentru În industria Linii electrice de condensatoare.lor de bobinaj.90% energiei electrice.8 Kg/dm3 θ = 1. în umedă. 105 Ωmm2/m (la 20 0C) În aer umed rugineşte.Materiale eletronice şi electrotehnice 2. sudabil. Pierderile de putere.prul. 70 Kg/ dm3 θ = 658 0C ρ = 0. mantale de electrotehnică se protecţie a cablurilor electrice. forjabil Duraluminiu.99. Rezistenţa mecanică alungire mică la în Are rezistenţă mică la bună. Este ductil. Al-Mn. oboseală şi elasticitate cu rezistenţa ridicată. conductoare alimentare cu energie având o puritate de electrică şi cabluri de transport al 99. în atmosferă oxigenul uscat la sulf.3. cuprit. maleabil. prelucrabil prin aşchiere. calcozina. acoperă cu o peliculă de oxid apă. a liniilor de transport al energiei electrice şi a contactelor electrice. bauxită. Materiale conductoare de înaltă conductivitate electrică Din grupa materialelor de înaltă conductivitate electrică fac parte metalele care sunt folosite la realizarea conductoare. maşini electrice. contact cu care capătă său electrochimic foarte Reacţionează cu acizii negativ (-1. respectiv pute. malachit Roşiatic D = 8. telecomunicaţii utilizează exclusiv înfăşurări de transformator şi Linii electrice de cuprul electrolitic. maleabil şi Ductil. 60 . 26 Proiectul pentru Învăţământul Rural . pirită Cenuşiu-albăstruie D = 7.1 Simbol Stare naturală Proprietăţi fizice Culoare Densitate Temperatura de topire Rezistivitate electrică Cu Calcopirită. halogenii şi sulful.9 Kg/dm3 θ = 1083 0C ρ = 0. hidrogen. diluaţi. La cald.rea electrică transformată în căldură este proporţională cu rezistenţa conductorului electric.3. silumin. sudabil. ale căror proprietăţi sunt prezentate în tabelul nr.027 Ωmm2/m (la 20 0C) Fe Magnetit. iar aceasta. limonit. Cuprul tare (dur) are o rezistenţă Aluminiul nu rezistă la vibraţii mecanică mare şi o mecanice.533 0C Proprietăţi chimice Proprietăţi mecanice Proprietăţi tehnologice Aliaje Utilizări ρ = 0. aluminiul şi fierul. datorită potenţialului temperatura obişnuită. În atmosferă uscată se Se dizolvă în acid trecând în oxid de fier şi sulfuric şi acid azotic. Depind de tratamentul termic. corindon. fragilitate.3 V). aluminiul boala hidrogenului.01724 Ωmm2/m (la 20 0C) Al Feldspat. siderit. tindere.

Utilizare: realizarea de membrane. a 27 Proiectul pentru Învăţământul Rural . de asemenea. cadmiu. Simbolul utilizat este BzAl.5% beriliu.3. plumb. bronzul cu beriliu prezintă o rezistenţă mai mare la temperaturi ridicate. Siliciul măreşte rezistenta la coroziune şi menţine curate suprafeţele pieselor din alamă turnată. Proprietăţi chimice: sunt rezistente la coroziune. astfel. dar scade conductibilitatea electrică. bucşe. fără a scădea în mod semnificativ conductivitatea electrică. Staniul măreşte rezistenţa la coroziune în apa de mare. Bronzul obişnuit conţine 14% staniu. având o mare rezistenta la oboseală. Proprietăţi tehnologice: alama este ductilă. Utilizare: pentru realizarea pieselor supuse uzurii mecanice (bucşe. Proprietăţi mecanice: duritate şi elasticitate foarte bune. Tratat termic. bronzul cupru-beriliu-nichel este feromagnetic. Fierul îmbunătăţeşte proprietăţile mecanice. Influenţa unor metale asupra proprietăţilor alamelor: Aluminiul măreşte rezistenţa la coroziune. arcuri. Totodată. Simbolul bronzului obişnuit este Bz urmat de cifra care indică conţinutul de staniu (Bz 10 înseamnă bronz cu 10% staniu). duritatea şi rezistenţa la tracţiune. element ce îmbunătăţeşte caracteristicile mecanice.4. beriliu. până la temperatura de 250 0C bronzul cu beriliu se comportă bine. acest aliaj dobândeşte proprietăţi asemănătoare oţelurilor de arcuri.Materiale eletronice şi electrotehnice 2. spre deosebire de bronzul obişnuit. Aliajele cuprului ALAMA Compoziţie: cupru (50 – 60%) + zinc + alte substanţe. Utilizare: pentru realizarea arcurilor conductoare de curent electric. Manganul măreşte rezistenţa la coroziune şi îmbunătăţeşte caracteristicile mecanice. Proprietăţi chimice: rezistenţa mare la coroziune. Fosforul măreşte capacitatea de turnare. zirconiu. are de două ori mai mare rezistenţa de rupere la tracţiune. urmat de o cifră care indică conţinutul de aluminiu.5% micşorează rezistenţa la coroziune. argint. rezistenţa deosebită la uzură mecanică şi coroziune însă îi scade conductivitatea electrică. BRONZUL Bronz obişnuit = aliaj al cuprului cu staniu Bronz special = aliaj al cuprului cu alte metale: aluminiu. maleabilă. dar înrăutăţeşte sudabilitatea aliajului. forjabilă la cald şi la rece. rezistenţa la uzură şi elasticitate dublă faţă de cea a bronzului cupru-beriliu. mangan. acest aliaj are o rezistenţă deosebită la coroziune. Zincul măreşte rezistenţa mecanică şi plasticitatea aliajului. Plumbul favorizează prelucrarea metalului prin aşchiere. lagăre ) Bronzul cu beriliu are în componenţa sa între 2 şi 2. crom. Bronzul cu aluminiu conţine până la 10% aluminiu şi. datorită căruia aliajul are o mare elasticitate. dar în procent mai mare de 1. Când conţine şi nichel.

0.5% mangan. a portperiilor.5% crom. Utilizare: realizarea conductoarelor.mangan. Aliajul duraluminiu Compoziţie: 4% cupru. 2.7% magneziu. în tehnica nucleară etc. ceea ce îi conferă o rezistenţă de rupere la tracţiune aproximativ de două ori mai mare decât cea a cuprului tare. are fluiditate mare. Utilizare: pentru fabricarea inelelor de contact la maşinile electrice.6% siliciu. fără să prezinte o scădere semnificativă a conductivităţii electrice. almelc Compoziţie: 0. Utilizare: pentru conductoarele liniilor aeriene. aluminiuberiliu.25% fier. Bronzul cu crom are în componenţa sa între 0. 28 Proiectul pentru Învăţământul Rural . aluminiu-nichel.Materiale eletronice şi electrotehnice contactelor de prize. Este un aliaj rezistent la vibraţii puternice şi îşi păstrează caracteristicile până la temperatura de 290 0C. însă o rezistenţă slabă la coroziune.1 şi 0.9%.2% zirconiu. restul aluminiu. aluminiu. Bronzul cu mangan este un aliaj ale cărui proprietăţi se menţin şi la temperaturi ridicate. 0.3 si 1. a electrozilor pentru sudură şi a contactelor întreruptoarelor. Bronzul cu argint conţine argint până la 0. a pieselor de ceasornicărie etc. aluminiucupru. alduro. Bronzul cu cadmiu are un conţinut de cadmiu de 0. Utilizare: pentru produse laminate şi turnate.3. restul aluminiu. Siluminiul are rezistenţă la coroziune superioară aluminiului. Bronzul cu zirconiu conţine între 0. Aliajele de aluminiu înlocuiesc cuprul. maşini destinate funcţionării în mediul tropical etc. pentru realizarea electrozilor de sudură. Aliajul aluminiu-magneziu-siliciu este cunoscut sub denumirea comercială: aldrei.5% siliciu. Se cunosc astfel o serie de aliaje ca: aluminiu-siciliu.1%. motiv pentru care aliajul se acoperă cu un strat protector de aluminiu pur. a liniilor de troleibuz. la realizarea conductoarelor liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune şi a cablurilor de înaltă şi joasă tensiune. iar conductivitatea electrică ajunge până la 80% din cea a cuprului. cuţitelor de întreruptoare. Utilizare: pentru realizarea lamelelor de colector ale maşinilor electrice cu regimuri grele de funcţionare (maşini de tracţiune. Aliajele aluminiului În scopul măririi rezistenţei mecanice a aluminiului. aluminiu-magneziu. a liniilor electrice aeriene. şasiuri sau diverse piese cu forme complicate şi pereţi subţiri.5. se realizează aliaje cu rezistenţa mecanică ridicată şi conductivitate electrică suficient de mare. El este utilizat pentru turnarea de carcase. care este un element deficitar. Există o largă varietate de aliaje de turnare şi aliaje laminabile ale aluminiului. Acest aliaj prezintă o duritate mare care se păstrează până la temperatura de 300 0C. Silumin Compoziţie: 13.). 0. Acest aliaj îşi păstrează proprietăţile mecanice până la temperatura de 400 0C. 0. permiţând o turnare de calitate a pieselor. Acest aliaj are caracteristici mecanice superioare aluminiului.5% magneziu şi 95% aluminiu.

ceea ce îl face utilizabil la realizarea liniilor electrice aeriene. Selectează metalele şi aliajele folosite la realizarea conductoarelor electrice. Verificarea corectitudinii rezolvării o poţi face răspunsurile şi comentariile de la pagina 67 consultând Malachit Bauxita Hematit Proiectul pentru Învăţământul Rural 29 .Materiale eletronice şi electrotehnice Acest aliaj este caracterizat prin rezistenţă mecanică mare la tracţiune. 11. 12. Enumeră metalele care măresc rezistenţa mecanică a alamei şi a bronzului. 8. 10. Enumeră avantajele şi dezavantajele folosirii fierului în aliaje. Selectează metalele şi aliajele folosite la realizarea componentelor pentru maşini electrice Rezolvarea o vei realiza în spaţiul liber din casetă.Enumeră metalele care măresc rezistenţa la coroziune a aliajelor 9.Defineşte aliajul şi precizează pe ce proprietăţi fizice ale metalelor se bazează obţinerea lui. Aliajul aluminiu-mangan este utilizat prin realizarea prin turnare a coliviilor rotoarelor în scurtcircuit ale motoarelor electrice asincron TEST DE AUTOEVALUARE 7.

maleabil Cu iridiu. 2. aur. Proprietăţile fizice.Argint dur nichel. platină Se consideră că în clasa metalelor preţioase sunt incluse acele metale care nu se oxidează în aer şi care prezintă o mare rezistenţă la acţiunea acizilor.022 Ωmm2 /m 3 alb d = 10. wolfram. aurplatină. Datorită faptului că acţionează foarte greu cu acizii şi au potenţiale de oxidare foarte scăzute. 2 Simbol Stare naturală Au Aur nativ sau telururi (combinaţii cu alte elemente) Ag Argentita. mare pentru sulf. argint. 30 Proiectul pentru Învăţământul Rural . galene argentifere Pt Nisipurile aurifere conţin platină.098 Ωmm2 /m θ = 1770 0C Temperatura de θ = 1063 0C topire Proprietăţi chimice E puţin reactiv din punct de vedere chi mic. Din platină se execută electrozi pentru termocupluri. Armături de condensa Aliajele sunt folosite la toare. sub forma unui aliaj pe bază de platină. Aceste metale se mai numesc şi platinice.016Ωmm2 /m θ = 961 0C Alb-argintiu d = 21. Este atacat de apa regală şi de apa de clor. datorită stabilităţii chimice Utilizări Aur-argint-cupru. Are o afinitate chimic. Moale. aur-cobalt. pentru că se găsesc în scoarţa terestră în stare nativă.6. Moale (duritate mică) Are reactivitate scăzută şi Este cel mai stabil din nu este atacat de oxigenul punct de vedere din aer. rutiniu. platină.45 Kg/dm3 0. Metale preţioase: aur. Proprietăţi fizice Culoare Densitate Rezistivitatea Galben strălucitor D = 19. maleabil Are duritate mică Proprietăţi mecanice Proprietăţi tehnologice Aliaje Maleabil. argint. ruteniu. chimice şi tehnologice ale metalelor nobile sunt prezentate în tabelul nr. Metale nobile: aur. iridiu. rhodiu. se găsesc în stare nativă în scoarţa pământului. fire de suspensie la acoperirea pentru aparate de măsură. 32 Kg/dm 0. De aceea se mai numesc şi metale nobile. paladiu. conectoarelor. 5 Kg/dm3 0. ductil Ductil. asniu. nichel. conductoare pentru contactele electrice la curenţi de înaltă frecven aparatele de precizie. rezistenţă mecanică mică Ductil. Tabelul nr. rezistenţe pentru cuptoare electrice în industria chimică. fuzibile pentru siguranţe.Materiale eletronice şi electrotehnice 2. ţă.3.

3. densă chimice şi rezistentă. Maleabil.7. formând o peliculă Proprietăţi foarte subţire. plumbul.Materiale eletronice şi electrotehnice 2.galena staniu Alb-argintiu D = 7. . 3 Simbol Stare naturală Proprietăţi fizice Culoare Densitate Temperatur a de topire Rezistivitat e electrică Sn Pb Zn Minerale–blenda Calamina.fabricarea celulelor electrice. Proprietăţi rezistenţă mecanică mecanice scăzută Ductil şi maleabil. Metale uşor fuzibile Sunt metalele care au temperatura de topire foarte scăzută. . Proiectul pentru Învăţământul Rural 31 .21 Ωmm2/m (la 20 0C) Plumbul nu este atacat de acidul clorhidric.pentru lipituri. Proprietăţi tehnologice .ecrane de protecţie contra razelor X . dar se dizolvă uşor în acid azotic diluat şi în acid acetic diluat. fosforic. în stare pură sau aliat. Utilizări . la vibraţii Ductil şi maleabil.13 Kg/dm3 θ = 419 0C ρ = 0.confecţionarea fuzibilelor siguranţelor.3 Kg/dm3 θ = 327 0C ρ = 0. Tabelul nr.realizarea unor aliaje de lipit.zincarea tablelor şi .06 Ωmm2/ m (la 20 0C) Zincul nu este atacat deloc de apă. Rezistenţă scăzută Prezintă fragilitate la la rupere şi la tracţiune şi temperatura obişnuită.30 Kg/dm3 θ = 232 0C Cenuşiu strălucitor D = 11.mantale de protecţie contra pătrunderii umezelii sârmelor de fier. . În aer se acoperă cu un strat de oxid protector împotriva coroziunii Alb-argintiu D = 7. zincul. Moale. .12 Ωmm2/m (la 20 0C) Staniul în aer se oxidează lent şi numai la suprafaţă.acoperirea tablelor de oţel în scopul protejării împotriva coroziunii. sulfuric.3. prezentate în tabelul nr. flexibil. . ρ = 0. Moale. zincit Mineral – pirita de Minereu . care protejează metalul de oxidare ulterioară. nu este atacat de apă.fabricarea acumulatoarelor electrice cu plăci de plumb. şi la cabluri electrice. Se acoperă cu un strat de oxid protector. Din această categorie fac parte staniul.

3 în funcţie de temperatura de topire.Materiale eletronice şi electrotehnice TEST DE AUTOEVALUARE 13. 16. Verificarea corectitudinii rezolvării o poţi face consultând răspunsurile şi comentariile de la pagina 74 Casiterit Galena Blenda 32 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Datorită cărei proprietăţi mecanice a plumbului. 15. Care este cel mai uşor fuzibil? 14. Încearcă să explici folosirea staniului la realizarea fuzibilelor de siguranţe.Ordonează metalele din tabelul nr. alamele sunt mai uşor prelucrabile prin aşchiere? Rezolvarea o vei realiza în spaţiul liber din casetă. Precizeză proprietatea tehnologică folosită la realizarea foiţelor de staniol.

bobine radio. Observaţi şi analizaţi tipurile de conductoare din imagine. Enumeraţi proprietăţile fizice ale metalelor şi aliajelor şi folosiţi-le pentru identificarea tipurilor de conductoare pe care le aveţi la dispoziţie Precizaţi şi definiţi proprietatea tehnologică pe care se bazează realizarea conductoarelor electrice. transformatoare. cabluri Tv.Ce metal este folosit la realizarea lor? Precizaţi şi definiţi proprietatea tehnologică a metalelor care este folosită la realizarea cablajelor imprimate. cabluri pentru instalaţii electric b. Figura 2 Cablu de aluminiu corodat datorită acţiunii apei Comparaţi proprietăţile chimice ale cuprului şi aluminiului şi arătaţi care sunt avantajele utilizării conductoarelor de cupru faţă de cele realizate din aluminiu. cablaje imprimate simplu şi dublu placate. a. Materiale necesare: conductoare electrice confecţionate din cupru şi aluminiu pentru consumatori casnici.Materiale eletronice şi electrotehnice APLICAŢII LUCRĂRI DE LABORATOR IDENTIFICAREA MATERIALELOR CONDUCTOARELOR ELECTRICE Obiective: -identificarea metalelor utilizate la realizarea conductoarelor electrice -compararea materialelor din care se realizează conductoarele electrice. relee. pentru instalaţii de iluminat. Comparaţi-le din punct de vedere al proprietăţilor mecanice şi explicaţi cum influenţează acestea domeniul de utilizare . Observaţi cablajele imprimate. conductoare de nichelină. cabluri de telecomunicaţii. cablu de alimentare GSM pentru automobil Figura 1 Modul de lucru. Proiectul pentru Învăţământul Rural 33 .

Răspundeţi la următoarele întrebări. Contactor contacte de transformator Modul de lucru Observaţi imaginile de mai sus.mator ) conectori multifilari.Enumeraţi metalele şi aliajele care sunt folosite la realizarea contactelor electrice . conectori pentru calculator . contacte de demaror Figura2.Enumeraţi proprietăţile chimice pe care trebuie să le aibă materialele pentru contacte electrice 3. de întrerupător.Explicaţi de ce materialele utilizate la realizarea contactelor electrice trebuie să aibă duritate mare şi elasticitate ridicată. 6. etc. ele reprezintă contacte electrice din diferite aparate electrice. 1.Materiale eletronice şi electrotehnice STUDIUL MATERIALELOR CARE SE FOLOSESC LA RELIZAREA CONTACTELOR ŞI A CONECTORILOR Obiectivele: Studiul din punct de vedere constructiv al contactelor şi a conectorilor. 4. de priză. 2. Materiale necesare:contacte electrice. Identificaţi materialele din care sunt confecţionate având în vedere proprietăţile fizice ale acestora. 5. de transfor. Explicaţi de ce materialele pentru contacte electrice trebuie să fie rezistente la coroziune. Contactul electric/conectorul Materialul 34 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Cum influenţează materialele pentru contacte preţul de cost al aparatelor electrice şi electronice? Realizaţi referatul lucrării care va cuprinde pecizarea materialelor studiate conform tabelului de mai jos şi răspunsurile la întrebări. ( de relee. Enumeraţi proprietăţile mecanice pe care trebuie să le îndeplinească materialele pentru contacte electrice.

Materiale eletronice şi electrotehnice REFERAT Proiectul pentru Învăţământul Rural 35 .

casant şi greu prelucrabil.3.2 Kg/dm3 θ = 2 630 0C 0. molibden. .elemente de încălzire la cuptoarele electrice. Maleabil.anod pentru condensatoare . rezistenţe pentru cuptoare electrice de topire şi tratamente termice. reacţionează cu vaporii de apă. element de aliere în oţelurile speciale. Este dur.8.termocupluri. component în aliaje magnetice. electrozi de sudură. niobiu.6 Kg/dm3 θ = 2 990 0C 0. ductil Oţeluri speciale Aliaje magnetice lămpi cu incandescenţă.Materiale eletronice şi electrotehnice 2. sulful.rezistenţe pentru cuptoare electrice. halogenii. . Rezistenţă mecanică mare Maleabil Utilizări . Proprietăţi chimice Proprietăţi mecanice Proprietăţi tehnologice Aliaje Dur şi casant.molibdenit Ta Mineral .tantalit Alb-argintiu D = 19.electrozi în tuburile electronice. component în aliaje magnetice Alb-argintiu D = 10. . . Alb-argintiu D = 16.anod în tuburile electronice de emisie.electrozi pentru sudură. Reacţionează foarte încet cu acizii minerali foarte concentraţi. care sunt prezentate în tabelul nr.contacte electrice. reacţionează cu vaporii din apă. sulful. contacte electrice. Metale greu fuzibile Sunt metalele care au temperatura de topire foarte ridicată. . Încălzit. Simbol Stare naturală Proprietăţi fizice Culoare Densitate Temperatura de topire Rezistivitate electrică W Minereuri – wolframita Mo Mineral .filamentele lămpilor cu incandescenţă. pentru suportul filamentelor.25 Kg/dm3 θ = 3 380 0C 0. Din această categorie fac parte: wolfram. . 4. Foarte maleabil prin tehnologii complicate Oţeluri speciale Aliaje magnetice . 052 Ωmm2/m (la 20 0C) Se oxidează la temperaturi peste 6000C. 055 Ωmm2/m (la 20 0C) Nu se oxidează la temperatură obişnuită. cu halogenii. 125 Ωmm2/m (la 20 0C) Tantalul se oxidează la temperaturi de peste 600 0 C. 36 Proiectul pentru Învăţământul Rural . se combină cu oxigenul din aer. Prin încălzire se combină cu oxigenul. tantal. 4. Tabelul nr.

bateriile de curent continuu.Alegeţi materialele optime pentru realizarea filamentului. recipienţi de sticlă. a conductoarelor electrice pentru linii electrice exterioare şi interioare. Citiţi cu atenţie proprietăţile impuse în prima coloană. materialelor electroizolante (sticla) Exerciţii de rezolvat: 1. a lamelelor de contact pentru baterie. Notaţi proprietăţile pe care le are în cea de a doua coloană. căutaţi în tabelele din curs şi notaţi materialul pe care îl consideraţi potrivit. Filamentul unui bec cu incandescenţă încălzit Simbol Un filament pentru lampă incandescentă Proprietăţi impuse Conductibilitate electrică bună Temperatură de topire foarte ridicată mai mare de 30000 C pentru că trebuie să suporte o temperatură atât de mare încât să poată emite o “lumină albă”.Materiale eletronice şi electrotehnice APLICAŢII LUCRARE DE LABORATOR Obiective: -Identificarea materialelor din care sunt alcătuite becurile cu incandescenţă. soclului şi balonului de sticlă. -Alegerea materialelor cele mai potrivite pentru acestea aşa încât să fie asigurate cât mai bine posibil condiţiile impuse . Cunoştinţe necesare: Proprietăţi fizice. conductoare electrice. Posibilitatea de a fi tras în fire foarte subţiri – ductile. tehnologice ale metalelor. electrice. de plastic. suporţilor de filament. Metalul / aliajul Proiectul pentru Învăţământul Rural 37 . aliajelor. Observaţi becurile pe care le aveţi la dispoziţie.

de asemenea este necesară o variaţie cât mai mică a rezistivităţii electrice cu temperatura: α = 10-4…10-6 C-1 pentru ca valoarea rezistenţei electrice să fie cât mai constantă. Aceste rezistoare trebuie să suporte temperatura de funcţionare fără ca la răcire să-şi modifice proprietăţile mecanice. Tipul de sticlă Metalul/ metalele/aliajele 2.Materiale eletronice şi electrotehnice Suporţi pentru filamentul becurilor cu incandescenţă Proprietăţi impuse Conductibilitate electrică bună Temperatură de topire foarte ridicată mai mare de 30000 C pentru că trebuie să suporte o temperatură foarte mare la care se încălzeşte filamentul cu care vine în contact.9. Aliaje pentru conductoare de înaltă rezistivitate Aceste aliaje sunt utilizate pentru realizarea rezistoarelor de precizie. Posibilitatea de a fi tras în fire foarte subţiri Metalul /aliajul Lamelele de contact ale unei baterii Proprietăţi impuse Conductibilitate electrică bună Elasticitate pentru obţinerea unui bun contact cu conductoarele Rezistenţă la coroziune Metalul / aliajul Linii aeriene de înaltă tensiune Proprietăţi impuse Conductibilitate electrică bună Masă mică Rezistenţa la coroziune Baloane pentru becuri Proprietăţi impuse Să suporte temperaturi ridicate Să fie transparentă la radiaţii ultraviolete Să aibă un coeficient de dilatare cât mai apropiat de cel al metalului cu care se îmbină. a rezistoarelor pentru încălzire electrică şi a rezistoarelor pentru pornire şi reglare a turaţiei motoarelor electrice. Pentru rezistoarele enumerate este necesară o rezistivitate ridicată pentru a se obţine rezistenţe electrice mari într-un volum mic. a rezistoarelor-etalon. 38 Proiectul pentru Învăţământul Rural .3.

În vid.Materiale eletronice şi electrotehnice 2. 12% mangan.5 Ωmm2/m. Aceste aliaje au rezistivitate mare şi coeficient de variaţie a rezistivităţii cu temperatură mică. ♦ Nichelină Compoziţie: 62 .3. 105 0C-1. ♦ Aliaje pe bază de metale preţioase: Aur-crom. se decapează şi apoi se păstrează timp îndelungat la temperatura camerei. argint-mangan-staniu. Rezistivitate: ρ = 0. Rezistivitate: ρ = 0. Aliaje de înaltă rezistivitate. argint-nichel. Aliaje pentru rezistoare-etalon şi de precizie ♦ Manganină Compoziţie: 85% cupru.3. de unde şi denumirea de constantan). Coeficientul de variaţie a rezistivităţii cu temperatura: α = 14 . 40% nichel. 2. maleabilă. La temperatura de 9000 C se oxidează. Proiectul pentru Învăţământul Rural 39 . 3% nichel sau aluminiu. Coeficientul de variaţie a rezistivităţii cu temperatura: α = 10-6 0C-1 (rezistivitatea variază extrem de puţin cu temperatura. Nichelina se utilizează pentru reostate de pornire şi reglare a turaţiei motoarelor.10. Rezistivitatea ρ = 0. 25 – 35% nichel.Aliaje pentru rezistoare de pornire şi reglare ♦ Constantan Compoziţie: 60% cupru.63% cupru. dar costul lor este mai ridicat.43 Ωmm2/m Coeficientul de variaţie a rezistivităţii cu temperatura α = 10-5C-1 Proprietăţi tehnologice: ductilă.4 Ωmm2/m. Aceste fire pot fi bobinate spiră lângă spiră pe un suport izolator dacă tensiunea între două spire nu depăşeşte 1V. Pentru îmbunătăţirea proprietăţilor mecanice şi tehnologice se supune unui tratament termic de îmbătrânire prin recoacere la 100-1400 C. 2 – 3% mangan. acoperindu-se cu o peliculă flexibilă de oxid izolator din punct de vedere electric.11.

precum şi elemente chimice din categoria semimetalelor: bor.Materiale electronice şi electrotehnice Ştiţi care sunt materialele folosite la realizarea componentelor electronice care se găsesc în alcătuirea calculatoarelor. Este dur şi casant. Este atacat de Na2SO4 şi K2SO4 şi de amestecul de HF şi H2NO3. unii electroni dobândesc energii suplimentare şi trec în banda de conducţie. există o bandă energetică interzisă. germaniu. Se dizolvă în amestec de HCl şi H2NO3. teluriu. Se combină cu hidrogenul şi oxigenul. este atacat de puţini acizi şi baze. datorită agitaţiei termice. luminoasă. electrică. Alb argintiu 5. între banda energetică de valenţă şi cea de conducţie. Tabelul nr. Depinde de temperatură. pentru a putea trece în banda de conducţie. este nevoie de energie suplimentară. 5 sunt prezentate proprietăţile câtorva semiconductoare folosite în industria electrotehnică: siliciul. Materialele semiconductoare sunt materiale care. caz în care semiconductorul conduce curent electric.33 Kg/dm3 970 0C Stabil. seleniuri. 4. Conductivitatea materialelor semiconductoare apare numai dacă electronii din zona de valenţă primesc energie suplimentară care poate fi termică.33 Kg/dm3 1400 0C Nu este atacat de HCl şi H2SO4.MATERIALE SEMICONDUCTOARE. arseniu. Nu este atacat de apă. La creşterea temperaturii. Proiectul pentru Învăţământul Rural . sulfuri. În tabelul nr. La aceste materiale. Din această categorie fac parte oxizi de metale. bor. fosfor. din punctul de vedere al conductivităţii electrice. aluminiu. seleniu. ocupă o poziţie intermediară între materialele conductoare şi materialele electroizolante. siliciu. 40 Depinde de tempera tura şi de gradul de impurificare cu fosfor. 5 Simbol Stare naturală Proprietăţi fizice Culoare Densitate Temperatura de topire Cenuşiu albastră 2. Materiale semiconductoare sunt materialele care au rezistivitatea cuprinsă între 10 şi 1012 Ωm.46 Kg/dm3 170 0C Nu reacţionează cu apa. aparatelor audio video? Puteţi enumera câteva din aceste materiale? 2. bor. Reacţionează uşor cu clorul şi fluorul. germaniul şi seleniul. Proprietăţi mecanice Este dur. devenind electroni liberi. stibiu. Pentru ca electronii să treacă din banda de valenţă în banda de conducţie.4. Si Silicaţi (Cuarţ) Ge Minereu-germanita Se În unele sulfuri Proprietăţi chimice Depinde de temperatura şi de Conductibilitate gradul de impu rificare electrică cu fosfor.

Numărul de electroni este egal cu numărul de goluri. unii electroni capătă energie termică suficientă ca să părăsească zona de valenţă şi vor trece în zona de conducţie. DICŢIONAR Legătura covalentă = legătură chimică realizată prin punerea în comun a aceluiaşi număr de electroni de către fiecare dintre cei doi atomi participanţi la legătură. un alt gol. ci în combinaţie cu oxigenul.4. Legătura covalentă este o legătură rigidă. atomii ocupând unii faţă de alţii poziţii fixe. sub formă de silicaţi. Fiecare electron de valenţă devenit electron liber lasă în urma lui o legătură de covalenţă nesatisfăcută. respectiv. uşurinţa cu care se sfărâmă. În semiconductor apar sarcini electrice negative – electronii şi sarcini electrice pozitive – goluri. La rândul său. Acest tip de conductibilitate se numeşte conductibilitate intrinsecă. Sub influenţa unui câmp electric exterior de intensitate E.1. scoarţa pământului fiind alcătuită din silice şi silicaţi. siliciul este cel mai răspândit element din natură. 41 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Nu se găseşte în stare nativă. Apare astfel o deplasare de purtători de sarcină electrică. datorită agitaţiei termice. fiecare atom fiind înconjurat de alţi patru atomi. un ion pozitiv. un gol. deplasându-se pe orbite care cuprind nucleele ambilor atomi. deci un curent electric format din electroni şi goluri. adică intră în componenţa învelişurilor lor electronice. Electronii devin comuni ambilor atomi.că foarte scăzută ca şi proprietăţile lor mecanice. 2. Conductibilitatea electrică a materialelor semiconductoare pure Structura cristalină a germaniului şi a siliciului sunt cele ale unui nemetal. Această structură cristalină explică conductibilitatea electri. electronul lasă în urmă un alt loc liber. electronul se va deplasa în sens contrar câmpului electric ocupând locul lăsat liber de un alt electron de valenţă care a părăsit legătura de covalenţă.Materiale electronice şi electrotehnice După oxigen. În figura de mai jos sunt reprezentate în plan o porţiune dintr-un cristal de germaniu pur (a) şi modul în care se formează purtători de sarcină electrică în cristalul de germaniu pur (b) sub acţiunea câmpului electric (a) Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge (b) Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge La temperatura camerei. de care este legat prin leg[turi de covalenţă.

Din cauza agitaţiei termice. Aceasta se realizează printr-un proces de impurificare care impune folosirea unei tehnologii speciale.4. galiu. Se observă că.4.4. Conductibilitatea obţinută astfel se numeşte conductibilitate extrinsecă şi. Simultan. numărul de electroni de conducţie este diferit de numărul de goluri.Săgeata indică sensul câmpului electric aplicat. în concentraţii foarte mici . Al cincilea electron al fosforului este atras numai de nucleul propriu. La temperatură obişnuită.2. Se observă că în acest tip de semiconductor numărul de goluri este mai mare decât numărul de electroni. deci sunt satisfăcute numai trei legături de covalenţă. într-un semiconductor impurificat. un electron dintr-o altă legătură de covalenţă se poate desprinde şi poate să completeze legătura nesatisfăcută. La semiconductoare. Un astfel de semiconductor se numeşte semiconductor extrinsec. Electronii sunt purtători majoritari. Se observă că. apar şi perechi de electron – gol ca la semiconductoarele pure.Materiale electronice şi electrotehnice Conductibilitatea intrinsecă este caracteristică semiconductoarelor pure la care numărul de electroni este egal cu numărul de goluri. în semiconductor apar şi perechi de electron – gol. La temperatură obişnuită. 2.4. patru dintre ei vor participa la legăturile de covalenţă ale atomilor de germaniu vecini. în funcţie de tipul substanţei folosite pentru dopare. cât şi de goluri. G G G G P G G G G 2. La semiconductoarele pure. 2. datorită agitaţiei termice. conductibilitatea se numeşte de tip „n“ (dacă substanţa folosită este pentavalentă) şi de tip „p“ dacă substanţa de dopare este trivalentă). Deoarece numărul de electroni este mai mare decât numărul de goluri. lăsând în urmă un gol. ca element pentavalent. O astfel de conductibilitate se numeşte conductibilitate extrinsecă de tip „n“. Semiconductorul în care numărul de goluri este mai mare decât numărul de electroni se numeşte semiconductor extrinsec tip „p“. Semiconductoare de tip „n“ În figura de mai jos este prezentată doparea germaniului cu fosfor. Acestuia îi este necesară o cantitate mică de energie pentru a deveni electron liber. iar golurile sunt purtători minoritari. În figura de mai jos se presupune că germaniul este dopat cu aluminiu care are trei electroni de valenţă. Conductibilitatea unui astfel de semiconductor se numeşte conductibilitate Ge Ge Ge Ge Al Ge Ge Ge Ge 42 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Conductibilitatea electrică a materialelor semiconductoare impurificate Pentru creşterea conductibilităţii electrice. numărul de electroni este egal cu numărul de goluri. iar atomul de aluminiu devine ion negativ. din cauza agitaţiei termice toţi atomii impurităţilor pierd al cincilea electron care devine electron de conducţie.3. din cei cinci electroni ai fosforului. semiconductoarele se dotează sau se dopează cu substanţe trivalente sau pentavalente. Semiconductoare de tip „P” Aceste semiconductoare se obţin prin doparea semiconductoarelor pure cu elemente trivalente: aluminiu. bor. iridiu. curentul electric este asigurat atât de electroni. semiconductorul se numeşte tip „n“.

cele de cupru. Carburile sunt compuşi ai carbonului cu metale şi semimetale. Oxizii sunt compuşi ai oxigenului cu alte elemente. iar electronii sunt purtători minoritari. proprietăţile semiconductoarelor. duritate mare. tantalul. la realizarea ecranelor pentru osciloscoape şi televizoare. Aceste materiale sunt folosite la iluminatul fluorescent. carburile. Sulfurile sunt substanţe fluorescente. la limitarea curentului electric la pornirea motoarelor. Într-un semiconductor extrinsec tip „p“ golurile sunt purtători majoritari. Cu siliciul şi borul se obţin carburi covalente care sunt dure. devenind mai bune conducătoare de electricitate.Materiale electronice şi electrotehnice extrinsecă de tip „p“. Sulfurile sunt săruri ale acidului sulfhidric (H2S). Majoritatea sulfurilor metalelor grele sunt intens şi caracteristic colorate: sulfurile de cadmiu şi arseniu sunt galbene. temperaturi de topire înalte. Sunt utilizate la realizarea termistoarelor folosite la măsurarea temperaturilor. wolframul. majoritatea oxizilor sunt substanţe solide. Compuşi semiconductori Pe lângă elementele semiconductoare. cobalt şi nichel sunt negre. oxizii. La temperatură obişnuită. 2. după ce au primit o radiaţie de excitaţie. Proiectul pentru Învăţământul Rural 43 .4. Metale caniobiul. bismut. molibdenul formează carburi cu proprietăţi asemănătoare metalelor: Au luciu metalic. sulfura de stibiu este roşu-orange. mercur. din punct de vedere electric. seleniurile.5. adică au proprietatea de a emite lumină o anumită perioadă de timp. în industria electronică şi electrotehnică sunt folosite şi combinaţii semiconductoare cum sunt sulfurile. Substanţele impurificatoare trivalente se numesc acceptoare. plumb. greufuzibile şi au. Rezistivitatea lor se micşorează o dată cu creşterea temperaturii. Carbura de siliciu este utilizată la realizarea varistoarelor folosite la protecţia liniilor electrice împotriva supratensiunilor.

c) Siliciul şi germaniul sunt metale. b) Semiconductorul extrinsec tip „n“ se obţine prin dopare cu substanţe pentavalente. numărul de electroni liberi faţă de numărul de goluri este: a) mai mare? b) mai mic? c) egal? 19. d) Conductibilitatea siliciului şi a germaniului nu depinde de gradul de impurificare cu elemente trivalente sau pentavalente. Verificarea corectitudinii rezolvării o poţi face cosultând răspunsurile şi comentariile de la pagina 74 44 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Rezolvarea o vei realiza în spaţiul liber din casetă. e) Siliciul şi germaniul sunt elemente care reacţionează uşor din punct de vedere chimic. Citeşte afirmaţiile de mai jos şi notează în dreptul lor litera A dacă apreciezi că afirmaţia este corectă şi litera F dacă apreciezi că afirmaţia este falsă: a) Semiconductorul extrinsec tip „p“ se obţine prin dopare cu substanţe trivalente. În semiconductorul extrinsec tip p numărul de goluri faţă de numărul de electroni este: a) mai mare? b) mai mic? c) egal? 20. d) Conductibilitatea siliciului şi a germaniului depinde de temperatură. 17.Materiale electronice şi electrotehnice TEST DE AUTOEVALUARE Alege varianta de răspuns corectă: Curentul electric în semiconductori este datorat: electronilor? golurilor? electronilor şi golurilor? În semiconductorul intrinsec. a) b) c) 18.

nu reuşesc să o depăşească. Ea depinde de compoziţia chimică şi structurală. distribuţie şi utilizare a energiei electrice). iar pe de altă parte. această proprietate a dielectricilor este determinată de faptul că electronii sunt foarte puternic legaţi în atomi. Materialele dielectrice servesc. MATERIALE ELECTROIZOLANTE Materialele electroizolante. Dielectricul este o substanţă care conduce slab curentul electric. numeric egală cu căldura care trece în unitatea de timp prin unitatea de suprafaţă considerată. Conform teoriei clasice. Se măsoară waţt pe metru şi grad de temperatură. Porozitatea p este raportul dintre volumul porilor Vp si volumul total Vt al unei mostre de metal: p (%)= Vp/Vt 100. Materialele dielectrice sunt cele care îşi pierd mai repede proprietăţile (îmbătrânesc) în comparaţie cu materialele conductoare şi magnetice.ele determină de fapt durata de serviciu a echipamentelor şi instalaţiilor în care sunt utilizate (maşini şi aparate electrice. 2.5. numite şi dielectrice. proprietăţile dielectricilor sunt determinate de distribuţia electronilor pe nivelurile energetice. linii electrice de transport. se exprimă în Kg\dm3. pentru diferenţa de temperatură de un grad.5. Acţiunea unui camp electric asupra unui dielectric nu determină apariţia unor electroni de conducţie şi doar o modificare a densităţii electonilor care determină o polarizare a dielectricului. transformatoare electrice. care se găsesc la potenţiale electrice diferite. Conform teoriei cuantice. Densitatea D = masă\volum. ca dielectric în condensatoarele electrice. Proiectul pentru Învăţământul Rural 45 . Proprietăţile fizico-chimice ale materialelor electroizolante Higroscopicitatea este proprietatea dielectricului de a absorbi umiditatea din mediul ambiant.1. Conductibilitatea termică reprezintă proprietatea materialului de a conduce căldura şi se apreciază prin conductivitatea termică. sunt caracterizate de o rezistivitate electrică deosebit de mare. plin de electronicorespunzător limitei superioare a unei benzi premise este despărţit de nivelurile inferioare printr-o bandă interzisă pe care electronii în condiţii obişnuite. 2. iar câmpul electric nu reuşeşte să-I smulgă din interiorul lor. precum şi de porozitatea materialului.Materiale electronice şi electrotehnice Ştiţi de ce nu trebuie să atingeţi conductoarele electrice parcurse de curent electric ? Puteţi explica de ce conductoarele parcurse de curent electric nu trebuie să se atingă între ele? Enumeraţi materiale care nu permit trecerea curentului electric. şi a elementelor conductoare faţă de pământ. pe de o parte. La materialele electroizolante pe bază de celuloză porozitatea poate atinge valori până la 50%. la izolarea electrică între elementele conductoare de curent electric.nivelul electronic superior. cuprinsă între 108 şi 1017 Ω*cm.

şi anume: fenomenul de conducţie şi fenomenul de polarizare. numită solvent.2. pierzându-şi proprietatea de izolant. 2. Valoarea sa este dată de relaţia: 46 Proiectul pentru Învăţământul Rural . E. baze. C. ε0 =8. gaze. A. Acest curent se numeşte curent de scurgere şi circulă atât prin masa dielectricului. Mărimea care caracterizează fiecare dielectric se numeşte constantă dielectrică sau permitivitate absolută şi se notează cu ε . cu condiţia să-şi păstreze caracteristicile de bază garantate.Proprietăţile electrice ale materialelor electroizolante Proprietăţile electrice sunt determinate de cele două feno. care poate da cu aerul înconjurător un amestec combustibil. Stabilitatea chimică reprezintă rezistenţa materialelor faţă de acizi. 130. materialele electroizolante se încadrează în următoarele şapte clase de izolaţie: Y. 135. F. adică de pierderea proprietăţii de izolant. iar câmpul electric corespunzător se numeşte câmp de străpungere sau rigiditate dielectrică. Rezistenţa de volum şi rezistenţa de suprafaţă sunt proprietăţi legate de fenomenul de conducţie electrică. Se ştie că orice electroizolant real nu este un izolant perfect. Rigiditatea dielectrică este o proprietate a materialului legată de fenomenul de străpungere. adică în timpul funcţionării permite trecerea curentului electric.mene care au loc în dielectric. 105. cât şi prin suprafaţa lui. cărora le corespund următoarele temperaturi maxime admisibile de utilizare: 90. Tensiunea la care are loc acest fenomen se numeşte tensiune de străpungere.5. este o proprietate a materialului care depinde de natura lui. Solubilitatea se apreciază după cantitatea maximă de substanţă care poate fi dizolvată în solventul dat. Permitivitatea absolută este dată de relaţia ε =ε0 . Punctul de aprindere sau punctul de inflamabilitate reprezintă temperatura cea mai joasă la care un material emite o cantitate suficientă de vapori. adică după concentraţia soluţiei saturate (%). Stabilitatea la temperaturi scăzute este proprietatea materialelor electroizolante de a-şi menţine principalele caracteristici electrice şi mecanice în condiţiile temperaturilor scăzute (de ordinul – 60 0C – 70 0 C). În funcţie de temperatura maximă admisibilă de utilizare. caz în care se determină punctul de inflamabilitate. Solubilitatea este proprietatea materialelor electroizolante de a se putea dizolva într-o substanţă lichidă. sau se poate aprinde singur. Există o anumită valoare a câmpului electric aplicat pentru care rezistenţa de izolaţie a dielectricului scade brusc foarte mult. H.Materiale electronice şi electrotehnice Conductivitatea termică la materialele dielectrice este mai mică decât la conductoare. 180 şi peste 180 0C.85*10-12 F/m εr este permitivitatea relativă a dielectricului. 120. caz în care se determină punctul de aprindere. B. sub influenţa câmpului electric. Stabilitatea termică este proprietatea materialelor electroizolante de a rezista timp îndelungat la o anumită temperatură maximă admisibilă. Constanta dielectrică sau permitivitatea dielectrică caracterizează capacitatea de izolare. εr unde ε0 este permitivitatea vidului. săruri solubile. apă. Amestecul combustibil se poate aprinde cu ajutorul unei flăcări.

6. iar rezistivitatea de volum este de ordinul 1015 Ωcm. dar nu are acţiuni corozive asupra uleiurilor şi a materialelor electroizolante. Hidrogenul. Materiale electroizolante gazoase Din această categorie fac parte aerul. puterea acestora creşte faţă de maşinile cu răcire cu aer. unde d este grosimea dielectricului. Sub acţiunea arcului electric se descompune în gaze toxice – compuşi ai sulfului. Are aproximativ aceleaşi caracteristici ca aerul.2 ori mai mare decât a aerului. mai greu decât aerul şi cu rigiditate dielectrică de 2. ca atare. argonul. Gazele electronegative.3. Cel mai utilizat gaz electronegativ în aparatura de înaltă tensiune este hexafluorura de sulf. se folosesc la camerele de stingere a arcurilor electrice din întrerupătoare. este de 32 kV/cm.5. ca dielectric la condensatoarele de înaltă tensiune. Densitatea lui fiind redusă. în timp ce dielectricii solizi se distrug la aplicarea unui câmp electric de străpungere. Este cel mai uşor gaz. pentru a împiedica oxidarea acestuia. Este utilizat la umplerea baloanelor lămpilor cu incandescenţă. kV/mm sau V/m în sistemul internaţional. Materiale electroizolante lichide Materialele electroizolante lichide au avantajul că ocupă toate spaţiile libere şi după străpungere se regenerează instantaneu.4. Dielectricii gazoşi şi lichizi străpunşi îşi refac proprietăţile după ce câmpul electric dispare.Materiale electronice şi electrotehnice Estr = . Se numesc aşa datorită afinităţii lor deosebite de electroni liberi cu care vin în contact. hidrogenul. la temperatură şi presiune obişnuite. criptonul şi gazele electronegative. azotul. se oxidează în timp şi au acţiune corozivă asupra materialelor conductoare şi electroizolante solide cu care vin în contact. Majoritatea dielectricilor lichizi sunt inflamabili. Unitatea de măsură d pentru rigiditatea dielectricului este kV/cm. Din această categorie fac parte uleiurile minerale. U str 2. Se formează astfel ioni negativi cu mobilitate redusă datorită masei mari pe care o dobândesc. hidrocarburile aromate utilizate ca solvenţi în compoziţia lacurilor electroizolante. dar are o acţiune corozivă asupra unor metale şi uleiuri industriale. uleiurile sintetice. Este un material neinflamabil. Este lipsit de toxicitate. Este folosit de asemenea sub presiune la umplerea cablurilor de înaltă tensiune. frecările în maşinile electrice sunt de două ori mai mici şi. De aceea. 2. Aerul. Constanta dielectrică la aceste materiale este 1. Dielectricii nu se utilizează la tensiuni care să determine străpungerea lor. De aceea este folosit ca mediu de răcire în locul aerului la maşinile electrice rotative. neonul. Un alt gaz electronegativ este freonul.5. Uleiurile minerale sunt prezentate în tabelul nr. Este prezent în toate instalaţiile electrice. Rigiditatea dielectrică a aerului în câmp uniform. folosit ca izolant şi ca element de răcire la frigidere. la realizarea pernelor de azot din transformatoarele cu ulei. 47 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Azotul.

