Sunteți pe pagina 1din 2

119. Ce este incetarea contractelor intuitu personae: a. exceptie de la principiul relativitatii efectelor contractului; b. cauza de rezolutiune a contractului; c.

exceptie de la principiul obligativitatii contractului. ANS: C 120. Care sunt trasaturile caracteristice ale promisiunii pentru fapta altuia: a. debitorul nu este obligat sa garanteze fata de terti executarea angajamentului de catre terta persoana; b. persoana tertului trebuie sa fie determinata sau determinabila; c. prin intermediul acestei constructii juridice se creeaza drepturi in favoarea altor persoane decat partile contractului. ANS: A 121. Care sunt cazurile de actiuni directe reglementate de Codul civil: a. in materia contractului de asigurare; b. in materia contractului de mandat; c. in materia rentei viagere. ANS: B 122. Care sunt aplicatiile stipulatiei pentru altul: a. in materia rentei viagere; b. in materia actiunilor directe; c. in materia contractului de inchiriere fara termen. ANS: A 123. Ce presupune simulatia prin incheierea unui contract fictiv: a. prin contractul public se urmareste sa se ascunda natura juridica a contractului secret; b. prin contractul public sunt ignorate numai anumite elemente ale contractului secret; c. presupune o disimulare totala a realitatii, in sensul ca actul public este lipsit de orice continut juridic fiind anihilat de prevederile contrainscrisului. ANS: C 124. Cand trebuie incheiat actul secret pentru a ne afla in prezenta simulatiei: a. anterior sau concomitent cu actul public; b. posterior actului public; c. atat anterior cat si posterior actului public. ANS: A 125. Care sunt conditiile cerute pentru exercitarea actiunii in rezolutiune: a. sa existe o neexecutare a obligatiilor din contract, imputabila sau neimputabila debitorului; b. neexecutarea sa se datoreze unei cauze fortuite, independente de vointa debitorului; c. debitorul obligatiei neexecutate sa fi fost pus in intarziere. ANS: C

126. Care este sanctiunea aplicabila in cazul in care in momentul vanzarii lucrul vandut era pierit in tot: a. nulitatea relativa; b. plata de daune interese; c. nulitatea absoluta. ANS: C