Sunteți pe pagina 1din 2

I.

MINISTERUL JUSTIIEI

II.

III.
Formular nr. 11

OFICIUL NAIONAL AL
REGISTRULUI COMERULUI
/

OFICIUL REGISTRULUI
COMERULUI DE PE LNG
TRIBUNALUL

CERERE -COMAND

Nr. intrare: ....................................

ELIBERARE INFORMAII

Data : ..........................................
TARIF SUPLIMENTAR:

.....................

48 de ore 50%
5 zile 30%

IV.
1. Solicitant ...............................................................................................................................................................................
(denumire firm, numr de ordine n registrul comerului sau cod unic de nregistrare / nume, prenume)

cu sediul/domiciliul n ................................. str. ....................................................... nr. ....... bl. ....... sc. .... etaj ..... ap. .
jude/sector .............................. telefon ........................... fax ............................ e-mail ..........................................................
prin ..................................................................................................................... n calitate de ................................................
conform .................................................................................................................... cu domiciliul n .......................................
str. ............................................................. nr. ........ bl. .......... sc. ... etaj ..... ap. .. jude/sector ................................. .
2. Obiectul cererii: eliberarea de informaii, n conformitate cu cele specificate la punctele V i / sau VI, VII.
2.1. Formulare rspuns n: limba romn

limba englez
2.2. Comunicare documente prin: pot fax e-mail biroul eliberri, la sediul instituiei
pe suport: hrtie / magnetic
3. Solicit menionarea n documentul(ele) eliberat(e) a datelor de identificare ale (1) .....................................................
......................................................................................................................................................................................................;
n dovedirea interesului anexez urmtoarele nscrisuri(2): .................................................................................................. .
V. Criterii de identificare punctual:

denumire

numr de ordine n R.C.

comerciant

asociat persoan fizic / juridic administrator / persoan mputernicit

(3)

(numr nmatriculare)

cod unic de nregistrare

sediu
altele

..................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
VI. Serii de firme grupate pe diferite criterii :
1. Aria geografic de cutare :

la nivel naional / judeul (ele) .................................................................................................................................


localitate / sector / strada : .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
2.

Domeniul principal de activitate (grupa CAEN) : .......................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................

3.

Obiectul de activitate: principal secundar


.........................................................................................................................................................................................
(clasa CAEN)

.........................................................................................................................................................................................

Forma juridic ................................................................................................................................................................


5. Asociai / acionari din ara ...................................................... limite (n lei) .....................................................
6. Capital social subscris; limite (n lei ) ............................................................................................................................
7. Cifra de afaceri i/sau profitul pe anul / anii ........................; limite (n lei) ....................................................
8. Numr salariai : ................................................
9. Firme n: lichidare
fuziune
divizare insolven
10.Alte criterii..............................................................................................................................................................
4.

.........................................................................................................................................................................................
Not: (1) Se va completa cu numele i prenumele persoanei(lor) pentru care se solicit date suplimentare;
(2) Se va preciza nscrisul din care rezult interesul pentru menionarea n documentul(ele) eliberat(e) a datelor de identificare aferente
persoanelor specificate;
(3) Se enumer datele n conformitate cu modul de identificare ales; pentru opiunea comerciant / asociat / administrator / persoan
mputernicit se va indica data naterii i/sau codul numeric personal / codul de identificare fiscal i/sau domiciliul / sediul.
cod : 11-10-188

Pag.1

VII. Date solicitate :


1.

Informaii de identificare a firmei (denumire, forma juridic, codul unic de nregistrare, nr. de ordine n registrul
comerului, sediul social, starea actual a firmei)

2.

Alte informaii: durata de funcionare declarat

activitate principal activiti secundare

capital social activiti autorizate


altele: ...........................................................................................................................................
3.

Informaii cu numr variabil de apariii:


asociai/acionari administratori / persoane mputernicite cenzori / auditori
sucursale subuniti / alte sedii secundare mrci, brevete

4.

Informaii despre o persoana fizic sau juridic asociat / acionar / administrator / persoana mputernicita
cenzor / auditor n firme nregistrate n registrul comerului: n ar / n judeele ..
....................................................................................................................................................................................... .

5.

Informaii din situaiile financiare anuale depuse la oficiile registrului comerului de pe lng tribunale pe
anul/anii ...................................: cifr de afaceri profit brut profit net numr salariai

toi indicatorii ali indicatori: .....................................................................


..........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ .
6.

Raport istoric despre firm n perioada .................................................... complet / privind : ..........................


...........................................................................................................................................................................................

Fia sintetic a investiiei strine: ara(ile) ....................................................................................................................


8. Informaii statistice .........................................................................................................................................................
7.

..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
VIII. Persoana i domiciliul ales pentru comunicri, potrivit art.28 din Legea nr.26/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare(1):
1. Nume i prenume: ............................................................................................................................................................. .
2. Adresa: localitatea ............................................................. str. ..........................................................................................
nr. ................... bloc................... scara.............. etaj.............. ap........... jude/sector............................................................
cod potal............... telefon ..................................... fax ..................................... e-mail .................................................... .
3.

Solicit comunicarea prin: pot e-mail biroul eliberri, la sediul instituiei

IX. Am luat la cunotin c eliberarea informaiilor se realizeaz cu respectarea dispoziiilor legale referitoare la
protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date.

Data: ....................................

Semntura ..................................

X. Termen .....................................................................
ntocmit .........................................................................

Confirmare primire ...................................................

Verificat ........................................................................

Data ieirii ............................................................

Not : (1) Rubricile din caset se completeaz numai n cazul n care persoana difer de solicitantul cererii.

Pag. 2