4 125 – 150 kV/cm >1012 Ωcm 125….17 – 2. Uleiurile vegetale de in sau de tung sunt folosite la fabricarea lacurilor electroizolante.2 – 2. 6 Ulei de transformator Permitivitatea relativă Rigiditatea dielectrică Rezistivitatea Punctul de inflamabilitate Temperatura maximă de exploatare Utilizări 2.Materiale electronice şi electrotehnice Tabelul nr.135 0C 90 0C Izolant şi lichid de ră cire la transformatoare Impregnarea hârtiei de izolaţie a cablurilor Ulei de cablu 2. Uleiurile sintetice siliconice sunt compuşi organici ai siliciuluirezistenţi la temperaturi ridicate şi au o bună stabilitate chimică 48 Proiectul pentru Învăţământul Rural .31 125 – 150 kV/cm >1012 Ωcm 150 – 170 0C Uleiul de condensator se utilizează pentru impregnarea hârtiei folosite ca dielectric pentru condensatoare.

care poate da cu aerul înconjurător un amestec combustibil. Citeşte afirmaţiile de mai jos şi notează în dreptul lor litera A) dacă apreciezi că afirmaţia este corectă şi litera F. 22. dacă apreciezi că afirmaţia este falsă: a) Punctul de aprindere sau punctul de inflamabilitate. 24.Materiale electronice şi electrotehnice TEST DE AUTOEVALUARE 21. Enumeraţi proprietăţile fizice ale materialelor electroizolante Rezolvarea o vei realiza în spaţiul liber din casetă. c) Dielectricii solizi îşi refac proprietăţile de isolator după încetarea acţiunii câmpului electric de străpungere. Explică de ce conductoarele electrice parcurse de curent electric nu trebuie să se atingă între ele şi nici nu trebuie atinse de utilizatori . Formulaţi definiţia rigidităţii dielectrice 25. Verificarea corectitudinii rezolvării o poţi face cosultând răspunsurile şi comentariile de la pagina 67. 23. Enumeraţi proprietăţile electrice ale materialelor electroizolante. reprezintă temperatura cea mai joasă la care un material emite o cantitate suficientă de vapori. Proiectul pentru Învăţământul Rural 49 . b) Higroscopicitatea este proprietatea dielectricului de a absorbi umiditatea din mediul ambiant.

a descoperit fenomenul de inducţie electromagnetică. Din punct de vedere al comportării la temperatura de topire. răşinile pot fi termoplaste sau termorigide. Compuşii carbonului sunt substanţe organice. devine rigidă. Fizicain şi chimist englez. Răşini naturale Răşinile naturale sunt şelacul. bitumurile. 50 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Din această categorie de substanţe fac parte răşinile. A descoperit paramagnetismul şi diamagnetismul.În 1837. legile electrolizei (1833-1834). A experimentat conservarea sarcinii electrice şi a pus în evidenţă rotirea planului de polarizare a luminii în câmp magnetic. Răşini Răşinile sunt substanţe macromoleculare naturale sau obţinute pe cale sintetică. duble sau triple. putând fi prelucrată. Răşina termorigidă este cea care se înmoaie prin încălzire. iar după răcire poate fi retopită. dar după răcire se întăreşte ireversibil. Răşinile au proprietatea de a se înmuia la o anumită temperatură. ale căror proprietăţi sunt prezenta te în tabelul nr. lacurile electroizolante. Materiale electroizolante solide Materialele electroizolante solide sunt în cea mai mare parte compuşi ai carbonului. compundurile. 7. 2. Răşina termoplastă este cea care se înmoaie când este supusă încălzirii şi poate fi prelucrată prin diverse procedee. numită temperatură de înmuiere. a introdus noţiunea de constantă dielectrică (permitivitate electrică).Materiale electronice şi electrotehnice Michael Faraday (1791-1867). Numărul de substanţe organice este cu mult mai mare decât al celor anorganice datorită proprietăţilor atomilor de carbon de a se putea lega între ei prin legături simple. materialele plastice.5. Temperatura de înmuiere este mai mică decât temperatura de topire. colofoniul şi copalul.5. devenind din nou prelucrabilă.

Materiale electronice şi electrotehnice Tabelul nr. termoplastă. minerale. termoplast. nehigroscopică. Prepararea lacurilor şi a compundurilor. 1. Răşini sintetice de polimerizare Polimerizarea este o reacţie de combinare a unui număr foarte mare de molecule cu masă moleculară relativ mică. polietilena şi policlorura de vinil. Tabelul nr.38 kg/dm3 1011-1016 Ωcm Densitate Rezistivitate 1014-1017 Ωcm de volum Transparent. chimice acid acetic Utilizări Colofoniu (sacâz) Răşina unor conifere Copal (chihlimbar) Provine din descompunerea arborilor răşinoşi 50-70 0C 120-155 0C 10-15 kV/mm termorigidă 1015-1016 Ω cm 95-200 0C 350-380 0C termorigidă 1017-1019 Ωcm Nehigroscopice Lacuri care dau pelicule foarte dure şi care servesc la acoperirea obiectelor de artă. Este folosit ca material decapant pentru lipirea cuprului. acid acetic. 7 Şelac Stare naturală Produs fiziologic al unor insecte din zona tropicală Substanţa se curăţă de impurităţi şi se topeşte. este folosită la impregnarea hârtiei de izolaţie a cablurilor de înaltă tensiune. nehigroscopică. 8. Fabricarea lacurilor de „Masa galbenă“. Albă-opalescentă.05 kg/dm3 0. policondensarea. 1. După răcire se transformă în solzi subţiri.8 Polistirenul Proprietăţi fizice Polietilena Policlorura de vinil Albă-gălbuie. poliadiţia. care sunt prezentate în tabelul nr. inflamabilă. inflamabil. obţiimpregnare şi ca liant la nută prin dizolvarea fabricarea materialelor colofoniului în uleiuri plastice. uleiuri minerale. Aceste tipuri de reacţii sunt: polimerizarea. din care rezultă o substanţă cu masă moleculară relativ mare. prelucrabilă ca şi metalele. Răşini sintetice Răşinile sintetice se obţin prin diferite tipuri de reacţii chimice care grupează moleculele mici sub influenţa temperaturii şi a presiunii. Din categoria răşinilor sintetice de polimerizare fac parte polistirenul. nehigroscopic. Se dizolvă în alcool. Temperatura 50-60 0C de înmuiere Temperatura 75-80 0C de topire Rigiditatea 30 kV/mm dielectrică termorigidă Rezistivitatea 1015-1016 Ω cm de volum Proprietăţi Se dizolvă în alcool.92 kg/dm3 1015-1016 Ωcm Proiectul pentru Învăţământul Rural 51 .

a cablu rilor telefonice. la modificările de temperatură. 4-7 50-75 kV/mm Izolarea cablurilor şi a conductoarelor ŞTIAŢI CĂ… teflonul este numele industrial al unei răşini rezultate în urma polimerizării? Este de culoare albă-cenuşie.2-2.4 relativă Rigiditate 50-70 kV/mm dielectrică Carcase de bobine. 2-2. Bachelitele solubile în alcool sunt folosite la fabricarea materialelor electroizolante stratificate şi la impregnarea înfăşurărilor maşinilor electrice. aminoplastele.3 20-50 kV/mm Izolarea cablurilor submarine.Materiale electronice şi electrotehnice Permitivitate 2. precum şi produse secundare ca apă. electro şi termoizolant. Utilizări Socluri pentru tuburi electronice. Dielectric pentru conden satoare cu stiroflex. Sunt utilizate la confecţionarea pieselor izolatoare pentru contactori. alcooli etc. Bachelitele au proprietăţi electrice slabe. Este întrebuinţată ca material anticorosiv.rezistă la tempearturi ridicate 250o C Răşini sintetice de policondensare Reacţia de policondensare este o reacţie de combinare a mai multor molecule rezultând o moleculă mare. poliesterii. Dielectric pentru condensatoare. rezistentă la acţiunea agenţilor chimici. poliamidele. Izolator pentru conductoare electrice. şi a celor din mediu agresiv. Din această categorie fac parte: bachelitele. Componente izolatoare pentru contactoare electrice confecţionate din bachelită 52 Proiectul pentru Învăţământul Rural . dependente de temperatură şi sunt higroscopice.

Sunt folosite sub formă de foi.electroizolante. la fabricarea lacurilor de impregnare şi a lacurilor de emailare a conductoarelor. la confecţionarea unor piese. iar firele. sticlă. în urma căreia se obţin compuşi macromoleculari. precum şi la încapsularea pieselor. termoplaste care pot fi trase în fire – terylen sau foi – mylar. transformatoarelor. Răşini sintetice de poliadiţie Reacţia de poliadiţie este o reacţie în trepte între două substanţe chimice. la realizarea ţesăturilor. Din această categorie fac parte răşinile epoxidice şi poliuretanice. perlonul. Sunt folosite la umplerea manşoanelor care acoperă joncţiunile cablurilor. hostafan. stabilitate termică bună. Foliile sunt nehigroscopice. De asemenea. prezintă proprietăţi adezive pe metale ceramică. Sunt folosite la realizarea dielectricilor de condensator şi la fabricarea lacurilor de emailare. materiale plastice. Răşinile poliuretanice au caracteristici mecanice şi electrice bune. nu sunt inflamabile şi rezistă la acţiunea agenţilor chimici. fire. Poliesterii sunt răşini sintetice. de impregnare. sunt folosite la fabricarea lacurilor de emailare. Răşinile epoxidice au caracteristici electrice foarte bune. Cabluri electrice cu izolaţie din poliuretan Proiectul pentru Învăţământul Rural 53 . capronul (relon).Materiale electronice şi electrotehnice Poliamidele: din această categorie fac parte nailonul. au rezistenţă mare la întindere şi la rupere. Reacţia este favorizată de prezenţa unor catalizatori şi se produce fără eliminare de molecule de produse secundare. Push buton cu elemente Piese de strângere a cablurilor electroizolante Acestea sunt folosite la realizarea unor piese industriale. de lipire.

Răcirea De reţinut faptul că nu există o demarcaţie strictă între aceste lacuri. unde se răceşte brusc. unele putând să fie şi lacuri de impregnare şi lacuri de acoperire. Aceste lacuri trebuie să prezinte un grad de aderenţă pe conductor şi să fie elastic pentru a nu se fisura în timpul efectuări bobinajelor. Un alt procedeu de realizare a maselor plastice este procedeul prin injectare. care măresc aderenţa mecanică a lacurilor. măresc fluiditatea.Plastifianţii micşorează fragilitatea. iar coloranţii dau culoare materialului plastic. Presare la cald Lacurile de emailare sunt folosite la izolarea conductoarelor. s-au realizat materiale plastice pe bază de răşini sintetice. grosimii finale deoarece acestea conţin pulberi fine de substanţe organice. prin care materialul încălzit în afara Tăierea la matriţei de presare este introdus sub presiune cu ajutorul unei maşini de dimensiuni corespunzătoare injecţie în matriţa rece. Tehnologia presării depinde de natura liantului. Unele se usucă al cald – cele care au la bază o răşină termorigidă. dar înrăutăţesc proprietăţile dielectrice ale acestuia. Tăierea marginilor Materiale stratificate Materialele plastice stratificate sunt mase plastice care au 54 Proiectul pentru Învăţământul Rural . În numărului de foi corespunzător general. azbest Plastifianţi. mică. coloranţi Liant = răşină pură Umplutură anorganică: cuarţ. creând posibilitatea umplerii formelor complicate ale matriţelor.Materiale electronice şi electrotehnice Materiale plastice presate Deoarece răşinile sintetice au un preţ de cost ridicat. Tehnologia fabricării lor constă în parcurgerea a două etape: prepararea materialului şi tehnologia presării. asemănător celui de suflare a sticlei. şi măresc plasticitatea. acoperirea se face cu lacuri electroizolante pigmentate. altele se usucă la rece – cele care au solvenţi volatili. Materialul plastic are următoarea structură: Material plastic Liant = răşină pură Umplutură organică: Rumeguş sau fibre textile sau hârtie Plastifianţi. la care este nevoie de lipirea fulgilor de mică între ei sau pe un suport. Trebuie să fie nehigroscopice şi să suporte acţiunea lacurilor de impregnare. Un alt procedeu este cel al suflării. Lacurile de lipire sunt folosite la fabricarea produselor de mică. Produsele din mase plastice se obţin în general prin presare la prese Impregnarea materialului fibros speciale. coloranţi Material plastic Răşina utilizată ca liant constituie elementul de legătură a masei plastice şi determină proprietatea materialului plastic de a fi termoplast sau termorigid. Lacurile de acoperire servesc la formarea unor pelicule care acoperă Suprapunerea unele părţi ale maşinilor sau aparatelor electrice care sunt deja izolate.

Sticla pentru lămpi electrice şi tuburi electronice. piese izolatoare. Sticlotextolitul are proprietăţi superioare în ceea ce priveşte higroscopicitatea. ca liant. Cea mai ridicată temperatură de topire corespunde sticlei de cuarţ pur. iar ca liant – bachelita. higoscopicitate foarte redusă. Densitatea variază în funcţie de componenţă între 2 şi 8. folosit pentru piese care lucrează în aer. au cost mai ridicat. care conţine oxid de plumb. ştanţare. Are proprietăţi termice foarte bune: rezistentă la temperaturi ridicate. sticla este un material cu formă proprie.Procesul tehnologic de fabricare se desfăşoară în următoarele etape: Pertinaxul sau izoplacul este format din umplutură organică – hîrtie. Este utilizată la realizarea izolatoarelor pentru liniile electrice de înaltă tensiune şi pentru linii de telecomunicaţii. Sticla pentru izolatoare. Rezistivitatea de volum este cuprinsă între 108 şi 1017 Ωcm. şi lacuri siliconice. găurire. este rezistentă la acţiunea agenţilor chimici şi este foarte rezistentă la variaţii bruşte de temperatură. mica. Utilizările materialelor plastice stratificate: confecţionare de plăci de borne pentru maşini electrice.Materiale electronice şi electrotehnice ca liant. stabilitatea termică. şi pertinax B. se prelucrează mai greu. Rigiditatea dielectrică depinde de calitatea ei. nu se carbonizează. nehigroscopică. Cele mai cunoscute mase plastice stratificate sunt pertinaxul. nu se oxidează. Rezistenţa mecanică este mult mai mare ceea ce face ca preţul să fie mai mare. materiale fibroase organice sau anorganice sub formă de ţesătură. bachelitice. coeficient de Proiectul pentru Învăţământul Rural 55 . Este transparentă. Sticla Sticla este un amestec de bioxid de siliciu (cuarţ) şi silicaţi ai diferitelor metale. fragilitate mare.1 Kg/dm3. Are proprietăţi electroizolante foarte bune. ca material de umplutură. textolitul şi sticlotextolitul. fiind cuprinsă între 400 şi 1600 0 C. şi anume o sticlă fără incluziuni de aer are rigiditatea dielectrică cuprinsă între 30 şi 45 kV/mm. Temperatura de topire nu este definită. La temperatura camerei.răşini organice termorigide sau lacuri. termoplastă. ceramica. iar ca umplutură. Materiale electroizolante anorganice solide Din această categorie fac parte: sticla. Prezintă însă dezavantajul unor proprietăţi electrice mai slabe. cu rezistenţă mecanică şi duritate mare. răşini epopoxidice sau alte tipuri. Sticla are multiple utilizări în electrotehnică. Textolitul se deosebeşte de pertinax prin materialul de umplutură care este ţesătură impregnată. Sticlotextolitul este alcătuit din pânză de sticlă. Pertinaxul se poate prelucra mecanic – tăiere. cea mai mare fiind a sticlei de cristal. casantă. Există pertinax A folosit la fabricarea pieselor care funcţionează în ulei. au o bună stabilitate chimică. frezare. marmura. Prezintă următoarele avantaje faţă de materialele solide organice: au stabilitate termică mai bună. proprietăţile necesare fiind impuse de domeniul de utilizare.

. De asemenea.Materiale electronice şi electrotehnice dilatare cât mai apropiat de cel al metalului din care se execută soclul. trebuie să fie rezistentă la acţiunea vaporilor metalici dar şi la temperatura degajată de electrozii din interiorul balonului de sticlă. impregnată. Piezo în limba greacă înseamnă presiune.Dacă o forţă suficient de mare se aplică pe feţe. Cuarţul este foarte folosit în electronică la realizarea ceasurilor. tăiate în prisme. când cristalului i se aplică un câmp electric pe feţele paralele. a generatoa-relor de tact deoarece prcizia şi stabilitatea frecvenţei de oscilaţiile sunt foarte mari. Din fibre scurte de sticlă se fabrică hârtia de sticlă care. a unui rezistor bobinat. folosită la acoperirea cu un strat subţire izolant a diferitelor piese pentru protejare împotriva coroziunii. Alternativ. Fibrele de sticlă se folosesc pentru transmiterea informaţiei în telecomunicaţii. Modul de fabricare şi aplicare a emailurilor este următorul: masa de sticlă topită se toarnă în vână subţire în apă rece.. de exemplu. dacă în sticla obişnuită se adaugă oxid de aluminiu sau de bor se obţine o sticlă rezistentă la variaţii bruşte de temperatură – sticla de Jena.. apar sarcini electrice. o diferenţă de poten ţial care apare în exteriorul cristalului. respectiv o presiune acustică. Aceasta serveşte la fabricarea fibrelor de sticlă din care se confecţionează ţesăturile de sticlă folosite la fabricarea sticlotextolitului. adica la aplicarea unui câmp electric îşi modifică proprietăţile mecanice iar la aplicarea unor forţe mecanice pe feţele cuarţului. în cristal se crează o deformare mecanică . va avea loc o deformare. iar sticla astfel obţinută se macină în pulbere foarte fină şi se aplică pe suprafaţa de protejat. Apoi se topeşte la temperaturi de 700 – 800 0C şi după răcire costituie stratul de email. Cuarţul. 56 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Trebuie să fie transparentă pentru radiaţiile ultraviolete. Aceasta va modifica orientarea dipolilor electrici şi crează situaţia în care sarcina electrică totală nu este complet neutralizată Aceasta se manifestă ca o tensiune . poate fi folosită la condensatoare.fele cristalului. Sticla pentru fibre. Un exemplu este vocală într-o + microfonul piezoelectric care transformă presiunea _ tensiune electrică. ŞTIAŢI CĂ. prezintă proprietatea de piezoelectricitate. turmalina sau sarea seignette. Sticla pentru emailare sau emailul este un tip de sticlă cu punct de topire foarte scăzut.

materiale plastice la realizarea izolaţiei cablurilor. provine aproape în exclusivitate în urma arderii ambalajelor de PVC – sticle de material plastic. rejectaţ de industrie se datoresc arderii carburanţilor necesari transportului sau utilizării îngrăşămintelor chimice. Oxidul de azot NO.influenţa factorilor de mediu asupra elementelor componente ale instalaţiilor electrice. o bucată de policlorură de vinil. NO2 N2O. şi a materialelor plastice la acţiunea agenţilor externi. rouă su ploaie. Studiul rezistenţei la coroziune chimică a sticlei. Materiale necesare: izolatori de sticlă. Acidul clorhidric HCl. eprubete. 2.Materiale electronice şi electrotehnice APLICAŢII LUCRARE DE LABORATOR STUDIUL PROPRIETĂŢILOR CHIMICE ALE MATERIALELOR ELECTROIZOLANTE Obiective.formează în atmosferă acidul sulfuric. Bioxidul de sulf SO2 produs de arderea cărbunelui sau a petrolului care conţine urme de pucioasă . eşantioane de izolaţie din PVC pentru cabluri . o bucată de polietilenă.realizarea izolatoarelor pentru liniile electrice aeriene utilizările materialelor electroizolante . acid clorhidric. saci. Observaţi că nu apare nici o schimbare. Care este concluzia? Materialele plastice sunt rezistente la acţiunea nocivă a mediului înconjurător? Este bine ca materialele plastice să fie folosite ca materiale pentru izolaţia cablurilor electrice? Proiectul pentru Învăţământul Rural 57 . Cunoştinţe necesare proprietăţile chimice ale sticlei şi materialelor plastice. Modul de lucru Pregătiţi trei eprubete în care puneţi: -câteva bucăţi de polistiren. utilizările sticlei. Poluarea care poate fi naturală sau creată de oameni are la origine ploile acide Multe produse chimice rejectate în natură de uzine. ŞTIAŢI CĂ.. din resturile menajere. Turnaţi în fiecare tub 5 cm3 de acid clorhidric. maşini se dizolvă în apa din atmosferă şi apoi cade sub formă de ceaţă..

Micanita flexibilă se utilizează la izolarea diferitelor părţi ale maşinilor electrice.8 kg/dm3 5.Turnaţi câteva picături de HCl pe un izolator de sticlă şi observaţi dacă sticla este atacată Mica Mica este cel mai important material electroizolant mineral care se găseşte în scoarţa pământului. Se realizează din foiţe de muscovit sau flogopit de dimen-siuni mici de 5 cm2. Micanitele.5cm2 şi ca liant.7-3. care se livrează sub formă de role. care intră în crestătura miezului magnetic. Ele se produc în mai multe sortimente: Micanita de colector serveşte la confecţionarea lamele-lor izolante care se aşează între lamelele de cupru ale colecto rului. Micabanda este o varietate de mică flexibilă. Micafoliu este o variantă a micanitei de formare. se foloseşte şelacul. Micafoliul se poate 58 Proiectul pentru Învăţământul Rural . au aceeaşi compoziţie cu micanita de colector. micalexul. Mineralele de mică folosite în electrotehnică sunt muscovitul şi flogopitul.Materiale electronice şi electrotehnice 3. Micabanda se poate realiza cu grosimi mici de încălzire. Se foloseşte la executarea izolaţiei bobinajelor prin operaţia de înfăşurare şi presare pe porţiunea dreaptă a bobinei. se utilizează la izolarea bobinelor polare şi a bobinelor rotorice ale maşinilor care funcţionează în mediu umed. dar procentul de liant este mai mare. Micanitele de garnituri sunt folosite la confecţionarea de garniturilor ştanţate. Produse pe bază de mică Produsele pe bază de mică: sunt micanitele. micafoliul. Se utilizează la confecţionarea cilindrilor de collector ai maşinilor electrice de current continuu.. cu suport pe o singură faţă. la confecţionarea carcaselor pentru bobine şi a izolaţiei de crestătura de la maşinile de înaltă tensiune.1017 Ωcm 500 0C 200 – 2500 kV/cm Dielectric pentru condensatoare Flogopit 2. Tabelul 9 Densitate Permitivitate relativă Rezistivitate de volum Temperatura maximă de lucru Rigiditate dielectrică Utilizări Muscovit 2.6-2. constituit din hârtie specială. de asemenea. foiţe foarte mici de mică – 0. a conurilor izolante ale colectorului. menţinându-şi forma după răcire. termomicanita. Micanita de formare este o micanită tare care se modelează la cald.1015 Ωcm 800 0C 2000 kV/cm Izolaţie între lamelele colectorului maşinilor electrice. 4.6 1013 .Acidul clorhidric a atacat sticla din care sunt confecţionate eprubetele? Tinând seama de cele observate puteţi trage singuri concluzia despre proprietăţile pe care trebuie să le aibă sticla pentru suporţi izolatori ai liniilor electrice aeriene.2 kg/dm3 6. Sunt produse alcătuite din foiţe de mică Lipite între ele cu un lac de lipit. micabanda.7 1015 .. hârtia de mică.

Materiale electronice şi electrotehnice

supune la eforturi mari de întindere, putându-se înfăşura strâns în momentul modelării. Micalexul se fabrică din pulbere de mică presată cu sticlă uşor fuzibilă prin presare la cald. Materialul este nehigros- copic, are proprietăţi mecanice electrice şi termice foarte bune. Seutilizează sub formă de plăci, bare care se pot freza, strunji, găuri, şlefui şi turna. Micanita refractară sau termomicanita se utilizează la executarea izolaţiei aparatelor de încălzit şi ca suport pentru reostate. Hârtia de mică se confecţionează din deşeuri de mică. Se obţin foi subţiri asemănătoare unei hârtii transparente, care se pot lipi între ele la cald cu şelac. Acestea au proprietăţi superioare micanitelor, se execută într-un singur strat de mică, având hârtie specială aplicată pe ambele părţi. În afară de micabandă, pe suport de hârtie se mai execută micabandă pe suport de mătase. Se utilizează la izolarea barelor bobinelor rotorice şi statorice ale maşinilor de înaltă tensiune sau de înaltă clasă de precizie.În figură sunt prezentate piese izolatoare confecţionate din mică.

Garnituri

radiator pentru tranzistor de putere

Fire şi ţesături textile Firele de bumbac sau mătase sunt utilizate la izolarea conductoarelor de bobinaj . Ele trebuie să fie cât mai subţiri şi rezistente la tracţiune. Pentru imbunătăţirea proprietăţilor electrice respectiva rigidităţii dielectrice, ele se impregnează cu cu lacuri uleioase ţesături galbene,sau cu bitum – ţesături negre Cristale lichide Starea de cristal lichid este definită ca o stare a materiei în care moleculele sunt ordonate , sunt orientate, dar au o mişcare asemănătoare cu a lichidelor. Cristalele lichide sunt formate din molecule ale unor subsrtanţe organice, din categoria compuşilor sintetizaţi pe cale chimică cum sunt trans-stilben, tolan , azobenzen. Un cristal lichid curge şi poate lua forma vasului în care este pus , dar moleculele sunt aranjate ca într-o reţea cristalină ceea ce îi conferă proprietăţi utile când trece lumina prin el. Sub influenţa câmpului electric extern (reprezentat în figură prin săgeata roşie) se modifică aranjamentul moleculelor ceea ce duce la modificarea proprietăţilor optice ale acestuia. Funcţionarea cristalului lichid se bazează pe reflexia sau transmisia luminii.

Proiectul pentru Învăţământul Rural

59

Materiale electronice şi electrotehnice

TEST DE AUTOEVALUARE

26.Grupează materialele electroizolante despre care ai învăţat, în tabelul de mai jos:
Materiale pentru dielectrici de condensatoare Materiale pentru cablaje imprimate Materiale pentru aliaje de lipit

Materiale pentru izolaţie de cabluri

Materiale pentru conectori

27.Completaţi tabelul de mai jos cu proprietăţile pe care trebuie să le aibă sticla în funcţie de domeniul de utilizare.
Sticla pentru izolatoare Sticla pentru lămpi şi tuburi electronice

28.Citeşte afirmaţiile de mai jos şi notează în dreptul lor litera A dacă apreciezi că afirmaţia este corectă şi litera F, dacă apreciezi că afirmaţia este falsă: a) Răşina termoplastă este cea care se înmoaie când este supusă încălzirii şi poate fi prelucrată prin diverse procedee, iar după răcire poate fi retopită, devenind din nou prelucrabilă. b) Răşina termorigidă este cea care se înmoaie prin încălzire, putând fi prelucrată, dar după răcire se întăreşte ireversibil, devine rigidă. c) Mica este higroscopică. 29.Ordonaţi materialele electroizolante din tabelele7,8,şi 9 în funcţie de rigiditatea dielectrică.
a) Rigid.diel. Material

Rezolvarea o vei realiza în spaţiul liber din casetă. Verificarea corectitudinii rezolvării o poţi face cosultând răspunsurile şi comentariile de la pagina 67.

60

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Materiale electronice şi electrotehnice

Circuit imprimat pe care a fost montat un cuarţ

Proiectul pentru Învăţământul Rural

61

Materiale electronice şi electrotehnice

2.6. Materiale magnetice Magnetul este un corp care are proprietatea de a atrage metale feroase, există în natură dar se fabrică şi artificial de obicei din oţeluri dure (care conţin cobalt). Proprietăţile magneţilor: Fiecare magnet are un pol nord şi un pol sud, situaţi la extremităţi. Dacă se pun doi magneţi în apropiere, se poate observa că polii identici se resping iar cei diferiţi se atrag. Dacă se secţionează o bară magnetică se vor obţine doi magneţi fiecare având un pol nord şi un pol sud. Dacă aceştia se pun cap la cap, se obţine un nou magnet unic care are un singur pol nord şi un singur pol sud. Polii unui magnet sunt inseparabili.
N N S S S N N S

Magnetismul temporar. O bară de oţel moale în stare naturală nu atrage pilitura de fier. Dacă bara de oţel moale se află într-un câmp magnetic puternic, atunci pilitura de fier va fi atrasă . La încetarea acţiunii câmpului magnetic, bara nu va mai atrage pilitura de fier - bara de oţel moale devine nemagnetică deci se poate spune că magnetismul ei nu este remanent.

Magnetism remanent. O bară de oţel dur călit aflată în vecinătatea unui magnet permanent sau a unui câmp magnetic va deveni magnetică, şi va conserva magnetismul după ce nu se va mai afla în vecinătatea magnetului permanent sau a câmpului magnetic Acesta este magnetismul remanent. Materialele diamagnetice: materiale care sunt atrase de un magnet sau sunt atrase în zona în care intensitatea forţelor de câmp magnetic este foarte intensă ;ele sunt obţinute din fier, fonte, oţel, nichel, cobalt, vanadium. Materialele paramagnetice sunt materiale care nu sunt atrase de un magnet sau sunt respinse în zona în care intensitatea forţelor câmpului magnetic este foarte slabă; ele sunt obţinute din aluminiu, plumb, cupru, alamă. Câmp magnetic este spaţiul în care un magnet este activ şi este definit de liniile de câmp care pornesc de la polul nord spre polul sud al magnetului permanent.

62

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Materiale electronice şi electrotehnice

Linii de câmp Câmp magnetic

Câmpul magnetic este o formă de existenţă a materiei şi este caracterizat de o mărime numită intensitate notată H şi o mărime numită inducţie magnetică - B care depinde de natura mediului în care se manifestă câmpul magnetic. Curba de magnetizare – ciclul histerezis. Dacă o bară confecţionată din material magnetic se află în interiorul unei bobine parcursă de curent electric, ea se magnetizează pe măsură ce intensitatea câmpului magnetic creşte inducţia magnetică ajungând până la valoarea S. Curba OAS se numeşte curba de primă magnetiza- re. Dacă intensitatea câmpului magnetic începe să scadă inducţia este conservată numai în parte, bara este magnetizată . Pentru H=0 rămâne o inducţie remanentă +BR. Pentru a anula această inducţie este necesară inversarea câmpului magnetic până la valoarea –HC numită câmp magnetic coercitiv. Dacă intensitatea câmpului magnetic scade până la valoarea –HS egală cu +HS dar de semn opus, inducţia B în bară are valoarea din S’ egală cu cea din S. Micşorând intensitatea câmpului magnetic din nou până la zero, se obţine inducţia –B R. Se observă că valoarea inducţiei magnetice se modifică în urma valorii intensităţii câmpului magnetic, (histerezis înseamnă rămâne în urmă). Suprafaţa marcată pe grafic se numeşte ciclu histerezis şi este proporţională cu energia consumată pentru modificarea stării de magnetizare a materialului (energia necesară învingerii forţelor de freca- re care apar în timpul orientării magneţilor moleculari ai materialului).

Proiectul pentru Învăţământul Rural

63

După modul în care materialele feromagnetice (magnetice) se comportă în câmp magnetic. aliaje fier-cobalt. pelicule feromagnetice. siliciul etc. Materiale diamagnetice sunt: hidrogenul. Caracteristicile magnetice ale materialelor magnetic moi sunt influenţate de: compoziţia chimică. aliaje fier-siliciu-aluminiu. presare) înrăutăţesc proprietăţile magnetice. Materialele magnetic dure se utilizează în special în construcţia micromaşinilor electrice şi în aparatura electrică specială. Materiale magnetic moi Cele mai utilizate materiale magnetic moi sunt: fierul. Fierul tehnic pur are puritatea de 99. găurire. cobaltul. -materiale magnetic dure (tari) care se magnetizează greu. fierul carbonil. zincul. fiind cunoscut şi sub denumirea de fier magnetic. aurul. fiind cel mai ieftin material feromagnetic. solicitări mecanice etc. paramagnetice. 50-99. fierul electrolitic. iar pentru eliminarea efectelor dăunătoare ale acestor prelucrări. relee. seleniul. electromagneţi. Materialele feromagnetice sunt cunoscute sub denumirea de materiale magnetice. se deosebesc : -materiale magnetic moi. ştanţare. dar se şi demagnetizează uşor. Ele au permeabilitatea magnetică relativă subunitară. Ele au permeabilitatea magnetică relativă supraunitară. Se disting mai multe tipuri de fier: fierul tehnic pur. tratamente termice.Materiale electronice şi electrotehnice Clasificarea materialelor electrotehnice din punct de vedere magnetic În funcţie de valoarea permeabilităţii magnetice relative μr. folosit în special în curent continuu. FIERUL constituie baza celor mai multor materiale magnetice. aluminiul. fier moale. nichelul. gadoliniul şi aliajele. fonta. cuprul. ferite moi. metode de elaborare. foarte apropiată de unitate. Materiale paramagnetice sunt: oxigenul. feromagnetice. sub diferite forme şi dimensiuni. plumbul. Între 815 şi 1050 °C şi 260 şi 430 64 Proiectul pentru Învăţământul Rural . aliaje termocompensatoare. foarte apropiată de unitate. Prelucrările mecanice (tăiere. aliaje magnetostrictive şi materiale magnetice speciale. materialele se clasifică în materiale: diamagnetice. Materiale feromagnetice sunt: fierul. cromul. Materialele magnetic moi se utilizează în construcţii de maşini şi aparate electrice. Ele au permeabilitatea magnetică relativă mult mai mare decât unitatea. manganul. oţelul. 90 %. materialele magnetic moi se supun unor tratamente termice. transformatoare electrice. germaniul. carbonul. dar îşi menţin proprietăţile magnetice timp îndelungat. aliaje fier-siliciu. în circuitele magnetice. aliaje fier-nichel. Este uşor de produs pe cale industrială. care se pot magnetiza cu uşurinţă. potasiul etc. argintul. radiul. platina.

Prin alierea fierului cu siliciul creşte rezistivitatea electrică a aliajului. 0. Tolele se izolează pe una sau pe ambele feţe.35. Aliaje fier-siliciu laminate la cald Tabla silicioasă are o mare utilizare în industria electrotehnică. Având proprietăţi magnetice net superioare faţă de fontă. Fierul tehnic pur se foloseşte la realizarea miezurilor masive ale circuitelor magnetice care funcţionează în curent continuu. Fontele se utilizează în circuite magnetice de curent continuu.5%. oţelul se utilizează şi la piesele străbătute de flux magnetic. Fierul electrolitic este obţinut prin electroliză şi are un grad ridicat de puritate. în special unde se cere elasticitate mare. Este utilizat la fabricarea aliajelor alni şi alnico sinterizate. deoarece au proprietăţi magnetice bune şi cu cost redus. Caracteristicile mecanice şi magnetice ale fontei sunt net inferioare celor ale oţelului. fiind folosită la realizarea tolelor circuitelor magnetice ale maşinilor electrice. Izolarea se poate realiza prin oxizii ce se află pe ambele feţe ale tolei. deoarece astfel se realizează piese de dimensiuni mult mai mici. la frecvenţă industrială sub formă de table (tole) subţiri realizate din tablă silicioasă laminată la cald sau la rece. de fapt. transformatoarelor. Oţelurile se utilizează în circuite magnetice supuse la solicitări mecanice mari. Această tablă este. având procentul cel mai ridicat de carbon. APLICAŢII ALE MATERIALELOR MAGNETICE Tole pentru transformator Miezuri cilindrice pentru bobine Proiectul pentru Învăţământul Rural 65 . dar care nu sunt solicitate mecanic în mod deosebit. datorită purităţii lor ridicate.5 mm. Tabla silicioasă laminată la cald are grosimi de 0. deci construcţii cu consum mic de material. oţel aliat cu siliciu în procent de 0. fiind cel mai ieftin aliaj magnetic moale. Aliajele fier-siliciu se utilizează în construcţia circuitelor magnetice care funcţionează în curent alternativ.3. Fierul carbonil este utilizat la miezurile bobinelor din aparatura de radiofrecvenţă. Creşterea procentului de siliciu peste 5% duce la creştere durităţii aliajului. de a avea proprietăţi magnetice superioare fierului tehnic pur. 0. izolaţie satisfăcătoare pentru miezurile magnetice mici. OŢELUL se elaborează din fontă prin reducerea procentului de carbon.5-4. reduce pierderile prin curenţi turbionari. Siliciul are proprietatea de a reduce rezistenţa mecanică a aliajului (devine fragil ceea ce împiedică prelucrarea atât la cald cât şi la rece) dar. Aliaje fier-siliciu Aliajele fier-siliciu sunt materialele cele mai utilizate în domeniul electrotehnic. FONTA este un aliaj de fier cu carbon.Materiale electronice şi electrotehnice °C materialul este fragil şi în aceste domenii critice solicitările trebuie evitate. aparatelor de măsurat. Fierul carbonil este un material cu puritate mare şi prezintă avantajul faţă de fierul electrolitic.

a echipamentelor de control a comunicaţiilor.. etc. Miezurile liniare sunt folosite la realizarea bobinelor pentru monitoare.dispozitive care se montează pe suprafaţă. 66 Proiectul pentru Învăţământul Rural . SMT = Surface Mounted Technology tehnologia montării pe suprafaţă. a vitezei. Miezurile toroidale se folosesc în echipamentele de reglare a temperaturii. Prezintă avantajul că liniile de câmp magnetic sunt concentrate aproape în întregime în miezul toroidal ceea ce elimină cuplajele magnetice cu alte bobine. în regulatoarele automate de tensiune. sunt folosite la realizarea încărcătoarelor de baterie. a modemurilor. DICŢIONAR SMD = Surface Mounted Devices .Materiale electronice şi electrotehnice Miezuri magnetice plate Magneţi permanenţi Miezuri toroidale Microfon Transformator cu miez din tole de tablă silicioasă SMD Tole pentru transformator sunt folosite pentru realizarea miezurilor transformatoarelor din sursele de tensiune aparate de recepţie TV. SMD – sunt miezuri magnetice de mare performanţă şi dimensiuni foarte mici. afişaje.procesul tehnologic de realizare a plăcilor de circuit imprimat echipate cu astfel de componente . amplificatoare audio. calculatoare. radio. SMA = Surface Mounted Assembley . echipamente medicale. aparate de recepţie Tv.

1. Ordinea este :staniu. aluminiu. 01724*10-6 Ω m* =17. Se foloseşte staniu la realizarea siguranţelor fuzibile deoarece temperatura de topire fiind joasă.2Ω S 1 * 10 − 6 m 2 2. b) F. bronz cu argint. îl va topi foarte repede. Aluminiu. Luciu metalic Sudabilitatea Opacitatea Maleabilitatea Plasticitatea Forjabilitatea Densitatea Turnarea Fuzibilitatea Ductilitatea Fluiditatea Prelucrabilitatea Dilatarea Duritatea Elasticitatea Rezistenţa mecanică Conductibilitatea termică 7.Metale şi aliaje folosite la realizarea componentelor maşinilor electrice: cupru.Proprietatea de plasticitate. fier 11. aluminiu – magneziu – siliciu. Aliajul este un amestec omogen din mai multe metale obţinut prin topire. 13. Proprietăţile pe care se bazează obţinerea lui sunt fuzibilitatea şi fluiditatea.R= ρ l 1000 m = 0. 9. materiale semiconductoare.Materiale electronice şi electrotehnice RĂSPUNSURI ŞI COMENTARII LA ÎNTREBĂRILE DIN TESTELE DE EVALUARE Pentru rezolvare trebuie să revezi capitolele de materiale bune conducătoare de electricitate. O altă proprietate a staniului folosită la realiza rea siguranţelor fuzibile este ductilitatea foarte bună care. 5. cadmiu 10. plumb. Staniul. bronz cu zirconiu. 4. zinc. fier.a) A. bronz cu cadmiu.Duritatea 6. e)A . Siguranţele fuzibile au rolul de a întrerupe cât mai repede circuitul electric parcurs de un curent care depăşeşte valoarea nominală Energia electrică se transformă în energie calorică prin efect Joule şi este cu atât mai mare cu cât intensitatea curentului este mai mare. permite realizarea de fire foarte subţiri . 8. mangan. 14. 3.Metale şi aliaje folosite la realizarea conductoarelor electrice: cupru. aluminiul. bronz cu beriliu. materiale electroizolante . d) A. beriliu. energia calorică degajată de un curent electric mare. Staniul este cel mai uşor fuzibil. c) A. Proiectul pentru Învăţământul Rural 67 . zinc.Deformaţie plastică în ambele cazuri.

-rezistentă la acţiunea agenţilor chimici -rezistentă la variaţii bruşte de temperatură. b) A. b)A. conductivitatea termică. Rigiditatea dielectrică reprezintă proprietatea dielectricilor de a-şi pierde proprietatea de izolator sub acţiunea câmpului electric. kV/cm kV/cm 2002000 2500 kV/cm kV/cm Mate Colofo şelac polietil Polisti PVC Musco Flo rial LUCRĂRI DE CONTROL TRANSMISE TUTORELUI gopit niu ena ren vit 20-50 kV/cm 50-70 kV/cm 5075 kV/cm termor igid Co pal .Rezistenţa de volum. a)A. stabilitatea termică. densitatea. a 20. solubilitatea. -coeficient de dilatare cât mai apropiat de cel al metalului din care se execută soclul. Rigid 10 –15 30 . 26. 24. b) A. 23. 68 Proiectul pentru Învăţământul Rural . este moale. Materiale pentru dielectrici de condensatoare Polistiren Ceramică Sticla Mica Hârtie Ulei. f) F.diel.Materiale electronice şi electrotehnice 15. c 18. aer Materiale pentru izolaţie de cabluri Textolit PVC Sticlotextolit Poliuretan Pertinax Polietilena Materiale textile Materiale pentru cablaje imprimate Materiale pentru conectori Bachelita Materiale Pentru aliaje de lipit Sacâz 27. c)F. Răspunsurile corecte sunt: 17. Maleabilitatea 16. Aceasta se transformă în energie calorică 22. -transparentă pentru radiaţiile ultraviolete 28. e) F. rigiditatea dielectrică. Sticla pentru lămpi şi tuburi electronice -rezistentă la temperaturi ridicate. rezistenţa de suprafaţă. porozitatea. 25. 21. a) A. Higroscopicitatea. constanta dielectrică. Plumbul are o duritate foarte mică. d) A. c) F. punctul de inflamabilitate. a) A. Sticla pentru izolatoare -higoscopicitate foarte redusă. -rezistentă la acţiunea vaporilor metalici -rezistentă la temperatura degajată de electrozii din interiorul balonului de sticlă. c 19. Conductoarele electrice nu trebuie să se atingă între ele Pentru a nu se conecta astfel la acelaşi potenţial deci pentru a nu se scurtcircuita Ele nu trebuie să fie atinse de utilizatori pentru ca intensitatea curentului electric să nu se scurgă prin rezistenţa corpului lor. c) F. 29. Intensitatea curentului este cea care determină energia electrică.

lăsaţi o margine de 5 cm şi aceeaşi distanţă între răspunsuri.a.2 Instrucţiuni Lucrarea de verificare . Pentru securitatea lucrării vă recomand să scrieţi numele cursantului pe fiecare pagină.Materiale electronice şi electrotehnice L U C R A R E A D E V E R IF IC A R E N R .2) numele cursantului şi adresa. 15 PUNCTE 2.c şi în c.Se acoperă cu oxid protector -Preţ de cost ridicat -Preţ de cost scăzut -Proprietăţi bune în c. realizaţi o redactare computerizată. vă solicită unele activităţi care necesită cunoaşterea şi însuşirea conceptelor din unitatea de învăţare 2. electrice şi mecanice.c . 15 PUNCTE 4. 15 PUNCTE 7.Metale şi aliaje. pentru alimentarea cu energie electrică a motoarelor de troleibuz. Pentru comentariile tutorelui.Materiale electroizolante 4.Proprietăţi electrice -Proprietăţi electrice bune şi în c. Calculaţi suprafaţa unor conductoare electrice realizate din aluminiu. -Greu -Coroziv -Preţ de cost scăzut 10 PUNCTE 5.Materiale magnetice Fiecare capitol va cuprinde termeni referitori la proprietăţile fizice. 15 PUNCTE Proiectul pentru Învăţământul Rural 69 .15 PUNCTE 6. cupru şi fier care sunt echivalente (au rezistenţa electrică de 10 Ω şi lungimea de 100 m) şi treceţi valorile într-un tabel. Răspunsurile la întrebări vor fi transmise prin poştă tutorelui pentru corectare şi eventuale comentarii. Calculaţi masa fiecăruia dintre conductoare şi treceţi rezultatele în tabelul realizat la punctul1.Materiale semiconductoare 3. ( Pentru rezolvarea acestei teme veţi consulta şi conţinutul unităţii de învăţare Componente active de circuit).a bune şi în c. pentru transportul energiei electrice. Argumentaţi folosirea siliciului la realizarea dispozitivelor semiconductoare. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele informaţii : titlul acestui modul (Materiale electronice şi electrotehnice). Vă recomand să scrieţi clar răspunsurile şi dacă este posibil. 15 PUNCTE 3.a -Uşor -Foarte uşor -Se acoperă cu oxid protector . cupru şi fier şi numiţi metalul corespunzător calităţilor indicate pe scara de mai jos: .c şi în c.Realizaţi un glosar de termeni structurat pe următoarele capitole: 1. slabe în c. 2. Argumentaţi de ce alegeţi un anumit tip de dielectric pentru realizarea condensatoarelor. numărul lucrării de verificare ( Nr. Rezolvarea cu succes a acestei lucrări vă poate ajuta să obţineţi 6 % din punctajul necesar absolvirii modulului. al cărei conţinut este prezentat mai jos.Comparaţi datele existente în tabelul realizat la punctul 1 despre conductoarele din aluminiu. 1. Argumentaţi de ce alegeţi un anumit tip de metal pentru realizarea diferitelor conductoare electrice: pentru bobine de releu.

