Sunteți pe pagina 1din 4

MA INA ASINCRON CONSTRUC IE I FUNC IONARE

CONSTRUC IE Principalele elemente constructive ale unei masini asincrone sunt: - statorul (miez magnetic 1 si infasurare statorica 3); - rotorul (miez magnetic 2 si infasurare rotorica 4); - alte elemente constructive (arbore 5, rulment 6, carcasa 7, ventilator 8 etc.)

Figura 1

Figura 2

FUNCTIONARE 1. Principiul de functionare Se considera o masina asincron' trifazat' ce func(ioneaz' n regim de motor. Se presupune deci ca nf'*urarea statoric' are trei faze simetrice (cu axele decalate cu 2 / 3 radiani *i cu acela*i num'r de spire), repartizate sinusoidal. Prin alimentarea acesteia cu un sistem sinusoidal simetric de tensiuni cu frecven(a f1 , n ma*in' va lua na*tere un cmp magnetic B nvartitor circular de viteza 1 . Dac' rotorul este n repaus, acest cmp va induce n fazele nf'*ur'rii rotorice, conform legii induc(iei electromagnetice, tensiuni electromotoare. n cazul n care nf'*urarea rotoric' este scurtcircuitat' sau se racordeaz' pe o impedan(' trifazat' simetric', aceste tensiuni electromotoare vor determina apari(ia unor curen(i indu*i. Prin interac(iunea cmpului magnetic statoric cu ace*ti curen(i indu*i vor lua na*tere for(e electromagnetice F care se vor exercita asupra fiec'rui conductor rotoric. Acestor for(e le corespunde un cuplu M , ob(inut prin nsumarea tuturor cuplurilor determinate de for(ele ce ac(ioneaz' asupra conductoarelor rotorice, care determin' punerea n mi*care a rotorului, cu tura(ia n, n sensul cmpului nvrtitor statoric. 2. Vitezele %i alunecarea Viteza de sincronism
1= 2 f1 p

[rot/s]

Alunecarea
s= 1 1

Viteza rotorului
= 1(1 s )

Viteza cmpului nvrtitor statoric fa(' de rotor


2= 1

3. Regimuri de func)ionare Ma*ina asincron' poate func(iona n trei regimuri: - motor; - generator; - frn' electromagnetic'. n regim de motor ma*ina absoarbe putere electric' din re(ea, pe la bornele nf'*ur'rii statorice, *i furnizeaz', la arbore, putere mecanic'. Acesta este cel mai utilizat regim de func(ionare al ma*inii asincrone. Viteza rotorului, n acest caz, este mai mic' dect viteza de sincronism ( 0 < < 1 , 0 < s < 1 ).

Figura 3 Bilan(ul de puteri este:

Figura 4

Dac' ma*ina este antrenat', cu ajutorul unui motor auxiliar, n sensul de mi*care, cu o viteza > 1 ( s < 0 ), se schimb' sensul de deplasare al rotorului fa(' de cmpul inductor statoric. Prin urmare se va schimba *i sensul tensiunii electromotoare induse, respectiv al curentului indus, *i, implicit, al cuplului.

Unde: P1 puterea electrica absorbita pe la bornele nfasurarii statorice; PM puterea electromagnetica (transferata n rotor prin intermediul campului electromagnetic); Pmec puterea mecanica; P2 puterea utila la arbore; pJ1 pierderile prin efect Joule, din nfasurarea statorului; pFe pierderile n miezul feromagnetic; pJ2 pierderile prin efect Joule, din nfasurarea rotorului; pmec+v pierderile mecanice si de ventilatie.

Figura 5 n aceast' situa(ie ma*ina prime*te putere mecanic' pe la arbore (de la motorul auxiliar) *i cedeaz' putere electric' pe la bornele nf'*ur'rii statorice. Se spune c' ma*ina func(ioneaz' n regim de generator. Bilan(ul de puteri este:

Figura 6

Nota(iile au semnifica(iile de mai sus. n cazul regimului de frn electromagnetic , ma*ina este antrenat', din exterior, n sens contrar cmpului statoric ( < 0 , s > 1 ).

Figura 7 Ea prime*te astfel putere mecanic' pe la arbore, putere electric' pe la bornele nf'*ur'rii statorice, ntreaga putere rezultat', dup' acoperirea pierderilor, fiind disipat' pe nf'*ur'ri. n acest caz bilan(ul de puteri este:

Figura 8