92-135 70 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Bănăţeanu. Pag. Ileana Fetiţa şi Al. Gh. “A. Bucureşti 1999 6. “Manual de studiul materialelor” Editura didactică şi pedagogică. V. Burlacu. Pag 31-34.B.C…Electronica în imagini”. 129-135. Editura Tehnică. Albert. 76. 2000. Ovidiu Hătărăscu “Metalele în epoca actuală. Drăgulănescu. M Zapan.Mărculeţiu. ”Manual pentru pregătire de bază.T. Editura Enciclopedică.1982 5. 3. Pag. “Chimie generală”. 50-65. Mariana Robe .. Constantin Miroiu. Pag. Editura Didactică şi Pedagogică. 2. Preuniversitaria.Materiale electronice şi electrotehnice Bibliografie 1. 359. Editura Economică. Emil Vinţeler 2 Dicţionar de de fizică teoretică2.coordonator. N. Doina Moraru. domeniul electric”. Fetiţa . 1992. 4. 1990. 428 432. 258 – 280. M. Gh. Editura Albatros. 3 – 111. F.

condensatoare legate în serie.vei şti să realizezi scheme cu rezistoare şi condensatoare legate în serie.elemente electronice care au rolul de a amplifica. bobine . Bobine UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. BOBINE Capitol Obiectivele unităţii de învăţare 3. paralel şi mixt. condensatoare. 3.vei putea să precizezi parametrii nominali pentru rezistoare. 3 Bibliografia Pagina 71 72 82 91 95 97 99 OBIECTIVE: Într-un circuit electric există: .2.sursă de energie electrică Unul sau mai mulţi consumatori care alcătuiesc grupa de elemente de circuit pasive: rezistoare.3. paralel şi mixt Proiectul pentru Învăţământul Rural 71 . simbol . Rezistoare Condensatoare Bobine Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare Lucrarea de verificare nr. dirija sau bloca fluxul de energie.1. bobine după marcaj .Elemente pasive de circuit Rezistoare. selectând elementele din cataloage . bobine. CONDENSATOARE. condensatoare. Condensatoare. marcaj. care sunt cunoscute ca elemente de circuit active După studiul acestei unităţi de învăţare: .vei şti să recunoşti elementele de circuit pasive: rezistoare. 3. condensatoare.vei fi capabil să calculezi rezistenţe şi capacităţi echivalente pentru scheme cu rezistoare. după aspect fizic.3 ELEMENTE PASIVE DE CIRCUIT REZISTOARE.

Valorea rezistenţei unui conductor depinde de: materialul din care este construit rezistorul. rezistoarele sunt executate din materiale conductoare. iar rezistenţa este mărimea fizică caracteristică lui. măsurată în volţi –V Observaţie: rezistorul este obiectul în sine. măsurat în amperi – A U – tensiunea electrică aplicată la capetele rezistorului. Rezistoare Rezistoarele sunt elemente de circuit cu rolull de limitare a valorii curentului electric. măsurată în ohm – Ω I – curentul prin rezistor. a descoperit legea care îi poartă numele.Elemente pasive de circuit Rezistoare. Legea lui Ohm: Într-un circuit electric format dintr-o rezistor de rezistenţă R alimentat cu o tensiune U se va stabili circulaţia unui curent I = U/R R – rezistenţa rezistorului. Condensatoare. pe cale experimentală. Mărimea fizică specifică este rezistenţa electrică.lungimea conductorului exprimată în metri m s – secţiunea transversală conductorului exprimată mm2 R= ρ l/ s 72 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Denumire dată de cunoscutul fizician german Ohm Georg Simon care. ρ. Fiecare material conductor are o rezistivitate proprie ρ ( definită ca rezistenţa unui conductor din materialul respectiv de lungime şi secţiune egale cu unitatea).1. Bobine 3. Constructiv.rezistivitatea exprimată în Ω mm2 /m 1 Ω mm2 /m=10-6 Ω m dimensiunile conductorului l.

Pentru legarea în serie.7 x 10-8 Ωm.165 x 10 -2 Ω = 0.017 Ω mm2/m =1.7 x 10-8 /o.1. Legarea în serie a rezistoarelor Cele trei rezistoare pot fi înlocuite cu un rezistor fictiv de rezistenţă Re (rezistenţa echivalentă ).Elemente pasive de circuit Rezistoare. secţiunea ( aria ) conductorului rotund s = пd2/4 = 3.3) este un circuit alcătuit din două rezistoare în serie în scopul de a obţine o tensiune mai mică decât tensiunea U a sistemului UCD < U AB UCD = U x R2 / (R1 + R2) Proiectul pentru Învăţământul Rural 73 . Legarea rezistoarelor în serie se obţine legând rezistoarele unul dupa celălalt astfel încât toate rezistoarele sunt parcurse de acelaşi curent.14 x 10 –6 /4 = 0. Bobine APLICAŢII Calculaţi rezistenţa electrică a unui condensator din cupru de lungime 1m şi secţiune rotundă cu diametru de 1mm.2. rezistenţa echivalentă este Re = R1+R2+R3 Divizorul de tensiune ( fig. Rezolvare: Din tabelul de la unitatea de învăţare nr.1 pentru cupru ρ = 0. 3.785 x10 -6 = 2.216 Ω Simbolul rezistorului Rezistoarele pot fi identificate în schemele mai jos. Această înlocuire nu trebuie să schimbe valorile iniţiale ale intensităţii curentului electric şi nici pe cele ale tensiunii electrice. R electrice după semnul de Legarea rezistoarelor în circuit Într-un circuit electric pot fi conectate unul sau mai multe rezistoare care pot fi legate între ele şi la sursă în mod diferit: 1. Condensatoare. A R1 R2 R3 B A Re B Fig.785 x10 -6 m2 Rezultă R= ρ l/ s= 1.

3 se calculează cu ajutorul următoarei formule: 1/ Re = 1/R1+1/R2+1/R3 A R1 R2 B A Re B Fig. Divizorul de tensiune Dacă rezistenţele sunt egale R1=R2. Bobine C U1 R1 U U2 R2 D A B Fig. tensiunea sursei se va repartiza în mod egal pe cele două rezistoare. Rezultă: Valoarea rezistenţei echivalente pentru legarea în paralel pentru rezistoarele din figura 3. În acest caz toate rezistoarele au aceeaşi tensiune la borne. 3. 3.4. Legarea rezistoarelor în paralel. 3.3. I2 < I).Elemente pasive de circuit Rezistoare. I1 I I2 R1 R2 Fig. Divizorul de current 74 Proiectul pentru Învăţământul Rural R3 .3. Condensatoare.2. Legarea în paralel a rezistoarelor Divizorul de curent ( fig.4) este un circuit din două rezistoare legate în paralel cu scopul de a obţine pe una din laturi un curent mai mic decât cel principal I (I1 < I.

A R1 R3 R1 B A R12 R3 B A Re B Fig. atunci I1= I2. Bobine APLICAŢII 1.Elemente pasive de circuit Rezistoare. calculată cu ajutorul legii lui Ohm. R4 = 1 KΩ Rezolvare: R4 = 1 K Ω = 1000 K Ω Re = R1 + R2 + R3 + R4 = 100 + 150 + 200 + 1000 = 1450 W = 1. R3 = 200 K Ω. Condensatoare. Legarea mixtă a rezistoarelor În acest caz există în circuit cel puţin 3 rezistoare din care două în paralel.5. este U= I x Re Curentul prin latura 1 este I1 = U / R1 = I x Re / R1 Înlocuind Re se obţine I1 = I x R2 / (R1 + R2) Curentul prin latura 2 este I2 = U / R2 = I x Re / R2 Rezultă I2 = I x R1 / (R1 + R2) Se observă că cei doi curenţi I1 şi I2 reprezintă fiecare doar o fracţiune din curentul principal. 3. Legarea mixtă a rezistoarelor Proiectul pentru Învăţământul Rural 75 . Calculaţi curenţii I1 şi I2 din laturile unui divizor de curent ( Fig. 3. Calculaţi rezistenţa echivalentă a 4 rezistoare montate în serie. cunoscând valorile: R1 = 100 K Ω. 4) Rezolvare: Rezistenţa echivalentă a celor două rezistoare montate în paralel este Re = R1 x R2 / (R1 + R2) Tensiunea la borne. R2 = 150 K Ω. Dacă R1= R2.45 K Ω 2.

1. daca apreciezi că afirmaţia este falsă: 1. 2. 4. Valoarea rezistenţei electrice a unui conductor nu depinde de materialul din care este confecţionat.2. în cazul în care la borne se aplică tensiunea UAB = 100 V? Se cunosc: R1 =2 Ω . Rezistoarele sunt elemente de circuit cu rolul de limitare a tensiunii electrice. legate mixt ( fig.3. R2 = 3 Ω şi R3 = 20 Ω 5. Care este valoarea intensităţii curentului prin circuitul din figura 3.Elemente pasive de circuit Rezistoare. Se observă că R12 şi R3 sunt legate în serie. R2. dacă afirmaţia este corectă şi litera F. Bobine APLICAŢII Calculaţi rezistenţa echivalentă a unui grup de trei rezistoare R1. Se cunosc: R1 =2 Ω . R3.5). Rezultă rezistenţa echivalentă pentru întreg sistemul Re: Re= R12+R3 Înlocuind valoarea lui R12 se obţine: Re= R1 x R2 / (R2+ R1) + R3 TEST DE AUTOEVALUARE Citeşte afirmaţiile de mai jos ( 1. Rezistoarele legate în serie sunt străbătute de acelaşi curent.3 ) şi notează în dreptul lor litera A. 3. R2 = 3 Ω şi R3 = 10 Ω 76 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Rezolvare: Se observă că rezistenţele R1 şi R2 sunt legate în paralel şi pot fi înlocuite cu o rezistenţă echivalentă 1 / R12 = 1 / R1 + 1 / R2 1 / R12= (R2+ R1) / R1 x R2 R12= R1 x R2 / (R2+ R1) Circuitul cu 3 rezistoare se poate înlocui cu un circuit cu 2 rezistoare format din: rezistorul cu rezistenţa echivalentă R12 şi rezistorul cu rezistenţă R3. Care este valoarea rezistenţei echivalente pentru circuitul din figura 3. Condensatoare. 3.

Clasificarea rezistoarelor Rezistoarele au largă utilizare în practică. Condensatoare. Proiectul pentru Învăţământul Rural 77 . Pentru a putea acoperi aria largă de utilizare este creată o gamă variată de rezistoare.Unitatea de măsură este w. Bobine Parametrii nominali ai rezistoarelor Prin parametrii nominali se înţeleg acele mărimi caracteristice pentru care un obiect a fost proiectat. atât în domeniul electronicii şi automatizării ( domeniul curenţilor slabi ) cât şi în domeniul electrotehnicii (domeniul curenţilor tari ). Unitatea de măsură este V.ohm. Toleranţa se exprimă în procente. Coeficientul de variaţie al rezistenţei cu temperatura α – este o caracteristică a materialului din care este confecţiont rezistorul. Cunoaşterea parametrilor nominali ai obiectului este importantă pentru a putea evalua posibilităţile de folosire a acestuia. Unitatea de măsură este Ω . Tensiunea nominală Un.volt. executat şi urmează să fie întrebuinţat. Toleranţa admisă pentru rezistenţa nominală. Puterea nominală – Pn– reprezintă puterea disipată de rezistor. dacă nu depăşesc anumite limite.Elemente pasive de circuit Rezistoare. Sunt admise valori în plus sau în minus. În urma procesului tehnologic de obţinere a rezistoarelor nu toate pot avea valoarea rezistenţei egală cu cea nominală.reprezintă tensiunea maximă la care poate fi utilizat rezistorul fără ca izolaţia acestuia să fie deteriorată. În cazul rezistoarelor parametrii nominali sunt: Rezistenţa nominală – Rn – reprezintă valoarea rezistenţei pentru care este construit rezistorul ( masurată la temperatura mediului ambiant de 20o C ). fără ca acesta să se încălzească peste limitele admise.watt. Dacă una din caracteristici nu este respectată obiectul se poate distruge.

liniar ( fără salturi ) în timpul funcţionării. rezistivitate mare: aliaje pe bază de fier. 1Termistoare .7).fier. Pot fi realizate atât ca rezistoare ceramic). Se construiesc din oxizi de crom. email sau glazură de porţelan. rezistorului. Rezistoare reglabile liniar .rezistenţa acestora scade când temperatura creşte. Pot fi rectilinii sau circulare ( cu ax de rotire Fig. Se folosesc materiale cu bobinate cât şi ca rezistoare chimice. Pentru valoarea rezistenţei poate creşte/ descreşte utilizarea în mediu umed se acoperă cu lac.cadmiu sau nichel.mangan.rezistenţa acestora scade când creşte tensiunea la borne. Rezistoare chimice 78 Proiectul pentru Învăţământul Rural .se obţin prin două borne fixe şi o bornă formată dintr-un depunerea prin electroliză a unui strat de cursor care alunecă pe suprafaţa grafit pe un suport ceramic. Bobine REZISTOARE UTILIZATE ÎN DOMENIUL CURENŢILOR SLABI Din punct de vedere al materialului şi a Din punct de vedere al posibilităţii de tehnologiei de execuţie se cunosc: reglare a valorii rezistenţei în timpul funcţionării se cunosc: Rezistoare bobinate – sunt realizate din Rezistoare fixe – La care valoarea material conductor înfăşurat pe un suport rezistenţei este constantă pe tot timpul izolant ( din sticlă.Valoarea rezistenţei poate creşte/ descreşte în salturiîn timpul funcţionării în cazul modificării unor parametrii exteriori. Acestea se numesc potenţiometre şi au Rezistoare chimice ( Fig. 3. aluminiu.La care nichel. Rezistoare variabile neliniar . Varistoare . siliciu. Fig. 2.A. crom.Elemente pasive de circuit Rezistoare.A) . Condensatoare. fire de sticlă sau material funcţionării.

Marcarea după codul de litere şi cifre Acest cod este constituit din trei sau patru caractere. Marcarea rezistoarelor prin codul culorilor Culoare Prima bandă A doua bandă Prima cifră A doua cifră semnificativă semnificativă Argintiu Auriu 0 Negru 1 1 Maro 2 2 Rosu 3 3 Portocaliu 4 4 Galben 5 5 Verde 6 6 Albastru 7 7 Violet 8 8 Gri 9 9 Alb Nici o culoare A treia bandă Coeficient de multiplicare 102 10-1 1 10 102 103 104 105 106 107 108 109 A patra bandă Toleranţa +10% +5% +1% +2% +20% Fig. Rezistor 47 K Ω + 10% a.3. Pentru marcarea toleranţei ( exprimată în procente) se foloseşte următorul cod de litere: B = 0. M= 20 %. M. G= 2%.Elemente pasive de circuit Rezistoare. Marcarea după codul culorilor Rezistoarele sunt marcate la unul din capetele lor cu patru benzi colorate (Fig.1012 ( terra).109 (giga). Rezistoarele chimice au dimensiuni foarte mici. N= 30% .6.kilo) a patra bandă ( argintiu ) corespunde toleranţei + 10% Rezistorul are valoarea 47 x 1K = 47 K Ω + 10% b. K= 10%. Ele reprezintă: K. F= 1%.25. Bobine Marcarea rezistoarelor.6). C= 0. D= 5. Proiectul pentru Învăţământul Rural 79 . Literele înlocuiesc virgulele zecimale.103 ( kilo). în acest caz: prima bandă ( galben ) corespunde cifrei 4 a doua bandă ( violet ) corespunde cifrei 7 a treia bandă ( portocaliu ) corespunde coeficientului de multiplicare 103 (K . Condensatoare. T. J= 5%. 3.Prima bandă reprezintă codul culorii pentru prima cifră semnificativă.106 ( mega).1 %. Pentru marcarea lor se foloseşte un cod al culorilor şi un cod de litere şi cifre. G.

Bobine REZISTOARE UTILIZATE ÎN DOMENIUL CURENŢILOR TARI Din punct de vedere al materialului şi Din punct de vedere al modificării tehnologiei de execuţie se cunosc: valorii rezistenţei în timpul funcţionării se cunosc: Rezistoare bobinate – Sunt executate din sârmă din oţel galvanizat. C. crom-nichel.Reostat cu ploturi Fig. Potenţiometru circular O categorie aparte o reprezintă rezistoarele de încălzire: pentru cuptoare sunt confecţionate din sârmă sau bandă fixată direct pe pereţii cuptoarelor. B. Rezistoare din fontă – Sunt obţinute prin turnare în forme ondulate Rezistoare din tablă – Sunt executate din tabla de oţel cu siliciu acoperită prin galvanizare. pentru încălzirea lichidelor ( apă. Pot fi şi din bandă de crom nichel sau constantan. Condensatoare.Elemente pasive de circuit Rezistoare. constantan. Valoarea maximă a rezistenţei se obţine când paletele sunt introduse complet în soluţie .7. 3. ulei ) sunt confecţionate din spirale de crom nichel şi introduse în tub din oţel inoxidabil 80 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Acestea se numesc reostate şi pot fi: 1. reostat cu cursor– are două borne fixe şi o bornă formată dintr-un cursor care alunecă pe suprafaţa rezistorului. nichelină bobinată pe suporţi ceramici sau liber ondulată fără suporţi. 2. A. Rezistoare fixe – La care valoarea rezistenţei este constantă pe tot timpul funcţionării. Rezistoare reglabile cu variaţia liniară a rezistenţei – La care valoarea rezistenţei poate creşte/ descreşte liniar ( fără salturi ) în timpul funcţionării.Rezistoare reglabile cu variaţia în trepte (în mici salturi) a valorii rezistenţei . Pot fi realizate ca rezistoare bobinate . reostat cu lichid – format dino cuvă cu soluţie de sodă cu apă în care două palete se pot scufunda sau ieşi din soluţie.

7. Verificarea corectitudinii rezolvării o poţi face consultând răspunsurile şi comentariile de la pagina 95 Proiectul pentru Învăţământul Rural 81 . Precizaţi tipurile de reostate. 3. 8. 9. Precizaţi care sunt parametrii nominali ai rezistoarelor. Explicaţi modul de obţinere al rezistoarelor chimice. Albastru. Maro 10. Bobine TEST DE AUTOEVALUARE 6. Ce valoare are rezistorul de mai jos? Verde. Galben.Elemente pasive de circuit Rezistoare. Condensatoare. Rezolvarea o vei realiza în spaţiul liber din casetă. Explicaţi cum se poate regla valoarea rezistenţei la bornele B1B2 ale potenţiometrului circular din fig.7.

Capacitatea electrică C=Q /U C – capacitatea măsurată în Farad – F Q – sarcina electrică măsurată în Coulomb – C U – tensiunea electrică măsurată în volţi . Bobine 3.are loc încărcarea condensatorului.2.Elemente pasive de circuit Rezistoare. Descărcarea constă în neutralizarea sarcinii printr-un circuit exterior la care se leagă condensatorul.V În funcţie de mărimile constructive ale condensatorului valoarea capacităţii este: C= ε A/D= ε 0 ε r A/d ε – permitivitatea absolută a dielectricului masurată în F/m ( farad / metru) ε 0 – permitivitatea vidului = 1/4π x 9 x 109 F/m ε r – permitivitatea relativă a dielectricului masurată în F/m A – suprafaţa armăturii măsurată în m2 D – distanţa dintre armături măsurată în m 82 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Prin definiţie reprezintă raportul dintre sarcina electrică Q cu care se încarcă armăturile condensatorului şi tensiunea U care se aplică pe armături. Mărimea fizică specifică a condensatoarelor este capacitatea electrică C. Condensatoare Condensatoarele sunt elemente de circuit formate din două armături (plăci din material conductor ) separate printr-un dielectric ( material izolant ). Condensatoare. Prin aplicarea unei tensiuni la bornele condensatorului pe armăturile acestuia apar sarcini electrice egale şi de semn contrar .

Elemente pasive de circuit Rezistoare. Bobine Simbolul condensatorului Condensatoarele pot fi identificate în schemele electrice după semnul de mai jos. Legarea în serie a condensatoarelor A C1 C3 B A Ce B Fig. Legarea condensatoarelor în circuit În practică. calculată cu formula 1/Ce = 1/C1 + 1/C2 sau Ce = C1x C2 / (C1 + C2) Proiectul pentru Învăţământul Rural 83 . Toate situaţiile pot fi reduse la modul de legare în serie. Legarea în serie În cazul legării în serie cele două condensatoare se încarcă cu sarcini electrice egale. 3.8. Ele pot fi înlocuite fictiv cu un singur condensator care are capacitatea echivalentă – Ce. într-un circuit pot exista mai multe condensatoare. paralel şi mixt. Condensatoare.

dar fiecare se încarcă cu altă sarcină.Elemente pasive de circuit Rezistoare. sau picofarazilor(1p F=10-12 F). Valorile capacităţilor sunt: C1 = 3 μ F. 4μ F=4 x 10-6 F. 3. 4μ F=4 x 10-6 F.8x 10-6 F=0. nanofarazilor (nF=10-9 F).8 μ F 2. Ce = C1 + C2 = 3x10-6 + 4 x 10-6 = 7 x 10-6 F=7 μ F 3. Calculaţi capacitatea echivalentă a două condensatoare legate în paralel. 4 μ F = 4 x 10-6F q1 = U x C1 = 103 x 3 x 10-6 = 3 x 10-3 C = 3000 μ C q2 = U x C2 = 103 x 4 x 10-6 = 4 x 10-3 C = 4000 μ C Sarcina condensatorului echivalent este qe = U x Ce = 103 x 7 x 10-6 = 7 x 10-3 C = 7000 μ C Din rezultat observăm că: qe = q1 + q2. Calculaţi capacitatea echivalentă a două condensatoare legate în serie ştiind că: C1 = 1μ F si C2 = 4 μ F Rezolvare: 1μ F=10-6 F. În practică valorile condensatoarelor sunt de ordinul microfarazilor(1μ F=10-6 F). Ce = C1 x C2 /( C1 + C2) = 10-6 x 4 10-6 / (10-6 + 4 10-6) = 0.9. Legarea în paralel a condensatoarelor În cazul legării în paralel a condensatoarelor tensiunea la bornele lor este aceeaşi. 84 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Rezultă că sarcinile q1 si q2 sunt direct proporţionale cu capacităţile. Observaţie: Un coulomb este o valoare mare pentru sarcini. C2 = 4 μ F Rezolvare: 3μ F= 3x10-6 F. Capacitatea echivalentă este: Ce = C1 + C2 + C APLICAŢII 1. Bobine Legarea în paralel a condensatoarelor C1 A C2 C3 B A Ce B Fig. Condensatoare. Cu ce sarcină se încarcă fiecare condansator dacă la borne se aplică o tensiunea electrică U = 1 KV? Rezolvare: 1KV = 1000 V = 103V 3 μ F = 3 x 10-6F.

10. Marcarea condensatoarelor se face folosind: .codul culorilor . Rezistenţa de izolaţie Riz. Legarea mixtă a condensatoarelor În figura 3.codul de litere şi cifre Proiectul pentru Învăţământul Rural 85 .10 este exemplificat cazul legării mixte a condensatoarelor: C3 în serie cu două condensatoare în paralel ( C1 şi C2).F.Elemente pasive de circuit Rezistoare. Constanta dielectrică sau permitivitatea reprezintă raportul dintre capacităţile condensatorului în două situaţii: cu dielectricul prevăzut în construcţie şi cu dielectricul aer (sau vid). Coeficientul de temperatură al capacităţii – Kt reprezintă variaţia capacităţii electrice a condensatorului cu temperatura. Bobine Legarea mixtă a condensatoarelor: C1 A C3 C2 B A A C13 C2 B B Ce Fig3. la bornele condensatorului fără ca dielectricul să se distrugă (să nu se producă străpungeri). Tensiunea de încercare Ui – valoarea tensiunii care se poate aplica timp de 1 min.Capacitetea se calculează după următoarea formulă: Ct = Ct0[ 1+Kt(t-t0)] Ct – capacitatea la temperatura t Cto – capacitatea la temperatura mediului ambiant t0 Kt – coeficientul de temperatură a capacităţii t – temperatura de lucru t – temperatura ambiantă Tensiunea nominală Un reprezintă tensiunea care se poate aplica la bornele condensatorului la temperatura maximă de funcţionare. Aplicând succesiv relaţiile pentru condensatoarele în paralel şi apoi pentru condensatoarele în serie se obţine formula capacităţii echivalente Ce= C3( C2+ C1)/( C1+C2+C3) Parametrii nominali ai condensatoarelor: Capacitatea nominală C a unui condensator reprezintă valoarea capacităţii pentru care condensatorul a fost construit – unitatea sa de măsurată este Farad. Condensatoare.

01 PRIN CODUL Cifra semnificativă 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - Tensiune de lucru (V) 250 500 2000 1500 2000 2500 3000 5000 7000 - Exemple pentru marcarea condensatoarelor după codul de litere şi cifre VALOAREA CAPACITĂŢII 0. Bobine MARCAREA CONDENSATOARELOR PRIN CODUL CULORILOR MARCAREA CULORILOR Culoare Negru Maro Roşu Portocaliu Galben Verde Albastru Violet Cenuşiu Alb Auriu Argintiu CONDENSATOARELOR Coeficient de multiplicare 100 101 102 103 104 105 106 107 0.1 0.Elemente pasive de circuit Rezistoare. Condensatoare.5 nF 3.1 pF 1.32 μ F CODUL DE MARCARE P 10 1n5 3 μ 32 86 Proiectul pentru Învăţământul Rural .

cu hârtie impregnată în ceară. .curent continuu .sunt realizate din pachete mobile de lamele numite rotor care se introduc. uleiuri minerale sau sintetice.13) .fixe cu aer.ceramice.(Fig. distanţate între ele prin suporţi ceramici .3.au dielectricul din plăcuţe ceramice iar armăturile se obţin prin argintarea celor două feţe ale plăcuţelor organic Condensatoare . carcasă din tablă de oţel ) .11). tantal) în urma căreia se formează un oxid izolant care este dielectricul (Fig.pe pelicule din material plasticfolosesc ca dielectric pelicule subţiri din materiale plastice şi au rezistenţă de izolaţie ridicată Condensatoare electrolitice.variabile cu aer.Se obţin prin rularea foliilor de aluminiu între care se găsesc mai multe straturi de hârtie ( Fig.12) Electrolitic Proiectul pentru Învăţământul Rural 87 . între lamelele fixe (stator ).alcătuite din folii metalice foarte subţiri între care se fixează plăci de mică . Din punct de vedere al regimului de lucru se cunosc: Condensatoare pentru: . prin rotire.semireglabile (ajustabile)(capacitatea se poate regla fin timpul funcţionării printrun) Din punct de vedere al materialului şi tehnologia de execuţie pentru carcasă se cunosc: Condensatoare: .Elemente pasive de circuit Rezistoare.frecvenţe înalte (peste 1 KHz) Din punct de vedere al posibilităţii de reglare a valorii capacităţii în timpul funcţionării se cunosc: Condensatoare: .în carcasă de material plastic (polistiren. Condensatoare.3.semireglabile cu aernumite şi trimeri. Bobine Clasificarea condensatorelor Condensatoarele se fabrică într-o gamă foarte variată şi se clasifică după mai multe criterii.variabile (capacitatea se poate regla în timpul funcţionării) .în carcasă metalică ( tub de aluminiu.fixe(capacitatea este constantă pe tot timpul funcţionării) . pot fi cu armături cilindrice sau cu armături plane Condensatoare .3.au la bază reacţia chimică dintre un electrolit ( acid boric) şi un metal (aluminiu.curent alternativ la frecvenţa reţelei (50 Hz) .ceramice Clasificarea condensatoarelor în funcţie de natura dielectricului Gazos Solid anorganic Condensatoare .se realizează din mai multe plăci din alamă argintată sau aluminiu.cu mică. răşină epoxidică) .

Condensator variabil cu aer 88 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Fig.13.Elemente pasive de circuit Rezistoare. în instalaţiile de alimentare ale motoarelor electrice de putere mare. Condensatoare. Bobine Domenii de utilizare: Condensatoarele sunt folosite în: domeniul electronicii ( al curenţilor slabi ): în radiotehnică şi televiziune pentru realizarea schemelor de oscilatoare.11.3. Condensatoare electrolitice Fig. Condensatoare cu dielectric din hârtie Fig.3. în automatică. în tehnica fotografierii. în măsurări electrice.12.3. domeniul electrotehnicii (al curenţilor tari): în instalaţiile de transport şi distribuţie. în telefonie şi telegrafie pentru separarea circuitelor de curent continuu şi alternativ.

Realizarea referatului şi notarea observaţiilor din timpul efectuării identificării şi măsurării. În timpul lucrării se va observa: . condensatoare 1. 13. Proiectul pentru Învăţământul Rural 89 . Condensatoare. ohmetrul. 14. 2. Rezultatele observaţiilor se vor trece în tabel. Precizaţi tipurile de condensatoare după natura dielectricului. daca apreciezi că afirmaţia este falsă: 11. dacă afirmaţia este corectă şi litera F. Aparate şi materiale necesare: rezistoare / condensatoare de diferite valori. Desfăşurarea lucrării Secvenţele de lucru 1.Elemente pasive de circuit Rezistoare.diferenţa dintre valorile inscripţionate şi cele măsurate.ordinul de mărime al rezistenţei / capacităţii . 12.Obiective : Identificarea rezistoarelor şi a condensatoarelor după simbol şi marcare. Capacitatea electrică este mărimea specifică a condensatoarelor şi este direct proporţională cu sarcina Q de pe armături şi invers proporţională cu tensiunea la bornele condensatorului. capacimetrul 3. Verificarea corectitudinii rezolvării o poţi face consultând răspunsurile şi comentariile de la pagina 95 APLICAŢII Lucrare de laborator Tema: Rezistoare. Rezolvarea o vei realiza în spaţiul liber din casetă. Bobine TEST DE AUTOEVALUARE Citeşte afirmaţiile de mai jos şi notează în dreptul lor litera A. 2. Capacitatea electrică depinde de: dimensiunile condensatorului şi natura dielectricului. Se măsoară valorile rezistenţelor / capacităţilor cu ajutorul ohmetrului / capacimetrului şi se trec în tabel. 3. Valorile capacităţilor sunt de ordinul KF. Folosind codul culorilor şi codul literelor şi cifrelor se identifică tipul şi parametrii rezistoarelor / condensatoarelor.

Bobine REFERAT Nr. elemente Tipul circuit elementului Parametrii identificaţi Valoarea măsurată pentru rezistenţă Valoarea măsurată pentru capacitate 90 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Condensatoare.Elemente pasive de circuit Rezistoare.

i. Valoarea inductivităţii este proporţională cu fluxul magnetic şi invers proporţională cu valoarea intensităţii curentului electric L=Ф/i L – inductivitatea măsurată în henry -H Ф.materialul din care este confecţionat miezul acesteia. în jurul acesteia se formează un câmp magnetic de flux..dimensiunile conductorului: – lungimea conductorului. Valorile tensiunilor nominale şi de serviciu sunt standardizate. fiecare material având permeabilitatea magnetică proprie . Bobine Bobinele sunt elemente de circuit realizate prin înfăşurarea unui conductor astfel încât să formeze una sau mai multe spire.R a bobinei (în cazul în care bobina funcţionează în curent continuu). Proiectul pentru Învăţământul Rural 91 .Ф.3. Rezistenţa .Un este tensiunea pentru care se dimensionează izolaţia bobinei Tensiunea de serviciu . Bobine 3.Us este tensiunea la care bobina lucrează un timp nelimitat. Mărimea fizică specifică bobinelor este inductivitatea ( inductanţa ) L măsurată în henry .fluxul magnetic măsurat în weber i – intensitatea curentului măsurată în amperi A.l ( măsurată în metri-m) – secţiunea transversală a conductoruluil s ( măsurată în milimetri pătraţi mm2) – numărul de spire N (mărime adimensională) Relaţia de dependenţă a inductivităţii faţă de mărimile constructive ale bobinei este dată de următoarea formulă: L = μN2 s / l Simbolul bobinei În schemele electrice bobinele pot fi identificate după semnul de mai jos. Parametrii nominali ai bobinelor: Tensiunea nominală .Elemente pasive de circuit Rezistoare. Condensatoare.H. Factorul de calitate .Q este raportul dintre reactanţa inductivă (mărime evidenţiată când bobina funcţionează în curent alternativ ) şi rezistenţa ei. Inductivitatea proprie a unei bobine depinde de : . Dacă printr-o bobină circulă un curent electric .μ ( măsurată în H/m henry/metru) .XL a bobinei (în cazul în care lucrează în curent alternativ ). Reactanţa inductivă.

Bobine de inducţie utilizate la aparatele electromedicale şi în cazul aprinderii motoarelor cu ardere internă. Miezul magnetic se realizează din materiale magnetodielectrice sau din ferite. Condensatoare.bobine concentrate (conductorul este înfăşurat direct pe miez) folosite în construcţia transformatoarelor. Sunt bobine concentrate. maşinilor şi aparatelor electrice . Bobine Elementele constructive ale bobinei Bobina se realizează prin înfăşurarea unui conductor pe un miez magnetic şi este protejată de o carcasă. materiale plastice. Înfăşurarea ( bobinajul ) este din material conductor. Pot fi cu sau fără carcasă. miez din oţel special (ferită). pertinax. În funcţie de domeniul de utilizare poate fi din cupru argintat izolat cu email sau mătase pentru frecvenţe foarte înalte. 2.Elemente pasive de circuit Rezistoare.bobine repartizate ( spirele sunt aşezate în crestăturile miezului magnetic ) folosite în construcţia maşinilor electrice. Bobinele montate în interiorul unui aparat sau al unei maşini electrice pot fi fără carcasă. Sunt construite cu sau fără carcasă din conductori de cupru. După forma lor bobinele pot fi: Cilindrice Paralelipipedice Toroidale 92 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Bobine de audiofrecvenţă utilizate pentru cuplaje între etajele amplificatoarelor. bandă izolatoare. Bobine de joasă frecvenţă utilizate în construcţia aparatelor electrice şi a transformatoarelor. Carcasa este realizată din material electroizolant: carton electroizolant. Bobinajul se poate realiza într-un strat sau mai multe straturi izolate între ele cu hârtie pelur. 1. ţesătura din sticlă lăcuită sau nelăcuită. 3. Ultimul strat este din izolaţie Se utilizează: . sau cupru cu secţiuni rotunde şi aluminiu în secţiune pătrată sau dreptunghiulară pentru celelalte domenii de utilizare. Are rolul de a întări câmpul magnetic produs de înfăşurare atunci când aceasta este parcursă de un curent electric. Se întâlnesc în domeniul radiocomunicaţiilor. materiale ceramice. Clasificarea bobinelor În funcţie de domeniile de utilizare bobinele pot fi: Bobine pentru înaltă frecvenţă ( radiofrecvenţa ).

Valoarea inductivităţii este proporţională ------------------------. d. c.Elemente pasive de circuit Rezistoare. Indicaţi principalele elemente constructive ale bobinelor precizând tipul de material utilizat în construcţia lor. 16.L măsurată în ---------------------. astfel încât frazele să exprime un adevăr: 15. bobina radio. Condensatoare. Verificarea corectitudinii rezolvării o poţi face consultând răspunsurile şi comentariile de la pagina 95 a b c d Fig. bobină cu miez Proiectul pentru Învăţământul Rural 93 . b.3. Desenaţi simbolul bobinei 18. bobina fără miez. Rezolvarea o vei realiza în spaţiul liber din casetă.şi invers proporţională cu ------------------------------------------17. bobina concentrată. Mărimea fizică specifică bobinelor este ------------------------------------------.14 Tipuri de bobine: a. Bobine TEST DE AUTOEVALUARE Completează spaţiile libere.

F Înmagazinarea sarcinii electrice Bobina Inductanţa –L Henry – H Producere de câmp electromagnetic Relaţia de definiţie C=Q/U L=Ф/i Q – sarcina electrică Ф .Elemente pasive de circuit Rezistoare. Condensatoare.flux magnetic U – tensiunea la produs bornele I – intensitatea condensatorului curentului electric C= εA/D= ε0 er A/d L = μ N2 s / l Relaţia de dependenţă faţă de elementele constructive Elemente constructive specifice Conductor Armături metalice Dielectric Conductor înfăşurat pe miez magnetic 94 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Bobine COMPARAŢIE ÎNTRE ELEMENTELE PASIVE DE CIRCUIT Criteriul de comparaţie Mărime fizică specifică / unitate de măsură Rolul în circuit Rezistor Rezistenţă – R Ohm Limitarea valorii intensităţii curentului electric R=I/U I – intensitatea curentului din circuit U – tensiunea la bornele rezistorului R= ρ l/ s Condensator Capacitatea C Farad .

A Întrebarea 12 . Întrebarea 11 . coeficientul de variaţie a rezistenţei cu temperatura. tensiunea nominală. reostat cu lichid. 1% Întrebarea 10 Reostate reglabile cu variaţia liniară a rezistenţei: reostat cucursor. Bobine RĂSPUNSURI ŞI COMENTARII LA ÎNTREBĂRILE DIN TESTELE DE EVALUARE Întrebarea 1: F Întrebarea 2:F Întrebarea 3: A Întrebarea 4 Re = R1 + R2 + R3 = 2+ 3 + 20 = 25 Ω I = U / R = 100 / 25 = 4 A Întrebarea 5 Se cunosc: R1 =2 Ω . în sensul invers al acelor de ceasornic) în circuit este introdusă o lungime de rezistor din ce în ce mai mare.Elemente pasive de circuit Rezistoare. Reostate reglabile cu variaţia rezistenţei în trepte – reostat cu ploturi. Dacă lungimea l creşte.2 + 10 = 11.F Proiectul pentru Învăţământul Rural 95 . Întrebarea 7 Rezistoarele chimice se obţin prin depunerea prin electroliză a unei pelicule de carbon pe un suport izolant. 3.A Întrebarea 13 . toleranţa admisă pentru rezistenţa nominală puterea nominală. Întrebarea 8 Prin deplasarea cursorului( în cazul fig. R2 = 3 Ω şi R3 = 10 Ω R12 = R1 x R2 / (R1 + R2) = 2 x 3 / (2 + 3) = 6 / 5 = 1. rezultă şi creşterea rezistenţei deoarece R = ρl / s Întrebarea 9 560 K Ω.2 Ω Re = 1. Condensatoare.7.2Ω Întrebarea 6 Rezistenţă nominală Rn.

Întrebarea 17 Întrebarea 18 Bobinele sunt alcătuite din: înfăşurare ( material conductor ). 96 Proiectul pentru Învăţământul Rural .Elemente pasive de circuit Rezistoare. carcasă( material izolator ). miez magnetic (ferite). Bobine Întrebarea 14 Condensatoare cu dielectric gazos. este inductivitatea ( Întrebarea 16 Valoarea inductivităţii este proporţională cu fluxul magnetic şi invers proporţională cu valoarea intensităţii curentului electric. condensatoare electrolitice. Condensatoare. condensatoare cu dielectric solid organic (mică) şi solid anorganic (hârtie). Întrebarea 15 Mărimea fizică specifică bobinelor inductanţa ) L măsurată în henry H.

portocaliu. Pe prima pagină a lucrării se vor înscrie următoarele informaţii: modulul Energie. portocaliu. Indicaţi rolul fiecărui element pasiv într-un circuit electric. Identificaţi parametrii nominali ai rezistorului după modul de inscripţionare pentru cazul în care benzile au următoarele culori de la stânga la dreapta: a) roşu. d) albastru. bobine. c) negru. roşu. BOBINE INSTRUCŢIUNI Lucrarea de verificare. 5. auriu. lăsaţi o margine de circa 5 cm şi aceeaşi distanţă între răspunsuri. Răspunsurile la întrebări vor fi transmise prin poştă tutorelui pentru corectare şi eventuale comentarii. al cărei conţinut este prezentat mai jos. numele şi prenumele cursantului. 4. 3.Elemente pasive de circuit Rezistoare. 6. lucrarea de verificare numărul. rezistor. adresa. Bobine LUCRAREA DE VERIFICARE NR. Tema : ELEMENTE PASIVE DE CIRCUIT: REZISTOARE. CONDENSATOARE. condensator. Desenaţi simbolul pentru: bobină. Enumeraţi cel puţin trei parametrii nominali pentru fiecare element de circuit pasiv. Electrotehnică. condensatoare. galben. Pentru securitatea lucrării vă recomand să scrieţi numele cursantului pe fiecare pagină.3 Această lucrare are o pondere de 6% din nota finală de absolvire a modulului. roşu. Proiectul pentru Învăţământul Rural 97 . Electronică. vă solicită unele activităţi care necesită cunoaşterea unităţii de învăţare nr.3. 7. 1. Pentru comentariile tutorelui. maro. Vă recomand să scrieţi clar răspunsurile la întrebări. b) violet. maro. verde. maro. 2. Reprezentaţi schema a trei condensatoare legate mixt. Precizaţi mărimile fizice specifice şi relaţiile lor de definiţie pentru elementele pasive de circuit: rezistoare. argintiu. Exemplificaţi tipurile de condensatoare în funcţie de dielectric. roşu. Dacă este posibil utilizaţi un procesor de texte. Condensatoare.

20% b. Precizează care sunt parametrii rezistoarelor care au inscripţionat: a. Henry H b. Explicaţi cum se poate modifica valoarea rezistenţei într-un circuit electric în care se înseriază un potenţiometru. Precizaţi rolul miezului magnetic din construcţia unei bobine. Stabiliţi corespondenţa dintre coloana A a mărimilor fizice şi coloana B a unităţilor de măsură. Ohm Ω d. 13. 9. Tensiunea electrică 4. Volt V e. Reprezentaţi schema electrică a unui grup de rezistoare legate în paralel. Condensatoare. Ce sunt variatoarele ? 12. 2K 7. Calculaţi valoarea curentului electric care străbate un rezistor de rezistenţă electrică R = 10 KΩ atunci când la borne sale se aplică o tensiune de 220 V. R 10 c. Indicaţi care sunt domeniile de utilizare pentru bobine.Elemente pasive de circuit Rezistoare. 10. Rezistenţa electrică 2. Inductanţa 3. Care este valoarea capacităţii unui condensator dacă are inscripţionat: a.Care sunt elementele constructive semnificative ale unui condensator? 98 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 15. 17. 3 μ 32 14. 33n2 c. 100 G 11. p 10 b. Watt W 16. Denumirea mărimii fizice 1. Bobine 8. Farad F c. Capacitatea electrică Unitate de măsură a.

Editura ştiinţifică şi enciclopedică . Popa Vasilica ş. Condensatoare. Editura Didactică şi pedagogică 1996. C. Dinulescu. anul I şcoala profesională. 1985. Manual de Electrotehnică. Proiectul pentru Învăţământul Rural 99 . Electrotehnica de la A la Z. Tugulea. Emil Micu. 4. Popescu. Manual de Instalaţii şi echipamente electrice pentru clasa IX. Instalaţii şi echipamente electrice Editura Didactică şi pedagogică. Editura Didactică şi pedagogică 1992. 5.2000. 1983. Angela Popescu. ş. Robe Mariana. Monica Meteescu. M.a. Frătiloiu.Elemente pasive de circuit Rezistoare.X. 6. Editura Economică Preuniversitaria. P. Gh. Mihai Vasiliu Emanoil Cocoş.a. Popescu. 3. Editura Didactică şi pedagogică.1981. A. Manual de Tehnologia lucrărilor electrotehnice. Sabina Hilohi. Manual de pregătire pentru domeniul electric . 2.Bucureşti. Bobine BIBLIOGRAFIE 1.

4. LED-ul Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare Lucrarea de verificare nr. fotodioda .fotorezistenţa.după parcurgerea acestui capitol. 4.vei putea să demonstrezi că ai înţeles cum funcţionează anumite componente electronice .5. 4 Bibliografia Pagina 100 101 104 107 107 111 122 129 131 132 OBIECTIVE: . 4.4 COMPONENTE ACTIVE DE CIRCUIT Capitol Obiectivele unităţii de învăţare 4.4.3.6.Elemente active de circuit UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 4.1. vei fi capabil să recunoşti componente active de circuit .2. fotoelementul.vei şti care sunt domeniile de utilizare a unor componente electronice 100 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Joncţiunea pn Dioda redresoare Dioda Zener Dioda Varicap Tranzistorul bipolar Dispozitive optoelectronice . fototranzisorul. 4.vei fi capabil să explici modul de funcţionare a unor componente electronice .

Aceasta are o lăţime de 10-6m.1. Apare astfel un câmp electric cu semnul de la zona n spre zona p. JONCŢIUNEA PN Formarea joncţiunii pn. Proiectul pentru Învăţământul Rural 101 . de exemplu. în zona în care concentraţia lor este mai mică. o sarcină electrică negativă. atomii substanţei depuse (fosfor sau arseniu) pătrund în cristal prin difuzie şi se crează astfel o zonă n. au tendinţa de a trece din zona în care se găsesc în concentraţie mare. Zona de tranziţie În condiţii de echilibru termic. pentru realizarea unei joncţiuni pn se foloseşte un monocristal dopat p la suprafaţa căruia se depune un strat foarte fin dintr-o substanţă pentavalentă. prin zona de trecere apare un curent de difuzie format din golurile din zona p şi electronii din zona n. se crează o zonă de trecere puternic sărăcită în sarcini electrice libere. De o parte şi de alta a zonei de separaţie. armăturile. Acesta nu va mai permite difuzia în continuare a purtătorilor majoritari. În practică .golurile din zona p şi electronii din zona n. În jurul zonei de trecere. În zona alăturată purtătorii majoritari întâlnesc purtători de sarcină de semn opus cu care se recombină neutralizându-se. Prin încălzirea cristalului la o temperatură cuprinsă între temperatura de topire a substanţei depuse şi cea a monocristalului .Elemente active de circuit 4. Datorită deplasării purtătorilor majoritari . purtătorii majoritari . fosfor sau arseniu. Joncţiunea are aspectul unui condensator al cărui dielectric ar fi zona de trecere iar zonele p şi n. în zona n. numită zonă de trecere. rămâne o sarcină electrică pozitivă iar în zona p.

trece un curent care are sensul dinspre regiunea p înspre regiunea n. lăţimea zonei de trecere creşte foarte mult. cu polul pozitiv aplicat pe zona p – anod şi polul negativ aplicat pe zona n . câte un terminal – anod (+) şi catod (-).Elemente active de circuit Joncţiunea pn polarizată direct. Joncţiunea pn polarizată invers.2-0. se spune că joncţiunea este polarizată direct. Dacă extremităţile unei joncţiuni se conectează la o sursă de curent continuu. Joncţiunea pn prezintă o rezistenţă electrică foarte mică în polarizare directă şi o rezistenţă electrică foarte mare în polarizare inversă. iar curentul invers care apare are valori foarte mici. Joncţiunea pn este structura de bază a componentelor electonice active: diode tranzistoare.catod. Prin joncţiunea pn polarizată direct. se constată că se obţine o curbă de variaţie a intensităţii curentului prin circuit ca cea din figura 3 102 Proiectul pentru Învăţământul Rural . de la o sursă de tensiune variabilă şi se măsoară cu un multimetru digital sau analogic intensitatea curentului prin diodă pentru mai multe valori ale tensiunii de alimentare (figura1. figura2) . circuite integrate. zona de trecere se micşorează şi apare un curent de difuzie care este pus în evidenţă de ampermetru . La aplicarea tensiunii de polarizare directă se înregistrează un curent numai dacă tensiunea aplicată are o anumită valoare: 0. Dacă se realizează un montaj simplu de alimentare a unei diode. Dacă joncţiunea pn este polarizată invers.6-0. Pe fiecare din cele două zone este fixat prin contact ohmic. Dacă acest câmp este mai mare decât câmpul de barieră. Sursa de tensiune aplicată determină un câmp electric de sens contrar câmpului de barieră.4V pentru un monocristal de germaniu şi 0. În figură este prezentată imaginea unei diode. simbolul şi marcarea terminalelor.7V pentru un monocristal de siliciu. Dioda semiconductoare este un dispozitiv electronic alcătuit dintr-o joncţiune pn.

2 –0.50 C la germaniu şi cu 6. curentul creşte foarte rapid cu tensiunea şi exceptând zona notată pe grafic cu a. Datorită valorilor lor. polarizează invers o diodă şi indică o valoare a rezistenţei acesteia de ordinul 106 Ω.7V pentru o diodă cu siliciu –U0 pe grafic. Dioda conduce curentul electric într-un singur sens. Aceşti curenţi. numită şi tensiune de deschidere sau tensiune de prag. de ordinul μA ( 106 A ) la germaniu şi de ordinul nA ( 10-9 A) la siliciu şi. curenţii sunt mici. Acest curent este foarte mic. (porţiunea b pe grafic). se poate spune că intensitatea curentului are o variaţie liniară sau cvasiliniară.1 –1A. indică o valoare de fracţiuni sau unităţi de ohm. Un ohmmetru conectat la bornele unei diode semiconductoare. Pentru tensiuni mai mici decât tensiunea de străpungere. sunt preferate dispozitivele realizate din siliciu. aparatul de măsură nu indică nici o valoare până când tensiunea la bornele diodei nu atinge o valoare de 0. se pot obţine curenţi mari de 0. se dublează la fiecare creştere a temperaturii cu 7. Pentru o mică zonă a caracteristicii notată cu c. se poate aprecia că valoarea curentului nu depinde de tensiunea aplicată ci de temperatura mediului ambiant care. Proiectul pentru Învăţământul Rural 103 . Deoarece pentru valori relativ mici ale tensiunii la bornele diodei –mai mici de 1V. . La o creştere a tensiunii peste o anumită valoare numită tensiune de străpungere. constituie o sursă de energie pentru electronii din zona de valenţă pentru a crea un curent electric. prin sursa de alimentare proprie. datoraţi agitaţiei termice se numesc curenţi reziduali. Un ohmmetru. care afectează buna funcţionare a echipamentelor electronice. se spune că dioda semiconductoare are o rezistenţă electrică foarte mică în polarizare directă. Peste această valoare. conectat la bornele unei diode. apar curenţi inverşi de valoare foarte mică (figura 4).Elemente active de circuit Figura1 Figura2 lA a US c isat U0 d Figura 3 b uA La aplicarea tensiunii de polarizare directă.4 V pentru o diodă cu germaniu sau 0.6-9. Dacă se inversează polaritatea tensiunii de alimentare. curentul în circuit creşte foarte mult şi poate duce la distrugerea joncţiunii (zona notată cu d pe grafic). de ordinul 10-6 A.50 C la siliciu.

provoacă. implică intrarea în regiunea d a caracteristicii. . de asemenea. depind de curenţii redresaţi şi tensiunile inverse pe care dioda semiconductoare trebuie să le suporte. Cantitatea de căldură acumulată. temperatura ambiantă de funcţionare. furnizând impulsuri de curent de anumită formă. circuitele electrice numite “redresoare” transformă energia electrică de curent alternativ în energie electrică de curent continuu. tensiunile inverse de polarizare atingând anumite valori maxime care nu trebuie sa depăşească tensiunea de străpungere (regiunea d). forma şi dimensiunile capsulei în care se introduce structura pentru a fi protejată de agenţi externi şi pentru a asigura evacuarea spre exterior a căldurii care se degajă în joncţiune. valoare sau durată. Exista intervale de timp în care diodele se află în conducţie. prin efect Joule. cu efecte distructive asupra joncţiunii. supraîncălzeşte joncţiunea care se distruge.2. Diodele redresoare cu siliciu asigură în general. De aceea construcţia diodelor redresoare este extrem de variată. încălzirea diodei. intervale de timp în care diodele se află în stare de blocare (regiunea c). curentul invers. le face să poată îndeplini funcţia de redresare. soluţiile adoptate pentru electrozii de acces la joncţiune. depăşirea tensiunii inverse.Elemente active de circuit Tipuri de diode Diodele semiconductoare se realizează într-o varietate de forme constructive de la o suprafaţă a joncţiunii de câteva miimi de mm până la diodele de putere care au o suprafaţă a joncţiunii de sute de mm2. precum şi alţi parametri utili în proiectare sau exploatare. prin apariţia unor curenţi inverşi de valori foarte mari. tensiunea directă. Depăşirea curentului mediu redresat. În funcţie de utilizările pe care le au . depăşind valoarea care poate fi evacuată pe diverse căi. diodele pot fi de mai multe tipuri: diode redresoare diode cu contact punctiform diode stabilizatoare diode varicap doiode tunel 4. Performanţele unei diode redresoare sunt date de două mărimi ale căror valori limită nu trebuie să fie depăşite în timpul funcţionării: -Intensitatea maximă a curentului direct – Imax . Există. Nerespectarea datelor de catalog poate duce la distrugerea diodelor redresoare.şi 104 Proiectul pentru Învăţământul Rural . De aceea în cataloage se precizează o serie de parametrii (respectiv valorile limita absolute ale acestora) cum sunt: tensiunile inverse de vârf. tensiuni inverse de valori mai mari decât diodele cu germaniu Forma cristalului de siliciu (sau germaniu) în care se realizează joncţiunea PN. De exemplu. Dioda redresoare Comportarea diferită a diodelor semiconductoare cu joncţiuni în funcţie de polarizare. Parametrii diodelor redresoare Parametrii diodelor redresoare sunt strâns legaţi de performanţele şi condiţiile impuse de schemele de redresare. Pe baza acesteia. curentul mediu redresat.

identifică şi grupează componentele în componente pasive şi componente active şi notează-le pe figură. b) Se va aprinde becul conectat în serie cu dioda care este polarizată direct.7V... becuri Componente active: sursă.3V I= = = =0. Calculează valoarea intensităţii curentului electric prin circuit ştiind că dioda este 1N4001 este o diodă redresoare cu siliciu. 2.a)Examinează circuitul din figură. pentru a evita intrarea în zona d a caracteristicii. Proiectul pentru Învăţământul Rural 105 .023A=23mA R 100 100Ω 3. ceea ce poate afecta funcţionarea echipamentului. Valoarea intensităţii curentului se calculează aplicând legea lui Ohm pe un circuit închis: E = UD + RI E −UD 3 − 0. dioda 2. Temperatura rezultată prin transformarea energiei electrice în energie calorică. Rezolvare: a) Componente pasive: comutator. De aceea se folosesc diferite sisteme de răcire – montarea diodelor pe radiatoare iar în cazul temperaturilor foarte mari – se utilizează răcire forţată cu aer sau cu apă.7 2. deci tensiunea de deschidere este de 0. APLICAŢII 1. În timpul conducţiei. Examinează circuitul din figura de mai jos. datorită curentului de difuzie . poate duce la creşterea curenţilor direct şi invers. poate încălzi joncţiunea. a) Componente pasive: rezistor b)Componente active: sursa de tensiune. joncţiunea se încălzeşte. puterea disipată va fi: Pd = Ud*Id în care Id şi Ud sunt respectiv curentul direct şi tensiunea directă prin joncţiune. notează componentele grupându-le în componente pasive şi active. diode. Rezolvare 1. b) Care dintre cele două becuri se va aprinde la închiderea comutatorului? Explică de ce.Elemente active de circuit -tensiunea inversă maximă –Uinv max Dioda se alege aşa încât tensiunea maximă din circuitul în care funcţionează să nu depăşească tensiunea Uinv max pentru care a fost construită.

Enumeră şi explică parametrii care definesc performanţele diodei redresoare.Figuraţi şi calculaţi curenţii din circuitele de mai jos. 2.7 = =138Ω I 0. 4. dacă apreciezi că afirmaţia este falsă: a) Polarizare directă înseamnă conectarea anodului la polul pozitiv şi a catodului la polul negativ al sursei de alimentare. b) Polarizare inversă înseamnă conectarea catodului la polul pozitiv şi a anodului la polul negativ al sursei de alimentare. e) Caracteristica unei diode este reprezentarea grafică a variaţiei curentului electric în funcţie de variaţia tensiunii aplicată la borne.Precizează motivul pentru care este necesară folosirea sistemelor de răcire a diodelor . Rezolvarea o vei realiza în spaţiul liber din casetă.Elemente active de circuit 4.Citeşte afirmaţiile de mai jos şi notează în dreptul lor litera A dacă apreciezi că afirmaţia este corectă şi litera F.4 V şi a diodei cu germaniu de 0. dacă E= 10V şi R= 1000Ω. c) Tensiunea de deschidere a diodei cu siliciu este de 0.7V. d) Rezistenţa diodei în polarizare directă este mare şi în polarizare inversă este mică. Verificarea corectitudinii rezolvării o poţi face consultând răspunsurile şi comentariile de la pagina 138 106 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 3. Dimensionează rezistenţa din circuitul de mai jos. ştiind că dioda 1N 4001 este cu siliciu iar curentul în circuit este de 60mA 9V R Rezolvare E= UD + R*I R= E −UD 9 − 0.06 TEST DE AUTOEVALUARE 1.

-Curentul de stabilizare minim IZmin este limita inferioară a curentului de stabilizare sub care se consideră că dioda nu satisface funcţia de stabilizare. orice variaţie de curent din circuit. fie din cauza variaţiei tensiunii de alimentare. Iz + uinv Uz (Ustr) ΔUz 0 DZ Uz - a Figura 5 b Funcţionarea diodei Zener are la bază fenomenul de apariţie a perechilor de electron –gol. curentul invers creşte atingând valoarea IZmin. curentul prin diodă este foarte mic. Dioda Zener Dioda Zener este o diodă semiconductoare care în regim de conducţie inversă are o regiune în care variaţia curentului prin circuitul exterior nu depinde de variaţia tensiunii inverse aplicate la borne. Creşterea curentului invers ajunge la valoarea IZmax fără ca tensiunea la bornele diodei să mai înregistreze creşteri spectaculoase. -Curentul de stabilizare IZ este curentul invers continuu corespunzător unui punct pe caracteristica de funcţionare. Simbolul şi caracteristica diodei Zener sunt prezentate în figura 5. La o anumită tensiune inversă numită tensiune Zener. rz este valoarea ΔU/ΔI într-un punct specificat pe caracteristică. în regim permanent la temperatura de 250 C.Elemente active de circuit 4. că la aplicarea unor tensiuni inverse. Utilizări .. care determină apariţia unui câmp electric de intensitate foarte mare ce se exercită asupra electronilor de valenţă. Dioda Zener lucrează de fapt intr-un regim de străpungere controlată. economice şi eficace. -Curentul de stabilizare maxim IZmax este limita superioară a curentului de stabilizare peste care funcţionarea în regim permanent a diodei nu mai este garantată. (fie din cauza Proiectul pentru Învăţământul Rural ΔIz iinv 107 .diodele Zener permit stabilizarea tensiunii cu circuite simple. în care curentul şi puterea disipată sunt menţinute la valori pe care joncţiunea diodei le poate suporta fără să se străpungă. la aplicarea unei tensiuni inverse mari.Se observă pe caracteristica din figura 5b. Parametrii diodei Zener -Tensiunea nominală de stabilizare UZT este tensiunea aplicată în sens invers la bornele diodei care rămâne practice constantă pentru o gamă de curenţi debitaţi. -Puterea disipată maximă Pdmax este valoarea limită a puterii care poate fi disipată pe diodă .3. -Rezistenţa diferenţială. Prin montarea diodei Zener în paralel cu consumatorul.

care reprezintă mărimea de ieşire din montaj.2 si 50 W.Elemente active de circuit variaţiei rezistenţei de sarcină.4.Să comparăm rezultatele măsurărilor din circuitele de mai jos în care E= 9V.6K R1 E V R2 a b R1 E F107 R1 E V PL5V6 V c În montajul din figura a voltmetrul va indica valoarea tensiunii R2 *E la bornele rezistorului U = R2 * I = R1 + R 2 În montajul din figura b. in diverse clase de toleranţă. cu puteri disipate intre 0. R2 =5. rămâne astfel constantă. lăţimea zonei de trecere creşte( figura7a. Tensiunea la bornele diodei. Pe capsula diodei este marcat catodul.b) şi ca urmare. stabilizatoare de tensiune UZ = 5. Dioda Varicap Dioda varicap este o diodă a cărei capacitate a joncţiunii se modifică odată cu variaţia tensiunii inverse aplicată la borne.7V În montajul din figura c. La aplicarea unei tensiuni inverse variabile. APLICAŢII 1.6V 4. voltmetrul va indica valoarea tensiunii la bornele diodei Zener. R I E + DZ - Uz RS 1 Figura 6 Diodele Zener se executa pentru tensiuni intre 4 si 200 V. capacitatea de 108 Proiectul pentru Învăţământul Rural . fie a tensiunii de alimentare) va fi preluată de diodă. R1 = 10K. voltmetrul va indica valoarea tensiunii la bornele diodei redresoare în conducţie: 0.

figura 8. Variaţia capacităţii diodelor varicap poate fi între câţiva pF până la 100pF iar nivelul semnalului poate fi de până la 25W . Capacitatea diodelor varicap este de ordinul picofarazilor şi se construiesc din siliciu deoarece rezistenţa internă este foarte mare şi practic. Capacitatea minimă. Capacitatea maximă. Cmax –valoarea capacităţii la tensiunea de semnal minimă. dioda este echivalentă cu un condensator cu rezistenţă de pierderi foarte mică.selectoarele de canale din receptoarele de televiziune. aceasta scade când distanţa creşte. Parametrii diodei varicap sunt: Capacitatea nominală – capacitatea măsurată între terminale la tensiunea nominală de semanl. Acest lucru se observă pe caracteristica C = f(Uinv ) . a Proiectul pentru Învăţământul Rural 109 .Elemente active de circuit barieră a diodei se micşorează. Zona de trecere n p n Zona de trecere p ----A ++ ++ ----b ++ ++ Figura 7 (–) Cdiodă pF 50 40 30 20 10 uinv(v) -20 -10 0 A K (+) b Figura 8 Posibilitatea de a varia capacitatea intr-un circuit prin variaţia tensiunii de la o sursă de polarizare este utilă în aplicaţii ca de exemplu în circuite de schimbare a frecvenţei . Cmin – valoarea capacităţii la tensiunea de semnal maximă: Factorul de calitate nominal – raportul dintre reactanţa diodei varicap şi rezistenţa ei de pierderi măsurate la tensiunea de semnal. (dacă facem o comparaţie între capacitatea joncţiunii şi capacitatea unui condensator cu un dielectric de grosime d – respectiv distanţa dintre cele două armături şi capacitatea de barieră a diodei.

Verificarea corectitudinii rezolvării o poţi face consultând răspunsurile şi comentariile de la pagina 129 110 Proiectul pentru Învăţământul Rural . b) Dioda Zener este utilizată la stabilizarea tensiunii. dacă apreciezi că afirmaţia este falsă: a) Dioda Zener funcţionează în polarizare inversă. c) Dioda varicap este folosită la redresarea tensiunii alternative.Montajul din figura de mai jos este un circuit oscilant a cărui frecvenţă de oscilaţie este determinată de valoarea inductanţei şi a capacităţilor din circuit. 6. b)Explică modul de variaţie a frecvenţei de oscilaţie a circuitului Rezolvarea o vei realiza în spaţiul liber din casetă.Citeşte afirmaţiile de mai jos şi notează în dreptul lor litera A) dacă apreciezi că afirmaţia este corectă şi litera F. C E L D P a)Identifică tipul componentelor.Elemente active de circuit TEST DE AUTOEVALUARE 5.

Tranzistorul este o componentă activă de circuit alcătuită dintr-un monocristal semiconductor în care s-au creat două joncţiuni pn. bază şi colector. Vom polariza cele două joncţiuni ale tranzistorului bipolar ca in figură. prin joncţiune poate circula un curent dacă aceasta este polarizată direct. Structura internă şi funcţionarea tranzistorului bipolar În figura de mai jos este prezentată structura internă a tranzistorului bipolar. Tranzistorul bipolar Una din aplicaţiile cele mai importante ale joncţiunii pn este tranzistorul bipolar. P E RE EE n P C B EC RC Figura 2 Proiectul pentru Învăţământul Rural 111 .joncţiunea colector bază. Să ne amintim de la studiul diodei semiconductoare că. DICŢIONAR Tranzistor bipolar = transistor cu joncţiuni la care conducţia electrică este asigurată atât de electroni cât şi de goluri. P E B Figura 1 n P C Se observă că dimensiunile zonei bazei sunt mai mici decât ale emitorului şi ale colectorului din raţiuni pe care le vom preciza mai târziu. Cele două joncţiuni sunt formate între emitor şi bază – joncţiunea emitor bază şi între bază şi colector.5. Pe fiecare din cele trei zone ale monocristalului există câte un terminal fixat prin contact ohmic – emitor.Componente active 4.

unde devin purtători minoritari în exces. Tot pentru a nu încărca desenul nu am figurat sursele de polarizare a celor două joncţiuni. recombinarea are loc într-un proces redus şi cei mai mulţi purtători de sarcină emişi de emitor ajung în colector fiind atraşi de polul negativ al sursei de polarizare a colectorului.Componente active Pentru a înţelege mai uşor modul de funcţionare a tranzistorului . Înlocuirea electronilor care s-au recombinat se face printr-un transport de electroni de la sursa de polarizare a bazei. şi în colector să ajungă cât mai mulţi purtători de sarcină.998 emito 112 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Se poate spune că există un curent între colector şi bază. Se observă ca baza are rol de a controla intensitatea curentului de colector. joncţiunea bază emitor va fi străbătută de un curent de difuzie format din purtători majoritari – goluri. Coeficientul α. α. Un număr de goluri se recombină cu purtătorii majoritari ai bazei. Acestea ajung în zona bazei . Se observă că emitorul emite electroni iar colectorul îi colectează.0. înainte de a ajunge în colector. Dacă baza ar fi foarte groasă. baza se construieşte de dimensiuni foarte mici şi se dopează cu un număr foarte mic de impurităţi. Cei care ajung în colector reprezintă o fracţiune. când emitorul nu injectează goluri în bază. joncţiunea colectorului este polarizată invers şi este străbătută de curentul dat de purtătorii majoritari ai emitorului dar şi de purtători minoritari care apar datorită agitaţiei termice: golurile minoritare din bază şi electronii minoritari din colector. Pentru a diminua cât mai mult efectul de recombinare. să acceptăm o construcţie ca în figura de mai jos. Nu toţi purtătorii de sarcină emişi de emitor ajung în colector. După cum observi. Acest curent este notat ICBO . α = 0.95. tip n. toate golurile provenite din emitor s-ar recombina. subunitară dar foarte apropiat de 1. notat cu IPE . reprezintă raportul dintre componenta curentului de colector datorată emitorului şi curentul de emitor şi se numeşte factor de amplificare în curent din emitor în colector. Ipe IE – + + + αIE IC – IN Curent de goluri Figura 3 IE IB ICB0 Fiind polarizată direct. curent cauzat de agitaţia termică.. Dacă baza este foarte subţire.Golurile minoritare din bază sunt diferite de golurile emise de emitor.

IC = IPE . Această proprietate a tranzistorului de a prezenta o rezistenţă mică la intrare şi o rezistenţă foarte mare la ieşire se numeşte rezistenţă de transfer – TRANsfer reSISTOR. curentul de colector este mărime de „intrare” iar curentul de colector este mărime de „ieşire”. IB şi IC se pot exprima în funcţie de componentele fiecăruia.Cei trei curenţi. de unde şi denumirea de tranzistor. se numeşte efect de tranzistor. Proiectul pentru Învăţământul Rural 113 . în bază şi transferarea lor în colector printr-o rezistenţă foarte mare. IC =α IE + ICBO Pentru montajul studiat. Curentul de emitor este format din purtătorii majoritari emişi de emitor şi purtătorii minoritari care străbat joncţiunea emitor bază: IE = IPE + In Curentul de bază este format din electronii din emitor care trec în bază In curentul de recombinare şi curentul rezidual bază colector: IB = In+ Ir -ICBO Curentul de colector este format din purtătorii majoritari emişi de emitor şi care nu s-au recombinat în bază.Ir + ICBO Se observă în figura 3 că baza tranzistorului este un nod în care curenţii intră şi ies.Ir . Deci IPC = IPE . A doua ecuaţie pune în evidenţă componenţa curentului de colector.Ir + ICBO = IPE + In IB+IC = IE Aceasta este prima ecuaţie fundamentală a tranzistorului care arată că acesta se comportă ca un nod de reţea şi că îşi conservă sarcina electrică. IC = IPC + ICBO unde IPC este curentul de purtători majoritari emişi de emitor mai puţin curentul de recombinare . IB+IC = In+ Ir -ICBO + IPE . de ordinul zecilor de ohmi. datorită modului de polarizare. Să demonstrăm că intensitatea curentului de emitor este egală cu suma curenţilor de bază şi de colector. faptul că numărul de purtători care ajung în colector reprezintă o fracţiune din numărul de purtători emişi de emitor.Componente active Ecuaţiile fundamentale ale tranzistorului. Să examinăm cu atenţie imaginea din figura 3. în timp ce rezistenţa echivalentă a joncţiunii bază colector. rezistenţa echivalentă a joncţiunii bază emitor este foarte mică. prin fenomenul de difuzie. Trecerea purtătorilor de sarcină din zona emitorului printr-o rezistenţă foarte mică. şi curentul rezidual ICBO . putem face următoarele observaţii: baza tranzistorului este conectată la masă joncţiunea bază emitor este polarizată direct iar joncţiunea bază colector este polarizată invers. IE. este mai mic decât curentul de emitor de care este dependent. polarizată invers. este foarte mare.

una fiind comună în oricare dintre montaje. sau cu colectorul la masă -Colector comun CC.Emitor comun-EC. simbol. 114 Proiectul pentru Învăţământul Rural . tranzistorul poate fi conectat în trei moduri: cu baza la masă Baza comună -BC. cu emitorul la masă . În tabelul 1.Componente active Tipuri de tranzistoare. Tranzistorul se comportă ca un cuadripol cu trei borne. sunt prezentate tipurile de conexiuni şi mărimile de intrare şi de ieşire corespunzătoare fiecărui tip de montaj. notaţii UCB E C IC p B n p C UBE IB B B UCE IE E a) Tranzistor pnp UCB E C IC UCE n p B n C UBE IB B E IE b)Tranzistor npn Figura 4 Având trei borne. Cele mai folosite montaje sunt BC şi EC. şi pentru intrare şi pentru ieşire.

În calculele de proiectare a circuitelor electronice cu tranzistoare. există patru moduri de funcţionare a tranzistorului. ceea ce ne permite să aproximăm I C≈IE şi IC = β IB . βmin = 49 Se observă că în conexiunea EC.1 Conexiunea Schema electrică Mărimi de intrare Mărimi de ieşire Bază comună Intrare Ieşire IE UBE IC UCE Emitor comun Ieşire Intrare IB UBE IC UCE Ieşire Colector comun Intrare IB UBC IE UCE IB +ICEO Pentru conexiunea EC. IC =α IE + ICBO = α (IB + IC) + ICBO α 1 IC ( 1-α) =α IB +ICBO deci IC = IB + ICBO 1−α 1−α 1 α Cu notaţia β = şi ICEO = ICBO 1−α 1−α Se obţine valoarea curentului de colector pentru conexiunea EC: IC = β β este factorul de amplificare în curent în conexiunea EC iar ICEO este curentul rezidual colector emitor.Componente active Tabelul nr.98. Valorile coeficientului α depind de tipul tranzistorului şi de tehnologia de fabricaţie. Legătura dintre regimurile de 115 Proiectul pentru Învăţământul Rural . În funcţie de modul de polarizare a celor două joncţiuni. curentul rezidual este de 102 -103 ori mai mic. Curentul rezidual ICBO are valori de ordinul nA iar ICEO de ordinul zecilor de nA. dar în comparaţie cu cel de colector care este de ordinul miliamperilor. aceşti curenţi se pot neglija. Pentru α = 0. Factorul β poate avea valori cuprinse între 20 şi 500. valoarea curentului rezidual colectoremitor este mult mai mare. curentul de colector care este curent de ieşire din tranzistor trebuie să fie exprimat în funcţie de curentul de bază care este în acest caz curent de intrare.

8) V (pnp) Utilizări Amplifi catoare Regim de blocare Inversă inversă IC = βIB +ICE0 (EC) IC =αIE + ICBO (BC) I C = I B = IE UCE = EC (EC) Regim de saturaţie direct directă IC < βIB (EC) IC < αIE (BC) UBE = 0.2 Regim de funcţionare Regim activ normal Polarizarea JBE directă Polarizarea JBC inversă Curenţi Tensiuni de poalrizare UBE = 0.60.60.60.8) V (pnp) UCE = 0V Regim activ invers inversă directă Circuite numerice în regim de comu taţie Circuite numerice în regim de comu taţie Foarte rar pentru co mutator de semnal mic 116 Proiectul pentru Învăţământul Rural . modul de polarizare a joncţiunilor şi valorile curenţilor şi ale tensiunilor sunt prezentate în tabelul2.Componente active funcţionare.8V (npn) UBE = -( 0.8V (npn) UBE = -( 0. Tabelul nr.60.

c) Trecerea purtătorilor de sarcină din zona emitorului printr-o rezistenţă foarte mare.Defineşte tranzistorul.Scrie formula de recurenţă dintre α şi β. dacă apreciezi că afirmaţia este falsă: a) În regim activ normal JBE este polarizată direct şi JBC este polarizată invers. 9. Citeşte afirmaţiile de mai jos şi notează în dreptul lor litera A) dacă apreciezi că afirmaţia este corectă şi litera F. 11. se numeşte efect de tranzistor 12.Cum interpretezi rolul bazei de controlor al curentului de colector? 10. prin fenomenul de difuzie.Defineşte efectul de tranzistor.Explică de ce în colector ajunge un număr mai mic de purtători de sarcină decât au fost generaţi de emitor. b) În regim de saturaţie ambele joncţiuni ale tranzistorului sunt polarizate invers. 13. Verificarea corectitudinii rezolvării o poţi face consultând răspunsurile şi comentariile de la pagina 129 Proiectul pentru Învăţământul Rural 117 . 8.Componente active TEST DE AUTOEVALUARE 7. şi defineşte aceste mărimi. Explică existenţa curentului rezidual ICBO Rezolvarea o vei realiza în spaţiul liber din casetă. în bază şi transferarea lor în colector printr-o rezistenţă foarte mică.

Tensiunea colector emitor maxim admisibilă este valoarea cea mai mare admisă a tensiunii de colector pe care o poate suporta tranzistorul. Tranzistoarele cu siliciu pot fi stocate la temperaturi de până la 200oc iar cele cu germaniu până la 100OC. o parte din putere este radiată în mediul ambiant. are în vedere o temperatură maximă care depinde de natura materialului: pentru siliciu este de 175200o C iar pentru germaniu de 85o C. I C≈IE iar UCB >> UBE deci Pdt = PdC = UCB IC În regim de saturaţie. 118 Proiectul pentru Învăţământul Rural . . Valorile acestor parametri sunt date în cataloagele de componente semiconductoare şi depind de tipul şi de tehnologia de fabricaţie folosită de producător. fără ca joncţiunea colector emitor să se străpungă.Componente active Parametrii principali care limitează funcţionarea tranzistoarelor Pentru ca tranzistorul să funcţioneze în condiţii normale. În aceste condiţii. este necesară cunoaşterea valorilor maxime admisibile ale unor parametri a căror depăşire poate duce la distrugerea sa. Pde ≈ PdC dar are valori mult mai mici decât în regim activ normal. Tjmax. Este indicat în cataloage. este recomandat de producător şi stabilit în funcţie de particularităţile constructive ale fiecărei şarje de tranzistoare. Pdt = PdC + PdE =UCB IC +UEB IE În regim activ normal. În absenţa funcţionării. Temperatura maximă a joncţiunilor. Puterea disipată maximă este puterea care apare datorită trecerii curentului electric prin cele două joncţiuni ale tranzistorului.Puterea disipată maximă -Temperatura joncţiunilor Curentul de colector maxim admisibil reprezintă valoarea maximă pe care o poate atinge curentul de colector fără a se distruge. -Tensiunea colector emitor maximă admisibilă. Cei mai importanţi parametri a tranzistoarelor sunt: -Curentul de colector maxim admisibil. se pot admite temperaturi mai ridicate. Puterea disipată maximă este determinată de condiţia ca temperatura pe care o determină să fie mai mică decât temperatura maximă admisă a joncţiunii.

b-bază) Rolul elementelor de circuit într-un montaj cu tranzistoare şi m IB RB IC RC UCE UBE IE RE RB2 IE RE +E IB RB RC UCE +E ID RB1 RC +E IC UCE a) b) Figura 6. Rezistenţa de colector este rezistenţă de sarcină pentru tranzistor. şi masă iar RB. curentul de bază este asigurat de rezistenţa RB. şi pe de altă parte. Marcarea terminalelor tranzistoarelor pentru diferite tipuri de capsule (e-emitor. Ecuaţiile din care se pot calcula valorile rezistenţelor sunt următoarele: RC IC +UCE + RE IE = EC RB IB +UBE + RE IE =EC UBE = 0.7 IC = β IB +ICEO IE = I B + IC E − U CE E − U BE RC = C . în conexiune emitor comun. IB ). ea trebuie să îndeplinească două condiţii :să fie cât mai mare pentru ca semnalul obţinut la ieşirea din montaj să fie cât mai mare. c) În figura 6 sunt prezentate trei montaje electronice cu tranzistoare npn. trebuie să fie cât mai mică pentru a nu impune o sursă de alimentare prea mare. se calculează pe ochiul format din EC joncţiunea bază emitor şi masă RC IC +UCE = EC . În figura 6b. joncţiunea colector emitor.c-colector. pentru stabilizarea curentului de colector cu temperatura. RC se calculează aplicând legea lui Ohm pe circuitul format din EC. montaj cu polarizare a bazei cu sursă de curent constant.7V IC = β IB +ICEO I E = I B + IC Şi în acest montaj.Componente active Figura5. este prezentat un montaj în care s-a conectat o rezistenţă în emitor. Proiectul pentru Învăţământul Rural 119 . RB = C IC IB Rezistenţa de bază asigură polarizarea joncţiunii bază emitor de la sursa de alimentare Acest mod de polarizare a bazei se numeşte polarizare cu sursă de curent constant (curentul constant de bază. RB IB +UBE =EC UBE = 0.

Este un montaj de polarizare a bazei cu sursă de tensiune constantă – tensiunea constantă este tensiunea la bornele rezistenţei R B2.Componente active În figura 6c. rezistenţa din emitor asigură stabilizarea curentului de colector cu temperatura iar rezistoarele RB1 şi RB2 alcătuiesc un divizor de tensiune pentru polarizarea joncţiunii bază emitor.IB ) + RB1 ID =EC UBE = 0. Relaţiile de calcul care permit determinarea valorilor elementelor de circuit sunt următoarele: RC IC +UCE + RE IE = EC RB1 ID +UBE + RE IE =EC RB2 ( ID .7V IC = β IB +ICEO I E = I B + IC ID = 10 IB Vedere cu terminalele spre utilizator Colectorul este capsula de metal Marcarea tranzistoarelor 120 Proiectul pentru Învăţământul Rural .

Componente active TEST DE AUTOEVALUARE 14. α este: a) factor de amplificare in curent b) factor de amplificare in curent în conexiunea BC c) factor de amplificare în curent in conexiunea EC a) b) c) a) b) c) β este: factor de amplificare in curent factor de amplificare in curent în conexiunea BC factor de amplificare în curent in conexiunea EC Rolul emitorului este de emitere de purtători de sarcina negativi emitere de purtători de sarcina pozitivi emitere de purtători de sarcina Rolul bazei este: a) de a permite recombinarea purtătorilor de sarcină b) de a opri recombinarea purtătorilor de sacrcină c) de a controla intensitatea curentului de colector a) b) c) Rolul colectorului este : de a mări intensitatea curentului de colector de a colecta purtătorii de sarcină emişi de emitor de a emite purtători de sarcina Rezolvarea o vei realiza în spaţiul liber din casetă. Incercuiţi răspunsul corect Ecuaţiile fundamentale ale tranzistorului sunt: a) IC = IE + IB b)IE = IC + I B a) IC = αIB + ICBO b) IC = αIE + ICBO b) IC = βIB + ICEO a) IC = βIB + ICBO 15. Verificarea corectitudinii rezolvării o poţi face cosultând răspunsurile şi comentariile de la pagina 129 Proiectul pentru Învăţământul Rural 121 . Alegeţi răspunsurile corecte pentru definiţia factorilor α şi β .

conductanţa fotorezistenţei este proporţională cu fluxul luminos. ω şi l şi de concentraţia de impurităţi În întuneric.6. hν . rezistenţa este foarte mare . .Elemente active de circuit 4. atunci când fluxul luminos variază prin salt. reprezintă raportul dintre conductanţa fotorezistenţei şi fluxul luminos incident. -sensibilitatea spectrală sau sensibilitatea integrală. reprezentând timpul după care rezistenţa elementului se stabilizează la noua valoare. Când asupra joncţiunii se exercită un flux luminos. 122 Proiectul pentru Învăţământul Rural . d ω l Simbol Performantele fotorezistenţelor se apreciază prin intermediul următoarelor mărimi: -Valoarea rezistenţei electrice la întuneric . Protecţia fotorezistenţei se asigură prin acoperirea cu lac sau prin încapsularea în material plastic aşa cum se vede în imaginea de sus. reprezentând lungimea de undă maximă până la care dispozitivul mai reacţionează. in jur de 1M Ω. Fotorezistenţa Fotorezistenţa este un rezistor realizat dintr-un material semiconductor omogen. Se menţionează faptul că în general. -inerţia fotorezistenţei.depinde de dimensiunile geometrice d. Dispozitive optoelectronice Generalităţi Dispozitivele optoelectronice sunt dispozitive semiconductoare care realizează transformarea energiei electrice în energie luminoasă din domeniul spectrului vizibil sau infraroşu. are forma unui strat subţire sau a unei plăcuţe din material semiconductor pre prevăzute la capete cu contacte ohmice reprezentând terminalele . Materialul semiconductor din care se realizează fotorezistenţa. Fotorezistenţa se utilizează cel mai adesea ca detectoare de radiaţii în gama de frecvenţe vizibil-infraroşu îndepărtat. a cărui rezistenţă se modifică sub influenţa unui flux luminos incident. S λ = G/ θ .pragul fotoelectric.aşa cum se arată în figura de mai jos. Sensibilitatea integrală corespunde unui flux policromatic (şi este definită în acelaşi mod).rezistenţa scade până la câteva sute de Ω.

tensiunea de ieşire scade liniar cu scăderea rezistenţei electrice a fotorezistenţei. UF (U F este tensiunea la bornele fotorezistenţei) scade pentru că rezistenţa electrică a fotorezistenţei scade când este sub incidenţa fascicolului lumi-nos. Ca urmare.Elemente active de circuit APLICAŢII 1. tensi. Proiectul pentru Învăţământul Rural 123 . E = UF + UR.Fotorezistenţa se poate folosi ca un sesizor de lumină şi comutator în acelaşi timp. valoarea ei este de 10kΩ.unea de ieşire creşte. valoarea ei scade până la 100Ω. tensiunea de ieşire creşte liniar cu scăderea rezistenţei fotorezistenţei. Conform legii lui Ohm. iar când este luminată de la un LED de exemplu . 2.deci scade şi tensiunea la bornele sale. E=5V E=5V ieşire ieşire Când fotorezistenţa nu primeşte lumină. Pentru montajul din figura b. Să comparăm modul de variaţie a tensiunii de la ieşirea montajelor din figura de mai jos. Cum se va modifica tensiunea de ieşire când dioda este sub incidenţa unui fascicol luminos? a b Pentru montajul din figura a .

ceea ce conduce la apariţia unui număr mare de purtători liberi la suprafaţa de incidenţă cu fluxul luminos. respectiv ale curenţilor de difuzie. Coeficientul de absorbţie al radiaţiei fiind foarte mare. Deoarece în cazul polarizării în sens direct. aceasta trebuie polarizată în sens invers. iar la fotodiodă curenţii de difuzie nu depind de fluxul luminos. Φ=hν p Ln n L lLp R E În urma procesului de absorbţie a energiei fotonilor care bombardează joncţiunea. În acest caz. Numărul de părtători liberi. aceştia fiind practic independenţi de fluxul luminos. în ambele tipuri de semiconductoare ale joncţiunii. Aceşti purtători se răspândesc prin difuziune şi în profunzimea plăcuţei semiconductoare. datorită absorbţiei radiaţiei. 124 Proiectul pentru Învăţământul Rural . este mult mai mic decât numărul purtătorilor majoritari. sau un contact metal-semiconductor fotosensibil. se generează perechi electron-gol. Purtătorii care apar prin efect fotoelectric şi care sunt de acelaşi tip cu purtătorii majoritari. curenţii de difuzie sunt anulaţi. Fluxul luminos incident bombardează întreaga suprafaţă a joncţiunii polarizată invers. adică eliberarea purtătorilor de sarcină în interiorul unui semiconductor sub acţiunea luminii. se montează în interiorul unei capsule prevăzută cu o fereastră transparentă. procesul de absorbţie are loc în preajma suprafeţei.Elemente active de circuit Uieş Uieş Nivel lumină Nivel lumină Fotodioda Fotodioda este un dispozitiv optoelectronic constituit dintr-o jonctiune pn fotosensibilă. Pastila semiconductoare in care s-a realizat joncţiunea. nu sunt în măsură să antreneze variaţii ale curenţilor datoraţi purtătorilor majoritari. Fotodioda funcţionează pe baza efectului fotoelectric intern. curentul printro diodă este dat de curentii de difuzie. prin care fluxul luminos are acces la suprafaţa semiconductorului. care apar prin efectul fotoelectric intern. dar este mai mare sau mult mai mare în funcţie de intensitatea fluxului luminos incident decât numărul purtătorilor minoritari.

Proiectul pentru Învăţământul Rural 125 . purtători care participă de asemenea la conducţia curentului electric. ceea ce face ca volumul regiunii de trecere să fie neglijabil faţă de volumul din semiconductor delimitat de lungimile de difuzie.numit curent de întuneric. Φ este intensitatea fluxului luminos. Deoarece lungimile de difuzie nu depind de tensiunea de polarizare. dimensiuni reduse şi durată mare de viaţă. Acesta are valori de 1012 μA pentru fotodiodele cu germaniu şi 1-2 μA pentru cele cu siliciu. prin fotodiodă circulă un curent foarte mic curentul de saturaţie . În absenţa unui flux luminos. Fotodioda se utilizează ca detector de radiaţie. Ln). este ca ei să ajungă în această regiune. Condiţia ca aceşti purtători să participe la conducţia curentului electric. în care dacă pătrund. după care dispar prin recombinare. Ca atare. Rezultă că. rezultă că nici numărul de purtători minoritari generaţi în volumele respective nu depind de această tensiune. Deoarece curentul prin fotodiodă nu depinde de tensiunea de polarizare (inversă) aplicată la borne (intre anod si catod). prin diodă mai circulă doar curenţii datoraţi purtătorilor minoritari din cele două semiconductoare (electronii din semiconductorul p şi golurile din semiconductorul n). curentul prin fotodiodă depinde doar de concentraţia de purtători minoritari generaţi pe cale termică în volumele delimitate de Lp şi Ln. adică să traverseze regiunea de trecere. în medie. A C Curentul prin diodă. Deoarece într-un semiconductor purtătorii minoritari parcurg. Ln). depinde de intensitatea fluxului luminos şi de sensibilitatea spectrală a diodei: iφ = Sp* Φ unde Sp este sensibilitatea spectrală a diodei iar. Simbolul fotodiodei este redat in figură. pe cale termică sau prin efect fotoelectric intern. rezultă că fotodioda se comportă ca un generator de curent. al cărui curent depinde de fluxul luminos incident. în volumul delimitat de lungimile de difuzie (Lp. se deduce că la regiunea de trecere ajung doar purtătorii minoritari generaţi. Grosimea regiunii de trecere este însă mult mai mică decât lungimile de difuzie (Lp. purtători care determină curentul de saturaţie isat (cunoscut) şi de concentraţia de purtători minoritari generaţi în aceleaşi volum prin efect fotoelectric. numărul purtătorilor generaţi în regiunea de trecere prin efect fotoelectric este neglijabil faţă de numărul purtătorilor generaţi în volumele delimitate de Lp şi Ln. Prin efect fotoelectric se mai generează purtătorii liberi şi în regiunea de trecere. având însă o sensibilitate mult mai mare decât o fotorezistenţă. în condiţii de polarizare inversă. câmpul electric existent (intern si cel datorat tensiunii de polarizare externe) îi accelerează spre semiconductorul opus.Elemente active de circuit În afară de purtătorii de sarcină determinaţi de efectul fotoelectric intern. o distanţă egală cu lungimea de difuzie (Lp pentru golurile minoritare din semiconductorul n şi Ln pentru electronii minoritari din semiconductorul p). generat prin efect fotoelectric.

să ne amintim că intensitatea curentului de întuneric este foarte mică -1 μA pentru dioda cu siliciu iar rezistenţa foarte mare. Fotoelementul debitează puteri de ordinul zecilor de miliwatt. Simbolul: + _ Fototranzistorul Fototranzistorul este u tranzistor la care curentul de colector este determinat de un fascicol luminos incident pe una din cele trei structuri semiconductoare. Deoarece curentul de colector este comandat de fascicolul luminos incident. dacă cele două rezistenţe sunt egale. sub acţiunea luminii. Φ p n n A R Fotoelementul transformă direct energia luminoasă în energie electrică constituind o sursă de energie. 126 Proiectul pentru Învăţământul Rural . fototranzistorul se realizează fără electrodul bază care asigură comanda curentului de colector pe cale electrică.Elemente active de circuit APLICAŢIE Care ar putea fi valoarea rezistenţei R dacă tensiunea de alimentare E este de 9V? Să ne amintim că un divizor de tensiune poate diviza tensiunea de intrare cu 2. Pentru ca divizorul de tensiune să lucreze. +E R Uieş Fotoelementul Fotodioda poate fi folosită ca celulă fotovoltaică sau convertor electric dacă lucrează fără polarizare inversă din exterior. R = 900kΩ. pentru E = 9V. Electrodul bază se foloseşte când este necesară stabilizarea curentului de colector cu temperatura.. trebuie ca şi R să fie mare. apare un curent electric proporţional cu intensitatea fascicolului luminos care poate fi pus în evidenţă de un consumator.

deci o anumită coloraţie. GaAlAs. (Nu trebuie să uităm însă că în perioada actuală afişajele cu cristale lichide sunt folosite pe scară largă). -Tensiunea inversă UR poate avea valoarea maximă de Simbol: A C Terminalul mai lung este anodul. -Tensiunea de deschidere a joncţiunii UF poate varia între 1. cu GaP lumina este verde.gol însoţit de emisie de energie în exterior. GaAsP. Dioda electroluminiscentă – LED Light Emitting Diode Dioda electoluminiscentă. În funcţie de tipul structurii şi de impurităţile folosite se poate obţine o radiaţie luminoasă care să aibă o anumită lungime de undă.diodele electroluminiscente sunt utilizate foarte mult în circuitele de semnalizare.2 V pentru diodele care emit în infraroşu până la 3V pentru cele care emit lumina verde. Diodele care formează cele şapte segmente de afişare au catodul comun iar dimensiunile cifrelor pot varia între 3 şi 60mm. unele structuri se montează sub o lentilă convergentă care măresc imaginea. Structura semiconductoare de fototranzistor. O aplicaţie foarte importantă a acestor diode este realizarea indicatoarelor numerice cu 7 segmente folosite la afişajului aparatelor numerice. Deoarece baza fototranzistorului lucrează în gol. LED-ul este un dispozitiv semiconductor realizat dintr-o joncţiune pn polarizată direct care funcţionează pe baza efectului fotoelectric extern – în zona de trecere a joncţiunii are loc un proces de recombinare electron. cu SiC lumina emisă este galbenă. R E IF Proiectul pentru Învăţământul Rural UF 127 .Joncţiunile realizate cu GaAs emit radiaţii electromagnetice în domeniul infraroşu. şi prin ea circulă întotdeauna curentul rezidual colector emitor ICE0 = ICB0 /( 1-α).Pentru a fi uşor observabile. Circuite de alimentare a diodei electroluminiscente: Valoarea rezistenţei de polarizare a diodei electroluminiscente se calculează din relaţia E= UF + RIF pentru o anumită tensiune de alimentare impusă şi parametrii de catalog ai diodei electoluminiscente folosite în circuitul respectiv. Parametrii electrici ai diodelor electroluminiscente : -Curentul direct maxim IF are valori de ordinul zecilor de mA. se plasează într-o capsulă prevăzută cu o fereastră în care este montată o lentilă care focalizează fluxul luminos asupra regiunii sensibile la lumină.Elemente active de circuit Un avantaj al fototranzistorului este acela că sensibilitatea la lumină este mult mai mare decât la fotodiodă. Cuantele de energie corespund radiaţiilor electromagnetice din spectrul vizibil dacă semiconductorul de bază este GaAs. Fototranzistoarele se folosesc în montaje în care trebuie sesizată prezenţa sau absenţa luminii. Joncţiunea este realizată dintr-un material semiconductor compus:GaAs.

dacă apreciezi că afirmaţia este falsă: a) Fotodioda funcţionează în polarizare inversă. Precizează când este necesară conectarea electrodului bază la fototranzistor.Citeşte afirmaţiile de mai jos şi notează în dreptul lor litera A) dacă apreciezi că afirmaţia este corectă şi litera F. b) Fotorezistenţa are o rezistenţă electrică variabilă cu intensitatea fascicolului luminos incident.Elemente active de circuit TEST DE AUTOEVALUARE 16. Verificarea corectitudinii rezolvării o poţi face consultând răspunsurile şi comentariile de la pagina 129. Calculează valoarea rezistenţei de polarizare a unui LED alimentat la o tensiune 5V ştiind că tensiunea UF=1. LED-uri Circuit cu fotorezistenţe 128 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 18. d) Dioda electroluminiscentă funcţionează în polarizare inversă e) Funcţionarea diodei electroluminiscente se bazează pe efectul fotoelectric extern 17.6V iar IF =20mA. c) Fotorezistenţa prezintă o rezistenţă mare când este luminată şi o rezistenţă mică în absenţa luminii. Rezolvarea o vei realiza în spaţiul liber din casetă.

şi -tensiunea inversă maximă –Uinv max 4. -Intensitatea maximă a curentului direct – Imax . bază şi colector. sursă de alimentare c.Elemente active de circuit RĂSPUNSURI ŞI COMENTARII LA ÎNTREBĂRILE DIN TESTELE DE EVALUARE Pentru rezolvare. 9. condensator. procentul de dopare precum şi dimensiunea bazei. d) F. tensiunea de polarizare a diodei varicap se modifică şi ca urmare .a) A. capacitatea diodei varicap. 3. a) Bobină. 5. b)Dioda varicap este polarizată invers . c)F 6. Folosirea sistemelor de răcire a diodelor este necesară pentru evacuarea căldurii acumulate din cauza transformării prin efect Joule a energiei electrice determinată de creşterea curentului prin diodă sau a tensiunii inverse care produce curenţi de valori foarte mari.Numărul de purtători de sarcină care ajung în colectorul tranzistorului este mai mic decât cel emis de emitor din cauza procesului de recombinare care are loc în bază. diminuează re combinarea. Pe fiecare din cele trei zone există fixat prin contact ohmic câte un terminal: emitor. E= R*I+ UD I= Proiectul pentru Învăţământul Rural 129 .7 = =9. b)A c)F. I E − U D 10 − 0.a) A. 7.Procesul de recombinare care are loc în baza tranzistorului micşorează numărul de purtători de sarcină care ar trebui să ajungă în colector dar. potenţiometru.anodul este conectat la polul pozitiv al sursei de alimentare iar catodul. b)A.la variaţia poziţiei cursorului potenţiometrului. mult mai îngustă decât a colectorului.c. diodă varicap. la un potenţial pozitiv variabil prin cursorul potenţiometrului P. care este unul din elementele circuitului oscilant de a cărui valoare depinde frecvenţa de oscilaţie . 8. 1. trebuie să revezi capitolul “Componente active de circuit”. 2. e)A.3mA 1000 1000 În celelalte două montaje curenţii sunt nuli deoarece diodele sunt polarizate invers şi circuitele nu se închid prin rezistenţa teoretic infinită a diodelor polarizate invers.Tranzistorul este o componentă activă de circuit alcătuită dintrun monocristal semiconductor în care s-au creat două joncţiuni pn.

c.a) A.02 A 12. 11. c. 16. β = α LUCRĂRI DE CONTROL TRANSMISE TUTORELUI 130 Proiectul pentru Învăţământul Rural .6V 18. b) F.Elemente active de circuit 10.Trecerea purtătorilor de sarcină din zona emitorului printr-o rezistenţă foarte mică. e) A 17. Curentul ICBO este format din purtători minoritari care apar datorită agitaţiei termice: golurile minoritare din bază şi electronii minoritari din colector. Când este necesară stabilizarea punctului static cu temperatura. -β este factorul de amplificare în curent în conexiunea emitor comun. c) F. R = = 170 Ω 0. c. 5V − 1. d) F. Varianta corectă: b 15. 13. b) A.a) A. se numeşte efect de tranzistor. 1−α -α este factorul de amplificare în curent conexiunea bază comună. şi transferarea lor în colector printr-o rezistenţă foarte mare . 14. b. în bază. prin fenomenul de difuzie . a. c) A.

Calculaţi valoarea şi puterea rezistenţei R în funcţie de variaţia tensiunii de alimentare E. numărul lucrării de verificare ( Nr. Pentru securitatea lucrării vă recomand să scrieţi numele cursantului pe fiecare pagină. a unui LED verde este de 2. valoarea tensiunii de alimentare a circuitelor este E= 3V. realizaţi o redactare computerizată. Vă recomand să scrieţi clar răspunsurile şi dacă este posibil. 1.1 V şi a unui LED albastru este de 4. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele informaţii : titlul acestui modul (Materiale electronice şi electrotehnice).Elemente active de circuit L U C R A R E A D E V E R IF IC A R E N R . R Iz E + DZ 1 Uz RS E (V) 10V Emin (V) 8V 7V 6V US ( V) 5V IS (mA) 50mA R (Ω.Ştiind că tensiune de prag a unui LED roşu este de 1.4 Instrucţiuni Lucrarea de verificare . al cărei conţinut este prezentat mai jos. lăsaţi o margine de 5cm şi aceeaşi distanţă între răspunsuri.8V. Pentru comentariile tutorelui. precizaţi în tabel starea Led-urilor şi argumentaţi răspunsul. Consemnaţi datele în tabel. W) Puterea DZ 10 PUNCTE 2.4) numele cursantului şi adresa. Proiectul pentru Învăţământul Rural 131 . Rezolvarea cu succes a acestei lucrări vă poate ajuta să obţineţi 6 % din punctajul necesar absolvirii modulului. iar rezistenţa de polarizare R = 100Ω. vă solicită activităţi care necesită cunoaşterea şi însuşirea conceptelor din unitatea de învăţare 4.5V . Răspunsurile la întrebări vor fi transmise prin poştă tutorelui pentru corectare şi eventuale comentarii. pentru ca tensiunea la bornele rezistenţei de sarcină RS şi curentul prin aceasta să se păstreze constante.

Pag. 3. Pag 30 . 132 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 1. Dispozitive şi circuite electronice. 4. 7-24.158. Dispozitive şi circuite electronice. 1987. Dănilă. 81. Boiciu. pag. 2. 57. 217-229. 33 – 65 5. Dănilă. Monica Ionescu Vaida.76.Reus. editura tehnică. 33 –37. Realizează o comparaţie între un potenţiometru şi o fotorezistenţă din punct de vedere constructiv.62. Bucureşti 1982.55. Liliana Lakatoş. al modului de variaţie al rezistenţei electrice şi al utilizării lor. Th. 109-119 . Surse regenearbile de energie. Analizează montajul electronic din figură . N. V.a. 28. 2002. Editura Elisavaros.61. +E D1 RC D2 R1 R2 50 PUNCTE Bibliografie. Bucureşti 1982. Pag. 155. Dan Dascălu ş. Editura didactică şi Pedagogică. Rodica Irina Rabeja. Pag. Th. 58.explică modul de funcţionare. 69-73.Elemente active de circuit UD R E UF E R IF LED Stins Aprins Roşu IF Verde Albastru 30 PUNCTE 3. Carmen Gheaţă. Diode şi tranzistoare.98. Editura didactică şi Pedagogică. 46. 57-59. Manual de componente şi circuite electronice Editura didactică şi Pedagogică. Eugen Lakatoş.57. Ileana Venera Piţurescu. 10 PUNCTE 4. Bucureşti 1993.

1. 5 Bibliografie Pagina 133 134 135 138 141 142 147 148 149 OBIECTIVE: .4.vei fi capabil să explici modul de funcţionare a unui redresor. 5. . s .Redresoare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR.2.5.3. 5. . 5. Proiectul pentru Învăţământul Rural 133 .vei fi capabil să argumentezi alegerea unor soluţii tehnice pentru realizarea circuitelor de alimentare cu tensiune continuă.vei fi capabil să explici rolul componentelor electronice în circuite de alimentare cu energie electrică. .vei putea să dimensionezi elementele de circuit din montajele de redresare a tensiunii alternative. Introducere Redresor monoalternanţă Redresor dublă alternanţă cu transformator cu priză mediană Redresor dublă alternanţă cu punte redresoare Filtre de netezire Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare Lucrarea de verificare nr. vei fi capabil să recunoşti componente electronice în circuitele de alimentare.după parcurgerea acestui capitol. 5.5 REDRESOARE Capitol Obiectivele unităţii de învăţare 5.

Faţă de celelalte tipuri de elemente redresoare. este necesară montarea unui filtru de netezire în paralel cu sarcina. prin intermediul unui transformator. cost scăzut. Deoarece sursa de alimentare cu energie electrică este în majoritatea cazurilor reţeaua alternativă trifazată de distribuţie (alimentare) este necesară transformarea energiei electromagnetice de curent alternativ în energie electromagnetică de curent continuu. tiristoare. diode redresoare semiconductoare. prin procesul de redresare. numit transformator de reţea. redresoare cu vapori de mercur. Aceasta se realizează cu ajutorul circuitelor redresoare. ele se pot clasifica în: -redresoare monofazate monoalternanţă. face necesară conectarea redresorului la reţeaua de alimentare de c. de 220 V/50 Hz prin intermediul unui transformator monofazat. durata de funcţionare fără întreţinere îndelungată.Redresoare 5. elementele redresoare. ignitroane. În funcţie de posibilitatea de a furniza sau nu o tensiune reglabilă. Aceste sarcini necesită alimentarea cu o tensiune continuă de valoare fixă sau reglabilă. să fie cât mai apropiată de cea continuă. Aceşti consumatori. care redresează ambele alternanţe. gabaritul instalaţiilor redus. redresoarele se pot clasifica în: -redresoare monofazate.1. Introducere În foarte multe aplicaţii este necesară alimentarea instalaţiilor şi aparatelor electronice în curent continuu. Din punct de vedere al numărului de alternanţe care sunt redresate. Ca elemente redresoare se utilizează: diodele cu vid si gaz.a. aparatura specială). Domeniul larg de tensiuni de alimentare. care furnizează o tensiune fixă la ieşire redresoare comandate. redresoarele se împart în: -redresoare necomandate. Blocul redresor (R) conţine în structura sa. În funcţie de numărul de faze ale transformatorului de alimentare. necesită alimentarea cu tensiuni continue de valoare variabilă între ordinul volţilor (aparatura cu tranzistoare) şi sute sau mii de volţi (instalaţii industriale. Redresoare monofazate Redresoarele monofazate se conectează la reţeaua de alimentare . redresoarele cu diode semiconductoare prezintă o serie de avantaje: căderea de tensiune directă mică. Clasificarea redresoarelor: în funcţie de natura sarcinii: -redresoare cu sarcina rezistivă (R ) -redresoare cu sarcină inductivă(RL) -redresoare cu sarcină capacitivă (RC). folosite la puteri mai mari de 1 kW..redresează o singură alternanţă a tensiunii alternative de alimentare -redresoare dublă alternantă. Pentru a reduce pulsaţiile tensiunii redresate aşa încât tensiunea furnizata consumatorului. . care furnizează o tensiune reglabilă la ieşire. care permit conducţia curentului numai într-un sens. folosite până la puteri de 1 kW -redresoare polifazate. tiratroane. 134 Proiectul pentru Învăţământul Rural .

IS.Redresoare 5.2. la bornele rezistenţei de sarcină Us. interesează valorile efective ale curenţilor şi tensiunilor pentru dimensionarea componentelor necesare realizării unei surse de Proiectul pentru Învăţământul Rural 135 . Curentul prin consumator atinge o valoare maximă ISM = IDM Se observă că la bornele consumatorului există tensiune numai în alternanţa pozitivă a semnalului aplicat la intrare.7V. Se observă că dioda şi consumatorul alcătuiesc un divizor de tensiune şi valoarea tensiunii la bornele consumatorului este mai mică decât tensiunea maximă măsurată la bornele secundarului cu UA ( căderea de tensiune la bornele diodei). şi curentul prin sarcină. care reproduce ca formă. În figură sunt reprezentate formele de undă ale semnalelor la bornele înfăşurării secundare – U(t) . Tensiunea la bornele sarcinii va fi egală cu tensiunea la bornele înfăşurării secundare mai puţin tensiunea de conducţie directă a diodei care. tensiunea de la bornele secundarului. Redresoare monofazate monoalternanţă Figura1. În practică. aceasta începe să conducă. în cazul unei diode cu siliciu este de 0. Când tensiunea la bornele înfăşurării secundare u(t) depăşeşte tensiunea de deschidere a diodei D.

deoarece dioda are o rezistenţă practic Rd + RS Rd + R S neglijabilă. puterea absorbită de la reţea este 1 U ef Pa = 2 RD + RS 2 136 Proiectul pentru Învăţământul Rural . dioda este blocată şi sarcina este deconectată de la secundarul transformatorului.Redresoare alimentare. monoalternanţă considerând că puterea utilă este puterea absorbită de sarcină.valoarea efectiva a tensiunii din secundar. Această valoare prezintă interes pentru alegerea diodei redresoare al cărei curent maxim pe care îl poate suporta trebuie să fie mai mare decât curentul prin consumator. IDM = 2U ef U m ax ISM = = . IDM = ISM (curentul maxim prin sarcină). Redresorul monofazat se conectează la reţeaua alternativă. Tensiunea din secundarul transformatorului este sinusoidală. Curentul maxim prin diodă. I 2 U ef 2 U ef = iar IO = SM = π π RD + RS π RS UO = U SM π = 2 π U ef . Se spune că tensiunea şi curentul prin sarcină sunt pulsatorii . Variaţia în timp a tensiunii la bornele consumatorului va fi : RS us =RS IS = U max sin ωt RS + RD Tensiunea maximă la bornele sarcinii va fi: RS USM = 2U ef = RS IMD RS + RD În alternanţa negativă a tensiunii u( t). IDM = ISM = 2U ef RS . u(t)= Umaxsin ω t= 2 Uefsin ω t Umax. iar Uef. Semnalele de această formă au o valoare medie de forma A/ π unde A este amplitudinea pulsului sinusoidal. de 220 V/50 Hz prin intermediul unui transformator monofazat. Ca urmare curentul şi tensiunea la bornele consumatorului sunt nule. 2 2 U ef PU = U0 I0 = 2 π RS Deoarece prin rezistenţa de sarcină circulă curent numai în alternanţa pozitivă. De aceea îţi propun să calculăm valorile curentului şi tensiunii redresate în funcţie de valorile şi de variaţiile în timp ale tensiunii de la reţea. Cu aceste valori putem calcula randamentul redresorului monofazat.amplitudinea.

Proiectul pentru Învăţământul Rural 137 . U SMAX π γ= 2 = = 1.Redresoare PU RS 4 = 2 ≈40% Pa π R S + R D Reţineţi: în toate calculele. U1 este amplitudinea componentei tensiunii de frecvenţă U0 fundamentală ( în cazul alimentării de la o tensiune alternativă de la reţea. randamentul η = Cunoaşterea valorii puterii absorbite este foarte necesară pentru dimensionarea transformatorului Pentru alegerea diodei redresoare este necesară cunoaşterea tensiunii inverse maximă care se aplică pe diodă în alternanţa negativă. Tensiunea inversă maxim admisibilă a diodei trebuie să fie mai mare decât tensiunea inversă maximă care se aplică în alternanţa negativă. factorul de ondulaţie trebuie să fie zero.57 U SMAX 2 π În cazul unui redresor ideal.dresate de cea a tensiunii continue.) iar U0 este componenta de curent continuu. se introduce un coeficient numit factor de ondulaţie care este definit astfel: U γ = 1 unde. valorile efective şi maxime sunt ale tensiunii la bornele înfăşurării secundare Ca urmare. Pentru a aprecia cât de apropiată este forma tensiunii re.le consumatorului nu este continuă în timp ci pulsatorie. variaţia tensiunii la borne. aceasta este frecvenţa de 50Hz. Aşa cum se observă pe grafic.

3. Ştiind că valoarea frecvenţei tensiunii de alimentare a unui redresor monoalternanţă este de 50Hz. Redresor cu transformator cu priză mediană în secundar schema este prezentată în figura de mai jos.3. transformator cu priză mediană în secundar şi montajul in punte. Rezolvarea o vei realiza în spaţiul liber din casetă.Redresoare TEST DE AUTOEVALUARE 1. ştiind că la bornele secundarului se măsoară cu un voltmetru digital U= 12V. Verificarea corectitudinii rezolvării o poţi face consultând răspunsurile şi comentariile de la pagina 147 Redresoare monofazate dublă alternanţă Pentru îmbunătăţirea factorului de ondulaţie şi a randamentului se folosesc redresoare dublă alternanţă. iar în polarizare inversă. 4. determină valoarea frecvenţei tensiunii pulsatorii de la bornele consumatorului. Calculează valoarea maximă a curentului prin consumator furnizat de un redresor monoalternanţă. Analizăm circuitul în cazul când diodele sunt considerate ideale (rezistenţa lor internă este nulă) şi se neglijează rezistenţa internă a transformatorului( rezistenţa proprie a 138 Proiectul pentru Învăţământul Rural . iar consumatorul are u rezistenţă de 1kΩ. 2.Calculează valoarea medie a curentului şi a tensiunii redresate de un redresor monoalternanţă care primeşte din secundarul transformatorului o tensiune Uef = 10V şi care alimentează un consumator cu rezistenţa de 100Ω.Citeşte afirmaţiile de mai jos şi notează în dreptul lor litera A dacă apreciezi că afirmaţia este corectă şi litera F. o rezistenţă mică. dacă apreciezi că afirmaţia este falsă: a) În cazul redresorului monoalternanţă dioda conduce numai în alternanţa în care este polarizată direct b) În polarizare directă dioda prezintă o rezistenţă mare. Redresoarele monofazate dublă alternanţă se utilizează în două variante: montajul cu transformator cu priză mediană şi cu punte redresoare 5.

apar două impulsuri ale tensiunii redresate astfel că valoarea medie este: Proiectul pentru Învăţământul Rural 139 . Cele două tensiuni au o variaţie sinusoidală în timp şi au valoarea de forma: u1(t)= Umaxsin ω t si u2(t)= -Umaxsin ω t.)Sensul tensiunii induse în înfăşurarea secundară este dinspre începutul înfăşurării spre sfârşitul acesteia. Observă că pe schema electrică.Redresoare înfăşurării). deci polaritatea căderii de tensiune la bornele sarcinii nu se schimbă. În alternanţa pozitivă dioda D1 este polarizată direct. Prin rezistenţa de sarcină Rs. In ambele alternante. conectată între punctul median al transformatorului şi punctul comun al catozilor diodelor redresoare. Dacă examinezi graficul în care sunt prezentate formele de undă ale semnalelor. se observă că într-o perioadă T. care este polarizată invers. Priza mediană din secundar asigură obţinerea a două tensiuni cu amplitudini egale dar defazate cu 1800. celor două diode li se aplică o tensiune de polarizare directă sau inversă. de aceea este reprezentată în circuitul echivalent ca un contact închis şi dioda D2 . (rezistenţa sa este nulă. s-a marcat începutul înfăşurărilor secundare cu (*. este reprezentată ca un contact deschis) iar în alternanţa negativă dioda D2 este polarizată direct. prin rezistenta de sarcină curentul circulă în acelaşi sens.

dioda D2 este polarizată invers cu o tensiune dată de suma us+u2. consum mai mare de cupru şi în plus. în timpul alternanţelor pozitive. utilizarea unui transformator cu priză mediană aduce dezavantaje de ordin economic: gabarit ridicat al montajului.Redresoare U0= 2 U s max π =2 U 2 max π . U2 max ≤ 140 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Pa= (U 2 ef ∗ I 2 ef ) = Rs Randamentul redresorului dubla alternanta este: 2 8 U 2ef π 2 RS η= PU = PA U 2 2 ef = 8 π = 81% RS Redresorul dublă alternanţă cu transformator cu priză mediană are randament dublu faţă de redresorul monoalternanţă. Valoarea maximă a acestei tensiuni este 2U2max şi este luată în consideraţie la alegerea diodelor redresoare adică: U1 max . πR s Puterea utilă consumată de rezistenţa de sarcină este: 2 2 4 U s max 8 U 2 ef P0= 2 = 2 . Uinv max ≈ 2U2max ≤ U1M . 2 Deşi randamentul acestui redresor este dublu faţă de al redresorului monoalternanţă. De aceea s-a realizat schema de redresare dublă alternanţă cu punte de diode conectată în secundarul transformatorului ca cel din figura 3. când conduce dioda D1. realizarea unui astfel de transformator este mai laborioasă. Rs Rs π π Puterea absorbita de la sursa de curent alternativ este: 2 U 2ef . Dacă analizăm schema. Valoarea curentului redresat este: Puterea de curent continuu absorbită de sarcină este: I 0= 2 U s max .

Pa.4. blocate în alternanţa în care conduc D1 si D2 . U2 max ≤ U1M. Proiectul pentru Învăţământul Rural 141 . P0. În cazul redresoare lor dublă alternanţă. Reprezentarea grafică a semnalelor este aceeaşi ca la redresorul cu transformator cu priză mediană Într-o perioadă T. U0. aşa încât curentul prin sarcina va fi is(t)= iA1 (t)= iA2(t)= iA1.A4(t). Redresor dublă alternanţă cu punte redresoare Figura 3 În alternanţa pozitivă a tensiunii din secundar. se constată că acestea sunt polarizate cu o tensiune inversă egală cu suma us+u2 care are valoarea maxima Uinv max ≅ U2 max.A4 (t). la bornele sarcinii apar doua alternante ale tensiunii redresate. Dacă se urmăreşte ( în figura 3b) circuitul diodelor D3 şi D4. A2(t).Redresoare 5.67 2U SMAX 3 π Un avantaj deosebit pe care îl prezintă redresorul dublă alternanţă cu punte redresoare este gabaritul redus dat fiind că puntea redresoare există sub formă integrată. ca urmare. factorul de ondulaţie este 4U SMAX 2 3π γ= = =0 . conduc diodele D1 si D2. A2(t) iar tensiunea pe sarcină us(t)= Rsis(t)= RsiA1. us(t)= RsiA3. mărimile I0. ca şi în cazul redresorului dublă alternanţă cu transformator cu priza mediană. În alternanţa negativă conduc diodele D3 şi D4 astfel că is(t)= iA3. η au aceleaşi expresii şi valori.

conectat în paralel cu rezistenţa de sarcină (acest circuit poate fi considerat şi ca un redresor cu sarcina RC). Filtre de netezire Pentru ca tensiunea de la bornele consumatorului să aibă o formă cât mai apropiată de forma tensiunii continue a cărei reprezentare grafică se află în figura 4. este necesară utilizarea unor cuadripoli numiţi filtre de netezire U t Figura 4 DICŢIONAR Cuadripol = un circuit electric care are două borne de intrare şi două borne de ieşire. în funcţie de structura lor şi de valorile parametrilor acestor componente realizează transferul energiei electrice .te în cazul cel mai simplu. Filtrele de netezire pot fi cu intrare pe capacitate sau cu intrare pe inductanţă. bobine şi/sau rezistoare care. când filtrul este format numai din capacitatea de intrare. de la intrare spre ieşire.Redresoare 5. corespunzător frecvenţei semnalelor transmise. în mod selectiv.5. Figura 5 142 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Filtru (pasiv) = circuit electronic format din condensatoare. Filtrul de netezire se conectează în paralel cu rezistenţa de sarcină. Filtru cu intrare pe capacitate Proprietăţile filtrului cu intrare pe capacitate vor fi prezenta.

rezistenţe de 200Ω şi de 2. -Vizualizarea semnalelor la bornele uni consumator în cazul alimentării de la o sursă de tensiune redresată. condensatoare electrolitice de 50μF şi μF. Materiale necesare: redresor monoalternanţă . condensatorul se încarcă instantaneu prin rezistenţa înfăşurării secundare şi prin diodă care fiind polarizată direct. Durata intervalului de timp în care se descarcă condensatorul depinde de capacitatea pe care o are: cu cât capacitatea este mai mare. s-au trasat variaţiile tensiunii redresate şi ale tensiunii în cazul conectării unui condensator în paralel cu consumato. alimentaţi redresorul la tensiunea de la reţeaua de 220V şi vizualizaţi pe osciloscop semnalul la bornele secundarului şi apoi la bornele consumatorului. Redresor monoalternanţă a) Conectaţi rezistenţa de 200 Ω la bornele redresorului. Modul de lucru: Se va realiza montajul din figura de mai jos în care se vor monta pe rând un redresor monoalternanţă şi un redresor dublă alternanaţă. redresor dublă alternanţă. b) Măsuraţi cu un voltmetru valoarea tensiunii la bornele secundarului U2 . multimetru analogic/ digital. prezintă o rezistenţă internă foarte mică. C2 Redresor C1 V Osciloscop 1. cordoane de legătură. osciloscop. cu atât durata de descărcare este mai mare.şi apoi la bornele consumatorului. -Măsurarea valorilor tensiunii redresate fără şi cu filtru capacitiv Cunoştinţe necesare: modul de funcţionare a redresoarelor mono şi dublă alternanţă. condensatorul se descarcă prin rezistenţa de sarcină. . Condensatorul are tendinţa de a se opune variaţiilor de tensiune menţinând astfel relativ constantă tensiunea la bornele sarcinii. UR. La apariţia unei noi alternanţe pozitive.2k Ω . condensa torul se încarcă din nou la valoarea maximă a tensiunii din secundar. Proiectul pentru Învăţământul Rural 143 . Pe graficul din figura 5.Redresoare În alternanţa pozitivă. În alternanţa negativă. Cu cât capacitatea sa este mai mare cu atât descărcarea se va face mai lent iar tensiunea la bornele consumatorului va avea o formă mai apropiat de forma tensiunii continue. Valoarea tensiunii cu care se încarcă condensatorul este valoarea maximă a tensiunii din secundar.rul C2 > C 1 APLICAŢII LUCRARE DE LABORATOR Obiective.

a) Conectaţi consumatorul la bornele redresorului.2 KΩ şi refaceţi tabelul R=2. conectând de data aceasta rezistenţa de 2. condensatoarele C1 şi C2 vizualizaţi formele de undă la bornele consumatorului şi măsuraţi UC1 şi UC2 Comparaţi cele două semnale vizualizate între ele. UR.Prin mărirea rezistenţei de sarcină.2kΩ Tipul redresorului U2 UR UC1 UC2 Redresor monoalternanţă Redresor dublă alternanţă Răspundeţi la următoarele întrebări 1. c) Conectaţi pe rând. Repetaţi operaţiile de la punctul 1 şi 2. condensatoarele C1 (50 μF )şi C2 (100μF). alimentaţi redresorul la tensiunea de la reţeaua de 220V şi vizualizaţi pe osciloscop semnalul la bornele secundarului şi apoi la bornele consumatorului. R=200Ω Tipul redresorului U2 Redresor monoalternanţă Redresor dublă alternanţă UR UC1 UC2 3. Întocmiţi referatul lucrării care va cuprinde tabelele cu măsurările efectuate. 2. 144 Proiectul pentru Învăţământul Rural .Redresoare c) Conectaţi pe rând. vizualizaţi formele de undă la bornele consumatorului măsuraţi UC1 şi UC2 Comparaţi cele două semnale vizualizate între ele. Decuplaţi alimentarea şi realizaţi un montaj cu un redresor dublă alternanţă. pulsaţiile: a) cresc? b) scad? c) rămân aceleaşi îşi modifică frecvenţa? 2. Notaţi valorile măsurate în tabelul de mai jos. b) Măsuraţi cu un voltmetru valoarea tensiunii la bornele secundarului U 2 . diagramele de semnal observate pentru fiecare montaj realizat şi răspunsurile la întrebări. Argumentaţi folosirea condensatoarelor electrolitice ca filtre de netezire a pulsaţiilor.şi apoi la bornele consumatorului.

Redresoare REFERAT Proiectul pentru Învăţământul Rural 145 .

Realizează o comparaţie între cele trei tipuri de redresoare studiate. Tip de redresor Caracteristica Redresor monoalternanţă Valoarea randamentului Redresor dublă alternanţă Valoarea randamentului Redresor monoalternanţă Valoarea factorului de ondulaţie Redresor dublă alternanţă Valoarea factorului de ondulaţie Redresor monoalternanţă Valoarea frecvenţei semnalului pulsatoriu la bornele consumatorului Valoarea frecvenţei semnalului pulsatoriu la bornele consumatorului Număr de diode Redresor dublă alternanţă Redresor monoalternanţă Redresor dublă alternanţă Număr de diode Rezolvarea o vei realiza în spaţiile libere din tabel. conform tabelului de mai jos. Verificarea corectitudinii rezolvării o poţi face consultând răspunsurile şi comentariile de la pagina 147 146 Proiectul pentru Învăţământul Rural .Redresoare TEST DE AUTOEVALUARE 5.

4.67 Valoarea factorului de ondulaţie 1. 50Hz 4. 16.8 Valoarea factorului de ondulaţie 0. 2. 3. a)A.57 Valoarea frecvenţei semnalului pulsatoriu la bornele consumatorului 50Hz Valoarea frecvenţei semnalului pulsatoriu la bornele consumatorului :100Hz RDA RMA RDA Număr de diode mic –1 Număr de diode mare –2 sau 4 Proiectul pentru Învăţământul Rural 147 .Redresoare RĂSPUNSURI ŞI COMENTARII LA ÎNTREBĂRILE DIN TESTELE DE EVALUARE Pentru rezolvare trebuie să revezi capitolele de redresoare 1.9 mA. Tip de redresor RMA RDA RMA RDA RMA Caracteristica Valoarea randamentului 0.41 Valoarea randamentului 0.9 mA 5.49V. 44. b)F.

Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele informaţii : titlul acestui modul (Redresoare). al cărei conţinut este prezentat mai jos.5 Instrucţiuni Lucrarea de verificare . Rezolvarea cu succes a acestei lucrări vă poate ajuta să obţineţi 6% din punctajul necesar absolvirii modulului Vă recomand să scrieţi clar răspunsurile şi dacă este posibil. Pentru comentariile tutorelui. vă solicită unele activităţi care necesită cunoaşterea şi însuşirea conceptelor din unitatea de învăţare 5 Răspunsurile la întrebări vor fi transmise prin poştă tutorelui pentru corectare şi eventuale comentarii. lăsaţi o margine de 5cm şi aceeaşi distanţă între răspunsuri. Pentru securitatea lucrării vă recomand să scrieţi numele cursantului pe fiecare pagină.Enumeraţi avantajele folosirii unui redresor dublă alternanţă comparativ cu un redresor monoalternanţă. numărul lucrării de verificare ( Nr. 40 PUNCTE 2. realizaţi o redactare computerizată. 1.Redresoare LUCRĂRI DE CONTROL TRANSMISE TUTORELUI LUCRAREA DE VERIFICARE NR.5) numele cursantului şi adresa.Precizaţi mărimile de ale căror valori care trebuie să se ţină seama la proiectarea şi alegerea componentelor unui redresor 60 PUNCTE 148 Proiectul pentru Învăţământul Rural .

1993. Manual de Componente şi dispozitive electronice. 36. Editura didactică şi pedagogică. Dănilă.a.Redresoare Bibliografie 1. Editura didactică şi pedagogică Pag. Defecte electronice. Rodica Irina Rebeja Diode şi tranzistoare. 1987. 42. 3-21 3. Th. Lucrări practice de componente şi circuite electronice.1983. Pag. Dan Dascălu . 55.22 4.a. 330-339 2. Monica Ionescu Vaida. 1994 Pag. 2000 – Pag. 114. 1982.44 5. Dispozitive şi circuite electronice. Editura tehnică. 6. Editura Economică Preuniversitaria.ş. editura Teora.43.64 Proiectul pentru Învăţământul Rural 149 . Mariana Robe ş. Editura didactică şi pedagogică. Constantin Miroiu. George Loveday.120. Componente şi circuite electronice – Sinteze pentru examenul naţional de bacalaureat. Pag. 18. Pag.

. 150 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 6.6 TEHNOLOGIA DE REALIZARE A CABLAJELOR IMPRIMATE Capitol Obiectivele unităţii de învăţare 6.vei şti să aplici reguli de protecţie a muncii la realizarea circuitelor electrice şi electronice. .vei putea să demonstrezi că ai înţeles cum se realizează cablajele imprimate.vei fi capabil să realizezi circuite imprimate. 6.7. 6. Introducere Lipirea Cablaje imprimate Executarea lipirii cu ciocanul de lipit Dezlipirea componentelor Recomandări pentru plantarea componentelor electronice Realizarea circuitelor imprimate cu componente pasive Proiectarea şi realizarea divizorului de tensiune Proiectarea şi realizarea divizorului de curent Bibliografie Pagina 150 151 151 153 154 157 160 160 161 162 OBIECTIVE: .5.6.Tehnologia cablajelor imprimate UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. . 6. 6.4.2.1. 6.3. vei fi capabil să realizezi circuite foarte simple cu componente electronice pe cablaje imprimate.după parcurgerea acestei unităţi de învăţare.

Lipirea componentelor trebuie să asigure o Proiectul pentru Învăţământul Rural 151 . Cablarea unui circuit electric constă în realizarea legăturilor electrice între părţile sale componente (piese şi subansambluri etc ). Introducere Precizia şi calitatea funcţionării echipamentelor electronice sunt influenţate de schema electronică şi de calitatea materialelor şi a componentelor utilizate. în stare topită numit aliaj de lipit.Tehnologia cablajelor imprimate Tehnologia de realizare a cablajelor imprimate 6. În imaginea de mai jos este prezentat un circuit imprimat 6. La rândul lor subansamblurile. reglate cu şurub. conectoare sau mufe. prin intermediul unor conductoare discrete (montaje convenţionale). Funcţiile echipamentelor electronice sunt realizate prin montajele electronice asamblate într-o construcţie de tip modular. sunt conectate între ele prin alte elemente de legătură: conductoare lipite sau înfăşurate foarte strâns. sau prin lipirea componentelor pe cablaj (circuite) imprimate. conţinute pe un cadru sertar sau şasiu. Elaborarea constructivă a echipamentelor electronice constă în plasarea în spaţiu a blocurilor de comandă şi de comutare. ale blocurilor de alimentare şi ale elementelor semnalizatoare. Subansamblu electronic Subansamblurile se realizează prin lipirea directă a terminalelor componentelor direct între ele. Figura1.2.Lipirea este operaţia de îmbinare a două sau mai multe piese metalice între ele.1. cu ajutorul unui material de adaos. la cald.

Dacă se pune mult aliaj. formând un corp geometric de forma unei picături alungite (dacă s-au lipit două conductoare). email. sau automat. topindu-se. pentru ca temperatura ridicata a lipiturii sa nu se transmită componentelor. Pentru a se mări operativitatea executării lipiturilor. Lipitura propriu-zisa se face intr-un timp scurt (1-2 sec). iar un vârf supraîncălzit se oxidează şi nu poate fi utilizat cositorul neaderând pe suprafaţa sa. El se prezintă sub forma unui conductor de aliaj de lipit cu diametrul de 1 . fie in soluţie de alcool. industrială). având o structura amorfă şi o culoare gri mată). iar mişcare involuntară a pieselor duce la solidificarea imediată prin cristalizare a aliajului. de cositor şi plumb. cu decapanţi. suprafaţa lipiturii are culoarea gri mat. trebuie să aibă o culoare vişinie închisă şi să fie cositorit. cât şi o rezistenţă electrică extrem de mică (practic nulă). până ce aliajul se solidifică. în acest caz. Decapantul cel mai utilizat este colofoniul (sacâzul). Înainte de executarea unei lipituri. colofoniul creează o peliculă protectoare care. cu mâna sau alt mod). 152 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Când suprafaţa pieselor a ajuns la temperatura de topire. oxizi sau alte impurităţi. Un vârf insuficient încălzit. O lipitură buna are puţin cositor. cu punct de topire scăzut (cca 200o C). Se îndepărtează rapid vârful ciocanului de lipit şi se ţine lipitura nemişcată câteva secunde. lipitura este “rece” şi are rezistenţă electrică ridicată. care. aderă instantaneu la suprafaţă şi. suprafaţa sa exterioară având o culoare argintie. Colofoniul aderă cu uşurinţă pe suprafeţele ce urmează a fi lipite deoarece se înmoaie între 50 si 80o C şi devine lichid la 125o C. vârful său din cupru. se utilizează fludorul. cu ciocane electrice de lipit (având puteri cuprinse între15 si 20 W). care “îmbracă” piesele puse în contact. acesta se va răci foarte greu. care are o bună fluiditate la temperatura de topire şi o bună aderenţă la suprafeţele de lipit curate. Suprafeţele curăţate se protejează împotriva oxidării sau coroziunii. Ciocanul de lipit trebuie să fie bine încălzit. nu topeşte bine aliajul de lipit (care se înmoaie numai. datorită forţelor de tensiune superficială “îmbracă” zona. Pe suprafeţele încălzite pe care se află.Tehnologia cablajelor imprimate rigiditate mecanică corespunzătoare. în băi speciale de lipire (în producţia de mare serie. suprafaţa pieselor ce urmează a fi lipite se curăţă ( cu un cuţit sau cu hârtie abrazivă fină) de izolaţie. se fixează mecanic (se ţin cu o pensetă. Suprafeţele cositorite se suprapun câţiva mm.El se foloseşte fie în stare naturală (solidă).5 mm fiind prevăzut cu unul sau mai multe canale interioare umplute cu decapant. se pun în contact cu vârful ciocanului de lipit care în prealabil a fost cositorit. pană când suprafeţele devin strălucitoare. sau un mic con ( daca s-a lipit un conductor la o suprafaţă mai mare). se adăugă puţin fludor. strălucitoare. Aliajul de lipit este o compoziţie în anumite procente. asigură o bună cositorire a pieselor. Lipirea se poate face manual. care duce la defectarea circuitului prin întrerupere.

Tehnologia cablajelor imprimate 6.5 – 1 mm. În figura de mai jos sunt date elementele adezive de cablaj. conexiunile dintre componente trebuie sa fie cât mai scurte . duble sau multistrat. După realizarea desenului. Cablaje imprimate Un cablaj cuprinde un sistem de conductoare plate aşezate în unul.3. două sau mai multe plane paralele. imprimarea făcându-se prin procedee fotografice ( la serii mari ) sau serigrafice : viitoarele conductoare sunt acum acoperite cu un lac sau o vopsea rezistentă la acizi ( fig . Fig. se evită utilizarea traseelor paralele lungi. poziţiile găurilor se aşează în nodurile unei reţele de coordonate (rastru) . După numărul de plane în care se află conductoarele. pentru o aderare suficientă a aliajului de lipit. între trasee se lasă un spaţiu de circa 0. se face corodare în băi cu soluţii acide (cel mai des se utilizează clorura ferică). axele lor fiind paralele cu marginile plăcii cablajului . traseele conductoarelor trebuie să aibă o lăţime de minimum 0. există cablaje imprimate simple (mono) . pornind de la schema electrică. fixate (lipite) pe un suport izolant rigid sau flexibil.2 Elemente adezive de cablaj.6 mm iar cele parcurse de curenţi mari trebuie să fie mai late (circa 1mm pentru fiecare amper). ce dau naştere la capacităţi parazite . se face transpunerea lui pe suprafaţa foliei de cupru . pastilele metalice din jurul găurilor trebuie să aibă un diametru de circa 2 mm sau mai mare decât cel al orificiului. Figura 3. ţinând seama de următoarele recomandări: amplasarea componentelor trebuie să fie cât mai judicioasă . 2 ). După uscare . având pasul normalizat la 2. care în câteva minute atacă şi înlătură cuprul ne protejat.5 mm. Proiectul pentru Învăţământul Rural 153 . se face întâi desenul acestuia . Cablaje imprimat Pentru realizarea unui cablaj imprimat.

Tehnologia cablajelor imprimate

Placa se spală bine pentru înlăturarea agentului corodant şi a produşilor de corodare, apoi se înlătură cerneala protectoare prin spălarea cu un diluant potrivit şi se execută diverse prelucrări mecanice: găuriri , tăieri , decupări etc. Pentru evitarea oxidării suprafeţei conductorului de cupru , cablajul se acoperă cu lacuri de protecţie care servesc şi ca fondanţi pentru lipire. în continuare se introduc componentele, se taie scurt terminalele ( în prealabil ele au fost îndoite pentru a ajunge in dreptul orificiilor ) , iar în final se lipesc cu aliaj de lipit terminalele de placat . Lipirea trebuie sa se facă rapid şi precis , deoarece lipituri repetate sau îndelungate, datorita solicitării termice a liantului, duc la exfolierea placatului şi distrugerea cablajului imprimat.

Fig.4. Etapele principale ale tehnologiei de fabricaţie a unui cablaj imprimat simplu placat.

6.4. Executarea lipirii cu ciocane sau pistoale de lipit. Reguli generale: • Niciodată nu atingeţi vârful ciocanului de lipit. Este foarte fierbinte (aproximativ 400°C) şi vă puteţi produce o arsură. Lucraţi intr-un loc bine aerisit.

154

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Tehnologia cablajelor imprimate

• Fumul care se emană din topirea fludorului este foarte iritant. Evitaţi să-l inspiraţi şi pentru aceasta nu ţineţi capul deasupra lipiturii. • Spălaţi-vă pe mâini după ce folosiţi fludorul.(fludorul conţine plumb care este un metal toxic). Pregătirea ciocanului de lipit: • Puneţi ciocanul de lipit pe suport şi introduceţi-l în priză. Va dura câteva minute până când el va ajunge la temperatura de lucru de circa 400°C. • Umeziţi buretele existent lângă suportul ciocanului de lipit. • Verificaţi dacă ciocanul de lipit este gata, încercând să topiţi puţin fludor cu vârful. • Curăţaţi vârful ciocanului, ştergându-l pe buretele umezit. • Topiţi puţin fludor pe vârful ciocanului, ca şi cum aţi dori să-l cositoriţi. Acesta ajută la lipire. Efectuarea lipiturii: • Atingeţi cu fludor locul unde vreţi sa faceţi lipitura (asiguraţi-vă ca atingeţi atât circuitul cât si terminalul componentei). • Nu atingeţi cu vârful ciocanului, cordonul de alimentare al acestuia. Ciocanul de lipit va topi imediat tubul de plastic izolator şi există riscul producerii unui scurt circuit. • Întotdeauna puneţi ciocanul de lipit pe suportul lui când nu-l folosiţi.
LIPITURĂ BUNĂ FORMĂ DE VULCAN

LIPITURĂ RECE

Lipitură strălucitoare

Lipitură mată

Este foarte tentant să începeţi să lipiţi componentele direct dar e mult mai bine întâi să le identificaţi. Lipiţi toate componentele pe o hârtie cu scotch. 1.Identificaţi fiecare componentă şi scrieţi sub ea numele si/sau valoarea. 2.Adăugaţi codul(R1, R2,C1, etc), dacă este necesar. (In multe scheme veţi găsi componentele astfel numerotate si va trebui sa folosiţi lista de piese a schemei pentru a găsi corespondenţa dintre cod şi valoarea piesei). 3.Dacă rezistorul sau condensatorul este marcat in codul culorilor îi veţi citi valoarea folosind acest cod şi aplicând regulile cunoscute. Modul de lipire si plantarea componentelor este dat în tabelul de mai jos. Dacă nu există o altă indicaţie, plantaţi componentele în ordinea dată în tabel. 155

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Tehnologia cablajelor imprimate

Nr. Crt. 1

Denumire Soclu pentru circuite integrate Rezistoare Condensatoar e de valoare mică (de obicei mai mici de 1µF) Condensatoar e electrolitice (1µF si mai mari)

Imagine

Observaţii La conectare respectaţi marcajul (cheia de poziţionare) soclului. Nu lipiţi soclul cu circuitul integrat montat pe el. Nu sunt necesare precauţii speciale. Aceste condensatoare pot fii plantate oricum în găurile destinate lor. Fiţi atenţi la condensatoarele cu polistiren, deoarece pot fi uşor distruşi de căldură. Se verifică cum este polarizat condensatorul (marcat cu – sau + la unul din capete) şi se conectează corect. Se conectează ţinând cont de marcaj. Conectarea diodelor cu germaniu (ca de ex. OA91) se realizează cu atenţie deoarece se distrug uşor la căldură. Se conectează ţinând cont de semnificaţia terminalelor lTerminalul scurt este cato dul (k) iar cel lung este ano dul (a). Dacă se priveşte în capsula in dreptul catodului se vede o mică suprafaţă plată(flat). Se plantează in funcţie de semnificaţia terminalelor (baza, colector emitor). Sunt sensibile la supraîncălzirea terminalelor. Cablul monofilar este izolat de aceea nu apare pericolul scurtcircuitelor.

2

3

4

5

Diode

6

LEDuri

7

Tranzistoare bipolare Cablul mono filar se foloseş te între diferite puncte ale aceluiaşi circuit imprimat Cablul multifilar se conectează între circuitul imprimat şi alte părţi din afara acestuia (comuta

8

10

Este preferabil celui unifilar deoarece nu se rupe când este îndoit de mai multe ori.

156

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Tehnologia cablajelor imprimate

toare, relee, difuzoare etc.) Circuite integrate(IC) Se conectează ţinând cont de cheia de poziţionare. Când se introduce circuitul în soclu, fiecare terminal trebuie să fie în orificiul corespunzător din soclu.

11

6.5. Dezlipirea componentelor electronice: Uneori componentele trebuie dezlipite pentru a putea fi înlocuite. Sunt două moduri de dezlipire a componentelor:

1.Cu o pompa de dezlipit (aspiratoare de cositor) se procedează astfel: Se împinge în jos pistonul pompei până se blochează. Se aduce în dreptul sudurii atât capătul pompei, cât si vârful ciocanului de lipit. Se aşteaptă câteva secunde până se topeşte cositorul. Se apasă butonul pompei astfel încât să se elibereze pistonul si să aspire cositorul topit. Dacă este necesar, se repetă operaţiunea. Din când in când se goleşte pompa de dezlipit, prin deşurubarea vârfului acesteia. 2.Cu banda multifilară de cupru se procedeaza astfel : - Se aduce capătul benzii şi vârful ciocanului de lipit, la locul lipiturii. Pe măsură ce cositorul se topeşte, cea mai mare parte trece din lipitura în bandă.Se îndepărtează mai întâi banda multifilară şi apoi ciocanul de lipit. Se taie bucata din banda incărcată cu cositor. Dupa ce se îndepărtează cea mai mare parte a cositorului, se scoate terminalul componentei.

Bandă multifilară de cupru

Proiectul pentru Învăţământul Rural

157

Tehnologia cablajelor imprimate

Scule şi dispozitive necesare realizării circuitelor imprimate

Letcon

Trusa electronistului

Crocodil izolat

Testere

Sursă de alimentare reglabilă

Aparate de măsură

Multimetru digital Multimetru analogic

158

Proiectul pentru Învăţământul Rural

4. Axul potenţiometrului se scurtează atât cât este necesar. Crt.Tehnologia cablajelor imprimate APLICAŢII 6.6. Recomandări pentru plantarea componentelor electronice Nr. Montaţi-le pe placa de circuit imprimat aşa încât să poată fi citită valoarea dacă sunt marcate în clar. ele au terminalul mai scurt conectat la (-). cleşte oblic) 5. 3.V. Tăiaţi terminalele. 1. Proiectul pentru Învăţământul Rural 159 . Direcţia de montare a condensatoarelor ceramice sau cu polyester nu are importanţă 7. Plantarea rezistoarelor Preformaţi terminalele. S.D. Plantaţi rezistoarele conform listei de piese. 6. Conectarea inversă poate produce scurtcircuit. O sudură bună străluceşte. Trusa electronistul ui (Letcon cleşte patent. 2. Montaţi piesele pe partea opusă a circuitului imprimat Ele se montează paralel cu placa de circuit imprimat şi cât mai aproape de aceasta. Condensatoarele electrolitice sunt polarizate. Încălziţi punctul de sudură şi alimentaţi-l cu fludor. fără să-l atingă pentru a evita solicitări termice. Controlaţi dacă există picături de fludor care ar putea face scurtcircuite.

Operaţii (faze) Baza tehnico . pe placat Maşina de Corodarea plăcuţei găurit Spălarea plăcuţei Îndepărtarea vopselei Găurire Identificarea poziţiei componentelor pe cablajul imprimat conform documentaţiei tehnice. 9.7.materială tehnologice SDV-uri AMC-uri Citirea schemei electronice. Materiale Evaluare Rezistoare Calc milimetric Plăcuţa placată cu cupru. Ohmmelui Transpunerea tru Creion moale desenului pe plăcuţa Sursa Marker perma placată cu cupru. 4. de nent tensiune Trasarea desenului Cuva de c. precizând tipurile de componente utilizate. 5. Realizarea desenului cablajului imprimat Trusa pe foaia de calc în electronisturaport 1/1. 8.c. 2. 6. conform specificaţiilor schemei electronice.Realizarea circuitelor cu componente pasive pe cablaje imprimate Lucrare practică: Schema electrică R1 1kΩ R2 1kΩ U2= ? Proiectarea şi realizarea divizorului de tensiune Schema cablajului imprimat + + + + U1 IN - IE IN - IE Nr crt 1.Tehnologia cablajelor imprimate 6. 7. Clorură ferică Apă curată Dizolvant Cablaj imprimat. 10. 3. Rezistoare Conductori de legătură 160 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Selectarea componentelor electronice.

Tehnologia cablajelor imprimate

Lucrare practică: Schema electrică

Proiectarea şi realizarea divizorului de curent Schema cablajului imprimat
I1 R1=1kΩ R2=1kΩ I2

+

A

A
A

I

A

A

A

Baza tehnico - materială SDV-uri AMC-uri Materiale Evaluare

Nr crt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Operaţii (faze) tehnologice Citirea schemei electronice, precizând tipurile de componente utilizate. Selectarea componentelor elec tronice, conform specificaţiilor schemei electronice. Realizarea desenului cablajului imprimat pe foaia de calc la scara 1/1. Transpunerea desenului pe plăcuţa placată cu cupru. Trasarea desenului pe placat Corodarea plăcuţei Spălarea plăcuţei Îndepărtarea vopselei Găurire

Rezistoare Calc milimetric Creion moale Marker permane nt Cuva Plăcuţa placată cu cupru.

Clorură ferică Apă curată Dizolvant Multime tru Sursa de alimenta re Amper metru

Maşina de găurit

10. Identificarea poziţiei

componentelor pe cablajul imprimat conform documentaţiei tehnice. 11. Executarea preformării terminalelor componentelor, conform cerinţelor tehnologice de plantare manuală.

Pensetă Cleşti

Cablaj imprimat; Rezistoare Conductori de legătură Cablaj imprimat; Rezistoare Conductori de legătură Cablaj imprimat; Rezistoare Conductori de legătură Cablaj imprimat Rezistoare Conductori de legătură Fludor Montaj Montaj Montaj

12. Montarea componentelor în găuri

Pensetă cleşti Pensetă cleşti Dispozitiv de lipit

13. Efectuarea lipiturilor

14. Verificarea montajului prin
inspecţie vizuală

15. Conectarea la sursa de

alimentare 16. Măsurarea intensităţii curenţilor I, I1, I2

Proiectul pentru Învăţământul Rural

161

Tehnologia cablajelor imprimate

Bibliografie 1. I. Ristea, Gh. Constantinescu, A.Vasile, N.Tetcu, Manualul muncitorului electronist, Editura tehnică Bucureşti, 1980, Pag. 367 – 369. 2. Nicolae Drăgulănescu, Constantin Miroiu, Doina Moraru Electronica în imagini, Editura Tehnică, 1990. Pag. Pag. 106- 126, 138 – 142.

162

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Componente ale instalaţiei de transport şi distribuţie a energiei electrice

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 7
COMPONENTE ALE INSTALAŢIILOR DE TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Capitol
Obiectivele unităţii de învăţare 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. Noţiuni de bază: receptor, instalaţia electrică, aparat electric, efectul termic al curentului electric , scurtcircuit Componente ale instalaţiei de transport a energiei electrice Componente ale instalaţiei de distribuţie a energiei electrice Conectarea consumatorilor la reţeaua de distribuţie Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare Lucrarea de verificare nr. 7 Bibliografia

Pagina
163 164 165 169 172 174 175 177

OBIECTIVE: Stimate cititorule, Lucrezi la calculator, sau citeşti cursul la lumina unei veioze. Ştii că în acest timp eşti conectat la sistemul energetic naţional? Studiul acestei unităţii de învăţare îţi va permite înţelegerea modului de transferare a energiei electrice de la centralele electrice la consumatori . Curiozitatea, atenţia şi răbdarea îţi vor fi pe deplin răsplătite: - vei fi capabil să explici particularităţile sistemului energetic - vei reuşi să identifici oricare din componentele instalaţiei de transport şi distribuţie după rolul său funcţional - în orice discuţie, referitoare la contextul de mai sus, îţi vei putea exprima ideile cu ajutorul unor termeni tehnici adecvaţi .

Proiectul pentru Învăţământul Rural

163

Componente ale instalaţiei de transport şi distribuţie a energiei electrice

7.1. Noţiuni de bază: receptor, instalaţia electrică, aparat electric, efectul termic al curentului electric , scurtcircuit Încă din prima unitate de învăţare ai făcut cunoştinţă cu energia electrică, cu transformarea altor forme de energie în energie electrică. Te-ai întrebat, de ce avem nevoie de energie electrică?

APLICAŢII

Enumeră toate ” minunile” a căror funcţionare au la bază energia electrică, pe care le ai în locuinţă sau pe care ţi le-ai dori.

Eşti de acord că fără energie electrică, lumea care ne înconjoară ar arăta mult mai diferit şi că am fi mai neajutoraţi ? Revenind la prima întrebare, producem energie electrică pentru a o retransforma în energie mecanică, termică, chimică sau în lumină. Dispozitivele care transformă energia electrică în altă formă de energie, în scop util, se numesc receptoare electrice. Sunt cunoscute două categorii mari de receptore: Receptoare de iluminat – care transformă energia electrică în energie luminoasă ( exemple: becul, tubul fluorescent). Receptoare de forţă - care transformă energia electrică în alte formă de energie: mecanică (exemple: motoare electrice, electromagneţi), termică ( exemple: cuptoare electrice ,aparate de sudură ) sau chimică ( exemplu băi de electroliză ). Totalitatea receptoarelor de energie electrică racordate la un punct de alimentare (staţie de distribuţie, post de transformare, tablou de distribuţie) reprezintă un consumator. Prin Instalaţia electrică se înţelege totalitatea conductoarelor şi echipamentelor electrice care au o funcţie determinată în producerea, transportul, distribuţia sau utilizarea energiei electrice.

Din punct de vedere al nivelului de tensiune instalaţiile electrice pot fi de: joasă tensiune (< 1kv ) medie tensiune (1kv- 35kv) înaltă tensiune ( > 1kv ) 164
Proiectul pentru Învăţământul Rural

Componente ale instalaţiei de transport şi distribuţie a energiei electrice

După tipul receptorului se identifică : - Instalaţii electrice de forţă pentru alimentarea consumatorilor de putere: motoare ale maşinilor unelte, ascensoare, cuptoare electrice, aparate de sudat, etc. - Instalaţii de iluminat pentru alimentarea corpurilor de iluminat In cazul iluminatului interior deosebim: -Instalaţiile pentru iluminat normal, care asigură desfăşurarea activităţilor normale în clădire -Instalaţii pentru iluminatul de siguranţă, care asigură lumina în cazul defectării instalaţiei pentru iluminat normal. Iluminatul de siguranţă este specific clădirilor administrative, sălilor de spectacol, de cinema, teatrelor, etc Prin aparat electric se înţelege un dispozitiv sau ansamblu de dispozitive electrice şi mecanice, destinat comenzii, protecţiei, reglării şi controlului automat sau neautomat al funcţionării obiectelor şi instalaţiilor electrice sau neelectrice. Efectul termic al curentului electric ( efect Joule ): fenomen de încălzire a unui conductor parcurs de curent electric. La trecerea unui curent, I, printr-un conductor de rezistenţă, R, într-un interval de timp, t, acesta degajă cantitatea de căldură Q, măsurată în Joule Legea Joule Q= RI2t

Prin scurtcircuit se înţelege atingerea accidentală a două conductoare aflate sub tensiune. În acest caz se creează o nouă „cale” de trecere a curentului electric, mult mai scurtă. Prin cest circuit scurt va circula un curent mult mai mare. Datorită efectului termic conductoarele se încălzesc atât de mult încât, nu numai că se deteriorează instalaţia electrică, dar pot provoca si incendii. 7.2. Componente ale instalaţiei de transport a energiei electrice

Fig.7.1 Exemplu unei reţele de transport şi distribuţie
Proiectul pentru Învăţământul Rural

165

proiectare. construcţie) extinsă pe o perioadă de studiu de 20-30 ani . asigurarea alimentării cu energie electrică fără întreruperi. care funcţionau independent? Sistemul Dobrogea este interconectat în 1960 printr-o linie energetică cu o parte subterană. energia produsă trebuie să fie egală cu cea consumată – stocarea ei fiind posibilă în cantităţi infime. Energia electrică nu poate fi înmagazinată decât în cantităţi infime. Sistemul energetic reprezintă ansamblul instalaţiilor şi echipamentelor mecanice. care asigură alimentarea cu energie electrică a unui anumit teritoriu. Există astfel o reţea cu un circuit închis care conectează consumatorii energiei electrice la centrale electrice . Sistemul energetic naţional unic s-a realizat în ţara noastră. ŞTIAŢI CĂ…. prin interconectarea a 7 sisteme energetice regionale. planificare. Aceasta implică transferul şi utilizarea ei simultan cu producerea.nucleare). termotehnice. Exploatarea sistemului energetic este coordonată de dispeceratul energetic naţional. electrice sau de altă natură (exemplu. pentru traversarea Dunării? 166 Proiectul pentru Învăţământul Rural . deservind teritorii foarte întinse.Componente ale instalaţiei de transport şi distribuţie a energiei electrice În literatura de specialitate transportul energiei electrice este considerat: transfer al energiei electrice de la centrale electrice la consumator. aplicarea unei politici de perspectivă ( prognoză. Sistemul energetic prezintă următoarele particularităţi: instalaţiile sunt interconectate la scară naţională sau internaţională. între anii 1954-1958.

Instalaţia de transport a energiei electrice Energia electrică produsă în centrale electrice prin transformarea din alte forme de energie. Explică de ce alimentarea cu energie electrică trebuie să fie neîntreruptă. aflat de regulă la distanţă apreciabilă. Transformatoarele sunt dispozitive care funcţionează pe baza fenomenelor electromagnetice şi pot modifica valorile tensiunilor electrice. Motivează de ce energia electrică consumată trebuie să fie egală cu cea produsă. Verificarea corectitudinii rezolvării o poţi face consultând răspunsurile şi comentariile de la pagina 174.7. trebuie să se facă la o tensiune cu atăt mai ridicată. spre consumator. locuinţe. Rezolvarea o vei realiza în spaţiul liber din casetă. 3. Rol preluat de staţiile de transformare Staţiile de transformare ( Fig. Pe acest “traseu” valoarea tensiunii reţelelor de linii electrice trebuie ridicată şi coborâtă. are o tensiune de 6KV-24KV. Ce avantaje.6KV ) în cazul consumatorilor mari. în condiţiile unor pierderi energetice minime. cum ar fi combinatele şi tensiuni joase ( 380V. Proiectul pentru Învăţământul Rural 167 .2 )au în componenţa lor: transformatoare ridicătoare sau coborâtoare de tensiune. are alimentarea cu energie electrică printrun sistem energetic? 2. cu cât distanţa este mai mare. Transferarea energiei electrice se face prin reţele electrice de linii de înaltă şi medie tensiune. Transferarea energiei electrice. În schimb utilizarea energiei electrice ( transformarea ei în alte forme de energie ) se face la tensiuni medii ( 36KV.220V) în cazul clădirilor admnistrative. presupui că.Componente ale instalaţiei de transport şi distribuţie a energiei electrice TEST DE AUTOEVALUARE 1.

la 220KV Conexiunea următoarei linii de transport.1. pe o anumită distanţă. În staţia de transformare ridicătoare de tensiune S. 7. L3 Schema se poate continua cu n linii de transport. energia electrică este transportată. valoarea tensiunii dată de centrală.220 KV. În final.R. unde se vor conecta şi alte centrale electrice şi valoarea tensiunii se va ridica funcţie de distanţă.750 KV. până la o altă staţia de transformare ridicătoare. este ridicată la 110 KV. liniile de transport sunt continuate de cele de distribuţie. pe traseul cărora există staţii ridicătoare de tensiune.400 KV. S.conectării . În Figura 7. Prin linia de transport. 6.protecţiei la scurtcircuit şi supraîncărcarea liniilor electrice Fig.5 KV. Staţie de transformare Valorile standardizate ale tensiunilor de transport ale energiei electrice sunt :110KV.2.comutării .Componente ale instalaţiei de transport şi distribuţie a energiei electrice echipamente şi aparate electrice pentru asigurarea: .L1.3 este exemplificată o reţea de linii electrice de transport sau linii de înaltă tensiune care preia energia de la două centrale electrice pentru a o transporta. 168 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Această reţea de linii electrice de transport de înaltă tensiune şi staţii ridicătoare de tensiune alcătuiesc la modul generic instalaţia de transport a energiei electrice . În această staţie se realizează : Conexiunile liniilor de transport L1 ( care vin de la centrala 1 ) şi liniilor de transport L2 ( care vin de la centrala 2 ) Ridicarea tensiunii de transport a energiei electrice.2.R.

Indică componentele staţiilor de transformare precizând rolul fiecăreia.3. 6. Enumeră elementele componente ale instalaţiei de transport a energie electrică. Componente ale instalaţiei de distribuţie a energiei electrice Sistemul de distribuţie al energiei electrice se află în prelungirea reţelelor de linii energetice de transport şi are drept scop: transferul energiei până la consumator – pe linii de distribuţie de medie tensiune coborârea tensiunii cerute de consumator cu ajutorul staţiilor electrice coborâtoare de tensiune-pentru tensiuni medii de 35 KV coborârea tensiunii cerute de consumator cu ajutorul posturilor de transformare coborâtoare de tensiune. Precizează ce condiţie este necesară pentru ca transportul energiei electrice să se facă cu pierderi minime de energie. Rezolvarea o vei realiza în spaţiul liber din casetă. 7.7.pentru tensiuni joase < 1 Proiectul pentru Învăţământul Rural 169 . Verificarea corectitudinii rezolvării o poţi face consultând răspunsurile şi comentariile de la pagina 174.3.Componente ale instalaţiei de transport şi distribuţie a energiei electrice linie de transport SR2 L3 220Kv distributie 220Kv 220Kv SR1 Centrala Electrica 6kV 110Kv linie de transport L1 110Kv linie de transport 110Kv 110Kv L2 Centrala electrica 2 Ln Fig.Schema unei reţele de linii electrice de transport TEST DE AUTOEVALUARE 4. 5.

A. 7. L. sunt constituite din cabluri neizolate. în general ceramică. consumatorul C3.4 este prezentată schema unei reţele de linii de distribuţie prin care se asigură alimentarea cu energie electrică pentru: 1. Fixarea conductoarelor pe consolele de pe stâlpi se face prin intermediul unor izolatoare ( Fig. Fig. Fig.A. Liniile de tipul celor îngropate se întâlnesc în localităţi mari.S. de joasă tensiune prin postul de transformare PT1( Fig..5. Acestea sunt piese speciale construite din materiale izolatoare.E. Izolatoare Fig. Schema unei reţele de linii electrice de distribuţie Liniile electrice de transport şi distribuţie sunt parte a sistemului energetic. suspendate pe stâlpi. linii electrice subterane. 7. 7. L. L. Liniile de transport sunt linii aeriene.E.5. consumatorii de medie tensiune C1şi C2 prin staţia coborâtoare de tensiune SC2 2.4.6).7.6.7.Componente ale instalaţiei de transport şi distribuţie a energiei electrice În figura 7. formate din cabluri susţinute de stâlpi. Liniile electrice aeriene. 7.) 6Kv 110Kv Linie transport SC1 35Kv linie de distributie de tensiune medie L2 L2 C1 Medie tensiune 35Kv SC2 C2 PT1 C3 Joasa tensiune Fig.E. Iar cele de distribuţie de medie şi joasă tensiune pot să fie şi îngropate în canale speciale. Fixare cablurilor pe stâlpi cu ajutorul izolatoarelor 170 Proiectul pentru Învăţământul Rural .7.

V.7.C şi cu manta din plumb. Cablurile sunt din oţel-aluminiu ( aproape în exclusivitate).35kv) înaltă tensiune ( >1kv ) Proiectul pentru Învăţământul Rural 171 .) la medie şi joasă tensiune. oţel-cupru. În cazul liniilor electrice subterane sunt folosite cabluri confecţionate din cupru sau aluminiu cu izolaţie din P. 7. bronz. Post de transformare montat pe stâlp Stâlpii sunt din oţel la înaltă tensiune şi din beton ( Fig.8.7. cupru. Liniile electrice subterane.8. se folosesc în general la distribuţia energiei electrice în localităţile mari sau pe raza complexelor industriale mari.Componente ale instalaţiei de transport şi distribuţie a energiei electrice Fig.S. L. aluminiu. Fig. 7.E. Stâlp din beton Din punct de vedere al tensiunii sunt linii electrice de: joasă tensiune (< 1kv ) medie tensiune (1kv.

4.Componente ale instalaţiei de transport şi distribuţie a energiei electrice APLICAŢII 1. Faceţi o plimbare până la intrarea în localitate şi observaţi postul de transformare la care este conectată reţeaua de distribuţie . Locul unde se realizează legătura electrică dintre reţeaua publică de distribuţie şi abonat (consumator) poartă denumirea de branşament electric( Fig. 2. Veţi constata că într-adevăr formează o adevărată reţea care împânzeşte teritoriul ţării. Identificaţi tipul lor . Conectarea consumatorilor la reţeaua de distribuţie Consumatorii electrici sunt conectaţi la reţeaua de distribuţie. Locuinţa dumneavoastră ce fel de branşament are ? Legătura dintre branşament şi tabloul electric se realizează prin cablu Tabloul electric de distribuţie distribuie energia pe circuite. Acesta este “traseul” energiei electrice calculatorul sau veioza dumneavoastră. Branşamentul poate fi aerian sau subteran. Cu ocazia primei călătorii vă rog să fiţi atent/ atentă şi să observaţi liniile electrice. electrice este preluată de instalaţiile de transport. Fig. prin branşament distribuită pe circuit de lumină sau de priză. Pentru a fi protejate. apoi la consumator şi în final. ). 7.9.9.7. 7. transferată prin prin cele de distribuţie. legăturile electrice sunt introduse într-o cutie metalică numită cofret. Branşament electric aerian În concluzie: Energia electrică produsă în centralele sistemul energetic naţional. de la centrala electrică la 172 Proiectul pentru Învăţământul Rural .

E.A sunt fixate pe stâlpi prin intermediul izolatoarelor. L. 11.4 elementele componente ale reţelei de linii de distribuţie 8. sunt folosite în general la transportul energiei electrice.S. Liniile electrice aeriene sunt constituite din conductoare izolate din oţel şi aluminiu. 12. Proiectul pentru Învăţământul Rural 173 . Identifică pe schema din figura 7. Indicaţi materialele din care sunt executate liniile electrice de transport de înaltă tensiune 9. Conductoarele L.12) şi notează în dreptul lor: litera A) dacă apreciezi că afirmaţia este corectă şi litera F.E. dacă apreciezi că afirmaţia este falsă: 10. Rezolvarea o vei realiza în spaţiul liber din casetă.Componente ale instalaţiei de transport şi distribuţie a energiei electrice TEST DE AUTOEVALUARE 7.11. Verificarea corectitudinii rezolvării o poţi face consultând răspunsurile şi comentariile de la pagina 174. Ce este branşamentul electric ? Citeşte afirmaţiile de mai jos (10.

Întrebarea 10 F Fals deoarece liniile aeriene sunt neizolate. acolo unde traseul trebuie să treacă peste un râu mare sau un fluviu. 174 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Întrebarea 11 A Întrebarea 12 F Fals deoarece conductoarele liniilor de transport sunt linii aeriene. Întrebarea 2.conectării . mai bine mai multe centrale mici conectate între ele. Întrebarea 4.comutării . Întrebarea 3. Utilizarea raţională a resurselor energetice de pe teritoriul respectiv. Înmagazinarea energiei electrice este posibilă doar în cantităţi foarte mici. staţiile ridicătoare de tensiune. Decât o centrală mare pentru alimentarea cu energie electrică a întregului teritoriu. Întrebarea 7 -linii electrice de distribuţie -staţii coborâtoare de tensiune pentru alimentarea consumatorilor de medie tensiune -posturi de transformare pentru consumatorii de joasă tensiune Întrebarea 8 Cabluri din oţel şi aluminiu.protecţiei la scurtcircuit şi supraîncărcarea linii electrice Întrebarea 6 linii electrice de înaltă tensiune numite şi linii de transport. Există excepţii doar pe porţiuni mici. Întrebarea 9 Branşamentul electric este locul unde se realizează legătura electrică dintre reţeaua publică de distribuţie şi abonat (consumator). Reducerea gradului de poluare a teritoriului. Transportul energiei electrice se poate face cu pierderi minime de energie doar la tensiuni înalte. Întrebarea 5 -transformatoare ridicătoare sau coborâtoare de tensiune cu rol în modificarea valorii tensiunii electrice -echipamente şi aparate electrice pentru asigurarea: . Întreruperea alimentării cu energie electrică a consumatorilor poate atrage pierderi de vieţi omeneşti (spitale) sau pierderi materiale importante (combinate industriale).Componente ale instalaţiei de transport şi distribuţie a energiei electrice RĂSPUNSURI ŞI COMENTARII LA ÎNTREBĂRILE DIN TESTELE DE EVALUARE Întrebarea 1.

lăsaţi o margine de circa 5 cm şi aceeaşi distanţă între răspunsuri. Într-un sistem energetic energia produsă trebuie să fie. faţă de energia consumată: a) mai mare b) mai mică c) într-un anumit raport d) egala 15 PUNCTE 2. dacă afirmaţia este corectă şi litera F. Pe prima pagină a lucrării se vor înscrie următoarele informaţii: modulul Energie.7. Dacă este posibil utilizaţi un procesor de texte.Componente ale instalaţiei de transport şi distribuţie a energiei electrice LUCRAREA DE VERIFICARE NR. adresa. Electronică. Alegeţi dintre enunţurile de mai jos varianta corectă şi încercuiţi-o: 1. Pentru securitatea lucrării vă recomand să scrieţi numele cursantului pe fiecare pagină. Pentru comentariile tutorelui. Electrotehnică. numele şi prenumele cursantului. daca apreciezi că afirmaţia este falsă: a) Cu cât distanţa de la centrala electrică la consumator este mai mare. Răspunsurile la întrebări vor fi transmise prin poştă tutorelui pentru corectare şi eventuale comentarii. al cărei conţinut este prezentat mai jos. Vă recomand să scrieţi clar răspunsurile la întrebări. lucrarea de verificare numărul. Tema : COMPONENTE ALE INSTALAŢIEI DE TRASPORT ŞI DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE INSTRUCŢIUNI Lucrarea de verificare. Citeşte afirmaţiile de mai jos şi notează în dreptul lor litera A. vă solicită unele activităţi care necesită cunoaşterea unităţii de învăţare nr.7 Această lucrare are o pondere de 6 % din nota finală de absolvire a modulului. Consumatorii de medie tensiune sunt alimentaţi de la a) liniile de înaltă tensiune b) staţiile de transformare coborâtoare de tensiune c) posturi de transformare d) staţiile de transformare ridicătoare de tensiune 15 PUNCTE 3. cu atât tensiunea liniei de transport este mai mică b) Sistemul energetic permite utilizarea raţională a resurselor energetice Proiectul pentru Învăţământul Rural 175 .

Concepe şi desenează o schemă din care să rezulte traseul energiei electrice de la centrala electrică la locuinţa proprie urmărind etapele: . Indicaţi tipul staţiilor de transformare dintr-o reţea de linii de înaltă tensiune.Componente ale instalaţiei de transport şi distribuţie a energiei electrice c) Legătura electrică dintre reţeaua publică de distribuţie şi consumator poartă denumirea de branşament electric 10 PUNCTE 4. 15 PUNCTE 6. 15 PUNCTE 5. . Precizaţi tipul de linii electrice folosite la distribuţia energiei electrice în localităţile mari.alege o formă de energie primară şi descrie modul de transformare în energie electrică. 30 PUNCTE Total: 100 PUNCTE 176 Proiectul pentru Învăţământul Rural .desenează schemă de transport şi distribuţie din care să rezulte elementele componente ale instalaţiilor de transport şi distribuţie.

a. 1983. 235. 12. Pag. 375. Instalaţii şi echipamente electrice Editura Didactică şi pedagogică.sa Electrotehnica de la A la Z. 7.Emil Micu. 214. Manual de Tehnologia lucrarilor electrotehnice. Pag.1986. 419. Editura Didactică şi pedagogică. Bucureşti.Niculae Mirea .Editura ştiinţifică şi enciclopedică . Proiectarea instalaţiilor electrice industriale . Monica Meteescu. Pag. 1984. 413. 159 – 168. anul I şcoala profesională.Editura didactică şi pedagogică Bucureşti.2000. 3.Robe Mariana. 6. Pag. E Pietrăreanu. 159 – 168. 234. Comşa şa.Bucureşti. Constantin Neguş Manual pentru instalaţii şi echipamante clasa a XI a Editura didactică şi pedagogică Bucureşti. Editura tehnică. Pag. 11. Manual de pregătire pentru domeniul electric .1981. Popa Vasilica ş. Editura Economică Preuniversitaria. 2.P.Componente ale instalaţiei de transport şi distribuţie a energiei electrice BIBLIOGRAFIE 1. 217. Dinulescu.Traian Canescu. 96 – 105. 5. Angela Popescu. 4.Agenda electricianului.D. 1982. 1985. Proiectul pentru Învăţământul Rural 177 .

pe cale vizuală? Pentru ca ochiul să poată transmite această cantitate enormă de informaţie creierului. de natura activităţii desfăşurate. 8 Bibliografia Pagina 178 180 184 187 195 195 198 199 202 OBIECTIVE: Stimate cititorule. Studiul acestei unităţi de învăţare îţi va îmbogăţi cunoştinţele despre modul de convertire a energiei electrice în energie luminoasă şi despre instalaţiile de iluminat. tuburi de protecţie.vei fi capabil să explici funcţionarea surselor de iluminat electrice . execută instalaţiile de iluminat şi componentele aferente acesteia.8 COMPONENTE ALE INSTALAŢIEI DE ILUMINAT INTERIOR Capitol 8. de aşezarea lor în câmpul vizual. microclimatul luminos depinde de natura surselor de iluminat. responsabilitatea ce revine celor ce proiectează. 8. aspectul fizic. Curiozitatea. simbol . Atunci când vorbim de lumina artificială.2. de existenţa/ neexistenţa unor suprafeţe reflectante şi bineînţeles.5. accesorii Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare Lucrarea de verificare nr.3. referitoare la lumea înconjurătoare.1. Ştiai că omul primeşte până la 90% din volumul total de informaţie. 8. acum. 8. îţi vei putea exprima ideile folosind termeni tehnici adecvaţi.vei reuşi să identifici oricare din componentele electrice ale instalaţiei de iluminat după: rolul funcţional.4.Componenete ale instalaţiei de iluminat interior UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. trebuie să se afle într-un microclimat luminos adecvat. Obiectivele unităţii de învăţare Surse electrice de iluminat Corpuri de iluminat Aparate electrice Tablouri electrice Conductoare. Îţi propun să aruncăm şi noi. Intuieşti. 178 Proiectul pentru Învăţământul Rural . o privire asupra lor.în orice dicuţie. atenţia şi răbdarea îţi vor fi pe deplin răsplătite pentru că: . referitoare la contextul de mai sus. 8.

Omul are senzaţia unei culori atunci când pe retină ajung radiaţii de o singură lungime de undă. pentru 0. In spectrul radiaţiilor electromagnetice .Corpuri de iluminat – care au rolul de a proteja sursele de iluminat electric: lampa cu incandescenţă / bec. -Conductoare. Proiectul pentru Învăţământul Rural 179 . radiaţiile vizibile ocupă domeniul 0. Exemplu: pentru 0.0.38 micrometrii.Componenete ale instalaţiei de iluminat interior Componente ale instalaţiei de iluminat interior Instalaţia de iluminat interior alimentează cu energie electrică atât corpurile de iluminat cât şi prizele la care se pot conecta receptorii casnici: frigidere. Aceste două domenii împreună cu domeniul vizibil formează domeniul optic. fierul de călcat. Pentru a îşi îndeplini rolul funcţional în componenţa instalaţiilor de iluminat şi prize trebuie să existe : . tuburi de protecţie si accesorii: doze şi elemente de prindere (dibluri .de albastru. întrerupătoare -cu rol de protecţie a instalaţiei electrice la scurtcircuit şi supraîncărcări: siguranţe fuzibile -Tabloul electric de distribuţie. pe circuitele de alimentare ale receptoarelor. Aceasta este instalaţia electrică care “distribuie” energia electrică în interiorul locuinţelor noastre.76micrometrii.de roşu.45 micrometrii. . care are rolul de a distribui energia electrică primită de la reţeaua de alimentare. tuburi fluorescente. scoabe).maşini de spălat. În literatura de specialitate mai întâlnim şi denumirea de instalaţie de iluminat şi prize. pentru 0. etc. întrucât ochiul uman poate „vedea” şi în domeniile ultraviolet sau infraroşu cu ajutorul unor aparate optice speciale.38 micrometrii senzaţia este de culoarea violet..76 micrometii. Ce este lumina ? Radiaţiile care impresionează retina ochiului omenesc sunt radiaţii luminoase numite şi radiaţii vizibile.Aparate electrice : -cu rol de conectare a receptoarelor la sursa de energie electrică : prize şi fişe. numit şi domeniul vizibil Poziţia acestuia este între domeniul radiaţiilor ultraviolete şi domeniul radiaţiilor infraroşii.

Componenete ale instalaţiei de iluminat interior

TEST DE AUTOEVALUARE

În frazele de mai jos completează spaţiile libere astfel încât ele să exprime un adevăr: 1. Lumina reprezintă radiaţiile care au proprietatea de a impresiona retina ochiului . 2. Domeniul vizbil cuprinde radiaţii electromagnetice între micrometrii şi micrometrii

Rezolvarea o vei realiza în spaţiul liber din casetă. Verificarea corectitudinii rezolvării o poţi face cosultând răspunsurile şi comentariile de la pagina 198.

Scurt istoric al iluminatului artificial Descoperirea unei surse de lumină artificială a fost pentru om o necesitate dar şi o provocare. Focul, opaiţul, lumânările, au fost primele surse de lumină artificială.

În 1798, elveţianul Ami Argand făcea lumină cu lampa cu petrol. Câţiva ani mai târziu, în 1798, scoţianul William Mudor foloseşte pentru iluminat arderea unui gaz iluminator. Prima lampă electrică– un arc electric produs între două bastonaşe de carbon alimentate la polii unei baterii a fost descoperită de Humptrey Davy, în 1862. Inventatorul becului electric, omniprezent astăzi, a fost Thomas Edison 8.1. Surse electrice de iluminat Conversia energiei electrice în lumină se poate realiza pe două căi : aducerea unui corp în stare de incandescenţă – stare în care emite radiaţii electromagnetice vizibile prin obţinerea unui „fulger” controlat, în miniatură – o descărcare electrică în gaze: ionizarea gazelor aflate într- un spaţiu dintre două piese cărora li se aplică o tensiune electrică de o anumită valoare 180
Proiectul pentru Învăţământul Rural

Componenete ale instalaţiei de iluminat interior

Lampa cu incadescenţă. Funcţionarea acestui tip de lampă are la bază efectul termic al curentului electric, dar şi faptul că, un corp adus la starea de incandescenţă emite radiaţii luminoase . Îţi propun să descoperim împreună din ce este alcătuită o lampă cu incandescenţă. Ce material poate fi adus la starea de incandescenţă, cu ajutorul curentului electric ? Evident, un material bun conducător de curent electric şi cu o temperatură de topire ridicată.

APLICAŢII

Analizează materialele utilizate în electrotehnică prezentate la unitatea de învăţare numărul 2 şi alege un material conductor, greu fuzibil cu temperatura de topire peste 3000 o c. Din acest material este construită “inima “ lămpii – filamentul( Fig.8.1) Pentru asigurarea funcţionării, filamentul din wolfram, trebuie să fie: a. Alimentat cu un curent electric - pentru aceasta în construcţia lămpii sunt electrozii la capătul cărora sunt contactele electrice. Pentru izolarea electrozilor soclu este umplut cu un material izolator. Prin înfiletarea soclului în dulia de pe corpul de iluminat se face legătura electrică cu instalaţia de iluminat. Mai există un alt tip de soclu numit soclu baionetă – vezi Fig. 8.2 becul din dreapta

Figura 8.1 Lampa cu incandescenţă / bec b. Susţinut - acest rol este preluat de cârlige. c. Protejat de mediul înconjurător- prin intermediul globului de sticlă. Sticla din care se confecţioneaza globul trebuie să aibă un coeficient de dilatare mare, să fie transparentă la radiaţiile ultraviolete şi să reziste la temperaturi înalte.
Proiectul pentru Învăţământul Rural

181

Componenete ale instalaţiei de iluminat interior

Astfel se construieşte lampa cu incandescenţă, care după cum observi, nu este altceva decât binecunoscutul bec. La trecerea curentului electric prin filament, acesta se încălzeşte prin efectul termic al curentului, ajunge la incandescenţă şi emite lumina. Faptul că în timpul funcţionării, filamentul atinge o temperatură de până la 2700 oC, creează un mare neajuns: evaporarea wolframului şi depunerea lui pe globul de sticlă, înnegrindu-l. Pentru a creşte durata de viaţă a lămpii, soluţiile sunt: introducerea în glob ( după ce în prealabil a fost vidat) a unui amestec de gaze inerte: argon şi azot. Evaporarea wolframului este încetinită, dar nu oprită complet.Durata de viaţă a crescut la 1000 de ore de funcţionare. Lumina lămpii este uşor galbenă. Pentru obţinerea unei lumini mai albe, mai apropiată de lumina naturală, se va mări temperatura filamentului însă va creşte şi consumul de de energie, iar durata de viaţă scade.

Fig 8.2 – Lămpi cu incandescenţă / becuri introducerea în glob şi a unei cantităţi mici de halogen– iod sau brom. În acest caz globul este mai mic, din cuarţ iar presiunea gazului inert creşte. De cele mai multe ori producătorii au preferat construcţia tubulară a lămpii cu cuarţ. Avantajele lămpii cu halogen faţă de lampa clasică sunt semnificative: durata de viaţă se dubleaza. eficacitate luminoasă crescută -30 lm/w- şi constantă pe toată durata de viaţă ( balonul nu se mai înnegreşte). redare excelentă a culorii. dimensiuni reduse cu aproximativ 40 o/o. Lămpile cu halogen sunt utilizate la: farurile de automobile, balize, aeroporturi, proiectoare, iluminatul local (al unui anumit loc de muncă), iluminatul public pe străzi, terenuri de sport Iluminatul artificial a depăşit stadiul tehnic, de necesitate, devenind în ultimii ani o adevărată artă. Ca să ţină pasul cu cerinţele arhitecţilor şi a decoratorilor, firmele producătoare se întrec în realizarea unei game cât mai variate de surse de iluminat (Fig. 8.2). La tensiunea de 220 V standardele prevăd pentru lămpile cu incandescenţă puteri nominale :25W, 40W, 60W, 75W, 100W, 150W, 200W, 300W, 500W, 1000W.

182

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Componenete ale instalaţiei de iluminat interior

TEST DE AUTOEVALUARE

3. Explică principiul de funcţionare al surselor de iluminat cu incandescenţă . 4. Ce soluţii sunt folosite pentru creşterea duratei de viaţă al lămpilor cu incandescenţă?

Rezolvarea o vei realiza în spaţiul liber din casetă. Verificarea corectitudinii rezolvării o poţi face cosultând răspunsurile şi comentariile de la pagina 198.

Lampa fluorescentă de joasă presiune / tubul fluorescent - face parte din grupa lămpilor cu descărcări în gaze sau vapori metalici. Cele cu presiune ridicată cu vapori de sodiu sau mercur se folosesc la iluminatul exterior. Construită în 1935 lampa fluorescentă de joasă presiune este confecţionată din tuburi de sticlă prevăzute la capete cu electrozi – Fig.8.3 După evacuarea aerului din interiorul tubului se introduc câteva miligrame de mercur şi un gaz inert – argon sau neon. La un impuls de tensiune în interiorul tubului, între cei doi electrozi se produce o descărcare electrică. Atomii de mercur loviţi de electroni, vor emite radiaţii ultraviolete (invizibile). Substanţa luminoforă de pe pereţii tubului le converteşte în radiaţii luminoase.

Fig.8.3. Secţiune parţială printr-un tub fluorescent ilustrând mecanismul descărcării

Proiectul pentru Învăţământul Rural

183

Componenete ale instalaţiei de iluminat interior

Pentru o funcţionare stabilă tubul fluorescent se conectează la reţea prin intermediul unui starter S, bobină (balast) L, şi condesatorul C. Vezi Fig. 8.7 . Bec economic Proiectanţii din domeniul iluminării sunt preocupaţi pentru găsirea unor soluţii noi de surse de iluminat cu o calitate superioară a luminii dar şi cu avantajul consumului eficient de energie electrică însoţit de o durată mare de viaţă. Prin folosirea unor sisteme electronice ( redresor oscilator) compacte starterul, balastul şi condensatorul sunt înlocuite obţinându-se ceea ce întâlnim deja în magazinele de specialitate sub de numirea de bec economic. Acesta este un tub fluorescent al cărui sistem electronic permite: -a. economii semnificative ale consumului de energie. Comparativ cu lămpile clasice cu incandescenţă sau cu halogen, becurile clasice de 120w pot fi înlocuite cu succes de becurile economice de 15w în aceleaşi condiţii de lumină -b. creştera duratei de viaţă. Becul economic de 11w are o durată de viaţă de 10.000 ore comparativ cu becul clasic de 60w, cu o durată de viaţă de 1000 ore. -c. înlocuirea comodă a becului clasic printr-un fasung care se înşurubează.

TEST DE AUTOEVALUARE

5. Explică funcţionarea tubului fluorescent

6. Ce este becul economic ?

Rezolvarea o vei realiza în spaţiul liber din casetă. Verificarea corectitudinii rezolvării o poţi face cosultând răspunsurile şi comentariile de la pagina 198. 8.2. Corpuri de iluminat Lămpile electrice ca surse de lumină emit un flux luminos practic uniform în toate direcţiile. În practică se impune dirijarea fluxului luminos către corpurile care trebuie observate, sau în unele cazuri protejarea ochiului de o lumină prea intensă, sau modificarea caracteristicii de culoare. În plus, lămpile necesită o anumită fixare care să permită şi alimentarea cu 184
Proiectul pentru Învăţământul Rural

Sistemele cu spoturi permit fixarea atât pe plafon fals. Corpurile de iluminat pentru lămpile cu incandescenţă / becuri sunt dotate cu dulii pentru asigurarea alimentării cu energie electrică. Sistemul optic poate fi din sticlă opacă. Sistemul de fixare poate fi metalic ( cu becuri până la 200 w). Alegerea şi amplasarea corpurilor de iluminat într-un anumit spaţiu.corpuri de iluminat fixate direct pe tavan.8. mai ales într-o locuinţă. temperaturi ridicate). Conectarea / deconectarea se realizează prin intermediul întrerupătorului I ( simplu în cazul unui singur circuit. colorată cu glob. conductorul de nul – linie punctată.Componenete ale instalaţiei de iluminat interior energie electrică.Fig.5). din porţelan sau aminoplast ( cu becuri până la 60 w ). Legarea la sursa de alimentare se face prin circuite. Schema electrică de conectare a unei lustre cu 5 becuri este ilustrată în Fig. A.5 . Proiectul pentru Învăţământul Rural 185 . dublu în cazul a două circuite-Fig8. Aplicele – sunt fixate pe perete şi în general susţin becuri de 25-60w. fie a numai o parte din ele. etanşe. Aşa se face că varietatea corpurilor de iluminat este nelimitată şi de cele mai multe ori privindu-le uităm de rolul lor . cât şi pe suporturi verticale. striată. este o problemă care trebuie privită şi sub aspect estetic . 8. placă sau diverse forme.În acest caz trebuie folosite corpuri de iluminat cu o construcţie specială. Fig.4. U-tensiunea electrică de alimentare. Prin tija de susţinere se montează trei conductoare electrice care permit aprinderea fie a tuturor becurilor. Variate ca formă şi loc de amplasare corpurile de iluminat pentru lampa cu incandescenţă/bec sunt: Plafonierele . Lustrele. lămpile electrice sunt montate în corpuri de iluminat Acestea sunt aparate cu rol în: dirijarea convenabilă a fluxului luminos susţinerea surselor şi protejarea lor de lovituri conectarea surselor la circuitul de alimentare şi izolarea electrică a acestora faţă de mediu protejarea sursei în medii cu condiţii grele de lucru ( umiditate. Veioza. praf. candelabrele sunt corpuri suspendate de tavan care în plus trebuie să asigure garanţia susţinerii greutăţii. I-întrerupător simplu Alimentare monofafazată: conductorul de fază – linie plină. Pentru aceasta.8. lampadarul sunt corpuri de iluminat portabile prevăzute cu un cordon de alimentare.4 Schema electrică de conectare a unui corp cu lampă cu incandescenţă/ bec.

B. APLICAŢII Identifică pentru fiecare încăpere din locuinţa proprie tipul surselor şi puterea şi completează coloanele 1. Acest tabel te va ajuta la elaborarea proiectului de la unitatea de învăţare numărul 9 (lucrarea de verificare numărul 9). 8.5. 8. 8.tub. Corpurile de iluminat pentru tuburile fluorescente trebuie să conţină starter S.bobină /balast. şi condesator C.Schema electrică de conectare la reţea a unui corp de iluminat cu tub fluorescent : T. ( Fig.starter.3 din tabelul de la sfărşitul unităţii de învăţare 8.2.6) . I – întrerupător 186 Proiectul pentru Învăţământul Rural .Componenete ale instalaţiei de iluminat interior Fig. Pot fi dotate cu: ecrane translucide sau cu reflectoare pentru a masca privirea directă a tubului Fig 8. I-întrerupător dublu B.7. S. Schema electrică de conectare la reţea a unei lustre cu 5 becuri L-lustra.6 . bobină (balastului) L. Fig.

Forma şi dimensiunele ştifturilor 187 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Priza este partea fixă. 9. 8. Fişa este partea mobilă a aparatului de conectare “priză cu fişă”. Verificarea corectitudinii rezolvării o poţi face cosultând răspunsurile şi comentariile de la pagina 198. Aparate electrice 8. iar fişa partea mobilă conectată la un receptor. etc) Execuţia prizelor şi a fişelor este standardizată ( pentru a se asigura intreschimbabilitea). din material izolant. la reţea a unui receptor. Constructiv fişa este formată dintr-un corp izolant care conţine una sau mai multa tije conductoare ( ştifturi).7 -Stânga şi dreapta. mobil ( televizor.reflectoare TEST DE AUTOEVALUARE 7.3. STAS 3184.Componenete ale instalaţiei de iluminat interior Fig. maşină de spălat.1. constă dintr-un suport izolant cu borne pentru legarea conductoarelor instalaţiei fixe ( cea montată în perete sub tencuială) şi un număr de teci (bucşe ) în care intră ştifturile fişei. mijloc. temporară. nu lasă libere decât găurile pentru introducerea ştifturilor fişei. Prize şi fişe Priza este parte componenta a unui aparat de conectare ( priza cu fişă) prin care se realizează legarea. Priza.ecrane translucide.3. Care sunt funcţiile unui corp de iluminat ? 8. Capacul prizei. Pentru ce sunt montate reflectoarele şi ecranele la corpurile de iluminat pentru tuburile fluorescente? Rezolvarea o vei realiza în spaţiul liber din casetă. 8. Enumeră corpurile de iluminat pentru lampa cu incandescenţă. fier de călcat. de obicei.

250 V –este tensiunea nominală. Elementele constructive ale prizei sunt : soclu (poziţia 1) din material izolant (masă plastică sau ceramică) susţine si izoleaza intre ele căile de curent ( parţile din aparat prin care circulă curentul electric).a.-16A Carecteristicele tehnice ale prizelor şi fişelor sunt tensiunea şi curentul nominal.8. Atenţie ! Montarea / demontarea prizelor se face numai în lipsa tensiunii! Fig. Pentru instalaţiile de iluminat şi prize din locuinţe se folosesc cele de 250V şi 10 Asau 16A. Construcţia prizei şi fişei nu permite introducerea până la atingerea tecii.9 .9 este prezentată o priza bipolară tip ST -250Vca. Capacul prizei (poziţia 4) are rolul de a izola şi a proteja împotiva atigerilor zona cu contacte electrice. Secţiune parţială printr-o priză bipolară tip ST -250Vca. iar adâcimea tecii este suficientă pentru a nu atinge ştiftul aflat sub tensiune. Acestea sunt bornele de conectare (poziţia 3) la instalaţia fixă şi tecile de contact (poziţia 2) în care vor intra ştifturile fişei. În figura 8. Conductoarele instalaţiei fixe (poziţia 6) sunt legate la bornele de conectare.a unui singur ştift. în care se introduc pentru realizarea contactului electric. Tip ST – simbolizează montajul prizei sub tencuială. 188 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Această priză este destinată instalaţiilor electrice din locuinţe şi clădiri administrative. 16 A – reprezintă curentul pe care îl poate suporta priza la tensiunea de utilizare de 220 V c.-16A. Acesta este prevăzut cu orificii pentru introducera fişei. Ghearele (poziţia 5)servesc la fixarea prizei în doză.Componenete ale instalaţiei de iluminat interior corespund formei şi dimensiunilor bucşelor din priză.

16 A care definesc priza din figura 8.9 cum se realizează contactul electric dintre receptorul conectat la fişă şi reţeaua de alimentare cu energie electrică 12. Variante constructive ale prizelor. Rezolvarea o vei realiza în spaţiul liber din casetă.9. 13. Precizează care sunt materiale pe care un proiectant le poate alege pentru soclul prizei. Soluţionaţi itemul de mai jos prin încercuirea variantei corecte Priza este un aparat care asigură: a) protecţia instalaţiei de iluminat şi prize b) conectarea receptorilor la sursa de energie electrică c) comutarea circuitelor electrice 11.prize pentru uz casnic . Verificarea corectitudinii rezolvării o poţi face cosultând răspunsurile şi comentariile de la pagina 198. După domeniul de utilizare prizele se pot grupa în două categorii mari : . fără a întrerupe tensiunea . Explică simbolurile ST.Componenete ale instalaţiei de iluminat interior TEST DE AUTOEVALUARE 10.prize industriale . 14. din locaşul ei din perete .destinate instalaţiilor electrice din halele industriale Proiectul pentru Învăţământul Rural 189 . Explicaţi ce se poate întâmplă dacă se demontează priza. 250 vc.destinate instalaţiilor electrice din locuinţe sau clădiri administrative . Explică cu ajutorul figurii 8.a.

Ele pot fi montate sub tencuială sau aparent pe perete. Exemple . Caracteristic pentru acestea sunt contactele de protecţie suplimentare. Contactele prizei sunt accesibile doar dacă fişa este introdusă în ambele orificii simultan.cu contact de protecţie sunt cele montate în bucătării sau pe holurile de lângă baie.Priză dublă cu contacte de protecţie Fig. Fig. O astfel de priză este indicată pentru conectarea aceluiaşi receptor de repetate ori pe parcursul unei zile astfel evitându-se smulgerea prizei din perete.8. 190 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Pentru protecţia copiilor există o gamă nouă de prize dotate cu un sistem de protecţie.10 Priză simplă cu contacte de protecţie Fig.fără contact de protecţie sunt cele montate de obicei în camrele de locuit (dormitoare. La rândul lor prizele de uz casnic sunt : a.Priză cu întrerupător Priza cu întrerupător din figura8.12 este o ultimă noutate ca formă. sufragerii).12 .prize cu contact sau fără contact de protecţie. Aceste prize pot fi simple sau duble. cu o forţă de apăsare mai mare şi identică pe ambele ştifturi . .11 .8.8. şi ca funcţionalitate. care asigură legarea la pământ în caz de scurtcircuit la carcasă a unor receptori ca frigiderul sau maşina de spălat .Componenete ale instalaţiei de iluminat interior Doar primele fac obiectul acestui curs.

Proiectul pentru Învăţământul Rural 191 . Pentru realizarea rolului funcţional.8. Pentru conectarea la reţea a lustrei cu 5 becuri se realizează o schemă cu două circuite( Fig.3. Întrerupătoare Rolul funcţional al acestor aparate electrice este acela de a asigura închiderea ( conectarea ) şi deschiderea ( deconectarea ) circuitelor electrice.11).4 de conectare a unui singur circuit. întrerupătorul este prevăzut cu contact fix ( la care se vor lega conductoarele de alimentare ale circuitului. În concluzie: în construcţia instalaţiei de iluminat şi prize întâlnim prize simple sau duble cu sau fără contact de protecţie montate ingropat sub tencuială sau aparent pe perete . APLICAŢII Identifică pentru fiecare încăpere din locuinţa proprie tipul prizelor şi completează coloana 4 din tabelul de la sfârşitul unităţii de învăţare 8. fie 2 becuri.5 ). 8. În cazul conectării/ deconectării a două circuite se foloseşte întrerupătorul dublu (Fig. Execuţia întrerupătoarelor este standardizată. astfel se pot conecta/ deconecta în ordine aleatoare fie 3 becuri. Pe un circut se vor conecta în pararel 3 becuri. fie toate 5. cel de alimentare a unui bec) se foloseşte întrerupătorul simplu (Fig. sau se pot conecta doi sau mai mulţi receptori la aceeaşi priză fixă din perete. Acest tabel te va ajuta la elaborarea proiectului de la unitatea de învăţare numărul 9 (lucrarea de verificare numărul 9). iar pe celălat 2 becuri. Pentru conectarea/ deconectarea unui singur circuit (vezi figura 8. conductoarele care sunt montate în perete ) şi un contact mobil acţionat prin apăsarea tastei. pentru stabilirea sau întreruperea curentului electric din circuitul considerat.8.8.2.11).Componenete ale instalaţiei de iluminat interior Cu ajutorul prelungitoarelor se pot conecta receptori care se află la distanţă faţă de priza fixă din perete. Întrerupătoarele se montează obligatoriu pe conductorul de fază. între sursa de alimentare şi corpul de iluminat. Există variante mai noi care au montate un led pentru a putea fi localizate în îintuneric.

se utilizează: comutator de scară . dintr-un singur loc comutator serie .pentru conectarea/ deconectarea.12. dublu cu led. Variator Fig.pentru conectarea/ deconectarea unui circuit dintrun număr oarecare de locuri Fig. programabil 192 Proiectul pentru Învăţământul Rural .Componenete ale instalaţiei de iluminat interior Fig.8. a două circuite diferite. dintr-un singur loc comutator cruce . 8. dublu cu taste mici Pentru instalaţiile de iluminat interiorul clădirilor administrative sau al clădirilor cu mai multe etaje. Întrerupătoare de la stânga la dreapta: simplu cu led.13. separată.8. Întrerupător cu ceas . concomitentă sau separată. a două circuite diferite.11.pentru conectarea/ deconectarea.

ci trebuie să poată fi integrate din punct de vedere estetic într-o schemă a decorului ales pentru locuinţă. programabile( Fig. 8.Componenete ale instalaţiei de iluminat interior TEST DE AUTOEVALUARE 15. variatoarele sunt astăzi tot mai mult utilizate în locuinţe. întrerupătoare cu ceas. Verificarea corectitudinii rezolvării o poţi face cosultând răspunsurile şi comentariile de la pagina 198. Precizează rolul întrerupătoarelor în înstalaţia de iluminat . Proiectul pentru Învăţământul Rural 193 . Variante noi de întrerupătoare: variatoare de tensiune( Fig. De ce s-au montat leduri pe întrerupătoare? Rezolvarea o vei realiza în spaţiul liber din casetă. Pentru aceasta proiectanţii au creeat o gamă variată de forme.12). Prin modificarea tensiunii sau curentului de alimentare a sursei de iluminat electrice se realizează creşterea/ descreşterea progresivă a nivelului de iluminare . Care sunt variantele întrerupătoarelor ? constructive ale 17. Concepute iniţial pentru reglajul luminilor în televiziune sau la spectacolele de teatru. tastele întrerupătoarelor şi comutatoarelor nu trebuie să rămână la un design tehnic. culori şi textură a suprafeţelor ( lucioasă/ mată ). 8.13). 16. Ca parte vizibilă a instalaţiei electrice ramele.

Acesta este tubul din material ceramic umplut cu nisip care. cuprul.Componenete ale instalaţiei de iluminat interior APLICAŢII Identifică pentru fiecare încăpere din locuinţa proprie tipul întrerupatoarelor şi completează coloana 5 din tabelul de la sfârşitul unităţii de învăţare 8. În astfel de cazuri este necesară verificarea instalaţiei. inerţie termică mică. pot provoca incendii. La rândul său patronul este montat pe un soclu de material ceramic prin intermediul unui capac filetat.F. susţine. zincul. cuprul argintat. Materialale pentru confecţionarea fuzibilelor trebuie să aibă următoarele calităţi: temperatură de topire joasă. să fie la un preţ de cost redus.14. localizarea şi remedierea defectului iar pentru realimentarea instalaţiei se schimbă patronul fuzibil (Fig. rezistivitate electrică mică. protejeză şi permite alimentarea fuzibilului.3. Patron fuzibil 194 Proiectul pentru Învăţământul Rural . În practică nu există un material care să îndeplinească. sau în spate . Datorită efectului termic al curentului electric. Din punct de vedere constructiv sigranţele pentru instalaţii interiore sunt de tip mignion.3. Acesta este dimensionat în aşa fel încât la o anumită valoare a curentului să se topească şi să întrerupă instantaneu alimentarea cu energie electrică a circuitului pe care este montată ( “siguranţa s-a ars”). 8. Siguranţe fuzibile Atunci când într-o instalaţie electrică se produce un scurtcircuit . cu posibilitea legării coductoarelor la bornele de pe soclu: în faţă.tip LS. tipL. Acest tabel te va ajuta la elaborarea proiectului de la unitatea de învăţare numărul 9 (lucrarea de verificare numărul 9). se pot topi. simultan toate calităţile. Fig.8.8.14). conductoarele se încălzesc. Cele mai folosite materiale sunt: argintul. Siguranţa fuzibilă este un aparat de protecţie prevăzut cu un “ fir fuzibil”. să fie inoxidabile. valoarea curentului poate creşte foarte mult. Aparatele de protecţie asigură întreruperea automată a instalaţiei electrice atunci când valoarea curentului depăşeşte limita admisă.

V.C. Variantele noi sunt echipate cu siguranţe automate montate în carcasă din P. 25A. montate în nişe practicate în pereţi 8. Siguranţa automată. Pot fi conductoare monofilare ( un singur fir ) sau multifilare ( cu mai multe fire) . închise în cutii de tablă. până la cotor. au rol în distribuirea energiei electrice pe circuitele de alimentare ale receptoarelor. Reconectarea circuitului. pe care îl poate suporta conductorul fără ca încălzirea să depăşească limita admisibilă.Fig. Dimensunile conductoarelor sunt standardizate. sunt tablouri pe suport de marmură cu mască din material plastic – P.8.C.C. şi contorul sunt proprietatea Companiei de electricitate teritorială. Reţeaua electrică.V.15. tuburi de protecţie şi accesorii Conductoare În instalaţiile de iluminat interioare sunt folosite conductoare din aluminiu sau din cupru izolate cu material plastic – P. 10A. se realizează prin simpla apăsare a unui buton. Tuburile de protecţie se utilizează pentru a proteja conductoarele faţă de condiţiile rele de mediu ( praf. întrerupe alimentarea circuitului pe care este montată prin deschiderea unui contact. Ima . prevăzută cu un dispozitiv electromagnetic.15 . 20A.8. 8.Componenete ale instalaţiei de iluminat interior Caracteristicile tehnice ale siguranţelor fuzibile pentru instalaţiile interioare: tensiunea nominală 250V.Cablu cu trei conductoare multifilare în izolaţiie de P.5. Pentru fiecare secţiune sunt indicate valorile maxime ale intensităţii curentului. existente încă în unele locuinţe. Instalaţiile din clădirile admnistrative.V.V. Conductoare.C. umezeală) sau faţă de deteriorările produse de lovituri. Pentru instalaţiile electrice interioare până la 50 V se Proiectul pentru Învăţământul Rural 195 . industriale sunt alimentate prin tablouri pe stelaj metalic.4. Tablouri electrice Tablourile electrice sunt părţi componente ale instalaţiilor electrice. instalaţia de după contor (circuitele) aparţine proprietarului locuinţei . după remedierea defectului.16A. Fig. În cazul instalaţiilor de iluminat au în componenţă: Contorul electric – aparat care înregistrează energia consumată Siguranţe – aparate de protecţie a circuitelor Elemente de conectare Variantele mai vechi. intensităţile nominale 6A.

V.8. Dimensunile tuburilor de protecţie sunt standardizate.Componenete ale instalaţiei de iluminat interior folosesc tuburile cu izolaţie din policlorură de vinil -P.16 sunt prezentate semnele convenţionale folosite pentru prize şi întrerupătoare. prize) pe elementele de construcţie: doze. Accesoriile pentru instalaţiile electrice folosite în execuţie au rol în: fixarea tuburilor de protecţie pe elementele de construcţie: dibluri. coturi fixarea aparatelor ( întrerupătoare.C. Denumire aparat Priza simpla fara contact de protectie Priza dubla fara contact de protectie Priza simpla cu contact de protectie Priza dubla cu contact de protectie Intrerupator simplu Intrerupator dublu 2 2 Semn conventional Fig. Acestea sunt construite din tablă. cleme de legătură În figura 8.16. Semne convenţionale pentru prize şi întrerupătoare 196 Proiectul pentru Învăţământul Rural . scoabe realizarea legăturilor între tuburile de protecţie: manşoane de legătură. papuci de cablu. material plastic . realizarea legăturilor electrice: conectori.

Crt.Componenete ale instalaţiei de iluminat interior Acest tabel te va ajuta la elaborarea proiectului de la unitatea de învăţare numărul 9 (lucrarea de verificare numărul 9). 0 exemplu Denumire încăpere 1 Sufragerie Tipul Numărul/ surselor Puterea de iluminat surselor 2 Incandescent 3 5/ 60w Numărul Numărul prizelor / întrerupă tip toarelor/ tip 4 5 2/duble fără 1/ dublu contact protecţie Proiectul pentru Învăţământul Rural 197 . Nr.

fie a unui halogen-iod.78 micrometrii Întrebarea 3 Filamentul din wolfram se încălzeşte. se poate realiza prin încetinirea evaporării wolframului ( prin introducerea în globul de sticlă fie a gazelor inerte –argon.azot. lustre. Întrebarea 14 Este posibilă electrocutarea operatorului. candelabre. susţinerea sursei electrice de iluminat. Tot aici sunt montate siguranţele şi contorul care înregistrează consumul de energie. Întrebarea 4 Creşterea duratei de viaţă. care ciocnesc atomii de mercur. lumină. Economia de energie se obţine datorită faptului că. Întrebarea 15 Întrerupătoarele au rolul de a conecta/ deconecta circuitele electrice. Întrebarea 6 Becul economic este un tub fluorescent.38 micrometrii şi 0. Întrebarea 11 Receptorul este legat la fişă. Întrebarea 5 Se aplică un impuls de tensiune electrică electrozilor din tub. etanşarea sursei –când este cazul. tensiune nominală 250V. Prin introducerea ştifturilor de la fişă în tecile 2 se realizează contactul electric dintre ele şi prin aceasta conectarea la reţea a receptorului. Întrebarea 9 Pentru a nu privi direct a tubul şi dirijarea fluxului luminos. Întrebarea 20 Tabloul electric asigură distribuirea energiei electrice primite de la reţeaua de alimentare şi transmisă prin circuite la receptori. a lămpilor cu incandescenţă.care au un consum mic. 198 Proiectul pentru Învăţământul Rural . aplice.brom). tecile 1 sunt sub tensiune electrică. care asigură protecţia la scurtcircuit şi supraîncărcare a circuitului pe care se montează. prin atingerea părţilor conductoare aflate sub tensiune. accesoriile care asigurau funcţionarea stabilă ( starter condesator.Componenete ale instalaţiei de iluminat interior RĂSPUNSURI ŞI COMENTARII LA ÎNTREBĂRILE DIN TESTELE DE EVALUARE Întrebarea 1 Electromagnetice Întrebarea 2 0. Întrebarea 18 Siguranţele fuzibile sunt aparate de protecţie. fie ceramică. spoturi. au fost înlocuite cu componente electronice ( redresor oscilator ). lampadar. curent nominal 16A. Întrebarea 19 Producerea unui scurtcircuit atrage după sine. bobină). veioză. Întrebarea 17 Pentru a fi depistate în întuneric. prin efect Joule. pănă la starea de incandescenţă şi emite radiaţii electromagnetice.T –motaj sub tencuială. Întrebarea 7 Corpurile de iluminat au următoarele funcţii: dirijarea fluxului luminos. Firul fuzibil al siguranţei se încălzeşte (efectul Joule) şi se topeşte. Întrebarea 12 Soclul prizei este din material izolant. Radiaţiile produse de mercur sunt transformate în radiaţii vizibile de substanţă luminoforă de pe tub. Întrebarea 16 Simple pentru întreruperea unui circuit. Priza este conectată la instalaţia electrică prin bornele de racord2 şi astfel. Întrebarea 8 Plafoniere. duble pentru întreruperea a două circuite. creşterea mare a curentului electric. alimentarea cu energie electrică a sursei. cu un consum mare. Întrebarea 13 S.fie masă plastică. Se produce o descărcare electrică – un fulger – şi electrozii emit electroni. Întrebarea 10 Răspunsul corect este varianta b.

Vă recomand să scrieţi clar răspunsurile la întrebări. adresa.8 Această lucrare are o pondere de 6% din nota finală de absolvire a modulului.realizându-se astfel un consum -----------5 PUNCTE 6. Tema : COMPONENTE ALE INSTALAŢIEI DE ILUMINAT INTERIOR INSTRUCŢIUNI Lucrarea de verificare. 5 PUNCTE 3. al cărei conţinut este prezentat mai jos. Motivează construirea filamentului din wolfram la lampa cu incandescenţă. Explică de ce este necesară introducerea halogenilor sau a gazelor inerte în bec. 5 PUNCTE 5. 5 PUNCTE 2.8. Pentru comentariile tutorelui. Pe prima pagină a lucrării se vor înscrie următoarele informaţii: modulul Energie. Electrotehnică. numele şi prenumele cursantului. Becul economic este un --------------------------------------. Dacă este posibil utilizaţi un procesor de texte. vă solicită unele activităţi care necesită cunoaşterea unităţii de învăţare nr.pe pereţi ( sau suporţi). Răspunsurile la întrebări vor fi transmise prin poştă tutorelui pentru corectare şi eventuale comentarii. Corpul de iluminat asigură: ------------------------------fluxului luminos al sursei.Componenete ale instalaţiei de iluminat interior LUCRAREA DE VERIFICARE NR. alimentarea cu--------------------------------------5 PUNCTE Proiectul pentru Învăţământul Rural 199 . Defineşte în două cuvinte lumina. 5 PUNCTE 4.a cărui aprindere este asigurată de un ------------------------------. Electronică. ------------------------------. Pentru securitatea lucrării vă recomand să scrieţi numele cursantului pe fiecare pagină. astfel încât frazele să exprime un adevăr. Completează spaţiile libere. 1. lucrarea de verificare numărul. lăsaţi o margine de circa 5 cm şi aceeaşi distanţă între răspunsuri. Precizează ce rol are substanţa luminoforă de pe tubul fluorescent.

conectarea fişei la priză b. aparat care înregistrează consumul de energie electrică 2. Prin ce se deosebeşte siguranţa automată de siguranţa fuzibilă ? 6 PUNCTE 14. protecţia circuitului la scurtcircuit d. comutarea curentului între circuite 6 PUNCTE 12. aparat de comutare 6 PUNCTE 11. Explică rolul contactului de protecţie al fişelor şi prizelor 6 PUNCTE 10. Enumeră variantele constructive ale prizelor pentru uz casnic. Precizaţi rolul tabloului electric. reglarea nivelului de iluminare c. Explică cum se realizează protecţia la scurtcircuit a unui circuit electric. priză şi fişă 200 Proiectul pentru Învăţământul Rural . aparat de conectare d. întrerupător b. 6 PUNCTE 13. Completează coloana cu denumirea aparatului în tabelul cu semne convenţionale de mai jos 5 PUNCTE Denumire aparat Semn conventional 2 2 8. 5 PUNCTE 9. Variatorul asigură: a. Denumire aparat 1.Componenete ale instalaţiei de iluminat interior 7. aparat de protecţie 3. Rolul aparatului în instalaţie a. Stabileşte corespondenţa între coloana A şi B B. 6 PUNCTE A. siguranţă c.

Specificaţi rolul tuburilor de protecţie. 6 PUNCTE 17. Indicaţi tipurile de conductoare utilizate în instalaţiile de iluminat interioare. 6 PUNCTE 16. Enumeraţi accesoriile pentru instalaţiile electrice de iluminat interior.Componenete ale instalaţiei de iluminat interior 15. Explicaţi de ce este obligatorie conectarea maşinii de spălat la o priză cu contact de protecţie. 6 PUNCTE Total 100 puncte Proiectul pentru Învăţământul Rural 201 . 6 PUNCTE 18.

369 2. M. Manual de Tehnologia lucrarilor electrotehnice. 1984.127186 4. 79.a. Sabina Hilohi. Constantin Neguş Manual pentru instalaţii şi echipamante clasa a XI a Editura didactică şi pedagogică Bucureşti.Agenda electricianului. 1985. Emil Micu. Pagina 190-214 202 Proiectul pentru Învăţământul Rural .sa Electrotehnica de la A la Z. pagina:22-28. 1982. D. Angela Popescu.Editura didactică şi pedagogică Bucureşti. pagina:222226. Bucureşti.136-153 6.X.302. pagina:188-210. Editura Didactică şi pedagogică.301.Componenete ale instalaţiei de iluminat interior BIBLIOGRAFIE 1.Editura ştiinţifică şi enciclopedică. Editura Economică Preuniversitaria. Proiectarea instalaţiilor electrice industriale .1986. pagina: pagina:123. Popa Vasilica ş. Monica Meteescu. E Pietrăreanu. Traian Canescu. Editura tehnică.80 7. Niculae Mirea . anul I şcoala profesională. Popescu. Comşa şa. pagina:331-361 3.2000. Robe Mariana. Manual de Instalaţii şi echipamente electrice pentru clasa IX. 43-67 5. Manual de pregătire pentru domeniul electric. 1983. Editura Didactică şi pedagogică. Bucureşti. pagina:9-51.

1. . Proiectul pentru Învăţământul Rural 203 .Schema de alimentare cu energie electrică a locuinţei UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 9 SCHEMA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A LOCUINŢEI Capitol Obiectivele unităţii de învăţare 9. 9 Bibliografia Pagina 203 204 213 214 OBIECTIVE: Stimate cititorule. prin instalaţiile de transport şi distribuţie.vei putea dimensiona. în conformitate cu condiţiile impuse de normative. iţi vei putea exprima ideile clar cu ajutorul unor termeni tehnici de specialitate adecvaţi. .vei fi capabil să argumentezi soluţiile tehnice adoptate pentru fiecare etapă din proiectarea instalaţiei de iluminat şi prize.vei şti să elaborezi schema de alimentare cu energie electrică a locuinţei proprii. s-a încheiat la intrarea în locuinţa dumneavoastră. Cum „împărţim” energia electrică astfel încât fiecare „minune „ = receptor să funcţioneze? După studiul acestei unităţi de învăţare: . . . referitoare la contextul de mai sus.în orice discuţie. Elemente de proiectare a instalaţiilor electrice interioare Lucrarea de verificare nr.vei şti să selectezi. circuitele de prize şi iluminat. Călătoria pe „drumul” parcurs de noi şi energia electrică de la centrale. din cataloagele şi standardele de produse elementele de circuit necesare în instalaţii.

Calculul electric al instalaţiei de iluminat şi prize Alimentarea corpurilor de iluminat şi a prizelor se face. modul de amplasare a surselor . pe tot timpul exploatării. . băncilor cu înălţimea 80 cm . praf). Calculul de dimensionare pentru circuite şi alegerea aparatelor de conectare şi de protecţie se face respectând prevederile Normativului I7 privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice la consumatori.exemplu în sala de clasă se consideră “plan util” planul pupitrelor. instalaţia de iluminat şi prize cu un demers de proiectare în două etape principale: calculul fotometric al instalaţiei de iluminat şi prize şi calculul electric al instalaţiei. pentru fiecare încăpere: tipul surselor – cu incandescenţă sau cu fluorescenţă. puterea şi numărul surselor de iluminat. holuri. Calculul fotometric al instalaţiei de iluminat şi prize În cadrul acestei etape proiectanţii trebuie să asigure confortul vizual în fiecare încăpere plecând de la datele iniţiale de proiectare : Destinaţia încăperii – ce activităţi se desfăşoară în încăpere.Asigurarea calităţii şi cantităţii luminii artificiale. Suprafaţa geamurilor şi a uşilor. hol -şcoli: Săli de clasă.hoteluri: cameră de dormit. Elemente de proiectare a instalaţiilor electrice interioare Instalaţia care asigură alimentarea cu energie electrică a tuturor receptoarelor din locuinţă este instalaţia de iluminat şi prize Proiectarea şi execuţia instalaţiilor de iluminat trebuie să rezolve trei probleme importante: 1. prin circuite monofazate legate la tabloul de distribuţie. pericol de explozie în cazul clădirilor industriale. Caracteristicile de mediu ( umiditate. Dintre prevederile Normativului I-7 menţionăm: 204 Proiectul pentru Învăţământul Rural . în deplină siguranţă. cu tensiuni până la 1000V. etc ).locuinţe: cameră de zi dormitor.1.Asigurarea alimentării cu energie electrică a prizelor şi prin aceasta a tuturor receptorilor casnici. 2. în locuinţe. Consideraţiunile prezentate conduc la soluţia de proiectare unei singure instalaţii.Asigurarea alimentării cu energie electrică a surselor de iluminat. A. pe tot timpul exploatării. bucătărie. În finalul acestei etape de proiectare sunt precizate. 3. Dimensiunile încăperii. Dimensionarea are în vedere realizarea protecţiei la scurtcircuit şi supraîncărcare(cu condiţia păstrării încălzirii conductoarelor în limitele admise). pe hol înălţime 0 cm. Înălţimea “ planului util”.Schema de alimentare cu energie electrică a locuinţei 9. bucătărie . Standardele precizează nivelurile de iluminare ( flux luminos pe unitatea de suprafaţă) în funcţie de destinaţia clădirilor şi încăperilor (de exemplu sunt valori diferite pentru: . în deplină siguranţă.sala de sport. B. bibliotecă .

cuptor cu microunde etc.) este prevăzută o priză cu contact de protecţie. prizele pentru frigider. Condiţii de montare a circuitelor . Proiectul pentru Învăţământul Rural 205 . simbol x. de 24v. se observă: 1.5m şi la o distanţă minimă de 0. Pentru conectarea / deconectarea circuitelor sunt prevăzute întrerupătoare 3. Întocmirea planului de amplasare a surselor de iluminat şi aparatelor Cunoscând rezultatele calculului fotometric şi prevederile normativului I7 pe planul de arhitectură se amplasează în fiecare încăpere corpurile de iluminat şi prizele. pentru maşina de bărbierit. încărcarea maximă pe un circuit de lumină este de 12 corpuri de iluminat însumând o putere maximă de 1kw. Calculul electric al instalaţiei de iluminat comportă următoarele etape : B1. corpurile de iluminat. încărcarea maximă pe un circuit de priză este de 12 prize însumând o putere maximă de 2 KW ( pentru tensiunea de 220V).8m faţă de ţevile de apă sau gaze. prizele fără contact de protecţie se montează la 0.aplicate în cazul locuinţe lor: corpurile de iluminat şi prizele se alimentează pe circuite separate.aplicate în cazul locuinţe lor: întrerupătoarele se montează la o înălţime de 1. fierul de călcat vor fi obligatoriu cu contact de protecţie. prizele şi întrerupătoarele. Pentru exemplul considerat. maşina de spălat. pentru receptoarele din bucătărie ( frigider. cu transformator îngropat în perete. într-un tub de protecţie se introduc numai conductoare care aparţin unui singur circuit.1m faţă de o pardoseală izolantă.1 este redat planul arhitectural al unei locuinţe( garsonieră) pe care au fost amplasate: tabloul de distribuţie TE. Condiţii de dimensionare a circuitelor . În Fig. conform normativului I-7 priza pentru maşina de spălat este amplasă pe hol şi are contact de protecţie 4. nu se montează prize în băi – cu excepţia prizelor.Schema de alimentare cu energie electrică a locuinţei 1. 9.5m faţă de o pardoseală bună conducătoare de electricitate ( ciment). 2. şi de 1. 2. se stabileşte locul tabloului de distribuţie (de obicei la intrarea în locuinţă). proiectantul a preferat folosirea în fiecare încăpere a surselor cu incandescenţă.

În cazul analizat s-au stabilit următoarele: Circuitul 1 (lumină)– pentru alimentarea tuturor surselor electrice de iluminat Circuitul 2 (prize sufragerie) pentru alimentarea celor două prize din această încăpere Circuitul 3 (prize bucătărie. 206 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Traseele conductoarelor trebuie să fie orizontale sau verticale.Schema de alimentare cu energie electrică a locuinţei B2. sau linie continuă. în cazul montării sub tencuială. Reprezentarea schemei de alimentare cu energie electrică a locuinţei a) Stabilirea grupelor de corpuri de iluminat care se leagă pe acelaşi circuit b) Stabilirea grupelor de prize care se leagă pe acelaşi circuit Se va urmări să nu se depăşească maximul puterii instalate pe fiecare circuit. Acest plan face parte din lucrarea de verificare numărul 9. c) Reprezentarea schemei de alimentare cu energie electrică a locuinţei Pe planul de amplasare al surselor electrice se trasează circuitele folosind linie întreruptă. baie) pentru alimentarea prizei din bucătărie şi a prizei din hol ce deserveşte baia. planul de amplasare al surselor electrice de iluminat şi al aparatelor electrice din locuinţa proprie. pe pagina liberă. în cazul montajului aparent.Parcurge etapele B1şi B2 de la calculul electric al instalaţiei de iluminat şi prize. Desenează. Traseele oblice sunt admise numai pe plafoane şi dacă nu există alte soluţii. Foloseşte datele din tabelul completat în momentul studierii unităţii de învăţare numărul 8. APLICAŢII Elaborează unui micro proiect cu tema „Alimentarea cu energie electrică a locuinţei mele” 1.

1 Planul de amplasare a surselor electrice de iluminat şi aparatelor electrice (în cazul unei garsoniere) Proiectul pentru Învăţământul Rural 207 . Fig. 9.E.Schema de alimentare cu energie electrică a locuinţei 800W Sufragerie 3x100W 800W 1000W 1x60W 1x60W Bucatarie 1x60W 1x60W Baie Hol 1000W T.

b.2 Schema electrică de alimentare garsoniere cu energie electrică a unei B3.9. 800W Sufragerie 3x100W 800W 1000W 1x60W 1x60W Bucatarie 1x60W 1x60W Baie Hol 1000W T. Planul de amplasare al surselor şi aparatelor. Dimensionarea circuitelor se face în funcţie de curentul nominal al circuitului a .E.1 IN=Pi / Ucosφ 208 Proiectul pentru Învăţământul Rural .Schema de alimentare cu energie electrică a locuinţei a.curentul nominal al circuitului In 9. Fig. Schema de alimentare cu energie electrică a locuinţei proprii.

Bucureşti.3.După stabilirea secţiunii conductorului se alege tubul de protecţie în funcţie de secţiunea conductorului şi numărul de conductoare din tub. b .5 cupru 2 14 17 24 aluminiu 2 18 3 12 14 20 4 11 13 18 3 16 4 15 Proiectul pentru Învăţământul Rural 209 . curentul nominal al siguranţei: 6A. Y izolaţie de P.V. 10A.3 Ima > IF / 0.20A.Schema de alimentare cu energie electrică a locuinţei Unde Pi este puterea instalată pe circuit.5 Conductoare pentru instalaţii electrice fixe Simbolizare: F.8 d . cosφ factorul de putere al circuitului (pentru circuitele cu lămpi cu incandescenţă cosφ = 1) . Ima. Tabela 2.conductă pentru instalaţii fixe. APLICAŢII Exemplu de calcul pentru figura 9.41 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune Soclu cu legături faţă simbol L.Conductorul se alege din catalog astfel încât curentul maxim admis de conductor.2 I F > IN c .Siguranţa fuzibilă care protejează circuitul la scurtcircuit se va alege din condiţia ca valoarea curentului nominal al siguranţei să fie mai mare decăt curentul nominal al circuitului. Agenda electricianului. Editura tehnică.1. să îndeplinească condiţia 9. 16A. 9. A. Pietrăreanu. conductoarelor şi a tuburilor de protecţie s-au folosit date din materialul bibliografic E.5 2.F pentru tensiunea de 250v. 1986 din care sau extras următoarele tabele: Tabela 2.scris la început – aluminiu.2 Pentru alegerea siguranţelor fuzibile.C Încărcarea maximă admisă Ima pentru conductoarele de cupru şi aluminiu este conform tabelului de mai jos sc –secţiunea transversală a conductorului sc Numărul de conductoare montate în tubul de protecţie mm2 1 1. U = 220V tensiunea de fază a reţelei. 25A.

3 iar pentru tubul de protecţie se va alege IPY 16 Circuitul de priză – prize pentru bucătărie şi pentru baie Conform prevederilor normativului I – 7 s-au prevăzut prize cu contact de protecţie. Pentru 2 conductoare cu secţiunea de 1 mm2 se alege tubul IPY 13 Circuitul de priză – pentru prize sufragerie Pentru circuitul de priză se ia în considerare puterea maximă de încărcare chiar daca aceasta poate fi ocazională IN=2000 / 220 x1 = 9. curentul nominal al circuitului IN=540 / 220 x1 = 2.5-4/1 16 1/16-2/6-3/2. Alegerea conductorului condiţia 9. E – etanşe.2 6A > 2. Aceasta verifică relaţia 9.Schema de alimentare cu energie electrică a locuinţei Extras din tabela 2. în mm2 13 1/6-2/1.09 A Se alege siguranţa fuzibilă cu I F = 10 A care îndeplineşte condiţia 9.45 A b. IF/ 0.5-6/1.5-6/1-7/1 18 1/25-3/6-4/2. Alegerea tubului de protecţie.5 mm2 îndeplineşte condiţia 9.1.8 = 6/ 0.5. S-a ales tubul IPY 16 deoarece numărul conductoarelor din tub pentru acest circuit este 3. 14 A > 7.3 .1-Tuburi şi ţevi de protecţie a conductoarelor izolate Mărimea nominală a Număr de conductoare FY protejate / tubului secţiunea conductorului.5 Simbolizarea tuburilor de protecţie: I – izolante.45A. Y – din PVC.5-5/1.5-7/1.5-3/1. P – de protecţie.5A d.5-5/2.cel ce alimentează sursele electrice de iluminat a. Alegerea siguranţei fuzibile Cea mai mică siguranţă din catalog este de 6A. Calculul curentului nominal al circuitului puterea instalată Pi = 3x100+60+60+60+60 = 540 W. simultan mai multe receptoare care pot depăşi 2000kw normativele prevăd prize 16 A Conductorul FY de cupru cu secţiunea de 2.5-4/1. 210 Proiectul pentru Învăţământul Rural . L – lăcuite Se consideră circuitul 1 .8 = 7. rezultă alegerea siguranţei fuzibile cu IF=6A c.5 A Din catalogul de conductoare cea mai mică secţiune de conductor care îndeplineşte condiţia este conductorul din cupru cu secţiunea de 1mm 2 Într-adevăr pentru această secţiune conductorul are Ima =14 A.2 Deoarece în priză se pot introduce ocazional.

Întocmirea schemei electrice a tabloului electric de distribuţie LF25/6A C1 LF25/10A C2 LF25/16A C3 Prize bucatarie . Proiectul pentru Învăţământul Rural 211 . pentru conductorul de fază iar pentru conductorul de nul s-a trasat linia întreruptă.3 s-a trasat schema electrică a tabloului de distribuţie pentru garsoniera ale cărei planuri şi scheme au fost analizate anterior. APLICAŢII Realizează schema electrică a tabloului de distribuţie pentru locuinţa proprie.3 Schema electrică a tabloului de distribuţie În figura 9. Circuitul se reprezintă cu linie subţire.9. Conductoarele reţelei de alimentare din tabloul de distribuţie sunt reprezentate cu linia plină groasă.5FY-IPY-13 2000W Lumina 2X1FY-IPY-13 540W Pi=4540W Fig. orizontală cu un capăt la fază şi cu celălalt la simbolul receptorului. verticală .circuitul 1 de lumină cu siguranţe de 6A şi puterea instalată totală a surselor electrice de iluminat de pe circuit 540 W. Această schemă face parte din lucrarea de verificare numărul 9. Exemplu. baie 2X2.Schema de alimentare cu energie electrică a locuinţei B4. verticală.5FY-1PY16 2000W Prize sufragerie 2X2.

212 Proiectul pentru Învăţământul Rural . alcătuirea schemei de alimentare generală cu energie electrică a locuinţei şi dimensionarea circuitelor de alimentare astfel încât să se asigure condiţiile de siguranţă în exploatare. alegerea tipului numărului şi puterii surselor de iluminat astfel încât să se asigure confortul vizual optim.Schema de alimentare cu energie electrică a locuinţei Schema electrică a tabloului de distribuţie din locuinţa proprie. 2. În concluzie: Proiectarea instalaţiei de iluminat şi prize are în vedere: 1.

Dacă este posibil utilizaţi un procesor de texte. Tema : Schema de alimentare cu energie electrică a locuinţei INSTRUCŢIUNI Lucrarea de verificare. Electronică. Stabilirea grupurilor de corpuri de iluminat care se leagă pe acelaşi circuit. vă solicită unele activităţi care necesită cunoaşterea unităţilor de învăţare nr. Întocmirea schemei de alimentare cu energie electrică a locuinţei. numele şi prenumele cursantului. al cărei conţinut este prezentat mai jos. 10 PUNCTE 3.8 şi nr. Stabilirea grupurilor de prize care se leagă pe acelaşi circuit. adresa. Pe prima pagină a lucrării se vor înscrie următoarele informaţii: modulul Energie. Vă recomand să scrieţi clar răspunsurile la întrebări. Planul de amplasare a surselor de iluminat şi aparatelor electrice. lucrarea de verificare numărul.9 LUCRAREA DE VERIFICARE NR. 9 Această lucrare are o pondere de 6% din nota finală de absolvire a modulului. Răspunsurile la întrebări vor fi transmise prin poştă tutorelui pentru corectare şi eventuale comentarii. Pentru comentariile tutorelui. 20 PUNCTE 5. Întocmirea schemei electrice a tabloului de distribuţie 20 PUNCTE TOTAL 100 puncte Proiectul pentru Învăţământul Rural 213 .Schema de alimentare cu energie electrică a locuinţei LUCRAREA DE VERIFICARE NR. 30 PUNCTE 6. Elaborează unui micro proiect cu tema „Alimentarea cu energie electrică a locuinţei mele” urmărind etapele: 1. lăsaţi o margine de circa 5 cm şi aceeaşi distanţă între răspunsuri. Electrotehnică. 10 PUNCTE 4. 10 PUNCTE 2. Pentru securitatea lucrării vă recomand să scrieţi numele cursantului pe fiecare pagină. Dimensionarea circuitelor.9.

D.48 214 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Constantin Neguş Manual pentru instalaţii şi echipamente clasa a XI a Editura didactică şi pedagogică Bucureşti. Pag. Editura ştiinţifică şi enciclopedică . Pag. ş.Niculae Mirea .388 3.Bucureşti. 3. 2. E Pietrăreanu. 1982. Agenda electricianului.a Electrotehnica de la A la Z. 398.1986 Pag.127.Editura didactică şi pedagogică Bucureşti. Pag. Comşa şa. 123. Proiectarea instalaţiilor electrice industriale . Editura tehnică. Bucureşti. 367.Emil Micu. 1983. 1985.186 4.Schema de alimentare cu energie electrică a locuinţei BIBLIOGRAFIE 1.

Multimetre 10. control etc. diagnosticare.10 APARATE DE MĂSURĂ Capitol Obiectivele unităţii de învăţare 10. tensiunea electrică. mărimea măsurată .2.5. După studiul atent al acestei unităţi de învăţare: .vei fi capabil să măsori: intensitatea curentului electric. Măsurarea mărimilor electrice 10. erori de măsurare 10. parametrii componentelor electronice şi electrice care alcătuiesc circuitele de alimentare cu energie electrică Proiectul pentru Învăţământul Rural 215 . Aparate de măsură analogice 10.3. Te-ai gândit vreodată câte decizii iei în fiecare zi? În orice domeniu activitatea zilnică este influenţată de decizii bazate pe informaţii cantitative. Sursa acestei informaţii este măsurarea inclusă în acţiuni ca: observare. testare.1. Osciloscopul Lucrarea de verificare nr.Aparate de măsură UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. Aparate de măsură digitale 10.vei fi capabil să identifici aparatele de măsură analogice şi digitale în funcţie de principiul de funcţionare. Noţiuni de bază: proces de măsurare.vei putea să explici principiul de funcţionare al osciloscopului . 10 Bibliografia Pagina 215 216 218 225 226 227 235 243 244 OBIECTIVE: Stimate cititorule.6.4.

Unitatea de măsură se alege convenţional. Prin mărime se înţelege o proprietate a obiectelor sau fenomenelor care poate fi deosebită calitativ şi determinată cantitativ. Rezultatul măsurării se exprimă printr-o valoare numerică. viteză. Acestea reproduc unităţile de măsură cu mare precizie. Este obligatorie nominalizarea unităţii de măsură. Totalitatea unităţilor de măsură defineşte Sistemul Internaţional al Unităţilor de Măsură cu simbol SI. pentru lungimi. Exemplu: tensiunea electrică măsurată la bornele unei prize este de 220 V. pentru intensitatea luminoasă.cu simbolul kg. Amper. pentru timp.cu simbolul cd. A măsura o mărime fizică înseamnă a o compara cu o altă mărime de aceeaşi natură denumită unitate de măsură. Măsurarea este procesul prin care sunt evaluate cantitativ mărimile fizice de acelaşi fel. Prefixe pentru multiplii unităţilor Prefixe pentru submultipll unităţilor de măsură de măsură Denumire Simbol Multiplicatorii Denumire Simbol Multiplicatorii prefix unităţii prefix unităţii Tera T 1012 Deci d 10-1 Giga G 109 Centi c 102 Mega M 106 Mili m 10-3 3 μ Kilo K 10 Micro 10-6 Hecto H 102 Nano n 10-9 Deca Da 10 Pico p 10-12 Pentru a executa măsurările. Kelvin . Fiecărui domeniu îi sunt caracteristice propriile mărimi.cu simbolul s.1.Aparate de măsură 10. În acest scop se folosesc etaloanele.cu simbolul mol. Unităţile fundamentale sunt: Metru – cu simbolul m. sistem adoptat de toate ţările. pentru temperatura termodinamică.cu simbolul K. 216 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Mol . Secundă . Noţiuni de bază: proces de măsurare. erori de măsurare Mărimi fizice În procesul de cercetare şi cunoaştere a naturii oamenii de ştiinţă au definit noţiuni cu ajutorul cărora să poată caracteriza obiectele sau fenomenele. Multiplii şi submultiplii unităţilor de măsură din SI sunt factori zecimali a căror denumire se formează cu ajutorul prefixelor prezentate în tabelul de mai jos. Proces de măsurare Mărimile fizice de aceeaşi natură se deosebesc între ele numai cantitativ şi ca urmare ele pot fi comparate. pe lângă definirea unităţilor de măsură este necesară şi realizarea materială a lor. pentru cantitatea de substanţă. timp. Kilogram. mărimi electrice. În fizică există unităţi de măsură fundamentale care se definesc de sine stătător şi unităţi de măsură derivate definite pe baza legilor fizicii în funcţie de alte mărimi. mărimi optice etc. Candelă.cu simbolul A. De exemplu pentru fenomenul de mişcare au fost definite următoarele noţiuni: spaţiu. pentru intensitatea curentului electric. În domeniul fizicii întâlnim mărimi mecanice. pentru masă.

Eroarea absolută . 009 = 0. Acestea sunt: metode directe ( prin care se măsoară direct mărimea de măsurat ) şi metode indirecte (valoarea mărimii de măsurat este determinată prin calcul. în procesul de măsurare. Deoarece valoarea adevărată nu poate fi cunoscută în practică se utilizează valoarea de referinţă Xo obţinută prin măsurarea mărimii cu mijloacele şi metodele cele mai performante. mai sunt necesare şi alte mijloace de măsurare mai complexe: aparate de măsură.9 % 2. în loc de Xo = 220V Eroarea absolută va fi: Δ x = Xm – Xo = 222 – 220 = 2V Eroarea relativă va fi: Xr = Δ x / Xo= 2 / 220 = 0. La bornele unui aparat electric se măsoară Xm = 222 V. 25 = 25 % Observaţie: aceeaşi eroare absolută de măsurare. de un volt. instalaţii de măsură. Valoarea adevărată ( reală sau exactă ) a unei mărimi reprezintă acea valoare care ar rezulta dintr-o măsurare în care nu intervine nici o eroare. în loc de Xo = 4V Eroarea absolută va fi: Δ x = Xm – Xo = 3 – 4 = -1V Eroarea relativă va fi: Xr = Δ x / Xo= 1 / 4= 0. Erori de măsurare Oricât de corect s-ar efectua măsurarea şi oricât de performante ar fi mijloacele şi metodele acesteia măsurarea nu poate fi exactă.Xr: este definită prin formula de mai jos Xr = Δ x / Xo = ( Xm – Xo ) / Xo Eroare relativă se exprimă în procente dă imaginea gradului de exacticitate al măsurării APLICAŢII 1. are efecte diferite asupra unei mărimi măsurate mai mari ( 222V) . în funcţie de alte mărimi ce se măsoară direct). Pentru a măsura este necesară cunoaşterea metodelor de măsurare. Eroarea relativă. La bornele unui rezistor se măsoară Xm = 3 V.Δ x: este definită prin formula de mai jos Δ x = Xm – Xo Xo – valoarea de referinţă Xm – valoarea măsurată Eroarea absolută se exprimă în aceeaşi unitate de măsură ca şi mărimea de măsurat şi poate avea valori pozitive dacă Xm este mai mare ca Xo sau valori negative în caz contrar. Intervine întotdeauna o eroare. faţă de o mărime Proiectul pentru Învăţământul Rural 217 . nu dă nici o informaţie asupra gradului de exacticitate al măsurării.Aparate de măsură Pe lângă etaloane. Aceasta este valoarea către care tinde orice mărime de măsurat.

Intervalul de măsurare ( domeniul de măsurare ) reprezintă acel interval de valori în care aparatul poate lucra şi furniza informaţia de măsurare.2. 5. Cu ajutorul aparatelor electrice de măsură se pot măsura atât mărimi electrice. Clasa de exacticitate a aparatului reprezintă acea calitate a aparatului de a da rezultate cât mai apropiate de valoarea adevărată a mărimii de măsurare. 2. 2. În calculul erorii relative se ia valoarea absolută a lui Δ x. Aparate de măsură analogice Aparatele electrice de măsură sunt dispozitive tehnice cu ajutorul cărora se pot efectua măsurări prin intermediul unei mărimi electrice. Tipuri de erori Erorile care intervin în măsurare pot fi: 1.5. Cele mai importante sunt : 1. 218 Proiectul pentru Învăţământul Rural .apar datorită manevrelor greşite sau necunoaşterii metodelor de măsurare de către experimentator Caracteristicile metrologice ale aparatelor de măsură sunt criterii de calitate ale acestora. . În cazul aparatelor electrice analogice valorile indicilor sunt: 0.1. 1.5. Rezoluţia este cea mai mică diferenţă dintre indicaţiile unui aparat pe care experimentatorul o poate percepe. iar dacă valoarea de măsurare este prea mare atunci dispozitivul intermediar va fi un atenuator.dispozitive intermediare cu rolul de a modifica mărimea de măsurare în aşa fel încât să poată fi prelucrată de instrumentul de măsură. 0.traductor – dispozitiv care transformă mărimea de măsurare într-o mărime electrică. de atenţia şi îndemânarea lui sau de starea organelor sale de percepţie 2. 3.05 .5. De exemplu dacă este prea mică să o amplifice şi în acest caz dispozitivul va fi constituit dintr-un amplificator. După cauza care le produce: Erori obiective – sunt date de influenţele mediului asupra măsurării sau de imperfecţiunea aparatelor şi metodelor de măsurare Erori subiective – depind de experimentator.2. 0. 0. Schema generală a unui aparat de măsură ( Fig 10. 4.Aparate de măsură măsurată mai mică (3V). Sensibilitatea este caracteristică aparatelor analogice şi reprezintă cea mai mică valoare a mărimii de măsurat ce poate fi percepută de aparat . Aceasta se exprimă prin indicii de exacticitate care sunt standardizaţi. 10.1) se compune din: . creşteri bruşte de temperatură ) Greşeli . Din punct de vedere al caracterului lor: Erori sistematice – pot avea atât cauze obiective cât şi cauze subiective Erori aleatoare ( întâmplătoare ) – sunt date de influenţele imprevizibile ale mediului ( vibraţii. cât şi mărimi neelectrice.

Pentru stabilirea valorii măsurate operatorul citeşte diviziunile şi subdiviziunile indicate pe scala gradată. Aparate de măsură analogice sunt aparate la care indicaţia se poate modifica continuu pe întreg domeniul de măsurare. fie sub forma unei înregistrări. După modul de afişare al rezultatului măsurării După modul de afişare al rezultatului măsurării Aparate analogice Aparate digitale Rezultatul măsurării se poate Valoarea mărimii de măsurat este şti citind valoarea arătată de un afişată sub forma unui număr ac indicator care se deplasează în faţa unei scale gradate. Clasificarea aparatelor electrice de măsură: 1. instrumentul poate fi considerat el însuşi un aparat de măsurare. Observaţie: La măsurarea mărimii electrice. După mărimea de măsurare Mărimea măsurată Energia electrică Puterea electrică Intensitatea curentului electric Tensiunea electrică Rezistenţa electrică Unitatea de măsură Denumirea /simbol aparatului de măsură Kilowattoră / kwh Contor de energie electrică Watt / w wattmetru Amper / A ampermetru Volt / V Ohm / Ώ voltmetru ohmmetru 2. Principiul de funcţionare al aparatelor analogice constă în transformarea unei părţi din energia electromagnetică a mărimii de Proiectul pentru Învăţământul Rural 219 .Aparate de măsură . aparatul se reduce doar la instrumentul de măsurare. În acest caz.1. 10. Schema funcţională a aparatelor electrice de măsură Dacă aparatul face parte dintr-o instalaţie complexă de reglare şi măsurare va transmite informaţia unui alt etaj al instalaţiei care va acţiona în sensul dorit în reglare. Indicare Marime de masurat Traductor Dispozitive intermediare Instrument de masurat Inregistrare Actionare Fig.Instrumentul de măsurat preia mărimea de măsurare “tradusă” şi adaptată şi o transformă într-o mărime cu ajutorul căreia se determină valoarea mărimii de măsurare fie sub forma unei indicaţii.

dacă acesta se găseşte în raza de acţiune a unui câmp magnetic variabil. Pot fi: aparate feromagnetice de atracţie aparate feromagnetice de respingere Acul indicator se deplasează în urma acţiunii unor forţe care acţionează între conductoarele parcurse de curent. La aceste aparate conductoarele sunt realizate sub forma a două bobine ( una fixă şi alta mobilă alimentate cu curentul de măsurat). De exemplu contorul de inducţie pentru măsurarea consumului de energie electrică. Acest aparat este o aplicaţie a fenomenului de inducţie electromagnetică. Fenomen ce produce deplasarea unui conductor străbătut de curent. Denumire aparat analogic Magnetoelectric de măsură Principiu de funcţionare Deplasarea acului indicator se face pe baza forţelor electromagnetice care apar la interacţiunea dintre un câmp magnetic a un magnet permanent şi câmpul electromagnetic produs de curentul de măsurat care alimentează o bobină mobilă Deplasarea acului indicator are la bază forţa de atracţie / de respingere a câmpului magnetic asupra materialelor feromagnetice. numite forţe electrodinamice. Clasificarea aparatelor de măsură analogice în funcţie de principiul de funcţionare este dată de tabelul următor. În construcţia căruia intră componente electronice Feromagnetic Electrodinamic Aparat de inducţie Electronic 220 Proiectul pentru Învăţământul Rural .Aparate de măsură măsurat în energie mecanică care produce deplasarea unui ac indicator în faţa scalei gradate.

Aparate de măsură Gama de aparate analogice este mai extinsă. Aparatele de măsură analogice au o parte mobilă care să asigure deplasarea acului indicator şi o parte fixă necesară susţinerii părţii mobile. Elementele necesare transformării energiei electromagnetice în energie mecanică (elemente active) sunt amplasate atât pe partea fixă cât şi pe partea mobilă. Elementele active pot fi: bobine.conectat la un redresor se poate utiliza şi în curent alternativ ca ampermetru şi voltmetru -multimetre Aparat electrodinamic Foarte bună O.c.1Mare Poate măsura de la miliamperi Uniformă doar când este utilizat că wattmetru Funcţionează şi în c.5-2. şocuri electrice şi rezistent la şocuri mecanice electrice şi mecanice Consum Foarte mic Mare propriu <1W 2–8W Utilizări -ampermetru şi -ampermetru şi voltmetru de c.c voltmetru de -ohmmetru serie şi curent continuu şi paralel în curent alternativ .a Nu rezistă la încărcări electrice mari Foarte mare 3 -10W -ampermetru şi voltmetru de curent continuu şi în curent alternativ wattmetre de curent continuu şi curent alternativ Elementele constructive ale aparatelor de măsură analogice.oo5-o. Proprietăţi Aparat Aparat magnetoelectric feromagnetic Clasa de Foarte bună Slabă exacticitate 0. Aici le-am prezentat pe cele mai reprezentative. iar referirile următoare le privesc pe cele mai întâlnite în practică: magnetoelectric. În următorul tabel sunt indicate câteva dintre proprietăţile acestor aparate. instrumentele electrice analogice au în componenţa lor: Proiectul pentru Învăţământul Rural 221 . Nu rezistă prea bine la Este robust.(diviziunile Neuniformă măsurare de pe scală sunt egal (diviziunile de pe distanţate) scală sunt inegal distanţate) Particularităţi Funcţionează numai în Funcţionează şi în curent continuu c.5 Sensibilitatea Foarte mare Mică Poate măsura de la Poate măsura de nanoamperi nA la zeci de miliamperi Scală de Uniformă.1 O.a. Indiferent de principiul de funcţionare. şi în c. feromagnetic. electrodinamic. electromagneţi etc.c şi în c. magneţi permanenţi.

este compus din ac indicator şi scală gradată. Scala poate fi uniformă ( dacă diviziunile de pe scală sunt egal distanţate între ele) sau neuniformă (dacă diviziunile de pe scală sunt inegal distanţate între ele) . Acele indicatoare se execută din duraluminiu sau din sticlă de diferite forme. Dispozitivul de citire .clasa de exacticitate .marca producătorului În tabelele de mai jos sunt precizate simbolurile înscrise pe cadranele aparatelor de măsură analogice.unitatea de măsură indicată de obicei prin simbol . de curent continuu sau curent alternativ ) . Pe cadranele aparatelor de măsurat mai sunt trecute: .tipul aparatului .Aparate de măsură 1.simbolul poziţiei normale de funcţionare ( verticală. Tipul aparatului Magnetoelectric Simbol Tipul aparatului Feromagnetic Simbol Magnetoelectric cu redresor Logometru magnetoelectric Electrodinamic Ferodinamic 222 Proiectul pentru Învăţământul Rural . înclinată. Scala gradată este o succesiune de repere trasate pe cadranul aparatului corespunzător unui şir de valori ale mărimii de măsurat.

Amortizorul – Din cauza fluctuaţiilor.Aparate de măsură În funcţie de destinaţia sau principiul de funcţionare. Sistemul mobil al aparatelor de măsură analogice Menţionăm că pe sistemul mobil sunt fixate şi elemente active (bobine. a influenţelor câmpurilor electrice şi magnetice. Acestor mişcări ale acului îngreunează citirea corectă a valorilor indicate pe scală. Pentru amortizarea acestor oscilaţii.2 are un capăt prins pe ax şi celălalt capăt fixat pe o pârghie.2. Această construcţie permite corectarea poziţiei acului indicator (atunci când aparatul nu este alimentat) faţă de gradaţia 0 de pe scală prin acţionarea butonului 1. 4. accesibil din exterior. 3 5 1 6 4 Fig. la îmbinări este Proiectul pentru Învăţământul Rural 223 . ale valorilor mărimilor electrice acul indicator oscilează în jurul poziţiei de echilibru.).Sistemul mobil al aparatului ( 10. mai sunt inscripţionate şi alte date care să permită identificarea corectă a aparatului de măsurat. 3. Carcasa aparatului de măsură are rolul de a-l proteja împotriva pătrunderii prafului. piese magnetice. etc. Analiza sistemului mobil fără aceste elemente este pur metodologică. Simbol Valoarea tensiunii de incercare Simbol Semnificatie 500V Curent continuu 2 2kV (cifra din stea indica kilovolti daca este diferita de 0 Curent alternativ Curent continuu si alternativ 0 fara incercare dielectrica Curent alternativ trifazat 2.3.4 pe care este fixat acul indicator – 5 cu contragreutăţile . care poate fi deplasată prin rotire unui buton crestat -1. de altfel mici.2 ) este alcătuit dintr-un ax . atingerilor. Resortul spiral.6 sale. Construită din mase plastice sau tablă. 10. instrumentele sunt prevăzute cu amortizoare pneumatice sau electromagnetice.

Arcul spiral are un capăt fixat pe carcasă şi altul fixat pe axul sistemului mobil. Această bobină este plasată pe un sistem mobil similar celui din figura 10.. deci cu deviaţia – α a acului indicator Cr = Kr x α ( Kr – constantă de proporţionalitate). Aparatul magnetoelectric este un aparat analogic a cărui funcţionare se face pe baza forţelor electromagnetice care apar la interacţiunea dintre un câmp magnetic al unui magnet permanent şi câmpul electromagnetic produs de curentul de măsurat care alimentează o bobină mobilă. Acul indicator se opreşte în dreptul diviziunii pentru care valoarea cuplului activ este egală cu valoarea cuplului rezistent (Ca = Cr) rezultă 224 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Atunci când bobina este alimentată cu I ( curentul de măsurat ) va produce un câmp electromagnetic proporţional cu valoarea curentului. Din interacţiunea celor două câmpuri magnetice ( al magnetului şi al bobinei) va rezulta un cuplu de forţe ( numit cuplu activ – Ca ) care va determina rotirea sistemului mobil şi implicit deplasarea acului în faţa scalei gradate. Prin rotirea axului arcul spiral va determina un cuplu rezistent proporţional cu deformaţia arcului.2 .3 ) se compune din: magnet permanent ( polii N S ) care produce un câmp magnetic şi bobina mobilă care este alimentată cu un curent de măsurat. În urma acestei interacţiuni apare un cuplu activ care pune în mişcare bobina mobilă împreună cu întregul sistem mobil. Acest cuplu activ este proporţional cu valoarea curentului de măsurat Ca = Ka x I ( Ka – constantă de proporţionalitate).3. 10.10. În faţa scalei gradate este prevăzută cu un vizor larg de sticlă. Fig.Aparate de măsură prevăzută cu garnituri de etanşare. Schema de principiu a aparatului magnetoelectric Aparatul magnetoelectric ( Fig.

5.4 este ilustrată discretizarea în trepte a unei mărimi x cu variaţie continuă în timp. 10.Aparate de măsură deplasarea acului este proporţională cu intensitatea curentului de măsurare (α = K x I ) ( K – constantă de proporţionalitate). De exemplu: la momentul t2 mărimea A2 este aproximată cu treapta a3.3. O măsurare numerică constă de fapt în aproximaţia unei funcţii continue (mărimea de măsurat ) printr-o mulţime discretă de valori.4. Aproximaţia este cu atât mai bună cu cât treapta de variaţie este mai mică. Proiectul pentru Învăţământul Rural 225 . Discretizarea în trepte a unei mărimi cu variaţie continuă în timp Discretizarea mărimii x se face prin înlocuirea ei cu o mărime variabilă în trepte. Fig. prin cifre. valoarea mărimii măsurate. Funcţia x = f ( t ) este reprezentată prin linia continuă ( roşie ). Deşi sunt de o mare diversitate aparatele de măsură digitale sunt alcătuite dintr-o serie de blocuri funcţionale comune conectate între ele după o schemă bloc asemenea celei din figura 10. 10. Astfel se realizează discretizarea în nivel sau cuantificarea. Aparate de măsură digitale Aceste aparate denumite şi numerice dau direct.. iar la momentul t4 mărimea A4 este aproximată cu treapta a5. În figura 10.

De exemplu pentru a stabili un defect într-o instalaţie electrică de încălzire trebuie măsurate: intensitatea curentului. Dispozitivul de afişare preia numărul transmis de decodor şi îl afişează. Multimetre În procesul de măsurare al mărimilor specifice energiei.4. În figura 10.6. iar dacă este prea mare îl atenuează.5. Dacă semnalul este prea mic îl amplifică. rezistenţa rezistoarelor de 226 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Circuitul de intrare asigură prelucrarea mărimii de măsurare astfel încât să poată fi transmisă următorului bloc. Blocul de alimentare asigură alimentarea cu energie electrică a sistemului. cel din dreapta este destinat utilizării în medii cu pericol de explozie. Schema bloc a aparatelor digitale de măsură Rolul fiecărui bloc din schemă este: 1. 4. Dacă mărimea nu este electrică circuitul de intrare o transformă în semnal electric cu ajutorul traductoarelor. tensiunea electrică. Aparate de măsură digitale 10. 6. 7. cele mai multe ori apare necesitatea măsurării mai multor mărimi. 2. Fig. Convertorul analog digital ( AD) transformă semnalul electric continuu într-o serie de impulsuri electrice ( discreditează mărimea şi o codifică ).6 sunt prezentate două aparate digitale. Numărătorul asigură numărarea impulsurilor în sistemul de numeraţie binar. 3. 10. Decodificatorul transformă rezultatul în sistem zecimal. 10. Blocul de comandă asigură comanda automată a întregului sistem.Aparate de măsură Bloc de comanda Marime de masurat Circuit de intrare Convertor AD Numarator Decodificator Dispozitiv de afisaj Bloc de alimentare Fig. 5.

care permit măsurarea mai multor mărimi electrice. tensiunea electrică şi rezistenţa electrică Proiectul pentru Învăţământul Rural 227 . Multimetru digital selectat pentru măsurarea tensiunii electrice Pentru operaţia de măsurare multimetrul digital este prevăzut cu un ecran de afişaj. Multimetrele numerice sunt cele mai utilizate atât de profesionişti cât şi de “marele public” . două sonde şi cordoanele aferente acestora. Multimetrele sunt aparate de măsură complexe. 10. 10. Măsurarea mărimilor electrice În acest capitol sunt prezentate aparatele şi metodele de măsurare pentru intensitatea curentului electric. un comutator pentru selectarea mărimii de măsurare şi a domeniului de măsurare. electronice. Ar fi greu ca un electrician să aibă cu el ampermetru. Există multimetre care permit memorarea valorilor măsurate şi alegerea automată a domeniului de măsurare. borne de acces. voltmetru şi ohmmetru cu domenii de măsurare cât mai largi. digitale.5. Aşa se explică apariţia şi utilizarea pe scară mare a multimetrelor. Din punct de vedere al numărului mărimilor electrice pe care le poate măsura există multimetre cu două mărimi (voltampermetre) cu trei mărimi (avometru) şi cu mai multe mărimi.7. Fig. având pentru fiecare mărime mai multe domenii de măsurare.Aparate de măsură încălzire. Din punct de vedere al principiului de funcţionare există multimetre analogice.

Aparate de măsură 10.). Conectarea ampermetrelor în circuit Pentru a fi parcurs de curentul de măsurat. 10. aplicând legea lui Ohm pentru circuit fără ampermetru şi pentru circuit cu ampermetru.Im) / I x 100 = (U/R – U / (R+ra) ) / U/R = ra / R + ra x 100 % Pentru ca eroarea să fie cât mai mică trebuie ca rezistenţa ampermetrului să fie foarte mică.8.a -cazul fig. Aceasta conduce la modificarea intensităţii curentului din circuit. feromagnetice. 228 Proiectul pentru Învăţământul Rural . se obţine: . În cazul ampermetrelor.5.8. În cazul aparatelor analogice în curentul continuu se folosesc ampermetre magnetoelectrice. se observă că în circuitul de măsurare apare o rezistenţă suplimentară cea a ampermetrului – ra. iar pentru curent alternativ se folosesc ampermetre: feromagnetice. este aceea de a nu modifica parametrii circuitului atunci când este conectat la circuitul respectiv. electrodinamice. O condiţie importantă pe care trebuie să o îndeplinească orice aparat de măsură. 10.8. electrodinamice. Oricât de complicate ar fi circuitele în care se măsoară intensitatea curentului.a.b.8.) .cazul fig. I =) U ~ a I =) U ~ ra Transformator de curent A R ~ I ( R ( U A R b Sunt de masura c I ( =) U ~ A R d Fig. ampermetrul se conectează în serie cu sursa şi rezistenţa ( 10. acestea pot fi reduse la o schemă echivalentă care conţine sursa de tensiune şi un rezistor de rezistenţă R ( Fig10.8. Într-adevăr. 10.b I=U/R Im = U /( R + ra) I – este curentul real prin rezistenţă (A) Im – este curentul măsurat (A) U – tensiunea la borne (V) ra –rezistenţa proprie ampermetrului Se calculează eroarea relativă în procente : Xr % = (I . Măsurarea intensităţii curentului electric Aparatul cu care se măsoară intensitatea curentului electric este ampermetrul.1.

-). ajungând până la zeci de mii de amperi.d) . montate fie în interiorul ampermetrului. 10.în curentul continuu schuntul (fig. rA = 75 Ω. bară sau placă din aliaje cu un coeficient de dilatare neglijabil. La conectarea în circuite de curent continuu se va ţine seama de polarităţile bornelor (+. 0 – 100 mA.c) Schuntul este un rezistor care se conectează în paralel cu rezistenţa ampermetrului. 0 – 5 A. se folosesc: .8.5. Astfel de exemplu la măsurarea intensităţilor unor curenţi alternativi care depăşesc 50 A. electrodinamice Proiectul pentru Învăţământul Rural 229 . n = I / Ia = 10 / 1 = 10 rs = ra / (n – 1) = 75 / (10 – 1) = 8.33 Ω Transformatorul de curent este un dispozitiv electromagnetic cu ajutorul căruia se poate reduce valoarea intensităţii curentului electric . se folosesc ampermetre de 5 A sau 1 A împreună cu un transformator de curent. iar pentru curent alternativ se folosesc voltmetre: feromagnetice.2. Rezistenţa shuntului se calculează cu ajutorul formulei de mai jos: Rs = ra / (n – 1) ra – rezistenţa interioară a ampermetrului valoare indicată pe cadranul aparatului se n = I / Ia factorul de amplificare I – valoarea maximă a noului domeniu de măsurare IA – curentul nominal al aparatului APLICAŢII Să se calculeze valoarea schuntului care trebuie montat la un ampermetru cu IA = 1 mA. Măsurarea tensiunii electrice Aparatul cu care se măsoară tensiunea electrică este voltmetrul. 10. 10. feromagnetice.în curentul alternativ : transformatorul de curent (fig. În cazul aparatelor analogice în curentul continuu se folosesc voltmetre magnetoelectrice. Exemplu: 0 – 1 A. Pentru a mări domeniul de măsurare al ampermetrelor . pentru a putea măsura un curent de 10 mA. digitale sau cu ajutorul osciloscopului. Poate fi construit din sârmă. Intensitatea curentului electric se mai poate măsura cu: multimetre analoage electronice. Extinderea domeniului de măsurare a ampermetrului Ampermetrele sunt construite să măsoare pe anumite domenii de valori. fie în cutie separată.8.Aparate de măsură Atenţie ! Conectarea greşită în paralel a ampermetrelor conduce la arderea bobinei şi se consideră greşeală gravă în tehnica măsurărilor. electrodinamice.

9.b. ( =) U ~ R ( =) U ~ rv V b R ( =) U ~ R a A X x ( =) U ~ rv V Ra R a Transformator de masura de tensiune c V d Fig.9. La conectarea în circuit de curent continuu se va ţine cont de polarităţile bornelor (+ . Rezistenţa adiţională este un rezistor conectat în serie cu voltmetrul. 230 Proiectul pentru Învăţământul Rural .Uv – tensiunea nominală a voltmetrului ( volţi ) Valorile rezistenţelor adiţionale sunt mari.c ).9. Conectarea voltmetrelor în circuit Pentru circuitul echivalent din figura 10.( fig.Aparate de măsură Conectarea voltmetrelor în circuit Pentru a măsura tensiunea între două puncte voltmetrul se conectează în paralel cu porţiunea de circuit dintre cele două puncte.rezistenţa adiţională măsurată în Ω ( ohm) rv .). . 10. 10.9. Pentru ca la conectarea unui voltmetru în circuit parametrii acestuia să se modifice cât mai puţin trebuie ca rezistenţa proprie a voltmetrului rv să fie mult mai mare decât rezistenţa la bornele căreia se conectează Atenţie! Conectarea greşită ( în serie ) a voltmetrului este urmată de o scădere importantă a curentului din circuit.U – tensiunea maximă a noului domeniu măsurată în V ( volţi ) .a tensiunea la bornele rezistorului R se măsoară cu voltmetrul conectat în paralel cu rezistorul asemenea celui din figura 10.d ) şi în curent alternativ cu transformatorul de tensiune ( fig. 10.rezistenţa voltmetrului măsurată în Ω ( ohm) n – factorul de amplificare: n = U / Uv . Extinderea domeniului de măsurare a voltmetrului se realizează în curent continuu cu rezistenţe adiţionale –Ra .9. Valoarea rezistenţei adiţionale se calculează cu ajutorul formulei de mai jos: Rad = ( n-1) x rv Rad .

Pentru măsurarea rezistenţelor relativ mari se folosesc ohmmetre serie.3. Dacă se consideră tensiunea constantă din relaţia R = U / I rezultă că rezistenţa variază numai în funcţie de intensitatea curentului. b) scala gradată Proiectul pentru Învăţământul Rural 231 .5. iar pentru măsurarea rezistenţelor mai mici de 100 Ω se folosesc ohmmetre derivaţie Ohmmetrul serie Rx 500 50 5 0 K mA E R' R a b Fig. Pentru a fi măsurate sunt utilizate: ohmmetre pentru măsurarea rezistenţelor mai mici de 106 Ω şi megaohmmetre pentru rezistenţe mai mari decât 106 Ω. Pentru valorile constante ale tensiunii ( 10 V.etc ) scala ampermetrului poate fi etalonată direct în ohmi. Ohmmetre După cum rezultă din principiul de funcţionare. 100 V. Aceasta poate fi măsurată cu un miliampermetru.10. Principiul de funcţionare al ohmmetrelor şi megaohmmetrelor are la bază Legea lui Ohm. Măsurarea rezistenţelor electrice În practică valorile rezistenţelor electrice ale rezistorilor pot fi într-o gamă foarte largă de valori.Aparate de măsură 10. ohmmetrul trebuie să conţină o sursă de alimentare cu tensiune constantă şi un miniampermetru gradat în ohmi. Ohmmetru serie: a) schema electrică. 10.

a.b.5 – 16 V cc ) R’ – rezistenţă variabilă R – rezistenţă cu valoare fixă pentru limitarea curentului mA – miliampermetri de tip magnetoelectric Scalele ohmmetrelor ( Fig.a.10. b) scala gradată Analizând schema din figura 10.b.10. 10. Obiective: A. 1. Ohmmetru derivaţie: a) schema electrică.4. măsurarea rezistenţei 2.5. măsurarea intensităţii curentului electric.) sunt gradate între reperele 0 şi oo.) sunt gradate între reperele oo şi 0. măsurarea tensiunii electrice în curent continuu 232 Proiectul pentru Învăţământul Rural . se observă conectarea în serie a elementelor componente: E – sursă de tensiune continuă ( baterie de 1. B. o sursă variabilă de tensiune continuă şi o sursă variabilă de tensiune alternativă. Desfăşurarea lucrării: A1. APLICAŢII Lucrare de laborator Tema: Măsurarea mărimilor electrice cu multimetrul digital.10.10.11.11.11.5 – 16 V cc ) R’ – rezistenţă variabilă R – rezistenţă cu valoare fixă pentru limitarea curentului mA – miliampermetri de tip magnetoelectric Scalele ohmmetrelor ( Fig. rezistenţe de valori diferite. C. 3. Ohmmetrul derivaţie K 5 50 50 0 K1 mA Rx E R' R a 0 b Fig. măsurarea tensiunii electrice. Aparate necesare: un multimetru digital. Măsurarea mărimilor electrice cu multimetrul.Aparate de măsură Analizând schema din figura 10. se observă conectarea în derivaţie a elementelor componente: E – sursă de tensiune continuă ( baterie de 1. 10.

Observaţie: se vor realiza trei montaje cu rezistoare diferite şi se vor efectua trei măsurări. Pentru măsurarea tensiunii electrice în curent alternativ se realizează montajul folosind sursa de tensiune alternativă. Secvenţele de lucru: a) fixarea cordonului de măsură la bornele: borna comună (com ) şi borna V. domeniul cel mai mare În continuare se urmăresc aceleaşi secvenţe ca şi la măsurarea în curent continuu. B. Măsurarea intensităţii curentului electric în curent continuu Cu ajutorul sursei de tensiune şi a rezistoarelor se relizează montajul din figura de mai jos I =) U ~ ra A R ( b Proiectul pentru Învăţământul Rural 233 . curent alternativ. Secvenţe de lucru: a) comutatorul se trece pe poziţia V. c) se conectează voltmetrul în paralel cu rezistorul astfel încât sonda de la borna com să fie spre borna de minus a sursei.Aparate de măsură Cu ajutorul sursei de tensiune şi a rezistoarelor se realizează montajul din figura de mai jos = U ( ~) rv V b R Pentru măsurarea tensiunii se foloseşte multimetrul digital din figura 10. b) selectarea cu ajutorul comutatorului a mărimii de măsurat V ( curent continuu ) dacă nu se cunoaşte cu aproximaţie valoarea mărimii de măsurare se alege pentru început un domeniu de măsurare mai mare.7. e) se citeşte valoarea tensiunii măsurate ( se ţine seama de poziţia virgulei). d) se reduce domeniul de măsurare până când cifra cea mai semnificativă este diferită de 0. A2.

-după măsurare comutaţi butonul de pornire /oprire pe poziţia oprit ( OFF) 234 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Pentru măsurarea rezistenţei se va selecta domeniul ohm. j) se citeşte valoarea intensităţii electrice măsurate ( se ţine seama de poziţia virgulei). Observaţie: se vor realiza trei montaje cu rezistoare diferite şi se vor efectua trei măsurări. 10. g) selectarea cu ajutorul comutatorului a mărimii de măsurat A ( curent continuu ) dacă nu se cunoaşte cu aproximaţie valoarea mărimii de măsurare se alege pentru început un domeniu de măsurare mai mare. Secvenţele de lucru sunt în ordinea prezentată mai sus cu următoarele observaţii: -la acest aparat borna ohm este comună cu borna volt. h) se conectează ampermetrul în serie cu rezistorul astfel încât sonda de la borna com să fie spre borna de minus a sursei. Datele măsurătorilor vor fi valorificate prin realizarea unui referat. Multimetru digital selectat pentru măsurarea intensităţii curentului electric Secvenţele de lucru: f) fixarea cordonului de măsură la bornele: borna comună ( com ) şi borna mA. i) se reduce domeniul de măsurare până când cifra cea mai semnificativă este diferită de 0.Aparate de măsură Fig. -nu se ating cu degetele vârfurile sondelor.12. -se ating cât mai bine bornele rezistenţei.

măsurată în cm iar U.Pe ecran se vizualizează semnalul generat de un multivibrator realizat cu amplificator operaţional.tensiuni. -Consum foarte mic de semnal util (semnal din circuitul de măsurare). curenţi. a. a curbelor ce reprezintă variaţia în timp a acestora. a frecvenţei acestora. OSCILOSCOPUL Generalităţi Osciloscopul este un aparat care permite vizualizarea semnalelor electrice. a curbei de magnetizare. până la sute de megaherţi .Aparate de măsură 10.posibilitatea amplificării sau atenuării semnalelor de studiat. Sensibilitatea osciloscopului S este definită prin raportul S= D/U (cm/V) unde D.6.Pe ecranul analizorului de spectru se observă amplitudinea semnalului de frecvenţă fundamentală şi amplitudinea armonicelor Figura 10. De asemenea permite determinarea valorilor instantanee a curenţilor şi tensiunilor. analizorul de spectru. a defazajelor dintre semnale.Pe ecranul osciloscopului se vizualizează un semnal generat de un multivibrator cu frecvenţa de 1000Hz –spotul verde şi un semnal sinusoidal cu amplitudinea de 230Vşi frecvenţa de 60Hz – spotul galben b.13 Proprietăţi: -Impedanţa de intrare foarte mare –de ordinul MΩ. caracterograful ( pentru vizualizarea caracteristicilor tranzistoarelor). respectiv. -Posibilitatea studierii semnalelor de frecvenţă foarte mare. -Sensibilitate foarte mare. Osciloscopul poate face parte şi din sisteme complexe de măsurare şi control cum sunt: vobuloscopul (aparat care permite vizualizarea caracteristicilor de frecvenţă ale amplificatoarelor). este tensiunea aplicată plăcilor de deflexie pe verticală. este deviaţia pe verticală a spotului. Proiectul pentru Învăţământul Rural 235 . c.

236 Proiectul pentru Învăţământul Rural .14 Elementele componente ale osciloscopului Tubul catodic este componenta de bază a osciloscopului deoarece în interiorul său se generează fascicolul de electroni care. Deplasarea fascicolului de electroni este realizată de devierea acestuia în prezenţa unor câmpuri electrice create între două perechi de plăci de deflexie din interiorul tubului catodic la aplicarea unor tensiuni electrice: tensiunea UY pe plăcile de deflexie verticală şi tensiunea UX pe plăcile de deflexie pe orizontală. pentru a obţine o curbă. Pentru ca pe ecran să apară o curbă A=f(B) este necesar ca tensiunea UY să fie proporţională cu mărimea A iar tensiunea UX să fie proporţională cu mărimea B. şi bombardează ecranul. deviat de câmpul electric de deflexie produs de semnalul electric de cercetat. DICŢIONAR Luminofor= material luminiscent Fascicolul de electroni este produs. Spotul se va deplasa pe ecran după direcţiile y şi x în ritmul de variaţie al mărimilor Aşi B. Tun electronic Figura 10. orizontală x şi verticală y. bombardează ecranul pe care descrie curbele luminoase corespunzătoare acestuia. Acest lucru este posibil dat fiind proprietatea unui fascicol de electroni de a fi deviat sub acţiunea unui câmp electric sau magnetic şi pe proprietatea unui fascicol de electroni de a produce în punctul de impact iluminarea unui ecran tratat cu substanţe luminofore. Dacă mărimile A şi B sunt periodice. focalizat şi accelerat în tubul catodic. producând un punct luminos.pe două direcţii. În imaginea de mai jos este prezentat un tub catodic real. este necesar ca frecvenţa semnalului A să fie un multiplu al frecvenţei semnalului B: fA = n*fB unde n este un număr întreg.Aparate de măsură Principiul de funcţionare Funcţionarea osciloscopului se bazează pe deplasarea pe ecranul său a unui punct luminos –spot.

După trecerea prin electrodul de comandă. Tensiunea de alimentare a anodului de focalizare este reglabilă de către utilizator şi de valoarea ei depinde claritatea spotului. Electrodul de comandă. se reglează intensitatea fascicolului luminos.15 Tub catodic Părţile constituente ale tubului catodic sunt prezentate în schema 10. Mai există un anod care prin tensiunea sa de Proiectul pentru Învăţământul Rural 237 . Reglând negativitatea potenţialului la care este conectat acest electrod.16 În imaginea de mai sus este prezentată alcătuirea unui tub catodic pentru osciloscop.16 Plăci Y Plăci X Tub catodic ecran Fascicol de electroni Circuit de încălzire a filamentului Amplificator Y Baza de timp Figura 10. C.catodul termoemisiv este un cilindru metalic acoperit cu oxizi de bariu sau de stronţiu şi poate emite electroni când este încălzit de filament. numit şi cilindru Wehnelt este un cilindru care înconjoară catodul şi care este prevăzut cu un orificiu prin care pot trece electronii. Acest electrod este alimentat la un potenţial negativ faţă de catod. Potenţiometrul prin care se reglează tensiunea de alimentare a electrodului este accesibil pentru utilizator.Aparate de măsură Figura 10. fascicolul este concentrat de o lentilă de focalizare spre centrul ecranului şi accelerat pentru a dobândi o energie foarte mare. Cu cât acest electrod este la un potenţial mai negativ cu atât numărul electronilor care vor trece de el va fi mai mic.

poziţionate vertical. Dacă se aplică tensiune numai pe plăcile de deflexie pe verticală. zincului şi calciului se obţin ecrane de culori şi inerţii variabile. 238 Proiectul pentru Învăţământul Rural . poziţionate orizontal. primesc tensiuni continue reglabile. Dacă se folosesc compuşi ai cadmiului. electronii sunt deviaţi în câmpul electrostatic dintre aceste plăci iar la ieşirea dintre plăci îşi continuă mişcarea după o direcţie tangentă la traiectoria pe care au avut-o între plăcile de deflexie pe verticală. -Impedanţa de intrare trebuie să fie foarte mare pentru a împiedica modificarea formei semnalelor şi a nu consuma din semnalul util. şi nu de orientarea lor în spaţiu. iar pe plăcile de deflexie pe orizontală. electronii sunt colectaţi de un electrod de ecranare depus pe suprafaţa părţii tronconice a tubului catodic. denumite aşa în funcţie de direcţia de deviaţie a spotului. -banda de frecvenţă a semnalelor amplificate să fie foarte mare. spotul va fi deviat numai pe orizontală şi pe ecran. După ce au lovit ecranul . Pe ecranul osciloscopului apare o dreaptă verticală. Energia cinetică a electronilor care bombardează ecranul se transformă în energie luminoasă din care o parte este cuprinsă în spectrul vizibila ceastă proprietate se numeşte fluorescenţă şi dintre substanţele care au această proprietate amintim vilemitul sau ortosilicatul de zinc. Când pe plăcile de deflexie nu se aplică nici un semnal fascicolul de electroni nu este deviat şi bombardează ecranul în centru. Plăcile de deflexie electrostatică – de deflexie pe orizontală şi pe verticală. Circuitul de intrare se realizează sub forma capului de probă (sondă). se aplică tensiunea de la circuitul bază de timp. Amplificatorul de deviaţie pe verticală are rolul de a transmite semnalul de vizualizat pe plăcile de deflexie pe verticală din tubul catodic El trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -amplificarea trebuie să fie destul de mare pentru a permite studierea semnalelor de amplitudine mică. De obicei circuitul de intrare se realizează sub forma unui cap de probă prin intermediul căruia semnalul se conectează la circuitul de intrare al osciloscopului şi are o rezistenţă de intrare de 1-10MΩ în paralel cu o capacitate de ordinul picofarazilor. apare o dreaptă verticală. Există şi un anod de accelerare alimentat la o tensiune de ordinul kiovolţilor necesară pentru a imprima o energie foarte mare fascicolului de electroni deoarece unul din parametrii de care depinde sensibilitatea osciloscopului este energia cu care aceştia bombardează ecranul. Pe plăcile de deflexie pe verticală. se aplică tensiunea de vizualizat.Aparate de măsură alimentare reglabilă serveşte la corecţia de astigmatism adică de ovalizare a spotului la marginile ecranului. fosforului. Dacă se aplică tensiune numai de la circuitul baza de timp. respectiv tensiunea de accelerare.

iar valoarea maximă şi valoarea vârf la vârf se pot determina pe ecranul osciloscopului. este necesară aplicarea concomitent a unui semnal. Dacă frecvenţa fy este de n ori mai mare decât a bazei de timp. imaginea de pe ecran nu este stabilă. Fascicolul de electroni deviază pe ecran după o variaţie în timp a tensiunii de cercetat. 4 – comutator bază de timp.a. pe plăcile de deflexie pe orizontală. 2-buton pentru reglajul intensităţii fascicolului de electroni. Prezentarea osciloscopului 1 2 3 4 5 6 1-ecran. Valoarea efectivă se poate măsura cu un voltmetru de c. Dacă frecvenţa semnalului de studiat fy este egală cu cea a bazei de timp. deviaţia pe verticală fiind proporţională cu amplitudinea instantanee a acesteia. În cazul în care raportul dintre frecvenţa fy şi fx nu este un număr întreg. valoarea efectivă şi valoarea vârf la vârf. fx pe ecran apare curba corespunzătoare a unei perioade de oscilaţie. 6 – comutator pentru amplificatorul de intrare Măsurări cu osciloscopul Măsurarea tensiunilor Amplitudinea unei tensiuni alternative se poate evalua prin valoarea sa maximă Umax care se poate determina pe ecranul osciloscopului.Aparate de măsură Pentru a vizualiza semnalul aplicat pe plăcile de deflexie pe verticală. a unei tensiuni liniar variabile. Valoarea maximă se Proiectul pentru Învăţământul Rural 239 . curba cuprinde n perioade pe ecran.3buton pentru reglajul focalizării spotului . 5.

Determinarea tensiunii efective a unei tensiuni alternative Tensiune efectivă su eficace corespunde tensiunii continue care produce acelaşi efect termic. Perioada se calculează înmulţind numărul de diviziuni pe care se desfăşoară semnalul cu numărul de secunde per diviziune indicate de comutatorul bazei de timp.deci se poate calcula după măsurarea perioadei semnalului. cu valoarea indicată de comutatorul amplificatorului de intrare pe verticală.Aparate de măsură calculează înmulţind deplasarea maximă a spotului pe verticală în cm. Măsurarea perioadei O tensiune alternativă este o mărime periodică adică îşi repetă valorile în aceeaşi ordine la sfârşitul unui interval de timp numit perioadă T. Măsurarea frecvenţei Frecvenţa f= 1/ T. Valoarea ei se poate determina astfel: U U Uef = max = vv 2 2 2 240 Proiectul pentru Învăţământul Rural .

x 2ms/div = 16ms f = 1/T = 1/16x 10 –3 = 62. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 TIME / DIV T Rezolvare: 8div.5 +3.Aparate de măsură APLICAŢII 1. Identificaţi tipul de semnal şi precizaţi numărul de diviziuni pe care se desfăşoară pe orizontală şi pe verticală T Semnalul vizualizat pe ecran este sinusoidal. Proiectul pentru Învăţământul Rural 241 . Se desfăşoară pe 8 diviziuni pe orizontală (perioada semnalului .5 Hz.În cazul în care comutatorul bazei de timp (TIME / DIV) se află pe poziţia din figură.5 ) 2.x 2ms/div = 16ms Rezolvare: T = 8div.Pe ecranul unui osciloscop se obţine curba din figură. T ) şi 7 diviziuni pe verticală ( 3. calculaţi perioada şi frecvenţa semnalului.

Calculaţi valoarea maximă a semnalului vizualizat pe ecran.5x2=5ms 3) 4x1=4V 10x2x5= 100ms 4) 1x5=5V 10x0.5x2v=5 V 2.Aparate de măsură 3. x Volt /div. în cazul în care comutatorul VOLTS/ div.2 = 0.2 V 4) Comparaţi oscilogramele şi stabiliţi care din acestea sunt identice. Div.7V Uvv = 2Umax = 2 x 1.4 div.4 3 2 1 max 0.7/ 1.7V = 3.5=5ms 242 Proiectul pentru Învăţământul Rural . = 1.5 0. este în poziţia din figură. valoarea vârf la vârf şi valoarea efectivă.x 0. 2 V/div 1 ms/div 2) 2 V/div 2 ms/div 3) 1 V/div 5 ms/div 4) 5 V/div 0.5V/div.5 Rezolvare: Umax = Nr.41= 1. = Umax / 2 = 1.4 V 5x1=5ms 2) 2.5 ms/div Oscilograma Tensiunea maximă Perioada 1) 2x0. 1) 0. dacă poziţiile comutatoarelor sunt cele afişate.= 3. 3.4 V Uef.

c)24V. c) 28V 15 PUNCTE 2.se măsoară: a) valoarea medie. a parametrilor componentelor electronice şi electrice care alcătuiesc circuitele de alimentare cu energie electrică. iar comutatorul de intrare pe verticală indică 50mV/diviziune.Aparate de măsură LU C R AR E A D E V E R IFIC AR E N R . Valoarea medie a unei tensiuni alternative de valoare efective de 7V este: a) 0. După ce veţi folosi aparatele de măsură indicate răspundeţi la următoarele întrebări: 1. 10 PUNCTE B. a. 30 PUNCTE 5. are valoarea maximă:a) 12V. O tensiune care are valoarea efectivă de 10V.Calculează valoarea maximă a tensiunii alternative de la 10 PUNCTE reţea( Uef =220V).Cu un aparat de măsură de c. c)valoarea maximă. 4. Citeşte afirmaţiile de mai jos şi notează în dreptul lor litera A dacă apreciezi că afirmaţia este corectă şi litera F. dacă apreciezi că afirmaţia este falsă: a)Osciloscopul se numeşte catodic pentru că fascicolul de electroni este emis de catod: b)Perioada este distanţa dintre două maxime consecutive ale semnalului. b)14V. Alegeţi răspunsul corect: A. 10 PUNCTE 3. Tema : Măsurarea mărimilor electrice Se vor efectua lucrări de laborator pentru măsurarea intensităţii curentului electric. c) 500μs 10 PUNCTE TOTAL 100 PUNCTE Proiectul pentru Învăţământul Rural 243 . 15 PUNCTE C. Calculează valoarea efectivă a tensiunii unui semnal care se desfăşoară pe ecranul osciloscopului pe 8 diviziuni. b) 14V. digitale şi osciloscop. Se vor folosi aparate de măsură analogice. b) valoarea efectivă. tensiunii electrice. b)0.10 Această lucrare are o pondere de 6% din nota finală de absolvire a modulului.05s.O tensiune cu frecvenţa de 200Hz are o perioadă de: a) 5ms.

Electrotehnica de la A la Z. Manual de Măsurări electrice şi electronice. 25. editura didactică şi pedagogică. 6. 150. 2000.Emil Micu ş.58. clasa XI. 120 – 134 3. Angela Popescu.1980. Editura Didactică şi pedagogică. Monica Meteescu. Editura Economică Preuniversitaria.28. Editura ştiinţifică şi enciclopedică . Pag. 1981.a. Bogoevici. Electrotehnică şi măsurări electrice. 2. 1985 .16-20. Editura Didactică şi pedagogică.Eugenia Isaac.N. 1980..Edmond Nicolau.175 244 Proiectul pentru Învăţământul Rural .Robe Mariana. 45. 15-26. Mariana Beliş Măsurări electrice şi electronice. 70. Popa Vasilica ş.437. 64.a.280. 40 –47. Pag. Pag. Editura Didactică şi pedagogică. Bucureşti.18. 4. 24. anul I şcoala profesională. Manual de pregătire pentru domeniul electric. 327 – 347.Radu Dordea Măsurări electrice şi electronice.104 5.279.Aparate de măsură BIBLIOGRAFIE 1. Pag. 5. 17. Pag.. 8-13. Pag. 34. 1994.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->